26-03-10

Waar blijft Jean-Luc Dehaene nu?

Vroeger hield ik soms wel wat krantenknipsels bij in mijn zoektocht naar inspiratie voor een artikeltje. Het kwam er niet altijd van en de doos heb ik deze week leeggemaakt en weggegooid. Toch vond ik nog een opmerkelijke uitspraak van Jean-Luc Dehaene in een krantenknipsel van 24 januari 2005, waarin hij zich in verband met de splitsing van B-H-V afvroeg: “Waar blijft Verhofstadt nu?”

En terecht, want Verhofstadt had zijn burgermanifest totaal vergeten en had zelfs de Walen omgekocht met miljarden subsidie voor het Franstalig onderwijs om toch maar premier te mogen worden, met als gevolg dat hij gewoon een vazal van de Franstaligen werd.

Dehaene vond toen dat ‘Verhofstadt maar eens uit zijn pijp moest komen. “Hij is de premier, hij moet de leiding nemen van de gesprekken over Brussel-Halle-Vilvoorde, want anders komt er niets van terecht en zal de zaak helemaal vastlopen”, zei hij toen in Terzake.

IJdele hoop bleek toen en ook nu nog. Want wie voert nu de gesprekken? Wie moet er nu onderhandelen? Jean-Luc Dehaene himself maar niemand hoort er iets van.

De enige die men wel hoort in deze splitsing van de kieskring (waar Waalse Brusselaars zich verkiesbaar kunnen stellen in Vlaanderen) is de Vlamingenhater Maingain die zegt ‘niet gehaast te zijn in de onderhandelingen over B-H-V'.

"We gaan onze tijd nemen. Ik ben niet bereid in sneltempo nachten en weekends te doen. Indien Jean-Luc Dehaene de tijd heeft genomen om voorstellen voor te bereiden, zullen wij ook de tijd nemen om die te analyseren", aldus Maingain.

Nochtans ging er voor Pasen een oplossing op tafel liggen, werd gezegd. Het zullen zoals steeds ‘vijgen na Pasen’ zijn.

Maingain zegt niet te vrezen voor een stemming van Vlamingen tegen Franstaligen in mei in het parlement. "De Vlaamse partijen beseffen dat ze geen enkele mogelijkheid hebben dit af te dwingen. Van zodra dat gebeurt, valt de regering.

De lafheid van de Vlaamse politici kennende vraagt de FDF’er zich af of de CD&V, die de premier, de minister van Buitenlandse Zaken en, met Herman Van Rompuy, de permanente voorzitter van de Europese Raad levert, bereid is de verantwoordelijkheid van een grote crisis op zich te nemen aan de vooravond van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Blijkbaar niet, want bij onze Vlaamse politici telt vooral ‘eigen zak eerst’!! Ze denken dat ze door een Vlaamse premier te leveren zeggenschap hebben over het reilen en zeilen in dit land. Maar dat is onzin.
Alle belangrijke ministerposten zijn in handen van Walen en wie premier wil zijn - en blijven - moet dansen naar de pijpen van de Franstaligen.

De meerderheid in dit land is in feite een 'verwaarloosbare minderheid' alleen al door de verdeling van de stemmen bij de verkiezingen - waarbij 1 Vlaamse stem telt voor 1,5 Waalse stem...
Onrechtvaardig en ondemocratisch!!

Mocht de splitsing van de kieskring worden opgelegd, dan zou de uitbreiding van het Brusselse gewest voor Maigain onvermijdelijk worden.

Uiteraard met Vlaams grondgebied, want volgens hem is de uitbreiding van Brussel de beste herfinanciering.

Uiteraard!! Voor Franstalige politici in Vlaamse gemeenten, want met de stemmen in Brussel alleen zullen velen de kiesdrempel niet halen!! Daarvoor rekenen ze op de massa Franstaligen die zich hebben gevestigd in de rand.

Blijkbaar hebben Franstaligen het moeilijk om de wet te volgen. Ik vraag mij dus ook af, ‘Waar blijft Jean-Luc Dehaene nu?

12:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Ook wel grappig: Veel Turken vinden Nederland vol!

--------------------------------------------------------------------------------25-03-2010 nederlands dagblad

Veel meer Turkse Nederlanders vinden dat Nederland te veel migranten telt dan Nederlanders zelf.

DEN HAAG - Veel meer Turkse Nederlanders vinden dat Nederland te veel migranten telt dan Nederlanders zelf. Ze zijn ook veel meer op zichzelf dan andere bevolkingsgroepen.

Huwelijken en vriendschappen vinden voornamelijk plaats in het eigen Turkse netwerk. Omgang met andere groepen van de samenleving is er nauwelijks. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie.

Het percentage Turken dat vindt dat de grens van het aantal migranten is bereikt is 58 procent, tegen 44 procent van de Nederlanders. Van de Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders vindt ongeveer 33 procent dat er te veel buitenlanders zijn.

De onderzoekers van het SCP komen tot de conclusie dat een hoge concentratie allochtonen in een buurt niet veel uitmaakt voor de kansen die men heeft. De kans op werk dan wel een uitkering, hangt meer af van zaken als onderwijs en taal dan de omgeving.

Wel heeft de onderlinge samenhang in een wijk gevolgen voor zaken als criminaliteit en leefbaarheid. Die samenhang komt beter tot stand als er sprake is van een vermenging van verschillende bevolkingsgroepen. Uit het onderzoek blijkt dat in wijken met weinig onderlinge samenhang en een snel wisselende samenstelling, de kans op criminaliteit toeneemt en de leefbaarheid achteruit gaat.

10:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-03-10

Inpakken en wegwezen?

leave


Hoge schulden, steden in crisis en werkloosheid in opgang. Engeland heeft al eerder crisissen meegemaakt, maar deze keer is het anders. Volgens sommigen is de enige verstandige oplossing – inpakken en wegwezen!

Het overheidstekort in percentage van het bruto nationaal product bedraagt in Engeland 11,8 % wat neerkomt op een staatsschuld van 60 %, om een vergelijking te maken met Griekenland, daar bedraagt het 12,7 % met een staatsschuld van 120,4 %. België heeft een tekort op het bnp van 5,9 % en een staatsschuld van 97,9 %. Ook hier ‘inpakken en wegwezen’? Blijft alleen nog de vraag ‘waar naartoe’!!

16:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Nieuwe denktank

De denktanken Cassandra, Nova Civitas en WorkForAll houden ermee en gaan nu samen op in een brede Vlaamse liberale denktank: LIBERA! De studie van economie en crisis, democratisering, rationalisering en Europese thema's zijn de topprioriteiten.

bokesteinDe nieuwe denktank "LIBERA!" verenigt liberale initiatieven en reikte op 19 maart de traditionele Prijs van de Vrijheid uit aan Frits Bolkenstein tijdens een bijeenkomst in het Antwerpse Crowne Plaza hotel.

Gerolf Annemans was ook onder de aanwezige toehoorders en schreef er over op zijn website

Gisteren had ik het nog maar net over Frits Bolkenstein die onlangs in Knack toegaf dat het vrije verkeer van personen ‘de verkeerde kant’ opging, maar zijn toespraak op de bijeenkomst van Libera! is absoluut een aanrader.

Is Libera! concurrentie voor de denktank Liberales, waar ik vroeger wel af en toe eens naar ging luisteren? Ze lijken mij in ieder geval realistischer, jammer dat ik het niet eerder wist.

16:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-03-10

Er gebeurde ondertussen...

Vanalles...Maar er gaat blijkbaar geen dag meer voorbij zonder moorden of diefstallen.

Nu ik gisteren wat tijd had om te schrijven, liet Skynet het plots afweten. Ondertussen is er natuurlijk al weer heel wat gebeurd.

De politieagent, Eduard Strijckers, die op een laffe manier in de rug werd geschoten door een moordenaar die eerst zijn 15-jarige zoon had omgebracht, werd begraven en kreeg postuum een ereteken. Het zoveelste ‘faits-divers’ volgens sommige Brusselse politici.

imagestrEen vijftal keer is er alweer een trein door het rood gereden en twijfelt men of het rode licht, waar de treinramp gebeurde, niet faalde.

Maar er is ook goed nieuws. Dankzij de goede resultaten die Belgacom vorig jaar boekte, zal een dividend van 394 miljoen worden uitgekeerd aan de Belgische staat in plaats van 300 miljoen die werd verwacht voor 2010.
Een meevaller dus. Eerst gaat er al 113 miljoen naar de Europese Unie en de overheid kan ook de torenhoge huur van 30 miljoen per jaar voor een gevangenis in Nederland betalen, 13,6 miljoen euro wordt gebruikt voor het Myrrha-onderzoeksproject naar nucleaire energie in Mol, de politie krijgt kogelvrije vesten en er zal worden geïnvesteerd in de brandweer. En ook de geïnde boetegelden vielen mee, maar daar gaat toch weer, zoals altijd, 63% van naar Wallonië, terwijl de meeste boetes hier worden geïnd.

imagesbodyMaar er is ook grappig nieuws. De nieuwe bodyscanners zorgden al voor een eerste ontslag in Engeland. Een veiligheidsagent die het toestel in Heathrow bedient, maakte een scan van een collega en zei, “Ik ben dol op die gigantische tieten”.
Ik vraag mij af of moslims ook gaan toestaan dat hun vrouwen gescand worden, veel zal er dan wel niet meer gevlogen worden, tenzij ze nu net die ‘doelgroep’ niet gaan verplichten om voorbij dat machientje te lopen natuurlijk.

imagesFaridWant dat onze dierbare asielzoekers en allochtonen een streepje voor hebben bewees men niet alleen via een uitbetaling van 500 euro per dag per persoon, maar ook Farid ‘Le Fou’ die vanwege zijn agressief gedrag al 18 keer naar een andere gevangenis werd overgebracht, krijgt 5000 euro schadevergoeding van de rechter omdat hij een ‘te strenge behandeling in de gevangenis’ krijgt. Die strenge behandeling was niet meer dan geboeid zijn cel verlaten… maar volgens zijn advocaat heeft dat bijgedragen tot zijn psychische aftakeling en daarom krijgt hij een schadevergoeding van uw en mijn belastingsgeld. Misschien zou die arme man liever zijn straf verder uitzitten in Noord-Afrika?

En let vooral goed op wanneer u in straten met hoge flatgebouwen wandelt, want het liedje gaat wel over ‘"It's Raining Men", maar het regent ook soms vrouwen. Helaas met desastreuze gevolgen voor diegene die haar op zijn hoofd krijgt. De arme man van 72 werd verpletterd toen hij de vrouw, die van haar balkon op de twaalfde verdieping sprong, boven op hem kreeg. De man was op slag dood.

imagesCAEWJ945En dat wij de beste rechters ter wereld hebben, bewees rechter Geneviève Denisty.
Laurent Fivéz, die al drie keer slachtoffer was van een home- en carjacking en daarom wilde verhuizen, moest zijn renovatiepremie terug betalen omdat hij er net geen vijf jaar woonde. Door de overvallen waren ze zo danig getraumatiseerd dat ze eerder verhuisden en hij zelfs zijn huis ver onder de marktprijs verkocht voor amper 170.000 euro. De reactie van de rechter was om achterover te vallen, want ze vond dat wie in een mooi huis woont en met een Jaguar rijdt in een arme streek als Charleroi, vraagt om overvallen te worden. Ja zeg, is dat niet hetzelfde als wat moslims zeggen over vrouwen met korte rokjes? Dat die vrouwen die veel van zichzelf laten zien hun waren aanbieden als vlees bij de slager en ze dan vragen om verkracht te worden? Het is even absurd, even onaanvaardbaar. Die rechter zou meteen moeten ontslagen worden.

B4_GEA2NRMMP_1+FOASsharia_jpg_275In Het Nieuwsblad staat vandaag een opmerkelijk interview met sharia4belgium, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleID=982NU7O4&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb


thumb_act_20100324chinese_afficheEn Filip Dewinter viseert nu ook China, schrijft HLN.
Of liever, het Vlaams Belang.
Dat het niet meteen een geslaagde campagne is vanwege de onduidelijkheid is een feit. Dat het de bedoeling is om te scoren bij de werknemers van Opel ook.
Maar dan meteen ook beweren dat FDW tegen de vrijhandel en globalisering is, en dan een artikel schrijven zoals HLN doet waar de haat vanaf druipt, is ook een brug te ver.
Economisch protectionisme kan soms de redding brengen in tijden van crisis. Een drietal jaren geleden heeft Sarkozy ook aan Europa de toelating gevraagd om de invoer van buitenlandse auto’s (buiten de EU) te beperken om Peugeot te redden. Merkel betaalde miljarden om Opel in het land te houden, maar kleine landen met een beperkt budget zoals wij, kunnen dat niet.

Niemand is tegenstander van de vrijhandel, maar de bedoeling was wel dat iedereen er beter van werd.
Nu zien we vooral onrecht en ongelijkheid. Arme mensen worden nog armer en rijke rijker. Maar bij de diverse Europese naties gebeurt net hetzelfde, kijk maar naar Griekenland of Spanje en zelfs naar ons eigen land. Eén op de drie burgers in dit land kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen.
Veel bedrijven wijken uit naar lage loonlanden met als gevolg dat we zelf meer werklozen krijgen. De grote multinationale bedrijven fuseren, worden groter en sterker en wat ze ook doen, niemand kan hen nog raken en ze drukken hun stempel op de politiek en doen verder gewoon wat ze willen.

Er wordt volgens mij dus vooral verwezen naar de uitwassen en de gevolgen voor de Europese economie van de wereldwijde vrijhandel.... meer niet!
Bovendien, als Bolkenstein in Knack al zegt dat het met de globalisering de verkeerde kant opgaat, dan zal er toch wel iets verkeerd lopen.

Dit was dan ongeveer weer.


Als er iets niet klopt, mag u mij gerust verbeteren, maar dan liefst op een geciviliseerde manier.

18:51 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-03-10

Wie wil een 'maakbare maatschappij'?

Tot voor een paar jaren kon men nog op Indymedia en andere linkse sites lezen over 'vadertje Stalin' en hoe goed het toen allemaal wel was.

Onze samenleving moest gevormd en gekneed worden naar het socialistisch model zoals in de Sovjet-Unie.
Sommigen spreken nog altijd vol tederheid over hem, en ze zingen nog steeds de internationale, het Sovjet volkslied tot 1944.

In deze tamelijk lange documentaire hoort u de waarheid en mooi is die in geen geval.

Een maakbare maatschappij? Voor mij niet...

http://ineuropa.nl/programmas/36788896/afleveringen/37523444/?episode=37523444

14:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-03-10

Neem liever het ‘openbaar vervoer’, dat is veiliger (zegt men).

Man 'morst' sperma op tiener in tram

Toen Alhamim A. in oktober vorig jaar aan het masturberen was op de tram, ‘morste’ hij sperma op een dertienjarige jongen.

Nadat de 13-jarige was bekomen van wat er op 21 oktober rond 8u op de tram in de Kerkstraat was gebeurd, stapte hij met zijn moeder naar de politie. Alhamim A. (37), een illegaal uit Soedan, had in een volle tram gemasturbeerd en de jongen, die naast hem stond, kreeg daarbij sperma op zijn schoenen en jas.

Zelfs na het zien van camerabeelden van De Lijn ontkende Alhamim dat hij dat was, maar enkele dagen later kwam hij toch met een verhaal op de proppen. In de tram zouden enkele meisjes heel dicht tegen hem hebben gestaan en dat zou hem opgewonden hebben. Hij had zijn broek losgemaakt en zo per ongeluk de jongen besmeurd.

De 13-jarige houdt vol dat de man - wat op de beelden te zien is - opvallend dicht bij hem kwam staan, zonder dat er meisjes in de buurt waren. De deskundige die Alhamim onderzocht, noemt hem een perverse persoon zonder schuldbesef.

De aanklager eist twaalf maanden en 550 euro. De advocate meent dat haar cliënt wel schuldinzicht heeft en zich erg schaamt. Zij pleitte voor een opschorting. De jongen vraagt 450 euro voor het reinigen van zijn kledij en een euro morele schadevergoeding. Vonnis op 2 maart.


bron: GVA - 16 maart 2010
http://www.gva.be/antwerpen/antwerpen-noord/man-morst-sperma-op-tiener-in-tram.aspx

17:51 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-03-10

Reactie van de islamitische extremisten 'sharia4belgium'

Vorige week heeft Peter Velle en het comité voor ex-moslims, nu ‘People Against Islam’ de extremisten van sharia4belgium uitgenodigd voor een debat rond de islamisering en een gezamenlijk interview door een ervaren onderzoeksjournalist van ‘de Standaard’.

Dit was hun antwoord (inclusief spelfouten):

geachte,

na een uitnodiging te hebben gekregen van u met een uitnodiging voor dialoog hebben we een uitgebreidde studie gedaan van jullie comité en constateerden we dat er absoluut geen plaats voor dialoog is met jullie. Eerst en vooral beschrijven jullie het comité als zijnde ex-moslims maar voor ons zijn jullie nooit moslim geweest en daarvoor kunnen jullie geen ex-moslims zijn, de strijd die jullie aangaan tegen de islam onder het mom van ex-moslims kan misschien lukken bij de media maar wij weten beter. Bij deze vragen wij jullie berouw te tonen en toe te treden tot het licht van de islam en het duivelse pad dat nu door jullie bewandelt word te verwerpen.

Allah de verhevene zegt in de koran hoofdstuk 2 vers 217:

"...Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige - diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomende. Dezulken zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin verblijven. "

Wij wensen geen dialoog aan te gaan met jullie , wij eisen dat jullie onmiddelijk stoppen met jullie aanvallen tegen de islam en de moslims en tenslotte nodigen wij jullie opnieuw uit naar de islam...

sharia4belgium group.
http://sharia4belgium.webs.com/

23:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Een stap te ver.

In de Zevende Dag werd verteld dat er in ons land Congolese militairen (moordenaars en vrouwenverkrachters) zouden meestappen in het defilé op 21 juli en in ruil zouden dan Belgische militairen mee mogen paraderen in de stoet van de ‘Democratische (what’s in a name) Republiek Congo voor hun 50ste onafhankelijkheidsverjaardag.

Ik neem aan dat ons land vertegenwoordigers naar ginder stuurt, om de Chinezen geen vrije toegang tot de rijke grondstoffen van Congo te geven, maar dat is toch een stap te ver.

Ondertussen heeft De Crem al ontkent dat er een officiële uitnodiging zou zijn, maar volgens sommige bronnen zou hij tijdens een werkbezoek in Kinshasa (Crembo trekt tegenwoordig zowat de wereld rond) aan de chef van het Congolese leger, luitenant-generaal Didier Etumba, hebben gevraagd om enkele van zijn militairen mee te laten defileren. En meestal kloppen die geruchten wel.

Ik ben dus eens benieuwd hoeveel er gaan komen en hoeveel er maar zullen teruggaan.

17:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bij de beesten af...

Nu weet ik weer waarom ik een hekel heb aan 'shoppen' en al zeker nooit ga winkelen tijdens de solden.

16:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-03-10

Petitie tegen geweld en misbruik van vrouwen in Afghanistan

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/926134765?z00m=...
Meer en meer vrouwen in Afghanistan plegen zelfmoord om te ontsnappen uit een verplicht huwelijk. In moslimlanden zijn vrouwen nog steeds 2de klasburgers. Protesteer mee tegen het geweld en misbruik op vrouwen.
Teken de bovenstaande petitie en spaar uw kritiek niet.

01:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-03-10

Danzij links en politiek correct gaan we terug in de tijd.

Ongelooflijk dat een Britse het interview doet MET hoofddoek!! Maar wat hij voorstelt is al even ongelooflijk. Vrijheid en democratie zijn idolen die moeten worden vernietigd en vervangen worden door gehoorzaamheid aan Allah.

Er is een cultuurclash met het Westen die zal verdwijnen als iedereen moslim wordt...

Nu weten we waar de Antwerpse salafisten hun mosterd vandaan haalden. KLIK HIER

Deze link werd mij doorgestuurd vanuit de VS door Brigitte Gabriel, een christelijke vluchtelinge uit Libanon en zeer bekende anti-islam activiste in de VS.


Dear Janice,

On April 24th, American Congress for Truth will host its second national webcast conference, “Radical Islam: A Threat America Must Take Seriously.”

The conference will take place from 10:00 AM to 5:00 PM Eastern Time. All that is necessary to view the conference is to log in using the link immediately below, any time between 9:50 AM and 5:00 PM.

www.ustream.tv/channel/radical-islam-how-and-why-it-threa...

We have a powerful line-up of expert speakers: Brigitte Gabriel, Robert Spencer, Walid Phares, Andrew Bostom, John Guandolo, and Guy Rodgers.

It has been said “a picture is worth a thousand words.” The five minute video below is worth 10,000 words.

This is the worldview our elected representatives need to see and understand.

This is what we are up against.
This is what we need to fight.

Please spread the word, and plan on joining us on April 24th!

(Als het niet zo ver was, zou ik wel gaan...)


20:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wouter Bos (Pvda) stapt op!

Eerst doet hij de regering vallen en dan stapt Wouter Bos op als PvdA-leider en Kamerlid. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Hij zegt zich bij de komende verkiezingen niet verkiesbaar te stellen en geeft daarvoor persoonlijke redenen op, hij wil zijn kinderen zien opgroeien.

Maar wie gelooft dat? Waarschijnlijk liggen de slechte verkiezingsresultaten aan de basis van zijn beslissing en wil hij de grote nederlaag bij de volgende verkiezingen voor de Kamer niet meemaken.
Job Cohen, nog zo eentje die verkozen wordt door het grote aantal moslims in zijn stad, volgt hem mogelijk op.

19:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Te lezen op 'People Against Islam'

Antwerpse salafisten richten "Sharia4belgium" op

"Naar aanleiding van de huidige situatie van de moslims in dit land, hebben wij besloten om op te komen voor de rechten van zowel moslims als niet-moslims. Het is nu 86 jaar geleden sinds de val van het islamitische khalifaat. De tirannie en corruptie in dit land heeft de overhand gekregen, we gaan van het ene schandaal naar het andere. Economische crisissen, pedofilie, criminaliteit, de groeiende islamofobie, etc.

Zoals we in het verleden Europa hebben gered uit de duistere tijden, zijn wij nu van plan om hetzelfde te doen. Nu hebben we de juiste oplossing voor alle crisissen en dit is de naleving van de goddelijke wetten, namelijk de sharia. Wij roepen op tot de invoering van de sharia in Belgie. Laten we onszelf redden door het opvolgen van de wetten van onze Schepper, alleen Hij is de wetgever. Bij deze nodigen wij het koningshuis, het parlement, heel de aristocratie en iedere Belgische inwoner uit tot het licht van de islam. Red jezelf en je kinderen van de pijnlijke bestraffing van het Hiernamaals en gun jezelf een eeuwig leven in het Paradijs.

Beste moslimbroeders en zusters, wij roepen jullie hierbij op om jullie verantwoordelijkheid op te nemen als moslims, voorwaar Allah heeft deze gemeenschap gekozen om Zijn godsdienst en Zijn sharia te doen zegevieren op aarde."


LEES HIER VERDER:http://www.bloggen.be/nojihad/

12:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Grappig

Aflossing van de wacht op de grens van Pakistan met India. Nu weten we waar John Cleese zijn mosterd haalde. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze veel van de Britten hebben afgekeken, zoals de beharing op hun gezicht bijvoorbeeld.

12:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Het loopt serieus fout in Borgerhout

Geen bevoegdheid van de districtsraad.

Criminele feiten die door het district zelf worden aangeklaagd bij de politie krijgt als reactie dat het geen bevoegdheid is van het district! De vraag moet vanuit Antwerpen komen, maar die laten de boel maar verzieken... het gaat tenslotte om hun kiesvee.
Borgerhout is voor autochtonen zogoed als onleefbaar geworden.
De verdedigers van de multicultuur wonen echter in het veilige deel, of wat men noemt, 'Nieuw Borgerhout' achter hun plakkaatje 'Zonder haatstraat'.


De dagen dat op de spoed van het Stuivenbergziekenhuis geen slachtoffer van een messengevecht wordt binnengebracht, zijn zeldzaam. Borgerhout en omgeving zit met een serieus veiligheidsprobleem. Buurtbewoners hebben een veiligheidscomité opgericht om erger te voorkomen.

Straffe getuigenissen van medisch personeel maken duidelijk dat de bezorgdheid van de bewoners terecht is. “Er gebeurt veel criminaliteit in de straatjes ten Noorden van de Turnhoutsebaan, die nooit de media halen”, vertelt een hulpverlener.


LEES HIER VERDER

02:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-03-10

Blanke politiemannen stappen op vanwege discriminatie

donderdag 11 maart 2010 07:16 - Elsevier

Minstens tien politietopmannen zijn de afgelopen jaren vertrokken bij hun korps omdat ze hoge functies, ondanks hun kwaliteiten, niet konden bereiken.
De reden? Ze zijn man en blank. En zo ziet de politie het liever niet.

LEES HIER VERDER


14:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Weldra een moslimregering in Engeland?

Binnenkort een moslim als eerste minister?

Het hele parlement zal bestaan uit moslims?

Hun toekomst ziet er inderdaad rooskleurig uit, maar dat van de Engelsen is beklagenswaardig.
Hoog tijd om Labour eruit te wippen


11:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

België, het leukste land van heel Europa.

Wij leven toch echt wel in het leukste land van heel Europa. Zo leuk, dat ze zich zelfs in het buitenland kapot lachen als ze horen dat je uit België komt. Ik snap dus ook niet waarom men de economie wil opkrikken met het, volgens sommigen, enige exportproduct dat we, volgens de overheid, nog hebben, namelijk...‘onze brains’.
Om je kapot te lachen!!!

Maar kom, daar heb ik het even niet over.
Laat ons liever nog eens een verhaaltje vertellen over het ‘gerecht’. Ook altijd een bron van hilariteit in het buitenland.
Want de werking van ons gerecht moet toch echt alle criminelen uit de hele wereld aantrekken.
Ofwel worden criminelen niet veroordeeld, ofwel veroordeeld maar niet in de gevangenis gestoken, of ze moeten toch naar de gevangenis en ontsnappen of de rechter laat gangsters vrij omdat er te weinig personeel is voor het transport van de gangsters naar de rechtbank.

Dinsdag werden twee gangsters uit Sri Lanka door de rechter vrijgelaten omdat al voor de derde keer geen personeel te vinden was voor hun transport van de gevangenis naar de rechtbank.

En hoe komt dat? Omdat er in Sint-Gillis 101 van de 340 cipiers met ziekteverlof (met de nadruk op verlof) zijn en de politie dan hun taken moet overnemen.

Als die cipiers zo overspannen zijn, dan wordt het misschien tijd om ze te vervangen. Nu er zoveel mensen op zoek zijn naar een job, kan dat zeker geen probleem zijn.

02:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Om echt boos van te worden.

Ik heb vroeger het fenomeen, ‘kamperen voor schoolinschrijvingen’ nooit gekend. KLIK HIER

Integendeel.
Toen probeerden scholen zelfs elkaars leerlingen af te snoepen omdat ze er te weinig hadden.

Nu, dankzij de vele nieuwkomers, is er zelfs geen plaats meer voor Vlaamse kinderen in Antwerpen, Gent of Brussel, want kinderen die thuis geen Nederlands spreken hebben voorrang bij de inschrijvingen.

Is dat nog normaal?

Het is toch niet de schuld van de Vlaamse ouders dat half Noord-Afrika en Oost-Europa hier komt wonen? Waarom krijgen ze dan een voorkeursbehandeling?
Waarom hebben Vlaamse, ja, Belgische kindjes minder recht op onderwijs dan buitenlandse?
’t Zal wel weer racistisch zijn van mijn kant, maar dit begrijp ik toch echt niet.

Wat is er mis met een ‘gelijke behandeling’??

Als de overheid toelaat dat de helft van de steden bevolkt worden door buitenlanders met een rijke kroost, dan moeten ze er maar voor zorgen dat er voldoende scholen zijn. Tenslotte hebben onze voorouders gestreden voor onderwijs, en zeker voor Vlaams onderwijs. Onze grootouders, ouders en zijzelf hebben ook via belastingsgeld mee betaald voor de bouw van scholen en dus hebben ze het recht om hun kinderen naar een school in de buurt te sturen.

Het is gewoon mensonterend dat ouders voor de schoolpoorten in de kou moeten kamperen, om buitenlanders, die thuis geen Nederlands spreken, te laten voorgaan. Het zou beter zijn om te eisen dat alle nieuwkomers die hier willen leven, eerst de taal leren vooraleer naar hier te komen, dan moeten er geen verschillen gemaakt worden die nadelig uitvallen voor de rechten van autochtone kinderen.

01:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-03-10

Bekeringsijver? Eruit!!!

Au Maroc, Chrétiens expulsés pour prosélytisme !

RABAT, 8 mars 2010 (AFP) - Maroc: expulsion d'étrangers accusés de prosélytisme chrétien

De nombreux missionnaires étrangers, accusés de prosélytisme chrétien dans le Moyen-Atlas (centre), ont été "dernièrement" expulsés du Maroc, a annoncé lundi soir le ministère marocain de l'Intérieur dans un communiqué.

Le ministère n'a précisé ni le nombre de ces missionnaires, ni leur identité. Mais une source informée, interrogée par l'AFP, les a chiffrés à "une vingtaine de personnes, originaires en particulier d'Europe".

"Parmi les expulsés, figurent 16 personnes, résidents et dirigeants d'un orphelinat situé dans la commune de Aïn Leuh" (province d'Ifrane), selon le ministère.

Les personnes mises en cause, selon la même source, "mettaient à profit l'indigence de quelques familles et ciblaient leurs enfants mineurs qu'ils prenaient en charge, en violation des procédures en vigueur en matière de kafala (adoption) des enfants abandonnés ou orphelins".

La mesure d'expulsion s'inscrit dans le cadre de la "lutte menée contre les tentatives de propagation du crédo évangéliste, visant à ébranler la foi des musulmans", a poursuivi le ministère, soulignant que le Maroc a agi "conformément aux dispositions légales en vigueur, pour la préservation des valeurs religieuses et spirituelles du royaume".

"Sous couvert d'actions de bienfaisance, ce groupe s'adonnait également à des activités de prosélytisme visant des enfants en bas âge, n'ayant pas plus de dix ans", a encore indiqué le ministère, notant que dans le cadre de l'enquête ordonnée par le parquet général, des centaines de prospectus et de CD ont été saisis.

Le 5 février, les autorités avaient annoncé l'expulsion d'un missionnaire étranger (un ressortissant américain, ndlr) au motif qu'il était "en flagrant délit de prosélytisme chrétien".

En décembre 2009, cinq ressortissants étrangers (deux Sud-africains, deux Suisses et un Guatémaltèque) avaient été expulsés du Maroc pour des motifs similaires.


VERTALING:

In Marokko werden Christenen (waaronder 7 Nederlanders) uit het land gezet die beschuldigd werden van ‘bekeringsijver’.

De vele buitenlandse missionarissen, die beschuldigd werden van Christelijke bekeringsijver, werden onlangs verdreven uit Marokko, dat meldde de Marokkaanse minister van buitenlandse zaken maandagavond in een mededeling.

De minister vertelde niet om hoeveel missionarissen het ging, noch welke identiteit ze hadden. ( http://www.funx.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=8778:verhagen-boos-om-uitzetting-nederlanders-marokko&catid=92:various-news&Itemid=256 )
Maar vanuit een welingelichte bron, onderzocht door het AFP, zou het gaan om een twintigtal personen uit Europa.

“Onder de uitgewezenen, waren ongeveer 16 personen die woonden en een weeshuis bestuurden in “Aïn Leuh" (provincie d'Ifrane) volgens de minister.

Volgens dezelfde bron, hebben de betrokken personen, gericht misbruik gemaakt van de armoede van sommige families van wie ze de kinderen onder hun hoede hadden, door de procedures te overtreden met betrekking tot kafala (adoptie) van verlaten kinderen of wezen.

De deportatie maakt deel uit van “de strijd tegen pogingen tot uitbreiding van het credo evangelisme met de bedoeling het geloof van moslims te doen wankelen”, zei het ministerie, en hij beklemtoont dat Marokko “heeft gehandeld in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten voor het behoud van religieuze en spirituele waarden van het koninkrijk.”

“Onder het mom van ‘goede werken’, heeft deze groep zich ook bezondigd aan activiteiten die er op gericht zijn jonge kinderen, niet ouder dan 10 jaar, te bekeren” zei het ministerie, daarbij merken ze op dat in het kader van het onderzoek door de openbare aanklager, honderden folders en cd’s in beslag werden genomen.

Op 5 februari hebben de Marokkaanse autoriteiten de uitzetting van een buitenlandse missionaris aangekondigd (een Amerikaans staatsburger, Nota v.d.red.), omdat hij ‘op heterdaad werd betrapt op een flagrante overtreding van christelijke bekeringsijver’.
In december 2009 werden er vijf buitenlanders (twee Zuid-Afrikaanse en twee Zwitserse onderdanen en een Guatemalteekse) verdreven uit Marokko om soortgelijke redenen.


EN NU HETZELFDE HIER??

19:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bootcamps

BootCamp

De voordelen zijn groot:

Het weer gehoorzamen aan de leiding.
Samenwerken met Belgische jongeren.
Leren iets voor elkaar over te hebben.
Straf weer zien als een normale consequentie van ontoelaatbaar gedrag.
Het bijbrengen van fatsoensnormen.
Respect leren verdienen in plaats van respect eisen.
Begrip hebben voor de Westerse cultuur.


Een jaar of zes geleden schreef ik ergens op een forum, dat bootcamps en heropvoeden de enige oplossing zijn om jeugdige criminelen terug op het rechte pad te brengen. Een opleiding zoals ‘the marines’ krijgen, maar inplaats van er oorlogsmachines van te maken, zou men ze kunnen leren hoe ze zichzelf kunnen behelpen, ze zouden een opleiding krijgen en een beroep leren en ze zouden de cultuur, de waarden en normen van het land waar ze willen leven, leren respecteren zonder ‘speciallekes’ voor welke religie dan ook.

Toen ik dat destijds schreef, kreeg ik de volle lading van de andere forumdeelnemers. Uiteraard waren ze er, op enkele na, allemaal tegen want ze wilden hier geen Amerikaanse, onmenselijke toestanden.

Een jaar ofzo later heeft Nederland, als experiment, een bootcamp opgericht. De delinquenten die er terecht kwamen werden in een kamer gebracht waar niets anders lag dan een hoop hout, een zaag, een hamer, nagels en vijzen.
De bedoeling was hun eigen bed en kast in elkaar te timmeren. Wie weigerde moest maar op de grond slapen.

De opleiding was zwaar en vanuit de politieke wereld kwam veel kritiek. Maar méér dan 90 % van de gedetineerden die het kamp verlieten hadden een beroep geleerd, vonden werk, gedroegen zich zoals het hoorde en kwamen niet meer terug. De geïnterviewden in een uitzending op de Nederlandse televisie, waren zelfs dankbaar dat hun leven op die manier weer zin had gekregen. Ze hadden een toekomst.

Ook Humo maakte er een reportage over in 2008.
http://www.humo.be/tws/deze-week/14048/jonge-boefjes-op-bezoek-in-een-heropvoedingskamp-in-nederland.html

Nu, zes jaar later staat in de krant dat niet alleen, Jean-Marie Dedecker (LDD) met ‘boot camps’ op de proppen komt, maar ook de Ukkelse burgemeester Armand De Decker (MR). Hij wil dat justitie veel harder ingrijpt tegenover misdadige jongeren, desnoods met….’bootcamps’.

Het kan verkeren…

17:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Eindelijk worden de rollen eens omgedraaid

12:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-03-10

Vandaag in de krant: "Ik wilde haar niet doden".

De ouders van de schutter uit St. Jans-Molenbeek: "'t Is zo'n lieve jongen met een zacht karakter, hij houdt niet van geweld,hij heeft sinds kort werk bij MIVB en wou terug gaan studeren om in de immobiliën terecht te komen. Hij heeft volgens ons nog nooit eerder een wapen in de hand gehad".

Zelf zegt hij dat hij haar niet wilde doden, maar schoot wel twee keer. Hij wist dus verdomd goed hoe hij met een wapen moest omgaan.

Hij was volgens de politie 'geen onbekende', maar had geen strafblad.
Niets speciaals natuurlijk, als ze die gasten toch meteen weer de straat opsturen, hebben ze nooit een strafblad, want ze worden gewoon niet of bijna nooit gestraft.

En dat hebben we te danken aan Onckelinks, toen ze nog minister van justitie was heeft ze de wet gewijzigd. Om de overbevolking in de gevangenissen en het tekort aan opvangplaatsen voor jonge misdadigers (delinquenten is een te mooi woord) te verhelpen, heeft ze ervoor gezorgd dat alle straffen van minder dan drie maanden niet moeten worden uitgevoerd.
Dat is dan waarschijnlijk ook de reden dat politiemensen minder moeite doen om ze op te pakken en rechters geen straffen uitspreken die toch niet uitgevoerd worden.

Het toppunt in deze zaak was wel de expert die de juwelier beschuldigde.
"Bedreig gangsters nooit met een wapen", zei hij. Volgens hem heeft de juwelier die zijn levenswerk met een wapen verdedigde (zonder te schieten) de gangsters 'gefrustreerd' en zoiets loopt altijd dramatisch af."Daardoor zijn ze woedend de straat opgelopen en beginnen in het rond knallen".

Hoe is het mogelijk?
Had de juwelier moeten meewerken en zijn levenswerk mee helpen inladen om het voor de boeven wat gemakkelijker te maken? Had hij ze misschien nog een kopje thee moeten aanbieden ook?

De juwelier had beter meteen geschoten, het enige 'drama' dat er toen zou zijn geweest, is dat hij misschien een blijvende gehoorschade had opgelopen, maar hij zou er wel een onschuldig leven mee hebben gered.

13:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-03-10

Crisisbelastingen in Nederland?

In Nederland wil de Christenunie de overheidsbezuinigingen van 36 miljard euro bereiken door een ‘crisis- en hersteltaks’ op te leggen aan de burgers voor de komende jaren, enkel de hogere inkomens gaan hierdoor geraakt worden. De kleine partij in het ontslagnemend kabinet is al druk bezig met het nieuwe verkiezingsprogramma voor de vervroegde verkiezingen op 9 juni, maar of ze daarmee gaan winnen blijft twijfelachtig.

” Zwaardere lasten komen vooral terecht bij de hoge inkomens.
Deze maatregel is volgens de ChristenUnie tijdelijk totdat is voldaan aan de Europese normen.
Daarbij wordt gedacht aan een hoger tarief van de inkomstenbelasting
of een verhoging van de btw op producten, aldus een woordvoerder maandag.”


Als onze regering over de grenzen kijkt, nemen ze enkel dat over wat in hun kraam past en dit zou wel eens heel erg goed in hun kraam kunnen passen.

17:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gangsters overvallen Indische diamantair

punmax027cov_col_smEen week geleden moesten twee politieagenten een man ophalen die het niet zag zitten om naar een psychiatrische instelling te verhuizen. Daarom opende de man het vuur op de twee agenten. Ze hadden geluk, de kogels boorden zich in de combi maar om de man te doen stoppen met de beschieting, vuurde één van de twee agenten een kogel in de arm van de agressor. De man kon worden meegenomen, en de agent werd geschorst in het kader van een verder onderzoek. Zo gaat dat hier bij ons…

Een paar dagen geleden werd na een mislukte overval in het Waals-Brabantse Kasteelbrakel de kinesiste Frédérique Lévéque als onschuldige passante doodgeschoten door de boeven, Hicham E. (24) en Hassan E. (20), omdat ze niet snel genoeg haar auto afstond.
Haar drie achtergebleven kinderen vragen zich af of die gangsters ook maar één seconde nadenken over welke verwoestende ravage ze achterlaten… Wel, eerlijk gezegd, ik denk het niet.

240px-BrillantenWant gisteren was het alweer zover. Een jong Indisch gezin uit Wilrijk werd achttien uur lang gegijzeld en met de dood bedreigd. De vader kreeg één uur tijd om naar zijn kluizen te rijden en de diamanten aan de gangsters te geven. De goed geïnformeerde gangsters gingen aan de haal met een miljoenenbuit.

Het is geleden van 2003 dat er nog zo'n overval gebeurde. Toen hebben eveneens Italianen, onder leiding van Leonardo Notarbartolo, die banden had met de Sicilliaanse maffia , de grootste diamantroof uit de geschiedenis gepleegd in Heist Op den Berg. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar maar kwam al in maart vorig jaar al vrij. Lees hier het volledige verhaal: Worlds-Biggest-Diamond-Heist

(Diamonds are a 'girls' best friend??)

Luc van Der Kelen vindt deze overval in Wilrijk – terecht - ‘extreem choquerend’, maar hij en vele anderen vonden het vroeger ook ‘extreem choquerend’ wanneer het Vlaams Belang meer blauw op straat wou en meer veiligheid voor de burgers eiste.

Nu krijsen mensen zoals Luc Van Der Kelen, dat de overheid eens dringend moet gaat investeren in meer veiligheid, want volgens cijfers van professor Brice De Ruyver is het aantal gewapende overvallen met een kwart gestegen in twee jaar tijd en worden de daders jonger en driester. Daarbij haalt hij het probleemgebied Brussel aan met 30% van de zware criminaliteit.

Kortom, zijn laatste columns moeten niet onderdoen voor wat het Vlaams Belang al jaren zegt en schrijft, maar zij werden daarvoor veroordeeld en de gangsters konden gewoon verder hun gang gaan.
Nu hoort men meer en meer linkse stemmen opgaan met eisen voor meer veiligheid, dadergroepen in kaart brengen, bewakingscamera’s etc… Allemaal zaken waarvoor het Vlaams Belang al jaren wordt uitgescholden voor racisten en belachelijk gemaakt.

Dat de politie niet alle privéwoningen kunnen in het oog houden, snapt iedereen wel. Maar private securitydiensten zijn ook niet altijd te vertrouwen. Bij een bepaalde bewakingsgroep in Antwerpen werken in totaal 48 mensen, waarvan er maar 14 Belgen zijn. Volgens een werknemer stelen die zelf ook als de raven en als er opmerkingen worden over gemaakt door de Belgische collega’s worden ze bedreigd.

NBN_NREP9_VLAAMSEKOE_MM_jpg_250Een paar waakhonden doen de job ook en vaak beter.

Het wordt opletten geblazen.
De tijd dat inbrekers hun slag sloegen onder het donkere deken van de nacht is voorbij, schrijft HLN. Uit recente cijfers blijkt immers dat ze vooral op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14 en 16.30 uur inbreken. Een tweede piek valt op weekendavonden tussen 19 en 21h30.

Dus in feite bijna de hele week door...

16:45 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-03-10

Vreemdelingen zijn anders

01-03-2010 - Column van Mia Doornaert in de standaard


Carrefour heeft ontdekt dat de Belgen niet op dezelfde manier winkelen als de Fransen. Hopelijk mag dat verschil in winkelgedrag nog vastgesteld worden zonder aan het 'identiteitsdenken' te doen dat 'naar Auschwitz leidt'.

De internationale keten had beter de moeite genomen naar de eigenheid van de Belgen te peilen. Dan stonden er binnenkort misschien geen 1.672werknemers op straat.

Maar goed, als Guy Verhofstadt beweert dat er niet méér verschil bestaat tussen pakweg een Zweed, een Chinees, een Congolees, een Saudi en een Braziliaan, dan tussen Zweden of Chinezen onderling, wie zijn wij dan om het beter te willen weten? De heer Verhofstadt verkeert al lang in veel hogere kringen dan waar gewone stervelingen vertoeven.

En misschien ligt daar een deel van zijn probleem. Politieke prominenten reizen veel. Maar ze doen dat op een manier die ze geen idee geeft over het echte leven in de landen die ze bezoeken. Door de vip-behandeling op de luchthavens komen ze al nooit aan de weet hoe efficiënt - of tergend traag - de diensten ervan werken.

Hun wagenstoeten worden begeleid door politiewagens en zwaailichten, zodat ze geen idee hebben over verkeer en opstoppingen.

Hun programma's zitten eivol afspraken en verplichtingen. Ze hebben dus weinig of geen tijd om in andere landen te flaneren, te kijken wat in de winkels ligt en hoeveel het kost, te zien hoe straten en wijken er bij liggen. Uiteraard kunnen ze geen openbaar vervoer nemen en dus nagaan hoe goed - of slecht - bus, trein, tram en metro werken, hoe comfortabel ze zijn.


PS. M.E.S. Ze had er nog de uitspraak van Jaures aan kunnen toevoegen die Defoort vaak citeerde: "un peu d'internationalisme éloigne de la nation. Beaucoup y ramène". Dat is geen kritiek, het is een vaststelling. Het kan gewoon niet anders.

Ook van hun officiële gesprekken worden de politieke leiders op dat vlak niet noodzakelijk veel wijzer. De ontmoetingen worden voorbereid door diplomaten en andere experts. De regeringsleiders en/of ministers krijgen speaking points die aangepast zijn aan de stijl en verwachtingen van de tegenpartij, om het onderhoud zo positief mogelijk te laten verlopen.

Wat controversieel, laat staan 'polariserend' zou kunnen zijn, wordt zo veel mogelijk weggeslepen door diplomaten. Dat is opnieuw geen kritiek, zo werkt het nu eenmaal.

Het is dan wel geen wonder dat sommige politieke leiders aan hun reizen en gesprekken doorheen de wereld het waanidee overhouden dat de meeste naties en hun leiders in grote mate hetzelfde willen. Op ijle hoogte kan dat zo lijken. Maar wie met de voeten op de grond staat, wie het discours van al die leiders beluistert als ze voor hun eigen achterban spreken, die hoort beduidend veel minder eenklank en veel meer verschillen.

'Vreemdelingen zijn anders, dat is een les die we allen opnieuw moeten leren.'
Nee, mijnheer Verhofstadt, hier is geen potentiële génocidaire aan het woord, wel de Europese topdiplomaat Robert Cooper, directeur-generaal voor Externe en Politiek-Militaire Zaken van de ministerraad van de Europese Unie.

'Vreemdelingen zijn anders opgevoed; hun gedachten zijn anders gestructureerd door de andere taal die ze spreken en de andere boeken die ze gelezen hebben; hun gewoonten zijn beïnvloed door andere scholen, andere sociale gebruiken, andere nationale helden, andere kerken, moskeeën en tempels; ze mogen soms dezelfde tv-sitcoms bekijken maar hun tv-nieuws komt nog steeds uit andere studio's en is gemaakt vanuit andere uitgangspunten; hun ideeën over rechtvaardigheid en legitimiteit kunnen heel verschillend zijn van de onze.'

Dat schrijft de ervaren Britse carrièrediplomaat in zijn boek The Breaking of Nations. Order and chaos in the Twenty-first Century (2003). Aanbevolen lectuur. We zijn inderdaad geen elementaire deeltjes die compleet los van elkaar ronddwarrelen en zich overal zonder onderscheid kunnen neerzetten. We zijn, vaak onbewust, gevormd door en doordrongen van de codes en rites en denkwijzen van een gemeenschap. Als dat niet zo was, hoe zouden er dan ooit integratieproblemen kunnen bestaan? Op dat punt kan de heer Verhofstadt best zijn eigen Burgermanifest herlezen, onder meer de passages over de islam.

Er gaapt een brede kloof tussen enerzijds de gehechtheid aan het gezamenlijke, en ook steeds evoluerende, verhaal van een natie en anderzijds het extreme nationalisme en de haat voor de 'andere' die tot de gruwel van Auschwitz leidden.

Wie dat niet wil zien, weigert naar de wereld te kijken zoals hij is, Wijlen Romain Gary, Frans diplomaat en schrijver, heeft dat verschil mooi samengevat. 'Le patriottisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres.'

02:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-03-10

Moedige Willy Claes blijft zitten waar hij zit...

De grote komedie!

“Om kosten te besparen snoeit Carrefour in zijn werknemersbestand, zonder alternatieven voor te stellen,” schrijft Gennez op de website van de sp.a. “We mogen dit sociale bloedbad niet zomaar pikken”
Vandaag verliezen 1.672 mensen hun job bij Carrefour.
sp.a-voorzitter Caroline Gennez wenst haar steun en medeleven te betuigen aan deze mensen. “We kunnen samen opkomen tegen toplui die met onze job spelen.”Ze vertelt er wijselijk niet bij dat één van die ‘toplui’ in het bestuur van Carrefour, lid is van haar eigen partij.

Claes zetelt sinds twee jaar in de raad van bestuur, als onafhankelijk bestuurder.

In krantenberichten was er sprake dat Claes, net als RTL-topman Philippe Delusinne, de raad van bestuur van Carrefour zou verlaten, naar aanleiding van de zware herstructurering die het Franse bedrijf in ons land doorvoert, maar niets is minders waar. Terwijl S.pa voorzitster, Caroline Gennez op de website van S.pa schrijft dat ze meeleeft met de 1672 mensen die hun job verliezen, blijft haar partijgenoot ‘op post’ in de raad van bestuur van Carrefour.

Claes blijft:

"Ik denk meer diensten te kunnen verlenen aan de tewerkstelling en de economie door te blijven zitten dan op de vlucht te slaan." Claes zegt voorlopig in de raad van bestuur te blijven, ook al is de situatie uiterst delicaat en complex, "om te redden wat er te redden valt". Het redden van de economie zal dan vooral die van hemzelf zijn, want met 10.000 euro per vergadering kan je al serieus wat redden…

“Zeg het zoals het is: een zitje in een raad van bestuur betaalt goed”, meent professor Carl Devos, “Nogal wat politici vinden het hun goede recht om zelf te zorgen voor hun appeltje voor de dorst.”

Voormalig minister Willy Claes blijft in de raad van bestuur van Carrefour België. Hij is "niet de man om als het brandt op de vlucht te slaan", zegt hij heel dapper!! Geen wonder, want geen enkele socialist laat een goedbetaalde job voor weinig werk zomaar in de steek. Iemand liet weten, dat het exacte bedrag dat Claes verdient aan zijn bestuursmandaat, een goed bewaard geheim is. Maar dat in de regel – bij concurrent Delhaize bijvoorbeeld - een bestuurder bij zo'n groot bedrijf tussen de 80.000 en 90.000 euro per jaar verdient voor gemiddeld 7 à 8 vergaderingen. En dat een kassierster bij Carrefour daarvoor 7 à 8 jaar moet werken!

De Limburgse ex-navobaas die destijds al moest opstappen voor gesjoemel met geld in de zaak Augusta, heeft er wel voor gezorgd dat er in Hasselt,( waar zijn dochter, Hilde Claes, burgemeester is), geen Carrefour wordt gesloten.

Eigen volk eerst dus…

21:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-03-10

Toch een zaak met een geurtje aan...

201002200929-1_ouders-vermoorde-younes-opnieuw-ondervraagd

De vierjarige Younes Jratlou, verdween in de nacht van 25 op 26 oktober 2009 uit zijn woning in Le Bizet. Hij was enkel gekleed in een pamper en een truitje en liep weg tijdens een hevige ruzie tussen zijn ouders.
Pas veel later, op 31 oktober, werd zijn lichaampje in de Leie gevonden door een schipper op 12 km van zijn woning.

Autopsie wees ondertussen uit dat Younes werd gewurgd en dus al dood was vooraleer hij in het water werd gedumpt. Van “per ongeluk in het water sukkelen”, kan dus geen sprake zijn. Ook werd tijdens de autopsie vastgesteld dat er sporen van een mannenhand op zijn gezichtje werd teruggevonden.

De vader die regelmatig zijn vrouw afranselde, vertelde destijds dat Younes tussenbeide kwam bij de felle ruzie tussen hem en zijn vrouw, en dat hij Younes opzij had geduwd, waardoor het kind van amper vier jaar, in zijn eentje zou zijn naar buiten gelopen en verdween. Later vertelde het koppel dat de vrouw eerst naar buiten liep, en waarschijnlijk vergeten was de deur dicht te doen, waardoor de kleine naar buiten kon lopen.
De peuter verdween in de nacht van zondag op maandag en de vader ging pas op maandagmorgen aangifte doen bij de politie.

De resultaten van de autopsie werden gemeld in Le Soir op basis van een bron dicht bij de familie van het kind. Het parket bevestigde dit en voegt eraan toe dat de peuter met de blote hand is gewurgd door een volwassen man.

Onlangs werden zijn ouders opnieuw ondervraagd door de speurders.
Maar de Procureur des konings Marie Marie-Claude Martens wil echter nog geen commentaar leveren. (??)

Met moderne technieken is het tegenwoordig mogelijk om vingerafdrukken te vinden op de huid, er zal dus wel iemand serieus zenuwachtig beginnen worden…

Na de verdwijning gaf de vader, 'Manito' Jratlou, een interview aan de kranten waarin hij zei: “"Eerst mijn gezin op orde krijgen. Dan misschien de waarheid over wat er met mijn zoontje gebeurd is." Zijn relaas over de verdwijningsnacht zit evenwel vol gaten, volgens de politie. Vorige ondervragingen door de speurders bij de ouders en zelfs bij familieleden in Marokko leverden evenmin resultaat op.

Volgens de bron DIM-school (Spiritualia), werd in een interview met de vader werd het volgende gezegd...:

- Wat heb je te zeggen tegen de mensen die je verdenken?


"Dat ik onschuldig ben. Ik heb mijn zoon niet gedood. Het kwetst me diep dat mensen me beschuldigen."

- Je lijkt anders wel een man die zijn gevoelens de baas is.

"Dat is mijn natuur. In Marokko zijn het de vrouwen die wenen bij een overlijden. Mannen huilen niet. Zeker niet in het openbaar. Als ik alleen ben in mijn leeg huis, dan vloeien de tranen. Ik heb ook gehuild voor het kleine monumentje dat de mensen in Le Bizet hebben gemaakt voor Younes."

- Heb je enig idee wat er gebeurd is met je kind?

"Neen. Alleen God (Allah) weet dat."

- Wat dacht je toen je zoontje verdwenen was?

"In de eerste momenten heb ik me weinig zorgen gemaakt. Ik dacht dat ik hem vlug zou terugvinden. Hij kon niet ver zijn. Daarna vreesde ik dat iemand hem meegenomen had. Zelfs toen was ik niet echt ongerust, want ik hoopte dat ze Younes zouden terugbrengen. Toen spookte het door mijn hoofd dat iemand mijn zoontje zou kunnen verbergen. Dat was ook de mening van de politie, toen ik hem als vermist opgaf. Na enkele dagen zoeken begon iedereen te twijfelen. Nadat hij gevonden werd, heeft de autopsie uitgewezen dat hij niet geslagen, omvergereden of verkracht was."

- Zou Younes zelf naar de Leie gewandeld zijn?

"Zeker niet. En nog minder tot in Komen. Dat is meer dan 12 kilometer van Le Bizet. Iemand moet hem meegenomen hebben."

- Heeft de politie je gevraagd of je vijanden hebt?

"Ja, maar ik heb geen vijanden. We bezoeken niemand en niemand komt bij ons op bezoek. Younes had welgeteld één vriendje. Er is natuurlijk M., een ex-vriendin. Ze heeft me zwart gemaakt, achter mijn rug. Ik ben jaren geleden een tijd samen geweest met die vrouw. We zijn uit elkaar gegaan, maar ze kon de breuk niet verwerken. Toen ik pas gehuwd was met mijn huidige vrouw, heeft ze ermee gedreigd ons huwelijk op te blazen. Ik heb vaak voor mijn deur zwarte olievlekken gevonden. Het werk van M. Ik heb die telkens weggeveegd met chloorwater en zout. Er zijn dus geen sporen meer. Die vrouw beweert nu ook dat ik haar ooit bedreigd zou hebben met een wapen. Compleet uit de lucht gegrepen. De enige wapens die ik in huis heb, zijn siersabels. Ze hangen aan de muur in mijn woonkamer, als decoratie."

- Je maakte ruzie met je echtgenote in de uren voor de verdwijning van Younes. Wat is er precies gebeurd?

"Dat is een lang verhaal. We hadden eerst ruzie over een reis naar Marokko, waar we het huwelijk zouden bijwonen van een zoon van mijn schoonzus. We beslisten uiteindelijk om niet te gaan, omdat Wasir door zijn afwezigheid te veel achterstand zou oplopen op school. Om dat te compenseren, wilde ik de kamer van mijn zoontjes herinrichten met twee nieuwe bureaus, een kast, een stapelbed en een computer met internetaansluiting. We zouden de spullen kopen in een winkel in Ieper, maar het was te duur. We kwamen uiteindelijk in een tweedehandszaak in Moeskroen terecht. Mijn vrouw vond dat ze daar 'oude brol' verkochten. Toch heb ik daar de meubels gekocht. Ik was er trots op dat ik die kasten kon meenemen naar huis. Dat was de vrijdag voor de verdwijning. Omdat er geen plaats meer was in mijn auto, hebben mijn vrouw en mijn twee zoontjes de bus genomen richting Le Bizet. Ik contacteerde die avond mijn ex-collega Michel. Hij zou me helpen met het opslaan van de meubels. We dronken samen eerst een pint en belandden even later op het feestje van de brandweer, waar we samen twee flessen rosé soldaat maakten. We strandden om 2 uur 's nachts bij Michel thuis. Hij vond dat ik te veel gedronken had om nog met de auto te rijden en stelde me voor om bij hem te blijven overnachten. Wat ik ook gedaan heb. Ik kwam pas de volgende morgen thuis. Mijn echtgenote was zeer boos. Veel beeld, maar geen klank. Ze negeerde me. Sterker: ze vertrok met de kinderen. Ik ben haar achternagereden met de auto tot bij het voetbalstadion. Hoewel er daar niets gebeurd was, heeft mijn vrouw na de verdwijning van Younes aan de politie verklaard dat ik haar toen wilde omver rijden."

"'s Zondags heeft ze me de hele dag gepest. Het was erg. Ze was kwaad dat ik 1.000 euro had betaald voor die meubels. Met dat geld had ze liever een gouden ring gekocht. Marokkaanse vrouwen zijn zot van goud. Ze bleef maar zagen. Toen heb ik haar voorgesteld om alle meubels weer te verkopen. Ik heb dan een vriend opgezocht in Noord-Frankrijk die de meubels zou overnemen."

- Wat gebeurde er op zondag?

"We hebben eerst gegeten en daarna een wandeling gemaakt. Wasir ging voetballen. Op het voetbal kwam het weer tot een hevige ruzie tussen mijn vrouw en ik. 's Avonds wilde mijn vrouw niet eten. Ik heb dan maar samen gegeten met mijn kinderen en we zijn daarna gaan slapen. Mijn vrouw lag tussen mijn zoontjes op een matras. Ik heb me aan haar voeten gelegd, maar mijn echtgenote pruttelde tegen. Dan heb ik me op een kleine matras naast haar gelegd, maar ze stampte me weg. Ze veerde daarna recht en brak mijn gouden ketting. Ze snoerde de ketting vervolgens rond mijn nek. Waarop ik haar een klets gaf. Ze sloeg terug. Daarna heb ik haar in een houdgreep genomen en haar arm omgedraaid. Mijn vrouw pakte een porseleinen kruik en gooide die door een raam. Het was toen middernacht, denk ik."

- Hoe reageerden de kinderen?

"Ze schreeuwden: 'Papa, mama, hou op!' Een uur later was alles stil. Toen zei mijn vrouw dat ze naar de politie zou stappen en haar verwondingen zou tonen aan onze huisarts. Ze was gewond aan haar voorhoofd en jukbeen. Ik had ook kwetsuren aan mijn lippen en schouder. Mijn vrouw heeft zich vervolgens aangekleed en is de straat opgelopen. Ze liet de deur open. Ik ben haar achterna gerend, tot bij de sportzaal in Le Bizet, maar ik vond haar niet en ben dan teruggekeerd naar huis. Daarna ben ik haar gaan zoeken met de auto. Ik ben tot aan het huis van de dokter gereden, maar mijn vrouw was ook daar niet. Waarop ik weer naar huis reed."

- Waar waren de kinderen toen?

"Wasir lag te slapen in de fauteuil. Ik vroeg hem of hij zijn moeder en Younes gezien had. Hij antwoordde dat Younes weggelopen was. Hij toonde me op straat hoe Younes in de richting van het huis van de dokter gelopen was. Ik ben nogmaals met de auto vertrokken om mijn zoontje en mijn vrouw te zoeken. Op de terugweg zag ik een man, een werknemer van een Turks restaurant. Het was toen 2.40 uur 's morgens. Toen ik thuiskwam, heb ik Wasir gevraagd zijn kleren aan te trekken. We zijn daarna samen vertrokken. Op zoek naar Younes en mijn vrouw."

- Was Younes er nog toen je de eerste keer te voet thuiskwam?

"Ja. Hij lag te slapen, naast Wasir."

- Waar ben je gaan zoeken met Wasir?

"Overal. Zelfs tot bij een vijvertje in de richting van de Leie. We zijn daar zelfs vier keer geweest. De laatste keer zag Wasir plots zijn moeder. Ik ben toen gestopt en heb haar gevraagd waar Younes was. "Thuis," antwoordde ze. We zijn dan nogmaals teruggekeerd naar huis en hebben overal gezocht."

- Waar was je vrouw precies toen Wasir haar zag?

"Ze zat gehurkt achter een boom. Ze was daar al sinds middernacht. Toen ik haar vond, was het misschien al 4 uur 's morgens."
- Heeft ze zich zo lang verborgen?

"Mijn vrouw is zeer koppig. Ze vraagt ook altijd om terug te keren naar Marokko. Als we op vakantie zijn in mijn vaderland, wil ze er altijd tot de laatste minuut blijven. We zijn nu tien jaar getrouwd en wonen in België, maar sinds twee jaar wil mijn vrouw terug naar Marokko."

- Hebben jullie tijdens het zoeken naar Younes nog ruzie gemaakt?

"Neen. We hebben Younes gezocht tot het dag werd. Om 6 uur 's morgens zijn we naar de politie gestapt, om aangifte te doen. Eerst naar het commissariaat in Waasten, maar dat was gesloten. In Komen hebben de agenten meteen een patrouille opgeroepen om ons te vergezellen naar huis in Le Bizet."

- Wat heeft de politie vervolgens gedaan?

"Ze hebben ons huis en mijn garage doorzocht. Ze hebben vuilniszakken opengetrokken en mijn auto ondersteboven gekeerd. Daarna zijn ze gaan zoeken op een kerkhof. Een agent met een speurhond nam de geur van Younes op op zijn kleren. Twee politiemannen hebben me vervolgens ondervraagd. Aan het einde van het verhoor vertelden ze me dat ik de waarheid niet had gezegd. Ze namen ook een bloedstaal, vingerafdrukken en een foto van mezelf. Om 22 uur werd ik overgebracht naar het commissariaat in Doornik. Daar hebben ze me nogmaals op de rooster gelegd. Daarna heb ik de nacht doorgebracht in een politiecel. Ik moest mijn bril afgeven. Ik heb die nacht geen oog dichtgedaan. Ik mocht de volgende dag niet naar huis, want het was verzegeld. Ook mijn auto was in beslag genomen. Ik werd overgebracht naar Emmaüs, een opvangcentrum voor daklozen in Le Bizet. Ik had geen verse kleren en het was er koud. Na twee dagen werd ik weer ondervraagd. Ze wilden me aan de leugendetector leggen - daar had ik geen problemen mee - maar uiteindelijk hebben ze beslist om het niet te doen. Ik werd alles samen vier keer ondervraagd."

- Zitten er gaten in je tijdsgebruik tijdens de verdwijningsnacht?

"Dat politie beweert van wel. Mijn nacht, zoals ik die uitgelegd heb, was volgens hen zeker 40 minuten te lang. Ik weet het zelf allemaal niet meer. In dergelijke omstandigheden is het moeilijk om precies te zijn."

- Werd je door de politie geconfronteerd met je vrouw?

"Twee keer, op het commissariaat in Doornik. Ik heb haar gezegd dat het allemaal niet gebeurd zou zijn, mocht ze die nacht thuisgebleven zijn. Ze antwoordde dat ze er spijt van had. Ze verweet me ook dat ik teveel drink en dat ik Younes aangeraakt had. Dat klopt. Ik had hem een paar keer bij de haren getrokken, omdat hij me geslagen had. Mijn vrouw dreigde er toen mee om met de kinderen naar Marokko te vertrekken."

- Klopt het dat Younes schrammen op zijn gezicht had voor hij verdween?

"De dag van zijn verdwijning heb ik hem zeker niet geslagen. Wasir had die dag wel een kleine wonde gezien op het gezicht van Younes. Zelf had ik niets gemerkt. De ruzie tussen mijn vrouw en ik was wel zeer hevig. Er vloog een en ander rond."

- Werd Younes niet per ongeluk geraakt door iets?

"Neen, neen!"

- Wat voel je nu?

(wenend) "'t Is erg, zeer erg."

- Zou je willen weten wat er echt gebeurd is?

"Ik zou een vlieg willen zijn. Ik hoop dat mijn zoontje nu in de hemel is en dat hij daar gelukkig is. Wat er gebeurd is, heeft hij niet verdiend. Hij was nog maar vier jaar. Hij had nog geen kwaad gedaan, maar ook nog geen goed. Younes was een vrolijk kereltje dat iedereen kende in de buurt. God heeft ons Younes gegeven, maar ook weer weggenomen. Allah kiest zelf wie hij terugneemt. Wij zijn niet sterker dan God."

- Hoe zit het nu met jullie huwelijk?

"Ik hoop dat ik weer met mijn vrouw zal kunnen praten tijdens de begrafenis. Ik hou van haar en zij van mij. Ik ben wel jaloers, zeer jaloers. Ik wil evenwel niet meer leven in Marokko. Ik wil in België blijven. Mijn vrouw zal me wel volgen."

- Wat vind je nu het belangrijkste: weten wat er met Younes gebeurd is, of je huwelijk redden?

"Eerst mijn gezin weer op orde krijgen. We hebben elkaar nodig."


In een telefonisch interview met de RTBF vertelde de moeder dat haar man onschuldig is.
"Het is onmogelijk dat mijn man dit gedaan heeft", klonk het.

Sinds de begrafenis van Younes in Marokko is het echtpaar weer samen. Uiteraard blijft ze treuren om het verlies van haar zoontje. "Ik heb pijn aan mijn hart door alles wat er met hem gebeurd is. Het enige waar ik op wacht, is dat het onderzoek uitsluitsel brengt over wie mijn zoon dit heeft aangedaan."

De mama heeft intussen opnieuw een kinderwens. Ze wil de baby opnieuw Younes noemen.

15:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

28-02-10

De juiste manier om een terrorist te arresteren

the correct way to arrest a terrorist


23:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |