24-11-09

De gestolen visie van Bruno Valkeniers

Een jaar geleden kwam de voorzitter van het Taal Aktie Komitee voor de provincie Vlaams-Brabant, Bart De valck, spreken op een evenement van het Vlaams Belang in ’t Elzenveld/Antwerpen.
In zijn toespraak vroeg hij onze tegenstanders geen wapens in handen te geven die tegen ons kunnen gebruikt worden en de slogans die worden geroepen op betogingen en samenkomsten te wijzigen of achterwege te laten.

Hij had het o.a. over, “Waalse ratten, rol uw matten”. En omdat ik nu eenmaal zelf geen sloganroeper ben, was ik het met deze oproep volledig eens. Ik wist dat Bruno Valkeniers toen achter mij stond en draaide mij om te weten hoe hij erover dacht en zag hem zeer instemmend knikken en applaudisseren.

Zelf ben ik nooit een sloganroeper geweest. Ik heb ook nooit geroepen “eigen volk eerst” omdat ik heel wat “ander volk” ken, dat hier zeer goed ingeburgerd is en al heel wat hebben gepresteerd op economisch en sociaal vlak voor Vlaanderen.

Bovendien kom ik zelf ook 'voor de helft' voort uit ander volk en trek ik evengoed ten strijde voor de vrijheid en de republiek Vlaanderen.

Desondanks begreep ik de slogan wel…er waren al genoeg partijen die enkel de belangen van het ‘ander volk’ verdedigden en net door die grove nalatigheid en minachting tegenover het ‘eigen Vlaamse volk’ is de slogan ontstaan.

Andere partijen, vooral linkse, lieten iedereen die het wou horen (en zij worden altijd gehoord door de media) verstaan dat het Vlaams Belang elk ander volk dan het eigen Vlaamse volk viseerde. Meer dan eens moest ik aan Europese buitenlandse vrienden uitleggen wie dat ‘ander volk’ was. Toen ze het begrepen waren ze het er helemaal mee eens.
De communautaire problemen uitleggen aan buitenlanders is iets moeilijker. Leg hen maar eens uit dat een meerderheid onder de knoet van een minderheid ligt en er dan ook nog financieel moeten voor opdraaien… Dat begrijpt geen zinnig mens.

Dat de media nu wijst naar Filip Dewinter en Gerolf Annemans is niet echt fair. Ik vraag mij trouwens af hoe ze Gerolf Annemans nu plots in het kamp van Filip Dewinter hebben gekregen, terwijl ze er voordien een heel andere visie op nahielden. Gaat het dan niet over diezelfde Gerolf Annemans waarvan zelfs ex-pater Johan Leman van het CGKR zei dat hij een zeer intelligente man was en die hem probeerde te overtuigen naar een andere partij over te lopen?

En alhoewel ik het eens ben met Bruno Valkeniers die in feite zegt, dat ‘krak hetzelfde kan gezegd worden op een beschaafde en gematigde toon’, denk ik niet dat de Vlamingen die achterbleven in de stedelijke volkswijken dat zouden hebben begrepen. En misschien nog steeds niet.
Want net die groep, werd binnen een zeer korte tijdspanne van amper enkele tientallen jaren, niet alleen zwaar belast door de enorme instroom van vreemdelingen met naar hun begrippen ‘rare kleren’, ‘rare gebruiken’ en ‘een onverstaanbare taal’ maar ze werden met hun bezwaren op een verachtelijke manier in de steek gelaten door alle andere partijen behalve het Vlaams Belang.

Meer zelfs, ze werden niet alleen in de steek gelaten, maar ze werden beschimpt, voor racist en nazi uitgescholden en naar hun klachten werd absoluut niet geluisterd. De andere partijen lieten alles op zijn beloop en de klagers werden juridisch vervolgd, ze braken de thermometer, maar namen de ziekte niet weg.

En zo werden de vroegere ‘kameraden’ uiteindelijk de ‘mestkevers’ omdat ze zich in hun eigen huis niet meer thuis voelden.

Het Vlaams Belang liet hen niet in de steek, Filip Dewinter ging bij die mensen in hun wijk luisteren en zij verwachtten van hem dat hij politiek kon verwoorden wat zij dachten.

Ik heb zelf meermaals ondervonden dat volksmensen heel eerlijke mensen zijn die hun hart op de tong dragen, ook al klinkt het niet allemaal zo ‘beschaafd’ als sommigen graag zouden willen.
Maar dat is de taal waarmee ze zijn opgegroeid en dat is de taal waarvoor ze nu verguisd en beschimpt, gebrandmerkt en gestigmatiseerd worden. De oorzaak van hun klachten werden nooit aangepakt

Bij wie ligt dan de fout? De fout ligt bij de ‘traditionele partijen’ die dank zij het vreemdelingenstemrecht aan de macht blijven, onder het goedkeurend oog van de Belgicistische en Waalse partijen, en dat uiteraard zo willen houden. De fout ligt bij mensen die dromen van een regeringsdeelname en denken dat die traditionele partijen het Vlaams Belang in de armen zullen sluiten eens ze de ‘volkstaal’ achterwege laten.

Ik vrees echter dat ze bedrogen gaan uitkomen. Een partij waar mensen dromen van een regeringsdeelname mag geen Vlaamse Republiek nastreven en zeker geen kritiek op de islam hebben.
Zij zal een centrumpartij moeten worden die verdwijnt in de grijze massa van de andere geldzuchtige machtswellustigen en moeten ingaan op compromissen waarin geen ‘vette vissen’ zitten voor Vlaanderen.

Ik hoop dat er een gulden middenweg kan gevonden worden. De ene politieker vult de andere aan, en ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Filip Dewinter is rebels en blijft, wat ik noem ‘boyish’, maar hij heeft de partij mee groot gemaakt en voor velen is een Vlaams Belang zonder Filip Dewinter geen Vlaams Belang meer.

In Antwerpen haalde Filip Dewinter bij de laatste verkiezingen voor het Vlaams parlement tenslotte nog 95.409 voorkeurstemmen, ik zie zo niet meteen iemand die het hem na doet.Gestolen visie van Bruno Valkeniers

22:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Het VB is en blijft de partij die de moed heeft tegen de stroom in te roeien ,die blijft luisteren naar de volksmens die weet hoe "plezant" het kan zijn te leven met allochtonen en hun ""jongeren"",een partij die "blijft" waarschuwen voor vreemdelingen-import en de Islam....beetje bij beetje moeten de correcten het VB toch gelijk geven in hun profetisch zicht op de toekomst,ik las hedenmorgen dat het centrum van Dewitte ook al pleit voor het afleggen van het hoofddoek in het basisonderwijs. Het VB is noodzakelijk en niet meer weg te denken uit onze politieke wereld !...Raar toch dat verscheidene mensen die als tourist vol lof waren over Marokko ,vriendelijke mensen enz.. Onze correcten moeten maar eens nadenken over het feit...waarom onze import en vooral dan de Marokkanen in hun gastlanden zich totaal anders gedragen dan in het land van herkomst !

Gepost door: Rene | 24-11-09

Onderschrijf de analye van Alice volmondig.Zoals in een samenleving zowel als binnen politieke partijen heb je uitersten. De minzame Bruno Valkeniers zingt zoals hij gebekt is en Dewinter doet dat op zijn manier. Beiden vullen elkaar aan en moeten aanvaard worden zoals ze zijn. Hun tegengestelde karakters mogen nooit de oorzaak zijn (die de LINKSE buitenwereld met plezier uitspeelt) dat onze partij in 2 spalt.Beiden hebben hun verdiensten! Het Vlaams Belang moet rustig blijven want juist nu is België aan het barsten. Laat in godsnaam onze moedige partij niet barsten om onbenulligheden!
Btw ; een soft Vlaams Belang dat zijn woorden wikt en weegt is hypocriet en heeft geen bestaansrecht want het origineel is altijd beter dan het surogaat en laat ons aub geen flauw afkooksel worden van NVA!

Gepost door: luc houben | 25-11-09

Bruno Valkeniers is op een moeilijk moment voorzitter van het Vlaams Belang geworden. Zijn taak is niet gemakkelijk. Hopelijk neemt hij de juiste beslissingen en slaagt hij erin om de partij weer eensgezind te maken. Het zou jammer zijn dat het na al die jaren werk gedaan zou zijn met de partij. Ik wens hem veel moed en succes toe. Over hoe het allemaal moet laat ik me niet uit. De beste stuurlui staan immers aan de wal.

Gepost door: Willem | 25-11-09

De beste stuurlui staan aan wal, maar mensen die tussen het volk staan weten beter.

Gepost door: H.F. | 25-11-09

Media en Vb De ziekte van de "correcte" media kan enkel maar genezen worden door geen enkele krant meer te kopen of geen enkel weekblad,en zeker niet naar de staatszenders en VTM te zitten gapen.
Dat er nu tweedracht gezaaid wordt WERKT blijkbaar ,iedereen ziet al een verscheurd VB, de media jubelt, hun strategie werpt al vruchten af ,zeker bij die leden van de partij die in oorlogsgebieden wonen,(ja wij hebben een oorlog met de islam) deze mensen ,meestal marginaal ,worden op die manier gehersenspoeld en aan hun lot overgelaten.
De rangen dienen gesloten te worden, er moet door de basis een signaal gegeven worden via de voorzitters van de provincies en gemeenten, dat gekibbel niet kan,er haken reeds genoeg goede militanten af omdat zij ofwel niet gehoord worden,of geen middelen krijgen.
Radicalisering door de islamisten kan NIET beantwoordt worden met een"softere" opstelling dit alleen is al een overwinning voor links en hun import kiesvee,maar een groot deel van de leden haken af,waaronder ook ondergetekende, niet als lid maar als militant

Gepost door: lowieke staal | 25-11-09

Verklaar u nader, H.F.

Gepost door: Willem | 25-11-09

Zeg Janice... Ik was net aan het neuzen op de site van een nogal nazistische gozer uit de VS ,zie http://incogman.wordpress.com
een site vol antisemitisme en amerikaans patriotisme...En als je er klikt op de link "Racial Nationalism Library "(zijkant,bijna onderaan)dan kom je uit op een linkenpagina met een middeleeuwse sfeer en daar staat een link onder de naam "racial link" en dan opent er zich een pagina met allemaal sites van politieke org. waaronder ook Vlaams Belang !(zie bijgevoegde url)...samen met oa stormfront en het vrij historisch onderzoek enz....Zeg Janice,kan je die nazi niet eens een mailtje sturen met de vraag wat het VB daar doet tussen het lijstje van trotse Ariërs?Als hij jouw blog met de Israelische vlag ziet dan haalt 'm misschien de VB link weg...want mij soort dat danig!En publiceer het maar niet op je blog want AFF leest mee...
Groeten

Gepost door: Tiberius | 25-11-09

Bedankt Tiberius, dat zal ik zeker doen. Brussels journal zal ook niet content zijn als dit horen!!!

Gepost door: Janice | 25-11-09

aha tiberius out zich als VBer!

Gepost door: groteongenoegenfan | 25-11-09

Ja en? Het zou veel erger zijn mocht hij zich outen als Sp.a'er...

Gepost door: Janice | 25-11-09

VN-verklaring bescherming inheemse volken Artikel 8
1. Inheemse volken en individuen hebben het recht niet te worden onderworpen aan gedwongen assimilatie of vernietiging van hun cultuur.

2. Staten zullen effectieve mechanismen bieden ter voorkoming van en als genoegdoening voor:

(a) Enige daad die tot doel of als gevolg heeft dat hun integriteit als aparte volken of hun culturele waarden of etnische identiteiten worden ontnomen;

(b) Enige daad die tot doel of als gevolg heeft dat hun landen, gebieden of middelen worden onteigend;

(c) Enige vorm van gedwongen volksverhuizing die tot doel of als gevolg heeft hun rechten te schenden of ondermijnen;

(d) Enige vorm van gedwongen assimilatie of integratie;

(e) Enige vorm van propaganda die is ontwikkeld om aan te zetten tot tegen hen gerichte rassen- of etnische discriminatie.

Gepost door: Wannes | 25-11-09

Outen? geen enkel isme kan me echt boeien...
Voor een partij die onderdak bood(biedt) aan antisemitische figuren als zijnde Roeland Raes,Bert Eriksson en Xavier Buisseret (->die ooit als een duivel tekeer ging tegen Simon Wiesenthal)en nog vele anderen,is een weldenkende mandataris die haar blog opsmukt met de Davidsster een enorme verademing!
Ik vind dat ze Janice voorzitster van het VB zouden moeten maken!


Gepost door: Tiberius | 26-11-09

Wauw, wat een compliment. Maar zoals ik zijn er nog veel, hoor!

PS - Ik denk dat onze mailtjes hebben geholpen, want ik zie de link niet meer staan.

Gepost door: Janice | 26-11-09

PP En wat met de Personenpartij of PP van Mondrikamen? Wordt ook rechts hoor ik. En die linkse Torfs erbij, hoe kan dat nu? Dan is hij onmiddellijk professor af bij de KUL, want daar wordt alleen links personeel toegelaten.

Gepost door: Wannes | 26-11-09

Ik geloof niet dat Torfs echt links is nadat ik hem heb bezig gehoord tegen Caroline Gennez. Toen hij zei dat ze het bij Spa altijd maar hadden over 'goed voor de mensen' en hij vroeg om daarmee op te houden, want dat er tenslotte geen enkele partij bestaat die 'tegen' de mensen is, reageerde Gennez door te zeggen: "Jawel, het Vlaams Belang".
Torfs reageerde meteen en zei: "Nee, dat wordt hen door jullie aangepraat, maar dat klopt niet."

Dus indien hij niet rechts mocht zijn, is hij op z'n minst toch redelijk rechtvaardig.

Gepost door: Janice | 27-11-09

Hij liet echter vandaag via de kranten al weten dat hij niet mee in het bootje van PP stapt.

Gepost door: Janice | 27-11-09

Prima Ik zie ze ook niet meer staan...Het stond daar eigenlijk niet op z'n plaats bij een geschifte neonazi...
Nu Janice,wat ik wil zeggen is dat je overschot van gelijk hebt betreffende je schrijfsel hierboven...
Slogans als "Franse ratten rolt uw matten,islamieten parasieten,eigen volk eerst" is niet alleen oubollig,infantiel en agressief maar in de tegenwoordige tijd ook nog eens contraproductief.
De massa stemt emotioneel en deze slogans roepen negatieve emoties op terwijl tegenwoordig,in deze tijd, het volk een boodschap van hoop nodig heeft(Yes we can)...Tien jaar geleden kon dit nog werken samen met gunstige omstandigheden maar tegenwoordig zijn zo een slogans afstotelijk voor de gemiddelde Jan-met-de-pet...Met zulke taal voer je oorlog en geen politiek.Zelfs separatisten moeten onderhandelen en praten met hun politieke opponenten.Met zo een slogans te blaffen creëer je een vijandige sfeer waar geen consensus meer mogelijk is... en democratie is nu net éénmaal het bereiken van een consensus.Tenzij je streeft naar een ondemocratische alleen-heerschappij ...Iets wat men VB verwijt aangezien ze nooit water bij de wijn willen doen.En indien ze vasthouden aan hun non-consensus confrontatie-politiek zullen ze verschrompelen tot de ware grootte waarvoor een ondemocratische partij representatief is in de huidige maatschappij ;namelijk een procent of 5 ...Dan staan ze gezellig naast de PVDA op het politieke schaakbord...Ik merk dat de voorzitter van het VB dit goed begrepen heeft...
't is geen kwestie van soft of hard maar van intelligentie.

Gepost door: Tiberius | 27-11-09

Waw Tiberius is niet alleen keigrappig, hij heeft nog een uitzonderlijk helder politiek en maatschappelijk inzicht ook!
Way to go, Tibe!

Gepost door: groteongenoegenfan | 27-11-09

Reconquista II Het volk heeft een boodschap van hoop nodig zegt Tiberius. Wel, dat mag van mij zijn: alle islamieten hand in hand terug naar eigen land!

En het VB wil nooit water bij de wijn doen zegt hij ok nog. Maar dat komt omdat ze strijden tegen een ideologie die dat nog veel minder wil. Iedere toegeving is een overwinning voor de moslims, terwijl zijzelf nooit één komma zullen toegeven. Wacht maar tot ze met hun eis komen om vanop iedere minaret in Europa van in het holst vd nacht reeds hun luide klaaglijke arabische gejank ten beste te mogen geven. Electronisch versterkt welteverstaan, en in de richting van de ongelovigen.

Naarmate de moslimpopulatie toeneemt, zullen de rechtse partijen sterker worden, tot uiteindelijk Reconquista II op gang komt. Dan gooien we alle arabieren europa uit, samen met de linkse knaagdieren. En het wordt weer goed leven hier, net zoals voor de mosliminvasie.

Gepost door: Wannes | 28-11-09

1 ding weet ik zeker,die hierboven is zeker niet Wannes van de Velde...
Ach,moslims...ik lach ze gewoon uit...als we dat allemaal eens doen dan gaan ze wel vanzelf weg.
Hopelijk niet allemaal...anders is er niks meer om uit te lachen...
Wannes,laat je gemoedstoestand en psychische stabiliteit niet ondermijnen door de moslims!

Gepost door: Tiberius | 29-11-09

Reconquista in je dromen Wannes, wil je terug naar de europese middeleeuwen?? Je wil terug naar voor de mosliminvasie... niet goed opgelet tijdens geschiedenis, meen ik dan.
moslims zijn al langer dan 1300 jaar in europa.
Andalusie of de Balkan vergeten?
dat ze niet tot in de koude kikkerlandjes als de Lage landen zijn geraakt, is op zich geen schande... hun nakomelingen zullen het hen niet kunnen navertellen jammer genoeg wat een haatdragend en afgunstig volk die noorderlingen wel waren...
de moslims hebben jullie geleerd wat hygiëne is en als het niet de universiteiten van Cordoba en Granada waren, dachten de gigantische europeanen nog steeds dat India aan de overkant van de Atlantische Oceaan lag.
elk moderne tak van de wetenschap is gebaseerd op de bevindingen van de eerste generaties en moslims tijdens de gouden eeuwen van Andalusie, Baghdad en Perzië.

Het is in feite net andersom: onze (islamitisch/arabische) landen zijn pas een puinhoop, sinds zij het "beschaafde" Westen proberen te imiteren.

De frustratie drijft echt van je reacties af, wannes. Let op of je krijgt nog een hartaanval :)

Gepost door: Taaib | 30-11-09

De Moren in Spanje, 't ja, dat maakte de Spanjaarden zo gelukkig dat ze die Moren met hun klikken en hun klakken hebben buitengezwierd.

Bovendien hebben Moren niets te maken met Arabieren.
En hygiëne? Wie al in moslimlanden is geweest kan er zeker over vertellen...

Gepost door: Janice | 30-11-09

Nobelprijs Taaib, niemand wil zo graag terug naar de middeleeuwen als de radicale moslims, da zou jij als RADICAAL veel beter moeten weten.

En dat de moslims achterlijk zijn geworden doordat ze het westen probeerden te imiteren, is te zot voor woorden. Ze zijn namelijk OVERAL achterlijk, ook in Rusland, China, Filippijnen, Thailand enz enz. Waaraan ligt dat dan Taaib? Zeg nu eens eerlijk: waarom kreeg bijna nooit een moslim een nobelprijs? Maakt de islam jullie dom, of worden alleen domme volken aangetrokken tot de islam? Ik persoonlijk denk het laatste. Jij? En waarom waren jullie vroeger dan slimmer? Komt het verval door eeuwen inteelt (neef/nicht huwelijken)?

Gepost door: Wannes | 30-11-09

De commentaren zijn gesloten.