11-01-09

Voor de socialisten hoeft er geen belastingsverlaging te komen

Volgens de jong socialisten staat belastingsverlaging gelijk met het uithollen van sociale rechten. Dus diegenen die werken mogen de slaaf spelen voor diegenen die niet werken.
"Belastingen zijn een herverdelingsmechanisme waar de sociale verzorgingsstaat op gebaseerd is. Het zorgt voor toegankelijk onderwijs, betaalbare zorg én dat je op een rechtvaardige leeftijd op pensioen kan gaan. Dat zij die willen blijven werken, maar werken, geen problemen mee. Maar mensen die 40 jaar krom staan, gun hen toch een pensioen! Ze hebben ook heel hun leven afgedragen. Het is wél betaalbaar!"

Uiteraard betwist niemand dat. Maar een betere controle op langdurige werklozen, ziekte, invaliditeit en steun aan illegalen en allochtonen en een pak minder beambten en regeringen met de daarbij behorende kabinetten zou zeker op zijn plaats zijn.
Want iedereen kent wel iemand die langdurig kan thuisblijven omdat hij in behandeling is bij bvb. een psychiater waardoor hij/zij jarenlang steun kan trekken. Iedereen kent wel iemand die invaliditeit trekt en in het zwart gaat klussen.

Een paar jaar geleden viel in Antwerpen het stijgende aantal allochtone vrouwen op, die van hun man weggingen en na twee maanden "scheiding" OCMW steun gingen vragen. Bij controle werd vastgesteld dat er geen enkele vrouw haar man had verlaten, maar dat de ene familie de 'goede' tip aan de andere doorgaf, waardoor in een mum van tijd bijna alle vrouwen zogezegd alleen woonden. Wat al betaald werd, was natuurlijk weg...

Ook in het kader van de familiehereniging worden forse bedragen uitgegeven aan kinderbijslag (ze hoeven niet eens in België te wonen) en familie tot in het zevende knoopgat. Iedereen kent ook wel iemand die om de vijf voeten thuis blijft van het werk vanwege een snotvalling of ander echt of vermeend kwaaltje.
En ook voor die mensen moet de steeds kleiner wordende groep actieve bevolking opdraaien. (Bij de actieve bevolking worden trouwens ook de werkzoekenden gerekend).

Verzorgingsstaat en democratie gaan dus niet samen, het is ofwel het één ofwel het ander. Men drijft in feite de spot de 'hard werkende Vlaming' waar men het steeds over heeft. Het klinkt zelfs een beetje pervers.

En...waarom zou men nog werken als de één of andere tegenslag uiteindelijk toch geen individuele keuze is van de persoon in kwestie, maar enkel en alleen de schuld van de maatschappij die bekent door er financieel voor op te draaien?

Dit geldt natuurlijk niet voor kleine zelfstandigen en KMO's. Uiteraard moeten zij wel hun plan trekken bij pech. Zouden we niet beter iedereen een zelfstandigenstatuut geven?

12:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Beste Janice Verzorgingsstaat en democratie gaan niet samen, zegt u.Ik ben het daar niet mee eens. Ze gaan perfect samen op voorwaarde dat men die verzorgingsstaat verdiend heeft en dat men die verzorgingsstaat respecteert en leefbaar houdt. Met verdiend bedoel ik dat ons sociaal stelsel de mensen, die wegens ziekte of handicap niet kunnen werken, nog een aanvaardbaar en leefbaar inkomen geven kan, alsook de werkloze die wegens faillissement in de kou komt te staan. Daarenboven moet een profitariaat vermeden worden en moet er een groot respect voor alle sociale voorzieningen gecreëerd worden in die zin dat men zich steeds moet realiseren dat de sociale uitkering weliswaar rechtmatig is, maar niet mag terugvallen tot een pamperpolitiek. Indien deze grenzen overschreden worden, en dat is m.i. reeds een dertigtal jaren bezig, dan komt men in een negatieve spiraal terecht namelijk: meer belastingen voor werkenden met minder netto inkomen ten gevolge; dit legt dan weer een verhogende druk op de loonschalen met concurrentieverlies ten gevolge; daardoor komt er een hogere werkloosheid welke leidt tot meer uitkeringen; dit verhoogt de fiscale en parafiscale druk op de arbeid wederom; de cirkel is rond en het mechanisme herbegint tot een onvermijdelijk faillissement zich aandient.
Nu heb ik nog geenszins geschreven over de extra last door immigratie en vergrijzing. Als het sociaal stelsel niet meer betaalbaar zal zijn, dan pas zal ook onze democratie in gevaar verkeren.

Gepost door: Pol | 12-01-09

Het sociaal zekerheidssysteem werd na de oorlog uitgevonden om mensen die om de één of andere reden hulp nodig hadden tijdelijk op te vangen.
Nu werd dat sociaal vangnet een hangmat. Dat het enkel aan de vergrijzing ligt is een fabel. Als we hier duizenden uit de derde wereld en 4 miljoen Walen kunnen onderhouden, dan wordt sociale zekerheid eerder een sociale diefstal en uitbuiting van 'de brave werkende Vlaming'.

Gepost door: Janice | 13-01-09

mijn ervaring in Thailand is :---- hoe minder de mensen verdienen hoe meer ze er voor willen doen...In Belgie is dat juist het omgekeerde !!
Sociale zekerheid is prachtig ,elkander helpen ( gedwongen solidariteit ) het moet kunnen !! maar die mooie menselijke regel trekt te veel parasieten aan zoals de nachtvlinders met ontelbaren naar het licht komen ,ze komen van overal ,uit alle landen ,zijn hun regeringen dan zo achterlijk zo onozel zo mensonwaardig dat hun onderdanen de vlucht nemen ... of zijn "wij" het die zo idioot zijn...en bovenop "ontwikkelingshulp" en persoonlijke giften alom in dank aanvaard door "plakvingers" Vlaanderen moet wel erg rijk zijn om dan ook nog 4 miljoen Walen te onderhouden...het wordt hoog tijd dat ze mijn pensioentje wat gaan optrekken

Gepost door: Rene | 13-01-09

Heeft Tobback dat ook niet ooit gezegd? Dat de hoge OCMW-steun vreemdelingen aantrekt als meeuwen naar een vuilnisbelt?

Gepost door: Janice | 13-01-09

De commentaren zijn gesloten.