07-06-09

7 juni - kies voor een partij die durft!!! Stem Vlaams Belang!

image002


11de kandidate op Vlaams Belang lijst voor het Vlaams parlement.Vijf vragen aan Janice Laureyssens

Studenteninterview op 4/5/2009

Waarom bestaat er nog steeds een stemplicht in België?Een groot deel van de bevolking zou toch gewoon liever op een zondagmorgen in bed blijven liggen dan te gaan aanschuiven aan het kiesbureau?

Griekenland en België zijn de twee enige landen in Europa die de stemplicht nog hanteren. Waarom dat in Griekenland zo is weet ik niet, waarom het in België angstvallig op ‘plicht’ wordt gehouden, daarover heb ik zo’n tricolore vermoeden.

De bevolking beseft onderhand ook wel dat een stem uitbrengen op een traditionele partij toch niets uithaalt. Dus waarom nog die stemplicht, ze doen toch waar ze zin in hebben.
Vlaanderen heeft zelfs een minister-president die nooit verkozen werd.
En diegenen die wel gaan stemmen, zullen dan meestal wel mensen zijn met een ideaal en een visie.
Ook lokale verkiezingen geven een onjuist beeld over wat de etnische bevolking echt wil. Net als in Frankrijk, Engeland of Nederland hebben steden te kampen met de voorkeur van migranten voor links. Het hoeft dus ook niet te verwonderen dat socialistische partijen het migrantenstemrecht om opportunistische redenen willen behouden. Je ziet dat meestal ook in alle Europese grootsteden dat bij de gemeenteraadsverkiezingen rechtse of rechts-liberale kandidaten stemmen verliezen ten gunste van socialistische kandidaten. Bij het verdelen van de zetels worden de allochtone stemmen echter niet echt geteld en vaak over het hoofd gezien. Daarom denk ik dat het niet lang meer zal duren vooraleer (vooral moslims) met hun eigen partijen aan de verkiezingen zullen gaan deelnemen.
Dat wordt dan waarschijnlijk de grootste nachtmerrie van links.

Mensen met een ideaal. Over welke idealen hebt u het?

Een ideaal over hoe een echte democratische staat hoort te zijn. Een land waarin het welzijn van de burgers primeert boven de machtwellust, geldzucht, opportunisme en de graaicultuur van de huidige politici. Een land waar de mensen nog job-zekerheid hebben omdat in tijden van crisis de werkgevers de hoge kosten op de lonen niet meer kunnen betalen.
De bevolking wil geen politici die geplaatst, gestuurd en gesteund worden door de maffia van de vakbonden. ACV – ABVV en ACLVB. Sp.a en Open VLD kunnen nu wel roepen dat ze jobs willen creëren, maar ze konden het niet in het verleden, hoe zouden ze het dan kunnen in tijden van een economische crisis? Het zijn trouwens niet de politieke partijen die jobs creëren, het zijn de bedrijven die de werkgevers zijn. Bedrijven die vaak in tijden van crisis worden lamgelegd door de vakbonden. En wat doen die bedrijven dan bij de eerste gelegenheid die ze krijgen? Ze danken af of trekken naar lageloonlanden. Politici zouden beter beloven dat ze een goed en concurrentieel klimaat gaan scheppen voor de bedrijven die veel mensen tewerk stellen, want dat is het enige dat ze wel kunnen doen. De kosten op de lonen verlagen en de vennootschapsbelastingen afschaffen.

Kan het Vlaams Belang geen eigen neutrale vakbond oprichten? Er bestaat toch ook een Vlaams Neutrale Ziekenkas?

Wees gerust – er zal nooit een neutrale vakbond in dit land worden toegelaten, want een nieuwe vakbond oprichten moet worden goedgekeurd door NAR. En wie zit er zoal in de NAR? O.a. de heer Rudy De Leeuw van het ABVV…Het is dus ook niet verwonderlijk dat steeds weer dezelfde mensen uit de traditionele partijen minister worden. Ministers onder de knoet van de vakbondbazen, die niets liever willen dan veel werklozen, want daar verdienen ze vele miljoenen aan.

Wat vind u van de huidige regering op federaal niveau?

Wat daar allemaal is gebeurt, is toch echt wel ongelooflijk!
De man van 800.000 stemmen – Yves Leterme, die nooit met de PS samen in één regering wou zitten – heeft zich gewoon laten inpakken en deed met een interim-regering verder. Vergat daarbij bij al zijn verkiezingsbeloften en liet uiteindelijk de federale regering in de steek. Na een korte periode Verhofstadt, die een regering vormde met een meerderheid aan Franstaligen, werd deze regering terug overgegeven om nadien in handen van Herman Van Rompuy terecht te komen, en is ze nu een regering van ‘stilstaande zaken’ geworden, want niets beweegt nog in dit land… In de welvaartsstatistieken zakt ons land steeds dieper naar beneden en meer en meer mensen worden met de dag armer. Dat kunnen we enkel redden door de Vlaamse bevoegdheden, ook de Vlaamse belastingontvangsten, naar Vlaanderen over te hevelen.

Denkt u dat een Vlaamse regering daar iets kan aan veranderen?

Ja. Daarom is er nu een stevige Vlaamse regering nodig. Een regering die durft en moed toont.
Een Vlaamse regering die vecht voor de eigen Vlaamse bevoegdheden en zich niet langer laat boycotten door het Franse ‘NON’.
Wij moeten onze eisen stellen en niet de Franstalige politici. Vlamingen zijn in de meerderheid en hebben het geld, zijn er nog betere onderhandelingsmiddelen?

Is dat democratisch?

Ik denk dat heel wat mensen een verkeerd besef hebben over de betekenis van het woord democratie.
Democratie of volksheerschap is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en zichzelf regeert. In een democratie kan dus niemand aan de meerderheid van de bevolking ongewenste maatregelen of wetten opleggen.
Een democratie in een modern land is bijna enkel mogelijk door een combinatie van directe en vertegenwoordigende democratie die elkaar perfect kunnen aanvullen.
Als de EU denkt dat ze democratisch bezig zijn door ons te vertellen dat ze nog maar eens 60 miljoen vreemdelingen zonder enige vorm van opleiding, met een voor ons vreemde cultuur en vaak met een onaanvaardbare religie, gaan binnenhalen in Europa, dan is dat geen democratie, maar het einde van Europa zoals we het nu kennen.

SP.A wil de volgende verkiezingen allemaal laten samenvallen, wat is uw mening?

Sp.a heeft nog altijd niet goed begrepen wat ‘federalisme’ wil zeggen. Federalisme betekent dat bepaalde bevoegdheden op federaal niveau worden uitgeoefend en bepaalde bevoegdheden op deelstaatniveau, en dat die bevoegdheden op federaal niveau worden uitgeoefend volgens de normale regels van de democratie.

Maar is een federale regering nog wel nodig? Heeft men nu nog niet door dat België niet meer bestaat? Waarom wil men zo krampachtig iets samenhouden, waarvan iedereen weet dat het in theorie toch al om twee verschillende landen, elk met hun eigen cultuur en taal, gaat? Waarom moet Vlaanderen blijven betalen voor een volk dat hen alleen maar veracht en minacht? Wie af en toe eens de uitzendingen op de RTBF volgt weet wat ik bedoel.

Volgens De Tijd is de solidariteit met 12 miljard jaarlijkse steun vanuit Vlaanderen aan Wallonië onnodig, er is voldoende werk en bovendien is er enkele kilometers verder in Vlaanderen altijd werk te vinden voor diegenen die willen werken. De Fransen komen wel in West-Vlaanderen werken, waarom willen de Walen dat niet? Ik zal u zeggen waarom, omdat je voor bijna hetzelfde geld aan steun, tot ’s middags in je bed kunt blijven liggen. We moeten maar eens eindelijk stoppen met geld uit te delen aan mensen die er nooit voor gewerkt hebben. We hebben het hard nodig voor de mensen die ervoor afgedragen hebben en nu hun job verliezen door de economische crisis.

Het spijtige is dat de burgers in Vlaanderen het allemaal lijdzaam ondergaan. Ze leggen er zich bij neer zonder te protesteren. Je hoort wel hier en daar zeggen ‘bij de volgende verkiezingen…’ , maar mensen toch! Als we ons lot niet eens eindelijk in eigen handen nemen is het bij de volgende verkiezingen weer net hetzelfde. Het is al 178 jaar zo…
Wat Vlaanderen nodig heeft is onafhankelijkheid en liefst zo snel mogelijk.


03:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

50m Wou gaan stemmen om 8h15: wachtrijen van 50m lang aan de stemburo's aub! Zal op de middag nog eens proberen. Waar je anders geen kat ziet op een zondagmorgen, wemelt het nu vd voetgangers, fietsers en auto's, zelfs vrouwen zijn vandaag al zo vroeg op! Het is alsof iedereen vandaag nog naar de zee vertrekt om wat in de wind en de regen te gaan liggen. Ik moet op één vd 25000 stemcomputers stemmen, ik weet dus niet of mijn stem wel geteld wordt, of dat het resultaat al maanden geleden werd vastgelegd door de programmeur, ik krijg immers geen enkel bewijs in handen dat ik voor het vb heb gestemd. Treurig. Andere landen hebben het electronisch stemmen alweer afgeschaft, Belgie gaat nog nieuwe computers kopen. En waar met potlood gestemd wordt, slagen ze erin om potloden te kopen die nauwelijks schrijven, zodat je ze moet natmaken. Smakelijk. Zelfs dat krijgen we niet fatsoenlijk georganiseerd. Benieuwd of het de facto afschaffen vd stemplicht veel gaat veranderen aan de uitslag.

Gepost door: Wannes | 07-06-09

Zoveel volk zo vroeg op de morgen?

Over die versleten en onbetrouwbare stemcomputers hebben we hier al eens gehad na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zouden inderdaad een bewijs moeten geven, twee zelfs. Eén bewijs dat ook nog kan gedeponeerd worden in een gesloten bak en zou moeten geteld worden per kiesbureau. Een verplichte 'dubbele boekhouding' zeg maar.

Gepost door: Janice | 07-06-09

Toch nog even voor de volledigheid zeggen dat er ook stemplicht is in Cyprus, Luxemburg, Schaffenhause (een Zwitsers kanton), Liechtenstein en het (deels) Europese Turkije.

Hoe dan ook ben ik ook niet voor de stemplicht, hoewel ik denk dat er dan een knak gaat komen in de opkomst. En zeker de vertegenwoordiging van de lageropgeleiden en de onderste sociale laag gaat marginaal zijn.

Gepost door: Georges | 07-06-09

Daarom ook 7 Wat laat en met een paar kleine details aangepast, voor de rest een goed beargumenteerd stemadvies.

Conservatisme Web stemt Vlaams Belang.

De kogel is door de kerk. Conservatisme Web stemt VB en adviseert iedereen datzelfde te doen. Het Vlaams Belang is de enige partij waar je met een stem verzekerd bent met beleid dat er gericht is om Europa Europees te houden.
EU heeft geen ziel, of beter: de EU is Frankrijk is het groot. Liberaal socialistisch, anti-christelijk, te grote overheid en dwangmatig politiek correct. Via marktwerking een beetje geld verdienen en dat met een veel te grote overheid verdelen en herverdelen in het oneindige.
Daarnaast is de EU als instituut volledig cultureel ontworteld. De EU heeft geen ziel dus geen “wij-gevoel”. Dat is ook niet zo gek. In bijna elk Europees land is het wij-gevoel de hoogste misdaad en via het onderwijs is dat idee al 41 jaar verspreid. Het is daarom ook geen wonder dat ambtenaren die eerst nooit buiten de muren van de universiteit en daarna nooit buiten de muren van de kantoren van de EU zijn geweest het wij-gevoel verketteren en demografische problemen willen oplossen door nog meer mensen die niets met Europa te maken hebben te importeren. Wat dat betreft hoeft er geen samenzwering om dit beleid te verklaren aan de pas te komen.
De vraag is daarom hoe je de E in de EU stopt. Je kunt allereerst geen hart en ziel krijgen door af te spreken dat je een hart en ziel krijgt. Het enige wat de EU een hart en ziel kan geven is een grote traumatische gebeurtenis (zoals een flinke burgeroorlog), die iedereen zal treffen, en die vervolgens alleen via de EU te beteugelen is. Pas dan zullen mensen een band krijgen met de EU en er de meerwaarde ervan inzien. Tenminste, als dat is wat je wilt. De Amerikanen zien zichzelf tenslotte als Amerikanen door de Amerikaanse revolutie en de Amerikaanse burgeroorlog. De weg naar hart en ziel gaat dus via de kogel.
Ten tweede is de EU niet meedogenloos genoeg. Men durft niet door te pakken, terwijl dit wel kan. Het EU-parlement, die terecht een applausmachine wordt genoemd, kan vrij weinig uitrichten tegen de EU commissie. De commissie kan flink doorpakken op het vlak van beleid. Dat doen ze niet, omdat ze niet meedogenloos genoeg zijn. Kijk maar naar de kwestie Turkije. Het land doet aan bijna geen enkele voorwaarde, maar ze zijn vreemd genoeg nog steeds aan het onderhandelen voor toetreding. Een verantwoordelijke en rechtvaardige top had die kansloze exercitie allang afgekapt. Immers waarom iets verlengen wat toch niet uit de verf zal en kan komen?
Maar goed, we hadden het over de E van de EU. Wat is nou typisch Europees?
Typisch Europees is vrijheid. Geen enkel continent staat zo in de traditie van vrijheid dan Europa. Van John Stuart Mill tot Adolf Hitler en Robespiere, iedere Europese denker en politicus van betekenis zei meer vrijheid te willen voor zijn doelgroep. Hitler wilde vrijheid voor het Duitse volk, John Stuart Mill wou het individu vrijwaren van de druk van de maatschappij en Robespiere wou het proletariaat bevrijden van het oude bestuur van Frankrijk.
Hoe anders is dit met de EU. Men lijkt niet eens de intentie te hebben te definiëren wat Europees is en als je er op zoekt krijg je enkel een simplistisch kletsverhaal over multicultureel relativisme. Over hoe goed het is om anders te zijn en dergelijke. Dit geklets heeft niets met vrijheid te maken.
Het lijkt er vooral op dat men de oorlog met Nazi-Duitsland nog aan het uitvechten is en niet de oorlog van de 21ste eeuw vecht, namelijk die van het behouden van de ziel van Europa. De strijd om de ziel van Europa gaat om het behouden van vrijheid en het verwerpen van politieke correctheid en alle andere vormen van genormeerd taalgebruik.
Dit vereist een duidelijke definitie van wat Europees is. Ik doe alvast een poging. Europa is gebaseerd op klassiek-christelijke bronnen waarbij zowel klassiek als christelijk zijn bedoeld als zelfstandige naamwoorden, dus niet klassiek-christelijk in de zin van puriteins christelijk.
De Romeinse traditie van rechtspraak en staatsvorming werken, daar waren de Amerikanen en de Chinezen ook al achter. Dus wij moeten deze koesteren. Rechtvaardigheid is ieder geven wat hem toekomt. De misdadiger krijgt straf en de hongerige brood. De staat geeft ons bescherming tegen kwaadwillenden (door onafhankelijke rechtspraak) en zorgt voor onderwijs. Beiden staan onder druk. De rechtspraak door het zwakke optreden van linkse activistische rechters, het onderwijs door het genormeerde taalgebruik en het heilig geloof van het niet-beledigen van vreemdelingen.
De Griekse bron geeft ons filosofie, wetenschap en gezondheidszorg. Filosofie komt van Plato, die de meeste concepten uitwerkte waar men later aan de slag ging. Niet alle conclusies van de vele filosofische scholen zijn even aanlokkelijk, maar nadenken lokt uit tot nadenken. En het nadenken is altijd beter dan blind achter boek lopen wat zelf beweerd dat het de ene waarheid van de ene god verkondigd.
Wetenschap is de bron van alle technologische vooruitgang. Tot aan deze tekst aan toe. Ik kan dit opschrijven omdat ene meneer Babbage die werkzaam was in de textielindustrie het concept automatisering uitwerkte wat uiteindelijk de computer werd. Dit kon hij omdat Plato het concept van rationeel denken en daarvan uit zichtbare zaken feiten deduceren. Dit idee is nu vele malen bijgeschaafd, maar de bron blijft het oude Griekenland.
Het christendom geeft ons naast ethiek, geloof en vooral een juist en rechtvaardig moreel handvest. Je hoeft geen christen zijn om te onderschrijven. Een veel gemaakt moderne fout is om het christendom in zijn geheel te verwerpen omdat je zelf niet geloofd. Het christendom leert ons meer dan mensen denken. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat wetenschap in de Christelijke wereld is gaan bloeien. Niet alleen hadden christenen toegang tot de oude Grieken die de principes van de wetenschap hebben uitgedacht, maar ook actief hebben beoefend met instemming van de kerk.
Ook hierin zijn er natuurlijk hoogte- en dieptepunten. Zo was Newton naast geleerde die het idee zwaartekracht uitwerkte, maar hij was ook diepgelovig en becijferde de datum van de terugkeer van Jezus. Een dieptepunt was de kwestie Galileo, toen de kerk de vergissing beging niet-christelijke concepten (zoals in dit geval de gedachte dat de zon om de aarde draait) te verdedigen. Maar de slotsom is positief, anders dan in andere werelddelen, waar wetenschap vooral een oefening van individuen was en het daarmee bleef.
Daarnaast is teveel rede dodelijk, kijk maar naar de anti-christelijke EU. Die nu kampt met het probleem dat mensen zich niet herkennen in de EU. Dat is ook niet zo gek, men heeft geïnvesteerd in het vernietigen van het wij-gevoel van de lidstaten, maar dat resulteert natuurlijk niet automatisch in een Europees wij-gevoel. Een ziel is niet in woorden te omschrijven. Een ziel (of modern gezegd: een identiteit) is net zoals het concept logica, je kunt het niet uitlaten zoals een hond, maar het is er toch.
Rede en spiritualiteit vullen elkaar aan en vanuit het irrationele deel ontstaat een wij-gevoel. Een identiteit. Een wij-gevoel is primair een gevoel. Je kunt dat gevoel daarom slecht uitdrukken in regels. Het is leuk te roepen dat Europa klassiek-christelijk is. Maar je voelt dat het zo is pas als je daadwerkelijk christen bent.
Ook dat is niet zo gek. Mensen zijn niet allemaal als Descartes, die (onder meer) een geniaal wiskundige was. “Ik denk, dus ik ben” voor iedereen doorvoeren heeft niet geleid tot een samenleving vol wiskundigen, natuurkundigen en filosofen omdat het concept "rationele ziel" niet klopt. Het christendom is daarom nodig. Put reason back to where it belongs!
Dit is Europees en het is aan iedere verantwoordelijke Europeaan deze heilige 3 eenheid te verdedigen. Want u weet het: alles wat heilig en waar is komt in 3-en. De hemel heeft de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Europa heeft vrijheid, de klassieke traditie en het Christendom. Daartegenover staat alles wat onheilig en gelogen is. Dit komt ook in 3-en. De Islam, de politieke correctheid en sociaal-liberaal internationalisme.
Alle bovenstaande overdenkingen zult u niet aantreffen bij de alle gangbare partijen. De enige partij die de oorlog van de 21ste eeuw vecht is de VB. Dus stem verstandig,
Stem Vlaams belang.
http://www.conservatismeweb.nl/node/786

Gepost door: stradi | 07-06-09

Mijn gelukkigste dag! Ben om 10 uur gaan stemmen.
Niet hoeven aan te schuiven.
Kon zo binnen. In het bureau zaten 2 wezens met een kopvod. Wilde nog terug buiten gaan met de mededeling "Ben mijn vod vergeten" maar heb dt niet gedurfd.
Heb gestemd zoals ik van plan was, heb dar geen stemtest voor nodig.
Ben blij eindelijk nog eens mijn menng te kunnen zeggen.
Zal ze meetellen? Werken die stemcomputers wel eerlijk.
Wat maakt Digipolis van "patrick" ervan?
IK HOOP OP EEN RESULTAAT NAAR ONS HART maar ik weet wel dat het hier overspoeld is door vreemden die ook "ONS RECHT" om te stemmen hebben verkregen, zoals ze trouwens alles krijgen.

GOOD LUCK, Janice.
HOUZEEE VLAAMS BELANG!

Gepost door: André | 07-06-09

Gestemd!
Europees: Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel
Vlaams: Filip Dewinter en onzer aller Janice L.

Gepost door: Antichrist | 07-06-09

Kopvodden Kopvodden in stemburo's moeten verboden worden, zoals trouwens ook elders op straat. Geen politieke publiciteit tijdens de keus, dit geldt ook voor de islam.

Gepost door: Wannes | 07-06-09

Als kruisbeelden in een kiesbureau niet mogen, dan kopvodden ook niet.

Gepost door: Antichrist | 07-06-09

Kopvodden 2 Jef een kopvod is niet zomaar een hoofddeksel of een stuk textiel ,maar een symbool dat wil overheersen ,een teken van onderwerping aan Allah en zijn profeet die geboekt staat als een "massamoordenaar" ...Onze Christelijke symbolen moesten verdwijnen Kerkelijke feesten zoals ,Kerstmis Pasen worden in vraag gesteld...Sint Niklaas krijgt het moeilijk...allemaal op vraag van... en omwille van "een" bepaalde bevolkingsgroep "zogezegd" niet te "kwetsen" , onze regeringen maar "ja" knikken...een tegenprestatie kan niet ,hun doek afleggen wanneer ze aan het loket mensen moeten bedienen....PROTEST ,dat gaat uiteindelijk de kop van Janssens kosten ,tenminste als ik de commentaar van hunne AEL mag geloven. Jij Jef bent verontwaardigd als we spreken over "kopvodden" triestig hoor.
De swastika beste Jef was ook maar een tekeningetje.
Als ik ooit nog eens in Belgie moet gaan stemmen kom ik binnen met een groot kruis op mijn borst, dan is de kans groot dat ze me oppakken voor "odeverstoring, uitlokkerij ,smaad aan de Islaam ,het beledigen van Moslima's door zinnebeelden......hopelijk is dan het "centrum ter bevordering van het racisme" al falliet anders kan sneeuwwitje mij ook nog vervolgen........

Jij bent gewoon een "collaborateur" beste Jef ! die zijn eigen zeden cultuur de rug toekeert ten gunste van een vreemd volk die geen enkel raakpunt heeft noch respect voor onze maatschappij
Jij bent een regelrechte kaakslag voor al diegenen die gesneuveld zijn om onze vrijheid te waarborgen...
Ik heb voor jou nog minder respect dan voor een "kopvod"
zonder achting
Rene

Gepost door: Rene | 07-06-09

Ze zijn een overwinningsfeestje aan het houden, "want ze zijn nog steeds de tweedegrootste partij, hoor!".

Vlaams Belang is het slachtoffer geworden van zijn populisme en extremisme. De tijd dat Filip De Winter met zijn xenofobe uitspraken succes oogste, is voorbij.

De overwinning zit in de pocket van Bart.

Gepost door: 1MT | 07-06-09

Dreun Wat een dreun zeg. Zou het afschaffen vd stemplicht daar iets mee te maken hebben? Hoe zit dat nu met 'het trouwste stempubliek' waarvan altijd sprake was?

Het was al een tijdje te zien aan de bezoekersaantallen hier: van 1400 per dag een jaar of wat geleden naar amper 600 voor deze site, tot het miljoen bereikt was, dan steeg het ineens onverwacht terug naar 900 per dag. Ook bij Angeltjes was miserie troef: vd max 83 lezers die triomfantelijk op de startpagina aangekondigd worden bleven er meestal nog amper een twintigtal over.

Aan mij zal het niet liggen, ik heb vb gestemd, zoals de laatste 20 jaar.

Gepost door: Wannes | 07-06-09

Troost Maar we hebben één grote troost: links verliest ook pijnlijk: SPA -5%, VLD -5%, Groen -1,5%. SLP-Spirit vd kaart geveegd. 'Rechts' wint in Vlaanderen!

En dat het centrum met CD&V versterkt wordt ligt vlg mijn besheiden mening gewoon aan de figuur van Herman Van Rompuy, die serieux en leiderscapaciteiten uitstraalt. Iets waar bv vrouwen zeer gevoelig voor zijn. Vandaar ook de hoge populariteit van Vrhfstdt, ondanks de teloorgang van zijn partij.

Gepost door: Wannes | 07-06-09

Juich alom ! De terugval van het VB, is toch niet echt een verrassing. De historische score van 5 jaar geleden was gewoon niet te evenaren.
1. Het volstrekt ondemocratische cordon sanitaire heeft bij veel kiezers het nutteloze van een VB-stem doen inzien.
2. Velen vinden ondertussen veel programmapunten van het VB terug bij LDD en NVA. Een stem daarop lijkt misschien geen verloren stem te zijn.

Wees niet treurig mensen, juich alom want Vlaanderen heeft zich duidelijk voor een rechtse koers uitgesproken: VB+LDD+NVA= 35%. Tellen we daarbij de rechtse CD&Vers en nog rechtse VLD-ers en we komen gemakkelijk aan 50-60%.
Ook een duidelijke vraag naar een verdere staatshervorming dringt zich op.
Afwachten wat Peeters en De Wever er nu van gaan bakken.

Gepost door: pol | 07-06-09

Een menselijk gelaat.... Antwerps burgemeester Patrick Jansen over de afstraffing van het Vlaams Belang in Antwerpen: “Ik wil ook Bart De Wever (N-VA) bedanken omdat hij het Vlaams nationalisme terug een democratisch gelaat heeft gegeven.”

De mensen zijn het plat racisme van het VB beu, en zijn content dat er nu ook een alternatief bestaat ZONDER racisme.

Zo hoor je het ook eens van een ander. :)

Gepost door: Brabosh | 07-06-09

@Pol

Als je er dan ook nog eens de rechtse SPA'ers, Groenen en PVDA'ers bijrekent is er maar een conclusie: leve het Vlaams Belang!

Gepost door: 1MT | 07-06-09

Het is avond en nu pas lees ik de reactie van jef En ik weet da hij een collaborateur pur sang is, iemand die zeker juicht als er weer eens dankzij die godsdienst van de vrede slachtoffers vallen, vermoord door aanslagen, bomauto's of bermbommen.
Weet je, ik herinner me die beelden van die Russische theaterzaal waar ook zoveel doden vielen. Daar zaten ook verschillende wezens in zwarte kleding gehuld, met onder die kleding hun bomgordels.
Eigenlijk zou ik op een dag als vandaag je moeten toewensen dat jij ook eens als slachtoffer valt van zo'n diepgelovigen, klaar om je af te slachten. Want in hun ogen ben jij ook een hond weet je, zoals alle Westerse vrouwen die geen hoofddoek dragen hoeren zijn...Tenzij jij ook behoort tot die godsdienst van de vrede, dan mag je zelf vermoorden al wie op je weg komt. Ga naar Irak of Iran of Tsjetsjenië of Afganistan: keuze genoeg.
Ik heb zelfs meegemaakt dat er in Amsterdam zo maar iemand op straat werd afgeslacht door een van je medestanders...

Gepost door: André | 07-06-09

reactie van Brabosch Ik las je blog even en merkte dat die van joodse oorsprong is, zionistisch getint.
Wat ik niet begrijp: joden hebben problemen met AEL en moslims en iedereen moet hen bijspringen.
Maar als moslims hier mensen vernederen, aanvallen of vermoorden dan staan de joden (ook hier in Antwerpen) op de erste rij om te sympathiseren met de moslims. Ik zou graag hebben dat eens iemand mij dat een beetje uitlegt, zijn jullie voor of tegen moslims of er alleen tegen als jullie slachtoffer zijn. Jullie krijgen extra bescherming maar voor de gewone man in de straat is er NIETS!

Gepost door: André | 07-06-09

geen reactie waardig... maar de "jef" reageerde "toch" op mijn verwijten, een bewijs dat hij even is beginnen nadenken........maar "Jef" is een Islaaaaamlover ... ,zijn religie,zijn cultuur ,zijn "jongeren" hun strijd tegen de ongelovigen en Israel...een verklaring zou kunnen zijn ,hij is misschien wel verliefd op een Moslima,gehuld in een deken,dat is enorm spannend,zeker als alleen de ogen zichtbaar zijn...dan valt er zoveeeel te ontdekken....

Ik denk niet dat VB zich als "verloren" moet gaan beschouwen...ze hebben weliswaar wat "kletsen" gekregen,maar laten het gros van de meest correcte partijtjes nog ver achter zich, wat nog steeds een goed resultaat is.Sedert het bestaan van VB heeft zij alle mogelijke tegenkantingen moeten verwerken,uitgescholden vernederd,veroordelingen en toch bleef zij bestaan .bleef groeien ,pas na 30 jaar wat klappen gekregen.In ieder geval onze linkse broeders hun broek hangt nu ook op de hielen! Rechts is in opgang en niet alleen in Belgie..dus wordt het hoogtijd voor onze rode ridders dat kiesgedrag om te buigen...misschien door de stemcomputerskens wat verder aan te passen bij de volgende verkiezingen...of wat de "Jef" zou graag zou zien !! de import van Koranneukers verder opdrijven ,bepamperen en inplaats van SPa(anders) SP"A" (Allah)om hun terwille te zijn !!....laatste optie in feite de eenvoudigste , gewoon een cordonneke leggen rond de en-vee-aaa en het gezond-lijsten-verstand van dendekker...Dus mijn beste rode broeders ge ziet voor jullie is er nog niks verloren....

Inderdaad Pol...het succes van de twee andere rechtse partijen heeft te maken met het feit dat zij veel progammapunten van hun "grote leermeester" het VB heeft overgenomen... Zolang VB blijft hameren op een splitsing van Belgie ,blijft zij in een wurggreep...in de hoek staan met ezelsoren....wat mij in de prille jeugdjaren overkwam toen ik de """"meester"""durfde tegenspreken .......Wie tegen de schenen stampt... van de "echte" machthebbers en hun hielenlikkers wordt gestraft!!!.Er zal NOOIT een splitsing komen, wees daar maar zeker van."omdat"... Belgie is geen democratie....in een democratie bestaat geen "cordonneke" ik denk dat wij het enige "democratisch"land zijn ter wereld waar een "cordonneke" van toepassing is !!!

Gepost door: Rene | 08-06-09

ik had een droom !!!! en toen kwam het moment waar wij met zen allen met ongeduld op zaten te wachten """ de terugkeer van "kampioen" in al zijn wijsheid...echt ontroerend !! Hij spreekt de hoop uit, waar wij allemaal achter staan,dat Belgie weer op een serieuse manier aan politiek kan doen....Begie wederom omvormen tot een democratische staat, door het nietig verklaren van het cordonneke....Wij zullen "kampioen" nooit meer terugzien,zijn scherpzinnige teksten blijven mijlpalen op het blog van Janice...het doet pijn afscheid te moeten nemen van dergelijk "groots figuur" ,het ga je goed "kampioen" vaarwel...en de wind vanachter !!

Gepost door: Rene | 08-06-09

@Andre: 'Maar als moslims hier mensen vernederen, aanvallen of vermoorden dan staan de joden (ook hier in Antwerpen) op de erste rij om te sympathiseren met de moslims'
Flauwe zever. Waar en wanneer heb jij Joden zien sympathiseren met moslims? Ik nog nooit. Tenzij ze strijden tegen racisme in het algemeen, en daar zijn dikwijls ook moslims bij. Iedereen die mekaar respect toedraagt verdient het om naast plichten ook rechten te hebben. Simpel toch? Ps: ik ben geen Jood, dus ook geen zionist.

Gepost door: Brabosh | 08-06-09

De commentaren zijn gesloten.