08-09-09

Nazisme - islamisme.
Dat iemand bepaalde dictatoriale leiders aanhing vooraleer we de geschiedenis kenden zoals nu, kan ik nog begrijpen. Ik kan begrip opbrengen voor de armzalige toestand waarin sommige mensen toen leefden, en daarom geloofden in de verlokkelijke valse beloftes die hun hoop op een betere toekomst deden oplaaien.

Dat sommigen jaren later nog steeds massamoordenaars aanhangen is onbegrijpelijk. Neem nu die vrouw met de nazisympathieën gisteren in Ter Zake.
Haar man was geen neo-nazi maar een ‘oude nazi’, vertelde ze heel fier. En aan haar dwepende stem te horen was ze het er helemaal mee eens.

Snapt iemand dat? Dat gaat echt mijn petje te boven.

Dat die vrouw aan de schandpaal wordt genageld door de media is normaal. Dat iemand zijn woonkamer volhangt met moordenaars, of dat nu Hitler, Stalin, Pol Pot, Che Geuvara of Leopold II is, kan mij niet schelen, maar dat kinderen tot 7 jaar misschien moeten luisteren naar Hitler bed-timestories inplaats van Roodkapje, is er wel wat teveel aan…

Maar het zou dan uiteraard ook niet meer dan normaal zijn dat de media consequent de lijn doortrekt naar alle vereerde spitsbroeders van Hitler.
De politiek correcte partij PvdA mag in nostalgische bewoordingen op haar website schrijven over ‘vadertje Stalin’, zonder dat er iemand over valt of opmerkt dat hij evengoed een massamoordenaar was. En dat het woordje 'pogrom' tenslotte in Rusland werd uitgevonden.

Het is trouwens bijna niet te geloven dat tijdens de vorige verkiezingscampagne een oude man verkiezingspamfletten met rode neuzen liep uit te delen voor de PvdA en heel trots vertelde aan ieder die het wil (of kon) horen, dat hij vroeger bij de SS was geweest… dus zat hij bij hen wel degelijk op zijn plaats.

Die vrouw vertelde gisteren op televisie de grootste onzin en maakte vergelijkingen met de joden van toen en de moslims van nu, terwijl er geen enkel vergelijk mogelijk is. Er bestond toen nog geen sociale hangmat, de joden werkten en in Duitsland (trouwens het eerste land waar joden in de steden mochten komen wonen) hadden ze overwegend boekenwinkeltjes, anderen waren dokters, juristen of waren actief in de financiële wereld.


Maar die vrouw zei gisteren dat de moslims ons werk komen afpakken … Jongens, wat een onzin.

De moslims die werken zien we vooral bezig in wegenwerken, in de horeca ofwel werken ze in fabrieken.
De rest werkt helemaal niet, dank zij ons ‘beste sociaal systeem ter wereld’, waar we zo fier op zijn, maar waar we uiteindelijk aan failliet zullen gaan.

In Dubai is het net andersom, daar werken de migranten of gastarbeiders en de lokale inwoners doen niets.


De moslims zijn niet te vergelijken met joden. Niet toen en niet nu!

Dat zeg ik al heel lang, maar ook Fjordman zegt het, en trekt ten strijde tegen deze beledigende vergelijkingen tussen joden en moslims. Hij was trouwens een inspiratiebron voor wat u hier verder leest.

Want die nazivrouw staat natuurlijk niet alleen met haar beweringen. Veel knappere koppen dan zij durven hetzelfde beweren. Zowel bij ons als in het buitenland.

De Australische jurist Stephen Hopper denkt dat moslims op dezelfde manier ‘ontmenselijkt’ worden door de publieke opinie in verband met terrorisme, hetzelfde als wat de nazi’s deden met de joden tijdens WOII, meent hij.

3Terrorisme? Het kan toch geen toeval zijn dat de WTC torens in de VS werden aan gevallen op dezelfde dag dat de Ottomanen werden verslagen voor de poorten van Wenen in 1683? Stephen Hopper onderschat hen.

Kari Vogt, een Islam expert in Noorwegen aan de universiteit van Oslo vergeleek Ibn Warraq’s boek ‘Why I am NOT a Muslim” met de anti-joodse “Protocollen van de Wijzen van Zion” waarvan iedereen ondertussen al weet dat ze vals zijn. LEES “Europa toen…”

Professor Bernt Hagtvet, eveneens aan de universiteit van Oslo, ziet veel parallellen, maar ook wel wat verschillen. Er zijn bijvoorbeeld veel meer moslims dan dat er joden waren voor WOII en hun aantal stijgt heel snel, schrijft hij.

De Zweedse historicus Matthias Gardell beweert zelfs dat islamfobie waarschijnlijk de grootste bedreiging vormt voor de democratie in de westerse wereld van vandaag.

De eveneens linkse Zweedse schrijver Jan Gaillou zegt dat de retoriek die de nazi’s gebruikten tegen de joden dezelfde is als wat vandaag gebruikt wordt tegen de moslims. De nazi’s dachten ook dat alle joden deel uitmaakten van een wereldwijd complot om de wereld te domineren en de autochtone bevolking te onderdrukken in hun eigen land. Guillou meent dat het enige verschil is dat het nu de Moslims zijn die het onderwerp van de haat uitmaken.

Ook bij ons zijn er filosofen, professoren en politici, die er dezelfde ideeën op nahouden als hun linkse collega’s in Zweden.

Het eigenaardige aan deze mantra tegen ‘islamofobie’ is dat er maar weinigen de moeite doen om het te verschijnsel analyseren. Indien ze het deden, dan zouden ze ontdekken dat de joden nog altijd de joden zijn van toen. Ze zijn joods gebleven ondanks ze door de hele geschiedenis heen in de meeste landen van Europa te lijden hadden aan vervolgingen, aanslagen op hun leven en moorden die zelfs vaak nog veel erger waren dan in de beginperiode met de opkomst van de nazi’s in 1930.

Zelfs in Zweden wordt er om de drie dagen een antisemitisch crimineel feit gerapporteerd bij de politie, ook in Frankrijk is het bijna dagelijkse kost, om nog maar te zwijgen over de Oost-Europese landen.
En de meeste ‘hate-crimes’ in Zweden worden gepleegd door…moslims.

De joodse congregatie in Göteborg en Malmö ziet zich verplicht om 25% van hun ledengeld te spenderen aan bewakingscamera’s en gehuurde bewakers om de veiligheid van hun leden te garanderen.

Niet-joden vertelden Fjordman dat het in hun land zo erg was, dat ze zich zelfs vrijer voelden in Israël dan in het eigen land. Ze zeggen dat je in Israël weet wie je vijanden zijn, en dat joden bereid zijn te vechten voor hun vrijheid, hun overtuiging en hun land.

Het is moeilijk om uit te leggen dat Zweden een land is van politieke repressie dankzij de zelfbenoemde hoeders van de multiculturele waarheid zoals die van Guillou. Geen enkele afwijking in die gedachtegang wordt getolereerd, en de enkele ‘racisten’, die proberen een debat op gang te brengen over moslims en immigratie worden meteen aangevallen en de mond gesnoerd, vaak zelfs fysiek. Net zoals in ons land trouwens, zelfs via kromme gerechtelijke wegen.

Joden waren in 1930 overal een minderheid, ze hadden geen land dat ze hun ‘eigen land’ konden noemen. Bij de opkomst van de nazi’s werden joodse vluchtelingen in heel veel landen geweigerd.


Moslims zijn vandaag met méér dan anderhalf miljard en vormen al een meerderheid in meer dan 60 landen over de hele wereld. In de meeste van die landen worden niet-moslims geconfronteerd met vele variaties van discriminatie, in sommige landen heerst zelfs een constante dreiging van fysieke aanvallen en moorden.

Joden zijn in het westen nooit een terroristische, noch andere bedreiging geweest. Vroeger niet en nu ook niet.
Moslims wel…

Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.
Moslims wel…

Joden snijden geen kelen over van Boeddhistische monniken in Thailand, zij voeren geen bloedbad uit op Hindoes in Bangladesh of steken geen christelijke nonnen dood in Egypte.
Moslims wel…

Joden gijzelen niemand, ze onthoofden geen mensen om daarna de video’s met hun afschuwelijke gruwelijkheden de wereld in te sturen.
Moslims wel…

Joden doen niet aan ‘gang-rape’ – ze verkrachten geen vrouwen van christenen in het westen.
Moslims wel…

Joden maken daarentegen deel uit van een welvarende en getalenteerde etnische groep in Europa. Moslims in Europa worden gerangschikt onderaan de ladder in verband met opvoeding, studies en staan sociaal nergens.

Moslims maken 20 % uit van de wereldbevolking en kregen maar drie keer de Nobelprijs voor wetenschap en literatuur en één dubieuze Nobelprijs voor Arafat. daartegenover hebben de joden, met amper 0,2% van de wereldbevolking meer dan 120 Nobelprijzen ontvangen voor wetenschap, medische wetenschap, literatuur enz.

Europese universiteiten waren voor WOII gevuld met joden. Moslims vullen nu de Europese gevangenissen, schrijft Fjordman.

Kortom, de vergelijking met de gebeurtenissen in 1930 zouden veel meer zin hebben indien men de moslims zou vergelijken met de nazi’s.

Er was trouwens een connectie. Hitler staat bekend om zijn adoratie voor de islam, en het was zeker een betere match geweest met hen dan met christenen.

08carovananaziconnectionislamterroris


Hajj Amin al-Husseini De Mufti van Jeruzalem verbleef trouwens in Berlijn tijdens de hele oorlog en was raadgever voor de holocaust. Deze nazi-islamitische ‘love-affair’ bleef heel sterk.

Hitler’s ‘Mein Kampf’ is zowel in Turkije als in alle andere islamitische landen een bestseller, maar tegelijk wil Erdogan de wet op de ‘anti-islam’ laten accepteren als misdaad tegen de menselijkheid in Europa.

En er zijn trouwens nog heel wat islamitische leiders die oproepen om het werk van Hitler af te maken.

Oud-minister Stemerdink (PvdA) van Defensie in Nederland, ontmoette Arafat in 1987 tijdens een conferentie in Moskou en zegt in Elsevier: “Na afloop van de lunch stroomde de eetzaal leeg en bleef hij nog even zitten praten. Hij sprak zeer bevlogen.
Maar met zijn boodschap kon ik geen kant op.
Arafat zei:
‘Wat de Romeinen met de joden deden, dat kunnen wij ook. Dat moet u goed begrijpen.’ – Volgens hem mochten enkel de joden blijven wonen die zich aan hen onderwierpen, de anderen zouden de zee worden in gedreven.”


Sheik Ibrahim Mudeiris via de Palestijnse radio:
“The day will come when we will rule America. The day will come when we will rule Britain and the entire world – except for the Jews. Listen to the Prophet Muhammad, who tells you about the evil end that awaits Jews. The stones and trees will want the Muslims to finish off every Jew."


(De dag zal komen dat wij zullen heersen in Amerika. De dag zal komen dat we zullen heersen in Groot-Brittannië en de hele wereld – uitgezonderd de joden. Luister naar de profeet Mohammed, die u vertelt over het onheil dat de joden te wachten staat. De stenen en bomen zullen de moslims oproepen om elke jood af te maken.)


(Mohammed)“De dag de oordeels zal niet komen voordat jullie de Joden hebben bestreden en gedood. De Joden zullen zich verschuilen achter stenen en bomen, en de stenen en bomen zullen uitroepen: Oh Moslims, oh dienaren van Allah, er verschuilt zich een Jood achter mij, kom en vermoord hem. Behalve de Gharqad boom, die de boom is van de Joden”.Vrede is verraad aan de Koran.Allah zegt: De Joden zeggen dat Uzair (Ezra) de zoon is van Allah, en de Christenen zeggen dat Christus de zoon is van Allah. Allah zegt dat ze heidenen zijn. (En heidenen moeten zich bekeren of gedood worden).


In Denemarken vertelde een professor in islam, Mehdi Mozaffari, hoe hij en duizenden andere mensen de burqua, de sharia, het bloedgeld, de moefti’s en het islamisme in het Midden-Oosten zijn ontvlucht, om te moeten vaststellen dat het ‘beest zijn lelijke kop opsteekt’ in Europa. En hij verwittigt ons voor de consequenties: “Historische ervaring leert dat die mensen het gaan winnen, is het niet vandaag dan is het morgen. We zagen het in Nazi-Duitsland. Het waren er teveel. De mensen hadden angst. En angst is waar we weer naartoe gaan.”


De Deense auteur Kare Bluitgen had problemen om artiesten te vinden die Mohammed wilden uitbeelden in een geïllustreerd boek. Ze waren bang voor represailles van islamitische extremisten. Jyllands-Posten, de grootste krant van Denemarken, reageerde door 40 illustrators tekeningen van Mohammed te laten maken en publiceerde er twaalf van. Deze beslissing ontketende beroering onder de moslims en dreigementen tegenover de krant plus een diplomatieke rel die tot op de dag van vandaag nog doorgaat.

De meest directe slachtoffers die gedurig in een klimaat van angst moeten leven, zijn de moslimvrouwen. Een Pakistaanse man in Denemarken vermoordde zijn zuster op straat net buiten het treinstation omdat ze met een man was getrouwd tegen de wil van de familie in. (Eremoord)


Het ergste is de manier waarop de ervaring met het Nazisme omgedraaid werd in hun voordeel om de ideologie van de multiculturele droom te promoten. Vanaf het moment dat er ook maar enige tegenstand komt tegen de massa-immigratie, of de teloorgang van de traditionele Joods-christelijke moraal wordt die persoon als racist en aanhanger van het fascisme omschreven.

heilfatah Met als resultaat, in naam van de multiculturele tolerantie, hebben we toegelaten dat de brutale, antidemocratische islam in ons midden kan gedijen en groeien. Het is een bizarre paradox dat de hysterie over het nazisme Europa ertoe aangezet heeft zich te laten overrompelen door de islam, waarbij antisemitische en haat tegenover het democratische Westen een integraal deel uitmaakt van het geloof. Als kritiek op de islam moslims ertoe aanzet zich zo slecht en onbeheerst te gedragen, wat zou 2000 jaar Jodenvervolging dan wel moeten teweegbrengen? Dan zouden Joden toch zeker na de holocaust en andere pogroms in Europa hun eigen Jihad zijn gestart?

De moslims van vandaag vergelijken met de joden van 70 jaar geleden is nonsens, de tegenstellingen moeten duidelijk gemaakt worden en er moet zo snel mogelijk van deze stelling worden afgestapt.

Het is een belediging tegenover de Boeddhisten die worden onthoofd in Thailand, de christenen die worden vervolgd in Indonesië en Egypte, de Hindus die worden vermoord in Pakistan en niet langer veilig kunnen wonen in hun eigen dorpen. Een belediging tegenover de vele slachtoffers van de islam. Maar het is vooral ook een belediging aan de herinnering van de miljoenen leraars, artiesten, auteurs en intellectuelen die werden vermoord in het door nazi gecontroleerde Europa. En het is ook een belediging aan de vele gesneuvelde Britse militairen die het leven verloren om hier te komen vechten voor onze vrijheid.

22:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Gaat het Vlaams Belang deze vrouw nu eigenlijk uit de partij zetten? Ik hoor hier niets omtrent, misschien weet u meer?

Gepost door: 1MT | 08-09-09

raar 't Is toch weer raar dat én de vrouw, én haar man, VB-leden waren. Waarom trekt uw partij toch steeds dat soort fanatici aan? Adolf Hitler, Bert Erikson, VMO, VB...: één pot nat?

Gepost door: Paul Van De Walle | 08-09-09

Proficiat!! Jullie zijn de twee snelste lezers op mijn blog.

Maar vragen stellen voor je het 'echt' hebt gelezen is helaas niet toegestaan.

Gepost door: Janice | 08-09-09

Ik heb het antwoord intussen zelf gevonden, op verschillende krantensites en op TerZake. Het Vlaams belang zet deze mensen uit de partij, want naar goede gewoonte wisten ze hier natuurlijk weer niks van. Net alsof die mensen hun uitgesproken mening steeds onder stoelen of banken hebben gestoken ...

Gepost door: 1MT | 08-09-09

1MT+Paul...het ging niet alleen over die idioten die Hitler zo graag zien ,het ging over veel meer,spijtig dat hebt ge niet gelezen,dergelijke teksten over onze Islaambroeders en zusters is tenslotte maar racisme en onverdraagzaamheid gezever,allemaal leugens wat Janice schrijft over dat reizend Allahcircus.
Jullie dag kan niet meer stuk.eindelijk weer iets negatief kunnen schrijven over VB,daar moet op gedronken worden,een stevig glas muntthe..schol!

Gepost door: Rene | 09-09-09

Wat eronder staat, weet ik. Weer hetzelfde als altijd, "die slechte moslims". Wel nu is het weer eens "die slechte Vlaams Belangers". Natuurlijk willen jullie dat weer verdoezelen, maar natuurlijk laten mensen die de demagogie van het VB wel doorhebben dit niet aan zich voorbijgaan. Net zoals jullie moord en brand beginnen te roepen als er weer een iets crimineels gebeurd is en niet eens geweten is of de dader wel een allochtoon is.

Gepost door: 1MT | 09-09-09

Ik heb er in het verleden al meermaals op aangedongen dat dit soort mensen hun lidmaatschap zou worden ingetrokken.

Het probleem is dat je niet bij de leden in huis gaat en toogpraat neemt voor wat het is...toogpraat, en de top meestal niet mee aan de toog hangt in de achterbuurten van Antwerpen-Noord.


Ik ken die mensen niet. Ik heb ze ook nog nooit gezien. Maar goed ook, want mijn overtuiging druist regelrecht in tegen die van hen.

Maar... ik heb ook nooit gehoord dat ze Craeybeckx destijds voor zijn uitspraken hebben afgezet of vervolgd?

Die waren nochtans ook enorm grof en ontoelaatbaar:

"In april 1964 had Craeybeckx in een café op de Grote Markt een hevige dronkenmansruzie met een paar joden en zei "dat het jammer was dat de Duitse verbrandingsovens niet meer van hun soortgenoten hadden doen verdwijnen".
Ondanks de verontruste reacties wordt hij toch nog eens door zijn partij als kandidaat voor de gemeenteverkiezingen voorgesteld met het argument "Kan men iemand met al die verdiensten voor de beweging zomaar opzij zetten?"
Bron: WikipediaEn Vande Lanotte? Die in het parlement (onder Verhofstadt) pleitte om de politieke lijn van Hendrik De Man (socialistische collaborateur, vriend van koningin Elisabeth en Hitler) te volgen?
Nu Frank Vandenbroucke duidelijk geïnspireerd werd door de plannen van de collaborerende socialistische politicus Hendrik De Man uit de jaren dertig (waardoor die plannen niet noodzakelijk slecht zijn), werd hij aan de kant gezet door toedoen van Stevaert en Gennez. (Niet bepaald de slimste, maar zeker de leepste van de klas) en is Vandenbroucke voor hen nu plots een ‘rechtse zak’, alhoewel Hitler links was en een heel deel Marxisten zich tot hem bekeerden (o.a. ook Hendrik De Man)!


Consequent oordelen is blijkbaar geen eigenschap van de Vlaams Belang tegenstanders.

Als je de Indymedia website leest staat het bol van antisemitische uitspraken. Ik erger mij daar heel erg aan, maar als het uit linkse hoek komt mag het allemaal...en als het uit islamitsche hoek komt, mag nog veel meer, niet alleen tegenover de joden maar ook tegenover ons 'inboorlingen'.

Gepost door: Janice | 09-09-09

Zon
Geef nu toch eindelijk eens toe dat het in uw partij wemelt van de antisemieten, de naziverheerlijkers en de platte racisten.
Dat u dat niét bent, siert u, maar je kan het licht van de zon toch niet blijven ontkennen? En nogmaals: zeggen dat "de anderen het ook doen", blijf ik toch maar een flauw argument vinden.

Gepost door: Paul Van De Walle | 09-09-09

Fight the Smears @Paul

"Waarom trekt uw partij toch steeds dat soort fanatici aan?"

Dat is toch niet zo een moeilijke vraag!
Zie: http://erdebe.blogspot.com/2009/07/vlaams-belang.html

@1MT
"Natuurlijk willen jullie dat weer verdoezelen, maar natuurlijk laten mensen die de demagogie van het VB wel doorhebben dit niet aan zich voorbijgaan."

Helaas is deze benadering doorgaans volstrekt eenzijdig.
Zie: http://erdebe.blogspot.com/2009/08/media-hypocriet-dus-links.html

@allen
Nu is het bij deze lui evident dat ze niet sporen en ze werken vrolijk mee zichzelf publiekelijk op te hangen. Maar doet het er toe of deze mensen daadwerkelijk fout zijn? als ze NIET fout waren geweest, dan hadden de media ze wel fout gemaakt met suggestieve berichtgeving en ongefundeerde verdachtmakingen. Eigenlijk d estandaard mosus operandi van de de media.

Een staaltje daarvan hebben we onlangs in Nederland weer gezien bij Nova.
Zie: http://erdebe.blogspot.com/2009/08/novas-gleichschaltung.html

En verder ben ik van mening dat de Westerschelde moet worden uitgediept ;)

Gepost door: erdebe | 09-09-09

Sorry Ik dacht bij "titel" dat het om de titel van mn blog ging!Gepost door: erdebe | 09-09-09

Titel? Welke titel?

Heeft er trouwens al iemand de link gelezen die ik hierboven heb gezet? Uit de Fabel van de illegaal! (Dus niet rechts)

"Antisemitisme, een oude bekende van links.

Sinds het uitbreken van de tweede intifada is binnen links de discussie verhevigd over de omgang met het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Een groot deel van de onenigheid, frustratie én onduidelijkheid concentreert zich rond het begrip antisemitisme. Veel socialisten en anarchisten beschouwen dat uitsluitend als iets van extreem-rechts, en zien geen verband met de omgang van links met het conflict in het Midden-Oosten. Dat anderen daarover wel bezorgd zijn, komt voort uit een kritische kijk op de eigen linkse geschiedenis. En die is behalve door dapper anti-fascistisch verzet, ook getekend door soms openlijk beleden jodenhaat.

Lees hier verder:

Gepost door: Janice | 09-09-09

MT Even verduidelijken, want ofwel snap je het echt niet, ofwel is het kwaad opzet van jouw kant.

Ik schreef hier over de hypocrisie bij links. En haalde Fjordman erbij om het te verduidelijken.

Je kunt niet tegen het nazisme strijden, als je anderszijds het nazisme dat oprukt uit het Oosten verheerlijkt.

Ik ben daar heel consequent in en veroordeel beide.

Gepost door: Janice | 09-09-09

... Ik ga volgend jaar mijn kind naar een andere onthaalmoeder doen omda er een vlag hangt van club brugge man man man.Vrije meningsuiting,die kinderen werden toch niet verwaarloosd ofzo dus ze deden hun taak als onthaalouders goed dus wat is er dan een probleem.Kleine kinderen naar bvb kinderopvang mee turkse vrouwen en een hoofddoek,das net het zelfde,das mss de kinderen opvoeden en hun ook voor islam laten kiezen.

Gepost door: schelfhout | 09-09-09

Antisemitisme = vrijheid van meningsuiting? Mooi is dat ...

Gepost door: 1MT | 09-09-09

Ach, dat vind ik straf! Dus als je antisemiet bent moet het kunnen onder de vlag van de 'vrijemeningsuiting?'

Nee, mijn beste, ook aan de vrije meningsuiting zijn grenzen, en de grenzen worden duidelijk overschreden wanneer er leugens gebruikt worden, zoals voorbeelden uit de 'protocollen van de Wijzen van Sion' (dat duidelijk in de voorbije geschiedenis gruwelijke gevolgen heeft gekend) en negationisme. Dat is geen 'vrije meningsuiting meer, dat is laster, dat zijn leugens en verdraaien van de waarheid - en dus strafbaar.
Zelfs de 'vrijemeningsuiting' is gebonden aan waarheden, bewijzen en feiten.

Gepost door: Janice | 09-09-09

Waarom leggen we niet bij wet vast dat journalisten de opdracht hebben om in elke slaap- en huiskamer te komen filmen (met verborgen camera), interviews af te nemen van de bewoners met een verborgen microfoon om na te gaan welke ideeën de bewoners erop nahouden. Blijkt er een mening te bestaan die niet door de CGKR-beugel kan, moeten deze bewoners afgezonderd worden van alle 'weldenkende' mensen.

Gepost door: Duiveltje | 09-09-09

op goede weg Ik stel vast dat uzelf, 1MT en ikzelf dezelfde mening delen in verband met de verwerpelijkheid van het antisemitisme. We zitten ook op dezelfde golflengte om de manier af te wijzen waarop die Hobokense trien zich gedraagt.
Op goede weg, dus. Nu alleen nog de rest van het VB-publiek dat hier langskomt... (Duiveltje, Schelfhout, erdebe enz.)

Gepost door: Paul Van De Walle | 09-09-09

"Much Ado About Nothing" Ook ik ken die (nazistische ??) onthaalmoeder niet ,noch haar echtgenoot.Is ze goed als onthaalmoeder ?, ik vermoed het; is hun woning een verderfelijk nest van Nazi-propaganda ?,weinig waarschijnlijk maar ik weet het niet .Wat ik wél weet dat ze een naieve , domme en onnozel trien is .Wanneer gaat het eindelijk de Vlaamse mensen doordringen welk een aartsgevaarlijk gif de media in ons land is.(In dit geval de bende van Terzake)De Vrt in je woning binnenlaten is om moeilijkheden vragen.Waarschijnlijk detipt door een of andere welmenende ouder of buur was het interieur van die woning " gefundeness Fressen ". En die reportage dan , wat een opgeklopte sfeer , wat een gekunstelde dramatiek.Het leek alsof een onderzoeksjoernalist zich had geinfiltreerd in een drugs- of gangstermilieu.Lage kamerastandpunten , vage beelden , stiekeme snapshots ,dat alles ontegensprekelijk om de "belangrijkheid" van het onderwerp te benadrukken. " Belangrijke onderwerp " ,laat me niet lachen; een onnozel vrouwmens die met een foto van den Dolf staat te zwaaien ,daarbij kinderlijke praat uitkramend.Bij de joernalist van Terzake moet zowat de kwijl van genot uit de mond zijn gelopen, zo'n gewillig slachtoffer.Wie weet werd de vrouw in kwestie niet een beetje(veel) "op weg geholpen" om die onzin uit te stoten.
Samen met " duiveltje" die in zijn reactie als enige er ook naar verwees vind ik die werkwijze van "onze" media meer onrustbarend dan al de rest samen.En dan de link naar het VB, die snel, snel gelegd was en waar het feitelijk allemaal om te doen was en het verwachtte gelul van het CGKR is het alles samen " een scheet in een fles "
Janice , dat je een discoours houdt over "joden en moslims" louter als reactie op die enkele lullige zinnetjes van die onthaalvrouw vind ik wel leerrijk maar onnodig .De onzin van die vrouw zijnde wat het is , hoeft geen antwoord.

Gepost door: Theo | 09-09-09

Wat een groteske onzin Mevrouw Laureyssens, met uw commentaar werkt u enkel mee aan de diabolisering van radicale nationalisten en mensen die destijds (de jaren '80 en vroege jaren '90) de kastanjes uit het vuur haalden toen voor de VB-kleinburgers van vandaag dat nog een vuile extremistische partij was. U bent daarin in hetzelfde bedje ziek als uw partij die deze mensen nu blijkbaar ook de deur wijst. Gezien het feit dat u blijkbaar supportert voor een criminele staat (Israël dus) die anderen tot op de dag van vandaag hun land ontneemt en mensen aan de lopende band vermoordt, is het nogal misplaatst uitspraken te doen over de sympathieën van anderen voor een regime van 70 jaar geleden.
In feite illustreert u mooi hoe kleinburgerlijk en "fatsoenlijk" rechts (allesbehalve fatsoenlijk dus) het wel geworden is.

Het belgische regime heeft hier mensen met een Berufsverbot bedacht (eerst intrekking erkenning, die binnenkort dan noodzakelijk zal zijn om dit beroep nog te mogen uitoefenen). Blijkbaar staat u aan de kant van dat belgisch-internationalistische regime?

Gepost door: P. Van Damme | 09-09-09

Ik vind het SCHANDALIG hoe die vrouw er ingeluisd is: onder een vals voorwendsel binnendringen en dan filmen met een verborgen camera. Is dat geen inbreuk op de privacy? En jij vindt het normaal, Janice, dat deze vrouw aan de schandpaal wordt genageld door de media? Dit is gewoon een heksenjacht!

En ja, zelfs de vrije meningsuiting is gebonden aan waarheden, bewijzen en feiten, zeg je. Welnu dan, hier wat feiten, die met wat simpel opzoekwerk te vinden zijn:

Waren joden in Duitsland enkel maar actief als dokter, jurist of bankier? Of hadden ze ook een flink aandeel in links-revolutionaire, communis-tische groepen? De radenrepublieken in Duitsland, de revolutie in Hongarije en niet te vergeten de Sovjet-Unie: hoeveel joden waren er niet betrokken bij deze bloedbaden, en dit onder het mom van de 'emancipatie van de arbeider'?

Al eens gehoord van de Frankfurter Schule? Dit neo-marxistische instituut, opgericht in de jaren '20, propageerde van in het begin de permissieve maatschappij: homo- en pedofilie, drugs, porno, politieke correctheid... M.a.w., dit instituut is mee verantwoordelijk voor de verregaande degeneratie van onze samenleving. Opgericht door wie? Joodse professoren!

Joden geen terroristen? Wat dacht je van Ben Goerion? Hier een citaat uit 1956: 'Als ik een Arabisch leider was, zou ik nooit een akkoord sluiten met Israël. Dat spreekt vanzelf: we hebben hun land afgepakt. Natuurlijk heeft God het aan ons beloofd, maar wat doet het er voor hen toe? Onze God is niet die van hen. Wij komen uit Israël, natuurlijk, maar dat was 2000 jaar geleden, wat kan hen dat schelen?' In de jaren '40 zei hij ook nog dat het tijd was voor een meedogenloze reactie, of het nu om schuldigen of onschuldigen ging, vrouwen en kinderen inbegrepen. Daar gaat het fabeltje van de geweldloze jood. Tussen haakjes: het Israëlische leger had de woorden van Ben Goerion goed verstaan en leefde zich uit met het verkrachten van Palestijnse vrouwen. In het Duitse leger van 'damals' was dit verboden!

Al eens gehoord van de neo-conservatieven in Amerika? Deze stroming ontstond in kringen van voormalig trotskistische joden die het over een andere boeg wilden gooien. Onder het mom van de 'war on terror' en 'democratisering van het Midden-Oosten' sturen ze duizenden Amerikaanse jongens de dood in, terwijl ze zelf ten tijde van de oorlog in Vietnam veilig in de States bleven!

En als we het dan toch over nonsens hebben: hou toch op met moslims en nazi's over één kam te scheren! Doe eens moeite om 'Mein Kampf' open te slaan en zoek eens naar tekstflarden waaruit blijkt dat Hitler de islam bewonderd: je zal ze niet vinden! Hij heeft zeker samengewerkt met de groot-mufti van Jeruzalem, maar dan wel omdat ze gezamelijke vijanden hadden: Britten, Fransen en joden. Na de oorlog zijn vele nazi's naar het Midden-Oosten gevlucht omdat ze nu eenmaal nergens anders terecht konden, tenzij misschien in Zuid-Amerika. Trouwens: Amerika was er zelf ook niet vies van om 'ehemalige' nazi's in dienst te nemen.

Akkoord, het was niet verstandig van die onthaalmoeder zo openlijk te spreken over haar sympathieën (al kon ze ook niet weten tegen wie ze werkelijk sprak), maar moet ze dan werkelijk voor de rechter gesleept worden, zoals de hoofd-redacteur van 'Joods Actueel' het wil?

Gepost door: Willem | 09-09-09

Waarom wordt ze uit De partij gezet?
Gaan we de mainstream toer op met het Vlaams Belang?
Wat verschil is er dan nog met (ALLE) andere partijen?

Waarom moest ze gebroodroofd worden?
De media met op kop de BRT hebben een val opgezet zo simpel is het en De partij begint ook al te stuiteren, niet goed helemaal niet goed!!
Moeten alle leden ineens gescreend worden op hun gedachtengoed omdat De partij op een MAINSTREAM partij wil gelijken??????????
De vrouw deed zeer goed werk, er is integendeel nooit een klacht geweest (behalve die éne jaren terug), en gisteren kon ik op de BRT webpagina een moeder horen die vol lof was over deze mevrouw.
Het is een smerig spelletje van de BRT en ALLE andere media knechten om het Vlaams Belang te schaden, alle manieren zijn goed en als er dan iemand door hun toedoen uit de partij wordt gezet knallen de champagnekurken.
Owée Vlaams Belang met het reageren als het bekende hondje (Pavlov).
Jammer, erg jammer, want het schaad De partij meer dan wat anders.

Gepost door: Martin Verstraete | 09-09-09


Trotsky worked for the Japanese Imperialists and also Hitler admired Trotsky

Trotsky was a GESTAPO agent

Gepost door: Me | 09-09-09

Zahir Muhse, lid van het Uitvoerend Comité van de PLO:

‘Het Palestijnse volk bestaat niet. De schepping van een Palestijnse staat is slechts een middel tot het voortzetten van onze strijd tegen de staat Israël ten behoeve van onze Arabische eenheid. In de werkelijkheid van vandaag is er geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen.
Alleen om tactische redenen spreken we nog van het Palestijnse volk, omdat Arabische nationale belangen vragen dat we een afzonderlijk Palestijns volk positioneren om het Zionisme tegen te gaan. Om tactische redenen kan Libanon, een soevereine staat met vastomlijnde grenzen, geen aanspraak maken op Haifa en Jaffa, terwijl ik als Palestijn zonder enige twijfel Haifa, Jaffa, Beer-Sheba en Jerusalem kan opeisen. Echter, op het moment dat we ons recht opeisen op heel Palestina, zullen we geen seconde wachten met het verenigen van Palestina en Jordanië’ (31 maart 1977).

Gepost door: Jonas | 09-09-09

huiswerk voor anti VBers verschil tussen goed en kwaad Onze geachte "andersdenkenden" gaan er weer tegenaan,goed zo ,laat maar komen jongens .. ze hebben nog gelijk ook, maar slechts voor een heel klein beetje. Het is inderdaad "schandalig" van dat koppel met hun Hitlervereering.Het ophemelen van grote leiders die verantwoordelijk zijn voor enorm veel "mensenleed" verdienen geen aandacht,integendeel. Maar wat onze "geachte andersdenkenden" vergeten is het feit dat de ene bloedhond in een praalgraf ligt en aanbeden terwijl de andere bloedhond in den beerput wordt gesmeten.Napoleon bv ligt in een "praalgraf" onze bloedeigen ex-vorst Leopold 2 die miljoenen negerkes op zijn geweten heeft idem enz enz....

Wat eronder staat weet ik,altijd hetzelfde "die slechte moslims" zo schreef 1MT in al zijn wijsheid...Ge moet eens proberen 1MT een onderscheid te maken tussen wat goed en slecht is.Ik kan een moslim die de kelen oversnijdt van Bhoedisten zoals dat hier ,in zuid-Thailand dagelijks gebeurd moeilijk een "toffe gast" noemen.Ik kan het geen goede moslim noemen, die bepaalde meisjes,onderdruk zet omdat zij wel respect hebben voor het schoolreglement ( en dan beweren ze nog dat hoofddoek een vrije keuze is ...de hypocrieten)..Beste 1MT en zielsgenoten als jullie ooit dat onderscheid leert maken zul je zien dat VB heel veel waarheid heeft verkondigd inzake vreemdelingen en Islammers en andere politieke punten.Zelfs de socialisten hadden goede punten,spijtig dat ze de enigste minister met "hersenen" hebben uitgesloten,maar rood houdt niet van intellectuelen.Iedere partij probeert toch de levenskwaliteit te verbeteren,spijtig dat "eigenbelang" bij vele hoog in het vaandel staat....dat laatste is iets wat je van VB moeilijk kunt beweren.
Laat me besluiten met een zinnetje waar iedereen zich in kan vinden ,zelfs de meest geharde andersdenkenden...Laat iedere Moslim van goede wil blijven ... extremisten fundamentalisten en oproerkraaiende symphatisanten gooi die buiten want die hebben geen menselijke eigenschappen.

Gepost door: Rene | 10-09-09

Martin Verstraete moet een op visite bij een psychiater, geloof ik. Ik ben werkelijk geschokt van wat ik hier allemaal lees. Dat dit nog bestaat! Jongens, toch! 2009, zei u?

De VRT-journalist heeft gewoon zijn werk gedaan: een fasciste identificeren als fasciste. Ze is zelfs negationistische, aangezien de holocaust volgens haar 'overdreven' is ("'T woare d'r inderdoad 6 miljoen, menier, mor de Jeuden woare mor een klaan stuukske zenne"). Het kan gewoonweg niet dat zo iemand op kleine kinderen past en zo haar verderfelijke gedachtegoed verspreidt.

Voor mijn part hang je thuis de psychopaat uit, maar van kinderen blijf je af, zowel fysiek als intellectueel.

Gepost door: 1MT | 10-09-09

Wauw!!! Nu krijg ik niet alleen extreemlinks op mijn dak, maar ook extreemrechts en zelfs de solidaristische conservatieve revolutionairen.

Dat kan hier nog plezant worden, maar ’t zal voor morgen zijn mannekes, want op dit late uur heeft deze kleinburgelijke rechtse dame geen zin meer.

Alhoewel...

Toch eigenaardig dat Pieter Van Damme, alias..hoe was het ook alweer ‘Guderian’?? mij op een arrogante en pejoratieve wijze als kleinburgerlijk rechts omschrijft en hiermee niet enkel dezelfde taal gebruikt als de marxistische rode Cool die hij zo verafschuwt, maar ook het door henzelf beoogde solidarisme binnen onze maatschappij duidelijk verwerpt.

Misschien mag ik hem er dan even aan herinneren dat het nu net dankzij de kleine burgerij is, dat we vandaag de dag niet meer dezelfde zorgen hebben als 100 jaar geleden hebben? Dat die kleine burgerij geploeterd en gewerkt heeft om te hebben wat we nu hebben?

Ik weet trouwens niet goed wat jij bedoelt met ‘anderen die de kastanjes uit het vuur haalden’. Denk je dat dit koppel ze erui heeft gehaald?

Mag ik je er misschien op wijzen dat ik al voldoende kastanjes uit het vuur heb gehaald, een paar keer werd opgepakt en in de gevangenis werd gegooid, slaag kreeg en er toch de volgende keer weer bij was? Mag ik je er misschien op wijzen dat ik twee keer werd uitgenodigd in de Zevende Dag om mijn overtuiging en idealisme te komen uitleggen met de gekende gevolgen nadien? En dan spreek ik nog niet over de laatste 10 jaren, waarvan ik overtuigd ben dat er maar weinigen hetzelfde zouden doen als wat ik deed.
En waar was jij, Pieter? Ik heb je nooit ergens gezien? Heb jij slaag gekregen bij ‘Leuven Vlaams’? In Brussel? Ik anders wel.

Maar je hebt gelijk Pieter, ik een ben pro-Amerikaanse kapitaliste (liefst zonder Obama), een economische nationaliste, een zioniste, maar geen naziste!! Ik heb namelijk een hartsgrondige hekel aan massamoordenaars en buitenlandse bezetters in ons Vlaanderen, we hebben al genoeg zorgen met de Franstalige overheersers.

Ook al is die hele affaire volgens jullie overtrokken en opgeblazen, zullen de kranten er weer dagenlang over schrijven en op die manier andere, belangrijke feiten uit de schijnwerpers te houden, - De Gucht vrijgesproken inzake de verkoop met voorkennis van zijn Fortisaandelen – Happart die meer dan een half miljoen euro ontslagpremie krijgt…

Het is echter niet door nu nog negatief in beeld te komen met het verafgoden van al lang overleden massamoordenaars dat iemand een partij aanvaardbaar zal maken.

Het is waar dat iedereen in zijn huis doet en aan de muur hangt wat hij wil, maar als je je huis publiek maakt en het wordt tevens je werkplaats, dan is het niet meer privé.

Bovendien vind ik, en dat schreef ik ook, maar blijkbaar leest iedereen zeer selectief, moet de media consequent zijn en iedereen aan de schandpaal nagelen die Hitler, Stalin, Pol Pot, Che Geuvara of Leopold II, ofwel aan zijn muur hangt, of vereerd op een website of hun kop laat drukken op een T-shirt.

Dus nee, ik vind dat Joods-Actueel geen gelijk heeft omdat het gewoon om dommeriken gaat die blijkbaar in het verleden zijn blijven hangen, maar waarschijnlijk zal Freilich zich hierin vastbijten en heeft het VB weer de boter gefret.
Een aanval lanceren op mij zal daar evenmin goed aan doen.

En voor Willem, of je het nu graag hoort of niet, maar geschiedenis staat ook in boeken:

Himmler vond de islam erg 'vernünftig'. In 1942 begon hij zich in de religie te verdiepen. Na de oorlog wilde hij islamitische landen gaan bezoeken. Hij zei ook dat hij het 'jammer' vond dat de Turkse islamitische legers Europa niet hebben kunnen veroveren in 1683.


„So hätten wir viel eher noch den Mohammedanismus übernommen, diese Lehre der Belohnung des Heldentums: Der Kämpfer allein hat den siebenten Himmel.“ ― Adolf Hitler (NSDAP), deutscher Kanzler, 27. Aug. 1942 (Jochmann, Adolf Hitler - Monologe im Führerhauptquartier, S. 370)


1943 – stichting Baathpartij

Nach Vorbild der NSDAP wird in Syrien die nationalsozialistische „Partei der arabischen Wiedergeburt“ (al-Ba’th) unter Mishal Aflaq gegründet. Die Partei dehnt sich in den 40er und 50er Jahren auch in andere arabische Staaten, v.a. den Irak, aus.

„Wir waren Rassisten, wir bewunderten den Nationalsozialismus, lasen seine Bücher und die Quellen seiner Ideen. […] Wir dachten als Erste daran, Mein Kampf zu übersetzen. Wer in dieser Zeit in Damaskus lebte, kann die Neigung des arabischen Volkes zum Nazismus verstehen, denn er war die Macht, die Vorkämpfer der arabischen Sache sein konnte.“ ― Sami al-Jundi, Mitbegründer von al-Ba’th (Die Welt, 14.06.2002)

Je Duits zal wel geen probleem zijn zeker?

Gepost door: Janice | 10-09-09

1MT zou je niet fatsoenlijk je schrijfsels ondertekenen met je ECHTE naam, of ben je daar te laf voor,dus maar lekker je wereldbeeld anoniem spuien????????
Enige duiding is op zijn plaats, ik sta niet achter de visie die de vrouw heeft ten overstaan van Hitler en de holocaust, integendeel ben ik een verdediger van het Joodse volk en hun pogingen om hun staat uit te bouwen.
Jij anonieme spuier zou beter eens rondneuzen in Vlaanderen bij pro palesijnse betogingen.
In Vlaanderen zit het vergeven van volk (en niet alleen onder de noord afrikanen) maar ook Vlamingen die anti israel zijn, die de Joden geen toegevingen willen doen, en dan zijn het vaak dezelfde lieden die tegen de Verenigde Staten zijn.
President Bush was de grote duivel, nu met hun Hussein Barack zitten ze wat gewrongen en is het wat stiller geworden in hun kamp.
Wat mijn idee over mainstream partij is is nogal duidelijk peins ik zo, waar alle meningen onder of boven de korenmaat afgeschoren worden, nog mossel noch vlees.Kijk rond en open je ogen.
Wel bij het Belang mogen er mensen bij zitten die facistische ideengoed op na houden, zolang ze het mij niet opdringen.
Ach, meneer-madam anoniem 1MT wat is je bedoeling alle gedachten die niet POCO zijn verbieden en strafbaar stellen zoals het verwerpelijke sujet De Witte Jozef van de Gedachte Politie ten uitvoer aan het brengen is??????
Ik blijf erbij dat de vrouw zeer goed werk leverde, daaar zijn getuigenissen over, los van haar verwrongen beeld over het Joodse volk, zolang de ouders geen klacht neerleggen is er niks aan de hand.
Ik zou ze niet te eten willen geven de pedofielen of andere soorten die er leven in hulpbehoevende sectoren, maar daar zal een anonieme 1MT wel zijn/haar mond over houden, want die vermaledijde racistische facistische blokkers zijn het ergste wat er op de wereld rondloopt.

Gepost door: Martin Verstraete | 10-09-09

Janice,

Geschiedenis staat ook in boeken, zeg je. Waar denk je dat ik mijn informatie vandaan haal? Uit mijn duim gezogen misschien?

Himmler's islam-sympathieën: Himmler was geïnteresseerd in uiteenlopende zaken, maar was misschien niet altijd even realistisch. Omdat hij interesse had in de islam, wil dat niet zeggen dat hij Europa ging islamiseren: dat is puur speculatie en geen historisch feit. Misschien zou hij na zijn bezoek aan de islamitische landen de islam maar niks gevonden hebben.

De Baath-partij maakte van Syrië één van de meest seculiere landen van het Midden-Oosten: de islam maakt er wel deel uit van de cultuur, maar fanatici van de Syrische Moslimbroederschap werden er tot de laatste man bestreden.

Ook dat is geschiedenis.

Gepost door: Willem | 10-09-09

Willem Het was niet enkel Himmler die de islam zo fantastisch vond, ook Hitler.

„So hätten wir viel eher noch den Mohammedanismus übernommen, diese Lehre der Belohnung des Heldentums: Der Kämpfer allein hat den siebenten Himmel.“

― Adolf Hitler (NSDAP), deutscher Kanzler, 27. Aug. 1942 (Jochmann, Adolf Hitler - Monologe im Führerhauptquartier, S. 370)

Of is je Duits toch niet zo goed?

En de Baath partij is gestoeld op het Nationaal socialisme van de NSDAP. Ik weet ook wel dat ze seculier zijn, maar ze willen een eenheid onder de Arabieren en zijn nationaal socialistisch op het marxistische af.
Ze zouden bijvoorbeeld alle bedrijven willen nationaliseren ten behoeve van de grote Arabische volksgemeenschappen, inclusief voor diegenen die nooit verantwoordelijkheid hebben opgenomen. (Die men ook wel eens de 'zwakkeren' noemt. Maar wie het niet eens is met hen, wordt ongenadig afgemaakt. Saddam Hoessein (weer zo'n massamoordenaar) was daar een goed voorbeeld van.

Het enige wat in hun voordeel kan gezegd worden is dat ze zich niet houden aan de regels van de islam, maar ze zijn even gevaarlijk!

Gepost door: Janice | 10-09-09

Janice,

Uit dit citaat besluiten dat Hitler de islam zo fantastisch vond, is nogal vergezocht. Hij bewonderde vooral het viriele in de islam, ipv de islam op zich. In die tijd leefde er in Europa ook een geromantiseerd beeld van de Arabische wereld (Lawrence of Arabia) en waren er hier geen islamgetto's, zoals nu. Dat was een heel andere context.

De tijd dat de Syrische Baathpartij zo socialistisch was als jij zegt is ook al lang achterhaald. Daarbij, wat zij in hun eigen land uitspoken moeten zij weten. Ik denk niet dat Syrië een gevaar is voor Europa.

Mij gaat het erom dat we nationaal-socialisme, islam, marxisme en andere -ismes niet door elkaar gaan klutsen. Dat brengt ons niet dichter bij de waarheid: integendeel, het verhindert een klaar en helder inzicht in de problemen van vandaag. Zeker als men het 'reductio ad Hitlerum' toepast: Ahmedinejad=Hitler, Bush=Hitler, Sharon=Hitler... Men kan van iedereen Hitler maken, maar wat helpt ons dat vooruit? Ik vind het in ieder geval flauwekul!

Gepost door: Willem | 10-09-09

Nazisme und kein Ende Jongens, wat wordt er hier soms ver naast de zaak gepraat.Ik meen dat het vertrekpunt dàt was van de " nazistische" onthaalmoeder .

- De VRT-journalist heeft zijn werk gedaan (volgens de onvolprezen 1MT) , hoe bestaat het ?
De geniepige , gluiperige en achterbakse manier is de journalistiek onwaardig .De door "derden" getipte journalist heeft zich niet bekend gemaakt , noch heeft hij de onthaalmoeder zijn werkelijk doel bekendgemaakt .Onder het mom van een mogelijke klant heeft hij de "domme" onthaalmoeder als het ware gemanipuleerd en tot bedenkelijke uitspraken aangezet .
Zo'n op zulke manier verkregen reportage zou in elk beschaafd land niet eens op de buis komen .Beeld je de storm van verontwaardiging eens in , indien een journalist van VB signatuur zulke praktijken zou toepassen bij een bezoek aan een mandataris van een korrekt politieke partij; Het kot zou te klein zijn.
Griezelig , als ik denk dat dat de journalistieke toekomst is van dit land.

- Ik blijf er bij ; al die opgeklopte feiten van Hitlerfotos ,SS-vaandels ,boeken, de domme praat van de onthaalmoeder , zijn deze opgeklopte belangstelling niet waard . Het is een storm in een glas water .

- Het partijbestuur van het VB is serieus in een val gelopen .Bij monde van een onzekere voorzitter haastte het zich het koppel uit te partij te stoten.Om een goed figuur te slaan bij de poli-correcten? Het cordon sanitaire zal er zeker niet mee verdwijnen.Beter ware , het gehuil te negeren en niet reageren.Nu geeft ze als het ware toe dat het VB vol zit met Nazis !

-Ook jij Janice , bent in diezelfde val getrapt .Allez , jouw uitleg " dat kinderen tot 7 jaar naar Hitlerbedtime stories moeten luisteren " vind je die zelf niet wat ver gezocht,beter had je het voorval nuchterder bekeken en achteraf niet bedolven onder de zondvloed van een betoog over joden en moslims en tutti quanti ,dat helemaal niets met het thema te maken had.Het wijst er een beetje op
dat je die onzin van die onthaalmoeder ook (te) serieus nam.

- De meeste punten van Martin Verstraete kan ik dus maar bijtreden .
PS voor Martin : onnodig te reageren op 1MT , het helpt toch niet .Dat is iemand die toch niet zelfstandig denken kan .Veeleer: "z'hebben het op de TV gezegd , dus is het waar "

Gepost door: Theo | 10-09-09

Theo, in de 'val getrapt' is wel wat overdreven, zeker als je weer dat ik mij altijd al erger aan mensen die de één of andere dictator en massamoordenaar vereren of proberen goed te praten.
Ik heb mij net zo goed aan De Croo geërgerd toen hij zei dat we de gruwelijke feiten die gepleegd werden door Leopold II in de 'tijdsgeest' van toen moesten bekijken.

Mijn betoog over de joden wordt hier blijkbaar evenmin gesnapt. Het ging er vooral om om de verschillen tussen de teergeliefde islamieten en de verguisde joden aan te tonen, aangezien sommigen vinden dat er gelijkenissen bestaan. Die gelijkenissen heb ik hier willen weergeven...en die zijn er dus niet!

En als je denkt dat dit hier een pro-joods betoog is, dan raad ik je mijn andere website aan: "Het ander Klokje".

En ik vraag mij ook af of niet iedereen op dezelfde manier zou reageren als Freilich, indien er een dergelijk voorval zou plaats vinden en het om je eigen volk zou gaan dat er bijna door uitgeroeid werd.

Als ik heel eerlijk moet zijn...ik wel.

Gepost door: Janice | 10-09-09

Theo, ik geloof niet zomaar wat men op den 'telaavies' zegt. Ik geloof echter niet in een complottheorie à la de VRT zit vol sossen die de mensen manipuleren.

De media zijn de vierde macht en moeten mee zorgen dat de maatschappij overeind blijft. Zij moeten alarmeren en bepaalde dingen aankaarten zodat er opgetreden kan worden. Als er onkuise dingen gebeuren, moeten de media dan indien mogelijk openbaar maken. Als ze dan undercover moeten gaan, dan is dat zo. Zolang ze niemand gaan folteren, vermoorden of iets dergelijks, zie ik geen problemen.

Of wat had de journalist moeten zeggen: "Hallo mevrouw de nazi, vertel eens wat over uw ideeën voor mijn camera?"

Gepost door: 1MT | 10-09-09

Die journalist had vooral die onthaalmoeder met rust moeten laten, 1MT. Wat hij heeft gedaan is crapuleus!

Als hij dan toch 'undercover' wil gaan, dat hij dan eens gaat filmen in bepaalde moskeeën: ik denk dat daar veel erger dingen te horen zijn! Dingen die op dit moment veel belangrijker zijn om te weten!

Maar neen: liever wat schijnboksen tegen een vijand die al 65 jaar verslagen is! Wat een moed!

Gepost door: Willem | 10-09-09

de journalisten doen hun werk,in de eerste plaats schrijven wat een bepaald soort mens graag leest,in de vuilbak gaan rommelen om er iets uit te halen dat bruikbaar is om een bepaalde partij te demoniseren.....of ten koste van iemand zijn reputatie...1MT was "mogelijk" even teleurgesteld over zijn rood bepamperde woestijnvrienden toen enkele van die "helden" een buschauffeur doodsloegen ... maar geen nood de journalisten doen hun werk ....Tot grote opluchting van 1MT was die arme buschauffeur mogelijk een VB symphatisant.. thuis vonden ze talrijke geschiedenisboeken, van die aard,dat zij iets deden "vermoeden" ! dus uitlokking ,hij had het zelf gezocht...1MT kon samen met zijn correcten weer op hun twee oren slapen.De journalisten hadden hun werk gedaan !

Gepost door: Rene | 10-09-09

Rene "in de vuilbak gaan rommelen".
Ik heb zelden zo'n correcte beschrijving gelezen, want geloof me: vuil en smerig is het er. Niet alleen in de vuilbak, maar ook in het hoofd (en ik heb het gevoel als ik al het bovenstaande lees, dat er hier wel meer van die soort langskomen). Bah.

Gepost door: Paul Van De Walle | 10-09-09

--------------------------------------------------------------------------------

Theo, ik geloof niet zomaar wat men op den 'telaavies' zegt. Ik geloof echter niet in een complottheorie à la de VRT zit vol sossen die de mensen manipuleren.

De media zijn de vierde macht en moeten mee zorgen dat de maatschappij overeind blijft. Zij moeten alarmeren en bepaalde dingen aankaarten zodat er opgetreden kan worden. Als er onkuise dingen gebeuren, moeten de media dan indien mogelijk openbaar maken. Als ze dan undercover moeten gaan, dan is dat zo. Zolang ze niemand gaan folteren, vermoorden of iets dergelijks, zie ik geen problemen.

Of wat had de journalist moeten zeggen: "Hallo mevrouw de nazi, vertel eens wat over uw ideeën voor mijn camera?"

1MT10-09-2009, 20:55:37

----------------------------------

Ik ken dit type anonieme reageerders wel, ze posten op verschillende fora steeds met een ander pseudoniem, zo gemakkelijk om lekker hun gal te spuwen op wat hun niet aanstaat.
Maar inhoudelijk reageren, dat is een ander paar mouwen, tja dan komen ze niet veel verder dan wat gemeenplaatsen en napraten wat ze ergens gehoord hebben uit de POCO hoek.
Kritische ingesteldheid, zelf nadenken dat is niet aan hun uitbesteed, getuige de anonieme 1MT zijn/haar gedacht over de BRT.
Wie de openbare omroep (de BRT dus)verdenkt van objectieve informatie te geven die getoetst is aan de deontologische regels eigen aan het beroep van journalist, wel die zit pas goed fout in mijn ogen.
In feite gaat dit op voor alle media (behalve 'tPallieterke)die in Vlaanderen het licht zien, ze publiceren eenheidsworst die het regime niet in gevaar kan (zal) brengen, de één is wat "stouter" dan de ander maar ze blijven perfecft binnen de afgesproken lijntjes kleuren kwestie de burger niet te veel wijs te maken, want die zou daardoor wel eens mondiger kunnen worden.

Gepost door: Martin Verstraete | 10-09-09

Zeker eens lezen Ik raad iedereen aan dit zeker eens te lezen,"Nazisymbolen en negationistische literatuur zijn bij wet verboden, wegens incompatibel met de principes van onze democratische rechtstaat. Maar doorstaat de koran die lakmoesproef? En welke rol speelt die hoofddoek daar nu eigenlijk in, als symbool?"

Een artikel geschreven door Benno Barnard in De Standaard.

Gepost door: Janice | 10-09-09

MT Beweren dat het om een complottheorie gaat wanneer er wordt beweerd dat het bij de VRT allemaal 'sossen' zijn is echt wel absurd.

Trouwens niet alleen bij de vrt, maar over de gehele 'media'lijn zijn ze overwegend links tot communistisch.
MT, ik heb je al eerder gevraagd of jij misschien op een andere planeet woont dan wij, maar ik begin het nu toch echt wel te geloven.

Om er maar een paar op te noemen:

Indra Dewitte (Zevende Dag) is de dochter van PVDA-dokter Harrie Dewitte uit Genk. Harrie Dewitte was samen met Kris Merckx oprichter van Geneeskunde voor het Volk.

Indra Dewitte, toen 22, stond in 1994 op de 8ste plaats op de PVDA-provincieraadslijst in het kiesdistrict Hasselt. Ze zat toen in haar laatste jaar universiteit en heeft bewust voor die Stalinistische partij gekozen.


Radio 1-journalist Ng Sauw Tjhoi is ook openlijk pro-PVDA. In het verleden was hij de verantwoordelijke uitgever van de AOK-pamfletten. Het Anti-OorlogsKomitee (AOK) was een mantelorganisatie van de PVDA dat naar aanleiding van de eerste Golfoorlog werd opgericht. Het adres dat Ng Sauw Tjhoi toen gebruikte was Kazernestraat 68 1000 Brussel. Dit is tevens het adres van AIB (de derde wereld organisatie van de PVDA), Geneeskunde voor het Volk, Geneeskunde voor de Derde Wereld... Bovendien is dit adres gewoon de achterdeur van het nationale sekretariaat van de PVDA in Brussel (Lemonnierlaan 171 1000 Brussel)en ik, denk zelfs van Indymedia, maar daarvoor moet ik even in mijn documenten gaan zoeken. Het is in ieder geval allemaal met elkaar verweven.


Marc Reynebeau beweerde ooit in een artikel in Knack dat de toenmalige De Morgen-journalist en VTM-reporter Dirk Van Den Bogaert een pion is van de PVDA.

RTBF-journalist Gérard de Sélys het niet onder stoelen of banken steekt dat hij een boontje heeft voor de PVDA. Zo werd hij reeds meermaals geïnterviewd door Solidair, het partijblad van de PVDA. En ondertekende hij tal van petitielijsten van de PVDA.

En zoals iedereen al weet ging de PVDA samen met AEL en Abou Jahjah (wiens vader een vooranstaand lid is van de Baathpartij) naar de verkiezingen een aantal jaren geleden. Gelukkig zijn ze er niet op vooruit gegaan, maar werden desondanks meermaals uitgenodigd om op het scherm hun zegje te komen doen.
Het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, werd ondanks haar grote overwinning niet uitgenodigd.

En dan dit:

Op 15 februari 2003 vertrok een groep van 51 personen voor 7 dagen naar Irak om aldaar deel te nemen aan de ‘Peacerace’ van de Iraakse NASYO (Non Aligned Students en Youth organisation) die georganiseerd werd in het kader van hun Internationale Conferentie ‘No War and Agression on Iraq’(1). De Belgische delegatie was georganiseerd door de ‘Sportclub voor het Volk’ Firegym vzw uit Jette. De leiding van de delegatie lag in handen van Tom Flachet en Dieter Truyen. De eerste is een 29 jarige Brusselaar die in 2000 op de 22ste plaats van de gemeenteraadslijst van
de PVDA stond. Flachet verbleef in 1997 met een delegatie van 124 jongeren een maand in Cuba(2). (Want voor Fidel voelen ze meer dan een boontje, net zoals Stevaert trouwens)
Een reis die georganiseerd was door Internationale Solidariteit-Jongerenaanbod, een vzw van de PVDA(3).
Dieter Truyen was naast zijn bezigheid als sportjournalist voor het PVDA-partijblad Solidair(4) ook actief als voorzitter van de PVDA-vzw Internationale Solidariteit(5). Deze twee PVDA’ers zijn verantwoordelijke voor het goede verloop van de reis naar Irak. Voor de thuisblijvers en de pers is Ivo Flachet de contactpersoon. Flachet stond in 2000 als jonge advocaat op de eerste plaats van de PVDA-provincieraadslijst in Gent.

Lees hier verder:Gepost door: Janice | 11-09-09

De massahysterie voorbij, waar was de brandstapel. Nu dat de massahysterie -bijna- voorbij is denk ik dat velen met schaamte terugkijken op wat er in deze democratie is gebeurd.

Ten eerst blijken alle middelen toegelaten in de queste naar de neo NAZI's in onze tijd, dat deze middelen door diezelfde NAZI's werden geïntroduceerd blijkt niemand te beseffen.

Ten tweede worden er regels gemaakt a la tete de client. Wanneer we regels maken om bepaalde niet politiek correcte ideeen aan te pakken is de democratie en vrije mening in gevaar.

Ten derde probeerde men langs alle kanten het vlaams belang in discrediet te brengen, waardoor ik mij afvraag wat uiteindelijk de bedoeling was van de VRT. Wisten zij dat de mensen VB leden waren en zo ja, waarom is dit relevant. Ik vraag me af of de VRT zelfs de hele zaak zou uitgezonden hebben indien het rechtgeaarde pure socialisten waren. NAZI's waren dan ook nationaal socialisten, zeker in hun politiek, niet in hun übermensch theorieën.

Heeft de vrouw het recht om Hitler als haar 'god' aan te zien, heeft ze het recht om dom te zijn en moeten we domme mensen vervolgen. Indien men vrijheid heeft van godsdienst, waarom mag ze dan een afschuwelijke moordenaar als hitler niet aanbidden als anderen Mohamed of Osama of Stalon of Pol Pot of Mao of Che aanbidden als hun 'god'


Gaat men nu van alle opvangouders een politieke voorkeur opvragen, indien ja is dat tegen de wet op discriminatie.

Het ergste is nog het CGKR, daar waar allochtonen alles mogen moet deze vrouw voorhet gerecht gebracht worden, want mss heeft ze wel een of andere wet overtreden. Met de nadruk op misschien, want zeker zijn ze niet. Tja JahJah gingen ze ook aanklagen, weet u nog.... nooit nog iets van gehoord.

Deze vrouw is publiekelijk aan de schandpaal genageld, beoordeeld en veroordeeld. Op een gegeven moment vroeg ik mij af waarom ze nog niet op de brandstapel stond of gevierendeeld werd. Want ondertussen is de massahysterie compleet, waar ministers zich persoonlijk moeien en de media niemand objectief aan het woord laat.

Mag K&G eisen dat ze haar privé gescheiden houdt van haar activiteiten, uiteraard, op voorwaarde dat ze dat van iedereen eist. Dan komen we weer bij het hoofddoeken debat, mag een vrouw met hoofddoek dan opvangmoeder zijn. Mag een vrouw met een Stalin foto in haar living opvangmoeder zijn...

Ik verfoei wat de NAZI's gedaan hebben alsook de communisten. Maar om iemand zo aan te pakken..., ik zou niet in haar plaats willen zijn.


Gepost door: Den Amerikaan | 11-09-09

Janice , ik hoop dat 1MT jouw reactie over VRT/PVDA grondig leest , alhoewel.'t Zal toch voor hem iets worden van "manipulatie en verdraaiing van die vuil zwartzakken"
Dus , een beetje medelijden aub met de bekrompen geest van 1MT

Gepost door: Theo | 11-09-09

@1MT "De media zijn de vierde macht en moeten mee zorgen dat de maatschappij overeind blijft. Zij moeten alarmeren en bepaalde dingen aankaarten zodat er opgetreden kan worden. Als er onkuise dingen gebeuren, moeten de media dan indien mogelijk openbaar maken. Als ze dan undercover moeten gaan, dan is dat zo. Zolang ze niemand gaan folteren, vermoorden of iets dergelijks, zie ik geen problemen. "

Onwettelijk en deontologisch handelen mag dus wel blijkbaar...

Wat u ook niet beseft dat die 4de macht van doen is op de POLITIEK en niet op het prive leven van burgers, maar dat is blijkbaar iets te moeilijk om te begrijpen.

De media is er niet om mensen publiekelijk te veroordelen zonder wettelijke gronden.

Heeft deze vrouw, buiten een duidelijk normprobleem en laag IQ, een wet overtreden ?

Gepost door: Den Amerikaan | 11-09-09

Lees ook: http://inflandersfields.eu/2009/09/zomaar-een-lapje-stof.html

Gepost door: Duiveltje | 11-09-09

Je hebt gelijk, Amerikaan! Ik ben ook niet akkoord met haar, en vind haar mening verwerpelijk. Maar je hebt gelijk, in feite ontbrak het er nog aan dat men haar had kaalgeschoren en haar hele inboedel op straat in de fik had gestoken.

Als ik nu nog iemand zie rondlopen met een Arafatsjaaltje, een T-shirt met Fidel castro of Che Geuvara (die ook heel veel mensen over de kling heeft gejaagd) of liefdevol over vadertje Stalin hoor spreken of zie schrijven, dien ik ook een klacht in.

Gepost door: Janice | 11-09-09

Duiveltje, het staat al ergens onder de volende topic. Maar ik zal het hier ook nog eens zetten naast URL.

Gepost door: Janice | 11-09-09

Iemand met een trui met een Amerikaanse vlag zou ook niet misstaan in het rijtje: 300.000 slachtoffers door twee bommen (in Hiroshima en Nagasaki), dat lijkt me ook een afschuwelijke moordpartij. Om van de rest maar te zwijgen.

Gepost door: Willem | 11-09-09

Dat is zeer juist Wilem...verschrikkelijk die twee bommem ik heb er een documentaire van op DVD. Maar wie is die afschuwelijke moordpartij begonnen en hoeveel Amerikaanse levens zijn er niet gered door het werpen van die twee knalpotten. Het spijtige en het meest onaanvaarbare is dat de onozele onschuldige burger uiteindelijk het grootste slachtoffer wordt door de "waanzin" van enkelen,die denken dat de wereld aan hun "ballen" hangt

Gepost door: Rene | 11-09-09

Ik vind dat niemand het recht heeft om andere mensen te doden, maar uit selfdefence kan het soms niet anders. En de Jappen waren nu ook niet bepaald doetjes.
Geen wonder dat er geen enkele Japanner zich in Thailand mag vestigen, ze weten wel waarom.

Wie weet, misschien waren ze anders nog steeds aan het vechten.

Ik betwijfel of ze in die tijd wel wisten hoe zwaar de gevolgen zouden zijn.

Dat er jaren nadien door de Fransen nog kernproeven werden gedaan in de Stille Zuidzee en zelfs in 1995 nog op het eiland Mururoa, vind ik nog veel misdadiger.

Sommige eilanden zullen de eerste honderden jaren niet meer bewoonbaar zijn, en heel veel mensen werden daar ziek, overleden aan kanker of vertonen afwijkingen. Mensen die niets gedaan hebben en niemand hebben aangevallen.

Gepost door: Janice | 12-09-09

shame Ik lees elders op deze blog dat vandaag wordt 9-11 herdacht wordt, en dat is volkomen terecht.
Om de man die zich "Den Amerikaan" noemt te parafraseren:
Ik hoop evenzeer dat de verschrikkelijke beelden van de nazi-concentratiekampen IEDER JAAR opnieuw getoond worden, dan kan héél de (èchte) mensheid telkens eraan herinnerd worden tot welke gruwelen het fascisme in staat is. En dan zal hopelijk de VB-aanhang die hier langs komt stoppen met het doodrelativeren van de jodenvervolging en van neo- en oude nazi's.
Waarmee ik - READ MY LIPS - niét gezegd heb dat ik de genocide op de Armeniërs, de wandaden van Stalin of de verschrikkelijke uitroeiing van het eigen volk door Pol Pot (om maar enkele uitwassen van het communisme te citeren) relativeer.
Ik stel alleen maar vast dat mevr. Laureyssens na behoorlijke VB- en andere rechtse tegenwind op haar pro-joodse standpunt, nu als een volleerde tsjeef haar kar keert en "mensen" die op alle mogelijke manieren de nazi-misdaden willen relativeren of moderne aanhangers van die vuile filosofie willen goedpraten, opeens weer naar de mond praat.
Als u méént wat u zegt, mevrouw, dan zou u pas een échte reden hebben om de auteurs van alle smeerlapperij die hierboven geschreven is, te wissen. Uw worsteling met enerzijds uw ongetwijfeld oprechte verontwaardiging over de holocaust, maar anderzijds uw duidelijk geforceerde pogingen om - laten we eerlijk zijn -jodenhaters (die niet toevallig weer in de omgeving van uw partij rondhangen) te vriend te houden, zijn - om het in uw moedertaal te zeggen - "pathetic"
Mevrouw Laureyssens: als u méént wat u zegt over de joden, dan zou ik het rapaille dat het Hobokense domme wicht en bij uitbreiding alle neonazi's en negationisten verdedigt, geen woord meer waard achten. Maar ja, het zijn VB-ers, dus die mogen wat meer, zeker?
Het is een schande dat iemand die hier beweert dar de vrije meningsuiting haar grenzen heeft wanneer leugens verteld worden, toch toelaat dat "geestesgenoten" hier de moord op 6 miljoen joden relativeren en zich bovendien thuis voelt in een partij waar - aan de reacties te merken - heel veel mensen die massamoord niet zo erg vinden.
Shame on you.

Gepost door: Helmut K. | 12-09-09

Beste Helmut K.,

Waar u het vandaan haalt dat Janice nu plots iedereen naar de mond praat, is me een raadsel. Maar Janice zal u zelf wel van antwoord dienen.

Kan u ook eens concretiseren wat u met 'smeerlapperij' bedoelt? Ik van mijn kant heb alleen maar wat feiten gegeven. Als u vindt dat deze feiten niet waar zijn, weerleg ze dan.

Nergens, en ik spreek dan voor mezelf, ontken of minimaliseer ik het leed van de joden in de Tweede Wereldoorlog. En in tegenstelling met wat u zegt, ben ik in ieder geval GEEN voorstander van massamoord.

Ik wil alleen dat de HELE waarheid op tafel komt, en niet een stukje ervan. Hypocrisie kan ik nu eenmaal niet verdragen. Als u daar niet tegen kunt, dan is dat spijtig. Dat zegt dan meer over u dan over mij!

Gepost door: Willem | 12-09-09

Vandaag staat er een opinieartikel van de journalist op de site van De Standaard.

Gepost door: 1MT | 12-09-09

Wablief?? Ja inderdaad, ik vraag mij ook af waar ik iemand naar de mond praat.

Het is niet omdat ik zeg dat de media dan maar iedereen aan de schandpaal moet nagelen die massamoordenaars aanbidden, dat ik ook maar iets relativeer van wat ik eerder schreef.

Bovendien - Helmut (hum, Duitse naam zeker?) ben ik een grote voorstander van de vrije meningsuiting en inderdaad zou ik iets wissen wanneer iemand hier leugens komt vertellen over bepaalde personen of feiten. Maar hier gaat het om een discussie over geschiedenis.
Het is niet omdat iemand verontwaardigd reageert omdat een dom mens nu gebroodroofd wordt, dat ik die opinie moet wissen.

Ik weet dat Willem vaak een andere visie heeft over geschiedkundige feiten dan ik, we kennen elkaar en we discussiëren daarover, en Willem is ondanks hij een andere visie heeft een zeer intelligente man.
En ik vind in geen geval dat er moet gezwegen worden zelfs al lokt het meningsverschillen uit en is hij misschien soms eens kwaad op mij.
Bovendien heb ik Willem nog nooit iets horen zeggen dat nog maar in de verste verte op negationisme lijkt, integendeel. Hij erkent de feiten, maar probeert er een uitleg aan te geven die geschiedkundig volgens hem juist is, maar volgens mij niet omdat de rol van de Fransen in het uithongeren van Duitsland onderschat wordt en Engeland en Amerika de volle laag krijgen, alhoewel zij de enigen waren die bereid waren de oorlogsschulden van Duitsland te laten vallen.
Al eerder, in andere discussies heb ik het er met Willem over gehad en gezegd dat de Joden in Duitsland, en in heel Europa trouwens, daar absoluut geen schuld aan hadden. Maar de hetze tegen de joden was groot, en wat u waarschijnlijk niet graag hoort is dat de Karl Marxaanhangers en de Stalinisten ook wel de hand in eigen boezem mogen steken, want zijn aanvallen op de joden waren in Rusland ook niet min.
Bovendien werd de haat gevoed door de Protocollen van de Wijzen van Sion waarvan iedereen nu weet dat ze vals zijn:

citaat uit mijn andere blog (Het-Ander-Klokje):

“In 1905 verschenen de ‘Dodelijke Protocollen’. Deze protocollen werden bedacht door de Russische Sergej Nilus. Een orthodoxe geestelijke die zijn anti-semitische weerspiegelde in een politieke satire die in 1864 werd gepubliceerd door de Fransman Maurice Joly en die in feite gericht was tegen de toenmalige Franse keizer Napoleon III , of Karel-Lodewijk Napoleon.

Daarin liet hij de zestiende-eeuwse politicus Machiavelli een discussie aangaan in de hel, met de zeventiende-eeuwse filosoof Montesqieu.
Het had absoluut niets met het Jodendom te maken, nochtans speelde Sergej Nilus het klaar om het meest dodelijke anti-joods literair moordwapen te construeren, dat tot op de dag van vandaag nog steeds aan de basis voor de jodenvervolging en jodenhaat ligt.

In navolging van het Tsaristische Rusland, het communistische Rusland en het nazi-Duitsland, en ondanks het sinds 1921 al bewezen werd dat de Protocollen van de Wijzen van Zion vals zijn, blijven bepaalde extreem linkse groeperingen en vooral de Arabische wereld deze leugens verspreiden.”


Dus van terugkrabbelen, mijn beste, is er absoluut geen sprake, ook al vind ik dat die vrouw haar job niet mag verliezen en dat de (eenzijdige) repressie na de oorlog tot op de dag van vandaag een groot schandaal is waar België zich moet voor verontschuldigen.

Maar ik heb al eerder ondervonden dat objectiviteit bij links eerder een raar goed is, maar net zo goed bij extreem rechts, want het is een waarheid als een koe wanneer men zegt: “les extrêmes se touchent!!!”

Als tegenstander van het Vlaams Belang veronderstel ik dat u eveneens een aanhanger bent van het koningshuis, Helmut?
Dan raad ik u aan dit even te lezen:

Gepost door: Janice | 12-09-09

Ik ben het volledig eens met Janice dat meningen mogen verschillen en dat daarover stevig mag gediscussieerd worden. Zolang dat kan zonder scheldpartijen en zonder leugenachtige beweringen die op niets steunen mag dat zelfs een zéér stevige discussie zijn. En als er dan feiten of waarheden aan het licht komen die niet iedereen graag hoort of misschien zelfs shockerend overkomen, dan is dat maar zo! Maar die sportiviteit moeten we blijkbaar niet verwachten van onze politiek-correcte 'vrienden'.

Trouwens, ik ben het ook dikwijls eens met Janice. Ik vind haar blog één van de meest lezenswaardige.

Gepost door: Willem | 12-09-09

Mevrouw Laureyssens, naar aanleiding van uw antwoordje graag toch enige verduidelijkingen en rechtzettingen.
Ten eerste ben (en wens) ik geen “conservatief” (te zijn), dus ook geen “solidaristische conservatieve revolutionair” zoals u dat pleegt te noemen.
Ten tweede moet ik zowel u als de Antifa-kinderen (die enige jaren geleden die fabel verspreidden en waar u blijkbaar uw info haalt?) teleurstellen: ik ben die “guderian” helemaal niet. U hebt de verkeerde persoon voor.
Ten derde omschreef ik niet zozeer u als zijnde “kleinburgerlijk rechts” maar wel de mentaliteit en opvattingen die zowat officiële mainstream geworden zijn in uw partij en waar u in dit geval (de zaak van de onthaalouder) lippendienst aan bewijst. Welke taal extreem-links jegens kleinburgerlijk rechts gebruikt zal mij worst wezen.
Ten vierde, het is hoegenaamd NIET dankzij de kleinburgerij haar geploeter dat we nu niet meer dezelfde zorgen als 100 jaar gelden hebben. Dat hebben we wel te danken aan – gruwel- de kleine man die zich begon te organiseren (opkomst vakbonden, het socialisme en de angst hiervoor bij ondermeer de kleinburgers). Dit heeft geleid tot het ontstaan van de sociale zekerheidsstelsels, die trouwens in uw geliefde Usa – UK zo goed als onbestaande zijn tenzij voor de betere verdieners.
Ten vijfde, wat u reeds op uw palmares mag schrijven inzake politieke acties interesseert mij eigenlijk geen zier, ik heb er wel respect voor zoals voor elke militant die niet op zijn luie kont blijft zitten. Wees gerust, tot op de dag van vandaag doe ik het nodige waar ik kan en ook ik heb dit jaar alweer politiecellen van binnen gezien als gevolg daarvan. Feit is en blijft dat uw partij zich andermaal heeft afgekeerd van militanten van het eerste uur (oud-VMO’er?) die als eersten de gastarbeidersproblematiek in Vlaanderen in het daglicht plaatsten en die talloze keren Vlaams-nationlisten en hun evenementen hebben beschermd tegen extreem-links crapuul.
Ten zesde, u verklaart dat u een “economisch nationaliste” bent en dat u een pro-Amerikaanse kapitaliste bent. U mag dit altijd eens proberen uit te leggen, maar ik vrees dat het zowel pijnlijk als grappig gaat worden. Vooral hoe u nationalisme gaat verbinden met het internationalistisch kapitalisme, haar globalisering en de invloeden daarvan op naties, volksidentiteiten, politieke zelfstandigheid en afbraak van sociale zekerheid.
Ten zevende, u noemt zich zioniste. Dus u bent voor racisme en imperialisme?
Ten achtste, u hebt gelijk dat het opgeblazen zaakje rond de onthaalmoeder ondermeer andere belangrijkere zaken uit de schijnwerpers houdt. U noemt Happart en De Gucht… Waarom maakt u niet consequent komaf met dit ganse politieke systeem die dergelijke uitwassen aan de lopende band voortbrengt en waar de oorzaak moet gezocht worden? En dus komaf maken met parlementarisme, het bestaande financiële systeem, enz? Of is de liefde voor de fundamenten van dit systeem waarop de macht van oa de Usa-UK-Israël gebouwd is nog te groot?
Ten negende. U merkt “Franstalige overheersers” op? Ik niet! Ik merk een volksvijandig belgisch regime en dito staat (belgië / de EU) en ik merk vooral veel Engelstalige culturele vervuiling. Niemand verplicht mij Frans te spreken noch zie ik niet zo veel Franstalige opschriften, reclame,… tenzij in het Brusselse. Engelstalige viezigheid zie en hoor ik voortdurend overal in Vlaanderen, op tv,… We zitten meer en meer met een Amerikaanse manier van leven, schuiven op naar hun asociaal soc-economisch bestel, zitten vast in hun militaire bezettingsorganisatie, enz…. De overheersers zijn al enige jaren niet meer onze zuiderburen ook al hebben ze hu Suez en co, maar moeten eerder westwaarts over het water gezocht worden.
Ten tiende, iemand die Israël en de Usa prijst, spreekt beter niet over massamoordenaars. Dagelijks vermoorden IDF en GI’s mensen uit imperialistische motieven. Een zeer groot deel van de Vlaams-nationale wereld heeft destijds gecollaboreerd en hun mening/daden moeten beoordeeld worden op basis van de redenen en maatschappij van toen. Er is geen enkele reden om mee te huilen met de politiek-correcte honden en die collaboratie zondermeer te gaan veroordelen.
Ten elfde, indien het iemand niet aanstaat wat in die huiskamer van die of andere onthaalmoeder(s) hangt, dat hij/zij er dan niet meer binnengaat. Zo eenvoudig zijn de zaken.
Ten twaalfde, tot wat anders dan “de boter fretten” dient het VB nog?

Gepost door: P. Van Damme | 12-09-09

Wauw, daar hebt u lang over gedaan zeker? Ik ken eerst en vooral geen Antifa-kinderen maar ik neem aan dat het iets links is? Daar hoef ik echt mijn informatie niet te halen want ik ken Pieter Van Damme (alias Guderian) persoonlijk en het is wel heel toevallig dat er twee Pieter van Dammes rondlopen met dezelfde ideeën. Misschien zit het in de familiale genen ofzoiets…

Ik vraag mij af wat u hier komt doen. Eerst verwijten dat ik de andere de kastanjes uit het vuur laat halen, en wanneer ik dat weerleg, dan schrijf je dat het je niet interesseert. Bovendien werd hier op geen enkel moment over het VMO gesproken en gaat u er als vanzelf van uit dat het VMO en de nazi’s dezelfde overtuiging hadden.
Verder merk ik dat u evenmin onderscheid kunt maken tussen sarcasme en realiteit en verdeel je de bevolking onder in kleinburgerij, kleine burgers enz… en lijkt het er eerder op dat je jezelf tot de elite telt.

Economisch nationalisme = Vlaams geld in Vlaanderen


Ik bewijs niemand lippendienst, heb dat niet nodig en ik zeg gewoon wat ik denk. Wat uw mening daarover is, laat mij trouwens Siberisch koud. De manier waarop je je eigen overtuiging formuleert is ver over het aanvaardbare.

U merkt de Franstalige overheersing niet, maar enkel de Engelstalige viezigheid? Ik weet niet of Vlamingen in de rand rond Brussel het hiermee eens zullen zijn. Ik in ieder geval niet, zeker niet nu er in het federaal parlement een meerderheid aan Franstaligen is en de meest belangrijke portefeuilles in hun handen zijn.

Op uw haat tegenover de VS en Israël wens ik zelfs niet te antwoorden. Uw haat is gewoon niet gezond.

Met de uitwassen van de globalisering heeft iedereen een probleem, maar dat was niet de bedoeling van de globalisering en daar ging de discussie evenmin over. Wat de vakbonden betreft, die u zo schijnt te aanbidden, moet u het met hen eens over het kapitalisme hebben, en zeker over dat van henzelf dat netjes op een rekening in het buitenland staat.

En wat de sociale zekerheid in de VS betreft is het ofwel het één of het ander. Ofwel geef je de helft van je loon aan de staat, ofwel betaal je zoals de Amerikanen nagenoeg geen belastingen en zorg je er zelf voor. (En waarom krijg ik zo plots het gevoel dat je zelfs niet eens werkt??)

Ik val misschien in herhaling, maar wanneer een huiskamer gebruikt wordt als werkkamer en voor het publiek wordt opengesteld, dan is het normaal dat niet iedereen daarmee akkoord gaat. En moet je met de consequenties rekening houden.

Voor het overige… aangezien je tot tweemaal toe liet horen dat je niet geïnteresseerd bent in wat ik schrijf, geef ik je ondanks alles een goede raad – blijf voor je eigen gemoedsrust hier weg. Sticht een eigen partij, geeft ze de naam NSVAP en dan zijn wij meteen van de benaming ‘extreem’ recht vanaf!

Gepost door: Janice | 12-09-09

Zonder GI's was je nooit op de wereld gekomen, selectief schrijvertje.
Denk daar maar eens over na ipv deze webstek vol te schrijven met selectieve verontwaardiging.
Bijkomende opmerking, in de USA was dit soort "onderzozksjournalistiek" niet op de buis geweest omdat er simpelweg niemand klacht tegen de vrouw neerlegde omdat ze haar werk naar meer dan behoren vervulde.
Betekend dit dat ik achter haar gedachtengoed sta? NEE, lees wat ik er eerder over pende.
Als men iedereen die een dienstverlenende rol vervuld eens zou screenen, misschien een taak voor deze dappere "journalist" (aanhalingstekens omdat de desbetreffende zijn/haar identiteit niet DURFT vrij te geven), tja dat krijg je als je aan riooljournalistiek gaat doen.
Waarom gaat "het" niet eens langs bij het kader van de PVDA of andere linkse vermolmde aanhangers van één van de grootste massamoordenaars aller tijden Stalin?
De persoonlijke vriend van Fidel, Steevaert Robert gaat naar Cuba, "onopgemerkt" door de onderzoeksjournalisten van de BRT...edoch Frank Vandenbroucke gooide toch wel zekers roet in het eten.
De vrouw uit de reportage heeft tot nader order niemand vermoord, Castro heeft er EIGENHANDIG honderden "oposanten" ZELF vermoord, toch geen reden om vraagtekens te plaatsen bij de cafebaas zijn uitstapje.
De vergelijking, Filip Dewinter bij de betreurde Jorg Haider, op de BRT zendtijd te kort en de papieren druksels paginas extra laten drukken.
Het gaat hem in deze enkel en alleen of de vrouw haar werk goed of slecht doet, het laaste was niet het geval, alle uoders hebben het portret gezien, doch stoorden zich er niet aan want ze was een prima onthaalmoeder.
Vooraleer je begint te kreten over zie je wel, ik distancieer mij van deze vrouw haar leefwereld wat me niet belet om eeen grove selectieve verontwaardiging van de totale linkse poco meute.
Waarschijnlijk zijner wel onthaalmoeders die sympathie koesteren voor serialkillers, ik meen me te herinneren dat er jaren terug eens in het nieuws kwam dat het .... Dutroux TIENTALLEN brieven kreeg van vrouwen en KADOOTJES, zelfde fenimeen in de USA,.
Zou er daar geen enkel onthaalmoeder tussen zitten?

Gepost door: Martin Verstraete | 12-09-09

@Janice Wat een ongehoorde arrogantie! Omdat ik niks moet hebben van het VB, zou ik automatisch een aanhanger van het koningshuis zijn? Ik wist dat het VB graag de zaken vereenvoudigt (om niet te zeggen "verkleutert"), maar zo erg had ik het nog niet gezien.
Wat de grond van de zaak betreft. Iemand die zich "den Amerikaan" noemt, zegt dat die vrouw niets misdaan heeft en vraagt zich zelfs af of haar wettelijk iets kan aangewreven worden.
U geeft dit Grote Licht gelijk.
Dat die trien doodleuk stond te vertellen dat het allemaal niet zo'n vaart liep met die holocaust, daar is dus een woord voor hé: negationisme. En voor zover ik weet is dat strafbaar. Ik vind dat het raar dat iemand die beweert dat ze joodse vrienden heeft, daar niet over valt. En ik zou wel héél graag eens weten wat die joodse vrienden daar zélf van vinden (of is het niet de bedoeling dat ze dit lezen?).
Wat me mateloos stoort aan de reacties van een aantal schrijvers hierboven is het toontje van "ach, wat een sloeber is die vrouw toch". Als alte kameraden onder mekaar schudden jullie eens meewarig het hoofd, meer niet. In zowat alle bijdragen hierboven wordt de vrouw uit de wind gezet met het argument dat ze nu eenmaal niet zo slim is. En tenslotte zijn er véééél ergere dingen: de pers heeft het gedaan (dat belooft voor als jullie ooit - god verhoede - aan de macht komen), de communisten zijn nog veel ergere mannen, en wat in de moskeeën gebeurt - ho maar! Maar niemand - NIEMAND - vraagt zich hier af hoe het komt dat het VB om de haverklap met een nieuw "nazi"-schandaal geconfronteerd wordt. "Hoe komt het toch dat onze partij zo'n aantrekkingskracht heeft op geschifte extremisten?" Zou dat geen goede vraag zijn? Wellicht niet, want de vraag stellen is ze beantwoorden...
Ik ben jullie schijnheiligheid zo beu! Zég dan toch gewoon dat jullie schijt hebben aan de democratie. Dan hoeven jullie niet langer rond de pot te draaien en vrouwen met misdadige gedachten voor de vorm uit de partij te zetten.
Eén ding is zeker. Deze affaire heeft alweer een flinke knauw gegeven aan de geloofwaardigheid van het VB. De laatste verkiezingen hebben al laten zien dat minder en minder mensen jullie nog geloven. Ik kom door mijn werk met heel veel mensen in contact die vroeger op zijn minst sympathie vertoonden voor jullie partij. Geloof me: deze zaak - en de manier waarop er op gereageerd wordt - zal het VB weer véél pijn doen. En dat is alvast een grote troost na wat ik hier gelezen heb.

Gepost door: Helmut K. | 13-09-09

Over arrogant gesproken... Verstaanbaar lezen kunt u blijkbaar al evenmin. Want wat schrijf ik daar?

"Ik ben ook niet akkoord met haar, en vind haar mening verwerpelijk. Maar je hebt gelijk, in feite ontbrak het er nog aan dat men haar had kaalgeschoren en haar hele inboedel op straat in de fik had gestoken."

En dat schreef ik nadat bekend werd dat al haar klanten blijkbaar tevreden waren over haar werk als ontvangmoeder op één na.
En dat het dus niet de taak van de media is om die vrouw in te smeren met pek en veren ondanks ze zoiets wel ooit had mogen verwachten.

Dat ze dom is bewijzen haar voorkeur voor een massamoordenaar en haar uitspraken en ook het feit dat ze meent dat ze in haar woonkamer kan hangen en doen wat ze wil, terwijl ik hier al zeker drie maal heb geschreven dat haar woonkamer niet meer privaat is vanaf het moment dat ze het tot haar werkplaats maakte, maar ook dat schijnt u te zijn ontgaan.

Je gaat mij ook niet wijsmaken dat je iemands living binnenstapt zonder te zien dat er een foto hangt van Hitler en dat de boekenkast volstaat met nazieliteratuur. Als je dan nog steeds je kinderen daarheen brengt, dan heb ik daar in ieder geval ook mijn bedenkingen bij.

Maar ik blijf er bij dat u, zowel als de media selectief verontwaardigd zijn en jullie absoluut niet storen aan andere symbolen die even verwerpelijk zijn.

En wie mijn joodse vrienden zijn zal ik zeker niet aan uw neus hangen. Die mensen hebben al genoeg afgezien. Maar laat ik het hierbij houden dat mijn Britse grootvader al joden hielp vluchten naar Londen tijdens de oorlog en mijn vader opgesloten werd in een werkkamp waarvoor hij tot aan zijn dood een vergoeding uitbetaald kreeg van Duitsland. En er langs de Britse tak van mijn familie gesneuveld zijn voor mensen zoals u die mij hier nu proberen in het naziekamp te duwen.

Ik zou ook liefst hebben dat u mij niet aanspreekt met 'jullie' ik ben de heilige Drievuldigheid niet en ook niet van adel en bovendien zit ik hier alleen achter mijn klavier en laat ik mij van niemand voorschrijven wat ik op mijn persoonlijke blog al dan niet mag schrijven. Ook niet door u.

Bovendien...misschien is iemand met een Duitse naam ook wel verdacht? Wacht maar tot die journalist langskomt…

Gepost door: Janice | 13-09-09

Ik stel vast - dat het feit dat ouders niet reageerden, belangrijker is dan het feit dat deze vrouw uitspraken deed die gewoon ingaan tegen de wet op het negationisme. Ik begin meer en meer te begrijpen waarom u niet wilt dat ik weet wie uw joodse vriendinnen zijn...
- dat u zich maar blijft beroepen op de prestaties van uw familieleden (die ik overigens zeer bewonder). Maar is het bij gebrek aan eigen prestaties dat u steeds uw (voor)ouders ten tonele moet voeren? Ik begrijp het, want met de partij waar u nu deel van uitmaakt is maar weinig eer te rapen op dat gebied. Integendeel.
- dat u niet wenst vereenzelvigd te worden met uw partij. Dat begrijp ik. Want hoe iemand die joodse vriendinnen heeft in dezelfde partij kan zitten met iemand als de trien van Hoboken (en zij niet alleen, zo bleek hier al), dat gaat er bij mij niet in. Er zijn van die dingen die essentieel zijn om al dan niet bij een club te willen horen. Heel veel spelers in uw club hebben blijkbaar een fundamenteel ander idee over redelijk essentiële zaken. Maar ik heb begrepen dat u daar abstractie van maakt. Een detail in de geschiedenis?
- Het is een beetje klein dat u de draak steekt met mijn voornaam. Zeker omdat mijn familienaam een joodse naam is.

Gepost door: Helmut K. | 13-09-09

Mevrouw Laureyssens,
U schrijft hier alweer merkwaardige zaken in uw antwoord. Ik vind het gewoon eigenaardig dat u krak dezelfde onzin schrijft over mij als de computerklavierhelden van het AFF. Nogmaals, ik ben die “guderian” niet en ik denk niet dat er nog iemand met mijn naam en dezelfde ideeën (die u blijkbaar goed meent te kennen) rondloopt. Ik heb u destijds nog gezien op VB-meetings, maar of u mij echt kent valt zwaar te betwijfelen.
Ik reken mezelf helemaal niet tot een elite mevrouw, verre van. Maar ik heb wel een hartsgrondige afkeer van de snobistische middenklasse-mentaliteit.
Vlaams geld in Vlaamse handen zegt. Voorwaar een mooie VB-slogan, maar de inhoud bij uw partij daarover is ontstellend zwak, misschien kan u dit nader toelichten. Quit de euro? Quit de internationaal georganiseerde en verbonden private banken die de facto over de geldcreatie beslissen en dus nationaal politiek-economisch beleid vrijwel onmogelijk maken, gesteund door de internationalistische EU? Breng ons als lezers eens het licht in de duisternis over wat wordt bedoeld met “Vlaams geld in Vlaamse handen”. Bent u of uw partij voorstander van een eigen Vlaamse munt waar de onafhankelijke Vlaamse staat zelf een eigen monetair beleid mee zal kunnen voeren? Of wordt Vlaanderen gewoon EU-lidstaat zoals diverse van uw partijkopstukken menen?
U vraagt zich af wat ik hier op uw blog kom doen. Waarom, hebt u het moeilijk met andere meningen? Waarom plaatst u bovenaan uw blog dan ”WAAROM GEVEN MENSEN TOCH ZO ZELDEN HUN EERLIJKE MENING? IK DENK, OMDAT ER ZO WEINIG VRAAG NAAR IS!” ????
Ik stel gewoon dat u een bepaalde kleinburgerlijke mentaliteit in uw partij ondersteunt inzake de kwestie van de onthaalmoeder, los van het feit dat u ongetwijfeld ook al heel wat verdiensten hebt.
Wat betreft die verfransing, zoals u in mijn vorige bericht kan lezen heb ik geschreven dat ik in Vlaanderen geen “Franse overheersing” meer ervaar TENZIJ IN HET BRUSSELSE. Voor de rest schreef ik dat er een belgisch anti-Vlaams regime is, dat op zich weinig te maken heeft “verfransing” maar alles met financiële belangen(groepen).
Inzake de VS en Israël maakt u zich er wel vrij gemakkelijk van af door gewoon het verwijt “haat” rond te sturen waarmee de discussie gesloten is. En dan schrijft u doodleuk op uw blog rechts bovenaan: “WE GAAN HET NOG EEN PROBEREN. Maar ik verwittig al diegenen die hier komen om ruzie te stoken, andere meningen aan te vallen, scheldwoorden en lasterlijke taal gebruiken meteen zullen worden gewist!” Nou moe! Straks gaat u uzelf nog van uw blog moeten verbannen?
U zegt dat iedereen een probleem heeft met de uitwassen van de globalisering maar dat dit niet de bedoeling ervan was. Dit is een giller van formaat. Als iedereen, dus ook u en uw partij, er een probleem mee heeft, waarom neemt u/uw partij dan geen stevige nationalistische standpunten in tegen deze globalisering? Dat die uitwassen van de globalisering er “niet de bedoeling” van waren slaat natuurlijk nergens op. Dat is zoals eerst een kat in huis halen en dan klagen dat er haaruitval is, dat het beest moet eten krijgen en moet poepen. Het is gewoon de aard van het beestje. Immigratieproblematiek, verengelsing en amerikanisering, schuldopbouw,… kan je er niet los van zien.
Ik aanbid de vakbonden geenszins hoewel klassiek-rechtse haat tegen vakbonden is aan mij niet besteed. Ik heb enkel gezegd dat de vakbonden historisch een grote bijdrage hebben gespeeld in het tot stand komen van sociale rechten, sociale wetgeving en de sociale zekerheid. Of ontkent u dit?
Wat betreft uw nogal eenzijdig en rooskleurig beeld over sociale zekerheid in de VS, u weet toch dat zowat 40 miljoen Amerikanen in armoede leven en dat nog eens miljoenen er twee jobs moeten op nahouden om enigszins het hoofd boven water te kunnen houden? Ook inzake uw persoonlijke aanval als dat ik niet zou werken, moet ik u teleurstellen, ik werk wel degelijk als bediende in de private sector. Dat u mij aanraadt hier weg te blijven, kan maar één reden hebben: dat u het moeilijk hebt met mijn mening. U kan niet van het etiket “extreem-rechts” afgeraken, want u bent veel rechtser dan ik. Sociaal-economisch ben ik eerder links.

Gepost door: P. Van Damme | 13-09-09

Helmut, uw reactie is te idioot om op te reageren. Kwaadwillig en leugenachtig.
U wil hier dingen zien staan die er niet zijn, spijtig voor u, maar je zal het op een ander blog moeten gaan zoeken.

Gepost door: Janice | 13-09-09

Man, man man, ongelooflijk wat ze hier allemaal binnengooien.
Van Damme, je bent het dus wel. Ik heb je inderdaad één keer ontmoet maar ken je van diverse fora. Je zou daar beter blijven, want hier is het geen forum. Hier kan gereageerd worden op het onderwerp en meer niet.


De bedoeling van de globalisering was oorspronkelijk dat bedrijven op het gebied van productie, export en import zowel als communicatie op internationaal vlak zouden kunnen opereren en dat de internationale productie zich over de hele wereld zou verspreiden.

Als je enkel op nationaal vlak in Vlaanderen rond de kerktoren wil blijven hangen, moet je het zelf maar weten, maar het is nu eenmaal anders.
Of ik daar nu al dan niet gelukkig mee ben speelt geen rol. Of ik het goed vind dat China de Europese markt overneemt ook niet. Ik had liever een ietsje meer bescherming gezien voor onze eigen productie, zoals nu bvb. in de autoindustrie, maar de beleidsmakers die andere beslissingen nemen...daar kiezen jullie voor. Dus laat je daar horen i.p.v. hier.

Sociaal economisch ben je links? Een kaviaar-socialist dus...

Ik ben rechtser dan jij, oke, geen probleem mee. Hitler was sowieso links.

Een uitspraak van Goebbels:
"Wir sind Links und verachten das Rechte Burgerblok."
(Tiens, waar heb ik dat nog gehoord?

Bij gebrek aan 'goesting' en tijd, ga ik het hier bij houden.
Gepost door: Janice | 13-09-09

@Helmut K Beste,

Effe voor alle duidelijkheid, LEES ALLES. Ik verfoei het NAZI'sme, skinheads en alle andere randdebielen die zich met zulke zaken inlaten.

Alsdusdanig zou ik nooit mijn kinderen bij zo iemand laten.

Het gaat hier over het democratische gehalte waar we tegen de NAZI's gestreden hebben en waar iedereen het recht heeft op verdediging.

U antwoordt niet op de vraag en ontwijkt de essentie, heeft zij onwettelijke daden gesteld ?
Zo ja dewelke,wantalle uitlatingen zijn niet gebeurt in het publiek maar onder het mom van een prive gesprek.

Wil u in een land leven waarin verborgen camera's uw politieke,sexuele,etc..voorkeur komen filmen en opnemen. Ik dacht het niet.

Erzijn wetten in dit land en die moeten ook doorjournalisten worden opgevolgd.

Dat was de essentie van mijn bijdrage.

Gepost door: Den Amerikaan | 13-09-09

Heeft zij onwettelijke daden gesteld? Jawel zij heeft onwettelijke daden gesteld.
Ik ben geen jurist, maar ik weet wel dat het ontkennen of minimaliseren van de holocaust een strafbaar feit is. Haal even de uitzendingen van Ter Zake er weer bij, en u zal kunnen vaststellen dat ze twijfelt aan de impact van de holocaust. Of dat nu privé of openbaar gebeurt, dat zal me worst wezen. Ik wil de genocide op ons volk niet exploiteren, maar ik word het wel een beetje moe dat men langs verschillende kanten standvastig (en blijkbaar meer en meer) deze zaak relativeert.
Ik wil vooral in een land leven waar dit soort debielen terecht gewezen wordt. En ik wil niet in een land leven waar de boodschapper "de boter fret". Ik wil inderdaad niet in een land leven waar verborgen camera's welke van mijn persoonlijke voorkeuren dan ook komen opnemen (ook al maak ik mij op dat vlak absoluut geen zorgen), maar ik heb er geen probleem mee dat verborgen camera's trienen te kakken zetten die niet alleen moreel compleet uit de bocht gaan, maar ook nog eens de wet aan hun laars lappen.
Mag ik de vraag omdraaien? Welke wet heeft de journalist in kwestie overtreden? En mag ik nog een vraag stellen? Waarom blijven VB-ers consequent dit soort trienen uit de wind zetten? Ik weet het, maar ik mag het hier blijkbaar niet meer zeggen. Want anders noemt men mij kwaadwillig en leugenachtig.

PS: Janice, bedankt voor uw met redenen omklede en fantastisch geargumenteerde reactie op mijn bedenkingen van gisteren. Van iemand die de indruk geeft de waarheid in pacht te hebben, had ik toch wel iets anders verwacht...

Gepost door: Helmut K. | 14-09-09

Mevrouw Laureyssens,

Mag ik u vragen beleefdheid enigszins te behouden? Dank u.
Als u niet tegen reacties en andere meningen op uw blog kan, waarom hebt u dan een blog?
Ik zal zelf nopg altijd net iets beter weten wat ik doe en ben dan u, en kan dus met zekerheid zeggen dat ik die “guderian” niet ben. Wie anders beweert, liegt.

De bedoeling van die globalisatie is dus compleet anders uitgedraaid en is zeer schadelijk gebleken voor volkeren en hun identiteit, voor een menselijkere economie en een stevige sociale zekerheid. Als zowat iedereen daar tegen is zoals u in een eerdere post van u al zei, waarom neemt u en uw partij dan geen stevige antiglobalistische standpunten in? Is het niet de taak van een nationalistische partij en persoon om schadelijk internationalisme te bestrijden? Overigens, de uitleg die u geeft aan globalisering (en in feite niet geheel correct is), botst al flagrant met uw stelling dat u economisch nationaliste bent. Indien een nationale staat immers minder controle heeft over economie en bedrijfswereld, kan zij ook geen eigen monetair en economisch beleid meer voeren. Maar dan maakt u een karikatuur door over de kerktoren te beginnen. Wij kiezen helemaal niet voor die beleidsmakers mevrouw, verre van. De politieke partijen (waar ook het VB toe behoort) plegen op dit vlak voortdurend vaandelvlucht, zij zijn de politieke schoothondjes van het grootkapitaal en houden zich voortdurend bezig met nog meer liberaliseringen, privatiseringen,… dus richten ze nog meer schade aan. Het VB loopt kwijlend achter Voka aan. En neen, ik ben geen kaviaar-socialist maar wel nieuw-solidarist. En ja, dat is een vorm van niet-marxistisch socialisme. Wat Hitler daar alweer komt bij zoeken is mij een raadsel, blijkbaar hebt u die Oostenrijker met z’n kleine moustache nodig als bliksemafleider? Omdat we ondertussen inderdaad afgedwaald zijn van het onderwerp, stel ik voor dat we het hier bij laten voor deze discussie?

Gepost door: P. Van Damme | 14-09-09

P. Van Damme Dat laatste is een zeer goed idee! Waarschijnlijk ben ik té libertair (weliswaar rechts) om het hierover met u eens te worden.
In ieder geval is datgene waar u voor staat ultra-extreem en is het voor velen inderdaad moelijk om te zeggen of het links of rechts is.
Dat is ook de reden dat de extreemlinkse groeperingen, zowel in Frankrijk, Nederland als bij ons ontzet waren dat de Britse hoofdredacteur Edward Goldsmith van The Ecologist, samenwerkte met zowel extreem-rechts als extreem links.

Gepost door: Janice | 14-09-09

Helmut K. - de waarheid in pacht? Ik heb niet de indruk dat hier iemand de zaak wil relativeren noch dat ik de waarheid in pacht heb, maar u reacties zijn niet serieus. Was mijn antwoord te kort? Nu even iets langer.
U probeert mij al de hele tijd woorden in de mond te leggen die ik niet heb gezegd.

Integendeel zegt iedereen dat haar uitspraken verwerpelijk zijn. Of het al dan niet strafbaar is iemand met deze uitspraken voor de rechter te brengen weet ik niet. Voor mijn part mag het, hoor!
Maar dan ook diegenen die de Armeense genocide ontkennen en nu nog rustig in de Antwerpse gemeenteraad zitten, zoals bvb. Ergun Top. Ik ben al 29 jaar bevriend met een Armeense. Ik heb vroeger de verhalen van haar vader gehoord over de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt, maar dat mag dan wel?

En hoe zit het met de aanhangers van Stalin? Hoeveel mensen heeft hij vermoord? 30 miljoen?

Om nog niet te spreken over de goede vriend van Steve Stevaert, Fidel Castro, in Cuba waar nog steeds journalisten zitten opgesloten omdat ze over ‘vrijheid’ durfden schrijven of artikels schreven die ook maar een beetje afweken van het toelaatbare in de pers? Castro die mensen laat executeren en plattelandsmensen liever laat creperen dan hen binnen te laten in de hoofdstad?

Wat denkt u over De Gucht? Die nu zoete broodjes gaat bakken met Mugabe (de niet op eerlijke manier verkozen president) in Zimbabwe, die er zelf een zelf een zeer liederlijk en uitermate rijk leven op nahoudt, terwijl de bevolking omkomt van de honger? Heeft hij geen moorden gepleegd? Waar is de blanke bevolking naartoe? Ze zijn dood of nog op tijd gevlucht naar Zuid-Afrika waar nu de Boeren worden uitgemoord.

En vind u de genocide op de zwarte bevolking door de Arabische Janjaweed niet verschrikkelijk? Waarom doet er dan niemand iets aan? Ach ja… het zijn maar zwarten, christenen en hun moordenaars zijn Arabieren natuurlijk!! En het wordt bovendien ook nog eens gesteund door de Arabische regering (bezetters).

Che Guevara, die hier zo talrijk op vele T-shirts en andere uithangborden te zien is, heeft ook heel wat mensen over de kling gejaagd, maar toch mag het.

En u scheen zich te ergeren aan het feit dat ik de Arafatsjaaltjes erbij haalde? Dan moet u zeker eens lezen wat die man allemaal op zijn geweten heeft (ik zet de link hierboven- en dan naar beneden scrollen), nochtans zijn Arafatsjaaltjes, als vaandel toelaatbaar en wordt het geaccepteerd.

Ik schreef het al eerder dat ik van klein af aan meer bij mijn joodse vriendin thuis was dan in mijn eigen huis. Ik wist niet eens dat er een verschil was. Als kind dacht ik dat haar vader een 'potske' droeg omdat hij wat kaler aan het worden was. Later heb ik gemerkt dat sommige mensen anders tegen haar deden, ook leraressen. Ik begreep het niet en het ergerde mij, en omdat ik zelfs op zeer jonge leeftijd al een grote bek had, werd ik gestraft omdat ik haar verdedigde.

Dat was in Gent, en Sarah is overleden na een auto-ongeval met haar broer, maar vergeten doe ik haar niet.
Toen mijn moeder vertelde over haar broer, dat hij zichzelf had opgehangen, zei ze dat hij de gruwelijkheden die hij als Britse soldaat had gezien niet kon vergeten. Hij heeft mee de kampen helpen ontruimen en al het leed van de gevangenen meegemaakt en heel veel gezien dat hij niet kon verwerken. Na meerdere pogingen is het hem uiteindelijk gelukt. Zijn kinderen hebben hem gevonden.
Mijn grootvader was er kapot van en overleed kort daarna aan kanker. Bovendien liet ik u al weten dat hij ook veel heeft gedaan en joden, vooral kinderen hielp vluchten naar Engeland.
Mijn vader werd opgepakt toen hij met zijn fiets naar Frankrijk wou vluchten en in een werkkamp gestoken, maar ook dat liet ik u al weten.

Ik schreef later voor een joodse website. Mijn vriendin, een Israëlische is er mee gestopt en woont nu ondergedoken. Denkt u dat ze voor ‘rechts’ moest onderduiken? Denk dan maar snel iets anders. Denkt u dat links (en moslims) mij niet verketteren vanwege mijn site ‘Het ander Klokje’?

Denkt u dat ik geen doodsbedreigingen krijg? Vorig jaar nog schreef iemand –“Vuile Joodse teef! We weten je wel te vinden”. Ik heb toen klacht neergelegd bij de politie, maar tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds niets gehoord.

Ik vind het dan ook reuze onbeschoft van u dat u meent dat ik andere meningen over het al dan niet bestraffen van, ja, inderdaad idioten, moet wissen omdat u vindt dat het dan naar negationisme neigt, terwijl de meeste reacties in feite enkel gaan over de manier waarop het gebeurde en de (bijna) doodstraf die ervoor geëist wordt terwijl er zoveel andere ontoelaatbare dingen getolereerd worden.

Ik steek tenminste mijn nek uit en wie weet, misschien wordt ik ooit wel vermoord, maar ermee stoppen doe ik niet.

Ooit schreef ik ergens:

Het dienen van een goede zaak, is niet voorbehouden aan het oude vertrouwde linkse geweten, ook het rechterdeel van de wereld heeft een geweten, dus stop met die vreemde uitgeholde en gedateerde kreten, luister naar wat mensen hebben te zeggen en ga hun niet ondemocratisch al vooraf het zwijgen opleggen.


"Everyone has the right to freedom of expression.
This right shall include freedom to hold opinions and to receive
and impart information and ideas without interference by public
authority and regardless of frontiers".
(Article 10. of the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms).

Gepost door: Janice | 14-09-09

Dank u voor uw lange antwoord.
Jammer genoeg is het volledig naast de kwestie en schiet ik er geen meter mee op.
Het is gewoon wachten op de volgende VB-er die in opspraak komt...

Gepost door: Helmut K. | 14-09-09

Ja zeg! Hoe is het mogelijk! Volledig naast de kwestie... wat wilt u dan van mij horen?

Ze zijn uit de partij gegooid, (iets waar ik al lang voor pleit voor mensen met dat gedachtegoed) moeten we ze nog vierendelen en in de pekel draaien ook?

Ik kan u garanderen dat de partij evenmin gelukkig is met dergelijke aanhang en dat de meeste mensen erover denken zoals ik.

Moeten wij dan het Vlaams Belang verlaten en enkel overlaten aan mensen met dezelfde ideeën als dat koppel?

Het is wel jammer dat u niet reageert op mijn antwoord. Dan had ik geweten wat u denkt over de rest. Maar soit...in feite had ik het niet mogen verwachten gezien uw eerdere reacties.

Gepost door: Janice | 14-09-09

@Helmut K Voor iemand die zulke bijdragen schrijft ben je toch selectief blind in het lezen

Uw vraag waarom neemt men het op voor de vrouw ?
NIEMAND neemt het voor de ideeengoed op van deze domme vrouw. Maar zoals in iedere rechtstaat is iedereen onschuldig tot schuld bewezen. Blijkbaar is dat voor u niet van toepassing hier, u heeft een mening en dat is uw recht. Nochtans is er bij mijn weten nog steeds geen officiele klacht tegen deze vrouw tenzij van het CGKR dat zelfs niet zeker is of ze een wet heeft overtreden.

Deze vrouw zegt duidelijk zaken die moreel totaal verwerpelijk zijn maar uit deze niet in het openbaar wel in haar prive.

Deze vrouw is ook duidelijk niet de slimste, wil u nu alle domme mensen gaan vervolgen of zouden we er beter aan doen om deze mensen eens naar zo een kamp te sturen ? Vele allochtonen verwerpen de holocaust maar wordt met de mantel der liefde toegedekt, vreemd.

Wat betreft ontkenning, ze zegt zelf dat ze "er niet veel over weet". Ze zegt ook dat er 6 miljoen mensen zijn omgekomen maar dat het niet allemaal joden waren (ik kan het gesprek niet terugvinden dus niet 100% zeker) Is dat ontkenning ?
Ik zou ze ook niet aanvaarden als opvangmoeder en K&G heeft het recht om te eisen dat die zaken alleen in de prive ruimtes aanwezig zijn.

Voor de rest is de vraag waar trekt men de lijn, welk denken is toegelaten en welk niet ?Vraag : Heeft de journalist owettige daden gesteld ?

Uitreksel uit Vrijvanzegel betreffende journalistieke deontologie.

"De Raad voor Journalistiek verstrekte op 10 mei 2007 al duidelijke richtlijnen over de deontologie in verband met undercoverjournalistiek.

In principe mag ‘een gesprek’ pas als ‘interview’ beschouwd én gebruikt worden indien de gesprekspartner vóóraf duidelijk geïnformeerd werd dat het om een journalistiek interview gaat en hoe en waar het zal gebruikt worden.

Citeren uit toogpraat zonder dat de journalist zich als dusdanig kenbaar maakte, is dus geen toegelaten praktijk. Als ik een interview toesta aan iemand van Het Laatste Nieuws, dan mag dat interview buiten mijn medeweten niet verschijnen in Dag Allemaal.

Het gebruik van een verborgen camera mag alleen als er geen andere mogelijkheid is om te filmen, of “wanneer de gebruikelijke journalistieke methoden van informatiegaring niet toereikend zijn om het verhoopte resultaat te bereiken”. Bovendien moet “de informatie, die de journalist op die manier hoopt te verkrijgen, een grote maatschappelijke relevantie hebben, zoals het geval is bij ernstige misstanden of schending van mensenrechten”.

De reportage in Koppen voldeed op geen enkel punt aan deze richtlijnen. De ‘feiten’ gaan over een interessepunt en een opvatting van privé-mensen in hun privé-sfeer, zonder dat dit enige invloed heeft op hun werk met ouders en kinderen. De maatschappelijke relevantie is totaal onbestaande.

De zogenaamde journalist heeft zich niet bekend gemaakt, deed zich voor als een mogelijke klant en lokte een gesprek uit dat totaal naast de kwestie was. De onthaalmoeder wist niet dat ze geïnterviewd en gefilmd werd en nog minder waarvoor het materiaal zou gebruikt worden. Een interview met open vizier en zichtbare camera (een gebruikelijke journalistieke methode van informatiegaring) had ze waarschijnlijk ook toegestaan, maar werd niet eens geprobeerd."

Gepost door: Den Amerikaan | 15-09-09

Het gesprek kan je hierboven terugvinden ...

Vandaag staat er in de krant dat ze vroeger ook in een joods rusthuis heeft gewerkt. Heeft men toen niets gemerkt, Helmut?? Er wordt toch ook van het Vlaams Belang verwacht dat ze het wisten?Gepost door: Janice | 15-09-09

Er is geen enkele wet die verbieden zou dat men een foto van Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Djenghis Khan, Attila de Hun, Alexander de Grote
aan de muur hangt ? De rubeola's van de sossenzender S.R.T. plaatsen deze inrbeuk op de privacy vlak voor een reportage over hoofddoekjes. In dezelfde uitzending kwamen nog 2 politikers aan het woord : Tobback jr en Tuur Van Wallendale, UITERAARD WEERAL sossen en geen ankele politieker van een andere strekking. Het stuk rubeola journaille dat de flagrante privacy schending pleegd heet blijkbaar Robin Ramakers ( 2 op face book waarvan één vrouw) te vinden !
Een rechter zonder rode partijkaart op zak zal uiteraard "onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal" en "schending de privacy" dienen te vonnissen

Gepost door: Blanc de Blancs | 15-09-09

@Helmut K "Het is gewoon wachten op de volgende VB-er die in opspraak komt..."

Deze vrouw is lid van een politieke partij die u nu net graag wil zien. Wat als zij nu lid was van de SPA, had men het dan ook vermeld ?

Mogen we vanaf nu dan nagaan bij echte criminelen van welke politieke partij ze lid zijn ?

Mvg

Gepost door: Den Amerikaan | 15-09-09

VB is hypocriet http://www.n-sa.be/index.php?option=com_content&view=article&id=770:op-straat-gezet&catid=57:politiek&Itemid=112

Het Vlaams Belang heeft in gans deze kwestie gewoon de kant gekozen van het establishment, van de politiek-correcten, en tegen d evrije meningsuiting. Het VB heeft haar eigen mensen een mes in de rug gestoken. Fatsoenlijk rechts heet dit, met aan de leiding een voor zitter die destijds als CEO meewerkte aan wapentransporten voor het Amerikaanse leger en haar imperialistische oorlogen (zie tekst in de verwijzing).

Gepost door: P. Van Damme | 15-09-09

Aha, Bruno stijgt in mijn achting!

Gepost door: Janice | 15-09-09

Die link hoort er uiteraard niet bij. Hoort nog bij de vorige reactie...ze achtervolgt je blijkbaar... :)

Gepost door: Janice | 15-09-09

@janice, waarom likt ge de joden hun gat zo ? Is dat zo moeilijk om neutraal te zijn tegenover joden en de mensenrechtenschending van de joodse staat Israel (fosforbommen in Gaza) te (h)erkennen ?

Gepost door: telg der Indo-Europese ethnische meerderheid | 15-09-09

@janice, waarom likt ge de joden hun gat zo ? Is dat zo moeilijk om neutraal te zijn tegenover joden en de mensenrechtenschending van de joodse staat Israel (fosforbommen in Gaza) te (h)erkennen ?

Gepost door: telg der Indo-Europese ethnische meerderheid | 15-09-09

Ik lik niemand's gat, maar heb wel heel veel respect voor hen. En waarom likken jullie Hitler's gat? Hij is toch al lang dood, geeft dat niet nog een extra vieze smaak in de mond?

Gepost door: Janice | 15-09-09

Om te gieren trouwens...blank en fier schrijft hij...ik heb alleen maar respect voor mensen die iets presteren, niet voor hun toevallig meegekregen kleurtje.

Gepost door: Janice | 15-09-09

Verschil Islam <-> Islamisme @Janice

Maak je dat verschil bewust?

Volgens mij zijn alle bouwstenen voor de vergelijking met de nazi's in Islam reeds aanwezig. Het is volstrekt onnodig en hoogst verwarrend om een term als islamisme te gebruiken.

Het is simpelweg: Islam = Nazi

Gepost door: erdebe | 23-09-09

Nee, ik wou in feite geen 'verschil' aantonen, maar een 'gelijkheid' door de twee woorden samen te trekken.

Misschien islazisme?

PS - Is Obama echt tegen blogs?? En die noemt zichzelf 'democrat'???

Gepost door: Janice | 23-09-09

@Janice

Ah...op die manier. Ik stoor me namelijk erg aan al die rare onderscheidingen in extremisten, fundamentalisten, islamisten, etc.

Zoal ik al zei zijn die hoogst verwarrrend en net terzake doend.

Wat dacht je van: Islamnazisme ;)

En Obama heeft bovenstaande uitspraken gedaan in een interview. Staat in HP/deTijd. Als ik het zo hoor zou het wel eens de voorbode van heuse Kultuurkamers kunnen zijn.

Er staat ook een aardig artikel op De Dagelijkse Standaard waarin ie kunstenaars aanmoedigt hun kunst vooral in dienst te stellen van Obama's hervormingsprogramma. Wetende dat veel kunstenaars afhankelijk zijn van subsidie, bekruipt mij ook hierbij het gevoel van de Kultuurkamer. Maak je goede kunst dan krijg je geld, maak je "entarte" kunst, dan kun je fluiten naar de centen. En alles wat niet pro-Obama is, is dan natuurlijk al snel entartet!

Gepost door: erdebe | 23-09-09

Toch raar met die Obama.

Obama is naar het schijnt in Kenia geboren, maar kreeg nadien de Indonesische nationaliteit door zijn stiefvader. Zelfs toen hij naar de universiteit in de VS ging, had hij nog de Indonesische nationaliteit, en zou dan in feite een illegaal in de VS zijn. Ze willen echter geen constitutionele crisis in de VS en daarom worden zijn documenten geheim gehouden.
Naar het schijnt werd er dus ook geknoeid met zijn birth certificate.
Het gaat over niets anders meer in Amerika de laatste tijd. Op youtube is er ook heel wat te vinden.
In ieder geval is zijn kruiperige houding tegenover de islam onverantwoord. En zijn buiging tot op kniehoogte voor de Saoedische koning een echte schande.
In de VS vroegen ze zich af: "Did Obama bow to Saudi King Abdullah, or was he cleaning the floor?"

Gepost door: Janice | 23-09-09

Obama = Evil ;)

Gepost door: erdebe | 24-09-09

@Janice

Ik heb zelf ook ff de vergelijking gedaan tussen Islam en nationaal-socialisme. vanuit een andere benadering.
http://erdebe.blogspot.com/2009/09/de-waarheid-over-islam-6-islam.html
laat vooral weten wat je ervan vindt :)

Gepost door: erdebe | 02-10-09

Ik heb nog niet alles gelezen, maar als je de vergelijking maakt kun je niet anders dan tot deze conclusie komen.
En dat is trouwens ook de reden dat links steeds de islamitische kaart trekt.


Ken je de Australische Dr John J. Ray?
Misschien ook iemand die je zal interesseren.

Gepost door: Janice | 02-10-09

De commentaren zijn gesloten.