02-09-09

Bericht comité ex-moslims

Mail van Peter Velle

Ondertussen werd het comité benaderd door de vereniging voor ex-moslims uit het Franstalig landsgedeelte en zal er vanaf nu worden samengewerkt. In Antwerpen hebben zich nu ook al sedert de publicatie van het rapport, een tiental ex-moslims aangesloten bij het comité.


Beste,

Op 1 januari 2008 heb ik, Peter Velle, het initiatief genomen om het "Vlaams Comité voor Ex-moslims" op te richten. Ikzelf had 7 jaar geleden de stap gezet om me te bekeren tot de islam. Ik hoopte rust en vrede te vinden in de islam. Maar ik kwam bedrogen uit. Al snel kwam ik in contact met het moslimextremisme in de verschillende moskeeën en vzw's in Antwerpen. 2 jaar later besloot ik om informant te worden bij Federale Politie en Staatsveiligheid. Ik kon mijn ogen en oren niet langer sluiten voor het oprukkende moslimfundamentalisme. Haatprekende imams, ronselaars voor de heilige oorlog in Irak en Afghanistan,... Ik zat midden in dit wespennest.

Na 2,5 jaar een dubbel leven geleid te hebben als informant, besloot ik om de islam definitief vaarwel te zeggen. Ik zocht toenadering tot enkele collega ex-moslims, waaruit dan uiteindelijk het "Vlaams Comité voor Ex-moslims" voortvloeide. Met dit comité willen we de voortdurende intimidatie en bedreiging aanklagen van andersdenkenden en ex-moslims door moslimextremisten. Wij eisen dat politici eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen en de gevaren rond de radicale islam ernstig nemen.

Het laatste jaar heeft het comité al 3 succesvolle lezingen gehouden in Antwerpen, Borgerhout en Mechelen. Vrijdagavond 11 september om 20.00u geeft het “Vlaams Comité voor Ex-moslims” opnieuw een onthullende lezing. Ditmaal over de rol van internationale vrouwenhandel binnen het Antwerpse moslimextremisme. De lezing vindt plaats in feestzaal Rubenshof op de Groenplaats in Antwerpen en heeft de gepaste titel “Pooiers van Allah”. Om een plaatsje te reserveren mailt u naar ex-moslims@live.be De toegang is overigens gratis. Wij heten u van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,

Peter Velle
Voorzitter "Vlaams Comité voor Ex-moslims"

13:45 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Gaat het in dat comité steeds om van die volbloed moslims met klinkende namen als Peter Velle en jan Peeters?

Gepost door: 1MT | 02-09-09

Islam is een religie, meer bepaald een zeer gevaarlijke doctrine, dus weet ik niet goed wat de naam noch de nationaliteit er kan mee te maken hebben.
Daarom is het woord 'volbloed' zeer misplaatst en eerder racistisch.

Gepost door: Janice | 02-09-09

Sorry, hoor, maar een ex-moslimgroep vol mensen à la Lesley Deckers zou ik niet geloofwaardig nemen. Net een anti-vrouwenbeweging van ex-travestieten.

Gepost door: 1MT | 02-09-09

@ Peter Velle

Proficiat met je initiatief. Je timmert tenminste aan de weg. Dat kun je van zielige figuren als 1MT niet zeggen. Mijn steun heb je. Je mag gerust contact met me opnemen als je wil.

Gepost door: Eloquentia | 02-09-09

@ Peter Velle

Proficiat met je initiatief. Je timmert tenminste aan de weg. Dat kun je van zielige figuren als 1MT niet zeggen. Mijn steun heb je. Je mag gerust contact met me opnemen als je wil.

Gepost door: Eloquentia | 02-09-09

MT, je snapt er de ballen van. Ze kregen de haat tegenover het Westen inderdaad niet van kindsaf aan met de paplepel ingegoten. Alhoewel die Lesley toch wel een heel gevaarlijke moslima is, hoor!
Misschien is het dank zij hun westerse opvoeding dat hun ogen op tijd zijn opengegaan.

We zouden blij moeten zijn dat er mensen zoals Peter bestaan, die zijn nek durft uit te steken om ons te verwittigen van de gevaren die van de islamieten in ons land uitgaan. Inderdaad zijn nek uitsteken, want de doodsbedreigingen die hij ondeertussen al heeft ontvangen zijn niet mis te verstaan. Een vriend van hem werd trouwens al vermoord. En ja, dat was geen Vlaming, maar ... een echte... net zoals de andere leden die anoniem werken.
Als je zoveel kritiek hebt, en je vindt hem ongeloofwaardig, dan stel ik voor dat je naar zijn lezing gaat luisteren en hem daarna vragen stelt.

Soms vraag ik mij echt af of jij op een andere planeet woont ofzo...

Gepost door: Janice | 02-09-09

Volgens mij WIL 1MT er gewoon geen bal van snappen! Dat komt omdat 1MT de ballen niet heeft om tegen de islam op te komen. Liever voert hij of zij een schijngevechtje tegen wat de 'weldenkenden' gemakshalve noemen 'extreem-rechts'. Dat is nog altijd veiliger voor lijf en leden.

Gepost door: Willem | 03-09-09

Wat is het probleem als Antwerpse moslims voor de goede zaak gaan vechten in Afghanistan en Irak. Tot op zekere hoogte hebben ze nog gelijk ook. 't Is in elk geval beter dan autochtone kansarmen of chassidiem lastig te vallen. De eersten kennen overgeërfde misère en de tweeden kunnen bezwaarlijk beschuldigd worden van zionisme.

Gepost door: Ziende Mol | 03-09-09

Voor de goede zaak?

Opleidingskampen van Al Qaida en een heilige oorlog voeren aan de zijde van de Taliban noem jij vechten voor de goede zaak?

Rare visie... geen wonder dat Europa zoals we het altijd hebben gekend stilaan om zeep gaat!

Gepost door: Janice | 03-09-09

Ik heb al eerder laten weten dat ik het initiatief van Peter Velle financiel wil steunen maar kreeg daarontrent geen informatie.Ik zie het Vlaams comite van ex moslims als indertijd de "witte brigade" die het opnam tegen ook "een" vreemde bezetter,de eerste leden waren echte "helden"

Ik zie 1MT als een toekomstig lid van de nieuwe Vlaamse "witte brigade" iemand die erbij komt als de strijd gestreden is en alle gevaar geweken om, ook "den held" uit te hangen...nu wordt hij om zijn "verdraagzaamheid" en zijn strijd tegen het zogezegde racisme ,geprezen door mamma Gennez en Moemoe Vogels...en later als een moedig verzetstrijder tegen het Nallahzisme...

Las zojuist online in de krant dat vreemde figuren op de speelplaats de namen noteerden van moslimmeisjes die gevolg gaven aan het schoolreglement...dus maw de directie had gelijk ze worden onder druk gezet door die bende achterlijke religiefanatiekers. De politiek zou op school een algemeen verbod op hoofddoeken moeten afkondigen,daar is echter moed voor nodig en dat hebben onze politiekers niet.

Gepost door: Rene | 03-09-09

De politiek kàn simpelweg geen hoofddoekenverbod opleggen. De vrijheid van het onderwijs staat dit niet toe.

Gepost door: 1MT | 04-09-09

René zit er niet ver naast! Mensen zoals 1MT zitten geestelijk nog altijd in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Na 65 jaar willen ze nog altijd het fascisme bestrijden, terwijl we al lang een andere vijand binnen de muren hebben. Ze willen een strijd uitvechten die reeds jaren geleden al beslecht is, terwijl ze blind zijn voor de strijd, de échte strijd, van vandaag en van morgen. En de reden is niet ver te zoeken: uit angst!

Een goede psychiater kan misschien wonderen verrichten!

Gepost door: Willem | 04-09-09

Roland de BozeBurger Wij Nederlanders hebben de wedergeboorte van de vrije welvaartsstaat cadeau gekregen van de Amerikanen. Op eigen kracht waren we in Europa niet in staat om onze democratieën te beschermen en te handhaven. De dictatuur van Hitler was het natuurlijke en logische gevolg van de slappe en apathische politiek der Europese salonleiders. Pappen en nat houden was toen al het favoriete bestuurlijke gereedschap. Het weerzinwekkende gevolg van deze politieke wandaad hoef ik hier niet uit te leggen.

Als ik nu een lijn doortrek naar deze tijd dan lijkt het wel of een democratie enkel levensvatbaar is als het volk er zelf voor gestreden heeft. Als de ultieme vorm van beschaving in de schoot geworpen wordt zal dat vroeg of laat tot verval leiden. Wij Nederlanders hebben onze wereld als te vanzelfsprekend gezien. Een natuurelement waar je vanaf de geboorte tot het graf op een magische wijze recht op hebt. Het met man en macht beschermen van deze kostbare, maar o zo kwetsbare parel, is niet iets wat zich in onze botte polderkop door overerving heeft kunnen nestelen. De verwende Nederlander houdt zich veel liever bezig met ego strelende activiteiten als de cultivering van geperverteerde tolerantie. Het onderhoud aan het moedersysteem, dat als solide basis deze experimenten überhaupt mogelijk maakt, wordt collectief genegeerd. De schaarse dappere bewakers van ons erfgoed worden verketterd, verbannen, zelfs vermoord. De Nederlandse tolerantie blijkt slechts een exportproduct.

Onze beschaving zal onvermijdelijk overgenomen worden door andere beschavingen wanneer we te druk bezig blijven met deze narcistische verheerlijking van het 'niks zijn'. We plegen collectief zelfmoord wanneer we het demografische deksel van de doos van Pandora achteloos wegwerpen. Door in vrijheid te spelen met vrijheid, verliest men vrijheid. De kwetsbare waarde van de democratie wordt door ons niet aangevoeld. De tachtigjarige oorlog is te ver weg voor een overgeërfd 'Jungeaans' bewustzijn van zelfbescherming. Ons historisch geluk keert zich nu uiteindelijk tegen ons.

De bevrijding door de Amerikanen heeft een onafwendbaar noodlot slechts uitgesteld met een kleine eeuw. Had de vreselijke bezetting door de Duitsers dan toch iets langer moeten duren?

Gepost door: stradi | 05-09-09

Dat "wij" overschot van gelijk hebben om die import religieuse Islammers een halt toe te roepen bewijst het schoolkopvoddenprobleem ,hun maskers zijn eindelijk, zichtbaar voor iedereen afgevallen. Zelfs mensen zoals 1mt's moeten nu toch gaan toegeven dat de voortplantingen van die vroegere ongeschoolde "gast"arbeiders " de inspiratiebron voor het succesnummer van de Strangers "ziekenkas".... een hoop arrogante ambetante fanatieke "jong" zijn ,gesteund door duistere Allahfiguren die nog wat andere plannen in hun hoofd hebben...hun slogan die ze stonden te krijsen aan het Atheneum past precies in de Allahtoekomstplannen...Vlamingen buiten..het was misschien wat te vroeg om dat nu al te roepen,maar nu weten wij tenminste dat we niet meer welkom zijn in ons eigen land...integratie war zeker hun bedoeling niet was??? is een grote billenkletser zoals de verdraagzaamheidpartijen ,wie daar nog symphatie voor heeft is een idioot

Gepost door: Rene | 06-09-09

Kopvodden Waarom zit men reeds zo lang onnodig de discussie te voeren over het verbod op "hoofddoeken" ?
Waarom vervangt men deze rode lap voor de moslims niet gewoonweg door een verbod op "hoofddeksels" ?
Wij allochtonen mochten vroeger en ook niet vandaag met een hoed of indianenpluimen op ons hoofd de school betreden.
Indien men zich vrijwillig inschrijft in een gemeenschap met bepaalde regels (club,school,enz...)dient men zich aan de geldende voorschriften te houden, zoniet heeft men hier de vrijheid om een andere school te bezoeken wiens reglement wel beantwoort aan uw verwachtingen.
Steeds rekening houdend wel te verstaan met de wetten betreffende de schoolplicht.
Indien er in ons land geen enkele school voldoet aan gestelde eisen, heeft 'iedereen' de vrijheid om uit te wijken naar het buitenland waar ze hopelijk wel aan hun trekken zullen komen.

Gepost door: JeanV | 06-09-09

Je bedoelt waarschijnlijk 'wij autochtonen'... alhoewel, als je ziet dat de moslima's met spandoeken protesteren waarop staat 'Vlamingen buiten', dan is het normaal dat we het op de lange duur niet meer weten dat wij hier in feite thuishoren.

Gepost door: Janice | 06-09-09

iran Beste,

Mijn vriendin is iraanse en leeft in iran, interessant om es haar mening te horen over de hoofddoek, hierbij stukje uit haar mail die ze ooit verstuurde naar de meisjes van hallal in nederland
first of all, till when, till when you want, i mean all muslims want to have that much contradictions?? how many lies you want to tell yourself?? if you read this, just for one second, for a very short time, tell your face to not smile anymore as you do that in your pictures and think, think HONESTLY and count how many contraditions you have between your ideas and your behaviour??

i know islam's rules about veil as i was born with it, i am considered or i am known as a muslim here, so, i must know the rule about myself.
if you want to pretend you are a muslim girl, so, let me tell you what you have to do in your pictures to change to a good OBEDIENT SILENT muslim women, ok??
first take off your very colourfull clothes and wear the dark one, black, gray, brown... understand?? then take off your very fashionable clothes which i can see the shape of your body easily in it and wear first the darker one, sth like a chador and sth else which i your body's shape cannot been seen in it. then remove your smiles, when a woman smiles in islam, her teeth must not be seen. and please tell that man in your pictures to stand far away from you, not that much close to you. then, at least you will become successful in pretending sth.

what women must do in islam is for men. just to prevent men to not commit any sin, i am not saying that from my own ideas, no. i am saying that from your very truth koran. women must not motivate men with their behaviour. so, the way you smile and the way you are laying on eachother in your picture and the shape of your body which i can see it very clearly can motivate any muslim man in just one second i am sure.

and shame on you, shame on you, shame on you, how, how, how you can laugh and be proud of your religion that exactly in other parts of the world they are killing, they are deathstoning, they are beating, they are supressing women but the things now you are laughing with them???? think just one minute honestly. if you believe in your dear allah, dont be scared, he has given that brain to you to use it so, please, please think.
now, answer me, have you ever seen a girl laying on the ground and she is being beaten very severely with a whip?? how much do you like it?? tell me, how much do you love its pain?? it is really enjoyable i guess, what do you think?? have you felt you cant contiue anymore because you think you dont have any right in what you believe in it?? whatever you say will be ignored?? how is it feeling??
have you ever loved a boy?? can you do that?? if you walk with a boy in a street, in belgium, i dont think they arrest you, do they?? have you cried very loud, shouting and showing allah the scarves on your body?? have you understood what you do as i can see in your site is not islamic?? in which country are you living in?? belgium i guess. how is the gov structure of it, ohhh, yes, i didnt know in belgium all the politicians pray five times in a day!!!!!! really, if you are abused, if you are beaten, if you are painful, which law protects you?? islamic laws or western laws?? have you ever seen the darkness of stupidity?? have you ever thought?

how much can you be selfish?? how much?? good that you have gone and take picture with those cows. you know there is a very good harmony in it, when i see cows, i really think about people like you. but you know, there is a great difference, dear allah has not given the brains to that cow, so, he just eats, sleeps, has sex, produces waste and sometimes he looks at sky and thanks allah. but you are humans i guess, so, use the brain your very great and merciful allah has given to you. use it, dont be scared.

and know sth, know while you are laying there and smiling, and you are very proud of your religion, exactly at that time a girl was executed because of not observing the rule of chastity??, you know that, it is written in koran if you have read it till now, that she had to be executed, so, we dont have any kidding with anybody, we are real muslims here and we observe all the rules of our very great and peaceful religion. do you know in that moment you were trying to put that scarf in your head to pretend islam is very modern, here a girl was being beaten because her bad viel and her make up?? have you ever heard the sound of a woman weaping, saying please, please, for allah's sake, dont beat me?? have you ever felt pain because of your religion?? have you ever thought??

and dont tell me islam is misused. go and open your koran and start reading it, but this time read it not with open eyes but with open mind, and see all the real rules of islam.

if you are seeking for the allah's heaven after your death,for your allah's sake, stop, stop, being that much conservative and finish contradictions. please, think, for one minute use all the things allah has given to you. use your eyes to see, to see the truth, to see the wounds, the scarves, to see the crime, the execution and to read the real islam from koran and for one second close it to all the beauty of this islamic world. please use your ears to hear, to hear the sound of cry, shouting, weaping, begging of all girls at your age because of islam. please use your mouth, and your voice to talk, but for one time honestly. and can you do sth?? use your hands just for one time, to feel the warmness of tears of a young girl on her face, you know, yesterday she had worn a very colorful scarf, with a sunglasses and she had worn sth that you could see the shape of her breasts abit, she was laughing and she was standing next to a man, and sb was taking a picture from them, suddenly someone came and showed them this verses of koran: sura: the light, verse NO: 31: And say to the believing women that they cast down their looks and guard their private parts and do not display their ornaments except what appears thereof and let them wear their head coverings over their bosoms ad not display their ornaments except to their husbands or their fathers, or the father of their husbands or their sons or the sons of their husbands, or their brothers, or their brother's sons and sisters sons or their women or those whom their right hand possess or the male servants not having need of women, or the children who have attained knowledge of what is hidden of women.
and suddenly they arrested that girl and last night, she couldnt sleep very well, because her back was extremely painful with the wounds her favorite religion has been created on it.
and i am sure you dont have any doubt about koran if you say you are a muslim, so, last sentense is from your dear koran:
This book, there is no doubt in it, it is a guide to those who guard against evil.
so, never have doubt to what it says, obey it and be a very good obedient muslim women. but for allah's sake, THINK, AND THINK HONESTLY.


Gepost door: huysmans | 11-09-09

De commentaren zijn gesloten.