14-10-07

Verboden toespraak van Ehsan Jami

De Tunesische hervormer Lafif Lakhdar zei in het Franse islamdebat: ‘Deze assimilatie, die nodig is, betekent niet dat zij (de Europese moslims) hun geestelijke waarden of het beste van hun sociale waarden of hun geschiedenis moeten opgeven. Zij moeten alleen die tradities opgeven die in tegenspraak zijn met de waarden van de Internationale verklaring van de rechten van de mens en daar van afgeleide VN-verklaringen, zoals de Conventie ter uitbanning van de discriminatie van vrouwen en de conventies over kinderrechten en de bescherming van minderheden.’ In het verleden hebben we de fout gemaakt te veronderstellen dat mensen die met een fundamenteel ander waardestelsel in een niet-westers land zijn opgegroeid, pijnloos in Nederland hun plek zouden vinden. In elk Europees land is deze fout gemaakt en overal zijn de gevolgen dezelfde.

LEES HIER DE VOLLEDIGE TEKST

16:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Toeristen in Borgerhout

Een paar weken geleden moest ik naar de districtsraad en aangezien ik altijd goed op tijd wil zijn, arriveer ik wel eens dikwijls te vroeg op de plaats waar ik moet zijn. Meestal ga ik dan even een koffie drinken in een café ergens in de buurt. Dat deed ik toen dus ook…

Terwijl ik daar zat hoorde ik aan de tafel ernaast enkele mannen een vreemde taal spreken. Arabisch was het niet, bovendien dronken ze bier tijdens de ramadan, dus moslims waren het klaarblijkelijk niet.

Ik probeerde te raden uit welk land ze kwamen , maar dat bleek onmogelijk. Maar als mijn nieuwsgierigheid gewekt is, dan wil ik het ook weten. Dus bij de eerste gelegenheid die zich voordeed vroeg ik het aan één van die mannen die aan mijn tafeltje voorbijkwam toen hij terugkwam van het toilet. Hij antwoordde: “England. We come from England”. Ik reageerde nogal verbaasd, want Engels werd daar absoluut niet gesproken aan dat tafeltje. Hij had dus net zo goed kunnen zeggen dat hij een Waal of een Vlaming was, het klonk even ongeloofwaardig.

Na nog een paar vragen van mijn kant en argwanende blikken aan de tafel ernaast, kwam het er in zijn moeizaam Engels uit. “Albania” zei hij, “we are from Albania, we are tourists”.

Ik was gerustgesteld, want ik dacht al dat het vijf van de 1100 nieuwe vreemdelingen waren die zich alweer dit jaar in Borgerhout hadden gevestigd, maar niet dus… Het waren gewoon toeristen op het Moorkensplein in Borgerhout …

En heb ik al gezegd dat er ook dit jaar alweer 410 oude Borgerhoutenaren andere en betere oorden hebben opgezocht? Oorden die hen waarschijnlijk een beter 'thuisgevoel' geven.

15:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Janssens heeft toch echt wel pech.

Patrick Janssens heeft toch wel pech.
Nog maar pas heeft hij bij de brandweer een verbod afgevaardigd op vrouwelijk schoon, of hij komt alweer in aanraking met blote borsten.
Je zou toch eerlijk gezegd al voor minder in je croissantje stikken wanneer je bij het ontbijt - na het lezen van de obligatoire krant De Morgen - ook nog even Het Laatste Nieuws inkijkt en daar het weekendbladje Nina aantreft met op de cover niets dan vrouwen met ontblote bovenlichamen. Ik krijg haast medelijden met Patje.

13:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-10-07

De weg naar Mekka

img_nieuws_bericht


Volgt er iemand de reeks van Jan Leyers ‘De weg naar Mekka’?
De eerste aflevering heb ik gemist. Die ging naar Andalusië in Spanje om te eindigen in Fez, waar zijn gids, naar ik heb gehoord, plots van houding begon te veranderen en een soort Stasi werd, die elke kritische vraag van Leyers afblokte tijdens interviews. Jan Leyers leerde daar o.a. dat er zoiets als een examen ‘sharia’ bestaat . 't Ja... Waarom niet, de Sharia is de wet volgens Allah waaraan elke moslim zich moet houden. Het hoeft dus niemand te verbazen dat het op school geleerd wordt.

Je hoort hier vaak in discussies met Marokkanen dat er zoveel joden in alle vrede, vrijheid en rust in Marokko wonen. Maar ook deze fabel werd doorprikt. Alhoewel de gids van Jan Leyers hem hetzelfde verhaal vertelde, bleek al gauw dat de geïnterviewde jood daar een ander idee over had toen hij even alleen was. Alhoewel hij doodsbang was om het te vertellen voor de camera, sprak hij over ‘georganiseerde plundertochten’ en 'bange joden'.

In Algerije waren het vooral de meisjes en de vrouwen die openlijk vertelden, maar niet voordat ze eerst gevraagd hadden waar dit programma zou worden uitgezonden. Jonge meisjes en vrouwen mogen er bijvoorbeeld niet zingen in het openbaar want dat is voor mannen te opwindend en wekt dan weer jaloezie op bij anderen. Wat hen dan het 'kwade oog' bezorgt... en dat brengt onheil.
Een meisje dat toneel speelde en heel wat talent had, werd door haar broer in brand gestoken, want toneel spelen staat gelijk met een hoer zijn. En vrouwen van lichte zeden worden door de familie omgebracht om hun eer te redden.

Andere meisjes van de toneelschool vrezen dat het ergste nog moet komen. De regisseur, een vrijzinnige man, waarschuwde Europa. We zijn té tolerant en er vormt zich in Europa een bom die zeer binnenkort zal ontploffen, zo voorspelde hij. In Algerije hadden ze hetzelfde meegemaakt, ooit waren ook zij tolerant en dat heeft het leven aan 150.000 mensen gekost.

Bij het afscheid geeft Jan Leyers de twee meisjes die hem te woord stonden drie kussen, en met tranen in de ogen keken ze hem na toen hij vertrok. Ik hoop dat er geen enkel fanatiek familielid dit gezien heeft, want dat zou voor het meisje levensgevaarlijk kunnen zijn.
Nadien ging hij spreken met enkele islamgeleerden en imam’s. De opvallenste uitspraak was daar: “Alle wetenschappen komen uit de koran”. Toen Jan Leyers verbaasd reageerde wisten ze hem te vertellen dat je de koran moest ‘kunnen’ lezen. Blijkbaar is het enkel aan fanatiekelingen gegund om de koran ‘begrijpelijk’ te lezen.

Jan Leyers ging naar ginder om de islam te leren kennen. Zijn eigen woorden waren: “Men zegt als je de koran beter kent dat je angst voor de islam zal verdwijnen, maar het is net andersom, des te beter ik hem ken, des te groter worden mijn bedenkingen”.

Ik ben benieuwd naar de volgende afleveringen…want deze reis had oorspronkelijk geen andere bedoelingen dan de ‘bange blanke man’ in Vlaanderen te laten zien dat ze verkeerd bezig zijn en dat de islam een tolerante religie is, ik vrees echter dat mijn theorie, dat de islam in het westen een gevaar betekent voor onze democratische rechtsstaat eerder de juiste is.

KLIK HIER OM ENKELE FILMFRAGMENTEN TE BEKIJKEN


16:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Johan Sanctorum op z'n best.

Johan Sanctorum is één van mijn favoriete columnisten. Deze column is wel erg lang, maar ik kan niet verwijzen naar het origineel noch één of andere URL. Dus moet ik het hier intergraal plaatsen. Zelf print ik lange teksten uit omdat het vlotter leest... In ieder geval - veel leesplezier.

Berichten uit la Flandre profonde
28-09-2007 - Johan Sanctorum - Visionair België en Menzo

_20070724_0I4GO42C_JPG Nadat Yves Leterme met 800.000 voorkeurstemmen (haast zoveel als heel het VB-electoraat) door de kiezer naar de Wetstraat werd gekatapulteerd, was het tijdens de formatieonderhandelingen van augustus weer bon ton in de Franstalige pers om te schamperen op de domme, boertige Vlaming.

'La Flandre profonde', het benepen, in zichzelf gekeerd nest rond de kerktoren,- het is een dankbaar cliché om onze numerieke meerderheid te beladen met een stigma van culturele achterlijkheid.
Zo mild men was voor de kromprater en pseudo-intellectueel Verhofstadt, zo bits waren en zijn de commentaren op de niet-salonfähige boerenzoon Leterme. Vreemd genoeg nam onze eigen zogenaamd ‘progressieve’ pers volop deel aan deze moddercampagne. Men moet de commentaren in De Morgen (Geert Buelens), De Standaard (Oscar Van den Bogaard) en Knack (Joël de Ceulaer) er maar eens op nalezen: het leek wel of we na 10 juni terug in het stenen tijdperk waren beland. Maar is Vlaanderen wel zo ‘rechts’ en ‘conservatief’ als deze verlichte bobo’s het voorhouden? Of ging het op 10 juni nu juist om een algemeen gevoel van ‘genoeg-is-genoeg’, en vormen die commentaren het achterhoedegevecht van een elite die zelf niet meer op de polsslag van de tijd zit? En waarom blijft dat cultureel establishment zo aan de Belgische constructie en de monarchie plakken?

Een jaar geleden verscheen de interessante studie ‘Op het kruispunt van de politiek – Links en rechts in Vlaanderen’ van Carl Devos, Hilde Van Liefferinge en Dries Verlet. Het boek tracht, aan de hand van veel cijfermateriaal, de klassieke ideologische tegenstellingen (links/rechts, progressief/conservatief,...) te toetsen aan de actuele politieke realiteit in Vlaanderen. De auteurs stellen dat de links/rechts-tegenstelling in de hedendaagse politiek zeker niet achterhaald is: ze staat wel degelijk voor uiteenlopende mensbeelden en maatschappijvisies, die teruggaan op haast biologische en instinctieve reflexen.
En die zich in de hedendaagse politiek dikwijls op een gesofistikeerde en hybride manier vertalen.

Klassiek-rechts gaat voor individualisme, een doorgedreven vrijemarkteconomie en een terugdringen van de verzorgingsstaat. Maar anderzijds verdedigt rechts (meestal) ook een traditionalistisch wereldbeeld, een autoritair optreden tegen afwijkend gedrag, een doortastend criminaliteitsbeleid en dus méér staat.
Links ziet de vrijemarkteconomie dan weer ondergeschikt aan een door de overheid georganiseerd herverdelingsstelsel, maar gaat dan weer op zijn achterste poten staan als diezelfde overheid het publiek belang zo breed opvat, dat ze onze telefoongesprekken aftapt. Daarbij kan ik me perfect voorstellen dat iemand noch de jungle van de vrije markt, noch de betutteling van de verzorgingsstaat accepteert. En is het ecologisme nu eigenlijk progressief (als pleitbezorger van maatschappelijke verandering) of conservatief (als herstelbeweging)? Essentiëler dan de etiketten blijft, hoe dan ook, dat de dingen bij hun naam genoemd worden, en dat maatschappelijk-filosofische breuklijnen zich blijven profileren.

Oorlog is de vader van alle dingen,- het zgn. centrumdenken is dodelijk
Het is goed dat onze natuurlijke bipolariteit veruiterlijkt wordt in groepstegenstellingen,- dat is de essentie van elke maatschappelijke dynamiek. En daar stelt zich in de Vlaams/Belgische context nu net een probleem, dat door Devos en C0 wel wordt gesignaleerd maar niet echt ten gronde uitgeklaard.

De geschiedenis van de Belgische natie vertoont namelijk een permanente tendens om tegenstellingen te verdoezelen.

De fameuze compromissencultuur zit dieper ingebakken dan we denken, en leidt tot een intellectuele impasse die vooral voor Vlaanderen nefast is.
Daarbij worden de termen ‘conservatief’, ‘rechts’ en ‘extreem-rechts’ niet als oriënterende begrippen gebruikt, maar veeleer als scheldwoorden voor individuen en groepen die deze compromissencultuur niet toegenegen zijn. De slechte Belgen dus. Wie morrelt aan het status-quo, en een verregaande staatshervorming voorstelt, krijgt het etiket ‘conservatief’ toebedeeld,- een flagrante paradox die moeiteloos overeind schijnt te blijven doorheen het koffiedik kijken van de politieke commentatoren. Tijd om even de vaderlandse geschiedenis in te duiken.

lopoldeen Voor vorst, vaderland en Société Générale: de oorsprong van de Belgitude
Na 1815, de nederlaag van Napoléon Bonaparte en het Congres van Wenen, was in Europa het herstel van de oude waarden aan de orde (de zgn. restauratie): dynastiën en adel herbezetten het politieke schaakbord, de kerk herneemt haar dominante positie in het culturele leven.
Een nieuw feit was evenwel de opkomst van een kapitaalkrachtige burgerij die de industriële revolutie maximaal verzilverde en ook de politieke macht ambieerde.

ill_%20arme_vrouw De levensomstandigheden van de gewone man waren ondertussen ellendig: de economische groei in Europa kwam slechts ten goede aan een kleine minderheid van industriëlen, aandeelhouders, speculanten en grootgrondbezitters.
Mislukte oogsten en aardappelziekten teisterden onze contreien, de werkloosheid nam toe. In Frankrijk was de kloof tussen arm en rijk dermate gegroeid, dat er in 1830 een mini-revolutie uitbreekt, waarbij de autoritaire despoot Karel X afgezet wordt ten voordele van de populistische monarch Louis-Philippe.

koning%20Louis%20Phulieppe Zijn opdracht was duidelijk: zich opwerpen als een volkssymbool van eenheid (le Roi de tous les Français), en ondertussen zoetjesaan de liberale laisser-faire-economie laten voortsudderen.
Om dat kapitalistisch uitbuitingssysteem aan het gepeupel verkocht te krijgen, was dus wel enige diplomatie en een optimistische toonzetting nodig.

Vandaag zouden we spreken van ‘goede communicatie’. Hiervoor schakelde hij een soort intellectuele middenklasse in, die de vrijheidsidealen van de Franse Revolutie kon omsmeden tot de pijlers van een liberaal-burgerlijke vooruitgangsgedachte, verwoord in een romantisch-hoogdravend proza.
Het zou allemaal wel goed komen, als het volk zich maar eendrachtig achter de driekleur schaarde, en als de opkomende bourgeoisie maar haar gang kon gaan. Het staatsbelang en het privé-belang gingen elkaar steeds meer overlappen, dankzij de patriottistische rethoriek van de culturele elite.
In ruil voor deze lippendienst kregen de intellectuelen een soort persvrijheid: het discours libre werd een fetisj die eigenlijk alleen maar diende om het regime te stabiliseren en de goodwill van de intelligentsia af te kopen. Zo ontstond de typische saloncultuur van de 19de eeuw: trefplaatsen van de sociale en culturele beau monde.

De intellectuele toplaag gedroeg zich uitermate dubbelzinnig. Als apologeten van de Verlichting –een filosofie die toch essentieel op emancipatie gericht was- verdedigden ze in feite een systeem van uitbuiting en menselijke ontwaarding.
Of, in een hedendaagse terminologie: ze steunden een rechts-conservatief regime met een links-progressistisch discours van de vrijheid en de vooruitgang.

De schrijver Victor Hugo (1802-1885) belichaamde helemaal die paradox.
Van huis uit al gespleten, met een royalistisch-conservatieve moeder en een overtuigd republikeinse vader, zag Hugo er geen graten in om in allerlei ethische kwesties progressief uit de hoek te komen, de wantoestanden van het kapitalisme aan te klagen (‘Les miserables’), en zich tegelijk in de effectenhandel te begeven of zelfs de onderdrukking van de arbeidersopstand in 1848 te steunen.
Het hart links, de portefeuille rechts,- in Freudiaans opzicht een interessant geval met zo’n ouders.
Als ‘rebel’ hengelde hij eindeloos naar status en ereplaatsen (na vijf mislukte sollicitaties geraakte hij eindelijk de Académie Française binnen).
Het doet denken aan onze eigen modieuze rebel Jan Fabre, die zopas commandeur in de Orde van Leopold II werd.
Louis-Philippe schonk V. Hugo finaal de eretitel ‘Pair de France’: de progressieve intellectueel was een perfecte steunpilaar van het burgerlijke establishment geworden.

Diezelfde Louis-Philippe –en nu komen we weer iets dichter bij huis- speelde ook een beslissende rol in de ‘Belgische Revolutie’ van 1830.
Hier was een gelijkaardige situatie ontstaan: een autoritaire monarch Willem-I, die een soort dirigistisch staatskapitalisme beleed waar de burgerij zich steeds meer aan ergerde.

web_wappers1830 Historisch is het een uitgemaakte zaak dat de Brusselse bourgeoisie, met actieve steun van Franse agitatoren, het volk het vuile werk liet opknappen, in ruil voor gratis jenever en met een vage belofte dat de levensomstandigheden zouden verbeteren als ze van die Hollanders verlost waren.
Wat achteraf uiteraard een illusie bleek.
De dubbele bodems van het Franse romantisme zouden zich vlekkeloos copiëren op de Belgische situatie.
Wanneer op 25 augustus 1830 in het Théâtre de la Monnaie ‘La muette de Portici’ wordt gespeeld, blijft vooral het refrein hangen, gezongen op de tonen van de Marseillaise: Amour sacré de la patrie, Rends-nous l’audace et la fierté ; Il me devra sa liberté.

Er zal toen wel weinig gewoon werkvolk in het pluche van de Brusselse opera gezeten hebben: deze aria deed vooral bij de upperclass een snaar trillen. En let op het laatste woord,- liberté, want dat is de essentie: de burgerij wou een rechtsliberaal regime naar Frans model, en gekoppeld aan een links-modieus discours van de Verlichting om de pil te vergulden.

De verspreking op 21 juli van Leterme zat er dus niet eens zover naast: in 1830 zong men te Brussel wel degelijk het Franse volkslied.
Eens het ongemotiveerde Hollandse operetteleger verdreven door het opgehitste dronken plebs, nam de gegoede burgerij resoluut de touwtjes in handen.

De door Willem I opgerichte Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt, een soort economisch ontwikkelingsfonds voor het Zuiden, werd omgevormd tot de welbekende Société Générale, dé holding waarmee de Belgische haute finance furore maakte,- en waarvan ene... Victor Hugo hoofdaandeelhouder zou worden.

Vanaf dan ook beklimmen liberale intellectuelen zoals Louis De Potter, Charles Rogier, Charles de Brouckère, Joseph Lebeau en Jean-Baptiste Nothomb, alle overigens goede vrienden van de beroemde Franse literator, het spreekgestoelte: à la Française zullen zij de constitutionele monarchie ‘België’ aaneenpraten. Met een republiek die er geen was, en een koning met een beperkte macht, had de Belgische bourgeoisie in 1830 het perfecte institutionele kader geschapen om zaken te kunnen doen en haar netwerken verder uit te bouwen. De royalistische koekendozenromantiek kregen we er gratis bij.

frandenteantwerpenEinde mei 1831 wordt Leopold van Saksen-Coburg verkozen door dezelfde lui die de aandelen van de Société Générale in handen hebben.
Vanaf dan, en doorheen de tweede helft van de 19de eeuw, wordt de jonge natie met de ‘vooruitstrevende grondwet’ een staat met een democratie die slechts formeel functioneerde, maar die in werkelijkheid door de culturele en economische elites werd gedomineerd.
Adel, industriëlen, grondbezitters, speculanten, naast een aantal intellectuelen van goede komaf.

Een staat die gedoemd was tot het compromis en de omfloerste paradox. De bourgeoisie sprak Frans om haar moderniteit te affirmeren, maar gedroeg zich als een Herrenvolk in een systeem dat essentieel op ongelijkheid en discriminatie steunde: uitbuiting van de werkende klasse, het cijnskiesstelsel (hoe rijker, hoe meer stemrecht), en uiteraard de onderdrukking van het Nederlands zelf als taal van de paria’s.

Zo voltrok zich in het België van de 19de eeuw datgene wat de filosoof Antoni Gramsci als ‘culturele hegemonie’ omschreef: cultuur als repressiemiddel van de heersende klasse, met een collaborerende intellectuele elite als smaakmaker. De onderdrukking van de Vlaamse volkstaal was in heel deze dynamiek een essentieel element,- het maakt van België ook een geval apart in de politieke geschiedenis van het moderne Europa.
Door de Franse verlichtingsfilosofie voor de kar van het Belgische regime te spannen, creëerden de ‘liberale’ intelligentsia een klimaat van onverdraagzaamheid jegens andere cultuursferen, waartoe de taal behoorde die door de meerderheid van de bevolking werd gesproken.

ill_karlMarx

--Karl Marx zag in België de sociale tegenstellingen als de ergste in Europa.

De haat tegen het Nederlands was cultureel en elitair, maar tegelijk fysiek en racistisch.
Het Vlaams rook naar de aarde, was zwaar, vettig en zwartbruin, zoals de latere expressionistische kunst van De Smet en Permeke dat zou articuleren.

Het flou van het impressionisme en de ondraaglijke lichtheid van het surrealisme zijn ons ding niet.
Het Vlaams bekte niet vlot weg en leende zich maar moeilijk tot de dubbelzinnige façaderethoriek waarachter een in wezen reactionair regime zich kon verschuilen. Het werd beschouwd als een archaïsch boerendialect van Ménapiens, maar ook als een taal waarin dubbele bodems niet werken.
Bij uitbreiding werd ook de Vlaming zelf beschouwd als dom, geborneerd, ééndimensioneel, parochiaal,- het rechts-conservatieve cliché stamt uit die tijd. Het VRT-programma 'Man bijt hond' brengt hem nog altijd gniffelend ten tonele: een goedmoedige maar knullige tuinkabouter, ondertiteling noodzakelijk.
De Vlaming was het perfecte binnenlandse spiegelbeeld van de neger zoals Leopold II hem zag: een wilde die zelfs met het grootste missionarissengeduld nooit helemaal geciviliseerd kon worden, en die hooguit geschikt was voor een lagere betrekking, op voorwaarde natuurlijk dat hij tenminste de taal en de goede manieren overneemt van de Bwana.

Vanuit dat stigma was het maar een kleine stap om la Flandre profonde als een zwarte vlek te klasseren op de kaart van het verlichte Europa.
Ondanks heel de economische ontreddering van Wallonië vandaag, het institutioneel parasitisme van de PS-staat, en het evenredige Vlaamse suksesverhaal, is het cliché van de domme Vlaming, aan wie de Verlichting voorbijging, blijven voortbestaan.
Het is een hardnekkige mythe die de historische realiteit overroept en camoufleert,- we weten nu ook waarom: de taal van het Noorden is te ‘primitief’ om de Belgische paradox te omarmen.
Het ‘misverstand’ met Leterme gaat eigenlijk terug op dat syndroom: alleen al zijn voorkomen doorprikt een illusie die al 175 jaar standhoudt. En jawel, ook zijn 'uitschuiver' in een interview met Libération gaat eigenlijk naar de essentie.
Letterlijk stond er: "Apparemment, les francophones ne sont pas en état intellectuel d'apprendre le néerlandais". Dat klopt: ze willen en kunnen niet, niet omdat ze 'te dom' zijn, maar door een cultuurhistorische conditionering die als een echte handicap werkt, en die binnen het Belgisch bestel nooit kan overwonnen worden.

Mijn poetshulp uit Oezbekistan is hier vier jaar en spreekt nagenoeg vlekkeloos Nederlands. De francofonen in de Vlaamse rand zitten na 20 jaar nog altijd vast in hun superioriteitscomplex, en zijn duidelijk niet in een état intellectuel om zich de taal eigen te maken van een ongesofistikeerde subcultuur.
Leterme was als 'zwarte Vlaming' en kandidaat-premier voor Franstalig België al verbrand voor hij eraan begon.
Maar op het ogenblik van dit schrijven, begin september, is de impasse compleet en lijkt een regimecrisis onafwendbaar: de Vlaamse kiezer heeft een bom onder het Belgische kaartenhuis gelegd.
Dat brengt ons tot de hamvraag: heeft Vlaanderen ‘rechts’ gestemd op 10 juni 2007?
In het licht van bovenstaande analyse is het redelijk om te veronderstellen dat Vlaanderen vooral communautair, of juister: anti-institutioneel heeft gestemd, via partijen die daar een toegang toe bieden. De Belgitude, als dubbelzinnige bourgeois-cultuur van de 19de eeuw, is op 10 juni definitief in vraag gesteld. De PS-schandalen en de ‘transfers’ vormen niet eens de echte basis van het Vlaamse anti-establishment-gevoel. Wel het vermoeden dat de Belgische constructie sinds zijn ontstaan op een kwaadwillig misverstand berust. Het zogezegde rechtse stemgedrag was beslist ook een anti-intellectualistische buikreflex tegen de ‘progressieve’ bourgeois-bohémiens in Vlaanderen.
Ze gedragen zich als parvenus onder een koloniaal regime, en belijden een stuitende vorm van neo-Belgicisme, dat het vooruitgangsdenken blijft vereenzelvigen met een staatsmythologie.

Zelfs de monarchie blijft voor dat ‘progressieve’ cultuurestablishment iets incontournable: de lobby-club B-plus is druk bezig al deze levende fossielen te verzamelen. Ik noem er maar een paar: Wim Helsen, Wannes Van De Velde, Geert Van Istendael, Monica Van Paemel, Benno Bernard (een onvervalste Hollander, wat doet die in B-plus...).

Allen doen ze graag een knieval voor het Belgique de Papa, om Vlaanderen van de barbarij te redden, maar beslist ook uit opportunisme, om door het Hof met een eretitel bedacht te worden.
Al wat zich 'progressief' noemt in Vlaanderen, stapt fluks mee in deze atavistische processie.
Wie hier enig 1.10-parfum bespeurt, vergist zich niet: dit uitgelezen gezelschap focust vooral op de Antwerpse bruine vlek om zijn Belgicistische attitude te staven. Het is deze elite die kwaadwillig de etiketten ‘flamingant’, ‘rechts’, ‘racistisch’ en ‘fascistisch’ door elkaar gebruikt.

Ze zijn de eigenlijke erfgenamen van de patriotten uit 1830 die de Belgische bourgeoisie een goed geweten hebben bezorgd. Zij zijn het ook die de voorbije paarse regering in het zadel hebben geholpen en die nu hun gal uitspuwen op de gewone Vlaming, waarvan elke vijfde een Belang-stemmer is. Onverdraaglijk voor de weldenkende bobo die op een tram zit of in een supermarkt rondloopt: het ruikt overal naar mestkevers.

Op die manier bestendigen ze niet alleen een historisch misverstand en een achterhaald cliché, ze beletten bovendien dat er binnen Vlaanderen een echte linker- en rechterzijde het politieke landschap kleurt.
Het ‘ondemocratische’ VB is in het cordon terechtgekomen omwille van zijn separatistische kernboodschap, en voor niets anders. 20% Vlamingen zijn definitief geklasseerd als politisch-unfähig.
Dat de VB-achterban voor een deel bestaat uit oud-collaborateurs of hun nakomelingen, maakt het voor de politiek-correcte moraalridders des te gemakkelijker.
Het activisme uit W.O.-I, de autoritair-rechtse bewegingen van het interbellum, en de collaboratie van W.O. II, voeden hun Grote Gelijk: Vlamingen zijn, zoals Jacques Brel het zei, “katholiek in vredestijd en fascisten tijdens de oorlog”,-het blijven zwarten.
België is een blijvende motor van begripsverwarring. Uiteindelijk worden ‘rechts’ en ‘extreem-rechts’ haast geuzentitels en krijgt de zgn. Vlaamse verrechtsing iets van een self-fullfilling prophecy: Anti-institutionele tendenzen worden als ‘ondemocratisch’ gebrandmerkt, waardoor ze zich radicaliseren.
We werden zwartgemaakt, en zijn het ook geworden. Zonder deze spiraal echt duidelijk te benoemen, snappen de auteurs van ‘Links en Rechts in Vlaanderen’ wel dat de Belgische politieke logica weegt op een open ideologische profilering in Vlaanderen. Moet men het VB als een ‘extreem-rechtse’ partij beschouwen, als ze het meest radicaal afstand neemt van het burgerlijke establishment (en vooral kiezers uit de sociaal lagere klassen aantrekt)?

Kan men Groen! ‘links van het centrum’ situeren, als het zich zeer uitgesproken blijft nestelen in het status-quo van de Belgische monarchie?
Het 'parler vrai' van formaties die als 'rechts' gecatalogeerd staan en zich flamingant profileren (het Belang, NVA, LDD) doet vermoeden dat de echte breuklijn hier loopt tussen twee historisch-culturele paradigma’s: de 19de eeuwse elitemaatschappij die het Belgische regime zijn continuïteit gaf, versus de populistische anti-establishmentbeweging die zich tegen dat regime heeft gekeerd.

Conclusie: er is in Vlaanderen momenteel geen volwaardige politieke ‘rechterzijde’. Ze is in hoge mate het product van een negatieve beeldvorming van neo-unitaire makelij.
En er is eigenlijk evenmin een echte linkerzijde die het 19de-eeuw salonniveau overstijgt (al wijzen nu bepaalde geluiden uit SP.A erop dat hier misschien iets beweegt).
Beide kunnen er sowieso maar komen als we ons eigen politiek landschap vormgeven, los van het beladen Belgische verhaal. Tot zover regeren de clichés, de stigma’s, en het over-en-weer-geroep tussen de witten en de zwarten. De bobo’s of de negers. Als ik toch moet kiezen, dan is er voor de filosoof en zwartkijker eigenlijk geen twijfel mogelijk.


B-H-V

12:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-10-07

Flahaut onder curatele

Toen ik een tijd geleden voorstelde om Wallonië onder curatele te plaatsen, had ik nooit gedacht dat Flahaut vandaag ook werkelijk onder curatele zou staan. Na het nog snel benoemen van enkele goede vrienden – België heeft bijna meer generaals dan soldaten – sprong Flahaut nogal kwistig om met onze centen. Hij zorgde trouwens ook erg goed voor de Congelese militaire infrastructuur…

Niet alleen bij de marine maar ook bij de land- en luchtmacht gebeurden rare dingen en natuurlijk was daar steeds belastingsgeld aan gekoppeld. Begroting stelde dus eindelijk bij Defensie 'grote budgettaire buitensporigheden' vast. Er is - volgens een voorlopig onderzoek van het monotoringcomité -een probleem van 100 tot 200 miljoen euro.

André Flahaut (PS natuurlijk!!) en de korpschef van de inspectie Financiën krijgen vanochtend een officiële brief in de bus van de minister van Begroting met de melding dat vanaf heden het departement geen enkele euro meer zelf mag uitgeven zonder dat de factuur eerst langs het rekenhof is gepasseerd. Het gaat om een hoogst uitzonderlijke maatregel.

Behalve bij Defensie onderzocht het monitoringscomité ook budgetoverschrijdingen bij Volksgezondheid, Financiën en Justitie. Allemaal departementen in Waalse handen.
Bij Financiën gaat het om het slabakken van de voorafbetalingen van vennootschappen, voor zo'n 900 miljoen euro.


15:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-10-07

Verkiezingsfraude

Lees dit eens? Veel allochtone kiezers in Amsterdam zijn bij de verkiezingen in maart en november vorig jaar door vrienden en familie 'geholpen' bij het uitbrengen van hun stem.
Om ruzies te voorkomen grepen stembureauvoorzitters niet in. KLIKKEN OM VERDER TE LEZEN
en zeg mij eens welk verschil er was met de verkiezingen in onze steden? In Antwerpen was het zoniet nog erger. Wie alleen was en het niet kon werd 'vriendelijk geholpen' door een allochtone medeburger en bijzitter, die ondanks protest gewoon zijn of haar zin deed.

17:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De belgometer

Doe de test.

KLIK HIER

16:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hugo Camps...zum kotzen!

Acht jaar lang had ik een abonnement op het Nederlandse tijdschrift Elsevier.
Duur, maar het was z’n geld waard vroeger. Het blad was toen nog niet erg bekend in Vlaanderen. Pas nadat enkele uitstekende columnisten verdwenen heb ik mijn abonnement opgezegd. Ze werden naar mijn gevoel iets ‘te’ politiek correct. Het kan ook een tijdelijk fenomeen geweest zijn, maar ik heb het niet afgewacht. Het stoorde mij trouwens al heel lang dat Hugo Camps ook voor het blad schreef.

Hugo Camps, van wie Piet De Moor op de webstek http://www.huisvanan.org/cache/be-nl/knack/20000517_knack... het volgende schreef : Hugo Camps is een man met twee gezichten. De interviews in het Nederlandse weekblad Elsevier dragen het stempel van de grand seigneur. Maar in zijn wekelijkse column in de krant NRC Handelsblad toont hij zich van zijn gore kant.

In ons land heb ik echter nog nooit een andere kant van hem gezien.

Ik dacht eraan nadat ik de repliek van Vitalski over de zaak Van Themsche had gelezen in de GVA gisteren. Vitalski die hier ook al eens onder vuur heeft gelegen na een, volgens mij, ‘onterechte’ uitspraak tijdens een televisieprogramma.
Zijn kritiek op Hugo Camps is echter open en eerlijk en hij steekt zijn ongenoegen over Camps’ eerdere uitlatingen in verband met Bart De Wever niet onder stoelen of banken.

Hugo Camps had namelijk een week eerder over zijn aanwezigheid bij het proces van Themsche geschreven en vond het volgens Vitalski ‘noodzakelijk zijn moreel superieure wijsvinger expliciet naar Bart De Wever te verheffen’. Hij schreef, “ Wedden dat Bart De Wever, die in de media zo graag te koop loopt met zijn drie kinderen, dit proces hier vandaag geen vijf minuten indachtig is geweest?”

Vitalski begrijpt net als ik de associatie niet, (maar zo werden er wel aan meerdere gemaakt), en vond het evengoed, net als ik, ‘beneden alle peil’. Maar dat vind ik wel eens meer van Hugo Camps’ uitlatingen.

We kunnen Hugo Camps gerust stellen, ik ben er zeker van dat Bart De Wever, net als iedereen trouwens het proces indachtig is. Het is niet omdat we met onze meningen niet dagelijks in de media komen, dat we het niet aandachtig volgen. Niet om dezelfde reden als die andere vriend van Vitalski, Tom Naegels, die op het proces aanwezig is, ‘omdat hij deze moord zo fascinerend vindt’.
En… om het weer met de woorden van Vitalski te zeggen, ‘steken zijn argumenten elkaar de loef af qua weerzinwekkendheid. ‘Moorden met een revolver vindt hij fascinerender dan die met een dolk of een mes.’
Bovendien, zo ging hij verder, zit er een roman in; in het verleden, zo schreef hij, hebben dergelijke moorden meermaals tot een zeer goede film geleid.

Zijn dat geen walgelijke gedachten? Kunnen sommige mensen geen medeleven opbrengen en enkel maar denken aan het eigen profijt ten koste van het leed van iemand anders ? Ik mag er niet aan denken met welke wraakgevoelens ik zou rondlopen mocht het kleine meisje mijn dochter of kleindochter geweest zijn. En dat had gekund. Want de beste vriendin van mijn kleindochter is een Marokkaans meisje….
Wat er in het hoofd van Van Themsche omging weet niemand. Dat zal het proces hopelijk uitwijzen, maar de levens die hij heeft vernield en verwoest zijn nooit meer goed te maken.

Mijn respect voor Vitalski is enorm gestegen, en ik hoop dat hij ziet dat deze vreselijke gebeurtenis voor links als een ‘godsgeschenk’ uit de hemel kwam vallen. Van echt verdriet is er blijkbaar bij deze mediageile meute geen sprake. Zij dringen zich in de belangstelling, willen er eigen profijt uithalen of politiek recupereren. Ze zijn gewoon om van te kotzen…

13:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Veilig onderkomen in Denemarken

Sedert Ayaan Hirsi Ali terug in Nederland is zit het er weer flink tegen bij onze noorderburen.

Nadat haar jaartje VS erop zat is Ayaan terug gekeerd naar Nederland. Balkenende liet haar al meteen weten dat hij ze liever terug naar Amerika zag vertrekken.
Nu heeft haar advocate vertrouwelijke stukken over Hirsi Ali verspreid over de beveiliging van haar cliënte.

Op verzoek van Böhler werden verslagen van gesprekken tussen Hirsi Ali en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding onder een groot aantal parlementariërs verspreid. Een Kamermeerderheid reageerde zeer verontwaardigd. Er werd een spoedzitting bijeen geroepen. Minister Hirsch Ballin van Justitie liet weten de kwestie, indien nodig, te willen bespreken met de Deken van de Orde van Advocaten.

Hirsi Ali kan echter rekenen op steeds meer internationale steun, van onder anderen de Britse schrijver Salman Rushdie. Maar ook Denemarken liet al weten dat ze welkom was en bood haar een veilig onderkomen aan.

De burgemeester van de Deense stad Odense overweegt een wetsvoorstel waarmee Denemarken plaatsen wil aanwijzen waar bedreigde ‘vrijdenkers’, met andere woorden, diegenen die kritiek op de islam hebben, hun toevlucht kunnen zoeken.

Ik hoop dat Denemarken plaats genoeg heeft?

12:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Fientje Moerman neemt morgen (woensdag) ontslag

moerman_fientje4_cm300
Ontkennen helpt niet meer.

Vlaams viceminister-president Fientje Moerman (Open Vld) neemt ontslag uit de Vlaamse regering. Aanleiding voor haar vertrek is het rapport van de Vlaamse ombudsman, waarin de minister van Economie onder meer onbehoorlijk bestuur wordt aangewreven.


Van Fientje Moerman kan niet gezegd worden dat ze dom is, integendeel. Maar fraude, gesjoemel en zichzelf, haar familie en vrienden goed bedienen van belastingsgeld deed haar zetel als vice premier wankelen. Van 'goed bestuur' waar de nieuwe regering de mond vol van heeft, was bij haar niet veel te merken.

Vorige jaar in november ging Moerman mee op handelsmissie naar Canada met Filip den taaie en daar zag ze niet op een centje meer of minder. Voor representatiekosten gaf ze toen maar liefst 10.000 euro aan, plus nog eens 5.000 euro voor ‘allerlei’, zakgeld dus…
Haar reiskosten, vliegtuig, hotel en onkosten voor eten niet meegerekend want die werden al op voorhand betaald.
Natuurlijk zullen sommige liberalen zeggen dat je toch wat geld moet hebben om kleinigheden te kopen. Zeker! Maar wanneer ik op reis ga betaal ik het zelf met eigen middelen, niet met belastingsgeld.

Maar dat was nog niet alles, want de Canadese uitstap werd verlengd met een zesdaagse toer naar de ‘United States’. Daar ging ze samen met haar drie medewerkers Microsoft, Cisco en HP het evenement Brainport Flanders bezoeken.
De onkosten stegen zowaar nog hoger. De teller tikte af bij 51.204 euro totale onkosten. Waarbij één post heel erg opviel, Want Fientje speelde het klaar om niet minder dan 15.000 euro op te geven voor ‘onvoorziene uitgaven’. Dat kan vanalles zijn. Voor haarzelf diende ze facturen in voor welgeteld 18.509 euro, waaronder opnieuw… 10.000 euro representatiekosten.
Een dure vogel dat Fientje Moerman.

Rudy Aernoudt schreef in begin dit jaar als secretaris-generaal bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie – zijn voorgdijminister een niet mis te verstane brief en hij vroeg haar kabinet de werkwijze met betrekking tot dienstreizen aan te passen. Hij bestempelde de onvoorziene uitgaven als ‘substantieel buiten proportie’. Aernhoudt weigerde als kabinetchef van Moerman de bedragen te budgetteren en te betalen. Als reactie nam ze hem de verantwoordelijkheid over het budget reiskosten af en kreeg hij het departement Internationaal Vlaanderen.

Daarna sjoemelde ze met contracten. In januari 2005 gunde zij een expertencontract aan het adviesbureau Public Business Services. Kostprijs: 65.340 euro voor een prestatie van een dag per week, gedurende 48 weken, gespreid over een periode van een jaar. Wat deed PBS hiervoor? Het hield een interne bevraging over de kabinetswerking, het nam het kabinetssecretariaat onder de loep, het gaf advies bij de aanwerving van medewerkers en hield een work- shop over solliciteren bij de overheid (in het kader van 'Beter Bestuurlijk Beleid').

Volgens ingewijden leek dit echter veel op bezigheidstherapie. PBS is nauw verweven met Guy Serraes, consultant bij Ernst & Young. Welgeteld 90 % van de aandelen van PBS is in handen van zijn moeder, Janiene Palmyre Vermeulen.

De overige 10 % is eigendom van Marleen Malfait, die de firma leidt en zelf gewezen kabinetssecretaris is van Guy Serraes, toen hij nog VLD-schepen voor Personeelszaken was in Gent samen met Fientje Moerman.

De procedure voor de gunning aan PBS vertoont duidelijke sporen van manipulatie, zo blijkt uit e-mails waarin Serraes bij het kabinet-Moerman lobbyt voor het contract. "Fientje heeft aangedrongen op spoedige uitvoering.

Ik heb zonet het federale bestek doorgefaxt," schrijft hij op 10 september 2004 aan het kabinet. En hij voegt eraan toe: "Als er een contract kan worden gemaakt zonder eerst het uitsturen van het bestek naar verschillende andere firma's, uiteraard geen probleem." Waarop Serraes de namen van drie bedrijven geeft die aangeschreven kunnen worden "voor het geval dit wel moet".

Die drie firma's zijn: De Meyer & Co (dat het later liet afweten wegens "geen ervaring"), The Polit Bureau (dat geleid wordt door Peter Tulkens, een ex-collega van Serraes bij Ernst & Young, die inschreef voor 72.000 euro, een stuk boven de limiet die een gunning zonder voorafgaandelijke bekendmaking mogelijk maakt) en Work in Progress (dat eigendom is van Gerrit Tulkens, de broer van Peter).

Op 20 december mailt Guy Serraes zelfs met het aanbod om te helpen bij de opmaak van een bestek. Hij blijkt dus meer dan betrokken partij te zijn. Volgens Fientje Moerman is het contract geen klassieke consultancy- maar een expertenopdracht. Dit houdt in dat er geen naleving van de wetgeving op overheidsopdrachten is vereist.

Het contract van PBS werd op stilzwijgende wijze verlengd in de periode 2005-2007 zonder dat hiervoor een nieuwe gunning werd georganiseerd. Op die manier zijn de totale inkomsten voor PBS al gestegen tot 200.000 euro.

In maart 2007 hield ze de Stichting Hercules boven de doopceel, om jaarlijks 15 miljoen euro te investeren in middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur. Zowel de adviezen van het departement 'Economie, Wetenschap en Innovatie', de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB), het Innovatie-instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) als het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zijn eensluidend: die constructie is compleet overbodig.
Voor een fonds van amper 15 miljoen euro een nieuwe loodzware administratie in het leven roepen binnen een privaatrechtelijk verzelfstandigd agentschap is zinloos - tenzij het dient om vetbetaalde postjes te verdelen - zo klinkt het in ambtenarenkringen. "Complex en niet doelmatig," besluit het IWT in een vernietigende analyse, gedateerd op 19 april 2007. De minister blijft echter Oost-Indisch doof.

Met ingang van 1 juli 2007 stelt Moerman - zonder sollicitatieprocedure - Marc Luwel aan als operationeel directeur van Hercules. Deze gewezen adjunct-kabinetschef van VLD-politica Marleen Vanderpoorten (nu Vlaams parlementsvoorzitter) is opnieuw een vriend aan huis bij het kabinet-Moerman. Sterker nog, er circuleren minstens vijf e-mails waaruit blijkt dat de man de uitwerking van het Herculesproject zelf heeft voorbereid.

Zo stuurt hij op 5 maart 2006 een bericht met daarin de woorden: "Kijk eens goed wat er staat voor Hercules en (of) interne samenwerking niet rammelt. (...) Ik ben morgenvroeg op het kabinet." Op 11 mei mailt hij: "We zouden een lijst moeten maken met een planning per punt van de punten die we nog op de VR ( nvdr - Vlaamse regering) willen voor de zomer."
Onderaan staat te lezen: "Hercules (zonder VRWB)". Hieruit blijkt duidelijk dat het nieuwe agentschap het levenslicht diende te zien zonder voorafgaand advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.

Op 9 mei 2007 geeft Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) in de plaats van Fientje Moerman repliek op de kritiek van de oppositie. "De betrokken operationele directeur, de heer Luwel, is nooit verbonden geweest aan het kabinet-Moerman," aldus Keulen. Een uitspraak die - rekening gehouden met aangehaalde e-mails - een dikke korrel zout nodig heeft.

Ook een andere gang van zaken interpelleerde Rudy Aernoudt eveneens zijn voogdijminister.
Op 19 december 2006 wees hij de Vlaamse minister van Economie erop dat het voorstel tot oprichting van de Herculesstichting niet conform de basisprincipes van Beter Bestuurlijk Beleid is. Dit zal, zo vreest Aernoudt, een ongewenst precedent scheppen.

Enkele weken geleden kwam Moerman nogmaals in opspraak omdat ze haar man aan een goedbetaalde overheidsjob had geholpen. Haar reactie daarop was dat ‘ze er ook niet kon aan doen dat hij de enige was die ze kende die de job aankon’.

De rest kent u, Aernhoudt werd ontslagen, en eerst wou men nog allerlei verontschuldigingen zoeken voor zijn ontslag of het laten uitschijnen dat het was omdat hij een belgicist is, maar uiteindelijk ging het enkel om de persoonlijke ‘rancune’ van Vlaams minister Fientje Moerman (VLD).
Aernhoudt stapte naar de arbeidsrechtbank en een ombudsman moest de zaak onderzoeken.
Zijn rapport was duidelijk.

De Ombudsman stelt in zijn conclusies dat de regeling of minstens de toepassing van artikel 8 van het kabinetsbesluit en de rapportering over de omvang en de samenstelling van de kabinetten onvoldoende transparant zijn. Er is volgens hem sprake van een grijze zone wat de opdrachten voor kabinetten betreft en die werkt contraproductief voor de legitimiteit van de werking van ministeriële kabinetten.


Bron:Trends

01:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Dhimmitude

heroesNog straffer. Engeland is helemaal het 'westen' kwijt. Stradi gaf deze link door - KLIK HIER

00:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-10-07

Plat op de buik.

Er heerst een hoop verontwaardiging bij zowel de CD&V als NV-A over de uitspraken van Karel De Gucht, die zoals gewoonlijk met zijn gekende zelfgenoegzame arrogantie, meldde dat de Vlaamse partijen zullen moeten zakken om onder de lat te kunnen tijdens de onderhandelingen en dat de NV-A helemaal plat op de buik zal moeten om onder die lat te kunnen.

Maar waarom zijn de CD&V en NV-A zo in hun gat gebeten? Is het niet hun eigen Herman Van Rompuy die bij de koning ging melden dat de Vlamingen inderdaad ‘weer’ plat op de buik zouden gaan omdat er voor Leterme anders geen mogelijkheid bestond om eerste minister te worden? Stond het niet in de Waalse krant La Dernière Heure te lezen; “La Flandre lâche tout”?? (Vlaanderen laat alles vallen). Was het niet Van Rompuy die de notities van Milquet (die ze op haar beurt van Di Rupo had gekregen) op de schoot had toen hij verslag ging uitbrengen bij de koning?
Natuurlijk kon de koning daarna met een gerust hart op reis naar Ierland. Zijn positie was gered, de Vlamingen capituleerden eens temeer. De witte negers gaven zich over zonder slag of stoot.

Natuurlijk is De Gucht niet de geplaatste persoon om daar uitspraken over te doen, zijn partij heeft al die jaren dat ze aan de macht waren ‘plat op de buik’ gelegen voor Di Rupo en zelfs nog ‘heimelijk’ geld getransfereerd voor Waals onderwijs bovenop de 12 miljard jaarlijkse ‘diefstal’ van Wallonië, enkel om Verhofstadt eerste minister te laten worden. Anders had het ‘Herrenvolk’ daar niet in toegestemd.
Kruipen was dus de boodschap. Verhofstadt was voor Wallonië de (Vlaamse) stroman die al die jaren moest dansen naar de pijpen van de PS-dictatuur.

Dat Leterme onder druk staat van de oude krokodillen binnen zijn partij en de vakbond staat buiten kijf. Als hij eerste minister wil worden van een federale regering dat moet hij inderdaad leren kruipen. Als hij moedig zou zijn, zou hij de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen. President van Vlaanderen worden en onderhandelingen met Wallonië aanvatten van staat tot staat.

Een meerderheid in België wil tenslotte een splitsing. 45% in Vlaanderen en 21% in Wallonië. Maar zoals het zo vaak gebeurt in dit land heeft een meerderheid niets te vertellen en is het de minderheid die beslist.

Nu Leterme eindelijk aan zijn formatie kon beginnen loopt het alweer fout. Milquet komt plots terug op eerder gemaakte afspraken en wil nu ineens alle asielzoekers regulariseren omdat ze natuurlijk heel goed weet dat die meestal niet in Wallonië verblijven maar wel in Vlaanderen.

Misschien moet Bart Dewever toch maar eens goed nadenken tegen de volgende verkiezingen in 2009 en zich aansluiten bij het echte Forza Flandria, dat ondanks alle problemen enkel zal te vinden zijn bij het Vlaams Belang/Vlott, LDD en…(?) NV-A?

18:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-10-07

Marketeer van het Jaar

Je kunt het geloven of niet, maar de jury van de 'Marketeer van het Jaar' selecteerde drie kandidaten die uit de marketingwereld komen, met name Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen - Peter Vandermeersch van de Standaard en de enige die het volgens mij verdient om te winnen, Bart Crols van Volvo Cars.

De eerste zou misschien de prijs als 'Sjoemelaar van het Jaar' kunnen verdienen, maar misschien steekt Fientje Moermans hem wel de loef af. De tweede krijgt de eerste prijs voor 'Kruiperigheid van het Jaar', dus blijft enkel nog de derde over.

Ga naar BRENG HIER UW STEM UITNaar benden scrollen en rechts klikken op 'Marketeer van het Jaar'


10:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-10-07

Sint-Genesius-Rode (faciliteitengemeente)

VERTALING ARTIKEL THE GUARDIAN (Engelse tekst onderaan)

250px-Sint-Genesius-RodeLocatieSint Genesius-Rode - KLIK HIER

Belgium divided as Flanders pushes for a messy divorce

16-09-2007 - Alex Duval Smith in Rhode Saint Genese, Flanders - The Guardian

De burgemeester voelt zich een beetje ongemakkelijk. “Kunnen we ergens anders heengaan waar we meer privacy hebben om met elkaar te praten?” smeekt Myriam Delacroix-Rolin. “De eigenaar van dit cafe is een Vlaming. Tegenwoordig ligt dat nogal gevoelig. Ze mogen hier niet horen dat ik frans spreek.”

Dinsdag noteerde België de 100ste dag zonder regering.
Er is reden om de geloven dat de Belgen, en wij allemaal, er zullen moeten aan wennen.

De vraag is nu, hoe de scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië zal worden voltooid en wat er zal gebeuren met Brussel, thuishaven van de EU en de navo. Nog verontrustender, het overlijden van België is als een kleverige pleister over de breuklijn tussen de Europese protestanten in het noorden en de katholieken in het zuiden en dat zou Europa een gevaarlijke plaats kunnen maken.

“Vlaanderen heeft systematisch haar onafhankelijkheid voorbereid de laatste 35 jaar” zegt Delacroix-Rolin, een franstalige die vecht om haar gemeente Sint-Genesius-Rode, dat op 9 miles ten zuiden van Brussel ligt, te redden tegen de vervlaamsing.

”Als ze hier slagen in hun opzet, dan trekken ze daarna op naar Brussel – dat cultureel en taalkundig meer affiniteit heeft met Wallonië in het zuiden – dat dan als een eiland in Vlaamssprekend Vlaanderen zal liggen. Zo verging het ook met de 18000 zielen in Rode, zegt Delacroix-Rolin over de franssprekende helft in haar gemeente: “We zijn tweetalig, en dat is toch ons recht? Niemand heeft een referendum gehouden om ons te vragen of we wel deel wilden uitmaken van Vlaanderen. We werden op een dag wakker (in 1962) en de taalgrens was getrokken ten zuiden van ons.
In de voorbije 45 jaar heeft België als staat, economisch de numeriek superieure Vlamingen bijgestuurd, met als gevolg dat ze zelf geen reden van bestaan meer heeft.
“Nu maakt Vlaanderen met 6 miljoen mensen de dienst uit en heersen over vier miljoen franssprekenden die zich aanpassen.”
, zegt Delacroix-Rolin, die het werd verboden om Frans te spreken op gemeenteraadszittingen of tijdens het uitoefenen van andere officiële functies.

“Ze spelen het heel slim. Mijn college stelt geen taalcriteria om woningen toe te wijzen, maar het gewest doet het wel. Op die manier is Vlaanderen verzekerd dat er zich meer Nederlandstaligen zullen vestigen in mijn gemeente. Het gewest legt ook een taaltest op bij onderwijzend personeel die hier wil komen werken of bij ouders die kinderen willen adopteren. Hoe je het ook draait of keert, je weg wordt geblokkeerd wanneer je niet beschikt over nederlandstalige diploma's.”

“Vroeger was het net andersom. Gedurende eeuwen van Waalse welvaart – de 200 jaar meest productieve mijn-en staal industrie van heel Europa inbegrepen - werd op de Vlamingen neergekeken en hun taal verboden. Recentelijk hebben ze nu de economische overmacht en zien nu het post-industriële Wallonië als dure passagier.”

Dit eeuwenoude mistrouwen is het hart van de huidige crisis waardoor de Vlaamse christen-democraat, Yves Leterme geen regering kan vormen sinds de verkiezingen van 10 juni.

De constitutie eist een coalitie, maar franstalige politici weigeren om België te ontmantelen. Onder Leterme’s verbondenen, ontkent de Vlaamse nationalist Bart Dewever dat de kabels met Wallonië worden losgeslagen. “Je kunt beter samenwerken als goede buur dan samen blijven als een ongelukkig getrouwd koppel. Ik ben geen Vlaamse Milosevic.”
Hij voegt eraan toe dat een onafhankelijk Vlaanderen Brussel wil als hoofdstad. “Tien jaar geleden had België haar voetbalteam, haar monarchie, de Belgische frank en Brussel. Nu heeft het enkel nog Brussel. Voor ons is dit het laatste obstakel.”

Je hoort Vlaamse politici in toenemende mate spreken over de ‘Tsjechoslowaakse optie’ en wijzen op het feit dat de ‘velvet break-up’ (de fluwelen splitsing) in 1993 een succesverhaal is voor beide partijen. Maar economisch is het moeilijk om zich voor te stellen wat Wallonië er kan bij winnen. Een opiniepeiling vorige maand toonde aan dat 45 % Vlamingen voor een ontbinding zijn tegenover 20% in Wallonië.

De meeste waarnemers geloven dat de splitsing enkel nog een kwestie van tijd is; de steun aan het Vlaamse nationalisme zal groeien bij elke lokale of nationale verkiezing. Maar er zal niets gebeuren zonder de EU, bij wie het onafhankelijke Vlaanderen, met Brussel als hoofdstad, haar sollicitatie voor lidmaatschap zal moeten indienen.

Voor Delacroix-Rolin, is de enige optie op de echte bedreiging van haar identiteit en die van haar gemeenschap.
“Sint-Gensius-Rode is als een staat in de frontlinie. We voeren een overlevingsstrijd.”


Belgium divided as Flanders pushes for a messy divorce

16-09-2007 - Alex Duval Smith in Rhode Saint Genese, Flanders - The Guardian

The mayor is a little uncomfortable. 'Could we go somewhere more private to talk?' begs Myriam Delacroix-Rolin. 'This cafe is Flemish-owned. These days things have become so sensitive. I should not be heard speaking French in there.' On Tuesday, Belgium marks its first 100 days without a government. There is every reason to believe that the Belgians, and the rest of us, will have to get used to it. The questions now are how will the divorce of Flanders and Wallonia be consummated, and what will become of Brussels, home to the EU and Nato? More worryingly, the demise of Belgium - a sticking plaster over the faultline between Europe's Protestant north and Catholic south - could make Europe a more dangerous place.

'Flanders has systematically organised its independence over 35 years,' said Delacroix-Rolin, a French-speaker fighting to save her village of Rhode Saint Genese, nine miles south of Brussels, from becoming Flemish. 'If they succeed here, they will move on to Brussels. We're like the moat around the castle.' French-speaking Brussels - whose cultural and linguistic affinity is with Wallonia to the south - sits like an island in Flemish-speaking Flanders. So do the 18,000 souls of Rhode. Delacroix-Rolin said of the French-speaking half of her village: 'We are bilingual, and that is our right. No one held a referendum to ask whether we wanted to be part of Flanders. We just woke up one day [in 1962] and the linguistic frontier had been drawn south of us.'

In the 45 years since, Belgium as a state, steered by the economically and numerically superior Flemish, has effectively devolved itself out of existence. 'Now Flanders with six million people makes the rules and four million French-speakers adapt,' said Delacroix-Rolin, who is banned from speaking French at council meetings or official functions. 'They are very clever. My council does not use language criteria to allocate housing, but the region does. In this way Flanders is ensuring that more Flemish-speakers settle in my municipality. The region also imposes a language test on teachers seeking to work here or parents wishing to adopt children. One way or another, your route is barred unless you have Dutch language diplomas.'

It used to be the opposite. During centuries of Walloon prosperity - including 200 years as Europe's most productive mining and steel basin - the Flemish were looked down on and their language banned. Recently they have gained the economic upper hand, and now see post-industrial Wallonia as a costly passenger. This centuries-old distrust is at the heart of the crisis that has seen the Flemish Christian Democrat, Yves Leterme, fail to form a government since the 10 June elections. The constitution demands a coalition, but French-speaking politicians are refusing to join in his plans to dismantle Belgium. Among Leterme's allies, Flemish nationalist Bart de Wever denies that Wallonia will be cast adrift. 'You can co-operate better as good neighbours than as an unhappily married couple. I'm not a Flemish Milosevic.'

He adds that an independent Flanders would want Brussels as its capital. 'Ten years ago Belgium had its football team, its monarchy, the Belgian franc and Brussels. Now it only has Brussels. For us, it's just the last obstacle.' Increasingly, Flemish politicians speak of the 'Czechoslovakia option' and point to the fact that the 'velvet' break-up in 1993 was a success for both sides. But economically it is hard to imagine what the wastelands of Wallonia would stand to gain. An opinion poll last month found 45 per cent of Flemish people in favour of the disintegration of Belgium against 20 per cent of Walloons.

Most observers believe the break-up is just a matter of time; Flemish nationalist support will grow every time there is a local or national election. But nothing will happen without the EU, to which an independent Flanders, with Brussels as its capital, would have to apply for membership.

To Delacroix-Rolin, the options on the table amount to real threats to her identity and that of her villagers. 'Rhode is like a frontline state. We're in a battle for survival.'
21:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-10-07

Persoonlijk referendum van "een Belg"

Misschien kunnen jullie deze meneer even helpen. Hij vindt namelijk dat de splitsing van BHV niet belangrijk is en wil hierover uw mening weten. Het stoort hem niet dat Waalse partijen zich tot diep in het Vlaamse land verkiesbaar kunnen stellen, ondanks het andersom ondenkbaar is dat Vlaamse partijen zich ook in Wallonië verkiesbaar zouden kunnen stellen.
Hij wil ook uw mening weten over het voortbestaan van het koningshuis. Kunt u zich inbeelden dat 'Flup den taaie', nu niet bepaald de 'snuggerste Belg' binnenkort uw koning wordt?
Ik alvast niet. Ik kies liever zelf een president.

Dus antwoorden maar. (Blauwe tekst kopiëren - plakken in uw e-mail en sturen aan patrick.fuster@pandora.beBeste,

Bij deze wil ik over heel Vlaanderen een referendum organiseren over het voortbestaan van België.
Als Vlaming, Belg en Europeaan ben ik de kortzichtigheid en misleiding in onze politiek beu.
De Belg heeft “onlangs” gestemd maar niet over Brussel-Halle-Vilvoorde noch over de splitsing van België.

Ik hoop met onderstaande vragen heel Vlaanderen te bereiken en respons te krijgen: de vragen kunnen wellicht beter en het is ambitieus als gewone bediende, maar realiseerbaar dankzij automatische verwerking. Uw antwoord zal automatisch verwerkt worden in een database die voor niets anders zal dienen dan wat een referendum beoogt: een volkstelling van wat het volk wenst.
Deze resultaten zullen publiek gemaakt worden na het bereiken van de gepaste hoeveelheid antwoorden.
Zelfs al heeft dit referendum geen juridische waarde, zal het hopelijk bij voldoende respons iets verwezenlijken. De authenticiteit en integriteit van de gegevens kunnen indien nodig achteraf gecontroleerd worden door eender welke instantie.

Gelieve

1) ONDER elke onderstaande vraag enkel met JA of NEE (geen nuances, geen bijkomende tekst of bestanden) te antwoorden naar mij persoonlijk: patrick.fuster@pandora.be

2) de mail zelf apart verder te sturen naar de geïnteresseerden. Ik start de mail bij familie, vrienden en kennissen en zal uiteindelijk bij totaal onbekenden terecht komen. Buiten uw e-mail adres en postcode (vraag 11) wens ik niets over uw identiteit te weten, dit zal dan ook anoniem blijven en niet commercieel gebruikt worden. Nee, uw harde schijf wordt niet vernietigd en u zal geen gratis MP3-speler winnen… Dit is geen hoax of spam, gewoon een poging tot mobilisatie via het snelste massacommunicatiemiddel van deze tijd

Vragen:

1) Is Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) voor u een probleem?

2) Kent u de ware problematiek van BHV?

3) Vindt u BHV een belangrijk politiek agendapunt?

4) Vindt u het Koningshuis overbodig?

5) Moet het Koningshuis weg?

6) Moet de Koning vervangen worden door een president?

7) Kent u de Vlaamse eisen?

8) Moet Vlaanderen onafhankelijk worden?

9) Zal Vlaanderen beter worden van onafhankelijkheid?

10) Bent u in het buitenland in de eerste plaats een Vlaming?

11) Uw Postcode?


Alvast bedankt voor uw medewerking,

Vriendelijke groeten,
Patrick Fuster


Kopiëren - plakken en reageren maar….

16:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-10-07

Maingain zei reeds in 2004...

In 2004 zei FDF-voorzitter Olivier Maingain al dat de Vlaamse regering en het Vlaams parlement maar beter uit Brussel konden verhuizen en naar Antwerpen trekken, "daar waar het zo tolerante Vlaanderen nog veel werk heeft om het succes van het fascistische Vlaams Blok te counteren", riep hij toen."Het confederale project is onverenigbaar met het discours over de aanwezigheid in Brussel", luidde het toen bij de Brusselse Vlamingenhaters van het FDF.

Maingain reageerde toen op de verklaringen die de voormalige sp.a-voorzitter Steve 'gratis' Stevaert deed in het DHL-dossier.
Hij stelde de geldstromen naar Brussel in vraag indien dat gewest de uitbreiding van het koerierbedrijf tegen zou houden.
Volgens Maingain liet Stevaert nu zijn ware gelaat zien en werd duidelijk dat zijn partij meegaat in de "ultranationalistische stroom in een Vlaanderen dat meer en meer het Vlaams Blok volgt". Straf gesproken voor een Franstalige extremistische fascist van het FDF.
"Vlaanderen zal Brussel niet kunnen chanteren, omdat over de democratie en de Brusselse autonomie niet te marchanderen valt", zei hij verder.

Het FDF waarschuwde in dat verband ook alle Franstaligen die bereid waren in te stemmen met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in ruil voor meer geld voor Brussel. Het FDF wees er tot slot op dat het imago van ons land veel meer werd aangetast door het stijgende succes van het Vlaams Blok dan door het stellen van "legitieme voorwaarden" in het DHL-dossier.


Het imago van ons land zou nog veel erger aangetast worden mocht men in het buitenland evenveel en dan liefst waarheidsgetrouwe informatie ontvangen over het FDF en wat minder leugens over het Vlaams Belang. Een partij dat nu net die Franstalige imperialisten liefst willen zien verdwijnen omdat ze toevallig wel in de eerste plaats een separatistische en geen racistische partij is.
Het was trouwens niet Filip Dewinter die op een kameel door Schaarbeek reed om de allochtonen te schofferen, maar wel de toenmalige racistsiche FDF burgemeester Nols met zijn aparte loketten voor vreemdelingen en Vlamingen.

Laat ons dan maar doen wat Maingain zegt en alles al naar Antwerpen halen.
Desondanks blijft Brussel in Vlaanderen liggen, hoezeer ze het ook aan Wallonië willen annexeren, want dat is hun uiteindelijke doel, bezetten, verfransen, veroveren en annexeren. De grijpgrage Franstaligen hebben nooit genoeg. We mogen deze keer in geen geval toegeven.

23:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

"Formatie mislukt als BHV wordt gesplitst"

Volgens FDF-voorzitter Olivier Maingain zijn de oranje-blauwe formatiegesprekken gedoemd om te mislukken als de Vlamingen eenzijdig hun splitsingsvoorstellen voor Brussel-Halle-Vilvoorde goedkeuren. Geen enkele Franstalige partij zal nog voort willen onderhandelen, zegt Maingain.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zich de hele middag gebogen over de Vlaamse splitsingsvoorstellen van BHV. (Belga) Tot een stemming is het niet gekomen. SP.A en Vlaams Belang drongen er wel op aan en beschuldigden de oranje-blauwe partijen ervan de zaak te willen vertragen, om de formatieonderhandelingen niet te torpederen, waarbij er even harde taal werd gesproken tussen De Crem en Gerolf Annemans.

Commissievoorzitter Pieter De Crem ontkende dat hij die opdracht zou hebben gekregen. "Als men mij iets oplegt, doe ik het omgekeerde", aldus De Crem.< BR >
De Franstalige partijen waren wel vastbesloten om de zaak zoveel mogelijk te rekken. De Franstalige sprekers hielden vanmiddag dan ook erg lange toespraken.

De Franstaligen hebben de Vlamingen ook opnieuw gewaarschuwd (of liever bedreigd) dat een goedkeuring van de splitsingsvoorstellen oranje-blauw fors in gevaar zal brengen. MR-boegbeeld Charles Michel had dat vooraf al gezegd en Maingain herhaalde dat vandaag.

Als de Vlamingen eenzijdig de splitsing goedkeuren, zal Leterme naar de koning moeten gaan om zijn mislukking te melden, zei notoir Vlamingenhater Maingan van het FDF.

Rond 18 uur gingen de commissieleden uiteen. Volgende week woensdag wordt de algemene bespreking voortgezet. BHV nog niet op de formatietafel.

Gisteren werd bekendgemaakt dat de oranje-blauwe formatieonderhandelaars pas helemaal op het einde van de rit over BHV zullen spreken. (Belga) Volgens Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V, foto) is dat geen goed idee. Hij vindt dat het dossier het best zo snel mogelijk weer op de onderhandelingstafel moet worden gelegd.

De behandeling van BHV in het parlement zal geen weken meer duren, zegt Van Rompuy, en dan zullen de Vlaamse partijen de splitsing doordrukken.
Van Rompuy wijst er ook nogmaals op dat er weinig onderhandelingsruimte is wat betreft BHV.

"Men kan daar over praten, maar van Vlaamse kant is het duidelijk dat het niet kan gaan om de uitbreiding van Brussel of nieuwe faciliteiten voor de Franstaligen in de rand en ook niet de ratificatie van het minderhedenverdrag."
Bron: politiek net

22:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Reactie op een omhooggevallen snobje

In een column van de extreem - liberale “denktank” Liberales trekt ene Mathias De Clercq – alles netjes op z’n Belgisch met een hoofdletter, jawel – van leer tegen ‘het nationalisme’. http://www.liberales.be/Hij doet dat op zo’n onbeschofte manier, dat een antwoord hierop niet kan uitblijven. Zijn tekst bulkt van de scheldwoorden: “ gebrul en zwaaiende leeuwenvlaggen, provincialisme, mediocriteit, “slachtofferisme, bruut nationalisme" en dat soort lieflijkheden meer. Ik kan Mathias helpen. Er bestaat een heus webwoordenboek voor synoniemen: www.synoniemen.net. Daar vindt hij zeker zijn gading, want naar de bitterheid van de gal die hij uitspuwt te oordelen, zal hij nog héél veel scheldwoorden nodig hebben om zijn wrok uit te braken.
LEES HIER VERDER

16:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Robert Spencer

Op dinsdag 16 oktober e.k. komt de bekende Amerikaanse en islamkritische auteur en eigenaar van de website http://www.jihadwatch.org/ spreken over "De islamisering van Europa". Dit colloquium zal doorgaan om 19,30 uur in het Elzenveld te Antwerpen.

Laat dit debat niet zonder u voorbijgaan.

16:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Justitie splitsen.

Vorige week kopten alle kranten dat de werking van justitie in gevaar kwam door gebrek aan een federale regering.
Wat blijkt nu?

De waarschuwing van de voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, dat justitie dreigt stil te vallen als gevolg van de politieke impasse is een dikke leugen. Cassatie kreeg geen geld voor een nieuw kamerbreed tapijt om het nakende koninklijke bezoek de volle luister bij te zetten. Als Franstalige magistraten zelfs daar al over beginnen te liegen, dan wordt het hoog tijd om justitie zo snel mogelijk te splitsen.

15:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Daar gaat het verhaal over de 'verzuurden'...

Links is vaker ongelukkig dan rechts

Wie zich politiek rechts oriënteert is vaker gelukkig dan zijn collega aan de andere kant van het politieke spectrum. Onderzoek wijst uit dat mensen met een linkse voorkeur ongelukkiger zijn.

Het onderzoek werd gehouden door Christian Bjørnskov van de Aarhus School of Business in Denemarken.

Er werkten 90.000 mensen uit zeventig landen mee.

Politieke houding

De deelnemers kregen 400 vragen voorgelegd over hun politieke houding, vertrouwen in andere mensen, tevredenheid met het eigen leven, religiositeit en hun houding ten opzichte van corruptie.

'Hoe linkser de ondervraagden bleken te zijn hoe ongelukkiger ze waren, en andersom,' concludeert Bjørnskov.

Eerlijkheid

'Die ontevredenheid heeft vooral te maken met opvattingen over wat eerlijk is,' aldus Bjørnskov in Der Spiegel. 'Veel meer dan met persoonlijke welvaart.'

Links georiënteerde mensen, ook als ze zelf welgesteld zijn, vinden een samenleving met ongelijkheid van welvaart en status zo oneerlijk dat het invloed heeft op hun persoonlijk geluk.

Hard werken

Wie een voorkeur voor rechts heeft, gelooft dat hard werken, talent en aangeleerde vaardigheden lonen. Verschil in welvaart en status is daar een logisch gevolg van en wordt daardoor gezien als eerlijk en rechtvaardig.

Een land als Denemarken heeft relatief kleine verschillen tussen rijk en arm. 'Het verschil in geluk tussen links en rechts is in verhouding ook klein,' aldus de Deense onderzoeker.


Bron: Knack en Elsevier

vandelanotte300
Zeg nu zelf, is dat een gelukkig gezicht?

15:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Slachtoffer frituutoverval komt zaterdag ook

Al eerder schreef ik over de brutale en extreem gewelddadige overval in frituur El Corazon waarbij de dochter van één van onze districtsraadsleden zwaar werd gewond. Ze zegt zelf dat ze, dank zij de snelle reactie van voorbijgangers die de politie hebben verwittigd, nog in leven is.
Hersenschudding, zevenvoudige kaakbeenbreuken, bloeduitstortingen, tanden los, bont en blauw en een hoofdwonde...
De kranten hebben er niets over geschreven. Het mocht niet of ze vonden het de moeite niet waard.

Gisteren heeft het slachtoffer mij opgebeld om te zeggen dat ze absoluut naar ons feestje wil komen op zaterdag 6 oktober. KLIK HIER Dat vind ik bewonderenswaardig en ik zal er voor zorgen dat ze, ook al valt het praten haar zwaar, haar verhaal kan doen voor alle aanwezigen.

De drie 'minderjarige' daders zijn weliswaar gevat, maar hoelang zal het duren vooraleer ze weer onze straten onveilig maken?
De kranten weigeren deze misdaad te publiceren, 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt' natuurlijk. Dergelijke voorvallen zij dagelijkse kost in Antwerpen en dat moet nu eens eindelijk stoppen. Wat de kranten verzwijgen, publiceren wij, Bart Debie, Angeltjes en ik.

00:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

02-10-07

Moslimimmigranten destabiliseren Denemarken

moslimrelschoppersTijdens een demonstratie van sympathisanten van het Ungdomshus (een voormalig krakersbolwerk) werden demonstranten door islamisten opgeroepen om de politie aan te vallen. Toen ze dit weigerden kregen ze klappen. Een cameraploeg van de Deense publieke omroep die dit wilde filmen moest in allerijl vluchten om het vege lijf te redden.

De demonstraties van het Ungdomshus (jongerenhuis en ex-krakersbolwerk in Kopenhagen) donderdagavond eindigden in rellen en geweld, zo gewelddadig dat DR's (Dansk Radio = publieke omroep Denemarken) cameraploeg vertelde dat ze zich nog nooit zo bedreigd hebben gevoeld op andere plaatsen in de wereld zoals Afghanistan, Basra en in de Balkan als op deze avond in Nørrebro.

LEES HIER VERDER

23:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Moskee in Deurne? Nee!

minaret200

In Deurne komt een nieuwe moskee op de Boterlaarbaan ter hoogte van het huisnummer 172.

Een enquête wees uit dat de buurtbewoners daar allerminst gelukkig mee zijn. Men zou trouwens al voor minder ongelukkig zijn, want buurtbewoners in wijken met een moskee in de buurt, getuigen dat dit heel wat overlast met zich meebrengt.
Dan spreken we niet alleen over verkeershinder of dubbel parkeren, maar over het plassen in portalen, spuwen op etalageramen en zwerfvuil op de voetpaden. Dit gebeurt dan minstens vier- tot zes maal per dag.
Vooral slagers die het aandurven geen halalvlees te verkopen, maar integendeel wel koteletjes aanbieden aan de oorspronkelijke (overgebleven) bewoners in de buurt, zijn het slachtoffer. Een slager in Antwerpen-Noord zegt dat hij iedere keer zijn ramen moet afspuiten na elk moskeebezoek.

Daarom organiseren we een protestactie op donderdag 4 oktober om 19,30 uur op de Boterlaarbaan ter hoogte van de nieuwe moskee – huisnummer 172.

Wie solidair wil zijn met de buurtbewoners, en zijn bezorgdheid over de toenemende islamisering in onze steden en gemeenten wil kenbaar maken, roepen we dringend op om mee te protesteren.

16:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gazet van Antwerpen

Je zal het maar meemaken. Je begint de maandagmorgen rustig met een kop koffie en de kranten en wat lees je in de Gazet van Antwerpen?
Peter De Ryck die zich opwerpt als expert van internetverkrachtingen. Hij beweert zowaar dat ‘controleurs hun werk onvoldoende doen’.
Dat kan natuurlijk wel kloppen, anders zouden de controleurs, en dus ook de Gazet van Antwerpen weten wie Peter De Ryck is. Dat bewijst meteen ook weer de ‘nieuwswaarde’ en het ‘waarheidsgehalte’ bij de kranten.
Peter De Ryck, op het internet beter bekend als ‘de forumzot’ (’t ja…ik kan er ook niets aan doen…tik dat maar even in onder google), beweert in de krant dat hij al 15 jaar actief is op internet.
Klopt niet helemaal.
De eerste keer dat Peter De Ryck op het internet zat was een goeie 10 jaar geleden met een forum dat zo racistisch was, dat hij zelfs zijn lidkaart van het Vlaams Belang terug moest inleveren na herhaaldelijke verwittigingen om daarmee te stoppen. Verwittigingen die hij in de wind sloeg. Daarna maakte hij publiciteit voor steeds weer een andere partij om uiteindelijk te zakken tot bij Sp.a nadat hij overal aan de deur werd gezet.

Al die tijd heeft hij niets anders gedaan dan vuilbekken, schelden en laster verkopen ten koste van de andere deelnemers op internet onder steeds weer een andere alias.
Maar wie hem al 10 jaar heeft meegemaakt, haalt hem er overal uit. Om die reden, en geen enkele andere, werd hij uiteraard na korte tijd overal geband en begon hij vuil te spuien in de reacties op diverse blogs. Wat aan de bloggers ook een boel werk levert om nadien alles op te kuisen.
Hij kopieert zeer dikwijls teksten van Blokwatch om ze vervolgens in de reacties te plakken, schrijft hij zelf iets dan zijn het gegarandeerd leugens, laster en scheldwoorden.
Blokwatch, die hem vroeger misbruikte als 'domme kracht' liet hem trouwens ook al ‘links’ liggen. Zelfs daar is hij niet meer welkom. (Hoe diep kan je dan nog zakken?)

Dat hij overal verbannen werd verklaart hij aan de krant als volgt: “Vaak zouden dergelijke feiten echter vermeden kunnen worden als de moderatioren hun job degelijk doen”, zegt Peter De Ryck. “Een goede moderator ziet toe dat internet, chatten en videocontacten geen pedofiele inslag hebben. Hij moet er ook op toezien dat geen adressen of telefoonnummers worden uitgewisseld.” “Ik heb die dingen aangekaart, maar de boemerang is in mijn gezicht terecht gekomen”. “Ik ben verbannen uit een aantal sites en mijn foto en mijn identiteitsgegevens zijn overal via internet verspreid.”

Eigenaardig, want vier jaar geleden schreef, een weliswaar anonieme, forumdeelnemer dat nu net Peter De Ryck, die dit nu aanklaagt zelf de toegang tot het zwembad in Deurne werd ontzegd wegens ontoelaatbare toenaderingen bij…kinderen. Ik weet natuurlijk niet of het al dan niet roddel is, maar toch… Bovendien heeft Peter De Ryck al overal zijn familiale toestand, naam, adres en telefoonnummer bekend gemaakt. en niet enkel via zijn eigen blog, maar ook op diverse fora.

Misschien zouden de controleurs ook beter eens toezien of de naam die de persoon op een chatforum doorgeeft wel klopt. Want Peter De Ryck heeft bijvoorbeeld mijn hotmailadres misbruikt om mij te laten inschrijven op chatsites waarvoor hij nu meer controle eist. Wat hij daar heeft geschreven weet ik niet. Ik ben er niet gaan kijken, maar plots kreeg ik allerlei mails voor eventuele afspraakjes. Natuurlijk heb ik toen klacht ingediend en heb aan de mailers de waarheid verteld.
De GvA zou beter haar 'bronnen' wat beter checken.

13:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-09-07

BHV besprekingen weeral uitgesteld

’t Is weer zover, de besprekingen verliepen niet zoals de Franstaligen, de PS en Cdh, het gehoopt hadden en ze verlieten kort na het begin van de bespreking de vergadering de rest vertrok om 17 uur om te gaan feesten.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken is vanmiddag de bespreking over de Vlaamse wetsvoorstellen om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen vroegtijdig gestopt omdat voorzitter Pieter De Crem de Franstalige partijen ‘de kans wou geven’ om vanavond het Feest van de Franse Gemeenschap te gaan vieren. Ze moesten plots allemaal naar een vernissage en onderbraken daarvoor één van de belangrijkste onderhandelingen. Dus wordt het weeral eens uitgesteld.

De Crem heeft wel een grote mond in de oppositie, maar liet zich nu platwalsen door de arrogante Walen die liever een vernissage bijwonen dan belangrijke onderhandelingen over de splitsing van B-H-V af te ronden.
Misschien weten ze al dat er toch niets zal van komen? Als zij “non” zeggen tegen de splitsing, dan weten ze dat het gewoonlijk niet gebeurt.

Zou het kunnen dat er tsjeventruken op komst zijn? Zou het kunnen dat De Crem zijn woorden zal aanpassen en zich tevreden gaat stellen met ‘latere onderhandelingen’ over B-H-V inplaats van de splitsing nu door te drukken?Bekende Belgen achter petitie (Die zoals u weet meestal geen jota van politiek afweten...)

Vierhonderd bekende Belgen scharen zich achter een petitie voor het behoud van de Belgische solidariteit en tegen de mogelijke splitsing van het land.

Bij de ondertekenaars zijn onder anderen zanger Luc De Vos, acteur Wim Opbrouck, schrijver Hugo Claus (wiens vrouw "leve paars" riep toen de socialisten de verkiezingen in Antwerpen wonnen) en atlete Kim Gevaert.

De petitie is een initatief van de christelijke en socialistische vakbonden en wordt morgen officieel gelanceerd. Ik heb een hekel aan vakbonden die de politiek gaan bepalen omdat het hen toevallig financieel slecht uitkomt.

01:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-09-07

Geen verschil tussen Myanmar (Birma) en Brussel

In Myanmar heeft de overheid de betogende menigte op brutale wijze geslagen en minstens 300 mensen gearresteerd.
Alle nieuwsberichten spreken er schande over. In tegenstelling tot wat er in Brussel gebeurde, geven ook de VRT en VTM berichten over het 'brutale' optreden van de militaire regering die al eerder door het westen werd opgeroepen om over te gaan tot dialoog en niet tot geweld.
Ook daar was de betoging verboden en geldt er een samenscholingsverbod, dat laatste werd zelfs door Brussel opgeheven en toch sloegen ze toe.

Kan mij iemand vertellen waarom het slagen en opsluiten van vreedzame burgers in Myanmar erger is dan in ons land?

17:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Sp.a agressie op de Mortselse jaarmarkt

Tot twee keer toe kwamen linkse herrieschoppers aan het kraampje van VB-jongeren om hen te bedreigen.

“Ze hadden behoorlijk veel gedronken”. Vertelt raadslid Jef De Backer (VB) die op dat moment ook even aan het kraampje stond. “Eerst deden ze gewoon vervelend. Ze maakten duidelijk dat ze van de Sp.a waren en dat wij als Belangers niet deugden. Na een tijdje werd het echt te gortig en vroeg ik hen om er even kalm en rustig over te praten.” Toen kreeg Jef De Backer prompt een vuistslag in het gezicht. Tijdens de aanval werd ook het naburig kraampje beschadigd. De mensen van het Vlaams Belang konden uiteindelijk de vechtersbazen overmeesteren en onder bedwang houden tot de politie hen kwam inrekenen.

Sp.a - ‘betreurt’ - het feit en beweert nu dat het geen leden zijn van de lokale afdeling. Waarschijnlijk betreuren ze enkel dat die twee werden opgepakt en het in de krant kwam…

14:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-09-07

Kippenfestijn

VLAAMS BELANG/VLOTT BORGERHOUT


Beste leden, vrienden en sympathisanten,

Op zaterdag 6 oktober 2007 nodigen wij u graag uit op ons ‘kippenfestijn’ om 18,00 uur in Zaal PAX – Sterlingerstraat 80 – 2140 Borgerhout

Behalve lekker eten krijgt u ook de kans om vragen te stellen aan enkele topfiguren uit de politieke wereld.

Anke Van Dermeersch - Jan Penris en Hugo Coveliers

De moderator voor die avond is Bart Debie en uiteraard kan u ook hem op de rooster leggen.

Kreeg u nog nooit eerder de kans om een vraag te stellen aan Anke - Jan - Bart of Hugo?

Ligt er iets op uw lever of wou u iets vragen of vertellen?

Dan moet u zeker komen.

Dit alles aan 14,00 euro per persoon


Telefoneren om af te spreken kunt u bij één van onderstaande personen:

Janice Laureyssens (voorzitter en districtsraadslid): 0478/33 79 04

Jacqueline DePaepe (ondervoorzitter): 0486/83 87 73

Patrick V.d.Looverbosch (secretaris) (na 20,00 uur) 0498/57 23 44

Walter Wegge (fractieleider): 0485/74 32 99

Of rechtstreeks overschrijven op rekening Vlaams Belang Borgerhout 850-8768152-29 met vermelding ‘kippenfestijn’.


19:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |