29-01-10

Hoe ver mag de tolerantie gaan?

AccommodatingIslam230x150-EEen Technische Hogeschool moet uit noodzaak verhuizen uit Anderlecht vanwege de onophoudelijke criminele daden van jonge Noord-Afrikanen en zwarte Afrikanen.
Pesterijen die wel heel ver gaan, overvallen, afpersingen stelen, ze zetten hun slachtoffers geregeld een mes op de keel, soms met steekwonden als gevolg. Ze maken de studenten gsm's, iPods en geld afhandig. En als er niets meer te stelen valt, worden zelfs brillen en petjes gepikt. 'Racketeering' heet deze vorm van criminaliteit.

Het aantal daders nam gestaag toe en sommigen van die ‘scumbags’ waren nog niet eens zestien jaar oud. De politie deed niets en klachten werden weggelachen. Uiteindelijk werden er toch drie verdachten opgepakt en – wat dacht u – weer vrijgelaten wegens gebrek aan opvangplaatsen dankzij de PS die zich maar steeds blijft verzetten tegen nieuwe inrichtingen voor jongeren, omdat ook die jongeren ooit hun kiesvee worden.

Er is nog een andere oplossing. Laat de school blijven waar ze is en stuur de amokmakers terug naar huis. Wie de wet van de jungle hanteert en onze normen en waarden verwerpt hoort niet thuis in het Westen.


--------------------------------------------------------------------------------

Total tolerance in Anderlecht
27-01-2010 - Luckas vander Taelen - de standaard

SEL IS METROPOOL, GEEN VERZAMELING GEMEENTEN — LUCKAS VANDER TAELEN legt uit waarom de leerlingen van een technische school in Anderlecht wegvluchten. En vraagt aan de Brusselse politici om nu eindelijk eens iets te doen.

Het Institut Supérieur Industriel de Bruxelles, kortweg Isib, is een technische school die twee vestigingen heeft, in Anderlecht en in Schaarbeek. Nu heeft de directie besloten om de site aan de Anderlechtse rue des Goujons te verlaten en alle lessen te geven in de Koningstraat. Dat is absoluut niet prettig voor de leerlingen, zei directeur Debast gisteren in Le Soir: ‘Er zijn niet genoeg stoelen, de leerlingen moeten op de radiatoren zitten en we moeten labo's omvormen tot klaslokalen. Maar we hebben geen keuze.'

De directie is tot die drastische beslissing overgegaan omdat sinds enige maanden de leerlingen tussen het Zuidstation en de school systematisch afgedreigd worden door jeugdbendes. Ze krijgen een mes op de keel en moeten hun gsm en hun portefeuille afgeven. Dat gebeurt al weken lang, elke dag. De politie is op de hoogte, er zijn klachten over 25 gevallen van agressie ingediend, maar tot meer dan één aanhouding is het nog niet gekomen. De arrestant werd meteen weer vrijgelaten en viel een dag later opnieuw studenten lastig. Sinds kort is er ook een tweede, nog gewelddadiger bende actief, en ook die heeft het volgens de directie ‘op studenten van Europese origine' gemunt. De maat is vol voor de school en naar Anderlecht komen de leerlingen nog maar één keer per week, voor praktijkvakken. Dan gebeuren de verplaatsingen om veiligheidsredenen in groep.

In dezelfde buurt zijn de afgelopen weken ook enkele verkrachtingen gebeurd door jeugdbendes, die ook niet door de politie zijn vervolgd. De Anderlechtse burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) erkent het probleem, maar hij beweert er niets te kunnen aan doen, omdat zijn agenten teveel administratief werk hebben, het verkeer rond het voetbalstadion regelen of gevangenen moeten vervoeren.

Diezelfde burgemeester hield kort geleden met zijn achttien Brusselse collega's een opmerkelijk pleidooi tegen de oprichting van één politiezone voor het Brusselse Gewest. Binnen deze eerbiedwaardige ‘Conferentie van de Brusselse Burgemeesters' wordt er zelfs gepleit voor een terugkeer naar negentien gemeentelijke korpsen. Net voor Nieuwjaar had de Brusselse minister-president al gemeld dat er bij de ‘interne staatshervorming' van het Brussels Gewest zeker geen revolutionaire veranderingen moesten verwacht worden. En dezelfde Charles Picqué zwaaide een paar dagen geleden triomfantelijk met een universitaire studie waaruit volgens hem bleek dat de negentien gemeentediensten het niet slechter doen dan hun collega's in de rest van het land. Dat is een terechte pluim voor de hard werkende gemeentelijke diensten, maar het doet niets af aan de bedenking dat Brussel niet langer een verzameling is van gemeenten, maar een metropool met problemen die de gemeenten overstijgen en die een grootstedelijke aanpak nodig hebben. De problematische wijk rond het Zuidstation grenst aan maar liefst vijf gemeenten en drie politiezones.

Maar dat chaotisch kluwen lijkt de partij van de burgemeester van Anderlecht niet te deren: de MR blijft net als de PS om overduidelijke electorale redenen gekant tegen een sterk Gewest en heeft het liever over de uitbreiding van Brussel. Om er nog een aantal gemeentelijke baronieën bij te nemen.

Hoelang nog gaan de Franstalige Brusselse politici zich blijven opsluiten in hun kortzichtig communalisme? Hun liefde voor de gemeentelijke autonomie begint op kortzichtigheid of zelfs blindheid te lijken. Delen van Brussel worden meer en meer no-gozones, een soort Bronx waar het gezag van gemeente en politie langzaam maar zeker afgebrokkeld is. In New York is er een einde gemaakt aan de almacht van gewelddadige bendes door een politiek van ‘zero tolerance'. In Brussel worden bij dat begrip nog steeds veel weldenkende wenkbrauwen gefronst. Maar als het zelfs niet meer mogelijk is de veiligheid van schoolgaande jeugd te garanderen, is er in Brussel een absoluut dieptepunt bereikt: een situatie van ‘total tolerance', waarbij alles lijkt te kunnen en te mogen. Politici bij wie de beslissing van het Isib geen alarmbel doet rinkelen, kan men beginnen te verdenken van onbekwaamheid, onverschilligheid en schuldig verzuim.


LUCKAS VANDER TAELEN, Senator en Vlaams parlementslid voor Groen!
Wat? De beslissing van de schooldirectie moet een alarm doen afgaan.
Waarom? Brusselse no-gozones kunnen niet getolereerd worden.

VIDEOCLIP HIER TE BEKIJKEN

Een Russische toerist in Brussel schreef op zijn blog: Collision of Religions
and if they are muslim, just stop breathing. Islam is a religion of aggression and non-integration. Keep them out of your lives and out of your country if you know what is good for you.

17:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

More of this Nog meer van dit.

Gepost door: Morituri | 29-01-10

Tolerantie..... mag zo ver gaan tot op het ogenblik dat verdraagzaamheid verandert van deugd in ONdeugd.

Het is erg gesteld in deze "bananenrepubliek", maar...nog NIET ROT GENOEG ! De autochtone bevolking zit nog steeds liever VOOR hun TV én ACHTER hun pc, dan "op te treden".

Ondertussen kunnen we het voorbeeld volgen van de 7 wijze maagden uit de Bijbel: het lampje stilletjes laten branden tot.....de dag van de vergelding. (waarop, helaas, de goeden het met de kwaden zullen moeten bekopen) Alhoewel...als puntje bij paaltje komt...zijn er dan wel goeden??

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 29-01-10

Stoppen Daar is maar één oplossing voor (en dat is zeker geen goede). Vorm een korps met echte "kleerkasten", die voor niks of niemand bang zijn. Geef die het recht van op te treden, hoe ze het zelf willen. Op 1 maand tijd is die mesthoop opgeruimd. Maar ja, dat is niet politiek correct zeker.

Gepost door: Bob D, Carnac | 30-01-10

NL Toch denk ik niet dat dit iets met de islam te maken heeft; het zijn gewoon jeugdbendes die moed scheppen uit de straffeloosheid in dit land. In NL zijn antillianen en surinamers trouwens crimineler dan turken.

Gepost door: Wannes | 30-01-10

Van Turken hebben we hier ook niet veel last.
Dat zijn trouwens ook geen Arabieren of Noord-Afrikanen.

Gepost door: Janice | 30-01-10

Groepsverkrachting niet vervolgd Ik weet niet hoe dit een klein item kan zijn maar dat groepsverkrachtingen(kwam vroeger bijna nooit voor en wordt dikwijls als initiatie gebruikt om bij de gang toegelaten te worden) als een -bijna- verborgen zinnetje wordt vermeld daar komen mijn haren rechtop van staan.

Indien het werkelijk zo is dat er geen opvolging of vervolging is dan weet ik wat te doen als het ooit bij mijn kinderen moest gebeuren.

Mss was het de schuld van de meisjes, niet omdat ze kort gerokt waren (dat mag al 20 jaar niet meer) maar omdat ze geen hoofddoek droegen.

Dit zijn Zuid Afrikaanse toestanden waar we onmiddellijk van af moeten.

Gepost door: Den Amerikaan | 01-02-10

- Om het probleem Brussel "clean" te krijgen stel ik voor om niet te gaan zoeken
naar "kleerkasten".
Laat gewoon gedurende één maand alle para's, die momenteel gedwongen in het buitenland de veiligheid van die landen moeten verzekeren, eerst en vooral de veiligheid in onze steden terug blijvend herstellen.
Dan zouden ze trouwens zin- en eervol werk kunnen afleveren op korte termijn.
- Voor jonge criminelen is er volgens onze politiekers te weinig opvangplaats ?
De leegstaande en verkommerde kazernes bieden volgens mij nog véél te veel luxe.
Omhein gewoon een groot stuk braakliggende grond en voorzie er de nodige electrische spanning op (min 10 000V).
Gebruik de overtollige rudimentaire militaire tenten als onderdak voor die "brave ketjes".
Menu voor de eerste week: betonkoeken.
Nodig bewakingspersoneel voor drieploegenstelsel:
3 bewakers + 3 pittbulls.
Zo creëer je in de kortste keren héél véél plaats (zelfs te véél).

Gepost door: JeanV | 02-02-10

De commentaren zijn gesloten.