19-09-08

Het probleem 'België' op TF1

Belgique : Le fossé se creuse entre Wallons et Flamands - KLIK HIER

17:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Palin? Nee, toch liever niet.

Ik heb geen vertrouwen in mensen die niet van dieren houden.

Dear janice,

Thanks to the unprecedented support of more than 14,000 wildlife supporters, millions of voters in key swing states are learning more about vice presidential candidate Sarah Palin’s values -- and her brutal record on aerial hunting of wolves and other wildlife.

Now, thanks to the phenomenal support of wildlife supporters like you, we’ll be able to extend our ad buy in Ohio and Florida, air it in Michigan -- and beyond.

Encourage your friends to watch the ad online and help us reach even more people with the awful truth about Governor Sarah Palin’s brutal record aerial wolf hunting.

With your help, we’re breaking this story wide open.

This hard-hitting TV ad has already been seen by nearly 300,000 people online. It’s been covered by many news outlets, including CNN, ABC, MSNBC, The Wall Street Journal, The LA Times, several Ohio newspapers and more. And thanks to the generous donations of people like you, millions of people in Ohio and Florida know the truth about Governor Palin’s brutal record.

04:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-09-08

Agressie tegenover buschauffeurs

Wanneer in Vlaanderen bussen worden aangevallen, ruiten stukgeslagen en buschauffeurs worden gemolesteerd dan heeft de Lijn maar één oplossing, ze leiden de busroute om.

In het Nederlandse Gouda, waar ook een grote gemeenschap Marokkanen leeft, wou er eveneens geen bus meer door het gebied rijden nadat buschauffeurs herhaaldelijk te maken kregen met vandalisme en geweld.

Geert Wilders heeft er iets op gevonden.
Hij wil het leger er op af sturen. "Het kan niet zo zijn dat we alles doen om Afghanistan veiliger te maken, terwijl Nederland steeds onveiliger wordt'', aldus Wilders. Blijkbaar heeft de oproep van Geert Wilders om het leger in te zetten effect gesorteerd, want de strijdende partijen wisten niet hoe snel ze aan tafel moesten, schrijft ‘geenstijl.nl’

Bekijk het filmpje op de site (na de vervelende reclame) KLIK HIER

13:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-09-08

Moeten artiesten aan de dop elke job aannemen?

Vandaag verscheen een interview met actrice Antje De Boeck in het Nieuwsblad. Ze kloeg over haar schorsing bij de RVA nadat ze een aangeboden job had geweigerd.

Er moet wel eindelijk eens een deftig statuut opgemaakt worden voor artiesten. Tussen de opdrachten zijn de artiesten werkloos en kunnen ze terecht bij de RVA, wat normaal is als het gaat om een korte periode, iemand die vast voor een interim-bureau werkt, kan dat ook.

De vraag is nu of artiesten dan ook elke aangeboden job moeten aanvaarden. In het geval van Antje De Boeck werd haar door de VDAB een job aangeboden als medewerkster in de vestiaire bij de musical ‘Daens’. En ik kan mij best voorstellen dat deze jobaanbieding voor een artieste als Antje De Boeck best zeer vernederend is, aangezien zij voor de rol in de film ‘Daens’ op het Internationaal Filmfestival in Vlaanderen de prijs kreeg voor de beste Belgische actrice. Maar omdat ze het tijdelijk baantje niet wou aannemen werd ze geschorst door de RVA.

Misschien wordt het tijd om eens eindelijk in een statut vast te leggen hoeveel tijd er mag zijn tussen de opdrachten door om de duurte van de werklozensteun te kunnen bepalen, want België is het enige land in de Europese Unie is waar de werkloosheidsvergoeding nog niet in de tijd beperkt is: men kan bij wijze van spreken na de schooltijd zijn hele “carrière” lang werkloos blijven, om dan naadloos over te stappen naar de pensionering: in Wallonië (en ook bij ons) hebben zo reeds een aantal individuen hun loopbaan succesvol beëindigd.

13:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-09-08

We moeten weer besparen.

Vicegouverneur van de Nationale Bank en vorige kabinetschef van Verhofstadt, Luc Coene slaat alarm over de federale begroting. Volgens hem stevenen we af op een begrotingstekort van 3,5 miljard en sommigen politici praten zelfs over 5 miljard euro.

Coene meent dat de politiek vastzit in communautaire thema’s en zich minder bezig houdt met sociaal-economische thema’s, maar dat klopt niet helemaal.

Het is een feit dat de vorige regering Verhofstadt (waar Coene deel van uitmaakte) heeft nagelaten in tijden van hoogconjunctuur een spaarpotje opzij te zetten voor dagen van laagconjunctuur. Door dit slechte beleid heeft Verhofstadt gedurende opeenvolgende jaren eenmalige verkopen gedaan om zijn begroting te redden. Het opsouperen van de Belgacom pensioenen, verkoop van gebouwen, verkoop van buitenlandse ambassades enz…

Deze regering heeft te kampen met de nalatenschap van Verhofstadt en dit in tijden van een wereldrecessie en koppige Waalse tegenwerking in de broodnodige staatshervormingen.

Bovendien blijft de euro veel hoger dan de dollar en zorgt er mee voor dat de export zo goed als stilgevallen is. Grote schepen brengen goederen vanuit China, Japan en andere landen naar Europa en varen meestal leeg terug. De buitenlandse handel is nochtans van groot belang voor de economische ontwikkeling van ons land.

Leterme had gehoopt op meer inkomsten via de BTW. Maar de recessie zorgt voor minder opdrachten en minder verkoop. Heel wat bedrijven zijn op korte tijd failliet gegaan en de verhoopte BTW inkomsten bleven uit. Leterme had ook gehoopt op de 250 miljoen van Electrabel en de federale minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) beweerde daarna dat Electrabel terugkwam op het akkoord om een belasting van 250 miljoen euro op de kerncentrales te betalen.
Maar ook dat klopt niet helemaal, want er zijn nooit akkoorden afgesloten, laat staan contracten ondertekend met Electrabel.
Integendeel. De regering Verhofstadt heeft zich laten rollen toen Suez, Electrabel overnam. De jarenlange bijdragen voor de sluiting van de kerncentrales die door de consumenten in ons land aan Electrabel werden betaald, gingen blijkbaar eveneens mee naar Suez. Waar is dat geld naartoe nu er sprake meer is over sluiting van kerncentrales?


(tijd/belga) - 'De commentaren waarin sprake van een akkoord van de nucleaire producenten om de 250 miljoen euro bij te dragen aan de begroting 2008 zijn niet correct. A fortiori werd dan ook geen enkele beschikking voor de komende begrotingsjaren onderzocht', luidt het in de mededeling van Electrabel.’ Met andere woorden: een akkoord met de regering is nog niet verworven. Met andere woorden, iemand heeft zijn dromen voor werkelijkheid genomen.

Voor ons is een lastenverhoging om meer inkomsten te genereren via de directe belastingen geen optie, ook niet via indirecte belastingen zoals bv. verhogingen van de BTW-tarieven. We staan nu al nummer twee op de Europese lijst van landen met de hoogste belastingstarieven. Socialisten loeren naar (Vlaamse) werkgevers om de schatkist te vullen en de koopkracht van de werknemers te verhogen, maar ook dat zal een tegengesteld effect geven. We hebben eerst en vooral nu al de hoogste lonen van Europa en de bedrijven, die tot hiertoe in ons land bleven ondanks de hoge lasten op lonen en andere belastingen, zullen dan zeker hun heil zoeken in het buitenland of lage loonlanden.

Ondertussen trekken dagelijks 67 Belgen naar andere oorden en komen er –dagelijks – tot 300 vreemdelingen bij. (Bron Nieuwsblad) Misschien zal ooit eens iemand berekenen wat dit aan onze maatschappij kost?

Volgens Coene zit er maar één ding op voor ons en dat is besparen. De regering zal haar uitgaven moeten beperken. Daarom keken sommigen naar de ambtenarij. Op bepaalde diensten, zoals bv. gevangenisbewaking, zijn de beambten onderbemand, op andere gebieden, o.m. de kabinetten van de (vele) ministers zijn de beambten overbemand en kosten ze bakken geld aan de belastingbetaler.

In Wallonië maakt 45% van de actieve bevolking deel uit van de ambtenarij.
Tel daarbij de werklozen, leefloners, kortom steuntrekkers allerhande en er blijft in ons land uiteraard straks geen geld meer over om de pensioenen te betalen van de mensen die nu met hun steeds kleiner wordend legertje ‘actieven op de arbeidsmarkt’ de rest moet onderhouden.

In 1999 telde ons land op 10 miljoen inwoners, 3.346.000 loontrekkenden en 661000 zelfstandigen. Maar onze eigen bevolkingsgroei stijgt niet. Het bevolkingsaantal in België wordt beïnvloed door immigratie uit andere landen. Immigranten zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de jaarlijkse bevolkingsaanwas. Dat wil zeggen dat de huidige cijfers over de ‘actieve bevolking’ er anders uitzien dan 10 jaar geleden maar daarover heb ik geen cijfermateriaal. Dat het er niet beter op geworden is merkt iedereen wel.

Ondertussen probeert men geld binnen te rijven door de automobilisten uit te persen als citroenen via de hoge accijnzen op de brandstofprijzen, parkeerplaatsen en het planten van een bos flitspalen over heel Vlaanderen. In Wallonië is dat niet nodig want ook daar betalen wij het gelag van een decennialang slecht en corrupt PS-beleid. Voeg daarbij het ingewikkeld institutioneel kluwen dat dit kleine land kenmerkt en je zal moeten toegeven dat zulk een kluwen enkel tot immobilisme kán leiden.

Door de Belgische structuren sukkelen we van het ene probleem in het andere zonder dat er ook maar iemand een visie heeft of met een oplossing komt. Marchanderen, praten en marchanderen, toegevingen van Vlaamse kant, pikken aan de andere kant. Wie met een oplossing komt wordt gedemoniseerd en uitgesloten.

Neem nu alleen al Brussel. Brussel had nooit een apart gewest mogen worden. Het wordt nu bestuurd door 19 gemeentebesturen, een Franstalige gemeenschapscommissie, een Vlaamse gemeenschapscommissie, een gemengde gemeenschapscommissie, een Brusselse gewestregering en een federale overheid . Ik zou wel eens willen weten wat dat allemaal kost. En of Vlaanderen dat allemaal zal kunnen blijven betalen.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de overheidsschulden en..ach ja, het koningshuis.

13:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-09-08

9/11

ground-zero
t_fdw-aktie-5De herdenking van 9/11 is alweer een paar dagen geleden en zoals we het gewoon zijn schreven de kanten natuurlijk weer de grootste onzin.

We waren ongeveer met 200 mensen (en geen 50, zoals de kranten schreven) die op een vreedzame manier bloemen gingen neerleggen aan het Brusselse WTC-gebouw. Onder hen alle Vlaams Belang-kopstukken en de Europese Parlementsleden Carl Lang (FN) en Mario Borghezio (Lega Nord en voormalig staatssecretaris van Justitie). Maar zoals we meteen konden vaststellen waren de politieagenten in burger met veel meer. Zelfs in burger haal je ze er zo uit…ze lijken iets teveel op ‘man in black’.

Foto's-0014Foto's-0020


Foto's-0012De eerste vrouw die de rozen neerlegde werd meteen op een brutale manier tegen de arm geschopt door de Franstalige politie, de tweede vrouw protesteerde tegen dit onzinnig en nodeloos geweld en om die reden werden ze meteen afgevoerd en opgesloten. Een derde, onbekende vrouw, protesteerde via een spandoek tegen de islamisering van Europa en werd eveneens opgepakt.

In ieder geval wilden wij de herdenking sereen houden en in alle stilte één voor één rode rozen neerleggen op het grasperk vóór het gebouw. Om de hoek stond echter een volledig cordon op ons te wachten. De politiechefs waren dezelfde twee bruten van vorig jaar die geweld niet schuwen, ook niet op vrouwen. Toen ik met mijn roos aan het grasperk aankwam zag ik hun van haat vertrokken gezichten die mij in gebroken Nederlands toesnauwden dat ik maar beter kon opkrassen als ik niet net als de andere vrouwen in de cel wou belanden.
Maar ze hadden toch hun lesje geleerd na vorig jaar, de hele westerse media schreef toen schande over hun brutaal en gewelddadig optreden tegenover onschuldige burgers en ze bleven deze keer op afstand.

In Brussel mag alles en iedereen betogen tegen alles en om het even wie of wat. Behalve als je Vlaming bent of tegen de islamisering van Europa bent. Deze keer mocht de betoging niet doorgaan omdat de moslims het al zo moeilijk hadden vanwege de ramadan. Geen eten en geen seks tijdens de dag maakte hun al zenuwachtig genoeg…

Ja zeg! Geen seks tijdens de dag? Mensen die gaan werken hebben ook geen seks tijdens de dag, misschien moeten ze dat ook eens proberen om hun zinnen te verzetten.fdw-aktie-2
t_fdw-aktie-8

t_fdw-aktie-9In zijn toespraak haalde Filip Dewinter dan ook fel uit naar PS-burgemeester Freddy Thielemans, die hij een islamo-socialist en een collaborateur met de radicale islam noemde. “Het betogingsverbod is het beste bewijs van de islamisering van ons land,” aldus Dewinter. Voorts luidde het dat “9/11 niet zomaar een terreuraanslag was, maar een oorlogsverklaring van de radicale islam aan het adres van het vrije Westen. De islam legitimeert via de koran het gebruik van geweld tegen ongelovigen om hun doelstellingen te verwezenlijken. De islam dient iedere vorm van geweld af te zweren en afstand te nemen van passages in de koran die oproepen tot geweld tegen ongelovigen, zoniet kan de islam nooit getolereerd worden op het grondgebied van Europa.”

Foto's-0010

Zowel voor als tijdens en na de 9/11 herdenking hebben moslimjongeren stenen gegooid naar Lijnbussen en trams. Het is tenslotte een ‘nationale sport’ bij hen. In Houthalen werd zelfs een Lijnbus geschrapt vanwege jongeren die met stenen gooiden. Maar omdat ze ook op 9/11 met stenen naar trams en bussen gooiden aan de andere kant van Brussel; was het uiteraard allemaal de schuld van…hoe kan het ook anders…het Vlaams Belang. (Als ze ons niet hadden als zondebok moesten ze ons uitvinden, want het is toch zó gemakkelijk om je eigen onkunde en lafheid af te wentelen op iemand anders). Ach, ze doen maar, het valt echter niet te ontkennen dat zelfs de meest gematigde mensen tegenwoordig de islam ontdekken voor wat het werkelijk is en het net als wij, hartsgrondig beu worden.

Foto's-0013


Foto's-0016Foto's-0017Foto's-0021Foto's-0015Foto's-0019Foto's-0017

t_fdw-aktie-10

03:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Politieke heksenjacht op Frank Van Hecke

De eis om opheffing van de onschendbaarheid tegen Vanhecke is gebaseerd op een tekst van een andere auteur in een lokaal blad uit Sint-Niklaas, waarin ten gevolge van getuigenissen van omwonenden foutief werd gemeld dat de vandalen die grafschennis pleegden, allochtone jongeren waren. Alhoewel meteen een rechtzetting in alle bussen werd verspreid, heeft Willockx het zover gekregen dat het Belgische gerecht Frank Vanhecke wil vervolgen, en niet de werkelijke verantwoordelijke voor de foutieve melding. Van Deurzen (CD&V) eist de opheffing van zijn politieke onschendbaarheid.
De politieke motivering is duidelijk.


Het Europees Parlement mag niet het instrument worden van een politieke lynchpartij

Pleidooi Guido Naets over opheffing parlementaire onschendbaarheid Frank Vanheckevoor de Juridische Commissie van het EP, maandag 8 september 2008

- Uitgesproken tekst –

Mijnheer de voorzitter,

Ik ben niet gekomen om Frank Vanhecke te begraven, te verdedigen of van iets vrij te pleiten. Ik sta hier om het Europees Parlement te verdedigen, opdat het zich niet zou laten verleiden tot het opheffen van de onschendbaarheid van Frank Vanhecke. Sta mij toe dit in 7 punten te ontwikkelen.

1° Ik heb dit Parlement meer dan 50 jaar van nabij gevolgd en met grote toewijding gediend: eerst 4 jaar als medewerker van de studiedienst van de Belgische christendemocraten, dan 18 jaar als Europacorrespondent o.m. voor Duitse en Nederlandse media en voor de Vlaamse openbare radio en televisie,dan 15 jaar als directeur-perschef van dit Parlement zelf. In deze laatste hoedanigheid was het ook mijn taak, het Parlement te beschermen tegen allerhande aanvallen. Ik grijp graag de kans aan om die taak, die ik van 1980 tot 1995 fervent verdedigde, vandaag voort te zetten.

2° Kringen die België te allen prijze willen behouden - zoals ze zelf zeggen ook met onwettige middelen -willen dit Parlement doen opdraven in een lynchpartij op de voorzitter van een partij die België ziet als een mislukte staat, “a failed state”, die zij democratisch en vreedzaam wil opsplitsen in een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië in Europa. Hier wordt onterecht misbruik gemaakt van het gemakkelijkste voorwendsel – neen, geen verkiezingsbedrog, corruptie, smeergeld, of pedofilie (we zijn tenslotte in België), maar de meest abjecte van alle misdaden: racisme. Mijnheer de Voorzitter, in de bijna 30 jaar dat ik Frank Vanhecke ken, sinds hij hier assistent werd van Karel Dillen, heb ik hem nooit op enige vorm van racisme kunnen betrappen.

3° Niemand mag zich achter een parlementair mandaat verschuilen om misdrijven toe te dekken of te ontsnappen aan rechtsvervolging. Maar ik heb de indruk dat men Vanhecke wil vervolgen, niet voor een of ander misdrijf maar om wie hij IS; precies wat Hannah Arendt bestempelde als totalitarisme. De nationaalsocialisten gingen zo tewerk, Stalin liquideerde op dezelfde wijze al zijn tegenstanders. Vanhecke wordt vervolgd omdat hij symbool staat voor een partij die België wil opdoeken, zoals Cato in Rome elke toespraak voor de Senaat besloot met de woorden “ceterum censeo Carthaginem essedelendam”. Ook een andere Vlaamse partijvoorzitter, Bart De Wever wiens partij kartel vormt met deVlaamse christendemocraten wordt om dezelfde reden verguisd en ook de voorzitter van die andere radicaal-Vlaamse Partij Lijst Dedecker wordt er om belaagd. Wie opkomt voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid mag zich aan de ergste represailles verwachten.

4° Aanklagers in deze zaak zijn totalitair denkende en handelende figuren, die zichzelf kwalificeren als horende tot “democratische partijen”, tja, zoals de DDR zich vroeger “democratisch” noemde. Dit Parlement zou zich eigenlijk eens moeten buigen over de praktijken die tegen radicaal Vlaamse partijen worden gebruikt: doodsbedreigingen aan het adres van gekozenen, intimidaties van leden en sympathisanten, het gewelddadig arresteren van gekozenen hier voor dit Parlement bij een vredelievende herdenking van Nine Eleven, de sociale en politieke uitsluiting, het uit de vakbond zetten van leden van het Vlaams Belang – en dat wil in België wat zeggen want werklozensteun wordt door de vakbonden uitbetaald, die er een bonus van 160 miljoen EURO per jaar voor ontvangen. De zaak tegen Vanhecke is aangebracht door een man, Freddy Willockx, ooit ook Europarlementslid,vandaag burgemeester van Sint Niklaas, die 14 jaar geleden bekende dat hij 5 miljoen smeergelden uit het Agustaschandaal had aanvaard, het omkoopschandaal met helikopters waardoor Willy Claes ontslag moest nemen als NAVO-secretaris-generaal.

5° Het totalitaire blijkt uit het feit dat de opheffing van de onschendbaarheid werd gevraagd precies 2 dagen nadat Frank Vanhecke na 12 jaar voorzitterschap de fakkel aan zijn opvolger had doorgegeven –een voorzitter in functie aanpakken vond men blijkbaar toch net iets te gewaagd.De willekeur blijkt hieruit dat U dit dossier bij hoogdringendheid moet behandelen, terwijl vandaag bij de Brusselse politierechtbank alleen al 47.000 inbreuken op vervolging wachten wegens allerlei geweldplegingen en zware verkeersovertredingen als dronkenschap achter het stuur. Het totalitaire blijkt uit het feit dat het Belgische apparaat een tot Belg genaturaliseerde Marokkaanse terrorist genaamd Bellirasj gedurende tientallen jaren ongemoeid moorden liet plegen,terwijl de Marokkaanse diensten hem en andere terroristen wél konden klissen en buiten een reeks wapenopslagplaatsen ook nog ontdekten dat Bellirasj al jaren op de payroll stond van de Belgische staatsveiligheid!

6° In het licht hiervan ben ik als Belg gegeneerd, ja beschaamd dat dit Parlement en deze Commissie in spoed is opgetrommeld voor één zin in een persbericht uit een plaatselijk krantje uit 2005 dat ernstige grafschendingen in Sint Niklaas toeschreef aan allochtone jongeren. Eén zin die na enkele dagen werd rechtgezet in een nieuw bulletin voor alle brievenbussen van de stad omdat inderdaad niet met naam en toenaam kon bewezen worden dat het ging om allochtone jongeren. Het waren immers minderjarigen en dan kan de politie de identiteit niet vrijgeven!

Volgens de Belgische Grondwet mocht Frank Vanhecke als juridisch “verantwoordelijke uitgever” niet eens worden vervolgd omdat de schrijver van het stukje, een plaatselijke gekozene, zich vrijwillig had bekendgemaakt. Maar zoals U allicht weet is de grondwet in België allang een vodje papier. Men wou trouwens niet de schrijver doen veroordelen maar Vanhecke pakken. Hannah Arendt zou het met lede ogen hebben aangezien.

7° De Belgische politieke toestand is meer dan ooit een wespennest en wie hier als buitenlander in gaat roeren, weet niet wat hem te wachten staat. Als de Juridische Commissie de deur zou openzetten voor vervolging door het Belgische gerecht, van één van de meest uitgesproken voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid, zijn de kwalijke gevolgen voor het aanzien van het Parlement en voor de weerslag op de publieke opinie niet te overzien.

Om al deze redenen smeek ik het Europees Parlement, te beginnen deze Commissie, zich niet medeplichtig te maken aan een politieke lynchpartij en een karaktermoord op een radicaal Vlaamse politicus, met zg. racisme als goedkoop voorwendsel. België staat vandaag voor een van de grootste uitdagingen sinds het zich in 1830 van Nederland afscheurde; het zou bijzonder onverstandig zijn als het Parlement in die communautaire onderhandelingen partij zou kiezen.Mijnheer de Voorzitter, ik zei het al, ik hield dit pleidooi niet voor Frank Vanhecke maar voor het Europees Parlement zelf, dat al genoeg door het slijk wordt gehaald.


GN/GN DEF
Brussel, 8 september 2008 guido.naets@telenet.be

01:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-09-08

Column - Mia Doornaert

12-09-2008 - Mia Doornaert - de standaard

Mag kritiek op de islam nog?
Nee, als je de afgelopen paar weken de tirades tegen Geert van Istendael las. Het leek warempel wel of de beminnelijke schrijver een goed deel van de Vlaamse intelligentsia over zich heen kreeg wegens zijn kritisch essay over godsdienst in het algemeen en de islam in het bijzonder.

De vloed van kritiek op de opiniepagina's van enkele Vlaamse kranten vormt echter een optisch bedrog. Hij kwam uit een klein islamo-gauchistische hoekje dat electoraal drie keer niets voorstelt, maar dat zeer sterk staat in sommige academische kringen en vooral in de wereld van de ngo's. Met verschillende petten op, die de indruk geven van een breed forum, bestookt dat groepje dan de media met telkens dezelfde boodschap.

Die boodschap is simpel. Alles wat in de wereld fout gaat, is de schuld van het Westen, in de eerste plaats van de Amerikaanse Grote Satan. En de enige schurkenstaat ter wereld is Israël, die in een obscene vergelijking soms op één lijn met de nazi's wordt geplaatst. Dat de Palestijnse bevolking een van de snelst groeiende ter wereld is, doet er niets toe. Als de volgelingen van Stalin en Mao decreteren dat Israël genocidair is, dan is wie dat ontkent een handlanger van het kwaad.

Hun hypocriete kreet is dan telkens weer dat 'kritiek op Israël geen antisemitisme is'. Nee, en kritiek op een jood is evenmin jodenhaat. Maar, zoals Jean-Paul Sartre schrijft in zijn 'Réflexions sur la question juive', als men stelselmatig alleen maar joden bekritiseert en aanvalt, dan is er wel sprake van jodenhaat. En hetzelfde geldt als men alleen Israël aanvalt, en stelselmatig zwijgt over alle onrecht en wreedheid en onderdrukking in de moslimwereld, of die allemaal aan het bestaan van Israël toeschrijft.

Het lijkt dan ook alleen maar tegenstrijdig dat lieden die het atheïsme en historisch materialisme aanhangen en hevig antiklerikaal zijn, wel beste maatjes zijn met de islam. De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden, niet waar? In een werkgroep van het andersmondialistische Forum van Porto Alegre viel al te horen dat de 'bevrijding van de wereld begint in Afghanistan', waarmee bedoeld werd aan de zijde van Osama bin laden tegen de Amerikanen.

Eén van de hardnekkigste oplichterijen, ook hier te lande, is dat anti-Amerikanisme per definitie 'links' of 'progressief' is. Maar alle totalitaire regimes waren en zijn anti-Amerikaans. Het naziregime of de Iraanse Khomeinistische revolutie bijvoorbeeld waren zeer subversief en anti-Amerikaans, maar zeker niet 'progressief'.

Als men dat gauchistische groepje tot aanhangers of nuttige idioten van Osama bin laden of president Ahmadinejad van Iran zou bestempelen, zou de wereld te klein zijn. Maar zelf maken ze een specialiteit van oneerlijke intentieprocessen. Elke kritiek op de islam stellen ze gelijk met extreemrechtse sympathieën, xenofobie en racisme. Wie zoals Van Istendael vrij en vrank kritiek op de islam uit, kan alleen kwalijke bijbedoelingen hebben.

Bij de aanvallers voegde zich Gouad Gandoul, voorzitter van het ACW van Genk. 'Woorden zijn nooit onschuldig. Het begon allemaal met woorden en het eindigde met gaskamers en massagraven', aldus een van zijn vermaningen aan Van Istendael (DS 9 september).

Die 'gaskamers' behoren ook tot het gauchistisch discours. De moslims zouden de joden van vroeger zijn, een onaanvaardbare vergelijking die op een vorm van negationisme neerkomt. De joden werden vervolgd en systematisch uitgemoord niet om wat ze dachten of zegden of geloofden maar om wat ze waren: Jood. De moslims hier worden niet systematisch vervolgd en nog minder uitgemoord. Ze genieten net als iedereen de bescherming van een democratische staat. Als er geweld gebruikt wordt, verloopt het eerder in de andere richting. Het zijn de critici van de islam die een mes in de buik moeten vrezen, het zijn de critici van de islam die moeten onderduiken en beschermd worden. Uit schrik voor moslimgeweld is er ook een zorgwekkende zelfcensuur aan de gang.

Binnen onze democratische systemen, met hun bakens en borstweringen, moet het democratisch debat vrij zijn gang kunnen gaan. Daarbij horen aanvallen op heilige huisjes. Dat geldt voor de Kerk van Rome, het koningshuis, de gekozenen des volks, dat geldt voor elke instelling. Waarom zou dat niet voor de islam gelden? De vloed aanvallen op Van Istendael lijkt hem juist gelijk te geven. Sorry, maar niet onze democratische rechten moeten zich aanpassen aan de islam. De islam moet leven met de vrije meningsuiting, ook die van beeldenstormers.


Mia Doornaert is redactrice buitenland

14:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-09-08

Obama heeft de 'rednecks' niet mee.

http://news.bbc.co.uk/go/em/fr/-/today/hi/today/newsid_7600000/7600592.stm

Engelstalige tekst door 'redneck' Joe Bageant

02:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Clip op YouTube geeft heftige reacties tegen Vlamingen

Onder andere:

et puis les flamands sont complexe et on un REEL PROBLEMME D IDENTITE identiteit tu connais lol, vous pensez tjs au passer mais vous etes de gros retarde de fermier allez cueillir vos fraises et mettez les dans le cul de vos grosses femmes.

Dus Vlamingen zijn dikke achterlijke boeren, hebben een ernstig indentiteitsprobleem en moeten aardbeien gaan plukken om in het achterste van hun vette vrouwen te steken???
Ja zeg, en ik dacht dat de reacties hier soms al grof waren...

Titel: (Emeute anderlecht place de linde st guidon)

http://www.youtube.com/watch?v=LzESv03nDNE>http://www.you...

01:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-09-08

Nieuwe belgen

En weer mogen we ons verheugen op de komst van kersverse nieuwe medelanders voor wie het parlement zo vriendelijk is geweest hun naturalisatie goed te keuren. Lees het Staatsblad en ga naar Editie N 273.
Vergeet vooral niet minister Van Deurzen te bedanken voor de vele mensen uit Afrika, Turkije, Albanië, Marokko en andere onmogelijke hoeken van de wereld die hij naar ons onooglijk kleine landje haalt.
Zij zullen door hun harde inzet en werk, ervoor zorgen dat onze economie weer de hoogte ingaat en ons sociaal zekerheidssysteem financieel gezond blijft.

01:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-09-08

Afghanistan

28talibsTaliban onderukken met geweld een opstand van de bevolking.

Ieder normaal denkend mens is tegen oorlog voeren, maar ieder normaal denkend mens ziet wat er zal gebeuren als er niet tussenbeide wordt gekomen door Westerse troepen in landen waar vooral vrouwen en kinderen te lijden hebben onder een gruwelijk en onmenselijk religieus bestuur van de Taliban of zoals in Irak, een dictatoriale leider die zijn eigen volk uitmoordde. Niemand kan radicaal voor of radicaal tegen een gewapende tussenkomst zijn in dergelijke gevallen. Daarom was de uitdrukking van Bruno Valkeniers misschien wat ongelukkig gisteren in de Zevende Dag, maar het komt er inderdaad op neer dat iemand die tegen oorlog is, maar de realiteit onder ogen durft te zien ‘zowat tussenin zweeft’.

Wie beweert radicaal vóór of radicaal tegen te zijn heeft ofwel geen hart of weet het niet. In Irak kan men aanvankelijk voor een tussenkomst zijn geweest, maar nu de dictator Saddam Hoessein niet meer is, wordt het tijd om dat land te verlaten.dec10-04


Afghanistan is een ander geval…
2

Rawa is sinds 1977, de eerste en oudste politiek sociale organisatie voor de vrijheid, democratie en vrouwenrechten in Afghanistan.

Hoe kon iemand die mensen NIET helpen.
Ik heb hen gesteund, en steun ze nog!

Toen de Amerikanen naar Afghanistan trokken was ik blij, ik geef het eerlijk toe. Blij dat er wat zou gedaan worden aan het lot van de vrouwen en kinderen.

afghanistan_teaserNa de oorlog met de Sovjet Unie nam de Taliban, de macht in het land over en werden vrouwen en meisjes de grootste slachtoffers van deze religieuze barbaren.


jalal1Vrouwen mochten geen beroep meer uitoefenen, vrouwelijke dokters, leraressen, wetenschappers moesten verplicht thuisblijven en vielen zonder middelen van bestaan. Vrouwen die alleenstaand waren werden verplicht te bedelen en te leven van kruimels die hen werden toegeworpen om niet van honger om te komen.
Vrouwen kregen geen gezondheidszorg meer, want mannen mochten vrouwen niet aanraken en vrouwelijke artsen waren er niet meer.

kab-jan05_5
kab-jan05_6


Meisjes mochten geen onderwijs meer volgen, dat was louter voorbehouden aan jongens die dan voornamelijk koranles kregen van de Taliban. Iets anders hoefden ze niet te leren.

mazar-6


Vrouwen werden verplicht een burqa te dragen en wie zich niet aan de voorschriften hield of protesteerde werd publiekelijk terecht gesteld op voormalige voetbalpleinen, want sport en muziek was eveneens des duivels en mocht niet meer beoefend en beluisterd worden.

Een terechtstelling was voor de Taliban een zondags uitstapje.


zar-4zar-8zarmina2qasas-bamyan2statue2


Ondertussen probeerde de Taliban het Westen en dan vooral de VS uit te dagen door aanslagen op schepen, ambassades en o.a. het vernietigen van de 1400-jaar oude Boeddhabeelden van Mamiyan.

handcut6
Onder de gruwelijke terreur van de Taliban werden jonge mannen opgeleid om de straffen, afhakken van handen en voeten, uit te voeren.

Voeg daarbij de aanhoudende uitdagingen van Al’Qaeda en de Amerikanen vielen uiteindelijk Afghanistan binnen.

dec10-08


r-scho_42

Eens de Taliban de onherbergzame Afghaanse bergen waren ingevlucht mochten vrouwen na korte tijd terug hun beroep opnemen en meisjes mochten terug naar school.
Rawa hoopte op de democratie en vrouwenrechten waar ze al zolang voor streden.

bro-p4-5


De Taliban gaf echter niet op kreeg ondertussen tijd genoeg om te hergroeperen en rukken stilaan terug op, ze nestelen zich in dorpen van waaruit ze de NAVO-troepen bestoken. Alles is kapot geschoten in Afghanistan. Heel wat onschuldige burgers worden eveneens door, wat men noemt, ‘vriendelijk’ mortiervuur gedood.

De burgerbevolking is ondertussen meer dan oorlogsmoe en een groot deel wil de ‘vreemdelingen’ het land uit.

Opium_123523cAfghanistan is de grootste leverancier van opium en kwade tongen durven wel eens beweren dat de VS daar interesse in heeft. Het zou kunnen, maar dat is zeker niet de enige reden. Afghanistan is een buurland van Iran waarvan de atoomdreiging uitgaat en aan de andere kant is de grens met China. Neem daarbij nog de natuurlijke olie- en gastoevoer die via Afghanistan loopt en we zitten weer bij de belangrijke ‘pipelines’ naar het Westen.
Dat maakt Afghanistan een strategisch zeer belangrijk land, waar om die redenen - net zoals in Kosovo -, een permanent Amerikaans kamp zal blijven. En of we er nu mee akkoord gaan of niet, zolang de dreiging van Al’Qaeda en de Talban er blijft bestaan, zolang zullen de Amerikanen er blijven.
Wie net als ik geloofde dat de vrouwen en de burgers in het algemeen het beter zouden hebben komt bedrogen uit, want de Taliban is te sterk voor de kleine buitenlandse troepen en ik betwijfel of die paar Belgische soldaten het tij kunnen keren.
Nochtans, als ieder land zijn verantwoordelijkheid opneemt is er misschien nog hoop.

De Noordelijke Alliantie is al evenmin een optie, wil iemand het land bestuurd zien door die mensen?’, vraagt Rawa zich af.

na-kills Op de foto ziet men wat de NA doet met een gevangen genomen Taliban.


Er is een keuze. Ofwel trekt de NATO er weg en laat men alles terug over aan de Taliban en de andere ‘warlords’, ofwel zet men meer troepen in en zorgt men werkelijk voor de veiligheid, (ook voor de pijpleidingen naar het Westen) de vrijheid, vrouwenrechten en democratie voor de burgerbevolking. Een moeilijke keuze… niemand kan zich in het Westen veroorloven de olie-en gastoevoer naar hier in handen te laten van onbetrouwbare landen en al zeker niet als Al-Qaeda en de Taliban er de plak zwaaien.
http://www.rawa.org/gallery.html

kab-jan05_6
In de dorpen in de zeer droge gebieden waar de Taliban al terug heer en meester zijn is de bevolking er erg aan toe. De taliban neem hun voedsel af en drinkwater is er bijna niet.

herat2-4 28apr-5


Het lot van de Afghaanse gewone burgers en dan vooral de vrouwen is er jammer genoeg niet veel beter op geworden. Vrouwen worden nog steeds als minderwaardige wezens behandeld en velen dragen nog steeds een burqa.

22:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Volgens Marc Van de Looverbosch is het Vlaams Belang oorlogszuchtig.

Marc Van de Looverbosch, u kent hem wel, de journalist die danspasjes maakte toen Janssens in Antwerpen de verkiezingen won, mocht vorige zondag als presentator komen opdraven in de Zevende dag.

Zijn vooringenomenheid kon hij weer eens niet verbergen. Toen Gennez (Sp.a) aan het woord was, (waarbij moet gezegd worden dat veel van wat zij aanklaagt aan het wanbeleid van de vorige regering ligt waar Sp.a deel van uitmaakte), was Van de Looverbosch bij elk woord dat uit haar mond kwam, zo hard en bewonderend met zijn kopje aan het knikken , dat er op een gegeven moment een reëel gevaar bestond dat zijn nek het elk moment zou gaan begeven.

Maar hij had geluk, het bleef staan dank zij zijn aartvijand Bruno Valkeniers die vindt dat een leger niet enkel moet paraat staan bij overstromingen of om rottende patatten uit de grond halen, maar eveneens hun NAVO-verplichtingen moeten nakomen. Niet alleen De Crem, maar elke beroepsmilitair zal het daar mee eens zijn, behalve natuurlijk Van de Looverbosch, die Bruno Valkeniers zowat verweet ‘oorlogszuchtig’ te zijn.
Waarop Bruno Valkeniers reageerde door te zeggen dat niet hij, maar de regering troepen heeft gestuurd en dat dit in Afghanistan nodig is omdat de Taliban zich daar hergroepeert.

Dat noem ik nu weer eens een sterk staaltje manipulatie van de, inderdaad weer extreem linkse journalist.

Ofwel komt België de NAVO-verplichtingen na, ofwel stappen ze eruit en hebben we zelfs geen leger meer nodig, maar enkel deelnemen aan een paar vredesmissies en dan nog op veilige afstand waar zo goed als geen gevaar dreigt kan niet.

In Nederland schreef De Telegraaf het volgende:

Belgen willen ook wel eens vechten

BRUSSEL - Het in internationaal verband nauwelijks serieus genomen Belgische leger wil eindelijk wel eens af van het sullige imago en echt de wapens oppakken. "De wil is er en we hebben nu eindelijk ook de goede spullen", aldus landmachtgeneraal Testelmans, die hunkert naar missies zoals Nederland die de laatste jaren heeft uitgevoerd.

"We willen ons softe imago kwijt. Als de politiek ons vraagt, zijn we er klaar voor", zo stelde de legerchef vlak na de aankomst van vier Belgische F16's in Afghanistan, die luchtsteun gaan verlenen bij de ISAF-missie in het land. Daardoor kunnen twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen terug naar huis.

Belgische militairen ontbreken al jaren bij belangrijke vredesmissies en beperken zich internationaal tot kleine bijdragen aan logistieke en medische ondersteuning. "We blinken nu uit door patrouilleren in Kosovo, het beveiligen van een humanitaire missie in Libanon en het bewaken van vliegvelden. Maar we kunnen veel meer", aldus Testelmans, die graag binnenkort ook Belgische grondtroepen naar Afghanistan zou sturen.

Linkse partijen bij onze zuiderburen reageerden direct negatief, terwijl ook defensieminister De Crem in een reactie laat weten dat een dergelijke missie naar Afghanistan niet aan de orde is. ,,We gaan niet meer doen dan we nu hebben afgesproken. Bovendien ligt er ook geen enkel verzoek van de NAVO om grondtroepen te sturen."

Het Belgische leger mag dan wel een sullig imago hebben, legers uit andere landen Klik hier maken ook wel eens een blunder en hier ...

13:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Does that seem fair to you?

Ik laat even iemand anders aan het woord, (en ik hoop dat jullie Engels goed genoeg is om het te begrijpen).
Ik mag het wel zeggen, hij is één van mijn favorieten op YouTube, bekijk dus gerust ook alle andere clips van hem.

01:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-09-08

Enkel op uitnodiging.

Enkel op uitnodiging.
Vragen? Enkel de toegestane uitnodigingsvragen.


20:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-09-08

Sarah Palin is geen doetje

225px-Palin1


Sarah Palin, de running mate van John McCain is als een komeet in de hoogte geschoten. Ze is de voormalige Miss Alaska, ex-sportjournalist, visser en jager, klokkenluider, burgemeester, strijdster tegen corruptie (ook binnen de eigen partij),moeder van vijf kinderen en sinds twee jaar gouverneur van Alaska.

Ze stelt haar familie voor, aan de Republikeinse conventie in St. Paul en aan tientallen miljoenen kiezers thuis voor de tv: haar zoon Track, die volgende week als soldaat naar Irak gaat; haar jongste zoontje Trig, vijf maanden geleden geboren met het syndroom van Down; ertussenin ‘mijn sterke, goedhartige meisjes’ Bristol, Willow en Piper. Echtgenoot Todd, zegt Palin, is een verhaal op zichzelf. ‘Hij is zijn leven lang beroepsvisser geweest, productieleider in de olievelden van Alaska’s North Slope, trots lid van de United Steel Workers-vakbond, en ook nog wereldkampioen sneeuwscooter-rijden. Voeg daarbij zijn Eskimo-afkomst, en het is een flink pakket.’

6873504039standaloneprokr3_0
Een moedige, welbespraakte mooie vrouw die dezelfde problemen heeft als elk ander Amerikaans doorsnee gezin, zegt ze zelf. Daarmee verwijst ze naar de zwangerschap van haar zeventienjarige dochter. Eerlijk gezegd, ik wist wel dat de mensen in de VS, en dan vooral het zuiden nogal conservatief waren, maar dat onze pers daar hard over oordeelde had ik allerminst verwacht. Of toch? Natuurlijk, dat is het…Sarah Palin is rechts. In ieder geval rechtser dan de gematigde John McCain, die af en toe een beetje onzeker overkomt en de boodschap, die dan nog vaak niet gelijklopend is met die van Sarah, duidelijk niet zo goed kan overbrengen als de zelfzekere Sarah Palin.

Maar dat een zwangerschap van een bijna volwassen jonge vrouw het struikelblok voor de VRT zou zijn? ’t Ja, dan vraag ik mij af wie er in feite progressief is en wie er oerconservatief is.
Toen men aan Obama zijn mening vroeg over die beruchte zwangerschap, zei hij dat hij wel de laatste was die daarover iets kon zeggen, want dat zijn moeder ook maar amper 18 was, toen hij werd geboren. … En dat beste lezertjes, dat mocht u horen in het journaal van 13,00 uur maar later werd er duchtig geknipt want het kwam de Obama fans niet zo goed uit.
De evangelische voorman Richard Land wees op het contrast met Barack Obama, die zei dat indien een van zijn dochters op jonge leeftijd zwanger zou worden, zij niet zou moeten worden 'gestraft' met een kind. ''Wij zien kinderen niet als een straf, maar als een zegen,'' aldus Land.

Map_of_USA_highlighting_Alaska
Toen ik de toespraak van Palin hoorde was ik, net als iedereen, stomverbaasd. Wat een sprekerstalent. Dat zou niet ongestraft blijven, dacht ik. En inderdaad, meteen begon men haar leven uit te pluizen en wat bleek ? Behalve de zwangerschap van haar dochter had gouverneur Palin ooit gesproken op een conventie in Alaska en gepleit voor de onafhankelijkheid van Alaska. Haar man zou nog lid zijn geweest (zoals zoveel eskimo’s trouwens) van de Alaska Independent Party .Alaska heeft alles. Veel land – weinig mensen en veel natuurlijke rijkdommen zoals olie. Neem daarbij de ligging van Alaska en het is bijna vanzelfsprekend dat ze een onafhankelijk land willen zijn.

lens1881455_sarah-palin


Er kwam ook nog kritiek op het feit dat ze vijf kinderen heeft en dat wil combineren met een politieke carrière. Afgunst natuurlijk. De kinderen zijn groot genoeg en hebben bovendien ook nog een vader. Rudy Giuliani zei vorige woensdag : ‘Hoe durven ze te vragen of Sarah Palin haar vicepresidentschap wel kan combineren met de zorg voor haar kinderen? Waarom vragen ze dat nooit aan een man?’

squeezeEn toch…ik zou nooit voor haar kiezen (en nog minder voor Obama trouwens die wil vernieuwen om te vernieuwen omdat er vernieuwing nodig is, maar blijft steken bij het vervolg…en de arrogantie, hij maakte een wereldreis waarbij hij zich al president waande)… Nee, ik zou nooit voor hem kiezen, maar ook niet voor haar omdat ze voor mij iets ‘ té’ is. Neem bijvoorbeeld haar uitspraak over de oorlog in Irak. Het “was de wil van God”, ja zeg!!! Bij het grote toverwoord olie zijn God en Geld blijkbaar twee handen op één buik.

250px-Alaska_Pipeline_and_caribou

Maar het ergste vind ik dat ze het jachtverbod op bedreigde diersoorten wil opheffen om op ijsberen te kunnen jagen in het gebied waar ze naar olie wil boren in Alaska. Sarah Palin, liet dinsdag weten dat volgens haar de beschermde status van de ijsbeer een belemmering is van de economische ontwikkeling van Alaska, wat betreft gas- en oliewinning, visserij en toerisme. Omdat ik weet dat er niemand kan bewijzen dat de oorzaak van de huidige opwarming te wijten is aan de menselijke CO2 uitstoot en niet door de activiteit van de zon, ben ik niet tegen boren naar olie. Maar ik ben ervan overtuigd dat haar mening over boren naar olie in Alaska wat ruikt naar eigenbelang. Dat daarvoor dieren moeten wijken uit hun natuurlijke habitat of worden gedood is voor mij een brug te ver. Maar ja, ik hoef dan ook niet te kiezen...


palin3Palin met jachttrofee
Klik Hier -Palin-spreekt-

19:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Steun burgemeester Willy De Waele

De burgemeester van Lennik, Willy De Waele, wordt door Franstaligen met de dood bedreigd omdat hij enkel nog de Vlaamse Leeuw uithangt aan het gemeentehuis, en dat terwijl hij zelfs niet verplicht is ook een Belgische vlag uit te hangen.

Sinds De Waele de Belgische vlag liet verwijderen, naar eigen zeggen omdat hij niet meer gelooft in de Belgische staat, krijgt hij dreigbrieven en dito mails.Vorige week ontving hij zelfs een mail van een collega-burgemeester uit 's Gravenbrakel, Jean-Jacques Flahaux. Die verwijt De Waele racisme en fascistische praktijken. "Na de oorlog kreeg men voor dergelijk gedrag een kogel tussen de ogen", stond letterlijk in de brief. En als dergelijke bedreigingen uit een maffiose extremistische Franstalige mond komt, dan kan men die beter niet negeren.

Het wordt tijd dat we een moedige burgemeester, van welke kleur dan ook, steunen via een petitie.

Steun Willy De Waele door deze petitie te ondertekenen:

http://www.ipetitions.com/petition/vlaamse_vlag_in_lennik/index.html

13:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

29-08-08

Vogels is nog altijd de strafste

Sommige mensen vragen zich af waarom de gezinshereniging altijd 'hier' moet gebeuren en nooit ‘daar’. In ieder geval, Turtelbaum was van plan daar iets aan te doen, want de laatste tijd loopt het weer de spuigaten uit. Schijnhuwelijken, gedwongen huwelijken (zoals altijd na de verlofperiode) en nu worden de Marokkaanse oudjes ook naar hier gehaald en gedropt in onze rusthuizen waar ze dan een speciale behandeling krijgen, eigen aan hun cultuur en geloof.

Ons Mie Vogels had een buitengewoon voorstel. 'Als wij van hieruit ouderenvoorzieningen laten bouwen in Marokko, moeten al die jonge allochtonen hun ouders niet laten overkomen.'

Hallo? Had ze weer een paar ‘bollekes’ teveel op? Of is Marokko misschien plots een 11de provincie geworden in dit land?

Er is niet eens genoeg geld om rusthuizen te bouwen in Vlaanderen, maar ons Mie wil er bouwen in Marokko. En als onze bejaarden met veel geluk een plaats vinden in een rusthuis, dan mogen de kinderen zich blauw betalen. Een beter voorstel zou zijn dat die kinderen die hier meestal ook als steuntrekker verblijven, naar Marokko gaan en daar werken, Marokko schreeuwt momenteel om werkvolk. Dan kunnen ze ginder hun ouders een goeie ouwe dag bezorgen.

00:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bellens blijft?

Didier Bellens, de grote baas van Belgacom, blijft zeer waarschijnlijk ook de volgende zes jaar de gedelegeerd bestuurder van Belgacom. Hij heeft gisteren tegen middernacht positief geantwoord op de vraag van de federale regering om loon in te leveren. Maar uit het antwoord van Bellens kon men volgens diverse kranten suggereren dat de gesprekken nog aan de gang zijn over het in te leveren bedrag.

Bellens moest woensdag tegen middernacht een antwoord geven aan de regering of hij al dan niet akkoord ging met een loonsvermindering van bijna 1 miljoen euro per jaar. Indien hij niet akkoord ging dan zou zijn contract, dat tegen maart volgend jaar afloopt, niet hernieuwd worden en kon hij ook geen aanspraak maken op de ontslagpremie van meer dan 8 miljoen euiro. Hij antwoordde woensdagnacht op de valreep in een nogal onduidelijke mail aan Vervotte, dus het ondubbelzinnige antwoord waar de regering op had aangedrongen kwam er in eerste instantie niet. Vervotte vroeg Bellens daarom om verduidelijking. Die moest er vandaag tegen 16 uur komen. In de verduidelijking verklaarde Bellens zich uiteindelijk akkoord met het bezoldigingspakket van de raad van bestuur. Dat pakket valt, met een maximum van 2,05 miljoen euro, een stuk lager uit dan het voorstel van Bellens en dan zijn huidige loon, maar meer dan wat Vervotte wou.

Bellens, is ondanks zijn Vlaamse naam een Franstalige. Woensdagochtend had de regering alvast geanticipeerd op een negatief antwoord van de Belgacom-topman. Ze sprak af dat de volgende gedelegeerd bestuurder weer een Franstalige moet zijn. Waarom dat zo moet zijn is weer zo een communautair raadsel eigen een overheidsbedrijf en bovendien met een meerderheid aan Vlaamse klanten.

Belgacom is het enige grote overheidsbedrijf met een Franstalige aan het hoofd en dat willen de Franstalige regeringspartijen cdH, PS en MR graag zo houden. Onder andere daarom namen zij de voorbije weken en maanden de verdediging van Bellens op zich. Als België ophoudt te bestaan, dan vallen ook deze mistoestanden weg. Bovendien zou het veel beter zijn mocht men Belgacom privatiseren. Dan worden de lonen voor de (politiek gekozen) topmanagers niet bepaald door ministers, maar door hun firma die hun dan betaald naar kennis en resultaat.

00:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-08-08

Barack Hussein Obama kiest voor Joe Biden als running mate

Gennez (Sp.a) en een deel van haar troepen trekken naar de VS om Obama te steunen, lazen we in de krant. Wat ze daar gaan doen is onduidelijk, maar een uitstapje op kosten van de goegemeente is natuurlijk altijd meegenomen.
Dat Obama de 65-jarige Joseph Biden de (eerdere mislukte kandidaat voor het presidentschap) koos als running mate moet wel als muziek in de rode oortjes hebben geklonken. Want Biden is er nog eentje van de oude linkse school. Ongelooflijk politiek correct, net zoals Obama tegen de oorlog in Irak, grote tegenstander van Bush die hij regelmatig afschildert als de baarlijke duivel en bijzonder grof tegenover zijn tegenstanders, zelfs binnen de eigen Democratic Party. En als echte democraat heeft Biden in de Senaat voorstellen ingediend om ongeautoriseerde programma's te weren van het internet, internetbelastingen op te leggen en inzage voor de FBI, CIA en NSA in elke computerprogramma dat op internet aansluit. Dat beloofd…

Maar Obama vond hem de meest geschikte persoon en verklaarde aan ongeveer 35000 personen, die zich hadden verzameld voor de Old State Capitol in Springfield, dat Biden een volledig eerlijk man is, die niet alleen een goede vice-president zal zijn, maar een groot vice-president.

Bovendien hoopt Obama dat de grijze haren van Biden een optisch presidentiële waardigheid gaan toevoegen aan zijn kandidatuur.

Nochtans was het nog niet zolang geleden anders.

Dat Biden een goed redenaar is zal niemand ontkennen. Hij is berucht om zijn felle aanvallen, en ook Obama kreeg een tijdlang de volle lading. Biden staat bekend als een van de scherpste critici van Obama binnen het Democratische kamp. Toen Biden zelf nog meedeed voor de Democratische investituur stelde hij de beperkte politieke ervaring van de 47-jarige Obama in vraag en zei dat je als president niet al doende kan leren.

Biden_123222pToch zou hij soms beter zijn radde tong in bedwang houden, want Biden moest zich zo begin dit jaar bij de presidentskandidaat verontschuldigen. Hij had gezegd dat Obama de 'eerste mainstream afro-Amerikaan was die goed kan praten, intelligent en schoon is en die er goed uitziet'. Met die uitspraken haalde hij zich de woede van de zwarte Amerikanen op de hals.

Biden doet wel meer 'straffe' uitspraken - Klik hier

Obama hoopt dat de keuze voor de meer ervaren Biden heel wat wantrouwige kiezers in de jeugdige presidentskandidaat over de streep zullen trekken. Maar zeker is dat niet, want ook uit vrouwenrechtenorganisaties klinkt protest. Zij hadden gehoopt op een, zoniet eerste vrouwelijke presidente, dan toch wel op een eerste vrouwelijke vicepresidente.

Ook zijn ondeskundige aanpak bij het recente Georgië/Rusland conflict, deed heel wat kiezers twijfelen. De keuze voor Biden is ook daardoor een berekende keuze, want Biden is thuis in die zaken als voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken.

Maar veel Amerikanen hebben de laatste tijd hun bedenkingen, zwarten vinden Obama geen Afro-Amerikaan, zijn moslim verleden laat hem evenmin met rust en de beruchte dominee Wright met zijn gepeperde uitspraken over Amerikaans racisme, God damn America en aids dat door Bush hoogstpersoonlijk ingespoten zou worden in zwarte lichaampjes, gaf hem, ondanks hij recentelijk afstand nam van de dominee, toch een zware slag.

Van een Amerikaanse president wordt verlangd dat hij volmaakt is, een eis waaraan hij of zij natuurlijk nooit kan voldoen, En Obama? Wel hij rookt. Hij rookt sigaretten en dat is in de States een onvergeeflijke fout.
Ok, Clinton gaf toe dat hij zelfs ooit een jointje had gerookt, maar hij voegde er meteen aan toe dat het eenmalig was en dat hij niet inhaleerde... nadat hij het eerst had ontkend. (Maar dat deed hij ook wel bij andere dingen die hem werden verweten).


Clinton_1


0819_hp Liever voor McCain stemmen dan voor Obama? Het wordt in ieder geval nog spannend.Onderstaande column komt uit de VS.


One black man to another black man

columnistsSowellThe article below was written by syndicated columnist, Dr. Thomas Sowell, a black man. He wrote it in a humorous way this past week in a column titled 'Random Thoughts' and published it in newspapers nationally, so maybe you've already seen it. If not, be my guest:

Ted Belman

__________________________________________________________Senator John McCain could never convince me to vote for him. Only Hillary Clinton or Barack Obama can cause me to vote for McCain. After long and serious thought, I have decided to endorse Senator John McCain for President. I have always voted for the person and have not voted for anyone because some political party was telling me who I should vote for. We all know the choices by now and, that said, I do believe that the process of selecting a chief executive is deeply flawed. The words 'money' and 'special interests' come to mind, among many others. Here's the way I see it: Barack Obama, you are a fine public speaker. You are also an extremely liberal Senator from the State of Illinois , which has a long and rich history of political corruption of the first magnitude. You are indeed a child of that system. You have finally insulted my intelligence far beyond my capacity to tolerate your insults.

It has nothing at all to do with your skin color. As a matter of fact, it would be so COOL to finally have an African-American for President. What a great statement that would be to the entire world that we are indeed the greatest country on earth!But, unfortunately, General Colin Powell is not running, and YOU are NOT the man for this job !

Barack baby, you want me to believe that you have never heard the sermons of your own pastor, the Right Reverend 'God Damn America' Jeremiah Wright. It is a matter of record that this has been your church for over 20 years. It is a matter of record that you were married there by this very pastor, and that your children were baptized there.The good Reverend saw fit to visit Khadafy in Libya with you and to gi ve a lifetime achievement award to Louis Farrakhan, of all people.

We have all now seen excerpts of his sermons all over the airwaves by now. And you have publicly stated that this man IS your 'spiritual mentor.' BUT, your pastor is NOT the reason I am NOT voting for you. His words were disturbing enough, but it is your own HUGE church congregation, seen jumping, hooting and howling to his words in the background that disturb me the most. And please don't tell me you attended church there and never once heard a 'discoura gi ng word' in the 20 years you attended there. Don't tell me, that in addition to the good reverend, that you are now not having anything to do with all those other people seen hooting and howling out in the audience in the background of his fiery tirades.

Even Oprah Winfrey got disgusted and walked out on your campaign. I am no Oprah fan, but still she did the right thing. Now you look me in the eye and ask me to believe that you never heard such language in all the years you attended there! This is like me telling you that I attended dozens of Klan rallies and never once heard the 'N' word.
Yep.
And Bill Clinton 'did not inhale'.

Yes, Mr. Obama, we all have friends who have said stupid things that embarrassed us, but NOW you have asked me to believe something that is so incredibly stupid that you are telling me that I am just stupid e nough to believe you. THAT is the main reason that I will never vote for you.I am deeply sorry, that in a country teeming with enormously talented African Americans who would make a good President, that the political system has chosen YOU. You are a pathetic and plastic excuse for an American, who will not even salute the Flag during the Pledge of Alle gi ance. God forbid you ever get near the Oval Office.

Which leaves us with Senator John McCain. John, you are a flawed man. You are a bit old, a bit looney, and you have a notoriously bad temper. This perfectly qualifies you, in my humble opinion, to lead us for the next eight years. I WANT your trembling hand on the nuclear button. Think about it. We have Kim Jong IL, Chavez and Ahmadenijad all running around like lunatics, threatening America and threatening to plunge the world into nuclear Armageddon. We have Putin and the Chinese blustering and rattling their sabers at us. I want John McCain in the Oval Office and I want him to be really ticked off at all these other nut jobs around the planet. John, once you are elected, I want you to go into the Oval Office and throw one of your perfect FITS.

Jump up and down and throw something through a plate glass window. Rip the drapes down and foam at the mouth a bit. And I want the whole thing on camera so that Ahmadinejad can see it I want ALL of these 'world leaders' to lay awake at night and to break out in a cold sweat every time they think of messing with the United States of America . I want the nuclear button sitting right next to the alarm clock on your night stand. I want pictures of this to be sent to Iran , Russia , China , Venezuela , Cuba , Libya , Syria , Pakistan , and those other dopes in the sheets, the Saudis.On the domestic front, poor John did try and reach across the aisle to the opposition in a desperate effort to compromise and to get the Congress to do something. You may not agree with his efforts, but at least he TRIED. For all his efforts, all he got handed to him was his head in a basket. The liberals are ticked at him and the conservatives are ticked at him. Just my kinda guy. I predict that John will select Senator Joe Lieberman as his running mate. Good choice. I want a Jew whose memory of the Holocaust is still fresh in his mind and who is royally ticked off at all of these towel-headed morons in the Middle East t o be the next in line if something should happen to John. Shalom, Vice President Joe. One heartbeat from the Oval Office. Finally. John McCain knows on a most personal level what it is to suffer horrible torture for years and to see others die, right in front of you, for their love of America When you ask him about it, he will tell you that what he did was 'nothing special. '

Even more incredibly, he states that ANY American who truly loves his country would do exactly the same as he did in that situation. You and I will have a hard time believing that, but the real point is that John McCain believes that about the 'average American,' and that, dear friends and neighbors, is why I will cast my one poor ballot for on election day for John McCain -- warts and all.'
22:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-08-08

Eindelijk zilver en goud

top02
De arrogantie van de journalisten die de Olympische Spelen mochten becommentariëren begon stilaan gênant te worden.

Voor een land als het onze dat in geen 44 jaar nog iets had gewonnen op de Olympische Spelen, vielen ze lelijk uit naar landen zoals bv. Oekraïne, dat al een pak medailles op zak had.

Tot eergisteren en gisteren. Goud en zilver.
Tia Hellebaut en de meisjes die de 4 X 100 meter liepen hebben eindelijk ons imago gered.

Proficiat Tia, zou het door de pizza's komen dat je zo hoog kunt springen?
In ieder geval een fantastische prestatie!!!! Het valt bovendien ook op dat de sportvrouwen duidelijk beter zijn dan 'onze mannen'.

10:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-08-08

Strengere wetten in Nigeria

Nigerian_Man_Caught_Having_Sex_With_A_Goat
Nigeria wil seks met dieren strenger aanpakken, schrijft de Zuid-Afrikaanse krant www.news24.com
Deze Nigeriaanse man werd op een heel intiem moment op heterdaad betrapt. Hij was blijkbaar nog niet op de hoogte van de nieuwe wetgeving.
Wie geloofde er niet dat sommigen hun geiten liever zien dan hun vrouwen?

02:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-08-08

Nieuws uit het democratische Saoedi-Arabië

In het zéér democratische Saoudi-Arabië werd een zesjarig meisje uitgehuwelijkt aan een 69-jarige neef van de familie. Het meisje werd zwanger toen ze 10 jaar was. Omdat ze nog zo klein is werd de baby met de keizersnede ter wereld gebracht.

En omdat ik daar pertinent tegen ben, ben ik zeer zeker in de ogen van Saoedi-Arabië en haar islamitische collaborateurs hier bij ons, een extremiste en islamofoob – (Dat laatste klopt wel… je zou van minder schrik hebben.)


MuslimChildDit is haar trouwfoto.

14:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hypocriete moslims eisen verbod congres

Van 19 tot 21 september wordt er in Keulen een congres gehouden tegen de islamisering van Europa.

De Europese steden tegen de islamisering van Europa komen bij elkaar en bespreken in verschillende werkgroepen de toestand in Europa en wat er kan aan gedaan worden. Uiteraard zal ook het Vlaams Belang aanwezig zijn met als spreker, Filip Dewinter, mede-initiatiefnemer van deze vereniging.

Op alle websites roepen linkse militietroepen elkaar op om ook naar keulen te trekken. Zoals iedereen ondertussen wel weet is extreem links meestal ook extreem gewelddadig.

Maar indien dat nog niet genoeg is, als voorbeeld voor vrije meningsuiting en tolerantie, komt er nog een dreiging vanuit het Oosten bij.

Het OIC (Organisation of the Islamic Conference) protesteert tegen het initiatief in Keulen. Daardoor hebben 57 islamitische Staten, uiteraard voorbeelden van vrijheid, het respecteren van mensenrechten, verdraagzaamheid en tolerantie tegenover andersgelovigen en vrouwenrechten, gereageerd op het anti-islamcongres. Ze eisen dat Duitsland stappen onderneemt en spreken over Pro-Köln’ als een extremistische groep. Een woordvoerder van het ‘OIC islamophobia Observatory’ hebben ernstige bedenkingen over het feit dat dit evenement wordt opgezet om ‘de anti-moslimgevoelens in Europa’ op te hitsen. (Je moet niet vragen hoe ze ons in het oog houden, waar bemoeien zij zich mee?)


DUBAI, AUGUST 11 - "The Organization of the Islamic Conference (OIC) hopes that all segments of the society in Germany and in Europe will come out strongly against the holding of such a conference," thus OIC which represents 57 Islamic states answered the imminent Anti Islamization Congress, to be held in Cologne on September 19-21, urging from the pages of its website to "reject the proponents of hatred and racism." A spokesman of the OIC Islamophobia Observatory based in Jeddah, in Saudi Arabia, expressed "serious concern" that the event was intended "to arouse anti-Muslim sentiments in Europe" and that it "would pose a threat to inter communal peace and harmony in the society." Some 1,000 participants are expected to take part in the conference, promoted by an extremist group named "pro Koln" (Civil Movement of Cologne), representing movements and European extreme right-wing political powers.
(ANSAmed).


Volgens mij hebben de anti-moslimgevoelens in Europa niets te maken met een congres, voor die gevoelens zorgen de moslims zelf wel.

* Er zullen bussen worden ingelegd naar Keulen, meer informatie volgt later.

13:51 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-08-08

Treinen te duur

Volgens docent autotechnologie, Mark Pecqueur is de trein dubbel zo duur als met de auto rijden en een abonnement bij De Lijn tien keer goedkoper dan een bij de NMBS.

Dat laatste is begrijpelijk, de infrastructuur voor een bus of zelfs tram is minder duur dan de infrastructuur om een trein te laten rijden. Maar als er de overheid zoveel aan gelegen is om mensen het openbaar vervoer te laten gebruiken, moeten ze toch dringend iets aan de prijzen doen.

Kathleen Van Bremt geeft wel toe dat de treinen duur zijn, maar ze wil dat mensen eerder het openbaar vervoer nemen dan de auto voor het woon-werk- of schoolverkeer. Mensen die meestal toch maar alleen of met twee in de auto zitten. Volgens de NMBS-woordvoerder zijn de tarieven voor dat doelpubliek wel interessant. De prijs draait dan rond 1200 en 1300 euro per jaar. Maar voor 100 euro per maand kunnen reizigers met kleine wagens op een comfortabele manier ook al een heel eind rijden…

Ik kan haar natuurlijk niet helemaal ongelijk geven. Het heeft weinig zin om met de auto naar het werk te rijden, hem een hele dag op de schaarse parkeerplaatsen te laten staan, ’s morgens en ’s avonds mee files te veroorzaken die bijzonder slecht zijn voor het milieu en bovendien andere mensen, die hun auto voor hun werkzaamheden nodig hebben, te hinderen. Daarom moet het beter en goedkoper.

De nadelen bij het openbaar vervoer zijn, dat het echt wel te duur is, niet goed uitgebouwd en de reizigers te lang onderweg zijn. Als je kijkt naar het metrostelsel in zowel Londen als Parijs, dan is het metrostelsel in Antwerpen gewoonweg een schande.

Van Brempt heeft de keuze, ofwel de infrastructuur van de wegen verbeteren en breder maken, ofwel een trein-en metrostelsel dat de reizigers in een mum van tijd overal heen kan brengen zonder teveel tijdverlies en zonder 20 keer te moeten overstappen.

Maar zoals altijd, denk ik dat het weer gewoon een geldkwestie is. Alles moet hier veel kosten zonder dat we er iets voor terug krijgen. Stel je eens voor wat we zouden kunnen doen in Vlaanderen met het geld van vijf jaar dotaties aan Wallonië?

11:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zondag 24 augustus

affiche2008-500px

10:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Gordel op zondag 7 september

campagnebeeld
Op 7 september vragen we iedereen om mee te doen aan de jaarlijkse Gordel in de Vlaamse rand rond Brussel. Vlaanderen moet massaal op straat komen nu de beloftes om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen nog steeds niet zijn nagekomen. Meer uitleg kan men vinden op de website: www.de-gordel.be

En wat doen de Franstaligen? Zij roepen hun bendes op om te marcheren in de Vlaamse gemeenten, dat zij hun ‘hinterland’ noemen. Terwijl hun ‘hinterland’ Wallonië is willen ze hun vlaggen planten in Vlaamse gemeenten. Dat kan niet! Wat een toffe en gezellige namiddag moet worden kan niet worden verstoord door bruut geweld en pesterijen door franskiljonse fascisten. Dat is de enige reden dat ze hun bendes oproepen via deze site:
www.de-bretel.be. Kunnen ze niet Gordelen in Wallonië?? Hebben ze daar niet genoeg plaats om te wandelen en te fietsen?

Wees er bij, te voet of met de fiets, en verdedig uw belangen. De tijden dat Vlamingen zich lieten doen door Franstaligen moet nu eens definitief gedaan zijn! Blijf dus niet thuis in uw luie zetel liggen. Laat niet de anderen de hete kastanjes uit het vuur halen, wees niet bang van de fanatieke franskiljons en doe mee aan de tocht doorheen onze mooie Vlaamse landschappen waar we niet en nooit zullen dulden dat er ook maar één franskiljonse vlag wappert.

00:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-08-08

Actievoerders krijgen zware boete

splitsbhv300
Faciliteiten, het woord zegt het al, zijn toegevingen die gedaan worden voor een bepaalde overgangsperiode. Een tegemoetkoming om een bepaalde periode van integratie te vergemakkelijken. De rijke Franstalige ‘minderheden’ die zich in de Vlaamse gemeenten kwamen nestelen in kasten van villa’s, vinden echter dat de overgangsperiode enkel geldt voor Vlamingen en uiteraard de hele Vlaamse gemeente, om ‘Franstalig’ te worden. En die gemeenten zijn volgens hen nu Franstalig genoeg om de gemeenteraad in het Frans te voeren en – als we niet opletten - bij Brussel gevoegd te worden. Het grondwettelijk Hof heeft de faciliteiten voor deze gemeenten herbevestigd, dus als we nu B-H-V niet splitsen en niet toezien op de taalwetgeving zijn we die gebieden binnenkort eveneens kwijt.

230px-BelgiumBrussels
Vlaanderen wordt steeds maar kleiner en dichter bevolkt.

Een 25-tal actievoerders zakten op 14 april af naar de gemeenteraad van Wezembeek_Oppem om er toe te zien op de correcte naleving van de taalwetgeving. Bij aankomst werd hen de toegang tot de gemeenteraad ontzegd.

Sommige actievoerders zaten al binnen en protesteerden bij aanvang van de zitting, want de gemeenteraad is een openbare zitting en dus voor iedereen toegankelijk. De actievoerders die niet binnen mochten hielden affiches op waarop ze geschreven hadden, “Vrije meningsuiting: enkel voor franskiljons?”.

De actievoerders die buiten protesteerden kregen een maand later de melding in de bus dat zij zouden beboet worden wegens samenscholing en openbare ordeverstoring.

300px-Kaart_Halle-Vilvoorde


Brussel / Halle / Vilvoorde (Franstaligen kunnen zich verkiesbaar stellen tot in Londerzeel.

De boete werd nu bevestigd.

De provinciaal sanctionerend ambtenaar (aangesteld door de gemeente Wezembeek-Oppem) heeft zich uitgesproken over de gemeentelijke administratieve sancties die tegen de aktievoerders werden opgelegd naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de gemeenteraad van 14 april jongstleden te Wezembeek-Oppem. Hij veegt de verdediging de advokaten van tafel en bevestigt de opgelegde boetes, in totaal om en bij de 3000€.

Vakbonden mogen daarentegen een hele luchthaven platleggen, reizigers gijzelen, mensen hun vakantie naar de vaantjes helpen waar ze een heel jaar naar uitkijken, en dat kan allemaal ongestraft. Terwijl protesteren voor het behoud van uw taal in uw eigen Vlaamse gemeente bestraft wordt.

15:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-08-08

Koen Meulenaere – zoals altijd keigoed !

Socialisten

http://www.knack.be/blog/blog-algemeen/71-101-3806/social...

Over socialisten wordt vaak slecht gesproken. Zo hebben wij onlangs een boek gelezen waarin een oude Duitse baron na het nuttigen van een teveelste glas brandewijn plots uitroept: 'Socialisten en hoeren denken hetzelfde: voor geld doen we alles.' Dat is al van hetzelfde kaliber als de beroemde oneliner van Helmut Kohl dat het makkelijker is om een hond langs een hotdogkraam te leiden, dan een socialist langs een hoopje geld.

Nu wordt Knack weleens verweten antisocialistisch te zijn. Fout. Die indruk wordt misschien nu en dan gewekt door het voorwoord van onze chef-Wetstraat, maar afgezien daarvan heeft dit blad zich nooit bezondigd aan kwaadsprekerij over rode rakkers. Akkoord, over Patrick Janssens wordt niet altijd in fraaie bewoordingen bericht, maar Patrick Janssens is geen rode rakker. Als Janssens een rode rakker is, dan is Geert Lambert een anorexiapatiënt. Alhoewel, dat is geen te gelukkige vergelijking, want met het aantal kilo's dat die Lambert dagelijks overboord gooit, ís hij ondertussen een anorexiapatiënt.

Weet u wie wel gemeen is tegenover de roden? De Morgen! Een krant die onder het bewind van de onafhankelijke journalist Paul Goossens nog rechtstreeks betaald werd door de Socialistische Partij, maar die na de komst van de liberale vazal Yves Desmet drastischer van kamp veranderde dan de Italianen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij zullen dit illustreren.

Voor ons ligt een knipsel uit De Morgen van 23 mei, gesneden uit de veel gelezen en geprezen rubriek 'Pauli's Pen' van de toenmalige adjunct-hoofdredacteur, inmiddels gepromoveerd tot politiek commentator, de hoogste sport op de wankele ladder van de journalistiek. 'Als het brandt, giet Walter Pauli olie op het vuur', zo staat er als waarschuwing bij elke aflevering. En die was ook op 23 mei niet overbodig. Wij lezen de kop: 'Kathleen, of de schijn van het zijn.'

Wat volgt is de standrechtelijke executie van Kathleen Van Brempt, socialistisch minister van n'importe quoi. Volgens steller is zij 'een kind van haar tijd, helaas ook in de slechte betekenis van het woord: haar infantiel gedrag.' Waarvan hij vervolgens een lange opsomming geeft.

Wat Walters misprijzen vooral heeft gewekt, is dat Van Brempt in haar drang om zoveel mogelijk in de media te komen er niet eens voor terugschrikte om haar pasgeboren baby voor publicitaire doeleinden te misbruiken. Nog geen twee maanden was dat schaapje geboren, of de minister poseerde er al mee op de voorpagina van De Standaard Magazine. Bij meneer de marketeer, die Dag Allemaal het nakijken gaf met deze intieme privébeelden. 'Zitta is nu het allerbelangrijkste voor mij', liet de minister ons weten. Waar is de tijd dat mijnheerke Louis dat nog was. Of Robert Voorhamme.

'Nog goed dat het om een discrete foto ging', giet Walter een extra vat olie op het vuur, 'of we hadden hier iets lelijks geschreven over politici die hun kinderen prostitueren voor hun eigen profijt.'

Hun kinderen prostitueren voor hun eigen profijt, bestaat er iets nóg ergers? Neen. Op die wijze schrijven ze in De Morgen dus over socialistische toppolitici. Nu Knack . Vorige week interviewde Benno Barnard, die toevallig toch in Hasselt moest zijn, Steve Stevaert. Wat een positief artikel! Een zondvloed aan optimistische ideeën kwam er uit de statige gouverneurswoning naar buiten gestroomd. Het ene nog spitsvondiger dan het andere. Een kleine greep uit het aanbod.

Tomaten kweken in de mijnen, ze dan verkopen aan de Duitsers en zeggen dat het aan de Italianen is. Beleggen in loofbomen, een variant op de tulpenbollen tijdens de Gouden Eeuw in Amsterdam. Die CO2 opslorpende loofbomen zullen overigens in de plaats komen van de nutteloze naaldbomen die de provincie nu overwoekeren, en die de gouverneur persoonlijk allemaal zal uitgraven en ontwortelen. Een sneltram! Elektriciteit invoeren, én een rioleringsnet. Stromend water in openbare gebouwen. Scholen oprichten. Iedereen gratis schoenen. Een alternatieve Limburgse munt: de leuro. Dictielessen. Een park met oude huisjes zodat we kunnen zien hoe de mensen vroeger leefden. Jos Ghysen. Kortingen op de autoverzekering voor wie niet met de auto rijdt. Twaalfjarige leerkrachten in het lager onderwijs. En in het hoger onderwijs, wat in Limburg hetzelfde is. Gratis bussen met de Bijbel. Herinvoering van de zondagsplicht. Kokosnotenbomen om uit te vallen als alternatief euthanasiemiddel.

Het is maar een beperkte selectie. 'Ik ben de demente koning van Limburg', vat Stevaert het uitgangspunt van al zijn plannen kernachtig samen in de kop van het interview. En zo heeft Knack de socialisten weer een gratis platform geboden voor het verspreiden van hun opmonterende gedachten. Dat is nogal wat anders dan hen verwijten dat ze hun baby's prostitueren, nietwaar.

Koen Meulenaere

20:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Islam - de godsdienst van vrede en tolerantie
Drie journalisten van Kanaal + gingen voor de uitzending “90 minutes” voor de poorten van de Koranschool van de moslimbeweging Tabligh, die zich installeerden in een kasteel van Ville-Maindans in Grisy – Suisnes (Seine-et-Marne in Frankrijk) vragen om een interview.

Wat er toen gebeurde is ongelooflijk. De journalisten werden aangevallen en gekwetst. De cameraman is er heel erg aan toe nadat hij een voet in het gezicht kreeg. Waarschijnlijk werd zijn oogzenuw geraakt waardoor de kans bestaat dat hij blind wordt aan één oog.

De godsdienst van vrede en tolerantie op haar best… De leden van de Koranschool zijn criminelen die bekend staan bij justitie voor gewapende overvallen en diefstallen.

President Sarkozy heeft mee schuld aan deze toestanden, hij heeft het Conseil Français du culte Musulman opgericht en eraan toegevoegd dat hij via deze beweging de angst bij de Fransen wou wegnemen.
Het werd integendeel nog erger.

Vier jaar lang worden kinderen er opgesloten en onderricht in de koran, of klaargestoomd voor de jihad tegen het Westen…. Tegen de apen en varkens…


Film: http://veille-education.org/post/2008/07/02/Une-ecole-privee-comme-on-sen-passerait2

13:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |