24-03-09

De criminaliteit daalt?

325-spielende-kinder


De criminaliteit bij minderjarigen is stabiel gebleven, beweert men. Meer nog, de criminaliteit is zelfs gedaald, zegt men.

Maar klopt dat ook?
Op het colloquium in Brussel over jeugddelinquentie vond men dat we niet moesten panikeren, want vroeger waren ook al minderjarige boefjes. En dat klopt inderdaad, wij kregen ooit thuis een huiszoeking van de politie omdat een buurvrouw beweerde dat haar appelen waren gestolen.

appels%25206Ik was toen zelf ongeveer elf jaar en het bewuste appelboompje was kleiner dan ik. Er hingen toen welgeteld twee appeltjes aan.
Maar de eigenares van de appelboom beweerde dat er minstens vier appelen aanhingen en daarom werden mijn broer, toen amper vier jaar, en ik met het ‘dievenkarreke’ meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor, waar een vriendelijke agent ons probeerde te overtuigen dat we beter konden toegeven dat we de appelen hadden gepikt. Mijn jongere broertje zat te bibberen van schrik, maar we hadden haar appelen niet aangeraakt, dus gaven we ook niets toe. We aten trouwens veel liever ijsjes en koekjes, dan appelen in die tijd.

Onze ouders waren razend kwaad op de politie maar blijkbaar viel daar niets tegen te doen. Zo ging dat toen…

Dat waren nogal eens criminele feiten, niet? Daar kunnen die messentrekkers van vandaag de dag niet tegen op.

k1412098De verdachten die de Antwerpse politie nu oppakt zijn dus niet jonger dan de echte of vermeende boeven van vroeger. Enkel de vergrijpen worden ernstiger en gewelddadiger. Meer dan de helft van de handtassendieven in Antwerpen zijn minderjarig. Velen zijn niet ouder dan 13. Eén op de drie gewapende diefstallen gebeurt door een 15- of 16-jarige, vaak met een mes en meestal allochtoon.

Tussen het stelen van een appel en het, met veel geweld stelen van handtassen, gewapende overvallen en inbraken door 14 of 15 jarigen is er toch wel een zee van verschil.Nochtans werd vandaag een vrouw veroordeeld tot 2 maanden effectieve gevangenisstraf en 1100 euro boete voor het stelen – en opeten – van een zak snoep in een supermarkt te Sint-Niklaas. De vrouw kwam uit Antwerpen en had geen vaste verblijfplaats. Haar naam klinkt Oost-Europees, maar of ze nu al dan niet een asielzoekster is verandert niets aan het feit dat die straf toch wel zwaarder is dan menig moorddadig tuig krijgt voor veel ergere criminele feiten.

Waarschijnlijk worden de appeldieven van vroeger en de snoepdieven van vandaag veel harder gestraft dan diegenen die zonder enige reden een mes in de rug planten van hun willekeurige slachtoffers. Meestal lopen de crimineeltjes na een paar uurtjes al terug op straat en kunnen ze herbeginnen.


taart08Een minderjarige dief heeft zijn belofte aan een politieman gehouden: hij heeft de agent een doos met gebakjes gestuurd, omdat hij enkele uren na zijn ondervraging en aanhouding alweer vrij rondliep.

Morad is net geen 18, maar toch was hij maandagochtend al aan zijn 49ste misdrijf toe. Hij besloot een apotheek te overvallen die in het weekend wachtdienst had gehad. Morad verwachtte dat daar nogal wat geld te rapen viel en de jonge overvaller had het bij het rechte eind. In de kluis, die de apotheker na een rake kolfslag op het hoofd opende, lag om en bij de 10.000 euro cash.

Om al dat geld bijeen te rapen, legde Morad zijn wapen terzijde en toen hij zich met de armen vol omdraaide, keek hij in de loop van zijn eigen wapen dat de apotheker had gegrepen.

Morad zette het op een lopen, de apotheker ging in de achtervolging. Hij kreeg daarbij versterking van de politie, die de jonge overvaller in de kraag greep.

Tijdens zijn verhoor op het commissariaat liet Morad zijn ervaring met het gerecht duidelijk blijken.
“Ach maak je niet druk”, zei hij de ondervragende politieman. “Deze avond ben ik toch weer vrij. En ik beloof je dat ik dan gebakjes voor je zal kopen.”

Enkele uren later moest de jeugdrechter Morad inderdaad laten gaan omdat geen enkele gesloten jeugdinstelling nog een plaats beschikbaar had.

’s Anderendaags meldde een man zich op het politiecommissariaat. Hij bracht een taartendoos voor de politieman die Morad had verhoord. In de doos zaten gebakjes en erop kleefde een briefje van Morad met het bericht: “Zie je wel, ik hou mijn beloftes.”

Uit: Het nieuwsblad, 2008.02.27


Maar toch wil men in ons land volhouden dat de criminaliteit daalt en het aantal gedetineerde jongeren in gesloten instellingen stabiel blijft!! “Het aantal is er niet gestegen, beweren de Belgische deelnemers aan het onderzoek”. Nee, natuurlijk niet.Omdat er al jaren een plaatstekort is en Onckelinx het vertikte om meer gesloten instellingen te bouwen. En Waalse politici, zowel de PS als cdH verzetten zich daar tot op de dag van vandaag nog steeds tegen.

In 2007 werden 109 criminele minderjarigen geweigerd in Everberg omdat er geen plaats was en in 2008 “pieken de cijfers nu al in dezelfde richting”. Dat zegde minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) al in april 2008 in de Kamer.

Natuurlijk zullen enkele wereldverbeteraars beweren dat het allemaal aan de maatschappij ligt. Die arme Noord-Afrikaanse messentrekkers die vanuit Antwerpen met een bende naar Rijkevorsel trokken hadden uiteraard geen andere keuze dan een jongen die wegliep van het tumult, een mes in de rug te planten. Het ligt allemaal aan de maatschappij natuurlijk.

Voor een stuk is dat waar, vooral de normvervaging, gebrek aan opvoeding en leren wat kan en niet kan zijn zeer zeker onderwerpen die moeten besproken worden, maar iedereen heeft nog altijd zelf de keuze tussen goed en kwaad. Iedereen weet dat stelen, verkrachten, roven en moorden onder de noemer ‘kwaad’ valt. Eigenaardig genoeg houdt het vaak op bij ‘jongeren’ eens ze de leeftijd van achttien hebben bereikt en werkelijk in de gevangenis kunnen terecht komen. Dat betekent dat ze goed genoeg weten wat er in de maatschappij getolereerd wordt. Britt Vreysen, een Antwerpse advocate stelt voor om de leeftijd te verlagen naar zestien.

Britt Vreysen, een Antwerpse advocate schreef een interessant boek: Lees HIER waarover het gaat

18

Volgens de advocate kan de jeugdrechter zelf wel zien of iemand inzicht heeft in wat hij deed. Tijdens de voorstelling van het boek hekelde de Antwerpse jeugdmagistraat Bart De Smet het gemis aan logica in de wetten voor minderjarigen van boven de 16 jaar. "Voor gewone criminele feiten wordt zo'n minderjarige verondersteld schuldonbekwaam te zijn, maar voor verkeersmisdrijven niet. Voor een diefstal met geweld kan hij dus van de jeugdrechter een berisping krijgen, maar voor onverzekerd rijden met zijn brommertje krijgt hij allicht een zware boete van de politierechter."

bromfiets

19:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Sharia Niet voor niets werd de sharia uitgevonden voor dgl achterlijke en gewelddadige volkeren.

Gepost door: Wannes | 24-03-09

Verontrustender Zou het niet verontrustender zijn indien zou gezegd worden dat de criminaliteit stijgt, en dat men er niet kan/wilt aan doen ?
We groeien mee met agressie, kwestie van het gewoon te worden zeker .

Gepost door: Siberx | 24-03-09

Inderdaad Janice uw verhaal over die vermeende diefstal van een paar appeltjes zal voor velen,zeker voor de groene spits van damiaanachtige menslievenheid ,overdreven zijn ,zelfs belachelijk...Bij nachtdiensten in Borgerhout en bureel Deurne-Zuid Waterbaan had ik soms de gelegenheid om te snuffelen in het archief...ongelofelijk hoe men indertijd ,"voor de laatste oorlog" en vroeger,tekeer ging om het stelen van wat peekes uit andermans groententuintje...dat was een "DIEF" en dat soort dieven waren soms , mensen die stalen uit noodzaak ,geen of te weining eten voor hun gezin.
Nu steken ze met messen voor wat geld of een MP3 speler,of zomaar voor de lol.maar volgens studies ,professors en bepaalde politieke partijen is er niks aan de hand...Politie ! het meest ondankbare beroep ter wereld ,je neemt risico's je hebt hem eindelijk te pakken,je bent fier op je werk en resultaat ,je krijgt zelfs gelukwensen van je rechtstreekse oversten....en een dag later komt die ex-arrestand je een beetje uitlachen .....vergeef me mijn ongepaste uitdrukking ....ik heb dergelijke zaken persoonlijk ervaren en dat is ....om je kl...op te vreten...dan verschieten ze ervan dat de motivatie van de politie NUL komma NUL is ...nu denken ze "laat den boel maar draaien,als ons loon, maar op tafel ligt"
Criminaliteit dalen ??? vergeet het ,toen ik na vijf jaar amigobewaker ,politie Antwerpen-Noord op rust ging ,waren de cyfers meer dan verdubbeld van alles wat door ons werd opgesloten , idem minderjarigen...de gevangenissen zitten overvol , een enorm plaatsgebrek bij jeugdinstellingen ...en onze prachtpolitiekers bij hoog en bij laag beweren ...de crim is gedaald "ge voelt dat toch" was een van die uitspraken ...of die groene gift-kikker,Vogels in haar toespraak toen ze die job als voorzitser kreeg """ minderjarigen,opsluiten,dat is pas crimineel""" Ik heb mijn tijd gehad ,ik woon zelfs niet meer in Belgie,het zijn allemaal mijn zorgen niet meer.......de ondermijning van onze cultuur,de opgang van het multicultureel,verrijkend monster,de fiasco van de integratie, het niet te stuitten van een multicriminele maatschappij , daar moeten de "normale" burgers en hun kinderen leren mee leven..dank zij onze prachtpolitiekers die dat allemaal hebben mogelijk gemaakt,gedreven door menslievendheid (lees machtwellust)
Het lucht mij op dat ik hier op dit blog mijn frustraties kwijt raak ,ik volg de verloedering van onze maatschappij op de voet met veel bitterheid en angst voor mijn kinderen en kleinkinderen.Ik heb zelfs een "heel" klein eerbetoon aan onze "andersdenkenden" die de moed hebben om hun gal over ons uit te spuwen,de rest kruipt onder de steen ,onwetend ,luisterend naar hun grote voorbeelden maar in het diepste van hun hart enkel maar durven hopen dat die grote voorbeelden van menslievendheid ,ooit gelijk zullen krijgen ...Die kopstukken ,bepamperaars,geleerde bollen enz enz ...vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen..zalig zijn de armen van geest !!

Gepost door: Rene | 24-03-09

Terwijl ik even de reacties lees vooraleer af te sluiten, hoor ik net op het nieuws zeggen dat de kranten morgen zullen schrijven dat de criminaliteit is gestegen, vooral in Antwerpen.

Elke dag een ander verhaal? Leven die wetenschappers en 'experten' dan echt in een ivoren toren? Of willen ze zo danig politiek correct zijn dat ze gewoon liegen over de realiteit.

In ieder geval geloof ik wat ik zie en hoor bij de mensen zelf. En daarin is zeker geen sprake van een dalende criminaliteit. Integendeel.
Bovendien is de politie zwaar onderbemand in Borgerhout, en komen ze vaak twintig minuten of meer te laat aan na een dringende oproep.

Gepost door: Janice | 25-03-09

België wordt geregeerd door bureaucraten.
Hoe ik dat weet?
Hoe verklaar je anders dat mensen uit de privé die veelal gekwalificeerd zijn, in de posten werken, weekendwerk en overuren maken, op zon- en feestdagen werken en voor 100% van het BNP instaan, SLECHT DE HELFT PENSIOEN HEBBEN van de bevoorrechte ambtenaren die ook nog vastheid van betrekking hebben?
De laatste groep, de bevoorrechten, hangen af van hun leiders, beroepspolitici die ook vastheid van betrekking hebben. Zij regeren via de leugen, het cordon, het cgkr, de vakbonden etc. Dit zijn allen bevoorrechten en staan onder de paraplu vh Koningshuis.
Zij liegen over criminaliteit, fortis, voorkennis over fortis, begrotingen, pensioenen etc
Over pensioenen gesproken, nog zo'n leugen!
Wij hebben een repartitiestelsel waarbij elke werkende onmiddellijk een groot deel van wat hij "opgebracht" (lees verdiend) heeft, onmiddellijk moet afgeven aan een gepensioneerde. Deze laatste categorie stijgt explosief en de eerste categorie (de ambtenaren en andere bevoordeelden zitten daar niet bij want worden betaald door de knechten). Maw, dit is een piramidesysteem (zoals Madoff) wat bij wet verboden is.
Ik weet zeker dat ik geen pensioen zal krijgen tenzij een zeer laag onleefbaar wat niet overeenstemt met hetgeen ik heb bijgedragen.
Conclusie, wij leven in een staat als de ex-DDR waar een meerderheid tegen zijn wil geregeerd word door bevoorrechten die gebruik maken van ondemocratische systemen zoals leugens, cgkr, cordon,corrupte rechters etc.
Die bevoorrechten zijn beroepspolitici die geen kwaliteiten hebben. Zij wensen geen problemen op te lossen maar creëren er steeds bij.
Dit kan enkel opgelost worden mits revolutie of staatsgreep maar aangezien wij een knechtenvolk zijn zie ik dat niet gebeuren.
Daar ik niet in dit systeem kan leven (werken voor de kaviaar van de happy few en dit land mij geen toekomstperspektieven kan bieden heb ik mijn besluit genomen.
Ik ga in de nabije toekomst in Thailand wonen. Voor 5.000 baht/maand heb je daar een mooi appartement, het leven is er goedkoop en het klimaat heerlijk om nog te zwijgen vd natuur.
Ik probeer nu om nog op brugpensioen te geraken maar die kans is klein vrees ik. Daarom zoek ik een alternatief (ziekekas?) om in orde te blijven zodat ik kan blijven genieten vd sociale zekerheid (waar ik meer dan 30 jaar aan heb bijgedragen).
Indien er personen zijn die mij hier raad kunnen geven, alle reacties zijn welkom!
Btw, er is geen criminaliteit, dat zit tussen onze oren!

Gepost door: Ludovicus | 25-03-09

Vroegrijp Onze wetten en onze leeftijdsgrenzen werden vastgesteld voor westerlingen, niet voor moslims en oosteuropeanen, die veel vroeger rijp (crimineel) zijn. De leeftijdsgrens voor die categorieen moeten dus sterk omlaag, ze houden toch zo van apartheid.

Gepost door: Wannes | 25-03-09

Gene paniek,het is allemaal niet zo erg wij zijn maar een bende onozelaars ,paniekzaaiers ....niet in deze bewoordingen maar meer wetenschappelijk gericht ,weet Charlotte Vanneste,hoofd van dit en dat, te vertellen dat de jeugddelinquentie rerelativeerd moet worden...ik zou "Charlotte"
eens willen vragen hoe het dan komt dat jeugdinstellingen overvol zitten en regelmatig jong crimineel krapuul mag beschikken na een misdaad,wegens plaatsgebrek...
Die het allemaal zo goed kunnen uitleggen,ons op correcte wijze vanalles door de strot willen duwen,weten niks ,zijn wereldvreemd.... was het Gennez niet die ooit verklaarde ,dat we moeten leren leven met een "spatje" criminaliteit !

Gepost door: Rene | 25-03-09

een oplossing !! Inderdaad Wannes ze houden zielsveel van appartheid..geen westerse rechtspraak meer voor onze woesstijnbroeders en zusters ...maar de "Sharia" ,ze laten berechten in het openbaar met kermis-sfeer , fritkraampjes ,schiettenten,warme worstjes enz zoals in hun thuislanden .Ze zijn toch zo fier op hunne cultuur...met die sharia...daalt de criminaliteit onder onze "zonnebankbroeders" met zeker 98 procent

Gepost door: Rene | 25-03-09

Ludovicus ! Thailand is Belgie niet. In feite zijn vreemdelingen in Thailand niet welkom behalve als tourist. Ik heb een visum gekregen omdat ik gehuwd ben met een Thaise die dan nog een vrij hoge positie heeft als werkneemster van de regering ,je moet bewijzen dat je over een minimum inkomen beschikt van 800 Euro,jaarlijks via de Belgische ambassade te bewijzen.je moogt nooit de binnenkant van de gevangenis hebben bezocht en je moet je "gedragen" anders binnen de kortste keren richting "exit"...hier krijg je als vreemdeling "niks" de weinig ,sociale voorzieningen zijn enkel voorbehouden voor de Thai...een vreemdeling kan zijn plan trekken...elke dag dat je hier illegaal verblijft kost je 2000 bht ongeveer 42.55 Euro ,ik meen te weten dat die maatregel niet in Belgie van toepassing is(anders zat Belgie met een overschot)
In een kraan kruipen,of dergelijke om iets af te dwingen heeft ook al geen zin ,ik denk dat de overheid gewoon wacht tot je er vanzelf uitkruipt...m.a.w. ze leggen hier geen eieren onder vreemdelingen,maar als je voldoet aan hun voorwaarden,hun cultuur leefgewoonte en vooral hun "koning" respecteerd dan leef je hier goedkoop en paradijslijk en vooral "veilig" !!
en dat komt beste Ludovicus omdat hier geen Thaise Vogels of Gennezen rondlopen,hun eigen volk komt op de eerste plaats
Ik hoop je ooit in Thailand te mogen begroeten beste Ludovicus !

Gepost door: Rene | 25-03-09

Ja, minderjarigen met een wapen bedreigen. Sympathieke gasten die apothekers!

Gepost door: Tarkus | 30-03-09

De commentaren zijn gesloten.