26-11-09

Word u ook zo moe van dat gezeur over de ‘Vergrijzing’?

De politieke volksverlakkers en de zwaar gesubsidieerde ‘Niet Gouvernementele Organisaties’ (NGO’s) met hun vluchtelingenindustrie zorgen er voor dat gelukzoekers huis en haard verlaten en naar ons land komen waar ze alles krijgen. Ze krijgen gratis medische zorg, volledig gemeubileerd onderdak, worden desnoods in hotels ondergebracht, financiële steun van het OCMW en krijgen gratis juridische steun om hun zaak te bepleiten dat jarenlang kan aanslepen, waarna ze ook nog eens in beroep kunnen gaan wanneer het antwoord tegenvalt.

Het aanzuigeffect is hierdoor niet te onderschatten. Om de morrende bevolking wat gerust te stellen, worden er enkele mensensmokkelaars opgepakt die Indiërs naar Engeland wilden smokkelen, maar het nieuwe stemvoer voor de linkse partijen wordt door de komende regularisatiegolf alweer verzekerd.

imagesCAU5H1Y0


Wie hiertegen durft te protesteren wordt door de rijk gesubsidieerde, arrogante betweterige anti-fascistische of anti-racistische groeperingen en de bevriende media genazificeerd en meteen met de grond gelijk gemaakt.


imagesCALW9BMI

Om de onstilbare honger naar macht van de NGO’s te kunnen bevredigen werd er een heus tentenkamp opgezet voor asielzoekers in Brussel, de show must go on!! De belangengroepen weten ook verdomd goed hoe ze de mensen week kunnen maken en voeren daarbij een moeder met zes kinderen ten tonele waarvan niemand weet hoe ze hier is geraakt, waarom ze naar hier kwam en hoe ze dat alles heeft gefinancierd. En dit alles in een land waar onze eigen daklozen al jaren in kartonnen dozen slapen en zelfs bij vrieskou nergens terecht kunnen.


imagesCA3JZDP8

Het OCMW van Antwerpen staat nu al 10 miljoen in het rood en het jaar is nog niet uit. En om heel dat linkse kerk circus met hun Niet Gouvernementele Organisaties die als paddenstoelen uit de grond schieten samen met hun Multi-cul te kunnen financieren mag de burger weer diep in zijn zak tasten! Miljoenen euro’s belastinggeld vloeiden in het verleden reeds in de bodemloze multi-culti-putten zonder noemenswaardige controle op de bestedingen of resultaten ervan. Waarschuwingen over fraude of onjuist gebruik van de gelden werden door ambtenaren en politiek genegeerd. Optreden paste niet in hun politiek straatje want het toekomstige politieke stemvoer moest ongehinderd kunnen groeien.

Wordt u er ook zo moe van dat de schuld steeds weer in de schoenen van de ‘vergrijzende’ burger wordt geschoven wanneer de overheid weer eens geld tekort komt?

Artsen en ziekenhuizen worden jaarlijks geconfronteerd met een miljoenenverlies aan oninbare facturen doordat hier de hele derde wereld gratis gebruik kan maken van onze gezondheidszorg en leven van het OCMW. Bovendien krijgt het personeel ook meer en meer af te rekenen met geweld.

imagesCA026PI5

Dit doet ons denken aan de brief in de artsenkrant vorig jaar, die ik hier toch nog even publiceer.


Brief van een Vlaamse Slaaf (Artsenkrant Nr. 1898 - 26.02.2008)

In Artsenkrant lees ik dat zelfstandigen vanaf 1 januari '08 zichverplichtmoeten verzekeren voor kleine risico's – wat ik goed vind – maar de bijdrage zal afgerekend worden naar gelang het inkomen. Ondertussen worden 35.000 mensen per jaar ons land binnengepompt – wettelijk – in het kader van familieherenigingen. Volgens het Nieuwsblad heeft Buitenlandse Zaken aanbevolen zeer ruim te zijn in de toelatingen.

Het gaat veelal om (oude)Turken, Noordafrikanen, Kosovaren enz… Zonder hier ooit een dag gewerkt te hebben, zonder enige taalkennis en zonder te zullen moeten werken (vaak gaat het om prille vijftigers – hier worden de autochtonen door de RVA afgejaagd) zijn ze direct in orde met de ziekteverzekering – ook kleine risico's, mits een kleine bijdrage van hun familie.

Terwijl ik dit schrijf heb ik een Russisch-Kazaks kindje laten opnemen oppediatrie met acute mastoïditis. Ze liggen op een éénpersoonskamer – er is beperkte kennis van het Nederlands. Ze kunnen er altijd bij blijven wantze werken toch niet. Grootvader en grootmoeder Kazak zijn er ook bij. Zehebben mij al dadelijk verteld dat bij invullen van papieren voor'dringende opname', zij helemaal niets moeten betalen.


Mijn kleindochter heeft hier ook op pediatrie gelegen op eenéénpersoonskamer. Mijn zoon heeft véél opleg betaald. Het was ookdringend. Lijdzaam moeten wij toezien hoe ons land op elk gebied leeggeplunderd wordt. Ik verwijs hierbij naar een artikel in een anti-Vlaamse Vlaamsekrant waarbij de lof wordt gezwaaid van een Brussels ziekenhuis waar Vlamingen worden veracht. En niet in hun taal worden bediend. Maar wel vreemdelingen. Enfin, als ik deze onterende situatie vol hou en tot mijn 65ste werk, zal ik 35/45 van mijn wettelijk pensioen trekken. Dat zal toch al gauw 500 euro zijn. Uiteraard zal ik moeten blijven verder betalen voor mijn kleine risico's. Tenslotte ben ik maar een autochtone Vlaamse Slaaf.

Dr. L. Brondeel,
Neus- Keel en Oorziekten
Lede

P.S. Ik heb ook al minimum vijf plastische neuscorrecties uitgevoerd bij asielzoekers, met goedkeuring van de desbetreffende OCMW's. Zuiver functionele problemen. Volledig terugbetaald. Gratis voor de allochtoon.Maar de hoge kosten in de sociale zekerheid liggen daar niet aan… het ligt aan de ‘vergrijzing’.

Het in veel gevallen ‘gekleurde’ ambtenarenapparaat groeide eveneens uit tot ongekende hoogten en in plaats van minder ambtenaren in te zetten die harder en efficiënter werken, wil men enkel op het onderwijs en politie besparen. Twee instellingen waarop nu net niet zou mogen bespaard worden. Ik heb alleen maar cijfers van 2005, maar toen had men al 150 miljard overheidsuitgaven waarvan maar 15 miljard naar onderwijs en amper 4 miljard naar openbare veiligheid ging.

imagesCAYGHEYB

Zou de overheid ook niet beter eens de hand in eigen boezem steken en enkele regeringen afschaffen? Een Vlaamse en een Waalse regering met minder volksverlakkers zou veel beter en efficiënter kunnen werken. De senaat en de provincies zijn overbodige instellingen en de verkiezingsuitgaven zouden drastisch verminderen.

De staat betaalt bijna de helft (45%) van de Waalse lonen omdat een groot deel van de Waalse werknemers in de non-profitsector (ambtenarij) werken, stond op 16 november in de krant. Efficiëntie?? De ‘verzuiling’ laat dit niet toe, en daarbij…het ligt toch aan de ‘vergrijzing’!

En de Vlaamse burger betaalt!! De Vlaamse actieve bevolking mag de belastingen gerust als een vorm van dwangarbeid zien. Want bovenop de minstens 50% directe belastingen, betalen we allemaal accijnzen, BTW en lasten allerhande aan gemeenten en provincies.

imagesCACL8HSL

Ook vanuit het bedrijfsleven komen klachten over de hoge belastingsdruk. Bovenop de hoge sociale bijdragen op loonkosten hebben ze ook nog de vennootschapsbelasting dat in heel wat landen al werd afgeschaft om eventuele investeerders aan te trekken en de werkgelegenheid te stimuleren. Ook de concurrentiepositie verzwakt voor de Belgische bedrijven, omdat ze moeten concurreren tegen bedrijven uit landen waar de vennootschapsbelastingen werden afgeschaft en de kosten op lonen veel lager liggen.

UtK6ju5k0G0J

De overheid probeert uit alle macht de auto-industrie te redden, maar belast aan de andere kant de autobezitter met bijkomende taksen en lasten om het autorijden te ontmoedigen, terwijl er geen aanvaardbare alternatieven geboden worden. Van openbaar vervoer tot biobrandstof blijft het enkel bij dromen in dit land. De automobilist wordt gestraft met allerlei milieutaksen voor de vervuiling die wordt veroorzaakt door buitenlandse vrachtwagens die ons land gebruiken als transitland en fijn stof dat heel vaak uit het buitenland komt binnengewaaid.
Als er dan al iemand de rekening moet betalen is het Wallonië die de IJzeren Rijn tegenhoudt en de buitenlandse vrachtvervoerders die onze wegen kapot rijden en onze lucht vervuilen.

Nederland wil nu rekeningrijden invoeren, België volgt. Staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe was er als de kippen bij om te roepen ‘wij willen dat ook!!!” Hij is iemand die wel eens vaker zeer emotioneel reageert zonder eerst na te denken of een rekensommetje te maken. En dat hij niet kan rekenen kennen we nog uit zijn NMBS-periode.

16Wat Reynders het liefst wil, is dat u beter, als ‘hardwerkende Vlaming’ uw loon meteen kunt laten overschrijven op de rekening van de federale regering, die paar maanden die u mag houden zullen ze dan na twee jaar wel terug op uw rekening storten.

13:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

volledige controle Ieder europees land kampt met hetzelfde probleem van linkse knaagdieren en naieve goedmensen die hun eigen land willen islamiseren. Om stemmen te winnen en omdat de islam het linkse ideaal het best benadert: een volledige controle over de maatschappij door enkelen. Bert den Bleiter zou het 'De maakbare samenleving' noemen.

Dit weekend stemmen de zwitsers over het minarettenverbod. Het komt er wellicht niet.

Gepost door: Wannes | 26-11-09

Er is maar een radicaal middel om de vergrijzing tegen te gaan en dat is...je haar laten verven !! ze denken hier allemaal dat ik 15 jaar jonger ben !!
Voor het overige Janice het is moeilijk nog commentaar te leveren op je artikeltjes...wat je schrijft is juist en interessant ,we kunnen dat alleen maar bevestigen...niet moeilijk dat je al dik over het miljoen bezoekers hebt....
mijn gelukwensen ... ik zou je lectuur niet meer willen missen

Gepost door: Rene | 27-11-09

De commentaren zijn gesloten.