14-10-11

Wie wil er een Waalse socialist als premier? Ik in ieder geval niet!

In feite is het toch wel straf dat landen die zo goed als failliet zijn toevallig socialisten aan de macht hebben. Ons land staat er economisch al niet te best voor, maar blijkbaar gaat de neergang van onze economie niet snel genoeg voor sommigen, dus komt er een socialist aan het hoofd van het land.

Maar wat betekent dat nu eigenlijk dat socialisme? Wat hebben ze te bieden via hun communisme, stalinisme, maoïsme, leninisme, trotskisme, marxisme en de rest van de –ismen? Buiten hun blinde naïviteit komen ze wel trots uit voor hun anti-oorlog – anti-geweld – anti-militarisme – anti-kapitalisme – anti-semitisme en hun (nep)pacifisme. Maar wat hebben ze ons te bieden? Is er ergens één socialistisch of communistisch land dat ooit iets heeft gepresteerd waar hun eigen bevolking beter van werd? Het enige wat we horen is corruptie en vervolging van andersdenkenden.

USSR  (Unie van Socialistische Sovjet Republieken), Cuba  (Socialistische revolutie), China, Noord-Korea, Laos, Vietnam, DDR, Roemenië, Bulgarije, Polen,......... Allemaal landen waar links het voor het zeggen had of nog steeds heeft, en wat is er van terecht gekomen? China mag dan ondetussen wel een enorme economie hebben opgebouwd, maar wat heeft de doorsnee Chinees daar aan? De ver van mijn bed show zegt u? Vergeet het maar, kijk naar wat decennia socialistisch bestuur met Wallonië heeft aangericht, ga eens rondduinen in de Borinage

De multiculturele samenleving, dat wat we allemaal moeten aanvaarden. Wat heeft het ons gebracht?  Een groot percentage “gasten” in onze gevangenissen zijn hier zelfs niet geboren. Velen van hen kenden een crimineel gedrag vanaf het prille begin dat ze aankwamen in ons landje. Gelukkig niet allemaal, en het zou niet eerlijk zijn om de harde werkers en geïntegreerden die er ook zijn, over één en dezelfde kam te scheren van de criminele vreemdeling. Maar wat zien we dan?  Daar zijn de linkse sturmtruppen alweer, die de werkgever verplichten en belonen om bijvoorbeeld toch een dergelijke crimineel in dienst te nemen, iemand die aan alle westerse normen lak heeft.

Waar staan de linkse denkers nu eigenlijk voor?  Ze willen de perfecte wereld maar gaan er van uit dat elke mens hetzelfde denkt. Diegene die dat niet doen moeten maar verplicht worden. Geen oorlog, maar desnoods voeren ze daar oorlog voor.  Velen zijn tegen wapens, maar verkopen ze je wel, kortom zij noemen zich “pacifisten” maar zijn het niet. Hebben ze wel iets om fier op te zijn? Wie waren die grote “voorbeelden” van vele van deze mensen, wie waren hun lichtpunten die ze nu soms liever vergeten?

 

Neem nu bvb Hitler. Hitler was een korporaaltje dat is groot geworden dankzij het socialisme. Hij werd ontdekt door Anton Drexler van de Deutsche Arbeiterspartei de DAP een links partijtje dat tegen het kapitalisme was en tegen de joden. Blijkbaar is er nog niet veel veranderd ….

Uiteraard krijgen we weer de commentaar dat Hitler geen socialist was. Hitler kwam openlijk uit op zijn socialist zijn, hij zei, ik citeer Toland even: “We are socialists, we are enemies of today's capitalistic economic system." Laat dit nu toevallig hetzelfde zijn wat elke communist/socialist uitroept. Nu gaan er  opnieuw reutelen dat dit een eenmalige uitspraak was die uit zijn context gerukt werd. Wel speciaal voor hen citeren we dan even Goebbels “"Wir sind Links und verachten das Rechte Burgerblok."

Of wat dacht u van Benito Mussolini? Benito Mussolini werd geboren in Predappio als zoon van een socialistische - revolutionaire smid. Mussolini studeerde voor leraar, maar hij bleef geen leraar. Het revolutionair socialisme trok hem meer aan en hij sloot zich aan bij de Socialistische Partij van Italië (PSI). De PSI was over het algemeen een revisionistische partij, maar bezat wel een sterke, linkse en marxistische vleugel. Mussolini sloot zich aan bij de marxistische vleugel. In 1909 werd Mussolini secretaris van de socialistische vakbond van Trentino (Zuid-Tirol). Hij schreef tal van socialistische brochures met een sterk antimilitaristisch en antiklerikaal karakter. 1912 werd Mussolini hoofdredacteur van Avanti! ('Voorwaarts'), het marxistische blad.

Tenslotte kunnen we ook het volgende in beschouwing nemen. Tot ruim in de jaren ‘50 waren er goelags (concentratiekampen) in de Sovjet Unie. Daar stierven ongeveer 30 miljoen mensen. Mao Zedong en de andere leiders van China hebben in de naam van socialisme-communisme  ongeveer 50 miljoen mensen om het leven gebracht.

En de culturele revolutie mogen we evenmin vergeten, de Tiananmen afslachting en de Chinese versie van de concentratiekampen, de laogai.  Fidel Castro, waar Steve Stevaert zo hoog mee oploopt, heeft duizenden mensen laten ombrengen. Politieke gevangenen, politieke vervolgingen, mensen, journalisten, schrijvers werd het zwijgen opgelegd…. Enfin, het komt velen wel bekend voor.  Pol Pot van de Rode Khmer heeft 3 miljoen mensen omgebracht in de naam van het socialisme.  Noord-Korea heeft al meer dan 1,5 miljoen mensen omgebracht.  Hitler 20 miljoen en zijn kompaan Stalin 30 miljoen.

En dan hebben we de voorbije, en deze eeuw, nog de tal van linkse gewelddadige en terroristische groeperingen gekend, zoals de P.K.K, de D.H.K.P.C, de Rote Armee Fraktion (RAF), de Cellules Communistes Combattantes (CCC),  De Rode Brigades (Brigate Rosse). En daarnaast heb je nog de verschillende linkse groepjes die er een sport van maken om alles te vernielen en brand te stichten tijdens betogingen, zoals Antifa of de knokploegen van AFA of wat te denken van de Hansburg Militie die nauwe contacten heeft met de CAP van Jef Sleeckx. Het wordt tijd dat in Vlaanderen zelfs de goedmenende “linkse” kiezer bewijst dat hij niet de spreekbuis wil zijn voor extreme groeperingen die alleen maar staan voor geweld. Het kan nooit de bedoeling zijn dat “verdraagzaamheid” word omgezet in een blinde steun aan terroristische groeperingen die al duizenden doden op hun geweten hebben. Vlaanderen mag enkel een tweede vaderland zijn voor de echte vluchtelingen die zich willen integreren, zich aanpassen aan onze wetten, waarden en gewoontes. Vlaanderen mag geen thuishaven zijn voor PKK’ers, Jihadisten, Hamas, Al Qaeda leden of andere terroristen die zogezegd ‘in naam van de vrijheid” bloed aan hun handen hebben. Maar Vlaanderen mag in geen geval de  macht in handen geen van een Waalse socialistische partij die als doel heeft Vlaanderen leeg te zuigen en van de kaart te vegen. Vlaanderen mag geen macht in handen geven van socialisten die al decennia lang van het ene corruptieschandaal in het andere zijn verzeild.

 

20:17 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.