24-07-09

Weeral, het wordt een slechte gewoonte in ons land.

Jaren geleden ging Laurette Onckelinx, toen nog minister van Justitie, naar Marokko. Deze keer niet om haar ex-man uit het gevang LEES HIER te krijgen, maar om te kijken of Marokko haar criminele onderdanen niet zelf aan een gepast ‘onderdak’ konden helpen.
Toen ze terug kwam vertelde ze dat Marokko enkel bereid was om 'zware' criminelen terug te nemen. Wat nu juist onder 'zware' criminaliteit viel en wat onder ‘kleine criminaliteit’, en welke strafmaat daarvoor moest worden toegepast weet niemand. Maar Laurette maakte het snel duidelijk. Alles wat minder dan drie maanden cel kreeg viel onder kleine criminaliteit en moest niet meer bestraft worden met opsluiting.

Wat Marokko betreft weet ik niet goed wat ze bedoelen met ‘zware criminelen’, want tot nu toe was er van de 21 zware criminelen die terug naar huis werden gestuurd, geen enkele Marokkaan bij. Het waren 4 Bulgaren, 3 Polen, 8 Roemenen, 4 Nederlanders en 2 Fransen. (Die laatste kunnen eventueel oorspronkelijk van andere origine zijn, dat weet ik niet).

In ieder geval waren de Marokkaanse voorwaarden zo streng, dat er nagenoeg geen enkele zware crimineel tot nu toe terug moest. Ze mochten o.a. enkel de Marokkaanse nationaliteit hebben en geen Belgische erbij en ze mochten hier ook geen familiale banden hebben.

Laurette vond dat destijds blijkbaar een goed voorstel…en daarmee zitten we weer met ontsnappingen van zeer gevaarlijk tuig dat niet achter de muren van onze luxueuze staatsinstellingen wenst te blijven, ook al is het meestal van zeer korte duur. En zo zitten er nog een duizendtal opgesloten die binnenkort ook weer op onze maatschappij zal worden losgelaten. T.t.z. als ze al niet eerder ontsnappen natuurlijk, zoals de 28 gedetineerden in Dendermonde die toen ook al vonden dat het voor hen genoeg was geweest en het samen op een lopen zetten.

Hoe zit dat dan met die netten die twee jaar geleden, na de vorige helikopter ontsnapping, waren beloofd? Enkele stevige palen in beton zouden ook al helpen. Maar dat zal wel te goedkoop en te simpel zijn.

Twee jaar geleden werd er in de regering gesproken over bootgevangenissen. Ons land zou twee boten overkopen van Nederland omdat dit goedkoper zou zijn dan nieuwe gevangenissen bouwen. Ze zouden ook meteen kunnen worden ingezet omdat de bouw van een gewone gevangenis jaren duurt. Nederland zet die boten uit op de Schelde, en dat is nu niet bepaald een aantrekkelijk idee om na te volgen. (Liever zo ver mogelijk op zee… misschien zijn de zeegoden met ons…)

Maar nu de CD&V aan de macht is, zij die destijds het hardst hebben geroepen op de parlementaire oppositiebanken, blijft het oorverdovend stil.
En onze premier? Hij laat maar massaal regulariseren om zo snel mogelijk en zonder zorgen met de camper door Australië te kunnen trekken…

14:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

1 Euro 50 meer moet dat niet zijn Voor zware criminelen die in het verleden het heden en de toekomst,onverbeterlijk van aard, enkel bestaan om hun medemensen ,leed tot enorm veel leed te berokkenen bestaat er een vrij goedkope en duurzame oplossing, ongeveer 1Euro 50 de prijs van een kogeltje.Veel beter dan een klein legertje aan psychiaters,sociale assistenten, commissie's en dergelijke.Is mijn idee barbaars ,onmenselijk niet correct politiek...ik denk het niet. Het is in ieder geval "de oplossing" als die ontsnapte "rotzakken" de vuilnis van de maatschappij slachtoffers zouden maken , zijn onze minister en heel die sliert van menselijke correcten gewoon "mededaders" want de ontsnapping van die "vuilnis" was enkel mogelijk door hun zogezegd menselijk beleid,waar den onozele Belg slachtoffer van kan worden..

nog iets Janice ben blij dat ge terug bent ...

Gepost door: Rene | 24-07-09

snelle wetten maken de zoveelste stomme herhaling van mensen die ons land moeten besturen, eerst moet er al verscheidene keren iets ernstig gebeuren zoals ontsnappingen, procedure fouten voor kapitaalkrachtige criminelen of witte boord criminelen, kinder ontvoering, enz...enz de lijst wordt heel lang. Dan plotseling schiet men wakker en wordt er tussen allerhande andere moeilijke problemen die maar niet opgelost raken snel een wet in elkaar gebokst om maatregelen te nemen.
Ongelooflik toch in dit apenland, de buitenlandse pers zal er weer eens mee lachen.

Gepost door: justice | 24-07-09

het valt op ! er zitten hoe langer hoe minder marokkanen in onze gevangenissen .

Gepost door: jos | 24-07-09

Lessen Ik heb er in't verleden reeds op gewezen dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor ons justitiebeleid, kemels hebben geschoten. Ze zijn afgetreden en ontslagen en als ze aan de kant staan, staan ze als eersten te roepen voor verandering. Ze zouden het plotseling veel beter kunnen. Onkelinckx wordt opnieuw minister van een geheel andere bevoegdheid en De Clerck? Ja die wordt terug minister van justitie. Het is echt ongelooflijk, maar dat zijn we ondertussen gewoon en de criminelen, rekenen er ondertussen op. Maar parkeer de auto eens verkeerd...

Gepost door: p0p4rt | 25-07-09

Wie zal dat betalen....
Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk, maar het zullen er allicht vele tienduizenden zijn. In feite goot het conclaaf van het Kernkabinet het regeerakkoord van 2008 in een instructie. Het gaf de nieuwe staatssecretaris voor asiel en migratie, Melchior Wathelet (cdH), ruime bevoegdheden om die uit te voeren. Open Vld liet terzake alle eisen vallen. Alle andere discussiepunten (over schijnhuwelijken, de snel-Belgwet, het misbruik van de studentenvisa...) die tot nu toe op aandringen van Open Vld en CD&V aan de regularisatie van illegalen waren gekoppeld, werden losgekoppeld. Zij zullen in september worden besproken.
Het aantal "individuele" regularisaties was onder Turtelboom hoger dan ooit tevoren maar PS en cdH vonden dat onvoldoende en ze, ze wilden een nieuwe circulaire met nieuwe, ruimere regularisatiecriteria.
WAT VERANDERT NU?
Wat is nieuw in vergelijking met het systeem onder Migratieminister Annemie Turtelboom (Open Vld)?
1. Asielzoekers die vijf jaar of meer op een uitspraak over hun asielaanvraag wachten
2. De instructie voegt aan de groep illegalen die om "prangende humanitaire redenen" kunnen worden geregulariseerd, twee groepen toe. Het gaat om de illegalen die "duurzaam in België zijn verankerd".
Geschilpunten zijn er ook over de strijd tegen de schijnhuwelijken, het misbruik van studentenvisa en de gezinshereniging. Op al deze vlakken is België soepeler dan de ons omringende landen. De federale politie waarschuwde er al voor dat de mensensmokkelaars zich nu op deze wettige statuten richten.
Schijnhuwelijken worden sinds kort beteugeld door een strafwet, maar er is nog niemand veroordeeld en de procedures om een schijnhuwelijk te ontbinden en achteraf via een andere procedure de nationaliteit af te nemen, zijn te complex. Bovendien omzeilen de illegalen steeds meer het systeem door "schijn-samenlevingscontracten" te laten registeren. Die kunnen nl. makkelijker ontbonden worden.
Gezinshereniging is momenteel het belangrijkste kanaal geworden om als buitenlander wettig in België te geraken. Omdat de wet veel soepeler is dan in het buitenland, zakken mensen naar hier af om te herenigen: de problemen van de Belgiëroute vanuit Nederland zijn bekend.
De snel-Belgwet, waardoor buitenlanders Belg kunnen worden, is te soepel. De wet moet migratieneutraal worden, zodat een buitenlander die nog nooit in België is geweest geen Belg meer kan worden (zoals nu gebeurt) louter en alleen omdat hij ooit een ouder had die Belg was. Het zou ook niet makkelijker mogen zijn om Belg te worden dan om wettig in België te verblijven.
BEDENKINGEN
1. Open Vld (en in mindere mate CD&V) hebben heel wat water in hun wijn gedaan. Eerst en vooral door nu al over het regularisatiedossier te beslissen en de rest uit te stellen tot september. Daardoor is er geen stok achter de deur meer om cdH en PS te dwingen om hieraan iets te veranderen. De instructie voor de regularisatie is er immers al en hoewel de illegalen zelf hier geen rechten kunnen uit putten, toch moet DVZ ze uitvoeren, zelfs als de regering valt.
2. Open Vld heeft nog meer toegevingen gedaan. Annemie Turtelboom had alle criteria om "duurzame verankering" van illegalen in ons land te beoordelen in een rigoureus puntensysteem opgenomen. Dat systeem werd becritiseerd omdat het te streng was. Die kritiek kon best terecht zijn, maar nu gaat het hele puntensysteem niet meer door. De beoordelingsmarge van Turtelbooms' opvolger, Melchior Wathelet, is nu veel ruimer dan die van Turtelboom.
Zonder puntensysteem is er grote onduidelijkheid over de wijze waarop de criteria van duurzame verankering moeten worden gecombineerd en gewaardeerd: welke criteria kan staatssecretaris Wathelet laten wegvallen als hij iemands situatie beoordeelt (werk? taalkennis? schoolgaande kinderen?), hoe zal hij die criteria waarderen, is er een hiërachie in die criteria? Dat is onduidelijk en daardoor is de - vroeger toch fel gehekelde - onzekerheid voor de illegalen eigenlijk nu veel groter dan onder het voorgestelde systeem-Turtelboom. Die onzekerheid wordt nog versterkt doordat naast de uitdrukkelijk vermelde groepen van illegalen ook nog "andere gevallen" om "prangende redenen" kunnen worden geregulariseerd, met een "bijzondere aandacht voor vreemdelingen die behoren tot een kwetsbare groep". Dit is allemaal erg vaag.
3. Wellicht wordt dit - hoe men het ook draait of keert - een tweede collectieve regularisatie, die tienduizenden illegalen een verblijfsvergunning zal geven. Deze regularisatie is ingegeven door humanitaire redenen en dat siert de regering en onze samenleving. Volgens de premier gaat het niét om een collectieve regularisatie “omdat er geen automatische rechten worden gecreëerd voor niemand. Ieder geval wordt individueeel onderzocht en kan worden afgewezen”. Dat mag zo zijn, maar het lijkt toch een semantische discussie.
4. Deze regularisatie is duur, maar de kost is niet bekend. Er moet personeel bijkomen om de regularisatie door te voeren, zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als bij de OCMW's, die een aantal geregulariseerden moeten opvangen. Want al de geregulariseerden vinden zeker niet onmiddellijk werk. Vijf jaar na de collectieve regularisatie van 2000 werkte amper 50,8% van de 50.000 geregulariseerden, 13,9% trok dop, 19,6% kreeg OCMW-steun. En toen was er nog géén economische crisis. De aantallen zullen nu mogelijk nog groter zijn. Er komen ook nog kosten voor sociale huisvesting, inburgeringscursussen en dies meer. Ook dat bedrag valt niet te onderschatten.
En vergeten we niet dat de groep geregulariseerden van 2000 na vijf jaar al een even grote groep mensen had laten overkomen door de gezinshereniging. 50.000 geregulariseerden leidde dus toen tot veel meer buitenlanders die wettig naar hier komen en die vinden zeker niet allemaal werk.
5. En dan is er nog het mogelijke "aanzuigeffect" van deze regularisatie. Premier Van Rompuy ontkent dit ten stelligste. "Iedere buitenlander weet dat het akkoord eenmalig is en dat het bedoeld is om een vroegere situatie recht te trekken. In 2000 was er inderdaad wél een aanzuigeffect. Dat was mogelijk omdat de procedures toen erg lang duurden. Nu kan dit niet meer, de wet is in 2007 gewijzigd en de procedures zijn nu kort", zo luidde zijn commentaar op deze kritiek. Het is een boude stelling, want niemand weet wie door die regularisatie naar België gelokt wordt, al dan niet gestimuleerd door netwerken van mensensmokkelaars.
6. Het is idealistisch om te zeggen dat "niet de kosten tellen maar de mensen". Schrijnende en discriminerende situaties moeten worden rechtgetrokken. Deze samenleving moet mensen in nood helpen. Dat is allemaal juist. Maar deze uitspraken van de premier mogen geen makkelijke truc zijn om iedere bedenking op deze regularisatie af te blokken.
En minstens drie kritische vragen blijven over:
* Een beleid dat zelfs geen minimale schatting maakt van het kostenplaatje dat er aan vasthangt, kan moeilijk een goed beleid worden genoemd. CD&V weet dat, want nog maar pas diende haar fractieleider Servais Verherstraeten een wetsvoorstel in waardoor de politieke partijen verplicht worden om de voorstellen die ze lanceren in verkiezingscampagnes financieel te becijferen. Dat had ook hier gemoeten.
* Een beleid dat geen preventieve maatregelen neemt om het aanzuigeffect van deze regularisatie te voorkomen in de toekomst (door de proceduritis in de vreemdelingenwet te beperken of de gezinshereniging op gelijk niveau met de ons omringende landen te brengen) is geen vooruitziend beleid. Maar misschien komen deze maatregelen nog in september.
* En hoe idealistisch dit beleid ook is, er is - in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd - geen maatschappelijk draagvlak voor een collectieve regularisatie. Twee op de drie van de personen die wettig in België verblijven (autochtonen en allochtonen) vinden dat België "vol" is en dat er niemand meer bij mag, zo wees een onderzoek van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding uit. Alle andere staten van de Europese Unie zijn trouwens op advies van die Europese Unie afgestapt van dergelijke collectieve regularisaties.
http://www.gva.be/dekrant/experts/johndewit/kernkabinet-regulariseert-illegalen-met-duurzame-banden.aspx

Gepost door: stradi | 25-07-09

Het probleem van die netten, is dat ze geweldig duur zijn. Om één gevangenis te overspannen, moet men € 250 000 voorzien. Voor die van Latin zelfs € 450 000, omdat die koer daar 'afwijkt van andere gevangenissen' (waarschijnlijk is ze groter, waardoor de netten sterker moeten zijn). Bovendien is de overkapping van sommige koeren onmogelijk, omdat het net simpelweg de krakkemikkige muren naar beneden zou halen - hoezo, luxueuze gevangenissen?

Het probleem met die palen, is dat gevangenen er eventueel zouden op kunnen klimmen en op die manier ontsnappen. Omgekeerde paraplu's zouden wel een oplossing kunnen zijn.

Gepost door: 1MT | 25-07-09

Brugse gevangenis is nieuw en luxueus (zie link) Het is duidelijk dat de meeste mensen hier enkel de internetkranten lezen, want in HLN (op papier) stond vandaag dat de broer van de gevluchte Mohammed Johri ( Soufiane Johri - die zelf ook een enkelband draagt) zijn broer oproept om zich aan te geven om de zwakke gezondheid van zijn moeder te sparen. De ouders zijn momenteel op vakantie in Marokko en weten nog van niets.
De vader had hem al vanaf zijn eerste overval buitengesmeten. De vader, is zoals meestal bij de oudere generatie, een hardwerkende arbeider bij Umicore, waar hij al dertig jaar werkt.

De broer met enkelband, zegt dat hij zijn lesje geleerd heeft en begint nadat zijn enkelband uit mag, bij een bouwbedrijf te werken.

Maar hij vertelde dat hij vorig jaar nog samen met zijn broer in de cel zat, waar ze gezellig hun potje konden koken in hun microgolf, playstation spelen, een filmke kijken en elke dag naar de fitness gaan.

Je moet dus niet in de lotto winnen om zorgeloos te kunnen leven, pleeg gewoon een paar overvallen waarbij enkele doden vallen en je bent binnen.

Inderdaad wel luxueus zou ik zeggen, zeker in vergelijking met de gevangenissen in Marokko of zelfs de oudere gebouwen in ons land.

Gepost door: Janice | 25-07-09

Gevangenis in Marokko klik op link voor video

Gepost door: Janice | 25-07-09

Ik zie nu pas dat het er ondertussen werd afgehaald.

Maar de reacties zeggen genoeg

Gepost door: Janice | 25-07-09

En daarom zitten ze liever hun straf hier uit.

Gepost door: Janice | 25-07-09

De Rechten van de Criminele Mens ..... primeren in Belzeike op de Rechten van de Slachtoffer Mens, daarom mag men bij criminelen de achillespezen niet oversnijden om hen het ontsnappen te beletten...

Gepost door: Autochtone Weerstander | 25-07-09

200.000 tot 400.000 Euro voor anti helicopternetten ??? zou een bordje "verboden te landen voor vluchthelicopters" in het nederlands en het arabisch niet volstaan ??

Gepost door: Rene | 26-07-09

Probeer het eens, he, Rene, benieuwd of het wat uithaalt ...

Dat van die gevangenissen is waar. Het mag wel een beetje strenger allemaal. Maar veel gevangenissen in België zijn krotten. Dat neemt niet weg dat de gevangenen 'luxueuze dingen' (playstatio e.d.) mogen doen.

Hoe dan ook, ik hoop dat u niet streeft naar gevangenissen naar Marokkaans model?

Gepost door: 1MT | 26-07-09

Nee, ik streef naar Marokkanen in Marokkaanse gevangenissen. Dan is meteen het tekort aan cellen ook opgelost.

Gepost door: Janice | 26-07-09

en uit welk bevolkingssegment kwamen die 3 stukken crapule WEERAL ? Ge moogt raden tot ge het juist raad maar ge zult niet zonder adem vallen

Gepost door: Free Speech | 27-07-09

In deze economische crisis de Marokkanen hun straf laten uitzitten in land van herkomst?wat gaan ze dan doen met al die werkloze cipiers?
Geloof of geloof me niet, ik was de laatste vijf jaar politie-inspecteur amigobewaker bij politie-Antwerpen Noord...We waren al eens blij dat we een rasechte Belg mochten opsluiten.De rest waren allemaal "verrijkers" van multiculturele en multicriminele aard. De "gastenboeken" die wij moesten invullen voor iedere klant,liegen niet...Ik schat ongeveer 80 procent vreemde namen...Onze grootste werkgevers was "den import" wat dat betreft mochten wij niet klagen

Gepost door: Rene | 27-07-09

Ze zorgen inderdaad voor werkgelegenheid... misschien moeten ze de gevangenissen maar privatiseren en hen laten werken voor de kost.

Gepost door: Janice | 27-07-09

Operatie cellen vrij maken Vandaag zijn er weer minstens vijf gevangenen ontsnapt uit Merkplas.

Gepost door: Janice | 28-07-09

De madame die de heli huuirde is een bekeerling van Talhaoui Bart Debie verneemt uit goede bron dat het de Hobokense imam Nordine Talhaoui (met zijn praat over het hoofddoekenverbod) is die Lesley D. (madame die de heli voor Sekkaki huurde) heeft bekeerd tot de islam. Goe bezig !

Gepost door: Janice | 28-07-09

De vrouw was enkele jaren geleden te zien op 'Koppen'. En kijk eens wie er les gaf aan haar ... Inderdaad, een oude bekende.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/1.570967

Gepost door: 1MT | 28-07-09

Ik zet het even naast URL, da's makkelijker.

Gepost door: Janice | 28-07-09

Vijf dagen na de ontsnapping is van de vrouw en de drie bevrijde gangsters nog geen spoor. De medeplichtige die op de binnenkoer van de gevangenis moest achterblijven, verschijnt vandaag voor de raadkamer.

Ze zullen in een boerka rondlopen zeker?

Gepost door: Janice | 28-07-09

Van die zes ontsnapten uit Merksplas zijn er vier terug opgepakt. Twee zijn foetsie...
en dan vragen ze zich af waarom de inheemse bevolking met een onveiligheidsgevoel zit.

Gepost door: Janice | 28-07-09

Weer mis Weer zo'n typische verkeerde link van MT:

"De pagina die u zoekt kan niet gevonden worden, mogelijk bestaat ze niet meer"

We worden het gewoon intussen...

Gepost door: Wannes | 28-07-09

nee, je moet daaronder op 'deredactie' klikken en dan kom je er.

Gepost door: Janice | 28-07-09

Wurggreep Weeral een belgenmop erbij: gevangenen ontsnapt dankzij ladder die ze gekregen hadden van de cipiers...Wat een heerlijk land is dit toch! En respect dat wij daarmee afdwingen in het buitenland! Echt tijd om onafhankelijk te worden, ze gaan ons nogal steunen! En 175 milj euro teveel betaald aan het vlinderpaleis, alleen al door stommiteiten vd ambtenaren! En de aannemers, zij glunderden... Ook met de helicopternetten voor honderdduizenden euros per stuk. Kost normaal maar tienduizend euro per stuk, maar er moet zoals steeds ook nog een villa af voor de directeur van de Regie der Gebouwen nietwaar? Ik ken de directeur daar, heeft niet zo lang geleden een hele tijd in den bak gezeten voor corruptie.. En de EU gaat Roemenie en Bulgarije beboeten voor corruptie, en Belgie niet??? Wat een grap! De aannemers hebben het land in een wurggreep, en niemand die er iets kan aan doen...

Gepost door: Wannes | 28-07-09

jos "er zitten hoe langer hoe minder marokkanen in onze gevangenissen" .


En er vliegen hoe langer hoe meer moslims in de lucht...

Gepost door: Wannes | 28-07-09

Lesley D. Lesley D. is dus zo'n bekeerde autochtone vrouw. Omdat ze met een moslim wou trouwen, zeggen ze. Ik begin daar anders over te denken, zeker nadat ik een gesprek zag op Holland ts een journalist en een bekeerde vlaamse moslima op een autobaanparking in Spanje, onderweg naar Marokko. Die leek mij, na 6 jaar samen met een marokkaan en 3 kinderen, heel oprecht en enthousiast over de islam. Het zou dus kunnen dat vrouwen eerst verliefd worden op de islam, en vervolgens op een moslim, en niet andersom. Ik vertrouw vrouwen voor geen haar.

Gepost door: Wannes | 28-07-09

Hela, hela, ge gaat weer niet beginnen, hé!

Gepost door: Janice | 28-07-09

En te weten dat je hier altijd op een 'vrouwelijke blog' zit, hé Wannes? Dat is dan toch wel een compliment voor mij vind ik.

Gepost door: Janice | 28-07-09

Discreet Jij bent ntl de grote uitzondering Janice. Vrouwen zijn sowieso nauwelijks aanwezig in politieke reacties, laat staan als politiek blogger (Ok, je hebt ntl Melanie Phillips en Anja Meulenbelt). Ik geloof dus alles wat je hier schrijft, en als dat bij hoge uitzondering eens niet zo is, dan zal ik dat u zoals gewoonlijk beleefd en discreet mededelen.

Gepost door: Wannes | 29-07-09

Misschien hebben vrouwen daar minder tijd voor?

Kindjes ... de was en de plas... en uiteraard zijn er ook heel wat die er inderdaad geen interesse voor hebben, nooit kranten lezen of nooit naar het nieuws kijken.
Maar zo zijn er ook een hoop mannen, hoor!

Dat is dan ook de reden dat ik absoluut tegen het verplicht stemmen ben. Er is wel een verandering merkbaar tegenwoordig, maar toch zijn er nog teveel mensen die gewoon stemmen op de partij waar ofwel hun ouders of hun partner voor stemmen.

Gepost door: Janice | 30-07-09

De commentaren zijn gesloten.