30-11-09

Islamism 2.0

By Daniel Pipes

To borrow a computer term, if Ayatollah Khomeini, Osama bin Laden, and Nidal Hasan represent Islamism 1.0, Recep Tayyip Erdogan (the prime minister of Turkey), Tariq Ramadan (a Swiss intellectual), and Keith Ellison (a U.S. congressman) represent Islamism 2.0. The former kill more people but the latter pose a greater threat to Western civilization.


Om het even in computertermen uit te leggen, indien Ayatollah Khomeini, Osama bin Laden en Nidal Hasan de islam zouden vertegenwoordigen met 1.0, en Recep Tayyip Erdogan (eerste minister van Turkije), Tariq Ramadan (een Zwitserse intellectueel) en Keith Ellison (een parlementslid in de VS) met 2.0, dan zouden de eersten weliswaar meer mensen vermoorden, maar de anderen vormen een grotere dreiging voor de westerse civilisatie.

LEES HIER VERDER (in het Engels)

23:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Sinterklaas...geen gemakkelijke job

't Is toch geen gemakkelijke job... en als hij door Berchem rijdt, zoals twee jaar geleden jaar, wordt hij nog aangevallen door allochtone jongetjes ook! Maar daar hebben ze iets op gevonden, vorig jaar reed hij op een kameel!!

23:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Lezersbrief in de Standaard

Als reactie op het artikel van Guy Tegenbos in DS vandaag schreef L.B. volgende lezersbrief, die echter na twee uur en lovende opmerkingen verwijderd werd:

Het VB heeft problemen met de aflossing van de wacht. Altijd diezelfde kopmannen die nu zelf niet meer weten waarheen.

Hoe anders bij CD&V waar de frisse dartele grootvaders Martens en Dehaene, die het regime eerst opzadelden met paritaire quota, grendels en belangenconflicten waardoor het land nu in een knoop ligt, maar nu het roer stevig in handen hebben. Doelbewust en vol vertrouwen in de toekomst.

Geholpen door nieuwkomer De Clerck die na 10 jaar opnieuw een justitiehervorming doorvoert tot grote opluchting van de politie in Molenbeek en Anderlecht, en die nu vervroegd met pensioen kan gaan wegens uitgeblust.

Pensioen dat zal betaald worden door de honderdduizenden ‘asielzoekers’ die ons bekommerd land nu weer binnenhaalt ingevolge de oplossing van het immigratieprobleem uitgedokterd door de vooruitziende en immer jonge academicus en dichter Van Rompuy net voor hij naar Europa promoveerde.

Dat alles onder het goedkeurend oog van de eeuwig jeugdige en even respectabele Verhofstadt, Dewael en De Gucht. Volgens de eigen VLD-leden verantwoordelijk voor de afgang en de ongeloofwaardigheid van de partij en daarom bevorderd naar veiliger en meer lucratieve oorden om zich daar opnieuw verdienstelijk te kunnen maken voor de mensen.

Aan die voorbeelden moet het VB zich spiegelen om aanvaardbaar te worden voor de ‘democratische’ partijen in de salons van het regime. En zonder vuile taal!

22:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zwarte schapen

“Ik beschouw het als een zonde niet te prediken onder moslims.” Dat was het devies van de 35-jarige Russisch-orthodoxe priester Daniil Sysojev, die naar eigen zeggen tachtig moslims tot het christendom heeft bekeerd. Vorige week is hij in Moskou doodgeschoten in zijn eigen kerk. Hij laat een vrouw en twee dochters achter. De identiteit en het motief van de gevluchte schutter zijn niet bekend. Vader Daniil had uit islamitische hoek echter al vele bedreigingen van onthoofding gekregen. Moslims zijn sterk vertegenwoordigd in Moskou en vormen de tweede religieuze groepering in Rusland. Bovendien groeit die sterk. Dit was Daniil een doorn in het oog: “De islam is geen godsdienst zoals wij die opvatten”, stelde hij. “De islam kan beter vergeleken worden met projecten als het nationaal-socialisme of de communistische partij. Zij willen Gods koninkrijk op aarde realiseren met aardse middelen.”

Vader Daniil Sysojev wilde niet suggereren dat de gemiddelde moslim een nazi is, noch iets wat daarop lijkt. Wel dat de islam een utopisch maatschappelijk project behelst, waar het alleen maar tijdelijk van kan afwijken. Dit is iets wat Nederlandse politici maar niet begrijpen. Moslims beginnen bijvoorbeeld met de scheiding tussen mannen en vrouwen, maar geleidelijk gaat men druk uitoefenen op alles wat niet strookt met het eigen project of dat ‘beledigt'. Radicale types laten het ook daar niet bij, maar grijpen naar een wapen, zoals vader Daniil vermoedelijk heeft ervaren.

De orthodoxe Kerk kent een H. Achmed (+1682), een Turkse martelaar die zijn bekering met de dood moest bekopen. Hij staat daarmee model voor de problemen en het levensgevaar waarvoor bekeerlingen uit de islam, maar ook missionarissen als Sysojev zich geplaatst zien. De koptische priester en islamkenner Zakaria Botros, die in televisie-uitzendingen de islam aan de kaak stelt, is door Arabische media uitgeroepen tot publieke vijand nummer een. Volgens een islamitische geestelijke op Al-Jazeera bekeren zich jaarlijks zes miljoen moslims in het geheim tot het christendom, en hij schrijft dit voornamelijk toe aan Botros. Ietwat subtieler dan Geert Wilders, die de koran wil verbieden, eist Botros van moslims dat zij althans afstand nemen van enkele haatzaaiende verzen. Ook wil hij excuses van moslimlanden voor de manier waarop zij christenen behandelen.

Als westerse christenen kijken we hier wat vreemd van op. Wij hebben de neiging aan ‘dialoog' de voorkeur te geven boven bekering. Dat is ook gemakkelijker, vooral als je van de islam nog niet veel last hebt. Missionair zijn is riskant. Niet alleen naar moslims toe, ook ten overstaan van ongelovigen voelen we ons snel opgelaten. “In mijn jeugd was het prestigieus om anders te zijn dan anderen”, zei vader Daniil. “Ik geloof dat we die traditie weer in ere moeten herstellen. Een zwart schaap is een nobel dier.” De jonge Russische priester heeft zo'n “zwart schaap” durven zijn en de hoogste prijs betaald.


27-11-2009 -
Bron: Henk Rijkers - katholiek nieuwsblad

11:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

29-11-09

Hezbollah smokkelt wapens via Antwerpse haven

Amerikaanse, Britse en Israëlische inlichtingendiensten zijn ervan overtuigd: in de tientallen oceaanschepen van het Iraanse staatsscheepvaartbedrijf IRISL worden heimelijk wapens (voor Hezbollah), chemicaliën en onderdelen voor het Iraanse nucleaire programma vervoerd. (Bron: Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), (de Telegraaf)

Lees HIER VERDER


LEES OOK : http://janice-laureyssens-visie.skynetblogs.be/post/7291837/illegale-wapenverkoop-voor-iran

19:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Geen minaretten in Zwitserland!!

zwitserland_minaret_261446d
Een overgrote meerderheid stemt via referendum tegen het bouwen van nieuwe minaretten in Zwitserland. In feite staat dit gelijk met stemmen tegen het bouwen van moskeeën.

Net zoals IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, maakt Zwitserland geen deel uit van de Europese Unie, misschien daarom dat er nog een echte democratie bestaat waarin de stem van het volk wordt gehoord en de grondwet navenant wordt aangepast.
Zoiets is in het nieuwe Europa ondenkbaar geworden.

Het referendum is een initiatief van de nationaal-conservatieve Zwitserse Volkspartij #SVP#. In Zwitserland wonen zowat 400.000 moslims. De Zwitserse regering sprak zich op voorhand tegen het voorstel uit omdat ze vreesde dat een goedkeuring gevolgen zou kunnen hebben voor de relaties met de Arabische wereld. Bange blanke mannen zitten dus overal, vooral bij de groenen die al lieten weten dat ze overwegen om de zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Waar blijven de groenen dan met de ‘rechten van de Europese Zwitser’?? Zijn die dan niet meer van tel, net zo min als de stem van de inwoners van de Europese lidstaten?

19:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Fatwa tegen Kerstmis

Antwerpse moslimgeestelijken roepen fatwa uit tegen Kerstmis

- Nottingham (GB), 2008: Basisschool Greenwood laat een kribbespel niet doorgaan, omdat dit zou botsen met de islamitische tradities.

- Scarborough (GB), 2008: Yorkshire Coast College verwijdert woorden Kerstmis en Pasen van de kalender om geen moslims te beledigen.

- Antwerpen (België), 2008: Moslimjongeren maken geregeld amok op de kerstmarkt op de Groenplaats. Mensen blijven uit angst weg.

Onze organisatie 'People Against Islam' heeft vernomen dat er in verschillende Antwerpse moskeeën een fatwa is uitgeroepen tegen het christelijke feest Kerstmis. Verschillende moslimgeestelijken roepen ouders op om hun kinderen niet aan kerstfeestjes op school te laten deelnemen. Enkele militanten van de extremistische moslimgroeperingen Hizb-Ut-Tahrir en Jamaat Tabligh zouden zich ook beraden om binnenkort bij het Antwerpse stadsbestuur de stopzetting van de jaarlijkse kerstmarkt te eisen. Het zou ons niet verwonderen dat imam Nordine Taouil het brein achter deze moslimterreur zou zijn... 'People Against Islam' houdt jullie op de hoogte!

Hieronder alvast de link naar ons propagandafilmpje dat het startschot betekent voor onze campagne 'Save Christmas from islam'.
People Against Islam
Voorzitter Peter Velle

11:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-11-09

Nigel Farage heeft groot gelijk!

19:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Id al-Adha

Vandaag begint een gruwelijke dag voor sommige dieren zoals geiten, koeien, schapen en kamelen. Want in de twaalfde moslimmaand is de Hadj, dan gaan moslims naar Mekka. Elke moslim moet minstens één keer in zijn leven naar Mekka gaan en op de tiende dag worden de dieren geslacht als offer.

Het gebruik is gebaseerd op het oude (joodse) testament dat Mohammed leerde kennen in Israël tijdens zijn buitenlandse reizen voor zijn werkgeefster, en latere vrouw Chadïdja. Om zijn vele bemoeinissen in de joodse synagogen werd hij overal uitgelachen en aan de deur gezet. Dat weerspiegelt zich dan later ook in de haat tegenover de joden in de Koran dat in bijna elke Sura voorkomt.

De islam leent het taalgebruik en woorden van het jodendom en het christendom, maar het verandert deze meestal op minder subtiele wijze.

Dit offerfeest komt voort uit het deel waarin Abraham bereid was zijn zoon te offeren, maar God op het laatste nippertje liet weten dat het niet nodig was. Uit dankbaarheid heeft Abraham dan een schaap geofferd.
In de koran staat een licht gewijzigde tekst, want daarin viel het schaap uit de hemel vooraleer het kon geofferd worden.

Hoewel de offerdieren enkel ritueel mogen geslacht worden (hand op het hoofd van het dier leggen en de keel oversnijden) in de buurt van de Ka’ba of heilig huis op heilige grond en dus niet op grond van ongelovigen… gebeurt het hier op de meest afschuwelijke wijze in slachthuizen met de hulp van foltertoestellen en de steun van Westerse Dhimmies .

Het verschil tussen het christendom en de islam is dat Christus aan het kruis stierf om deze ‘bloederige’ gebruiken te bannen. Om alle kwaad uit te wissen en alle zonden te vergeven was geen bloed meer nodig, dat werd vervangen door brood en wijn. Het ultieme zoenoffer werd zijn eigen dood aan het kruis. Het oude testament gebruikt dieren-en graanoffers als boetedoening voor zonden. Het nieuwe testament leert dat het offer van Christus aan het kruis voor ééns-en-voor-altijd is. Het is dus niet langer vereist dat christenen dieren offeren. Voor moslims die geen dier kunnen slachten mag ook een ‘zakaat’ gegeven worden aan de armen. Een geschenk of geld, maar moslims in het Westen beweren dat dit onjuist is, en de koran doet er nogal wazig over.

Voor het islamitisch offerfeest worden in het Westen duizenden dieren op de meest gruwelijke en sadistische manier afgemaakt, terwijl de religie dit helemaal niet voorschrijft. De dieren huilen van angst en pijn tot ze uiteindelijk in hun eigen bloed stikken. HLN - Belgie/photoalbum Gruwelijke-beelden-uit-Belgische-slachthuizen.dhtml

En Gaia – schokkende beelden

In Noorwegen, Zweden, Zwitserland en IJsland zijn slachtingen zonder verdoven verboden. Is onze regering, waarvan de premier een partij vertegenwoordigt dat begint met de C van Christelijk, dan minder ‘beschaafd’ dan die andere Europese landen dat ze deze dierenmishandelingen en folteringen, kortom, deze barbaarse praktijken toelaat?


14:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-11-09

Engeland

Wat vandaag in Engeland kan, kan morgen ook bij ons!


original

13:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Word u ook zo moe van dat gezeur over de ‘Vergrijzing’?

De politieke volksverlakkers en de zwaar gesubsidieerde ‘Niet Gouvernementele Organisaties’ (NGO’s) met hun vluchtelingenindustrie zorgen er voor dat gelukzoekers huis en haard verlaten en naar ons land komen waar ze alles krijgen. Ze krijgen gratis medische zorg, volledig gemeubileerd onderdak, worden desnoods in hotels ondergebracht, financiële steun van het OCMW en krijgen gratis juridische steun om hun zaak te bepleiten dat jarenlang kan aanslepen, waarna ze ook nog eens in beroep kunnen gaan wanneer het antwoord tegenvalt.

Het aanzuigeffect is hierdoor niet te onderschatten. Om de morrende bevolking wat gerust te stellen, worden er enkele mensensmokkelaars opgepakt die Indiërs naar Engeland wilden smokkelen, maar het nieuwe stemvoer voor de linkse partijen wordt door de komende regularisatiegolf alweer verzekerd.

imagesCAU5H1Y0


Wie hiertegen durft te protesteren wordt door de rijk gesubsidieerde, arrogante betweterige anti-fascistische of anti-racistische groeperingen en de bevriende media genazificeerd en meteen met de grond gelijk gemaakt.


imagesCALW9BMI

Om de onstilbare honger naar macht van de NGO’s te kunnen bevredigen werd er een heus tentenkamp opgezet voor asielzoekers in Brussel, de show must go on!! De belangengroepen weten ook verdomd goed hoe ze de mensen week kunnen maken en voeren daarbij een moeder met zes kinderen ten tonele waarvan niemand weet hoe ze hier is geraakt, waarom ze naar hier kwam en hoe ze dat alles heeft gefinancierd. En dit alles in een land waar onze eigen daklozen al jaren in kartonnen dozen slapen en zelfs bij vrieskou nergens terecht kunnen.


imagesCA3JZDP8

Het OCMW van Antwerpen staat nu al 10 miljoen in het rood en het jaar is nog niet uit. En om heel dat linkse kerk circus met hun Niet Gouvernementele Organisaties die als paddenstoelen uit de grond schieten samen met hun Multi-cul te kunnen financieren mag de burger weer diep in zijn zak tasten! Miljoenen euro’s belastinggeld vloeiden in het verleden reeds in de bodemloze multi-culti-putten zonder noemenswaardige controle op de bestedingen of resultaten ervan. Waarschuwingen over fraude of onjuist gebruik van de gelden werden door ambtenaren en politiek genegeerd. Optreden paste niet in hun politiek straatje want het toekomstige politieke stemvoer moest ongehinderd kunnen groeien.

Wordt u er ook zo moe van dat de schuld steeds weer in de schoenen van de ‘vergrijzende’ burger wordt geschoven wanneer de overheid weer eens geld tekort komt?

Artsen en ziekenhuizen worden jaarlijks geconfronteerd met een miljoenenverlies aan oninbare facturen doordat hier de hele derde wereld gratis gebruik kan maken van onze gezondheidszorg en leven van het OCMW. Bovendien krijgt het personeel ook meer en meer af te rekenen met geweld.

imagesCA026PI5

Dit doet ons denken aan de brief in de artsenkrant vorig jaar, die ik hier toch nog even publiceer.


Brief van een Vlaamse Slaaf (Artsenkrant Nr. 1898 - 26.02.2008)

In Artsenkrant lees ik dat zelfstandigen vanaf 1 januari '08 zichverplichtmoeten verzekeren voor kleine risico's – wat ik goed vind – maar de bijdrage zal afgerekend worden naar gelang het inkomen. Ondertussen worden 35.000 mensen per jaar ons land binnengepompt – wettelijk – in het kader van familieherenigingen. Volgens het Nieuwsblad heeft Buitenlandse Zaken aanbevolen zeer ruim te zijn in de toelatingen.

Het gaat veelal om (oude)Turken, Noordafrikanen, Kosovaren enz… Zonder hier ooit een dag gewerkt te hebben, zonder enige taalkennis en zonder te zullen moeten werken (vaak gaat het om prille vijftigers – hier worden de autochtonen door de RVA afgejaagd) zijn ze direct in orde met de ziekteverzekering – ook kleine risico's, mits een kleine bijdrage van hun familie.

Terwijl ik dit schrijf heb ik een Russisch-Kazaks kindje laten opnemen oppediatrie met acute mastoïditis. Ze liggen op een éénpersoonskamer – er is beperkte kennis van het Nederlands. Ze kunnen er altijd bij blijven wantze werken toch niet. Grootvader en grootmoeder Kazak zijn er ook bij. Zehebben mij al dadelijk verteld dat bij invullen van papieren voor'dringende opname', zij helemaal niets moeten betalen.


Mijn kleindochter heeft hier ook op pediatrie gelegen op eenéénpersoonskamer. Mijn zoon heeft véél opleg betaald. Het was ookdringend. Lijdzaam moeten wij toezien hoe ons land op elk gebied leeggeplunderd wordt. Ik verwijs hierbij naar een artikel in een anti-Vlaamse Vlaamsekrant waarbij de lof wordt gezwaaid van een Brussels ziekenhuis waar Vlamingen worden veracht. En niet in hun taal worden bediend. Maar wel vreemdelingen. Enfin, als ik deze onterende situatie vol hou en tot mijn 65ste werk, zal ik 35/45 van mijn wettelijk pensioen trekken. Dat zal toch al gauw 500 euro zijn. Uiteraard zal ik moeten blijven verder betalen voor mijn kleine risico's. Tenslotte ben ik maar een autochtone Vlaamse Slaaf.

Dr. L. Brondeel,
Neus- Keel en Oorziekten
Lede

P.S. Ik heb ook al minimum vijf plastische neuscorrecties uitgevoerd bij asielzoekers, met goedkeuring van de desbetreffende OCMW's. Zuiver functionele problemen. Volledig terugbetaald. Gratis voor de allochtoon.Maar de hoge kosten in de sociale zekerheid liggen daar niet aan… het ligt aan de ‘vergrijzing’.

Het in veel gevallen ‘gekleurde’ ambtenarenapparaat groeide eveneens uit tot ongekende hoogten en in plaats van minder ambtenaren in te zetten die harder en efficiënter werken, wil men enkel op het onderwijs en politie besparen. Twee instellingen waarop nu net niet zou mogen bespaard worden. Ik heb alleen maar cijfers van 2005, maar toen had men al 150 miljard overheidsuitgaven waarvan maar 15 miljard naar onderwijs en amper 4 miljard naar openbare veiligheid ging.

imagesCAYGHEYB

Zou de overheid ook niet beter eens de hand in eigen boezem steken en enkele regeringen afschaffen? Een Vlaamse en een Waalse regering met minder volksverlakkers zou veel beter en efficiënter kunnen werken. De senaat en de provincies zijn overbodige instellingen en de verkiezingsuitgaven zouden drastisch verminderen.

De staat betaalt bijna de helft (45%) van de Waalse lonen omdat een groot deel van de Waalse werknemers in de non-profitsector (ambtenarij) werken, stond op 16 november in de krant. Efficiëntie?? De ‘verzuiling’ laat dit niet toe, en daarbij…het ligt toch aan de ‘vergrijzing’!

En de Vlaamse burger betaalt!! De Vlaamse actieve bevolking mag de belastingen gerust als een vorm van dwangarbeid zien. Want bovenop de minstens 50% directe belastingen, betalen we allemaal accijnzen, BTW en lasten allerhande aan gemeenten en provincies.

imagesCACL8HSL

Ook vanuit het bedrijfsleven komen klachten over de hoge belastingsdruk. Bovenop de hoge sociale bijdragen op loonkosten hebben ze ook nog de vennootschapsbelasting dat in heel wat landen al werd afgeschaft om eventuele investeerders aan te trekken en de werkgelegenheid te stimuleren. Ook de concurrentiepositie verzwakt voor de Belgische bedrijven, omdat ze moeten concurreren tegen bedrijven uit landen waar de vennootschapsbelastingen werden afgeschaft en de kosten op lonen veel lager liggen.

UtK6ju5k0G0J

De overheid probeert uit alle macht de auto-industrie te redden, maar belast aan de andere kant de autobezitter met bijkomende taksen en lasten om het autorijden te ontmoedigen, terwijl er geen aanvaardbare alternatieven geboden worden. Van openbaar vervoer tot biobrandstof blijft het enkel bij dromen in dit land. De automobilist wordt gestraft met allerlei milieutaksen voor de vervuiling die wordt veroorzaakt door buitenlandse vrachtwagens die ons land gebruiken als transitland en fijn stof dat heel vaak uit het buitenland komt binnengewaaid.
Als er dan al iemand de rekening moet betalen is het Wallonië die de IJzeren Rijn tegenhoudt en de buitenlandse vrachtvervoerders die onze wegen kapot rijden en onze lucht vervuilen.

Nederland wil nu rekeningrijden invoeren, België volgt. Staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe was er als de kippen bij om te roepen ‘wij willen dat ook!!!” Hij is iemand die wel eens vaker zeer emotioneel reageert zonder eerst na te denken of een rekensommetje te maken. En dat hij niet kan rekenen kennen we nog uit zijn NMBS-periode.

16Wat Reynders het liefst wil, is dat u beter, als ‘hardwerkende Vlaming’ uw loon meteen kunt laten overschrijven op de rekening van de federale regering, die paar maanden die u mag houden zullen ze dan na twee jaar wel terug op uw rekening storten.

13:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-11-09

De gestolen visie van Bruno Valkeniers

Een jaar geleden kwam de voorzitter van het Taal Aktie Komitee voor de provincie Vlaams-Brabant, Bart De valck, spreken op een evenement van het Vlaams Belang in ’t Elzenveld/Antwerpen.
In zijn toespraak vroeg hij onze tegenstanders geen wapens in handen te geven die tegen ons kunnen gebruikt worden en de slogans die worden geroepen op betogingen en samenkomsten te wijzigen of achterwege te laten.

Hij had het o.a. over, “Waalse ratten, rol uw matten”. En omdat ik nu eenmaal zelf geen sloganroeper ben, was ik het met deze oproep volledig eens. Ik wist dat Bruno Valkeniers toen achter mij stond en draaide mij om te weten hoe hij erover dacht en zag hem zeer instemmend knikken en applaudisseren.

Zelf ben ik nooit een sloganroeper geweest. Ik heb ook nooit geroepen “eigen volk eerst” omdat ik heel wat “ander volk” ken, dat hier zeer goed ingeburgerd is en al heel wat hebben gepresteerd op economisch en sociaal vlak voor Vlaanderen.

Bovendien kom ik zelf ook 'voor de helft' voort uit ander volk en trek ik evengoed ten strijde voor de vrijheid en de republiek Vlaanderen.

Desondanks begreep ik de slogan wel…er waren al genoeg partijen die enkel de belangen van het ‘ander volk’ verdedigden en net door die grove nalatigheid en minachting tegenover het ‘eigen Vlaamse volk’ is de slogan ontstaan.

Andere partijen, vooral linkse, lieten iedereen die het wou horen (en zij worden altijd gehoord door de media) verstaan dat het Vlaams Belang elk ander volk dan het eigen Vlaamse volk viseerde. Meer dan eens moest ik aan Europese buitenlandse vrienden uitleggen wie dat ‘ander volk’ was. Toen ze het begrepen waren ze het er helemaal mee eens.
De communautaire problemen uitleggen aan buitenlanders is iets moeilijker. Leg hen maar eens uit dat een meerderheid onder de knoet van een minderheid ligt en er dan ook nog financieel moeten voor opdraaien… Dat begrijpt geen zinnig mens.

Dat de media nu wijst naar Filip Dewinter en Gerolf Annemans is niet echt fair. Ik vraag mij trouwens af hoe ze Gerolf Annemans nu plots in het kamp van Filip Dewinter hebben gekregen, terwijl ze er voordien een heel andere visie op nahielden. Gaat het dan niet over diezelfde Gerolf Annemans waarvan zelfs ex-pater Johan Leman van het CGKR zei dat hij een zeer intelligente man was en die hem probeerde te overtuigen naar een andere partij over te lopen?

En alhoewel ik het eens ben met Bruno Valkeniers die in feite zegt, dat ‘krak hetzelfde kan gezegd worden op een beschaafde en gematigde toon’, denk ik niet dat de Vlamingen die achterbleven in de stedelijke volkswijken dat zouden hebben begrepen. En misschien nog steeds niet.
Want net die groep, werd binnen een zeer korte tijdspanne van amper enkele tientallen jaren, niet alleen zwaar belast door de enorme instroom van vreemdelingen met naar hun begrippen ‘rare kleren’, ‘rare gebruiken’ en ‘een onverstaanbare taal’ maar ze werden met hun bezwaren op een verachtelijke manier in de steek gelaten door alle andere partijen behalve het Vlaams Belang.

Meer zelfs, ze werden niet alleen in de steek gelaten, maar ze werden beschimpt, voor racist en nazi uitgescholden en naar hun klachten werd absoluut niet geluisterd. De andere partijen lieten alles op zijn beloop en de klagers werden juridisch vervolgd, ze braken de thermometer, maar namen de ziekte niet weg.

En zo werden de vroegere ‘kameraden’ uiteindelijk de ‘mestkevers’ omdat ze zich in hun eigen huis niet meer thuis voelden.

Het Vlaams Belang liet hen niet in de steek, Filip Dewinter ging bij die mensen in hun wijk luisteren en zij verwachtten van hem dat hij politiek kon verwoorden wat zij dachten.

Ik heb zelf meermaals ondervonden dat volksmensen heel eerlijke mensen zijn die hun hart op de tong dragen, ook al klinkt het niet allemaal zo ‘beschaafd’ als sommigen graag zouden willen.
Maar dat is de taal waarmee ze zijn opgegroeid en dat is de taal waarvoor ze nu verguisd en beschimpt, gebrandmerkt en gestigmatiseerd worden. De oorzaak van hun klachten werden nooit aangepakt

Bij wie ligt dan de fout? De fout ligt bij de ‘traditionele partijen’ die dank zij het vreemdelingenstemrecht aan de macht blijven, onder het goedkeurend oog van de Belgicistische en Waalse partijen, en dat uiteraard zo willen houden. De fout ligt bij mensen die dromen van een regeringsdeelname en denken dat die traditionele partijen het Vlaams Belang in de armen zullen sluiten eens ze de ‘volkstaal’ achterwege laten.

Ik vrees echter dat ze bedrogen gaan uitkomen. Een partij waar mensen dromen van een regeringsdeelname mag geen Vlaamse Republiek nastreven en zeker geen kritiek op de islam hebben.
Zij zal een centrumpartij moeten worden die verdwijnt in de grijze massa van de andere geldzuchtige machtswellustigen en moeten ingaan op compromissen waarin geen ‘vette vissen’ zitten voor Vlaanderen.

Ik hoop dat er een gulden middenweg kan gevonden worden. De ene politieker vult de andere aan, en ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Filip Dewinter is rebels en blijft, wat ik noem ‘boyish’, maar hij heeft de partij mee groot gemaakt en voor velen is een Vlaams Belang zonder Filip Dewinter geen Vlaams Belang meer.

In Antwerpen haalde Filip Dewinter bij de laatste verkiezingen voor het Vlaams parlement tenslotte nog 95.409 voorkeurstemmen, ik zie zo niet meteen iemand die het hem na doet.Gestolen visie van Bruno Valkeniers

22:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-11-09

Ven Rompy for president!

Voila, de duurbetaalde Europese elite heeft gekozen voor de grijze muis. 'Ven Rompy' is het ondanks de spot in de Britse tabloids toch geworden. Er was wat verwarring met het woord 'voorzitter' en de vertaling 'president', terwijl het in feite chairman had moeten zijn. Maar de Britten waren snel tevreden, toen één van hen buitenlandse zaken kreeg!

Van grijze muis dus naar gouden muis met 360.000 euro per jaar.
Dat is dertig duizend euro per maand of 1.200.000 oude Befkes per maand.
Binnen de federale regering mogen we weer een stoelendans verwachten. Eén ding is zeker, 't zal nog plezant worden als Yves Leterme terug komt.

23:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-11-09

De Verenigde Staten van Amerika - Land of freedom and liberty

22:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Saoedi-Arabië wil ook de nucleaire toer opgaan!

NuclearReactor_thumbZal Saoedi-Arabië nu ook de nucleaire toer opgaan als antwoord op de Iranese dreiging?
Als we de bronnen -zie onderaan - mogen geloven ziet het er wel naar uit.

20091118024099063403405De Franse president Sarkozy is naar Saoudi-Arabië gereisd om koning Abdallah te ontmoeten in Riyad. Ze willen spreken over de dreiging van het Iranese nucleaire programma en het vredesproces in het nabije Oosten.

Een van de prioriteiten op de agenda van Sarkozy is de handtekening op een contract voor de nucleaire samenwerking tussen beide landen, wat kan leiden tot verkoop van Franse technologie voor automatische energie en een nucleair programma aan de Golfstaat.

Analisten denken echter dat de Saoedische initiatieven om een nucleaire capaciteit in hun bezit te krijgen moet gezien worden als een direct antwoord op de Iranese nucleaire ambities.

Er worden tijdens het bezoek geen verklaringen afgelegd door beide partijen, maar er wordt verwacht dat Sarkozy en Abdullah het ook zullen hebben over het Franse bod voor de verkoop van helikopters, marinefregatten en hoge snelheidstreinen aan Saoedi-Arabië, wat Frankrijk ongeveer 400 miljard in de komende vijf jaar zal opbrengen.

De vraag is of Europa dit niet kan tegenhouden. Is de wereld nog veilig wanneer elk islamitisch land over hoogtechnologische nucleaire wapens kan beschikken?

Is het safe in handen van mensen die zeggen dat hun allerhoogste streven ‘de dood’ is?


________________________________________
Bronnen:

[1] "Nicolas Sarkozy en Arabie saoudite pour une visite de 24 heures," AOL Actualités, November 17, 2009, http://actualite.aol.fr/actualite-france/nicolas-sarkozy-...

[2] "Sarkozy urges Middle East peace talks," Agence France Presse, November 17, 2009, http://www.france24.com/en/node/4926938

[3] Michel Abu Najm: "France and Saudi Arabia to Sign Nuclear Cooperation Deal," Asharq al-Awsat, August 30, 2009, http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=1&id=17943

[4] Soren Billing: "Saudi eyeing first nuclear reactor," Arabian Business, August 20, 2009, http://www.arabianbusiness.com/565401-saudi-reported-to-be-planning-first-nuclear-reactor

[5] U. Sadikhova: "Development of Saudi Arabia's nuclear program can lead to confrontation with Iran: experts," Trend News, August 24, 2009, http://en.trend.az/news/politics/foreign/1527840.html

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Kate Amlin: "Will Saudi Arabia Acquire Nuclear Weapons?," NTI, August 2008, http://www.nti.org/e_research/e3_40a.html

[9] U. Sadikhova: "Development of Saudi Arabia's nuclear program can lead to confrontation with Iran: experts," Trend News, August 24, 2009, http://en.trend.az/news/politics/foreign/1527840.html

[10] "Arab States Back Pressure on Iran, Rice Says," Global Security Newswire, December 17, 2008, http://gsn.nti.org/gsn/nw_20081217_2217.php

[11] Chris Floyd: "US Attack on Iran: Worried Yet? Saudis Prepare for 'Sudden Nuclear Hazards' After Cheney Visit,” Global research website, March 31, 2008, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8494

[12] Each of the following UN SC resolutions requiring Iran to constrain the development of its sensitive technologies in support of nuclear and missile programs: 1835 (September 2008), 1696 ( July 2006), 1737 (December 2006), 1747 (March 2007), and 1803 (March 2008).

[13] Tariq Khaitous: "Arab Reactions to a Nuclear-Armed Iran," The Washington Institute for Near East Policy, June 2009, http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus94....

[14] Tariq Khaitous: "Arab Reactions to a Nuclear-Armed Iran," The Washington Institute for Near East Policy, June 2009, http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus94....

[15] "Gulf states seek U.S. aircraft, upgrades," UPI, August 18, 2009, http://www.upi.com/Security_Industry/2009/08/18/Gulf-stat...

[16] Tariq Khaitous: "Arab Reactions to a Nuclear-Armed Iran," The Washington Institute for Near East Policy, June 2009, http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus94

14:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Pak rammel in Wilrijkse carwash om 1 uur 's nachts.

In de GvA staat weer een straf verhaal. Twee, ongetwijfeld ‘brave’ jongetjes van respectievelijk 25 en 26 jaar oud, staan netjes - ’s nacht om 1 uur – tijdens de dag hadden ze het waarschijnlijk te druk, hun autootje te kuisen en plots stopt een andere wagen waaruit vijf snoodaards springen die de twee zomaar gaan aframmelen.

Het enige dat lijkt op een afrekening door Oost-Europeanen is de fles wodka… Dat die mannen niet met zich laten sollen dat mocht al menig Marokkaantje ondervinden. Die trekken zich van het scheldwoord ‘racist’ niks aan.

De versie van dat trouwen…lijkt mij in dit geval eerder onwaarschijnlijk!
Wel waarschijnlijk is dat we er wellicht niets meer zullen over horen.


http://www.gva.be/antwerpen/wilrijk/dode-en-zwaargewonde-bij-ware-lynchpartij-in-wilrijk.aspx

13:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-11-09

Demotte wil wapens verkopen aan Kadhafi!!!

imagesDe Walen wisten wel waarom ze de Waalse wapenverkoop tot hun eigen bevoegdheid wilden maken. Na de rellen over de verkoop van wapens aan Nepal kwam er heel wat protest uit Vlaanderen.
Iedereen herinnert zich nog wel de uitspraak van Verhofstadt, die vond dat het wel kon omdat Nepal een “prille democratie” was. Daarom hadden ze blijkbaar die wapens nodig… in een prille democratie mag men elkaar afknallen.

Daarna werd dus de bevoegdheid voor de wapenverkoop overgeheveld naar het Waalse Gewest. Nu kunnen ze rustig verkopen aan de grootste schurken zonder dat er één iemand over valt en lopen ze geen risico op protest aan Vlaamse kant.
In ruil voor die overheveling kregen wij de toelating ons Vlaamse landschap vol flitspalen te zetten.

Zeg nu zelf, is dat geen goede deal?
Vooral als men weet dat 65 % van de in Vlaanderen geïnde boetegelden naar…Wallonië gaan.

In Wallonië waren flitspalen trouwens niet welkom, Di Rupo vertelde aan Humo dat de Walen erg op hun privacy gesteld zijn en niet graag camera’s zien hangen. --’t Ja, zeker iemand zoals Di Rupo….--

Nu doen ze het weer…
Gisteren kwam Demotte -PS - op RTL en RTBF de vergunning voor een wapenverkoop aan Libië -Kadhafi- verdedigen. “Mijn doel is het algemeen belang”, zei hij. Maar gaf toe dat hij de economische en de ethische argumenten tegen elkaar moest afwegen. Maar zo te horen, deed hij dat al, want, zei hij, “de wapens zijn niet dodelijk en zullen vooral voor ceremoniële aangelegenheden dienen.
Wat?? Wapens aan een vroegere geduchte moslimterrorist, en nog steeds een geduchte invloedrijke moslim?
Ik denk niet dat Kadhafi die wapens nodig heeft om die Italiaanse meisjes tot de islam te bekeren, zoals vandaag in de krant stond.

Zou Demotte ook nog in Roodkapje en de boze wolf geloven?
Wel, meneer Demotte, Kadhaffi is die ‘boze wolf’!!Khadafi wil 100 Italiaanse meisjes tot de islam bekeren

23:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Grondwet wordt niet gerespecteerd.

Zoals ik al voorspelde wil Herman Van Rompuy de splitsing van B-H-V rekken en zal na de drie maanden uitstel die hij vroeg aan de Duitstalige gemeenschap door een belangenconflict in te roepen in ruil voor een voetbalveld, nu Brussel aan de beurt zijn om een belangenconflict in te roepen en hem nog eens 3 maanden respijt te geven.

CD&V-minister Brigitte Grouwels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liet nu al weten dat ze zich niet zal verzetten tegen het inroepen van een Brussels belangenconflict tegen de onmiddellijke splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
En zij noemen zich ook ‘Vlamingen’!!! Schandalig!


DE GRONDWET

22:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-11-09

Eindelijk!! MR-senator wil subsidies Franstalige anti-racisme organisatie intrekken

vrijdag 13 november 2009
Bron: belga Auteur: svh BRUSSEL -

MR-senator Alain Destexhe heeft vrijdag op een persconferentie de voorzitter van de Franstalige organisatie tegen racisme, anti-semitisme en xenofobie MRAX, Radouane Bouhlal, ervan beschuldigd een anti-blank racistisch discours te houden. Hij vraagt aan de betrokken overheden om hun subsidies aan de organisatie stop te zetten.

De MRAX is volgens de senator teveel gericht op bepaalde gemeenschappen en de organisatie is weinig transparant. De voorzitter lokt bovendien de controverse uit.

Alain Destexhe eiste vrijdag 'dat de overheidsfinanciering van de gevaarlijke relaties van Radouane Bouhlal gestopt worden'. Hij vindt het onaanvaardbaar dat deze laatste de MRAX heeft omgevormd tot een organisatie die zich specifiek tot bepaalde gemeenschappen richt, dat hij zich laat omringen door mensen die Hamas verheerlijken en verklaringen doet die de 'bleekgezichten' stigmatiseert.


En nu nog het CGKR opdoeken...

12:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Het Al Qaeda filiaal van Antwerpen

Het voormalig “Vlaams Comité voor Ex-moslims” waarschuwde een tijd geleden in haar rapport “Moslimextremisme in Antwerpen” voor de aanwezigheid van een wijdvertakt Pakistaans-Marokkaans terreurnetwerk in Antwerpen. Haar opvolger, de organisatie “People Against Islam”, waarschuwt hiervoor terug. De Pakistaanse moskee Khatim-Al-Anbia in de Oranjestraat van imam Abdul Hameed is én blijft een broeinest van zwaar moslimextremisme dat banden heeft met aan Al Qaeda verbonden terreurorganisaties zoals Lashkar-e-Toiba, Sipah-e-Sahaba Pakistan en Jamaat Tabligh. De laatste jaren zijn er verschillende Pakistaanse Al Qaeda kopstukken op bezoek gekomen in de moskee. Fazlur Rehman, Azam Tariq en Sami-ul-Haq zijn de belangrijkste onder hen.

LEES HIER VERDER: Het Al Qaeda filiaal van Antwerpen


Ondanks de vele doodsbedreigingen die ex-moslim Peter Velle -ex Abu Bakr - al heeft ontvangen, de dreigende ondervraging bij de Brusselse federale politie, door twee politieagenten van respectievelijk Turkse en Marrokaanse origine, die hij moest ondergaan, en de belofte dat een extreme moslim ook mijn nek zou omwringen, blijven we verder doen, tot de overheid wakker wordt en ingrijpt.
Andere leden blijven, om begrijpelijke redenen, liever anoniem.

01:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-11-09

Comite voor ex-moslims

Het comite voor ex-moslims groeit en begon nu ook met een eigen blog onder de naam 'People against islam'.

Hier http://www.bloggen.be/nojihad/ kunt u nieuwe informatie vinden over extremistsiche moslims in 'ons' land.

01:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-11-09

Geen kebab meer voor mij...

http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/444071/2...

00:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-11-09

Bloopers en Candid Camera

Als jullie niet weten wat doen…urenlang plezier.

Hand_28KLIK HIER

20:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Obama geeft toe dat hij moslim is.

Dat die uitvindingen worden toegeschreven aan de moslimwereld is totaal fout. Veel van die uitvindingen bestonden al van ver vóór de islam. En het werd 'gestolen' in de landen die ze vanuit het Arabische schiereiland op de meest gruwelijke wijze veroverden en bekeerden. Algebra werd bvb. uitgevonden door de Indiërs. Het is trouwens nadat die landen zich bekeerden tot de islam dat zowel het uitvinden als de bloeiende handel met 'ongelovigen' in het Westen stilviel. De handel in vooral stoffen en specerijen met 'ongelovigen' werd verboden.Een moslim aan de top van het grootste en machtigste land ter wereld? Toch niet iets om helemaal gerust in te zijn...

00:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-11-09

Ze weten het gewoon niet...

Naar aanleiding van de rapporten over het moslimextremisme in de Antwerpse moskees, die werden opgemaakt door het Comite voor ex-moslims en u hier op deze blog in primeur kon lezen, heeft Filip De Man (VB) daarover vragen gesteld in het parlement.

Dit KLIK HIER schreef een expert, maar volgens De Clerck, minister van Justitie, klopt het niet en is de ‘helft’ niet in handen van moslimextremisten. Hallo??? Geeft hij daarmee niet toe dat de andere helft wel in handen is van moslimextremisten?


http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid878064/helft-antwerpse-moskees-niet-in-handen-van-fundamentalisten-2.aspx

19:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Sinterklaas heeft een kruis op zijn mijter.

Natuurlijk, anders is het geen echte! En tegen een valse Sint wordt er actie gevoerd.

Doe mee…

Lees hier verder


A11_SINT_WKB_MM_jpg_250

19:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Laurette Onkelinks - minister van nalatigheid

Zoals het gekende spreekwoord zegt, 'valt de appel niet ver van de boom'.
De verwaarloosde, minderjarige dochter van Laurettte Onkelinks werd op 22 oktober jl. om 2,45 uur in gezelschap van haar ‘verloofde’, een meerderjarige drugdealer, opgepakt door de politie in de ‘rue Gretry’. Sara stamt uit het eerste huwelijk van haar moeder met Guenned KLIK HIER en is ondanks ze nog maar 17 is, al goed bekend bij de politie vanwege haar uitspattingen en haar afwezigheid aan het Koninklijk Atheneum van Rixensart. Ze wordt beschouwd als een ‘zwaar’ geval en verkeerd al minstens een jaar onder invloed van drugs. Ze is iemand die van het ‘gemakkelijke leven houdt’ maar beweert evengoed haar examen te zullen afleggen voor de centrale jury dat, dank zij de invloed van haar moeder, maar een ‘formaliteit’ zal zijn. (Dat schijnt bij socialisten wel eens meer voor te komen, Freya’s papa liet ook zijn in Duitsland afkickende dochter hier ‘afstuderen’…)

Sara was die nacht al vanaf 23,30 uur samen met haar werkloze vriend, Jimmy M. onderweg in zijn Mercedes C220 CDI om hun ‘klanten’ te bevoorraden. Bij de aanhouding vond de politie twee mobiele telefoons bij hem en 11 pakjes drugs, waaronder cocaïne, cannabis en andere…kruiden.
Ze weigerden een urinetest en hadden blijkbaar hun lesje in ‘liegen’ goed geleerd.

Het mag nu wel duidelijk zijn waarom Laurette Onkelinks er op aandrong om drugs onder staatscontrole legaal te verkopen. BR>
Op de drugs in hun bezit hadden de tortelduifjes al een antwoord klaar. Een zekere Marco had hen dat spul verkocht. Want liegen kunnen ze als geen ander.
Toen de politie een huiszoeking deed bij ‘Jhimmy (de werkloze) vonden ze een groot en zeer goed onderhouden appartement vol waardevolle spullen waarvan hij beweerde dat zijn moeder de huur betaalde. De politie vond er spelconsoles, horloges, merkkledij, nog een pakje drugs dat er rondslingerde en een motoroutfit voor twee personen.
Op het commissariaat beweerde hij echter geen motor te bezitten, maar de politie vond een inschrijving van een KTM op zijn naam en die stond toevallig geparkeerd voor het appartementsgebouw.

Daarna reed de politie naar het adres van Sara Guenned op de Reyerslaan voor een huiszoeking. Haar moeder, Laurette Onkelinks staat ook op dat adres gedomicilieerd en werd opgebeld om 5,34 door de politie via het GSM nummer dat ze vonden op het toestel van Sarah. Laurette Onkelinks arriveert op het adres (waar ze dus niet echt woont) om 6,03 uur en geeft toe dat haar dochter enkele problemen heeft, zoals …spijbelen op school…

Een meisje van 17 dat dag en nacht op stap is met een drugdealer, niet naar school gaat, dat alleen wordt gelaten op een appartement in Brussel en aan drugs is verslaafd is heeft te maken met de ouderlijke verantwoordelijkheid en opvoeding!!

Uiteraard zal niemand dit lezen in de gesubsidieerde pers, na de miserie met haar eerste man, haar broer en haar zus. Onkelinks heeft liever niet dat dit aan de grote klok wordt gehangen.
Maar Pére Ubu, bekend om zijn vastberadenheid als onderzoeksjournalist, laat zich ondanks meerdere vervolgingen door Laurette’s tweede man, Uyttendaele, niet afschrikken om de waarheid te publiceren.
Uit respect en medeleven voor het ongelukkige meisje, dat misschien wel nooit meer uit de diepe put geraakt waarin ze verzeild is geraakt door de nalatigheid van haar moeder en vader, wil hij de volledige PV niet publiceren.

14:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-11-09

Wat moslims echt willen.

Wat de mensen in de radicale islam willen , is een wereldwijde overheersing van de islam en het is een plicht te streven naar een islamitische regering…


22:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Van wie komt het protest? Ja, juist!

22:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Waar zal je zijn op 12 december om 15,15 uur?

Zowel Xavier Malisse als Yanina Wickmayer kregen van het Vlaamse Doping Tribunaal een jaar schorsing opgelegd, nadat ze meermaals in de fout gingen met het opgeven van hun 'whereabouts'.

Dat het invullen van de lijsten via internet niet eenvoudig is voor iedereen, zeker voor mensen die constant de wereld rondreizen mag toch wel duidelijk zijn. Wanneer een aangetekend schrijven naar hun adres wordt gestuurd, zitten ze ergens aan de andere kant van de wereld en tegen de tijd dat ze terug zijn, is het aangetekend briefje ook alweer weg.
Eigenaardig genoeg is die wet strenger in Vlaanderen dan in Wallonië. Humaan is dat niet en democratisch al evenmin, want zolang ons land niet gesplitst is, mogen we toch verwachten dat Waalse atleten op dezelfde manier aangepakt worden. Ze kunnen niet enkel doen en uitvoeren wat hen toevallig goed uitkomt. “Elke Belg gelijk voor de wet”, is blijkbaar ook hier weer niet van toepassing.

Het is toch een reglement waar men zich moeilijk kan aan houden. Je kunt nooit eens impulsief met een vriendin of vriend ergens naartoe, want je hebt ingevuld dat je om 15,00 uur op maandag…. thuis zal zijn. Je moet dus bijna twee maanden op voorhand zeggen waar je zal zijn. Wie kan zo leven?
Gelukkig werd nu bekend dat de procedure om beroep aan te tekenen helemaal niet zo duur is als eerst werd aangenomen, en dat de spelers tijdens de procedure kunnen verder spelen.Soms heb ik de indruk dat Vlaanderen mensen die geld verdienen willen fnuiken en nochtans…zoveel topsporters hebben we nu ook weer niet. Toch niet die hier nog ‘officieel’ wonen.

Ik ben het er helemaal mee eens dat er dopingcontroles moeten zijn, maar die zullen ze wellicht ook krijgen. En wanneer ze in het verleden al altijd clean waren, dan zou men toch wel wat soepeler mogen zijn en ook een betere uitleg geven over het gebruik en het inloggen om die lijst in te kunnen vullen op internet. Blijkbaar komen sportmensen die al gepakt zijn op doping er beter vanaf dan diegenen die hun lijstje niet hebben ingevuld. Raar!

04:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |