28-06-10

no law abridging the freedom

stanley-mcchrystal“The land of the free and the home of the brave” of is het toch zoals je zo vaak hoort in de VS “land of the free because of the brave”?

‘Freedom of speech’ is in de Verenigde Staten een absoluut recht en wordt beschermd door de ‘First Amendment’ en daarin zit begrepen, het recht om kritiek te uiten op de regering, haar vertegenwoordiging en zelfs onpopulair en smakeloos gedachtegoed dat de meeste mensen misschien doen walgen zijn toegelaten. De First Amendement maakt enkel uitzondering op obsceniteiten, kinderporno, bedreigingen en ongeoorloofde reclame. Daarnaast zijn er nog enkele zaken die moeten gerespecteerd worden, zoals copyright, fairplay tijdens politieke campagnes. Ook oproepen tot geweld en laster zijn niet toegelaten.


McChrystal deed in een interview met het blad Rolling Stone een aantal kritische uitspraken over president Obama. De kritiek die generaal MCChrystal had op het Afghanistanbeleid van Obama viel niet in goede aarde. Hij was pas sinds een jaar commandant van de internationale troepenmacht in Afghanistan die in augustus 150.000 militairen moet bedragen.

Obama stuurt 30.000 extra militairen, maar volgens ingewijden was McChrystal niet blij met het voornemen om juli volgend jaar al weer de eerste eenheden terug te halen.
Ook zijn directe medewerkers lieten zich laatdunkend uit over de regering.

Daarvoor werd hij op het matje geroepen bij Obama die volgens zijn woordvoerder ‘heel boos’ was. De generaal van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan werd plots van zijn post ontheven en vervangen door de vroegere opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak, generaal David Petraeus.

De nederige verontschuldigingen van McChrystal hebben hem niet geholpen, in ‘the land of the free and the brave’ wordt een fout als deze niet vergeven. Hij werd verplicht om ‘vrijwillig’ zijn ontslag te geven.

Hoe verkeerd en respectloos zijn uitlatingen ook mogen geweest zijn, de First Amendement werd met de voeten getreden. Een soldaat in oorlogsgebied die verkeerde en zelfs laatdunkende uitlatingen doet over zijn meerdere – en heel belangrijk…een burger – mag misschien op het matje worden geroepen, maar zeker niet ontslagen worden.

"no law abridging the freedom" (Geen wettelijke beknotting op de vrijheid) zeggen juristen in de VS, en gelijk hebben ze.

17:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.