05-06-09

Obama en zijn Arabische natte droom

capt_490630c6d781429084145060a0523f63_aptopix_mideast_egypt_obama_xan114


>

Obama gaat er prat op dat hij steeds de waarheid vertelt. Vóór zijn afreis naar Saoedi-Arabië en Egypte en eveneens tijdens zijn ‘big speech’ in Cairo, liet hij weten dat de hoofdzaak van zijn Midden-oostenpolitiek erin bestaat de harde waarheid te verkondigen. En inderdaad, Obama maakte drie dingen duidelijk in zijn zogenaamd ‘address to the Muslim world’.

Jammer genoeg, zijn speech die een eerste oefening in het zeggen van de ‘harde waarheid’ had moeten zijn, viel eerder tegen en reflecteerde eerder een politieke gemakzucht dan moed en het vertellen van de ‘harde waarheid’.

Zijn harde waarheid bestond erin de islamitische wereld erop te wijzen dat ze hun terroristen moesten bestrijden, gelijke recht moesten geven aan vrouwen, recht op een andere geloofsovertuiging moesten aanvaarden de democratie moesten aanmoedigen. Deze statements waren niets anders dan politiek voorgeschreven verklaringen. Hij sprak over terroristen, maar liet na te vermelden dat hun intellectuele, politieke en financiële grondlegging en steun uit verschillende moskeeën, religieuze politici en regimes in zowel Saoedi-Arabië als Egypte komen. Landen die door Obama als ‘gematigd’ en ‘verantwoordelijk’ geprezen werden.

13691c094a8f60970a9b9a6acb61cf36Hij sprak over de noodzaak vrouwen gelijke rechten toe te kennen, maar liet na een woord te reppen over de zogenaamde ‘eremoorden’, de stenigingen, de genitale verminkingen bij meisjes (soms al vanaf de leeftijd van 1,5 jaar), en hij negeerde ook het feit dat vrouwen in alle islamitische landen niet eens aanspraak kunnen maken op de wettelijke basisrechten van de mensenrechten. Bovendien durfde hij het aan om in zijn toespraak te vertellen dat de vrouwen in de VS eveneens te maken hadden met het verschil in gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Boerka-2Bovendien durfde hij het aan om met de vinger naar ons land te wijzen en zich te bemoeien met het hoofddoekverbod, omdat vrouwen het ‘recht’ hadden om die te dragen, zei hij. Wie daartegen was zou vervolgd worden.
“Progressieve idealen mogen geen voorwendsel zijn voor vijandschap tegen om het even welke religie”, sprak hij vermanend.

iranexecutionDoor dergelijke uitspraken en het weglaten van het werkelijke leed dat vrouwen ondergaan in de moslimwereld, stuurde hij in feite een bericht aan hen, dat het hem helemaal niet kon schelen wat de positie van de vrouw in de islamitische wereld is.

Obama sprak over de religieuze vrijheid, maar niet over de Saoedische religieuze ‘apartheid’ en de middeleeuwse behandeling van ingevoerde zwarte slaven of Chinese gastarbeiders op het Arabische Schiereiland. Hij sprak over de ‘zegeningen’ van de democratie in het land, maar negeerde de problemen van tirannie.

arab_toddler_guns

Hij sprak ook niet over de haat die kinderen op school worden aangeleerd tegenover andersgelovigen en de oorlogszuchtige opleidingen die ze krijgen. 5


Kortom, Obama’s zogenaamde “openhartige en waarheidsgetrouwe babbel” tegen de Arabische wereld, die al begon met zijn weinig vindingrijke verklaring dat de islam, net als in Amerika, begaan is met “rechtschapenheid en vooruitgang, verdraagzaamheid en respect voor alle mensen”, was gewetenloos en fundamenteel frauduleus. En zijn fraude bestond erin te opperen dat de islamitische wereld moreel op gelijke voet stond met de vrije westerse wereld.


D09531_3
Over Israel is hij evenmin eerlijk. Obama liet uitschijnen dat hij de Holocaustontkenning en Jodenhaat pervers vond en daarom de Arabieren in zijn toespraak een standje gaf, terwijl hij in zijn eerdere verklaringen zei dat de Amerikaaanse banden met Israël ‘onbreekbaar’ zijn, liet hij anderzijds in andere verklaringen duidelijk merken dat hij achter de Arabische visie staat, en het ermee eens is dat Israël een vreemde natie is, en dus daardoor een onaanvaardbare indringer is in het islamitische Midden-Oosten. Inplaats van de Arabische wereld aan te pakken over de problemen die ze veroorzaken door Israël niet te aanvaarden, doet Obama het tegenovergestelde, hij legitimeert het.

Het basis argument dat de Arabieren aanhalen in deze discussie is, dat Israël werd gesticht om het Europese geweten te sussen na de Holocaust en ze dus volgens de Arabische uitleg geen historische, legale of morele aanspraak kunnen maken op het land van Israël. Dat dit niet klopt, en dat er in 1922 al afspraken werden gemaakt om Israël ,terug op te bouwen deert hen uiteraard niet.

Obama durft zelfs zover te gaan om de verhoudingen tussen de Israëli’s en de Palestijnen te vergelijken met de verhoudingen die in Amerika bestonden tussen de blanke slavenhouders en de zwarte slaven.

Hoe onthutsend en bijna obsceen Obama’s retoriek ook was, Hij zal niet kunnen verhinderen dat Iran zijn politiek zal wijzigen en de maak van nucleaire wapens zullen stopzetten, net zomin als hij dat zal kunnen in Noord-Korea.

Na Obama’s eerdere diepe buiging voor een Saoedische prins, en zijn dankbaarheid tegenover een Saoedische zakenman die de reis van zijn moslima-oma zal betalen om deel te nemen aan de hadj in Mekka zien we duidelijk de onmiskenbare gevolgen van Obama's moslimopvoeding. Het ziet er voorlopig voor het vrije Westen alles behalve goed uit. Gelukkig zijn er binnen enkele jaren alweer nieuwe presidentsverkiezingen in de VS. Laten we hopen dat de conservatieven tegen die tijd een ernstige kandidaat met charisma hebben gevonden en de 47% rechtse kiezers die nu niet gingen stemmen, dan wel hun stem zullen uitbrengen.


HetbesteverkeersbordsindsjarenDe man die zegt dat het Westen de moslimvrouwen niet hoeven te vertellen hoe ze zich moeten kleden, moet eerst maar eens beseffen dat Europa niet zegt hoe vrouwen zich moeten kleden in moslimlanden, maar wel in Europese landen waar de vrouwenemancipatie zelf nog in de kinderschoenen staat en onderwerpen als 'onderdrukking' en 'ongelijkheid' zeer gevoelig liggen.

Hij zou ook moeten weten dat Europa, in tegenstelling tot de VS, bestaat uit landen met een cultuur. Een cultuur die we niet willen laten verdringen door middeleeuwse culturen. Iemand die meent de wereld te moeten ‘beleren’ en te ‘besturen’, zou beter moeten weten.

En als wij de moslimvrouwen die in ons land komen wonen niet mogen zeggen dat ze geen hoofddoeken mogen dragen, dan moet Amerika ons al zeker niet komen vertellen wat wij hier in Europa al dan niet mogen doen.


Volledige speech: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09/

16:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Mexico En ik eis dat de US Mexico als 51e staat opneemt, met behoud van hun eigen taal. Dat hij al maar spaans begint te leren.

Gepost door: Wannes | 05-06-09

Twee staten "Israel daardoor een onaanvaardbare indringer is in het islamitische Midden-Oosten" vlg Obama? Hij heeft het toch altijd over een tweestatenoplossing? Wie is die 2e staat dan vlg u?

Gepost door: Wannes | 05-06-09

indringer? "Het bestaansrecht van Israël kan niet ontkend worden", zegt Obama letterlijk tijdens zijn speech.
Alweer - alweer! - het nieuws een klein beetje naar uw hand gezet?
't Is nochtans niet moeilijk. Sinds het "Guido Fonteyn-incident" (zie deze blog ergens begin mei) zou u moeten weten dat u via Telenet journaals opnieuw kunt opvragen. Ik stel vast dat u er nog steeds van uit gaat dat - eens een nieuwsitem uitgezonden is - het ook wég is en je het naar hartelust kunt bijwerken.
Neen, dus. Op zo'n manier gelooft straks niemand nog wat hier te lezen staat en ga je nog dieper dan -10%...

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 06-06-09

Inderdaad dat heeft hij gezegd, maar lees het goed!!! Zoals ik hierboven al schreef, heeft hij in eerdere interviews geen pro-Israël stelling ingenomen, maar veeleer de Arabische wereld naar de mond gepraat die de Joden de 'intruders' noemen, met als gevolg dat de Israëli's Obama niet vertrouwen.

En Pedro, ik krijg mijn informatie niet van onze pers, maar rechtstreeks vanuit het Midden-Oosten en wees gerust, die weten heus wel wat Obama in zijn eerdere interviews heeft gezegd. De rest van je scheldtirade laat ik voor wat ze is. Ik heb inderdaad al eerder gemerkt dat je niet alles begrijpt. Waarschijnlijk is het nieuws op TV, dat ze aanpassen aan het IQ van 14 jarigen voor u beter verstaanbaar.

Hij zegt in deze toespraak in Caïro dat de banden met Israël onbreekbaar zijn en hij betwist hun bestaanrecht niet, (dat zou hij zich nu toch werkelijk niet kunnen veroorloven, ook al is hij de president van de VS).

En het 2 statenplan waarover Obama het had werd al eerder door Israël voorgesteld maar werd toen verworpen door de Palestijnen. Israël is uiteraard terug bereid om er over te praten omdat ze eindelijk vrede willen in de regio.

Daar ben ik nu niet dieper op ingegaan omdat ik daar een apart stuk wou over schrijven, want dan moeten we even teruggaan in de geschiedenis. Jammer genoeg heb ik daar nu te weinig tijd voor.

Gepost door: Janice | 06-06-09

Zo had de speech moeten zijn volgens Dennis Prager The Speech President Obama Won't Dare Give in Egypt

This week, President Barack Obama is scheduled to give a major address in Cairo to the Muslim world. He is likely to reiterate what he has stated previously to Muslim audiences, that America has no battle with Islam, deeply respects Islam and the Muslim world, and apologizes for any anti-Muslim sentiment that any Americans may express.

Here is what an honest address would sound like:

"Thank you for the honor of addressing the Egyptian people and the wider Muslim world.

"I am here primarily to dispel some of the erroneous beliefs many Muslims have about America and to thereby reassure you that America has no desire to be at war with the Muslim world.

"To my great disappointment, many Muslims have come to believe that my country has declared war on Muslims and Islam.

"Because of this widespread belief, I said in an interview with al-Arabiya a few months ago, that we need to restore "the same respect and partnership that America had with the Muslim world as recently as 20 or 30 years ago."

"Lets' look a little deeper at that relationship. For the truth is, as noted by the Pulitzer-Prize winning columnist for the American newspaper the Washington Post, Charles Krauthammer, in the last 20-30 years America did not just respect Muslims, it bled for Muslims. We Americans engaged in five military campaigns on behalf of Muslims, each one resulting in the liberation of a Muslim people: Bosnia, Kosovo, Kuwait, Afghanistan and Iraq.

"Bosnia and Kosovo, as well as the failed 1992-93 Somalia intervention to feed starving African Muslims — in which] 43 Americans were killed — were all humanitarian exercises. In none of them was there a significant U.S. strategic interest at stake. So, in fact, in these 20 years, my country, the United States of America has done more for suffering and oppressed Muslims than any other nation, Muslim or non-Muslim.

"While I recognize that gratitude is the rarest positive human quality, I need to say — because candor is the highest form respect — that America has not only not received little gratitude from the Muslim world, it has been the object of hatred, mass murder, and economic attack from Muslim individuals, groups, and countries.

"Just to cite a few of many examples from the last 40 years:"In 1973, Muslim terrorists attacked the American embassy in Sudan and murdered our country's ambassador, Cleo Noel, and the chief deputy of the mission, George C. Moore. Later in 1973, the Arab oil embargo against America sent my country into a long and painful recession. In 1977, Muslim militants murdered the U.S. ambassador to Lebanon, Frances E. Meloy, and Robert O.Waring, the U.S. economic counselor. In 1979 radical Muslims violently attacked my country's embassy in Teheran, and for 14 months held American diplomats hostage, often in appalling conditions. In 1998, Muslim militants bombed the American embassy in Nairobi, killing 12 Americans and 280 Kenyans, and bombed our embassy in Tanzania, killing another 11 Americans. Then, on Sept. 11, 2001, 19 Muslims who had been living in America slit the throats of American pilots and flight attendants and then flew airplanes into civilian buildings in New York City, burning 3,000 innocent Americans to death.

"So, my friends here in Egypt, between America and the Muslim world, who exactly has been making war on whom?

"I have enormous differences with my predecessor, President George W. Bush. But please remember that less than a week after thousands of Americans were slaughtered in the name of your religion, President Bush went to the Islamic Center in Washington, D.C., and announced that Islam was a religion of peace. Moreover, in a country of 300 million people, of whom only a few million are Muslim, there is virtually no recorded incident of anti-mosque or other anti-Muslim violence despite the butchery of 9/11 and the popular support for Osama Bin Laden that we saw in the Muslim world after 9/11.

"I ask you to please ask yourselves what Egypt's reaction would have been had 19 Christians, in the name of Christianity, slaughtered 3,000 Egyptians. How would the Christians of Egypt and elsewhere in the Middle East have fared?

"As it is, because of persecution by Muslim majorities, Christians have been leaving the Middle East in such great numbers that for the first time since Christ, there are large parts of the Middle East that have become empty of both Jews and Christians.

"Yet, at the same time, millions of Muslims have moved to Western countries and to America. It is fair to say that the freest, and often the safest, place in the world for a practicing Muslim is the United States of America.

"Muslim-Americans are treated exactly as other Americans are treated. It is exceedingly rare to hear any anti-Muslim bigotry in my country. And while there is some criticism of the Muslim world, but there is far more criticism of Christianity in America than of Islam.

"Unfortunately, in much of the Muslim world today anti-Jewish speeches and writing are frequently identical to the genocidal anti-Semitism one heard and read in Nazi Germany. This is a blight on your civilization. How can you seriously charge that America is at war with Islam when in fact it is much of the Islamic world that is at war with Jews and Christians?

"I know that you would like me to announce that America is abandoning its support for Israel. But every president since Harry Truman, Democrat and Republican, has been passionate about enabling Israel to defend itself from those who wish to destroy it. And that, dear Muslims, is the issue. America will continue to support a two-state solution to the Arab-Israeli dispute, but the issue has never really been about two states. It has always been about Palestinians and other Arabs and Muslims recognizing Israel's right to exist as a Jewish state.

"As a friend of Egypt and of the Muslim world, I want to say something from the bottom of my heart: The day the Arab world ceases obsessing over the existence of a Jewish state the size of Belize will be a great day for the Arab and Muslim worlds. Your obsession with Israel has cost you dearly in every area of social development. This is easily demonstrated. If Israel were destroyed — and the so-called "right of return" of millions of third-generation Palestinian refugees would ensure that outcome as effectively as would a nuclear device from Iran — what difference would that make to the Egyptian economy, to Egyptian lack of freedoms, or anything else that matters to Egyptians? In my opinion, none whatsoever. Preoccupation with Israel has simply enabled the Arab world to not look within for 60 years.

"Finally, my fellow Americans would feel more confident in American-Muslim relations if they had ever seen a large demonstration of Muslims anywhere against all the terror committed by Muslims in the name of Islam — whether in London, Madrid, New York, Bali, Cairo, or Mumbai. The mark of a great civilization — and Arab civilization was indeed once great — is a willingness to criticize itself.

"Thank you again for this opportunity to address you. I could have patronized you by exaggerating American misdeeds and ignoring yours. But I have too much respect for you.

"Shukran jiddan."

Gepost door: Janice | 06-06-09

natte droom of niet... zijn speech was in ieder geval interessanter dan
moest hij begonnen zijn met "bende achterlijk idioten"vrede zij met U !
Wat mij betreft....
Dat ze hunne cultuur , hunne godsdienst behouden
met ,de daaraan verbonden snuisterijen ,zoals handen afhakken , geselen ,stenigen ,eremoorden ,zichzelf laten ontploffen temidden van een groep "geloofsgenoten" , om hun drang naar overheersing ...hun eisen kracht bij te zetten !!!dat ze hun vrouwen blijven hullen in dekens ,ze opsluiten ter beschikking van de heer des huizes tot die "eens goesting krijgt" maw dat ze hun plan trekken ,maar dan binnen hun eigen grenzen !!!! en niet verder. Mensenrechten organisatie's allerhanden kennen de problemen ,proberen er iets aan te doen ,maar verder dan wat protest geraken ze niet. Ze zijn nog niet "rijp" voor deelname aan een beschaving zoals wij die kennen....Nog geen 60 jaar geleden leefde wij onder het juk van de katholieke kerk ,ge mocht niet dit ge mocht niet dat , nog veel verder in de tijd werden mensen met een andere overtuiging gefoltert in de naam van God ,verkochten ze "aflaten" en bezondigden zich aan allerhande smeerlapperij wie niet luisterde zou eeuwig branden in de hel en de "toenmalige" sukkelaars geloofde dat !!! het was in hun voordeel ,behoud van de "macht" dat ze de mensen "dom" hielden...in die fase zit momenteel de Islaaaam.Het zal nog een hele tijd duren voor ze hunne Allah met zijn plezante profeet opsluiten in zijn moskee ,zoals wij hebben gedaan met die God van ons......

Spijtig genoeg hebben wij ze nodig omwille van hun olie ,maar dat wil niet zeggen dat wij hun kont moeten likken... omdat zij zonder ons ook niet verder kunnen,dank zij de westerse techniek ,denk maar aan hun GSM-mekens,hun schotelantennekens enz enz ...als hun WC verstropt is moet er een westerse ingenieur komen want een student uit de Allah school leert daar niet hoe ge dat moet herstellen...

Het meest dramatische echter is dat Belgie enerzijds mee ten strijde trekt tegen de meest achterlijken van de Islaaam ... maar anderzijds diezelfde Belgen (Vlamingen want er waren toen nog geen Walen) die Julius Caesar zo prees voor hun moed ....zijn niet in staat om een bende kutmarokkaantjes die het openbaar leven verpesten in toom te houden.

Gepost door: Rene | 06-06-09

nuanceren Ik heb het gevoel dat u nu echt wel een klassieke politica aan het worden bent, want u draait weer ongelooflijk rond de pot. Ik hoefde mijn 14-jarige verstand zelfs niet aan te spreken. Als iemand voor een miljoenenpubliek - wat zeg ik, een miljardenpubliek - NU zegt dat het bestaansrecht van Israël niet kan ontkend worden, dan hoef ik daar zelfs het commentaar van dat "extreem-linkse journaille" niet bij. Dan is het duidelijk genoeg wat die man bedoelt. En dan is het duidelijk dat u de speech van Obama hierboven verkracht. Maar ja, het komt u natuurlijk niet goed uit dat de machtigste man van de wereld nu eens geen cowboy blijkt te zijn, maar een kerel die kan nuanceren. Uit die andere speech die ik deze week hoorde - die van De Winter - bleek dat de cowboys verhuisd zijn. Naar de Scheldekaaien.

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 06-06-09

Je hangt het echt wel uit, hé Pedro. Als je goed leest, dan zie je staan dat hij in 'eerdere interviews'liet uitschijnen achter de Arabische visie te staan. (dat wil dus zeggen 'niet' tijdens zijn speech in Caïro, maar wel in eerdere interviews) - (ik schreef dan ook nog heel voorzicht 'liet uitschijnen'. Israël zegt het met hardere woorden) Dus niets verdraaiingen. Jij moet eens dringend goed leren lezen wat er staat.

Lees ook dit:

Unfortunately, a careful study of Obama’s statements shows that he was actually accepting the Arab view that Israel is a foreign — and therefore unjustifiable — intruder in the Arab world. Indeed, far from attacking the Arab rejection of Israel, Obama legitimized it.

Yes indeed, in his self-described exercise in truth telling, Obama ignored this basic truth in favor of the Arab lie. He gave credence to this lie by stating wrongly that "the aspiration for a Jewish homeland is rooted in a tragic history."

He then explicitly tied Israel's establishment to the Holocaust by moving to a self-serving history lesson about the genocide of European Jewry.

He similarly cast Palestinian terrorists in the same morally pure category as slaves in the US. Perhaps most repulsively, Obama elevated Palestinian terrorism to the moral heights of slave rebellions and the civil rights movement by referring to it by its Arab euphemism, "resistance."

En er is meer. In Israël gaan ze ervan uit dat Obama de rechtse Israëlische regering wil omver werpen en een linkse regering wil installeren:

In short, by attacking Israel and claiming that Israel is responsible for the absence of peace, the administration is encouraging the Palestinians and the Arab world as a whole to continue to reject Israel and to refuse to make peace with the Jewish state.

The Netanyahu government reportedly fears that Obama and his advisors have made such an issue of settlements because they seek to overthrow Israel's government and replace it with the more pliable Kadima party. Government sources note that White House Chief of Staff Rahm Emmanuel played a central role in destabilizing Prime Minister Binyamin Netanyahu's first government in 1999, when he served as an advisor to then president Bill Clinton. They also note that Emmanuel is currently working with leftist Israelis and American Jews associated with Kadima and the Democratic Party to discredit the government.

En als je dan toch niets te doen hebt, kan je ook nog het clipje bekijken en dan weet je waarom er nooit vrede zal zijn tussen Israël en de Arabische moslimwereld.

Gepost door: Janice | 06-06-09

Ludo Eens kijken hoe een extreemlinkse rat, in casu Ludo De Brabander, dezelfde speech verstaan heeft (Indymedia):

"Maar toch, hoe gemeend kan zijn boodschap zijn, als hij enkele dagen voor zijn komst naar Cairo in een interview met BBC, de Egyptische president een ‘kracht voor stabiliteit en welzijn’ noemt. Diezelfde president Moebarak is de jongste maanden zeer repressief tekeer gegaan tegen de oppositie in zijn land. Vakbondsbetogingen of manifestaties voor hervormingen werden uit elkaar geslagen, arrestanten vlogen soms wekenlang in de gevangenis en werden zwaar mishandeld.

Voor de komst van Obama haalde het Egyptische regime opnieuw het zwaar geschut boven. Cairo leek een bezette stad, met een golf van arrestaties. 200 buitenlandse studenten vlogen zonder enige vorm van aanklacht achter de tralies. De 81-jarige Moebarak krijgt elk jaar voor meer dan 1 miljard dollar VS-steun en wapens toegestopt, broodnodig om hem in het zadel te houden en elke democratische hervorming tegen te gaan.

Een dag voor zijn ‘historische toespraak’ had de Amerikaanse president een ontmoeting met de al even autoritaire Saoedische Koning Abdullah. In zijn verklaring zei Obama dat hij zich getroffen voelde door diens “wijsheid en barmhartigheid.”

Het is duidelijk: Linkse Ludo wil dat de Moslimbroeders aan de macht komen in Egypte, en dat het terrorisme geen strobreed in de weg wordt gelegd in SA.

Gepost door: Wannes | 06-06-09

wat gaat die man nog allemaal doen in zijn mandaat 'Les Etats Unis, un des plus grands pays musulmans'
dixit Holy obama. (volgens interview Le Figaro)
Als hij het zelf al zegt....!

Gepost door: islamohatic | 06-06-09

nuanceren (bis) Ik wil nog vierendertig artikels lezen van linkse, rechtse of averrechtse [i]interpreteurs[/i] van speeches, maar ik denk dat het verstandiger is om gewoon te luisteren naar wat er gezegd werd. En in mijn beleving was dat een zeer genuanceerde analyse van de problematiek. Wanneer gaat VB eens leren dat je geen problemen oplost door er met de botte bijl door te gaan? Misschien na zondag?

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 06-06-09

Zelfs na 34 artikels weet je nog altijd niet dat dit MIJN blog is, en niet van het VB?

En zelfs na 34 artikels heb je nog steeds niet begrepen, dat het niet zijn speech in Caïro was die kwaad bloed heeft gezet in Israël, maar wel zijn interviews die hij vooraf gaf - en dit zowel in Duitsland als in het Midden-Oosten?

Aangezien ik vaststel dat het pure moedwil is om iets te begrijpen, net als bij vorige discussies, om nog maar te zwijgen over jouw opinie dat mensen die taalfouten schrijven hun mening niet mogen uiten, denk ik dat het beter is deze conversatie stop te zetten.

Wat 7 juni daarmee te maken heeft snap ik ook niet. Denk je nu echt dat ik ervan overtuigd ben dat ik ga winnen?? Think twice... iets dat jij trouwens eens vaker zou moeten doen dan impulsief te reageren en alles naar je hand proberen te zetten. Je moet je eens eindelijk realiseren dat er nog mensen op deze aardkloot rondlopen, en ja, dat die ook soms wel eens andere idealen en ideeën hebben dan jij.
En wie weet, misschien kunnen ze niet correct spellen, maar lezen en nadenken kunnen ze wel.

Lees trouwens ook wat in de vorige reactie staat. Als het al in Le Figaro staat, dan zal ik met mijn opinie er niet zover naast zitten.

Bovendien heb ik je niet gehoord over de andere feiten die ik beschreef. Maar om daar op in te gaan moet je uiteraard over een gezonde dosis empathie beschikken, dat bij jou kennelijk ontbreekt.

Een goede raad, start je eigen blogje... en blijf hier weg met je hautaine zever.

Gepost door: Janice | 06-06-09

Dank u... ... voor uw goede raad.
Maar ik vind het nuttiger om u hier verder op de zenuwen te werken. Kwestie van het motto van uw blog in de praktijk te brengen.
Tot na zondag!

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 06-06-09

We zullen zien... Het was in bepaalde kringen al langer dan vandaag geweten. Toen Barack Hussein Obama tijdens de eerste weken van zijn campagne zweeg over zijn islamitische achtergrond wekte hij daarmee het wantrouwen op van de een groot deel van de Amerikaanse bevolking. Mijn vrienden en familie uit Florida, Washington, Arkansas en New York waarschuwden me al voor wat ons te wachten stond. Vele Amerikanen vrezen dat hun natie hetzelfde lot beschoren is als West-Europa. Met andere woorden, ze zitten niet te wachten op een massale inwijking van moslims. Obama merkt op in zijn speech dat er zeven miljoen moslims in z'n land verblijven. Of hij daarmee bedoelt dat ze er zijn met een tijdelijke verblijfsvergunning is niet geheel duidelijk, aangezien volgens de Amerikaanse volkstelling slechts 0,6% van de Amerikaanse bevolking moslim is. Dat komt overeen met ca. 1,8 miljoen inwoners op een totaal van bijna 304 miljoen.

bron : http://religions.pewforum.org/pdf/affiliations-all-traditions.pdf

Met andere woorden 1 op 166 Amerikanen is moslim. Cijfers waarmee men in West-Europa blij zou zijn. In België leven er echter 6% moslims. Met 25,5% in Brussel. Uitschieters in vlaanderen zijn steden met met meer dan 10%, waarbij Antwerpen met 16,6% het hoogst scoort. De cijfers dateren uit 2005 en er is geen rekening gehouden met de 400000 nieuwe immigranten die er sinds dat jaar bijgekomen zijn. 16,6% komt overeen met bijna 1 persoon op 6. (In postcodes als 2140, 2060, 2020, enz. liggen de cijfers natuurlijk een pak hoger.)

bron : http://www.npdata.be/BuG/100/

De Amerikaanse president die bovendien scherpe commentaar had op de Europese houding tegenover de toetreding van Turkije, vertelt er niet bij dat er in zijn land een "Green Card Lottery" bestaat, waarvoor elk jaar slechts 50000 mensen in aanmerking komen. Enkel mensen uit landen waarvan in de laatste vijf jaar, minder dan 50000 mensen naar de Verenigde Staten zijn uitgeweken. De procedure om een Green Card te krijgen is erg streng. Men mag bijvoorbeeld geen crimineel verleden hebben of niet uit bepaalde landen met terroristische groeperingen komen. Een beetje zoals Geert Wilders' visie op immigratie of die van het Vlaams Belang.

Obama smeert duidelijk stroop aan de baard van de moslims, door hen te wijzen op het cultureel verrijkend verleden van de islam. "The same is true for the astonishing progress within Muslim-majority countries from Kuala Lumpur to Dubai. In ancient times and in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education." zegt hij. De vele heilige oorlogen, plundertochten en coup d'etats uit de geschiedenis worden niet vermeld. Geen woord wordt gerept over het achterlijk houden van de bevolking, de lijfstraffen of het opvoeden van kinderen met machinegeweren en haat tegen de Joden tijdens de laatste 1400 jaar.

Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van Barack Hussein Obama II, om tot wereldvrede te komen, maar het is opmerkelijk hoe een natie als de Verenigde Staten, plots een koerswijziging neemt bij het begin van een ambtstermijn van een nieuwe president. Hij schijnt niet te beseffen dat de gewone man in straat van zulke islamitische staten, vaak niets te zeggen hebben en dat het de radicale islam is die er de scepter zwaait. Ook schijnt hij niet te begrijpen dat de meeste moslims de radicale islam ondersteunen, omdat het geschreven is in de Koran. Voor een niemendalletje, slaat hun "gematigde moslim" zijn, plots om in het fundamentalisme. We denken hierbij terug aan de vermeende cartoons of aan Salman Rushdie. Ook stonden de mensen in de straat van Palestina en Saoudi-Arabië te juichen van geluk, toen er zich 2 vliegtuigen in het World Trade Center boorden. Obama's naïeve oproep tot vrede doet me denken aan de Miss-Verkiezingen van zijn natie. Daarbij antwoorden al de kandidaten op de vraag wat ze zouden willen : "Worldpiece !!"

De heilige oorlog waar hij op doelt, en zo zegt hij het ook, zal niet zo maar even stoppen door zijn toespraak. De oorlog die al sinds 622 woedt en waarvan de geschiedenisboeken vol staat, is een oorlog die moslims, radicaal of niet aan elkéén die geen moslim is heeft verklaard. Het zijn de woorden van Allah, gesproken door de mond van Mohammed.
Misschien moet Obama kennis nemen van het feit dat er ook heel erg veel mensen zijn, die graag in vrede [u]naast[/u] moslims willen leven, maar niet in vrede [u]samen[/u] met hen kunnen leven.

Natuurlijk zijn er nog mensen als Osama Bin Laden, die op de dag van de toespraak, de moslims weer oproept tot Jihad. Wederom toont laatstgenoemde aan hoe we ervoor staan. En wat, of eerder waar, onze en de islamitische plaats in de wereld is. Ben benieuwd naar wie ze zullen luisteren.

Osama of Obama?
De volledige tekst van de toespraak :

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.540566

Gepost door: p0p4rt | 06-06-09

U vertelt wel het verhaal vanuit Israëlisch oogpunt. U mag niet vergeten dat Israël ook zeker geen heilig boontje is. Omdat Obama dat erkent, is hij nog niet pro-moslim. Zowel Israël als de Palestijnen moeten hun gedrag veranderen.

Gepost door: Georges | 06-06-09

De bal ligt nu ook in het andere kamp. Een prachtige en m.i. goed gemeende en vrij oprechte speech( op enkele leugentjes ter lofzang van de islam na, maar dat is diplomatie), die naar ik vrees meer bijval zal oogsten in de Westerse wereld, eerder dan in de islamitische regio's.
Obama heeft nu duidelijk even de bal in het andere kamp gelegd. Afwachten wat de reacties zullen zijn, al vrees ik dat de meeste autoritaire regimes aldaar, zeer terughoudend gaan reageren uit schrik inspraak en democratische eisen los te weken bij hun verdrukte bevolking. Anderzijds zijn het vaak dezelfde leiders, die de haat tegen het Westen en vooral de USA prediken. Het geeft hun het alibi om hun gezag daar ter plaatse te bevestigen, waarvoor steeds ook religieuse argumenten worden aangevoerd. Reeds decennia lang word het Westen schuldig bevonden aan alle zonden en miserie van de wereld, vooral dan ook om hun eigen beperktheden en falen te verschonen.
Ik hoop echt dat Obama in zijn opzet zal slagen, maar de realisatie zal decennialang duren.
Het eventueel mislukken van dit "nieuwe begin", zal de Westerse wereld immers de zekerheid geven in de ware bedoelingen van de Islam. Het zal hen dan eventueel de legitimiteit geven tot en andere mening en dito politiek.
In feite ook een prachtig stukje Stratego.

Gepost door: Pol | 06-06-09

Ook ik denk dat Obama de beste bedoelingen heeft. Of hij er door zijn naïviteit in zal slagen wereldvrede te bekomen is een andere vraag. Velen hebben het hem voorgedaan, niemand heeft die opdracht ooit met vrucht beëindigd.
Ik denk, maar vooral ik hoop, dat Obama stroop heeft gesmeerd omwille van de diplomatie. Hoewel diplomatie voor de meeste moslims een vreemd begrip is, hoop ik dat Obama door middel van zijn etniciteit het verschil zou kunnen maken en hierdoor heel de wereld zou kunnen bevrijden van de opdringerigheid van de islam en het onvermogen zich te aan te kunnen passen en zichzelf vredevol een plaats te geven [u]naast[/u] andersdenkenden, andersgelovigen of zelfs niet-denkenden en niet-gelovigen.

Gepost door: p0p4rt | 07-06-09

@pol en p0p4rt Blij dat jullie er wel in slagen om een genuanceerde opinie te geven.
Dit is een héél andere boodschap dan de ziekelijk-paranoide onzin die ik hier elders al gelezen heb.

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 07-06-09

en ook Georges natuurlijk!

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 07-06-09

Uiteraard Pedro, wie pro Israël is, moet wel totaal verkeerd zijn, niet? (Over ziekelijk gesproken...) Of noemt men het anti-semitisme??

Gepost door: Janice | 07-06-09

En zeg Pedroke, betrap ik je daar niet op een schrijffout? Jij die zo streng bent voor anderen, zou toch moeten weten dat paranoïde met twee puntjes geschreven wordt??
Foei, een bank achteruit en zwijgen!

Wat p0p4art schrijft, daar kan ik mij wel in vinden. Ik denk dat hij inderdaad goede bedoelingen heeft, maar niet goed op de hoogte is, en vooral vanuit zijn moslimopvoeding reageert.

Obama gelooft zelfs dat algebra werd uitgevonden door moslims, terwijl iedereen al weet dat moslims niets hebben uitgevonden, maar alles hebben gestolen tijden hun gruwelijke veroverings- en bekeringstochten. Dit hebben ze nu toevallig gestolen in India. Het hoeft dus ook niemand te verbazen dat die mannen uit India nog steeds de besten zijn in alles wat met computers en programmeren te maken heeft.

Gepost door: Janice | 07-06-09

Genuanceerd En hij heeft Buchenwald bezocht Janice! Dat zal toch ook niet vooral geweest zijn om de homo's te herdenken die daar vergast werden? En Bush was ook al voor EU-toetreding van Turkije, het kan dus niet aan de moslimachtergrond van Obama liggen. Geef de man 4 jaar lang de kans, de republikeinen hebben, samen met de criminele joden in de financiele sector, de US aan de rand vd economische afgrond gebracht, en de hele wereld voorgelogen over Irak, erger kon eigenlijk niet. Man wat ben ik weer genuanceerd bezig vandaag.

Gepost door: Wannes | 07-06-09

Nog altijd geen reden om plat op de buik te gaan voor de moslimwereld.

Gepost door: Janice | 07-06-09

Ho maar! Niet IK ben de taalnationalist! Niet ik heb gezegd dat het Nederlands superieur is, dat "Frans" niet met een hoofdletter hoeft, dat de Nederlandstaligen onderdrukt worden en daarom België met kleine letter mag en niet IK loop hele dagen te mekkeren over onze geroemde en hoogstaande Vlaamse cultuur. Deze (twee) puntjes wil ik toch even op de "i" zetten.
Tussen haakjes: zo te zien oogst je met je ongenuanceerde uitspraken over Obama hier maar weinig succes, zelfs niet bij het "eigen volk"...

Gepost door: Pedro Ingelsheim | 07-06-09

Ach Pedro, als 'mijn eigen volk' mijn andere blog leest, oogst ik daar nog minder succes mee.

Frankly, my dear, I don't give a damn!!

Dit zijn mijn blogs en daarmee basta!

Zo... en na al dat feesten ga ik nu slapen...

Gepost door: Janice | 08-06-09

Walid Shoebat and Keith Davies President Obama continues with his lies about the “Justice, progress and dignity of all Human beings in Islam”.


Zeker eens lezen.

Gepost door: Janice | 11-06-09

De commentaren zijn gesloten.