11-05-10

Weer naar de stembus

verkiezingenBinnenkort is het weer zover, u mag, zoals het in een democratie hoort, uw stem uitbrengen. Of liever… u MOET uw stem uitbrengen, want in dit ‘democratisch’ land bestaat er nog steeds een stemplicht.

Of onze keuze veel zal uitmaken wie de komende beleidsmensen zullen zijn die onze belangen moeten verdedigen is twijfelachtig, want nu al zijn er partijen die een regering samenstellen nog vóór de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dus aanvankelijk had ik zoiets van ‘ze bekijken het maar, ik speel niet meer mee’. Maar zoals er al wordt geschreven in de kranten, als niet iedereen gaat stemmen, komen weer dezelfde mensen aan het roer en zijn het inderdaad weer dezelfde ‘knoeiers’ en ‘ambetanteriken’ die aan de macht komen.

imagesverkiezingenHoe kunt u via uw stem iets veranderen?

U kunt dat uiteraard enkel in Vlaanderen.

imagesdirupoIn Wallonië worden er al plannen gemaakt om een regering te vormen met de PS en Sp.a, de Groenen en Ecolo en de cdH met CD&V.


U als kiezer hebt blijkbaar niets meer in de pap te brokken, of toch?

U kunt enkel iets veranderen via uw kiesgedrag. Stem dus deze keer op een uitgesproken Vlaamse partij.
Een partij die van Vlaams Brabant één kiesdistrict wil maken en de taalgrens gerespecteerd wordt. Een partij die werk wil maken van een grote staatshervorming, mét splitsing van de sociale zekerheid. Stem op een partij die de welvaart van Vlaanderen wil herstellen en de economie niet om zeep helpt, zoals de socialisten en de liberalen in een vorige legislatuur hebben gedaan en verder werd afgebouwd in een regering van ‘stilstand’ door de Franstalige partijen met de hulp van CD&V.

637541-98acdefb08d64f9bce9c232e9e40a517Waaraan moet u denken bij het stemmen?

U kunt natuurlijk een lijststem geven.

Dit betekent dat u akkoord gaat met de keuze van de partij en niet stemt voor personen naar keuze.

De lijststem zou niet meer bestaan mocht Groen! zich daar niet tegen hebben verzet en via het Arbitragehof haar gelijk hebben gehaald.
Voor Groen! en ook alle andere partijen is het belangrijk dat ze toppolitici als stemmentrekkers vooraan op alle lijsten zetten en wanneer die hun mandaat voor het Vlaams Parlement niet opnemen, omdat ze bijvoorbeeld al in de federale regering, de senaat of Europa zetelen, gaat dit mandaat naar de opvolgers.

imagesCAF19H50Let dus goed op de opvolgers!!! Zijn dat de juiste kandidaten voor u als kiezer?
Bekijk de lijst verder dan de eerste vijf à zes kandidaten. Wanneer de eerste kandidaten (op verkiesbare plaatsen) of de lijstduwer al ergens een mandaat bekleden, STEM ER DAN NIET VOOR!!! Stem op een andere kandidaat die verder dan de zesde plaats op de lijst staat.

Alle lijststemmen worden in een “pot” verzameld.

Een lijststem telt ook nog voor een derde mee voor de ‘stemmenpot’. Kandidaten die echter meer voorkeurstemmen halen dan het verkiesbaarheidcijfer, zijn automatisch verkozen. Dit komt evenwel niet zo vaak voor omdat de kandidaten die niet genoeg voorkeurstemmen halen, zoveel stemmen uit de bovengenoemde “stemmenpot” kunnen putten als nodig is om het verkiesbaarheidcijfer te halen, in de praktijk gaat dit echter niet verder dan de vijfde of zesde kandidaat tot de stemmenpot op is.

(Om een simpel voorbeeld te geven: als het verkiesbaarheidcijfer 250 is en de eerste kandidaat heeft slechts 178 voorkeurstemmen, dan haalt hij 72 stemmen uit de pot).

imagesCAD04VFODenk dus goed na vooraleer u op een bekende figuur stemt. Denk aan wat ze in het verleden hebben gepresteerd. Zijn ze uw verwachtingen nagekomen of hebben ze u teleurgesteld?
Waarom er dan nog voor stemmen?

Laat u ook niet beïnvloeden door de media, want u hebt zeker ook al gemerkt dat Johan Vande Lanotte te pas en te onpas (meestal dat laatste) voor de camera wordt gehaald voor een interview.
Dat is ook één van mijn favoriete columnisten, Koen Meulenaere niet ontgaan.

dyn006_original_150_110_pjpeg_2526183_ede7be57e95ef2c335d7fe5f4695f611Hij schreef in Knack vorige week het volgende:

“En steeds weer blijven ze Johan Vande Lanotte interviewen. Zonder concurrentie de grootste knoeier uit de laatste tien jaar Belgische politiek. Erger dan Yves Leterme, want dat kan dus Alles, maar letterlijke álles waaraan de Baard zijn fikken steekt, draait uit op een fiasco.We kunnen er niet aan doen dat het vervelend wordt, we zullen het lijstje blijven opdreunen, tot ze het eindelijk snappen.

Het hotelakkoord van Sabena, afgesloten zonder de bevoegde minister of de voorzitter van de raad van bestuur in te lichten.
Resultaat: door een flater die een schoolkind niet eens begaat 54 miljard frank aan belastingsgeld zomaar weggegooid.

De verkoop van ABX Logistics: met 30 miljoen euro erbovenop gratis weggegeven aan de Britse groep 3i, die eerst diezelfde 30 miljoen in Electrawinds investeert en minder dan een jaar later hetzelfde ABX voor 600 miljoen euro van de hand doet.

Daarnaast heeft de Baard ook Electrabel voor een appel en een ei aan de Franse verkwanseld, waardoor we ons de rest van onze dagen blauw zullen betalen aan energie.

Zijn begrotingen waren puur bedrog, daarover zijn naderhand zelfs zijn eigen medewerkers, en die van de ex-premier, openhartig geweest. Door de verkoop van gebouwen en het overnemen van pensioenfondsen (o.a. Belgacom) twee initiatieven die de overheid nog eeuwen in een financiële wurggreep zullen houden, sloot hij balansen die anders diep in het rood waren geëindigd in evenwicht af.

Zijn Zilverfonds is een van de frappantste gevallen van zwendel uit de geschiedenis van de staatsfinanciën. Samen met Guy Verhofstadt heeft hij nagelaten de meevallers van een kortstondige economische groei en een lage rente te gebruiken om onze openbare schuld binnen aanvaardbare perken te loodsen, en heeft zo de welvaart van vele toekomstige generaties bij voorbaat verknals.

Herschaalde kopie van johan_vande_lanotte_17april09
En dan durft hij uit te pakken met het centrale thema van zijn verkiezingscampagne: welvaart en geluk.
Hij heeft ze net beide om zeep geholpen.”


Koen Meulenaere gaat nog verder door een hele resem fiasco’s die op het palmares van Vande Lanotte kunnen geschreven worden, op te noemen en hoe hij Oostende onherroepelijk naar de knoppen heeft geholpen.Verder schrijft hij:

“Nu zijn partij. (Sp.a)
Door zijn eigengereide en totaal verkeerde samenstelling van de kieslijsten leed de Sp.a bij de vorige federale verkiezingen een gigantische nederlaag, in één klap 30 procent van haar kiezers kwijt. Tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten gingen zo verloren en driehonderd medewerkers moesten worden ontslagen, het grootste sociale bloedbad van de voorbije jaren. De dag na dit electorale dieptepunt stelde hij eigenmachtig zijn opvolgster en een nieuwe fractieleidster voor. Die laatste nam al op de persconferentie zelf ontslag, de eerste begon aan een calvarietocht van jaren en wordt nog altijd niet voor vol aangezien.

Twee weken geleden hebben de Baard en Steve Stevaert nog achter haar rug geprobeerd zich alsnog in de regering-Leterme te wringen.

Bovendien was den Baard, de grote specialist grondwettelijk recht, het genie dat de provinciale kieskringen heeft ingevoerd (red.: samen met Verhofstadt), waardoor het land nu in een onoplosbare rechtscrisis is terechtgekomen.
Als professor grondwettelijk recht had hij zoveel respect voor de grondwet dat hij nog eerst de verkiezingen van 2007 met twee weken heeft vervroegd, om zich zo aan een uitspraak van het grondwettelijk Hof te onttrekken.

De rampzalige financieringswet waardoor de federale overheid in sneltreinvaart naar het faillissement is gevoerd, komt ook al mee uit zijn koker.

En uitgerekend deze prutser gaat zich nu opwerpen als het politieke orakel van het land?
Kunnen we nog een klein beetje ernstig blijven alstublieft? Vooral in de media?”


13:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.