27-08-09

Officiële reactie “Vlaams Comité voor Ex-moslims” op klacht van Nordine Taouil

Nordine Taouil en de extremisten van “Jongeren Voor Islam”

nordinetaouil300

Nordine Taouil is misschien wel een van de meest geslepen imams van Vlaanderen. In de volksmond wordt hij ook wel eens de “media-imam” genoemd. Met uitspraken als “moslimbloed is het beste ter wereld” heeft hij een zeer controversiële reputatie opgebouwd. Onlangs kwam de imam nog uitgebreid in het nieuws omdat hij moslimouders opriep om hun dochters thuis te houden indien ze niet met hoofddoek op school werden toegelaten. Dankzij zijn agressieve optreden ontving Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, doodsbedreigingen van enkele moslimextremisten die het hoofddoekenverbod niet pikten.

Nordine Taouil

Nordine Taouil was “officieel” tot 2006 nog imam van moskee El Muslimin in de Jan Palfijnstraat in Antwerpen. Volgens bekeerling Abdel Jabbaar is de heer Taouil hoofdverantwoordelijke voor de enorme radicalisering van 90% van de jongeren binnen deze moskee. Zijn haatboodschappen gericht tegen het westen, joden en homoseksuelen zijn hiervan de oorzaak. Sinds twee jaar staat in de moskee een andere imam te prediken, maar veel meer dan een stroman is deze niet. Achter de schermen houdt Taouil de touwtjes nog strak in handen. Volgens bronnen binnen de Belgische Staatsveiligheid zouden zelfs agenten van de Marokkaanse inlichtingendienst geïnfiltreerd zijn binnen moskee El Muslimin. Verschillende extremisten die in Marokko verdacht worden van terreuractiviteiten vinden in de moskee onderdak, en dit al ettelijke jaren. Als imam is Nordin Taouil verantwoordelijk voor wat er zich afspeelt in de moskee.

Nordine Taouil begeleidt op zijn beurt honderden bekeerlingen per jaar. Hiervoor werkt hij nauw samen met de extremistische organisatie "Jongeren Voor Islam (JVI)". Deze vereniging is onder andere enorm populair bij bekeerlingen die de Arabische taal nog niet machtig zijn. Er bestaat ook een Nederlandse afdeling van deze organisatie. Farid Zahnoun (alias Abou Anas) is de voorzitter van JVI. Hij staat bekend om zijn haatdragende boodschappen die hij uitspuwt tijdens lezingen voor honderden jongeren. De heer Zahnoun is bovendien zeer actief op het internet bij het verspreiden van agressieve jihadpropaganda die jongeren oproept om te gaan vechten tegen de ongelovigen in onder andere Irak, Afghanistan en Tsjetsjenië. Hiervoor werkt hij samen met de extremistische Algerijnse geestelijke Abou Hafs.

Enkele opvallende uitspraken van Nordine Taouil:

"Moslimbloed is het beste ter wereld", zei hij ooit. "We roken niet, drinken geen alcohol en seks hebben we pas na het huwelijk. Vlaanderen zou ons bloed dus goed kunnen gebruiken."

* Over de Taliban; 'Heel vriendelijke, vrijgevige mensen, die met lede ogen aanzagen hoe nergens in de buurlanden de mensenrechten werden nageleefd, maar ook dat de islam niet werd gerespecteerd. Ik vind het jammer dat de Taliban nooit een kans hebben gekregen om te bewijzen dat ze goed kunnen regeren en dat het Westen het land economisch niet heeft gesteund.'

* Na een verbod op hoofddoeken in een Antwerpse school; 'Ik heb alle schooldirecties een brief gestuurd om hen erop te wijzen dat de islam een erkende godsdienst is en dat in een democratie iedereen welkom moet zijn in de school waar hij of zij naartoe wil gaan. Daarom roep ik alle moslims op om, als dit verbod blijft gelden, hun kinderen in september niet naar school te sturen.' Taouil benadrukte wel dat, hoewel het protest geweldloos moet zijn, het niet mag stoppen bij de betoging van gisteren. Aan de school vraagt hij om de beslissing te herzien, anders 'dwingt u ons drastische beslissingen te nemen'.


Bron:
DE STANDAARD

Vlaams parlement


Farid ZahnounFarid Zahnoun (alias Abou Anas)

Op de website www.youtube.com staan verschillende filmpjes van de hand van Farid Zahnoun (alias Abou Anas) en Abou Hafs die aansporen tot de “heilige oorlog”. Bovendien wordt er voor dit initiatief ook samengewerkt met het productiehuis “Al-Ghoraba / Al-Ghuraba”. Ook terreurorganisaties als Hizb-ut-Tahrir en Al Qaeda werken samen met dit productiehuis om hun propaganda over het internet te verspreiden. JVI zorgt voor de Nederlandse vertaling van de filmpjes. Hieronder enkele voorbeelden.
object width="425" height="344">


Elk jaar organiseert Nordine Taouil met de "Taouil Group voor Haj en Umra" reisjes naar Mekka (Saoedi-Arabië). Via deze reisjes komen jongeren vaak in contact met allerlei extremisten. Ook uit Algerije en Pakistan. Vooral "Jongeren Voor Islam (JVI)" biedt deze reisjes van Taouil aan. Bovendien is een vooraanstaand lid van JVI, namelijk Tarik Touhafi, werkzaam voor de "Taouil Group voor Haj en Umra". De link is dus snel gelegd. Ondanks het negatieve rapport van Staatsveiligheid voor Taouil en de aanwezigheid van JVI op een lijst van extremistische organisaties opgemaakt door Federale Politie, sluiten onze politici de ogen voor deze feiten. Nordine Taouil en Farid Zahnoun zijn na verloop van tijd goede vrienden geworden. Een dodelijk koppel dus! Het “Vlaams Comité voor Ex-moslims” heeft dus redenen genoeg om Nordine Taouil als een gevaarlijk extremist te bestempelen.

Peter Velle
Voorzitter “Vlaams Comité voor Ex-moslims”

http://www.liberales.be/boeken/jami

http://www.arabeuropean.org/belgium/index.php?option=com_...

13:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Stadsbestuur blind voor radicale moslims Het past hier om het verslag hierover te plaatsen dat Marij Uit den Bogaerd twee jaar geleden schreef op the Brussels Journal.
In ruil voor het feit dat ze haar job deed (integratiemedewerkster) en deze zaken meldde aan het Antwerpse stadsbestuur, werd ze OP STAANDE VOET ontslagen!
Lees vooral ook de andere artikelen van Marij.

Ik plaats de tekst hier nog maar even integraal. Het artikel dateert van februari 2007!!!!!!!
------------
Stadsbestuur Blind voor Radicale Moslims
From the desk of Marij Uijt den Bogaard on Sat, 2007-02-24 19:34
De multiculturele samenleving is een onderwerp waarvoor veel belangstelling bestaat binnen welzijnswerk, dienstverlening en politiek, evenals in brede lagen van de bevolking. Die belangstelling valt toe te juichen. Dialoog is de eerste stap binnen iedere maatschappelijke verandering die niet met enkel geweld opgelegd wordt.

Een van de maatschappelijke veranderingen waarmee steden als Antwerpen te maken hebben, is de opkomst van gestructureerd, radicaal islamistisch gedachtegoed. Dat is verontrustend omdat dit vaak volkomen onopgemerkt gebeurt in wijken met een hoog aantal Antwerpenaren van andere origine.

Enkele jaren geleden vestigde een dergelijke organisatie zich in de wijk waar ik als projectmedewerker werkte. Het bestaan van deze nieuwe organisatie viel op doordat plots predikers opdoken in onze buurt die, met de koran onder de arm, jongeren aanspraken op straat. Deze verenigingen werken volgens een vaste structuur. De top die het gedachtegoed verspreidt is hoog opgeleid, hier geboren en vaak ook opgegroeid. Zij zetten de navolging van de zuivere islam centraal, en hierbij krijgt het beleid de rol van boeman. Iedere vorm van kritische bedenking betreffende hun gedachtegoed beschouwen ze as een provocatie van het Westen tegen het geloof, en moet met alle middelen bestreden worden.

Hun visie is duidelijk: de omgeving hoort zich aan te passen aan hun beleving van de islam, en niet andersom. Eveneens moet de achterban overtuigd worden. Jongeren krijgen volgens hen te vaak een “verkeerde” visie over het geloof voorgelegd, met culturele accenten door hun onontwikkelde ouders en imams die geen tot weinig opleiding hebben. Dit gat wordt door de verenigingen die de zuivere islam uitdragen gedicht.

Net als andere jongeren zijn ook islamitische jongeren op zoek naar een identiteit. Die wordt aangereikt door deze verenigingen. Via internet worden jongeren vanuit de visie voor een strikte islam geadviseerd over ieder aspect van het menselijk bestaan, inclusief regels voor correct telefoneren of toiletbezoek. Er worden gesloten zittingen ingericht, waar onderricht wordt gegeven in fikh (studie, formulering van het Islamitisch recht) en waar de sharia (de wetgeving, Arabisch woord voor inzicht, kennis en weten) wordt gepredikt. Ik vernam dit alles omdat het mij anoniem werd gemeld via brieven, via het internet en door persoonlijke getuigenissen. Ook kwamen vanuit de islamitische gemeenschap zelf meldingen binnen over opruiende taal van imams en predikers.

De radikale islamistische verenigingen ontwikkelen geen samenwerkingsverbanden met andere partners in de wijk. Ze halen hun inkomsten voor de huur van lokaal, inrichting van zomerkampen en andere werking uit sponsoring vanuit Saoedi-Arabië en Jordanië. De leiders van de vereniging kregen in die landen eveneens een opleiding. De radikale groepen sluiten zich evenmin aan bij de bestaande koepels of federaties. Niemand heeft zicht of controle op wat deze verenigingen doen, hoe groot hun impact is of tot welke problemen de verspreiding van hun gedachtegoed leidt.

En die problemen zijn er. Omdat je volgens de islamisten enkel maar met moslims hoort om te gaan, worden welzijnswerkers die geen moslims zijn afgewezen. Jongeren willen wel met Mohammed maar niet met Wim op stap. Vrouwelijke medewerkers hebben het helemaal lastig, zij horen niet te werken en thuis te blijven, het uitoefenen van hun taak wordt hierdoor sterk bemoeilijkt. Wie het beleid vertegenwoordigt is de vijand, en wordt door leiding van dit soort verenigingen ook als dusdanig afgeschilderd. Iedere poging tot samenwerking of dialoog strandt op een militante houding en agressieve benadering op voorstellen vanuit beleid tot samenwerking.

Terwijl intern dialoog binnen wijken wordt geblokkeerd, lobbyen woordvoerders van deze stromingen bij het beleid op hoog niveau, en infiltreren zij in de welzijnssector, de dienstverlening en de politiek. Daarvoor laten zij geen gelegenheid voorbij gaan. Veldwerkers die wijzen op hun dubbele agenda’s en op de gestructureerde aanpak worden geïsoleerd. De woordvoerders van deze verenigingen zelf schilderen hen bij hun achterban af als de vijand. Zo monopoliseren zij het debat. Zij bepalen wie je wel of niet kunt bereiken en waarover wel of niet dialoog mogelijk is.

Maar vooral door de stedelijke overheid zelf worden veldwerkers die in praktijk voor dit soort verenigingen komen te staan, volslagen in de steek gelaten. Omdat wie dit soort ontwikkelingen vaststelt en meldt, een probleem aanraakt wat volgens “politiek correct denken” niet bestaat. Toen ik in mijn officiële rapporten begon te wijzen op de gevaarlijke nieuwe trend, leidde dit tot conflicten met mijn oversten en werd ik tenslotte ontslagen.

Het correct politiek denken baseert zich niet op de realiteit in wijken maar op een ideologische opvatting. Daarin bestaat geen radicalisering, is er geen enkel verband tussen levensovertuiging en sociale of economische achterstand en is wie tot een bepaalde doelgroep behoort die eufemistisch “allochtonen” wordt genoemd, altijd een slachtoffer.

Dat klopt helemaal niet met de realiteit, maar daarop wijzen is bijzonder gevaarlijk. Veldwerkers die uit oprechte bezorgdheid voor de doelgroep aandacht vragen voor de drempels tot samenleven die door de ideologie van radicale verenigingen wordt opgeworpen, en hun duidelijk structurele aanpak om dit gedachtegoed via welzijnswerk, dienstensector en politiek uit te breiden, worden dubbel vervolgd. Een eerste maal door de leiding van dit soort verenigingen die geen enkele vorm van kritiek dulden, en een tweede maal door het beleid zelf. Dit soort van problemen bestaat immers niet in de politiek correcte visie, die doelgroepen als passief omschrijft en als slachtoffer van racisme, discriminatie en uitsluiting.

Dat ondertussen dezelfde doelgroep aangezet wordt om zelf te discrimineren en om al wie niet tot de juiste religie behoort uit te sluiten, is een probleem wat niet eens benoemd mag worden omdat dit mogelijk de doelgroep stigmatiseert en in de kaart speelt van “rechts.” Die gijzeling – het weigeren om de problemen te benoemen uit angst voor “rechts” – doet politiek-correct links de ogen sluiten voor wat in wijken gebeurt en maakt veldwerkers die hier aandacht voor vragen tot outcasts en paria’s. Desnoods met verlies van werk, inkomen en reputatie.

Ondertussen vinden leden van deze organisaties hun weg, getuige de recente aanwerving van een lid van een dergelijke radicale organisatie tot ambtenaar binnen de dienst integratie in Antwerpen. De man heeft nu naar eigen zeggen 25 moskeeën onder zich. Voor de dubbele agenda van deze man (evenals voor zijn aspiraties binnen de politiek) werd destijds in verslagen gewaarschuwd. Dit verhinderde niet dat hij omwille zijn aandeel in de Antwerpse stille mars door politici als voormalige schepen Chantal Pauwels in de media werd afgeschilderd als een belofte voor Antwerpen.

Daartegen had ik als veldwerker in mijn rapporten gewezen op gevaarlijke uitlatingen die deze man deed in de moskee. Sinds kort heeft deze moskee een website die als progressief wordt beschouwd omwille van het hippe imago en het gebruik van de Nederlandse taal. In werkelijkheid gaat het gewoon om een salafistisch gedachtegoed.

Nadat ik mijn eigen dienst, wijkwerking onder schepen Pauwels, en de dienst integratie had ingelicht over de houding van deze man als nieuwe woordvoerder binnen de wijk, heb ik mijn bureau nooit meer teruggezien. Ik werd tijdens mijn verlof, mede door toedoen van de dienst integratie en omwille van mijn kritiek op deze woordvoerder, zo vernam ik van een lokale politicus, ontslagen via onmiddellijke ingebrekestelling. Ik zou bezig zijn met zaken die niet mochten.

Vanaf dat moment startte een complete heksenjacht, waarin zowel mijn geestelijke vermogens, mijn gezin en mijn kinderen werden beklad in een getuigenis van de personeelschef van de dienst, die als bekeerde moslim vond dat mijn waarheidsgetrouwe verslaggeving “Vlaams Belangteksten” waren die niet langer welkom waren binnen de dienst.

Dit is Kafka in Antwerpen. Ik werd ontslagen omdat ik mijn werk deed. Ondertussen worden de nieuwe woordvoerders waarvoor ik gewaarschuwd had vanwege hun radicale bindingen, binnengehaald bij de dienst integratie van de stad. Zo zetten de Antwerpse autoriteiten de deur open voor de infiltratie van de salafisten in 25 andere moskeeën – iets waarvoor ik al meer dan een jaar geleden waarschuwde op werkvergaderingen en in verslagen.

Het heeft me mijn werk, mijn inkomen en mijn reputatie gekost, een afschrikwekkend voorbeeld van de gevolgen die vrij observeren en denken meebrengt, maar vooral van een linkse dictatuur en van een ivoren toren politiek. Blijft alleen de vraag open wat nu de grootste bedreiging vormt: het radicale gedachtegoed wat in Antwerpen vaste voet aan de grond krijgt, of de Antwerpse politiek die duidelijk geen blijf weet met de grootstedelijke problematiek binnen het multiculturele samenleven – en die verzuimt het beleid op de realiteit af te stemmen, omdat dit niet past binnen de politiek correcte visie?

Ik durf als hypothese stellen dat de mate waarop de (religieuze) levensovertuiging beleefd wordt in sterke mate de kansen van het individu bepaalt binnen deze samenleving. Hoe meer ruimte de interpretatie van islam laat om zich aan te passen aan de omgeving, hoe groter de slaagkansen in de samenleving. Hoe minder dit het geval is, hoe kleiner de kansen en hoe groter de achterstand op sociaal en economisch gebied.

Dit betekent dat iemand niet kansarm is omdat hij tot een doelgroep behoort, maar wel kansarm wordt naarmate hij strikte regels hanteert die normen en waarden afwijkend invullen van de eisen die de samenleving stelt. Wie bovendien verwacht dat de samenleving zich dus dient aan te passen is radicaal in opvatting. Het is dus belangrijk te weten hoe radicaal woordvoerders zijn, maar evengoed de door politici en beleid gehanteerde diensten binnen de ambtenarij. De stedelijke dienstverlening en integratiesector spelen hierbij vaak sleutelrollen, van middenveld naar beleid.

In realiteit is dialoog met deze groep moslims bijzonder moeilijk. Dialoog houdt in dat er ruimte is voor uitwisseling van standpunten en plaats wordt geboden voor onderhandeling. Die houding ontbreekt bij de leden van de vereniging voor zuivere islam. Toch lijken deze groepen nu door de autoriteiten beschouwd te worden als de vertegenwoordigers van de moslimbevolking. Daarvan ben ik als veldwerker erg geschrokken. Want in tegenstelling tot de stedelijke diensten, schepenen en politici was ik er getuige van hoe dezelfde woordvoerders een vaak veel zwakkere achterban blijven overtuigen om het beleid toch maar vooral als de vijand te zien. In plaats van bruggen te bouwen bliezen zij ze op om er vervolgens de media erop te wijzen er een probleem bestond! Langs de ene kant wakkert men de onrust aan bij de achterban terwijl men zichzelf langs de andere kant bij het beleid presenteert als woordvoerder die hieraan concreet probeert te verhelpen.

Met die bevindingen van dubbele rollen en agenda’s sta je echter volslagen alleen. De wijk wemelt van de dienstverlening en medewerkers uit de welzijnssectoren, maar na vijf uur is iedereen vertrokken. Niemand trekt op regelmatige basis moskees in, praat met leden van allerlei verenigingen of kijkt eens om de deur van een schimmige vzw. Dat leven laat zich zien na de diensturen, als de wijk zich omdraait en als een champignon toont wat er onder de gladde hoed zit. Gestructureerd overleg tussen wie hier desondanks inzicht in ontwikkelt om bevindingen bij elkaar te leggen ontbreekt. Daardoor staat wie deze ontwikkelingen meldt zeer geïsoleerd. Inhoudelijk wordt er vaak niet ingegaan op ontwikkelingen zoals radicalisering, uit angst voor nog grotere polarisering tussen “links” en “rechts” of “politiek al of niet correct.”


Gepost door: Nele | 27-08-09

Ik heb dat redevoeringeske van de Nordin nog eens goed bekeken met gespitste oren.Zijn tolerantie voor een schoolreglementje druipt eraf.Wat mij echter enorm stoort ,waar ik mij enorm veel vragen bij stel,zonder een antwoord te vinden is het feit dat die vent durft te vertellen dat moslims van Antwerpen een betere stad hebben gemaakt.Nu zou ik echt graag willen weten wat hun bijdrage was aan onze maatschappij ?? behalve verdeeldheid onder ons mensen ,miserie,hun appartheidspolitiek,hun baldadige hangjongeren met een hoger criminaliteitscijfer,de handenvol geld die den brave onozele Vlaming moet afstaan voor de onderhoud van die troep religieuse middeleeuwse arrogante achterlijken.Onze kerkelijke feestdagen Kerstmis,St Niklaas ,Pasen worden de vergeethoek ingeduwd.Het is mijn overtuiging dat geen enkele rood groene kwabbernoot ook maar iets van weldadige bijdrage kan aantonen,door deze nieuwe bezetter ,integendeel zelfs op de tram of bus tijdens mijn bezoek aan Belgie heb ik behalve die ene...geen ENKELE moslimbroeder noch zuster zien BETALEN bij het opstappen ,blijkbaar een verworven recht van dat Allah volkje...als ge dan zelfs als ouderling, een opmerking durft maken krijgt ge wat lappen op je ongelovige smoel zoals ik heden las in de krant..een 71 jarige moedige dame kreeg inderdaad wat "kletsen" van een 21 jarige moslima...de oplossing ? misschien al in de maak bij minister Stevaert en zijn rode fanfare..."geef" ze allemaal een abonnement en laat de prijzen voor het openbaar vervoer wat stijgen voor de onozele brave Vlaming.

Gepost door: Rene | 28-08-09

Ze beweren zelfs dat ze de nieuwe joden zijn die gestigmatiseerd worden.
Toegeven aan een totalitair systeem die onderhuids onze instellingen tracht te ondermijnen kan niet anders genoemd worden als verraad
Waar zij zoveel vrijheid voor krijgen, gebeurt het tegenovergestelde in de moslimlanden.
De huidige politieke ingesteldheid is een gevaar voor de bevolking, hun taak zou moeten zijn de burger terdege te informeren om hem weerbaar te maken, maar om de lieve vrede te bewaren negeert men alle geschiedenislessen, nee, men help mee de geschiedenis te vervalsen.
Mag dit schrijfsel wel blijven staan Janice, ik breek nog steeds mijn hoofd wat niet correct was met het vorige?

Gepost door: stradi | 29-08-09

uiteraard... en het spijtige is dat wij enkel maar ons ongenoegen kunnen uiten over een nakend gevaar,als toetje krijgen we dan nog wat scherpe kritiek en sleuren ze er de nazi's bij ... wij zijn racisten, onverdraagzamen enz enz ,geen kritiek op moslims ,dat mag niet, dat kan niet en terwijl onze andersdenkende liefdevolle verschroeide geesten hun moslims verder bepamperen en verdedigen stropen deze woenstijnbroeders en zusters hun broek af tot ze in hun blote kl.. staan en wij erbij.Maar we kunnen wel iets daadwerkelijk doen als we daar de gelegenheid voor krijgen.Ik ben de eerste die Peter Velle en zijn organisatie financiel wil steunen en ik denk niet de enige te zijn. Die moedige man verdient alle steun,zulke mensen maken het verschil. Op welke rekening kan ik storten,het zou voor mij al een hele opluchting betekenen , een gemoedsrust dat ik "eindelijk" iets kan doen om die gevaarlijke Allah sekte een beetje te ambeteren.

Gepost door: Rene | 29-08-09

Interessant Zeker lezen.

Gepost door: Jan | 31-08-09

Men zou van hen de hoofddoeken niet mogen verbieden wegens inbreuk op hun geloof ... dit wil ik nog wel kunnen snappen maar waarom mogen wij als katholieke Belg dan geen kruisjes meer omhoog hangen in katholieke scholen en andere gebouwen als teken van ons geloof? Is dit dan geen discriminatie in ons eigen land en tegen ons eigen geloof? Wanneer verbieden ze ons een kruis op de kerktoren te zetten? Zouden ze zelf niet eens beginnen met respect te tonen voor ons geloof alvorens beginnen te mekkeren dat wij dat van hen niet respecteren? Wij gaan ook niet meer in paterskleed en nonnekeskleed naar school omdat wij ook neutraal "moeten" gekleed zijn, waarom zou dit voor hen anders moeten zijn? Wat als morgen een of andere secte beslist dat alles fluogeel moet zijn met roze bollekes? Zal het dan ook discriminatie zijn als we hen niet laten doen?

Gepost door: Denandere | 09-09-09

Verbod op uiterlijke kenmerken van het christelijke geloof. Zeer goede opmerking, Denandere.

Iemand zou de auditeur van de raad van State daarop attent moeten maken.

Als jaren geleden werd een kerststal onder de kerstboom in de luchthaven verboden, om andere bezoekers niet te beledigen.

Het kruisbeeld werd eerst uit de rechtszalen gehaald omdat een moslim die voor de rechter verscheen wegens diefstal, zich daaraan stoorde. Later werd dit uitgebreid naar alle publieke plaatsen en dus ook scholen.

Gepost door: Janice | 09-09-09

Heel veel moslims gezien in gasthuisberg,hoor.Toch hangen er kruisjes op de kamers Zorg voor de hele mens

Een opname of behandeling in het ziekenhuis is altijd een ingrijpend gebeuren. Het brengt zorgen van praktische aard met zich mee. Hoe moet het nu verder thuis of op het werk? Soms wordt heel je leven overhoop gegooid. Er rijzen vragen die je hart en je bestaan ten diepste raken.

Heeft mijn leven nog zin?
Waarom overkomt mij dit?
Hoe moet ik dit dragen?

Dergelijke vragen gaan over de zin van je leven. Ze zijn er omdat je bestaan door elkaar wordt geschud en je toekomst er anders uitziet. Deze ervaringen zijn niet altijd even gemakkelijk te delen met de mensen die dicht bij je staan. In het ziekenhuis zijn er pastors die in een sfeer van veiligheid en vertrouwen willen luisteren naar wat je bezighoudt en naar de vragen die daaruit voortvloeien.

Een pastor is opgeleid om te kunnen omgaan met levensvragen en geloofsvragen. Hij of zij kan je helpen door naar je te luisteren, samen met jou te zoeken naar zin, mee te leven met wat je bezighoudt. Je kan op ingrijpende momenten een beroep doen op hen voor een gesprek, gebed of een ritueel.

Hoe kan ik vrede vinden in mijn hart?
Hoe kijk ik op mijn leven terug?
Is er een God die mij dragen kan?

En als ik niet katholiek ben?
De pastors zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. De pastors behoren zelf tot de katholieke traditie maar staan open voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving. Je hoeft niet katholiek te zijn om een beroep te doen op een pastor. Iedereen heeft levensvragen en zinvragen. Maar als je zelf tot een andere traditie behoort en je zou graag met een hulpverlener uit die levensbeschouwing of dat geloof praten, dan kan dat. Aan het ziekenhuis zijn vertegenwoordigers verbonden van de unie van vrijzinnige verenigingen, de islam, het protestantisme, het jodendom en het orthodoxe christendom.

Is er ergens een plaats waar ik tot rust kan komen?

Op iedere campus van UZ Leuven (Gasthuisberg, Pellenberg, Sint-Pieter) is er een ruimte voorzien voor stilte, gebed, bezinning en viering. In elke kapel kan je een kaarsje aansteken, intenties neerschrijven, luisteren naar religieuze muziek of gewoon tot jezelf komen.

Waarvoor kan ik nog een beroep doen op een pastor?
Aan elke afdeling is een pastor verbonden. Je kan hem of haar vragen voor een bezoek op elk moment van de dag of ook ’s nachts:

bij een ingrijpende beslissing,
vlak voor een operatie of een behandeling,
na een 'slecht nieuws' gesprek,
als je opgenomen bent terwijl een geliefd iemand thuis begraven wordt,
als het je allemaal wat teveel wordt,
als de overgang naar een ander verblijf groot is,
bij een lange revalidatie,...
Er zijn tal van momenten waarop je nood kan hebben aan een pastor:

als je kindje ziek is en je denkt aan een doop,
als je de ziekenzalving wil ontvangen op je kamer,
als je een gesprek wil hebben dat leidt tot vergeving of verzoening,
als je afscheid wil nemen van een geliefd persoon.
Op al die momenten is een pastor beschikbaar.

Ook als je op consultatie komt, of behandeld wordt in een dagkliniek, kan je via een verpleegkundige

Gepost door: joos | 13-09-09

???

Een halve copy/paste? Maar wat is de bedoeling?

Gepost door: Janice | 13-09-09

Bedoeling? 'k wil maar aanhalen,dat,als het erop aan komt(kwestie van leven of dood)de moslims toch kiezen voor de westerse wetenschap en dus geen enkel bezwaar hebben tov onze katholieke hospita,zeker de muzel-MANNEN (of vertrouwen zij de profeet ook niet helemaal?)

Gepost door: joos | 15-09-09

Ach zo, ja dat is wel waar.

Gepost door: Janice | 15-09-09

De commentaren zijn gesloten.