11-06-09

VB vs SP.a

Te goed om te laten verloren gaan tussen de reacties.

Op 11 maart omstreeks 17u30 was er op Villa Politica te zien, hoe Patrick Janssens in het Vlaams Parlement prentjes van voetballers aan het overtekenen was uit verveling. Andere politici zaten te praten over Opel Belgium dat notabene in Antwerpen gelegen is. Antwerpen, de stad waar Janssens burgemeester is. Als boegbeeld van dé partij die het opneemt voor arbeiders, kunnen de problemen van de vele honderden arbeiders van Opel Belgium niet op Janssens' aandacht rekenen, zo bleek. Ik kan begrijpen dat een debat over de toekomst van een belangrijke fabriek, minder interessant is dan pakweg een papieren reus en olifant die door de stad marcheren, maar dat hij daar zat te tekenen op kosten van de belastingbetaler is allesbehalve constructief te noemen.

Vraagje tusendoor: "Wie stond er wél actie te voeren voor Opel Belgium?"

Onder de ambtstermijnen van Janssens, zijn de buitenwijken van de stad zo verloederd, vervuild en vervreemd, dat weinig Vlamingen er nog willen wonen. "Wat zitten die Antwerpenaren zo te jammeren?" denken de toeristen en dagtrippers die door de schone, Vlaamsche straten en steegjes van de oude binnenstad, hun ogen tegoed doen aan de mooie gebouwen en prachtige musea maar vooral aan het netjes afgeborstelde kunstmatige imago van Antwerpen dat in hapklare brokken wordt voorgeschoteld. We denken hierbij aan de inhoudloze liederen van derderangsartiesten als Axl Peleman de reusachtige letter "A" die op de boerentoren pronkte. Toerbussen en paardetrams vol enthousiaste toeristen hoeven natuurlijk nooit in de Seefhoek of op het Stuyvenbergplein te komen, daar Janssens Antwerpen netjes heeft voorzien van ondergrondse invalswegen en daarvoor Antwerpen voor de komende twintig jaar heeft veranderd in een enorme bouwwerf waar ruimtelijke ordening ver te zoeken is en waarvoor vele parkeerplaatsen moesten wijken.

De "A" van Antwerpen die intussen symbool staat voor "Afzetterij", wanneer een bewoner uit een randgemeente z'n moeder, die net buiten de oude stadskern woont, wil bezoeken en daarvoor een klein fortuin in de parkeermeter moet steken, om enkel maar z'n auto te mogen parkeren in de stad waar hij notabene geboren is.

De "A" van "Ambetant", wanneer men kilometers moet rondrijden om in een straat terecht te komen, waar je vroeger langs de andere kant in kon en waarvoor men nu zorgvuldig moet berekenen hoe en waar men het labyrinth van enkelrichtingstraten in kan rijden om op bestemming te komen.

De "A" van "Aanschuiven" wanneer men uit welke richting ook, de pas vernieuwde peperdure Ring over moet. In andere streken worden files gemeten in kilometers, in Antwerpen in weken.

De "A" van "Achterbuurt" wanneer men vanuit de stadskern, de noordelijke Leien oversteekt, waar menig vuilzak door de vensters wordt gekatapulteerd en waar de stank van bier en pis niet te harden is. Waar mompelende alcoholici met blikjes Cara Pils in de hand geklemd, door drugsverslaafden beroofd worden van hun laatste geld opdat ze spul zouden kunnen kopen in de Marokkaanse vzw om de hoek.

De "A" Van "Allochtoon" wanneer men opmerkt dat er tussen de talrijke kebabtenten en nachtwinkeltjes, amper nog vlaamse zelfstandigen of eetgelegenheden zijn en waar men voor een "frietje met stoofvleessaus" bij Frituur Sultan moet zijn.

De "A" van "Arabisch", dé gesproken taal in wijken als 't Kiel, Stuyvenbergplein, Dam, Borgerhout, delen van 't Zuid, Luchtbal en de Rozemaai. Van kakelende vrouwen met zevenhoofdige kroost, tot oude mannen met soepjurken, lange baarden en theemutsen op hun hoofd. Allen spreken ze arabisch. Maar goed ook, zo kunnen ze zich thuis voelen in bijvoorbeeld de Handelstraat of de Van Kerckhovenstraat, waar menig halalwinkel een uitstelraam met arabisch opschrift heeft.

De "A" van "Agressie" wanneer men een heetgebakerd groepje jonge moslims aan durft kijken op de tram naar huis en men daarna prompt in elkaar getrapt wordt.

De "A" van "Antenne" als men vanuit het raam van de bus, tegen de voorgevels van appartementsgebouwen tientalle schotelantenne's ziet hangen en zich afvraagt of het hier een NASA observatorium is, of een sociale woonwijk.

En tenslotte de "A" van "Allah", want de islam, dàt is waar het in razendsnel tempo heengaat in Antwerpen.
Ik heb ook een "A" voor u meneer de burgemeester. De "A" van "Achterlijk" en de "O" van "Oprotten"

Auteur: pOp4RT

12:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Oprotten Zo werkt het niet in een democratie, meneer p0p4RT. Als u in een democratie niet akkoord kunt gaan met wat er in uw gemeente gebeurt, dan moet u ervoor zorgen dat er een nieuw bestuur komt. En dan rotten de oude bestuurders vanzelf op.
Als u er om een of andere reden niét in slaagt een nieuw bestuur aan de macht te krijgen, dan blijven er maar twee opties over:
- u neerleggen bij de situatie
- zélf oprotten, naar een niet-democratisch land bijvoorbeeld

Of u dat nu graag heeft of niet: zó werkt het hier. De A van Achetrlijk kunt u naar believen blijven uitdelen, voor de O van oprotten moet u zelf zorgen (maar dat lijkt - gezien de verkiezingsuitslag - opeens niet zo evident meer)

Gepost door: DKX | 11-06-09

Democratie Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, ging het Vlaams Belang er overal spectaculair op vooruit, behalve in Antwerpen, waar na het invoeren van vreemdelingenstemrecht, Patrick Janssens toch burgemeester kon blijven. Het vreemdelingenstemrecht, waarvan door onafhankelijke studiebureaus werd aangetoond dat 71% van de bevolking tegen was, diende slechts om op democratische wijze de laatste stemmen uit de kiezerscitroen te persen.
Het Vlaams Belang had 30,7% van de stemmen en mocht wettelijk gezien een formateur aanduiden. Natuurlijk werd daar op democratische wijze een achterpoortje voor gevonden en telde voor de eerste maal in de geschiedenis de score van een kartel mee.
Gezien dit land toch zo democratisch is, zouden we bijvoorbeeld recht moeten hebben om te stemmen met papier en potlood, recht op een referendum over de toetreding van Turkije of het vreemdelingenstemrecht.
Ten slotte zou het erg democratisch zijn, dat wanneer een mandataris betrapt wordt op fraude, belangenvermeningen en verdachte benoemingen, hij permanent zou aftreden en niet bij een volgende regering opnieuw minister wordt.

Toch mooi onze democratie...

Gepost door: p0p4rt | 11-06-09

zoals ik al zei Alles wat u opnoemt kan perfect geregeld worden als u een meerderheid samenkrijgt. Da's de helft plus één.

Gepost door: DKX | 11-06-09

Meerderheid Die hadden we gehad in 2006, moesten ze niet afkomen met het (onwettelijk) excuus, dat CD&V in kartel met N-VA, de gesprekken mocht leiden.

Jef, wat bent u toch een arrogante dwaas. Telkens opnieuw komt u hier veronderstellingen maken over hoe en waarom Vlaams Belangers in elkaar zitten. Alsof er één type Vlaams Belangkiezer is. U beschuldigd ons van racisme, maar eigenlijk bent u het die ons allen in een hokje met een stempel poogt te stoppen.
Als ik Axl Peleman een derderangsartiest vind, is dat mijn recht. In tegenstelling tot u typeer ik hem niet, maar vind ik hem louter muzikaal gezien barslecht. Niet alleen kan hij slechts drie tot vier akkoorden spelen, de man is niet eens in staat fatsoenlijke zinnen te bouwen of zijn teksten te laten rijmen en doet met z'n geveinsde dokwerkers-"Antwaarps" ons stadsdialect absoluut geen eer aan. Buiten beschouwing gelaten dat z'n succesnummer een cover is, heeft hij bovendien het lef om te stellen dat hij intelligenter is dan sommige politici, terwijl die licentiaten behaalden aan universiteiten en hijzelf niet eens z'n humanoira heeft afgemaakt.
Tot voor kort had niemand dan ook ooit van Axl gehoord.

Gepost door: p0p4rt | 11-06-09

[b]ra·cis·me[/b] het; o
1 theorie die de superioriteit van een bepaald ras verkondigt
2 discriminatie op grond van iemands ras

[b]mos·lim[/b] de; m,v -s belijder van de islam

[b]a·so·ci·aal, a·so·ci·aal[/b] bn, bw zonder sociaal besef: zich ~ gedragen zonder rekening te houden met anderen

bron : Van Dale

Moslim is geen ras.
Weerstand bieden tegen opdringerige islamwetten en asociale moslims staat dus niet symbool voor rasicme.
Maar dat heeft u nog steeds niet begrepen.

Gepost door: p0p4rt | 11-06-09

Jef, hou toch op met die dwaze reacties. Zie je nu echt niet in dat je jezelf belachelijk maakt?

Gepost door: Janice | 11-06-09

Verschrikkelijk negativisme Wat een anti-anti artikel is dit hier. A propos, Janssens is nog maar 5 à 6 jaar burgemeester en voor jou al verantwoordelijk voor alles, wat in jouw ogen misgaat.
A.u.b. publiceer nooit nog een artikel, want je kan niet schrijven noch argumenteren. Spring in 't Scheld dan weet je dat het door Janssens komt dat 't Scheld nat is.

Gepost door: pol | 11-06-09

Ja zeg Pol, het is zeker waar wat hier staat. Van waar ben jij dan? Je moet de (vernieuwde) Leien in Antwerpen eens afrijden, of kijken hoe het verkeer loopt aan het begin van de Carnotstraat en nog talloze andere heraangelegde plaatsen in Antwerpen. Die kerel die de plannen heeft gemaakt moet constant dronken zijn geweest, geen wonder dat er zoveel dodelijke ongevallen gebeuren. Het Astridplein is nog maar net klaar en ze willen al opnieuw verbeteringen aanbrengen die weer eens 700 miljoen euro gaan kosten.
De parkeerproblemen en de veel te hoge parkeerkosten zijn eveneens een feit, en dit gebeurt tenslotte tijdens het beleid van Janssens en van niemand anders.
Wie niet gelooft in de verloedering van Antwerpen Noord, wil ik graag een rondrit aanbieden.
Wat er staat is niet overdreven, het is gewoon de waarheid.
Het is niet voor niets dat FDW bij deze verkiezingen in Antwerpen meer dan het dubbel aantal stemmen haalt dan die van Janssens.
Janssens 30.963 en FDW 95.409 - Zo zie je maar dat wanneer Janssens niet kan rekenen op zijn voltallig vreemdelingenlegioen zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen, hij vast en zeker geen burgemeester zou zijn in Antwerpen.

Gepost door: Janice | 11-06-09

Waardeloos Argumenteren, Pol betekent argumenten aanvoeren als ondersteuning van een stellingname. Laat me aub niet weer het woordenboek bovenhalen. Wat heb ik hier als argument gebruikt? Trouwens, moest ik echt argumenteren, zouden enkele foto's als illustratie voldoende zijn. Is het allemaal een beetje te negatief voor u Pol? Helaas is het de werkelijkheid voor vele anderen. Waarom schrijft u zelf eens geen goed geargumenteerd artikel? Altijd zeggen dat het Vlaams Belang negatieve dingen zegt, maar nooit eens een goed onderbouwde stelling, waarmee u het tegendeel bewijst.
Bevalt mijn schrijven u niet Pol? Wel ik vind anti-anti als woordkeuze weinig indrukwekkend. Anti-anti staat gelijk aan pro. (misschien hebben de cultuurverrijkende allochtonen in de basisschool uit uw buurt, het niveau in het onderwijs zo ver naar omlaag getrokken, dat min plus min niet langer plus is) Maar gelukkig lees ik, de Vlaams Belanger, tussen de regels door en begrijp ik wat u wil bedoelen.
Met andere woorden Pol (en ja, in tegenstelling tot uzelf, schrijf ik uw naam met hoofdletter) is de inhoud van uw post, met schrijfstijl en argument inbegrepen, nietszeggend en geheel waardeloos.

Gepost door: p0p4rt | 12-06-09

Antwerpen was een "toffe"stad als ge de commentaren leest van "ne" Jef ,DKX en hun zoveel, andere geestesgenoten,wordt het steeds maar duidelijker.Onze eens zo wereldwijde geprezen Vlaamse cultuur, door de eeuwen heen is over zijn hoogtepunt en volop in verval...De verdeelheid is enorm , steun aan een vreemde cultuur en religie ,waar wij niks mee te maken hebben ,het uitsluiten van een democratische partij,het binnenhalen van een tsunami aan vreemdelingen en het steunen en bepamperen ervan en vooral " Janssens" een "goede" burgermeester vinden...... Het sprookje is voorbij, Antwerpen en Antwerpenaren hun eigen taal ,karakter ,hun humor ,levenswijze ,fierheid, eigenwaarde ,zelfzekerheid ,werklust..onderling solidair...weg .......van de kaart.....verdwenen...slechts een kleine kern probeert te redden wat er nog te redden valt,tevergeefs...vreemde schaduwen trekken nu aan de touwtjes van de correcte "marionetten". Het is mijn stad niet meer het is nog slechts een mooie herinnering....

Gepost door: Rene | 12-06-09

Een excellente les in politieke wetenschap.
Zo te lezen in menig reactie al veel slachtoffers gemaakt.


Yuri Bezmenov explains that a subversion of a country takes 10 to 15 years which includes demoralization of the population indoctrinating a whole generation, this is no James Bond stuff, but through criticism of the society and propagating leftwing propaganda, indoctrinating the youth with socialist and Marxist ideals, infiltrating medias and through opinion makers, socalled 'intellectuals' and 'experts', through criminal radicals recycling themselves into lawyers, solicitors, judges, lawmakers and other policy makers.
Fractionizing the society with 'focus groups', speaking for socalled 'minorities', the political capital of 'feminism' and 'homosexuality' and other means through the media and academic information that usually goes unnoticed, but which is in no way accidental, the incessive talks about 'oppression', 'civil rights' and so forth are terms meant to appeal to 'feelings' which suppresses the intellect and independent rational thinking as well as it systematically destroys every moral principal.
He warns about and exposes the United Nations as being a driving factor in the destruction of our freedoms and societies.
Yuri Bezmenov's (Known as Thomas Schuman) lectures from 1983 are all the more relevant of today, the Socialists goal of enslaving the populations under a totalitarian tyranny with an elite of ruling oligarcs is a tempting way of power through what can only be called Fascism which is a similar hybrid of collectivism - Socialism is 'feelgood' Fascism and equally evil in my opinion.

Gepost door: stradi | 12-06-09

DKX toch een rare redenering wat je daar schrijft in je poezie..."zo werk dat niet in een democratie...als je niet akkoord kunt gaan enz enz....dan is volgens jou VB "geen" democratische gekozen partij ! dat moet je me toch eens uitleggen....of zou het kunnen dat Belgie enkel maar een "schijndemocratie" heeft en wij ons gewoon moeten neerleggen wat bepaalde correcte partijen ons voorschrijven wat hun hartje lust en geen tegenstand dulden,dus gewoon dansen naar de pijpen ...horen zien , vooral zwijgen en "ja" knikken ten gepaste tijde....om de belangen ,vooral dan financieel,van een klein groepje "uitverkorenen" te waarborgen.Spijtig voor die machtswellustelingen maar een bepaalde groep van mensen laten zich niet ,zoals jij misbruiken als marionet.

Gepost door: Rene | 12-06-09

Dat staat in feite een beetje in het artikel dat Stradi hier boven heeft gezet.
Links zweert bij een 'maakbare maatschappij' en ze zijn goed bezig iedereen te veranderen in niet zelfdenkende marionetten.

Gepost door: Janice | 12-06-09

Rene, De meerderheid is de helft plus één.

Gepost door: DKX | 12-06-09

In Gent word het hier ook alsmaar leuker.
Het heeft een tijdje geduurd maar we zijn aan een inhaalbeweging bezig.

Gepost door: ne strop | 12-06-09

helft + 1 ?????? VB was de grootste partij te Antwerpen die stemmen waren een pak meer dan, de helft+1 .....hoe komt het dan "lieve" DKX dat VB uit den boot viel...leg me dat eens uit in al je wijsheid en aub niet beginnen over "geen democratische partij enz" VB was wel degelijk op "democratische manier verkozen".... eindelijk ga ik misschien een antwoord krijgen op een politiek mysterie ! de bevestiging dat de traditionele politiek inderdaad correct is ,dank zij het antwoord van DKX

Gepost door: Rene | 12-06-09

@ Rene Volgens de cijfers die ik op internet vind, heeft het VB tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in geen enkel Antwerps district een volstrekte meerderheid behaald. Heeft u andere cijfers?

Gepost door: DKX | 13-06-09

Cordon... Bart Maddens in De Tijd
In de meeste landen laat men succesvolle uiterst rechtse partijen het politieke spel gewoon meespelen, inclusief het spel van de coalitievorming. En dan doet de democratie simpelweg haar werk. Uiterst rechtse partijen die er een potje van maken, zoals de LPF in Nederland, worden afgestraft. Partijen die op een verantwoordelijke manier mee besturen, zoals de Zwitserse SVP, worden beloond.
Dat staat hier rechts op de blog, maar ik vind het wel de moeite het eens terug in het centrum te zetten

Gepost door: stradi | 13-06-09

consequent Coalities kan je maar vormen met partijen waar je op zijn mist een béétje voeling mee hebt. Ik ben zeer blij dat alle andere partijen het niet zien zitten om samen te werken met de partij waarvan onder meer een van de kopstukken niet ophoudt de goorste vuilbekkerij uit te kramen. Dat noemt men consequent zijn.

Gepost door: DKX | 13-06-09

Antwerpen In het district Antwerpen heeft het Vlaams Belang nu net wel de meeste stemmen.(Ondanks de vele vreemdelingen met een Belgisch paspoort).Gepost door: Janice | 13-06-09

Charly, al meerdere keren heb ik de gettovorming aangeklaagd en voorbeelden aangehaald van moslimfamilies die buiten de steden leven en van wie de kinderen vaak de enige vreemdelingen zijn op het één of ander schooltje en het daar wel goed doen. Het ligt niet aan het 'slechte' onderwijs, maar aan het omlaag trekken van het niveau op wat men noemt 'zwarte' scholen.
Opvallend is wel dat bvb. Groenen in Borgerhout, die niets willen veranderen aan de situatie en anderen die het wel willen, uitschelden voor racisten, hun eigen kinderen ver buiten de stad (of in de stad) naar exclusieve witte scholen brengen. Dat wil zeggen dat ze de problemen wel kennen, maar er niets willen aan veranderen.

Ik heb altijd al gepleit voor spreiding als vorm van integratie. En dit zowel in 'wonen' als 'leren'.

Ik heb ook altijd gepleit om moslimvrouwen aan te moedigen om te gaan werken. Ook dat is een goede vorm van integratie en vooral ook emancipatie.

Ik vraag mij trouwens af over welke 'simplistische oplossingen van het Vlaams Belang' je het in feite hebt? Want iedereen heeft wel de mond vol over de 'simplistische' of 'onmenselijke' en zelfs 'verwerpelijke' oplossingen van het Vlaams Belang, maar blijkbaar kent niemand onze oplossingen want er komt nooit een verklaring bij deze klachten.


In ieder geval zijn we tegen segregatie en heel erg voor integratie.
Wanneer integratie in onze maatschappij niet lukt, zoals het met andere bevolkingsgemeenschappen in het verleden wel succsvol is gelukt, ligt het maar aan één ding, de islam.

En een ander probleem is de 'bruideninvoer' waardoor de kinderen die daaruit voortvloeien steeds weer de 'eerste generatie' blijven en daardoor ook steeds weer taalproblemen hebben waardoor ze dan uiteraard ook weer leerproblemen hebben.
Zo blijft het een vicieuze cirkel waar noch zij noch wij beter van worden.

Gepost door: Janice | 17-06-09

Perspectief... U bent duidelijk niet met moslims opgegroeid.
Trouwens wij zeggen ook niet dat ze allen slecht zijn. Wat wij verlangen is nogmaals : "Aanpassen of opkrassen"
Kan het nog duidelijker?
Ben je niet bereid om je in te zetten om onze taal te leren, onze wetten na te leven, scheiding van kerk en staat te respecteren en werk te zoeken, ga dan terug. We hebben onze handen al vol met Vlaamse laaggeschoolden, werklozen of criminelen. Zulke mensen verkwisten de kansen van andere allochtonen die het wel goed menen.

Zich sneller aangevallen voelen zegt u? Als men in elkaar getrapt wordt zonder reden op bus 23 of tram 10, wie wordt er dan aangevallen? Wanneer men neergestoken wordt voor een sigaretje, vind ik dat die snel aangevallen theorie toch hiaten vertoont. Armoede zegt u? Als men een brood steelt om zich te voeden, dan is dat nog te begrijpen. Als werkloze in een peperdure Mercedes rondrijden, is dat echter bezwaarlijk armoede te noemen.
Huisvesting? Een Vlaming komt op een wachtlijst van drie tot vier jaar te staan om een sociale woning te kunnen krijgen, terwijl geïmporteerde families uit Noord- en koloniaal Afrika of Klein-Azië voorrang krijgen via OCMW, omdat ze geen andere plaats hebben om te wonen.

Beste Charlie, u schijnt niet te begrijpen dat het stelen, beroven, vermoorden, verkrachten, leegroven en profiteren van christenen of ongelovigen, geen misdrijf is volgens de Koran, maar naar voorbeeld van de profeet juist wordt toegejuicht omdat het de woorden van Allah zijn, gesproken door Mohammed.

Natuurlijk zullen de redenen die u aanhaalt wel mede bijdragen tot de problematiek, maar ze aan de basis leggen is zeer twijfelachtig. Europa kampt al eeuwen met het islam probleem, lang voor er sociale voorzieningen of huisvesting waren. Lang voor er publieke scholen waren of vrije meningsuiting bestond. Leer uw geschiedenis en doe eens onderzoek in de wijken in kwestie.

Is het teveel gevraagd om eerst aan bepaalde criteria te voldoen vooraleer men een [b][u]permanente[/u][/b] verblijfsvergunning krijgt hier? Het gaat nog verder in dit land. In landen als onder meer VSA, Canada, Nieuw Zeeland en Australië moet men in eigen onkosten voorzien om te kunnen leven. In België krijgt men OCMW steun. In andere landen wordt men het land uit gezet bij het plegen van een misdrijf, in België krijgt men voorwaardelijk en loopt men binnen een paar dagen, dan niet, uren, terug vrij rond.

Moet ik nog verdergaan?

Kijk, beste Charlie [b][u]dat[/b][/u] is wat de oorzaak is van de problemen. De islam die vrijgeleide geeft om achterlijk te blijven en ons als inferieur te beschouwen, én ons "Laat ze maar komen, dat zijn extra kiezers" -beleid.

Zal ik er ook een YouTube-filmpje van maken?

Gepost door: p0p4rt | 17-06-09

Vooroordelen? Als we in onze straat lente- of herfstpoets houden, sluiten we traditiegetrouw de dag af met een barbecue en spelen onze kinderen op straat. Ieder jaar nodigen we iedereen in de straat uit, inclusief de Marokkaanse gezinnen, die toch een aanzienlijk deel van de straat vertegenwoordigen. Keer op keer moeten we vaststellen dat die gezinnen niet ingaan op onze uitnodiging. Mijn buurman kwam vorig jaar op het idee om halalvlees te gaan kopen en hij had dit zelfs vermeld op de uitnodiging die iedereen, bruin, geel of zwart in de brievenbus krijgt. De marokkaanse kinderen van zo'n gezin, die toevallig samen met onze kinderen buiten speelden op die warme dag, werden prompt met veel machtsvertoon van hun vader naar binnen geroepen toen die thuiskwam en zag hoe zijn kroost met onze ongelovige of katholieke kinderen plezier maakten. Gaven we ze niet voldoende kansen de voorbije jaren?

Het Pools gezin en het Senegalees koppel was overigens wel aanwezig. Ze moesten vroeg naar huis, maar ze deden toch de moeite om te komen en ze waren welkom, hoewel ze bij de schoonmaak zelf niet te bespeuren waren.

Vooroordelen of onwil? Vertelt u het mij maar...

Gepost door: p0p4rt | 17-06-09

@Charlie In de Seefhoek zijn de moslims veelal eigenaars van een of meerdere woningen.
De wijk is overgenomen,en er wordt geleefd zoals het in het grote boek(Qoraan) staat.
Eigen wetten tellen.

De reportage waar u het over heeft, was alles behalve objectief,en kwam er na het'folklore'incident.

De dame in de reportage die de waarheid in pacht heeft, die armoede, huisvesting, de(haar) verrijking, en het racisme van de seefhoekenaar aanklaagt is van deze aard;
Lid SP vanuit het tijdperk Cools, (ons kent ons)
Vrouw van een dokter,waarvan zijn cliënteel uitsluitend uit moslims bestond, later is er wat heisa geweest omtrent deze dokter.
In 1998 werden ze de eigenaars van het oude politie kantoor, dat voor een vriendenprikje van de Stad aan hen verkocht is.
Omtrent de renovatie, en materialen was al een even duister verhaal.
Ik vindt het altijd prachtig wanneer socialisten opkomen voor de 'zwakkere' want aan 'armoede wordt veel verdiend'.
Momenteel wordt er in de Seefhoek veel geïnvesteerd, het park spoor noord, moet ander volk aan trekken,dit om een enkele reden, men heeft het niet meer onder controle.

Nog een heel klein woordje over criminaliteit,waarom lost men dat niet op,dat kan volgens mij in 1-2-3.
Welke burgervader heeft baat bij onveiligheid in zijn Stad?
Tenzij... .
Gepost door: Gina | 17-06-09

Dokters Charlie verwijst naar filmpjes van 20 jaar terug, en hij is mentaal ook in die tijd blijven hangen. Toen men nog meende dat criminaliteit iets met armoede te maken had. Toen men nog niet wist dat Osama ingenieur was, en er in de UK aanslagen gingen gepleegd worden door ...dokters.

En dat er weinig menging is tussen belgen en moslims ligt ntl uitsluitend aan de moslims, niet aan ons. Probeer een kopvod maar eens het hof te maken. Of sla in fabrieken en scholen de separatie tijdens lunchpauzes gade, pure zelfgewilde apartheid door de moslims.

Gepost door: Wannes | 17-06-09

ik heb een veilig gevoel tussen 65 miljoen bruine vreemdelingen mijne eerste tekst "verdween" nog maar eens proberen !!
Beste Charlie...je bent zonder enige twijfel een hele brave mensch.Je neemt het op voor die kansarme migranten en hun oogappeltjes.Vermoedelijk ken je een Tof-O-Toon met lieve kindertjes,zo ken ik er ook...mensen die van hun leven en dat van hun kroost ,het beste trachten te maken.Je hoort of ziet ze nauwelijks, deels omdat ze schrik hebben van hun eigen volk ! ( zoals indertijd mijn tolk Arabisch die doodsbedreigingen kreeg omdat hij de politie hielp) De rest beste Charlie is "krapuul" en dat komt...door hun OPVOEDING...Joden zijn ook een volk die niet integreren,eigen kledij ,godsdienst ,
leefwijze, scholen.... maar het verschil is ,je kunt in hun buurten met een veilig gevoel gaan wandelen zonder te worden "lastig gevallen" Ik heb in mijn loopbaan als politie-inspecteur nooit gehoord van Joodse messentrekkers,groepsverkrachters,boel op steltenzetters,chjakossentrekkers ,Rode Ster recreatie, naar de bom helpers...OPVOEDING beste Charlie , onze woestijnbroeders voelen zich sterk met steun van hunne Allah en zijn minachting voor "ongelovigen" ze "scheiten" op het westen zoals hun grote politieke voorbeelden uit hun thuislanden ,het duidelijk maken bij hun toespraken ,zoals die Kadhafi. Het is voor mij een raadsel dat mensen zoals jij en de rood groene "tutters" nog altijd blijven geloven in hun integratie (allee zogezegd ,stemmetjes zijn ook belangrijk) .Ze wachten nog altijd op hun "verrijking" , ze zullen nog lang moeten wachten.....Droom jij maar verder in je fantasiewereld beste Charlie,waar witte en bruinen samen huppelen in de lenteweide tussen de margaritjes en grazende koeien....maar er is hoop !! Ik leef tussen 65 miljoen "vreemdelingen" sommige zien zo "bruin" dat allochtonen er jaloers op zouden worden...maar ik voel me veilig ,hebben respect door hun OPVOEDING en hun tolerante niet dwingende godsdienst.Beste Charlie in het land waar ik woon ,Thailand daar heb je "echte" kansarmen...mensen die totaal NIKS hebben en niks KRIJGEN...zelfs nog geen hotelkamer betaald door hun regering...straf he! toch blijven die mensen "vriendelijk" OPVOEDING beste Charlie..

Gepost door: Rene | 18-06-09

Rust zonder god Godsdienst is opium
Wat niet met een lach kan gezegd worden is de waarheid niet.

Gepost door: stradi | 24-06-09

Roger, ambtenaren zijn inderdaad nodig, maar er zijn er teveel en het werktempo te laag. Het is zoals in het communistisch systeem. Wie hard werkt krijgt niet meer dan een collega die niets doet. Dus in veel gevallen doet bijna niemand nog iets.

Geef toe --- 45% van de actieve Waalse bevolking is ambtenaar ---dat dit toch wel een beetje overdreven is, hé!

Het is mpisschien al beter geworden tegen vroeger, maar nog steeds niet perfect. In de privé moet je perfect zijn of je ligt eruit.

Bovendien verdienden ambtenaren vroeger minder dan andere werknemers en werd hen daarom een hoog pensioen gegarandeerd. Nu zijn die lonen even hoog of hoger en de pensioenen nog steeds veel hoger dan van een gewone werknemer en al zeker hoger dan van een zelfstandige ondernemer die er tenslotte voor zorgt dat de economie hier blijft draaien.
Een ondernemer mag zich hier blauw betalen aan allerlei taksen, aanslagen, belastingen en hoge kosten op lonen - wordt op voorhand al bij een controle behandeld als een crimineel, hij wordt vaak tegengewerkt door de overheid, neemt risico's en krijgt op het einde van de rit een aalmoes als pensioen.
En dan vraagt men zich af waarom niemand hier komt investeren en nieuwe werkgelegenheid schept en waarom er zoveel uitwijken naar lage loonlanden.
En dat kindergeld voor zelfstandigen? Dat is maar om te lachen zeker? Die 250 frank hadden jullie ook wel mogen houden.

Gepost door: Janice | 24-06-09

jamaar alle ambtenaren over dezelfde kam scheren vind ik zeer erg. er zijn profiteurs bij maar er zijn er ook zeer goeie bij! Juist zoals bij de zelfstandigen, hoeveel beginnen erniet iets die het eigenlijk nie kunnen? En dan gaan ze failliet, en wie mag da betalen? Om niet te spreken over de frauduleuze faiilissementen! (ik weet er genoeg, die op dienst ken ik genoeg mensen die me dat vertellen (maar bewijzen is altijd moeilijk natuurlijk)
En dan wil ik nog nie praten over de fraude en btw-ontduiking bij zelfstandigen
Precies of enkel zij zijn goeie burgers, pff
t zijn nie de ambtenaren die met bmw s rijden en in luxe villas wonen hoor!

Gepost door: Roger den ambtenaar | 24-06-09

Dat er zijn die een zaak beginnen, dat ze in feite niet kunnen, ligt aan de overheid. Zij stimuleren het langs alle kanten, zelfs financieel. Onze zaak (Bvba) bestaat al veertig jaar, we zijn begonnen met niets en heel klein. Maar tot op heden draait ze nog altijd goed en leven er zes families van. In onze branche bestaat er dan ook een vestigingswet. Wij werken ook niet met geld van de bank maar met eigen kapitaal, dus in geval van een eventueel faillissement moet er behalve wijzelf, niemand anders voor opdraaien, ook de staat niet. Bovendien werken wij uitsluitend voor klanten met een BTW-nummer die onze facturen kunnen inbrengen als onkosten, dus van 'frauderen', een woord waar de ambtenaren blijkbaar van dromen, is geen sprake.

Ik scheer dus niemand over dezelfde kam, maar wij werken ook soms op ministeries en 'stellen vast...'

De controleur van de BTW, die we hier laatst over de vloer kregen was waarschijnlijk een nieuweling die zijn strepen nog moest verdienen.

Twee boekjaren werden uitgepluist en hij vond niets. Hij kon ook niets vinden omdat ik er een erezaak van maak alles zo correct mogelijk te doen en dit al jarenlang.

Uiteindelijk vond hij een factuurtje voor 'arbeidskledij' die volgens hem in de verkeerde winkel waren gekocht. Twee jeans gekocht tijdens de solden bij C&A i.p.v. 'de werkbroek' waar volgens hem enkel en alleen 'arbeidskledij' mocht gekocht worden.

Ik discussieer niet in zo'n geval en laat hem zijn gloriemoment. Alhoewel mijn man niet in overall rondloopt, maar vooral gaat opmeten, prijzen maken, en naar besprekingen moet als dan niet verbonden met een zakendiner vooraleer hij een contract kan opmaken voor één of andere werf. In de informatie die we krijgen via 'Tips en Advies' staat expleciet beschreven wat er onder arbeidskledij valt en dat je die mag kopen waar je zelf wil.
Daarna had hij nog iets anders gevonden.
Ik had bij het overzetten van de boekhouding naar een nieuw boekhoudprogramma op de computer per vergissing een kredietnota geboekt als factuur. Twee kwartalen later heb ik de fout zelf gemerkt en rechtgezet. Maar toch liet de BTW-controleur mij daar een boete voor betalen, want volgens hem was de verbetering te laat gebeurd. En ook dat klopt niet, want je hebt normaal twee jaar tijd om een fout die je zelf ontdekt recht te zetten.
Ik heb gezwegen en betaald. Maar als ze ons nog lastig vallen, en twee dagen onze tijd komen verspillen voor niets, verhuizen we de maatschappelijke zetel naar Luxemburg.

Nu toevallig heb ik gehoord dat twee collega's van die man 'in het zwart' boekhoudingen doen en dat dit wel vaker voorvalt bij 'beambten'.
Iedereen zal trouwens wel weten dat wanneer er schilder-of behangwerken te doen zijn, de politie je beste vriend is, niet?

En vooraleer er over fraude bij de zelfstandigen gesproken wordt, rij eens rond op een weekend en ga eens kijken wat er zoals in het zwart aan de slag is in de ruwbouw, in tuinen enz...

Ik ken mensen die leven van invaliditeit, maar dagelijks gaan werken voor eigen rekening en 20 euro per uur vragen.

't Zijn zotten die werken, zegt men! Nee, 't zijn zotten die officieel en correct werken zoals wij en zich dan nog voor schut laten zetten door beambten die zelf hun job niet kennen.

Over die BMW's en die luxevilla's wil ik het ook nog even hebben, want dat steekt echt wel jullie ogen uit, hé?

Mijn man is al van deze morgen 6 uur weg naar Luxemburg en komt pas tegen vrijdagavond terug thuis.
Andere dagen beginnen ze te werken vanaf zeven uur en vaak tot acht uur 's avonds.

En jullie??

Als een ondernemer geen auto koopt die sterk genoeg is om de grote afstanden af te leggen, heeft hij geen werk. En een andere reden is dat hij het anders toch maar aan de belastingen mag afgeven (52% op de winst) en dus beter af en toe in een nieuwe auto kan investeren.

Die luxevilla zou u waarschijnlijk ook kunnen verdienen mocht u dezelfde uren kloppen als zij.

Gepost door: Janice | 24-06-09

Awel madam Gij zijt blijkbaar één van die weinig witte raven.
Maar wat mij tegensteekt is altijd da liedje over de belastingen,de zelfstandigen zouden eigenlijk alleen maar willen incasseren en voor de rest hun plan trekken. En liefst van al zouden ze het zonder personeel doen, of desnoods personeel dat zo goedkoop mogelijk is. Want hun luxevilla en wagen moeten afbetaald. Of nee, die wagen wordt afgeschreven, da' s just.
De belastingen mevrouw zorgen ervoor dat uw luxewagen op de baan kan rijden, dat uw kinderen naar school kunnen, enz...
Bij een zelfstandige hoor ik alleen maar gezaag omdat ze te veel moeten afdragen, terwijl zij het zijn die een luxeleven kunnen leiden. Ik mag nog zoveel werke nals ik wil, op een eerlijke manier kan ik nooit een rijkdom vergaren zoals vele zelfstandigen tentoon spreiden.
En dubbel zoveel werken is nog steeds geen verantwoording voor 10 keer meer verdienen.
Maar zoals ik zei, het is u gegund--maar ik ben beu zulke zaken te horen die de heer stradi verkondigt, het is alsof de mensen in overheidsdienst minderwaardig zijn!!! Dus laat anderen in hun waarde en zij zullen u ook niet aanvallen op eventuele gebreken, fouten of tekortkomingen.
Doe wel en zie niet om
Maar dan met de nadruk op "doe wel"!
Er zijn nog genoeg mensen (aan beide kanten) die het goed menen verdorie!

Gepost door: Roger den ambtenaar | 24-06-09

Awel meneer de ambtenaar Misschien ben jij ook wel één van die weinige witte raven, maar meestal werkt mijn man niet dubbel, maar vijfdubbel.

Bovendien verwar je ook de inkomsten van de BVBA met de privéinkomsten, dus het loon dat uit de Bvba gehaald wordt en waarop je dus al 52% belastingen betaald hebt. Daar mag je dan nog eens zoveel op betalen.
Ik denk dat je die luxevilla's eerder ziet bij hoge ambtenaren, die zelfs na hun ontslag nog met miljoenen euro's naar huis kunnen gaan.

Gij, zowel als wij, zijn kleine vissen, die het allemaal mogen financieren.

Gepost door: Janice | 24-06-09

5 x zoveel!! 180 uur per week werken? Dat is langer dan er uren in een week zijn. Die zelfstandigen rekenen blijkbaar nie alleen bij de factuur de uren dubbel!!
Neenee mopke
maar al is t maar 90 uur per week (de helft, wa nog altijd 13 uur per dag is zonder 1 dag rust ook niet de zondag), wie kan dat volhouden? Tenzij de verplaatsingen, diners en overnachtingen (in hotel of zo) erbij geteld worden, zo is t nie moeilijk!!
Als ik twee uur pendel per dag reken ik dat niet bij werkuren weet u
Vijfdubbel, komaan , serieus blijven hé

Gepost door: Roger den ambtenaar | 24-06-09

Ja, inderdaad, je vergeet mijn onbetaalde uren erbij te rekenen!

Vijf minuten geleden heeft mijn man gebeld, ze hadden net gedaan voor vandaag en gingen nu nog eten. Hoeveel uren zijn dat als ik zijn verplaatsingskosten van Antwerpen naar Luxemburg er niet eens bij reken?

Allez zeg het maar, wanneer maakt hij offertes, contracten, rekent de plannen uit, maakt zijn facturen, gaat hij opmeten enz... 's avonds en in het weekend. Ik doe de briefwisseling en de boekhouding. Reken maar uit, hé! In de beginjaren hebben nooit verlof genomen, altijd doorgewerkt. En ik ging ook nog buitenshuis werken. Ik was hoofdboekhoudster bij een Zuid-Afrikaans bedrijf met tabakplantages over de hele wereld, en als ik thuis kwam kon ik terug beginnen. En dat was nodig, want we waren pas met die zaak gestart en hadden veel investeringen gedaan.

En dat is ook de reden waarom er nu zoveel 'nieuwe zelfstandigen' failliet gaan, omdat ze niet weten wat werken is.

En die verplaatsingen worden niet gerekend, maar hij heeft wel klanten in Nederland, Duitsland, Luxemburg, frankrijk en heel België, dus is hij wel iets langer dan twee uurtjes onderweg, hé!

Vanaf welke leeftijd ga jij op pensioen? Mijn man werd dit jaar 65 en werkt nog steeds.

Ik klaag niet, we hebben altijd al hard gewerkt en zijn het gewoon, maar jaloerse beambten op een mooie auto en huis... dat is er mij net iets teveel aan. Zeker nu ik weer eens alleen thuis zit.

Gepost door: Janice | 24-06-09

Ik jaloers mevrouw? Op een leven van enkel werken en uw partner alleen thuis laten zitten?
Nee hoor, ik heb enkel gereageerd op de heer stradi die het nodig vond alle ambtenaren te schofferen op een manier die echt onbetamelijk is. Vandaar mijn verdediging met even grote clichés als de zijne.
En uw mooi huis en auto, echt waar, ge moogt ze hebben, mevrouw.

Gepost door: Roger den ambtenaar | 24-06-09

Moet dat nu echt? Oei, pas thuis van het werk en de volle lading van mijnheer Roger
Roger mercikes he, was jij het die iedere maand die stempel zette?
Lees nog maar eens wat ik schreef en in welke context.
Je kon die tekst natuurlijk eerst even laten lezen hebben aan de collega’s van de verdieping waar je zit, om daarna de mening te vragen van je superieur, die dan de tekst met toestemming van de délégé kon doorspelen naar de juridische dienst, die dan op zijn beurt je een interne nota kon sturen met tekst en uitleg, waarna je een nota had kunnen terugsturen met de vraag of er geen juridische stappen kunnen gezet worden, op zijn beurt kan de juridische dienst de binnenlandse veiligheid vragen mijn ip-adres te traceren, die dan op zijn beurt… laat maar.
Er zal wel een collega meer moeten aangenomen worden want heel deze toestand vraagt zoveel bijkomend werk dat je er niet meer aan toe komt om je quota stempels te zetten.
Alle gekheid op een stokje, in de laatste jaren middelbaar hebben ze in een enquête de leerlingen gevraagd bij welke firma’s ze het liefst aan de slag wilden, de overheid of zelfstandige was het alternatief, raad es, 90% voor de overheid, 3% voor een loopbaan als zelfstandige.
Weten die joeng meer dan U Mijnheer Roger?

Gepost door: stradi | 25-06-09

nu even ernstig In veel privé-sectoren hebben starters twintig dagen vakantie. Bij de overheid krijgen ze er meteen 35." Goed voor de jongeren, maar wie betaalt deze luxe? Het ambtenarenstatuut discrimineert. Het discrimineert de miljoenen werknemers die in de privé-sector wroeten en die een te groot deel van hun loon moeten afstaan om het ambtenarenstatuut te blijven betalen. Het discrimineert de talloze private ondernemingen die wanhopig op zoek zijn naar geschikt talent, maar niet de middelen hebben om te concurreren met de overheid, die een overvloed aan voordelen kan bieden. Het discrimineert de werknemers die via interim-arbeid, verboden bij de overheid, op zoek gaan naar een flexibele werkomgeving. Het belemmert de ondernemerszin die in ons land broodnodig is door gebrek aan gekwalificeerd personeel die nu vastgeroest zit in het comfortabel systeem van werkzekerheid die niet meer van deze tijd is. Deze kosten de belastingbetalers handen vol geld, ze brengen niets bij aan lands economie en hun bijdrage tot het pensioenfonds wordt gedragen door de private sector via belastingen. Het royale ambtenarenpensioen die ze enkel kunnen bekomen als ze hun dagen slijten tot de pensioenleeftijd.Uit het statuut stappen is niet mogelijk zonder verlies van een heleboel voordelen en rechten.Begrijp me niet verkeerd,een goede werking van het staatsapparaat is zeker nodig, maar hoeveel mensen in overheidsdienst hebben na hun dagtaak het wrange gevoel niet van de ledigheid en nutteloosheid van hun bijdrage.
In Nederland doet men het met de helft van het aantal ambtenaren voor meer inwoners, dat kan hier ook. In de jaren zeventig heeft de overheid duizenden ambtenaren aangeworven om de werkloosheidstatistieken te verdoezelen, nu er nijpend tekort is in de private sector durft men het roer niet om te draaien in de andere richting .

Gepost door: stradi | 25-06-09

meer voordelen bij overheid dan in de "privé"????? dit vind ik persoonlijk toch een beetje overdreven. Allebei, zowel privé als overheid hebben hun voordelen. In de privé krijg je gemakkelijker voordelen als een firmawagen, gsm van het werk, pc, reischeques, bonussen enz. bij de overheid en sociale bedrijven(zoals Bond Moyson waar mijn moeder werkt) is dit veel minder het geval mijn vader werkt in de "privé" en heeft al de voordelen die ik hierboven opnoemde, maar die heeft mijn moeder dus niet. Ik wil hiermee niet zeggen dat er meer voordelen zijn in de privé dan bij de overheid, maar ik wil gewoon zeggen dat er veel meer kansen zijn op het maken van carrière in de privé, het enige wat je moet hebben zijn de nodige capaciteiten en de juiste werkattitudes, mijn vader werft regelmatig mensen aan, maar deze doen ondanks het krijgen van firmawagen enz. niet wat van hen verwacht wordt en daarom moet hij ze soms dezelfde dag nog ontslaan, het probleem is gewoon dat er tegenwoordig te weinig mensen zijn met de juiste werkattitude. het andere wat u daar aanraakt is het feit dat er teveel ambtenaren zijn, hier geef ik u volkomen gelijk, maar om daaruit te concluderen dat je bij de overheid een betere en succesvollere carrière kunt uitbouwen en meer "voordelen" hebt dat vind ik persoonlijk een beetje overdreven.

Gepost door: charlie | 27-06-09

Niet gezegd. "maar om daaruit te concluderen dat je bij de overheid een betere en succesvollere carrière kunt uitbouwen en meer "voordelen" hebt dat vind ik persoonlijk een beetje overdreven."

Dat werd ook niet gezegd, leer lezen...

Gepost door: p0p4rt | 28-06-09

Patrick Janssens Een heimelijk ventje is de Simple d'Anvers altijd geweest en zal hij altijd blijven: nu is hij weer stiekem getrouwd. Met zijn twintig jaar jongere veiligheidsadviseuse Sabine Steels. En schaart zich dus bij het Potager Genootschap van oude politici die via een groen blaadje hopen te ontsnappen aan het genadeloze malen van de molen des tijds. Als ze dan trouwen, moet het om een of andere reden altijd geniepig gebeuren. Wilfried Martens had niet eens zijn eigen kinderen ingelicht, die hebben op de radio vernomen dat ze een nieuwe moeder hadden. Waartoe dient eigenlijk een kinderrechtencommissaris als hij zoiets laat passeren?

Wij herinneren eraan dat Knack over de kwestie Janssens-Steels al berichtte in 2006, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. In dit blad werd toen een artikel uit de Antwerpse faxkrant 't Scheldt onder de aandacht gebracht. Daarin stond dat het Antwerpse stadsbestuur een vacature voor de nog niet bestaande functie van veiligheidsadviseur had uitgeschreven en dat er maar één kandidate voor was: toevallig het nieuwste lief van de burgemeester. Die dan ook prompt benoemd werd en zonder examen af te leggen meteen in een van de hoogste salarisschalen terechtkwam. Kwestie van het nieuwegezinsbudget een beetje op peil te houden, want een socia-listenloft kost in Antwerpen al evenveel als in Mechelen, om nu maar even het gelijklopende probleem te belichten van de bekendste twee loftsocialisten in Vlaanderen. In datzelfde artikel van 't Scheldt werd ook gemeld dat de zoon van de burgemeester tot tweemaal toe geverbaliseerd was wegens vandalisme en dat volgens kwaadsprekers, in Antwerpen nochtans niet makkelijk te vinden, de burgemeester tussenbeide was gekomen om iets te regelen.

Die twee beweringen waren door Knack zorgvuldig nagetrokken, en er werd besloten dat van de beïnvloeding van de pv's géén sprake was, van zijn relatie met die veiligheidsadviseuse wel. Correcte informatie, zoals u van Knack op de meeste pagina's gewoon bent. Maar volgens de Janssens, die nu dus met diezelfde veiligheidsadviseuse getrouwd is, was álles gelogen. Op de openbare omroep verklaarde hij publiekelijk dat de deontologie van Knack nog niet tot aan de enkels reikte van die van Dag Allemaal .

Drie dagen na de verkiezingen kwam hij in zijn limousine met chauffeur het parkeerterrein van het Brussels Media Center op gereden, om na eigen smeekbede onze chef-Wetstraat even te kunnen spreken. Hij had het allemaal niet zo bedoeld, en of Knack in het vervolg niet wat positiever over hem wou schrijven... Onze chef-Wetstraat heeft wel vaker met onderkruipers te maken, maar van deze stond hij toch te kijken.

Het traject Antwerpen-Brussel legt Janssens doorgaans alleen af om in het Vlaams Parlement in de gauwte zijn geld te gaan ophalen. In het rapport dat De Standaard opmaakte over wat elk Vlaams Parlementslid tijdens de voorbije vijf jaar had gepresteerd, staat Patrick Janssens met een nul over de hele lijn. Met als bijgevoegd commentaar: ' Janssens beschouwt het Vlaams Parlement als lobbyplatform voor de belangen van zijn stad, en voerde verder bewust geen klap uit. Zelfs als het in de commissies over Antwerpen ging, was hij er vaak niet. '

Hallo, dat is er niet naast. Tweede bron checken, u kent Knack. Een soortgelijk rapport in De Morgen, ook daar kreeg de Simple 0 op 10. Begeleidend commentaartje: ' Wie op woensdagnamiddag wil weten of er nog tijd is voor een koffie of een plaspauze, moet alleen naar de stoel van Patrick Janssens kijken. Zit hij er, dan is er een stemming nabij. Hij drukt op de juiste knop en verdwijnt meteen weer. Beweert zo de Antwerpse belangen te verdedigen, maar is niet eens aanwezig als er over Antwerpen wordt gepraat. Deed in vijf jaar tijd twee keer zijn mond open. '

En dan maar klagen over de antipolitiek. Het is niet Patrick Janssens die de politiek zal ontdoen van het cliché van 'de zakkenvuller'. Zijn deontologie reikt nog niet tot aan de enkels van de grootste knopendraaier van het Vlaams Belang. Als je dan toch zo veel minachting hebt voor het ambt van Vlaams Parlementslid, stel je dan niet opnieuw kandidaat. Of wees op zijn minst zo eerlijk om aan het salaris ervan te verzaken. Maar dát is natuurlijk al te veel gevraagd van een loftsocialist.Koen Meulenaere

door Redactie Knack | 9 juli 2009 17:00

Gepost door: p0p4rt | 11-07-09

Kwast Rare kwast die Janssens. Zonder hemd en zonder plastron, om er toch maar zo veel mogelijk als een gewone arbeider uit te zien, maar wel een dure loft en een nog veel duurder lief. Want wat kost die onnodige functie eigenlijk aan de stadskas?

Gepost door: Wannes | 11-07-09

De commentaren zijn gesloten.