24-04-09

Het multiculturele fiasco

Ik moest denken aan onderstaand bericht toen ik in de brief van Benno Barnard volgend citaat las: “In de Volkskrant van 18 april jl. wordt Tariq Ramadan geciteerd, de grote moslimgoeroe van links: "Wij beschouwen alles als islamitisch wat zich niet verzet tegen de islam."

Dat is hetzelfde als wat Bassam Tibi ons vertelt.

In essentie is de islam een religieuze boodschap voor de hele mensheid. Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld. ’En Wij hebben u uitgezonden tot de hele mensheid’ (Koran 34:28 ). Wanneer de niet-moslims toegeven aan bekering of onderwerping, dan kan de missie (da’wa) op vredige wijze worden voortgezet. Als zij dit niet doen, zijn moslims verplicht om oorlog tegen hen te voeren.

Om vrede te kunnen bereiken is het nodig, volgens de islam, dat niet-moslims zich onderwerpen aan de uitnodiging van de islam – óf door bekering, óf door het accepteren van de status van religieuze minderheid (dhimmi) en het betalen van de individuele belasting, jizya. Wereldvrede, het finale stadium van de missie, wordt alleen bereikt door de bekering of onderwerping van de hele mensheid aan de islam. […]

arab_uprising_bigMoslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken. Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is geen oorlog (harb), een woord dat alleen gebruikt wordt om gewelddadige acties door niet-moslims aan te duiden. Islamitische oorlogen zijn geen hurub [meervoud van harb], maar eerder futuhat, een actie om de wereld te ’openen’ voor de islam en uitdrukking van de islamitische djihad. [...]

Ongelovigen die een obstakel vormen voor de da’wa (de missie), zijn zelf schuldig aan deze oorlogstoestand, omdat het verspreiden van de islam op een vredige manier voortgezet kan worden als de anderen zich daaraan onderwerpen.

Met andere woorden: zij die zich verzetten tegen de islam veroorzaken oorlogen en zijn er verantwoordelijk voor. Slechts wanneer moslims niet voldoende krachtig zijn, is een tijdelijke ’wapenstilstand’ (hudna) toegestaan.”

Bassam Tibiboek_bassam_tibiBassam Tibi, verwierf in Duitsland naam door spraakmakende en provocerende artikels over de islam en de integratie. De politiek correcte opiniemakers hebben aan Tibi een lastige klant, want hij weet tenminste waarover hij spreekt. En zijn betoog laat zich niet zo makkelijk als 'racistische toogpraat' onder de mat borstelen, want Tibi is een islamiet, een tot Duitser genaturaliseerde Syriër wiens wieg in Damascus stond.

Met zijn boek 'Europa zonder identiteit - De crisis van de multiculturele samenleving' werpt de politicoloog een knuppel in het multiculturele hoenderhok. De integratie is mislukt, aldus Tibi.

Net na de tweede wereldoorlog woonden er in Europa nauwelijks een miljoen moslims. In 1998 waren dat er al meer dan 15 miljoen.

Die bevolkingsgroep zal zich in de eerste decennia van het nieuwe millennium verdubbelen of zelfs verdrievoudigen: "Een kruitvat."

Of Europa gevrijwaard blijft van een Bosnisch doemscenario hangt af van de vraag of wij er in slagen de moslims te integreren. Maar de vooruitzichten voorspellen weinig goeds. "De multiculturele samenleving is verre van idyllisch en de multiculturele illusies spatten als zeepbellen uiteen als het om de échte problemen gaat."

Linkse ideologie
Bassam Tibi hekelt vandaag de marxisten waarmee hij in mei '68 zélf nog op de barricaden stond: "De dagdromers en wereldvreemde ideologen van de jaren zestig hebben de afgezaagde en utopische leuzen van weleer over een klassenloze maatschappij verwisseld voor die van een multiculturele gemeenschap. Dat is hun afrekening met de westerse waarden.

Hun lang verwachte revolutie tegen het gehate systeem is uitgebleven, hier en in de Derde Wereld. En nu moeten wij buitenlanders tot handlangers gemaakt worden om hun uiteengespatte dromen alsnog te verwezenlijken en het door hen verfoeide systeem op zijn grondvesten te laten schudden." U begrijpt meteen dat Tibi niet op veel sympathie moet rekenen bij zijn voormalige strijdmakkers.

Leitcultur
Bassam Tibi houdt Europa een spiegel voor en wat hij laat zien stemt niet tot vrolijkheid. Tibi pleit voor een 'euro-islam' die de Europese identiteit accepteert en respecteert en die de westerse waarden en normen deelt.

Voor een Europese model- of 'leitcultur'. Voor een dialoog zonder taboes. Daarvoor is politieke moed nodig en "dienen we de censuur van de politieke correctheid en de goedkope triviale moraal naast ons neer te leggen en de échte problemen op te lossen. Dat betekent bovenal dat we het beestje bij naam moeten noemen." Dat laatste doet Tibi in elk geval met verve. "Integratie is alleen mogelijk", nog steeds volgens Bassam Tibi, "als we de multiculturele gedachte begraven."

Dat deze sterke aanklacht tegen de multiculturele samenleving en zo'n vurig pleidooi voor de Europese identiteit uit de pen van een 'allochtoon" moet komen, geeft te denken maar luidt misschien ook een kentering in. Rechts kan in Tibi een waardig bondgenoot vinden in de strijd voor onze Europese eigenheid, voor onze waarden en normen.Citaten uit: Europa zonder identiteit - De crisis van de multiculturele samenleving." Deltas. S.l., 2000. 287 blz. - ISBN 902437538X

01:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Tijdbom We zijn gewoon geschiedenis aan het schrijven .
Herhaling noodzaakt als en niets geleerd is .

Gepost door: Siberx | 24-04-09

Ijzersterke ideologie Enquete in Duitsland: meer als 90%(!) vd jonge moslims ts 18 en 29 jaar zijn religieus, de helft zelfs zeer religieus. Wie dacht dat bij het contact vd islam met de westerse wereld de eerste zou verwateren, heeft het dus duidelijk verkeerd voor. Dat is ook ten tijde vd sovjetunie niet gebeurd, en ook tijdens de kolonisatie van noordafrika niet.

Gepost door: Wannes | 24-04-09

weer een tekst die alle voorgaanden bevestigen en toch blijven bepaalde politieke strekkingen geloven in de O ! zo sprookjesachtige multiculturele verrijkende maatschappij met als orgelpunt de zo mooie vredelievende Islaaaaaam....
Brussel gaat het komende week-end weer aan de lijve ondervinden hoe begripvol onze import zonnebankjongens zijn. Er zijn reeds vele oproepen om openbaar het ongenoegen te uiten, (dankbare) aanleiding , het neerschieten door de politie van een doorgedraaide messentrekkende en stekende (broeder) allochtone "zot" ... daarom betoging tegen "politie-staat" Belgie.
Wel ik hoop dat Belgie een politie staat wordt een hard optreden tegen al dat straat-vuilnis en dan zijn we nog kleuters tegenover bepaalde Islaaaamlanden die vrouwen stenigen ,minderjarigen opknopen enz enz ...
Ik heb alle symphatie en begrip voor mijn Brusselse ex-collega die raak schoot ! Ikzelf ben ooit een keer met een mes (soort styletto) bedreigd door een man (geen allochtoon) die de toegang tot de slaapkamer verbood aan ambulanciers,zijn vrouw lag daar, in levengevaar want ze had "pillen" geslikt.Wij hebben hem uiteindelijk kunnen overmeesteren...maar had die beginnen steken ...ik had verdomme ook geschoten...
en toch zijn er de "vredelievenden" evennaastenneukers ,die blijkbaar meer begrip tonen voor de verdachte dan voor de politie,als ge die commentaren leest...ik word daar zo moe van...niks aan te doen , het is "normaal" heel de geschiedenis door leren we ,wanneer een cultuur,een bepaalde beschaving, over zijn hoogtepunt heen is ,komt het verval...het wordt overgenomen door een andere cultuur een ander volk een andere godsdienst die niet zo beschaafd zijn...

Gepost door: Rene | 25-04-09

Terry Holdbrooks Ook blanke amerikanen converteren af en toe tot de islam. Zo Terry Holdbrooks, een jonge ex-gevangenisbewaker van Guantanamo, die geimponeerd raakte door de diepe religiositeit vd gevangen moslims. Dat hij een alkoholieker is en nauwelijks verstaanbaar spreekt, kan hierin geen rol hebben gespeeld.

Gepost door: Wannes | 25-04-09

Mag het ook zo... Een vaststelling gevolgd door een voorstel aan onze westerse vrouwen
Lieve laat je maar lekker gaan……

Dus vanuit haar rustige uitkijktorentje in Brouwershof viel het Lieve op dat er heel wat waggelende gestaltes rondliepen met plastic zakjes van den Aldi of van de Wibra. De doeken en lakens die overal rond hen hingen, reikten tot op de grond, en bij de volgende waggelstap kwamen er lompe sloefen te voorschijn. MOETEN DEZE WEZENS 'VROUWEN' VOORSTELLEN?! Die 'dingen' die zich in vodden voortbewogen en voortkropen, waren een regelrechte belediging voor het vrouwelijk geslacht!...

Daarom lieve lezeressen, contesteer tegen deze onterende vertoningen en laat je zien zoals Eva in het aards paradijs, in al haar pracht en praal, begenadigd met alle vrouwelijke sierlijkheid. Adam en Eva mochten elkaar toch ook in volle naakte glorie aanschouwen?!... Durf pronken met je mooie bolle borsten, durf uitdagend wiegen met je verleidelijke heupen, durf aan je kapsel een frivole kronkel te geven, durf met make-up een geile blik op je gelaat te toveren. Dompel je in zwoele parfum. En wees vooral zuinig met textiel, dan kan het zonnetje heter gaan schijnen op de adembenemende welvingen van je lichaam. Bóvenal: Zie in elke man een mogelijke minnaar! Laat de mannen zwijmelen en hijgen van goesting. Dan gaat je dat zeker allemaal lukken. Wees fier op je lichaam, koester en verwen het, het is hoog tijd voor woeste westerse trots!...


Gepost door: stradi | 28-04-09

Mooi!!

Gepost door: Janice | 28-04-09

burka Geen kopvodden in europa, niet op school, niet op het werk, en zeker niet op straat, want ik word er misselijk van. En wie een burka durft aantrekken, vliegt in den bak. Zo denken ook de uitbaters van een juwelierszaak in Glasgow erover, die overvallen werden door twee mannen in burka. Er hangt nu een bordje 'verboden voor burka's' op hun deur. De eigenaars zijn zelf aziaten, die mogen dat van Links.

Gepost door: Wannes | 28-04-09

Dalia Mogahed Obama heeft de eerste kopvod in het witte huis gehaald als 'adviseur'. De stevig omzwachtelde deerne geeft haar eerste intervieuw aan islamonline.com, en rijdt zich in mijn ogen meteen muurvast (maar ze beseft het zelf niet):

"In 1956 only 4% of Americans approved of a marriage between whites and blacks. The marriage that produced our president was illegal in Virginia when he was born. Today 80% of Americans approve of marriage between blacks and whites"

Maar wanneer gaan moslims eindelijk voor 80% achter een huwelijk tussen gelovigen en ongelovigen staan?

Gepost door: Wannes | 29-04-09

Ik heb al van begin af aan gezegd dat hij een moslim was.

Gepost door: Janice | 29-04-09

De commentaren zijn gesloten.