08-10-09

Een brug te ver!

http://dewapperwankelt.be/

BS_4887189_4887189-_805621bWie gisteren naar ter zake heeft gekeken kon horen dat Open Vld-politicus en voorzitter van het havenbedrijf Ahlers, Christian Leysen zei dat BAM moet ontmanteld worden. Hij vond BAM arrogant en onbetrouwbaar. En wie inderdaad de twisten van de laatste dagen heeft gevolgd tussen Karel Vinck (die vroeger de problemen bij de NMBS ging oplossen maar vanwege een onoplosbare vete met Vanden Lanotte vroegtijdig opstapte) moet vaststellen dat het ook nu niet botert tussen Vinck en die andere socialist, Patrick Janssens. Nu krijgt hij ook nog een deel Open VLD'ers tegen.

Op Kanaal Z was leysen ook al te gast bij ‘Goossens en Van Cauwelaert’ waarin Leysens vertelde dat de Vlaamse regering zware fouten heeft gemaakt. Zo heeft de Vlaamse regering dure studies laten uitvoeren waarvan ze de rapporten niet eens hebben gelezen en ze laten zich leiden door Belgische betonlobby. Antwerpse industriëlen en bedrijfsleiders werden onder druk gezet en er werd zelfs vanuit de regering gedreigd dat, indien ze ‘neen’ zouden stemmen op 18 oktober, ze wel eens zouden terug gepakt worden’.

“In alle lastenboeken proberen de aannemers de agenda te bepalen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de Vlaamse overheid via de BAM alle acht Belgische bouwheren tegenover zich aan tafel heeft gehad en zch op sleeptouw heeft laten nemen door Noriant. Waardoor het lastenboek op maat van dat bouwconsortium werd gemaakt. De overheid heeft daar de controle verloren”, aldus Leysen.

6a00e55345009c883300e55365e3a78834-800wi“In 1999 waren de Belgische bouwondernemingen niet in staat om boortunnels te bouwen, vandaag is dat wel het geval. De reden waarom dit dossier niet is bijgestuurd, is omdat er steeds grote druk werd uitgeoefend, ook op het bedrijfsleven. En ik stel vast dat de druk nog altijd zeer groot is.”

Leysen pleitte eveneens voor de ontmanteling van BAM en hij vindt dat er een stuk moet terugvloeien naar de Vlaamse administratie. Maar verder pleit de Open-VLD’er ook voor het in het leven roepen van een tolheffingmaatschappij, waarbij hij tol wil laten heffen op alle Schelde-oeververbindingen. En dat is dan toch echt wel zeer ondemocratisch wanneer de ene Vlaming moet betalen om zich van punt A naar punt B te begeven en de andere niet.

Wie dus van L.O. in Antwerpen naar R.O. in Antwerpen komt moet betalen, maar wie zich naar het werk verplaatst van Limburg naar Antwerpen niet.
Misschien kan Brussel binnenkort ook tol heffen op elke Vlaming die nog in de hoofdstad komt werken?? Of Brugge kan misschien terug loopbruggen aan elke poort plaatsen en die enkel na het betalen van tolgeld laten zakken?
verkeer Heeft hij nog altijd niet gemerkt dat de Liefkenshoektunnel, waar tol moet betaald worden, zo goed als leeg is?
Geen wonder dat vrachtwagens – meestal buitenlandse - liever de Kennedytunnel gebruiken en zware files veroorzaken, want de Liefkenshoektunnel zou hen elke keer 18 euro kosten, zelfs kleine camionetten betalen evenveel. Voor de gewone personenwagen kost het 5,50 euro. Voor wie dagelijks heen en weer door de tunnel moet om te gaan werken is dit een zware streep door de rekening.

Uiteraard kan een dergelijk project zichzelf niet financieren met tolgelden en dat gelooft Christian Leysen ook niet. “laat staan dat men de aanpassingen zal kunnen financieren die nog moeten gebeuren om de brug ter hoogte van het Sportpaleis aangesloten te krijgen”, zegt hij.

Karel Vinck is uiteraard niet blij met de uitspraken van Christian Leysen, en vond dat Vinck “blijk geeft van slechts een beperkte kennis" van het dossier. Hij ontkent ook dat de Vlaamse regering druk heeft uitgeoefend in deze zaak. 'Dit is fel overroepen. Er werd geen druk uitgeoefend', zegt Vinck. Maar daar twijfelt iedereen wel aan sedert een chemisch bedrijf op tv kwam vertellen dat een tunnel onder een raffinaderij uiterst gevaarlijk is. (Alsof er nergens anders nog plaats is om een tunnel te graven).

Vinck trekt de kennis ter zake van Leysen sterk in twijfel. Zo vraagt hij zich af of Leysen de studie van Arup-Sum wel gelezen heeft. 'Die biedt geen oplossing voor de files, voor de ontsluiting van de haven en voor het autovrij maken van het binnenverkeer.' Arup-Sum is het studiebureau dat het alternatieve tracé voor de Oosterweelverbinding had uitgetekend.

Daar kan ook nog het één en ander over gezegd worden, wanneer iemand in de lezersbrieven van HLN schrijft dat hij een uur deed over een stukje van 7 km, dan vraag ik mij af waarom hij geen tram of bus neemt.

De goedkoopste oplossing is de Liefkenshoektunnel tolvrij maken en alle vrachtverkeer langs daar omleiden. Aan het sportpaleis kan er nog altijd een tunnel worden gegraven om de verkeersknoop op te lossen.

16:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Op vraag van Ademloos Ademloos Roadshow 6-16 oktober

Het Referendum op zondag 18 oktober in Antwerpen wordt een historische testcase:kan de gewone burger in Antwerpen een megalomaan, ondoordacht
project als het BAM tracé nog tegenhouden, tegen het Brussels dictaat en de Belgische betonlobby in?

BAM, VOKA en NORIANT zullen de komende dagen honderdduizenden euro's verspillen aan promo filmpjes en glanzende brochures ("de mooiste bruggen van de wereld"). Zelfs het argument "werkgelegenheid" wordt gebruikt om Antwerpen dit viaduct, dat hele volkswijken onleefbaar zou maken, door de strot te rammen.

Een groot aantal Antwerpse artiesten zullen de komende dagen het voortouw nemen om duidelijk NEEN te zeggen aan K.Vinck en zijn BAM: Pieter
Embrechts, Thomas de Prins, Joke Van Leeuwen, Gwen Cresens (Tanguedia), Vitalski, Jokke Schreurs, Tine Embrechts,Bert Gabriels, The Millenniums,Tutu Puoane, Kathleen Vandenhoudt,Sofie Dykmans, Wiet Van de Leest, Vera Coomans, Kristien Hemmerechts, Erik Vlaminck, Kurt Van Herck, Divan
Express, Michael Van Peel, Blackie en de Oohoo's, en vele anderen.


Steun Ademloos en ga massaal naar deze historische avonden van de Ademloze Roadshow langsheen alle culturele centra. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd om de campagne tegen BAM te kunnen financieren. Uiteraard wordt op al deze avonden ruimte gemaakt voor de allerlaatste informatie over de
gevolgen van het BAM-tracé & over de alternatieven. Wim Van Hees, Manu Claeys & Peter Verhaeghe zullen er zijn om met hun dossierkennis & hun fenomenaal doorzettingsvermogen de ware toedracht in deze BAM-saga toe te lichten.

STUUR DEZE MAIL DOOR NAAR VRIENDEN EN KENNISSEN ZODAT OOK ZIJ DEZE INFO ONTVANGEN EN KUNNEN DOORSTUREN.

De uitkomst van dit Referendum zal bepalend zijn voor de leefkwaliteit van Antwerpen de komende 150 jaar.

overzicht: (meer info op www.ademloos.be <" target="_blank">http://www.ademloos.be> )
Dinsdag 6 oktober: CC Luchtbal Columbiastraat 110 - 2030 Antwerpen

Woensdag 7 oktober: CC De Schelde Zandvliet De Keyserhoeve 66, 2040
Zandvliet

Donderdag 8 oktober: CC De Kern Wilrijk adres: Kern 18, 2610 Wilrijk

Vrijdag 9 oktober: COSTA St Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen
Zaterdag 10 oktober: KAVKA jongerencentrum 21hr Oudaan 14, 2000
Antwerpen afterparty: DJ Tournesol

Zondag 11 oktober: CC Berchem 14h Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem
Dinsdag 13 oktober: zaal dienstencentrum Kronenburg Van Duyststraat

Woensdag 14 oktober: CC Merksem (Grote Zaal) Nieuwdreef 135

Donderdag 15 oktober: CC Deurne Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne

Vrijdag 16 oktober: de ROMA Borgerhout Afscheidsbal de Wrede Wapper
Turnhoutsebaan 286 oa. met Campina Reggae en dj Tom Barman


aanvang telkens: 20H30 behalve CC Berchem 14hr
reserveren kan vooraf via: Prospekta: Grote Markt 13 - 2000 Antwerpen
Tel: 03 338 95 85 of www.infocultuur.be <" target="_blank">http://www.infocultuur.be>
kaarten: 8/6 Euro (behalve KAVKA: 4 Euro)
ook via www.infocultuur.be <" target="_blank">http://www.infocultuur.be>
Reserveren deRoma: 03/292.97.40 www.deroma.be <" target="_blank">http://www.deroma.be>
Kaarten: 10/8 Euro

Gepost door: Janice | 08-10-09

onze artiesten toch! En waar zijn nu de onvermijdelijke BV's zoals G. Bervoets en andere Cretsen die zo voorstander waren van de lange wapper, DIE BRUG OVER DE SCHELDE, als goede schoothonden van hun vriendje Patrick. Wat zeggen zij nu, nu hun vriendje kazak gekeerd heeft?

Gepost door: lijntje | 08-10-09

Die laten de storm in 'stilte' voorbij gaan.

Gepost door: Janice | 08-10-09

Als de Golden Gate Bridge een Black Hole Tunnel was geweest, had San Fransisco de helft van zijn toeristen aan zijn neus zien voorbijgaan.

Gepost door: Ibn Khaldoun | 08-10-09

The Golden Gate kan je niet vegelijken met de Lange Wapper, hé! Kijk eens op de foto waar die over loopt?
Water en geen wijken, scholen of sportterreinen.

Gepost door: Janice | 09-10-09

Bovendien moet er geen Black Hole tunnel bijkomen, ze moeten de Liefkenshoek tolvrij maken en alle vrachtwagens langs daar laten rijden.

Gepost door: Janice | 09-10-09

de meningen zijn verdeeld,op de linkeroever is iederenn voor de brug,het enige goede alternatie is de tol afschaffen ,enkele rijvakken naast de bestaande op de expressweg tot aan de E17 (enkele kilometers) dse goedkoopste en meest lonende oplosssing!,wordt ik nu minister ?

Gepost door: lowiekestaal | 09-10-09

'Ik erger me dood aan het gedrag van de sp.a', zegt Bart De Wever in een interview over het Oosterweelreferendum van 18 oktober.

'Tot vorig jaar was SP.A de medestichter van BAM. Nu noemt SP.A de BAM ineens een bezettingsmacht en zet ze alles in op die ene studie van Arup/Sum, waaraan drie maanden is gewerkt'.


De Wever stoort zich aan inconsequenties: 'De nieuwe Vlaamse regering heeft afgesproken dat er in de toekomst geen vrachtwagens meer door de Kennedytunnel mogen rijden en dat die tunnel tolvrij blijft. Maar Arup/Sum wil daar wel vrachtwagens en tol. En SP.A gaat daarin mee.

Tiens, zit de SP.A dan niet in de Vlaamse regering?' Hij vraagt zich af of niemand dan ziet dat 'hier iets niet klopt'?

Vanwaar die plotse ommekeer?

Vorige week vroeg Phara aan Bart De Wever: “Gaat u stemmen bij de volksraadpleging?”

De Wever: “Ik ga stemmen. En ik ga ‘ja, maar’ invullen.”

Waarop Phara repliceerde: “Tiens, mijnheer De Wever. Een week geleden ging u nog niet stemmen. En als u zou stemmen, dan zou u nee stemmen. Hebt u deze week een rendez-vous gehad met uw mediatrainer? Of bent u gewoon een zwevende kiezer?”

Gepost door: Janice | 09-10-09

To serve and to inform Het ganse waanzinnige verhaal van het Liefkenshoektunnel. http://www.liefkenshoektolvrij.be

Gepost door: Spitsbroeder | 10-11-09

Interessant. Ik denk ook dat het op een snelle manier een oplossing zou kunnen bieden.
Maar ja...

Gepost door: Janice | 11-11-09

De commentaren zijn gesloten.