12-06-10

13 juni ongeluksdag? Of het begin van een welvarende Vlaamse staat.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Di Rupo eerste minister worden. Dat hij vroeger al in opspraak kwam wegens pedofilie speelt in dit land absoluut geen rol, ze zijn hier wat gewoon!!
Hij is een linkse immigrant en dat is al voldoende om het hier ver te schoppen…een beetje pedofiel kan hier wel!!
Ik vraag mij alleen af hoe ze hem gaan ontvangen bij buitenlandse bezoeken in islamitische landen. In Egypte is hij alvast niet meer welkom, maar in de andere landen zeer zeker ook niet.

Maar laat hen maar doen. Als we deze keer een Franstalige als eerste minister krijgen zal het land misschien wel sneller gesplitst worden dan verwacht.

Want wat hebben Walen en Vlamingen in feite nog gemeen?
Niets!
We hebben zelfs geen gemeenschappelijke cultuur. Wat Vlaanderen en Wallonië nog bindt is de monarchie en de miljardenstroom vanuit Vlaanderen richting Wallonië.

Ook Brussel, met zijn 19 baronieën kosten ons enorm veel geld. De grootste fout die men ooit heeft gemaakt is van het Vlaamse ‘Broekzele’ een apart gewest maken.
We mogen Brussel echter niet zomaar laten vallen, tenzij het een Europees district wordt, onderhouden door de EU met een eigen stadsbestuur.

Brussel mag echter in geen geval naar Wallonië gaan. Want de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk hangt enkel af van het al dan niet meebrengen van Brussel.

In Brussel wonen nog slechts 5% Vlamingen, voor het overige leeft er een enorm grote gemeenschap moslims die sommige gemeenten onleefbaar maken. Verder zijn er Europeanen uit diverse EU-lidstaten die leven en werken in Brussel. Brussel is dus geen Waalse, noch Vlaamse hoofdstad, maar eerder een Europese hoofdstad.

Elke gemeenschap zowel in Wallonië als in Brussel gaan zowel cultureel, sociaal als economisch hun eigen weg maar worden vooral in stand gehouden met Vlaams geld.
De federale regering bestaat uit Vlaamse en Franstalige partijen die electoraal slechts verantwoording hebben af te leggen aan de eigen gemeenschap, ook al stellen Franstaligen zich dankzij hun weigering om B-H-V te splitsen, verkiesbaar tot diep in het Vlaamse land.

Communautaire twisten worden steeds beslecht in het voordeel van Wallonië en Vlaamse initiatieven worden door Franstalige politici geboycot of stuiten op een Waals ‘Non’.
Wallonië neemt echter geen enkel initiatief om haar eigen economie aan te zwengelen en de PS spreekt nu reeds over een meeruitgave van 7 miljard. Een Staashervorming betekent voor Di Rupo 'meer geld voor Brussel'.
Dan weet u toch als Vlaamse kiezer, wie dat zal mogen betalen? Dan weet u ook waarom uw pensioen zo miniem blijft ook al hebt u uw hele leven de hoogste belastingen betaald?

Wallonië werkt remmend op de welvaart van beide landsdelen en ook al vind ik heel wat Walen enorm vriendelijke mensen en hebben ze het mooiste stukje België waar ik graag vertoef, wil ik niet langer de hoogste belastingen van Europa blijven betalen voor de onbekwaamheid van hun politici en het in stand houden van de sociale hangmatcultuur van een groot deel van de Waalse bevolking.

Ik wil ook niet blijven betalen voor de 40% beambten onder de actieve bevolking.
Wallonië moet eindelijk leren op eigen benen te staan. Solidariteit moet vrijwillig zijn, als het 'voelbaar' verplicht wordt is het slavernij.

Vlaanderen moet haar eigen huishouden kunnen besturen en de eigen inkomsten en uitgaven beheren. Vlaanderen moet zelf kunnen beslissen. (Nu beslist Wallonië bvb. over het migratiebeleid, maar ze sturen alle nieuwkomers naar Brussel of Vlaanderen).

Enkel op die manier kan de economie terug worden aangezwengeld en kan de werkgelegenheid terug worden gestimuleerd. Door lage kosten op lonen te heffen kan Vlaanderen aantrekkelijk gemaakt worden voor zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven.

Er is geen andere mogelijkheid om uit de impasse te geraken dan te streven naar een onafhankelijk Vlaanderen, een kleine staat met zes miljoen inwoners maar welvarender dan de meeste grote landen met tien maal meer inwoners die als laatsten tot de EU zijn toegetreden.

Stem zeker niet links, iedereen heeft vast al de 50 redenen om niet voor Sp.a te stemmen gelezen, maar sedert de paarse regering zijn er nog 50 redenen bijgekomen.
Kijk naar de landen met een links bestuur, zij ziten nu in zware financiële problemen, landen zoals Griekenland, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië.

Het klinkt trouwens nogal ongeloofwaardig om Vanden Lanotte te horen fulmineren tegen Suez, terwijl hij zelf Electrabel aan Suez heeft verkocht. Dat is de reden dat we nu voor onze elektriciteit enorm hoge tarieven moeten betalen aan Parijs. Daarbovenop hebben ze nog nagelaten Suez belastingen te laten betalen voor het openhouden van atoomcentrales.
En hebt u nog iets gehoord van het Zilverfonds, de lege spaarpot voor de pensioenen?
Ik schreef het vroeger al…hoe dom moet je zijn om minister te mogen worden bij Sp.a of PS?

Vergeet ook vooral niet dat Open VLD en Sp.a sedert 1990 hebben nagelaten om in een periode van hoogconjunctuur geld te sparen en ze daarna alle belangrijke bedrijven en gebouwen hebben verkocht aan het buitenland om hun budget te doen kloppen.

Stem dus vooral niet op linkse partijen, want hun enige zorg is hoe ze het geld dat in uw zak zit, in die van henzelf kunnen krijgen.

Vlaanderen kan een volwaardige en welvarende staat binnen de Europese gemeenschap worden als u stemt voor een V-partij. Maar dan moeten de V-partijen ook onderling stoppen met elkaar te bekladden.
Er moet NU dringend gewerkt worden aan de toekomst.

18:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.