13-12-09

Moslimterreur in Zweden

Herschaalde kopie van untitledvredeMaar enkel in het huis van Allah!!!!
Een kwart van de bevolking in Malmö (Zweden) bestaat uit moslims en de regering heeft de problemen niet meer onder controle.

Veel van deze moslims wonen al minstens 20 jaar in Zweden en spreken de taal nog steeds niet. Om een voorbeeld te geven, een Zweeds koppel bracht hun vijf maanden oude zoontje naar een Zweeds ziekenhuis en de dokter kon geen Zweeds, toen zij vroegen om een dokter die ze konden begrijpen, werden ze later opgepakt omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan ‘racisme’. Kennen we dat???

De Zweden voelen zich vreemdelingen in hun eigen stad en velen trekken weg naar andere oorden of naar het buitenland.

Zweden heeft net als ons land de deuren wijd opengezet voor moslims, vluchtelingen en asielzoekers en dat is hun beloning!!!

05_07_20_RealSuicideBomb-X

In ons land is het niet anders. Ondanks de Raad van State heeft geoordeeld dat de massaregulaties onwettig zijn, wil staatssecretaris Wathelet toch zijn zin doordrijven en verder de ingeslagen weg gaan.
Indien hij de wet zou toepassen moet hij de asielzoekers waarvan de namen intussen bekend zijn, terug naar het land van herkomst sturen en moeten ze van daar uit hun aanvraag indienen om naar ons land te mogen komen. Dat doet hij niet, hij wil gewoon verder gaan en indien nodig zelfs de grondwet wijzigen.
Veel maakt het voor hem niet uit, aangezien er toch 88% van de asielzoekers naar Vlaanderen worden gestuurd…

De Zweedse regering geeft nu wel toe dat er grote problemen bestaan in Malmo, net zoals ze nu ook bij ons toegeven dat er problemen bestaan in Antwerpen Noord of Molenbeek, ondanks de bevolking dit al lang weet en heeft aangeklaagd, werd dit zowel in Zweden net als bij ons, door de overheid gebagatelliseerd en wordt er niets ondernomen om de verdere instroom tegen te houden.

imageszimagesuMoslimjongeren beweren ongesluierde vrouwen te mogen verkrachten omdat ze daar volgens hun geloof het volste recht toe hebben.

De meeste moslims in Malmö komen uit Irak en hebben van een groot deel van de stad een radicaal-islamitisch woongebied gemaakt. De moskeeën zijn in handen van radicalen, die in de hele stadswijk eigen “politiekrachten” hebben opgebouwd.

Lees ook het rapport over de radicale islam in Antwerpen: http://janice-laureyssens-visie.skynetblogs.be/post/7214330/vlaams-comite-voor-ex-moslims-waarschuwt--mos BR>
Ze tiranniseren de inwoners, onderdrukken vrouwen, vernielen winkels van autochtonen, steken auto’s in brand en vallen daarna de toegesnelde hulpdiensten aan. Kortom, ze doen gewoon waar ze zin in hebben, behalve werken, want 90 % van de moslims zijn werkloos.

B0509In Zweden marcheren de moslims net als de naziesoldaten door de straten en tiranniseren de inwoners. Het minste of geringste commentaar op de houding en gedrag van een moslim levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd en de criticasters zijn allemaal racisten.De Zweedse krant “Dagens Nyheter”bracht onder politiebescherming een bezoek aan de Malmö-Rosengärd. Verslaggevers van de krant hebben daar gesproken met gefrustreerde politieagenten. Ook spraken ze met moslimjongeren, die hen vertelden waarom ze barricades oprichten, brand stichten, politieagenten aanvallen en onlusten willen uitlokken, dat allemaal omdat ze zeggen “gediscrimineerd” en sociaal benadeeld te worden.

Maar de sociaalantropoloog Aje Carlbom van de universiteit van Malmö zegt dat er geen enkel verband bestaat tussen werkloosheid, zogenaamde buitensluiting, armoede en immigrantenonlusten. Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Islamitische geestelijken verkondigen het sprookje dat de islam geen vijand is van Joden en Christenen. Moslims, Joden en Christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De geschiedenis vertelt echter een heel ander verhaal.

Islamitische kinderhuwelijken zijn aan de orde van de dag, meisjes worden gedwongen een sluier te dragen en jongeren worden aangeraden zich niet in Zweden te integreren en geen Zweedse wetten en gebruiken te erkennen. Ze bieden weerstand aan elke vorm van integratie en daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de slachtofferrol, waarin ze al van nature kruipen.

De “gematigde” meerderheid van de moslims hebben zich al volledig aan de eisen van hun geloofsgenoten onderworpen.
Er gaan in Zweden al stemmen op de hulp van het leger in te roepen om de politie te assisteren. Zolang men niet keihard tegen deze terreur optreedt, zal de situatie steeds verder uit de hand lopen. Aje Carlbom heeft na een studie over dit probleem de regering opgeroepen de immigratie onmiddellijk stop te zetten. ‘Als de Zweedse regering blijft weigeren tegen deze moslimterreur op te treden en de toestroom van immigranten niet wil stoppen, dan zal de gewelddadig escalerende situatie in Malmö “het begin van het einde” zijn.’ Aldus Carlbom.

Nalin Pekgul, voorzitter van de Sociaal Democratische Vrouwenorganisatie, zegt dat de situatie in de Stokholmse voorstad Tensta, al niet veel anders is. Daar vindt een sterke sociale controle plaats, vooral ten opzichte van vrouwen en meisjes. Vaak worden meisjes gedwongen uitgehuwelijkt aan mannen die ze niet kennen. Volgens Pekgul is het een groot probleem dat de islamitische radicalisering in Zweden door de overheid wordt ontkend. Pekgul spreekt van ‘een groot taboe’. In feite weet de Zweedse overheid niet meer wat ze aan dit probleem moet doen.

Als de Europese overheden blijven weigeren de problemen aan te pakken met haar islamitische medeburgers, stevenen we af op een zeer problematische situatie. Het is een tijdbom die elk moment kan ontploffen. Ons cultureel erfgoed van het christelijk Europa wordt in het hart getroffen door een niet te stuiten zegevierende opmars van moslims die niets liever willen dan dat Europa binnenkort islamitisch wordt. En het ergste is dat ze daarin gesteund worden door collaborerende Europeanen, zoals nu onlangs weer Jean-Jacques De Gucht die alle kruizen wil bannen, niet alleen op de mijter van Sinterklaas, maar zelfs op begraafplaatsen. Ook Kerstmis staat op de helling, versiering, kerstbomen en kerststalletjes worden zwaar geviseerd en op veel plaatsen niet meer toegelaten. (Is het uit lafheid? Eerst alles bannen wat met het christen- en/of-jodendom te maken heeft en dan pas de moslims? Dan zullen ze bedrogen uitkomen, bij tolerante culturen is dat misschien mogelijk, maar niet met moslims).

Ondanks er uit een Duits rapport blijkt dat 8000 ondervraagde Europeanen uit acht verschillende landen de islam zeer negatief beoordelen, vinden dat er teveel moslims in hun land wonen en de islam als een intolerante religie ervaren, wordt er niet naar hen geluisterd.

In ons land durft men zelfs de vergelijking tussen joden en moslims maken, waarvan ik al eerder (en trouwens altijd) beweerde dat er geen enkel vergelijk mogelijk is, hebben 62 % van de 8000 ondervraagden gezegd dat de joden onze cultuur verrijken.

Europa gaat nog een stap verder en durft zelfs een democratisch land als Zwitserland chanteren en bedreigen met uitsluiting vanwege hun minarettenpolitiek.

In de Duitse plaats Ingelheim is in augustus 2008 een moskee geopend. Onder de genodigde gasten die de feestelijkheden bijwoonden bevonden zich afgevaardigden van de Duitse overheid en diverse kerkleiders. Dit maakt nog eens duidelijk hoe weinig besef men heeft van de ware bedoelingen van de moslims in Europa.
De in Ingelheim ingewijde moskee draagt de naam “Fatih-Sultan-Moschee”. Deze naam is niet toevallig gekozen. De Turkse Sultan Mehmet II droeg de bijnaam “Fatih (de veroveraar). In het jaar 1453 veroverde deze christenhater het christelijke Konstantinopel, waarbij alle christenen bijeen werden gedreven en onthoofd. Het door hem aangerichte bloedbad was met geen pen te beschrijven. Niet toevallig dus de naam van deze moskee.
Er is heel bewust voor deze naam gekozen! Met dit soort naamgevingen aan moskeeën wordt nog eens goed duidelijk wat de moslims werkelijk van plan zijn in Europa en worden de goede bedoelingen van de Europeanen t.o.v hun moslimmedemens met voeten getreden. Maar pas op, vooral de islam niet te beledigen.


http://www.welt.de/politik/article2360792/Dulden-wir-die-Islamisierung-Europas.html

Bronnen: http://theterrorjournal.wordpress.com/2009/03/15/642/

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detai...

http://fjordman.blogspot.com/2005/12/immigrant-rape-wave-...

Franklin Ter Horst in “Uit het Nieuws”

http://97.74.65.51/Printable.aspx?ArtId=5347

Wie de film Obsession nog niet heeft gezien, kan hem hier gratis bekijken: http://www.obsessionthemovie.com/

22:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

integratie infiltratie Integratie begint in het onderwijs, maar wat te denken over islamitisch onderwijs die hun instituten noemen naar gewonnen veldslagen? Als dat geen overtuigend bewijs is van de islamadepten om het opgaan van moslims in de westerse samenleving te verhinderen, en het winnen van een oorlog, een oorlog tussen civilisaties.
El Kadisia is een veldslag uit 637. En niet zomaar een veldslag. Het was de beslissende bloedige veldslag in de verovering van Perzië door de islam. Een school in Slotervaart is daar naar genoemd. El Kadisia is de taal van het hersenspoelen. Het is de taal van de islam. En niemand die dat herkend of er zich aan stoort. Dat is wel wat anders dan het st-Jozefschool of de Steinerschool.
Niet alleen de El Kadisia-school in Slotervaart verwijst naar een veldslag. Ook de Bedir-school in Uden verwijst naar wapengeweld. (slag bij Badr/Bedir In 624 vindt de slag bij Badr plaats, daar vindt het eerste treffen plaats met de heidense Mekkanen, hetgeen een spectaculaire overwinning voor de moslims oplevert. Hoewel er uiteraard geen verslagen van de Mekkanen van bewaard zijn gebleven, kan deze 'slag' best een roofoverval geweest zijn. Bedir is de Turkse vorm van Badr) Verder zijn daar nog de Salah Eddin El Ayyoubi-school in Helmond, die verwijst naar de islamitische veroveraar van Jeruzalem, en de Tariq Ibnoe Ziyad- school in Eindhoven, vernoemd naar de moor die Spanje binnenviel in het jaar 711.


Stel dat wij onze scholen zouden noemen naar de slag bij Stalingrad of Desert Storm of naar de gekende concentratiekampen. Wedden dat het kot te klein zou zijn? Voor aanhangers van de islamitische veroveringsideologie gelden kennelijk heel andere spelregels.
De islam heeft eerst hardhandig het zoroastrisme weggevaagd in Iran.Het boeddhisme in Sind en het Hindoeïsme in India (de hindoe holocaust waarbij in India naar schatting minstens tientallen miljoenen hindoes door moslims werden afgeslacht tussen 1000 en 1500 AD)volgden om de harde hand van allah's volgelingen te voelen. Byzantium is vernietigd. En nu zijn wij aan de beurt. Maar ja, 9/11, Londen, Madrid, Bali en al de duizenden niet genoemde bomaanslagen zijn zelfverdedigingoperaties van de ware islam, of niet?
Ander onderwijs eisen is de stelling uiten dat de inheemse samenleving niet aanvaard wordt en dat moet aanzien worden als een daad van subversief gedrag.
Toch een stukje geschiedenis die de kinderen in de bovengenoemde scholen niet zullen leren. Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties). De Islam bestaat pas sinds 610 (bekering van Mohammed), en heeft binnen enkele generaties (dankzij de toentertijd moderne oorlogvoering per paard) geheel Noord-Afrika, Midden Oosten etc overrompeld. Ze zaten zelfs tot in Spanje en bij Wenen.
De kruistochten zijn niet het begin van acties tegen de Islam, ze zijn het antwoord op acties van de Islam tegen het christendom.Maar dit lijkt me wel een belangrijk stukje historische context voor al diegenen die menen dat het westen (christendom) ooit begonnen is met de aanval op en onderdrukking van onschuldige vredelievende moslims.
Eeuwen geleden hebben de moslims geprobeerd Europa te veroveren.Omdat de christenen toen als één man streden is dat niet gelukt. Daarvan profiteren wij en onze (klein)kinderen tot op de dag van vandaag.
Islamscholen? Waarom geen Neanderthalerscholen? Dan kan je de leerlingen nog meer dan 16 eeuwen de achterlijkheid insturen.

Gepost door: stradi | 14-12-09

Correctie Dat een kwart van de bevolking in Zweden bestaat uit moslims is niet correct. Wat wel waar is: In Malmö bestaat een kwart van de bevolking uit moslims, in gans Zweden is dat hooguit 5%.

Gepost door: Björn | 14-12-09

Dat schrijfsel van Bjorn is een hele geruststelling...maar 5% moslims in gans Zweden en geen driekwart...
Die foto met titel "wij willen vrede" is wel erg symbolisch ze kijken naar hun lege handen...hebben ze nu nog niet genoeg "GEKREGEN"

Gepost door: Rene | 14-12-09

HELP ! zie url!

Gepost door: Tiberius | 15-12-09

luidsprekers horen bij technologische ontwikkelingen van het ongelovige westen,zich bedienen van al die "snufjes" is dansen met den duivel. Laat ze maar wat harder roepen vanop hun minaderratet,liefst met een zware kopvalling

Gepost door: Rene | 15-12-09

Moet je dit eens lezen: zie url
Als in die voormalige mijn-gemeentes ooit een Turkse meerderheid komt dan staat hen(de autochtoon) daar nog wat te wachten

Gepost door: Tiberius | 15-12-09

Leve de EU-grondwet De EU-grondwet is dan mss toch voor iets goed: de gezamelijke europese burgers hebben voortaan het recht een referendum af te dwingen. Wat dus in de afzonderlijke lidstaten veelal niet toegelaten is, wordt ineens op eu-nivo wel mogelijk.

Wat de EU echter zeker niet had ingecalculeerd, is dat dit recht voor de eerste keer gaat gebruikt worden om .... minaretten te bannen. De duitse partij Pro NRW belegt begin 2010 een vergadering met andere conservatieve europese partijen om de zaak te bespreken. Het lijkt erop dat de linkse EU-elite zich flink vergaloppeerd heeft. Net zoals de UN zich vergist heeft met 'de rechten van de oorspronkelijke bewoners' te erkennen. Waarbij ze vooral de amazonewoudbewoners op het oog hadden, maar waarvan wij nu ook kunnen profiteren, vermits ze vergeten zijn westerse volkeren uit te sluiten van deze bevoordelingswet.

Gepost door: Wannes | 15-12-09

Sweden Democrats En toch blijft Zweden, naast Engeland en Noorwegen, het meest linkse land van Europa. De (uitzonderlijke) centrum rechtse meerderheid moet het in de polls alweer afleggen tegen centrumlinks, en de nationalistisch-rechtse Sweden Democrats (what's in a name?) zijn dolblij omdat ze .... 5% halen in dezelfde poll.

Gepost door: Wannes | 15-12-09

Björn Bedankt, dat klopt natuurlijk, er had Malmö (Zweden)moeten staan... ik heb het erbij gezet.

Een kwart op de totale bevolking zou inderdaad wat veel zijn.

Gepost door: Janice | 16-12-09

dat is,volgens mij, de eerste maal dat je een schoonheidschrijffoutje maakt Janice en je hebt geluk dat DV het niet gezien heeft,die ligt vermoedelijk met zijn duikboot op de bodem van de oceaan

Gepost door: Rene | 16-12-09

Ben er zeker van dat hij het gezien heeft, maar gezien zijn toontje weet hij dat ik dat meteen wis.

Gepost door: Janice | 16-12-09

Poll Swedes positive about immigration: poll
Published: 27 Dec 09 10:19 CET
Online: http://www.thelocal.se/24064/20091227/


A majority of the Swedish population is positive about immigration, according to a new Sifo opinion poll. Members of the Left Party were the most positive, while Sweden Democrats were the most negative.


Fifty-six percent responded in the affirmative to the question of whether or not immigration has been for the most part positive for Sweden. Around 30 percent answered that immigration was negative and 14 percent were doubtful or didn't know.

With 76 percent its members responding that immigration had been good for the country, the Left Party (Vänsterpartiet) was by far the most positive towards immigration.

The Sweden Democrat Party (Sverigedemokraterna) was the most pessimistic, with 93 percent answering that immigration had been negative for Sweden.

There was little variation between the other parties and small differences between the left and right.

The study, involving 1,000 randomly selected respondents, was commissioned by Riksdag & Departement magazine.

Gepost door: Wannes | 27-12-09

De commentaren zijn gesloten.