21-01-09

Gerecht wil nu toch vervolging van Geert Wilders

Bron: Elsevier

Een rechtbank in Amsterdam heeft woensdag beslist dat Geert Wilders alsnog moet worden vervolgd wegens discriminerende en haatzaaiende uitlatingen.
(De waarheid kwetst blijkbaar ook in Nederland).

Het openbaar ministerie had eerder beslist om Wilders niet te vervolgen wegens zijn uitspraken in de Volkskrant, in een column en in de anti-Koranfilm Fitna.

Maar verschillende personen en organisaties die aangifte hadden gedaan tegen de voorzitter van de Partij voor de Vrijheid (PVV) klaagden tot besluit van de rechter aan.

Volgens de rechtbank moet Wilders nu toch worden vervolgd. Het openbaar ministerie legt zich daarbij neer.

Hoofdofficier van justitie Leo de Wit had vorig jaar nog verklaard dat Fitna geen strafbare feiten bevat en dat Wilders' uitspraken over moslims en de Koran ook niet strafbaar zijn.

(Wat normaal is, de feiten die hij laat zien in zijn film, heeft hij tenslotte niet zelf gepleegd).

Wilders beschouwt de uitspraak van het Hof als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Het controversiële parlementslid krijgt steun van de liberale VVD. Die partij noemt het zorgelijk dat een parlementslid wordt vervolgd voor uitspraken die hij als politicus doet.
(Dat is ook zorgelijk. Islam betekent 'onderwerping' en daar zijn ze volop mee bezig. Waarom kan men iemand voor de rechter brengen voor het bekritiseren van schandalige, gruwelijke en waargebeurde feiten? Dat heeft maar één doel, onze vrijheid in naam van de islam aan banden leggen, want in naam van deze religie mag alles).

Steun Geert Wilders: http://www.petitiononline.com/wilders/

18:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Limburg Dit proces is, samen met 10 anderen, ingeleid door een (Holland)Limburgse die beweert 31 jaar lang met een heel lieve moslim getrouwd geweest te zijn. Ook bij haar bezoeken in Marokko viel haar telkens op hoeveel die mensen aan hun godsdienst hebben. Kort, haar geluk kon niet op. Er staan mss wat overdijvingen in de koran, maar die staan in andere gebruiksaanwijzingen voor het leven ook vlg haar.

Gepost door: Wannes | 21-01-09

nogal straf.... als je openlijk verklaart dat het uitroeien van joodse mensen maar een fabeltje was ,kom je voor de rechter..en terecht...het is een belediging voor al diegenen die enorm geleden hebben onder een bepaald regime ,die wet is een mooi politiek initiatief.

maar diezelfde politiek gaat nu een man vervolgen omdat hij een bloemlezing toonde, over de vrolijke fratsen van onze Moslim-broeders en dat nog eens goed in het geheugen prent,als waarschuwing ,de aanslag te New York ,het stenigen van vrouwen en dergelijk "kattekwaad" dat is dus haatzaaierij,gemeenschappen tegen elkaar opzetten.

Moest er in de jaren 30-45 een man hebben rondgelopen met dezelfde moed als Wilders die een film zou gemaakt hebben over de criminele daden van de Nazi's,het vergassen van Joden,het folteren ,uitmoorden enz enz, wel ...volgens mij sleurden ze die ook voor de rechtbank...wegens staatsgevaarlijk ,de mensen proberen te waarschuwen voor een gevaar , dat mag en kan niet van al die menslievende organisatie's ,de hoog moralisten ,ridders van de naastenliefde ,beschermers van de kansarmen en de gekwetsten,de zwakke minderheid.
het valt ook op dat de laatste tijd "anti Joods" weer up to date is..een overwinning van Hamas

"Vrede zij met U".... maar niet met dat varken of die aap.....(dat ben jij en ik)

Goe bezig !!

Gepost door: Rene | 22-01-09

De (nu bijna antieke) ‘flower power’ ideeën (alles moet kunnen en ongelimiteerde vrijheid voor iedereen) hebben decadente toestanden en een waanzinnige tolerantie geschapen. Gelijkwaardige (sic) ingeweken culturen als onze westerse, maken handig gebruik van deze idioterieën uit de sixties. Ivoren torenbewoners, verwent en blind voor de noden van hun (toch gewoontegetrouw) slaafs kiesvee, huilen mee in de vraag naar verbod van volledige vrije meningsuiting. Deze eis is nochtans een grote stap naar de teloorgang van de democratie en effent het pad naar de dictatuur. Woorden hebben (behalve voor stomme primitieve bijgelovigen) nooit iemand gedood. Natuurlijk kunnen woorden (gevoelens) kwetsen; natuurlijk is de orator beter bewapend dan de verbaal beperkte, maar hiervoor bestaat een remedie: het ‘slachtoffer’ kan immers de rechter laten bepalen of ‘woorden’ schaden al dan niet. Dit is wel te rechtvaardigen: iedereen hoort immers verantwoordelijkheid voor zijn uitspraken te nemen. ’t Probleem is hier (zoals zo dikwijls) de gekleurde ogen van justitie; de scheiding der machten is een fabeltje en de rechtsprekenden zijn schatplichtig aan hun partij … Of dit ook het zo is in Holland zal het ‘geval’ Wilders aantonen. Een vraag naar vervolging is niet hetzelfde als een veroordeling natuurlijk, en wie weet, misschien onthuld en openbaart een proces méér dan Wilders filmpje. Dat zou pas een goed geslaagde grap zijn: een proces van allahs adepten in plaats van …
Hoop doet leven, herinner U maar de ‘bergrede’ van de juist verkozen wereldpresident!
PS: Janice, ‘k ben content dat ge mij nog kent zenne!
From Mechlin, with love … eddy.

Gepost door: eddy | 22-01-09

niet helemaal akkoord Rene :-) Rene

"als je openlijk verklaart dat het uitroeien van joodse mensen maar een fabeltje was ,kom je voor de rechter..en terecht..."

Ik vind dat dus niet terecht, het vervolgen van meningen gebeurt enkel in dictaturen, niet in democratieen. Het lijkt me compleet stupied om zulke beweringen te doen maar het zegt genoeg over zulke personen.

Wat we vandaag meemaken is voorspeld in het boek "1984", het zat er gewoon 20 jaar naast. Newspeak en INGSOC bestaan nu, alleen is het niet INGSOC maar ISLSOC (Islam Socialism).

http://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)

Het verhaal lezen opent de ogen, het is ongelooflijk hoezeer Gerorge Orwel er dicht bij zat, het waren echter niet de communisten, wel de Islamisten...

Gepost door: Den Amerikaan | 22-01-09

Reeds meer dan 12000 mensen tekenden de petitie om Geert Wilders te steunen. Doe meer, want ook onze vrijheid staat op het spel in naam van de 'tolerantie en verdraagzaamheid in één richting'!! Wat nu en hier gebeurt is niets anders dan het invoeren van een stukje sharia.

Gepost door: Janice | 22-01-09

vraag is Amerikaan , is democratie nog van toepassing in Belgie en Nederland ,je schrijft zelf "het vervolgen van meningen gebeurt enkel in dictaturen" VB wordt vervolgt en veroordeeld (maar die zijn dat al gewoon) en nu Wilders .... het waarschuwen door hogervernoemden voor een bepaald gevaar is volgens mij toch heel wat anders dan ontkennen dat miljoenen onder verschrikkelijke omstandigheden aan hun einde zijn gekomen en ge kunt die slachtoffers niet beter eren en waken over hun nagedachtenis dan een wet te stemmen die verbiedt dergelijke gruwelijke "feiten" te minimaliseren...

Gepost door: Rene | 22-01-09

@Rene Belgie is idd geen democratie zoals het zou moeten zijn. Kamer en Senaat zijn al lang niet onafhankelijk en marionetten van de regering en scheiding tussen machten is een lachertje, dat weten we ondertussen al lang.

Ik blijf er wel bij dat men vrijheid van mening niet kan minimaliseren. In Amerika zal een zwarte politieman een optocht van blanke extremisten beveiligen tegen tegenstanders, waarom ? Omdat het recht op vrije mening heilig is in de US.

Er is maar 1 grens, oproepen of aanzetten tot geweld kan dus niet maar het is dan ook geen mening.

Mensen straffen voor debiele meningen is gewoon dictatoriaal. Het is trouwens de vraag of iemand anders gaat denken door hem te straffen ? Neen toch ?

Mvg

Gepost door: Den Amerikaan | 22-01-09

Net zoals (volgens U dan toch) in de US een zwarte politieman een blanke extremistische optocht zal ‘beveiligen’ waken hier ‘blanke’ agenten zorgvuldig over de ‘democratisch’ ael legioenen die onze correcte contreien met hun ‘stille’ optochten verheugen. De ‘opmerking’ dat er een puinhoop in het spoor van hun georganiseerde verniel … heu demonstraties overblijft, is ruim voldoende om als mestkever gebrandmerkt te worden. waalse politieagenten daarentegen die protesterende beesten van het Vlaams Belang moeten in toom houden, die slaan er maar op los … Gelukkig maar dat onze Vlaamse correcte democraten waken …

Gepost door: eddy | 22-01-09

Winter In Oostenrijk zijn ze al een stap verder: Susanne Winter (what's in a name) van de fpö werd er veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijk en €24000 boete omdat ze de profeet (vzmh) een kinderverkrachter had genoemd, en omdat ze had voorgesteld om in het stadspark van Wenen een kudde schapen te laten grazen, zodat de moslims de blanke meiden niet meer moesten lastigvallen.

Gepost door: Wannes | 22-01-09

laten we massaal klacht indienen... bij het CGKR en het Nederlandse MDI (voor de Nederlanders).

Voorbeeld:
AANGIFTE

Hierbij doet ondergetekende,
Naam; ... geboren; ... in; ... wonende; ...
Aangifte van hieronder aangeduide strafbare feiten inzake overtreding aangaande art. 132, 137d, en 137e.


Geachte,

Ik wil u erop wijzen dat er een voorwerp (boek) in de handel is waar discriminerende en tot haat en geweld aanzettende teksten in voorkomen die een belediging vormen en kwetsend zijn voor een grote groep mensen binnen onze samenleving wegens hun mening of geloofsovertuiging.

Het gaat hier niet om zomaar een voorwerp, maar om een boek waarin een ideologie beschreven staat die door vele mensen letterlijk als het woord, wet, en regelgeving van een god beschouwd wordt, namelijk de Koran.

Ik citeer enkele teksten die door mensen zonder (atheïsten) of met een ander geloof als belediging, kwetsend, of zelfs zeer bedreigend ervaren kunnen worden:

[b]8.22: Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

8.55: Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven

98.6: Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

4.101: Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

25.52: Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.

9.123: O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.

9.5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. [/b]

Het boek beschrijft mensen die zich niet aan de islam onderwerpen in vers 2:171 als "doof, stom, en blind". In vers 25:44 als "vee". In vers 62:5 als "ezels". In vers 2:176 als "honden". In de verzen 2:65 en 7:166 als "verachte apen". In de verzen 8:22 en 8:55 als "erger dan beesten". En in vers 98:6 als "de slechtste der schepselen".

Dit zijn slechts enkele van de vele teksten uit het boek waarin mensen gediscrimineerd worden om hun geloofsovertuiging, en waarin het boek aanzet tot haat, het gebruik van geweld, en zelfs tot moord jegens mensen met een andere mening of geloofsovertuiging.

Mijn eis om bezit, publicatie en verspreiding van het boek te verbieden, alsmede de personen die de ideologie van dit boek aan de man proberen te brengen te bestraffen op basis van overtreding van eerder genoemde artikelen aangaande het wetboek van strafrecht is gebaseerd op de volgende punten:

- Discriminatie.
- Beledigende en kwetsende uitlatingen.
- Opruiende aanzetten.
- Het zaaien van haat.
- Aanzetten tot gewelddadigheid.

Ik ga er van uit dat u zich bewust bent van uw verantwoordelijkheden, en deze aangifte serieus in behandeling neemt.


Hoogachtend,

Gepost door: Nele | 22-01-09

Hopeloos Hopeloze poging: een godsdienst mag zulke dingen zeggen, zolang ze de geweldsoproepen niet in daden omzetten. Is ook al in andere landen geprobeerd. Christenen mogen ook bv homo's en vrouwen discrimineren. Alleen als ze gesubsidieerd worden voor bepaalde activiteiten, zoals adoptiehulp in de UK, geraken ze ntl hun subsidie kwijt.

Gepost door: Wannes | 22-01-09

laatst stond ergens op een blog een lijst te lezen van teksten uit de koran, waaruit blijkt dat dit boek aanzet tot geweld, haat en zelfs moord tegenover "ongelovigen, joden, homo's..."
ik begrijp helemaal de klacht tegen Wilders of het VB niet, die enkel deze feiten aanklagen, terwijl zij die ons bedreigen vrijuit gaan! de wereld op zijn kop dank zij de medewerking van een handjevol profiteurs van eigen bodem, in andere tijden collaborateurs genaamd !

Gepost door: jos | 23-01-09

Nee, een ‘godsdienst’ mag ‘zulke dingen’ NIET zeggen! Vermits ik absolute voorstander van volledige vrijheid van meningsuiting ben, stoor ik mij dus aan dit verbod zoals uitgedrukt in mijn eigen beginzin. U moet niet te ver zoeken naar voorbeelden: haatzaaiende imams krijgen spreekverbod (als ze betrapt worden natuurlijk) en opruiende taal (hammas, hammas, alle Joden aan het gas) zijn strafbaar. Een andere zaak is natuurlijk ons gekleurd gerecht: dit treedt (in opdracht) alleen op tegen ‘mestkevers’ die, zoals correct belgië ons al zolang voorhoudt, oneindig véél gevaarlijker zijn dan kansarmen en andere extreme islamieten. De teksten in de ‘heilige’ boekskens moeten begrepen worden in hun context: wetten en voorschriften (heilige en wereldse) uit de oudheid, gecodificeerd of mondelinge overgedragen, telden toen en mogen in democratieën NIET worden toegepast. Dit wordt garandeert door het gebod om zich te houden aan de grondwet, wetten, decreten en ordonnanties zoals die werden uitgevaardigd door de wetgevende machten. Godsdienstige wetten mogen slechts persoonlijk, en zolang die NIET in tegenspraak zijn met de seculiere wetten, beleden worden!
Noteer ook dat het ter dood brengen door steniging, nergens in de koran opgelegd wordt; in de bijbel daarentegen worden tientallen verschillende misdaden bestraft door deze wrede dood. De betreffende bijbelverzen vindt men (voornamelijk) terug in het oude testament, dat op zijn beurt, een (gedeeltelijke) overname van de Thora is. Zo zie je maar, de islam, een derivaat van het christelijk geloof dat op zijn beurt een derivaat is van de Joodse godsdienst, bestraft en dood zijn ‘criminelen’ met een ‘au fond’ Joodse straf … eigenlijk straf hé …

Gepost door: eddy | 23-01-09

Mijn naam.... staat al als nr.11544 op de petitie (verder gevolgd door veel angeltjesvrienden)en wij signeerden al country: Vlaanderen!
de teller stond op 17687 om 20 uur en stijgt nog.
Stop Islamisation Of Europ !!!

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 23-01-09

Eddy, het klopt dat veel van de verzen uit het oude testament komen, maar er is wel één groot vrschil. Volgend de islam is het woord van god (Allah) voor eeuwig en altijd en kunnen ze het dus niet tijdsgebonden zien. Dus als de koran zegt 'dood alle ongelovigen' dan is dat de dag van vandaag nog net zo geldig als in de 7de eeuw.

Op het oude testament daarentegen heeft een deel van de joden christus als de messias gezien en een vernieuwing geboden op de oude (en wrede) teksten. Het nieuwe testament, dus het christendom, spreekt alleen maar van naastenliefde en je andere wang aanbieden enzo.
Onze cultuur werd daarop gebaseerd en dat wordt dan ook onze ondergang.

Gepost door: Janice | 24-01-09

Lees dit eens De werelopinie begint toch te veranderen...

Gepost door: Janice | 24-01-09

Deze link gaat over de laster tegenover het Vlaams Belang en klaagt de linkse naziemethodes aan. Want linksen vergeten vanwege de slechte connotatie gemakshalve dat nazi een afkorting is van de Nationalsozialisten.

Gepost door: Janice | 27-01-09

De commentaren zijn gesloten.