10-08-09

Benno Barnard, een man met lef!

Helaas voor alle politiek correcte kuddedieren - laat onze vriend Benno zich niet klein krijgen en inlijven bij de kudde lemmingen, zoals hij het zelf uitdrukt....

Deze week in Knack:

Linkse lemmingen
Mijn ergernis over links neemt gestaag toe. Al die thesen over de samenleving zijn als dorre bladeren in een herbarium.

Allerlei mensen eisen mijn hoofd sinds ik in een krant geschreven heb dat Inch'Allah? van Filip Dewinter getuigt van een redelijk inzicht in onze multiculturele vrolijkheid.
Bidt allen voor mij, zo zei ik - maar de strekking van Dewinters boek wijkt niet noemenswaardig af van de strekking van stukken en manifesten die Salman Rushdie, Bernard-Henri Lévy en Ian McEwan hebben gepubliceerd en ondertekend, om nog maar te zwijgen van de waarschuwende woorden van intellectuelen die de moslimwereld zijn ontvlucht - en die we maar liever in de steek laten omdat hun boodschap ons veel te zenuwachtig maakt. Die strekking luidt dat de islam als politieke ideologie een grote zwarte steen van mannelijke agressie, inktzwart obscurantisme en diepe achterlijkheid is, gericht tegen alles wat ons dierbaar is of zou moeten zijn.

In de grote steden van West-Europa worden homo's weggepest door hun moslimburen, en leraren in het middelbaar onderwijs worden geterroriseerd door moslimjongens, terwijl de meisjes demonsteren voor hoofddoeken, als kippen voor legbatterijen. En dat zijn maar twee voorbeelden van de toenemende terreur van de islam, die dagelijks wordt aangewakkerd door de preken van imams en de rotzooi die schotelantennes uit allerlei moslimdictaturen aanvoeren. Niettemin zijn er nog altijd intellectuelen die temen dat we ons vertrouwen moeten stellen in het emancipatorisch vermogen van de islam.
Maar het emancipatorisch vermogen van die godsdienst is nogal beperkt. Intellectuelen hebben in navolging van Hegel vaak een hekel aan feiten, maar de waarheid (die vervelende bijkomstigheid van hun bibliotheek) luidt dat er in de hele wereld geen enkel land met een islamitische meerderheid bestaat waar de minderheden de facto gelijke rechten hebben - gewoonlijk worden ze daarentegen gepest, gediscrimineerd of zelfs vermoord.

De krankzinnige situatie is ontstaan dat je als islamcriticus smerige verwijten naar je hoofd geslingerd krijgt omdat je roept dat de salon, waar het voorgeslacht de kostbaarheden van onze liberale beschaving heeft uitgestald, in de fik dreigt te vliegen; ja, het tapijt smeult al... Je bent aan verdachtmakingen onderhevig omdat je het een verstandig idee vinden de brandweer te bellen als het brandt. Ondertussen praten de gauchisten over de moslims als kindermeisjes over de aan hun zorgen toevertrouwde kleintjes.

Een zekere Marc Botenga beweert op een linkse website het navolgende omtrent Ahmadinedjads bedoelingen met Israël:
'Wat betreft Israël kan ik heel duidelijk zijn: hij heeft het verdwijnen van Israël altijd vergeleken met het verdwijnen van Zuid-Afrika. Hij zegt: "Het Apartheidsregime is ook verdwenen, dus waarom zou het regime in Israël niet kunnen verdwijnen?" Dat is iets heel anders dan het hele land van de kaart vegen.'
Je zou Ahmadinedjad natuurlijk ook kunnen citeren als een autoriteit inzake homorechten.

Ach, linkse lemmingen! Welke zelfhaat maakt toch dat jullie brein maar manicheïstische schema's blijft produceren, met enerzijds verdorven westerlingen - Amerikanen, zionisten, islamcritici - en anderzijds mensen die deugen omdat ze arm en zielig zijn?

Kort geleden trok Ella Vogelaar, een wonderlijk vulgair klinkende Nederlandse socialiste, weer eens de fatale parallel: Geert Wilders was een nazi en de Marokkanen van de vierde generatie waren vergelijkbaar met de Joodse vluchtelingen in de jaren dertig.
De waarheid is dat de nazi's Wilders haten. De Nationale Socialistische Aktie/Autonome Nationale Socialisten (NSA/ANS) heeft vorig jaar een demonstratie tegen Wilders georganiseerd op het Binnenhof. Hij is in hun ogen een 'vieze zionist'. En de Nederlandse Volksunie (NVU) verwijt Wilders dat hij uit is op een burgeroorlog tussen moslims en christenen, terwijl die groepen volgens de NVU nu juist één front zouden moeten vormen tegen het zionisme, het kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme, want zo heten de vijanden van extreem-rechts...

Wilders en Dewinter - ik ben van mening dat je de wekker niet kunt verwijten dat hij luidruchtig afloopt.

Benno Barnard

11:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

broodroof Lang zal BBernard niet meer voor Knack werken, denk ik. Zijn vriend de journalist Joost Zwagerman is bij het NRC handelsblad buitengegooid omdat hij zich kritisch opstelde tegenover de multikul in NL. Zo gaan de ZEER verdraagzame politiek correcten met de vrije meningsuiting om.

Gepost door: LIES | 10-08-09

Dat kennen we inderdaad... Maar Knack durft af en toe wel eens niet politiek correct kritisch zijn. Ik hoop dat ze het blijven doen.

Gepost door: Janice | 10-08-09

GMM "terwijl de meisjes demonsteren voor hoofddoeken, als kippen voor legbatterijen".

Jaja, dat heeft hij goed gezien, de vrouwen moeten en zullen de kopvod dragen, wat hun ouders of vriend er ook van zeggen. Gisteren nog een reportage gezien over Dearborn bij Detroit, de grootste moslimnederzetting in de US. Na 3 generaties knoopt dochterlief ineens de kopvod om, zonder enige dwang van haar ouders of wie dan ook. Islam zit gewoon in de genen, alleen gentherapie kan soelaas brengen.
GMM = Genetically Modified Muslims.

Gepost door: Wannes | 10-08-09

John Holdren John Holdren, adviseur van Obama, de nieuwe Dokter Mengele? Daar lijkt het wel op als men zijn boek uit 1973 leest waarin hij uitlegt hoe de bevolkingstoename in de uS moet worden aangepakt: door een sterilisatieproduct in het drinkwater te mengen bv, of door vrouwen een sterilisatiechip in te planten, die alleen door ambtenaren mag worden verwijderd.

Hier ziet men de echte reden voor de innige liefde van links voor de islam: de mogelijkheid tot totale controle vd maatschappij.

Gepost door: Wannes | 10-08-09

De Voorslikker van het AEL...integreren ??!! ja ,wij de Vlaming ze zijn inderdaad "goe" bezig onze bruine broeders en ze hebben helemaal de neiging niet om zich te integreren....
Hier een klein gedeelte over wat de "voorslikker" van het AEL zoal schreef op zijn web...................Als tweede generatie in Belgie geboren Arabier of Marokkaan geloof ik dat het de plicht is van elke etnische culturele minderheid om "Nationalist" te zijn,als het gaat om het behoud van de eigen identiteit en cultuur in een Europees migratiecontext..Voor mij is het Arabisch nationalisme meer dan enkel een bevreidingsideologie voor mijn bezet Arabisch thuisland.Het is tevens mijn garantie ter behoud van mijn identiteit,de eigen taal en cultuur en tradities uit te dragen en over te dragen naar mijn kinderen en mensen en kinderen van mijn eigen gemeenschap....................

Ik denk dat hij die tekst heeft overgenomen van FDW met hier en daar wat aanpassingen...het zijn eerder "wij" het VB is een etnische minderheid geworden ..die moeten vechten om het behoud van alles wat we lief hebben en dat we stillaan maar zeker zien wegkankeren voor onze ogen....Wat kwamen die zonnebankjongens hier weer doen ... dat waren toch maar "gastarbeiders"? waarom zijn die hier nog ? "het werk is gedaan !! ze vreten alles op !!

Gepost door: Rene | 10-08-09

Die John Holdren is een adviseur met de grove borstel..maar hij heeft volgens mij wel een punt...er komen steeds maar "nieuwe mensen" bij ..binnen afzienbare tijd wordt onze planeet te klein.Wat Belgie betreft,ons zielig landje met zijn 50 regeringen begint ook stillaan te klein te worden ,ook door het feit dat onze regeringen een enorm inlevingsvermogen hebben voor buitenlandse "sukkelaars" die veel geld betalen om zich hier of elders in Europa te komen vestigen..Wat het "produceren van kindjes, vooral dan bij de import bevolking tegen te gaan en drastisch te doen stoppen is het schrappen van kindervergoeding na het tweede kind.Geloof me die maatregel is voor bepaalde bevolkingsgroepen radicaler dan sterlisatie.Kindertjes maken (wat nog plezant is ook) mag geen "bijverdienste" zijn.De enigsten die er na verloop van tijd wel mee varen zijn de "helicopter" ondernemingen...want kindertjes maken kan iedereen,daar moet ge geen studies voor doen,maar een degelijke opvoeding geven,daar hebben ze nooit van gehoord !

Gepost door: Rene | 11-08-09

Dat is in Knack, heu Kack verschenen, wat een verademing zo eens een objectief-correct artikel tenmidden van een politiek-correct mestvaalt , een roos op een mesthoop, PoCo-stront doet Rechtse Bloemen bloeien. Ik heb wel de indruk dat, spijts alle PoCo-journaille-canaille, de Linksologen en PoCo-logen een uitstervende soort worden, zoals destijds hun voorgangers , de Neanderthalers.

Gepost door: Rechtse Rake Rakker Rolls Royce | 11-08-09

"Barnard & Van Istendael en hun gebrek aan feitenkennis" Gentse Universiteit over Bernard

http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/deley_catherine.htm

Gepost door: DV | 11-08-09

weeral enkelen die rijp zijn om hun achterwerk ter ere van Allah in de lucht te verheffen.Blakende onwetenheid was ook de reden waarom het Iraanse volk koos voor een Islamitische staat,nu weten zij precies wat dat inhoud. DV weet het nog niet ! hij zal het aan de lijve ondervinden als we nog een tiental jaren verder zijn

Gepost door: Rene | 11-08-09

Muctazila Peroreren, alluderen, predestinatieleer, Muctazila, coëxistentie en inclusiviteit, res publica, judeocide, en zo gaat dat maar door in dat artikel van 2 vd meest vooraanstaande bekeerlingen van Vlaanderen. Tijd om eens buiten te komen?

Gepost door: Wannes | 11-08-09

Fritz Gelowicz Fritz Gelowicz, samen met 3 allochtone moslims, staat in Duitsland voor het gerecht voor het beramen van een terroristische aanslag met vrachtwagens vol explosieven op amerikaanse soldaten in D. Fritz werd op 16-jarige leeftijd moslim. Zijn vader is ondernemer, zijn moeder arts.

Welke Simpele Ziel vertelde hier vorige week nog dat criminaliteit en terrorisme veroorzaakt werden door armoede?

Gepost door: Wannes | 11-08-09

Als ze al beginnen over 'de moderne islam' weet ik al genoeg. De islam kan niet modern zijn. Er is maar één islam. Het is het woord van God rechtstreeks door de engel Gabriël aan Mohammed overgebracht en is nu nog net zo geldig als 1500 jaar geleden. Mohammed is de laatste levende ziel waar God tegen sprak, en voor een moslim is dat héééél belangrijk, want daarmee worden alle andere religies teniet gedaan en leven de volgelingen in zonde tot ze zich bekeren (islam betekent trouwens 'onderwerpen').

Veel mensen beseffen niet eens wat dat wil zeggen. Wat dat betekent voor een moslim!!!

Gepost door: Janice | 11-08-09

Er zijn wel verschillende stammen. Zo beweert de ene rechtstreekse afstammeling te zijn van Mohammed en de andere van een neef van hem. Die worden door de anderen dan weer niet aanvaardt als echte moslims. Daarom vechten Hamas en Hezbollah ook tegen elkaar.
(Hamas soennieten en Hezbollah shi'ieten)
Mahmoud Ahmadinejad, die momenteel weer Hezbollah met wapens aan het bevoorraden is, die via holen en gangen onder Gaza worden binnengesmokkeld (en vorige week al werd gebombardeerd door Israël) zei vorige maand nog tijdens een toespraak dat soennieten (gematigder)geen moslims zijn.

Gepost door: Janice | 11-08-09

Maar zelfs onder elkaar maken verschillende stammen ook serieus ambras. Zoals vorige week tijdens een vergadering in Pakistan van verschillende Taliban stamhoofden waarvan één deel het eens was met de anderen en ze er meteen een twintigtal hebben neergeschoten.
Dat is natuurlijk ook een manier om aan een unanieme stemming te geraken. Wie niet akkoord is mag nooit meer meedoen...paf - paf...

Gepost door: Janice | 11-08-09

De commentaren zijn gesloten.