18-12-09

Oproepen tot gebed vanaf een minaret?

Dan hoort u 5x per dag dit:

17:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Dood de ongelovigen! Als ze beginnen roepen "Dood de ongelovigen" ipv "Allah is de grootste" zal niemand van ons het weten. Een geruststellende gedachte toch?

Gepost door: Wannes | 18-12-09

Papevreters Naar het schijnt gaan ze zelfs in Egypte het gejammer beperken, omdat de muezzins mekaar beconcurreren in geluidssterkte. Daar moeten we hier niet op hopen, zeker niet als het aan papevreters als de De Guchts ligt.

Gepost door: Wannes | 18-12-09

Peetvaders van de vakbondmaffia !! een nieuw probleem !! Ik vraag me af hoe de vakbonden gaan reageren als binnen afzienbare tijd hun bekeerde leden het werk 5 maal per dag onderbreken om Allah te eren...een buschauffeur die stopt en zijn matje uitrolt , zijn kont de lucht in....wat al gebeurde bij onze Britse broeders...den band stil leggen in een autofabriek...de pompiers die even stoppen met blussen...politieagenten die even stoppen met de arrestatie van een gevangene,een doktoor die... enz enz ....Het wordt hoogtijd dat er een "ondergrondse" komt al was het maar om die luidsprekers te saboteren als zone muezzwaanzinnige staat te bleten op zijne toren....
In de naam van de vader de zoon en den heilige geest...Van den Islaaaam bevrijdt ons Heer !!!

Gepost door: Rene | 19-12-09

Serieuze politieker Dat islamkritische politiekers niet altijd weinig respect afdwingende roepers a la Le Pen, Haider of Wilders moeten zijn, bewijst deze meneer Stadtkewitz (CDU!) in zijn sereen betoog:

Gepost door: Wannes | 19-12-09

Zurich De moslims mogen ons hier komen wakkerbrullen met hun Allahu akhbar, maar in het kanton Zurich wentelen de Linkse Ratten zich in razernij na het minarettenverbod en verbieden ze nu om 'Stille nacht, heilige nacht' te zingen op school, alsmede andere liedjes waarin Jezus wordt voorgesteld als de zoon van God, want volgens de islam is hij slechts een islamiische profeet. Geloof het of niet! Zijn die moslims nu uit eigen beweging naar europa gekomen of hebben wij ze gedwongen om in een niet-islamitisch land te wonen?

Gepost door: Wannes | 19-12-09

@ Beste Wannes, Wees gerust: zij wagen het niet om hun "adhaan" te veranderen WANT de tekst ligt al eeuwen vast (zoals àlles in die onnozele voorschriften "volgens het boekje".
Hieronder de Vlaamse tekst van het gebedsoproep:
4 x "god is de grootste
2 x "ik getuig dat er geen god is dan a****
2 x "ik getuig dat m*** de profeet is van a***

Deze tekst is het "credo" van de i***, en dàn volgt de eigenlijke oproep:
2 x "haast u naar het gebed
2 x "haast u naar het welslagen
2 x "god is de grootste
1 x " er is géén andere god dan a***

Onze "medereageerder" Peter Velle mag mij gerust bekritiseren/terechtwijzen, indien mijn vertaling FOUT ZOU zijn.

Maar....wàt die "medemensen met een levensideologie dat regelrecht indruist tegenover ONZE manier van leven" (oef, zùlke omschrijving om "politiek correct te zijn" in plaats van hetgeen ik ècht zou willen schrijven), vertellen als ze vergaderen in de mosselkeet...dàt zou ik begot niét weten; het is wél zeker dat de imam(s) steeds haat preken tegenover hun vijanden...WIE het ook moge wezen {iedere gemeenschap per mossel-slimland kàn een verschillende soort "vijanden"
hebben.(in het onland b, zijn het vooral de ongelovig autochtonen, maar in Bosnië heeft men niks tegenover belgskes, Serviërs zijn ginder hun doodsvijanden)}.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 19-12-09

Lag " a*****" te slapen ? Volgens: www.vandaag.be is er door een wervelwind, ergens in Turkenland, een minaret omver geblazen.
Vier "gelovigen" die juist de moskee verlieten, werden GEPLET onder de brokstukken.
Volgens doorgaans slecht ingelichte èn onbetrouwbare bron, is Fedasil opgelucht...ze hadden toch geen plaats meer voor nieuwkomers.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 19-12-09

de oplossing ! Ik vrees toch dat binnen afzienbare tijd,die minaret-bleters onze Vlaamse cultuur een beetje meer, gaan verrijken met hun oproep tot "het gebed" Om alles zo'n beetje in evenwicht te houden met wederzijds respect voor de cultuur van beiden ...stel ik voor...dat bij het begin ...tot het einde van de moslim-oproep tot gebed...AL onze kerkKLOKKEN beginnen luiden ,want uiteindelijk is dat ook een oproep tot gebed...en die klokken hebben geen luidsprekers nodig....je ziet er is steeds voor elk wat wils.

Gepost door: Rene | 20-12-09

En wat staat er niet in de koran? The Largest Gay Organization In The World Is Islamic!!!
Gepost door: stradi | 20-12-09

Haram (Arabisch voor verboden, onrein). Haram (Arabisch voor verboden, onrein).

Omdat een niet-Moslim vaak geen benul heeft van wat er nu allemaal niet mag voor Moslims is het nuttig daarin enige klaarheid te scheppen. De verschillende verbodsbepalingen wijken af naarmate de strekking van de imam, mufti, mullah of ayatollah die daarin de gelovigen begeleidt maar de meest uitgebreide praktische handleiding is die van wijlen Ayatollah Khomeini, oorspronkelijk in het Frans verschenen onder de titel Les Principes de l’Ayatollah Khomeiny. Het betreft hier een compilatie uitgegeven door les Editions Libres-Hallier van september 1979 en is gebaseerd op drie grote werken van de Ayatollah, geschreven tijdens zijn ballingschap in Frankrijk. In de Engelse vertaling is deze compilatie beter bekend als The Little Green Book. Deze blog biedt u enkele uittreksels die de niet-Moslim lezer tot een groter begrip moet aanzetten voor onze Islamitische medemensen, die in steeds grotere getale aanwezig zijn in de Europese stedelijke gebieden. (Vertaling uit de Engelse versie.)

“Er zijn 11 dingen die onrein zijn: urine, uitwerpselen, sperma, beenderen, bloed, honden, varkens, niet-Moslim mannen en vrouwen, wijn, bier en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet.”
NB: interessant is dat whisky, vodka of raki dus niet vernoemd worden maar even verder staat : “Wijn en alle andere bedwelmende dranken zijn onrein, doch opium en hashish zijn dat niet.”

“Vlees van paarden, muilezels en ezels.
Consumptie wordt niet aangeraden maar het is strict verboden indien het levende dier door een man werd gesodomiseerd. In dat geval moet het dier buiten de woonplaats gebracht worden en verkocht.”


“De urine en feces van ieder dier dat uitwerpselen eet zijn onrein. Dit geldt ook voor de urine en feces van gelijk welk dier dat seksueel bezeten werd door een mens; en voor de urine en feces van schapen die gevoed werden met melk van een zeug.”

“Het is verboden een pagina van de Koran aan te raken met iets onrein; als dit toch zou gebeuren moet de pagina onmiddellijk gewassen worden.”
NB: uw interesse voor het Heilige Boek bij de buren blijft dus best afstandelijk want:
“Elk lichaamsdeel van een niet-Moslim individu is onrein, zelfs het haar op zijn hand en de lichaamsbeharing, zijn nagels en alle secreties van zijn lichaam.”

Over seks:

“Als een man seksuele betrekkingen heeft met zijn vrouw gedurende de periode van verplichte onthouding zoals de vastenmaand van de Ramadan, is zijn zweet onrein en hij mag zijn dagelijkse gebeden niet opzeggen in die staat.”

“Als een man opgewonden wordt door een vrouw die niet zijn echtgenote is maar dan seksuele betrekkingen heeft met zijn eigen vrouw, is het hem aangeraden niet te bidden als hij gezweet heeft; maar als hij eerst betrekkingen had met zijn echtgenote en daarna met een andere vrouw mag hij zijn gebeden opzeggen zelfs als hij bezweet is.”

“Als tijdens seksuele betrekkingen de penis de vagina van een vrouw of de anus van een man binnendringt, volledig of enkel tot aan de ring van de besnijdenis, worden beide partners onrein, zelfs als ze de puberteit nog niet hebben bereikt; vervolgens dienen zij zich ritueel te wassen.”

“Als een man de zoon, broer of vader van zijn vrouw sodomiseert na hun huwelijk, blijft het huwelijk geldig.”

Over wat niet-Moslims ‘pedoseksualiteit’ noemen:

“Als een man een meisje dat nog niet in de puberteit is seksueel bekent voor haar negende verjaardag en haar daarmee trauma’s bezorgt, heeft hij het recht niet om deze daad met haar te herhalen.”
NB: negen jaar wordt beschouwd als seksueel meerderjarig in alle strekkingen van de Islam omdat de Profeet Aïsha tot zich nam op haar negende.

“Het is uitermate aan te raden dat een meisje uitgehuwelijkt wordt zo gauw ze de puberteit heeft bereikt. Eén van de zegenen van een man is dat zijn dochter haar eerste menstruatie beleeft niet in haar vaders huis doch in dat van haar echtgenoot.”

NB: de Ayatollah maakt zich in het hoofdstuk ‘Jeugd’ boos over de wereldse wetten:
“Jonge jongens en meisjes in volle seksuele opgewondenheid worden verhinderd te trouwen vooraleer ze de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. Dit is tegen de bedoeling van goddelijke wetten. Waarom zou het huwelijk van meisjes en jongens die de puberteit naderen verboden moeten zijn omdat ze nog minderjarig zijn, terwijl hen toegelaten wordt naar de radio en seksueel opwindende muziek te luisteren?”

bron : Weblog Guy Lee Thijs

Gepost door: p0p4rt | 20-12-09

12 “Als een man een meisje dat nog niet in de puberteit is seksueel bekent voor haar negende verjaardag en haar daarmee trauma’s bezorgt, heeft hij het recht niet om deze daad met haar te herhalen.”

Dus als ze er géén trauma's aan overhoudt mag het wel herhaald worden? En een eerste keer proberen mag dus altijd?

Niet dat ik er veel mee inzit, met die jonge leeftijd voor meisjes. Bovendien begrijp ik niet goed waarom meisjes die door de natuur zijn voorbestemd om kinderen te krijgen vanaf de puberteit, daarmee zouden moeten wachten als ze er psychisch rijp voor zijn? Dat doen de dieren toch ook niet, en daarmee vergelijken we ons toch zo graag, vooral als het over homosexualiteit gaat.

Maria was tenslotte ook nog maar 12 toen ze verloofd was met Jozef, en op haar 16de was ze al zwanger. Van de zoon van God nog wel, volgens de joodse charlatan.

Gepost door: Wannes | 20-12-09

Ik heb die ayatollah Khomeini wetten ook nog ergens liggen en schreef er vroeger al het één en ander uit over. Ongelooflijk dat Khomeini al miljoenen volgelingen heeft.

Wannes...ik denk toch wel dat die tijd al ruim voorbij is, en dat zelfs de vroomste gelovigen al geëvolueerd zijn. De islam gaat net terug in die tijd.

Gepost door: Janice | 20-12-09

Volledig OFF-TOPIC, doch..... "Retteketèèè, retteketèèè....het seniorennet heeft wéér een millionair bij: Heer Ray heeft, met ANGELTJES, deze namiddag, opnieuw de kaap van 1.000.000 overschreden .
Dàt vond ik toch de moeite waard om U dit gebeuren te melden (hij was indertijd toch ook geinteresseerd in uw "kaapoverschrijding)

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 21-12-09

Ik zit met een vraagje Ja de Ray kan het goed uitleggen maar Janice is al op weg naar de 2.000.000.... wat ik me afvraag !
Wij droppen bakken kritiek op de Islam ,volgens mij heel terecht ,sedert het reizend circus van Allah aan zijn "minder snelle maar meer geraffineerde blitzkrieg" begon met oa zijn "baarmoederbommen" is de verdeeldheid tussen de "correcten en de zogezegd oncorrecten enorm toegenomen...het woordje "racist ,onverdraagzaam en bange blanke man " zijn begrippen geworden die door de eeuwen heen ,nooit van toepassing waren in een wereldhavenstad zoals Antwerpen,verder bracht de Islaaam de angst voor aanslagen wereldwijd ,wij voelen ons soms "vreemdeling" in eigen land,bepaalde wijken kun je beter vermijden ,zelfs de politie schuwen die als de pest ..enz enz....maar het strookt toch niet met de realiteit, dat heel die Islam met zijn aanhang totaal geen positieve punten zouden hebben die de "mensheid" ten goede komen...Ik heb die vraag al zo dikwijls gesteld zelfs aan Islamieten op bepaalde forums maar kreeg nooit antwoord.Nu ben ik echt benieuwd of ik hier enige motivatie kan vinden om de Islaaam een beetje meer symphatiek te beoordelen.

Gepost door: Rene | 21-12-09

Sorry Victor, ik heb de laatste tijd zo weinig tijd gehad om zelfs maar mijn eigen blog bij te houden, dat ik het niet gezien heb. Maar uiteraard feliciteer ik hem daarmee!

Gepost door: Janice | 22-12-09

Al eventjes op het net maar we kunnen het niet genoeg herhalen.

Gepost door: stradi | 22-12-09

En ja, we zijn het zat, we moeten ons vanaf nu hergroeperen
"Wij moeten ons maar eens om onze eigen belangen gaan bekommeren, net zoals alle anderen dat doen. Zelfbehoud is voor alle levende wezens een natuurlijk instinct, tot aan planten en bacteriën aan toe …"

Gepost door: stradi | 22-12-09

2 mailtjes Ik heb twee mailtjes ontvangen van een zekere 'Ittourais', die blijkbaar niet weet dat hij ook rechtstreeks kan reageren op deze blog.

1)
"op ropen tot gebet houwd de jonges van de straat
uit en doet islam kinderen trog op recht pad of moet zij op straat rond verkopen wat is er nog teverkopen nu droks en slecht gedacht op strat voor al in antwerpen"

2)
"all mensen van de werld zijn kinderen van god
maar niet all mensen zijn met goed verstande geboren en dat is de peroblimen van deze root
werld verkert mensen op ard legt dat niet en wat dat zij ete ik wet dat zelf niet lieven is zo kort en toch ik denk dat mensen bang zijn voor de warheid van de ze werlt en darom roodels over alkar"

Gepost door: Janice | 22-12-09

Wat een geluk... da twi nooch son entliktweeleu ehbe.

Allaah Akbar !

Gepost door: p0p4rt | 22-12-09

Reactie van een Arabier op Youtube I am an Arab; to see a western, or any other than Arab Muslim: Realizes the danger that Islam imposes, is a great relief.
Most cannot understand the fact that once Islam in POWER it will exterminate Christians and Jews. Look at Saudi Arabia. Ask yourselves is that how you want to see your country (and soon in maybe 20 years UK) ???
Once Islam in power Islamic people will change from tolerant to non-tolerant
Search Sam Shamoun's debates about "is Islam a religion of peace" Plz Open ur eyes

Te lezen op:

Gepost door: Janice | 23-12-09

Ikke kaani goete leze was er geen vertaling bij Janice , ik kan niet goed arabisch lezen !
opropen tot gebet houwd de jonges van straat en trog op recht pad..als dat maar eens waar was ,maar kan me niet voorstellen dat wanneer die "jonges" iemand aan het aframmelen zijn of ander "kattekwaad" uitsteken ...plots stoppen bij die oproep voor gebed...
Die "Ittourais" schrijft "maar niet all mensen zijn met goed verstande geboren" hier slaat hij nagels mette koppen...het vraagt "moed" om dergelijke bekentenis te openbaren...
Hij slaat de bal weer mis als hij zegt dat all mensen zijn kinderen van god...ik niet mijn vader was gene "god" maar een brandweerman

(niet mooi van mij ,iemand een zotskap opzetten die zo hart zijn best doet om wat nedelands te schrijf)

Gepost door: Rene | 23-12-09

tot mijn grote... ontnuchtering ....Op dit blog ook geen antwoord op mijn prangende vraag (21/12/ 23u16) wat voor positieve bijdrage ,aan onze maatschappij de Islam heeft gebracht.Blijkbaar kan niemand iets verzinnen ,zelfs niet de lezers ,Islambroeders van dit blog...dus mijn persoonlijke conclusie is dat de Islam.....enz enz

Gepost door: Rene | 23-12-09

@Rene Wel Rene ze hebben geen argumenten, ik zat ook met dat probleempje.
Hier volgt mijn antwoord aan een moslim op een andere blog
Het was onlangs een politiek wetenschapper uit Koeweit, Ahmed Al-Baghadi, die zelf toegaf; “De islamitische samenleving kent geen vrijheid van meningsuiting of burgerrechten”.
Wel beste, ik zou zeggen, maak gebruik van de vrijheid van denken die de westerse landen je toelaten, om dan met echte argumenten te komen die je grote gelijk staven.
Als ik de angst zie in de ogen van moslims in de moslimlanden, die ik om diverse redenen meermaals bezoek, dan vind ik het jammer, sneu, spijtig en helaas om je terminologie te gebruiken, dat je die westerse vrijheid niet grijpt om antwoorden te zoeken op vragen waarom de islamitische landen, de oliestaten buiten beschouwing gelaten, de middeleeuwen niet ontgroeit zijn. Maar ja, je koran laat dit niet toe.
De agressiviteit die moslims in de westerse landen ten toon spreiden kan deels verklaard worden door het aanschouwen van zoveel moderniteit en dit in landen waar de islam de samenleving niet beheerst.
In het christendom zit zelfkritiek en zelfrelativering besloten, we gaan zowaar als automatisme de schuld eerst bij onszelf zoeken bij conflicten met andere bevolkingsgroepen, maar terzelfder tijd bestuderen we de gedragcodes van in dit geval de moslims, de koran dus.
De leer van de koran maakt dat mensen bang door het leven gaan, bang om af te wijken van de regels die hun dag- maand- en jaarindeling bepalen, er is geen ruimte om zelfstandig na te denken, bang om verstoten te worden uit de gemeenschap, bang om gedood te worden bij het verlaten van de islam. De islam laat geen ruimte om een welvarende gemeenschap op te bouwen.
Dat is nu juist ons sterk argument om dit boek, die enkel agressiviteit en onvrede opwekt bij gelovigen af te wijzen.
Beken het zelfbedrog en stopt de schuld van alle onheil te plaatsen bij ongelovigen, het is niet uw eigen mening, dat zou al een goed begin zijn,
U zal nooit een vrij denkend mens zonder dwang kunnen overtuigen van een cultus die de dood als summum propageert en die de primaire instincten zoals de seksualiteit als ultiem argument gebruikt en verder zet in de geestelijke wereld, zoals maagden verkrachten.
De islam is de ondergang van het mensdom, want als alle ongelovigen te zwaard zullen bekeerd of uitgeroeid zijn, zullen de moslims blijven zoeken naar schuldigen die de hemel op aarde in de weg staan, en dat zullen dan de andere moslims zijn, in naam van allah.
“Psychological dislocation is temporary; spiritual dislocation is permanent.” The soul of man can only be touched by terror.
En daarvoor bedank ik en velen hartelijk.

Gepost door: stradi | 27-12-09

Stradi met dank voor uw uiterst interessant antwoord

Gepost door: Rene | 27-12-09

leer maar arabes de vrag, is kun je iets van arabes te schrijven
zo als ik niderland kaan schrijven wee doet nu zijn best wij altijd wacht maar als sniew van noord pole loos komt zelf de weer man kan je niet helpen maar allah ja voor u is het te laat

Gepost door: ittou | 28-12-09

www.n ontdekislam aboe younies mohmed bekijk het maar bij de mensen de goed gelerd
zij kunnen je dat weel uilegen ik ben en vrouw 55 jaar de all en belgie woont van het jaar 70
en nooit heb ik perobliemen met mensen gehad

Gepost door: ittou | 28-12-09

40 jaar Voor nog maar 40 jaar in Belgie te wonen schrijf je al heel goed nederlands Ittou!

Gepost door: Winnetou | 28-12-09

Het pre-islamitische arabie "We kunnen de maatschappelijke situatie in Arabië samenvatten, door te zeggen, dat de Arabieren van de pre-islamitische periode in het duister en onwetendheid rondtastten, verstrikt in een net van bijgeloven, die hun verstand verlamden en hen ertoe dreef een dierlijk leven te leiden. De vrouw was een verkoopbaar artikel en werd beschouwd als een stuk levenloos bezit. Onderlinge stammenrelaties waren breekbaar. Begeerte naar rijkdom en betrokkenheid bij nutteloze oorlogen waren de belangrijkste motieven die het zelfzuchtige beleid van hun leiders beheersten. "

Er is me dunkt niet veel veranderd met de komst van de islam, Ittou...

Gepost door: Wannes | 28-12-09

Alleen "perobliemen" met spellen. Ik ga ook niet op Arabische fora schrijven, daar mijn arabisch niet bijster goed is.

Misschien nog een artikeltje, Janice :

04-12-2009 Europa

[b]Fractie N-VA roept op tot islamboycot tegen Zwitserland[/b]

Bij de voorbije verkiezingen heeft de N-VA, het VB stemmen gekost, mede omdat de N-VA zich profileerde als een vermeende 'rechtse' partij, maar dan 'deftiger' dan Vlaams Belang. Nu de verkiezingen voorbij zijn blijkt duidelijk dat er aan de N-VA hoegenaamd niets rechts is. In het Europees Parlement stapte de N-VA zelfs in de extreem-linkse fractie met Groen!
Nadat die fractie vorige week al opriep tot een snelle toetreding van 75 miljoen islamitische Turken tot de EU, heeft zij nu opgeroepen tot een boycot van Zwitserland wegens de democratische stemming tegen minaretten aldaar.
In Le Monde verklaarde Daniel Cohn-Bendit, voorzitter van de fractie waarin ook N-VA'ster Frieda Brepoels zetelt: 'De meest formidabele reactie - maar ik droom - zou zijn dat de rijksten uit de moslimlanden hun geld van de Zwiterse banken zouden halen. Maak de kassen van die staat leeg; dat is wat er zou moeten gebeuren!' (' La plus formidable des ripostes – mais je rêve – serait que les plus riches des pays musulmans retirent leur argent des banques suisses. Vider les caisses de la Confédération: voilà ce qu'il faudrait !')
Deze oproep is ronduit ongelofelijk. Antidemocratisch, gericht tegen de uitslag van een referendum. Anti-Europees, moedigt niet-Europeanen aan tot boycotacties en economisch onverantwoord, daar banken failliet kunnen gaan en duizenden mensen hun werk zouden verliezen...
De N-VA steunt dit allemaal, tolereert dit en zorgt er door haar aanwezigheid in die fractie voor dat Cohn-Bendit, destijds in Duitsland verdacht van medewerking aan de terreur van de RAF, meer spreektijd, meer personeel en meer geld krijgt om deze extreem-linkse boodschap te verspreiden. Men zegge het voort: "Wie als 'rechtse' mens N-VA stemt, geeft zijn stem eigenlijk aan extreem-links!"

Gepost door: p0p4rt | 28-12-09

Janice... Die Rene 27-12 te 13u48 ben ik natuurlijk niet,trouwens hij plaatst zijn schrijfsel anoniem zonder E-mail

Gepost door: Rene | 28-12-09

Ik heb het gewist

Gepost door: Janice | 29-12-09

jezus en mohmed islam beginnen voor waar degenen die niet gloven
maakt het geen veschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt ;zij zullen niet geloven xxxxx en als zij degenen die geloven ontemoeten dan zeggen zij ; wij geloven ; maar wanner zijn trug keren naar hun satan ]die hun leiders zijn] dan zeggen zij; voorwaar wij staan aan julie kant voowaar; wij zijn slechts spotters

Gepost door: ittou | 02-01-10

Gelovige Pakistan: 95 doden bij een zelfmoordaanslag op een volleybalwedstrijd. Door iemand die geloofde.

Gepost door: Winnetou | 02-01-10

Gelovige Somalie: Vandaag opnieuw Brits schip gekaapt voor Somalische kust. Door gelovigen.

Gepost door: Winnetou | 02-01-10

Gelovige Somalier dringt huis van cartoontekenaar Westergaard in Kopenhagen binnen met bijl. Hij is een gelovige.

Gepost door: Winnetou | 02-01-10

Gelovige Van familie van mij werd gisteren op de Oude Markt in Leuven de handtas gestolen. Toen zij het een uur later merkte en haar gsm liet blokkeren was het al te laat: er was al voor 30 euro mee gebeld naar Algerije, waarschijnlijk door een gelovige.

Gepost door: Winnetou | 02-01-10

I have a dream...

Gepost door: Janice | 02-01-10

Naakt Dat kan allemaal wel zijn, Winnetou, maar de islam heeft ons ook voordelen gebracht. Zo worden binnenkort op vele luchthavens bodyscanners geplaatst waar naaktfoto's van iedereen gemaakt worden, die dan 'onverwachts' gaan opduiken op het internet, zodat anderen ook eens met uw figuur kunnen lachen.

Een naaktscan van IEDEREEN? Wsl niet, de gelovigen zullen op grond van 'Mein Koran' wel weer een uitzondering afdwingen.

Gepost door: Wannes | 02-01-10

Dat zal wel een probleem worden... uiteindelijk zullen alle niet-islamieten gescand worden en de rest mag gewoon doorgaan. (Zoals ik al eerder heb gezien op de luchthaven van Zaventem.

Gepost door: Janice | 02-01-10

Een tijd geleden had ik een gesprek met een pro-moslimfanaat. Hij zei dat ik Jihad verkeerd uitlegde, want dat dit in feite 'mijn innerlijke strijd' betekende. (Dat leren ze vaak in gewone godsdienstlessen ook, vooral 'op den buiten').
Dat klopt maar gedeeltelijk, want Jihad heeft drie betekenissen, maar enkel de laatste betekenis wordt tegenwoordig gebruikt.

En toen ik hem ook nog zei dat 'Mein Kampf' in het Duits ook 'Mijn innerlijke strijd' betekende, zweeg hij en ging weg zonder nog een woord te zeggen.

De grootste liefhebbers van de islam weten er het minst van af.

De betekenissen zijn hier te vinden:

Gepost door: Janice | 02-01-10

wat is er waar zijn mijn reactie
janice

Gepost door: ittou | 05-01-10

de waarheid en de joden en de christen zullen nooit
behagen in jou vinden tot je hun godsdienst
volgt zeg, o mohmed. voorwaar de lei ding val allah; dat is de leiding'' en als jij hun begeerten volgt/ de kennis tot jou is gekomen
dan zal er voor jou tegen allah geen beschermer en geen helper zijn

]dat is de woord van oze mohemmed]
julie zijn op zoek naar fitnah geef de islam
rust lize de sorat albakara het is de waarheid van de echt godsdienst

Gepost door: ittou | 05-01-10

Lize het groene boekje en leer spellen, idioot. Commentaar overbodig...

Gepost door: p0p4rt | 05-01-10

Ik heb enkel de reacties van de nep Rene gewist, de rest staat er nog.

Ik ga zeker die van jou niet wissen, want je bevestigt enkel wat ik al zolang schrijf!

Gepost door: Janice | 05-01-10

waat is het weer deze week moord weer all moord op 2 mooi joneg ik ben blij dat
dat niet door de islamiets gedan maar erlijke
mijn hart doet pijn moslim of niet moslim ik liev me met de ouders van de twee joneg mense

Gepost door: ittou | 06-01-10

ne ne ik ben allah vergifnes
en te vragen voor bij weken
mekaar beeledige is helmaal niet toegestaan
ik kijk naar het niews van de moord op de
jonge mooi koepels wijn zijn niet goed bezeg
en daroom lijden wij ook een die wereld wereld van haat pijn ik doe niet meer me en deze haat sory

Gepost door: ittou | 08-01-10

ne ne ik ben allah vergifnes
en te vragen voor bij weken
mekaar beeledige is helmaal niet toegestaan
ik kijk naar het niews van de moord op de
jonge mooi koepels wijn zijn niet goed bezeg
en daroom lijden wij ook een die wereld wereld van haat pijn ik doe niet meer me en deze haat sory

Gepost door: ittou | 08-01-10

wat is dat mee nu hallo

Gepost door: ittou | 10-01-10

De commentaren zijn gesloten.