25-02-09

Is dat niet mooi?

17:45 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-02-09

A Flying Dutchman in pursuit of speech

Jewish World Review Feb. 24, 2009 /
A Flying Dutchman in pursuit of speech
By Wesley Pruden

Geert Wilders comes to DC this week as Exhibit No. 1 of why the Europeans no longer matter. Even our British cousins, who not so long ago bristled at even being called Europeans, have abandoned their ancient traditions of free speech.

LEES HIER VERDER (Engelstalige tekst)


_44526411_mask_afp466b

De film die niet mag gezien worden in Engeland (en Eurabia) vind u hieronder.


Fitna – Part I

Fitna the movie – Part II

14:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wie God beledigt krijgt de PC Hooftprijs, wie Allah beledigt een proces

Wie God beledigt krijgt de P.C. Hooftprijs, wie Allah beledigt een proces.'

Sinds de publicatie van hun kritische pamfletten staan Joost Zwagerman en Wim van Rooy te boek als islambashers. In een dubbelinterview bijten ze van zich af. 'De censuur en de zelfcensuur bij westerse politici, denkers en kunstenaars zijn immens.'

Zojuist verscheen van Joost Zwagerman het pamflet Hitler in de polder & Vrij van God. Daarin klaagt hij aan dat je in Nederland links bent als je op het christendom scheldt, maar rechts als je de islam bekritiseert. En vorig jaar kwam Wim van Rooy - oud-hoofdredacteur van PEN-Tijdingen, het blad van de Vlaamse PEN - met een imposante studie over Europa en de islam, De malaise van de multiculturaliteit. Een gesprek met twee islamcritici over de vraag of Tom Lanoye conservatief is, Geert Wilders onschuldig, en de islam hetzelfde als het islamisme.

Is de islam niet gewoon een mengeling van bruikbare en onbruikbare elementen, zoals de beide andere monotheïstische godsdiensten?

Wim van Rooy: Ik probeer in mijn boek aan te tonen dat de islam als jongste loot aan de stam van de monotheïsmen juist een totale cesuur betekent met het joods-christelijke denken dat eraan voorafging. In de twee eerste monotheïsmen is een morele orde ingebakken en een seculariseringspotentie die de islam ten enenmale mist. In die zin zijn jodendom en christendom oneindig superieur aan de islam als cultuur, als religie en als ideologie. En ook al bestaat er een ultrareligieus zionisme en een evangelisch christendom, toch zijn ze klein bier vergeleken met de starheid en het fanatisme van de islam. Dat kan men elke dag constateren, al heeft de politieke en culturele elite uit een vreemd soort politieke correctheid een bord voor zijn kop. Het is een slecht gebruik onder linkse intellectuelen gecharmeerd te zijn van het totalitaire. Vandaag de dag verdedigen ze een religie die niets positiefs heeft voortgebracht en alleen maar achterstand genereert. Progressieven van allerlei signatuur presenteren zich als een soort zelfislamiseerders. Ze leven in een irenische cultuur en kunnen zich niet voorstellen dat de islamist ook werkelijk doet wat hij zegt.

Namelijk?

Van Rooy: Oorlogvoeren tegen de westerse beschaving! De islam is star en oorlogszuchtig van nature. En dat kan ook niet anders, want de Koran is het letterlijke woord van Allah, waaraan op straffe van blasfemie niet getornd kan worden. Terwijl de Bijbel het resultaat is van de inspiratie van God, wat een ruime exegetische speling mogelijk maakt. In de westerse cultuur is dan ook altijd kritisch nagedacht. Het christendom heeft zelf de basis gelegd van de scheiding van Kerk en Staat. Het christendom predikt de universele naastenliefde. Dat alles vind je niet in de islam. De islam gaat over onderwerping. Het ontkennen vandaag van de jihad is modieus maar dom. Jihad heeft de islam immers groot gemaakt, en men zal daar nooit vrijwillig afstand van willen doen. Voor een militaire jihad staan de Arabische regimes veel te zwak, maar er is ook een culturele, onderwijskundige, juridische en financiële jihad, er is de ideologie van de taqqiah, het bewuste bedrog, en de dhimmitude, de onderwerping van niet-moslims, waarbij het terrein via lieden als Tariq Ramadan vrij wordt gemaakt voor expansie. Er is de demografische jihad: de moslims planten zich veel enthousiaster voort dan de westerlingen. En dan is er de permanente doodscultus in de islam, zoals Hamas en vele andere groeperingen niet aflaten te demonstreren. Als ongelovige ben ik het met Benedictus XVI eens wanneer hij spreekt over de islam als een gewelddadige religie. Uit die godsdienst kan nooit een humane en liberale maatschappij voortkomen.

Is het niet logisch dat we met onze religiekritiek allereerst kritisch zijn voor onze eigen traditie?

Joost Zwagerman: Ja, maar het is doorgeslagen naar zelfverachting en politiek correcte kritiekloosheid jegens de islam. Een recent voorbeeld was een monoloog van Jan Mulder in het druk bekeken programma De wereld draait door. Binnen de ChristenUnie, die in ethisch opzicht rechts van de traditionele christendemocratie van het CDA staat, rees de vraag of een bepaalde jonge homoseksuele politicoloog wel een hoge functie in de partij kon hebben. Mulder pleitte, zijn stem in crescendo, voor een verbod op de ChristenUnie. Bij het publiek ben je dan de getapte jongen. Als iemand dan de nuance aanbrengt dat het CDA probleemloos homo's tot minister benoemt, dat de christelijke omroepen homoseksuele tv-presentatoren hebben van wie sommigen ook echt het gezicht van die omroepen zijn, terwijl in sommige moskee-en openlijk de homohaat wordt gepredikt, klinkt er boegeroep. Als Jan Mulder zou zeggen dat we dat soort moskeeën moesten sluiten, werd hij onmiddellijk van racisme beschuldigd.

Van Rooy: Er bestaat een liberaal christendom, dat is zelfs dominant. Een liberale islam bestaat buiten de studeerkamer van een paar naïeve zielen absoluut niet. Dat zeggen ons vele Arabische denkers die nu, vaak uit angst, vooral in het Westen verblijven. Overal waar de islam sterk staat, veroorzaakt hij problemen. Als men al niet onder elkaar vecht, met veel meer doden dan in het Israëlisch-Palestijnse conflict, vervolgt men wel christenen, zoals in Egypte, of steekt men scholen in brand, zoals in Pakistan, of omarmt men De Protocollen van de Wijzen van Zion. Wie de berichtgeving uit de islamwereld volgt, gelooft zijn ogen en oren niet. Wat in die wereld allemaal gezegd en gedaan wordt, tart werkelijk alle verbeelding, of het nu gaat over Joden, vrouwen, homo's of ongelovige westerse honden. Maar de schöngeisten bij ons richten hun hautaine moralisme alleen tegen mensen die dat alles aanklagen. Sterker nog, ze verontschuldigen diegenen die 'Hamas Hamas, Joden aan het gas' roepen en schieten op de Biedermann die meldt dat het huis in brand staat. De censuur en de zelfcensuur bij westerse politici, denkers en kunstenaars zijn immens.

Geert Wilders vergelijkt de Koran met Mein Kampf. Is dat niet extreem?

Van Rooy: De liefde was wederzijds. Hitler had een grote bewondering voor de kracht van de islam, met zijn eeuwenoude virulente Jodenhaat. Hij droomde ook al van 9/11: hij raakte in een delirium, aldus nazi-architect Albert Speer, toen hij zich voorstelde hoe de wolkenkrabbers van de Joodse wereldhoofdstad New York door kamikazepiloten in brand zouden worden gevlogen... Hitler en de islam: één front. Mein Kampf ligt dan ook in grote stapels in de boekhandels van Caïro en Teheran. Het huidige anti-judaïsme komt uit alle poriën van het Midden-Oosten gekropen. De Protocollen van de Wijzen van Zion zijn er springlevend en met geld van de Europese Unie staan de Palestijnse schoolboeken nog steeds vol Jodenhaat. Na extremistisch rechts heeft de laatste twintig jaar de linkerzijde haar duivelspact met de religie van het zwaard gesloten. De filosoof Michel Foucault verwelkomde Khomeini als bevrijder, de communist Roger Garaudy ging over tot de islam, Jean Genet ging zijn perversiteiten uitleven in Palestijnse kampen, en politica Anja Meulenbelt (SP) en de activiste Gretta Duisenberg vinden zelfs de discriminatie van de vrouw blijkbaar geen punt als het om de islam gaat, laat staan dat ze zouden malen om het scanderen van anti-Joodse leuzen. Dat Wilders de Koran met Mein Kampf vergelijkt, is zo gek nog niet.

De Britse liberaal en viervoudig eerste minister William Gladstone beweerde anderhalve eeuw geleden al dat er geen vrede zou heersen zolang 'dat boek' bestond. Dat klinkt als een koloniaal geïnspireerde uitspraak.

Van Rooy: Niet alleen Gladstone was bijzonder lucide toen hij opmerkte dat er geen vrede zou heersen zolang de Koran bestond, ook Gustave Flaubert wist van wanten en Winston Churchill was misschien nog scherper: hij zei dat de islam een religie van het bloed en de oorlog was en dat 'no stronger retrograde force exists in the world'. Al deze grote Europeanen spraken profetische woorden over de dodelijkheid van de islam, woorden waarvoor ze vandaag - zoals Wilders - vervolgd zouden worden. Flaubert schrijft in een brief: 'Ik eis in naam der mensheid dat de Zwarte Steen verbrijzeld, het gruis ervan in de wind verstrooid, dat Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd wordt. Dat is de manier om het Fanatisme te ontmoedigen.' Daar is niets koloniaals aan. Vandaag spreken schrijvers als Ian McEwan, Joost Zwagerman, H.M. Enzensberger, Pascal Bruckner en Henryk Broder dezelfde taal, maar die denkers worden door de progressieve elite onmiddellijk als conservatief of reactionair weggezet - of koloniaal, om uw woord te gebruiken.

Zwagerman: Tom Lanoye verklaarde niet zo lang geleden dat ik gewoon moest toegeven dat ik rechts was geworden. De linkse intelligentsia vindt dat je de moslims, die toch al lijden onder discriminatie, in de steek laat als je hun godsdienst bekritiseert. Tom is een dierbare vriend, een generatiegenoot, iemand met wie ik een geschiedenis heb. Juist daarom is het voor mij zo choquerend om mee te maken hoe hij zich uitspreekt over islamcritici en prominenten met een moslimachtergrond. De manier waarop hij Ayaan Hirsi Ali heeft aangevallen! En als Mimount Bousakla lid wordt van de Lijst Dedecker, neemt hij haar dat kwalijk, omdat haar vorm van emancipatie hem niet bevalt. Het tragische daarvan is dat Tom Lanoye met deze openlijk beleden intolerantie, want dat is het, duidelijk maakt dat zelfbeeld en feitelijke politieke kleur niet meer op elkaar zijn afgestemd. Want wie is hier nu de conservatief? Dat is natúúrlijk Tom Lanoye. Terwijl hij van zichzelf denkt dat hij links en progressief is. Zoals hij tekeer is gegaan over Hirsi Ali, dat is het tragische verschil tussen zelfbeeld en feitelijkheid.

Van Rooy: Was je vroeger in de ogen van links bij de minste 'kleinburgerlijke deviatie' een fascist, dan ben je nu een racist als je kritiek uitoefent op een ideologie die een smerig mengsel van Uebermenschgevoel en slachtofferisme is. De westerse elite heeft de fatwa verinnerlijkt. In 1989 kon zelfs het door Khomeini uitgesproken doodvonnis de publicatie van vertalingen van De Duivelsverzen niet tegenhouden. Vandaag is één boze moslimstudent al voldoende om een lezing af te blazen of een uitgave ondergronds te doen gaan, zoals The Jewel of Medina van Sherry Jones. De enige moslim in het Britse Hogerhuis dreigde ermee tienduizend moslims te mobiliseren als een collega Wilders durfde uit te nodigen in een achterafzaaltje. Het bezoek ging niet door. (De Britse regering ontzegde Wilders toegang tot het land, nvdr)

Dus geen debat over dit onderwerp zonder dat Wilders mee aan tafel zit?

Zwagerman: Karel van het Reve schreef indertijd het essay De ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen. Vervolgens kreeg hij een staatsprijs en een lintje van de koningin. De religiekritiek is in het christendom dus volledig geïnternaliseerd. Stel nu dat Geert Wilders letterlijk de woorden van Karel van het Reve had overgenomen, maar 'God' door 'Allah' en 'christendom' door 'islam' had vervangen... niemand had ze herkend, en als iemand ze wel had herkend, dan nog had men gezegd dat dit niet was toegestaan in het huidige klimaat. Wie God beledigt krijgt de P.C. Hooftprijs, wie Allah beledigt een proces.

Wilders verwoordt zijn kritiek wel erg bruut.

Zwagerman: Je moet jonge moslims steunen in het onderwijs en streven naar vrouwenemancipatie en aanvaarding van homo's binnen hun geloofsgemeenschap, maar daarbij moet je zeggen: u bent vanzelfsprekend van harte welkom, op voorwaarde dat u de democratische regels en wetten onderschrijft die voor ons allen gelden, zonder uitzondering des geloofs of des persoons. Tough love. Daar kijkt links al veertig jaar schichtig van weg. En dus kapen populisten als Wilders wat van oudsher linkse thema's zijn. Rechts heeft buitengewoon listig de leegte gevuld die links heeft achtergelaten.

Filip Dewinter zei onlangs in Knack: 'Vergis u niet: de islam is een veroveringsgodsdienst. Geef ze een vinger en ze nemen een hand, geef ze een hand en ze nemen een arm. Wat doen radicale organisaties zoals de AEL? Onze samenleving tot het uiterste drijven, kijken hoe ver ze te ver kunnen gaan: halal eten op school, apart zwemmen voor vrouwen - voor we het weten wordt hier de sharia ingevoerd. Op termijn is dat onze ondergang.' Dat klinkt nogal gechargeerd.

Van Rooy: Hoe pijnlijk misschien ook, ik ben het hier volledig met hem eens. De jihad wordt op verschillende manieren gevoerd, maar de oerchristelijk geïnspireerde Gutmensch is zich daarvan niet bewust. Hij kan zich het haatzaaiende karakter van de Koran eenvoudig niet voorstellen. De islam europeaniseert niet, maar Europa islamiseert. Het is een groot mysterie waarom westerse intellectuelen er een masochistisch genoegen in scheppen een onderdanigheid te betrachten in verband met de islam die zij ten opzichte van het christendom nooit hebben vertoond, integendeel. Hugo Claus of later Tom Lanoye werd bejubeld toen hij het katholicisme te kakken zette, maar waag dat niet te doen met de islam. Een Nederlandse arabist heeft ooit eens gezegd dat het uitleggen van de islam aan de gemiddelde naïeve westerling gelijkstaat met het geven van seksuele voorlichting aan kleuters: ze hebben geen flauw benul.

Is dat niet de verschrikkelijkste nederlaag van links, moeten toegeven dat Dewinter op dit punt gelijk heeft?

Zwagerman: Dat heb ik al gezegd in mijn vorige pamflet, De schaamte voor links. 'Vervreemd', dat woord gebruikte ik. De socialisten zijn doof gebleven voor hun eigen achterban. Wel hebben ze bij ons bijvoorbeeld eindeloos aan het onderwijs gesleuteld, in plaats van achterstandskinderen degelijk onderwijs te bieden in de traditie van de sociaaldemocratische volksverheffing. Veel allochtone kinderen komen uit een cultuur waarin het geheugen een centrale plaats heeft. Maak daar gebruik van, en laat ze niet verdrinken in hun veronderstelde zelfontplooiing.

Van Rooy: Natuurlijk faalt links volledig, individueel en collectief. Maar zolang arrogante zelfislamiseerders als Tom Lanoye en Kristien Hemmerechts geloofd worden, zal de politieke en culturele elite wel blind blijven. Blijkbaar is de rationaliteit bij veel progressieven verdwenen, zoals dat het geval was toen ze maar bleven geloven in de Sovjet-Unie of in een Europese vorm van communisme. Nu geloven ze in een Europese vorm van islam, terwijl alle teksten van die godsdienst bol staan van het fanatisme. Voor alle duidelijkheid: als ik die uitspraak van Dewinter billijk, weet ik natuurlijk ook wel dat zijn recente filosemitisme een daad van opportunisme is.

De avond van 11 september 2001 zag ik in Antwerpen een hoofddoekloos, bierdrinkend Marokkaans meisje dansen van vreugde. 'Ze' hadden eindelijk die smerige Amerikanen en Joden een lesje geleerd. Hoe moet het nu verder met de multicultuur?

Van Rooy: Het multiculturele samenleven is in een malaise geraakt, en elke burger ervaart dat elke dag en ziet het in zijn eigen wijk of in de grote boze buitenwereld. Van verrijking is geen sprake. De modale Belg is heus geen racist. Het is de islam die de boel helemaal verziekt. Het Vlaams Belang is er groot en de mensen zijn er cynisch door geworden: ziedaar het eindresultaat van een godsdienst die hoe langer hoe meer opdringerig wordt. In de jaren dertig van de twintigste eeuw zagen velen het gevaar van het nazisme niet en was appeasement troef, vandaag wil men het fascisme van de islam niet zien.

WIM VAN ROOY, DE MALAISE VAN DE MULTICULTURALITEIT, ACCO, 2008, 424BLZ., 29,50 EURO. JOOST ZWAGERMAN, HITLER IN DE POLDER & VRIJ VAN GOD, DE ARBEIDERSPERS, 2009, 71 BLZ., 8,95 EURO.

Bron: Iskander
Publicatie: Knack / Knack
Publicatiedatum: 18 februari 2009
Auteur: BENNO BARNARD/rob walbers;
Lees ook de website van Benno Barnard http://www.knack.be/blog/benno-barnard/71-92/benno-barnard.html (Naar beneden scrollen tot aan ‘de linkse moskee’).

00:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-02-09

De Tsjechische president heeft de EU vergeleken met de Sovjet Unie

De Tsjechische president Vaclav Klaus heeft vorige week tegen de schenen gestampt van het Europees parlement.
Tijdens een toespraak voor de voltallige assemblee vroeg president Klaus, wiens land het EU-voorzitterschap waarneemt, of sommige parlementsleden niet dikwijls bedenkingen hadden bij wat ze stemden. Hij bedoelde daarmee dat er veel in het Europees parlement wordt gestemd dat in feite enkel de interne keuken van een land aangaat.

Hij zei ook nog dat in ‘een democratisch parlement een deel de regering steunt, en de rest gezien wordt als oppositie. “Hier is dat niet zo”, zei hij, “Al wie een alternatief idee heeft wordt gezien als vijand”.

Hierin herkende hij mechanismen uit de tijd van de communisten toen die nog over Oost-Europa regeerden. Hij zei dat er een grote kloof gaapt tussen de Europese burgers en de instellingen.

Aan de ene kant was er hilariteit onder de parlementairen, anderen verlieten uit protest de zaal.

Een Duitse Parlementsvoorzitter, Hans-Gert Poettering wees hem terecht en zei dat hij in het parlement, waarnaar hij verwijst, zo’n toespraak niet had kunnen geven’.
Laat ons wel wezen… meer dan de helft stapte op en de andere helft zat hem uit te lachen of onbeheerst en zeer verontwaardigd te roepen. Kon hij dan een toespraak geven op een democratische manier? Wat bedoelde die Duitser daarmee? Hadden ze hem naar Siberië moeten afvoeren vooraleer hij het ‘ondemocratisch’ zou noemen?

Maar een Duitser heeft waarschijnlijk nog herinneringen aan Hitler, die al op even ondemocratische wijze zijn tegenstanders de mond snoerde en met zijn Dritte Reich in feite nastreefde wat we nu hebben… Het Reich van de Europese Unie waarin geen kat weet wat er boven hun hoofden gestemd wordt.

Voor een Duitser is het dus inderdaad gemakkelijker om wetten en voorschriften te volgen uit de nazitijd. Het rookverbod bijvoorbeeld, waar hebben ze het vandaan? Ja juist!

gezondheidsnazisme

En heeft Klaus gelijk? Volgens de meeste Europese parlementairen niet, volgens de meerderheid van de Europese bevolking wel. Laten we maar gewoon een klein voorbeeld uit eigen land nemen.

In het Europese parlement werd gestemd over het al dan niet opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke over enkele lijnen die in een lokaal blaadje verschenen en waarvan hij zelf niet eens de auteur was. En terwijl de wet zegt dat wanneer de auteur van iets dat hij zelf schreef zijn verantwoordelijkheid opneemt, de verantwoordelijke uitgever wordt vrijgepleit ... werd op Europees niveau gestemd dat die zaak erg genoeg was om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van Frank Vanhecke. En dit terwijl er geen enkel bewijs werd geleverd door de klager of de auteur het al dan niet bij het rechte eind had.

Hoe kan iemand uit … neem maar Litouwen of Roemenië zich een beeld vormen over een lokale burgemeester uit Sint-Niklaas? Hoe kan iemand uit, zeg maar … Malta of Bulgarije weten of de klacht erg genoeg was om iemands onschendbaarheid op te heffen?

Als de EU zo democratisch is, dan zou er geen protest uit eigen rangen komen. En zou het Verdrag van Lissabon al lang geratificeerd zijn.Als men zo overtuigd is van het grote gelijk, dan moet men ook niet bang zijn om in alle landen een referendum te houden en zou men ook de landen die wel zo democratisch waren om een referendum te houden, niet onder druk zetten en afdreigen hen uit de EU te wippen, als hun bevolking weer ‘nee’ zou stemmen.

Ze zijn met veel te veel in dat Europese parlement en hebben weinig of niets te doen dan zich bezig te houden met absurde wetgevingen en bemoeizieke interne aangelegenheden van diverse EU-landen. Wetgevingen die niets te maken hebben met een goede samenwerking tussen de landen op economisch gebied, zoals de gelijkschakeling van de BTW-tarieven, de aanpak van de papierwinkel die nodig is om in een ander Europees land zaken te doen enz… Nee ze zitten daar, kosten ons handenvol geld en leggen onze vrijheid meer en meer aan banden. Het Dritte Reich bestaat, het heeft alleen maar een andere naam!

"I'm worried about parliament having nothing to do. We have so few legislative proposals from the commission...a lot of people might ask themselves - what am I doing wasting my time in Brussels?" liberal group leader Graham Watson.


Over het Verdrag van Lissabon schreef ik al eerder: KLIK HIER16:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-02-09

Jean-Jacques De Gucht

Na een korte maar hevige interne strijd zal Jean-Jacques De Gucht dan toch de VLD lijst voor Oost-Vlaanderen trekken. Fientje Moerman komt op de tweede plaats en de volgens mij nog de meest aanvaardbare persoon bij de VLD, Filip Antheunis, op de derde plaats.
Maar geen enkele lokale afdeling mag haar voorkeur uitspreken voor de tweede of derde persoon op de lijst, want dan worden ze meteen op hun plaats gezet door de clan De Gucht.

Ze noemen het verjonging bij de VLD, maar in feite is het niets anders dan nepotisme. Jean -Jaakske is de zoon van Karel De Gucht. En Kareltje gaat over lijken om zijn zoontje een goede toekomst te garanderen.

Bij andere partijen bleek dit in het verleden ook al niet zo’n goed idee te zijn geweest om kinderen van bekende politici meteen tot minister te bombarderen. Bovendien vraag ik mij af of de toenemende vergrijzende kiezer wel kinderen als minister wil hebben. ‘Bleukes’ zonder enige ervaring, vanuit de beschermde wieg meteen in de ivoren toren? Of hebben ze toch liever iemand met zowel wat levenservaring, iemand die zich al ergens anders dan in de politiek verdienstelijk heeft gemaakt of zich tenminste heeft opgewerkt binnen de partij? Van Jean-Jacques is alvast één ding geweten, er wordt gezegd dat hij wel dezelfde arrogantie heeft als zijn vader, maar zeker niet de brains.

02:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-02-09

Ambtenaren van justitie beledigen Mohammed via Wikipedia

Medewerkers van het ministerie van Justitie hebben teksten aangepast over Mohammed op Wikipedia. Eerder hadden ze al wijzigingen aangebracht op de pagina's over Theo van Gogh en Loesewies van der Laan, nu zijn ze nog een stapje verdergegaan in het rechtzetten van historische en waargebeurde feiten. Nu hebben ze het zelfs aangedurfd de profeet Mohammed te beledigen, stel je voor!!

"In werkelijkheid was Mohammed een oorlogshitser die er niet voor terugdeinsde onschuldige mensen te (laten) doden om zo hun bezit in te kunnen pikken." Schreven de ambtenaren als toegevoegde tekst op Wiki-pagina over de islamitische profeet.

En omdat de profeet Mohammed door heel veel islamgeleerden als grootste massamoordenaar aller tijden wordt gezien, werd nu ook de profeet door de ambtenaren onder de categorie 'massamoordenaars' geplaatst. Ook volgende zin werd op wikipedia geplaatst: "Door de meeste historici wordt Mohammed beschouwd als de grootste oorlogshitser aller tijden. Islam is de meest moorddadige ideologie aller tijden."

Zo…nu hoort u het eens van een ander …

De wijzigingen kunt u hier zien: KLIK HIER

12:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-02-09

Dertig jaar cel voor mensenrechtenactivist in Iran

Een Iraanse rechtbank heeft de Maastrichtse mensenrechtenactivist Abdullah al Mansouri veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Dat heeft de veroordeelde dinsdag aan zijn familie in Maastricht laten weten.
LEES HIER VERDER

Meer dan 145 landen hebben in 1948 de Universele verdragen van de rechten van de mens ondertekend. De islamitische landen waren niet zo tevreden met deze verklaringen omdat ze het volgens de sharia (de islamitische wet) niet konden volgen en omdat ze dan ook vrouwen en slaven als gelijkwaardige mensen moesten beschouwen. Dus herschreven ze de verklaring voor de mensenrechten maar dan wel volgens de sharia.

Deze Universele Islamitische Verklaring van Mensenrechten werd op 19 september 1981 gepresenteerd door de Islamic Council of Europe op een congres over mensenrechten in de moslimwereld in Parijs. De Verklaring wordt voorafgegaan door het koranvers. Dit is een duidelijke verklaring voor de mensheid, een leiding en vermaning voor hen die zich God bewust zijn. (3:138) Lees hier verder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_islamitische_verklaring_van_mensenrechten

In feite is dit niet geldig, ook al zijn de Universele Verklaringen voor de Mensenrechten niet bindend, misdaad tegen de mensheid is dat wel. Vrouwen en meisjes stenigen is bijvoorbeeld zo’n een misdaad tegen de mensenrechten. (zie clip)

Bepaalde landen maken wel graag gebruik om klacht neer te leggen in verband met de schending van de mensenrechten als het over hun volk in het buitenland gaat, maar nooit over wat ze hun volk in hun eigen land aandoen. De VN zou hier duidelijke standpunten moeten in nemen en vooral strenger optreden. Maar helaas worden ook daar reeds de democratische landen weggestemd door een meerderheid van niet democratische landen. Dus...wat zijn de verklaringen van de mensenrechten nog waard als iemand die het wil toepassen er dertig jaar gevangenisstraf voor kan krijgen?


13:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-02-09

Er zijn geen leeuwen meer...

Reynders zegt dat er geen communautaire beslissingen meer worden genomen voor de volgende verkiezingen. Kris Peeters trekt zich braafjes terug...
De dringende en noodzakelijke veranderingen die Vlaanderen nodig heeft moeten nochtans van de Vlaamse regering komen. Want als het op federaal niveau moet gebeuren, kunnen we het helemaal vergeten...

Enige vergelijking tussen de Vlaamse leeuw en het in Wallonië levende everzwijn is puur toevallig!!

14:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Ook Japan heeft zijn Michel Daerden

Maar Shoichi Nakagawa is wel Minister van Financiën en sprak de pers toe in verband met de zware recessie in Japan.

11:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Colloquium in Vlaams Parlement

Vorige zaterdag vond in het Vlaams parlement een colloquium plaats, waarbij diverse sprekers aan het woord kwamen. Nadat Filip Dewinter het welkomstwoord had uitgesproken, kwam als eerste spreker het Duits Parlementslid Henri Nitzsche aan het woord, nu met een eigen lijst, maar tot 2006 parlementslid voor de CDU.

De tweede spreker was Werner Niemegeers, licentiaat rechten (UGent), Gegradueerde fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel), advocaat en oprichter van het advocatenkantoor Consulta, voorzitter van Nova Civitas en medeauteur ‘Vlaktaks’ die op heel wat bijval kon rekenen bij het publiek.

De derde spreker was Paul Stoppie, eveneens licentiaat rechten. Algemeen Voorzitter Verbond Vlaams Overheidspersoneel (VVO). Gepensioneerd ambtenaar maar nog steeds actief als voorzitter Bond Vlaamse Verenigingen Anderlecht en is Oud-voorzitter VVB Brussel.

De volgende spreker was niemand minder dan Gui Celen, Neurochirurg AZ Groeninge (Kortrijk) – Voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) en voorzitter van Pro Flandria (waar ik ook lid van ben). Hij zet zich tevens in voor de vzw KNOKK, een Vlaams schooltje in het ons ontstolen Komen dat geen subsidies krijgt en aangewezen is op giften en bijdragen van de ouders. En hij is de voormalige Algemene Voorzitter van de Marnixring.

Dan was er ook een Redactielid van Meervoud – de linkse vleugel van Vlaams Nationalisten. Hij is oprichter van de Sociaal Flamigantische Landdag (SFL) en actief in de Vlaamse Volksbeweging (VVB)

Als laatste spreker kwam Joost Rampelberg aan het woord. Hij is doctor in de geneeskunde en licentiaat rechten. Stichter Vlaamse wachtdienst huisartsen in Brussel (1978). Oud voorzitter van onder meer Vlaams Komitee Brussel en oud-docent Spaans (Vlekho).

Dit alles werd kundig aan elkaar gepraat door Luc Van Braekel, door de meeste mensen gekend door zijn website http://lvb.net/nederlands.php, maar hij is eveneens burgerlijk ingenieur computerwetenschappen, internetondernemer / ICT-consultant / oprichter en bestuurder van vennootschappen.

Uiteraard waren de gespreksonderwerpen van al die mensen bijzonder interessant. Maar teveel om hier te herhalen.

Daarna was er een pittig debat tussen Jean-Marie Dedecker, Jan Jambon en Gerolf Annemans. Even werd gevreesd dat Dedecker niet zou komen opdagen tot hij vol glamour in de zaal verscheen en naar zijn plaats schreed als een bokser naar de ring. Want opvallen zou hij… en deed hij.

Desondanks ontstond een leuk gesprek waarbij ik fier kan zeggen dat Gerolf Annemans, met alle ervaring die hij heeft, de bovenhand haalde in dit debat. Toen Dedecker werd gewezen op zijn uitspraken in Knack, ’Met België als het kan, zonder als het moet’ werd dat door de media verkeerd uitgelegd, zei hij. Blijkbaar begrijpt niemand hem de laatste tijd, want dat volgens hem de grenzen openstaan voor iedereen, staat in zijn programma ook helemaal anders. Uit alle antwoorden bleek dat Jean-Marie Dedecker de laatste tijd naast zijn schoenen loopt. Als zijn verwachtingen niet uitkomen, zal zijn ego in ieder geval een ferme dreun krijgen.

Nadien mocht het publiek vragen stellen, die via Luc Van BVraekel werden verwoord.

Ook al streven die drie partijen naar hetzelfde einddoel, wat vooral opviel is dat Forza Flandria nog niet voor morgen zal zijn. Jammer!

Hieronder ziet u Dedecker in Terzake van een paar dagen geleden:

www. deredactie.be

00:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-02-09

Jodenhaat in Antwerpse moskeeën?

Ex-moslim getuigt vanavond12 februari 2009

Vanavond getuigt Vlaamse ex-moslim P. over het extremisme binnen de moslimgemeenschap.
De man is eerder al op TerZake geweest (april 2008) en beweert een informant te zijn geweest voor de Belgische staatsveiligheid. Hij lag ook aan de basis liggen van het ophefmakend artikel in Knack over moslimextremisme in ons land. Lees hoofdpunten ervan hier.

Aan Joods Actueel vertelde P. over het ophitsen tegen Joden door verschillende moslimgroepen en over verboden literatuur verspreid in Antwerpse moskeeën.

Wat is er van waar? Oordeel zelf, vanavond om 20.00uur in een zaal bij Café Rubenshof, gelegen op de Groenplaats te Antwerpen.


mosl

17:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Reynders pleegt staatsgreep op Fortis

Reynders komt zwaar onder vuur te liggen door zijn poging tot een staatsgreep op Fortis. Hij wou 125 miljoen niet-stemgerechtigde aandelen, goed voor 5% van de aandelen, in de stemming inbrengen. Toen het bekend raakte hebben de meeste aandeelhouders van “ja”, naar “neen” gestemd en wonnen ze nipt de stemming. Dat betekent dat Fortis niet verkocht wordt aan de Franse bank BNP Paribas.

Wat er nu gaat gebeuren staat nog niet vast. Maar ik denk dat het , zoals het er nu uitziet, zeker niet ten goede zal komen van de modale belastingbetaler. We zullen zien hoe het verder afloopt en hopen dat de aandeelhouders een betere deal kunnen sluiten met de eventuele overnemer BNP Paribas, als die uiteraard nog interesse heeft.

17:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

United Against Nuclear Iran

nagasaki_nuclear_bomb


Benazir Bhutto’s vader wou, toen hij nog president was van het straatarme Pakistan, graag een atoombom. Hij wou dit vooral om India te overbluffen. Geld was er niet voor een dergelijk programma. Volgens de socialistische president moest de bevolking daarvoor maar offers brengen en desnoods maar gras eten.

In die tijd werkte een Pakistaan, met de naam Khan, bij Urenco in Alemelo/Nederland. Hij werd daar tewerk gesteld als atoomwetenschapper en kreeg toegang tot de meest geheime documenten en nucleaire bedrijfsinformatie. Er werd hem zelfs gevraagd om documenten te vertalen over het verrijken van uranium.

Khan kon rustig gedurende jaren geheime informatie uit Nederland smokkelen vooraleer de Amerikaanse en uiteindelijk ook de Nederlandse veiligheidsdiensten hem begonnen te verdenken, maar toen zat hij al lang terug in Pakistan met alle gestolen nucleaire informatie. Vooral ook omdat Nederland naliet hem te arresteren toen het nog kon.
Khan, als moslim uit Pakistan, werd zelfs nooit aan geen enkele veiligheidstest onderworpen door de Nederlandse overheidsdiensten, zelfs niet door het Ministerie van Economische Zaken vooraleer hij aan de slag kon.

Toen de grond onder zijn voeten te heet werd en hij terug naar Pakistan kon vluchten werd hij vooral door het leger als held gezien. Premier Benazir Bhutto werd zelfs onder druk gezet om een staatsbezoek af te leggen aan Noord-Korea en daar geheime informatie over het verrijken van uranium af te leveren. Bhutto, die al eens eerder door de militairen was afgezet durfde niet anders en zei tegen het Westen dat Pakistan geen kernwapens zou ontwikkelen. Wat ze ondertussen wel al deden. Maar omdat Amerika op dat moment de Pakistanen nodig had om de Russen te verslaan in Afghanistan, werd er niets ondernomen en kon Pakistan rustig verder doen.

Onder druk van de Verenigde Staten werd Khan door generaal Musharraf onder huisarrest geplaatst. Maar Khan liet zich niet doen en verkocht zijn geheimen aan de hoogste bieders zoals Libië, Soedan en Iran en nam zelfs contact op met Osama Bin Laden.
Iran beloofde net hetzelfde aan de wereld als Pakistan, ze zouden geen nucleaire wapens maken, maar ondertussen blijkt uit diverse informatie dat ze er wel aan werken en waarschijnlijk al klaar zijn. Iran liet bij wijze van voorproefje zien dat ze een ook raket de lucht inkrijgen.

Nucleaire wapen in handen van mensen die de dood aanbidden, denken dat ze een taak te vervullen hebben als Messias (Mahdi) en steeds weer roepen dat ze Israël van de kaart willen vegen en de hele wereld islamitisch moet worden is op z’n minst een erg gevaarlijke situatie. Maar ook Noord-Korea blijft een bron van grote zorgen. China kan hen misschien niet elke keer rustig houden… Als Noord-Korea en Iran in staat blijken om kernwapens te maken draagt ook Nederland een zware schuld. Want toen ze in de jaren ’70 wisten dat Khan geheime nucleaire informatie naar Pakistan smokkelde, lieten ze hem ontsnappen uit angst voor een wereldschandaal. Maar het grootste schandaal is dat ze hebben nagelaten hem te arresteren toen het nog kon.

Wie zich zorgen maakt kan niet veel anders doen dan een petitie tekenen op http://www.unitedagainstnucleariran.com/ibr (Bekijk ook de video)

16:51 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Vlaamse regering redt KBC

Tot grote ergernis van Le Soir

Auteur Mark Grammens in Journaal

In België neemt de KBC zowat de positie in van ING in Nederland: het gaat in beide gevallen om zeer solide banken, die op een gegeven moment het slachtoffer werden van de algemene beurskrisis, en ook van het feit dat inmiddels andere banken reeds ruime overheidssteun hadden gekregen. Het is bekend dat sommige beleggingsadviseurs hun klanten het advies gaven hun geld terug te trekken uit aandelen van banken zonder overheidssteun omdat die spoedig de gevolgen zouden ondervinden van het opgelopen konkurrentienadeel. Afgezien nog van de algemene krisissfeer was dit een van de oorzaken waarom de koersen van gezonde banken naar beneden gingen. Dat overkwam KBC, Deutsche Bank, Barclays (GB), Banco Santander (SP), en enkele anderen. Daarbij kwam de onbetrouwbaarheid van Oost-Europese en Russische, soms maffiose, ekonomieën, waarin KBC fors had geïnvesteerd.

Maar dat is hooguit de helft van het verhaal. De andere helft is dat KBC in een zelfstandig Vlaanderen niet zou zijn blootgesteld aan de vijandschap van een gedeelte van de eigen overheid, want dat is wat hier is gebeurd. En het was voorspeld. Toen na het aantreden van de eerste regering-Verhofstadt het Franstalig triomfalisme over heel Brussel weerklonk (want in ruil voor zijn eersteministerschap had Verhofstadt de macht in handen van de Franstaligen gelegd, precies zoals na hem Leterme en Van Rompuy hun schijnmacht te danken hebben aan hun "begrip" voor de Franstalige belangen), noteerde de scherpe waarnemer Hugo de Ridder(in Humo, 28.3.00), dat hij in de Wetstraat Franstalige politici en opiniemakers hoorde zeggen: "We zullen de Kredietbank als financiële ruggengraat van Vlaanderen ook wel klein krijgen". Dit streven stond vooraan op de Franstalige agenda.

En zo gebeurde het dus, dat toen de KBC in oktober van vorig jaar een eerste keer een beroep moest doen op overheidshulp, nadat Fortis en Dexia al lang de kassa waren gepasseerd en het hierboven beschreven konkurrentieel nadeel begon te werken, de Franstalige autoriteiten hun kans grepen. Eerst was het de PS-creatuur Quaden, die als goeverneur van de Nationale Bank, elk gevoel voor fatsoen onderdrukte om eraan te herinneren dat er buiten Fortis en Dexia nog een andere bank problemen ging krijgen, zodoende de beurs het signaal gevend om KBC-aandelen te verkopen. Toen dat niet helemaal het beoogde effekt had, zei het door de FDF benoemde Belgische staatssekretaris voor Financiën Cleyfayt ronduit dat de KBC likwiditeitsproblemen had. Dat was een grove leugen, door een minister uitgekraamd met het opzet een Belgische bank onderuit te halen. Dat Clerfayt zijn woorden naderhand moest inslikken (De Standaard; 27.10.08) verandert daar niets aan. Dit was objektief een daad van landverraad, het ondermijnen van het vertrouwen in de eigen instellingen.

Vervolgens kreeg KBC een pak euro's, veel minder dan Fortis en Dexia, en pas nadat de kabinetschef van Reynders (MR) tot bestuurder van de KBC was benoemd en binnen de regering-Leterme enkele "kompensaties" waren toegekend aan de Franstalige partijen en hun ministers. De Waalse vliegtuigbouwer Sonaca (Gosselies. Henegouwen), die op de rand van het faillissement stond, werd met Belgische (dat is in hoofdzaak Vlaamse) overheidssteun recht geholpen. Sonaca is, het weze terloops vermeld, voor 90 procent eigendom van het Waalse gewest, dat dus zelf geen bijdrage diende te leveren tot de redding ervan. Was dit de oude "wafelijzerpolitiek", die België zijn grote schuldenlast heeft bezorgd? Oh nee, zei minister Onkelinx (PS), louter toevallig kwamen de twee dossiers (KBC en Sonaca) op tafel tijdens dezelfde ministerraad, en het is de gewoonte dat er aan het eind een akkoord moet zijn over alle dossiers, zoniet is er geen akkoord. Aangezien de eventuele hulpverlening aan Sonaca tot de bevoegdheid van het Waalse gewest behoort, is de Belgische overheidssteun aan het bedrijf in de praktijk een netto-geldtransfer naar Wallonië.

En in januari dus kwam KBC ineens opnieuw in de problemen. Er zou grondig onderzoek moeten plaatsvinden naar de oorzaken hiervan. Hoe komt het dat de beurs het bankaandeel opnieuw in een neerwaartse spiraal meesleurde? Welk gefluister is daaraan voorafgegaan? Welke invloeden hebben gespeeld? Nu echter weigerden de Franstalige ministers om geld of kredieten aan KBC te bezorgen. "Vooral de PS, maar ook CDH" stonden (volgens De Tijd, 23.1.09) op de rem. De PS maakte haar eventuele instemming met een hulp aan KBC opnieuw afhankelijk van "kompensaties" voor Wallonië. Minister van Financiën Reynders leverde een eigen bijdrage tot het Franstalige offensief door, zoals Clerfayt enkele maanden geleden, uitspraken te doen die als gevolg hadden dat het aandeel KBC nog verder daalde op de beurs.Noodgedwongen was het vervolgens aan de Vlaamse regering om, door zelf te zorgen voor de redding van KBC, het kwaad opzet van de verenigde Franstalige partijen te neutraliseren. Daarmee heeft de Vlaamse regering, en hebben met name minister-president Peeters (CD&V) en de vice-premiers Vandenbroucke (SP) en Van Mechelen (VLD) goed werk geleverd . Ze hebben bovendien een formule uitgewerkt waar de Vlaamse overheid uiteindelijk, als alles verloopt naar wens, rijker van wordt ("Fortis kost ons geld, KBC kan geld opbrengen," aldusDe Standaard, 23.1.09).

Eind goed, al goed? Ja, op voorwaarde dat men in Vlaanderen berijpt wat hier gebeurd is. Er is duidelijk een intentie geweest aan Waals-francofone zijde om de Vlaamse welvaart te ondermijnen door KBC te beschadigen. De razernij van Le Soir (23.1.09) toen bleek dat het de Vlaamse regering gelukt was KBC te helpen zonder zich voorts nog aan de Belgische instellingen te storen, sprak boekdelen. Men had zeer duidelijk een ander resultaat beoogd. Hieruit volgt dat België bewezen heeft een gevaar te vormen voor de welvaart van de Vlamingen.

Vervolgens werd door de suksesrijke ingreep van de Vlaamse regering ook "het bewijs geleverd voor de levensvatbaarheid van een zelfstandig Vlaanderen" (Luc van der Kelen, inHet Laatste Nieuws, 23.1.09). Om te besluiten met de woorden van ekonomisch redakteurKarin de Ruyter (in De Standaard, 23.1.09), dat nu "onvermijdelijk de vraag rijst waartoe een federale regering eigenlijk nog dient, als ze toch permanent in de onmogelijkheid verkeert om te regeren". Waartoe ze dient? Maar dat weet men toch: om het mogelijk te maken dat sommige Vlamingen zich kunnen wijden aan de geliefkoosde bezigheid van hun volk, en dat is de voordelen te kunnen genieten van de kollaboratie met de vijanden van dat volk.

15:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-02-09

Israëlische verkiezingen aan de Schelde?

Radio 1 is echt wel wereldvreemd.

Radio 1 was van plan een reportage te maken vanuit de Antwerpse stemlokalen waar mensen hun stem zouden uitbrengen voor de Israëlische verkiezingen. Het zou gaan om de klassieke vragen ‘voor wie hebt u gestemd en waarom’.
Een mooie titel voor het programma zou misschien zijn geweest ‘Jeruzalem aan de Schelde, Joden stemmen’.

Dat was wel zonder een probleempje gerekend, waar bevinden zich morgen de stemlokalen in Antwerpen? Aan wie kunnen we dit beter vragen dan aan Joods Actueel dachten ze op de Reyerslaan.

Spijtig maar we hebben hun idee voor deze droomreportage al snel aan diggelen geholpen: “In Antwerpen zijn er helemaal geen stemlokalen voor de Israëlische verkiezingen, waarom zouden die er zijn? De joden die hier wonen zijn in overgrote getale Belgen met een Belgisch paspoort en dus zonder Israëlisch paspoort. Er is wel een sterke emotionele band met Israël, omdat dit de einige Joodse staat ter wereld is, maar meer dan dat ook niet.”
‘Ah zo’, klonk het aan de andere kant van de lijn.

Om zeker te zijn dat ze door onze redactie niet met een kluitje in het riet werden gestuurd contacteerde de VRT ook nog de hoofdredacteur op zijn GSM. Maar zijn antwoord was onverbiddelijk hetzelfde.

Het klinkt ongelooflijk, maar het is wel echt gebeurd.


Bron: Joods Actueel

02:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wilders niet welkom in het grootste Europese moslimland - Groot Brittannië

NRC.nl - Den Haag, 10 febr.
PVV-leider Geert Wilders is de toegang geweigerd tot Groot- Brittannië. Hij was uitgenodigd door een lid van het Britse Hogerhuis om zijn anti- Koranfilm Fitna in het parlement te vertonen. Dat zou donderdag gebeuren, maar Wilders heeft te horen gekregen dat hij niet welkom was.

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft dit vandaag bekend gemaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een persbericht dat Verhagen zijn Britse ambtsgenoot David Miliband telefonisch laten weten dat hij betreurt dat een Nederlandse parlementariërs niet vrij naar een ander EU-land kan reizen. „Of dat moet kunnen is een beslissing van het Britse Hogerhuis”, aldus minister Verhagen in het persbericht. „Maar dat een Nederlandse parlementariër de toegang tot een ander EU-land wordt geweigerd, is zeer betreurenswaardig.”

Wilders toonde vanmiddag in de Tweede Kamer de brief van de Britse ambassade waarin hem de toegang tot het Verenigd Koninkrijk werd ontzegd. De PVV- fractievoorzitter zei „beduusd” te zijn: „Zoiets verwacht je in Saoedi Arabië, maar niet in Groot Brittannië. Ik vind deze laffe opstelling van de Britse regering echt heel erg. Ik ben gewoon uitgenodigd door een gekozen Britse volksvertegenwoordiger.”

Wilders wees erop dat zijn film Fitna inmiddels in een groot aantal landen is vertoond. Volgende week is Fitna te zien in het Italiaanse parlement, de week daarna in de Verenigde Staten. De PVV-leider speculeerde erop dat hij aanstaande donderdag gewoon de reis naar Londen maakt: „Ik overweeg sterk de proef op de som te nemen en gewoon het vliegtuig te nemen. Dan zie ik wel wat er gebeurt. Maar ik hou daar nog wel een slag om de arm over omdat ik eerst wil uitzoeken wat de procedures zijn.”

Minister Verhagen heeft eerst nog geprobeerd via de ambassadeur in Den Haag de Britse regering te bewegen het besluit te heroverwegen, aldus Buitenlandse Zaken. Het besluit is een aangelegenheid van de Britse Home Secretary, het ministerie van dat verantwoordelijk is voor nationale veiligheid. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) zal hierover verder overleg voeren met zijn Britse ambtgenoot.


Belangrijk genoeg om te bekijken:

01:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-02-09

Boel bij LDD

Al eerder schreef ik, dat wie voor LDD kiest, op een traditionele belgicistische partij stemt. Wie voor LDD kiest, zal ook op weinig plaatsen de 'juiste' mensen terug vinden op de 'juiste' plaats, want LDD heeft een lijst samengesteld vol misnoegde overlopers en afgedankte onbekwamen uit andere partijen.

Maar toch is er hier en daar soms eentje die opvalt en zijn stem laat horen wanneer de voorzitter Jean-Marie Dedecker (weer eens) over de schreef gaat...

Lees hier verder over de onenigheid bij LDD

16:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Een moedige vrouw!!

15:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Tom Barman, de arrogante zak!

De voorvechter van verdraagzaamheid, Tom Barman, liet tijdens de uitreiking van de MIA’s een sterk staaltje onverdraagzaamheid zien, omdat hij had gehoopt dat hij minstens een stuk of negen Mia’s zou binnenrijven en er uiteindelijk maar twee in de wacht kon slepen. Jammer voor hem misschien, (leuk voor ons) maar er lopen artiesten rond die beter verdienen, zoals o.a. de neutrale Clouseau en Milow.
Voor de camera sloeg hij Groen en Rood uit van nijd en afgunst tegenover zijn collega’s, en was hij allesbehalve tolerant tegenover het Vlaamse publiek. Hij vond het zelfs nodig een gebaar van ‘fuck you’ te maken naar het publiek. Zelfs zijn fans reageren verbolgen. Ze vonden hem ronduit arrogant en waren ‘beschaamd in zijn plaats’. Ze vonden het maar een ‘zielige bedoening’, schreven ze op de Facebook pagina van dEUS. Maar blijkbaar voelt Tom Barman zich een echte God en verheven boven alle plebs. Soms doen drugs rare dingen met mensen…

De muziekproducent, Adriaan Van landschoot ergerde zich blauw aan Barman: “Hoe arrogant van Barman om bij zijn eerste dankwoord ‘tot subiet’ te zeggen, alsof hij zeker was dat hij nog MIA’s zou winnen. Hoe vulgair om zo’n fuck you armgebaar te maken. De MIA’s zijn in elk geval veel realistischer en gaan meer in de richting van het écht succes dan de Zamu Awards”. De ZAMU Awards worden niet uitgereikt door het publiek, maar door artiesten, producenten en journalisten, kortom, door het wederzijds schouderkloppende ons-kent-ons-clubje.

Bovendien denkt Barman dat hij zich niet moet houden aan het rookverbod en pafte hij er lustig op los tijdens de uitzending bij Eén. Dat ventje meent werkelijk dat hij de nieuwe Messias is en mag dan wel iets meer dan al die stomme plebejers natuurlijk.

Barman jongen, werk liever een beetje aan jezelf, want als het op verdraagzaamheid aankomt heb je nu wel bewezen dat je een dikke nul bent. En als je denkt dat je optredens het Vlaams Belang hebben geraakt dan vergis je je deerlijk. De meeste tieners – en ik zeg opzettelijk niet ‘jongeren’, want die waren er niet – vonden een gratis optreden best wel leuk, maar ook de kinderen en kleinkinderen van Vlaams Belangers stonden tussen het publiek, dus wens ik je bij deze eveneens een welgemeende ‘fuck you’!!

14:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-02-09

Ongelooflijk!!

Hij kan niet lezen of schrijven, maar wat hij wel kan is gewoon ongelooflijk en fantastisch!!

kunst in het oog van een naald

21:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wie kent het merk van deze auto?

Nu ik toch in de doos met oude foto's zit, haal ik ook deze even boven. Dat is de eerste auto van mijn vader. Maar weet er soms iemand welk merk dat is? Ik kan het helaas niet meer vragen aan mijn vader. Ik weet alleen dat die auto, toen hij hem kocht, ook al wat ouder was.

1ste auto_2

00:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Waarom Arabieren met stenen gooien

00:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-02-09

Borgerhout - uit de oude doos

147_001464_001907_001503_001539_001

21:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Marc Eyskens - de laatste der Belgen

Op 11 januari zei Mark Eyskens in Panorama het volgende: “Belgen zijn in Brussel een minderheid geworden. Gelukkig maar!”

Dergelijke uitspraak kan enkel van iemand komen die niet ze niet allemaal meer op een rij heeft. Hoe kan iemand nu blij zijn met het verdwijnen van de oorspronkelijke bevolking? Dat iemand voor een Europese diversiteit is in een metropool daar kan ik nog mee leven, maar in onze steden bestaat geen diversiteit, in sommige wijken heb je alleen maar getto’s die weinig met diversiteit te maken hebben. Diversiteit betekent verschillende nationaliteiten die samenleven met de oorspronkelijke bevolking. In onze steden is datgene wat men diversiteit noemt in feite niets anders dan het wegpesten van de oorspronkelijke bevolking om ze te vervangen door uitsluitend moslims.

Maar daar zit de CD&V politicus niet mee, want nadien zei hij nog tijdens een toespraak op een conferentie georganiseerd door VIRA, dat ons volk niet meer bestaat. Volgens hem bestaat er een bevolking op een bepaald territorium, maar die bevolking bestaat uit verschillende etnische en godsdienstige groepen. En dat vond hij ‘duidelijk een positieve evolutie’.

Dat Eyskens niet uitblinkt in intelligente uitspraken is al langer geweten, zelfs de VRT laat hem staan midden in een zin als ze iemand anders in het vizier krijgen om te interviewen. En dat hij het Vlaams Belang haat weten we ook, maar zijn door haat vertroebelde brein laat het nu toch wel helemaal afweten. Tijd voor een collocatie denk ik.

20:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-02-09

Op de weblog van Matthias Storme

Matthias Storme vertelde mij dat hij hier ook af en toe komt lezen. Het zal dus deze keer iets van hemzelf zijn, waar ik het voor 100% mee eens ben.


330cb1561ce66ff3cc87e801c1a65c44_image_document_large_featured_borderless

<Een oproep "Kauf nicht bij Juden" uitgezonden door de KU Leuven

03-02-2009 - Matthias Storme

Een oproep "Kauf nicht bij Juden" uitgezonden door de KU Leuven Gisteren 2 februari was het Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis, en aangezien Onze Lieve Vrouw de patrones is van de Katholieke Universiteit Leuven (als "sedes sapientiae") worden die dag traditioneel de eredoctoraten uitgereikt op het patroonsfeest. Wat een feest van de wetenschap zou moeten zijn, wordt al vele jaren ontsierd door de blijkbaar ononderbrukbare behoefte van de universiteit om politieke statements te maken, en vooral om de politieke correctheid te vleien. Sommige jaren verloopt het wel allemaal correct, maar gisteren was het weer prijs.

Onder het mom van een bevorderen van de diversiteit heeft men van het feest van onze Lieve Vrouw een hoogmis van de dhimmitude gemaakt. Ik vrees dat vele van de nieuwe dhimmis aan de universiteit het woord nog niet eens kennen. De dhimmis zijn diegene die in ruil voor het "privilege" om zich niet te moeten bekeren tot de islam, in alles onderdanigheid aan (u weet wel, "respect" voor) de islam moeten beoefenen. En onze "leiders" in Europa, belgië en blijkbaar ook aan onze Universiteiten zijn volop aan het dhimmiseren.

Diversiteit, weet U wel: in naam van de diversiteit werden alle eredoctoraten gisteren aan moslims gegeven of aan personen die zich als dhimmi tussen de moslims begeven. Dat getuigt natuurlijk van een ongelooflijke diversiteit, nietwaar. Of liever, van een antidiversiteitsvisie op de diversiteit. Een diversiteit die enkel bestaat uit erkenning van en respect voor de islam, van alle religies diegene die het minst diversiteit in de wereld aanvaardt. De perversie van de diversiteit dus. Indien men nu nog gekozen had voor grote geleerden uit alle wereldgodsdiensten had ik er begrip voor opgebracht. Nu echter geen greintje.

Ik was van plan te zwijgen, maar nu kan ik niet meer. Immers, een van de 4 eredoctoraten ging naar Sari Nusseibeh, zogenaamd een professor in de filosofie aan de Palestijnse universiteit van Jeruzalem. In de voorstelling van deze professor (zie dagkrant KULeuven.be ) werd evenwel enkel over zijn politieke standpunten gesproken. Enige wetenschappelijke verdienste kwam niet aan bod.

Nusseibeh was er zelf niet, en zijn toespraak werd op voorhand opgenomen en gisteren uitgezonden (video op KLIK HIER en tekst op KLIK HIER ).

In die videotoespraak stelde Nusseibeh: "I have resisted in the recent past all calls for a boycott of Israeli academic institutions and individuals. Today I believe the circumstances have changed, and I would like to extend an invitation to all civil society institutions, in Palestine or abroad, to place a six-month moratorium on all new "routine" or normal cooperative activities with Israeli institutions or individuals" en "Ideally, of course, international Governments should also be involved in this effort, thus extending the reach of this boycott, and the gravity of the purpose behind it, to include trade and diplomatic ties".
Met andere woorden zegt hij: in het verleden heb ik nooit meegedaan aan oproepen tot boycot van Israël, maar nu roept hij op tot minstens een tijdelijke boycot, zowel academisch, commercieel als diplomatiek. Dus "Kauf nicht bei Juden".

De Universiteit van Leuven zendt dus zogezegd in het teken van de ontmoeting een oproep tot boycot uit.

Het gaat hier niet om een uitspraak die ter plaatse is gedaan en die men op voorhand niet kende: de toespraak was opgenomen en werd bewust uitgezonden.

Het feest van Lichtmis werd dus gepeverteerd tot een hoogmis van de dhimmitude waarin de universiteit bewust een oproep tot boycot van de joodse staat uitzend. De universiteit kan niet zeggen dat ze "es nicht gewusst hat". Het hele bestuur is mee verantwoordelijk voor dit nieuwe morele dieptepunt.

Ik schaam me over mijn alma mater en zeg dat dus ook. Het zal mijn carrière niet bevorderen, maar ik kan niet anders.

17:37 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wie niet weet wat doen vanavond...

Wie Hugo Coveliers eens wil ontmoeten (of mij...) kan vanavond langskomen in de Brabobar op het VB secretariaat in de Van Maerlantstraat te Antwerpen (vlak aan het Sint-Jansplein).

Vanavond om 20,00 uur komt Hugo Coveliers spreken en ik beloof het u, dat is altijd de moeite waard. Dus wie niet weet wat doen is altijd welkom.

16:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Slimste mens werd Freek Braeckman

Gisteren was de finale van de slimste mens. Ik had geen tijd om het vanaf het begin te bekijken, maar schakelde in op het moment van de chips. Freek Braeckman heeft inderdaad terecht gewonnen. Hij heeft een enorme algemene kennis en bleef altijd doodkalm. Dat en zijn pretoogjes deden de rest en naarmate het spel vorderde, steeg de adrenaline bij de toch al zieke Bart Dewever. Ondanks je de spanning op zijn gezicht kon aflezen verweerde hij zich uitstekend, ook al kreeg hij een paar keer (voor hem toch) de verkeerde vragen. Alhoewel Freek Braeckman strategisch zo goed als onklopbaar was, had Bart misschien nog een kans gehad om te winnen indien hij de vraag over Pol Pot had gekregen. En indien hij had gezegd dat Spitaels meestal 'Dieu' genoemd werd. Jammer… dat was een weggever.

En inderdaad betrap je jezelf erop dat je gewoon zit mee te spelen. Dat Vande Lanotte Pol Pot niet kende snap ik niet. In de tijd van Pol Pot was Vande Lanotte al extreem links en kwam hij toen meermaals met de politie in contact en hij kent Pol Pot niet? Eerlijk gezegd, moeilijk te geloven.

Lieven Verstraete bleef dan weer het antwoord schuldig in verband met Haïti.

180px-WestallDamocles


Op de vragen over Pol Pot, Haïti en mythologie had ik ook wel een hele boel juist (zelfs Damocles, waarvan je het zwaard gewoon zag hangen- zie foto), maar de verschillende soorten chips, de schoonheidskoninginnen of alles wat met sport te maken heeft, zouden mij in ieder geval de das omdoen.

Freek Braeckman heeft zeker en vast bewezen dat hij veel meer kan onthouden dan wat hij in zijn nieuwsberichten brengt.
Een dikke proficiat aan zowel Freek Braeckman als Bart Dewever.

12:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-02-09

Merkel moet haar mond houden zegt de bisschop

In Engeland bestaan er veel mopjes die beginnen met, ' The bishop said...", nu hebben ze er nog eentje bij. Maar grappig is het niet echt.
Bisschoppen die de holocaust ontkennen... hoe is het mogelijk!

Een kerkvorst mag zo iemand niet de hand boven het hoofd houden. De Duitse bondskanselier Merkel heeft gelijk dat zij de katholieke kerk verwijt dat ze onvoldoende afstand heeft genomen van de holocaustontkenning van de ultraconservatieve bisschop Richard Williamson.

Nu wordt ze op haar beurt aangevallen door alweer zo’n middeleeuws figuur in een lang gewaad. Bisschop Gregor Maria Hanke uit Eichstätten heeft bondskanselier Angela Merkel hard aangepakt en noemde het verbijsterend "hoe nu zelfs officieel van staatswege en politieke zijde de integriteit van paus Benedictus XVI in vraag wordt gesteld".

Ja zeg!!!

Maar ook het Europees parlementslid Bernd Posselt (CSU) waarschuwde Merkel ervoor "zich nog als leermeester van de paus te gedragen". "Het is onbegrijpelijk en schandelijk als zelfs de Duitse bondskanselier van de paus duidelijkheid eist over iets waar net paus Benedictus het niet aan ondubbelzinnigheid heeft laten ontbreken", verklaarde Hanke. Er moeten daadwerkelijk nog vele problemen in de curie in Rome opgelost worden, "maar de bondskanselier zou er zich beter om bekommeren meer christelijke principes in de Berlijnse coalitie door te voeren, wat bijvoorbeeld in de sociale en gezinspolitiek, en bij kwesties als abortus, euthanasie en bio-ethiek meer dan noodzakelijk is".

In feite ontgaat mij de noodzaak van het bestaan van het Vaticaan. Een staat binnen een staat met pracht en glans in een paleis vol geheimzinnigheid, met veel bemoeizieke oude mannen zonder enig gevoel voor de huidige realiteit.

Soms denk ik dat de wereld er veel beter zou uitzien mochten de mensen niet geloven in een opperwezen. Mochten ze niet blindelings volgen van wat er ooit iemand heeft neergeschreven en het als enige waarheid ging verkondigen. Mensen haten en vermoorden elkaar voor iets wat misschien niet eens bestaat, of op z’n minst totaal niet is bewezen.

Laat die paapse kerkvertegenwoordigers doen zoals de Boeddhisten, die gaan elke dag bedelen voor hun eten, houden hun mond en helpen mensen.

02:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-02-09

Vrouwenvoetbal

De aartsconservatieve president Ahmadinejad heeft de deur voor vrouwen in de sport verder geopend in 2006. Toen was het echter enkel sport voor en bekeken door vrouwen, want mannen mochten niet kijken naar sportende vrouwen.

Voorzichtig mochten de Iraanse sportvrouwen zich later ook aan de wereld tonen, zij het dat het lichaam bedekt hoort te zijn, want korte broek en mouwloze shirt zoals hun tegenspeelsters mag niet.

0055s

21:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-02-09

Waaraan doet dit filmpje je denken?

KLIK HIER

18:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |