17-09-09

Topambtenaar vreemdelingenzaken “Massaal regulariseren - Dit is waanzin!”

imagex294x196

De ramingen van de regering, dat er door de regularisatieperiode 50.000 of 80.000 mensen zullen bijkomen, zijn "belachelijk laag". Het zullen er 350.000 zijn. Dat zegt een topambtenaar van de federale Dienst Vreemdelingenzaken anoniem in Het Laatste Nieuws.

"Wat niemand lijkt te beseffen, is dat er achter de meeste dossiers meer dan één persoon schuilgaat. En dat er na de regularisatie doorgaans nog volgmigratie is van andere familieleden. Finaal gaat het dus om een veelvoud van wat de regering de mensen voorspiegelt", zegt de ambtenaar.

Van hen zal één op de drie terugvallen op een leefloon of een uitkering, zegt de topambtenaar van de Federale Dienst Vreemdelingenzaken. “Wij moeten een politiek akkoord uitvoeren waar we in grote meerderheid tégen zijn.

En niet alleen wij, maar ook de Franstalige collega’s. De regering wil dit niet gezegd hebben, maar het gaat om een collectieve regularisatie, met criteria die zo breed zijn opgesteld en achterpoorten die zo wijd openstaan dat bijna iedereen welkom is. Daar is in Vlaanderen geen draagvlak voor. CD&V en Open Vld beseffen de draagwijdte niet van wat ze hebbengoedgekeurd onder druk van de PS en cdH. Turtelboom was een uitstekendeminister van Asiel en Migratie, maar ze moest erui, net als De Gucht, zodat Verhofstadt een akkoord kon sluiten met Milquet en Onkelinx.”

“Antwerpen rekent op 17000 aanvragen en verwacht dat de stad goed is voor 20 tot 25% van het totale aantaal. Vermenigvuldig 17000 met 4 en je komt aan 68000 dossiers. De vorige regularisatie, van 2001, leert echter dat achter elk dossier gemiddeld 1,6 mensen zitten. Het zou dus over zowat 108000 personen gaan, voorzichtig ingeschat. En de ervaring leert dat er nog eens 2,5 mensen bijkomen via gezinshereniging. Je komt dus vlot aan 350.000 nieuwelingen in vijf jaar.”

“Doordat velen amper de taal spreken of slecht zijn opgeleid, maken ze geen kans op een job. De ervaring leert dat minsten één op de drie zal terugvallen op een leefloon of een uitkering. En wie draait daar voor op? De OCMW’s. In Brussel maken ze zich daar geen zorgen over, maar in Antwerpen waarschuwt OCMW-voorzitster Monica De Coninck nu al dat de stad dat onmogelijk aankan. Idem voor Gent.

Wacht tot ze doorhebben hoeveel duizenden Romazigeuners ze zullen regulariseren.
De Coninck zegt dat de regeling is uyitgewerkt door mensen die niet wetenhoe het op het terrein werkt en die de gevolgen van hun beleid niet kunnen inschatten – en dan spreekt hier nog een socialist, hé, geen Filip Dewinter of zo. Want dat is het perverse van de zaak: dat die ene xenofobe partij hier garen zal bij spinnen”, zegt hij eveneens.


En hier wil ik toch even tussenkomen. Hoe kan het Vlaams Belang garen spinnen van iets waar ze al jaren voor waarschuwen?
Indien die meneer de ambtenaar nu eens xenofoob zou vervangen door REALIST, dan kan ik volgen.
Maar het klopt niet dat hij aanklopt bij Dedecker of N-VA die op debatten dezelfde standpunten innemen, maar het gewoon wat camoufleren voor de media . Het Vlaams Belang spreekt de taal van de kleine man en is niet xenofoob, ze zijn niet bang van vreemdelingen, maar wel bang voor de keuze van de overheid voor het soort vreemdelingen waarvoor ze onze gastvrijheid en onze tolerantie eisen. Niemand heeft iets tegen vreemdelingen die zich aanpassen, de taal leren, werken, onze cultuur aanvaarden, en, kortom een meerwaarde vormen voor onze maatschappij. Helaas draait het meestal anders uit...Jean-Marie Dedecker heeft zegt in de krant dat dit ‘volksbedrog is, "een hold-up op onze sociale zekerheid door schuldig verzuim van CD&V en Open VLD. Onze OCMW’s zullen massaal leeflonen moeten uitkeren. Vlaanderen staat hier niet achter." LDD zal dus een belangenconflict indienen tegen deze maatregel van de federale regering in het Vlaams Parlement. “Benieuwd wie buigt voor Madame NON.” Zegt hij nu.

De ambtenaar van DVZ bevestigt dat het vooral Milquet is die aan de touwtjes trekt, dat haar wil wet is en als de dienst te kritisch is dreigt ze met uitstel van de wijzigingen. Dat zou dan een enorm aanzuigeffect geven. Want nu meldt de Centrale Dienst Mensenhandel al dat mensenhandelaars klaar staan om hun illegalen naar hier te brengen vanuit Spanje, Italië en Nederland, gewapend met valse papieren die moeten bewijzen dat ze al vijf jaar in België verblijven. De topambtenaar zegt dat ze dit plichtsgetrouw melden maar geen gehoor vinden. De boodschap die België nu uitzendt, zegt hij, is: “wie het vijf jaar lang illegaal kan uitzingen in dit land, mag blijven – proficiat!”

Maar troost u, iets verder meldt de krant dat de overheid in al haar goedheid heeft beslist dat er geen nieuwe belastingen komen op het pensioensparen en dat een Belg amper 40 procent overhoudt van zijn totaal loon!!!En dan spreken we nog niet over BTW – accijnzen en allerhande taksen.

23:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Enkel een.... reactie op de tekst in verkleinde lettertjes: Deze avond krijgen ze nogmaals het bewijs van het "grote gelijk" van het VB !
In Molenbeek arresteerden 2 agenten een jonge "deugniet"...een 20-tal "vriendjes" kwamen uitleg vragen waarom die stoute blauwe smurfen dat lievertje wilden aanhouden.
Vermits die vriendjes netjes opgevoed waren (en zagen dat de straat er echt vies uitzag door hetgene er lag, (o.a. stenen) raapten zij die stenen op...om (waarschijnlijk) ze in een afvalcontainer te deponeren.....
"Brute pech, natuurlijk",, want er stond daar toevallig géén container.
Ze hebben dan maar die stenen naar de "flikken gegooid. (wat dacht U anders ?)
Die 2 geraakten allebei gewond, en riepen hulp in.
Die versterking bestond uit 4 bromsnorren, maar ondertussen was die groep vriendelijke mensen al flink aangegroeid, en, zoals het Vlaams spreekwoord zegt: "Voorbeelden trekken",, hadden die lachende gezichtjes het voorbeeld van die eerstkomers gevolgd...en ook de straat van stenen gereinigd...
Op BRT-nieuws van 23:50u wist men te vertellen dat er al ACHT agenten gewond waren, ook veel ramen aan diggelen (dju, wéér vuil op straat) en dat er een politiehelicopter en twee spuitwagens waren ingezet (+ nog méér "blauwe mannetjes")
om de gemoederen te trachten te bedaren.

Dàt is nu eens een prachtig voorbeeld van de multi-KUL-tuur in dit onlandje zie !
(en morgen staan er nog +- 350.000 op hun beloofde regularisatiepapieren te wachten) Grrrrr.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 18-09-09

Voor alles bestaat er een ..... oplossing....het is eenvoudig, stem bij de volgende verkiezingen, Groen of Rood met vooral voorkeurstemmen voor De "Heer" Bert Anciaux...dan zullen er geen rellen meer zijn,ook geen politie meer....pompt nog wat meer "eurokes" in die kansarme onbegrepen gedemoniseerde minderheid...sticht nog wat meer VZW-kes en Moskeekes,geef ze al wat hun hartje lust...wie kan er nu geen begrip tonen voor die zwarte krullebollekes,vooral als ze klein zijn en nog met hun pamper rondlopen zijn ze erg lief !!
Rond hun 10 a 11 jaar hun eerste overvallekes....ervaring opdoen voor een loopbaan als zelfstandig crimineeltje en ze krijgen daarvoor alle kansen van justitie en onze correcte politiek,ze gaan uit van de veronderstelling dat in ieder mens een "goedheid" zit...maar die goedheid die inderdaad aanwezig is,vooral in hun "darmen" verdwijnt telkens als ze naar "het gemak" moeten gaan......

Het is vooral triestig dat ons "machtig en moedig" leger hun extreme geloofsgenoten bevecht in Afghanistan , terwijl in eigen land onze machtige correcte "gekozenen" van het volk er nog niet in slagen een troep "import" verrijkers onder de knoet te krijgen...Zelfs P...VD zal me noodgedwongen gelijk moeten geven. Die zonnebankjongens spelen duchtig met onze kl....
Lang leve de multiculturele en multicriminele maatschappij....en waar blijven die andere 350.000 toekomstige steunpilaren van onze "verdraagzame en menslievende maatschappij ??

Weg met die onverdraagzame racisten,de oorzaak van al die toestanden.....

Gepost door: Rene | 18-09-09

EINDELIJK KOMT DE ..........UIT DE MOUW! De Ramadan die onze zeer geliefde godsdienst van de vrede ons gebracht heeft, is nog niet ten einde of de meest gewelddadige relletjes overspoelen een of meer Brusselse gemeenten.
Gemeenten waar PS burgervaders hun collaborerende inspanningen sinds jaren tot en goed (?) eind brengen...
Hebben jullie de beelden op tv gezien? Hebben jullie de krachtdadige reactie gezien van medam Turtelboom die zojuist aangekomen bleek vanut het ruimteschip van Frank De Winne?
Dat is toch allemaal schitterend! Allen nog een beetje te weinig auto's in de fik, te weinig gekwetsten, spijtig genoeg geen doden... De bevolking zal het allemaal nog niet zo erg vinden!MAAR ER KOMT NOG MEER!
Wat ik bijzonder erg vind, is dat niemand het proces van WINDOW DRESSING niet heeft opgemerkt dat hieraan is voorafgegaan.
De ellenlange commentaren over de Lange Wapper, de verschrikkelijke verhalen van een kinderoppas die ontmaskerd werd door de VRT als een vuige ronselaar voor de ideeën van A. Hitler (en dan hebben ze nog niet de foto's getoond van Stalen, Mao, Pol Pot en andere tirannen die ze vast ook nog in huis verborgen had...), het wereldschokkende drama van de hoofddoekjes vakundig uitgewerkt door een Antwerpse iman die elke dag ondergronds werk verricht in de Antwerpse metro ter beveiliging van Antwerpen... (waarin een klein land groot kan zijn en centrum van Europa!) maar wat ze eigenlijk hadden moeten signaleren werd stilletjes verzwegen: 15 september, de grote dag waarop de regularisering van illegaal hier verblijvende personen zou beginnen... wat niet weet, niet deert, weet u wel... nu is het zover: horden (met één tegelijk!)zullen ons komen helpen om dit arme land op te tillen uit de crisissituatie waarin het verkeert.

Wat moet er nog meer gebeuren om de mensen wakker te schudden?
Onze koning heeft zich op het ergste voorzien en kocht 2 appatementjes aan zee. Wat is de gewone man van plan?

Gepost door: Michel | 18-09-09

De koning wil misschien dicht bij zee zitten om snel met zijn nieuwe bootje van hier te kunnen wegvluchten als het nodig is?

Nee, serieus. 60 man die de politie aanvalt? En dan moet die voetbalmatch Anderlecht/Gent nog komen... ben benieuwd hoe het dan zal aflopen met die aanhangers van de godsdienst van vrede.

Het viel op dat er voor het eerst 'Marokkanen' in de krant stond geschreven i.p.v. jongeren. Ik heb toch de indruk dat het tij een beetje aan het keren is, en het werd tijd ook, alhoewel ik denk dat het al veel te laat is.

De mensen wakker schudden? Veel mensen geloven het niet omdat ze nog nooit een Marokkaan in hun buurt gezien hebben. Vooral op 'den buiten' vinden ze het allemaal overdreven in de gazetten. Als je dan weet dat die 'gazetten' het dan altijd nog wat camoufleren...

Gepost door: Janice | 19-09-09

@ Janice

Ik geloof niet dat het te laat is om de toekomst van onze kinderen, en kleinkinderen, veilig te stellen, op welke manier ook.
Het is inderdaad wel zo, dat sommigen nog geen Marokkaan in hun buurt op "den buiten" hebben gezien. Dat is echter aan het veranderen. Mijn eigen geboortedorp begint al te lijden onder de Marokkaanse arrogantie, van vooral hun puberende kinderen. Vandaar de exponentiële groei van het "Vlaams Belang". Laat het vooral duidelijk zijn, dat niemand veilig is voor de "achterlijke wilden" die op ons afkomen, vooral nu er binnen de kortste keren 35O.OOO zullen bijkomen. Die zullen zich overal gaan vestigen; ook op "den buiten". Er worden zelfs duizenden Romazigeuners verwacht. Ik wens dan ook iedereen op "den buiten" veel sterkte toe, en vooral nieuwe veiligheidssloten en deuren. Jullie blijven niet gespaard van de ellende die wij op dit ogenblik in Borgerhout meemaken. Het is alleen een kwestie van tijd, vooraleer iedere plattelandsgemeente wordt overspoeld door hetzelfde volkje, dat Antwerpen bevolkt, en "VERRIJKT" volgens onze burgemeester. Niemand zal nog veilig zijn. Denk daar maar eens aan, vooraleer je voor de zoveelste keer voor de "politiek correcten" stemt. Over enkele decennia zullen jullie vanuit het rusthuis verantwoording moeten afleggen aan jullie kleinkinderen, waarom jullie het zover hebben laten komen. Wat gaan jullie daarop antwoorden ???

Gepost door: Eloquentia | 19-09-09

Heel eenvoudig, Eloquentia: dat hun ouders het ook zo hebben gewild. Want de hedendaagse jeugd is niet anders dan de volwassenen: in meerderheid tolerant tegenover mijn religie.

Gepost door: Ibn Khaldoun | 19-09-09

@ Beste "Welsprekende"... van "extra muros", zèlf ben ik véél te oud (en versleten door arbeid) maar, wees maar verzekerd dat mijn zoons,samen schouder aan schouder zullen staan met U en Uw vrienden op de "dag des oordeels",want....dit is ONS LAND, geerfd van onze voorvaderen die er ook moeten voor wroeten en strijden hebben.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 19-09-09

WACHT TOT DE HEILIGE MAANDEN VOORBIJ ZIJN Tip voor iedereen: onthoudt volgend koranvers tegen het einde van de Ramadan:

“Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (soera 9:5).

Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.” (soera 4:89).

En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” (soera 8:39).

--------------
wil er eens een politicus van de "zelfbenoemde democratische partijen" de moeite doen om de koran te lezen aub?
(Mag ook een partijslaaf zijn, zolang ze maar eens eindelijk gaan beseffen wat in dat - door de Belgische staat erkend - religieus boekske staat!

Gepost door: Nele | 19-09-09

10 voor taal Zelfs ik als arabier schrijf beter nederlands als Nele die hier een woud van dt-fouten neerzet.

Gepost door: Ibn Khaldoun | 19-09-09

@Ibn Khaldoun - Hier wijzen we niemand op een fout. iedereen heeft het recht zijn mening te uiten.

@Eloquentia
Als voorzitster van het Vlaams Belang in Borgerhout weet ik er alles van...
Heb je geen zin om bij ons in het bestuur te komen? Want in Borgerhout is er inderdaad werk aan de winkel.

Gepost door: Janice | 19-09-09

Consequentie (voor eigen volk) Janice zegt: "Hier wijzen we niemand op een fout. iedereen heeft het recht zijn mening te uiten."

Mohammed zegt: "vrouw moet bedekt zijn mannen zuiders is anders niet as Belgis man."

Janice zegt: "Dek zoveel je wilt, maar doe het in moslimland, oke?"

Van consequentie gesproken ...

Gepost door: 1MT | 20-09-09

MT'ke, Moke heeft zijn mening toch mogen uiten, niet? Het staat er nog steeds, met schrijffouten en al en daarop gaf ik mijn mening.
Blijkbaar ken je het begrip 'vrije meningsuiting' niet goed, hé?

Gepost door: Janice | 20-09-09

Ik begrijp er niks meer van Torenhoge werkloosheid,fabrieken die sluiten,kmo's in vrije val,begrotingstekort en duizelingwekkende staatschulden...En toch laten we maar massa's vreemdelingen binnenstromen.Zo hebben teminste de OCMW medewerkers nog een vaste job en de hele "migrantenzorgindustrie een gouden toekomst...Waar zijn we toch mee bezig...

Gepost door: Patrick | 21-09-09

taalfouten. ik heb de tekst nog eens doorgenomen.
De Nederlandse vertalingen komen van een Nederlandstalige islamitische site.
Maar ik vind gewoonweg geen dt fouten;
Tenzij Ibn kaldoen niet op de hoogte is van het feit dat de GEBIEDENDE wij met een T is als men in het meervoud spreekt?
Grijp hen = gebiedende wijze tegen één persoon
grijpT hen = tegen verschillende personen.

Kan Ibn kaldoen me misschien even aanduiden waar dit dt fouten stonden aub? ik vind er in elk geval geen, mijnheer de foutloze arabier!

Gepost door: Nele | 21-09-09

en ja, nu doe ik het dus wel fout een paar typo's
GEBIEDENDE wij = GEBIEDENDE wijze
aanduiden waar dit dt-fouten stonden = aanduiden waar DIE dt fouten stonden.

Gepost door: Nele | 21-09-09

Hij bedoelde bvb. 'onthoud(t)' in de eerste zin.

Maar het is een copy/paste, en copy/pasten kan men best overnemen zoals het er staat. Dus werd ook dit integraal met fouten overgenomen van een islamitische site, en dat bewijst dat Ibn K. (waarschijnlijk hier geboren en gratis van ons onderwijs genoten) niet voor alle Arabieren kan spreken.

Gepost door: Janice | 21-09-09

onthoudt is juist is gebiedende wijze in het meervoud (gericht aan meerdere personen).
de koranverzen zijn ook correct: allemaal gebiedende wijze gericht aan meerdere personen.

Gepost door: Nele | 21-09-09

Sorry Ik vind het niet plezant om daar verder op te boren, maar...just is just.

Gepost door: Janice | 21-09-09

veroudering yeps... zo te zien heb ik dat gemist. blijkbaar is het TEGENWOORDIG niet meer de regel.
Bedankt, weten we dan ook weeral.

Gepost door: Nele | 21-09-09

Trek het je niet aan, Nele, ze veranderen onze taal zo snel dat het tegenwoordig niet meer bij te houden is.

Ik vraag mij altijd af waarom dat nodig is, ze doen dat toch niet met andere talen?

Gepost door: Janice | 21-09-09

De commentaren zijn gesloten.