13-09-09

Moslimextremisten VS democratie

Imam Nordine Taouil:
“Moslima’s zonder hoofddoek zijn slechte moslims.”
“Autochtone Vlamingen zijn zelf extremisten.”
(ATV, Wakker op Zondag, 13 september 2009)


AEL: “De AEL betuigt hierbij haar steun jegens Nordin Taouil en roept hem op niet toe te geven aan de racistische krachten die ons al jarenlang marginaliseren en demoniseren. De honden blaffen maar de karavaan rijdt verder.”
(Website AEL, artikel ‘Het vijanddenken van Vlaanderen’, 13 september 2009.De islam is een gevaar voor onze samenleving en de democratie. Dit is het standpunt van het ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’ en ongetwijfeld ook van vele Vlamingen.

In ons land heeft iedereen het recht om zijn of haar mening te uiten. Maar oproepen tot discriminatie, haat en geweld gaat een stap te ver.

De hoofddoekenkwestie is al lang geen debat meer, maar een regelrechte agressieve provocatie van de islam. Wie in ons land ‘te gast’ of geboren is, moet zich aan de regels van de instellingen van het land houden. Het woord van hun almachtige Allah staat niet boven onze wetten en reglementen. En wie zich niet kan en wil aanpassen aan onze democratische rechtstaat moet maar oprotten.

Nordinehoofddoek


Nordine Taouil wil als reactie op het hoofddoekenverbod eigen islamscholen oprichten in Antwerpen. Hij zal hier zich dan ook persoonlijk voor inzetten. Deze toekomstige islamscholen zouden wel eens snel kunnen uitgroeien tot haatscholen. ‘Onderwijsinstituten’ naar het model van de fundamentalistische madrassa’s in Pakistan waar opgeroepen wordt om joden, christenen, homoseksuelen,... te bestrijden.

Als het aan Nordine Taouil en organisaties als AEL (=Arabisch Europese Liga) ligt, dan is dit de toekomst van Antwerpen. En binnenkort misschien van heel Vlaanderen.

In Nederland zijn er al ernstige problemen ontstaan met zulke islamscholen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het ‘Islamitisch College Amsterdam’. In deze school zou onder andere subsidiegeld doorgesluisd worden naar extremistische moslimorganisaties in het buitenland.

Als initiatiefnemer van deze heuse islamitische scholen zal Nordine Taouil een grote invloed kunnen uitoefenen op de werking van de scholen. Met het extremistisch handelen en denken van de imam in ons achterhoofd zouden we ons best op het ergste voorbereiden.

Het ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’ wil geen paniek zaaien, maar meneer Taouil is een gevaarlijk persoon. Hij heeft nauwe contacten met allerlei extremistische organisaties zoals ‘Jongeren Voor Islam (=JVI)’ en ‘Centre Islamique et Culturelle de Belgique (CIB)’. JVI sympathiseert openlijk met terreurorganisaties Hamas, Al Aqsa Martelarenbrigades en Hezbollah. CIB is de moskeevereniging van de voor terrorisme veroordeelde sjeik Ayachi Bassam. Enkele maanden geleden werd deze Syrische sjeik samen met zijn kompaan Raphaël Gendron gearresteerd in het Italiaanse Bari voor het plannen van terreuraanslagen in Frankrijk en GB. Vandaag op 13 september 2009 geeft imam Nordine Taouil een lezing in het terroristennest van sjeik Bassam.

Deze feiten zeggen genoeg over de ware intenties van Nordine Taouil! Hij is onbetrouwbaar en gevaarlijk! Hopelijk zullen onze politici eindelijk hun verstand eens gebruiken en ons behoeden voor een toekomstig ‘Antwerpistan’. Het ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’ zal haar strijd tegen het oprukkende moslimextremisme verder opvoeren. En we zullen ons niet laten intimideren door toekomstige klachten van personen als Nordine Taouil. Steun ons en behoed uw kinderen en kleinkinderen voor een fascistische moslimstaat!


Peter Velle
Voorzitter ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’

19:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Wat gaan ze nu doen? ook proberen een soort cordone sanitair te leggen rond de organisatie van Peter Velle,wegens racisme ,opzetten van bevolkingsgroepen en al die andere flauwe kulletjes,hem vervolgen, voor de rechtbank sleuren.!
Naast de "wekker" van VB staat er nu ook een "wekker" van een prive initiatief om de rode ridders en de groene windmolekens wakker te schudden,want deze in coma verkerende correct verdraagzamen moeten absoluut uit hun "natte" droom gaan ontwaken.Het is toch overduidelijk dat die AEL en Nordin Taouilul gevaarlijke beerputscheppers zijn. Ze beweren steeds dat de keuze voor het dragen van een hoofddoek een "vrije" keuze is..maar anderzijds zegt die "paljas" dat moslima's zonder hoofddoek "slechte" moslims zijn...en wie van die schoolgaande puberwichten wil er ocharme een slechte moslima zijn.Wie het nu nog niet begrijpt,wie nu nog verdraagzaamheid gaat predikken tegenover die troep gevaarlijke achterlijken,hoort thuis in een gesloten instelling.Tegenwind voor die extremisten komt niet van onze correcte "lijders" maar wel van hun eigen geloofsgenoten en dat is hoopvol. Laat ze hun eigen school oprichten,de "hoge maai" is een uitermate geschikte plaats omdat het verkondigen van "vuiligheid daar zo niet opvalt. Het maakt het voor ons eenvoudiger het onderscheid te kunnen maken tussen moslims die wel thuishoren in onze maatschappij en de oproerkraaiers die hun koran interpreteren wat past in hun ziekelijke achterlijke geest.
Taouilul,voorzitter van AEL ga in de woestijn tussen de scorpioenen leven,jullie zaaien tweedracht in onze maatschappij , vergiftigen het verstand van pubermeisjes,bol het af verdwijn !!

Wij hebben onze Christus Koning in zijn kerk opgesloten,waar hij af en toe wat bezoek krijgt van een paar oude afgeleefde kwezels. De tijd van de brandstapels ,het folteren van ketters.het financieel plunderen bv door verkoop van "aflaten" is voorbij,finito. De Islam van Taouilul
bevindt zich nog steeds in dat stadium waar de godsdienst nog de macht had te onderdrukken en te vervolgen...
Leve de echte God maar spijtig genoeg bestaat die niet!

Gepost door: Rene | 14-09-09

Neus van de kameel De hoofddoekjes die nu in het geding zijn, lijken een onbelangrijk attribuut dat geen discussie of debat waard is, en vele notabelen neigen ertoe te stellen dat hoofddoekjes gewoon moeten kunnen. Feministen, groenen, linksen, links-liberalen, progressieven, niemand begrijpt de heisa en opteert voor toegevingen aan de islam.

Maar wat men uit het oog verliest is dat die hoofddoekjes feitelijk de neus van de kameel zijn, een Arabisch gezegde indachtig. Eens de neus van de kameel in de tent, volgt ook de rest van de kameel. Die kameel zijnde de politieke doctrine die, als religie verpakt, zichzelf desnoods met het zwaard zal verspreiden over de hele wereld en die onderweg altijd en overal tot samenlevingsproblemen leidt. Het begint doorgaans met dat onschuldige hoofddoekje. Waarom denkt u anders dat die hoofddoekjes absoluut werden verboden in Turkije?

Gepost door: Kafir Harby | 14-09-09

Staatsveiligheid bevestigt ons rapport Kijk zeker vanavond naar Ter Zake op één

Gepost door: Janice | 14-09-09

Dat is natuurlijk een vervelende zaak,voor onze rode ridders ,dat iemand anders dan het VB een vingertje wijst naar een EXTREME Moslim,wat gaan ze nu doen die man van de staatsveiligheid de stempel geven van onverdraagzame racist? Dat wordt echter moeilijk nu de eigen geloofsgenoten wat tegenwind geven.
Wie kan er nu iets hebben tegen een bepaalde godsdienst,iedereen gelooft wat hij wil...geen problemen.Het moet toch duidelijk worden voor iedereen dat die zogezegde onverdraagzaamheid,het woordje racist enz enz hun wortels kregen door de vooral, rode bepampering van de extremistische Islam (hoe dom kan politiek toch zijn!) Mensen die wel genoeg hersenen hebben, nemen afstand ,willen met dat fundamentalisme niets meer te maken hebben" omdat ze MENSEN" zijn. Peter Velle ook ,de Islam bracht hem in den beginne vrede en overtuiging, tot hij de smeerlapperij zag achter de schermen.Hij maakt volgens mij de fout om zich radicaal op te stellen tegen die godsdienst,het zou beter zijn een vzw te stichten voor Moslims die zich willen afzetten tegen het radicale,het duivelse,de smeerlapperij in die Islam.Hetzelfde gebeurde met de Katholieke religie ,hoe zijn bv de protestanten ontstaan .Godsdienst moet vrede en hoop brengen,mensen steunen in moeilijke tijden,ze verlichting en troost brengen,als dat in de praktijk zou worden toegepast,dan is er geen verschil meer tussen de diverse religies en heeft iedereen "respect" voor elkaar. Hetzelfde met politiek,alle partijen willen de levenskwaliteiten van het volk verbeteren ,hoe is het dan mogelijk ,wat kan dan de aanleiding zijn ,met dit edel vooropgesteld doel om "ambras" te maken , elkander niet kunnen rieken of zien...omwille van dezelfde reden,machtswellust,verrijking van eigen zak waar slechts enkelingen beter van worden.

Gepost door: Rene | 15-09-09

politieke rechters.... ....beslissen over onze samenleving.
Het einde van de parlementaire democratie.

Geert Wilders en Vlaams Belang één strijd!

Heeft het zin als rechters oordelen over uitspraken die tijdens openbare debatten in de Tweede Kamer werden gedaan over een door mensen verzonnen geloof? Heeft het O.M. de scheiding tussen kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting afgeschaft teneinde Geert Wilders aan het multiculti-kruis te kunnen nagelen? Heeft het voor de rechtbank zin klachten te honoreren van idioten die vinden dat hun geloof werd beledigd door uitspraken tijdens openbare debatten in de Tweede Kamer, tijdens tv-uitzendingen, in interviews in kranten? Hoelang tolereren we het nog dat moslims met plannen rondlopen om het publieke debat af te schaffen? Heeft het zin als rechters uitspraken doen over “discriminatieklachten” van idioten inzake het denaturaliseren en uitzetten van alle recidiverende, allochtone houders van twee paspoorten waarvan bekend is dat ze niet meer te resocialiseren zijn?

Gepost door: stradi | 15-09-09

Licht in de duisternis!? Linkse lemmingen.

Mijn ergernis over links neemt gestaag toe. Al die thesen over de samenleving zijn als dorre bladeren in een herbarium.


Allerlei mensen eisen mijn hoofd sinds ik in een krant geschreven heb dat Inch'Allah? van Filip Dewinter getuigt van een redelijk inzicht in onze multiculturele vrolijkheid.
Bidt allen voor mij, zo zei ik - maar de strekking van Dewinters boek wijkt niet noemenswaardig af van de strekking van stukken en manifesten die Salman Rushdie, Bernard-Henri Lévy en Ian McEwan hebben gepubliceerd en ondertekend, om nog maar te zwijgen van de waarschuwende woorden van intellectuelen die de moslimwereld zijn ontvlucht - en die we maar liever in de steek laten omdat hun boodschap ons veel te zenuwachtig maakt. Die strekking luidt dat de islam als politieke ideologie een grote zwarte steen van mannelijke agressie, inktzwart obscurantisme en diepe achterlijkheid is, gericht tegen alles wat ons dierbaar is of zou moeten zijn.
…..Wilders en Dewinter - ik ben van mening dat je de wekker niet kunt verwijten dat hij luidruchtig afloopt.
Benno Barnard

Gepost door: stradi | 15-09-09

Wat is het nut.... ....van een staatsveiligheid?

Gepost door: stradi | 15-09-09

De Sossenrode toeter S.R.T. heeft hem ten pas en ten onpas voor het scherm gesleurd want deze fanatiekeling stond op een Antwerpse electorale SPa en de rubeola's van de S.R.T. doen niet liever dan "oratio pro domo" houden voor hun SPallochtonen partijke

Gepost door: Rechtse Rakker | 15-09-09

Zouden de rode "spasten" nu echt blijven geloven in die onschuldige blik van den Talouis , wat moet er nog meer gezegd of gebeuren alvorens ze zich massaal gaan verontschuldigen bij het VB voor al het "onrecht" dat zij ons hebben aangedaan.

Gepost door: Rene | 16-09-09

Zijn vrouw mag nu ook geen onthaalmoeder meer zijn, ze zijn bang dat er extremistische gedachten in die kinderkopjes zouden gepropt worden.
En dat is niet eens zo'n absurde veronderstelling als je de kinderboekjes in de islamitische landen onder de loep neemt.

Gepost door: Janice | 16-09-09

Faithfreedom.org (Engelstalig) Wie zijn beschuldigingen tegenover Mohammed kan weerleggen krijgt 50.000 dollar en hij zal zich openbaar verontschuldigen en zeggen de de islam een religie is.

Gepost door: Janice | 17-09-09

De commentaren zijn gesloten.