20-12-07

Globalisatie en hogere prijzen

Ik heb niets tegen de globalisatie, maar ik vind het verdomd hypocriet van de socialisten wanneer ze nu beginnen te roepen dat de koopkracht daalt omdat het brood en andere levensmiddelen duurder worden.
Ik erger mij al jaren aan het feit dat je hier nog zelden een tarweveld ziet. Elke boer in ons land plant maïs. Tarwe wordt ingevoerd uit Australië en Argentinië. Die tarweoogsten zijn echter mislukt, bovendien stijgt ook de vraag uit China en India.

Vanaf het eerste moment dat men sprak over globalisatie, heb ik altijd gezegd dat het heel belangrijk is voor een natie om voor de eigen voedselvoorziening te zorgen. De afzet van onze Europese overproductie (melk e.d) in de derdewereldlanden was echter voor Europa veel belangrijker.

Ik kan mij nog heel goed herinneren dat er toen grote paniek heerste onder de tomatenkwekers, omdat het toenmalige Agalev wou dat groenten zouden worden ingevoerd uit landen waar het niet in serres moest gekweekt worden vanwege het energieverbruik. Dat er vliegtuigen en vrachtwagens nodig waren om die spullen naar hier te brengen bleek niet zo belangrijk.

Ik vraag mij echter af waarom de melkprijzen verhogen. Er is altijd al een overschot geweest en boeren mogen daarom niet boven de melkquota gaan. Waar zijn die melkstromen, die boter - en tomatenbergen gebleven?
Die worden goedkoop gedumpt, ten nadele van de lokale boeren, in Afrika.

Hetzelfde met de energie. De lege doos Gennez doet alsof er een nationale ramp aan de gang is omdat de energieprijzen de pan uitswingen, ze vergeten daarbij dat ze Electrabel verkocht hebben aan Suez. Een winst die bij Suez Tractebel verzevenvoudigd is doordat de Electrabelaandelen naar Suez werden doorgeschoven, wat hen een nettowinst van 6,5 miljard euro opbracht. Electrabel zet met de regelmaat een klok miljardenwinsten neer en dit zou onder meer te wijten zijn aan de 'intelligente' aanwending van de notionele interesten (uitvinding Verhofstadt) die hen een belastingsbesparing van ongeveer 30 miljoen euro opleverde.

Waarom hoor je Gennez daar niets over zeggen??? Moeten de werkgevers nu opdraaien en hogere lonen betalen voor de hogere kosten aan energie? Of kunnen we beter Gennez naar Saoedie-Arabië sturen om daar een paar sjeiks op te geilen en zo betere olieprijzen te bedingen.
Stuur ze dan liefst gesluierd, want anders zullen er nog niet teveel sjeiks toehappen, vrees ik.

14:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zuid-Afrika kiest misdadiger als president.

1361071+s(120!x120!)


Vorige maand begon in Zuid-Afrika een zeer belangrijk congres. Ruim vierduizend afgevaardigden van de oppermachtige regeringspartij ANC zijn in het noorden op de Universiteit van Limpopo bij de stad Polokwane bijeen gekomen om, onder meer, een nieuwe president te kiezen. De twee belangrijkste kanshebbers waren de huidige president Thabo Mbeki en de misdadiger Jacob Zuma.

47940-aHet werd de misdadiger Jacob Zuma.

Volgens onderzoeksjournalist Peter Siebelt heeft Zuid-Afrika onder de huidige president Mbeki een ononderbroken groei doorgemaakt. Naar verwachting in 2007 opnieuw met 5%. Leefde in 2001 nog 51,4 procent van de Zuid-Afrikanen onder de armoedegrens, in 2006 was dat percentage gedaald tot 43,2 procent. Desondanks krijgt Mbeki het verwijt dat het wegwerken van de economische achterstanden niet snel genoeg gaat. De belangrijkste sfeermakers tegen Mbeki zijn de jarenlang door Nederland (en ook door Louis Michel) ondersteunde vakbeweging Cosatu en de jeugd- en vrouwenliga’s van het ANC, invloedrijke organisaties die Zuma steunen.

anctoday_l


Nu Zuma tot ANC-president werd verkozen is hij de komende vijf jaar de machtigste man van het land. Gezien de invloed van het ANC wordt hij dan zo goed als zeker ook president van Zuid-Afrika bij de landelijke verkiezingen in 2009.

Voor velen een huiveringwekkend scenario. Zij vinden Zuma corrupt en volgens hen schuwt hij geen enkel middel om zijn doel te behalen. Wie de media heeft gevolgd heeft kunnen lezen dat Zuma een aantal malen terecht heeft gestaan. In 2005 werd hij aangeklaagd voor de verkrachting van de met HIV besmette Fezeka Kuzwayo, een dochter van zijn overleden vriend. Aan de rechter gaf Zuma toe sex met haar te hebben gehad, wetend dat ze besmet was met HIV. Welke kwaliteiten de man heeft blijkt uit een van zijn uitspraken voor de rechter. Om besmetting tegen te gaan gebruikte hij geen condoom maar ‘een warme douche’, aldus Zuma. Uiteindelijk ging Zuma vrijuit maar voor het slachtoffer zag het er anders uit. Na haar aanklacht werd zij dermate zwaar bedreigd dat zij en haar moeder Zuid-Afrika ontvluchtte en met hulp van het Nederlandse Aids Fonds in Nederland politiek asiel vroeg en kreeg.

In 2004 was Zuma betrokken bij een omvangrijk corruptieschandaal. Hij werd aangeklaagd omdat hij 500 duizend rand smeergeld zou hebben aangenomen, alles in ruil voor bemiddeling bij grote wapenorders. Inmiddels is bekend geworden - en zijn er bewijzen - dat het om 4,07 miljoen rand (400 duizend euro) ging. Zijn financieel adviseur werd tot 15 jaar celstraf veroordeeld omdat hij steekpenningen voor Zuma had geregeld. Algemeen werd verwacht dat een veroordeling van zijn adviseur onvermijdelijk zou leiden tot een veroordeling van Zuma. Maar de praktijk was anders, Zuma werd vrijgesproken.

In de aanloop naar het huidige partijcongres waren deze schandalen weer volop in het nieuws. Maar zéér opmerkelijk is dat bijna de gehele internationale media zweeg - en nog steeds zwijgt - over een vele malen grotere schandvlek uit Zuma’s verleden. Zelfs in biografieën over Zuma op bekende internetsites als Wikipedia is er geen woord over te lezen. Namelijk over zijn directe en indirecte verantwoordelijkheid voor het martelen en executeren van gevangen. Nota bene mensen uit zijn eigen gelederen. Misdaden die plaatsvonden in de kampen van de gewapende tak van het ANC, in landen als Angola, Tanzania, Uganda of Zambia.

In de oorlog tegen het voormalige apartheidsregiem werd Zuma in 1987 benoemd tot hoofd van de contra inlichtingendienst van het ANC. Hij was verantwoordelijk voor het opsporen van spionnen of vijandelijke agenten binnen de organisatie. Daarbij werd geen enkel middel geschuwd om inlichtingen te verzamelen (reeds eerder heb ik een aantal methoden daarvan beschreven*). Gevangen werden overgoten met kokend water, opgesloten in metalen containers die vervolgens in de brandende zon werden gezet, mishandeld met stukken gesmolten plastic en bij één gevangen werden zelfs spijkers in het hoofd geslagen.

Alhoewel deze ‘oorlogs’misdaden al jaren in binnen en buitenland bekend waren kwam de grote ophef pas nadat op 13 januari 1993 een rapport verscheen van de Douglas Commissie. De Commissie noemde Zuma als een van ANC leiders die verantwoordelijk was voor het martelen en executeren van gevangen. Daarna volgden er nog vele onderzoeken en getuigenverklaringen en werd Zuma herhaaldelijk – ook in allerhande dagbladen – als medeplichtige genoemd. Maar binnen enkele maanden verdween zijn naam in dit verband al weer snel uit de media.

Terug naar de huidige toestand.
Tijdens het congres overstemden de Zuma-aanhangers de overige ANC-leden. Massaal zongen ze Zuma’s lijflied: ‘Awulethe Umshini Wami’, geef me mijn mitrailleur terug. Het lied verwijst naar Zuma’s verleden bij de gewapende tak van het ANC. Deze man dreigt Mbeki van de troon te stoten. Zijn opmars zorgt voor de nodige onrust op de internationale markten. Buitenlandse investeerders zijn bang voor hem. Anderen menen dat het politieke klimaat dreigt af te glijden naar een stammenstrijd tussen Zulu en Xhosa. Ook voor de blanke Zuidafrikaner ziet de toekomst er somber uit. Met Zuma aan de macht is de tijd zo goed als rijp voor Zimbabwaanse toestanden.

Aartsbisschop Tutu waarschuwde deze week nog dat Zuid-Afrika geen leider moet kiezen “voor wie we ons moeten schamen”. Tutu weet waarover hij spreekt want in 1990 werd hij uitvoerig geïnformeerd door zeven ANC-slachtoffers uit de kampen.

‘Ik zeg al twee maanden dat geen van deze twee kandidaten onze partij zou moeten leiden’, aldus Pallo Jordan, minister van Kunst en Cultuur. ‘We hebben een leider van een nieuwe generatie nodig.’ Jordan was zelf een slachtoffer van de kampen en werd zonder argumentatie zes weken opgesloten.


De Nederlandse Peter Siebelt is één van de beste onderzoeksjournalisten en internationaal deskundige op het gebied van politiek activisme en terrorisme in Europa.

01:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-12-07

Poll bij Knack

Heeft u vertrouwen in de nieuwe regering?

78% heeft tot nu 'nee' gestemd. Geen wonder wanneer men ziet dat de Walen in deze regering in de meerderheid zijn, en de Vlamingen weeral eens diep onder de lat moesten gaan.

Knack - poll

16:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Censuur op de staatszender VRT

Het is misschien een beetje laat om er nog over te beginnen, maar het is toch wel te belangrijk om het zó te laten. De dictatuur die uitgaat van de staatszender is werkelijk onduldbaar en begint meer en meer te lijken op de mediacensuur die de Sovjets destijds toepasten. (En misschien wel nog steeds toepassen).

De VRT zou een reportage brengen over de klacht van het Vlaams Belang bij het Grondwettelijk Hof tegen het vakbondsmonopolie bij sociale verkiezingen. Maar waarschijnlijk hebt u het ook gemerkt, de naam ‘Vlaams Belang’ was nog maar net gevallen of de uitzending werd onderbroken.
Geen uitleg, niets. Zelfs de nieuwslezer zat er even beduusd bij, maar ging snel verder met de rest van het nieuws alsof er niets aan de hand was.

Ik moet u zeker niet vertellen dat er bij de latere nieuwsuitzendingen blijkbaar al duchtig geknipt werd en er over het Vlaams Belang met geen woord werd gerept?


Het weggelaten onderwerp – klik hier

13:51 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Democratie op z'n belgisch

CDH zegt ja tegen interimregering

De Standaard schrijft: Het partijbureau van het CDH zette vannacht unaniem het licht op groen voor regeringsdeelname. Dat CDH toch over de brug gehaald kon worden is te danken aan een compromis: een CDH-vakbondsbaas mag minister worden. Vrijdag zou een interimregering van CD&V, Open VLD, PS, MR en CDH de eed kunnen afleggen.

In een regering met Open VLD (18 verkozenen) en CD&V (30 verkozenen,waarvan een aantal N-Va-ers die je normaal niet moet meerekenen), krijg je dus 48 verkozenen aan Vlaamse kant.
MR (23 verkozenen), PS (20) en CDH (10),dus 53 verkozenen aan Waalse kant, dan kan je moeilijk spreken van eencommunautair evenwicht als je weet dat 60 % van de Belgen Vlamingen zijn ! Er zou wel dringend iets mogen gedaan worden aan de in de grondwet vastgeankerde sleutel voor de stemmenverdeling.

In de oppositie krijgen we aan Vlaamse kant VB (17 verkozenen),SP.a-spirit (14), Groen! (4) en LDD (5), dus 40 in totaal (en daarmoeten dan eigenlijk de N-Va-ers nog bij), aan Waalse kant Ecolo (8verkozenen) en FN (1), dus er zitten slechts 9 Waalse verkozenen in deoppositie!!

Dit is democratie op zijn Belgisch, onderhandeld door een groot Vlaamsstaatsman die al 8 jaar premierschap achter de kiezen heeft...

13:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Vakbonden proberen het land te destabiliseren

Sommige politici en vooral de vakbonden en de media proberen de mensen wijs te maken dat de inflatie en de dalende koopkracht te wijten is aan de crisis in het vormen van een federale regering.
Onzin natuurlijk.
De recessie bestaat niet alleen in België, maar laat zich voelen over de hele wereld.
Met een beschuldigende vinger wijzen naar het uitblijven van een federale regering in verband met de dalende koopkracht, is hetzelfde als met een beschuldigende vinger wijzen naar de vervuilende autogebruiker die het zelfs klaarspeelt om door zijn CO2 uitstoot niet alleen de aarde, maar ook Venus op te warmen.

Hier voelen wij de recessie nog niet eens zo heel erg. Net zo min als dat we voelen dat er geen federale regering is.
De euro is een sterk beestje. De enigen die zich ongerust maken is de koninklijke familie en zij (vooral links) die zich graag in de pluche willen nestelen.

De koopkracht is bij ons niet gedaald. De koopkracht daalde trouwens al veel vroeger door de komst van de euro waardoor de meeste producten twee- to drie maal zo duur werden dan ervoor. Maar de lonen stegen mee, en wanneer de lonen stijgen, stijgen ook de loonkosten en wordt de rest uiteraard ook weer duurder.

Bovendien is de huidige recessie al een hele tijd bezig. Banken, zoals o.a. Fortis hebben belegd in de de Amerikaanse immobiliënmarkt die plots ineen is gestort en dat geeft zijn weerslag op de beurs.

De prijsstijgingen die we krijgen liggen ook niet aan het ontbreken van een regering, maar aan de stijging van grondprijzen die we moeten invoeren uit het buitenland. En wat veel erger is, de bedrijven voeren nauwelijks uit en denken veel te nationaal. Het beste voorbeeld is dat hier vorig jaar in Zeebrugge het grootste containerschip ter wereld aanmeerde volgeladen met goederen uit China en dat schip toen leeg is teruggevaren.
(Het ergende mij trouwens altijd al, dat het fluitjesbier Heineken over de hele wereld bekend is, en ons bier, toch wel het beste bier ter wereld, nergens bekend is). En zo gaat het met veel zaken, onze export heeft niet veel te betekenen omdat onze producten te duur zijn door de hoge kosten.

Wat de vakbonden doen is het land destabiliseren omdat ze hun zin niet krijgen. Ze willen zeggenschap in de politiek zoals ze het al jaren gewend zijn. En daarbij zijn ze niet bepaald democratisch, want ze houden absoluut geen rekening met de wil van de kiezer en willen de socialisten erbij, die van de kiezer toch wel een serieus pak slaag hebben gekregen bij de laatste verkiezingen.
Zelfs het ACV wil liever de koppige Leterme eruit en de socialisten erin, omdat ze blijkbaar tot nu toe weinig vat op hem hebben.
(Of hij zal buigen of barsten valt nog af te wachten, ik vrees echter dat hij zal buigen...)

De media, niet gehinderd door enige objectiviteit, steunen de vakbonden. Maar wat kun je anders verwachten van dat zootje die tot baron of barones gebombardeerd werden en op die manier levenslang schatplichtigen aan het Hof werden en bovendien gesubsidieerd worden door de staat.

Vandaag hoorden we weer via de staatszender dat er minder kerstgeschenken gekocht werden dan andere jaren. Dat zou kunnen, ik ga dit jaar ook niet op zoek naar prullen maar geef een mooi verpakt envelopje met een strik erop. Dat ze zelf maar iets gaan kopen of een weekendtrip maken. Ik heb geen zin om daar dagenlang te lopen zoeken naar geschenkjes die ze ofwel al hebben of helemaal niet willen hebben.

De koopkracht daalt, zeggen ze dan, maar anderzijds werden er nog nooit zoveel skivakanties geboekt als dit jaar.

De koopkracht daalt helemaal niet en zolang zelfs steuntrekkers het nog kunnen klaarspelen om een eigen huis te bezitten, tweemaal per jaar op reis te gaan, en zich alle luxe te veroorloven die de werkende bevolking ook heeft, dan leven we hier nog steeds in luilekkerland.

Als we in de Europese top tien willen staan inplaats van op de 27ste plaats zoals nu, dan moeten we het dringend over een andere boeg gooien en niet bang zijn om mensen aan het werk te zetten, zelfs als er specialisten nodig zijn uit het buitenland of buitenlanders hier (verplicht) moeten omgeschoold worden.

Zonder Wallonië als blok aan ons Vlaams economisch been, zouden we er uiteraard ook een pak beter voorstaan. Want al zegt men dat het sinds 2000 op economisch gebied in Wallonië iets beter gaat (alhoewel daar nog geen bewijzen voor op tafel gelegd werden) dan ervoor en wil men ons weer eens wat wijsmaken door te stellen dat onze economische welvaart in Vlaanderen minder stijgt dan over de taalgrens, dan is dat weer eens de waarheid geweld aandoen. Wanneer men in een leeg glas 2 cl. water doet, dan valt dat op, wanneer men dat in een vol glas giet niet. Dat is het verschil.

04:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-12-07

Vragenlijst voor Nederlanders over Vlaanderen

PROBEER ZELF OOK EENS?

10:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Interview met een 'Vlaamse' minister

KLIK HIER

00:37 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-12-07

Sarkozy belooft geen leger naar ons land te sturen.

Als je in de krant leest dat Sarkozy belooft niet tussenbeide te komen in België, dan krijg je het toch wel even koud. Want onze voorouders hebben het natuurlijk al eerder meegemaakt. En al die zever die we nu hebben met de Franstalige overheersing in ons land, hebben we tenslotte aan Frankrijk te danken.

Maar misschien is Sarkozy een wijs man of had hij enkele verloren veldslagen in het Vlaamse land in gedachten?
Ik weet het niet, ik hoop op het eerste.
Het is inderdaad een hele geruststelling dat de Franse president vrijdag elke twijfel heeft weggenomen over een eventuele militaire tussenkomst in de Belgische ‘stammentwist’ tussen Vlamingen en Franstaligen. Stel je voor dat ook Engeland zich dan in de strijd zou werpen en we opnieuw een Waterloo meemaken.

13:51 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Kerstdecoratie verwijderd

Om de moslims die binnenkomen in het Paleis van Justitie niet te kwetsen, werden de decoraties en de slingers voor Kerst verwijderd.

(14/12/2007)
© DEMOULIN

BRUSSEL- Wat zich gisterennamiddag afspeelde in het Brusselse Justitiepaleis is gewoon onvoorstelbaar. Zelfs dubbel onvoorstelbaar. Maar wat is het meest schokkende ? Dat dit jaar de bediendes die achter hun bureau aan het onthaal zitten werden verzocht om de Kerstdecoraties te verwijderen die zich daarop bevonden ? Of dat deze zelfde werknemers dringend in het kantoor van hun directie werden ontboden als gevolg van onze aanwezigheid ? Of eerder als gevolg van onze vragen...

De aanleiding voor al deze commotie gisteren in het Justitiepaleis was dus... Kerstmis. Kerstmis en zijn slingers, Kerstmis en zijn kerstballen, Kerstmis en zijn lichtjes... Zoals ieder jaar waren ook nu de twee bureaus aan de ingang van het paleis zorgvuldig versierd. "Het was zeer mooi en ik wil er wel op wijzen dat er geen kruis of geen kerststalletje te zien was. Alleen gewone kerstversiering", legt men ons uit.

Maar voor de nieuwe verantwoordelijke van de deurwaarders die sinds één jaar in functie is, was dit reeds teveel. "Men heeft ons gevraagd om alles te verwijderen om een deel van de bevolking niet te schokken als ze het paleis betreden. We moesten neutraal blijven ten behoeve van de moslims." Alles wat nog rest is een piepklein kerstboompje... Uiteraard willen wij daar meer van weten. Wij zijn naar het paleis getogen. We verwachtten ons echter niet aan een dergelijk onthaal. 'Paniek' is het anige juiste woord. "Wij mogen daar niet met u over spreken. Wij riskeren onze job." Men laat ons vriendelijk verstaan dat we bij het hoofd van de griffie moeten zijn. Het wordt een kort bezoek. Van tussen twee deuren maakt de vrouw ons duidelijk dat ze ons niets te vertellen heeft en haar reactie niet hoeft te verantwoorden. Terug naar af, naar het onthaal. We zijn nog maar net terug beneden als de telefoon van de bediendes rinkelt : het verdict is gevallen. Hun chef wil hen onmiddellijk zien. De gevreesde reactie is werkelijkheid geworden !

"Als advocaat was ik diep geschokt toen ik de reden heb vernomen waarom de decoraties werden verwijderd"; vertrouwt Bernard Tieleman, die de versieringen de vorige dag had gezien, ons toe, . "Waar gaan we naartoe als dit wordt aanvaard ? Het is gewoon een schande. Hier niet op reageren is geen aanvaardbare optie. Er zijn grenzen. Of gaat men de kerstboom ook van de Grote Markt verwijderen ?" Ook op het parket, in het gebouw recht tegenover het justitiepaleis, heerst verbijstering. "Hoezo, geen kerstboom ? Kom nu, hier ben ik degene die hem heeft versierd !", verduidelijkt ons de bediende aan het onthaal, Atif, die daar zelf aan toevoegt dat hij Marokaan is...

Emmanuelle Praet
© La Dernière Heure 2007

12:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-12-07

Little Green footballs

Vlaams Belang can not be compared to any other right wing political party in Europe
_________________________________________________________________________
MIJN OPEN REACTIE:

By reading your (and other) articles, I was astonished to see so much ignorance and untrue stories.

First of all, the Walloons are not our enemies, and the few that would call us enemies, are rich French speaking residential inhabitants in the 19 Flemish municipals near Brussels with French language facilities. Which you won’t find the other way around. It’s a matter of fact that the only 600.000 real Walloons living in Belgium are as much a victim of French imperialism as we are. Maybe it would be best, if you studied our history before writing nonsense.

The Flemish were ruled by a variety of foreign occupants (Spanish, Austrian, French, Germans…), who all spoke a foreign language. To this day, language and politics are inextricably linked in Belgium.

So, the real Walloons are a group of people that came to this part of Europe during the occupation by the Romans. They didn’t speak French, but some kind of ‘a foul Latin’. They too are descendant of a Celtic tribe known as Volcae (Caesar called them the Tectosages). The language was a oïl-language, a Latin language but in no way similar to the French language. That came later with the French occupations...

The name ‘welsh’ and ‘Waals’ means ‘stranger’ and they are related to each other.


(Walloons, from a common Teut. word meaning “foreign,” cf. Ger. Welch, Du. waalsch, Eng. Welsh), a people akin to the French, but forming a separate branch of the Romance race, inhabiting the Belgian provinces of Hainaut, Namur, Liege, parts of Luxemburg and southern Brabant, parts of the French departments of Nord and Ardennes, and a few villages in the neighbourhood of Malmedy in Rhenish Prussia. The Walloons are descended from the ancient Gallic Belgi, with an a mixture of Roman elements.)


Ever since the union with Wales, Scotland and Ireland was established, England endeavored to abolish the administrative independence of these regions and to achieve linguistic assimilation. Religious matters were also part of this endeavor and only the Scottish Presbyterians maintained some independence.

Can you imagine how it would be in England, if the Welsh were making the rules and the rest of the British had to pay and had no right at all to invest in the country without the approval of the Welsh? Could you image, in your country, that the Indians would make the rules and had to give their consent in everything the country wants to do, from building bridges to going to war? I don’t think so…

You know that Flanders became poor because Belgium made the Flanders poor after the so called ‘independence’ in 1830 and the coming of a strange German as king, in which France and England played an important role. You probably know that Leopold I was family of the British Queen Victoria? Wouldn’t it be time to undo the harm they caused us?

Before that, Flanders was rich and flourishing.

(Already in the 13th century Bruges was an important international trading centre. Traders from all over the then known world came to the city to sell their products to each other and to buy Flemish cloth, an internationally acclaimed textile product, produced in different Flemish cities (e.g. Gent). In the early 14th century Bruges was the scene of political unrest. Because of this unrest the French king tried to annex the county of Flanders, but the population managed to kick out the French garrison on May the 18th 1302. Later on, the Flemish army beat the French army in the 'Battle of the Golden Spurs' on July the 11th in the Flemish city of Kortrijk.

In the 14th century Bruges turned into an international financial and trading centre. It became the warehouse of the North-European Hanza cities. Several countries had their own representation in Bruges: the Italians, the Germans, the Scottish, the Spanish made the city into a true European centre where different languages could be heard and where the most exotic products could be found.

In the middle of 1800 Bruges was the poorest city in Belgium.


After 1830, Flemish people had to work, fight and struggle to get what they have now. But even when they dropped dead on the fields from hunger and starvation, they paid their taxes. And they always paid more than the French part of the country, but got less back.

We intent to go further until we have our freedom again. An independent Flemish State and European member with 6 million people. We would not be the first in Europe as your Norwegian friend well knows. As you know, Norway separated from Sweden in 1905.

In Belgium, there's another story you probably don't know about. First - I want to tell you that Brussels IS already IN Flanders and furthermore Flanders is paying 30.000.000 million Euros DAILY to the French speaking community.

Yearly 11 Billion Euros.

Can you imagine how much money that is for a small community like Flanders? Do you know how hard we have to work for that kind of money and that we have to pay nearly half of our income on taxes? Do you know that the French speaking community have 49% officials, mostly installed by the PS (Socialists), and that another 25% won’t come out of bed before 10 o’clock in the morning? Are they grateful? Do they respect us? No, they are hateful and they despise us.

And by ‘they’, I mean their socialist and other left wing politicians. And of course, the French speaking imperialists in and around Brussels, that once was a Flemish village called Broekzele.

And even if I would love my neighbour, I don’t see why I have to support him financially for the rest of his life? Do you?

It is true that we pay year after year hundreds of millions to our French speaking neighbours, which they never did when the Flemish were ‘made’ poor after the ‘independence’.

Instead, many Flemish had to move to the French speaking side of the country, in order to provide food and shelter for their families. They had to work in the coalmines and steel industry, that's where the name 'sale Flamand' (Dirty Flemish) came from, but they still use the expression in Brussels.

These Flemish workers were assimilated in only one generation. And they , mostly living in the rich areas of Brussels, are our worst enemies now. But they are the enemies of the real Walloons too, even if many of them don’t realize it yet.

Most of the money is not to the benefit of the Walloons but to fill the bottomless pits of the Walloon government public enterprises. And as long as we keep paying, they will not try and make any initiatives to support themselves.

Development of Flanders, investing in infrastructure such as NMBS, social security, pensions justice and everything else that is not made federal is blocked by fanatic Walloon PS- ministers because every investment needs their approval.

But I assume this is far too complicated to explain.

You are also mixing up a few things. Germans are descendants from Germanic tribes.
Not the other way around.
In Flemish it's easier - we call Germans 'Duitsers' and Germanic means 'Germanen'. Maybe that's the difference between us and you seeing Nazi's all the time with their Celtic symbols.

This is a rather complicated story for a foreigner to understand. But I’ll try anyway.

(I’m half English, so I had to learn it too).

When the Germans attacked Belgium in 1914, Flemish young man went to fight on the front after they were called by the king Albert I.

Because of the French commands, many of them died. They didn’t understand their superiors. They were maltreated and they decided to write a letter to the king that ended with the words: “Here our blood, when our rights’. The king promised freedom, but didn’t keep his promises.

A general Drubbel did send Flemish soldiers to the most dangerous missions because ‘they could wash away the dishonor of being a Flemish peasant with their blood’. (They named a street after him).

Thousands of them died. It was a real genocide. Those who stayed alive refused to bury the dead as soldiers of the Belgian army. They chose the Celtic cross of Joe English. Those graves were smashed by ‘Belgians’ (they pissed on their graves) and since then all the Celtic symbols were doomed.

Of course it got worse since the Nazis (In fact called National Sozialisten – because Hitler was a leftist) misused these Celtic symbols. And that is what you do too.


We are indeed an anti-‘wild and reckless ’-immigration party and are opposed to the ‘Fast-Belgium –Law’, we want to stop illegal immigrants, false refugees and fortune asylum seekers, and we are against immigrants who commit crimes or don’t want to integrate. We oppose the islamisation of Europe. And if immigrants are not prepared to share their lot with ours, and try to thrust their culture upon us, or worse…are criminals.

Well, indeed, we would rather see them going back home, but we know that this is not realistic. However, we can demand that they learn our language, respect our culture, don’t get their partners from the country of which they originally came from (how else can we talk about a second or third generation?) and respect our law’s. Is this racism? No, it is not.

We make no difference in the equality of people, but in the equality of cultures. Or do you think it’s normal that some people, clearly send by fundamentalists, demanding the introduction of the Sharia and recruiting Arabic youngsters, in order to destabilize the Western establishment and make life difficult to our, and the Jewish community?

We welcome everybody who works and lives here and wants to integrate. We would never go as far as the former prime-minister of England in sending warships to intercept asylum seekers. We would never go as far as killing people in foreign countries…

We prefer that the West would no longer support the undemocratic regimes any longer, and help the people in their own countries. But even that is seen as a sort of racism.

Blair told BBC television two years ago that the Government had to reduce the number of people seeking asylum in Britain.

And he did… and so did France.

The Sangatte refugee camp near the Eurotunnel transport terminal in Calais accommodated more than 1,500 asylum seekers, most of them Afghans or Kurds. Most intended applying for a refugee status in the UK -- a country believed to grant this status more readily and offer better social benefits. The asylum seekers waited without residence permits in the Red Cross-run camp, looking for an opportunity to enter England illegally by train or in a lorry.

After closing down the camp, they came to Flanders.

And furthermore, the British Government produced a revised draft Code of Practice for the level of penalties, imposed if illegal immigrants are found on board of vehicles entering the UK.

But, we are tolerant! And yet you still are blaming us???

I will not write about the killing of the original inhabitants of the United States, but when I came to the US last year, I talked with a few people living in Miami complaining about the Spanish community. On the radio someone was talking about the 'taking over of the Spanish community' and 'that they should learn English if they wanted to live in the US. A Texan cowboy told me that he was allowed by the US government to shoot Mexican illegal’s trespassing the border. And… the US is an immigration country, ours is not.

In fact, the right wing party, Vlaams Belang never used violence and never will use it - except in self-defense.

You wonder where Vlaams Belang fits in on the Right-wing spectrum.

It doesn’t, because it’s unique in the world.

In no other country known in the world is a minority oppressing a majority. And if you think that Vlaams Belang has any relationship to fascists, you are wrong again.

Vlaams Belang voters are Nationalists. We sing our National hymn with our right hand on our heart, just like the Americans do.

And even now, when the Americans have not many friends left, we still like and support them.

The left wing however… They made pictures of your American Flag and your president and hanged them in places of ‘public convenience’ with the text ‘piss on me’. Our these your friends? Well then… who needs enemies …

The Walloon government keeps pointing a finger at the Flemish Nationalists in order to stay in power. In order to keep the socialists in government they deny nearly one million people the right to take part in government.

The left is supported by liberals, under the guidance of the freemasons, a grubby, mysterious sect,(many of our ministers are members) they demonize, insult, criminate the right wing or nearly 1 million people.

And those are the people you believe?

Why can the ‘left’ say anything they want, even if it’s cruel and detestable? Under the cover of a former social reputation they have the freedom to do so?

Why can’t the same freedom be granted to the right? Without punishing them with stigmatizations of being Nazi scum? Because everybody who is not left, is a Nazi… this has to stop! And that’s why I wrote this epistle.

And yes, I protest!!! Because it’s rather strange that left wing activists have some sort of aureole of being world improvers and a right wing organization is seen as fascist gathering, which has to be destroyed and be killed by the sword of the righteous, (or the self declared democrats).

I think you have a lot of reading to do, before you can play the role of a judge over de ‘right wing in Flanders’.

I believe you have some work to do in your own country before you begin with Europe:
Nazism: Made in the USA.


ill_karlMarx


Even Marx wrote that the social contrast in Belgium was the worst in Europe. He came to Brussels in 1845. In 1847 he was arrested and expelled from Belgium.

21:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Vlamingen krijgen minder pensioen dan Walen

Er is nog niets veranderd in dit land. In het boekje 'Waarom - Daarom' uit 1915 kon je al lezen dat Walen op de leeftijd van 50 jaar een pensioen kregen van 360 bef. per jaar, en Vlamingen op de leeftijd van 65 jaar kregen 65 bef. per jaar.


Vlaming krijgt minder pensioen dan Waal.

Met gemiddeld 1.006 euro krijgt een Vlaamse gepensioneerde 5,2 procent minder dan zijn Waalse en zelfs 8,2 procent minder dan zijn Brusselse collega, zo blijkt uit een onderzoek.

LEES HIER VERDER

14:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-12-07

Geen democratie in het Vlaams Parlement.

Wie op woensdag via de VRT het reilen en zeilen tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement volgde, heeft kunnen vaststellen dat ook daar de democratie met een dikke korrel zout dient te worden genomen. Want Vlaams Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten (VLD) stond niet toe dat Filip Dewinter, Bert Anciaux interpelleerde over diens (over)reactie op de uitspraken van Yves Leterme. Ik vraag mij af of links en links liberaal het woord ‘democratie’ in feite nog wel kennen. Maar misschien is democratie, in een land waar de koning een staatsgreep pleegde, wel helemaal niet meer nodig.

Filip Dewinter vroeg tijdens de plenaire vergadering bij ordemotie het woord en probeerde met een aantal terechte verwijzingen naar het Reglement de voorzitter ervan te overtuigen de actuele vraag toch nog te agenderen. Marleen Vanderpoorten bleef echter bij haar standpunt en was enkel bereid om tijdens het Uitgebreid Bureau de zaak ten gronde te bespreken. Dewinter herhaalde dat Vanderpoorten hier voor een zeer gevaarlijk precedent koos. De Vlaamse Ministers krijgen nu een vrijgeleide om soortgelijke provocerende teksten en visies te verspreiden zonder dat zij hierover verantwoording in het parlement zouden moeten afleggen.
Met deze beslissing tast de voorzitter dan ook niet alleen het controlerecht van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers aan, maar maakt ze ook het Vlaams Parlement monddood !

Anciaux schreef vorige zondag op zijn webstek dat Leterme’s uitlatingen over de RTBF als “een zender met een politieke agenda” en “relict uit het verleden” voor hem “onaanvaardbaar” waren.
Maar Anciaux bleek vooral woedend over de uitspraak van Leterme dat “ze” in Vlaanderen de RTBF ook wel eens “Radio Mille Collines” noemen. Anciaux vond dat “zij die vandaag de RTBF vergelijken met deze Rwandese radio niet goed snik” waren en stelde tevens dat “het vergelijkingen zijn die totaal misplaatst zijn en die getuigen van intellectuele en emotionele onvolwassenheid”.

Dàt was nu net wat Filip Dewinter hekelde. Bert Anciaux, dé kampioen van de emo-politiek. Maar als het goed is zeggen we het ook, Filip Dewinter kreeg na de plenaire zitting en dank zij de vrt, de kans om Bert Anciaux hierover enkele vragen te stellen voor de camera. “Geef toe”, zei hij tegen Bert Anciaux, “Wanneer ik u hoor spreken over emo-politiek, dan kan ik er niet aan doen dat dit bij mij een glimlach op mijn gezicht tovert”.

Anciaux had echter geen problemen met de niet bepaald objectieve beeldvorming over Vlaanderen die de Franstalige pers in het algemeen en de RBTF in het bijzonder nu al maandenlang verspreid.
Zijn eigen emo-politiek was niet negatief, zei hij. Hij hanteerde positieve emo-politiek. (Als het voor hem maar stemmen opbengt zal het wel positief zijn, zeker?) Heel wat van zijn vroegere medewerkers kennen echter de andere zijde van zijn ‘positieve’ emo-politiek. Wanneer Bertje zijn zin iet krijgt gebruikt hij vooral de negatieve emo-politiek.
Als nationalist heeft Bert Anciaux weer eens het Vlaams front doorbroken en zijn verachting voor Vlaanderen getoond. Was het niet Goebels die zei, “Wir sind Links und wir verachten das rechte Burgerblok.” ??

16:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

'Inter Milan is belediging voor Islam'

image001S11-12-2007 - Stefan van Dijk – Fok

Een Turkse advocaat heeft een klacht ingediend bij de voetbalbond, omdat zijn club Fehnerbahçe onterecht heeft verloren. Tegen Inter Milan leden de Turken een nederlaag van 3-0 tijdens een Champions League wedstrijd. Dit deden de Italianen in een wit shirt met een rood kruis, dat volgens de advocaat de kruistochten symboliseert.
Oftewel: een belediging aan de Islam. Nou durf ik mezelf ervaringsdeskundige te noemen op het gebied van geloof en alle waanzin die daar bij hoort. En ik moet zeggen: dit is wel een interessant statement. Want op het eerste gezicht lijkt deze aanklacht de grootste onzin en eigenlijk op het tweede gezicht ook.

Zover ik weet zijn in Turkije ‘kerk en staat’ gescheiden, zoals het in een goede democratie hoort. Dus in zijn eigen land heeft de man juridisch weinig in te brengen. De FIFA en UEFA hanteren wellicht hun eigen wetten, maar daar heeft religie nooit een grotere rol gespeeld dan de Hand van God. Of zou dat gaan veranderen omdat ‘hun’ beste voetballer van de wereld en Europa – Kaká – overtuigd christen is?

Overigens, dat shirt moet refereren aan de kruistochten, maar die waren toch nog langer geleden dat dan Feyenoord landskampioen werd? Waar hebben we het dan over? Als je je na duizend jaar nóg beledigd voelt over iets, dan is dat wel érg heftig zeg. En kom ik bij het volgende feit: is een belediging dan hetzelfde als doping gebruiken? Zo van: Jij doet iets wat mij beledigt, dus als jij wint is dat ook ongeldig!

Wanneer ik een voetballer zou zijn en de tegenstander beledigt mijn God, zou mij dat alleen maar motiveren. Helemaal wanneer het islamieten zouden zijn, die de gelegenheid gebruiken om hun god te promoten. Of erger: spelers van Benin die met enge voodoo-poppetjes aan het klieren zijn. Oke oke, ik speel niet dagelijks tegen die gasten, maar je snapt wat ik bedoel. En als ik een Turk zou zijn, dan zou ik me helemaal gemotiveerd voelen door een belediging, want Turken hebben tenminste nog temperament. Je weet wel, datgene dat Oranje mist.

Ja, het is een mooie juridische grap van deze advocaat maar ik geef ‘m weinig kans. Wellicht kan hij een vergelijkbare rechtzaak beginnen tegen Galatasaray. Deze stadsgenoot speelt thuis altijd in ‘de hel’. Minimaal moet Fehnerbahçe één keer per seizoen in De Hel spelen. En dat is volgens mij écht een belediging voor de Islam. Ik wens ‘m veel succes.

13:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-12-07

Franstaligen willen de eindtermen van een nieuwe staatshervorming kennen

Nu Guy Verhofstadt informateur is voor een interimregering, willen de Franstaligen graag de Vlaamse eindtermen van een nieuwe staatshervorming kennen.
'Dan moeten ze ook duidelijk maken waarom ze zo graag willen samenblijven', vindt professor Hendrik Vuye van de Universiteit Hasselt.

Zou het nu eindelijk in sommige Vlaamse kopkes doordringen dat Wallonië enkel wil samenblijven voor de jaarlijkse 11 miljard euro die ze niet willen missen? Deel 11 miljard euro eens door 365 dagen, dan weet u ook meteen dat dit samenblijven de Vlamingen 30.000.000 EURO (1.205.497.452 oude BEF) PER DAG kost.
LEES HIER VERDER

17:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-12-07

Nederlandse journaliste

...niet slimmer dan de onze...

KLIK HIER

14:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Begrafenisplechtigheid in Leuven

De Leuvense Sint-Pieterskerk zat deze voormiddag bomvol voor de begrafenisplechtigheid van agente Kitty Van Nieuwenhuysen. Buiten op de Grote Markt stonden nog enkele honderden agenten die geen plaats vonden in de kerk, want alles wat politiek nog eens in de schijnwerpers wou staan was aanwezig.

De jonge agente werd in de nacht van 3 op 4 december op de meest laffe manier neergeschoten door een criminelen . Er werden door de inbrekersbende niet minder dan 22 schoten gelost. Kitty werd dodelijk geraakt, haar collega Peter Vanstalle werd zwaargewond en wordt nog steeds verzorgd in het ziekenhuis.

Tijdens de plechtigheid kreeg de overleden agente het Burgerlijk Kruis voor moed en zelfopoffering. Ook de burgemeester van Beersel kreeg ‘de gouden medaille voor verdiensten’ in zijn gemeente.

(Ik vraag mij af, indien de rollen waren omgekeerd...zou de agente nu niet geschorst zijn en voor de rechter moeten verschijnen?)

Als ik bedenk hoe jong dat meisje nog was, en wat haar werd ontnomen door een bende dieven die uit waren op een auto en wat andere spullen, dan krijg ik, waarschijnlijk net als iedereen, een intriest gevoel van binnen. Maar tevens een gevoel van machteloze woede. Een gevoel dat nog wordt versterkt wanneer ik hoor dat de politie iedereen aanraadt om de komende weken geen geld meer af te halen aan bankautomaten na het invallen van de duisternis, omdat er dan criminelen op pad zijn… Is dat niet om te huilen? Is dat het toekomstbeeld van morgen?

De topman van de federale politie gaf uiting aan de woede bij de politie over het gebeuren. "Deze moord wordt door de politie en ver daarbuiten ervaren als een zware schok. Het is een laffe daad die het ganse politiekorps raakt."
De vader van Kitty Van Nieuwenhuysen bleef ondanks zijn immens verdriet zeer sereen. "Je gaf je jonge leven om anderen te helpen. Zo ben je altijd geweest", zei hij in zijn tussenkomst waarin hij afscheid nam van "ons klein Doefke".

14:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-12-07

Zoek het verschil!

10/12/07
Yves Leterme heeft dit weekend in de kranten zwaar uitgehaald naar de Franstalige omroep RTBF. Hij vergeleek die met Radio Mille Collines, de zender die tijdens de Rwandese genocide opriep om Tutsi's te vermoorden. Vooral in de Franstalige pers krijgt Leterme veel kritiek voor die vergelijking.
De Franstalige pers veroordeelt Leterme unaniem. Een vergelijking met een racistische en haatdragende zender is een banalisering van de Rwandese genocide, een van de grootste tragedies van de twintigste eeuw.
Ook de Vlaamse kranten vinden de vergelijking met Mille Collines een stap te ver. "Dwaas en onbeschoft", volgens De Morgen. "Het niveau van de kleutertuin", schrijft Het Laatste Nieuws.
Pol Deltour van de Vlaamse journalistenbond begrijpt dat Yves Leterme ontevreden is over de rol van de RTBF. Maar met een vergelijking met de Rwandese volkenmoord gaat hij absoluut over de schreef, zegt Deltour.


26/05/05
Groen! heeft haar Duitse collega's gevraagd op te treden tegen de radiouitzendingen die het Vlaams Belang opzet vanuit Duitsland. Tegelijkertijd vraagt Groen! Europarlementslid Bart Staes de Europese Commissie hoe ze denkt op te treden tegen dergelijke radiouitzendingen. Beangstigend noemt Vera Dua het feit dat het Vlaams Belang nu zondag start met eigen radiouitzendingen. De uitzendingen gebeuren vanuit Duitsland waardoor de extreemrechtse partij alvast de Vlaamse mediadecreten omzeilt. "Het is geen goede zaak voor de democratie dat politieke partijen beginnen met een eigen radiozender," stelt Vera Dua. Zij verwijst in een interview met Actua-TV morgen naar haar ervaring als gewezen lid van de Rwanda Commissie. "De Rwanda Commissie heeft ons geleerd hoe gevaarlijk het is wanneer extremisten zelf de media gaan bezetten." Dua verwijst daarmee naar de omstreden rol die werd gespeeld door Radio Mille Collines die opriep tot de genocide in Rwanda. "Het is beangstigend dat net een partij die nog maar onlangs is veroordeeld voor racisme dit initiatief neemt," zo stelt Vera Dua. Groen! heeft dan ook aan de Duitse groenen gevraagd na te gaan hoe ze kunnen optreden tegen de radio-uitzendingen. Groen!-europarlementslid Bart Staes zal hetzelfde doen op Europees niveau.Ik stel me de vraag: waarom er nu zoveel verontwaardiging over de uitspraken van Leterme is terwijl Dua daar destijds geen enkele kritiek op gekregen heeft.
Was dit omdat Dua het toen over Verstrepen had, destijds nog lid van het Vlaams Belang, de partij waartegen alles veroorloofd is? Of heeft de meute journalisten nog altijd niet kunnen verwerken dat de rechtse partijen massaal de verkiezingen gewonnen hebben en moet weldenkend vlaanderen absoluut beschermd worden tegen de "separatisten" en "egoïsten"?

17:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Als het buitenland dan al zou ‘lachen’ is het zeker niet met ons.

08-12-2007 - onze correspondent Jeroen van der Kris - NRC Handelsblad

Houdt de Belgische koning Albert zich bij de moeizame formatie van een nieuwe regering wel aan zijn constitutionele rol? Het Vlaamse kamp vindt steeds nadrukkelijker van niet.

Koning Albert heeft een staatsgreep gepleegd, klonk het deze week op de website van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het verzoek van de Belgische vorst aan premier Guy Verhofstadt om een oplossing te zoeken voor de politieke crisis, kwam voor velen als een verrassing. Vooral voor het ‘Vlaams kartel’ van N-VA en CD & V, de christen-democraten van ex-formateur Yves Leterme die de verkiezingen wonnen.

De verwachting was dat Albert een Franstalige formateur zou benoemen. Leterme hoopte wellicht dat die óók zou falen, waarna hijzelf weer aan zet zou komen. Een anonieme Vlaamse christen-democraat klaagde deze week: „Elke keer is het een Vlaming die de kastanjes uit het vuur moet halen.”

Het is niet de eerste keer dat koning Albert (73) kritiek krijgt tijdens de formatie, die nu 181 dagen duurt. Deze zomer werd hem verweten dat hij op vakantie was, toen het spannend werd. Leterme wilde in augustus voor de eerste keer zijn ontslag aanbieden als formateur. Hij moest wachten tot Albert was terug was uit Zuid-Frankrijk.

Maar de kritiek gaat dieper. „De grenzen worden gezocht van wat democratisch aanvaardbaar is”, zegt de Leuvens politicoloog Bart Maddens.

Formeel mag Albert ongeveer net zo weinig als koningin Beatrix. De Belgische premier gaat regelmatig naar het paleis om bij te praten. Maar de koning bemoeit zich niet openlijk met politieke zaken. Alleen na verkiezingen heeft hij een rol, wanneer hij een formateur of informateur aanwijst.

Vorige maand dreigde de formatie opnieuw vast te lopen. Het paleis liet in een verklaring weten dat Leterme „vlug” een regering moest vormen. Het grootste politieke probleem, de staatshervorming waarmee Vlamingen hopen meer autonomie te krijgen, werd losgekoppeld van de formatie. Daarover zou een „conventie” zich moeten gaan buigen.

„Een bizarre situatie”, zegt Maddens. „Leterme kon werkeloos toekijken, terwijl de koning zelf politici aan het polsen was of ze wat voelden voor zo’n conventie. De koning was eigenlijk formateur geworden. Hij moest Leterme vervolgens inlichten over die gesprekken. De rollen waren omgekeerd.”

Wie zat er achter de manoeuvre van de koning? Dat is onduidelijk, zegt Maddens. Misschien Leterme zelf, die zijn kartel onder druk wilde zetten. Mogelijk ook Franstalige politici, die graag zien dat de staatshervorming op de lange baan geschoven wordt. De conventie-formule bood echter geen oplossing. Vorige week zaterdag nam Leterme opnieuw ontslag. Die avond ontving Albert alleen demissionair premier Verhofstadt. Zondag ging er niemand naar het paleis. Maandag alleen de premier weer, twee keer zelfs.

Vreemd, vindt Maddens opnieuw. Natuurlijk moest Albert iemand aanwijzen. Maar het is gebruikelijk dat de koning in zo’n geval alle partijvoorzitters consulteert, zegt hij. „Om zichtbaar te maken te dat er breed politiek draagvlak is voor zijn beslissing.”

De liberaal Verhofstadt moet de formatie nu vlottrekken. En hij moet met zijn demissionaire regering „dringende zaken’’ aanpakken. Een deadline heeft hij niet.

De Vlaamse christen-democraten zijn bang dat de demissionaire regering, waarvan zij geen deel uitmaken, nog een hele tijd kan blijven zitten. Daardoor zou de druk op Franstaligen afnemen om in te stemmen met de staatshervorming die de Vlaamse christen-democraten eisen.

Franstalige media houden Leterme verantwoordelijk voor de crisis. Door zo snel Verhofstadt aan te wijzen, wekt koning Albert op z’n minst de schijn dat hij die mening deelt, zegt Maddens. „En het is een enorme desavouering voor Leterme. Verhofstadt, zijn grote vijand, die is afgewezen door de kiezer.”

14:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Beschavingswaarden tellen in sommige wijken niet meer

In een interview met jeugdrechters Kirsten Heisig en Günter Räcke stellen beiden dat bepaalde beschavingswaarden in diverse Berlijnse wijken niet meer gelden. Een aantal citaten uit het interview:
‘In wijken als Neukölln, Tiergarten, Schöneberg en Wedding stijgt het aantal geweldsmisdrijven en wordt de aard van de misdrijven steeds ernstiger. Het zijn vooral jongeren van Turkse en Arabische komaf die steeds meer geweldsdelicten begaan. De jonge, overwegende Duitse slachtoffers hebben het hoofd inmiddels in de schoot gelegd. Ze zorgen er voor dat ze niet in de buurt van sommige groepen komen. Ze zijn bang om op het verkeerde moment te kijken omdat dit agressie oproept. Deze wijken glijden heel snel af. In een wijk als Neukölln zijn Turkse en Arabische jongeren in de meerderheid’.

‘We zien dat bij de geweldsdelicten sprake is van onverbloemde haat tegen Duitsers. Meisjes worden beledigd, beetgepakt en getrapt. Duitsers worden uitgescholden’.
‘Op een school is een ingang waar in de praktijk alleen Turken en Arabieren gebruik van mogen maken. De Duitse scholieren durven er niet langs. Als een meisje zich daar niet aan houdt, wordt ze met copulatiebewegingen tegen de muur gedrukt en krijgt ze te horen ‘een Duitse sukkel mag me niet aankijken’’. ‘Volgens de regering neemt de criminaliteit af. Maar de slachtoffers durven geen aangifte te doen. Ze krijgen te horen dat ze anders worden neergestoken. Die jongens beginnen zo rond acht, negen jaar al met crimineel gedrag. Veel jongens zie je vaak nauwelijks op school’.
tagesspiegel

13:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Fons Van Dijck

In de weekendeditie van GvA vertelt eeen zelfbenoemde trendwatcher, Fons Van Dyck, dat het Vlaams Belang een gewone mainstream partij is geworden. Een partij die gewoon onderdeel uitmaakt van het establishment omdat ze is geëvolueerd naar een partij-in-maatpak en daar zou De Decker handig gebruik van gemaakt hebben om dat gat op te vullen.
Nonsens natuurlijk! Wij zijn nog altijd dezelfde rebellen zoals vroeger, de enige echte Vlaams separatistische partij die durft zeggen wat heel veel mensen denken. En indien we een gewone mainstream partij zijn geworden, waarom ligt er dan nog steeds een cordon rond ons? Waarom is het establishment dan zo bang van ons?
Het enige gat dat De Decker heeft gevonden is het cordon sanitaire, waar hij met quasi hetzelfde programma als het onze geen rekening hoeft mee te houden. Hij is niet diegene die wordt vervolgd en van wie men de centen wil afpakken.

De Decker zou nu meer ‘street credibility’ hebben dan van Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Frank Vanhecke samen, zegt hij. Bovendien zou extreem rechts in de jaren tachtig groot zijn geworden omdat er angst en onzekerheid bestond bij de bevolking. Nu er bijna dagelijks mensen vermoord, verkracht of overvallen worden zijn de mensen volgens hem niet meer bang???
Er was toen veel werkloosheid en armoede, gaat hij verder, het vertrouwen van de comsument had een dieptepunt bereikt en Vlaams Blok liet het uitschijnen alsof de migranten onze jobs zouden komen afpakken,zegt hij. Als trendwatcher zou deze ‘strategische raadgever aan Sp.a en VLD ‘ toch wel beter moeten weten. Er is nog steeds veel armoede en werkloosheid en de koopkracht gaat dank zij de voorbije paarse knoeiboel, nog steeds achteruit.
Wij hebben er altijd voor gepleit dat zich beter niemand zou nestelen in de sociale hangmat, en zeker geen nieuwkomers die nooit enige bijdrage hebben geleverd aan een sociaal systeem dat door onze ouders en grootouders werd opgebouwd. Wij hebben ons terecht altijd en - nog steeds - geërgerd aan het feit dat ons land het OCMW speelt voor heel de wereld en ervoor gepleit dat diegenen die hier willen leven en wonen zich zouden aanpassen, ook op de werkvloer.

Zou die meneer de trendwatcher overigens niet beter eens kijken naar de verkiezingsresultaten van diegenen die zijn raad hebben opgevolgd? Sp.a en VLD? Waren dat nu niet net de grote verliezers bij de vorige verkiezingen??

Hij spreekt van een ‘nieuwe tijdgeest’ en neemt daarbij Patrick Janssens als voorbeeld die campagne voerde zonder het logo van zijn partij en ging ook nog de loftrompet afsteken over Steve Stevaert die volgens hem de ‘massa kon af leiden van het VB’. Waar woont die meneer de trendwatcher? Dank zij Stevaert hebben wij toen de verkiezingen grandioos gewonnen want iedereen was zijn ‘alles gratis in Limburg’ , waar de rest van de bevolking kon voor opdraaien, meer dan beu. En de dictatoriale trekjes van Janssens zijn de laatste tijd ook al meer dan eens in het verkeerde keelgat geschoten van diegenen die zo dom waren om voor hem te kiezen.

Maar het beste moet nog komen. Als machopartij zou het Vlaams Belang een gigantisch marketingprobleem hebben omdat ook onze partij steeds ‘vrouwelijker’ wordt, zegt hij. We zouden daardoor riskeren mannelijke kiezers te verliezen. Wel ik heb in de kranten al veel dwaze zever gelezen, maar dit overtreft toch alles. Het zijn net de vrouwen in onze partij die stemmentrekkers zijn, anders hadden we niet zoveel vrouwelijke mandatarissen. En ondanks die meneer op een discriminerende wijze denkt dat vrouwen enkel kunnen praten over kinderopvang en het evenwicht tussen werk en gezin, zou hij beter eens af en toe goed luisteren naar wat wij te vertellen hebben. Dat gaat over veel meer dan onze was en onze brei. Dat gaat over veiligheid, onze toekomst, onze economie, werkgelegenheid, migratie, integratie en opvoeding, onderwijs , justitie en vooral over het beheer van ons eigen Vlaams huishouden en budget.

12:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-12-07

The good old days

image001Borgerhout in 1900

dyn003_original_640_480_pjpeg_2526183_1b63b4ca601f82acb5dde03c150bffdc

Dezelfde straat nu...


MEER FOTO'S - KLIK HIER

12:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-12-07

Leuk gedicht!

Zoals beloofd, een dievenstory van een autochtoon.


Johnny once saw hanging prumes
Oh ... as chicken eggs so groot

It seemed that Johnny
would go plucking
While his father 'thim forboad.

But as I will be very clever
Then my father sees it not

On this tree so full of prumkes
He will not have it in the mot.

So he clautered in the prumetree
Stack his pocket full of fruit

But he mistrapped on a tackske
And fell own, flack on his snoot

All the prumes were spice now
And the spice ran out his brook

It dripped softly in his couses
Johnny did not darf to look.
And again he was not lucky
Cause his father came there oan

And he gave him such a ramling
He could fourteen days not goan.

That is how end the silly story
Of little Johnny, the proimenthief

Even with a lot of goesting
He did it nevermore upnief.

15:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-12-07

Kijk naar de VRT en je weet alles.

sint2Maar of het ook altijd juist is wat ze daar vertellen is zeer twijfelachtig.
Zo wist men gisteren in het nieuws te vertellen dat Sinterklaas van Turkse origine was en dat, indien hij nu n leven zou zijn, waarschijnlijk een moslim zou zijn geweest.

Aangezien veel mensen geloven wat ‘op tv’ verteld wordt, zouden ze best eens wat beter mogen omspringen met de geschiedkundige waarheid.
Want dat verhaal klopt langs geen kanten.

Sinterklaas werd ongeveer 270 jaar na Christus in aan de havenstad Patara geboren dat toen nog bij Griekenland behoorde.
Men noemde hem St. Nicolaus toen hij in 300 door het volk tot bisschop werd gekozen van Myra.

Hij werd christelijk opgevoed door zijn ouders die vroegtijdig stierven door een ziekte, en groeide verder op in het klooster Sion. Zijn ouders lieten hem een groot fortuin na waarmee hij zijn medemensen stiekem hielp.

Tijdens één van de grote christenvervolgingen onder keizer Gaius Galerius Valerius Maximianus (die benoemd werd door Diocletianus) werd Nicolaus ook gevangen genomen en zwaar mishandeld. Hij werd echter door zijn vriendelijheid ook tegenover zijn bewakers, niet gedood. (Daar groeide zijn lange baard).Toen Constantijn de macht greep en hij een visioen kreeg dat Christus hem zou helpen op zijn veroveringstochten, werd Constantijn christen en werd het Christendom de officiële godsdienst. Nicolaus en alle andere christenen werden toen vrijgelaten.

In 1087 werden zijn stoffelijke resten naar Bari in Zuid-Italië gebracht door enkele christeljke kooplieden nadat de Seldjoeken binnen vielen. Bari kwam vanaf 1503 tot diep in de 18de eeuw in Spaans bezit en zo komt sedert de 6de eeuw de goede Sint uit Spanje.
Het verhaal werd echter veweven met oude godsdiensten, zoals o.a. Wodan die met zijn paard ’s nachts over de daken vloog om te kijken of alles in orde was met de mensen, vandaar dat de Sint met zijn witte paard over de daken loopt.

De knecht ‘zwarte Piet’ heeft diverse verklaringen. Van een Moorse knecht tot zwart van het roet. Dat laatste is zelfs heel waarschijnlijk aangezien hij een ‘roe’ bijheeft dat schoorsteenvegers gebruikten om verstopte roetkanalen proper te maken. De roe aanziet men hier verkeerdelijk als een slagwapen voor stoute kindjes.

14:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-12-07

Interessant artikel in De Tijd

Commentaar: Dertig zilverlingen

Dat koning Albert II de hulp van premier Guy Verhofstadt heeft gevraagd om de politieke knoop te ontwarren, is niet meer dan normaal. De ontslagnemende premier is zelf voor een stuk verantwoordelijk voor de communautaire impasse, omdat hij in de voorbije regeerperiode elke discussie over een verdere staatshervorming bewust uit de weg ging en de noodzaak een oplossing te vinden voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde met een juridisch spitsvondigheidje voor zich uitschoof.
Ook Verhofstadt kreeg de klus toen niet geklaard. De problemen werden dan maar in de koelkast gestopt. Maar daarmee waren ze natuurlijk niet weg. Dat is nu wel duidelijk geworden. LEES HIER VERDER

13:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-12-07

Verhofstadt informateur??

Wie Verhofstadt terugroept om de boel op te lossen, moet wel heel erg in nood zijn. Ik dacht dat hij olijven wou gaan kweken in Toscane, maar blijkbaar zat hij de hele tijd aan de touwtjes te trekken van zijn marionet, Bart Somers.
Marionet en buikspreker van Verhofstadt, op zijn beurt weer marionet van Di Rupo… en we zijn weer vertrokken.

Somers die overigens vond dat het applaus dat Leterme kreeg in zijn home-town misplaatst was. Ik vind het veel erger dat een weggestemde premier door de koning wordt opgeroepen om het land (en zijn job) te redden. Hij beseft als geen ander dat het niet meer te redden is, tenzij we weer toegeven aan de Franstaligen natuurlijk! En dat is het scenario dat ons staat te wachten als we niet opletten. Teweinig mensen beseffen wat er op het spel staat. Een democratie waarin een minderheid altijd haar wil oplegt aan een meederheid is geen democratie meer. In ons land moet men niet de minderheden beschermen, maar de Vlaamse meerderheid, want zij zijn al 177 jaar het slachtoffer van uitbuiting.


Morgen meer, want vanavond ga ik naar de premiere van ‘Cyrano De Bergerac’ in de Stadschouwburg. Laat alvast uw mening horen over de nieuwe ‘informateur’.

LEES OOK WAT DE GUCHT, DE MAN DIE ALLES KAN - ZEGT
Vooral de commentaren zijn goed.


17:37 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Weeral agente neergeschoten

Er gaat geen dag meer voorbij of er wordt iemand geschoten, neergestoken of doodgeslagen.
Nu werd weer een agente in Lot doodgschoten.
LEES HIER VERDER

Aan wie hebben we al dat geweld te danken? U weet het en ik weet het, maar er zijn er die het niet willen weten omdat zij ervoor verantwoordelijk zijn. Ik hoop dat ze er ooit zwaar voor gestraft worden.

"Als je ze neerschiet, gaat alles veel gemakkelijker", zei Güzün tegen Abdelghani na de roofmoord in de Kammenstraat in 2003. Eén van de vele roofovervallen dat de bende in 2003 hebben gepleegd op nachtwinkels en krantenwinkels die door Pakistanen en Vlamingen werden uitgebaat. Het komt nu pas voor assisen. Maar dat je ze beter 'doodschiet' 'neersteekt' of 'doodstampt' ... dat hebben sommigen blijkbaar goed onthouden.

In Antwerpen worden bijna dagelijks winkels beroofd en mensen op straat overvallen, het verschijnt zelfs niet meer in de krant omdat het niet meer mag. Enkel wanneer autochtone etters iets mispeuteren tegenover allochtonen komt het volop in het nieuws. Misschien omdat het eens een zeldzame keer voorvalt?
Maar het komt zeker in de pers wanneer het, om wat men noemt 'racisme' gaat.
Andersom moeten er wel eerst doden vallen vooraleer het in de krant komt, maar van 'racisme' kan er in die gevallen natuurlijk geen sprake zijn.

En wat doet Janssens aan al dat geweld? Hij gaat bloemetjes afgeven aan een Marokkaanse zelfstandige uitbater van een broodjeszaak. Een uitbater die ongetwijfeld het slachtoffer is geworden van een paar etters die een ravage hebben aangericht in zijn zaak, maar iets dat zeker niet kan vergeleken worden met het doodschieten, doodstampen of verwonden van andere mensen.
KIJK ZELF MAAR

Is dat nog normaal of snap ik het niet?

15:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Het einde van Chàvez?

art_large_143951

Hugo Chávez, goede vriend van Fidel Castro en Mahmud Ahmadinejad – president van Iran, mag zeer waarschijnlijk zijn valiezen pakken in 2012. De Venezolaanse kiezers hebben de extreem-linkse president gisteren terug met beide voeten op de grond gezet. Het is zijn eerste electorale nederlaag in de negen jaar dat hij president is, maar de laatste tijd heeft hij een beetje op teveel zenuwen gewerkt bij heel veel mensen.

Chàvez wou meer macht, banken nationaliseren en de olietoevoer naar de VS stopzetten. Hij gaf zelfs aan de Opeclanden de goede raad om niet meer aan iedereen te olie leveren en zette op 9 december de klok in Venezuela een half uur terug. Privéscholen die hem en Castro niet wilden bewierroken tijdens de lessen, werden gesloten.
Een grillige, bizarre en gevaarlijke man, zoals alle dictaturen waar ‘sozialismus’ aan te pas komt.

Nu wou hij zijn macht aanzienlijk uitbreiden via een grondwetswijziging, want hij wou minstens verder regeren tot zijn 95ste en dat is maar pas in 2050. Dat hij daarmee een voorbeeld nam aan Fidel Castro is duidelijk. Want ook hij liet via een grondwetswijziging vastleggen dat enkel hij het land kon regeren of iemand die hij zelf heeft aangeduid om hem op te volgen. In de Cubaanse grondwet werd ook vastgelegd dat er nooit een andere regeringsvorm dan het socialisme is toegelaten.
Daar voelden de kiezers in Venezuela niet veel voor. Vooral het feit dat Chàvez van Venezuela een socialistische staat met één dictator wou maken zag de meerderheid van de bevolking niet zitten en dat lieten ze merken via het referendum.

Ondanks eerdere negatieve peilingen was Chàvez nochtans zeker dat de volkspeiling in zijn voordeel zou uitdraaien. Hij maakte haar zelfs tot toetsing van zijn presidentschap. De nederlaag kwam niet alleen door de oppositie maar vooral door protesterende studenten en jongeren uit de middenklasse.

Tientallen Venezolanen hebben eveneens betoogd voor de ambassade van Venezuela in Brussel. Ze protesteerden tegen de grondwetswijzigingen van president Hugo Chavez.


01:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-12-07

Marokkaanse vrijheden

Een Sinterklaasfeestje in Berchem werd gisteren verstoord door Marokkaanse jongeren. Ze gooiden bommetjes naar binnen om de kleintjes bang te maken. Toen een vader tussenbeide kwam gebeurde het volgende LEES HIER
Racistisch? Bijlange niet. Dat hoort bij het verspreiden van een vredelievende godsdienst.

15:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Nederland heeft niets geleerd na Pim Fortuyn en Theo Van Gogh

Terpstra schreef vrijdag dat Wilders een 'gevaar is dat moet worden gestopt' en riep Nederland op tot actie tegen de politicus. Blijkbaar hebben sommige Nederlanders niets geleerd uit de moorden op Pim Fortuyn en Theo Van Gogh...

LEES DIT EN ALLE GERELATEERDE ARTIKELS

14:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |