05-04-10

Vlaamsnationale radicalen en islamfundamentalisten één front !?

http://www.ritadebont.org/a/index.php?option=com_content&...

Vlaamsnationale radicalen en islamfundamentalisten één front !?

Als we Tom Naegels in De Standaard van 2 april 2010 en die zelfde avond op de door ons allen gesubsidieerde VRT, mogen geloven zou er nog iets moois kunnen groeien tussen Voorpost enerzijds en enkele tientallen salafisten anderzijds.

Naegels wou ook zijn stem laten horen in het debat rond de belemmering van de lezing van Benno Barnard met als titel “Leve God, weg met Allah” op 31 maart aan de UA.

Geef toe, de titel is wat provocerend, maar dat moet kunnen in onze Westerse maatschappij. Alleen marginalen zouden zich hier tegen verzetten en hier steekt hij de salafisten in 1 zak met Voorpost, NSV, KVHV en AFF. Ik zou hier eerlijk waar niet graag tussen zitten, maar zie het ook niet zo gauw gebeuren. Zowel op de website Sharia4Belgium als de website van Vlaamsnationale radicalen kan je een pleidooi vinden tegen de koning en tegen de premier van België, maar hier houdt de vergelijking ook op al pakt Naegels met nog wat demagogische sloganpraat uit als “gevoeligheid aan kaakslagen “ en “ flirten met nazisme en fascisme”.
Zowel wat inhoud, stijl als bedreiging betreft is er een immens verschil tussen wat hij “Vlaamsnationale radicalisme” en het “islami(s)tische radicalisme” noemt.

De Vlaamse Beweging is een seculiere bevrijdingsbeweging, een verzetsbeweging van de lokale bevolking tegen verdringing en onderwerping door vreemde overheersers. Het islamitische radicalisme is een imperialistische, totalitair Godsdienstige niet-eigen overheersingbeweging, dus juist het tegenovergestelde.In tegenstelling tot oproep tot doodslag en zelfmoordterrorisme wordt er bij acties en protestmanifestaties van Voorpost, NSV, KVHV steeds expliciet opgeroepen tot orde, kalmte en geweldloosheid. Ik was persoonlijk aanwezig bij de “ in het honderd sturen” van de Belgische opera “De Stomme van Portici”. Dat was in tegenstelling tot wat Naegels in de Standaard beweert een nauwkeurig vooraf beplande actie van het op een bepaald ogenblik zingen van de Vlaamse Leeuw, waarna de actievoerders ordelijk de zaal hebben verlaten en de opera gewoon verder is kunnen gaan… heel anders dan de voordracht van Benno Barnard die men heeft moeten afgelasten uit vrees voor meer geweld. De moordenaar van Theo Van Gogh was per slot van rekening ook “geen massa”.

Het protest dat uitgaat van de radicale Vlaamse Beweging is misschien wel ( mag ik hopen) een gevaar voor België, maar zoals Naegels dan ook stelt geen gevaar voor onze democratie, omdat het er deel van uitmaakt en gericht is op de vestiging van een Vlaamse republiek.

Het Islamfundamentalisme is zowel een gevaar voor het seculiere België als voor de democratie daar het gericht is op de vestiging van een Islamitische theocratie, een staatsvorm, die lijnrecht tegenover een democratische staatsvorm staat en waar wij ons niet wensen aan te onderwerpen.

Ik wens jullie allen een vrolijk Paasfeest, geniet van de klokken en schiet niet op de klokkenluiders !

Rita De Bont
4 april 2010

12:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.