11-09-09

Geen bijkomende troepen naar Afghanistan.

210px-M1A1_abrams_frontNeemt het leger de macht over zoals in Thailand?
Dat een generaal een voorstel doet of een plan opmaakt hoe hij zijn leger wil hervormen is goed. Maar het laatste woord is aan de minister van Defensie en niet aan een generaal.

Wat er nu misloopt bij het leger ligt aan de vorige ministers van Defensie en dan vooral aan André Flahaut (PS). Onder zijn beleid is er van het grote hervormingsplan niet veel meer van in huis gekomen dan dat hij het hele leger en alle wapens en materiaal naar Wallonië heeft gehaald en hier in Vlaanderen enkel een paar opslagplaatsen en medische faciliteiten heeft overgelaten. Verder heeft hij vooral de grote Jan uitgehangen in Congo en enkel zijn goede vriend Kabilla gesteund. Zelfs nadat hij geen minister van Defensie meer was, bemoeide hij zich nog regelmatig en ondernam op eigen houtje mysterieuze reisjes naar Congo.

f16
Er werd bovendien vaak nutteloos en vooral waardeloos of tweedehands materiaal aangekocht, dat meer niet werkt dan wel. Misschien kon hij daar zelf veel commissiegeld aan verdienen, maar met afgedankt materiaal van buitenlandse legers wil je geen soldaat naar de oorlog sturen. En al zeker geen onconventionele oorlog zoals tegen de Taliban, wat ook de Sovjets hebben moeten vaststellen.

Of dat de reden is waarom de generaal weigert meer troepen naar Afghanistan te sturen weet ik niet. De Gucht zei dat hij geen Belgische soldaten naar een oorlog wil sturen "waarvan hij niet weet of die nog te winnen valt". Het argument van generaal Delcourt luidt dat onze jongens over onvoldoende middelen beschikken om nieuwe missies aan te kunnen. Misschien is het een heldendaad. Of misschien ligt de generaal onder druk van de PS, waarvan iedereen ondertussen wel weet dat Flahaut stikjaloers is op De Crem. Ik hoop het eerste. In ieder geval had de generaal eerst intern met Crembo moeten spreken vooraleer zijn opinie in de krant te publiceren.

In Engeland begint de publieke opinie zich ook te roeren. Zeker nu er weer een dode viel te betreuren.
Maar wat er in de Britse kranten stond, heeft men hier niet in de media gevonden. De Britse soldaat die onlangs werd doodgeschoten door de Taliban, wou een reporter redden die niet naar hen wou luisteren toen ze hem hadden gezegd dat hij een bepaalde grens niet mocht overschrijden omdat hij dan in vijandelijk gebied kwam. De reporter wou niet luisteren en werd gepakt door de Taliban. De bevrijding van de eigenzinnige reporter kostte evenwel het leven aan een Britse soldaat van het team van de reddingsoperatie.

14:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

De frontsoldaten hebben een "testament" nagelaten waarin 'Nooit meer oorlog' een belangrijke plaats inneemt en die door Vlaams-nationalisten hoog in het vaandel wordt gedragen. Bent u voorstander van het sturen/behouden van (extra) Vlaamse soldaten in Belgisch NAVO-verband naar Afghanistan misschien? Uw partijvoorzitter alvast wel.

Gepost door: P. Van Damme | 12-09-09

Ik ook niet. En zoals je ongetwijfeld hebt gelezen, zelfs generaal Delcourt niet.

Ik ben zelfs voor de afschaffing van het 'belgisch' leger. Ze zijn met te weinig, hebben geen materiaal en kunnen nergens op een veilige manier ingezet worden. Als een leger niets mag kosten en niets mag doen moet de regering consequent zijn en uit de NAVO stappen, anders moeten ze hun verplichtingen maar nakomen.

Gepost door: Janice | 12-09-09

Mooi dat u alvast de oproep tot het sturen van extra Vlaamse soldaten in belgisch NAVO-verband naar Afghanistan niet steunt. Hopelijk ook niet naar Libanon om daar zionistisch oorlogstuig te gaan opruimen?
We hebben hier nood aan een eigen leger dat versmelt met dat van Nederland, met modern Europees materieel en uitrusting, en dat niet langer behoort tot de NAVO-bezettingsmacht. De tijd van de Koude Oorlog is al 18 jaar voorbij, tijd om de relicten uit die tijd ook de plaats te geven waar ze thuishoren: NAVO naar de geschiedenisboekjes.

Gepost door: P. Van Damme | 13-09-09

als ge schiet !! schiet voorzichtig,zeker niemand kwetsen P..VD je bent zowat tegen alles , dit is niet goed, dat is niet goed. Ge moet eens vragen aan uwe Pa en Bompa ,hoe blij ze waren toen het "leger" hem kwam bevrijden van "den Duits" ... Inderdaad nooit meer oorlog ,maar sedert ze dat uitschreeuwden zijn ze tot op heden ten dage ,nog niet opgehouden elkander uit te moorden.Dat is al bezig sedert het onstaan van de mensheid en dan te bedenken dat wij "geschapen" zijn naar het evenbeeld van "God".
Ons Belgisch leger had "een" goed punt...de verplichte legerdienst,die ik uiteraard nog heb meeggemaakt...iets doen tegen je goesting ,je moeten onderwerpen aan "orde" en "tucht" ik de zou de smikkels eens willen zien van onze allochtone broeders uit de alles mag en moet kunnen maatschappij als ze een jaartje soldaat mogen spelen.... om Belg te kunnen worden !
Leger is een noodzakelijk kwaad zoals de politie,zijn die er niet worden ,kunnen wij in de kortste keren "fluiten" naar onze vrijheid...Stel je voor Israel zonder leger !!! daar moet ik zeker geen tekeningske bijmaken he beste P..VD
Dus als wij verplichtingen hebben tegenover onze vreemde wapenbroeders om samen een "kwaad" te bestrijden...zoals de politie dat doet op kleinere schaal dan is het onze "plicht" gevolg te geven en zo goed mogelijk...trouwens het zijn allemaal vrijwilligers...waarom zijn ze "soldaat" geworden ??

Gepost door: Rene | 16-09-09

@ Rene Beste Rene, het kan zijn dat ik heel wat van het bestaande regime en haar systeem afkeur, maar ik heb ook iets om in de plaats te stellen. Ik moet zeggen dat een deel van mijn grootouders en familie vrij blij waren met de Duitse bevrijding in 1940, en niet bepaald met de hernieuwde bezetting vanaf september 1944. ‘Nooit meer oorlog’ in het IJzertestament, betekent dat de Vlaamse frontsoldaten aan de komende generaties wensten aan te raden nooit meer jonge Vlamingen te laten sterven in een oorlog die Vlaanderen niet dient. Het was zeker geen blind pacifisme zoals sommigen verkeerdelijk denken. Joris Van Severen waarschuwde hier al tegen tijdens de eerste IJzerbedevaarten.

Wat betreft legerdienst en dergelijke. N-SA is voorstander van een volksmilitiedienst, net om datgene wat u aanhaalt terug te versterken. U verwijst evenwel verkeerdelijk naar allochtonen. Een zware misvatting, want net onder de allochtone jeugd is er nog meer offerbereidheid, strijdvaardigheid, … aanwezig dat onder de eigen Vlaamse jeugd die net als in de rest van westelijk Europa platgeslagen is door een consumptiemaatschappij waar enkel persoonlijk genot en gewin telt. De meer gesloten islam-vreemdelingengemeenschappen in ons land (en elders in westelijk Europa) zetten zich net af tegen die multiculturele westerse massaconsumptiemaatschappij.

Waarom zouden wij per definitie de NAVO als een blijvend gegeven moeten aanvaarden, goed wetende dat deze organisatie opgestart was als tegenhanger van het Warschaupact om het “gevaar van het communisme” in westelijk Europa en de Atlantische wereld te bestrijden? Het communisme en de USSR zijn dood, en toch blijft men de NAVO bewaren, omdat het de Amerikaanse belangen dient en niet zozeer de Europese belangen. We hebben nood aan een Groot-Nederlands leger dat niet langer tot de NAVO behoort, dat krachtdadig kan optreden om de Groot-Nederlandse belangen te vrijwaren met modern materieel en daarnaast een volksmilitiedienst die orde, tucht en strijdbaarheid bijbrengt aan ons eigen volk.

Gepost door: P. Van Damme | 16-09-09

Een volksmilitie...stel je voor..in een zwart kostumeke zeker? Man wat ben ik blij dat jullie een kleine minderheid vormen.

Het vierde Rijk ... Groot-Nederland met supersoldaten.

Dan toch liever de NAVO!!

Gepost door: Janice | 16-09-09

Ofwel ondergaan we een volledige vervreemding en islamisering van de bevolking, ofwel herwinnen we strijdbaarheid en offerbereidheid. Een tussenweg is er niet. Als u daar dan per sé een karikatuur van milt maken, u doet maar. Het toont enkel wat uw realiteitsbesef is. U beziongt hier lof voor Amerika, Israël en hun imperialistische legers, maar u bent tegen een sterk en weerbaar Groot-Nederland dat zijn eigen belangen kan verdedigen? Rare nationalisten, die VB'ers.

Gepost door: P. Van Damme | 16-09-09

Hypo Quote P. Van Damme :

"U verwijst evenwel verkeerdelijk naar allochtonen. Een zware misvatting, want net onder de allochtone jeugd is er nog meer offerbereidheid, strijdvaardigheid, … aanwezig da[u]n[/u] onder de eigen Vlaamse jeugd."

Dat klopt. In de naam van Allah en tegen ons. Hypocriet als ze zijn, gebruiken ze wel computers (ontstaan door en voor massaconsumptie), drinken ze Coca-Cola en kijken ze net zo goed televisie in massa's geproduceerd door imperialistische landen.

Gepost door: p0p4rt | 16-09-09

Volksmilitie? Ik ben anders wel voorstander voor een volksmilitie. Met politiek gezwets bereiken we niets. Het duurt nog jaren voor ze een beslissing nemen en intussen worden we bedolven onder moezelmannen en andere vreemde culturen.

Gepost door: p0p4rt | 16-09-09

ook ik ben voorstander van volksmilities maar op de Zwitserse leest geschoeid ,ook ben ik voorstander van het recht om woonst en familie te beschermen tegen allerhande rapalje ,iets wat in deze rode dictatuur niet mag !!veel burgerwachten hebben hun nut al bewezen,een uniform werkt als een rode lap op een stier,en een verplichte legerdienst waar men de knepen en tucht leert kan ik ook bijtreden, bij de weg ,mijn lievelingskleur is zwart, en een klein beetje oranjeblauwgestreept

Gepost door: lowieke staal | 21-09-09

De commentaren zijn gesloten.