29-03-09

Sura 4, 15: ‘En die van uw vrouwen, welke zedeloosheid bedrijven, verlangt tegen haar als getuigen vier uwer; indien deze dan getuigen, houdt haar dan terug in de huizen, totdat de dood haar schuld invordert of Allah voor haar een weg aangeeft.Boerka-2

Saoedische moslimgeestelijken roepen de overheid op om vrouwen van het televisiescherm te bannen, ze willen ook niet langer dat vrouwen te zien zijn in de gedrukte pers, dat zijn volgens hen, ‘tekenen van een groeiend duivels gedachtegoed’.

In een brief aan de nieuwe minister van informatie, Abdul Aziz al-Khoja, die deze week op websites verscheen, veroordeelden de 35 geestelijken eveneens de toename van muziek en dansen op tv, alsook de afbeeldingen van vrouwen in populaire kranten en magazines die zij bestempelden als ‘obsceen’.

“Ons vertrouwen in u om een media reformatie uit te voeren is groot, want wij zagen hoe de perversiteit wortelde in het ministerie van informatie en cultuur, op televisie, de pers, literaire clubs en boekenbeurzen,” stond in de brief te lezen.
De brief citeerde een zogenaamd plan om Saoedische vrouwen te verwesteren door “hen recht op de keuze tot het dragen van een hoofddoek te verminderen, het gebruik van make-up en om te gaan met mannen.”

Aan de brief werd ook nog toegevoegd dat het ministerie de ‘import van obscene buitenlandse kranten en magazines’ had toegelaten die vol stonden met duivelse gedachten en verlokkelijke vrouwen zowel op de ‘covers’ als binnenin.

“Er mag in geen geval nog een Saoedische vrouw op televisie komen,” eisten ze. “Er is geen twijfel mogelijk dat dit religieus ontoelaatbaar is.”

De religieuze geestelijken, onder wie zich justitieambtenaren en academici van een conservatieve Wahhabistische islamitische universiteit bevonden, citeerden verschillende door het kabinet goedgekeurde voorschriften en gedragslijnen uit vroegere jaren om hun argumenten kracht bij te zetten.

Het lijkt er op dat ze het als een uitdaging zien om de groei naar een liberalisering op de strenge beperkingen voor vrouwen de kop in te drukken, een liberalisering die inclusief de ‘bijna’ verplichte, alles bedekkende voorgeschreven zwarte kledij die haar roots vindt in de Wahhabistische kledingvoorschriften voor vrouwen, wil wijzigen.

De twee Saoedische televisiezenders en de gedrukte media drijven hun informatie aan vrouwen op, ook tijdschriften in het Arabisch tonen vrouwen in westerse kledij en make-up die goed verkocht worden in het land.

De brief kwam tot stand na een boekenbeurs die gesponsord werd door het ministerie van informatie in Riyad begin maart, waar religieuze geestelijken hun beklag deden omdat mannen en vrouwen in alle vrijheid samen werden toegelaten op de beurs en dat ook de boeken die er te koop werden aangeboden, de islamitische principes overtraden.

De boekenbeurs werd even later overrompeld door de inval van de Muttawa (de religieuze politie) waarbij een vrouwelijke auteur die haar boek stond te promoten zwaar werd toegetakeld en mannen werden tegengehouden om haar handtekening te bemachtigen.

17:15 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Je snapt er niets van Standaardantwoorden
De meest gehanteerde standaardantwoorden van moslims bij kritiek op de islam.
Voor wie zich wil voorbereiden op een ‘discussie’ met moslims over de islam, zal na het lezen van de onderstaande vragen met vaak voorkomende standaardantwoorden een gevoel van herkenning krijgen, wanneer hij/zij aan zo’n discussie deelneemt. De inventarisatie zal zeker niet 100% volledig zijn, maar geeft wel een aardig inkijkje in het gedachtemechanisme bij veel moslims.
1) Het staat niet in de koran.
Wat ze er niet bij zeggen is dat het wel in de hadiths staat (de overleveringen van de “profeet”.) of in andere bewoordingen in de koran. Er staat wel in de koran: “ongelovigen (niet-moslims) zijn brandhout voor de hel”.
2) Ik ben niet verantwoordelijk voor wat sommigen “extremen” zeggen.
Nee, maar door deze houding hoef je ook nooit na te denken over je geloof.
3) Dit is niet islamitisch.
Maar alles is islamitisch als het in naam van de islam gebeurt, totdat er veel moslims zijn die hier tegenin gaan. Dan is het weer wat anders. Is tot nu nergens op de wereld het geval.
4) De islam is tolerant en kent geen dwang.
Er wordt dan altijd naar een bepaald zinnetje in de koran verwezen waarin staat. Ik mijn geloof en jij het jouwe. Men zegt er niet bij dat het vrouwen verboden is met niet-moslims te trouwen. Dat volgens de hadiths en vervolgens de hierop gebaseerde islamitische wet, de sharia, mensen die afvallig zijn ter dood veroordeeld worden.
5) Criticus begrijpt niets van de islam
Bij kritiek over het geweld en het gebrek aan vrijheid voor anders gelovigen in de islam komt altijd het weerwoord dat die persoon niets van de islam begrijpt. Je hebt geen kennis van de islam. En al je kritiek is onjuist. Je moet de islam beter leren kennen. Er wordt dan nooit ingegaan op wat die persoon in kwestie dan niet van de islam heeft begrepen. Vaak komt dan ook nog de reactie of de criticus in kwestie de islam wel wil begrijpen. De criticus wordt dan vaak als iemand met vooroordelen en/of als islamofoob weggezet.
6) Islam kent geen paus
De islam kent geen paus, een zin die nogal eens wordt gebruikt, waarmee moslims willen zeggen dat er geen dogma’s in de islam zouden zijn, en niemand de leiding heeft. Helaas betekent dit geen vrijzinnige islam. De islam zit vol verstikkende dogma’s en progressieve imams die homo’s en afvalligen accepteren moeten nog geboren worden. Wanneer zo’n progressieve imam er wel zou zijn, dan loopt hij het risico vermoord te worden.
7) Ja, maar hier geldt de sharia niet, want de moslim moet de Nederlandse wet respecteren, de moslim moet de wet van het land respecteren, waarin hij zich bevindt.
(Soms vermelden ze er nog bij zolang niet in strijd met de islam, zonder dan specifieker te zijn) Dat mag dan zo zijn, maar iedere moslim heeft volgens de islam de plicht om ervoor te zorgen dat islamitische wetten en gebruiken geaccepteerd worden en ingang vinden. Tevens moet een moslim zich verzetten tegen islamstrijdige wetten, zoals homowet enz.
8) De sharia geldt niet voor niet-moslims.
Onzin. Die wet geldt uiteindelijk voor iedereen.
9) ‘Verlichtingsfundamentalisten’ zijn net zo erg als moslimradicalen.De zogenaamde ‘Verlichtingsfundamentalisten’ worden op een lijn gesteld met degenen die geweld in naam van de islam gebruiken, waarbij de zogenaamd gematigde moslim zich als een soort slachtoffer etaleert die tussen beide groepen zou worden vermalen. De nadruk wordt dan altijd gelegd op de noodzaak dat de criticus van de islam moet zwijgen, maar nooit op de rol die de “gematigde moslim” richting de “radicale moslim” kan spelen. Soms weet men zich handig van het vocabulaire van de verlichting te bedienen, maar men bepleit het tegendeel.
10) De islam kent vrijheid van godsdienst en respecteert christenen en joden. De islam kent geen godsdienstvrijheid en in het gunstigste geval hebben anders gelovigen een soort dhimmystatus, soort tweederangsburger, met veel beperkingen, maar vaak is er helemaal geen vrijheid, zoals o.a. in Saoedi-Arabië. Ookal is het oorspronkelijke dhimmystelsel onder invloed van de Europese wetgeving in de 19de en 20ste eeuw verdwenen, maar veel van de beperkingen zijn in de nieuwe wetgevingen terecht gekomen, soms verstopt onder niet direct hieraan te relateren artikelen. Als er toch enigszins positief over het christendom en jodendom wordt gesproken, dan komt dat niet doordat ze voor christenen en joden respect hebben, maar gewoon omdat de basis van de islam zich ten dele op christendom en jodendom baseert en een volledige afwijzing van deze godsdiensten, ook een afwijzing van de islam betekent. Joden en christenen hanteren volgens de islam een gecorrumpeerde versie van de openbaring en hebben dus weinig ruimte voor hun geloof in islamitische landen, om over andersgelovigen en ongelovigen maar helemaal te zwijgen.
11 ) Tolerant Andalusië, Averroes
Een andere situatieschets die vaak wordt ingebracht is de zogenaamde verlichte tijd van de islam en daarbij wordt vaak geschermd met Averroes. De kritische mening van deze filosoof uit Andalusië wordt dan aangehaald om aan te geven hoe vrijzinnig en open de discussies toen in islamitisch Andalusië zouden zijn geweest. Vaak wordt bij dit mooie plaatje niet vermeld dat Averroes vanwege zijn opvattingen voor zijn leven moest vrezen en moest vluchten. Zijn boeken werden verbrand. Dus zo vrij waren die discussies niet. De zogenaamde tolerantie van Andalusië wordt ook vaak in stelling gebracht om een soort ideaal beeld van een multiculturele samenleving te geven en net te doen dat de intolerantie binnen de islam alleen maar even iets tijdelijks is. Er wordt dan niet bij verteld dat de joden en christenen een tweederangs positie (dhimmystatus) hadden en er geen sprake was van een vrijheid van meningsuiting die het absolutisme van de islam ook maar enigszins in twijfel trok. Tevens verzwijgt men de pogroms op joden, zoals de grote pogrom van 1066, die ook onderdeel waren van het islamitische Andalusië. Het sprookje van het zo idealistische en tolerante Andalusië ten tijde van de Moorse bezetting is een van de pijlers van het politiek correcte fantasieverleden van een tolerante islam dat nooit heeft bestaan.
12) Moslims willen een dialoog.
Vaak betekent dit in de praktijk tolerant zijn voor hun intolerantie, eenrichtingsverkeer, jij moet begrijpen, waarom zij niet tolerant willen zijn t.a.v. homo’s, vrouwen zonder hoofddoek, afvalligen enz. Het verhaal aanhoren dat de islam tolerant is, maar geen antwoord kunnen en willen geven als je daar verder kritisch op ingaat.
13) Slachtoffergedrag.
Meteen roepen dat de kritiek een hetze tegen de islam en racistisch is. Er wordt niet inhoudelijk gereageerd.
14) Ja, maar er zijn ook intolerante christenen op de Veluwe.
Een beruchte jij-bak. Alleen er zijn ook veel christenen die er openlijk anders over denken en dat is bij moslims nog ver te zoeken.
15) De islam kende al veel langer vrouwenemancipatie dan het Westen en de islam respecteert de vrouw en wil dat de vrouw zicht juist ontwikkelt.
Dat klinkt mooi, maar de islam zorgde voor verdere regulering in de relatie tussen man en vrouw en is niet gericht op de vrouw als een onafhankelijk kritisch en vrijzinnig denkend individu. De islam ziet de vrouw wel als gelijkwaardig, maar met een duidelijk andere positie dan de man. De vrouw heeft een traditionele rol te vervullen. In die zin kun je ook een dier als gelijkwaardig aan de mens beschouwen. De vrouw is ondergeschikt aan de man, zolang deze man een moslim is. De vrouw erft veel minder dan de man en haar getuigenis is minder waard dan die van een man. In de hadiths staan vrij veel vrouwonvriendelijke teksten, zoals de meerderheid van de bewoners van de hel is vrouw. De islam als uitvloeisel van traditionele stamculturen legt de last van de seksualiteit volledig bij de vrouw. Het is de vrouw die zich moet beschermen tegen de opdringerigheid van de man en daar ook verantwoordelijk voor is. Een hoofddoek, sluier enz. is daarvoor het middel. Ook politiek-religieus is de hoofddoek het vlaggenschip van de islam. De man kan volgens sharia de vrouw gemakkelijk verstoten en kan ook meerdere vrouwen trouwen. In de 7de eeuw kunnen sommigen bepalingen enige logica hebben gehad, maar nu is dit gewoon achterstelling en discriminatie. Hoofddoek en vrouwenemancipatie gaan niet samen, gelet op het idee achter de hoofddoek. De islam reduceert de vrouw tot een bezit van de man en de man tot een geil wellustig wezen dat zich niet kan bedwingen in aanwezigheid van een vrouw. Kortom een weinig positief mensbeeld.
16) In de islam wordt de vrouw als een kostbaar bezit voor de man omschreven. Dat lijkt vleiend, maar een kostbaar bezit wordt door de eigenaar opgeborgen en heeft zeker geen eigen wilsbeschikking.
17) De islam is heel wetenschappelijk en alles van de moderne wetenschap staat al in de koran en zou de wetenschap bevorderen. Helaas niet waar en dat betekent ook een enorme rem op wetenschappelijke ontwikkelingen die zich nooit kunnen ontwikkelen als ze gebukt gaan onder de beperkingen van de islamitische dogma’s.
18) Islam is vreedzaam en vrede
De islam is onderwerping en is vanaf het allereerste begin met geweld, het zwaard, verspreid. (Jihad) Ook de grondlegger van de islam, de ‘profeet’, gebruikte geweld bij zijn oorlogen en rooftochten en hij liet diverse kritische dichters vermoorden. De ‘profeet’ Mohammed beval in zijn tijd bijv. de moord op de vrouw Asma bint Marwan en de 90-jarige Abu Akaf (beiden dichters) omdat zij de spot met hem dreven. De ‘profeet’ is volgens de koran en de hadiths een bijzondere man wiens voorbeeld moet worden nageleefd.
Als moslims het niet weten, dan komen ze met een hoop stichtelijke praatjes, maar het antwoord wordt niet gegeven.
19) De islam is heel wetenschappelijk en alles van de moderne wetenschap staat al in de koran en zou de wetenschap bevorderen.
Helaas niet waar en dat betekent ook een enorme rem op wetenschappelijke ontwikkelingen die zich nooit kunnen ontwikkelen als ze gebukt gaan onder de beperkingen van de islamitische dogma’s.
Een vaak aangehaald voorbeeld is dat de Koran al over een ronde aarde zou spreken, terwijl in Europa tot Columbus nog werd gedacht dat de aarde plat was. Uit de mond van de 'profeet' kwamen echter regelmatig plannetjes die ook het tegendeel impliceerden. Men vergeet bovendien dat ook de oude Grieken al uitgingen van een ronde aarde en zelfs de omvang van de aarde vrij exact hadden berekend. De Koran bevat wel wat wijsheden, maar dat waren zaken die toen al bekend waren en geen zaken die toen niet bekend waren, dit in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd. Daarnaast bevordert de islam in essentie geen wetenschap meer, staat wat dat betreft zelfs volledig stil. De islam accepteert geen wetenschappelijke ontwikkelingen als die indruisen tegen de dogma's van de islam. De huidige wetenschap doet dit al gauw. De houding van ontkenning ten aanzien van de evolutietheorie is dan ook uitermate onwetenschappelijk en getuigt van die starheid. Omdat de moslims het dogma hanteren dat er voor de islam niets zou zijn geweest, waarbij dan in het midden wordt gelaten of dit wereldwijd zo was of alleen op het Arabische schiereiland, wordt het pre-islamitische verleden verwaarloosd of ontkend. In Saoedi-Arabië is het verboden om opgravingen te doen naar zaken van vóór de islam, want er mag niet worden ontdekt dat er al een beschaving bestond. Een paar redenen waarom de islam de wetenschappelijke ontwikkeling bij moslims eerder afremt dan bevordert zijn:
a) Er is weinig respect voor het individu als zijn opvattingen of gedrag afwijkt van de islamitische voorschriften (die vaak ook cultureel zijn bepaald).
b) Het draait om gehoorzaamheid en niet overleg, niet om discussie.
c) Kritiek wordt niet gewaardeerd waardoor vernieuwingen weinig mogelijk zijn. Zelfkritiek kan zelfs leiden tot eerwraak.
Een mooi voorbeeld van islamitische prietpraat is van een Irakese vrouw op de lezing van Hans Jansen Zij zegt: “De zogenaamd ‘barbaarse’ sharia schrijft juist voor dat moslims niet één mening voor waar hoeven aan te nemen, zelfs niet als die gezaghebbend is.”
Door het woord barbaars tussen aanhalingstekens te zetten, suggereert zij ten onrechte dat de sharia geen barbaarse straffen kent. Ze negeert het feit dat afvalligen, betrapte homo’s, van overspel beschuldigde vrouwen, critici, volgens de sharia de doodstraf krijgen. Er is geen enkele ‘verlichte’ sharia die voor deze groepen een andere straf bepleit dan de doodstraf. Maar over de betekenis van ‘verlicht’ kan men natuurlijk van mening verschillen. In de islamitische wereld zijn velen ter dood gebracht door moslimrechters en – beulen die waagden te twijfelen aan een gezaghebbend uitgangspunt van de islam.
Belangrijk punt dat niet vergeten mag worden is dat Mekka en Medina steden zijn die niet eens toegankelijk zijn voor niet-moslims. Onvoorstelbaar. Stel je eens voor als Rome niet toegankelijk zou zijn voor niet-katholieken. Nee, Rome is natuurlijk voor iedereen toegankelijk en er staat zelfs een grote met Saoudisch geld gefinancierde moskee.
Met dank aan hoei-boei

Gepost door: Stradi | 29-03-09

EU Het zal alleen beteren als Saudi Arabie uiteindelijk instemt met een toetreding tot de EU. In 2002 bijvoorbeeld verklaarde Louis Michel, de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken en later lid van de Europese Commissie tegen het Belgische Parlement dat de EU uiteindelijk Noord-Afrika en het Midden-Oosten zal omvatten.

Gepost door: Wannes | 29-03-09

Stradi uw posting uw bijdrage was het lezen ervan meer dan de moeite waard.....

Gepost door: Rene | 30-03-09

Beetje stoom afblazen Vermoedelijk zijn wij de enigen niet die kennis hebben genomen van het geschreven discussie-punt van Janice..
Diegene die beweren dat elke Cultuur gelijkwaardig zou zijn,zoals wij er eentje een tijd geleden mochten begroeten op dit blog,moeten toch tegen wil en dank hun hersenen beginnen pijnigen met zoveel openstaande vragen, nopens die O zo knappe religie ...mensen zoals "The Halal Sisters"" met hun entertainment arrogantie ,de spreekbuizen en verdedigers van dat Allah circus ,zouden best een beetje meer bescheidenheid tonen. Ze mogen zich gelukkig achten ,te leven in onze maatschappij, inplaats van de radicale Moslimlanden, waar zij niets te betekenen hebben en zich slecht
nuttig kunnen maken als sex-speeltje van de Heer Des Huizes....
Zouden onze politiek correcte voorvechters van gelijkheid tussen man en vrouw ,zoals een Gennez en Mie Katoen van groen feitelijk weten wat Islam betekend, de cultuur en religie die zij zo bepamperen...zouden zij niet beter op hun blote knieen,rood en groen van schaamte "ons" om vergiffenis vragen voor al het onrecht dat aan VB werd aangedaan, omdat wij het "lef" hadden kritiek te uiten tegen de Islaaaaam spelregeltjes.
Waar zijn de grote wereldwijde mensenrechten-organisaties...vermoedelijk zullen die wel een klacht ontvankelijk verklaren voor een Islam circus-aap ,die als advocaat weigert recht te staan als het "hof" de rechtzaal binnenkomt...maar blijkbaar de ogen sluit voor al de vernederingen die een Moslimvrouw moet ondergaan in bepaalde Islam-landen...Ik denk hierbij aan "de weg naar Mekka" het intervieuw van die ex Amerikaanse vrouw ,gehuwd met zo-ne stinkrijke "Sajoet-Arabic" de sukkel! had zelfs handschoenen aan ,je kon amper haar ogen zien...is dat normaal,is die cultuur evenwaardig aan de onze ....neen die cultuur is gewoon """ziekelijk""" psychopatisch...waar is die "vrouw" haar recht om "mens" te zijn inplaats van een gebruiksvoorwerp...nietwaar ? ! grote mensenrechten-voorvechters .... een deel van die Allah-fundamentalistische clown-musicals zitten hier ook ..... krijgen van ons belastinggeld "STEUN"...denk maar aan dat voorvalletje aan de Roma te Borgerhout, toen die idioten de toegang probeerde te blokeren voor een avondje ontspanning...

Wat een beetje olie toch kan doen ,iedereen kruipt voor geld,hoe meer geld en olie hoe meer ze kruipen...maar ze zijn bezig hun eigen ruiten in te slaan...de vrouwelijke auteur in die boekenbeurs zal na haar hardhandige aanpak de Allah-gang-van-zaken niet meer zo denderend vinden,het zal de enigste niet zijn,mensen in verdrukking komen in opstand,het eerste wat moet verdwijnen zijn die Wahhabiscyclisten,allemaal zo vlug mogelijk naar het paradijs van Allah zodat het leven van de ..verdrukten.. terug leefbaar wordt...

Zelfs bij ons zijn er al tekenen van verzet...goed zichtbare tekst op een spandoek gedragen in een protestbetoging naar aanleiding van die moorden door Van Temsche.....

""""STOP ISLAM ONVERDRAAGZAAMHEID"""
of had ik het verkeert begrepen ??

Gepost door: Rene | 30-03-09

1) De Islam is onze erfvijand en niet compatibel met onze beschaving.
2) de Islam is onze erfvijand en niet compatibel met onze beschaving.
3) de Islam is onze erfvijand en niet compatibel met onze beschaving.

Daarenboven ben ik er van overtuigd dat die helden die vrouwen willen bannen uit alle media zelf een grotere pornoverzameling hebben dan al mijn vrienden samen - en dat wil al wat zeggen.Gepost door: Tarkus | 30-03-09

Was me dat.... schrikken toen ik dat lang epistel las, beste Stradi, het leek wel een tekst van de padawaan van Holger Danske; dat hoeiboei er voor iets tussen zat,,loste wel het mysterie op.
Maar het is wel zo dat die bebaarde, donkergekleurde medemensen hùn theorie verkondigen...
Maaanden geleden werd hier,,op dit blog, ook al eens over de "geleerdheid" van de I***mieten gesproken; het antwoord van Janice toen, speelt nog dikwijls door mijn hoofd: "De I**** heeft nog nooit IETS uitgevonden, ZELFS GEEN HALVE ASPIRINE", en daardoor staat de "blogbazin", voor mij toch, nog steeds op de bovenste sport van een uitgeschoven brandweerladder.
Zoals Tarkus schreef: de I***is niet, en zal nooit compatibel zijn met de Westerse beschaving....WEG ERMEE !!!

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 30-03-09

Karzai En wat te denken vd nieuwe shariawet in Afghanistan? Vrouwen worden op hun (islamitische) plaats gezet: min alle 4 dagen sex, toelating nodig om het huis te verlaten, gaan werken alleen als het 'nodig' is enz. Heerlijk. Maar alleen voor sjiieten. Apartheid op z'n islamitisch, wat ons hier ook te wachten staat.

Gepost door: Wannes | 03-04-09

Foggia De Zuid-Italiaanse stad Foggia vervoert migranten vanaf maandag in aparte bussen. De lokale autoriteiten willen met de gescheiden busdiensten voorkomen dat er ongeregeldheden ontstaan tussen Italiaanse inwoners en immigranten.

Heerlijk, heerlijk. Apartheid is waar de moslims zo op aandringen.

Gepost door: Wannes | 03-04-09

Somalie In Somalie wordt al 20 jaar lang opzettelijk de chaos in stand gehouden, zodat de inwoners een geldige reden hebben om overal ter wereld asiel te krijgen. Daar komt echter verandering in. In Kenia, waar er al zo'n 250000 in een un-kamp jarenlang van gratis voedsel worden voorzien, worden nieuwkomers opgewacht met een geweerloop door de keniaanse soldaten. En in Holland heeft de turkse Albayrak besloten dat ze niet meer automatisch asiel krijgen als ze beweren dat ze uit Somalie kiomen, wegens verminkte vingertoppen en allerlei andere leugens.

Het zal de islamisering van europa echter niet stoppen: de grote toevloed van moslims komt gewoon uit de kraamklinieken. Ze zien er bovendien ongevaarlijk uit, niemand die argwaan koestert.

Gepost door: Wannes | 03-04-09

@Wannes Prachtig, sarcastisch geformuleerd Wannes, om in te kaderen.
“Het zal de islamisering van europa echter niet stoppen: de grote toevloed van moslims komt gewoon uit de kraamklinieken. Ze zien er bovendien ongevaarlijk uit, niemand die argwaan koestert.”
Wat Nigeria betreft zie link.

Sharia in Nigeria, in heel het land, dat is de bedoeling….

En ook:
De 40% Christenen zullen vlug bekeerd zijn…
http://www.youtube.com/watch?v=GJYCiKFbKoU

De hit van 2009
http://www.youtube.com/watch?v=_xCNWSddtIw

Gepost door: Stradi | 04-04-09

Diepgelovig "Alle Nigerianen zijn diepgelovig", dus zijn ze genetisch bijna voorbestemd om moslims te worden. Diepgelovige, achterlijke, criminele, corrupte samenlevingen worden onweerstaanbaar aangetrokken door de islam. In de sharia-staten is de criminaliteit met 90% gedaald zegt de gouverneur.

Gepost door: Wannes | 04-04-09

De commentaren zijn gesloten.