18-05-09

OVV-Conventie: "ik kies voor Vlaanderen”.

Gisteren waren we met behoorlijk veel volk op de OVV- Conventie, “ik kies voor Vlaanderen”. Heel wat toppolitici, vooral van de twee echte Vlaamsgezinde partijen, waren aanwezig.

Ook sprekers uit de bezette gebieden, zoals de burgemeester Willy De Waele (Open VLD) uit Lennik, sprak in zijn redevoering harde taal en spaarde de eigen partij niet. Willy De Waele eindigde zijn toespraak met:

Boodschap aan de Francofonie

FRANSTALINGEN IN VLAAMS BRABANT MOETEN ZICH AANPASSEN NIET DE VLAMINGEN!!

Wij spreken Nederlands. Daarom, als je deel wilt uitmaken van onze samenleving dan heeft u geen andere keuze dan onze taal te leren en onze cultuur te aanvaarden.

Vlaanderen is ons LAND, onze GROND, onze MANIER VAN LEVEN en wij willen u alle mogelijkheden bieden om er van te genieten.
Maar dan moeten jullie eens en voorgoed ophouden onze taal, onze cultuur, onze burgers te beledigen.

Wij hebben u niet gedwongen naar hier te komen; u bent uit vrije wil naar hier gekomen.

AANVAARD VLAANDEREN ZOALS VLAANDEREN U AANVAARDDE.

Indien u onze taal, onze cultuur en onze levenswijze blijft onderuithalen raden wij u aan gebruik te maken van een Vlaams voorrecht:

HET RECHT OM OP TE STAPPEN"Het leek er op alsof hij de mosterd bij de Australische premier had gehaald.

Een tweede burgemeester Dirk Brankaer (CD&V) uit Overijse voelde zich duidelijk in de steek gelaten door de eigen partij. Ook hij trok hard van leer en kreeg meermaals een daverend applaus, niet alleen van zijn eigen militanten maar van alle aanwezigen.

De beste toespraak kwam echter van de voorzitter van het VVB, Eric Defoort zelf. Hij bracht het met zoveel vuur, dat hij tussendoor zei, dat hij kwaad werd bij het herlezen van zijn eigen toespraak.

Wie interesse heeft kan de toespraken hier lezen.

www.ovv.be

12:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

inconsequent Ik vind het een beetje inconsequent om enerzijds zo vurig te pleiten voor de eigen taal en anderzijds een kanjer van een dt-fout te maken. Respect voor de taal opbrengen staat ook gelijk met schrijven zonder fouten.

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 18-05-09

Ik heb het gewoon overgenomen zoals het er stond.

('k Zal het verbeteren, misschien al de franstalige invloed?)

Gepost door: Janice | 18-05-09

In goed Nederlands is Franstalig met hoofdletter.

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 18-05-09

Flauw Idd gewoon een vertaling vd tekst van Howard, die al drie keer de wereld is rondgegaan in e-mails. Flauw. Doet denken aan de britten, die hun rechtvaardiging voor de oorlog in Irak ook gewoon vh internet haalden.

Gepost door: Wannes | 18-05-09

franstalige invloed !? @ Pedro: strikt taalkundig misschien wel, maar politiek/communautair gezien, gebruik je zo een hoofdletter niet zo maar gratuit, een hoofdletter, die moet je waard zijn... die moet je eerst "verdienen!"... en dat is momenteel bij de franstaligen dus absoluut niet het geval.
(Mocht ik ook tik-, schrijf- of andere dt-fouten maken, mag u me daar gerust op wijzen, maar vergeef me als ik daar echt niet wakker van lig. Er wordt de Vlaming groter onrecht aangedaan dan een dt-foutje hier en daar!)

Gepost door: Yves | 18-05-09

Decennialang Al decennialang wordt dit 'vlaanderen onafhankelijk'-liedje afgedreund, zonder enig merkbaar resulaat. Het is bijna zoals de electrische auto, die er al 100 jaar lang 'volgend jaar' zit aan te komen. Belgie is door vreemde mogendheden gesticht, het zal alleen door vreemde mogendheden gescheiden worden. Want wat God heeft verenigd, zal de mens niet scheiden.

We kunnen dan alleen hopen dat we niet opgeslorpt worden door NL, maar er een soort confederatie mee vormen, want anders worden we weer gedomineerd door Nlers ipv door franstaligen.

Gepost door: Wannes | 18-05-09

@ Yves Als we onze spelling nu ook al laten afhangen van politieke voorkeuren of aversies, is het hek helemaal van de dam. Kom dan alstublieft straks niet zaniken over het feit dat onze kinderen niet netjes met hun taal omgaan en dat er geen respect meer is voor het geliefde Nederduits.
Bizarre redenering die u daar lanceert, trouwens. Misschien moeten we gelijk ook maar de verkeersregels aanpassen aan de politieke voorkeur van de tegenliggers op de weg? Voorrang aan rechts enkel voor VB'ers en NV-A'ers? Snelheidsbeperkingen enkel voor niet-LDD'ers?
Het wordt echt wel spannend op de weg met rechts aan de macht...

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 18-05-09

Belgie is ziek – dodelijk? Draait of keert het – er gaat heel wat , veel, alles(?) verkeerd in dit Belgenland . De oorzaak van de ziekte ligt in het clientelisme, het consumptiefederalisme van de P.S – de P.S.staat – de as Luik-Charleroi – het jarenlang potverteren in stand gehouden door de P.S. en de ganse franstalige politieke wereld van dit kunstmatige land. Na de teloorgang van de kolen en staalindustrie heeft men 40 jaar lang vergeten een degelijk reconversiebeleid te voeren . Wat duidelijk merkelijk mis loopt is de geldverspilling in het verleden – in het nu en als het de franstalige paritjen uitkomt ook in de toekomst . Deze ziekte dreigt Belgie te doden Sommen we summier op : “onze” staatsschuld ( wie heeft ze voornamelijk gemaakt) – de intresten op de staatsschuld ( 13 miljard ) – de transfers – 8 à 12 miljard – de goudreserve die grotendeels verdwenen (verkocht en opgesoupeerd)is – de kroonjuwelen die geleidelijk verkocht werden – de overname van pensioenfondsen waarvoor in de toekomst dik zal moeten betaald worden - geld dat met open kranen werd uitgegeven voor een inefficient staatsapparaat – voor een te ruim steunverlenend apparaat – voor een te ruim immigartiebeleid , etc>… Om dit blijvend te kunnen realiseren ( en sommigen hopen dit te bestendigen) werd jarenlang de verkeerde medicatie gegeven – er werden democratie-beperkende wetten gemaakt die Belgie lieten verworden tot een nep-democratie – tot een staat waar de minderheid een meerderheid kan afblokkeren – waar een minderheid de meerderheid kansen ontneemt opdat die meerderheid het beter zou kunnen doen voor zichzelf ( de meerderheid) maar ook voor Belgie. Waarom heeft men decennialang verzwegen welke de echte transfers waren en zijn zelfs ontkend en het tegendeel beweerd. Omdat nu eenmaal de cijfers duidelijk aantonen dat Vlaanderen al decennialang Belgie financieel overeind houdt – omdat een ernstige ontleding van de belgische wetten aantonen dat wij alles behalve een voorbeeldige democratie zijn . Wie waren de schuldigen – vlaamse politiekers van de oude garde die van compromis naar compromis gingen en zo de democratie hebben uitgehold en franstalige politiekers die het eigenbelang boven het algemeen belang stelden. De franstalige politiek bestaat er in de schuld te geven aan de tegenpartij – zondebokken te zoeken in het andere kamp – eisen te stellen qua grondgebied, bevoegdheden, blokkeringsmogelijkheden en geld , veel geld. Naar het gewone publiek op de forum’s vertaald zich dat in scheldpartijen - de schuld ligt bij vlaamse racisten, facisten,extremisten, flaminganten – die waarheden verpakt in mooie woordkramerij in het buitenland te verkopen - als ze al met cijfers komen kloppen die doorgaans niet … Twijfel of ze een ernstige argumentatie en cijfers hebben om een confederaal model met een doorzichtige en redelijke solidariteit af te wijzen, hebben – hun resoluties wijzen enkel op een bestendiging en zelfs uitbreiding van het bestaande en dat is potverteren. De verkeerde medicatie – die de patient nog zieker zal maken – Belgie heeft een pace-maker nodig – zonder kan het niet meer verder leven en is het einde een vaststaand feit. Dat mag duidelijk gesteld worden door alle vlaamse partijen – de compromis-cultuur van de oude garde en de oude garde zelf zijn afgeschreven door de vlaamse partijen en het vlaamse volk. Durf daarom de vlaamse partijen een bevestiging vragen van hun voorwaarden om tot een nieuw Belgie te komen – confederaal – geen inmenging in de zaken van de andere gemeenschap – transparante en redelijke solidariteit. De toegevingen die Verhofstadt in de brand wist te werpen maken dat hij behoort tot de oude garde – laat voortaan de rede en de redelijkheid regeren. Laat de bewuste vlamingen de volgende verkiezingen voorbereiden – het internet geeft jullie een schat aan informatie – geeft jullie de mogelijkheden van de hefboomfuncties van het internet. Binnen een kleine 3 weken zijn er verkiezingen – en die zullen nog duidelijker zijn zoals de voorgaande verkiezingen : een afstraffing voor die partijen die niet duidelijk confederaal zijn en in de oude stijl blijven verderdoen.

Gepost door: Anoniem | 18-05-09

Isabelle In reacties op het internet gelden nu eenmaal niet zo'n strenge regels ivm hoofdletters, net zomin als in e-mails of sms-berichten. Het kost nu al tijd genoeg om een paar relevante reacties te plaatsen, laat staan dat we dat nog met een woordenboek naast ons moeten doen.

Maar die voorrang voor rechts, dat Links nog niet op het idee gekomen is om dat te wijzigen in voorrang voor links begrijp ik niet zo goed.

En dat de moslilms nog niet geeist hebben dat alle KRUISpunten omgebouwd worden tot rotondes, is alleen te wijten aan hun verregaande tolerantie.

Maar wat mij vooral tegenstaat is het feit dat het verkeersreglement voor iedereen gelijk is. Ik wil bv dat mensen die bewezen hebben veilige chauffeurs te zijn sneller mogen rijden. Bv overal 1 kmh sneller per jaar zonder ongevallen. Moet makkelijk te regelen zijn in de boetes. Want waarom mag een snotneus van 18 die niet eens weet hoe snel zijn auto uit de bocht vliegt door zijn onverantwoord rijgedrag de snelheidslimieten bepalen voor chauffeurs met tientallen jaren ervaring?

Ik ben ermee bezig, ik schrijf politiekers en instanties aan. Net zoals ik gedaan heb om de taks op aanhangwagens af te schaffen, om de keuringstermijn op 2 jaar te brengen, en om de dodehoekcamera's op vrachtwagens te vervangen door een geluidssignaal. Ook het (laten) verlagen van onwettelijke (te hoge) verkeersdrempels is mij al gelukt (met dank aan de ombudsvrouw). Ik zeg zeker niet dat ik invloed uitoefen op het beleid, maar als niemand schrijft, gebeurt er wsl helemaal niets. Die mensen zijn trouwens zeer vriendelijk en antwoorden steeds (zelfs Isabelle Durant en Karel De Gucht).

Gepost door: Wannes | 18-05-09

Pedro Pedro, er zijn twee woorden die ik nooit met een grote letter zal schrijven als het niet nodig is, en dat is franstalig en belgië.

Gepost door: Janice | 18-05-09

Die andere fout nam ik gewoon over uit de tekst die je hieronder vindt. En wees gerust, ik had die ook gezien maar ik vond het niet mijn taak om het Nederlands van een (weliswaar) Vlaamse liberaal te verbeteren. Dat is het toch deed was om alle verdere discussies te vermijden, tenslotte is het hier geen avondschool foutloos Nederlands ofzo...

Het gaat vooral om de mening en de daden van de burgemeesters die ijveren voor de splitsing van B-H-V. Een splitsing die zeer dringend moet gebeuren. Maar het navolgen van de grondwet is blijkbaar niet voor iedereen gelijk.

En wees gerust, mijn kinderen en kleinkinderen schrijven perfect Nederlands. Ook al schrijven ze naar elkaar tijdens het chatten een soort 'slang' waarbij ze vooral de klinkers weglaten.

Dat wij, Vlamingen, de hoofdletters niet gebruiken voor (B)elgië en (F)ranstaligen is enkel een uiting van minachting voor de onderdrukkers, meer moet je daar niet achter zoeken.

Zo...en nu misschien eens een reactie op de toespraken? Maar niet over de spelfouten, wel over de inhoud.

Gepost door: Janice | 19-05-09

Amaai, Wannes, dat wist ik niet!


(Voor de niet-Antwerpenaren - 'Amaai', is gewoon een Antwerpse uitdrukking en ik weet niet eens of het wel in het woordenboek staat).

Gepost door: Janice | 19-05-09

ik vindt ,hij vindt,zij vindten dat Pedro gene gemakkelijke is erg interessante reacties op het onderwerp ,het loonde meer dan de moeite waard om die teksten te lezen.De meeste aandacht ging echter naar een -dt- foutje, hard gezocht en uiteindelijk toch iets gevonden om negatieve commentaar te leveren door een -gramatica-neuker die een "fautje" vermoedelijk niet zoooo erg vindt behalve als het komt van een VB-er.Het Nederlands is wat gramatica betreft, niet de meest simpele taal ,als ge bedenkt dat de laureaat van dat "groot-dictee" slechts 3 foutjes maakte...daarom leer ik ook de Thaise taal schrijven ,eenvoudig ! ,daar bestaan geen dt regeltjes...en beste Pedro ik spreek geen Nederlands maar Aantwaarps ,door iedereen aanvaard en begrepen (zie maar naar het succes van Gaston en Leo)al was het maar om die taalkundige dikke nekken een beetje te ambeteren.

wat betreft de inhoud van uw onderwerp Janice...die splitsing dat zal nog heeeel lang duren.Het is een symbolische strijd tussen twee gemeenschappen ...tussen de "Heren" en de "Vlaamse Boeren" en zolang Belgie bestaat zal er NOOIT een spitsing komen...JAMAIS ,NON ,PAS DU TOUT,wante wij zijne de baas ici...

OK Pedro begindt maar al te verbeteren

Gepost door: Rene | 19-05-09

Wel Rene, ik vind ook dat iedereen in de mate van het mogelijke het Nederlands correct moet schrijven, maar...dat zou heel wat mensen tegenhouden om hier in de reacties te schrijven, want oudere mensen hebben niet zolang school gelopen en zijn daar dan verlegen voor.

Daarom vind ik het persoonlijk niet zo netjes om de mensen meteen altijd op hun foute spelling te wijzen en dat gebeurt dan meestal enkel door mensen die meer kansen hebben gekregen.

Ik word vaak aangesproken door mensen die zeggen, 'Ik lees je blog wel maar ik reageer niet want ik kan niet zo goed schrijven' en dat vind ik jammer, want ook die mensen hebben recht op een mening en tenslotte...het zijn die mensen die vaak al van hun 14 jaar hard hebben gewerkt, om de anderen, de jongere generatie, een beter leven te gunnen. Dus daarom alleen al ben ik verlegen in de plaats van sommige taalpuristen hier in de reacties.

En dat is ook de reden dat ik bewust de fout in de tekst van de burgemeester niet heb verbeterd, want tenslotte staat het zo in de tekst die iedereen kan lezen via de link naar de website. Ik wou hem niet in verlegenheid brengen, en laten zien dat hij ook maar 'een gewone mens' is.

Gepost door: Janice | 19-05-09

zeer zeker Janice ,ik weet ook dat ik veel fouten schrijf,soms verander ik zelfs mijn zin als ik twijfel aan een d of een t. Het voornaamste is dat de teksten leesbaar blijven en dat iemand zijn mening kan kwijtraken .Personen die wijzen op taalfouten voelen zich ergens superieur en zijn arrogant genoeg om dit te melden.Ik voel me als mens zeker niet "minderwaardig" omdat ik taalfouten schrijf en ik weet dat mijn postings niet altijd getuigen van doortastendheid ,maar ze komen recht uit mijn hart...Bovendien ik spreek het Antwerps dialect en heb moeite met me uit te drukken in het perfecte Nederlands,maar ik ben er fier op ,zijn wij niet "uniek" waar ergens in de hele wereld spreken ze nog dat dialect,hehalve in mijn eens zo geliefde stad Antwerpen !!

Gepost door: Rene | 19-05-09

Die "schrijffouten".... zijn NIET te wijten aan het: al of niet-lang naar school geweest te zijn, maar ènkel en alleen aan die bende onnozelaars die zich "professor" noemden en de Nederlandse taal steeds veranderden.
Zelf meegemaakt: "De schOOne rOOzen tusSCHen de bOOmen van het bosCH, enz enz."
Dàt was de OUDE spelling; vervolgens kwam de NIEUWE spelling; dan de VOORKEURspelling (men schreef zoals men het uitsprak zodat bv. een Aaanwaarpenaar en een Westvloamienk gèn brief niemè no makoar kostn schrievn); Nog was het niet gedaan: de VERNIEUWDE spelling, zodat we elkaar wéér begrepen; om dan te stoppen met het GROENE BOEKJE (waar nu nog steeds regelmatig veranderingen in komen)
Een kat zou haar jongen er niet meer in terugvinden.
De "KOFSCHIP- en DT-regels" zijn ènkel voor taalpuristen; niemand spreekt hetzelfde dialect, dit TRACHT men een soort "algemeen GEschaafd Nederlands" te SPREKEN met elkaar, idem voor de GESCHREVEN taal....het voornaamste doel van een taal is ènkel COMMUNICEREN zodat we elkaar kunnen verstaan.
En elkaar "verstaan" is tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk met de verkiezingen in 't verschiet.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 19-05-09

iemand moet het doen Op je post .
Propaganda hé ;-)
Is goed voor felle aanhangers, die horen dat graag .
Maar als onpartijdige kan het mij niet overtuigen .
Ook al worden er waarheden verkondigd .
Het is een wens; zolang er niets concreets is.


N.B.
Ik schrijf met veel fouten .
En dien als voorbeeld voor degenen die niet durven schrijven omdat ze niet goed kunnen schrijven .
Ik druk mij slecht uit; al met dezelfde reden .
Iemand moet als voorbeeld dienen .

En als er iemand op mijn spelfouten wijst, mijn zinsbouw, mijn weet ik veel wat voor bouw .
Dan zeg ik gewoon, de inhoud is van belang .
Niet de letterkes , want die lezen ze toch niet .

Gepost door: siberx | 20-05-09

Victor.... schrijffouten.... is dat niet met "een" f en fouten moet dat niet zijn fauten....moest je ook twijfelen dan vragen we het aan onze spellingspecialist "Pedro"

Gepost door: Rene | 20-05-09

Kom...we stoppen er nu maar mee. Pedro zal het wel begrepen hebben.

Gepost door: Janice | 20-05-09

Inderdaad Janice Ik heb begrepen dat voor veel taalnationalisten die deze blog bezoeken:
1. correcte spelling en zelfs zinsbouw een absoluut overbodig iets zijn
2. het Antwerps misschien beter de standaardtaal zou worden, want die universele taal begrijpt toch iedereen
3. het niet verplicht is om zorgzaam met de moedertaal om te gaan als je niet lang naar school geweest bent
Ik heb hier dus weer op zijn minst drie redenen gevonden om me ver weg te houden van zogenaamde "echte Vlamingen" die er geen graten in zien om hun zo geliefde en geroemde taal dagdagelijks te verkrachten.

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 20-05-09

Dus je hebt het toch niet begrepen? Denk dan aan die mensen die hier schrijven en al van hun 14de werken om jou de kans te bieden verder te mogen studeren om je geschreven taal goed onder de knie te krijgen.

Ik vind het een beetje klein van u om dat niet te willen inzien. En had dit eerlijk gezegd niet van u verwacht.

Gepost door: Janice | 20-05-09

Getver Pedro ! Het is godgeklaagd dat enkel mensen met een opleiding mogen reageren. Beseft u niet welke klasse politiek u hiermee begint ???

Iedereen heeft recht op zijn mening ook al schrijven ze niet zonder fouten, het zou verdomme al goed zijn dat alle genationaliseerde belgen een woordje nederlands zouden kunnen spreken laat staan schrijven.

Om even verder te reageren
1. correcte spelling en zelfs zinsbouw een absoluut overbodig iets zijn.
=> Om politieke discussie te voeren - ABSOLUUT -

2. het Antwerps misschien beter de standaardtaal zou worden, want die universele taal begrijpt toch iedereen
=> Bullshit

3. het niet verplicht is om zorgzaam met de moedertaal om te gaan als je niet lang naar school geweest bent
=> Schandalige opmerking, vele vlamingen zijn verplicht zelfs naar franse scholen gestuurd en of verplicht geweest om te gaan werken omdat vlamingen arm als de straat waren. Mijn vader is bij de spoorwegen begonnen op zen 14de.
het is niet alleen beledigend het is intellectuele onzin wat daar verteld.

Gepost door: Den Amerikaan | 20-05-09

Pedro...... "dagdagelijks verkrachten"....verkrachten doe je met opzet , fouten schrijven ,doe je niet met opzet..Ik schreef ook ,dat ik soms mijn zinnen veranderde omdat ik twijfelde aan de schrijfwijze ...ik ga dat niet meer doen,is het fout ,spijtig,het lag zeker niet in mijn bedoeling , je moogt me verbeteren !zo leer ik nog iets bij,maar doe niet vanuit de "hoogte" trouwens ik heb momenteel meer aandacht en belangstelling voor de Thaise taal ,eenvoudig ze hebben bv geen meervoudsvormen, maar de uitspraak is "verschikkelijk" moeilijk en "gevaarlijk !! ik zegde eens tegen een "dokter" "khoen Moo "dag varken" want Moo is varken en Moe is "dokter...In ieder geval "blijf bij ons" je hebt je mening gegeven en wij het onze ...Ik blijf ook ,de onderwerpen zijn interessant en ik wacht nog altijd op de komst van een Moslim om hem te vragen hoe het mogelijk is dat Allah een massamoordenaar heeft uitgekozen als profeet en ze bovendien erg "gekwetst" worden als van die massamoordenaar eens een cartoontje verschijnt !!

Gepost door: Rene | 21-05-09

Ik ben nog eens gaan kijken op de website van Willy De Waele, en wat ik daar lees bevalt mij wel.

Gepost door: Janice | 21-05-09

De commentaren zijn gesloten.