05-11-07

Bekeren tot de islam...

Zijn we bezig met ons te laten bekeren?


Het wordt verontrustend...

instructief maar angstaanjagend !

Het gebeurt hier maar ook in Frankrijk en Engeland en in heel Europa !!!- Wist u dat jonge moslima's eisen om niet te moeten deelnemen aan de lessen sport en biologie, zonder dat dit enige weerslag heeft op hun examenresultaten ?
(Bron: Nouvel Observateur)

- Wist u dat moslima's afzonderlijke, exclusief aan hen toegewezen, toegangsuren eisen én bekomen in gemeentelijke zwembaden ?
(Bron: Revue politique)

- Wist u dat moslima-studenten eisen dat ze tijdens hun examen mogen worden begeleid door hun echtgenoot en dat hun examen uitsluitend door een vrouw mag worden afgenomen ?
(Bron: Nouvel Observateur)

- Wist u dat een moslimorganisatie ("Unir" aan de Université Paris" XIII) het recht van een professor "behorende tot de westerse cultuur" betwist om het werk van een moslimstudent te beoordelen ?
(Bron: l'Express)

- Wist u dat moslims de afschaffing van het kerstfeest in sommige lagere scholen eisen - en bekomen ?- Wist u dat moslimstudenten, onder het mom van de wet op de scheiding van kerk en staat, een verbod eisen op het plaatsen van kerstbomen in scholen, zelfs kleuterscholen ?
(Bron: Le Parisien)

- Wist u dat moslims een verbod eisen - en bekomen - op het serveren van vlees dat niet hallal is op scholen waar zij in de meerderheid zijn ? - Wist u dat moslims die voor de overheid werken er bijkomende feestdagen eisen voor hun religieuze feesten ? - Wist u dat moslims ruimtes eisen om te bidden in onze colleges, onze lycea en universiteiten ? - Wist u dat moslims in onze scholen, universiteiten en werkplaatsen aan hun vijf dagelijkse gebeden aangepaste uurroosters eisen ? - Wist u dat moslims een aanpassing van onze geschiedenisboeken eisen teneinde er de geschiedenis van hun land en hun godsdienst in op te nemen ?
(Bron: Nouvel Observateur)

- Wist u dat uit onze schoolboeken alle verwijzingen naar Karel Martel en andere Jeanne d'Arcs zullen worden geschrapt om de Franse moslims niet op de tenen te trappen ?- Wist u dat moslima's eisen om openbare functies (in de administratie, ziekenhuizen, scholen, rechtbanken) te mogen uitoefenen met een hoofddoek op ? - Wist u dat gesluierde moslima's/geneeskundestudentes eisen dat ze enkel vrouwen moeten verzorgen ?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)

- Wist u dat reeds mannelijke artsen in elkaar werden geslagen omdat ze moslima's hadden verzorgd zonder toelating van diens echtgenoten ?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)

- Wist u dat in heel wat Franse scholen waarin vooral leerlingen van afro-maghrebijnse afkomst zitten, opschriften worden aangetroffen als "Mort aux Juifs", "Mort aux chrétiens" of " Vive Ben Laden" ? - Wist u dat bij manifestaties tegen de oorlog in Irak, bepaalde «pacifistische» moslims portretten meedragen van Bin Laden of Saddam?
(Bron: Les 4 vérités)

- Wist u dat een woesteling, genaamd Djamel, die een jong meisje, Sohane, levend had verbrand, tijdens de wedersamenstelling van zijn misdaad in Val de Marne luidkeels werd toegejuicht ?
(Bron: televisiejournaal op France 2)

- Wist u dat jonge zwarten en maghrebijnen die een blanke jongeman levend hebben verbrand in een supermarkt in Nantes (in 2002) totaal geen berouw tonen maar integendeel trots zijn op hun daad ?
(Bron: Témoignage de l'avocat)

- Wist u dat een handboek voor goed gedrag "Wat toegelaten en verboden is in de Islam", een boek dat al 10 jaar in Frankrijk wordt verdeeld, uitlegt hoe een goede moslim zijn vrouw moet slaan : "met de hand", "zonder zweep" of "houten stok", en "terwijl hij het gelaat spaart" ?
(Bron: l'Express)

- Wist u dat islamitische patrouilles door de straten van Antwerpen en andere steden trekken teneinde "de slechte, racistische blanke flikken in het oog te houden" en hun eigen wetten toe te laten passen ?
(Bron: Libération)

- Wist u dat nieuwe wetten aan de politie, het leger en de openbare dienst in het algemeen de verplichting opleggen om bij voorrang "jongeren" uit de migrantenpopulatie aan te werven en dat 35 ondernemingen, waaronder France Télévision, Peugeot en de voedingsketen Casino een contract hebben getekend dat hen ertoe verplicht de voorkeur te geven aan vreemdelingen bij de aanwerving van personeel ?
(regerings- en vakbondsbronnen)

- Wist u dat in scholen, moslima's hun jas aandoen vooraleer ze aan het bord willen komen teneinde niemand in de verleiding te brengen, dat in basisscholen moslimvaders weigeren om hun dochters les te laten volgen in een klas waarin een onderwijzer de gebruikelijke onderwijzeres vervangt en dat één school zelfs een sluis zonder ramen heeft moeten installeren waarin de leerlingen hun eigen moeder, die van kop tot teen gesluierd is, kunnen herkennen tussen de andere gesluierde vrouwen ?
(Bron: Le Monde 09/07/04)

- Wist u dat in lagere scholen de leerlingen het gebruik van afzonderlijke kraantjes hebben ingevoerd, het éne gereserveerd voor moslims, het andere voor Fransen, of dat een plaatselijke afgevaardigde van de moslims heeft gevraagd om afzonderlijke kleedkamers te voorzien aan de sportzalen omdat volgens hem "een besnede zich niet mag ontkleden aan de zijde van een onreine" ?
(Bron: Le Monde 09/07/04)

- Beseft u wel dat andere religieuze gemeenschappen (zoals joden, hindoes, bouddhisten en dergelijke) nooit soortgelijke eisen stellen ?


Beseft iedereen wel dat wij aan een hoog tempo bezig zijn onze maatschappij te onderwerpen aan de Islam...

16:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Geert Lambert versus Gerolf Annemans op Kanaal Z

Kijkt hier af en toe iemand naar Kanaal Z? Dan hebben jullie ongetwijfeld het gesprek tussen Geert Lambert (Spirit) en Gerolf Annemans (Vlaams Belang) gezien.

Nu ja, gesprek is wel veel gezegd, want Geert Lambert, die om de vijf woorden zegt hoe democratisch hij en zijn flutpartijtje wel zijn, liet Gerolf bijna niet aan het woord en wanneer hij even zweeg duurde het niet langer dan 5 seconden of hij onderbrak Gerolf alweer.
Respectloos, ja…wat kan men verwachten van iemand die niet eens zichzelf respecteert. Ik beledig niet gauw iemand, maar toen ik hem bezig hoorde dacht ik onwillekeurig aan een opgeblazen, ratelende kwal.
Een walgelijk schepsel zonder een bepaalde mening die er maar wat op los babbelt, zichzelf voortdurend de hemel inprijst en leugenachtig is op de koop toe.

We konden nog maar net lezen in Knack dat hij de opdracht om het vorige akkoord over B-H-V te kelderen had gekregen van Hugo Schiltz, of hij zat daar alweer zichzelf te bestoefen. Hij alleen was de grote redder die het onzalige akkoord heeft gekelderd.
Schaamte kent hij duidelijk niet. Veel meer dan arrogant eigenlof kwam er verder niet uit, wat Gerolf Annemans, die hem al een hele tijd met grote ogen en een verbaasde glimlach zat aan te kijken, deed opmerken, “Hij gelooft het nog zelf ook…”.

Natuurlijk kreeg Bart De Wever er ook nog van langs, hoe kan het ook anders. De racist …
Maar hij had zich geëxcuseerd en dat was goed, besloot hij. Tenslotte is Lambert een Vlaams nationalist die uit de mei ’68 beweging is voortgesproten, zegt hij zelf. Alle anderen zijn geen democraten…want hij gaat ervan uit dat al de rest, en zeker diegenen die bij het Vlaams Belang zijn of ervoor stemmen allemaal nakomelingen zijn van mensen die uit de collaboratie komen, hoe kan je dan democraat zijn nietwaar?

Zelf heb ik al meermaals gezegd dat de collaboratie één van de grootste fouten was die Vlaams nationalisten hebben kunnen maken. In hun afkeer voor België hebben ze gehoopt op steun uit de verkeerde hoek, wat hun vrijheid had moeten betekenen, betekent tot op heden repressie, vernederingen en onderdrukking.

Ik snap niet dat een flutpartij die zonder Sp.a niet eens de kiesdrempel haalt zo hoog van de toren blaast en een partij die die 2,5 keer zoveel stemmen haalde dan Sp.a en Spirit bij elkaar, gedurig mag beledigen. Maar dat zal wel de ‘democratie’ zijn, waar Geert Lambert het steeds weer zo graag over heeft. Want volgens hem kan je blijkbaar alleen maar democratisch zijn ter linker zijde.

15:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Ik walg van diegenen die zich 'geen racist' noemen, maar het in feite wel zijn.

Voor Raoul, zakelijk manager van FC Brussels-speler Zola Matumona, is de hele zaak een storm in een glas water, een opgeklopte zaak en zou sterspeler Zola Matumona beter moeten weten. "Ik zie niet in waarom een contract verbroken moet worden omdat een bestuurder uitspraken deed die wij sterk veroordelen, maar die nu verkeerd geïnterpreteerd worden", doelt Raoul op de hele hetze van de voorbije dagen. Zola Matumona verbrak donderdag zijn contract bij Brussels, omdat hij racistische uitlatingen van voorzitter Vermeersch naar het hoofd geslingerd kreeg. Vermeersch bood gisteren op een persconferentie zijn excuses aan.

Volgens Raoul is er geen reden om het contract te verbreken. "Er hebben zich mensen mee bemoeid die zich ten onrechte als witte ridder voordoen. Daar walg ik van", zei Raoul ook nog. En gelijk heeft hij. Wat hoofdsponsor Kia betreft, gaat het waarschijnlijk om een kans die ze niet kunnen laten liggen aangezien ze tot nu toe hun factuur van juli nog niet betaald hebben, lijkt het er eerder op dat ze in geldnood zitten en hun verontwaardiging gespeeld is.

De advocaat die zichzelf benoemde tot verdediger van deze zaak had geld geroken. Laurent Denis is iemand die verstrikt zit in al louche zaakjes zoals met de Chinese weddingschappen e.d.

Kortom, iedereen die weer eens in het nieuws wou komen deed het door scherp uit te halen naar Vermeersch.

Is Vermeersch een racist? Pfff, valt moeilijk te zeggen, hij hoort tot die mensen die zwarten en andersgekleurden behandelen als kinderen of schoothondjes. Is dat racistisch? Misschien wel, want vaak vinden ze zichzelf beter of superieurder en dat verhullen ze in overdreven vriendelijkheid en uiten dat in speciale behandelingen voor buitenlanders met een andere kleur. Soms denk, ik dat ze hen liefst op schoot willen nemen om te aaien…

Dezelfde manier van ‘behandelen’ heb ik al eerder meegemaakt door socialisten die zichzelf ‘geen’ en ons ‘wel racisten’ noemen. Op een Marokkaans feest waarop ik was uitgenodigd, was ik aan het praten met een viertal Marokkanen. Er speelde muziek en een dikke socialistische matrone, opvallend gekleed en versierd met veel teveel goud, (het type dat je aantreft in Blankenberge of Benidorm), waggelde naar onze tafel toe, waar we in een druk en interessant gesprek verwikkeld waren en riep met (wat een verleidelijk stemmetje had moeten zijn): “Kom Mohammed, je moet dansen, jullie kunnen dat zo goed want dat ritme zit in jullie lijf.”

Wel…ik was verlegen in haar plaats. Ik durf hen wel te zeggen dat ze Nederlands moeten leren, zich moeten aanpassen, zich niet mogen nestelen in de hangmat van de sociale zekerheid en hun kinderen op een degelijke manier moeten opvoeden, maar dat vond ik nu echt racistisch. Dat stond voor mij gelijk met zeggen tegen mijn hond: “Kom, geef eens een mooi pootje?”

Mohammed had gezien dat ik waarschijnlijk wat raar zat te kijken en zei, dat ze dat elke dag meemaakten. Ik vroeg hem of hij zich niet beledigd voelde door die behandeling van mensen die menen hen te moeten beschermen en te bepamperen en hij zei dat ze dat gewoon waren niet voor vol te worden aanzien. Hij zei, dat ze veel meer respect hadden voor het (toen nog) Vlaams Blok, die eerlijk was en rechtuit zei wat hun op de lever ligt. Hij zei letterlijk, “Bij het Vlaams Blok weet je tenminste waaraan of waaraf”.

Wij zijn dan ook de enigen die ijveren voor gelijke behandeling, dat heb ik aan de andere kant nog nooit gehoord, laat staan gezien.

Dus is Vermeersch een racist? Ik weet het echt niet, maar al die ‘witte ridders, zoals Anciaux en consoorten duidelijk wel.
Ik hoorde gisteren nog vertellen door een vroegere partijgenoot van Anciaux, dat hij destijds nogal een spastich rechterhandje had en graag 60-jarige oldies zong… hoe kan je zo iemand ‘aux serieux’ nemen? Ik walg van die kerel met zijn waanzinnige blik…

00:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-11-07

Stadsenquête in Den Haag

In Nederland heeft men een stadsenquête gehouden en veel inwoners van Den Haag vinden dat er veel te veel buitenlanders in hun stad wonen.

Opvallend is dat vooral Turken het aantal allochtonen te hoog vinden.
“Turken storen zich massaal aan het aantal buitenlanders in Den Haag; 73 procent zou willen dat er minder allochtonen waren. Bij 58 procent van de autochtone Nederlanders in de stad heerst hetzelfde gevoel”, vertelde Ankie Pastoors, woordvoerster van de gemeente Den Haag.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor in de omgeving van het Sportpaleis. Naar verluidt zouden Marokkanen er verhuizen door de komst van Polen die zich daar in de buurt vestigen.

22:37 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

31-10-07

Voor de viede keer opgepakt...

Nordin Benallal (de nu al voor de vierde keer ontsnapte gangster) is vanmiddag opgepakt in Nederland na een gewapende overval op een motorzaak. Dat heeft het parket van Nijvel bevestigd.
Benallal werd gearresteerd in Den Haag nadat hij samen met een handlanger een hold-up pleegde. Bij de overval werd er door de Nederlandse politie in de lucht geschoten. Maar volgens de laatste berichten hadden ook Benallal en zijn kompaan wapens.
Het duo vluchtte weg op een gestolen motor. De politie kon Benallal en zijn kompaan echter klemrijden en arresteren. Hij ontsnapte zondag op spectaculaire wijze uit de gevangenis van Itter. Benallal zat een gevangenisstraf van 55 jaar uit voor een honderdtal strafbare feiten, waaronder meerdere gewapende overvallen. Nu konden ze in Nederland vaststellen dat het zich niet om een 'belg' handelde zoals ze in de pers schreven, maar om een Marokkaan.

03:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

30-10-07

Poetin vergelijkt Kosovo met toestand in België

De Russische president Vladimir Poetin heeftdonderdag opgeroepen tot "geduld" om een oplossing voor Kosovo te vinden"in het kader van het internationaal recht". Hij deed dat tijdens eenpersconferentie in Lissabon. Volgens Poetin moet separatisme nietgestimuleerd worden en hij verwees daarvoor naar de huidige toestand inBelgië.

Rusland ondersteunt de weigering van Servië om zijn Kosovaarseprovincie onafhankelijkheid te geven, in tegenstelling tot de EU. Poetinzegt dat hij daarmee enkel "het internationaal recht" verdedigt.

"Waarom de principes van het internationaal recht met de voeten tredenen het separatisme in Europa en de voormalige Sovjetunie stimuleren?", zozei hij. "Zijn er al niet genoeg problemen in Spanje, of in België?",waarmee hij verwees naar de separatistische aspiraties van de Basken enCatalanen in Spanje of van sommige Vlamingen in België.

Poetin gaf de persconferentie samen met de Portugese president CavacoSilva, die hij donderdagavond aan de vooravond van de EU-Ruslandtop inLissabon ontmoette.

De EU is het echter oneens met Poetin over zijn vergelijking tussen Kosovo en België.

De Europese Commissie wil geen parallellentussen Kosovo en België trekken.
"Kosovo is", aldus de woordvoerster vanUitbreidingscommissaris Olli Rehn, "een uniek geval en totaal verschillendvan andere landen, regio's of situaties."
De EU is het bijgevolg niet eensmet de Russische president Vladimir Poetin die vorige week op deEU-Ruslandtop in Mafra (Portugal) Kosovo met België vergeleek.

Ook Commissievoorzitter José Manuel Barroso zou in Mafra tijdens zijnontmoeting met Poetin heel nadrukkelijk het unieke van het geval-Kosovo inde verf hebben gezet. Volgens woordvoerder Amadeo Altafaj Tardio zou hijechter niet geprotesteerd hebben tegen de vergelijking die Poetin maakte"Zoiets gebeurt niet op zulke bijeenkomsten," aldus Amadeo Altafaj. .

Volgens de woordvoerder zou Commissievoorzitter Barroso echterduidelijk onderstreept hebben dat Kosovo een heel apart dossier is en datgeen enkel land of regio er zich op kan beroepen. Van haar kantonderstreepte de woordvoerster van Rehn dat de EU het unieke karakter vanKosovo systematisch op de vergaderingen van de troika verdedigt.

Maandag kwam de troika opnieuw in Wenen bijeen. Rusland, de VS en deEU werkten er aan een document dat ze eerstdaags met de vertegenwoordigersvan Servië en Kosovo willen bespreken. Op 10 december moet de troika haareindrapport aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Natiesoverhandigen.


Dit kon men lezen in de media - Bron: (AFP en Belga).
Natuurlijk is Poetin niet zo meteen geneigd om Kosovo onafhankelijkheid te geven. Hij zit namelijk wel met een zeer vergelijkbaar probleem. Tsjetsjenië. Wanneer Servië, Kosovo moet opgeven omdat Albanezen het land hebben ingepalmd en de weinige Serviërs die er nog wonen het leven onmogelijk maken en ze verplicht in een soort enclave doen leven waarvan ze de grenzen niet kunnen overschrijden op gevaar van hun eigen leven, dan vraag ik mij af op welke grond de Albanese Kosovaren die onafhankelijkheid verdienen. Zou dat niet hetzelfde zijn als bijvoorbeeld Molenbeek de onafhankelijk te geven indien de inwijkelingen het daar zouden eisen?

Poetin haalt natuurlijk westerse separatisten en onafhankelijkheidsstrijders aan om niet te moeten spreken over zijn probleem binnen zijn eigen landsgrenzen. Indien er één land is waarmee geen enkele andere situatie kan vergeleken worden dan is die van België. Het wordt tijd dat de EU onze geschiedenis eens grondig gaat bestuderen vooraleer ze domme uitspraken doen../.GOS/(VRW)

22:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Er is niets veranderd sedert 1830

Eén van de grootste leugens van deze tijd is dat Wallonië Vlaanderen zou hebben geholpen tot na de tweede wereldoorlog. Dat klopt absoluut niet. Vlaanderen werd in diepe armoede gedompeld na de splitsing met Nederland door de Franstalige bourgeoisie en Wallonië.

Maar zelfs toen de Vlaamse boeren dood vielen van de honger op hun velden, betaalden ze steeds braaf hun belastingen en aangezien Vlamingen toen ongeveer met dubbel zoveel waren als de Walen hebben ze ook dubbel zoveel bijgedragen aan de Belgische staatskas.

Wat Wallonië bedoelt met ‘bijgestaan’ is dat Vlamingen die hier van geen hout pijlen wisten te maken hun geluk gingen beproeven in Wallonië om daar in de koolmijnen en in de (later door de staat zwaar gesubsidieerde) staalindustrie te gaan werken.

Omdat Vlamingen harde werkers waren en vele uren klopten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat liepen ze vaak vuil over straat op weg naar huis, daarom kregen ze de bijnaam ‘sale flamands’. Dat was het respect dat ze kregen voor hun harde zwoegen.

Eigenaardig genoeg duurde het amper één generatie vooraleer de Vlaamse familie volledig geïntegreerd was. Wat een verschil met de Franstaligen in de rand…

Een bewijs dat er nog niets is veranderd kunt u lezen in dit oude boekje uit 1918 dat u HIER kunt bekijken.

22:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De stok om Bart De Wever 'onder de lat' te kloppen is gevonden.

Het lijkt erop dat men nu de stok heeft gevonden die de ‘unitaire belgen en linkse demagogen’ al zolang zochten om Bart De Wever te ‘wippen’. Want zijn reactie op de excuses van Janssens wordt volledig uit de context gerukt.

Dat de joodse gemeenschap het niet goed begrijpt, wil ik nog aannemen.
N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft het verkorven bij de Joodse gemeenschap omdat hij volgens hen, de excuses van Patrick Janssens "Gratuit" noemde. Michael Freilich, een joodse advocaat en hoofdredacteur van het tijdschrift Joods Actueel zou in feite beter moeten weten, want Bart De Wever bedoelde niet dat de excuses ‘gratuit’ waren, maar wel de verwijzing naar rechts. "In Brussel en Gent weigerden de burgemeesters hulp aan de nazi's", zegt Freilich. "In Antwerpen is het duidelijk anders gelopen, zo blijkt uit het Soma-rapport (de aanleiding voor de excuses).

Misschien mag het nog wel even herhaalt worden dat de burgemeester van Antwerpen toen een CVP'er was en dat ook de liberalen er destijds voor gekend stonden anti-semitisch te zijn geweest? Is het misschien daarom dat Dewael en consoorten nu zo zwaar uithalen naar De Wever?

De excuses zijn dus meer dan terecht.
En dat ontkent niemand. Integendeel! Het gaat om de valse beschuldigingen en de laag bij de grondse verwijzingen naar onze partij. Het gaat hier om het stigmatiseren van een bepaalde groep mensen en daar heeft Bart De Wever terecht een opmerking over gemaakt.
Wat hij niet had moeten zeggen is dat Janssens de Holocaust misbruikt in zijn strijd tegen het Vlaams Belang, terwijl Israël in Palestina "technieken gebruikt die me aan dat duistere verleden doen terugdenken".
Dat is er ook naar mijn gevoel over omdat ik weet hoe Israël dagelijks met bommen wordt bestookt vanuit de Gaza en hoe de bevolking daar gedurig in angst leeft.

Maar dit is nu ‘hun’ moment, dit is ‘hun’ stok om hem te slagen. Wie over de lat wil wordt eronder geklopt.

Momenteel zit dus alles wat links of franstalig is en iedereen die tegen de staatshervormingen en vooral het splitsen van B-H-V zijn op zijn kap.
Het valt wel op dat de PS er weer eens de aanleiding toe gaf.
Maar ook Eyskens meent zich te moeten bemoeien in deze zaak en zei - "De verklaringen van meneer De Wever zijn grof, schokkend en totaal misplaatst tegenover de joodse gemeenschap in België. In de verklaring zit zelfs een ondertoon van antisemitisme".
En dat vind ik toch wel heel ver gezocht… dat vind ik zowaar schokkend omdat het zo leugenachtig, vals en beneden alle peil is.
Michael Freilich meent zelfs ‘zijn hart te moeten vasthouden wanneer iemand als Bart De Wever burgemeester zou worden in Antwerpen.’
Toevallig weet ik van andere joodse Antwerpenaren dat Freilich onze partij ook niet zo genegen is, maar Eyskens spreekt over de voorzitter van zijn kartelpartner...

Zo zie je maar Bart, dat goedbedoelde kritiek totaal uit zijn context kan worden gerukt. Als ze je willen ‘pakken’ (en dat willen ze) dan pakken ze je...dan vinden ze altijd wel iets. Zeker wanneer je het woord 'Vlaams Belang' durft uitspreken.

14:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Wever: gesprek met joodse gemeenschap om 15.00 uur in Antwerpen

BRUSSEL 30/10 (BELGA) = N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft dinsdag omstreeks 15.00 uur in Antwerpen een gesprek met verantwoordelijken van de joodse gemeenschap. Dat gesprek komt er na kritiek op uitspraken van DeWever over de excuses van burgemeester Patrick Janssens aan de Antwerpse joden.

De Wever noemde de excuses van de Antwerpse burgemeester "gratuit" en zei dat ze bedoeld waren om het Vlaams Belang te bestrijden.
Die uitspraken schoten bij de joodse gemeenschap in het verkeerde keelgat en botsten ook op kritiek van Open Vld.

De Wever nam dinsdagochtend al contact op met de joodse gemeenschap over de kwestie. De N-VA-voorzitter herhaalt dat het nooit zijn bedoeling was de joodse gemeenschap te schofferen.


/.DRM/TVP

13:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Wever: CD&V begrijpt reactie N-VA-voorzitter niet

BRUSSEL 30/10 (BELGA) =
CD&V staat ten volle achter de terechte verontschuldigingen van Patrick Janssens voor de betrokkenheid van het Antwerpse stadsbestuur bij de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Wij begrijpen daarom de reactie van de N-VA-voorzitter niet en hebben alle begrip voor de scherpe afwijzing ervan door de Joodse gemeenschap", stelt CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen dinsdag in een persbericht.

De CD&V vindt de excuses van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens ten aanzien van de joodse gemeenschap gepast. Zijn excuses zijn allerminst gratuit, aldus Vandeurzen. "Niet dat ze zo laat komen, maar dat de excuses nooit eerder werden gemaakt door een Antwerps burgemeester is het grootste probleem. Inmiddels blijkt immers dat de Antwerpse overheden,en met name vele politieagenten, in 1942 actief meewerkten aan razzia's en het arresteren van joden. In plaats van hun stadsgenoten te beschermen,droegen ze zo bij tot de deportatie en de dood van vele duizenden joden en werden ze een schakel in de gruwelijke jodenvervolging en -vernietiging door nazi-Duitsland", luidt het.

"Anders dan de N-VA-voorzitter verklaarde, is er ons inziens ook niets mis met verwijzingen naar de Holocaust in de strijd tegen extreemrechts. Integendeel", meent Vandeurzen.

Positief is alvast dat de N-VA-voorzitter zich inmiddels aansloot bij de verontschuldigingen uitgesproken door burgemeester Janssens en dat hijhet gesprek met de Joodse gemeenschap aangaat, besluit de CD&V-voorzitter.

/.SIJ/TVP

Verwijzen naar extreem rechts? Wie zou hij daarmee willen raken? Toch raar dat links geen enkele andere mening of politieke overtuiging duldt naast die van henzelf. Ik vraag mij af of Patrick Janssens wel beseft dat Hitler een socialist was die herhaaldelijk verklaarde dat hij enkel verachting voelde voor 'das Rechte Burgerblok' en dat de holocaust er is gekomen met medewerking en op aandringen van 'the moslim brotherhood'. Toevallig ook wel linkse kiezers in dit land...

13:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Wever: PS veroordeelt uitspraken en vraagt standpunt CD&V

(BELGA)

De PS veroordeelt de uitspraken van Bart De Wever over de excuses van Antwerps burgemeester Patrick Janssens aan de joodse gemeenschap voor de rol van het plaatselijk bestuur bij de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

De N-VA-voorzitter stelde maandag dat de Holocaust misbruikt wordt voor actuele redenen, het bestrijden van het Vlaams Belang. De PS vraagt daarom dat kartelpartner CD&V een duidelijk standpunt inneemt, wat intussen is gebeurd.

"De PS veroordeelt de tendentieuze verklaringen van Bart De Wever die een politiek misbruik ziet, terwijl elke burger van het land er in (in de excuses van Patrick Janssens) een diepmenselijk gebaar van erkenning ten opzichte van deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis ziet", aldus de mededeling van de Franstalige socialisten.

De PS hekelt voorts "het amalgaam dat de N-VA-voorzitter maakt van de Shoah en de dramatische en onhoudbare toestand waarin de Palestijnen in de bezette gebieden leven"


./.BPE/AHO/JDV

Bezette gebieden?
KLIK HIER

13:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Raf Coppens

Herinnert u zich nog dat ik hier net voor de verkiezingen schreef over het debat dat in Antwerpen werd georganiseerd door VTM? Een debat waaraan Verhofstadt, Johan Vande Lanotte, Filip Dewinter en Vera Dua deelnamen en aan elkaar werd gepraat en gezongen door Raf Coppens?

Ik vertelde u toen dat de linkse partijen en dan vooral Groen! zwaar op de korrel werden genomen. En dat na het zingen van enkele liedjes al de Groenen en een heel deel socialisten opstapten.
Nadien werd er flink geknipt in de versie die u op het scherm te zien kreeg.
Vooral dat laatste liedje werd volledig weggelaten, maar dank zij internet kunt u het toch nog beluisteren.


KLIK HIER

11:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-10-07

Het laatste plan van Hugo Schiltz

23/10/2007 14:46

Op 28 oktober zou Hugo Schiltz, een van de geestelijke vaders van het Egmontpact, 80 geworden zijn. Meer dan een halve eeuw lang bekampte hij het extremistische Vlaams-nationalisme. Nu blijkt echter dat hij in zijn laatste levensjaren toenadering zocht tot het Vlaams Belang. Zijn laatste droom was om de verschillende Vlaams-nationalistische strekkingen met elkaar te verzoenen.

"Hij dacht dat hij nog twintig jaar te leven had. Minstens. Daarom had hij ook geen haast om zijn plannen uit te werken", zegt Paul Doevenspeck. Jarenlang werkte die met de latere minister van staat Hugo Schiltz (vroeger Volksunie, daarna Spirit) samen in hun advocatenkantoor Schiltz Doevenspeck & Partners.

Ze gingen ook ooit naar dezelfde school, het Xaveriuscollege in Borgerhout, studeerden beiden rechten, en belandden uiteindelijk ook allebei in de politiek. Toen Schiltz parlementslid werd, smolten de twee advocaten hun kantoren samen zodat Schiltz meer tijd zou hebben voor de politiek. Terwijl hij achtereenvolgens VU-voorzitter, gemeenschapsminister en uiteindelijk vicepremier werd, hield Doevenspeck het bij de lokale politiek.

Ze zagen elkaar ook nog geregeld, al trokken de conservatieve Doevenspeck en de veel progressievere Schiltz bijlange niet altijd aan hetzelfde zeel. Tot Schiltz een paar jaar geleden plots een idee kreeg.

PAUL DOEVENSPECK: Op het einde van zijn leven zocht hij toenadering tot extremere groepen binnen het Vlaams-nationalisme. Langzamerhand was hij gaan inzien dat we als Vlamingen nooit echt iets zouden bereiken als we in gespreide slagorde voortstreden.

De eerste plannen rijpten toen we het in september 2004 over de IJzerbedevaart hadden. Dat jaar waren er amper 3000 mensen komen opdagen, terwijl dat er in 1987 nog 35.000 waren. Schiltz zag in dat de bedevaart op die manier geen zin meer had. Gaandeweg kwamen we op het idee om de organisatoren van de IJzerbedevaart en die van de afgesplitste IJzerwake bij elkaar te brengen.

Ons plan was mooi in zijn eenvoud: de twee organisaties zouden elk jaar samen één manifestatie organiseren onder de IJzertoren. Er zou een thema worden gekozen waarover de hele Vlaamse beweging het eens kon zijn, en er zou een spreker worden uitgenodigd die voor beide organisaties aanvaardbaar was. Omdat ikzelf goede contacten heb met de organisatie van de IJzerwake, ging ik ons plan daar verdedigen. En met succes. Schiltz van zijn kant zou met het IJzerbedevaartcomité praten. Maar korte tijd later liet hij me weten dat hij er niet mee door wou gaan omdat het 'zijn positie bij Spirit in gevaar bracht'.

Wat was er dan gebeurd?

DOEVENSPECK: Hij zei me dat hij gepraat had met Lionel Vandenberghe, de oud-voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, die voor Spirit in de Senaat zat. Blijkbaar had hij daarna begrepen dat zijn partij ons initiatief niet waardeerde. Toch bleef hij nadenken over Vlaamse frontvorming.

Vorig jaar vatte hij dan het plan op om te proberen de initiatiefnemers van het Lentemanifest en die van het Warandemanifest op één lijn te krijgen. Via mij zocht hij contact met de Leuvense ererector Roger Dillemans, die nog bij mij in de klas had gezeten, en met Remi Vermeiren (ex-topman van KBC en voorzitter van de denkgroep In de Warande, nvdr). Hij heeft ze nog gebeld, en ze bleken bereid te zijn om elkaar te ontmoeten. Maar toen werd Schiltz ziek, en twee maanden later overleed hij.

Waarom wilde Hugo Schiltz die twee groepen zo dringend bij elkaar brengen?

DOEVENSPECK: Hij droomde van een breed Vlaams platform met duidelijk geformuleerde, gemeenschappelijke eisen. Op basis daarvan wilde hij de politieke wereld mobiliseren.

Heeft hij daar ook met andere politieke partijen over gepraat? Met de N-VA?

DOEVENSPECK: Niet met Bart De Wever of Geert Bourgeois, denk ik. Maar hij kende natuurlijk wel ándere N-VA'ers. En in de zomer van 2005 heeft hij mij gevraagd om discreet contact te leggen met Gerolf Annemans van het Vlaams Belang. Annemans reageerde verbaasd, maar wilde hem graag ontmoeten. Wel wilden ze allebei vermijden dat er iets over hun contacten zou uitlekken, want ze beseften dat een eventuele samenwerking dan meteen zou worden gekelderd.

Uiteindelijk hebben ze elkaar bij mij thuis in Oostmalle ontmoet. Tijdens dat gesprek, dat een paar uur heeft geduurd en dat erg constructief was, heeft Schiltz onder meer vragen gesteld over het migratiestandpunt van het Vlaams Belang. Hij vond ook dat het VB toenadering moest zoeken tot andere partijen, onder meer door nieuwe mensen aan te trekken. Achteraf heeft Annemans mij nog een map met partijstandpunten voor hem meegegeven.

Schiltz was optimistisch, maar hij zag ook in dat er nog veel water naar de zee moest vloeien voor er tussen alle Vlaamse partijen een consensus kon worden bereikt. Maar goed, hij heeft zijn plannen dus niet meer kunnen uitvoeren. Ik weet ook niet of hij er als puntje bij paaltje kwam echt de moed toe zou hebben gehad.

Hoorden Hugo Schiltz en Bart De Wever, in wie hij ooit zijn opvolger zag, eigenlijk niet in dezelfde partij thuis?

DOEVENSPECK: Niemand begreep wat een man als Schiltz bij Spirit deed. Maar hij had gewoon geen keuze. Tijdens de Lambermontonderhandelingen had Geert Bourgeois hem publiekelijk tegengesproken, en zoiets pikte Schiltz niet. Zo zat hij gewoon in elkaar.

Toen de Volksunie uiteenviel, kón hij Bourgeois niet volgen naar de N-VA. Zijn enige alternatief was Spirit, maar hij zat daar duidelijk niet op zijn plaats. Het is ook tekenend dat geen enkele kameraad, geen enkele kennis hem naar die partij is gevolgd, zelfs zijn kaartvrienden niet.

Maar goed, hij maakte er het beste van. In 2005 heeft hij er bijvoorbeeld alles aan gedaan om het akkoord te saboteren dat toen op tafel lag voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij heeft toen verschillende oud-VU'ers uit de liberale partij opgebeld. Hij sprak onder meer met de voormalige VU-voorzitters Jaak Gabriëls, Fons Borginon en Patrik Vankrunkelsven, en ik denk dat zij ervoor hebben gezorgd dat er ook onder liberalen weerstand groeide tegen het akkoord. Maar uiteindelijk hebben ze bij Spirit naar hem geluisterd, en heeft zijn eigen partij het akkoord gekelderd.


(AP)

14:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hondsdolheid

In Beersel werd een ingevoerde hond uit Marokko geëuthanaseerd en na een autopsie bleek hij de gevreesde ziekte hondsdolheid te hebben. Een ziekte die gevaarlijk is voor mens en dier.

Misschien moeten we bij mensen dan wel over ‘mensdolheid’ spreken? Want zo te zien lopen er wel meer ‘mensdolle’ ingevoerde exemplaren rond de laatste dagen. In Nederland werd de politie eergisteren aangevallen op een ‘multicultureel’ feest ‘kaschba’ in de Haagse Schilderswijk.
Tweehonderd ‘jongeren’ keerden zich tegen de politie en bekogelden hen met meegebrachte stenen en eieren. Een echte reden was er niet. De band stopte met spelen nadat er flesjes op het podium werden gegooid en dat was reden genoeg voor de jongeren om rel te schoppen. De groep van ongeveer tien jongeren groeide in een mum van tijd aan tot minstens tweehonderd.

Maar ook in Amsterdam zit het er flink tegen nadat de Marokkaan, Bilal, die niet snel genoeg bediend werd naar zijn zin, over de toonbank van het politiekantoor sprong en een vrouwelijke politieagente tweemaal met een mes in de borst en schouder en tweemaal in de rug te steken. Haar collega die haar kwam helpen kreeg eveneens messteken waardoor de vrouwelijke agente haar wapen trok en de Marokkaan neerschoot.
Na onderzoek bleek de dader ook nog banden te hebben met de terroristische Hofstadgroep.

Sindsdien zijn er alle dagen rellen. Auto’s worden in brand gestoken, winkelruiten sneuvelen en zelfs andere Marokkanen dringen aan op een ‘ferme aanpak’ van de relschoppers, die ze zelf een andere naam gaven maar ik hier niet zonder gevaar kan herhalen …

In Sint-Joost-ten-Node hetzelfde. Rellen met Turken omdat er in het zuiden van Turkije, aan de grens met Irak, Turkse soldaten werden doodgeschoten. Zondagavond brak daar de hel los en werd een café van een Armeniër kort en klein geslagen. Een Turkse journalist, Mehmet Koksal , werd aangevallen en was blij dat hij geen messteken kreeg, schreef hij op zijn website

Ook in Antwerpen werden de ramen van het Koerdisch centrum ingegooid en Marokkaanse jongeren hebben in Brussel auto’s in brand gestoken. Ik weet zelfs niet meer wat de reden hiervoor was. Maar iets vinden ze altijd wel. Volgens de politie viel het nog mee…het waren er maar vijf die in de fik gingen. Het zal toch maar net uw auto zijn.

Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik ben dit eeuwige ongenoegen en al die zever beu, er is altijd weer iets waarover ze rel kunnen schoppen. Ik vraag mij af waarom ze hier blijven als ze zo ontevreden zijn. Voor mijn part hebben de Koerden recht op een eigen natie, maar waarom kunnen ze hun conflicten niet uitvechten in eigen land? Wij vechten onze strijd voor Vlaanderen toch ook niet uit in Turkije of Marokko?

14:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-10-07

Hoogspanning in de rand van Brussel

FDF’er Olivier Maigain, zoals u weet een racist tegenover alles wat Vlaams is, riep drie faciliteitengemeenten op te eisen om de gemeenteraad in het Frans te houden. Dat is niet alleen strijdig met de taalwet, omdat de gemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek Vlaamse gemeenten zijn, maar imperialistisch met een koloniaal trekje en dus bijzonder respectloos tegenover Vlamingen.

Omdat de Franstalige burgemeesters in die gemeenten blijven tegenwerken, wil Marino Keulen hen (terecht) niet benoemen.

Gisteren kwam het tot een verhitte actie in de drie gemeenten. In Kraainem spak de Raad in het Frans en de Vlaamse oppositie verliet de zitting uit protest. Ongeveer 50 TAK-leden protesteerden buiten terwijl de buitengewone vergadering van start ging. Op de agenda stond het punt om ook het Frans als voertaal te gebruiken in de raad.

Een raadslid, Luk Van Biesen nam het woord en zei: “Hier komen alleen punten aan bod die niet door de raad kunnen worden beslist en die wij als provocatie ervaren. Wij zullen dan ook de zaal verlaten”.
Waarvoor hij een daverend applaus kreeg. Toen de zitting eerst in het Vlaams en daarna in het Frans verder ging, veerde iemand uit het publiek op en protesteerde heel luid. Hij werd door vier politieagenten buiten gedragen.
Nog meer applaus door het overwegend Franstalige publiek, waardoor een volgende toeschouwer eveneens opveerde en “Vlaanderen Vlaams!” riep. Ook hij vloog buiten.

Toen de raadsleden, allemaal Unionisten, om de benoeming van de burgemeester (FDF’er Arnold d’Oreye de Lantremange –blijkbaar Franstalige adel) en de aanhechting van Kraainem bij het Brussels Gewest en het gebruik van Frans als voertaal in de gemeenteraad, kwam er weer een stem uit het publiek: “Meneer de voorzitter, de wet wordt hier niet gerespecteerd…” maar meer kon hij niet zeggen, want ook hij werd buitengezet. De raad keurde de motie van de drie punten goed.
Wij respecteren het gebruik van het Nederlands in Brussel, wij ‘donc’, vragen het omgekeerde in de rand. Wij Franstaligen leven hier en we moeten een oplossing vinden voor onze situatie.”
(Je moet maar durven… aan de optie om Vlaams te leren in een Vlaamse gemeente heeft hij blijkbaar nooit gedacht.)

Frank Vanhecke betoogde met een honderdtal mensen mee in Wezembeek-Oppem.
”De wet is de wet”, begon burgemeester François van Hoobrouck daar in het Nederlands, maar hij werd vrijwel onmiddellijk onderbroken door gemeenteraadslid André Peeters die het woord nam in het Frans. Vanuit de zaal werd “Nederlands – Nederlands!!” geroepen. Vlaams Belangers die protesteerden werden onverbiddelijk de zaal uitgezet, waarop Marie-Rose Morel terecht riep: “Als hier iemand de wet niet naleeft, dan zijn het die daar!!!”

De zitting ging verder en de burgemeester vond dat ze nu hun stem moesten laten horen, nu BHV op de federale onderhandelingstafel ligt.


In Linkebeek kwam het tot een ruzie tussen Vlamngen en Franstaligen, alhoewel de gemeenteraad aanvankelijk rustig begon. Een vijftigtal olitieagenten stonden echter klaar om in te grijpen (tegenover Vlamingen wel te verstaan).
In het publiek zat meer volk dan gewoonlijk waaronder een groot deel Vlamingen.
Maar ook Franstaligen waren komen opdagen. FDF’ster Antonette Spaak was één van de opvallenste aanwezigen. (Onlangs hoorde ik haar nog op de RTBF zeggen dat ze niet begreep dat Vlamingen nog steeds een ‘minderwaardigheidscomplex’ hadden…)
Ook Giséle Mandela was present, samen met andere vooraanstaande francofonen uit de streek.

Toen de burgemeester een motie wou laten stemmen over het gebruik van het Frans in de raad begon het. Hij eiste dat Linkebeek onverwijld bij het Brussels Gewest zou worden aangesloten en vroeg het gebruik van het Frans toe te laten in de gemeenteraad en eiste - net zoals zijn collega’s – dat ze ze eindelijk zouden benoemd worden. Dat deed hij in het Nederlands, maar zijn fractie gaf commentaar in het Frans.
Het protest begon en zelfs vanuit de gang riepen de manifestanten: “Respecteer de taalwetten!!’. ‘Waalse ratten, rol uw matten.’
Maar ook daar greep de politie in.

Als we dit toelaten, dan zal er binnen de kortste keren een nieuwe rand rond Brussel ontstaan, en zal er over afzienbare tijd opnieuw gediscussieerd worden over verfransing van Vlaamse (bezette) gemeenten. Tot uiteindelijk heel Vlaanderen onder Franstalig gezag zal staan.
Dat kan niet!!!

BHV splitsen NU!
Taalfaciliteiten afschaffen - de wet respecteren en daarvoor moeten we absoluut geen prijs betalen, geen lepeltje suiker en geen klontje suiker moet hiervoor in de plaats worden gegeven. Want we eisen enkel terug wat al altijd van ons was. VLAANDEREN Wie bij ons komt wonen moet de taal leren!!!

17:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Het leger schiet Flahaut eindelijk af.

Militairen spreken vrijuit na jarenlange ingehouden woede over minister van Defensie

Vandaag pakt het Nieuwsblad uit met de zoveelste flater van André Flahaut (PS). Defensie heeft geen Airbus meer om 300 militairen terug te halen uit Afghanistan. De minister van Defensie vloog immers met het toestel naar Lubumbashi, waar het een dubbele klapband kreeg en een dag vertraging opliep. Maar deze flater passeert níét geruisloos. Militairen van alle niveaus kijken vol verwachting uit naar het einde van het tijdperk-Flahaut. En daarbij durven ze na jaren ingehouden woede eindelijk vrijuit te spreken.

- ‘Hij was op de hoogte vanfinanciële manipulaties’; - Emmanuel Jacob – vertegenwoordiger vakbond

- ‘Minister trok een spoor van vernieling’ - Wim Smit, aalmoezenier Koninklijke Militaire School

- ‘Legertoestel is privévliegtuig van PS geworden’ - Karel Vervoort – generaal op rust

- LEES HIER MEER

Het is onbegrijpelijk en nauwelijks geloofbaar. Flahaut mocht acht jaar lang schaamteloos zijn positie als minister van defensie uitbuiten, intimideren en bewezen feiten staalhard ontkennen…en hij mocht gewoon voortdoen. Ja, de PS mag iets meer. Als er dan al een ‘cordon’ moet gelegd worden rond een partij, dan is het wel rond de PS en niet rond een partij die men tot in het buitenland ‘als des duivels’ omschrijft vanwege haar separatistische ideeën en haar bezorgdheid over de islamisering van Europa.

16:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

COUNTER JIHAD RESISTANCE

Stel mij geen vragen over dit verslag...ik hoor niet tot het elitaire groepje dat was uitgenodigd. Veel leesplezier.

COUNTER JIHAD RESISTANCE http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2007/10/one-for-the-age.html

Brussels:
One for the Ages, I tell ya. A press release from Vigilant Freedom Europa has the details and Gates of Vienna has the background on the summit here.

I came to Brussels before the barbaric curtain descends altogether and the last memory of man's greatness vanishes in another Dark Ages. The course of of mankind's progress is not a straight automatic line, but a tortuous struggle, with long detours or relapses into the stagnant of the irrational. (Ayn Rand)Warriors, bloggers, scholars, politicians, from across the globe converged in Brussels at the EU to strategize against the onslaught of the Islamization of the West.

I came with my buds Andrew Bostom, author of The Legacy of Jihad and the forthcoming Legacy of Islamic Antisemitism and Robert Spencer, Director of Jihadwatch and author of several books on Islam. Sitting together made the stream of bad news more intolerable as we scribbled little notes to each other and kicked each other under the table (on the off moments, of course :)

Some names must remain unreported here, their security too tenuous. But it was an extraordinary group! Much thanks to our gracious hosts Paul Belien of The Brussels Journal, Bart Debie, Filip De Winter, Philip Claeys, Dirk Crols and their colleagues and the blogosphere ambassadors, Baron Bodissey of Gates of Vienna, and many European bloggers, activists and experts who contributed ideas and contacts.
The middle of the road is like an unstable, radioactive element that can only last so long - and its time is running out. (paraphrasing Ayn Rand )

On October 18 and 19, over 70 organizations and individuals joined together in the European and Flemish Parliaments to create a European network of activists from 14 nations to resist the increasing Islamisation of their countries. Keynote speakers included Bat Ye’or, author of Eurabia and Dhimmitude and Robert Spencer, author of Religion of Peace, Why Christianity is and Islam Isn’t. Additional speakers included David Littman, Dr. Arieh Eldad, member of the Israeli Knesset, Dr. Patrick Sookhdeo, Director of the Institute for the Study of Islam and Christianity, Sam Solomon, Director of Fellowship of Faith for Muslims and author of the Charter of Muslim Understanding, Dr. Marc Cogen, Ghent University, Dr. Andrew Bostom, author of The Legacy of Islamic Antisemitism, and Laurent Artur du Plessis, author of a forthcoming book on shariah finance. Many participants worldwide also attended the first day of presentations online through webex

The most fascinating portion of the morning program was a series of country reports on the status of the Islamization and the creeping sharia in their respective countries.Paul Belien of Belgium, Stefan Herre of Germany, Nidra Poller of France, reports from the UK (the worst), Ted Ekeroth and Reinhard Fomi from Sweden, Lars Hedegaard from Denmark (extraordinary presentation), Jens Anfindsen from Norway, KGS from Finland, Johannes Janasen from Holland, Adriana Bolchini Gaigher of Italy (what passion!), Arnaud Dotezac from Switzerland, Traian Ungureanu of Romania (gave excellent advice how to bite back at the jihad), Austria.

GERMANY: STEFAN
Germany Muslim immigration is unknown, "unverified."The only thing known about the number of Muslims in Germany is that they don't know it. Given the federal survey's lack of interest in the number of immigrant Muslims, analysis of the costs of Muslim immigration is very difficult. The Federal government says between 3.1 and 3.4 million. Mideast expert Hans-Peter Raddatz believe the number north of 6 million. Massive German family reunion programs (from Turkey primarily), frequently directed into the German Welfare system, rapidly established a huge flux.

Additional influx of German citizens with Lebanese backgrounds were evacuated from Lebanon. The goverment did not want to be too particular about passport controls (for humanitarian reasons) so how many were tied to affiliated with Hezbollah is impossible to know.

What I found most interesting is European countries consistently underestimated their Muslim numbers, while in America CAIR , MAS et all consistenly overestimated the number of Muslims in America. I am sure that will continue to until the Muslims reach critical mass in America.

The islamization in Germany is not only a question of ideology but increasingly of an intervention of a foreign state -- Turkey in national sovereignity.May of the 2800 mosques built in Germany were built by theDITIB a subsidiary of the Turkish government authority for religion.

POLICE: The police force in Germany's biggest state, Nordrhein-Westfalen is proceeding to reserve jobs for Muslims, whom they recruit in mosques. The establishment of exclusive Muslim units for "better cooperation between the police and Muslim communities."
When we define as an unreasonable demand that Muslims accept infidel police officers, we are starting to seperate society into Islamic and no-Islamic enclaves.

A problem Stefan thought was only Germany's yet it now more widespread is the tactic of the promoters and and defemders of Islamization to conflate, and deliberately mix up critics of Islam and nazis. Accusations such as racism, fascism or nazism usually are hurled at people who criticize Islam or even question the Islamization of Europe or the Eurabian concept. This is done by politicians, the media. clerics. academia and regular folks as well.

There are somee 100,000 Jews living in Germany, most of them immigrants from the Soviet Union, and they are increasingly harassed, especially in the public schools. It's horrific, appalling and sad. The harassments orginate mainly from Islamic immigrants but not only from them. Unfortunatrly there is still some original anti-semitism and Anti Americanism dound within the native German population, though most of it is not open aggressive but rather, latent.

Most Germans support the European Union as a garantor of peace in Europe. and perhaps as a way to give up an embarassing nationality trading German for European.There is hardly any knowledge among Germans about its antidemocratic and Eurabian aspects so they tend to consider inofrmation about it as some odd conspiracy theory. To sum it up, there is only very little resistance agaisnt the Islamization in Germany.

Italy: "The shadow of the throcratic totalitarianism hovers over Italy and Europe and is in danger of winning the war declared on us."For western democracies this is the mani problem: If in Islam society, politics culture and religion are all one, how can we live in harmony with a Muslim system that wishes to islamize all aspects of life.

The political plan as already produced in Italy a series of small manifestations of intolerance towards Christians and their symbols (who have not relited by burning mosques ir killing Muslims.)

Muslims are demanding seperate beaches and restricted use of swimming pools and calls to consider Friday the festive day for Muslims (where it is not even in practice in Islamic countries.)
Further demands are being made for 5 pauses for prayer during study and work times which interrupts the rhythms of all other workers and damages the freedom of study and work for the Italian population at large.

Reports of maltreatment of women dominate the newspaper crime reprots. These are the ones that come to the attention of the public, but we know the tragedy of Muslim women segreagted at home and subjected to ill treatment is so very widepsread. Their Calavry begins when they arrive in Italy. They are isolated from the indigenous population are not sent to school, do not learn the language and therefore they cannot communicate with us and cannot ask for assisitance .

Not that they would. Terrified to I am sure.
New and hurried consturction of mosques has become an emergency, they excpect them as an urgetn need and there is not one Italian city that is not affected by thenis problem.They are not simply mosques but Islamic citadels, catering to their needs from birth to death seperating them form the Italinas. The main problem is that these Centers are under the influence of UCLII (unione delle Communita' e Organization Islamiche in Italia) whose Presiddnt and former secretary Robberto Piccado was investiaged for "incitement to to ethni and religious hatred" and "aplogists for terrorism. Charges levelled by two paliamentarians.

She went on to cite crime after crime against the church, women and hate speech.

DEMONSTRABLE PROOFS ON THE PREACHING OF HATRED: ROME:
A hidden television camera catches the imam of the Turin mosques, Khohaila, preaching to his folllowers "not to mix with Westerners", to "stay far away from the infidels" and telling them "to hold women in submission." This is just one of many videos.A courageous inquiry was carried out to discover that in our mosques the niqab, the integral veil, should be imposed byn the Divine authority and symbolizing the penetration of Sharia, the Koranic law, as part of the Islamization of Italy.

The Baron, Bat Yeor, and Bjorn Larsen (organizer.)

The next speaker , whom I recorded, was Dr. Aryeh Eldad (see below.) Many of us are looking at Knesset member Arieh Eldad as a symbol of hope for the tortured Jewish state.In fact, the Israeli politician is heading a new national movement called Hatikvah, which means, literally, the hope.
Eldad is a world-renowned medical doctor. He was surgeon general of the medical corps and the head of plastic surgery at Hadassah hospital in Jerusalem when the second intifada broke out in 2000. There were about 3,000 casualties in two years, mostly burns, among other injuries, from suicide bombers,"I realized that preventive medicine is the most effective way to practice. Prevention is so much more efficient. In terror, preventive medicine doesn't lie within the hospital walls, but in the field of politics. We can prevent this terrible wave of terror."

And the only way is by preventing the creation of a Palestinian state west of the Jordan River the famous two-state solution that is actually a suicidal plan.Every piece of land given away is interpreted as just another stage towards the goal of elimination of the state of Israel, he continued. "We can see that from Gaza. ˜It will turn into Hamastan"
Dr Eldad, Israel's next Prime Minister (well I can hope can't I?)

NEW: Dr. Eldad VIDEO

The most compelling presentation was Patrick Sookhdeo. I am right now reading his book GLOBAL JIHAD, The Future in the Face of Militant Islam. His evaluation of Islam in the UK was depressing. That train has left the station and frankly there is little hope of stopping it. I have an audio interview with Mr Sookdheo which I will post later (don't haver the right connection here.)

We don't do our homework so we do not understand how the enemy operates. Sookhdeo laid out how Islam infiltrated and co-opted British society. In Islamic theology, you must organize. If there are two Muslims they must get together (and they do) and strategize. That is the genius of Islam.

LIVEBLOGGING PRESENTATION:
Organization and Imposition of Sharia
Radicals take over Muslim community and its infrastructure, shape it in their image.
Gain control pf local Muslim areas, turn them into no go areas for non Muslims.

From his book: GLOBAL JIHAD, The Future in the Face of Militant Islam: "Radical Islam has declared war on the West. It is the manifestation of a theology that is rooted in classical Islam. Traditional Islam which, developing under colonial pressure, saw a break from violence, from the totality of shari's and from politcal activism, is now gradually being subsumed into classical Islam. The challenge for the West is .. to declare war on on the Islamic theology, philosophy, and ideology that motivate and sanction fanaticism, extremism, violence, and terrorism. We live in depressing times, as leaders, both political and military, whether in the Islamic or the non-Islamic world, grapple with issues that seem insoluble."

For this to be done, the Muslim world - its clerics, theologians, political leaders and umam -- must rise up and engage in a radical reformation of Islam.
While liberal societies have long relegated religion to the outer reaches of society, leaving it a primarily private matter, Islam has shot back in the opposite direction. Muslims are presently engaged in instituting Islam and Islamic law into every tenet of society. A DARK AGES AS IT WERE. By using the classical tenets of Islam, they have undertaken a strategy to impose Islam on Muslim and no Islamic states. The quranic view on war (according to the book) "The initiation of war is for the cause of God."

Pakistani General S.K. Malik in his military textbook: "'Jehad' the Quranic concept of total strategy, demands the preparation and application of total national power and military instrument is one of its elements. As a component of the total strategy, the military strategy aims at striking terror into the hearts of the enemy from the prepatory stage of war while providing effective safeguards against being terror stricken by the enemy." Source Sookhdeo's GLOBAL JIHAD.

Law Professor, Arnaud Dotézac Lawyer - Islamic law. What was most interesting in our conversation was his description of structure pf various laws. Wherein in other religious and secular law morality comes first and then the law. Just the opposite was true with Islamic law. Law comes before morality.

The Baron from Gates of Vienna and Lars Hedegaard who made a powerful presentation on behalf of Denmark, a searing indictment on European capitulation. Hedegaard is a historian, author, journalist. I lauded his countrymen for extending the offer of security to Hirsi Ali while putting the Dutch to shame.UPDATE:I have Eldad video, Spencer video, and an important Sookhdeo interview. Check back later.

UPDATE:
Here is the interview I conducted with Patrick Sookhdeo. Riveting.
Just wild. Get his book. It will be on Amazon next month. And he will be appearing on my show as well.


Download Sookhdeo.mp3

UPDATE: Robert Spencer was the keynote speaker. Powerful speech. We must EDUCATE ourselves and all Americans to the infiltration and ultimate take over. EDUCATE!

Dr. Andrew Bostom gave the closing speech on Islamic antisemitism and the Islamic Nazi conspiracy. Shocking revelations all tied to the Quran.
It was a tough day. But we did all converge on the bar late into the night. Spencer, Bostom, Brian of London, Steen, Arno, Poller - a bunch of us -- and laughed our asses until the wee hours. Hey - la chaim!
Posted by Pamela Geller on Friday, October 19, 2007 at 10:32 AM

Filip De Winter, Dr. Eldad, running for Prime Minister of Israel on the Hatikvah ticket and David Littman who is very active in several NGOs on human rights issues at the UN commission (check out my interview with him here.)

Brussels: DEMONSTRABLE PROOFS ON THE PREACHING OF HATRED: ROME:
A hidden television camera catches the imam of the Turin mosques, Khohaila, preaching to his folllowers "not to mix with Westerners", to "stay far away from the infidels" and telling them "to hold women in submission." This is just one of many videos.A courageous inquiry was carried out to discover that in our mosques the niqab, the integral veil, should be imposed byn the Divine authority and symbolizing the penetration of Sharia, the Koranic law, as part of the Islamization of Italy.

The Baron, Bat Yeor, and Bjorn Larsen (organizer.)

The next speaker , whom I recorded, was Dr. Aryeh Eldad (see below.) Many of us are looking at Knesset member Arieh Eldad as a symbol of hope for the tortured Jewish state.In fact, the Israeli politician is heading a new national movement called Hatikvah, which means, literally, the hope.

Eldad is a world-renowned medical doctor. He was surgeon general of the medical corps and the head of plastic surgery at Hadassah hospital in Jerusalem when the second intifada broke out in 2000. There were about 3,000 casualties in two years, mostly burns, among other injuries, from suicide bombers,"I realized that preventive medicine is the most effective way to practice. Prevention is so much more efficient. In terror, preventive medicine doesn't lie within the hospital walls, but in the field of politics. We can prevent this terrible wave of terror."
And the only way is by preventing the creation of a Palestinian state west of the Jordan River the famous two-state solution that is actually a suicidal plan.Every piece of land given away is interpreted as just another stage towards the goal of elimination of the state of Israel, he continued. "We can see that from Gaza. ˜It will turn into Hamastan"
Dr Eldad, Israel's next Prime Minister (well I can hope can't I?)

The most compelling presentation was Patrick Sookhdeo. I am right now reading his book GLOBAL JIHAD, The Future in the Face of Militant Islam. His evaluation of Islam in the UK was depressing. That train has left the station and frankly there is little hope of stopping it.

13:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Journalist Sacha Van Wiele weet het beter...

In de GvA vorig weekeind schreef Sacha Van Wiele in zijn column het volgende: ”Het Vlaams Belang liet zijn licht schijnen over de ontwerptekst van het Antwerpse Lokaal Sociaal Beleidsplan. Het zal u niet verwonderen dat de oppositiepartij het document afbreekt.
Het beleidsplan is te ‘socialistisch’ te multicultureel en te islamvriendelijk. Volgens Philippe Van der Sande, Vlaams Belang-fractieleider in de OCMW-raad, blijft het eigen Vlaamse volk in de kou staan.

Hij gaat verder met de stelling ‘dat men wel een enige consequentie zou mogen verwachten van het Vlaams Belang’, want zo zegt hij, “Van der Sande roept de islamitische gemeenschap op om eigen rust-en verzorgingstehuizen op te richten.
'Dit lijkt verdacht veel op een islamvriendelijke maatregel',voegt hij eraan toe.

Het is algemeen geweten dat moslims hun oudjes uit Marokko laten overkomen om ze hier te dumpen in rust-en vezorgingstehuizen en dat ze dus nooit hebben bijgedragen aan de sociale zekerheden waarvan ze hier via het OCMW kunnen genieten.
Bovendien worden de weinige plaatsen bezet en komen Vlaamse oudjes op een wachtlijst te staan die heel erg lang is.

Omdat Philippe Van der Sande het voorbeeld van de joodse rust-en verzorgingstehuizen aanhaalde, vroeg men of hij dan ook voor islamitische scholen was, zoals de joodse scholen.

Op zich is dit een domme vraag. Indien de islamitische scholen dezelfde normen zouden hanteren als de joodse scholen kan niemand daar iets tegen hebben. Het feit dat de islam alle wetenschap terug vindt in de koran is al een doorslaggevend bewijs dat dit niet aan te raden is.

Bovendien zijn de moslims in rusthuizen in de eindfase van hun leven, kinderen van moslims beginnen hun leven in een nieuw land met andere gebruiken en een andere cultuur die ze zich best eigen maken indien ze het hier later willen redden.
Dus nee, apart onderwijs is niet integratiebevorderend en dus af te raden.

Indien er al iets zou moeten veranderen dan is het de spreiding van leerlingen, waardoor gettovorming (zwarte scholen) voorkomen wordt en de kwaliteit van het onderwijs terug op niveau wordt gebracht.

Wanneer de journalist Van Wiele het verschil in waarden tussen islamitisch onderwijs en joods onderwijs wil meten, moet hij maar even optellen wat joden hebben gepresteerd in de wetenschap, literatuur en medische wereld en wat de islamieten (die alle wetenschap in de koran vinden) hebben bereikt.

13:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-10-07

Seung Hui Cho alias Ismail Ax: Virginia Tech Shooter

U hebt waarschijnlijk ook al ergens een affiche opgemerkt die werd opgehangen als reclamestunt voor de Vlaamse Opera voor het stuk “Siegfried”.
Seung Hui Cho, of de Virginia Tech killer, alias Ismail Ax is de koreaan die zich bekeerde tot moslim.
Hij schoot minstens 32 mensen neer op de Amerikaanse universiteit van Washington. De meeste mensen vinden de reclamestunt wansmakelijk, omdat de moorden op Luna en haar oppas nog maar zo kort in het geheugen liggen. Maar weet iedereen ook dat Seung Hui Cho een bekeerling was? Zou de Vlaamse opera zijn afbeelding dan nog steeds gebruiken indien ze het wisten? Wel…ik betwijfel het.
Hieronder volgt een vertaling uit het Engels: Bron - Assyrian International News Agency

Eerst was het Johnny Muhammed, nu was het alias ‘Ismail Ax. Zou het niet goed zijn om te weten hoeveel massamoordenaars met geadopteerde moslimnamen er rondlopen vooralleer we het gaan snappen?

De islam is de eerste keuze geworden voor al diegenen die de Amerikaanse (en westerse) samenleving haten en verwerpen. Ik spreek niet over mensen die als moslim werden grootgebracht, met vertrouwen en de zekerheden die ze vinden in hun geloof, mensen die goede vaders en goede buren zijn.
Ik spreek over de boze, verderfelijke en narcistische eenzaten die hun gemeenschap volledig verwerpen, die hun slavennaam weggooien en de verschoppelingen der aarde gaan vertegenwoordigen door hun eigen vrienden en buren neer te schieten.

Ik las dat, toen de ‘Virginia Tech shooter’ stierf, er met rode inkt op zijn arm de naam ‘Ismail Ax’ stond geschreven. De doorsnee pers weet niet eens wat dit betekent. Om Indiana Jones even te citeren: ‘Ging er nu niemand van jullie naar de zondagschool?’

Het verhaal begint met Abraham. Hij is de vader van de joden; de moslims en de christenen. Hij werd geboren in Irak en was de zoon van een rijke vervaardiger van afgodsbeelden.

Hij begon te geloven dat er maar één God bestond, en volgens de traditie het wil, nam hij zijn aks (bijl), en vernietigde de afgodsbeelden van zijn vader.

Later verliet hij Irak en trok naar Israël. Hij had een zoon bij zijn concubine die Ishmael heette. De moslimwereld verkiest de Arabische spelling van de naam: Ismail.

Uiteindelijk kreeg Abraham ook nog een zoon bij zijn echte vrouw en hij noemde hem Isaac. Ishmael en zijn moeder werden onterft en weggestuurd naar, wat nu gekend staat als, saoedi-Arabië. Isaac werd dan de enige erfgenaam.

Later besloot God om Abraham te testen door hem op te dragen zijn zoon, Isaac te doden. Abraham nam zijn mes, maar God liet hem stoppen op het laatste moment. Isaac bleef leven en werd later een zeer rijk man. Ishmael daarentegen werd een stamhoofd van woestijnkrijgers.

De joodse nakomelingen zijn dus die van Isaac, de Arabische nakomelingen van Ishmael.

In de 7de eeuw, herschreef Mohhamed, de stichter van de islam, het verhaal waarin hij stelde dat Ishmael de enige echte afstammeling van Abraham is en niet Isaac, en dat hij het was van wie God de opdracht gaf hem te offeren. Ishmael is volgens de koran de enige die gered werd. Voor moslims is Ishmael en dus niet Isaac de echte ‘offerzoon’. In de originele versie van het verhaal staat dat Abraham een mes gebruikte, maar in sommige latere moslimversies werd dat een aks – een bijl. (Engels= Ax).

Denk even terug en verplaats u 1400 jaar terug in de tijd. Een weerspannige, boze jongeman die tekeer gaat tegen rijk volk en klaarblijkelijk ook tegen christenen, hij voorziet een scene waarin moeder en zoon de stiefvader proberen te vermoorden, maar uiteindelijk wordt de jongen (ongeveer dertien jaar oud zal ishmael geweest zijn toen hij werd weggestuurd) vermoord door de stiefvader met één dodelijke slag.

Cho Seung-hui of Ismail Ax haatte de Amerikaanse samenleving waarin hij 15 jaar geleden werd gebracht. Zijn computerspel McBeef is een eindeloze scheldtirade tegen de corruptie van de Amerikaanse cultuur.
Het is een slappe her-vertelling van Shakespeare’s Hamlet, waarin een jonge man mishandeld wordt door zijn stiefvader, een voormalige NFL voetbalspeler. De zoon gooit allerlei scheldnamen naar zijn stiefvader en noemt hem o.a. ‘katholieke priester’. Verder maakt hij spottende opmerkingen over McDonalds etc. Het lijkt erop dat niets van de fundamentele structuren binnen de westerse beschaving, christendom, kapitalisme, familie en gezin, van zijn toorn worden gespaard.

Met andere woorden, Cho Seung-hui of Ismail Ax meende echt wat hij zei met zijn laatste woorden: "you (America) made me do this."

15:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Het Waals parlement

Ik weet niet of het al is opgevallen, maar de overgrote meerderheid van de PS-Walen zijn geen originele Walen. En laat het nu net die zijn die volop 'zwammen' over de Vlamingen...en het voor de echte Walen helemaal naar de knoppen helpen.
KLIK HIER

ZWAM is ook een letterwoord: "Zonder Wallonië is Alles Makkelijker", vond Bart De Meulenaer van het VVB.

02:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Muslims Out of Australia !

Al meermaals werd mij onderstaande vertaling doorgestuurd. Omdat ik dacht dat iedereen het wel zo onderhand heeft gelezen, heb ik het niet geplaatst op deze blog, maar...de vraag om het te plaatsen is en blijft groot, dus ondanks de vertaling niet al te best is...
Hier en daar heb ik de tekst wat verbeterd, maar aangezien ik de originele tekst niet heb is het raden natuurlijk.
Op de uitspraken van minister Costello volgde nog een interview dat u HIER KUNT LEZEN

Aan moslims die onder de Islamitische Sharia-wet willen leven werd woensdag gevraagd, Australië te verlaten, toen de regering mikte op radicalen, om potentiële terroristische aanslagen te verijdelen.

Een dag nadat een groep van heersende moslimleiders trouw zworen aan Australië en haar Koningin, op een speciale bijeenkomst met de Eerste Minister John Howard, maakten hij en zijn Ministers duidelijk dat extremisten een strafcampagne tegemoet zien.

Schatmeester Peter Costello, die als erfgenaam gezien wordt van Howard, gaf in verdekte termen te kennen dat sommige radicale geestelijken zou kunnen worden gevraagd het land te verlaten, indien zij niet accepteren dat Australië een seculaire staat is en zijn wetten door een parlement werden gestemd. "Indien deze niet uw waarden zijn, indien u een land wil dat de Sharia-wet, of een theocratische(*) staat heeft, dan is Australië niets voor u", zei hij op de Nationale Televisie.
(*) Theocratisch : = Staatsvorm waarin de Godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd.

"Ik zeg tegen geestelijken die onderrichten, dat er twee wetten zijn die over de mensen in Australië willen regeren: 1; de Australische wet, en nog een andere; een Islamitische wet die niet de juiste is.
Indien u niet akkoord kunt gaan met de parlementaire wetten, onafhankelijke rechtbanken en onze democratie, en dus toch de Sharia wet zou verkiezen, en je zou de gelegenheid hebben om naar een ander land te verhuizen dat deze wet uitoefent, dan is dat misschien een betere optie voor u", zei Costello.


Toen gevraagd werd of hij bedoelde dat radicale geestelijken gedwongen zouden worden te vertrekken, zei hij dat, diegenen met dubbel staatsburgerschap zouden mogelijk kunnen worden gevraagd naar het andere land uit te wijken.

De minister van onderwijs, Brendan Nelson, vertelde later aan reporters dat moslims die de plaatselijke waarden niet willen aannemen zouden moeten verdwijnen. "Eigenlijk zijn dit mensen die geen Australiërs willen zijn en die niet willen leven volgens de Australische waarden en normen noch deze begrijpen.
Wel, dan kunnen ze beter het land verlaten", zei hij.

Bovendien maakte Howard sommige Australische moslims boos door te zeggen dat hij spionage-bureaus steunde die de moskeeën binnen de natie controleerden.

Citaat: "IMMIGRANTEN, NIET AUSTRALIËRS, MOETEN ZICH AANPASSEN. Te nemen of te laten. Ik ben het beu dat deze natie zich zorgen moet maken of wij soms niet een of ander individu of hun cultuur beledigen.
Sinds de terroristische aanslagen op Bali hebben wij een golf van patriotisme bij de meerderheid van Australiërs ervaren".
"Nochtans, het stof van de aanslagen was nauwelijks neergedwarreld, of de 'politiek correcte' menigte begon te klagen over de mogelijkheid dat ons patriotisme anderen beledigde.

“Ik ben niet tegen immigratie noch koester ik een wrok tegen iemand die een beter leven zoekt door naar Australië te komen". Nochtans, zijn er enkele dingen die diegenen die onlangs naar ons land kwamen, en schijnbaar ook sommigen die hier geboren zijn, moeten begrijpen". "De idee van een Australië met een multi-culturele gemeenschap te zijn, heeft enkel gediend om onze soevereiniteit en onze nationale identiteit te verdunnen.
En als Australiërs hebben wij onze eigen cultuur, onze eigen maatschappij, onze eigen taal en onze eigen levensstijl".
"Deze cultuur is er gekomen door twee eeuwen van strijd, inspanning en overwinningen door miljoenen mannen en vrouwen die vrijheid zochten"

"Wij spreken hoofdzakelijk ENGELS, niet Spaans, Libanees, Arabisch, Chinees, Japanees, Russisch of enige andere taal. Daarom, indien u graag deel wenst uit te maken van onze maatschappij ... Leer de taal !"

"De meeste Australiërs geloven in God. Dat is niet een of andere Christenene, conservatieveling, of een politieke richting, maar een feit, omdat christelijke mannen en vrouwen, deze natie op christelijke principes hebben gebouwd , en dat is duidelijk gedocumenteerd. Het is zeker geschikt om dat op de muren van onze scholen te tonen. Indien God u beledigt, dan stel ik voor dat u een ander deel van de wereld als uw nieuwe thuis zoekt, omdat God een deel van onze cultuur uitmaakt ".

"Wij zullen u en uw geloof aanvaarden en zullen u geen vragen stellen. Alles wat wij willen is dat u onze cultuur accepteert en harmonieus en vreedzaam met ons samenleeft". "Indien u aanstoot neemt aan het zuidelijke kruis of u houdt niet van "Rechtvaardigheid - A Fair Go", dan u zou serieus moeten overwegen naar een ander deel van deze planeet te verhuizen. Wij zijn gelukkig met onze cultuur en verlangen echt geen veranderingen, en wij storen ons echt niet aan de wijze waarop u de dingen deed waar u vandaan kwam. Hou alleszins uw cultuur, maar dwing hem hier niet langer op aan anderen.

"Dit is ONZE STAAT, ONS LAND en ONZE LEVENSSTIJL, en wij staan u iedere gelegenheid toe daar van te genieten.
Maar eens u klaar bent met uw geklaag, gezeur, en greep probeert te krijgen op onze vlag, onze beloftes, ons christelijke geloof, of onze levenswijze, moedig ik u vooral aan om ook eens te profiteren van een andere geweldige Australische vrijheid; ' HET RECHT OM ONS TE VERLATEN '. " ...


"Indien u hier niet gelukkig bent, vertrek dan. Wij hebben u niet gedwongen om naar hier te komen. U vroeg het om hier te zijn, dus neem het land aan, dat U aannam".


01:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-10-07

Jan Leyers over de islam

18-10-2007 - Jan Leyers - LVB weblog

Op het niveau van het dagelijks leven zie ik niet het minste probleem: couscous of patatten, wat maakt het uit? (...) Maar ik stel mij wel de vraag waar we ideologisch en filosofisch een common ground kunnen vinden. Al vijfhonderd jaar cultiveert het Westen twijfel en zelfkritiek als bron van alle denken. Dat kom je in de moslimwereld zelden tegen. Mensen leven er onder een koepel van zekerheden en waarheden. (...)

In Egypte verkondigde de minister van Binnenlandse Zaken in de krant dat moslims die zich bekeren tot het christendom de dood verdienen. Kan jij je voorstellen dat Patrick Dewael in de gazet zou zeggen: alle christenen die moslim worden, moeten worden omgebracht? In Europa vind je duizenden boeken die vernietigend zijn over de paus en het christendom; ik daag je uit om in de moslimwereld één kritische tekst over de profeet te vinden. (...)

Lees de boeken van Tariq Ramadan, één van de bekendste Europese islamitische denkers. Hij heeft een gematigde reputatie, maar hij pleit wél voor de 'islamisering' van de wetenschap, en hij vindt dat we respect moeten hebben voor de Korangeleerden die het afbeelden van mensen als zondig beschouwen. Dan pas ik. Hoe kan je iemand au sérieux nemen die een probleem heeft met de hele westerse kunstgeschiedenis? (...)

Een Turkse schooldirecteur zei tegen mij: 'In Darwin en de evolutie geloven, maakt dat het leven aangenamer?' Ik weet zeker dat zo'n vraag nog nooit in één Europese aula is gesteld. Een wetenschapper is niet bekommerd om gezelligheid: hij wil feiten. (...)

Je zou kunnen zeggen: in Europa garandeert de grondwet de vrijheid van meningsuiting. Maar in de praktijk is er al censuur. Zelfs de mensen die vonden dat zo'n Mohammed-cartoon moest kunnen, voegden eraan toe: 'Maar ze waren wel flauw' - met andere woorden: 'Ik zou het toch niet gedaan hebben'. (...) En weet je waar ik bang van word? Ik hoor nauwelijks protest. Neem de zaak-Ehsan Jami. (...) Wouter Bos, partijgenoot en vicepremier, kant zich tégen Ehsan Jami, want 'hij provoceert te veel'. Dat pretendeert dan een socialist te zijn! Zou Wouter Bos destijds tegen Nietzsche hebben gezegd: 'Oei, 'God is dood', dat ga je toch niet in een boek zetten, want dat gaan de mensen choquerend vinden, hoor!' Als ik Bos op televisie zie, ben ik diep verlegen. Maar ik hoor verder weinig mensen piepen. (...)

Hier zeggen moslima's dat de hoofddoek een symbool is van hun godsdienst; daar beklemtonen ze dat het ze beschermt tegen de lusten van de mannen. Dat beledigt mij persoonlijk. Alsof ik een vrouw zonder boerka gelijk zou bespringen. (...)

Humo: "(...) Ben je niet bang dat je in de kaart speelt van het Vlaams Belang? (...)
Op dat gebied ben ik een voetbaltrainer: ga uit van je eigen sterkte, niet van de zwakte van de tegenstander. Ik kan alleen maar vertellen wat ik heb meegemaakt; als iemand mijn programma of boek misbruikt, is dat jammer. Je mag je niet op voorhand laten afschrikken door mensen met mogelijk kwade intenties, want dan doe je niks meer.


Jan Leyers, geïnterviewd door Griet Op de Beeck in Humo, 16 oktober 2007

15:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bloedige terroristische aanslag in Karachi

pxy_19806280_15143849_256Aanhangers Zia ul-Haq verantwoordelijk voor aanslag in Karachi

(Belga) De vroegere Pakistaanse eerste minister Benazir Bhutto heeft na de bloedige aanslag op haar karavaan met beschuldigende vinger naar de aanhangers van de voormalige militaire machthebber Zia ul-Haq gewezen. "Ik weet erg goed wie mij probeert te vermoorden", zei Bhutto aan het magazine Paris Match.

Het Franse weekblad publiceerde vrijdag het interview op zijn website. "Het zijn de aanhangers van het vroegere regime van generaal Zia die vandaag achter het extremisme en fanatisme steken." Diegenen die nog in de geheime dienst actief zijn, moeten ontslagen worden. "Ik vorm een gevaar voor hen, want als ik de democratie in het land wil herstellen, verliezen ze hun invloed." De Pakistaanse president Pervez Musharraf acht extremisten voor de zelfmoordaanslag op zijn tegenstandster Benazir Bhutto verantwoordelijk. De presidentiële woordvoerder Rashid Qureshi zei op de nieuwszender Dawn vrijdag dat "er geen twijfel over bestaat dat dit het werk is van misleide terroristen en extremisten".

Musharraf heeft de veiligheidsdiensten opgeroepen de aanslag zo snel mogelijk op te helderen en een eerste resultaat van het onderzoek binnen de 48 uur wereldkundig te maken. De president heeft met de ex-premier getelefoneerd en zijn rouwbeklag over de aanslag uitgedrukt.
Bij de aanslag, een van de zwaarste in de geschiedenis van het land, werden kort na middernacht meer dan 130 mensen gedood en meer dan 500 verwond.
(SIJ)

Misleide terroristen en extremisten???

Koran: (70)75. Verlangt gijlieden dan dat zij u geloven, terwijl er toch onder hen een groep is, die de woorden van Allah's gehoord hadden, maar deze vervolgens verdraaiden, nadat zij begrepen hadden, en dat terwijl ze beter wisten?

(73) 78. En onder hen zijn ongeleerden, die het Boek niet kennen, behalve enige leuzen, en die niet anders doen vermoeden.


De vraag is dan "wie heeft het Boek niet begrepen"??

15:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Kunstenaar bindt hond vast tot de dood erop volgt

c2357a90-4f40-4267-b578-83b656fbf3d6Een Costa Ricaanse kunstenaar krijgt enorm veel kritiek te verwerken omdat hij een hond gebruikte als onderdeel van een ‘kunst’tentoonstelling in Nicaragua. En terecht.
Nieuwe vormen van kunst uitvinden om ermee in de belangstelling te komen neemt werkelijk buitennissige en extreme vormen aan. Zou Anciaux geen spijt hebben dat hij die kerel niet heeft gesubsidieerd. Dat is toch echt weer iets voor links? Het is weer eens iets anders dan geweld en seks met de kak-plas en masturbeerscenes waar ze zoveel van houden.

Volgens sommige bronnen vond Guillermo “Habacuc” Vargas de hond op straat. Andere bronnen melden dat hij 2 kinderen betaalde om de hond te vangen.

De hond werd vervolgens vastgebonden en tot kunst verheven door hem te laten verhongeren. De kunstenaar zei tegen iedereen dat ze de hond niet mochten voeren. De hond stierf een marteldood in de kunstgallerij en niemand greep in.
"Hij noemt zichzelf een kunstenaar. Ik noem hem een gruwelijke dierenbeul," zeggen niet alleen dierenrechtenactivisten, maar elk weldenkend beschaafd mens.

14:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Pierre Stukken overleden.

large_578610 Lees hier het artikel en bekijk filmfragment

Pierre Stukken werd enkele jaren geleden door het Vlaams Belang in de bloemetjes gezet vanwege zijn boek dat toen net verfilmd werd.

Dat heeft de arme man zwaar moeten bekopen. Hij werd uitgescholden en met de grond gelijk gemaakt door de linkse politiek correcte meute. Niet in het minst door de hoofdrolspeler die zijn lijden in de Marokkaanse gevangenis moest verfilmen.
Uiteindelijk zei de arme man dat hij niet wist dat hij door het Vlaams Belang was uitgenodigd. Een flauw excuus, maar wat doe je als de prang op de neus wordt gezet in ware KGB-stijl…

Hij kwam zijn gevangenisstraf in Tanger nooit te boven en de manier waarop hij hier werd behandeld evenmin. Dit en zijn ziekte resulteerde waarschijnlijk in een vroegtijdige dood.

13:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-10-07

''Dit doet denken aan Hitler''

Zelfs Franstaligen vinden dat Onkelinx brug te ver gaat: ''Dit doet denken aan Hitler''
Publicatie: 18 oktober 2007

Steven Samyn en Wouter Verschelden
Het Nieuwsblad - 17 oktober 2007

Aftredend vicepremier Laurette Onkelinx (PS) heeft de Vlamingen afgelopen weekend vergeleken met "zwammen" die de federale staat uithollen. Die uitspraak valt niet in goede aarde, zelfs niet bij de Franstaligen. "Onaanvaardbaar en ongepast."

Laurette Onkelinx haalde afgelopen weekend op het PS-congres hard uit naar de Vlamingen, bijzonder hard. De ijzeren dame van de PS vergeleek de Vlamingen met zwammen. "De Vlamingen willen een staatshervorming", merkte Onkelinx op. "Wat ze niet kunnen binnenhalen in een grote onderhandelingsronde, doen ze stap voor stap in het geniep. Net zoals de zwammen die van binnenuit huizen aantasten tot ze onbewoonbaar zijn, proberen de Vlamingen de federale staat uit te hollen, was de boodschap."

Op de Vlaamse partijhoofdkwartieren werd met gefronste wenkbrauwen gereageerd op de uitlatingen. N-VA-voorzitter Bart De Wever vermoedt dat Onkelinx de uitspraken deed na het eten van hallicunogene paddestoelen. "Wij hopen dat de PS een andere toon zal vinden om oppositie te voeren. Dit is onaanvaardbaar."

"De uitspraak van Onkelinx getuigt van een vergaande vorm van groepsdenken, iets waar liberalen sowieso erg allergisch voor zijn. Dit draagt niet bij tot een open en sereen klimaat tussen de bevolkingsgroepen", merkt Open VLD-voorzitter Bart Somers op.

"Ongepast en hopelijk onbedoeld", stelt SP.A-fractieleider Dirk Van der Maelen."Logisch dat de PS uitspraken over zwammen doet, ze zijn als geen ander gespecialiseerd in de parasitologie. Maar ook mevrouw Onkelinx heeft recht op haar vijf seconden publieke verdwazing", zegt LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker.

"De reactie van Onkelinkx is er één van een dief die verbaasd opkijkt wanneer in Vlaanderen stemmen opgaan om die permanente roverspraktijken niet langer te dulden," aldus Vlaams Belang-woordvoerder Joris Van Hauthem.

"Dit is gewoon geen reactie waard", laat CD&V-woordvoerder Peter Poulussen weten. Zelfs voor heel wat Franstaligen gaat het om uitspraken die er niet een beetje, maar ver over zijn. "De nazi's behandelden de joden als kakkerlakken en de Hutu's omschreven de Tutsi's als ongedierte. Nu wordt een gemeenschap omschreven als zwammen. Een uitspraak die we eerder uit de mond van Hitler dan van Onkelinx hadden verwacht." aldus Destexhe. Onkelinx liet gisteren weten dat haar verwijzing naar zwammen sloeg op de strategie, en niet op de politici die ze uitvoeren.


(red). Nochtans is dit niet de eerste keer dat er dergelijke uitspraken werden gedaan, 1 miljoen Vlamingen uitschelden voor ‘mestkevers’ ligt in dezelfde lijn. De lijn van Hitler of de uitzendingen van de Rwandese radiozender ‘Mille Collines’.

12:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-10-07

An inconvenient truth

Korantekst: 2.216 – Ulieden is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het toch goed is voor u, en mogelijk hebt gij behagen in iets, hoewel het toch slecht is voor u. Doch Allah weet en gijlieden weet niet.

obsession
Gisteren was de Amerikaanse auteur, Robert Spencer in het Elzenveld om de documentaire ‘Obsession’ en zijn boeken voor te stellen. Hij kwam spreken over de gevaren waarmee het westen geconfronteerd wordt en de invloed die de radicale islam nu al heeft op ons dagelijks leven en vooral de vrije meningsuiting. Hij sprak verder over de invloed en de overheersing van de radicale islam in de nabije toekomst waarmee het westen ongetwijfeld zal mee geconfronteerd worden. Wie nog geen angst voor de jihadisten had, dan heeft het ongetwijfeld na het zien van deze documentaire van 1,5 uur, waaruit u hier een fragment kunt zien Obsession

Het woord islamofobia, dat nog niet zo heel lang geleden in onze woordenschat werd geïntroduceerd, is een uitvinding van de jihadisten zelf en één van hun belangrijkste wapens in het westen.

Jihad wordt in het westen vooral door links uitgelegd als een strijd met het innerlijke zelf en wordt een een suikerzoete uitleg aan gegeven. Niets is minder waar. Het is gewoon een misleiding die via een goed geoliede propagandamachine in gang werd gestoken.

Er zijn zeven soorten Jihads:
¬ 1. Jihad an-Nafas: de strijd met het innerlijke. (Dit is vooral de strijd om wensen en verzuchtingen waarmee de islam – dus Allah – het niet eens is, onder controle te houden).

2. Jihad ash-Shaytan: verzet tegen Satan (De vertegenwoordigers van satan leven in het westen – de ongelovigen)

3. Jihad ahlu ath-Thulm: inzet voor sociale rechtvaardigheid en tegen onrecht (Hieronder valt elke inspanning tegen onrecht en ten voordele van een sociale rechtvaardige maatschappij. Maar vergis u niet, want die kan enkel bestaan in het huis van Allah. Dit wil zeggen wanneer de hele wereld islamitisch is).

4. Jihad al-Kuffar: (Kuffar = ongelovigen) indijken van ongeloof door verspreiding van kennis van geloof via het hart – de tong en lichaam (zelfmoord)

5. Jihad al-Bid'ah: zuiver houden van het geloof door afwijzen van afwijkende innovaties (geen ander geloof wordt geduld – geen andere god dan Allah mag worden aanbeden).

6. Jihad al-Munafiqeen: doorprikken van hypocrisie (Wordt samen gebruikt met jihad am-Kuffar)
"O Profeet! Voer een Jihad tegen de ongelovigen en de hypocrieten en treedt streng op tegen hen " [66:9]

7. Jihad al-Asghar: gewapende strijd tegen aanval en bezetting - een 'heilige' oorlog. (De meest gekende en meest gebruikte Jihad)

Het is al heel lang bezig, zegt Robert Spencer, maar het westen sluit de ogen en denkt dat door ‘onderhandelen, praten, de feiten te verdoezelen en te geven, het wel zal opgelost geraken. Vooral uit onwetendheid en gebrek aan kennis over de voorgeschiedenis van de islam.
Het tegendeel is echter waar.

Tijdens een bijeenkomst van christenen en moslims in Turkije, waar over internationale godsdiensten zou worden gesproken, stond een moslim plots op en zei heel kalm en gedecideerd:“Thanks to your democratic laws, we will invade you, Thanks to our religious laws, we will dominate you.” (Dank zij uw democratische wetten, zullen wij u veroveren, dank zij onze religieuze wetten, zullen wij u domineren).

Robert Spencer haalde ook het voorbeeld aan van de moord op Theo Van Gogh. Op het moment dat hij van zijn fiets werd geschoten door Mohammed Bouyeri, en deze naar Theo Van Gogh liep om hem de keel over te snijden, waren de laatste woorden van Theo Van Gogh, “Kunnen we hier niet over praten?”
Zelfs dan, op zo’n moment, toont dit nogmaals de naïviteit aan van het westen.

Mohhamed Bouyeri wil als jihadist niet praten met een ongelovige die de profeet heeft beledigd. Hij handelde zoals van hem verwacht werd vanuit zijn geloof…

Nadat hij de keel met een gekromd mes had doorgesneden en een boodschap uit de koran met een mes in Van Gogh’s lichaam had gepland liepen omstanders naar hem toe en werd het volgende gezegd.

Bouyeri: "Wat kijk je?"
Omstander: "Dat kun je toch niet maken."
Bouyeri: "Dat kan ik wel, waarom niet... hij heeft het ernaar gemaakt."
Omstander: "Dit kan toch niet, dit kan je toch niet maken."
Bouyeri: "Dat kan ik wel en dan weten jullie ook wat je te wachten staat."

Robert Spencer maakte duidelijk dat de meeste moslims in de Arabische landen vreedzaam leven. Heel wat mensen denken er niet aan een heilige oorlog tegen het westen te voeren, maar de propagandamachine staat niet stil.
Bovendien worden ook zij zwaar aangepakt door de jihadisten die hen als ‘afvalligen’ bestempelen.

Van alle 1,2 miljard moslims op deze planeet (50 miljoen in Europa), steunt 10 tot 15% de radicale Islam. Dat zijn omgerekend 180 miljoen mensen, meer dan de halve Europese bevolking en verdeeld over de verschillende landen in de wereld. En maak u geen illusies - ook bij ons. En ook bij ons worden zwakke karakters, aan de rand van de samenleving snel beïnvloedt en bekeerd. Het beste bewijs is de Waalse vrouw die zich in Irak ging opblazen.

Via televisie, onderwijs, moskeeën en in het westen ook via gevangenissen wordt constant gerekruteerd. De haat wordt verspreid via de schotelantennes. Imams prediken haat in de moskeeën, kinderen leren in de koranschool dat enkel zij behoren tot het superieure volk…wie als ongelovige de koran aanraakt zal veranderen in een hond.
WOEF!!

Meer uitleg over Jihad vind u HIER

Een bericht in The Telegraph

Islam will dominate the world

muslim_dominate

19:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-10-07

Interessant artikel: DE DIVERSITEITSPARADOX

Moet multiculturaliteit verbannen worden naar Utopia? Geen weldenkend mens wil deze vraag bevestigend beantwoord zien. Een studie van Harvardsocioloog Robert D. Putnam heeft een verontrustende uitkomst. Als de diversiteit stijgt in een wijk, stad of samenleving, vallen sociale netwerken uit elkaar en gaan mensen elkaar wantrouwen.

Robert Putnam is een van de meest gezaghebbende sociologen van zijn generatie. Hij was adviseur van de regeringen van Bush en Clinton en is de goeroe van de multiculturele samenleving.

In het midden van de jaren negentig werd hij tot ver buiten zijn vakgebied bekend met het boek Bowling Alone, over de toenemende sociale isolatie van zijn landgenoten. Meer Amerikanen bowlen dan ooit tevoren, maar steeds minder doen dat in clubverband. Al die verenigingen met hun vergaderingen en sociale verplichtingen passen niet meer in het leven van de drukke tweeverdieners.

Putnams stokpaardje is sociaal kapitaal, het amalgaam van vriendschapsnetwerken, verenigingen, kerken en sociale bewegingen die een samenleving gezond houden. Hoe groter het sociale kapitaal, hoe hoger het welbevinden van de burgers.

Wie in een samenleving met bloeiende sociale netwerken leeft, is gemiddeld gelukkiger, gezonder en geëngageerder. Mensen die op zichzelf zijn, gaan eerder dood.

Zijn geruchtmakende nieuwe studie ‘E Pluribus Unum: Diversityand Community in The Twenty First Century’ is een‘inconvenient truth’ voor de supporters van de multiculturele samenleving. Zo schrijft hij dat mensen die in heterogenegemeenschappen wonen hun buren meer wantrouwen,wat ook hun huidskleur is, dat ze zich zelfs van hun beste vrienden afkeren en dat ze minder stemmen, minder aan goede doelen geven en minder vrijwilligerswerk doen. Ze verwachten minder van de overheid dan bewoners van homogene wijken en wantrouwen hun leiders.

Robert Putnam zelf was eigenlijk het meest verbaasd over de uitkomst van het onderzoek waarbij 30.000 mensen over heel Amerika werden ondervraagd. Hoewel het onderzoek al in 2001 is verricht, heeft hij de resultaten nu pas gepubliceerd omdat hij zich er eerst van wilde vergewissenof de onverwachte uitkomst kon zijn veroorzaakt door fouten in het onderzoek.

Hij heeft geen hoopgevender uitkomst,gevonden.

Kleinschaliger onderzoek wijst allemaalin dezelfde richting, schrijft hij: ‘diversiteit creëert huismussen die steeds minder te bewegen zijn tot participatie en de rug keren naar anderen en de samenleving.’ Deze bevindingen verdienen nader onderzoek. Gangbare verklaringenals xenofobie lijken niet meer van toepassing. Misschienoverschrijdt een te grote diversiteit gewoon de gemiddelde menselijke draagkracht. Wat kan een mens aan?

Misschien de ene mens wel minder dan de ander.
Er is namelijk één verwarrende uitkomst die de naam van de ‘diversiteitsparadox’ heeft gekregen. Op universiteiten en in geglobaliseerde ondernemingen blijkt diversiteitj uist te werken als een stimulans voor de creativiteit.
Deze paradox verklaart met terugwerkende kracht de succesvolle bijdrage aan de ‘gouden eeuw’ door joodse handelaren die Zuid-Europa waren ontvlucht. Een andere conclusiedie door de diversiteitsparadox gewettigd lijkt, is dat vooralhoger opgeleiden positief staan tegenover de multiculturaliteit. Het drama dat zij veroorzaken ligt in het feit dat de projectie van hun eigen ervaringen op de samenleving niet blijkt te kloppen.


Bron: Uit de standaard

15:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Een lepeltje suiker of een hele pot.

”Vlaams kartel gunt Franstaligen lepel suiker”, schrijft Knack. ”Het kartel CD&V-N-VA gunt de Franstaligen een "lepel suiker" in het regeerakkoord om de pil inzake Brussel-Halle-Vilvoorde door te slikken.

Deze week zijn de oranje-blauwen aan de onderhandelingen begonnen over het communaitaire deel. Zoals iedereen weet heeft Pieter De Crem een stemming over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde bewust laten voorbijgaan. Toen de Franstaligen weer eens waren opgestapt uit protest en enkel de Vlaamse onderhandelaars nog aanwezig waren, had De Crem de stemming kunnen laten doorgaan, maar heeft er bewust voor gekozen het niet te doen.

Waarschijnlijk wist hij dat de ‘pot suiker’ al klaar stond om de bittere pil over de spitsing van B-H-V voor de walen te verzachten.
Ik hoop alleen dat ze weer geen grondgebied gaan afstaan aan het imperialistische Brussel of Wallonië.

CD&V/NV-A willen dus onderhandelen inplaats van te stemmen. Dat wil zeggen – toegevingen doen – cadootjes uitdelen -, ook al vragen de Walen naar eigen zeggen niets.

Natuurlijk vragen de Walen niets, omdat ze in het verleden al meer kregen dan ze vroegen, en omdat ze weten dat er voor alles wat ze nog eventueel zouden vragen er vanaf nu ook van hun kant toegevingen moeten gedaan worden. Ook al gaat het over strikt Vlaamse aangelegenheden, ze willen over alles hun veto kunnen stellen.

Ik ben dus erg benieuwd wat die ‘lepel suiker’ zal inhouden. Ik vraag mij eveneens af waarom we een ‘lepel suiker’ moeten gebruiken wanneer we Wallonië tot ‘toegevingen’ kunnen dwingen door gewoon de geldkraan dicht te draaien.
Bart Dewever beweert nu dat die ‘lepel suiker’ niet wil zeggen dat er een ‘prijs’ dient betaald te worden, iedereen weet dat dit niet waar is en dat hij wel degelijk ‘onder de lat’ aan het kruipen is.De Wever zegt dat hij onderhandelingen verkiest boven een steming over de splitsing. (Daarom lieten ze een gouden kans voorbijgaan). En dat hij akkoord zal gaan met een staatshervorming ‘in fasen’.

Voor hem is het belangrijkste punt dat er een oplossing komt voor de verkiezingen van 2009 inzake B-H-V. Hoelang horen we dat al?

Bij CD&V gaat men ook akkoord met een lepel(tje) suiker voor de Franstaligen, zo bleek maandag uit verklaringen voor aanvang van het partijbureau. Volgens partijvoorzitter Jo Vandeurzen moet de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde ook aanvaardbaar zijn voor de Franstaligen.
Ik snap niet dat het toepassen van de wet niet aanvaardbaar is voor de Franstaligen. Ik snap ook niet dat Waalse politici hun veto kunnen stellen over Vlaamse aangelegenheden op Vlaams grondgebied. Maar ja, ’t zal wel aan mij liggen…

14:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bilal leed aan schizofrenie

Bilal leed aan schizofrenie, zegt de Marokkaanse familie van de man die gisteren in Amsterdam op het politiekantoor tekeer ging als een wilde.
De man die gistermiddag in Amsterdam twee agenten neerstak en daarna werd doodgeschoten, leed al enkele jaren aan schizofrenie. Dat schrijft zijn familie in een verklaring die de NOS ontving.

Vanmorgen maakte het OM de identiteit van de man bekend. Het is de 22-jarige Bilal B., die geregeld vastzat sinds hij al op zijn dertiende iemand had verwond met een schroevendraaier. Hij had ook contacten met de racistische en terroristische Hofstadgroep.

Volgens de familie werd de schizofrenie vastgesteld toen Bilal in april onder dwang werd opgenomen in een kliniek.

Zo heeft elk land wel zijn kenmerkende 'gezondheidsproblemen'.

01:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |