06-02-09

Op de weblog van Matthias Storme

Matthias Storme vertelde mij dat hij hier ook af en toe komt lezen. Het zal dus deze keer iets van hemzelf zijn, waar ik het voor 100% mee eens ben.


330cb1561ce66ff3cc87e801c1a65c44_image_document_large_featured_borderless

<Een oproep "Kauf nicht bij Juden" uitgezonden door de KU Leuven

03-02-2009 - Matthias Storme

Een oproep "Kauf nicht bij Juden" uitgezonden door de KU Leuven Gisteren 2 februari was het Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis, en aangezien Onze Lieve Vrouw de patrones is van de Katholieke Universiteit Leuven (als "sedes sapientiae") worden die dag traditioneel de eredoctoraten uitgereikt op het patroonsfeest. Wat een feest van de wetenschap zou moeten zijn, wordt al vele jaren ontsierd door de blijkbaar ononderbrukbare behoefte van de universiteit om politieke statements te maken, en vooral om de politieke correctheid te vleien. Sommige jaren verloopt het wel allemaal correct, maar gisteren was het weer prijs.

Onder het mom van een bevorderen van de diversiteit heeft men van het feest van onze Lieve Vrouw een hoogmis van de dhimmitude gemaakt. Ik vrees dat vele van de nieuwe dhimmis aan de universiteit het woord nog niet eens kennen. De dhimmis zijn diegene die in ruil voor het "privilege" om zich niet te moeten bekeren tot de islam, in alles onderdanigheid aan (u weet wel, "respect" voor) de islam moeten beoefenen. En onze "leiders" in Europa, belgië en blijkbaar ook aan onze Universiteiten zijn volop aan het dhimmiseren.

Diversiteit, weet U wel: in naam van de diversiteit werden alle eredoctoraten gisteren aan moslims gegeven of aan personen die zich als dhimmi tussen de moslims begeven. Dat getuigt natuurlijk van een ongelooflijke diversiteit, nietwaar. Of liever, van een antidiversiteitsvisie op de diversiteit. Een diversiteit die enkel bestaat uit erkenning van en respect voor de islam, van alle religies diegene die het minst diversiteit in de wereld aanvaardt. De perversie van de diversiteit dus. Indien men nu nog gekozen had voor grote geleerden uit alle wereldgodsdiensten had ik er begrip voor opgebracht. Nu echter geen greintje.

Ik was van plan te zwijgen, maar nu kan ik niet meer. Immers, een van de 4 eredoctoraten ging naar Sari Nusseibeh, zogenaamd een professor in de filosofie aan de Palestijnse universiteit van Jeruzalem. In de voorstelling van deze professor (zie dagkrant KULeuven.be ) werd evenwel enkel over zijn politieke standpunten gesproken. Enige wetenschappelijke verdienste kwam niet aan bod.

Nusseibeh was er zelf niet, en zijn toespraak werd op voorhand opgenomen en gisteren uitgezonden (video op KLIK HIER en tekst op KLIK HIER ).

In die videotoespraak stelde Nusseibeh: "I have resisted in the recent past all calls for a boycott of Israeli academic institutions and individuals. Today I believe the circumstances have changed, and I would like to extend an invitation to all civil society institutions, in Palestine or abroad, to place a six-month moratorium on all new "routine" or normal cooperative activities with Israeli institutions or individuals" en "Ideally, of course, international Governments should also be involved in this effort, thus extending the reach of this boycott, and the gravity of the purpose behind it, to include trade and diplomatic ties".
Met andere woorden zegt hij: in het verleden heb ik nooit meegedaan aan oproepen tot boycot van Israël, maar nu roept hij op tot minstens een tijdelijke boycot, zowel academisch, commercieel als diplomatiek. Dus "Kauf nicht bei Juden".

De Universiteit van Leuven zendt dus zogezegd in het teken van de ontmoeting een oproep tot boycot uit.

Het gaat hier niet om een uitspraak die ter plaatse is gedaan en die men op voorhand niet kende: de toespraak was opgenomen en werd bewust uitgezonden.

Het feest van Lichtmis werd dus gepeverteerd tot een hoogmis van de dhimmitude waarin de universiteit bewust een oproep tot boycot van de joodse staat uitzend. De universiteit kan niet zeggen dat ze "es nicht gewusst hat". Het hele bestuur is mee verantwoordelijk voor dit nieuwe morele dieptepunt.

Ik schaam me over mijn alma mater en zeg dat dus ook. Het zal mijn carrière niet bevorderen, maar ik kan niet anders.

17:37 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

kul Leuven is een bolwerk van Links. Nergens scoort Groen! beter. En middenin dat jeugdige linkse geweld staat de KUL, beheerd door de minstens even linkse Kerk.

De KUL, ge moet er geweest zijn om het te kunnen geloven.

Gepost door: Wannes | 06-02-09

Toen:
In het boekske at-taubah regeltje 29 leren wij dat iedereen die niet in Allah gelooft noch de ware godsdienst belijdt moest bestreden worden. Dhimmis (onderworpen Joden en Christenen) moesten de islamitische rechtsregels volgen. Ze mochten een groot aantal handelingen, voorbehouden aan het ‘herenvolk’, niet verrichten, werden beperkt in het verwerven van materiële eigendommen en moesten herkenbare kleding dragen. Ze moesten bij het betalen van hun speciale zéér hoge belasting publiekelijk vernederd worden. Op ‘betaaldag’ werden de dhimmis samengedreven op de markt en een voor een naar voren gesleept. Ze betaalden, kregen wat slaag en werden ruw opzij gesmeten zodat zij dachten de dood te ontlopen; hun leven werd inderdaad gespaard tot op het moment dat een dhimmi de islam bekritiseerde, dan moesten zij sterven …
Muzelmannen veroverden vrij gemakkelijk het westen omdat de christenen zich niet verenigden wegens onderlinge godsdienstige geschillen.
Vandaag:
Worden mensen die spotten of kritiek hebben op de islam gestigmatiseerd en moeten onderduiken. Links europa buigt nog maar eens voor de islamitische wetten …

Gepost door: eddy | 07-02-09

Lees dit Voor veel Joden is het VB de enige rots in de branding....Rare wereld.

Gepost door: Daniël | 07-02-09

Hoezo rare wereld? Ik verdedig de joden zoals mijn grootvader het toen ook al deed...dus laat ons zeggen dat ik het met de paplepel meekreeg.

Gepost door: Janice | 07-02-09

dit alles onder het waakzame oog van de nieuwe STASI van het cenrum voor positief racisme gelezen en goedgekeurd door onze Christelijke overheid

Gepost door: lowieke staal | 07-02-09

Daniël Lees dit even: het is al wat ouder maar ik heb het toen opgeslagen in mijn documenten en het is nog steeds even actueel!


Henri Rosenberg op zijn website het volgende:


http://membres.lycos.fr/consistoire/Forum.html

Echt Antwaerps F O R U M
van de joden van Antwerpen "twee joden, drie meningen"
Henri Rosenberg - Hoofdredacteur
Nr. 11 - 8 augustus 2003

Joodse collaborateurs moeten boete doen

Naar aanleiding van de recente verkiezingen profileerden zich tal van opiniemakers en hoogwaardigheidsbekleders tot censoren van het politiek correct denken en handelen binnen de joodse gemeenschap.

Zij wisten wat goed voor de joden was. Dat was de VLD, ondanks de ogenschijnlijke felle anti-joodse en anti-Israëlische instelling van haar mandatarissen.

Het was allemaal gezichtsbedrog: de VLD was goed voor de joden. Zij wisten ook wat slecht voor de joden was. Stemmen voor het Vlaams Blok was barslecht voor de joden en zou de aanzet worden tot een nieuwe Kristalnacht en tot een tweede Holocaust, omdat joden in nazi-Duitsland 'ook' kortzichtig waren geweest...

De lokroepen van het Vlaams Blok naar de joden waren een fata morgana. Zo ook de talrijke pro-Israëlische interpellaties in het Parlement door het Vlaams Blok en de projoodse standpunten in Antwerpen. Parlementariër Claude Marinower vond zelfs dat het Vlaams Blok erger was dan de moslimdreiging vanwege de A.E.L. en Abou Jahjah.

Wat krijgen we nu: het boegbeeld van de Israël- en jodenhaat in de VLD Vincent Van Quickenborne is gepromoveerd tot Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister, de grootsprakerige Jean-Marie Dedecker gaat voort met zijn antijoodse
uitlatingen en maakte zich zelf schuldig aan negationisme van de Holocaust, wanneer hij recentelijk verklaarde dat, indien joden in Israël zo doorgaan, zij een tweede Holocaust zullen krijgen.

In een lezersbrief aan Knack krabbelt hij thans terug en vindt hij dat het Vlaams Blok voor joden even slechts is als Abou Jahjah en zijn achterban. Zie hieronder onder 'Shtetl-nieuws'. uitlokken, wat impliceert dat de eerste Holocaust door de joden zelf werd
uitgelokt...

En de VLD-Voorzitter Karel De Gucht, u weet wel de filosemiet die op de Gettoherdenking kwam spreken en die door onze opiniemakers en hoogwaardigheidsbekleders als jodenvriend wordt getravesteerd, die blijft thans muisstil.

Zelfs VLD'er Cl. Marinower, onze verdediger bij uitstek, ziet de jodenvijanden elders, maar niet in zijn eigen rangen. Wie zwijgt, stemt in!

Het zijn deze opiniemakers en hoogwaardigheidsbekleders, die aan gans onze gemeenschap niet mis te verstane richtlijnen gaven om alleen voor de VLD te kiezen, die met de schrikbeelden van de Holocaustperiode hebben gezwaaid opdat joden zeker niet voor het Vlaams Blok zouden stemmen.

Het zijn deze joodse collaborateurs, die ons tot een dergelijke masochistische keuze hebben gebracht om op een partij te stemmen die van de grootse jodenhater in haar rangen een Staatssecretaris te maken, dan nog "toegevoegd aan Eerste-Minister Guy Verhofstadt"...

Zij moeten nu boete doen, omdat zij ons precies datgene verschaft hebben, waarvoor zij ons zo intens waarschuwden: antisemitische machtshebbers.

N.B. Indien Filip Dewinter het tot Staatssecretaris zou geschopt hebben en de standpunten zou aankleven van Van Quickeborne en Dedecker en zou spreken over een tweede Holocaust die joden zelf over zich zullen ontketenen, dan was de wereld te klein om mij te schandvlekken en te brandmerken. Joodse collaborateur was zeker een van de labels die het bonte gezelschap van de
politiek correcte hoogwaardigheidsbekleders en opiniemakers mij zou uitreiken. Nu staan zij in het beschuldigdenbankje....

Gepost door: Janice | 08-02-09

De commentaren zijn gesloten.