30-03-08

Fascisten?

Tijdens het bussen van ons lokaal Borgerhouts blad ‘De Borger’ werd ik onderweg uitgescholden voor ‘fascist’ door een niet meer zo jong koppel. De vrouw begon ook nog hysterisch te krijsen over extreem-rechts vooraleer ik in feite goed besefte dat ze het tegen mij hadden. Maar het hoeft niet te verwonderen, want het links-radicalisme is tegenwoordig zeer actief op het gebied van het zogenaamde anti-fascisme, of liever, de Duitse variant hiervan, het nationaal-socialisme. Deze laatste term is natuurlijk niet zo gelukkig voor onze radicaal-linkse activisten omdat zij de straffe verwantschap tussen het collectivisme van radicaal-links en radicaal-rechts aantoont. Ik voel mij bij geen van beiden thuis, dus schrok ik wel even van die plotse hysterische uitval.

Toen ik thuiskwam vond ik nog een bewijs van verdraagzaamheid. Iemand met toevallig dezelfde familienaam van ons blad, wil een rechtszaak tegen mij aanspannen voor het gebruik van zijn familienaam terwijl daar helemaal geen sprake van is. De Borger is gewoon een afkorting van ‘De Borgerhoutenaar’, meer niet.
Maar omdat we uiteraard tolerant zijn, zullen we er in het vervolg 'Den Borger' van maken. Wat een verzuurde mensen, ongelooflijk!!

In ons land is er geen enkele politieke partij die zich fascistisch of nationaal-socialistisch noemt. Alhoewel er ter linker zijde wel erg veel dictatoriale en dus fascistische trekjes te bespeuren vallen in tegenstelling tot onze partij. Dat zit onze linkse rakkers natuurlijk niet zo lekker, dus daar heeft men dan iets op gevonden, het fenomeen extreem- rechts. Dat is al een stuk breder begrip en klinkt helemaal niet leuk.

Ben je voor het uitzetten van illegalen die de wet overtreden? Extreem rechts!
Ben je tegen het straffeloosheidsbeleid van criminele ‘jongeren’? Extreem Rechts!
Ben je voor een restrictiever migratiebeleid? Extreem rechts!
Ben je tegen het druggedoogbeleid? Extreem rechts!
Ben je tegen abortus? Extreem rechts!
Probeer je een debat aan te zwengelen over de zegeningen van de multiculturele samenleving? Zeker en vast extreem rechts!

Iedereen die er een andere mening op nahoudt dan ter linkerzijde wordt gedoogd, is dus extreem-rechts.

Kortom, extreem rechts is een veel breder begrip en leent zich een stuk beter voor het stigmatiseren van bepaalde opvattingen dan het enge begrip fascisme*.

In dit repressieve politiek-correcte klimaat is het natuurlijk een zeer verstandige zet om alles wat zich ter rechterzijde bevindt, extreem rechts te noemen. Maar spreek nooit over extreem links, want alleen rechtse mensen zijn extreem!


* In de huidige politiek in de meeste landen gelden 'fascisme' of 'fascist' als beledigingen of als een verwijzing naar 'dictatoriaal', soms zelfs gewoon naar ‘rechts’ of 'conservatief'. Deze verglijding van het woordgebruik is ontstaan toen de communistische DDR zich een antifascistische staat noemde, liever dan anti-nationaal-socialistisch, en later toen de Rote Armee Fraktion, (zelf fascisten omdat zij een ‘Diktatur des Proletariats‘ wilden) ook de Bondsrepubliek fascistisch gingen noemen. Veel antifascistische organisaties hanteren eveneens een definitie van fascisme die veel breder is dan wat de meeste historici en politicologen onder fascisme verstaan.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

21:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

28-03-08

Film Geert Wilders

Waarschijnlijk zijn er momenteel enorm veel kijkers, dus duurt het wel even vooraleer er iets komt.Of rechtstreeks via deze link proberen: http://www.liveleak.com/view?i=ll_5f2_1206641161

Update: De film werd wegens bedreigingen van het net gehaald maar is HIER nog te bekijken.

Wat eigenaardig dat diegenen die nu roepen dat dit 'de islam' niet is, alhoewel het echte beelden zijn, nu Geert Wilders met de dood bedreigen. Hij is de onverdraagzame.
Wat hij laat zien zijn inderdaad oude beelden die iedereen al heeft gezien, maar gewenning aan gruwelijkheden is veel erger dan de bevolking met de feiten op de neus te drukken via een filmpje. Nog nooit waren de zogenaamde Westerse 'gematigde' moslims opgewonden of verwierpen ze de dingen die in het filmpje te zien zijn. Nee, zij stigmatiseren, zij bekritiseren diegenen die kritiek hebben op dergelijke feiten.

Geen enkele journalist mocht gisteren in de Antwerpse moskeeën. Hoezo 'niet mogen'??? Als het filmpje niets de maken heeft met de islam, waarom mag dan niemand horen wat ze te vertellen hebben?

00:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-03-08

Franstaligen willen geen staatshervorming

Als het van de Franstaligen afhangt, moeten we niet te snel hopen op een grote staatshervorming. Dat bleek tijdens het RTBF-programma Mise au Point waar alle voorzitters van de Franstalige partijen aan deelnamen.

MR-voorzitter Didier Reynders zei dat er nog drie jaar tijd is om over een staatshervorming te praten en veegde de vooropgestelde datum van 15 juli gewoon van tafel. Waarschijnlijk stuurt hij aan op een mislukking van de regering uit rancune omdat hij zelf geen eerste minister mocht worden. Nu...voor mij niet gelaten natuurlijk. Hoe meer gezever, hoe dichter we bij een totale splitsing komen.

Stel je voor, Reynders zei dat hij nogal ontstemd is over de zware eisen van de fractie van CD&V en N-VA en over de deadline van 15 juli. 'Hopelijk vinden ze hun kalmte terug. Het hoeft niet zo snel te gaan. We hebben nog drie jaar de tijd', zei Reynders.

Reynders is bereid te praten over de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid, maar hield zich voor de rest op de vlakte. Joëlle Milquet wil ook praten over de arbeidsmarkt, maar de cdH-voorzitster of madame ‘NON’, wijst verdere hervormingen, onder meer van het sociaal overleg en de sociale zekerheid resoluut af.

Voor PS-voorzitter, Elio Di Rupo moeten hervormingen iets opleveren voor iedereen. Net of dat Vlaanderen nog niet genoeg ‘levert’ aan Wallonië.

CD&V, en zeker haar kartelpartner N-VA willen tegen midden juli een stevige staatshervorming, zeggen ze. Komt die er niet, dan brengt dat het voorbestaan van Leterme I in gevaar. Nochtans is Leterme zelf sedert zijn genezing heel wat gematigder geworden en wil hij ‘de eenheid’ van het land niet op de helling zetten. Wat zoveel wil zeggen als 'onder de lat gaan'.

Nu blijkt het ook al niet zo goed meer te gaan tussen Leterme en Bart De Wever. Bart De Wever die ooit tegen Gerolf Annemans ze:i “[...]dat je partij voorbij haar hoogtepunt ging zonder ooit in het spel te komen, dat je carrière die was van een maagd die jarenlang uit de Kamasutra voorlas om anderen erop te wijzen hoe het moest maar zelf nooit enige appetijt kon opwekken.
Blijkbaar hebben zijn kartelpartners ook de appetijt in zijn vette vis verloren en staat hij ook maar te roepen aan de zijlijn zonder te mogen deelnemen.
En dat zonder cordon, je moet het verdorie maar kunnen.

18:15 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-03-08

Vrolijk Paasfeest!

Ik wens u allen een zeer prettig Paasfeest!!!

Maar...ik heb jammer genoeg een zeer trieste mededeling!
De paashaas komt dit jaar NIET!!!1206308643_08821

00:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Schone schijn in Antwerpen

Marion Van San is boos op 't Stad.
Want er werd weer een rapport van haar in de schuif gestoken. Dit gebeurde al eens eerder met een rapport van Marion Van San - gemaakt in opdracht van de federale regering. Toen bleef de studie over de integratie en criminaliteit van vreemdelingen verborgen in de schuif van de 'witte ridder' Verwilghen. Nu in de schuif van Patrick Janssens. Niemand mocht weten dat hij de uitbuiting van vrouwen in de prostitutie in stand houdt. Zelfs Patsy Sörensen sprak er schande over...

Sinds Knack vorige week meldde dat het Antwerpse gemeentebestuur een rapport over het Antwerpse prostitutiebeleid geheim wil houden, voert het college een vreemde vaudeville op, inclusief gelogen monologen.

Maandagmorgen belegde schepen Monica de Coninck in allerijl een persconferentie, om zogezegd openheid van zaken te geven. Het ging over het rapport Schone schijn bedriegt. Over opbloeiende prostitutie in de rafelrand, geschreven door criminologe Marion van San verbonden aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en als hoogleraar aan de universiteit Utrecht. De Coninck deelde daar een samenvatting op een A4'tje uit met enkele selectief gekozen aanbevelingen van Van San.

Van San heeft gedurende twee jaar een contractuele zwijgplicht over deze studie. Vandaar dat ze onaangenaam verrast is dat de gemeente haar niet eens op de hoogte stelde dat er een persconferentie zou plaatsvinden: 'Dit heb ik in mijn 15 jaar als wetenschappelijk onderzoekster nog niet meegemaakt. Wellicht had men liever niet dat ik bij de voorstelling aanwezig was. Mijn betoog past namelijk niet bij de mooie, fonkelende A van burgemeester Patrick Janssens. Enkele passages uit het rapport waarin mensen uit het veld ronduit negatief oordelen over het gemeentebeleid moesten eruit. Dat is vloeken in de kerk: als opdrachtgever de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek willen beïnvloeden of bepalen. Huur dan een reclamebureau in, dat een mooie promotiebrochure maakt.'

Het rapport was vrijdag uitgedeeld in het college, maar later op de dag moesten de schepenen het plots weer inleveren. Schepen De Coninck organiseerde de persconferentie omdat ze wist dat de krant Het Laatste Nieuws maandag uit het rapport zou publiceren. Maar De Coninck houdt nu vol dat het rapport niet openbaar kan worden gemaakt omwille van de privacy van de prostituees. 'Onzin', reageert van San. In het rapport staat dat alle namen fictief zijn.

De betrokken journalist van Het laatste Nieuws deed overigens ook al een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om inzage te krijgen in het rapport. Schepen De Coninck stelt dat de stad daar niet op in kan gaan omdat het een rapport van de stedelijke gezondheidsdienst Ghapro en niet van de gemeente is.

Van San ontkent dat: 'Het is met gemeenschapsgeld gefinancierd.' Bovendien verklaarde de coördinatrice bij Ghapro, Anne Vercauteren, vorige week nog in Knack dat het rapport niet openbaar mocht worden gemaakt in afspraak met het stadsbestuur. Dat heeft alles te maken met de inhoud van dat - ondanks politieke druk - uiterst kritische rapport. Tegen mensenhandel en geweld tegen vrouwen wordt in het mooi opgekuiste Antwerpse schipperskwartier niets meer ondernomen. Schone Schijn.


Bron: De Tijd

00:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-03-08

'Claus' - Gerolf Annemans

20-03-2008 - Gerolf Annemans - Gerolf Annemans blog - http://www.gerolfannemans.org/a/

Een lezer van Claus ben ik niet. Ik ben het nooit geworden. Niet eens wegens een afkeer of zo. Het is er gewoon nooit van gekomen.
Claus heeft mij nooit te pakken gekregen. En nu bij dit overlijden pas, vraag ik mij af waarom. Want Claus bewonderen, geef toe: het hoort er bij.

Overal duiken nu bekende Vlaamse mensen op die hem kenden of hebben gekend, of die zijn vriend blijken te zijn geweest of zijn afscheid van het leven hebben meegemaakt. Een voormalige eerste minister wijdt een hommage aan hem. Een krabbelend kluwen van lieden meldt zich, wier menszijn –voornamelijk in hun eigen ogen- een stuk hoogstaander, een stuk meerwaarder is geworden doordat zij ooit of meermaals met hem dezelfde lucht hebben mogen inademen.

Ikzelf kende Claus van verhalen die mijn vader vertelde. Die heeft namelijk ooit negen maanden met Claus intens samengeleefd. Dat zat naar verluidt zo. Na de oorlog waren de gebroeders Claus in handen terechtgekomen van de Jeugdrechter, achtergelaten door ouders die wegens de Belgische repressie gevangengezet waren. Claus’ vader was immers een aangebrande Vlaamsgezinde drukker/boekhandelaar en het waakzame België trad toen krachtdadig en onverbiddelijk op tegen criminelen, zoals u weet. De jeugdrechter had eerst geprobeerd om de broertjes te “plaatsen” in het Atheneum maar daar waren ze niet bijster tuk op het gebroed van vuile zwarten en dus werd de directeur van een katholiek college in Deinze aangezocht en bereid gevonden om de twee knapen op te vangen. Later zou de brave man – pastoor geworden in Olsene – mild en vol ironie verklaren over de bittere haat van Claus opzichtens alles wat katholiek was: “Streel een ezel over zijn gat, en hij schijt in uw hand...”

Zo kwam Claus in de klas van mijn vader terecht. Ik zag Dimitri Verhulst in Terzake verklaren dat hij een jongeling als Claus niet graag naast zich in de klas zou hebben gehad. Welnu: mijn vader had hem in de klas.

Claus was natuurlijk onaantastbaar en hield er dus een vrijgevochten levenswandel op na. Na school ging hij – zestien jaar – met toelating de nachten doorbrengen bij een kunstenaar daar in de buurt. Zijn Nederlandse opstellen waren toen al getuige van een onmiskenbaar getalenteerde scabreusheid. En zijn aversie voor de nonnen had zich reeds gekristalliseerd tot een alomtegenwoordig mantra. De verplichte Mis woonde hij middels het omdraaien van zijn stoel, achterstevoren bij. Na dat derde jaar van de middelbare school verdween Claus en trok hij de wijde wereld in, mijn vader en het kleinsteedse Deinze achterlatend met deze vluchtige herinneringen. Hij ging leven en werken in Noord-Frankrijk, al dan niet gedreven door Stijn Streuvels’ “Leven en dood in den ast” . Van daar ging het naar Parijs. Mijn broer -merkwaardig boekenverzamelaar- bewaart nog een exemplaar – door Claus eigenhandig en met bewondering, meen ik, opgedragen aan Gerard Walschap – van De Metsiers, een roman uit de beginjaren waarin reeds de in die dagen nog erg ongewone broeierige sfeer opgesnoven kan worden die Claus wellicht had opgepikt tijdens zijn tijd in Parijs.

Met wat verbazing heb ik gezien hoe over het overlijden van Claus werd bericht in een vorm van halve heiligenverering. Dat leek mij terecht, want hij was ontegensprekelijk een grote Vlaamse artiest en dus was al die aandacht in de Vlaamse media een logisch gevolg. Ikzelf weet immers wel zijn woordkunst en zijn soms barokke stijl te waarderen. Mijn verbazing gold echter het snuifje nationalisme dat uit de berichtgeving van gisteren onvermijdelijk blijkt, want behoudens enkele korte mijmeringen op de Nederlandse televisie is die berichtgeving toch nauwelijks overgeslagen op de rest van de wereld. De vraag mag gesteld worden of Claus voldoende universeel was om de wereld te kunnen veroveren.

Zeer zeker heeft hij vele pogingen ondernomen om universele thema’s aan te snijden, maar toch heb ik steeds de indruk gehad dat die thema’s dreigden verscholen te worden achter de gewassen van de provocatie die die thema’s omringden. De zucht naar het stampen tegen het gevestigde -bij uitstek het geloof, de moraal en de katholieke kerk- werd een woekerplant die veel van Claus’ artisticiteit ontoegankelijk maakte of in de schaduw stelde. Nadien, toen mei 68 de afrekening met dat Vlaamse verleden tot een nieuwe Vlaamse godsdienst maakte, werd Claus een paus van de elite, gezeten in het epicentrum van zijn eigen rebellie, maar in feite aanbeden en bewonderd en opgedrongen op precies dezelfde wijze als de nonnen hemzelf het geloof en het katholieke leven hadden pogen op te dringen.

Dat wereldje van de actuele elite is zoals een hond die in zijn eigen staart bijt, van een even intense kneuterigheid als diegene die Claus en Boon en Geeraerts met hun rebellie hebben willen omverwerpen. Evenmin bevrijd als het Vlaanderen van hun jeugd. Tot op de dag van vandaag. Even onbevrijd, met even diepgewortelde kronkels van nieuwe maar wezenlijk dezelfde erfzondegedachtes. Vroeger de masturbatie. Vandaag het racisme. Misschien is Vlaanderen wel van een eeuwige kneuterigheid...

Die Dimitri Verhulst van daarnet. In zijn Helaasheid der Dingen laat hij tijdens een radioprogramma de naam vragen van de reu die de hond van Adolf Hitler vogelt. De gevraagde antwoordt enthousiast: Gerolf !
(red. misschien heette die hond wel Siegfried…)
Nou: dat bedoel ik dan. Vlaanderen moet zich – hopelijk eindelijk een synthese van 50 jaar nonnen en 50 jaar Claus – losrukken van die kneuterigheid, zowel de ene als de andere, en losjes leren omgaan met zijn verleden. Vlaanderen moet een gezonde synthese vinden en tot rust komen over zijn christelijke en katholieke en flamingante geschiedenis. En Vlaanderen moet wat universele allure kweken die onze grenzen overstijgt.

Ik zal misschien de komende maanden even enkele werken van Claus alsnog eens gaan lezen en – mits denkbeeldige weglating van de beschreven woekerplant en ook van de gedachte dat hij militant van Patrick Janssens was geworden – proberen ervoor te zorgen dat het toch nog goed komt tussen hem en mij.


13:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hugo Claus

Intussen weet iedereen dat Hugo Claus, een veelzijdig kunstenaar, dichter en schrijver overleden is via euthanasie omdat hij aan de ziekte van Alzheimer leed. Een verschrikkelijke ziekte, die soms ten onrechte met gewone dementie vergeleken wordt, maar in feite veel erger is omdat de zieke het de eerste jaren heel goed beseft en weet wat hem te wachten staat. Diegene die het krijgt gaat terug tot in de foetusperiode en sterft uiteindelijk aan uitputting en ontbering na een lange lijdensweg.

Een groot literair talent die desondanks nooit de Nobelprijs in de wacht kon slepen. Waarom? Ik denk dat ik weet waarom...hij werd in de verkeerde wieg geboren en ondanks alle moeite die hij deed om in de gunst te komen, heeft het niet mogen baten.

Iedereen kon gisteren zijn levensloop in de GvA lezen, maar merkwaardig genoeg werden de de jaren tussen 1940 en 1946 overgeslagen. Laten we eens kijken wat er in die ‘verzwegen’ periode gebeurde.

1944

Claus volgt tijdens de oorlog Grieks-Latijnse, op het Atheneum van Kortrijk.

Verschillende leraars zijn radicale flaminganten.

Claus scoort goed voor Nederlands, minder voor wiskunde en goed gedrag.

Hij wordt lid van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen. (nsjv)

Na de oorlog wordt de drukkerij van het gezin vernield door het verzet.

Jozef Claus gaat tot 1946 achter de tralies.

De jeugdrechter had eerst geprobeerd om de broertjes te “plaatsen” in het Atheneum maar daar waren ze niet bijster tuk op het gebroed van ‘de vuile zwarten’ en dus werd de directeur van een katholiek college in Deinze aangezocht en bereid gevonden om de twee knapen op te vangen.KLIK HIER

13:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-03-08

België nu ook op Youtube

12:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-03-08

Affiches op Montgomerypleintje in Borgerhout

Het linkse verlangen naar permanente zelfkastijding en de diepgewortelde afkeer van de eigen kleur neemt soms hilarische vormen aan. Het zelfracisme, of autoracisme, is tenslotte ook een vorm van racisme omdat ze evenzeer vernietigend is voor diegenen die ermee te maken krijgen.
Dat mochten we gisteren weer eens ervaren op de districtsraad, toen iemand van onze fractie een vraag stelde over het pas, overigens heel mooi, aangelegde Montgomerypleintje.
Omdat links, en dan vooral Groen! steeds weer de mond vol heeft over ‘diversiteit’ vonden we dat we een vraag mochten stellen over de affiches die rond het pleintje werden geplaatst met niets anders dan allochtone mannen op de nieuwe bankjes.

We vroegen dus waarom de titel in het Engels was en waarom er geen foto werd gemaakt met een ‘divers’ publiek en waarom er alleen maar allochtone mannen te zien waren op de affiches. Oudere inwoners van Borgerhout hadden zich daar aan geërgerd en vroegen of die nieuwe pleintjes weer alleen maar voor nieuwe burgers waren.
Wouter Van Besien begon een hoop onzin uit te kramen dat er in de verste verte niets mee te maken had, om te eindigen in een scheldpartij waarbij het woord ‘racisten’ natuurlijk niet mocht ontbreken. De affiches werden door iemand bespoten of vernietigd, en ook dat probeerde men ons aan te smeren.
Respect en beleefdheid in de raadszaal is bij Groen! ver te zoeken, ofwel weigeren ze te antwoorden op vragen over ongeoorloofde uitgaven ofwel beginnen ze te schelden.

15:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Turkse hoofdaanklager wil verbod op regeringspartij

erdogan2_200

Het Turkse Grondwettelijk Hof buigt zich maandag over een verzoek van de hoofdaanklager van het Hof van Cassatie om de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) te laten verbieden. De Turkse zakenwereld vreest dat een verbod op de AKP de Turkse inspanningen om toe te reden tot de Europese Unie kan schaden.

De hoofdaanklager diende vrijdag een tekst in van 162 pagina’s waarin hij het verbod eist op de partij van premier Recep Tayyip Erdogan. Hij wil dat 71 leden van de partij een verbod krijgen om voor een periode van vijf jaar aan politiek te doen. Op de lijst staat behalve de naam van premier Erdogan ook die van president Abdullah Gül en die van de voormalige parlementsvoorzitter, Bülent Arinç.


LEES HIER VERDER

12:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De notionele intrestaftrek

Na jaren beknibbelen op de aftrekbare onkosten van bedrijven werd aan de bedrijven een gunst verleend. Nu ja, een gunst...het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. We zitten in dit land nog steeds met de hoogste belastingen en kosten op lonen, taksen hier en taksen daar...maar de overheid wil nieuwe buitenlandse investeerders aantrekken en daarvoor moesten ze meer doen dan miljoenen uitgeven aan nutteloze en dwaze reclame waar geen buitenlandse investeerder iets van snapt.

De notionele (niet de nationale - al lijkt het er bij de nationale bank wel op) intrestaftrek.
Dit betekent dat een bedrijf een percentage op de winst van het vorige boekjaar dat in de zaak blijft, mag aftrekken. De notionele intrestaftrek is beperkt overdraagbaar. Als er niet genoeg winst is om de aftrek te genieten, is hij overdraagbaar op de winst van de 7 volgende jaren.
Het percentage dat mag worden afgetrokken is veel kleiner dan wanneer men de interest mag aftrekken op een lening.
Wanneer dus iemand werkt met eigen geld, mag hij daarop een percentage aftrekken zoals iemand die geleend heeft bij een bank dat ook mag.

De VRT omschreef dit in haar nieuwsberichten als 'pure winst', maar dat is het uiteraard niet. Wanneer iemand eigen geld in zijn zaak steekt inplaats van te lenen, kan hij met dat geld ook niets anders doen. Hij kan bijvoorbeeld geen vakantiewoningen kopen op de Seychellen...

Wanneer de PS en Sp.a deze notionele intrestaftrek terug wil afschaffen, komt ons land niet alleen nog maar eens ongeloofwaardig over voor buitenlandse investeerders, maar bewijst ze hiermee eveneens dat ze niet op lange termijn kan nadenken.
De notionele intrestaftrek mag dan nu misschien wel een zware verliespost zijn voor de federale regering, maar op termijn zal ze winst opleveren.
Het enige wat men moet doen zijn stokken in de wielen steken bij de sjoemelaars.
Of men moet gedeeltelijke overheidsbedrijven niet van deze maatregel laten genieten. Want 'sjoemelen' is niet het juiste woord voor bijvoorbeeld de nationale bank of Suez/Electrabel omdat de huidige wet het mogelijk maakt, maar eerlijk is het niet.

12:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-03-08

De vakbonden leven van de werklozensteun en willen werkloosheid liefst in stand houden.

Rudy Aernoudt, die men niet kan verdenken van enige Vlaamsvoelendheid, maakt in februari volgende analyse over de Belgische vakbonden: "Vakbonden leven van werklozensteun!"
Nieuw is dit niet. Alexandra Colen maakte vroeger al dezelfde analyse. Vakbonden teren op de werkloosheid en verdienen er fortuinen mee, die ze dan beleggen in vakantiewoningen op de Seychellen. Vakantiewoningen voor wie???

Correct natuurlijk, schrijft Marie-Rose Morel op haar website http://www.marie-rosemorel.be/
“Deze column in Trends bevatte nog een aantal markante waarheden, ik vat even voor u samen”.
Wie ooit de kans krijgt om Marie-Rose Morel te horen spreken over de vakbonden, moet dit zeker doen. Het is ongelooflijk interessant en zeker de moeite waard.

Ik neem de ingekorte tekst even over van Marie-Rose’s website…


De uitbetaling werkloosheidsuitkering kan 10 maal goedkoper:

De bestanden van de werklozen worden aangeleverd door de RVA. De overheid zou dus zonder problemen deze betalingen kunnen uitbesteden aan gespecialiseerde betalingsinstellingen. Banksys bijvoorbeeld schat de kostprijs per elektronische betaling op 0,13 euro.
Op basis daarvan kunnen wij de approximatieve kostprijs van de betalingstransacties schatten op jaarbasis op: 14.500.000 verrichtingen aan 0,13 euro betekent een totale kostprijs van 1.885.000 euro.
Een professionele betalingsinstelling is dus honderd keer goedkoper dan de prijs die de vakbonden vragen om de betalingen te verrichten.

De uitbetaling van de werkloosheidsuitkering kan zelfs gratis.

De betalingsopdracht wordt immers elektronisch (door de RVA) aangeleverd. Op die manier kunnen banken zogenaamde overnightrendementen genereren.
De bijna vijftien miljoen betalingen vertegenwoordigen een jaarlijks bedrag van acht miljard euro. In de hypothese dat de betalingen onmiddellijk bij ontvangst gebeuren, blijven ze toch overnight; Maandelijks blijft er dus zeven honderd miljoen overnachten in de bank, wat afhankelijk van de markliquiditeit op jaarbasis tussen één en twee miljoen opbrengt.
Met andere woorden het geldbeheer kan voldoende opbrengen om de betalingskosten te betalen zodat banken de betaling "gratis" kunnen doen.

De overheid spaart dan 168 miljoen die nu overbodig aan de kleurenvakbonden wordt betaald

De 168 miljoen is netjes verdeeld over de Christelijke (50%), de Socialistische (40%) en de Liberale (10%) zuil (berekeningen Intinera).

Iedere werkloze die werk vindt, betekent een onmiddellijk inkomstenverlies voor de vakbonden.

Maar evenzo een werkloze die opleiding of werkaanbiedingen systematisch weigert, en die dus wordt verwezen naar het OCMW, creëert een minder inkomst voor de vakbonden.
We moeten ons er dan ook niet over verwonderen dat we op de website van de ABVV de volgende tip, in groot kader, gericht aan de werkloze kunnen lezen:
"Als je wordt opgeroepen voor een onderhoud bij de RVA, neem dan onmiddellijk contact op met de ABVV om na te gaan of de oproeping wel terecht is."


16:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Stemrecht of stemplicht.

Griekenland en België zijn de twee enige landen in Europa die nog de stemplicht hanteren. Waarom dat in Griekenland zo is weet ik niet, waarom het in België angstvallig op ‘plicht’ wordt gehouden, daarover heb ik zo’n tricolore vermoeden. Een groot deel van de bevolking zou trouwens toch gewoon op een zondagmorgen liever in bed blijven dan te gaan aanschuiven aan het kiesbureau. Ze beseffen onderhand wel dat een stem uitbrengen toch niets uithaalt. En diegenen die wel gaat stemmen, zullen dan meestal wel mensen zijn met een ideaal. Een ideaal over hoe een echte democratische Staat hoort te zijn. Een land waarin het welzijn van de burgers primeert boven de machtwellust en geldzucht van de huidige politici. Politici geplaatst, gestuurd en gesteund door de maffia van de vakbonden. ACV – ABVV en ACLVB (en wees gerust – er zal nooit een neutrale vakbond in dit land worden toegelaten, want een nieuwe vakbond oprichten moet worden goedgekeurd door NAR. En wie zit er zoal in de NAR? O.a. de heer Rudy De Leeuw van het ABVV… Later meer hierover). Het is dus niet verbazend dat steeds weer dezelfde mensen minister worden.

Lokale verkiezingen geven een onjuist beeld over wat de etnische bevolking echt wil. Net als in Frankrijk, Engeland of Nederland hebben steden te kampen met de voorkeur van migranten voor links. Het hoeft dus ook niet te verwonderen dat socialistische partijen het migrantenstemrecht om opportunistische redenen willen behouden. Je ziet dat meestal ook in alle Europese grootsteden dat bij de gemeenteraadsverkiezingen rechtse of rechts-liberale kandidaten (zoals nu Sarkozy) stemmen verliezen ten gunste van socialistische kandidaten. Bij het verdelen van de zetels worden deze stemmen echter niet echt geteld en vaak over het hoofd gezien. Daarom denk ik dat het niet lang meer zal duren vooraleer (vooral moslims) met hun eigen partijen aan de verkiezingen zullen gaan deelnemen, met alle gevolgen vandien.

Wat er nu op federaal niveau gebeurt is toch echt wel ongelooflijk. De man van 800.000 stemmen – die nooit met de PS samen in één regering wou zitten – heeft zich gewoon laten inpakken en doet met de interim-regering verder. Hij vergeet hierbij al zijn verkiezingsbeloften.

De volgende verkiezingen wil men nu in het vervolg ook laten samenvallen, maar is een federale regering nog wel nodig? Heeft men nu nog niet door dat België niet meer bestaat? Waarom wil men zo krampachtig iets samenhouden, waarvan iedereen weet dat het in theorie toch al om twee verschillende landen, elk met hun eigen cultuur en taal, gaat? Waarom moet Vlaanderen blijven betalen aan een volk dat hen alleen maar veracht en minacht? Wie af en toe eens de uitzendingen op de RTBF volgt weet wat ik bedoel.

De solidariteit met Wallonië is onnodig, er is voldoende werk volgens De Tijd en bovendien is er enkele kilometers verder in Vlaanderen altijd werk te vinden voor diegenen die willen werken.

Het spijtige is dat de burgers in Vlaanderen het allemaal lijdzaam ondergaan. Ze leggen er zich bij neer zonder te protesteren. Je hoort wel hier en daar zeggen ‘bij de volgende verkiezingen…’ , maar mensen toch! Als we ons lot niet eens eindelijk in eigen handen nemen is het bij de volgende verkiezingen weer net hetzelfde. Het is al 178 jaar zo… Wat Vlaanderen nodig heeft is onafhankelijkheid en liefst zo snel mogelijk.


15:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-03-08

De omstreden 'pastor' van Obama aan het woord23:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-03-08

Sharia in Boom

Een Staatsveiligheid die geïnfiltreerd wordt door terroristen? Dat kan inderdaad, om het met de woorden van Verhofstadts Belgische imagocampagne te zeggen, 'only in Belgium'. Alleen in België. Maar dat is niet alles. Ook "de integratiesector is geïnfiltreerd door moslimfundamentalisten". Dat zegt Peter Calluy, ex-straathoekwerker uit Boom in een onthutsend artikel in Knack ( 12.03.2008 ) en overgenomen door Gazet van Antwerpen van vandaag 12/3.

Boom, 16.000 inwoners groot, een grote migrantenpopulatie - vooral Marokkanen - en oplopende spanningen tussen autochtonen en allochtonen. Overlast, vandalisme, criminaliteit. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat het Vlaams Belang er 30 procent van de stemmen haalt...

Ook de gesubsidieerde integratiesector floreert er welig. Maar het is nog maar de vraag of de integratie van allochtonen op hun agenda staat. Peter Calluy die als straathoekwerker bruggen wou bouwen tussen autochtonen en allochtonen, moslims en andersdenkenden, doet vandaag een boekje open over zijn 'belevenissen' in Boom. Hij heeft gezien hoe allochtone 'jeugdwerkers' tieners "hersenspoelen met fundamentalistische en antidemocratische waarden".

Gewezen SP.A-gemeenteraadslid Saïd Touhafi startte het jongerenproject El Islaah, dat toegang kreeg tot het jeugdhuis 'Den Dijk'. Voorzitter van El Islaah werd een zekere Fouad Belkacem. Er doken al snel negatieve berichten op over Fouad, "maar in de integratiedector stelt men liefst niet te veel vervelende vragen", weet Peter Calluy.

Met de komst van El Islaah beginnen de problemen in jeugdhuis 'Den Dijk'. Calluy: "Ik ving steeds vaker uitspraken op als 'alle homo's tegen de muur'. De leiding van El Islaah zei: 'Jullie, Belgen, beschermen de homo's, zodat onze jongeren ook het risico lopen homo's te worden'. SP.a-raadslid Touhafi stond te grinniken..." Andere jeugdverenigingen werden getreiterd, bedreigd, weggepest. De holebivereniging 'Eksit' hield het voor bekeken en zocht andere oorden op. Exit 'eksit'...

Ondanks de aanhoudende negatieve berichten stemden SP.A en CD&V in met de verhuur van het jeugdhuis aan El Islaah. Intussen worden de aanslagen in Madrid of het stenigen van vrouwen in Nigeria toegejuicht. "Het is een kwestie van tijd, ooit zal hier de sharia ingevoerd worden", zei Saïd Touhafi. Peter Calluy wist niet wat hij hoorde en donderde haast van zijn stoel. "Een SP.A-gemeenteraadslid dat meehielp om de kop van die jonge gasten zot te maken! Ik kaartte het aan, maar ze vonden dat ik spoken zag." Calluy trok aan de alarmbel bij politici en zelfs de premier. Maar, "er kwam geen reactie"...

De rode alarmlichtjes gaan pas flikkeren als schepen van Financiën Anita Ceulemans er een kijkje ging nemen. Ze werd in het jeugdhuis voor 'vuile hoer' uitgescholden. Het jeugdhuis werd gesloten omdat men de huur niet meer kon betalen. De in opspraak gekomen Saïd Touhafi stapte op en zocht zijn toevlucht bij de 'Democratische Moslim Partij' van Dyab Abou Jahjah. Bij de gemeente viel wat later een verzoek in de bus om een nieuw jeugdhuis op te richten met de naam Islaah.

Knack: "Het dossier was ingediend door jeugdhuis Rzoezie uit Mechelen en was al goedgekeurd door het kabinet van voormalig minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V). In het dossier werd vermeld dat er in Brussel een subsidie van 70.000 euro klaarlag indien de gemeente haar goedkeuring zou geven." Het Mechelse jeugdhuis Rzoezie heeft een bedenkelijke reputatie. Het kwam in het verleden zelf ook al herhaaldelijk in opspraak wegens financieel gesjoemel en de gure fundamentalistische wind die er waait. Inge Vervotte, die toch zelf in Mechelen woont zou dus moeten weten welk vlees ze in de kuip heeft.

Minister Marino Keulen (VLD) heeft intussen geschrokken gereageerd op het verhaal en kondigt maatregelen aan. Zo zouden alle gesubsidieerde integratiewerkers binnenkort een cursus inburgering moeten volgen. Die cursus zou een antwoord moeten bieden op vragen als 'welke gemeenschappelijke waarden hebben we in een open, pluralistische samenleving nodig?'

Leuk, zegt Peter Calluy, maar "die waarden kennen ze beter dan wij. De essentie is dat ze er zich mee akkoord moeten verklaren". Er is nog werk aan de multiculturele winkel daar in Boom. En elders. Want wellicht is dit maar het topje van de ijsberg. Onder de vlag van de 'integratie' worden in dit landen fanatieke fundamentalisten gesubsidieerd...

Boom: Ooit voeren ze hier de Sharia in Het artikel in Knack over Peter Calluy, ex-straathoekwerker uit Boom werd overgenomen door Gazet van Antwerpen. Hierin neemt Peter het lokale integratiebeleid en de fundamentalistische tendensen van de Boomse allochtone gemeenschap op de korrel. Hieronder enkele treffende citaten.
Islam en democratie
"Ik heb totaal geen probleem met de islam, maar wel met mensen die vanuit dat geloof de fundamenten van de democratische rechtsstaat ter discussie stellen. En zeker als ze dat doen bij jongeren. Daarmee bemoeilijken ze hun integratie in België in plaats van ze te bevorderen."

Integratiesector stelt liever geen vervelende vragen
"Die ervaring had Calluy al eerder opgedaan bij het Provinciaal Integratiecentrum voor culturele Minderheden Antwerpen (Prisma): "Ik voelde daar een vreemde sfeer, waarbij men zich uitput in tegemoetkomingen om de nieuwkomers vooral niet voor het hoofd te stoten."

De democratische plicht van integratiewerkers
"Ik vind dat integratiewerkers de plicht hebben om ons democratische bestel uit te leggen aan nieuwkomers, zodat ze zich kunnen inpassen. Maar dat gebeurt niet. Integendeel."

General Motors, Prisma en de ramadan
"Een anekdote. De scheiding van Kerk en Staat en de vrijheid van godsdienst zijn voor ons essentieel. Zeg dan ook dat het niet normaal is dat bedrijven als General Motors meedoen aan de ramadan. Maar bij Prisma kwam het er wel op neer dat ik tijdens de ramadan in een kamertje apart mijn boterhammen moest gaan opeten…"

'Respect' (het stopwoord van relschoppende allochtonen)
"Ik kan na gesprekken met enkele mensen bevestigen dat er een totaal gebrek aan respect is en dat er een onwil tot integratie heerst. Stenen gooien, deuren barricaderen en vandalisme werden regelmaat."

De aanslagen in Madrid? "Goed gelukt"…
"Ik herinner me zware discussies ten tijde van de aanslag in Madrid - die vonden ze "goed gelukt" - en de dood van (Hamasleider) sjeik Yassin. De jongeren gingen demonstreren met de Arabisch-Europese Liga (AEL)."

De steniging van vrouwen? "Barmhartig"…
"Intussen merkte Calluy de lokroep op van de vzw 'Jongeren voor Islam' in Berchem. "Ik was aanwezig op een zaalvoetbaltornooi, en daar waren ook drie leden van die vzw. Het was in die tijd dat er veel te doen was rond de steniging van vrouwen in (het islamitische) Nigeria. De drie heren verklaarden dat die steniging barmhartig was, want dan konden die vrouwen niet meer zondigen. Dàt vertellen ze dus aan jonge gasten! Ik was razend."

Gesubsidieerde integratiewerkers zeggen dat integratie niet wenselijk is
"Ik herinner me haarscherp hoe voorzitter Belkacem tegen een jongen van 13 jaar zegt: "Uw vader is een geïntegreerde. Die betekent niets voor zijn geloof, zijn volk en zijn land."

Fundamentalistische hersenspoeling
"Ik zal het maar eens scherp stellen. Ik zie dat veel van die zogenaamde leidinggevende 'integratiewerkers' Arabieren zijn en geen Berbers. En dat zij geïnfiltreerd zijn in de integratiesector om allochtonen een bepaalde boodschap mee te geven."

"Als het er al zo aan toegaat in Boom, hoe is het dan gesteld in gemeenten als Sint-Jans-Molenbeek? Hoe wil je in godsnaam dat jonge allochtonen hier kansen grijpen als ze bevestigd worden in hun slachtofferrol en gehersenspoeld worden met fundamentalistische prietpraat?"


Gewezen straathoekwerker (en lid van Sp.a) Peter Calluy in Knack, 12.03.08

15:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Stand up for what you believe, Canada

Waarom hebben wij zo geen columnisten??
Dit is in het Engels en omdat de tekst vrij gemakkelijk is, vertaal ik hem niet. Ik vermoed dat iedereen het wel begrijpt.

By INNOCENT MADAWO

columnist_madawo_innocentWhatever happened to "When in Rome, do as the Romans do?"
For years now I have been following, with interest, cases of people who demand certain individual, cultural and religious rights in seemingly eccentric but possibly very mischievous, if not outright dangerous, ways.

Remember the demand, a few years ago, for Sharia law to be imposed in Ontario and the campaign to allow Muslim women to vote with their faces veiled?

Recently we had Canadian-Trinidadian lawyer Charles Roach leading a class-action lawsuit in the Ontario Court of Appeal for the government of Canada to stop requiring new Canadians to swear an oath to the Queen.

Roach argues it is a violation of his Charter rights, as a black man, to be forced to swear an oath to the Queen.

We also had the case of Baljinder Singh Badesh, who does not want to pay a $110 traffic ticket for riding a motorcycle without a helmet. He argues his religion stipulates he should wear his turban at all times and since his headgear is bulkier than a helmet, he should be allowed to cruise the streets on his motorcycle without protection.

I consider all these cases and others before them -- plus plenty more to come -- mischievous because they are brought up by people bent on stirring controversy.

Roach's claim that as "a black man" he should not be required to swear an oath to the Queen is an act of mischief because he includes me and yet he never consulted me.

I came here knowing -- and I am sure Roach did, too -- that Canada's head of state is the British Monarch and if I want to be a citizen of this country, I will be required to pledge my allegiance to her. If I do not want to do that, let it be my decision. Nobody should drag my blackness into court for their personal cause.

I have a question for Badesh the biker. Do ultra-sized people seek to have laws changed so they can go around naked because there are no clothes big enough to fit their huge frames? No. They invest in ultra-sized clothes that will preserve their dignity. So, the "Turbanator" might do well to invest in a helmet large enough to accommodate his turban and enjoy his motorcycling safely.

But then again, I do not blame these two gentlemen for trying their luck with local laws. It seems that Canadian leaders and the country's judiciary subscribe to the populist idea of being seen to allow everyone to exercise their right.

I believe a country should have values it can stand by and compel those who come from other countries to abide by them. In matters that seek to poke holes in Canada's Constitution, its defenders should be able to tell individuals to "take it or leave."

There are things that should remain distinctly Canadian. If the country's Constitution is secular, defend it. If the head of state is a Queen on distant shores, defend that. If the Ontario legislature says each session is opened with the Lord's Prayer (Premier McGuinty), defend it.

A CIRCUS OF LAWS

Otherwise, pandering to the whims of us newcomers will just reduce this country into a circus of laws that will keep being challenged and eventually there will be no Canadian values to talk about.

As it is, there are communities where husbands are allowed to collect welfare benefits for more than one wife and we have some students being allowed to carry daggers to school in the name of religion.

Let Canada be Canada.


Madawo is een voormalige journalist uit Zimbabwe en leeft nu in Toronto.
• Have a letter for the editor? E-mail it to torsun.editor@sunmedia.ca
Columnists Home http://www.torontosun.com/News/Columnists/Madawo_Innocent/2008/02/28/4881768-sun.php

13:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-03-08

Music Idols

Music Idols, het blijft op de lachspieren werken...
In Bulgarije waagde een Mariah Carey-wannabe zich ook aan de voorrondes, een njet dus.
Ken lee? (euh jah!)

GRANDIOOS KLIK HIER

18:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-03-08

CAPITALIST NIGGER

DrOnyeani
Dit is de titel van een boek dat werd geschreven in 1990 door de ‘zwarte’ Amerikaanse auteur van Nigeriaanse origine, Chika Onyeani.

Hij begint met de terechte melding dat het woord ‘nigger’ één van meest lasterlijke en verwerpelijke woorden is volgens de Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. Dat woord getuigt van rassenhaat en vooroordeel. (Het woord negro betekent zwart en werd vooral gebruikt door Arabische slavenhandelaars bij onderhandelingen met eerst Portugese en daarna Spaanse transporteurs. Ook het woord 'Kaffer' in Zuid-Afrika komt van het Arabische woord 'Kafir' wat ongelovige betekent.) Mark Twain en William Schakespeare hebben eveneens van dit woord gebruik gemaakt.


Chika Onyeani gaat dan verder om te verduidelijken waarom hij naar zichzelf als kapitalistische neger verwijst door een schets te maken over wat er tegenwoordig in de wereld gaande is.
Hij stelt dat Afrika vandaag een continent is dat niet aan de rand van de afgrond, maar in de afgrond leeft. Het land is volledig geruïneerd. Dit is vooral te wijten aan het feit dat het Westen de corrupte regimes steunen voor eigen profijt en dit ten koste van de Afrikaanse bevolking.

Niet alleen heerst er hongersnood in bijna elke Afrikaanse Staat, maar ook door ziektes en het niet beschikbaar zijn van diensten die levensnoodzakelijk zijn voor de bevolking, zorgen voor een constante achteruitgang en dit onder de zogenaamde onafhankelijke en ‘democratische’ regeringen.

Miljoenen mensen lieten reeds het leven in de talrijke Afrikaanse oorlogen. Er bestaan meer dictators in Afrika dan in de rest van de wereld. En de meeste van die Afrikaanse leiders willen de macht in handen houden tot aan het einde van hun leven. En dat kunnen ze zolang ze geld krijgen van het westen waarmee ze hun volk kunnen onderdrukken.Er wordt op die manier gestolen van het volk en de bevolking verarmt zo erg, dat ze gedurig in hongersnood leven.

Afrikaanse staten bedelen gedurig voor meer geld bij andere staten in de wereld. Daardoor geven ze natuurlijk een groot stuk onafhankelijkheid in handen van de helpende staten.

Hij stelt dat, in plaats van hun eigen problemen op te lossen, de zwarten zich enerzijds wenden tot de bedeltechniek, en anderzijds het Westen en dan vooral de blanken beschuldigen voor alles wat verkeerd loopt in hun eigen leven. De “blame game” is een permanent onderdeel in de zwarten hun leven geworden. Zwarten hebben nooit geleerd het beheer over hun eigen leven in handen te nemen, schrijft hij in zijn boek.

Als je kind het niet goed doet op school is dat het resultaat van de leef- en leeromgeving en de sfeer die je zelf voor je kinderen in je eigen ‘thuis’ hebt geschapen.
De leeromgeving die zwarten voor hun kinderen thuis scheppen, is negatief en is er één van schuldcomplexen en verwijten tegenover anderen voor hen eigen doen en laten.
Hij stelt dat zwarten slaven zijn geworden, en in het bijzonder, economische slaven.

Zij produceren niets en gebruiken alles wat anderen produceren. Er bestaat niets dat zij hebben uitgevonden en hebben niets om naar te verwijzen sedert hun bestaan op aarde. Ze trekken als magneten naar blanken. Zij hebben niet de intelligentie om te begrijpen dat ze in een positie verkeren (als gevolg van hun aantal om samen iets op te bouwen) om die vernederingen stop te zetten.

Ze zijn intellectueel bankroet, aldus Onyani. Ze kunnen zingen, feesten en ze kunnen dansen, en dat is zowat de opsomming van hun bestaan. Hun arbeidsintentie is een ernstig vraagteken. Zij willen een verzekerde positie (jobs) hebben, zonder zelf enig initiatief te nemen.

Hij zegt dat racisme overal aan te treffen is, aan beide kanten, zowel door blanken tegenover zwarten en omgekeerd. Dit gebeurt ook tussen rassengroepen en andere volksgroepen.
Hij schrijft echter, dat zwarten door het leven gaan met het geloof, dat er altijd wel iemand is die hen haat, en hen wil verhinderen om hun doel in het leven te bereiken.
Hij verwijst onder meer naar het feit dat de Indiërs in Amerika, met een grotere achterstand dan de zwarten, bijvoorbeeld zeer actief aanwezig zijn in taxibedrijven en ook koeriersdiensten.
“Dat hebben de Indiërs klaargespeeld, door rekening te houden met elkaar en hun situatie in eigen handen te nemen en niet telkens andere mensen in Amerika verwijten te maken , maar door alleen voor zichzelf op te komen en ernaar te leven.”

Hij stelt ook dat Afrika in 1990 reeds voor een bedrag van 375 biljoen dollar schulden heeft gemaakt, en het geld niet heeft gebruikt voor opbouw en infrastructuur noch voor ontwikkeling. Evenmin werd er gebouwd, elektriciteit voorzieningen geïnstalleerd, betere medische diensten opgericht noch voor beter drinkwater gezorgd, maar het vele geld ging eenvoudig in de zakken van de vele dictators.

Dit gebeurde omdat daar de leiders bij uitstek, net zoals de rest van de zwarten, een verbruikerscultuur hebben (consumeren zonder presteren) en hoegenaamd geen acht slaan op de dag van morgen noch op hun medemensen.

Hij stelt dat er nergens ter wereld een groep mensen bestaat, die een zwakker vertoon aan ambitie hebben dan de zwarten.
En dit ten spijt van het feit dat Afrika rijk is aan bronnen, maar klaarblijkelijk niet weet hoe ze dit in hun eigen voordeel kunnen aanwenden.
Zo heeft bijvoorbeeld Nigeria, wat het zevende grootste olieproducerende land ter wereld is, hun bronnen, door eigen zwakheid, in handen van buitenlandse machten geplaatst.(red. Nu vooral China).

Hij is verder van oordeel dat zwarten in Afrika een erg klein concentratievermogen hebben. Zwarten kunnen bijvoorbeeld geen vinnige demonstratie of betoging realiseren, want ze vergeten blitssnel wat hun bezwaren waren en kunnen daardoor niets positief aan de eigen situatie veranderen, behalve weer eens een groep blanken blameren voor wat er met hen gebeurt.

Hij verwijst daarna naar Indië en China*, landen waar vooruitgang geboekt wordt, en dat deze twee staten niet de andere landen de schuld in de schoenen schuiven voor de eigen gebreken in hun samenleving of stelsel. Maar twee landen die proberen het beste te maken vanuit de eigen situatie.
De zwarten zijn daar klaarblijkelijk niet toe in staat, zegt Onyeani.

Hij beschouwt zichzelf als een kapitalist, iemand die het gemaakt heeft in het leven en is overtuigd dat ook zwarten dat ‘instinct’ kunnen ontwikkelen, als ze maar eens eindelijk zouden ophouden om anderen de schuld te geven voor wat er met hen gebeurt, en door het beheer van hun eigen situatie in handen te nemen. Om naar elkaar om te zien en op die manier aan de eigen toekomst te werken.

Hij is van mening dat zwart Afrika moet opstaan en beginnen met aan de wereld te tonen dat ze zelf ook in staat zijn om iets te produceren en hun intelligentie aanwenden om iets constructiefs voor de wereld te ontwikkelen.

De zwarte, moeten ook het ‘killer instinct’ ontwikkelen dat het blanke ras heeft. Ze moeten beginnen met doelwitten voor henzelf en voor het leven te stellen, zodat zij ook mensen kunnen voortbrengen zoals een Bill Gates en een George Soros. Zwarten moeten inzien dat zij in feite het eigen ras in de steek hebben gelaten.

Dit is een citaat uit een verslag dat over het boek dat Chika Onyeani werd geschreven in de Amerikaanse pers.
Nochtans ben ik benieuwd of de doelwitten die deze auteur voor Afrika voor ogen heeft, ooit zullen gerealiseerd worden.
Waarschijnlijk niet zolang er stromen financiële hulp richting ‘zakken dictatoriale regimes’ blijven stromen. En zolang er voedselhulp wordt gegeven, zal de Afrikaanse bevolking niet het ‘heft in eigen handen nemen’ om zelf voedsel te produceren. Ook al nemen ze nog zoveel gronden in beslag, waar blanke boeren al minstens driehonderd jaar op werken. Binnen de kortste tijd, zijn deze vruchtbare gronden, net als de rest (van de overigens voldoende gronden), terug woestenij en jungle. Het beste voorbeeld is Zimbabwe. Ooit de Afrikaanse graanschuur, nu heerst er een enorme hongersnood.

,,Voedselhulp is als heroïne'', zegt Pascal Joannes van de Europese Unie. ,,Net zo makkelijk om mee te beginnen. Net zo verslavend. Je komt er nooit vanaf.''


• China heeft afspraken gemaakt met president Kabila om in Congo mijnen te ontginnen. China, niet gehinderd door milieu- noch mensenrechtenorganisaties, is in Nigeria olie aan het boren.

Lees ook het verhaal in de krant over de uitzending “Toast Kannibaal” "Die stam zit aan de drank door Toast Kannibaal"

Moordpartijen zijn doodgewoon in Zuid-Afrika

14:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-03-08

Ik ben een Marokkaan en pikken is mijn baan

Ja, als ze het zelf zeggen....

Clipje 'gepikt' bij Bart Debie.

22:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-03-08

Brussel is broeinest van extremisten

01-03-2008 - José Masschelin / Arthur van Amerongen - het laatste nieuws

Hij wou zich bekeren tot de islam, maar het viel wel even anders uit…


Je hebt hier vreselijke boekhandels, vol antisemitische en opruiende lectuur. Racistisch en bij wet verboden, maar de politie laat begaan. In de ogen van 'echte' moslims is België - een land van wulpse vrouwen, zatlappen en biggenvreters. Integratie is voor hen een ongelovige daad.

«Ik zag in Brussel enkel getto's, vol moslims met middeleeuwse opvattingen die op geen enkele manier in contact staan met de Belgische samenleving. Sterker, ze verachten die samenleving. Brussel is het ideale broeinest voor extremisten, want de stad is complex, chaotisch en anoniem. Controle is er niet. Integratie al evenmin. Dat zegt de Nederlandse islamkenner en journalist Arthur van Amerongen (48). Hij leefde een jaar lang tussen de radicale islamieten in de hoofdstad en schreef er een boek over. Een verbijsterend en verontrustend boek.


Je kan Arthur van Amerongen moeilijk verdenken van een aangeboren afkeer voor de islam en haar aanhangers of van bruine politieke keuzes. Als telg uit een streng calvinistisch nest dat op de Nederlandse Veluwe woonde, studeerde hij Semitische talen (waaronder Arabisch en Hebreeuws) aan de universiteit van Amsterdam. Hij behaalde zijn doctoraat met een scriptie over de heilige oorlog in Algerije. Zijn geschriften getuigden van enige sympathie voor de moslimstrijders. Hij stemde uitgesproken links. Als journalist werkte hij 15 jaar lang in het Midden-Oosten, tussen de (radicale) moslims. Een intellectueel met veel straatwijsheid. Hij publiceerde in Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en maakte het bekroonde radioprogramma 'De Inburgering'. Na de aanslag op scenarist Theo Van Gogh, gepleegd door een jonge islamist, nam van Amerongen het in zijn boek 'Kasba Amsterdam' vurig op voor de Marokkaanse gemeenschap, die na de moord door veel Nederlanders erg sc heef werden bekeken. Hij werd voor zijn werk bekroond met de Prijs voor de Dagbladjournalistiek. Daarna, van maart 2006 tot de zomer van 2007, trok hij als kandidaat-bekeerling naar Brussel. Een kille ervaring die hem helemaal veranderde.

Waarom wilde je naar Brussel?

Arthur van Amerongen: «Brussel is een anonieme en kosmopolitische stad, waar moslims uit alle windstreken wonen. Een rare verzameling kostgangers. In Amsterdam of Antwerpen zijn die gemeenschappen veel homogener, er huizen daar vooral Marokkaanse Berbers. Ik dompelde me helemaal onder in het islamitische milieu in Brussel. Ik installeerde me in een oud huis in de volkswijk de Marollen. Ik leefde als geheelonthouder: ik at 'halal', dronk geen druppel alcohol, gebruikte geen drugs en ging niet uit. Ik schuwde elke verleiding en sliep met mijn handen boven de lakens. Ik bad vijf keer per dag, telkens voorafgegaan door de rituele reinigingen. Ik vulde mijn dagen voorts met diepgravende studie van de Koran, lange wandelingen door de Brusselse moslimwijken, bezoeken aan gebedshuizen en talloze avondlijke lezingen door allerhande Korangeleerden. Ik kwam rond met zes euro per dag. Erg opwindend was dat allemaal niet en ik werd er broodmager van, maar ik wilde nu eenmaal geen half werk doen.»

In welke milieus probeerde je te infiltreren?

«Ik begaf me tussen moslims die studeerden aan Koranschooltjes. Ik probeerde mensen te ontmoeten die invloed hadden of zouden hebben op de islamitische gemeenschap. Dat was niet moeilijk: het wemelt in Brussel van de moslims die zich verkleden in de Profeet en de godganse dag bezig zijn met hun geloof. Ik was als een vlieg op de muur overal aanwezig. Ik studeerde aan de Al Khaira-academie in Anderlecht en volgde het vak 'Islam' aan de Erasmushogeschool. Op die schoolbanken zaten moslims van de zogenaamde bovenlaag.»

Wat was hun visie op de islam in België, en bij uitbreiding in Europa?

«Hoe hoger opgeleid, hoe meer ze zich tegen de westerse wereld keren. Ze verachten het gastland, maar aanvaarden wel gretig de uitkeringen die ze genieten. Echte moslims voelen zich superieur aan de losbandige autochtonen. België« is in hun ogen een land van wulpse vrouwen, hoerenlopers, zatlappen en biggenvreters. Dat menen ze echt en ze zeggen het ook met zoveel woorden. Nog sterker en gevaarlijker: ze prediken dat onophoudelijk bij ongeschoolde geloofsgenoten, die hun argumenten zonder nadenken slikken. Integratie is voor hen een ongelovige daad en bijgevolg onbespreekbaar. Je kan de redeneringen bij die bovenlaag nog het best vergelijken met de onwrikbare gedachten bij de getuigen van Jehova.»

«De gevaarlijkste plekken in Brussel zijn de talloze 'achterafschooltjes' en 'achterafmoskeetjes'. Daar wordt haat gepredikt. Veel meer dan in de officiële moskeeën, die doorgaans nog bevolkt worden door min of meer keurige mensen. In de onopvallende, kille zaaltjes worden bekeringen gedaan van Belgische vrouwen die met een moslim willen trouwen, van ex-criminelen die hun leven willen beteren en van labiele en verloren gelopen broeders en zusters die weer het licht willen zien. Voor de buitenwereld verkondigen bebaarde mannen de islam van de liefde en de vrede. Als ze onder elkaar zijn, gaan ze fel tekeer tegen het Westen, de joden en de boeddhisten. Ze kanten zich tegen de moderne wetenschap, vrije democratische politiek en nog het meest tegen de zeden. In Brussel vind je vreselijke boekhandels, zoals in de Lemonnierlaan en de Brabantstraat, vol antisemitische lectuur en opruiende boekjes met 'agitprop' (propaganda die tot agi tatie leidt, red.). Die geschriften zijn racistisch en bij wet verboden. Ik heb dagen in die boekhandels rondgehangen, maar heb er nooit politie gezien.»

Waar huizen de echte extremisten in Brussel?

«In het centrum van Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, op de grens van Molenbeek en Anderlecht, in de Marollen en langs de as van het Noordstation naar het Zuidstation. Kortom: in het centrum van de Europese hoofdstad. Daar liggen de echte kweekvijvers van het extremisme. Ze zijn veel talrijker dan iedereen denkt. Het zijn buurten met een moordende sociale controle vanuit de islamitische gemeenschap. Een jonge moslima die op straat een sigaret rookt of een jongen zoent, wordt binnen de vijf minuten verklikt en krijgt ervan langs. De tamtam werkt perfect. Diezelfde sociale controleurs sluiten wél hun ogen voor iemand die wekenlang met jerrycans benzine rondzeult of verdachte pakjes naar zijn huis sleept. Zo iemand aangeven, vinden ze verraad. Hun laksheid is ook het gevolg van angst en schaamte. Een moslim hangt de vuile was niet buiten.»

«De extremistische buurten in Brussel zijn gedroomde schuiloorden voor het geboefte. Ik ken zware Algerijnse criminelen die al jaren rondhangen in Molenbeek zonder dat ze ook maar één keer gecontroleerd werden. Het verwondert me dan ook niet dat Abdelkader Belliraj zes moorden kon plegen in Brussel zonder dat iemand hem aangaf.»

Er wordt toch hard gewerkt aan integratie?

«Onzin. Ik heb dat nergens gezien in Brussel. Dat ze me eens aantonen waar die multiculturele samenleving bestaat! De enige interactie tussen moslims en autochtonen is de handel. Sommige Belgen kopen hun brood en groenten bij allochtone winkeliers omdat het goedkoper is. Het halalvlees is ook beter dan het Belgische. Van een echte ontmoeting tussen de culturen heb ik geen beginsel kunnen ontdekken.»

«Er lopen wel enkele knuffelallochtonen rond in de Belgische politiek. Die dienen enkel om allochtone stemmen binnen te halen, zoals in Nederland. Die mensen zijn evenwel niet representatief voor hun gemeenschap. Brussel heeft ook een Vlaams-Marokkaans Culturenhuis. Bespottelijk. Wie komt daar naartoe? Een kip en een half paard. Dat centrum kost 12 miljoen euro en dient tot niets. Weggesmeten geld. De meerderheid echte moslims zal je er niet zien. Een dergelijk cultuurcentrum ruikt naar alcohol en varkensvlees.»

«Moslims verliezen hun tijd niet met vermaak buiten hun eigen gemeenschap. Ik heb aan den lijve ondervonden dat het geloof van een ware islamiet vreugdeloos is. Aanvankelijk vond ik de islam een warme godsdienst, gedreven door naastenliefde, broederschap en onbaatzuchtigheid. In Brussel raakte ik verbitterd, naarmate ik me in de islam verdiepte. Ik ontmoette er talloze humorloze jonge Marokkanen die een bikkelhard geloof predikten, ontdaan van enige liefde en verdraagzaamheid. Het aantal agressieve en haatdragende extremisten overtrof mijn droevigste verwachtingen. Ik werd zo diep getroffen door die alomtegenwoordige haat dat ik als kandidaat-bekeerling het spoor bijster raakte. De visie van die jonge Marokkanen deed me terugdenken aan mijn jeugd op de calvinistische Veluwe, die in alle opzichten nog veel milder was. Maar toch... ook daar dicteerden kerk en religie alles en waren alle geneugten des levens uit den boze. Geheelonthouding en de daarmee gepaard gaande verveling maken van een mens een wrokkig wezen. Geen wonder dat jonge Marokkanen over alles mekkeren. Niets mag. Het zijn bikkelharde schriftgeleerden die dwepen met de catechismusislam. De nieuwe generatie Brusselse moslims verwerpt de prachtige islamitische cultuur die in veertien eeuwen tot stand is gekomen. Ze zijn geobsedeerd door verboden.»

Stel je het nu niet té somber voor? Als reactie op je mislukte bekering?

«Feiten zijn feiten. Ik zag in Brussel enkel getto's, vol moslims met middeleeuwse opvattingen die op geen enkele manier in contact staan met de Belgische samenleving. De weinige autochtone cafés en winkels in de extremistische wijken sluiten. Een beetje Belg komt er niet meer wonen. De getto's breiden zich als inktvlekken uit. De toon onder de allochtonen wordt met de dag aanvallender, de mensen worden er vromer en vromer. Ziet de politiek dat dan niet? Of wil ze het niet zien omdat het niet aangenaam is?»

Het valt op dat je je het meest stoort aan de Marokkaanse Brusselaars.

«Ja, omdat zij de hevigste extremisten zijn. De meesten zijn Berbers uit het Rifgebergte. Ze voelden zich in hun thuisland Marokko verstoten. Hun koning vinden ze maar niks, hun taal werd verboden en hun cultuur afgewezen. Hun nieuwe identiteit is de islam, die ze hier zo radicaal mogelijk verdedigen. Hun islam - en die overheerst helaas in Brussel - staat echt contact tussen de culturen in de weg. Het is een splijtzwam.»

Marokkaanse organisaties klaagden je aan wegens racisme. Begrijpelijk?

«De mensen met wie ik in Brussel optrok, hebben geen boodschap aan mijn boek. Ze zullen het zeker niet lezen, want voor hen bestaat er maar één boek en dat is de heilige Koran. De rest van wat aan het papier toevertrouwd wordt, is bullshit. Wie in Vlaanderen ook maar één kritische vraag durft te stellen over de vermeende multiculturele samenleving, wordt onmiddellijk weggezet als racist, fascist en Vlaams Belanger. Waarom stelt de politiek geen kritische vragen bij de activiteiten van extremisten? Vlaanderen is op dat vlak wel erg bekrompen. De multiculturele samenleving is een heilig huisje, waaraan je niet raakt. Ik ben helemaal niet rechtser geworden door mijn ervaringen in Brussel, wél kritischer. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Ik besef nu dat ik tijdens mijn verblijven in de moslimgemeenschappen in het Midden-Oosten en Nederland te veel geloofd heb in de zalvende praatjes van vooraanstaande moslims, die gespecialiseerd zijn in het masseren van westerse journalisten.»

Weten onze politiediensten wel wat er leeft in die gevaarlijke Brusselse wijken?

«Met de politie valt het nogal mee, denk ik. Ze hebben de jongste jaren toch belangrijke terroristen kunnen arresteren in Brussel. Youssef Belhadj, betrokken bij de aanslagen in Madrid, Nizar Trabelsi, die aanslagen beraamde op Kleine Brogel, en Tarek Maaroufi, die Belgische moslims rekruteerde voor de jihad. Niet van de minsten. Het probleem is dat de politie- en veiligheidsdiensten in hun werk geremd worden door de politiek. Er moet dringend nagedacht worden over moderne opsporingsmiddelen om gevaarlijke moslims te detecteren. Ouderwetse infiltratie werkt al lang niet meer, want geen enkele Belgische flik kan doordringen in de extremistische milieus. Ze ruiken hem daar vanop kilometers afstand. Daardoor komen extremisten pas in het vizier als het (bijna) te laat is. Op die manier zullen ze in Brussel nog eens een echte aanslag meemaken.»


Een boek om zeker te lezen: 'Brussel: Eurabia', Uitgeverij Atlas, 160 pagina's, 18,50 euro.

Veel zal het niet uithalen...er werd al eerder over bericht maar de politiek is verlamd van angst en laat maar betijen...

16:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-03-08

Van Hitler tot Allah

08carovananaziconnectionislamterrorisIn 1999 schreef ik voor een Israëlische website een stuk over het ontstaan van de 'Muslim Brotherhood' dat werd opgericht door de moefti van Jeruzalem en verder werd uitgebouwd door Arafat.
In het Nederlands gaf ik het de titel ‘Muftisme en nazisme’. In 2000 kreeg mijn Israëlische vriendin zoveel tegenwerking in haar strijd tegen de bias op Israël , dat ze het opgaf en uit Vlaanderen wegtrok. Het was ook in die tijd dat zowel Indymedia als Pax Christi en andere louche organisaties campagne voerden om Israël te boycotten en de hetze tegen de joden op te drijven.

In 2000, na het opdoeken van de website, wist ik niet goed wat ik met de studie moest aanvangen. Ik was ervan overtuigd dat toen nog niemand iets afwist over de collaboratie van de mufti van Jeruzalem met de nazi’s en de daaruit voortgevloeide hedendaagse gevolgen, zoals Hamas, Hezbollah, Kata'ib Shuhada' al-Aqsa (Al-Aqsa zelfmoordbrigade) tot en met Al Qaida.

Ik wou het bekend maken via internet, dus plaatste ik het in 2000 op het forum van Politicsinfo

hezbollahhamasnazisalute0ww

Al evenmin wist iemand dat Hitler enorm veel respect had voor moslims en hij de wens had dat Duitsland zich zou bekeren tot de islam. Hij kreeg zelfs de Arabische naam Abu Ali.

islamofascismeIn 2002 schreef Dr. Robert Locke een essay over Dr. Serge Trifkovic’s nieuwe boek ‘The Sword of the Prophet 'A Politically-Incorrect Guide to Islam.’, waarin hij schrijft:
SS chief Heinrich Himmler was known to remark that he regretted that Germany had adopted Christianity, rather than "warlike" Islam, as its religion, and there is a disturbing amount of twisted but very real logic in his remark.

Beyond the obvious dislike of a certain other religion, we have the plain fact that both Nazism and Islam both openly aim at world conquest.

Both demand the total subordination of the free will of the individual – the very word "Islam" means submission in Arabic. Both are explicitly anti-nationalist and believe in the liquidation of the nation-state in favor of a "higher" community: in Islam the umma or community of all believers; in Nazism the herrenvolk or master race. Both believe in undemocratic leadership by a privileged knower of an absolute, eternal, and ultimately mystical truth: the caliph or führer respectively.

To be fair, in strict Nazism Arabs are racial Semites and thus subhumans, but as Robert Locke has written, the Nazis did not really believe in their racial mythology when they found it inconvenient, and they exploited their commonalities with Islam for all they were worth. If the British army had not stopped Rommel in the sands of El Alamein in 1942, preventing him from conquering the Middle East, the consequences for world history might have been dramatic. What did happen was quite ugly enough”

LEES: HIER VERDERIn 2003 schreef Jef Lambrecht zijn uitermate interessant boek ‘De Zwarte Wieg’ waarin hij behalve deze wetenswaardigheden nog veel meer uit de doeken doet. Een boek dat door iedereen zou moeten gelezen worden en waaraan enorm veel opzoekingswerk en studies moeten zijn vooraf gegaan


Later vond ik ook nog heel wat foto’s waarmee ik kon bevestigen dat alles wat ik had opgezocht en had geschreven op waar gebeurde feiten is gebaseerd en ik besloot dan zelf een andere site te starten om alles wat ik over deze materie ondertussen wist bekend te maken.
http://het-ander-klokje.blogspot.com/2006/07/7-van-allah-tot-hitler.html Hetzelfde stuk, aangevuld met bijkomende feiten en foto’s gaf ik de titel ‘Van Allah tot Hitler’.

Ondertussen is er ook filmmateriaal teruggevonden.De Nederlandse ex-moslim Jami zegt: 'Als wij nu niet optreden tegen de vergaande islamisering van Nederland, herleven de jaren dertig van de vorige eeuw. Alleen was het toen Hitler en nu Mohammed'.

BR>
forces_de_securite_palestiniennes

De ontkenning van dit gegeven doet inderdaad denken aan de jaren 30 toen men ook het gevaar niet wilde zien.

Toch staat links, als een blok achter de irrationele haat die de Arabische wereld jegens het westen en de Joden koestert. Links ontkent dit in alle toonaarden, en zet de deuren wijd open voor verdere moslimimmigratie.<.

Voor meer foto’s en informatie - KLIK HIER en video HIER

16:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Interessant

Wist u dat dit schilderij van Brueghel vol spreekwoorden zit? Klik op de figuurtjes om ze te bekijken.

http://www.spreekwoord.nl/pieter_brueghel/brueghel_afbeel...

12:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

29-02-08

Gelovigen zijn totalitair - Christopher Hitchens

Gelovigen die mijn respect willen, moeten ook bereid zijn mijn atheïsme te respecteren, maar dat kunnen ze niet. Als christen moet je voorkomen dat iemand naar de hel gaat, je moet hem redden.

Voor een moslim geldt dan weer dat er geen vrede en geluk op aarde kunnen zijn zolang er ook maar één mens rondloopt die geen gelovige is.
In feite hebben zij dus alleen minachting voor mij, en dat gevoel is wederzijds.

In 'God is niet groot' hakt Hitchens met de botte bijl in op het religieuze denken. Hij toont wat geloof met een mens doet en dat blijkt louter kommer en kwel zijn.
Gelovigen zijn volgens hem immers masochistisch, totalitair, sadistisch en ziende blind.

Interview door Marnix Verplancke.


Lees meer...

16:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-02-08

Barack Hussein Obama

Barack Hussein Obama: Once a Muslim, Always A Muslim

In de run naar het Witte Huis wordt de onderlinge strijd heviger. Op internet circuleert een foto van Barack Obama in moslimkledij en werd deze nu ook in alle kranten gepubliceerd. Obama beschuldigt zijn tegenstander Hillary Clinton ervan de foto openbaar te hebben gemaakt en weerlegt dit al 'laster', zoals hij al eerder deed toen gezegd werd dat hij zijn eed had afgelegd met de hand op de koran.

Indien de foto niet had bestaan, dan had die ook niet tegen hem kunnen gebruikt worden natuurlijk. Ik denk dat dit nogal gevoelig ligt in de VS en hem een serieuze slag kan toebrengen. Aangezien ik steeds aan zijn oprechtheid heb getwijfeld ben ik daar uiteraard niet treurig om. Met hem komt de 'vrede in het huis van Allah' steeds dichterbij.
"


moslimobama300

nyc

01:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-02-08

Casse toi mon pauvre con!

Op een landbouwbeurs was Sarkozy handjes aan het schudden tot er plots iemand zei "raak me niet aan".
Idioot natuurlijk, maar de president viel ook uit zijn rol en reageerde niet echt stijlvol. "Maak dat je wegkomt, stommerik".


BEKIJK FILMPJE

00:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-02-08

Cuba - het socialistisch paradijs

KLIK HIER


_39373960_800index


In het socialistische paradijs van Fidel Castro moeten de mensen uiterst creatief zijn om te overleven.

Economisch is het land een puinhoop. Voedingswaren zijn een schaars goed. Melk en andere levensnoodzakelijke middelen kunnen de mensen enkel kopen van staatsbedrijven met rantsoeneringbonnen. Maar meestal is er niets en wie iets heeft probeert het te verkopen op de zwarte markt. Vlees wordt zonder enige vorm van hygiëne bij 39° hitte verkocht aan een kraampje op straat. Hygiëne is er nergens, niet op straat en niet in de ongezonde krottige woningen.

Panorama zond vorige zondag een interessante documentaire uit over het alledaagse leven (of eerder het proberen om te overleven) van de gewone bevolking in het socialistische paradijs Cuba. Mensen die allemaal maar één droom hebben – Vrijheid.

kaartjecuba_florida_map203_1Tijdens deze documentaire werden enkele mensen een tijdlang gevolgd.

Een leraar ‘Roberto’, die twaalf jaar geleden beroepsverbod kreeg door de overheid vanwege zijn dissidente gedachten voor een meer menswaardig bestaan. Om te overleven geeft hij nu privé lessen Frans en verkoopt hij de suiker die hijzelf over heeft op de zwarte markt. Zijn woning is een krot waar het water van boven door het dak naar beneden stroomt.

Hij kreeg van de Verenigde Staten een visum, maar de autoriteiten houden hem aan het lijntje en sturen hem van het kastje naar de muur. Wanneer hij weer eens de zoveelste documenten die ze vroegen bij elkaar had, werd zijn vertrek weer geweigerd. Omdat Cuba haar onderdanen gewoon niet naar het buitenland wil laten vertrekken. Wie wil er nu tenslotte weg uit een socialistisch paradijs …

Eén van de meisjes waar hij les aan geeft wil graag naar Parijs, daarom leert ze vlijtig Frans in de hoop ooit het land te kunnen verlaten en in Frankrijk werk te vinden.

Yunerki krijgt van toeristen af en toe kleren. Ook uit Amerika worden haar tweedehandskleren opgestuurd die ze dan probeert te verkopen op straat. Een illegaal handeltje dat zeer gevaarlijk is in Cuba omdat er overal op straat geheime politie in burger rondloopt en ook burgers worden beloond om te klikken. Want enkel de staat heeft een monopolie op de verkoop van textiel. Cubanen moeten ook uiterst voorzichtig zijn in hum omgang met toeristen, ze mogen er niet mee praten en zeker niets aannemen.

Voor Yunerki is de straathandel in tweedehandskleren extra gevaarlijk omdat zij normaal zelfs niet mag verblijven in Havana. Mensen van het platteland worden in de steden beschouwd als clandestiene immigranten en daar staat gevangenisstraf op.

Op Cuba bestaat er zogezegd geen prostitutie, maar José verkleedt zich elke dag zeer tegen de zin van zijn moeder, in een vrouwelijke prostitué en zoekt zijn klanten vooral onder de buitenlandse toeristen. Cuba is een trekpleister voor toeristen die denken dat de auto’s uit de sixties er rondrijden uit pure nostalgie, maar de realiteit is wel even anders.

Dat Panorama dit uitzendt in ons land kan wel zware gevolgen hebben voor Cubanen die de buitenlandse journalisten te woord stonden. Steve Stevaert is bijvoorbeeld een goede vriend van Fidel Castro en gaat er prat op dat hij hem al verschillende keren heeft ontmoet en zelfs de dochter van Che Guevara heeft uitgenodigd op zijn bal in Limburg.

cambio204_1
In Cuba zitten nog meer dan 250 politieke gevangenen opgesloten, waarvan er regelmatig mensen overlijden bij gebrek aan medische verzorging. Enkelen werden vrijgelaten onder internationale druk of om medische verzorging te krijgen in Spanje. Maar ondanks de Spaanse tot dialoog worden de mensenrechten absoluut niet gerespecteerd. Kinderen werden zelfs gevangen genomen omdat ze een witte armband droegen met het woord ‘cambio’ (verandering).

Er zijn mensen die veroordeeld werden tot 25 jaar tijdens de repressiegolf in 2003 en die zitten er nog steeds omdat ze vrijheid en een beter bestaan willen, maar vooral omdat ze een andere mening hebben over het maatschappelijk gebeuren dan de socialistische dogma’s.

cambiometvlagIs er nu verandering op komst met het aftreden van Fidel? Ik denk het niet…hij leeft tenslotte nog.


CUBA - KLIK HIER

EN HIER

15:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-02-08

Flirten verboden in Saoedi-Arabië

De Engelstalige Saoedische krant Saudi Gazette, meldde dat de religieuze politie in Saoedi-Arabië 57 jongemannen heeft opgepakt die met meisjes zouden geflirt hebben in winkelcentra in heilige stad Mekka.

Ze worden eveneens beschuldigd van het ‘dragen van ongepaste kleding, dansen en spelen van luide muziek’ om de aandacht van de andere sekse te trekken. Dit staat in een PV opgemaakt door de machtige Commissie ter Bevordering van Deugd en ter Voorkoming van Onzedelijkheid.

De Muttawa (religieuze politie), controleert of de ultraconservatieve shariawetgeving in het land correct wordt nageleefd. Enkele maanden geleden werden koppeltjes die elkaar ontmoetten op internetcafés en telefoonwinkels opgespoord, met zweepslagen bestraft en opgesloten. Een van de shariabeginselen is een strikte scheiding van mannen en vrouwen in het openbare leven.

De saoedische prinsen vliegen daarentegen met hun privéjets naar het buitenland om hun orgieën te houden.


Islam is snelst groeiende religie

VIRGINIA BEACH - De islam groeit van alle wereldgodsdiensten het snelst. Met een groei van jaarlijks 2,1 procent hebben de 1,2 miljard moslims bijna 1 procent voorsprong op de groei van de wereldbevolking, die 1,2 procent bedraagt.

Het aantal moslims zal volgens de nieuwe berekeningen van de in de VS werkzame godsdienststatistici David B. Barrett en Todd M. Johnson tot het jaar 2025 tot 1,8 miljard mensen groeien. Hun aandeel in de wereldbevolking zal in dat jaar tussen de 20 en 23 procent bedragen.

De ongeveer 2 miljard christenen blijven verreweg de grootste religie vormen. Hun aantal neemt jaarlijks echter nauwelijks meer toe dan de wereldbevolking. Hun aandeel blijft met ongeveer een derde van de 6,2 miljard mensen nagenoeg gelijk. De groei van christenen is vooral te vinden in Afrika en Azië (respectievelijk een plus van 2,6 en 2,1 procent), met Europa als hekkensluiter (plus 0,1 procent). Het aantal hindoes (836,5 miljoen) groeit jaarlijks met 1,5 procent, het aantal boeddhisten (367,5 miljoen) met een procent en het aantal Joden met 0,8 procent.

Het atheïsme wordt steeds meer een randverschijnsel. De toename van godloochenaars van 0,2 procent per jaar blijft ruim een procent achter bij de groei van de wereldbevolking. Hetzelfde geldt voor de ”niet-godsdienstige” mensen (plus 0,8 procent). Beide groepen tellen samen 931,4 miljoen mensen, ongeveer 15 procent van de wereldbevolking.

Ik behoor dus tot een minderheidsgroep, mag ik nu ook wat meer?

20:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-02-08

www.criminaliteit.org

crimisite


NU ONLINE www.criminaliteit.orgWil u bijlagen versturen (foto's, beelden, documenten): info@criminaliteit.org

17:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Voormalige VW-voorzitter Klaus Volkert naar gevangenis.

FE6E7664686B40B34C1DC1766BC6
Klaus Volkert, de voormalige voorzitter van de ondernemingsraad bij Volkswagen, werd vrijdag naar de gevangenis gestuurd voor corruptieschandalen. Hij was beter in ons land komen wonen, want hier is dat de normale gang van zaken. Zeker bij Antwerpse socialisten en PS-politici. Maar de sukkel woont in Duitsland, dus werd hij veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en negen maanden wegens zijn betrokkenheid bij onregelmatigheden en omkoperij, zoals o.a. illegale privileges aan het personeel met inbegrip van exclusieve uitstapjes naar prostituees en seksreizen op kosten van de Duitse autobouwer.

Volkert bekende eveneens dat hij zijn voormalige vriendin aan een lucratief contract hielp, maar ontkende dat hij daarmee iets verkeerd deed. Ongeveer hetzelfde scenario als wat Janssens heeft gedaan voor zijn ‘eveneens voormalig’ politievriendinnetje.

De rechtspraak maakte deel uit van een onderzoek naar omkooppraktijken bij VW tussen 1995 en 2005 waarbij de voormalige HR-directeur Peter Hartz een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 576000 euro’s kreeg voor het goedkeuren van illegale betalingen aan leden van de ondernemingsraad. Volkert stond terecht omdat hij van Peter Hartz bordeelbezoeken en seksreizen had geaccepteerd in ruil voor gunstig stemgedrag op vergaderingen van de ondernemingsraad. Ook werd Volkert ervan beschuldigd 2,7 miljoen euro smeergeld te hebben aanvaard. Voormalig personeelschef Klaus-Joachim Gebauer kwam er vrijdag van af met een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar.

Je vraagt je toch af waarom topmanagers met de meest buitensporige vergoedingen zich toch nog vergrijpen aan dergelijke criminele praktijken.

16:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-02-08

Kosovo onafhankelijk?

5343_2


Met de steun van vooral de VS en een groot deel Europese landen heeft Kosovo vorige zondag 17/2, de onafhankelijkheid uitgeroepen. Tijdens de viering liepen Kosovaren rond met Kosovaarse, Albanese en - eigenaardig genoeg - vooral ook Amerikaanse vlaggen.

Ik heb nooit goed begrepen dat Servië vrijwel onmiddellijk door de Amerikanen werd gebombardeerd tijdens de oorlog tussen Servië en Kosovo. Ik zag niet goed in waarom iemand gedwongen werd een deel van zijn land af te staan aan een volk dat zich daar vanuit Albanië kwam vestigen en waarvan men wist dat ze het de Servische bevolking niet gemakkelijk maakten.

Maar zo simpel is het allemaal niet. Hier spelen hogere belangen, en vooral ‘machten’ mee.


”Evenmin stelden de journalisten zich de vraag”, schreef Paul Vanden Baviére in Nieuws Uitpers, waarom het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK), dat tot halfweg 1998 door de VS als een terroristische organisatie werd bestempeld wegens zijn aanvallen op burgers en ambtenaren, plots aan de macht moest worden gebracht door de NAVO. Ondanks het feit dat het nogal wat communisten (aanhangers van wijlen de Albanese dictator Enver Hoxha) en fascisten onder zijn leden telt.

Ondanks ook zijn Groot-Albanese ideologie, die naast het opeisen van Noord-Griekenland en een deel van Montenegro, vooral gevaarlijk is voor de integriteit en het voortbestaan van Macedonië. Het UCK voerde daar vorig jaar al een publiek opgeëiste bommencampagne. Waarom hebben de VS zich in de tweede helft van 1998 aangesloten bij Duitsland, dat na de het einde van de oorlog in Bosnië, in 1996 via zijn geheime dienst, de Bundesnachrichtendienst, het UCK begon op te leiden en te bewapenen. (8) En wat wil Duitsland, dat de nefaste geweldspiraal op de Balkan in gang zette, eigenlijk bereiken in die regio?”Wel, nu weten we het. De Amerikanen hebben er een belangrijk kamp en controleren van daar uit de Kaspische olie en energiebronnen.


200px-Camp_bondsteel_kosovo‘Camp Bondsteel in Kosovo’ -Dé grootste buitenlandse VS militaire basis sedert de Vietnam oorlog ligt in Kosovo.

Bij de constructie van Camp Bondsteel werd rekening gehouden met de bombardementen in 1999. Het kamp ligt zeer dicht bij de vitale oliepijplijnen en energie doorgangen die er werden (en nog worden) gebouwd, zoals o.a. de door de VS gesponsorde Trans-Balkan oil Pipelines.

Met als resultaat dat sommige dienstverleners, meer bepaald Halliburton Oil een dochtermaatschappij van Brown & Root Services er eveneens fortuinen aan verdienen.

In juni 1999, onmiddellijk na het bombardement op Joegoslavië, hebben de Amerikanen duizenden hectaren landbouwgrond opgeëist in het zuidoosten van Kosovo – Ueresevic, aan de grens met Macedonië en begonnen ze met de bouw van een kamp.

200px-Big_Duke%2C_SpringKamp Bondsteel is een netwerk van een VS basis aan beide kanten van de grens tussen Kosovo en Macedonië. (Twee landen die zonder problemen onafhankelijk konden worden). In minder dan drie jaar werd het kamp getransformeerd van een kamp met tenten, tot een zelfbedruipend, bekwaam en high Tech basiskamp met ongeveer 7000 manschappen.
Er zijn ook 55 Black Hawk en Apache helikopters op de basis, maar omdat er nog geen landingsplaatsen voor vliegtuigen zijn werd de locatie van het kamp gekozen met het vooruitzicht op uitbreiding zodat ze eventueel de basis in Italië (Aviano) kan vervangen.
Er zijn 25 kilometers straten en wegen, meer dan 300 gebouwen, 11 wachttorens, alles omgeven door 14 kilometers grond en beton en 84 kilometer concertina draad. Het is zo groot dat er een ‘downtown, midtown en uptown district is, er zijn winkels, een 24/24 uur sporthal, een kapel, een bibliotheek en het best uitgeruste hospitaal van heel Europa.

Oorspronkelijk hebben VS ingenieurs de controle over 320 km wegen en 75 bruggen in de omliggende omgeving voor militaire activiteiten waar genomen, met inbegrip van soldatenkwartieren, helikopterlandingsplaatsen, munitiedepots enz.

Brown & Root Services zorgden voor steundiensten aan Camp Bondsteel. Inclusief de 600.000 vaten water per dag, genoeg elektriciteit voor een stad met 25000 inwoners en winkels met minstens 14000 verschillende producten. Ze verwerken 1200 zakken was per dag, zorgen voor 18000 maaltijden per dag en zorgen voor 95% van de rail en luchtvaartfaciliteiten.
Brown & Roots zijn nu de grootste werkgevers in Kosovo met meer dan 5000 lokale Kosovaren in dienst en nog eens 15000 ingeschreven in de boeken.

Het stafpersoneel verlaat maar heel uitzonderlijk Camp Bondsteel omdat hun activiteiten nogal geheim zijn. Enkel de KFOR patrouille rijdt buiten het gebied maar hen werd opgedragen niet op te vallen en zich aan te passen aan de lokale bevolking. De rest van het personeel verlaat het kamp meestal per helikopter of soms, in mindere mate, met zwaar bewapende konvooien.

De Kosovaren die voor de Amerikanen werken verdienen tussen 1 en 3 dollar per uur.
Als verklaring voor de lage lonen zeggen de Amerikanen dat ze geen verandering willen veroorzaken in de locale economie.

Sommige politici geloven dat de Amerikanen speciaal Joegoslavië hebben gebombardeerd om ‘Camp Bondsteel’ te kunnen bouwen.

Nog vooraleer de Navo in 1999 het bombarderen van Joegoslavië goedkeurde, schreef de Washington Post al:

'With the Middle-East increasingly fragile, we will need bases and fly over rights in the Balkans to protect Caspian Sea oil.'


De oliemaatschappijen in de Verenigde Staten willen minder afhankelijk worden van het fragiele en onbetrouwbare middenoosten en vragen een oplossing op lange termijn voor olietransporten aan Europese en VS markten.

bceurope1 De US Trade & Development Agency (TDA) financierde de studies en recentelijk ook de meer geavanceerde technische studies voor het in New York gevestigde bureau van AMBO (Albanië – Macedonië – Bulgarije olie) Trans- Balkan pipeline.

De $ 1.3 miljard Trans Balkan AMBO pipeline is één van de belangrijkste pijpen. Het pompt olie van de tankers die de olie over de Zwarte Zee naar de ‘Bulgarian oil terminus’ in Burgas brengen, los door Macedonië naar de Albanese Adriatische haven van Vlore. Van daaruit wordt het gepompt in reusachtige 300.000 ton tankers en gestuurd naar Europa en de Verenigde Staten, waarbij het door de smalle Bosporus Straat (Turkije) moet omdat dit de enige weg is waar tankers van meer dan 150.000 ton door mogen.

camp-bondsteel-Mcclure3-s


De eerste uitvoerbare studies voor AMBO werden reeds in 1995 goedgekeurd door niemand minder dan Brown & Root, en werd geüpdatet door een andere studie in 1999.

De voormalige directeur van Oil & Gas Development voor Europa en Afrika van Brown & Root Energy Services, Ted Ferguson, werd na wat onderling gekonkel aangeduid als de nieuwe president van AMBO (1997) na het overlijden van de vorige president en stichter van AMBO, de Macedoniër Vuko Tashkovikj.

Volgens een artikel in Reuter had Ferguson verklaard dat Exxon-Mobil en Chevron, twee van ’s werelds grootste oliemaatschappijen, zich bereid hadden verklaard om het AMBO project financieel te steunen.

Met de bouw van AMBO-pijplijnen riskeerden ze echter van Turkije, als enige geallieerde in de regio, een vijand te maken.

GetAttachmentKosovoDe bouw van de 894 km lange trans-Balkan pijplijn was bedoeld als uitweg op de enge Turkse zeestraat voor het transport van Russische en Kaspische olie naar het westen.

De Verenigde Staten zijn echter ook goed op weg om een deel van hun Europese geallieerden en vooral ook Rusland tegen zich te keren met hun kamp Bondsteel en andere kleinere militaire nederzettingen langsheen de AMBO pijplijn route.
Ze werden gebouwd dichtbij de monding van de Presevo vallei en de Energy Corridot 8, dat sedert 1994 door de Europese Unie werd gesponsord en wordt gezien als een strategische oost-west route voor ‘global trade’.

De gedragslijn van de Verenigde Staten voor ‘het beschermen van de pijplijn route’ vanuit de Kaspische zee (en doorheen de Balkan) werd amper enkele weken vóór de bombardementen op Servië, uitgestippeld door Bill Richardson, de secretaris van Bill Clinton.
Pipeline-small_image%2C_seen_from_below

“The AMBO pipeline project is linked up with another strategic project entitled "Corridor 8", initially proposed by the Clinton Administration in the context of the "Balkans Stability Pact". Of strategic importance to both the US and the European Union, "Corridor 8" includes highway, railway, electricity and telecommunications infrastructure.”


Jaren geleden hebben Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië een ‘memorandum of understanding’ ondertekend om een pijplijn van Constanta in Roemenië, via de Servische olie raffinaderij in Pancevo, los door Kroatië tot aan de Adriatische olie terminal in Trieste in Italië te bouwen. Deze pijplijn zou eveneens olie vanuit de Kaukasus transporteren. Deze pijplijn zou 1300 km lang worden en totaal anders zijn dan om het even welke pijplijn.

Terwijl de AMBO en Burgas-Alexandroupolis pijplijnen vooral werden gebouwd om de Bosporus zeestraat in Turkije te vermijden, zou de Constanta-Trieste lijn ook plannen hebben om raffinaderijen langsheen de pijplijn te bouwen om landen zoals Kazachstan de mogelijkheid te bieden olie te leveren aan Europa zonder dat ze Rusland hierbij nog nodig hebben.

De Burga-Alexandroupolis pijplijn, een Bulgaars, Grieks en Russisch ‘joint project’ werd jaren geleden ontwikkeld om Russische ruwe olie naar de Middellandse gebieden te vervoeren en de enge, maar drukke Borporus straat te ontwijken. Deze pijplijn heeft een lengte van maar 350 km en zou niet meer dan 900 miljoen dollars kosten. Deze pijplijn heeft een totaal ander leveringsmodel vergeleken met het AMBO project, dat vooral door Rusland wordt bestuurd die garant staat voor de levering. In 1962 hebben de diverse partijen ingestemd dat Rusland 51 % van de pijplijn zou bezitten en Bulgarije en Griekenland elk 24,5 %. De race tussen AMBO en Burgas-Alexandroupolis was begonnen om als eerste operatief te zijn.

Na jaren van trage vooruitgang passeert de trans Balkan pijplijn door wat men noemt de ‘Corridor 8’, en doorkruist dichtbij de grenzen tussen Macedonië, Kosovo en de Presevo vallei (zie map)

Verder zal ze worden verbonden met een serie van pijplijnen, sommige uit de voormalige Sovjet regio’s. Een grote pijplijn zal de Presevo vallei passeren, beter gekend als ‘Corridor 10’ en verbonden worden met de AMBO pijplijn en weer aan deze zelfde cruciale grenzen.

Deze pijplijnen werden niet alleen ontworpen om olie te transporteren naar zeehavens en te vervoeren naar de VS, maar werden daarentegen verlengd tot in het hart van Europa. Twee zijarmen van AMBO strekken zich uit tot Thessalonika in Griekenland en een andere naar een terminal aan de westkust.

Dit heeft allemaal te maken met de enorm rijke petroleumvelden in de Kaspische zee. Om deze olie op de markt te brengen is de beste manier van transport via een pijp naar de Zwarte zee, inschepen in tankers, de zee over en dan weer via de pijp, door de Balkan tot aan de Adriatische zee. Deze weg omzeilt de verraderlijke en smalle Bosporus in Turkije (Istanbul), waarvan Turkije trouwens beweert niet voldoende te zijn uitgerust om dit zwaar tankerverkeer veilig van de Zwarte zee tot aan de Middellandse zee te loodsen.

Door een beperking te stellen op het gebruik van deze route kan Turkije eveneens een limiet op de Russische olietransporten door de Bosporus straat stellen en denken aan haar eigen oliebelangen met de bouw van een pijplijn vanuit Baku aan de Kaspische zee tot aan de Turkse terminal Ceyhan waarbij ze op die manier weerom de doorgang via Rusland omzeilen. Daarvoor krijgen ze steun vanuit de VS.

De AMBO trans-Balkan pijplijn zal alle landen vanaf de Kaspische zee tot en met de Balkan, politiek en economisch afhankelijk maken van de VS.

Het olietransport door de Balkan is niet de enige weg die in overweging wordt genomen door de machtige oliekartels. Ze streven er eveneens naar om op diverse locaties in de Balkan te zoeken naar rijke petroleumvelden, vooral in Albanië.

olie_industrieU.S. bases in Afghanistan en voormalige Sovjet republieken

“Wanneer je de map bekijkt van de grote Amerikaanse militaire basissen die werden gemaakt voor de oorlog in Afghanistan, dan blijf je vasthangen aan het feit dat ze helemaal identiek gelijk lopen met de oliepijplijnen naar de Indische Oceaan”, zei Uri Averny, een voormalig lid van de Israëlische Knesset, auteur in de Israeli daily Ma’ariv.

Onder het mom van ‘oorlog voeren’ en het plaatsen van troepen in Georgië, kregen de Verenigde Staten een overeenkomst om nog troepen te stationeren in Uzbekistan, Tajikistan en een lange termijn basis op te richten in Kyrgyzstan. De volgende basis is (of werd reeds) Kazachstan.

Dit is een schans voor VS militaire aanwezigheid in centraal Azië en maakt een opening naar een ander begeerlijke bron in een rijke regio – Siberië. Het brengt tevens andere voordelen mee. De balkanisatie van centraal Azië en de trans-Kaukasus naties in gemakkelijk controleerbare (emiraat-achtige) eenheden, waarin elk oppergezag ontbreekt – en de verdere militaire omcirkeling van China.

Tegenwoordig huizen er in Camp Bondsteel per 1000 militairen - 7000 man lokaal Albanees personeel. Het is dus niet verwonderlijk dat het escaleren van de VS aanwezigheid in dit gebied vergezeld ging van opgedreven militaire activiteiten bij de KLA (Kosovo Liberation Army). Sedert de bouw van deze massieve basis, werden Serviërs, Roemenen en Albanezen die tegen de KLA waren vermoord of verdreven uit Kosovo.

172px-Hashim_ThaciHashim Thaçi, de Kosovaarse eerste minister, was vroeger politiek leider van de KLA. De KLA was algemeen bekend als een terroristische organisatie dat voor een groot deel financieel gesteund werd door drughandel en mensensmokkel, waarbij ze vooral gebruik maakten van Oost-Europese vrouwen. De Verenigde Staten trainden trouwens al veel vroeger de KLA strijders dan dat de bombardementen op Servië plaatsvonden. De bombardementen werden vooral uitgevoerd omdat ze de plannen van de VS in de war stuurden.


UCK of KLA is hetzelfde.


In dit artikel werd een citaat gekopieerd uit Uitpers - om het volledige artikel te lezen KLIK HIER

03:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |