31-08-09

De moderne melkkoe, de automobilist!

a11De federale regering heeft absoluut geld nodig en omdat Verhofstadt al het hele Belgische patrimonium heeft verkocht om zijn begrotingen te doen kloppen blijft er niet veel keuze meer over. Want sparen op de eigen nutteloze uitgaven is voor de diverse regeringen in dit land ondenkbaar. Waar kan de federale regering het dan nog halen?? De hele koninklijke poppenkast met hun nieuwe bootje het land uitzetten is ook al geen optie...

Bij de autobezitters natuurlijk. Het goudhaantje van de regering!

De overheid verdient waarschijnlijk niet genoeg aan het bos met flitspalen in Vlaanderen, omdat het grootste deel van de opbrengst naar Wallonië gaat, die ginder zelf weinig of geen flitspalen hebben omdat ze volgens Di Rupo op hun privacy gesteld zijn. Veel te dure brandstofprijzen waarop accijnzen plus BTW moet worden betaald. En dan nog autotaks om de rotslechte wegen te mogen gebruiken.

Alle taksen op personenwagens brachten in 2008 alleen al 13 miljard op. Dat is meer dan dat alle bedrijven samen opbrengen aan vennootschapsbelastingen.

Het brengt zelfs zoveel op dat het voldoende is om de volledige rente op de staatsschuld te dekken. Maar blijkbaar is dat nog niet voldoende.

Je hoorde ze al van voor de vakantieperiode afkomen, ecotaks – milieutaks – extra CO² taksen op diesel. Dieselmotoren die trouwens minder CO² uitstoten dan benzinemotoren. En omdat de meeste mensen tegenwoordig met diesel rijden omdat het vroeger gepromoot werd, gaan ze het nu extra belasten!

Gewoon schandalig, want de meeste mensen rijden niet enkel met de auto voor hun plezier, voor de meeste mensen is het een noodzakelijk kwaad dat hen van punt A naar punt B moet brengen omdat het openbaar vervoer op niets trekt, te lang onderweg is of in heel veel gevallen niet eens voorhanden is. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de regering geld wil pompen, in GM Antwerpen en anderzijds de automobilisten blijven pesten en uitmelken met alle mogelijke middelen.

23:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Directeur Vlaams Huis New York nu al in opspraak

Op 25 februari jongstleden opende minister-president Peeters het Vlaams Huis in New-York met als doel een centraal Vlaams aanspreekpunt te creëren en Vlaanderen te promoten in de Verenigde Staten.

Maar het Vlaams Huis in New York werd nog maar pas opgericht in februari dit jaar, of het komt al in opspraak.

De Standaard schreef gisteren dat ze via Jean-Marie Dedecker informatie hadden gekregen dat het Vlaams Huis vaak een beroep doet op de vennootschap van Fontaine. Een bedrijf dat hij samen met zijn vrouw heeft opgericht. En…directeur Philip Fontaine zou via zijn vennootschap duizenden dollars factureren aan het 'Flanders House New York'.

Waarom moeten we een Vlaams huis hebben als ze dezelfde technieken toepassen als Franstaligen in een ‘Belgisch Huis’? Frauderen om zichzelf te verrijken op de kap van de belastingbetaler? Sluiten dat ding… Het lijkt mij sowieso overbodig. Ik heb nooit goed begrepen welk nut een dergelijk Vlaams Huis kan hebben in de VS. Onze chocolade moet niet meer gepromoot worden in de States, die kennen ze daar goed genoeg, maar of ze ook weten waar ons land ligt? Daarvoor zal er wel niet voldoende interesse zijn. Volgens de doorsnee Amerikaan ligt België in Brussel, laat staan dat ze weten waar Vlaanderen ligt.
De Vlaamse regering zou beter wat meer investeren in Vlaanderen zelf.

22:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Voetbal een Feest?

Nog nooit zag ik zoiets schandaligs gebeuren op een voetbalveld. Niet dat ik elke avond naar de voetbal zit te kijken, maar ik heb ook nog nooit gehoord of gelezen in de kranten dat er iemand op zo’n brutale wijze een been van een tegenspeler in stukken trapt zoals Witsel heeft gedaan bij Wasilewski. Het boterde al een tijdje niet meer tussen Anderlecht en Standard en blijkbaar werden de spelers van Standard opgehitst vooraleer de match begon, want de match leek eerder op een straatgevecht, schreven de kranten vandaag.

Witsel zegt nu dat hij het niet opzettelijk deed, terwijl er uit de foto’s duidelijk blijkt dat hij het wel degelijk met opzet deed. Het is gemakkelijk om daarna ‘sorry’ te zeggen.

Zelfs al geeft men Witsel het voordeel van de twijfel is er maar één straf mogelijk voor hem. Laat hem alle kosten betalen en een schadevergoeding en laat hem niet meer spelen zolang Wasilewski niet meer kan spelen. Met een dubbele open beenbreuk kan dat een serieus tijdje duren.


Bekijk foto's op HLN:
http://www.hln.be/hln/nl/1285/Jupiler-League/photoalbum/d...


Blijkbaar dacht men er bij Knack ook zo over: http://www.knack.be/poll

12:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hogere belastingen? We zitten al bij de hoogste in Europa!

De vakbonden bemoeien zich vaak met zaken die hen niet eens aangaan. Zo pleitte ACV-voorzitter Luc Cortebeeck vorig weekeinde voor hogere belastingen om het budget van de sociale zekerheid te redden. Sterke schouders moeten volgens hem de zwaarste lasten dragen, zou het niet beter zijn dat veel meer schouders de lasten dragen zodat het wat beter verdeeld wordt?
Waar bemoeit hij zich mee? Hij...die zelf miljoenen euro's schept op de rug van de arbeiders?

Wat voor zin heeft het nog te werken om meer dan de helft te moeten afgeven voor al diegenen die teren op arbeid van anderen? Indien er een tekort in de sociale zekerheid is, dan ligt het niet aan het inkomsten, maar aan de uitgaven.

Waar blijft de pensioenleeftijd van 65? Hoeveel allochtonen leven van een uitkering? Wie betaalt het onderhoud van de vele illegalen? Waarom moet Vlaanderen jaarlijks meer dan 11 miljard voor Wallonië ophoesten?

En waarom is er zo weinig controle op de zogenaamde invaliden die stelen van de echte invaliden en gehandicapten? Waarom wordt er niet gecontroleerd op wat die mensen die jaren leven van invaliditeit en ziekenkas in hun vrije tijd doen? Ik ken er persoonlijk al zeker vijf die rugklachten veinzen maar zeer actief zijn in het zwart voor eigen rekening.

De actieve bevolking zijn de slaven en de echte invaliden, gehandicapten en zieken zijn de slachtoffers van die bedriegers. In de VS worden die mensen wel gecontroleerd. Zelfs gefilmd. Toen ik twee jaar geleden in de VS was, zag ik op TV hoe ze iemand konden klissen die net bij de controlearts buitenkwam op krukken. Eens om de hoek nam hij zijn krukken onder de arm en begon hij te rennen naar zijn auto. Op dat moment werd hij gefilmd en gevat.

Ook mensen die psychiaters raadplegen kunnen op een ontzettend gemakkelijke manier voor de rest van hun leven genieten van invaliditeit. De psychiater schrijft een briefje voor de werkgever dat ze het werk niet meer aankunnen en ze worden betaald door de ziekenkas, na een bepaalde tijd worden ze automatisch op invaliditeit gezet.

Iemand belde mij op om haar verhaal te doen. Zij wist niet eens dat ze nu plots ‘invalide’ was geworden. Omdat ze dat in geen geval wou heeft ze werk gezocht in een totaal andere richting. Maar familiebedrijfjes sollen blijkbaar ook met mensen van goede wil. Het liep helaas slecht af voor haar, omdat achteraf bleek dat die werkgever enkel iemand zocht voor de periode dat de eigen dochter bevallingsverlof had. Ze werd toen afgedankt (door het bedrijf van De Velde in Lokeren) omdat ze zogezegd niet voldeed, terwijl dat dus absoluut niet de echte reden was.

Een ander geval dat ik te horen kreeg was van een studente. Tijdens de verlofperiode hadden heel veel jonge mensen een studentenjob. In het shoppingcenter te Sint-Niklaas verkoopt er iemand Australisch ijs. De hele verlofperiode door vroeg de uitbater studenten die hij een week liet werken, en ze daarna niet uitbetaalde omdat ze zogezegd niet voldeden. Zo kreeg hij de hele zomerperiode gratis hulp.

Maar ook dat wordt niet gecontroleerd. Hoe kan je nu jobs creëren als al die maffiose praktijken niet aan alle kanten worden aangepakt?

In een periode van crisis moet men geen belastingen verhogen maar de uitgaven verminderen. Minder beambten, minder regeringen, minder parlementen en minder profiteurs. Nog meer belastingen? Dan wordt het tijd dat de werkende slaven in opstand komen en van zich laten horen!

01:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Minder criminaliteit dan in de jaren '60????

Hebt u het ook gehoord? De huidige jeugd zou braver zijn dan 40 jaar geleden. In de jaren ’60 werd je al opgepakt voor het pikken van een appel in de tuin van de buurvrouw of het stelen van een boterham. Nu moet je al een moord plegen om opgenomen te worden in de criminaliteitsstatistieken, en dan nog…

Bovendien was je in de jaren ’60 maar pas meerderjarig vanaf 21 en nu al vanaf 18. Vanaf 1965 werd de strafrechtelijke minderjarigheid namelijk vastgelegd op 18 jaar. En onder het beleid van Onckelinx werden kleine criminele feiten vanaf 2005 niet meer strafbaar gemaakt, (criminele feiten van minder dan drie maanden opsluiting) en dus ook niet opgenomen in de statistieken. Dat was haar oplossing op maat van de PS, omdat er teweinig plaatsen vrij waren in gesloten instellingen voor jeugdige criminelen.

En wordt er tegenwoordig al eens een PV opgemaakt zijn de boefjes sneller vrij dan dat het papierwerk in orde is. Bovendien was de politie in de jaren ‘60 veel alerter en kregen de boeven lik op stuk. Nu worden die PV’s verticaal geklasseerd. Iedereen die de jaren ’60 heeft meegemaakt zal kunnen beamen dat dit rapport van criminologe Charlotte Vanneste dikke zever is. Ik vraag mij af waarom men met alle geweld de bevolking dergelijke verhaaltjes wil doen geloven. Heeft ze over het hoofd gezien dat er nog mensen in leven zijn uit die tijd?

Als voorbeelden werden de 18-jarige Hans Van Themsche en Kim De Gelder (20 jaar en dus meerderjarig) aangehaald, twee moordenaars van 'eigen bodem', maar de moordenaars van Guido De Moor, Patrick Mombaerts, Budts, Joe Van Holsbeeck en nog zovele anderen... waarom werd er over hen gezwegen in de kranten? Omdat de meesten er vanaf kwamen met een 'berisping' en waarschijnlijk evenmin vermeld werden in de statistieken ?

00:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

30-08-09

Castreren is de enige oplossing!

Iedereen heeft waarschijnlijk in de krant gelezen dat een meervoudige verkrachter vroegtijdig werd vrijgelaten en opnieuw, op een zeer brutale wijze, een jonge vrouw heeft verkracht op dezelfde verlaten plaats waar hij al eerder toesloeg.
Christophe Brokken werd ook steeds gewelddadiger bij elke verkrachting. Maar de psychiater oordeelde dat een behandeling, een voorwaarde van de rechter voor een eventuele vroegere vrijlating, niet nodig was.
Hij zou zo ook wel ‘genezen'!

Hoe is het mogelijk dat een kwakzalver die meent alles te weten over de zielenroersels van een freak niet mee verantwoordelijk wordt gesteld voor het leed dat die vrouw werd aangedaan?

Voor een afwijkend seksueel gedrag zoals bij pedofielen, verkrachters en zeker ook bij incest bestaat er maar één remedie. CASTREREN! Want genezen kan niet.
Het zit in de hersenen (en onder de gordel).
Daarom is een gevangenisstraf ook geen oplossing, integendeel, als de dader vrij komt is hij totaal opgefokt en gefrustreerd. Chemische castratie is ook geen remedie, want als de verkrachter of pedofiel zijn medicijnen niet wil innemen, dan helpt het ook niet en blijft hij verder doen.

Als die kerel bij elke verkrachting steeds gruwelijker tewerk gaat, dan eindigt dat uiteindelijk misschien op een moord.
Castreren als een kater is dus de enige afdoende remedie.
Behalve het hoge stemmetje zullen ze verder een vrij normaal en veel rustiger leven kunnen lijden. Ze zullen vooral geen volgende slachtoffers meer maken… of ze moeten het doen zoals die andere freak die in Brussel rondloopt met een kunstpenis en een masker over zijn kop.

Het bericht dat in het HLN verscheen vorige vrijdag vond ik trouwens ook wel schandalig. Toen ze de moeder interviewden en de vader even later erbij kwam en een einde stelde aan het interview omdat de man het blijkbaar niet aankon op dat moment, schreef de reporter zeer suggestief: "Op dat ogenblik komt haar man de keuken binnen. Hij lag even voordien nog in de zetel te slapen. Hij is zo aangeslagen dat hij meteen een einde maakt aan het gesprek. Zijn vrouw, VAN HET ONDERDANIGE TYPE, GEHOORZAAMT HEM ONMIDDELLIJK."

Snap je het??? Ik wel...

01:34 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-08-09

Humane oplossing?

Wie zich het artikel Wat kon u niet in uw krant lezen nog kan herinneren zal misschien benieuwd zijn naar de oplossing die onze overheid heeft gevonden op het probleem met de illegale Afrikaan.
Want het werd weer opgelost op z’n Belgisch!
De deurwaarder is samen met de politie en de staddiensten de man gaan buiten zetten, zijn meubels werden gewoon op straat gezet, zijn persoonlijke spullen werden in sportzakken en plastic zakken geduwd en hij werd gewoon op straat achtergelaten. Hij dreigde tegenover de politie dat hij toch de deur terug zou instampen om binnen te kunnen als hij geen onderkomen vond. En wat deed de politie? Ze stapten gewoon in hun auto en reden weg, de Afrikaan op het voetpad, tussen zijn meubeltjes en zijn pastic zakken achterlatend.

Dat is dan de humane oplossing van de ‘politiek correcte’ overheid die weigert illegalen op te pakken en onder te brengen in de daartoe voorziene opvangplaatsen en zo snel mogelijk hun dossier af te werken.

19:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gedetineerden naar Nederland of niet!

De afspraak om vijfhonderd Belgische gedetineerden op te nemen in Tilburg zal waarschijnlijk niet doorgaan. Reden? Te duur!
Die deal zou jaarlijks 30 miljoen euro kosten.

Waar zouden ze het geld vandaan halen, vraag ik mij altijd weer af wanneer ik dergelijke bedragen hoor.
Door de deal met België zou Nederland haar gevangenissen nog kunnen openhouden tot 2013. Nederland heeft namelijk cellen teveel, en zoals we al weten hebben wij er te weinig.
Nederland ging akkoord met de deal. Mij lijkt het inderdaad een uitstekende deal…voor de Nederlanders. Dat ze betere onderhandelaars zijn dan onze verantwoordelijken hebben ze in de zaak Fortis ook al bewezen.
Nochtans beweren de Nederlanders dat ze er niets op winnen. Beide partijen zouden er evenveel aan verdienen. Kost één gevangene 60.000 euro per jaar? Hoe zit dat met de goeie ouwe tijd van water en brood?

Stefaan De Clerck, minister van justitie (in tweede zit) wordt er door de Nederlanders aan herinnerd dat er ook nog een andere oplossing is, het huren van de gevangenisboten, want er zijn kapers op de kust, ook Engeland toonde al interesse.

Maar Didier Reynders dwarsboomt ook deze optie, want het zou gaan om 500 Nederlandstalige gevangenen en daaraan wil hij geen federaal geld besteden, ook al komt het merendeel uit Vlaanderen.

Onkelinx ontkende in 2007 al dat er onderhandelingen aan de gang waren met Nederland over de gevangenisboten.

De gemiddelde prijs per gedetineerde bedraagt 125 euro per dag op de Reno, en 168 euro op de Stockholm, 164 euro in een Nederlandse gevangenis terwijl een gedetineerde in een Belgische cel de staat 'slechts' 102 euro per dag kost.

Onder druk van de Nederlandse regering zal België toch een besluit moeten nemen. ‘De Belgische politiek staat op dit moment voor zeer complexe afwegingen’, zegt minister Hirsch Ballin (Justitie in Nederland). ‘Maar wij hebben nog steeds het voornemen op dit punt met minister De Clerck een deal te sluiten die in beider voordeel is. Ik wacht de besluitvorming in de Belgische ministerraad af.’

Mocht de deal niet doorgaan, dan moeten ze een andere oplossing vinden voor het personeel, liet de Nederlandse minister aan de Tweede Kamer weten, omdat anders de voorziene sluitingen van de penitentiaire inrichtingen Noordsingel (Rotterdam, 2010) en Bankenbosch (Veenhuizen, 2011) zouden doorgaan en niet kunnen worden opengehouden tot 2013.

Zelf gevangenissen bouwen is een andere optie, maar dat zou volgens de minister te lang duren. Je moet er minstens vier jaar voor rekenen...maar ze zeggen het al minstens vijftien jaar dat er gevangenissen moeten gebouwd worden. Ooit zullen ze toch de knoop moeten doorhakken.

Inplaats van gevangenisboten te huren voor ettelijke miljoenen per jaar, zou de overheid eens een prijs kunnen vragen bij het Belgisch bedrijf "Besix" die gevangenisboten maakt voor Nederland.


18:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Officiële reactie “Vlaams Comité voor Ex-moslims” op klacht van Nordine Taouil

Nordine Taouil en de extremisten van “Jongeren Voor Islam”

nordinetaouil300

Nordine Taouil is misschien wel een van de meest geslepen imams van Vlaanderen. In de volksmond wordt hij ook wel eens de “media-imam” genoemd. Met uitspraken als “moslimbloed is het beste ter wereld” heeft hij een zeer controversiële reputatie opgebouwd. Onlangs kwam de imam nog uitgebreid in het nieuws omdat hij moslimouders opriep om hun dochters thuis te houden indien ze niet met hoofddoek op school werden toegelaten. Dankzij zijn agressieve optreden ontving Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, doodsbedreigingen van enkele moslimextremisten die het hoofddoekenverbod niet pikten.

Nordine Taouil

Nordine Taouil was “officieel” tot 2006 nog imam van moskee El Muslimin in de Jan Palfijnstraat in Antwerpen. Volgens bekeerling Abdel Jabbaar is de heer Taouil hoofdverantwoordelijke voor de enorme radicalisering van 90% van de jongeren binnen deze moskee. Zijn haatboodschappen gericht tegen het westen, joden en homoseksuelen zijn hiervan de oorzaak. Sinds twee jaar staat in de moskee een andere imam te prediken, maar veel meer dan een stroman is deze niet. Achter de schermen houdt Taouil de touwtjes nog strak in handen. Volgens bronnen binnen de Belgische Staatsveiligheid zouden zelfs agenten van de Marokkaanse inlichtingendienst geïnfiltreerd zijn binnen moskee El Muslimin. Verschillende extremisten die in Marokko verdacht worden van terreuractiviteiten vinden in de moskee onderdak, en dit al ettelijke jaren. Als imam is Nordin Taouil verantwoordelijk voor wat er zich afspeelt in de moskee.

Nordine Taouil begeleidt op zijn beurt honderden bekeerlingen per jaar. Hiervoor werkt hij nauw samen met de extremistische organisatie "Jongeren Voor Islam (JVI)". Deze vereniging is onder andere enorm populair bij bekeerlingen die de Arabische taal nog niet machtig zijn. Er bestaat ook een Nederlandse afdeling van deze organisatie. Farid Zahnoun (alias Abou Anas) is de voorzitter van JVI. Hij staat bekend om zijn haatdragende boodschappen die hij uitspuwt tijdens lezingen voor honderden jongeren. De heer Zahnoun is bovendien zeer actief op het internet bij het verspreiden van agressieve jihadpropaganda die jongeren oproept om te gaan vechten tegen de ongelovigen in onder andere Irak, Afghanistan en Tsjetsjenië. Hiervoor werkt hij samen met de extremistische Algerijnse geestelijke Abou Hafs.

Enkele opvallende uitspraken van Nordine Taouil:

"Moslimbloed is het beste ter wereld", zei hij ooit. "We roken niet, drinken geen alcohol en seks hebben we pas na het huwelijk. Vlaanderen zou ons bloed dus goed kunnen gebruiken."

* Over de Taliban; 'Heel vriendelijke, vrijgevige mensen, die met lede ogen aanzagen hoe nergens in de buurlanden de mensenrechten werden nageleefd, maar ook dat de islam niet werd gerespecteerd. Ik vind het jammer dat de Taliban nooit een kans hebben gekregen om te bewijzen dat ze goed kunnen regeren en dat het Westen het land economisch niet heeft gesteund.'

* Na een verbod op hoofddoeken in een Antwerpse school; 'Ik heb alle schooldirecties een brief gestuurd om hen erop te wijzen dat de islam een erkende godsdienst is en dat in een democratie iedereen welkom moet zijn in de school waar hij of zij naartoe wil gaan. Daarom roep ik alle moslims op om, als dit verbod blijft gelden, hun kinderen in september niet naar school te sturen.' Taouil benadrukte wel dat, hoewel het protest geweldloos moet zijn, het niet mag stoppen bij de betoging van gisteren. Aan de school vraagt hij om de beslissing te herzien, anders 'dwingt u ons drastische beslissingen te nemen'.


Bron:
DE STANDAARD

Vlaams parlement


Farid ZahnounFarid Zahnoun (alias Abou Anas)

Op de website www.youtube.com staan verschillende filmpjes van de hand van Farid Zahnoun (alias Abou Anas) en Abou Hafs die aansporen tot de “heilige oorlog”. Bovendien wordt er voor dit initiatief ook samengewerkt met het productiehuis “Al-Ghoraba / Al-Ghuraba”. Ook terreurorganisaties als Hizb-ut-Tahrir en Al Qaeda werken samen met dit productiehuis om hun propaganda over het internet te verspreiden. JVI zorgt voor de Nederlandse vertaling van de filmpjes. Hieronder enkele voorbeelden.
object width="425" height="344">


Elk jaar organiseert Nordine Taouil met de "Taouil Group voor Haj en Umra" reisjes naar Mekka (Saoedi-Arabië). Via deze reisjes komen jongeren vaak in contact met allerlei extremisten. Ook uit Algerije en Pakistan. Vooral "Jongeren Voor Islam (JVI)" biedt deze reisjes van Taouil aan. Bovendien is een vooraanstaand lid van JVI, namelijk Tarik Touhafi, werkzaam voor de "Taouil Group voor Haj en Umra". De link is dus snel gelegd. Ondanks het negatieve rapport van Staatsveiligheid voor Taouil en de aanwezigheid van JVI op een lijst van extremistische organisaties opgemaakt door Federale Politie, sluiten onze politici de ogen voor deze feiten. Nordine Taouil en Farid Zahnoun zijn na verloop van tijd goede vrienden geworden. Een dodelijk koppel dus! Het “Vlaams Comité voor Ex-moslims” heeft dus redenen genoeg om Nordine Taouil als een gevaarlijk extremist te bestempelen.

Peter Velle
Voorzitter “Vlaams Comité voor Ex-moslims”

http://www.liberales.be/boeken/jami

http://www.arabeuropean.org/belgium/index.php?option=com_...

13:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-08-09

Lezing “Vlaams Comité voor Ex-moslims”

Pooiers van Allah

Vrijdagavond 11 september om 20.00u geeft het “Vlaams Comité voor Ex-moslims” een onthullende lezing over de rol van internationale vrouwenhandel binnen het Antwerpse moslimextremisme. De lezing vindt plaats in feestzaal Rubenshof op de Groenplaats in Antwerpen en heeft de gepaste titel “Pooiers van Allah”. Om een plaatsje te reserveren mailt u naar ex-moslims@live.be . De toegang is overigens gratis.

Extremistische moslimgroeperingen zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om hun activiteiten te financieren. Drug –en wapenhandel, gewapende overvallen en handel in valse papieren zijn gekende financieringsmiddelen voor de jihad. De laatste jaren zoeken de extremisten echter nadrukkelijker hun heil in de lucratieve internationale vrouwenhandel. De verkoop van een seksslavin brengt vandaag gemiddeld 40.000 euro op. Marokkaanse en Nigeriaanse vrouwenhandelaars verdrijven stilaan de Albanese seksmaffia uit de Antwerpse prostitutiebuurten en zwaaien vandaag de plak samen met hun Roemeense en Bulgaarse collega’s.

lezingDe Marokkaanse terreurgroepering “Groupe Islamique Combattant Marocain” en de extremistische Nigeriaanse moslimgroepering “Boko Haram” zien in Antwerpen een gedroomde afzetmarkt voor de handel in seksslavinnen. Jonge meisjes uit Nigeria, vaak minderjarig, worden via een Nigeriaans-Marokkaans netwerk onze Scheldestad binnen gesmokkeld. Met valse beloftes worden ze door meedogenloze criminelen meegelokt naar West-Europa. Na een helse tocht door en “generale repetitie” in Marokko, Libië en Italië komen vele van hen terecht in de prostitutie in Antwerpen. Tippelen op straat in de Atheneumbuurt, klanten ronselen in café ’t Keteltje in de Oudemansstraat, mannen afwerken in een groezelig kamertje in het Schipperskwartier, … Lezing1keuze hebben deze meisjes niet om hun “schuld” van gemiddeld 40.000 euro af te lossen aan de islamitische vrouwenhandelaars en hun “Mama” (= Nigeriaanse hoerenmadame). Met geweld, doodsbedreigingen en voodoopraktijken houdt het crimineel netwerk de slachtoffers stevig onder de knoet.

De Marokkaanse en Nigeriaanse (uit het islamitische Noorden) vrouwenhandelaars hoeven bovendien Allah niet te vrezen met hun praktijken. Het gaat toch maar om “vrouwelijk bushmeat” uit het katholieke Zuiden van Nigeria. De “pooiers van Allah” helpen immers zo mee aan de heilige oorlog tegen de ongelovigen.

Peter Velle
Voorzitter “Vlaams Comité voor Ex-moslims”

01:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-08-09

Halve voetbalploeg naar Guantamo voor één gevangene

De Gazet van Antwerpen schrijft dat Leterme ‘enkele experts’ naar Guantanamo stuurt om de nodige voorbereidingen te treffen voor de komst van één ‘inmate’ naar ons land.

Enkele experts? Maar liefst zes man mogen op reis naar ginder om de man voor te bereiden op zijn komst naar een land waar alles mag en alles kan, zolang je maar moslim bent. Is die reis met een halve voetbalploeg mee opgenomen in het tekort op de begroting? Wie zal dat betalen? Nog enkel de 72 maagden ontbreken om die man te laten denken dat hij in de hemel zal zijn aangekomen. Want hier mag hij meteen vrij rondlopen en zal in zijn onderhoud worden voorzien.

Slijmbal De Gucht had, toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was, aan Obama beloofd dat België er meer zou opnemen, vijf om precies te zijn, maar door de publieke weerstand werd het er uiteindelijk maar één.

Waarom hij niet terug naar zijn eigen land kan is een raadsel. Als hij uit Afghanistan komt is hij toch safe? Hij kan meteen terug de Taliban vervoegen die daar nog altijd zeer actief is. Maar nee, hij moet naar hier komen. In Brussel zitten al enkele Taliban, dus zal hij zich wel onmiddellijk thuis voelen. En wie weet is zijn wrok tegen het westen nog zodanig gegroeid door wat hij in Guantanamo heeft meegemaakt, dat hij meteen een aanslag op het NAVO hoofdkwartier kan beramen.

Portugal neemt er twee, Frankrijk, Engeland, Ierland en Spanje nemen er ook, maar Duitsland aan wie gevraagd werd 17 Uyguren op te nemen, en waarin Duitsland aanvankelijk had toegestemd, roert zich niet meer. Het probleem werd voor hen opgelost door een klein eilandje in de Pacific die zegt ‘trots’ te zijn om die mensen te mogen opvangen. Ik vraag mij af of die ene voor ons er dan ook niet bij kon…

Het ministerie van buitenlandse zaken in de VS is blij dat er zoveel ‘Europese vrienden’ gevangenen willen opnemen, want tenslotte waren zij het die schande spraken over het gevangen houden van die mensen in Guantanamo, zeiden ze.

Waarom neemt de VS de gevangenen die om de één of andere reden niet terug kunnen naar hun eigen land niet zelf op? Moeten we een Taliban als politieke vluchteling beschouwen? De VS is heel wat groter dan het ons landje, minder overbevolkt en woestijnen hebben ze daar ook. Bovendien hebben zij hen gevangen genomen en niet wij.

Foto’s van Guantanamo kunt u hier bekijken: http://www.msnbc.msn.com/id/21135124/displaymode/1107/s/2/framenumber/1/*Uyguren zijn moslims en, volgens sommigen, nazaten van de Turkse handelaars, die eeuwen geleden de Zijderoute volgden vanuit Xi'an. Zij vestigden zich in de omgeving en vermengden zich met de Chinese bevolking. Ze worden ook Yuechi of afstammelingen van de Hunnen genoemd. Toch bestaat er geen absolute zekerheid over hun afkomst.


*Ook tijdens de Culturele Revolutie waren de Uyguren de kop van jut. Rode gardisten dwongen hen varkensvlees te eten. Ouderen moesten in het openbaar met varkenskoppen wandelen. Moskeeën werden gesloten, het onderricht van het Arabisch en het schrift werden verboden. Dwangarbeid werd bij voorkeur opgelegd op vrijdag, de zondag van de moslims. De meerderheid onder de Uyguren leeft nu in het autonoom gebied Xinjiang. Zij leven als halve nomaden en zijn in hoofdzaak landbouwers. Het zijn moslims, die… wodka drinken.


Bron: http://www.1world2travel.com/article.php?articleID=760>http://www.1world2travel.com/article.php?articleID=760


Maar blijkbaar zijn sommigen fanatiek genoeg om mee te vechten met de Taliban in Afghanistan.

15:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Moegetergde automobilist schrijft gevatte brief!

Onderwerp: Brief aan de flikken(verstuurd naar aanleiding van een PV voor 56 km/u waar maar 50 mocht)

Vilvoorde, 24 juni 2009

Wij hebben uw Proces-verbaal BR.98.LP.424963/2009-02/06/2009 vandaag goed ontvangen en danken u hiervoor.Het is hartverwarmend om te mogen vaststellen dat er nog dappere politiebeambten bestaan die er niet voor terugdeinzen om werk te maken van een snelheids-overtreding van maar liefst 6 km/u. Op de Woluwelaan is er op elk wegvak een andere snelheidsbeperking van toepassing: nu eens 70, dan plots 50 en soms gewoon 90 km/u. Het is dan ook van het allergrootste belang om dat allemaal netjes in goede banen te leiden.
Het is vanzelfsprekend dat hierbij de hard werkende Vlaming geviseerd wordt, die zich omstreeks 16u naar een belangrijke vergadering begeeft. Dààr valt immers het meeste geld te rapen. Het is trouwens verwonderlijk dat er nog hard werkende Vlamingen zijn, aangezien misdaad beter loont en ongestraft blijft. Als die een hectare grote weed-plantage begint of leeft van car- en home-jackings, heeft die immers een veel kleinere pakkans dan wanneer die zijn brood eerlijk wenst te verdienen.De ijverige politiebeambten verdienen ook alle lof omdat ze nog een plek gevonden hebben waar er géén wegenwerken zijn en waar er om 16u nog geen eindeloze files staan aan te schuiven. Dergelijke plaatsen worden zeer zeldzaam in Vlaanderen. Knap werk dus, want in stilstaand verkeer valt niet veel te rapen...

Het spreekt vanzelf dat ik als voorbeeldige burger de achterstand op het ministerie van justitie, uitsluitend bevolkt door hardwerkende ambtenaren en magistraten, niet wens te vergroten. Ik aanvaard dan ook graag de uitnodiging om een bijkomende 50 EUR te storten in de staatskas, want die kan dat goed gebruiken. Ik heb vernomen dat vooral de inwoners van het zuiden des lands deze gulle bijdragen graag zien komen.

Wees gerust dat ik mijn rijgedrag niet zal wijzigen, zodat u mij ook in de toekomst nog gelijkaardige verzoeken kan toesturen.

Bron: Knack forum

11:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Directrice atheneum Antwerpen werd bedreigd.

hanging1_1
Overspelige vrouwen worden opgehangen - maar de directrice van het atheneum in Antwerpen willen ze ook wel zien hangen.Na al de herrie die was ontstaan na het hoofddoekenverbod in het Arheneum van Antwerpen, wou de directrice Heremans een tegemoetkoming doen door aparte kleedkamers voor moslima’s te installeren. Ze konden daar hun hoofddoek afzetten bij het binnenkomen en terug rond hun hoofd wikkelen vooraleer ze terug de straat op gingen.

Vaak was het andersom, en droegen de meeste meisjes de hoofddoek op school onder druk, beweerde de directrice voordien. Dat is best mogelijk maar de druk bestaat niet alleen op school maar ook erbuiten. Na jaren de moslims te hebben gekoesterd in haar school, krijgt ze nu de ware aard van de islam te zien en blijkbaar is ze daar nu heel erg van geschrokken.

"Ik werd enkele weken geleden herkend door drie radicale moslimmannen. Die mannen zeiden dat ik zweepslagen hoorde te krijgen en moest worden opgehangen. Op 1 september zouden ze met duizend man aan de schoolpoort staan. Dat is geen gesprek meer op basis van gelijkwaardigheid", vertelde ze aan de GvA.

Ze hoopt op de steun van de progressieve moslim, dan zal ze nog lang kunnen wachten, als die er al zijn, dan zijn ze bang van de extremisten die er de plak zwaaien. De moslims in Antwerpen zijn niet anders dan die in Molenbeek of om het even waar in de wereld. Een progressieve moslim, die de koran bekritiseert en in vraag stelt, leeft meestal ondergedoken zoals Salmon Rushdie of ze hebben constant beveiliging nodig zoals Afshin Ellian maar de meesten houden gewoon hun mond en doen er alles aan om maar niet op te vallen in hun gemeenschap.

De enigen waar ze misschien nog een beetje begrip zal van krijgen, maar dan wel in het geheim, zijn sommige moslimvrouwen. Maar die zullen dat nooit openlijk toegeven, want dan is hun leven in gevaar.

Ondanks jaren moslimpamperen heeft de directrice er blijkbaar niet veel bij gewonnen. Niets anders dan een volledige ‘zwarte’ school waar extremisten zoals Nordin Taouil en zijn trawanten het voor het zeggen hebben.

00:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-08-09

Sommigen weten het wel.

10:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-08-09

Wat kon u niet in uw krant lezen?

In de Planckenbergstraat te Deurne wordt een tweede verdiep verhuurd aan een ‘sans papier’, met andere woorden, een illegaal uit Afrika.
Die man krijgt regelmatig aanvallen van hysterie en werd al een paar keer door de politie opgepakt, maar steeds weer vrijgelaten. Zo heeft hij ooit alle deuren in zijn woning met een bijl kapot gehakt en nadat de politie hem had meegenomen – en weer vrijgelaten – zette hij zijn werk verder en ging ook de deuren bij de onderburen kapot hakken, zelfs de voordeur moest eraan geloven.

Natuurlijk was de huisbaas daar niet zo gelukkig mee, want ook al betaalde (waarschijnlijk) het OCMW de huur van de ‘sans papier’, de huisbaas moest steeds weer de schade aan het huis zelf betalen en na lang werken via een advocaat, moet de Afrikaan het pand nu eindelijk verlaten op 25 augustus e.k.

Een vrolijk baasje is het soms ook wel, vooral 's nachts. Dan speelt hij loeiharde Afrikaanse muziek en zingt uit volle borst mee.
Het spreekt dus vanzelf dat de buren daar niet zo gelukkig mee zijn en hem vanwege alles wat ze er al hebben mee meegemaakt, liever zien vertrekken dan blijven. Maar omdat niemand graag voor ‘racist’ wordt uitgescholden, en misschien ook wel door het feit dat de Afrikaan een grote forse kerel is, hield iedereen zijn mond.

Vorige vrijdag heeft hij echter zijn huisbaas, die in het buitenland woont opgebeld met de mededeling dat hij het huis ging opblazen, want dat hij toch niets te verliezen had. Hij zou de gaskraan openzetten en als iemand het licht aanstak …’boem!’

Die halve gare meende het ook!

Naast het pand is een winkel en de klanten hadden al gas geroken, maar niemand kon precies zeggen waar de gasreuk vandaan kwam. Ondertussen had de huisbaas vanuit het buitenland iemand anders van de buren opgebeld en gevraagd om de politie te verwittigen. Groot alarm, brandweer, mannen van de gas, politie…de straat werd afgezet, de omringende huizen moesten hun rolluiken naar beneden laten en iedereen moest zijn huis verlaten. Iedereen, behalve de Afrikaan, want hij was al eerder verdwenen. Zo radeloos was hij nu ook weer niet, dat hij er zelf zou inblijven.

Ze zijn het huis binnengegaan, gezocht en uiteindelijk vonden ze in de kelder de gaskraan die was stuk geslagen, zodat het gas ongehinderd kon ontsnappen. Doordat de geur van het gas ook door het keldergat ging, hadden klanten van het winkeltje ernaast en buren het al eerder geroken.

“Stel je voor dat er net iemand een sigaret had opgestoken aan dat keldergat”, zei een buurvrouw toen ze terug naar huis mocht, “dan hadden we hier misschien niet meer gestaan”. Ze ging op de stoep van haar huis zitten en werd misselijk. Waarschijnlijk van het gas dat nog steeds laag bij de grond hing.

De politie vroeg haar nadien om het huis in het oog te houden en te verwittigen als de Afrikaan zou terug komen. Ze deed wat ze kon, maar zelfs de politie kan niet verwachten dat iemand de hele tijd voor zijn raam gaat zitten met de telefoon in de hand. En ondertussen was die kerel waarschijnlijk teruggekomen. Hij had gewoon de sleutel terug gekregen op het politiekantoor. (Meldt men mij daarnet, blijkbaar schort er iets aan de communicatie bij de politie tussen de ochtendshift en de avondshift).

Dat open raam werd opgemerkt door de buurvrouw die meteen de politie verwittigde. Maar de vogel was al terug gaan vliegen.

Uiteindelijk werd hij nadien toch opgepakt, maar de onderzoeksrechter heeft hem terug vrijgelaten. Want in feite was deze ‘sans-papier’ toch een brave jongen, het had erger kunnen zijn, hij had de boel kunnen laten ontploffen en dat heeft hij niet gedaan.

Zelfs de politie begrijpt niet wat de onderzoeksrechter bezielt.
En de illegaal? Die lacht de buurt uit en roept dat hij toch niets te verliezen heeft.
De 25ste komt dichterbij en niemand in de buurt slaapt nog gerust. Tot aan die datum kan er nog veel gebeuren…
VTM heeft meer dan een uur gefilmd, maar er werd tot nu toe niets over uitgezonden.

16:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Het waren weeral... 'zij die niet bij naam mogen genoemd worden'!!

Er zal wel niet veel over bericht worden, want ‘etnische nationaliteiten’ spelen in verband met criminaliteit en overlast of geweldplegingen, voor de politiek correcte media en overheid ‘geen rol’. Het Nieuwsblad spreekt over 'vijf' jongeren die opgepakt werden en alweer vrijgelaten i.v.m. de aanvallen op het jeugdkamp te Brakel. Over de andere 25 (waarschijnlijk meerderjarige) ‘jongeren’, geen woord. En ook al hadden we een vermoeden dat het weer eens om 'die' jongeren ging, mochten we nog niet hardop zeggen wat we dachten vooraleer we het met zekerheid wisten.

Maar inderdaad, het waren weeral Marokkanen.

In feite is ‘jongeren’ een discriminerend woord tegenover onze jongeren. Ook al weet iedereen wie ze ermee bedoelen, Vlaamse jongeren worden daardoor zwaar gestigmatiseerd, ook in het buitenland.

De ‘vermeende bende van Brakel’ die op 7 augustus jl. de scoutsgroep Kriko op een zeer gewelddadige manier enkele malen aanviel, waren dus Marokkanen uit Sint-Niklaas. Waarschijnlijk hadden ‘the boys’ weer eens niets anders te doen.
Herman De Croo noemde het ‘verontrustend’, ja, dat is wel het minste wat er kan van gezegd worden, want het is veel meer dan dat, meer dan schandalig als zelfs onze kinderen niet meer veilig zijn op jeugdkamp.

Een overheid die haar eigen bevolking niet meer kan beschermen is trouwens geen democratie meer, daar geldt het recht van de sterkste. En de sterksten waren in dit geval 30 Marokkanen tegenover een groep kinderen.
Kinderen die waarschijnlijk in tegenstelling tot henzelf, geen lid zijn van kickbox-clubs of andere aanval-en verdedigingssporten.

Hoelang gaat de overheid dit nog tolereren? Waarom is de etnische identiteit altijd een geheim? Belachelijk, want indien het Jan, Piet en Jef waren geweest, dan hadden hun namen er wel bij gestaan. Indien het VB’ers waren geweest, hadden niet alleen hun namen en hun leeftijd en hun hobby en de maat van hun schoenen erbij gestaan, maar ook de rest van de familie zou aan de schandpaal worden genageld.

Wat is dat toch met de overheid die alles wat die gasten doen met de mantel der liefde bedekken. Mogen Marokkanen nu werkelijk alles???? Zijn de kiescijfers voor links belangrijker dan de veiligheid van de rest van de bevolking?

In Nederland dreigt de bevolking het recht in eigen handen te nemen omdat de politie en de overheid toch niets doet om hen te beschermen tegen de agressie van vooral Marokkanen en Antillianen.
Is het dat wat men hier ook wil? Een etnische oorlog, eerder dan de schuldigen op te pakken en behoorlijk te straffen of terug te sturen naar Marokko inplaats van schijnheilig te doen zoals De Croo, die het enkel maar ‘verontrustend’ vond? Hij moet toch wel meteen gehoord hebben uit welke bevolkingsgroep de daders kwamen?

Ik schreef het vroeger al en ik herhaal het. Als het ooit zover komt, en bij Vlamingen is het geduld en de tolerantiegraad gelukkig heel erg hoog, dan zullen de collaborateurs door het volk als eersten bestraft worden. Het zal dan niet meer gaan over ‘witte marsen’ maar over ‘witte woede’.Wie nog niet weet waarover het gaat, kan het HIER nog even nalezen.

02:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-08-09

Vlaams Comité voor Ex-moslims waarschuwt: Moslimextremisme in Antwerpen!

Extremistische moskeeën en vzw’s in Antwerpen.

jihad
Bijna de helft van de Antwerpse moskeeën is in handen van de fundamentalistische islamitische beweging Deobandi, die moslims oproept ‘bloed te vergieten’ voor Allah en waarvan de leiders westerse normen en waarden afkeuren, en joden, christenen en hindoes minachten. De Deobandi-preken zijn doordrenkt van een diepgewortelde haat voor de westerse samenleving, bewondering voor de Taliban en martelaarschap. Deobandi verbiedt kunst, televisie, sport en muziek; eist dat vrouwen volledig bedekt zijn en ziet voetbal als ‘een kankergezwel die onze jeugd besmet’ (toch angstaanjagend met de kadidaatstelling van België als medeorganisator van het WK voetbal 2018 in het achterhoofd). In preken wordt gezegd dat muziek een methode van de joden is om het ‘satanische web’ te weven om jonge moslims op het verkeerde pad te brengen.


De gevaarlijke Deobandi-sekte is ontstaan rond 1870 in Deoband, regionaal centrum in het toenmalige Brits-Indië. Als reactie op de Britse steun aan modernistische koraninterpretaties, vooral door Sjeiks die zich in Londen gevestigd hadden, besloten de ultra-conservatieve schriftgeleerden een madrassa op te richten waar een tegenkoers werd gevaren, in hoogst mogelijke versnelling en met buitenlandse financiële steun, toen reeds uit het Arabisch schiereiland komend. De koloniale overheid, gevangen in hun eigen concept van de scheiding tussen burgerbestuur en religieuze authoriteiten (hier als Kerk en Staat bekend), kon niet anders dan lijdzaam toezien.

Nog vóór de vorming van Pakistan profileerden de zogenaamde Deobandi's zich als de invloedrijkste politiek-religieuze stroming binnen de Indische Moslimgemeenschappen. De Barelvi Soennieten, de sjiieten, de Ahmadiyya; zij moesten allen rekening houden met gewelddadige reacties van Deobandi’s wegens 'afvalligheid' of tenminste 'dwaling'.

Een sprong in de tijd nu, tot aan de Sovjetinval in het chaotische Afghanistan. De Deobandi's kregen er een nieuw missioneringsgebied bij. Een nieuwe geldschieter ook : de VS. Die waren ook gul met wapens.
De gulle schenkers toonden zich grenzeloos naïef in het vastleggen van tegenprestaties of gebruiksbeperkingen.
Waarom zouden ze waakzaam zijn? Het onmiddellijke effect was het enige dat telde, zowel politiek als militair. Dit laatste aspect draaide goed uit voor de VS; de Sovjets werden inderdaad verdreven. Maar daarna liep het mis.

Het verhaal van de teugelloze jihadi's is welbekend in luchtvaartkringen en bij de families van duizenden slachtoffers na de terreuraanslagen van 11 september 2001. Minder bekend, vooral de zorg van de Pakistaanse bevolking, is de onwringbaarheid van de ritueel-politieke kaste achter de Taliban, de ondertussen ‘een staat-in-de-staat’ geworden Deobandi hiërarchie.

Het noordwestelijke grensgebied (Waziristan) is nooit echt onder de controle van de regering in Islamabad geweest. De concurrerende Deobandi burgerij kan de militairen ofwel omkopen ofwel met zelfmoordcommando’s bestrijden. Ze kozen voor een combinatie van beide methodes, aan beide zijden van de Afghaans-Pakistaanse 'grens'.

De armoelijdende bevolking levert haar kinderen voor koranscholen waar ze gratis kost en inwoon krijgen, naast opleiding in wapens, haat tegen de ongelovigen en paranoia omwille van het ‘zionistisch wereldcomplot'. Inkomsten voor dit fundamentalistisch project komen niet alleen van steenrijke Saoedi's, zoals Osama Bin Laden. Ook plaatselijke commerciële operaties zijn een inkomstenbron : de verkoop van drugs en van blauwe synthetische stof voor de welbekende boerka’s.250px-Burqa_Afghanistan_01Boerka

Boerkaqu%20blue%20niqaab%209niqaab
a) Moskee Khatim-Al-Anbia

Deze kleine Pakistaanse moskee in de Oranjestraat mag beschouwd worden als de gevaarlijkste Deobandi moskee in Antwerpen. De moskee(vereniging) is al volledig ondergronds gegaan wat enorm gevaarlijk is. Vooral Pakistaanse, Afghaanse en Bengaalse fundamentalisten komen hier over de vloer. Deze moskee maakt deel uit van een wijdverspreid extremistisch netwerk dat vertakkingen heeft tot in o.a. Pakistan, Afghanistan, Bangladesh en GB. Jihad en recrutering hiervoor staan in dit gebedshuis centraal.

De internationale vereniging Khatme Nubuwwat heeft hier tevens een van haar hoofdzetels. Deze organisatie staat op de officiële terreurlijst van de VN en EU. België is echter het enige Europese land dat deze terreurlijst niet erkent. De Pakistaanse vereniging wordt al jaren opgevolgd door de anti-terreurcel van de Federale Politie en Staatsveiligheid. Ze is een belangrijke internationale dekmantel voor terreurbewegingen als Al Qaeda, Lashkar-e-Toiba, Jamaat Tabligh, Minhaj Ul-Quran, Sipah-e-Muhammad-Pakistan, Harakat ul-Mudjahidin en Jamiat Ulema-i-Islam. De imam van deze moskee is Abdul Hameed, een Pakistaan die zijn verblijfplaats heeft in zowel Antwerpen als Londen.
Hij is iemand die gelinkt kan worden met ‘Al Qaeda in Europa’ en is tevens een hoofdrolspeler van de Pakistaanse tak van Jamaat Tabligh en Minhaj Ul-Quran. Zijn moskee / huis in de Oranjestraat fungeert o.a. als onderduikadres voor radicale jongeren uit heel de wereld. Deze jongeren verblijven er enkele maanden om vervolgens terug te vertrekken of te infiltreren in het Antwerps radicaal islamitisch milieu.

Khatme Nubuwwat bijeenkomstKhatme Nubuwwat bijeenkomst.


U denkt misschien dat de gewapende jihad een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is? Wel, dan moet ik u spijtig genoeg teleurstellen. 5a_sDe aanslagen van 11 september in de VS en deze van Madrid en Londen zijn in België, meerbepaald Antwerpen en Brussel, grotendeels gepland. De zelfmoord- commando’s van de Londense terreuracties van juli 2005 onderhielden nauwe contacten met de Pakistaanse moskee Khatim-Al-Anbia, die bij Antwerpse moslims bekend staat als één van de Al Qaeda filialen van Europa.

Er zijn bewijzen dat deze Pakistaanse moskee directe banden heeft met Al Qaeda (hoofdzakelijk met Al Qaeda cellen in GB, België, Pakistan, Afghanistan, India en Bangladesh). Hoe kan ik dit bewijzen? Wel, in de moskee zijn er o.a. authentieke geluidsbandjes te vinden waarop preken staan van Pakistaanse Al Qaeda kopstukken. Het merendeel van deze geluidsbandjes zijn afkomstig uit Lahore. Wat mij vooral verontrust, is dat sommige bandjes waarschijnlijk zijn opgenomen in Pakistaanse of Afghaanse opleidingskampen van Al Qaeda.

Vele van deze geluidsopnames klinken zeer agressief en vaak zijn er leuzen tegen het Westen en India te horen. Op die bandjes worden o.a. Osama Bin Laden en Ramzi Joesef verheerlijkt. Iedereen kent Osama Bin Laden wel, maar wie is Ramzi Yousef? Ramzi Yousef is de terrorist die in 1993 de WTC torens in New York wou opblazen. Zijn oom is Khalid Sjeik Mohammed. Deze laatste is het brein achter de aanslagen van 11 september 2001.
Imam Abdul Hameed heeft tevens contact met verschillende terreurverdachten uit GB. Dit blijkt uit de inhoud van zijn persoonlijke adressenboekjes. Deze personen staan o.a. op de zwarte lijst van de Verenigde Naties die allerlei namen van terreurverdachten bevat. Tevens staan de personen ook op de zwarte lijst van de ‘Bank of England’ als terreurfinanciers.

Enkele van deze namen zijn: Tariq Mahmood (Pakistaan uit Birmingham), Mustafa Kamel (Marokkaan uit Londen) en Mohammed Tufail (Pakistaan uit Londen). Deze personen worden rechtstreeks gelinkt met Al Qaeda en Ummah Tameer E-Nau. Die laatste groepering heeft haar hoofdzetels in Kabul (Afghanistan) en Lahore (Pakistan) en steunt openlijk de Taliban. Enkele jaren geleden hebben ook twee radicale Pakistaanse geestelijken, een zekere ‘Fahzlur Rehman’ en ‘Sammy-ul-Haq’, de moskee in de Oranjestraat bezocht. Tevens bezochten ze het Brusselse ‘Centre Pakistanais’. Fahzlur Rehman wordt door de Pakistaanse veiligheidsdiensten beschouwd als een van de rechterhanden van Osama Bin Laden. Hij is de leider van de terreurgroepen Jamiat Ulema-i-Islam en Harakat ul-Mudjahidin. Deze beide groeperingen werken actief samen met Al Qaeda en de Taliban. Fahzlur Rehman heeft in februari 1998 in de Pakistaanse media openlijk zijn fatwa uitgesproken tegen het Westen. Hij leidde ook een trainingkamp van Al Qaeda in Rawalpindi (Pakistan). Hij is tevens actief in de Pakistaanse politiek en hevig tegenstander van de Pakistaanse regering. Deze is volgens hem te gematigd en een schoothondje van de VS.

Sammy-ul-Haq leidt dan weer de extremistische madrassa Dar-ul-Uloom Haqania in Peshawar (Pakistan). Deze koranschool staat bij de Pakistaanse veiligheidsdiensten bekend als opleidingscentrum voor de Taliban. Tientallen Pakistaanse jongeren uit Antwerpen en Brussel hebben er een geestelijke en fysieke opleiding gekregen.

De Pakistaan Ali Zulfigar, wonend in Dambruggestraat nr. 35 te Antwerpen, is dé topman van de militante tak van Jamaat Tabligh, namelijk Minhaj Ul-Quran. De Pakistaanse veiligheidsdiensten beschouwen hem als uiterst gevaarlijk. In Antwerpen loopt hij doodleuk zorgeloos over straat. Vanuit België heeft hij bijvoorbeeld de moordaanslag op Pakistaanse oppositieleidster en ex-premier Benazir Bhutto financieel gesteund. De moordenaars van Benazir Bhutto werden opgeleid in madrassa Dar-ul-Uloom Haqania van Sammy-ul-Haq.

Malik Ajmal, extremist én crimineel van Pakistaanse afkomst, is een regelmatige bezoeker van moskee Khatim-Al-Anbia. Hij is lid van Minhaj Ul-Quran en Khatme Nubuwwat. In het verleden zetelde hij in de raad van bestuur van ‘Antwerp Islamic Association’, een Pakistaanse vzw die moskee Noor-ul-Haram in de Van Kerckhovenstraat (Antwerpen) beheert. Deze man verzamelt grote sommen geld uit de Pakistaanse gemeenschap in Antwerpen (vooral geld afkomstig van dubieuze internet –en telefoonshops en nachtwinkels) die hij op zijn beurt in de organisatie ‘Pakistan Welfare Association’ pompt. Pakistan Welfare Association (Van Ertbornstraat 11, Antwerpen) dient als financiële dekmantel voor Pakistaanse terreurbewegingen. Malik Ajmal heeft een strafrechtelijk verleden.

Pervaiz Akhtar, tevens extremist én crimineel van Pakistaanse afkomst, is een regelmatige bezoeker van moskee Khatim-Al-Anbia. Hij is ook lid van Minhaj Ul-Quran en Khatme Nubuwwat. In het verleden bekleedde hij de functie van secretaris bij ‘Antwerp Islamic Association’. Deze man studeerde in Pakistan af als ‘software ingenieur’ en heeft momenteel een netwerk uitgebouwd in Antwerpen dat zich inlaat met het vervalsen van elektronische identiteitskaarten. Pervaiz Akhtar heeft een strafrechtelijk verleden.

Muhammad Amjad Cheema, Mohammed Afzal en Zahid Afzal zijn Pakistaanse extremisten en lid van Minhaj Ul-Quran en Khatme Nubuwwat. Ze bezoeken regelmatig moskee Khatim-Al-Anbia in Oranjestraat én moskee Noor-ul-Haram (Antwerp Islamic Association) in Van Kerckhovenstraat. Muhammad Amjad Cheema en Mohammed Afzal beheren een import / export bedrijf dat vooral actief is tussen de havens van Antwerpen en Southampton (GB).

Het gaat hoofdzakelijk om import en export van elektronica, gestolen luxe auto’s en illegale DVD’s / CD’s. Zahid Afzal rekruteert voor terreurbeweging Minhaj Ul-Quran jongeren in Antwerpen voor een geestelijke en fysieke opleiding in madrassa Dar-ul-Uloom Haqania (Peshawar, Pakistan) van Sammy-ul-Haq. Muhammad Amjad Cheema en Mohammed Afzal hebben een strafrechtelijk verleden.

Imran Tayyab, lid van Khatme Nubuwwat en Minhaj Ul-Quran, bezocht al verscheidene malen moskee Khatim-Al-Anbia in Antwerpen. Deze jongeman studeert chemie aan het instituut ‘Khwarizmi Science Society’ in Lahore (Pakistan). Hij heeft in het verleden verschillende jongeren in Antwerpen overtuigd om naar Lahore af te reizen voor enkele maanden om een geestelijke en fysieke opleiding te volgen in madrassa Muridke. Deze extremistische koranschool wordt beheerd door Dawa Waal-Irshad, de ideologische tak van de terreurorganisatie Lashkar-e-Toiba. Agressief propagandamateriaal van Dawa Waal-Irshad wordt verspreid in Pakistaanse én zelfs Marokkaanse moskeeën in Antwerpen.

Moskee Khatim-Al-Anbia heeft verder nog contact met volgende dubieuze organisaties: Mahktab al Kiddimah (Afghanistan), Islamic Relief (Saoedi-Arabië), Dar al-Hijra Islamic Center (VS), World Assembly of Muslim Youth (Saoedi-Arabië), Muslim World League (Saoedi-Arabië), Islamic Center of Manchester (GB), Jamiatul-Ilm Wal-Huda (Blackburn, GB) en Centre Islamique Belge (België, Molenbeek). De Britse anti-terreurdiensten hebben in november 2003 een grote inval gedaan in de zéér radicale madrassa Jamiatul-Ilm Wal-Huda en hebben er verschillende studenten gearresteerd die plannen hadden voor terreuraanslagen in GB. De Pakistaanse moskee Khatim-Al-Anbia werkt mee aan de verdere uitbouw van deze madrassa. Radicale studenten pendelen ook zeer vaak tussen Jamiatul-Ilm Wal-Huda en de moskee. Eén van deze studenten is Ali Tayyab. Hij was bevriend met Shehzad Tanweer, één van de Pakistaanse terroristen die verantwoordelijk was voor de aanslagen in Londen in juli 2005. Ali Tayyab is actief lid van Khatme Nubuwwat en Minhaj Ul-Quran. Hij reist regelmatig af naar Pakistan.

Er bestaat dus wel degelijk een Pakistaans terreurnetwerk in Antwerpen dat alsmaar meer vertakt, waardoor de situatie oncontroleerbaar wordt voor de veiligheidsdiensten.

imagesimages2
Fahzlur Rehman

Ali Tayyab


Ali Tayyab


Imran Tayyab
Imram Tayyabb) Moskee El Mouslimin

Enkele Marokkaanse moskeeën in het Antwerpse prediken eveneens haat en onverdraagzaamheid. Jongeren worden er aangespoord om te gaan studeren op madrassa’s in o.a. Pakistan, Jordanië en Syrië. Via deze islamitische scholen worden ze in contact gebracht met fundamentalisten die hen proberen te overtuigen om nog een intensere geestelijke en bijkomende fysieke training te ondergaan. Zo komen de jongeren uiteindelijk terecht in opleidingskampen van terreurorganisaties zoals Al Qaeda. Ongeveer 50% van hen wordt doorgestuurd naar Afghanistan, Kashmir, Irak of Tsjetsjenië om te strijden in het belang van de jihad. De overige 50% keert terug naar België … Er lopen dus jongeren in de Antwerpse straten rond die een intensieve jihadopleiding hebben gekregen. Beangstigend toch!

Een van deze Marokkaanse moskeeën is El Mouslimin in de Jan Palfijnstraat. Dit is dé moskee waar de terreurgroep ‘Groupe Islamique Combattant Marocain’ aanwezig is. Het is een zéér groot gebedshuis waarin fundamentalisten zich thuis voelen.

DSCN4042
De vroegere imam, Nordin Taouil, was een echte voorvechter van de gewapende jihad tegen de westerlingen en joden. Zijn agressief denken en handelen heeft er toe geleid dat 90% van de jongeren in deze moskee zich geroepen voelt om hun leven te geven voor de gewapende strijd. Hij is ook dé persoon die je moet contacteren als je een fysieke opleiding wenst te volgen in het buitenland (voornamelijk Pakistan en Algerije). Vandaar dat de Marokkaanse inlichtingendienst in deze moskee is geïnfiltreerd. Terroristen van ‘Groupe Islamique Combattant Marocain’ vinden in deze Antwerpse moskee een veilig onderkomen. Velen van hen worden in Marokko gezocht voor het plegen of voorbereiden van aanslagen.


c) Moskee El Fath

25062007055%20%28Small%29


25062007054%20%28Small%29Moskee El Fath op de Sint-Bernardsesteenweg is ook zo’n ‘terroristennest’. Enkele jaren geleden is daar nog een zware aanslag op de nieuwe HST-spoorwegtunnel van het Centraal Station verijdeld. De imam, zijn zoon, twee Indiërs en een Marokkaanse fundamentalist zaten achter dit complot. De imam en zijn zoon lopen nog altijd vrij rond in de Antwerpse straten alsof er niets aan de hand is. Said Elkaouakibi is er momenteel de ‘leading man’ als het gaat om rekrutering van toekomstige moslimstrijders voor de jihad in Irak, Afghanistan én België. Said Elkaouakibi is een ‘hoofdtarget’ voor Belgische en buitenlandse veiligheidsdiensten. Hij staat tevens in contact met gevaarlijke extremisten in het buitenland. Vergis u dus niet! België is wel degelijk een doelwit voor terroristen. De aanwezigheid van Belgische militairen en F16 gevechtsvliegtuigen in Afghanistan wordt aanzien als een rechtvaardiging voor een toekomstige terreuraanslag in België.


d) Moskee OmarAan het woord: Fuad Ellouzati


Deze moskee in de Tulpstraat is een bolwerk van Jamaat Tabligh, Minhaj Ul-Quran en Hizb-Ut-Tahrir. De familie Fellous is er heer en meester. Deze familie staat bij de Belgische Staatsveiligheid bekend als de spil in wapen -en drughandel in het Antwerpse.

Mohammed El AzzouziDe Marokkaanse topgangster Mohamed El Azzouzi werd in het verleden door de familie Fellous bevoorraad met allerlei wapens. Hun vzw Risala, ondergebracht in moskee Omar, wordt al jarenlang gebruikt als dekmantel voor wapen –en drughandel. Deze vzw beheert ook enkele extremistische websites die oproepen tot gewapende jihad in Irak, Afghanistan, Palestina, Tsjetsjenië én België. Een zekere Jamel El Farissi, Marokkaanse jongeman wonend te Deurne, showt met trots gehuld in mujahideenkledij zijn kalashnikovs op deze websites. Internet wordt alsmaar belangrijker voor rekrutering van moslimstrijders. Mustafa Galmi vindt ook veilig onderdak in moskee Omar. Hij werd een tijd geleden ontslagen door zijn werkgever Group 4 Securitas omdat hij verdacht veel foto’s had genomen van zijn collega-veiligheidsagenten en gepantserde geldtransportwagens. In zijn persoonlijk kastje op het werk vond de directie een enorme hoeveelheid van deze foto’s, radicale koranteksten en jihadteksten. Hij had duidelijk plannen om geldtransportwagens te overvallen. Dat was de conclusie van de politiediensten. Hij kon echter niet gearresteerd worden wegens gebrek aan bewijzen. Vzw Risala organiseert ook ‘jeugdkampen’ in de Ardennen. De activiteiten op zo’n kamp lijken echter meer op zware ‘paracommando-trainingen’. Deze activiteiten vinden meestal plaats in de bossen van Agimont. Nachtelijke paintballsessies en droppings, ... gehuld in mujahideenkledij. Verschillende bewoners van het dorpje Agimont zijn er niet gerust op en hebben al meermaals politie ingelicht over de vreemde activiteiten van vzw Risala in hun bossen. Terecht zou ik zeggen. De verontrustende berichten van de bewoners worden inmiddels ernstig genomen door de anti-terreurdienst van de Federale Politie en de Belgische Staatsveiligheid.

Fuad Ellouzati, wonend in de Tulpstraat 42, is een Marokkaanse jongeman van ongeveer 26 jaar oud. Hij is actief lid van Jamaat Tabligh en is vriend aan huis bij de extremisten van moskee Omar. In een vorig leven was hij taxichauffeur bij Antwerp Taxi. Hij heeft handig gebruik gemaakt van die periode om zijn radicaal gedachtegoed te verspreiden. Een taxichauffeur komt immers met heel veel mensen in contact. Dé ideale job dus voor een moslimextremist om zijn netwerk uit te breiden in een grote stad zoals Antwerpen. Fuad kon ongemerkt met tientallen collegafundamentalisten in contact komen in zijn ‘rol’ als taxichauffeur. Hij bekleedde dus een strategische positie in het milieu.
Deze jongeman staat trouwens ook bij de Nederlandse veiligheidsdienst AIVD bekend als ronselaar van jongeren voor fundamentalistische organisaties. Hij is o.a. in Utrecht de ‘leading man’ van een radicale jongerenvereniging.


e) Moskee Bangladeshi

Deze moskee op de Turnhoutsebaan staat bekend voor de verspreiding van jihadlectuur die oproept tot o.a. zelfmoordaanslagen.
Tarik Een zekere Tarik 'Den Tarik' -klik hier is er de ‘leading man’. Deze Marokkaan is lid van Jamaat Tabligh en staat bekend voor zijn zéér extreem gedachtegoed dat gebaseerd is op de leer van Said Qutb. Deze man was een belangrijke ideoloog van de Egyptische Moslimbroederschap.
Hij werd in belangrijke mate geïnspireerd door de radicale geestelijke Said Abul Ala Maududi en wordt vaak gezien als de belangrijkste inspirator voor Osama bin Laden. In het algemeen wordt Said Qutb beschouwd als medestichter van de politieke islam; het islamisme.

Tarik en zijn volgelingenTarik geeft regelmatig antiwesterse lezingen in de moskee en ziet zichzelf als een ‘geleerde’. Hij heeft persoonlijk al tientallen Vlamingen bekeerd tot de ‘radicale islam’, namelijk het wahabisme. Deze jongeman is bijvoorbeeld de hoofdverantwoordelijke voor de terrorisering van de winkeliers op de Turnhoutsebaan. Tarik en zijn persoonlijke knokploeg beschouwen zichzelf als een ‘religieuze politie’ die winkeliers o.a. moet aansporen om geen alcohol en sigaretten te verkopen. Hun grote voorbeeld zijn de Taliban.

Enkele Tsjetsjeense extremisten beschouwen moskee Bangladeshi tevens als hun uitvalsbasis. Tougan Tsaroev, Isa Abdurachmanov, Chamil Malikov en Ruslan Ibrahimov zijn hiervan de gevaarlijkste mannen.
Ze staan bekend bij de veiligheidsdiensten als zéér zware wapenhandelaars. Tougan Tsaroev, Chamil Malikov en Ruslan Ibrahimov zijn voormalige mujahideen die gevochten hebben in Tsjetsjenië tegen de Russen. Heel de familie van Ruslan Ibrahimov is omgekomen tijdens een Russische militaire operatie. Chamil Malikov heeft zelfs gevochten aan de zijde van de Bosnische mujahideen tijdens de gruwelijke burgeroorlog in ex-Joegoslavië. Enkele jaren geleden heeft Chamil Malikov zijn zuster kunnen overtuigen om zichzelf op te blazen bij een zelfmoordaanslag tegen een Russisch legerkonvooi in Tsjetsjenië. Deze mannen weten hoe ze met wapens en explosieven moeten omgaan en zijn lopende tijdbommen.

f) Moskee Bilal

Deze moskee in de Van Montfortstraat kwam een tijd geleden in de media. Twee islamleraars en een studiemeester van de koranschool in de moskee riskeerden voor de Antwerpse strafrechter elk twee jaar effectieve cel omdat ze een aantal leerlingen tussen 8 en 11 jaar oud zouden hebben geslagen. Vanuit het Sint-Norbertusinstituut kwam midden juni 2006 een klacht, toen leraars tijdens de zwemles striemen zagen bij enkele leerlingen. Die zeiden dat leraars in de koranschool van de Bilal-moskee hen lijfstraffen hadden gegeven. Het gerecht startte meteen een onderzoek. De slachtoffertjes verklaarden het volgende: "Als ze niet braaf waren of niet luisterden, kregen ze slagen met een rubberen tuinslang of een houten of ijzeren lineaal. Dat gebeurde in de klas of in een hokje achter de bidruimte". De aantijgingen leidden naar islamleraars Omar El Baamri (42) en Zoubida El Moussaoui (39) en opzichter M'hamed El Jafoufi (60). Het OM eiste twee jaar effectieve celstraf voor elk van de beklaagden.
Zoubida El Moussaoui is ook familie van een zekere Ali El Moussaoui. Deze jongeman is jeugdwerker bij Kids vzw in Antwerpen. Tegelijkertijd wordt Ali echter ook vaak gespot in Antwerpen (o.a. in moskee Bilal) en Amsterdam in het bijzijn van een vrijgesproken lid van de Nederlandse Hofstadgroep. De Marokkaanse veiligheidsdiensten zijn bovendien nog eens geïnfiltreerd in de Antwerpse moskee omdat er zich Marokkaanse terreurverdachten zouden schuilhouden.


g) Moskee Hamza

Deze moskee in Borgerhout wordt geleid door een zeer radicale imam die vaak predikt tegen het goddeloze Marokkaanse en Libanees regime. De Marokkaanse veiligheidsdiensten zijn ook hier geïnfiltreerd. h) Vzw Attawasol

Deze vzw aan het Koxplein biedt onderdak aan militanten van de verboden Marokkaanse fundamentalistische beweging El-Adl wal-Ihsane (Gerechtigheid en Welzijn) van cheikh Abdessalam Yassine. Deze beweging strijdt voor een islamitische staat in Marokko naar het model van de Taliban.


i) Vzw Jongeren Voor Islam

Ik ben de afgelopen jaren op verschillende bijeenkomsten en lezingen geweest van de extremistische organisatie Jongeren Voor Islam (= JVI). Deze beweging telt ongeveer 1000 leden in het Antwerpse en heeft haar zetels in Hoboken en Boom. Ze staat bekend voor haar sympathie voor de organisaties Hamas, Al Aqsa Martelarenbrigades en Islamitische Jihad.

Voor Koranlessen en Arabische taallessen kan je ook steeds bij hen terrecht. Het ‘speciale’ aan JVI is dat de voertaal voor al haar activiteiten Nederlands is. JVI is daarom enorm populair bij Marokkaanse jongeren én bekeerlingen die de Arabische taal niet machtig zijn.

Staatsveiligheid en Federale Politie zijn uiterst geïnteresseerd in het doen en laten van deze alsmaar groeiende organisatie. Momenteel is JVI zelfs ondergronds gegaan uit vrees voor de veiligheidsdiensten. Ingewijden weten dat de JVI-kopstukken zich nu verder organiseren vanuit moskee El Mouhsinine in de Sint-Lambertusstraat 68 te Berchem en moskee El Fath op de Sint-Bernardsesteenweg te Hoboken. Zaal Rubens in de Statiestraat te Berchem, wordt vaak gebruikt als locatie voor lezingen. Tijdens de lezingen en in de moskee worden zéér radicale lectuur en folders (o.a. van Hamas en Al Aqsa Martelarenbrigades) verspreid. Zelfs rekeninguittreksels voor de achtergebleven families van Palestijnse zelfmoordterroristen worden uitgedeeld.


JVI ronselt op grote schaal Marokkaanse jongeren op straat, in vzw’s en de moskee om haar extremistisch gedachtegoed over te brengen. Haat en geweld tegenover westerlingen, joden en homo’s worden hier gepredikt.

‘Jongeren Voor Islam’ streeft naar een islamitische staat waarin de 'zuivere' islam primeert, met inbegrip van de sharia. Diefstal moet volgens hen bestraft worden met het afhakken van handen, muziek en dans zijn verboden, vrouwen moeten de mannen ten alle tijden slaafs gehoorzamen, vrouwen moeten gestenigd worden bij overspel, homo’s moeten aan de hoogste boom opgehangen worden. Deze walgelijke praat wordt momenteel verkocht door ‘Jongeren Voor Islam’ aan meer dan 1000 islamitische jongeren over heel Vlaanderen. Ook in Antwerpen.


Deze organisatie ontmoedigt (en verbiedt soms) moslimjongeren om contact te hebben met 'westerse' mensen en propageert aldus apartheid en een conflictmodel. Andere meningen worden niet geduld en de jongeren die de lezingen van JVI bijwonen, raken geïndoctrineerd en zijn uiterst onverdraagzaam tegenover éénieder die er een andere mening op nahoudt. Andersdenkenden worden gezien als vijanden die moeten worden bestreden en daar is reeds geweld aan te pas gekomen.

‘Jongeren Voor Islam’ is verantwoordelijk voor heel wat spanningen, conflicten, geweld en het totaal mislukken van de integratie. Ze wil geen integratie, maar een soort aparte zuil waarin zo weinig mogelijk contact is met 'ongelovigen' die staan voor het 'verderf'. Hoe hoger de extremisten opgeleid zijn, hoe meer ze zich tegen de westerse wereld keren.
Ze verachten het gastland, maar aanvaarden wel gretig de uitkeringen die ze genieten. België is in hun ogen een land van wulpse vrouwen, zatlappen en biggenvreters. Dat menen ze echt en ze zeggen het ook met zoveel woorden. Nog sterker en gevaarlijker: ze prediken dat onophoudelijk bij ongeschoolde geloofsgenoten, die hun argumenten zonder nadenken slikken.

Integratie is voor hen een ongelovige daad en bijgevolg onbespreekbaar. Jammer genoeg slaagt voorzitter Farid Zahnoun van ‘Jongeren Voor Islam’, een wolf in schapenvacht, er telkens in om beleidsmensen een rad voor de ogen te draaien om inmiddels zijn geheime agenda te kunnen bewerkstelligen.

Zijn al onze politici in Antwerpen dan zo blind? Bij de Lokale Politie Antwerpen heeft JVI ook handlangers rondlopen, namelijk inspecteur van de dienst diversiteit Hamza Arras. Hij is medeoprichter van JVI en tegelijkertijd ‘arm der wet’! Een tijd geleden werden handelaars op de Turnhoutsebaan lastiggevallen door moslimextremisten van Jamaat Tabligh omdat ze alcohol en sigaretten verkochten. Hamza Arras moest hiervoor in opdracht van Lokale Politie Antwerpen een meldingspunt leiden waar handelaars klacht konden indienen tegen deze terroriserende extremisten. Niemand durfde zich echter melden, want de meeste gematigde moslims in Antwerpen weten dat Hamza Arras zelf notabene een onbetrouwbare fundamentalist is. Hamza Arras heeft intussen bij Lokale Politie Antwerpen zicht op promotie tot ‘hoofdinspecteur’! Dit zijn maffiapraktijken! Staatsveiligheid en Federale Politie heeft Lokale Politie Antwerpen al tientallen malen gewaarschuwd voor de dubieuze activiteiten van Hamza Arras. Tevergeefs.

Soelayman ibn Haroen is een van de raadgevers van JVI. Deze bekeerling bezoekt regelmatig radicale geestelijken in Syrië, Jordanië, Egypte en Saoedi-Arabië. Hij wordt ook vaak opgemerkt in het radicaal islamitisch milieu in Nederland.

Onze dochters, kleindochters, zusters en echtgenotes worden op straat lastiggevallen en uitgescholden voor hoer door JVI jongeren wanneer ze een minirokje durven te dragen. Dit terwijl ze hun eigen vrouwen vaak verhullen onder een boerka. Moslimfundamentalisten leven in een vrouwloze openbare wereld en aangezien fundamentalisten ook maar mensen zijn, kan ik me goed voorstellen waarom het martelaarschap hen zo aantrekkelijk lijkt. Wanneer mannen denken dat ze met vrouwen moeten omgaan door er een boerka overheen te gooien, kan het resultaat alleen maar frustratie zijn. Ontneem mensen hun seksualiteit en er ontstaat een enorme leegte die gevuld moet worden. Ik zie de martelaar die zichzelf opblaast in de verwachting dat hij 72 jonge meisjes mag ontmaagden als een soort invulling van die leegte. Wie zichzelf opblaast in een bus mag in het hiernamaals een eeuwige orgie beleven.

Een berucht lid van JVI en bezoekster van radicale moskee El Fath is de bekeerlinge en gangsterliefje Lesley Deckers. De organisatie ‘Jongeren Voor Islam’ moet onherroepelijk opgedoekt worden!


Soelayman ibn Haroen


Soelayman ibn Haroen


Jamaat Tabligh

Tabligh, wat bekering betekent, is een belangrijk aspect in het radicaal islamitisch milieu. Dit is de ‘bekeerbeweging’ van de salafisten, de islamitische variant van de Getuigen van Jehova. Ze spreken vooral jongeren aan op straat of bezoeken deze thuis. Jongeren worden eveneens geronseld in de moskee en jongerencentra. Het doel is deze mensen te bekeren tot de radicale levenswijze en ideeën van de Tablighi. De Tablighi hebben maar liefst 70% van de Antwerpse moskeeën in hun macht en opereren ook bijvoorbeeld vanuit de beruchte Al Foerqaan moskee (Eindhoven), Al Taweed moskee (Amsterdam) en moskee van Finsbury Park (Londen). ‘Jihad voeren in de naam van Allah’ is hun levensdoel. Men gaat te werk op volgende wijze. De jongeren worden uitgenodigd om mee te gaan op weekend met hun Tablighi leermeesters. Ze krijgen dan ‘onderricht’ in een moskee en overnachten er ook. Verder worden jongeren onderwezen in jihad teksten en lichamelijke training. De Tablighi leerlingen zijn ook crimineel actief. Voor drughandel en overvallen trekt de harde kern zijn neus niet op. Het verdiende geld verdwijnt dan in de zakken van de Tablighi kopstukken die deze weer aanwenden voor nieuwe rekrutering en terreurfinanciering. Ook het Hawalla systeem is hierbij van enorme hulp. Bij dit systeem gaat geld over de hele wereld heen, zonder een enkele banktransactie. Naast deze activiteit is er ook de belangrijke handel en wandel in allerlei documenten, bijvoorbeeld identiteitskaarten. Een heel handige manier om zowel geld te verdienen als zelf ongezien aan het werk te kunnen. Drughandel is ook een vorm van financiering. Jamaat Tabligh fungeert als opleidingscentrum en kweekvijver voor toekomstige jihadi’s. Minhaj Ul-Quran is de militante tak van Jamaat Tabligh.

Jamaat Tabligh schrikt er ook niet voor terug om iemand uit de weg te ruimen. Zo is mijn vriend Nezir Shala (zijn echte naam is Edward Shala) geliquideerd door Jamaat Tabligh. Nezir was een voormalig Kosovaarse anti-terreur agent die werkte voor de Verenigde Naties. Oorspronkelijk was hij in dienst genomen door VN als vertaler-tolk tijdens missies in Kosovo, Servië, Albanië en Macedonië. Hij moest een anti-terreur eenheid op dit vlak ondersteunen. Het laatste half jaar dat hij voor de VN werkte, werd hij ook ingeschakeld als volwaardig anti-terreur agent, en niet enkel als vertaler-tolk. Tijdens een van zijn missies liep het echter mis. Zijn team werd tijdens een operatie klem gereden door enkele terroristen. Hun wagen werd onder vuur genomen. Nezir kon echter op het nippertje aan zijn belagers ontsnappen en overleefde deze aanslag. Hij ging om uitleg vragen bij zijn oversten hoe dit incident kon gebeuren. Tot zijn grote verbazing werd hem verteld dat info over de operatie in kwestie was gelekt naar een fundamentalist die voor de VN in het verleden als informant werkte. Nezirs’ identiteit was ook gelekt en de aanval was eigenlijk een poging tot ontvoering geweest. Op die manier wilde die terroristische groep, die overigens samenwerkte met de maffia, informatie verkrijgen over getuigen die hun verhaal moesten doen tijdens een proces tegen een vermeende terrorist. Nezir kon maar één ding doen, vluchten. Zo kwam hij uiteindelijk terecht in België, meerbepaald Antwerpen (Borgerhout). Hij woonde in de Dodoensstraat nr. 32 te Borgerhout.

Ik kwam hem heel toevallig tegen in de vzw/moskee El Nour in Borgerhout. Hij had een lange zwarte baard en droeg islamitisch traditionele kledij. Ik dacht eerst dat hij een Pakistaan was. Nezir was zeer vriendelijk tegen me en we baden samen het avondgebed in de moskee. Vervolgens kwamen we met elkaar in gesprek en nodigde hij me uit om hem naar zijn huis te vergezellen. Onderweg kwam Jamaat Tabligh toevallig ter sprake. Ik vertelde dat ik verschillende vrienden had die lid waren van deze groepering. Nezir waarschuwde me hierop voor deze ‘fundamentalisten’.
Hij beweerde dat Jamaat Tabligh vredelievende moslims intimideerden en dat deze groep jongeren ronselde in België voor Al Qaeda. Ik had wel al alarmerende verhalen gehoord, maar het was toch hallucinant om dit uit zijn mond te horen.

Nezir deed zijn hele levensverhaal uit de doeken. Hoe hij had gewerkt als anti-terreur agent voor de VN en was gevlucht …Hij vreesde nog steeds voor zijn leven.
Nezir was in aanraking gekomen met ‘militante’ leden van Jamaat Tabligh in Borgerhout.
Hij had jongeren gewaarschuwd voor deze gevaarlijke beweging. Dit was echter te weten gekomen van enkele Tabligh leden die regelmatig bijeenkwamen in het internetcafé Bismillah op de Turnhoutsebaan. Nezir werd herhaaldelijk op straat lastig gevallen en met de dood bedreigd. Op een morgen vond hij zelfs een enveloppe met twee kogels in zijn brievenbus. In september 2006 vertelde hij me tijdens een ontmoeting dat hij van plan was om zijn verhaal te doen in de media en vervolgens met zijn vriendin en twee kinderen te vluchten naar Zwitserland. Hij ging een afspraak met de ambassade en het VN-hoofdkwartier te Brussel maken. Nezir wilde zelfs zijn verhaal doen in de media.
Hij vertrok enige tijd later op een korte buitenlandse trip naar Tilburg. Hij ging er een imam ontmoeten die hem ‘onweerlegbare’ bewijzen kon voorleggen over de terreurdreiging in België en de aanwezigheid van terroristische ‘sleepercells’ in Antwerpen en Brussel. Dit vernam ik in een telefoongesprek met hem. Hij was ook van plan om na zijn buitenlandse trip tijdelijk onder te duiken in Brussel omdat hij de avond voordien was in elkaar geslagen door fundamentalisten van Jamaat Tabligh. Hij vreesde er vooral voor dat zijn vriendin het volgende slachtoffer zou worden. Nezir is echter nooit teruggekeerd van zijn korte trip! Zijn vrienden zijn er zeker van dat hij het slachtoffer is geworden van een liquidatie van Jamaat Tabligh.

Jamaat Tabligh heeft bovendien beslist dat ze een groot deel van haar activiteiten zal verplaatsen van Dewsbury (GB) naar Hoboken (België). Momenteel wordt aan de Sint-Bernardsesteenweg het Jisr-Al Amana Instituut gebouwd. Dit complex zal door Jamaat Tabligh gebruikt worden als moskee, koranschool en hotel. Het wordt de grootste moskee van Vlaanderen: 4.289 m2 oppervlakte en 3.892.267,5 euro bouwkost.

De koranschool zal o.a. geleid worden vanuit de extremistische moskee El Fath, die tevens op Sint-Bernardsesteenweg is gelegen. Abderrahman Benalouch (voorzitter), Said Mdaouchi (vice-secretaris) en Abdelfahid El Khaoui (islamleraar) zullen vanuit moskee El Fath actief zijn in het Jisr Al-Amana Instituut. Abderrahman Benalouch geeft momenteel ook een imamopleiding in moskee El Fath. Said Mdaouchi is geen onbesproken figuur en staat bekend voor zijn extremistisch gedachtegoed. Eind 2003 is Said bijvoorbeeld gearresteerd geweest door de Israëlische geheime dienst, de Mossad. Hij was toen samen met een groepje Marokkaanse moslims op doorreis naar de Palestijnse gebieden. Aan een Israëlische grenspost werd hij echter uit het groepje geplukt door agenten van de Mossad. Hij werd gearresteerd en ondervraagd op verdenking van banden met de militante tak van Hamas. Een ernstige zaak dus! Uiteindelijk werd hij onder druk van de Belgische overheid vrijgelaten. Voortaan mag hij Israëlisch grondgebied niet meer betreden van de Israëlische overheid. Een zaak met een stinkend reukje aan dus. Abdelfahid El Khaoui is op zijn beurt religieus raadgever en islamleraar in moskee El Fath. In de koranschool zal hij de taak van islamleraar op zich nemen. De familie El Khaoui is zeer berucht in het Antwerpse. Veroordeelde gangsters Jamal El Khaoui (alias "De Kleine Piraat") en Abdelkarim El Khaouizijn de oogappels van Abdelfahid El Khaoui. Het is dus best mogelijk dat het Jisr Al-Amana Instituut deels gefinancierd wordt met crimineel geld afkomstig van het gangsterduo.

Moskee El Fath is bovendien de thuisbasis van de extremistische vereniging "Jongeren Voor Islam", die nauwlettend in de gaten gehouden wordt door Federale Politie en Staatsveiligheid voor haar sympathie voor o.a. Hamas, Islamitische Jihad en Hezbollah. In 2004 zijn de imam van deze moskee en zijn 2 zonen gearresteerd geweest voor het plannen van terreuraanslagen in Antwerpen op de opening van de nieuwe HST-lijn in het Centraal Station en op een joodse school. Bij gebrek aan bewijzen werden ze later weer vrijgelaten.

Het betreffende instituut zal ook bestuurd worden vanuit het beruchte "Centre Islamique et Culturel de Belgique (=CIB)" dat gelegen is in Molenbeek.
Dit centrum wordt geleid door de extremistische Syrische sjeik Ayachi Bassam, die onlangs samen met zijn bekeerde handlanger Raphaël Gendron in Italië werd gearresteerd voor banden met Al Qaeda en het plannen van terreuraanslagen in Frankrijk en GB. Ook de groep rond de vrouwelijke jihadi Malika El Aroud heeft hier haar thuisbasis.

1157115354514_koranschool%20Pakistan


Pakistaanse KoranschoolBinnenkort zullen dus honderden moslimjongeren vanuit de hele wereld ontvangen worden in een Antwerpse koranschool / moskee geleid door extremisten.Reactie:

Vlaams Comité voor Ex-moslims

--------------------------------------------------------------------------------
Ik ben Peter V, oprichter en voorzitter van Vlaams Comité voor Ex-moslims. Ons comité bestaat momenteel uit 5 leden die al hun vrije tijd besteden aan dit initiatief. Ikzelf ben van Belgische origine, ondervoorzitter heeft Nigeriaanse roots, anderen zijn van Marokkaanse afkomst. Het comité is opgericht op 1 januari 2008. Dit jaar nog worden we een officiële vzw. Onze doelstelling: bestrijden van moslimextremisme in Antwerpen dat een bedreiging vormt voor zowel vredelievende moslims, ex-moslims als andersgelovigen. Ikzelf werk nauw samen met de vredelievende Ahmadiyya moslimgemeenschap. Zij strijden ook tegen de alsmaar groeiende groep moslimextremisten. Meer nog, de Ahmadiyya's worden net zoals de leden van ons comité bedreigd met de dood.

In Pakistaanse moskee Khatim-Al-Anbia in Oranjestraat heeft imam Abdul Hameed enkele weken geleden een fatwa (=doodsvonnis)uitgesproken tegen de leden van ons comité. Deze extremisten verspreiden ook literatuur waarin bevelen wordt om ongelovigen (ook Ahmadiyya's) uit te roeien.
Nordine Taouil is juist van hetzelfde kaliber. Nordine weet wel elke keer media en politiek naar zijn hand te zetten omdat hij zo intelligent en welbespraakt is.
PS: Lees mijn getuigenis eens in het artikel "De jihadi's van Antwerpen-Noord" in Knack van enige tijd geleden. Vooraleer Knack zo'n artikel publiceert, moet het wel 200% zeker zijn van de betrouwbaarheid van de informatie.

WIJ ZIJN GEEN VLAAMS BELANGERS!!! Maar we hebben wel een belangrijk raakpunt, namelijk de strijd tegen moslimextremisme! Vrijdagavond 11 september geef ik in Antwerpen een lezing over het volgende onderwerp: de rol van vrouwenhandel binnen het Antwerpse moslimextremisme. Met exclusieve beelden van verborgen camera en geluidsopnames als ultiem bewijs! Later meer hierover!

Peter

02:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-08-09

Immigratie

23:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-08-09

Benno Barnard, een man met lef!

Helaas voor alle politiek correcte kuddedieren - laat onze vriend Benno zich niet klein krijgen en inlijven bij de kudde lemmingen, zoals hij het zelf uitdrukt....

Deze week in Knack:

Linkse lemmingen
Mijn ergernis over links neemt gestaag toe. Al die thesen over de samenleving zijn als dorre bladeren in een herbarium.

Allerlei mensen eisen mijn hoofd sinds ik in een krant geschreven heb dat Inch'Allah? van Filip Dewinter getuigt van een redelijk inzicht in onze multiculturele vrolijkheid.
Bidt allen voor mij, zo zei ik - maar de strekking van Dewinters boek wijkt niet noemenswaardig af van de strekking van stukken en manifesten die Salman Rushdie, Bernard-Henri Lévy en Ian McEwan hebben gepubliceerd en ondertekend, om nog maar te zwijgen van de waarschuwende woorden van intellectuelen die de moslimwereld zijn ontvlucht - en die we maar liever in de steek laten omdat hun boodschap ons veel te zenuwachtig maakt. Die strekking luidt dat de islam als politieke ideologie een grote zwarte steen van mannelijke agressie, inktzwart obscurantisme en diepe achterlijkheid is, gericht tegen alles wat ons dierbaar is of zou moeten zijn.

In de grote steden van West-Europa worden homo's weggepest door hun moslimburen, en leraren in het middelbaar onderwijs worden geterroriseerd door moslimjongens, terwijl de meisjes demonsteren voor hoofddoeken, als kippen voor legbatterijen. En dat zijn maar twee voorbeelden van de toenemende terreur van de islam, die dagelijks wordt aangewakkerd door de preken van imams en de rotzooi die schotelantennes uit allerlei moslimdictaturen aanvoeren. Niettemin zijn er nog altijd intellectuelen die temen dat we ons vertrouwen moeten stellen in het emancipatorisch vermogen van de islam.
Maar het emancipatorisch vermogen van die godsdienst is nogal beperkt. Intellectuelen hebben in navolging van Hegel vaak een hekel aan feiten, maar de waarheid (die vervelende bijkomstigheid van hun bibliotheek) luidt dat er in de hele wereld geen enkel land met een islamitische meerderheid bestaat waar de minderheden de facto gelijke rechten hebben - gewoonlijk worden ze daarentegen gepest, gediscrimineerd of zelfs vermoord.

De krankzinnige situatie is ontstaan dat je als islamcriticus smerige verwijten naar je hoofd geslingerd krijgt omdat je roept dat de salon, waar het voorgeslacht de kostbaarheden van onze liberale beschaving heeft uitgestald, in de fik dreigt te vliegen; ja, het tapijt smeult al... Je bent aan verdachtmakingen onderhevig omdat je het een verstandig idee vinden de brandweer te bellen als het brandt. Ondertussen praten de gauchisten over de moslims als kindermeisjes over de aan hun zorgen toevertrouwde kleintjes.

Een zekere Marc Botenga beweert op een linkse website het navolgende omtrent Ahmadinedjads bedoelingen met Israël:
'Wat betreft Israël kan ik heel duidelijk zijn: hij heeft het verdwijnen van Israël altijd vergeleken met het verdwijnen van Zuid-Afrika. Hij zegt: "Het Apartheidsregime is ook verdwenen, dus waarom zou het regime in Israël niet kunnen verdwijnen?" Dat is iets heel anders dan het hele land van de kaart vegen.'
Je zou Ahmadinedjad natuurlijk ook kunnen citeren als een autoriteit inzake homorechten.

Ach, linkse lemmingen! Welke zelfhaat maakt toch dat jullie brein maar manicheïstische schema's blijft produceren, met enerzijds verdorven westerlingen - Amerikanen, zionisten, islamcritici - en anderzijds mensen die deugen omdat ze arm en zielig zijn?

Kort geleden trok Ella Vogelaar, een wonderlijk vulgair klinkende Nederlandse socialiste, weer eens de fatale parallel: Geert Wilders was een nazi en de Marokkanen van de vierde generatie waren vergelijkbaar met de Joodse vluchtelingen in de jaren dertig.
De waarheid is dat de nazi's Wilders haten. De Nationale Socialistische Aktie/Autonome Nationale Socialisten (NSA/ANS) heeft vorig jaar een demonstratie tegen Wilders georganiseerd op het Binnenhof. Hij is in hun ogen een 'vieze zionist'. En de Nederlandse Volksunie (NVU) verwijt Wilders dat hij uit is op een burgeroorlog tussen moslims en christenen, terwijl die groepen volgens de NVU nu juist één front zouden moeten vormen tegen het zionisme, het kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme, want zo heten de vijanden van extreem-rechts...

Wilders en Dewinter - ik ben van mening dat je de wekker niet kunt verwijten dat hij luidruchtig afloopt.

Benno Barnard

11:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-08-09

Politie

politie_17België heeft het hoogste aantal politieagenten, meer bepaald 1 per 256 inwoners, terwijl Nederland er 1 per 434 inwoners heeft.

En zoals we al wisten, heeft Wallonië 45% overheidspersoneel onder de actieve bevolking omdat ze dat vaak gebruiken als enige oplossing tegen werkloosheid, dus wie geen andere job vind, mag daar o.a. 'polies' worden.

Dus hoeft het ook niet te verwonderen dat Wallonië, alhoewel groter in oppervlakte maar minder bewoond, 17 % meer politie heeft dan Vlaanderen dat veel dichter bewoond is en 74 % van de ‘nieuwe Belgen’ voor haar rekening neemt.

Maar blijkbaar hebben onze politieagenten niet zoveel omhanden, want er zijn er bij die tijd vinden om in hun combi, met hun broek op de enkels naar kleine meisjes te zitten loeren…wat zich daar onder dat stuur afspeelt kan je alleen maar naar gissen. In ieder geval, niets strafbaars. De pervert mag niet worden gestraft, we leven tenslotte in Absurdistan en daar is dat allemaal heel normaal.

Ik zou toch eens willen weten wat een landje als het onze doet met 40.900 politiemensen.

Kleine criminelen oppakken alvast niet, en Marokkaanse dubbelparkeerders op de Turnhoutsebaan ook niet. Vooraleer ze daar iemand opschrijven vragen ze wel eerst de naam van de fout geparkeerde wagen op.

Dat is misschien de reden dat ze het politiekantoor in de Marreestraat in Borgerhout vanaf oktober nog enkel tijdens de bureeluren gaan openhouden (Weliswaar tot 21,00 uur ’s avonds, weliswaar in shift, waarbij twee man op tijd door twee anderen zullen worden afgelost), maar in het weekend zal het vanaf dan gesloten zijn. In een district, met 9720 criminele feiten per jaar is er blijkbaar geen politie meer nodig…

Vlamingen betalen driekwart van alle boetes in België, vorig jaar ontving Reynders niet minder dan 57,5 miljoen euro boetegeld, waarvan 42,4 miljoen uit Vlaanderen kwam, 8,6 miljoen uit Wallonië en 6,6 miljoen uit Brussel, maar bijna de helft van de totale inkomsten wordt naar Wallonië getransfereerd. En dan durven die Walen nog ‘van hunne tak’ maken omdat Vlaanderen meer kindergeld wou uitbetalen… net of het komt uit hun zak! Het zal wel eerder angst zijn dat er dan misschien minder in ‘hun zak’ vloeit.

In ieder geval hebben we teveel politieagenten, afvloeien dan maar…vooral diegenen die zich achter bosjes verstoppen op de middenbermen en zeker de helft in Wallonië. En de rest? Laat die maar eens een opleiding gaan volgens in de VS, net zoals 'les gendarme de St-Tropez' destijds.

00:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-08-09

Pedofielenbruiloft

Hamas heeft naar het schijnt voor 450 koppels een massabruiloft (voor pedofielen) gesponsord, waarbij geen enkele van deze kleine meisjes ouder was dan 10 jaar.“Wij willen hiermee aan de wereld en Amerika zeggen, dat ze ons niet het recht op vreugde en geluk kunnen ontzeggen”, zei Mahmud Zahar, een leidinggevende figuur bij Hamas.

Alle bruidegommen waren gekleed in dezelfde zwarte pakken en ontvingen elk 500 dollar van Hamas, die vertelde dat hun arbeiders vijf procent van hun maandelijks loon hadden afgestaan voor het huwelijksgeschenk…


KLIK HIER VOOR VIDEOUpdate:

CORRECTION!!

ACT! for America strives to provide accurate information, so when we learn something we put out turns out to be inaccurate, we act as quickly as possible.

Earlier today we sent out an email titled “Mass wedding of child brides.” The source was a good and usually reliable one, but in this case the story is false, as noted below, and we regret the error:

It has come to the Tundra Tabloids attention, from Tim Marshall at Sky News, that the story concerning the mass wedding of tiny tots for Hamas terrorists, has turned out to be false. The story originated from Carl in J'lem, who has a very long history of "getting the big scoops that are factually sound," which is one of the main reasons why his blog was a Weblog Award Winner last year.

This doesn’t affect the veracity of the link to the MSNBC story about the treatment of women in Afghanistan, nor does it change the fact that Islamic polygamy and weddings to child brides are a reality in the Muslim world and apparently on the rise in the West.

Again, we regret the error in passing along the child brides story to you.


Film Al Jazeera:

13:37 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-08-09

Frankrijk is het ook beu.

In navolging van de Australische premier, Filip Dewinter en Geert Wilders, nu ook een Franse minister:

Les musulmans qui veulent vivre selon la loi de la Sharia Islamique se sont fait dire tout récemment de quitter la France, dans le but de parer à d'éventuelles attaques terroristes, le gouvernement ayant ciblé les radicaux.

Apparemment, le premier ministre Francois Fillon a choqué quelques musulmans Francais en déclarant Citation: ' LES IMMIGRANTS, NON FRANCAIS, DOIVENT S'ADAPTER. À prendre ou à laisser, je suis fatigué que cette nation s'inquiète à savoir si nous offensons certains individus ou leur culture. 'Notre culture s'est développée en luttes, d'habileté et de victoires par des millions d'hommes et de femmes qui ont recherché la liberté.'

'Notre langue officielle est le francais; pas l'Espagnol, le Libanais, l'Arabe, le Chinois, le Japonais, ou n'importe quelle autre langue. Par conséquent, si vous désirez faire partie de notre société, apprenez-en la langue!'

'La plupart des Francais croient en Dieu. Il ne s'agit pas d'obligation chrétienne, d'influence de la droite ou de pression politique, mais c'est un fait, parce que des hommes et des femmes ont fondé cette nation sur des principes chrétiens, et cela est officiellement enseigné. Il est parfaitement approprié de les afficher sur les murs de nos écoles. Si Dieu vous offense, je vous suggère alors d'envisager une autre partie du monde comme votre pays d'accueil, car Dieu fait partie de notre culture.'
'Nous accepterons vos croyances sans poser de question. Tout ce que nous vous demandons c'est d'accepter les nôtres, et de vivre en harmonie pacifiquement avec nous.'

'Ici c'est NOTRE PAYS, NOTRE TERRE, et NOTRE STYLE DE VIE. Et nous vous offrons l'opportunité de profiter de tout cela. Mais si vous en avez assez de vous plaindre, de vous en prendre à notre drapeau, notre engagement, nos croyances chrétiennes, ou de notre style de vie, je vous encourage fortement à profiter d'une autre grande liberté Francaise, 'LE DROIT DE PARTIR..'

'Si vous n'êtes pas heureux ici, alors PARTEZ. Nous ne vous avons pas forcés à venir ici. Vous avez demandé à être ici. Alors, acceptez le pays qui VOUS a accepté.'


(Peut-être que si nous faisions circuler ceci parmi nous, les Américains, les Canadiens, les Européens (et surtout en Belgique), tous les citoyens du monde trouveraient le moyen de se tenir debout et commenceraient à parler et à répandre les mêmes vérités).

17:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Moeten we nog verschieten? Weeral een ontsnapping!

Herschaalde kopie van untitledGevangen

Deze keer niet 'ons ma' maar zwaar bewapende gangsters.Uit het Brusselse justitiepaleis aan het Poelaertplein hebben twee zwaar bewapende gangsters vanochtend drie gedetineerden bevrijd. Ze namen de benen toen ze werden voorgeleid voor de correctionele rechtbank (zittingzaal 01.4). Ze moesten zich verantwoorden voor een brutale maar mislukte homejacking in Londerzeel, in november vorig jaar. Omdat ze al een zwaar strafblad hadden, riskeerden ze een zware straf.

Bevrijd door handlangers

Oussama Trimini Langeri (28), Youssef Oulad Has Chaib (27) en Abdelhakim Akil (27) moesten zich samen met een andere verdachte voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor een mislukte homejacking in Londerzeel, eind vorig jaar. Toen ze de zaal werden binnengeleid en de handboeien werden losgemaakt, doken twee gemaskerde en gewapende handlangers op. Die hielden de aanwezigen onder schot en dwongen iedereen om op de grond te gaan liggen.


LEES HIER VERDER

16:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Van Rompuy - oneerlijk en hypocriet

Premier Van Rompuy liet weten dat na zijn vakantie, de burgers van dit land voor zware beproevingen zullen komen te staan. Want er moeten inspanningen worden geleverd op het begrotingsvlak. Dat wil waarschijnlijk zeggen, hogere belastingen, langer werken en geld pakken waar ze het kunnen pakken. Bij de mensen die werken…waar anders!

Aan besparingen op het overtollige personeel in de vele kabinetten van de vijf regeringen denkt niemand. Aan een eenvoudige opsplitsing van het land in twee delen Vlaams en Waals met elk hun eigen regering en verantwoordelijkheid (en financiën) ook niet.

Vier maanden hebben de Vlaamse en Waalse parlementen niet meer gewerkt, twee maanden naar de verkiezingen toe en twee maanden verlof. Wat men zo mooi ‘zomerreces’ noemt. Maar de lonen, door u en door mij betaald, blijven doorlopen.

In het parlement werd de vraag gesteld, waar de premier het geld zal vandaan halen om de honderdduizenden geregulariseerde nieuwkomers en later hun families, die via de gezinshereniging eveneens in ons land zullen worden toegelaten, uit te betalen. Van Rompuy antwoordde: “Ik denk in de eerste plaats aan de mensen, niet aan het geld, dat is het verschil tussen uw partij (VB en LDD) en de mijne”.

Ik vraag mij af welke partij dan wel de verstandigste reactie heeft.

Zelfs Monica De Conick, (Sp.a en voorzitster van het OCMW) liet al weten dat ze zich zeer ongerust maakt over deze nieuwe regularisaties want dat ze allemaal de dag nadien aan de deur van het OCMW zullen staan aanschuiven.

Van Rompuy denkt inderdaad aan de mensen, maar niet aan onze mensen die er jaren moeten voor zwoegen en hoge belastingen betalen om de rest van de wereld, of toch een deel ervan, te onderhouden.

De rest van de wereld waar de ‘sans-papiers’ vandaan komen, zijn landen waar de malafide leiders en tirannen door het Westen met geld in het zadel worden gehouden, waar de bevolking van die landen arm en onwetend worden gehouden en dit enkel en alleen omdat het Westen er hun eigen voordeel uit halen en de bodemrijkdommen leeg plunderen.

Hier dan Sinterklaas spelen met geld van de burgers is niet moeilijk. De enkele gelukkigen die door de mazen van het net konden slippen, of door de hulp van mensensmokkelaars hun weg naar hier vonden regulariseren is niet alleen enorm oneerlijk tegenover de lokale bevolking, maar vooral hypocriet, onmenselijk en gruwelijk tegenover de bevolking die achterblijft in die landen waar de asielzoekers vandaan komen.

Ook de buurlanden hebben hun bezorgdheid over de Belgische beslissing al uitgesproken, want eens de regularisatie erdoor is, is de nieuwkomer vrij om in Europa te gaan en te staan waar hij wil.

Men kan zich daarbij ook de vraag stellen of het verantwoord is om in een land, met proportioneel de hoogste staatsschuld van Europa en tijdens een crisis, zoveel nieuwe steuntrekkers toe te laten.

16:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gelukkig draagt zij een hoofddoek!

Herschaalde kopie van untitledhoofddoek

14:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |