19-10-09

Belangenconflict Duitstaligen inzake BHV: rechtsmisbruik legt democratie lam

Volgens Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstaligen, is de Duitstalige gemeenschap “bereid” om een belangenconflict in te roepen over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. Het zou meteen de vierde keer zijn dat een belangenconflict wordt ingeroepen tegen het BHV-splitsingsvoorstel dat de Vlamingen in 2007 in de bevoegde Kamercommissie goedkeurden.

Met het inroepen van een belangenconflict bezondigt de Duitstalige gemeenschap zich aan rechtsmisbruik. Op geen enkele wijze worden de belangen van de Duitstaligen immers geschaad. In het verleden werden de Duitstaligen door de Vlamingen steeds gesteund in hun eis voor meer autonomie, maar Vlaanderen krijgt nu stank voor dank.

Zoals het Vlaams Belang reeds in een brief aan de leden van het Duitstalige parlement stelde, wordt het instrument van het belangenconflict in deze schromelijk misbruikt om te verhinderen dat de democratische besluitvorming zijn gang kan gaan.

Dat Karl-Heinz Lambertz in de kwestie BHV de oren laat hangen naar de smeekbede van CD&V - de partij die nu in tegenstelling tot eerdere beloften voor een ‘onderhandeld compromis’ pleit - en zich voor de kar van de Franstaligen laat spannen, is hemeltergend. Indien nog moest worden aangetoond dat België een ronduit ondemocratische constructie is, is dat bij deze gebeurd.

Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang

Joris Van Hauthem Vlaams volksvertegenwoordiger

Bart Laeremans KamerlidDuitstalige Gemeenschap laat Vlaanderen in de steek

LDD betreurt dat de Duitstalige gemeenschap van plan is het belangenconflict in te roepen om de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde weer met 6 maanden uit te stellen. Het maakt wel duidelijk dat Vlaanderen op geen enkele manier moet vertrouwen op de politieke meerderheid die deze gemeenschap bestuurt, en dat alle toenaderingen naar Vlaanderen pure schijn zijn.

Jean-Marie Dedecker, LDD fractieleider in de Kamer:”Het is beter dat de maskers nu vallen, en dat we als Vlamingen weten dat we ook bij een staatshervorming geen enkele steun moet verwachten van de heren minister-president Lambertz en zijn ploeg. Het maakt ook duidelijk dat het alle hens aan dek is om de federale regering van CD&V en Open VLD in het zadel te houden. Dat die Vlaamse partijen hun Duitstalige collega’s moeten smeken om het Koninkrijk België nog even te onderstutten, spreekt boekdelen over de staat van ontbinding van dit land.” Kiezer buitenspel gezet

LDD stelt vast dat diezelfde partijen, samen met N-VA, sp.a en Groen! geweigerd hebben om een belangenconflict in te roepen over de toepassing van de vreemdelingenwet en het generaal pardon. Dit was helemaal geen ‘verkrachting van de rechtstaat’, wat de N-VA nu aan de Duitstaligen verwijt.

Het is overduidelijk dat de algemene regularisatie is opgelegd door de Franstalige partijen, en voor het grootste deel ten laste zal vallen van Vlaamse steden en gemeenten.

Lode Vereeck, LDD fractieleider in Vlaams Parlement: “Het toont alleen aan hoe de Vlaamse politieke partijen spelen met procedures om hun hachje te redden, en de kiezer buitenspel te zetten. N-VA moet nu niet klagen over Lambertz, als het zelf de moed niet had om de Franstaligen lik op stuk te geven in hun asiel-wanbeleid. De trofee voor dubbelzinnigheid gaat naar CD&V en Open VLD. Zij verklaren bij hoog en bij laag voor de kiezer dat de splitsing ‘er komt’, en tegelijk voeren ze alle mogelijke manoeuvres uit om het Vlaamse minderheidskabinet van Herman van Rompuy op de been te houden.“Belangenconflict Duitstalig parlement is ridicuul

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker en Kamerlid Ben Weyts vinden het absurd dat het parlement van de Duitstalige Gemeenschap een belangenconflict indient tegen het wetsvoorstel voor de splitsing van het kiesarrondissement BHV. Minister-president Karl-Heinz Lambertz heeft dat vanmorgen bevestigd. Voor de N-VA is dit vierde belangenconflict over exact hetzelfde onderwerp een verkrachting van de rechtstaat.

Mark Demesmaeker: ?Dat de problematiek rond Brussel-Halle-Vilvoorde de belangen zou schaden van de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap, 150 km verderop, is totaal absurd. In zijn ontmoeting met N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige week vrijdag had Lambertz dat zelf ook toegegeven: de Duitstaligen hebben geen enkel intrinsiek belang bij wat er zich afspeelt in Brussel-Halle-Vilvoorde.?

Lambertz had vorige week ook duidelijk verklaard dat hij enkel een belangenconflict zou indienen, als dat ook zo aan hem gevraagd werd vanuit Vlaamse hoek. Demesmaeker en Weyts vragen zich dan ook af wie hem dit nu gevraagd heeft.

Ben Weyts: ?Heeft premier Van Rompuy in het geheim een smeekbede aan Lambertz gedaan? Of hebben CD&V en Open Vld gevraagd een belangenconflict in te dienen tegen een wetsvoorstel dat ze zelf mee hebben ingediend en goedgekeurd? Het zou de schande voorbij zijn, maar tegenwoordig verschieten we van niets meer. Wat het ook moge zijn, als een meerderheid van zes miljoen Vlamingen kan geblokkeerd worden door een deelstaatparlement dat amper 70.000 inwoners vertegenwoordigt, wat is democratie dan nog waard in dit land??.

Het herhaaldelijk inroepen van steeds hetzelfde belangenconflict is een puur misbruik van de rechtstaat. De N-VA vraagt zich af waarom zij die zoveel van België houden, geen stemming kunnen aanvaarden die goedgekeurd wordt door een democratische meerderheid in het Belgische parlement. Vlamingen moeten blijkbaar wel aanvaarden dat zij bestuurd worden door een Franstalige meerderheid en een Vlaamse minderheid. Maar Franstaligen hoeven niet te aanvaarden dat een Vlaamse meerderheid een wetsvoorstel goedkeurt. Nogal paradoxaal.En de dertig zilverlingen?

Herschaalde kopie van untitledvoetbalveld


Dit is het Kehrweg Stadion in Eupen.

Het is de thuishaven van AS Eupen '2e klasse'. AS Eupen krijgt gemiddeld zo'n 1200 toeschouwers over de vloer.

Op 14 oktober beloofde Herman Van Rompuy - CD&V - aan Karl-Heinz Lambertz - PS - Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap - met het oog op het WK 2018 geld uit te trekken voor een nieuw stadion in Eupen. Er zouden 12000 mensen kunnen zitten - ter vergelijking: momenteel kan er 566 man zitten, Eupen telt 18.000 inwoners -.

Eveneens op 14 oktober beloofde Karl-Heinz Lambertz aan Herman Van Rompuy om een belangenconflict in te zullen roepen tegen de splitsing van BHV

14:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.