28-06-07

Was 'm nu links of rechts. Links natuurlijk...

ussr-socialist-swastika1919-1920cav-red-army-prikaz
USSR Socialistische swatsika


Uit de reacties blijkt hoe weinig sommige mensen de geschiedenis kennen, anders dan wat ze geleerd hebben uit de schoolboekjes. Om een - ongeveer - exact beeld te krijgen over hoe de toestand nu meer dan 65 jaar geleden werkelijk in elkaar zat, moet men alles lezen wat erover te vinden is en blijven zoeken naar nieuwe gegevens.
Ik moet eerlijk toegeven dat dit bijna onmogelijk is, maar soms levert de zoektocht bijzonder interessante gegevens op.

Ik heb bijvoorbeeld nooit goed begrepen hoe men Vlamingen kan blijven stigmatiseren voor het feit dat een duizendtal Oostfronters tegen de communisten gingen vechten.

En waarom velen na de oorlog geëxecuteerd of veroordeeld werden door o.a. de meest gevreesde rechter Smetreyns, die toevallig (?) de neef is van dezelfde rechter Smetreyns, die het Vlaams Blok als ‚racistisch’ liet veroordelen, daar waar de vorige rechters spraken over een ‘politieke afrekening’ en zich vervolgens onbevoegd lieten verklaren. Het hele proces was een 'farce', zoals men ze enkel vindt in communistische landen zoals de vroegere USSR, China of Cuba.


Iedereen weet ondertussen al dat mijn moeder een Britse is. Haar vader, broer en neef hebben hier tegen de nazi’s gevochten. En ik herinner mij dat mijn moeder ooit vertelde dat er in Engeland spotprenten rondgingen van Belgische socialisten, o.a. Spaak, op hun knieën voor de Duitsers.
Pas veel later ben ik beginnen zoeken naar andere informatie. Via een vriend kwam ik in contact met de Australische professor John J. Ray die schreef ‘Hitler was a Leftist’ en nu nog meer informatie heeft gevonden om zijn bewering te staven. KLIK HIER

In dit artikel toont professor Ray aan dat Hitler een marxist was. Het boekje van Marx was voor Hitler, wat de koran is voor een moslim.
Marx die de wereld wou emanciperen (bevrijden) van het ‘judentum’. Zelfs de swastika was een socialistisch symbool lang vooraleer er over Hitler gesproken werd.
Dus...zelfs Hitlers symbolen waren socialistisch zoals de foto laat zien.

Hendrik De Man, een linkse marxist, huisvriend van koningin Elisabeth en groot bewonderaar van Hitler weet er alles van.

Jammer genoeg mochten de documenten, die men 50 jaar na WOII zou publiek maken, nog steeds niet bekend gemaakt worden.

Ook de Oostenrijkse joodse intellectueel Ludwig von Mises schreef in 1944: “De nazi’s hebben van de Bolsjewieken niet alleen de tactieken overgenomen om de macht te grijpen. Zij hebben nog veel meer gekopieerd. Zij hebben uit Rusland het éénpartijsysteem geïmporteerd en de bevoorrechte rol van de partij en haar leden in het openbare leven: de almachtige positie van de geheime politie, de oprichting van gelijkgezinde partijen in het buitenland [...] het gevangenzetten en executeren van politieke tegenstanders, concentratiekampen, het straffen van de familie van bannelingen, de propagandamethoden. Ze hebben van de Marxisten zelfs absurditeiten overgenomen zoals de aanspreking “partijkameraad” – “Parteigenosse”, afgeleid van het marxistische “kameraad” – “genosse” en het gebruik van militaire terminologie voor alle onderdelen van het burgerlijke en het economische leven.

En ook Jean-Francois Revel heeft erop gewezen dat de nazi’s zich voor hun concentratiekampsysteem hadden gebaseerd op de strafkampen zoals die in de jaren ’20 en ’30 in de Sovjetunie functioneerden. Duitse afgezanten waren naar de USSR afgereisd om het systeem in detail te bestuderen.

Bij ons hebben voorstanders van de monarchie en een unitair België de gewoonte zeer selectief te lezen en voor het overige hun kop in het zand te steken. Wat niet weet, niet deert.
Uit de reacties op deze blog blijkt ook dat sommigen in het Vlaams belang een zondebok hebben gevonden waar ze al hun frustraties kunnen op botvieren. Dan hoeven zij zich verder geen vragen meer te stellen. Belangers zijn de mestkevers, de nazi's en de racisten, want de 'goeden' hebben het gezegd.
Dat vooral links en de monarchie collaboreerden willen ze niet geweten hebben. Als ik heel eerlijk moet zijn moet ik toegeven dat het bij rechts ook niet altijd geaccepteerd wordt, maar dan enkel bij tachtigjarigen. Bij links zijn het jammer genoeg mensen op alle leeftijden en uit diverse sociale klassen.

Leopold III wist reeds tijdens de oorlog wat er in de naziekampen gebeurde, maar lag daar niet van wakker.

Men was in Laken, in tegenstelling tot de misleide (en bedrogen) flaminganten die naar het Oostfront trokken om tegen het oprukkende communisme te vechten, uitstekend op de hoogte omdat de Duitse dokter Karl Gebhardt een huisvriend was van zowel koningin-moeder Elisabeth als van Leopold III.

Gebhardt was niet alleen een SS-generaal, maar ook (sinds midden jaren dertig) de lijfarts van de Belgische koninklijke familie. Hij werd na de oorlog opgehangen omdat hij medische experimenten had uitgevoerd op gevangenen.

Leopold was van die gruwelijke praktijken op de hoogte want Gebhardt had hem erover verteld. We weten dit dankzij Lord Keyes. In zijn boek "Outrageous Fortune" (1984), ironisch genoeg bedoeld als een boek tot zuivering van Leopolds gedrag tijdens de oorlog, vertelt Keyes (eveneens een huisvriend van de Coburgs) een anekdote die Leopold hem na de oorlog zelf had toevertrouwd.

LEES HIER VERDER

Wanneer ik ooit wat tijd heb, zal ik de tekst van professor Ray vertalen. Andere informatie over het collaboreren van links kunt u vinden in boeken zoals: Huizinga, Paul-Henri Spaak - De l'émeute à l'OTAN, Ed. Paul Legrain, Brussel, 1988

Zowel in WOI als in WOII zijn het de socialisten die het felst hebben gecollaboreerd.
Laten we eens de correspondentie van Camille Huysmans met Lenin bekijken. Al in 1914 roep Camille, toen secretaris van de IIde Internationale de arbeiders op om het leger te boycotten.
In 1918 zal een socialistische vakbondssleider, Volckaert, in Brussel een arbeidersopstand ontketenen en zich verenigen met de muitende Duitse troepen, die plunderend en verkrachtend door het land trekken.
Tijdens WOI heeft Emiel Van de Velde, voorzitter van de socialistische partij persoonlijk verhinderd dat de Vlaamse soldaten recht werd gedaan in hun volkomen wettelijke eis voor gelijkberechtiging (toepassing van de wet van 1913)...

Eenmaal dat de oorlog voorbij was werden Spaak en Van Acker, de twee oude sympathisanten van het fascisme, eersterangs figuren in het 'nieuwe' democratische België.
Uit vrees voor de ontwikkeling van een revolutionaire beweging, verklaarde eerste-minister Van Acker op 19 mei 1945: "Agitatoren die onze democratische instellingen willen vernietigen voeren in het hele land propaganda om de economische herneming te stoppen. De Belgische regering heeft beslist dat drie dagen lang iedere staking verboden is.
Vanaf morgen zullen alle provocateurs en alle agenten van de vijfde colonne aangehouden worden."
(Recueil de Documents établi par le secrétariat du Roi 1936-1949)

Er is nog veel meer, maar ik ben bang dat het dan eerder een boek wordt....


17:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zeven Walen - zeven Vlamingen

large_307558 (Small)

Toch raar dat men zeven Waalse ministers en zeven Vlaamse ministers gaat benoemen.
Vlaanderen heeft 4.571.505 stemgerechtigde kiezers, wat overeenkomst met 61% van de bevolking. Brussel heeft er 562.914 of 7,5% en Wallonië heeft er maar 2.352.611 of 31,5%

En toch krijgen ze evenveel te vertellen in Vlaanderen als in Wallonië.

Behalve in Ruanda heb ik nog nooit ergens een land gekend waar een minderheid baas kan blijven spelen over een meerderheid.

De zetelverdeling is al even absurd. Partijen met minder stemmen, hebben meer zetels dan partijen met een grote meerderheid aan stemmen.

Ondertussen speelt Didier Reynders een rol waar hij zich blijkbaar goed in voelt, want behalve veel voor de camera verschijnen en onderhandelen met God en klein Piereke, schiet hij niet op. Dus heeft Leterme zelf het heft in handen genomen en zijn ontslag gegeven in het Vlaams parlement, waar dan iemand zijn opvolger wordt die begonnen is met 0,00 stemmen en er bij de laatste verkiezingen nog geen 45000 haalde. De koning breekt zijn dijbeen en alles ligt weer plat voor enkele dagen.
Over een bananenmonarchie gesproken... en de simplistische kiezer blijft dat allemaal maar slikken.

12:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-06-07

Uit betrouwbare bron...

patrickghysvanasch


Vandaag heb ik uit, zoals men het noemt, ‘betrouwbare bron’ (en buiten de partij) vernomen dat Patrick Ghys, eigenaar van de taverne De Vleghel uit Mortsel, die verkozen werd op de lijst van het Vlaams Belang en onlangs overliep naar LDD, al sedert 9 oktober vorig jaar onderhandelde met de lokale partij ‘Mortsel Anders’.

Hij was toen van plan om net na de verkiezingen over te lopen en te proberen om via ‘Mortsel Anders’, de burgemeestersjerp te bemachtigen.

Hij was ervan overtuigd dat hij, als bekende figuur in Mortsel de absolute meerderheid zou halen, maar besefte dat de burgemeesterstoel voor hem ontoegankelijk bleef wanneer hij als mandataris voor het Vlaams Belang zou zetelen. Dus moest hij daar iets op vinden.

Hij bleef weken onderhandelen, waarbij hij aan ‘Mortsel Anders’ beloofde hen aan de nodige zetels te helpen voor een coalitie als hij burgermeester of toch tenminste schepen zou kunnen worden. Maar uiteindelijk weigerde ‘Mortsel Anders’ een coalitie te vormen om anderen aan een burgemeester - of schepenzetel te helpen en de onderhandelingen sprongen af.

Blijkbaar heeft hij het nog bij andere partijen geprobeerd. Herinnert u zich de rel rond de foto, waarbij Ghys beweerde dat er een toenadering was tussen het Vlaams Belang en de VLD en hoe hij er toen ook op zinspeelde dat er al voorakkoorden waren tussen de beide partijen?

Maar ook daar heeft hij geen geluk gehad.

Patrick Guys bleef dan maar gaan voor Vlaams Belang gemeenteraadslid en werd verkozen, maar in feite wou hij veel meer macht en vond hij een zetel in de oppositie te min voor zichzelf.
Tot Lijst Dedecker goed uit de verkiezingen kwam dit jaar. Toen zag hij een nieuwe opportuniteit en ging daar meteen aanpappen.
Zij kregen blijkbaar “An offer you can’t refuse", en hij liep meteen over. En nu maar afwachten wat hij daarvoor binnen twee jaar in de plaats krijgt.

15:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Nog een ‘vergetelheid’ in onze wettekst?

De in België voor moord veroordeelde Nederlandse Els L. kan voorlopig op vrije voeten blijven in Nederland. Doordat België en Nederland onderlinge uitleveringsverdragen niet hebben geratificeerd, kan de 45-jarige vrouw niet worden aangehouden. Dit meldde Het Laatste Nieuws vorige dinsdag.

Ondanks haar veroordeling tot 25 jaar gevangenisstraf voor de moord op haar echtgenoot kan de Nederlandse noch de Belgische justitie iets uitrichten. De Nederlandse inwoonster van België vluchtte voordat haar gevangenisstraf inging naar Nederland, waar de Belgische autoriteiten haar niet mogen arresteren.

De Nederlandse politie kan de vrouw niet oppakken om haar uit te leveren of in eigen land de straf te laten uitzitten, omdat de Belgische regering de verdragen hiertoe nooit heeft geratificeerd.


14:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Als het goed is, zeggen we het ook...

Eindelijk werd in ons land eens een goede wet gestemd, of eerder een Napoleontische wet uit 1804 aangepast. Je vraagt je af waarom het niet eerder kon, maar beter laat dan nooit natuurlijk. Het is in ieder geval beter dan te eisen dat ‘e-mama’ wordt opgenomen in de dikke Van Dale.

Wanneer er vroeger iemand spoorloos verdween of als vermist werd opgegeven, kon men zonder het vinden van een lijk, dertig jaar lang niet overgaan tot het afsluiten van het erfenisdossier. Daar komt nu een einde aan. Na een verdwijning van vijf jaar wordt de administratie een stuk gemakkelijker.

Enkele nabestaanden getuigen vandaag in de kranten over de bizarre en uiterst pijnlijke gevolgen van deze eeuwenoude wet.
Iemand vertelde dat zijn broer plots met auto verdween toen hij op weg was naar hem in Spanje. Er werd nooit meer iets van hem gehoord of teruggevonden. Maar elk jaar kregen de nabestaanden nog een boel rekeningen binnen, met onder meer de jaarlijkse autotaks voor zijn eveneens verdwenen auto. Ook andere facturen, briefwisseling, rappels e.d. bleven binnen komen tot en met deurwaarders.

Een ander voorbeeld waren de nabestaanden van de niet gevonden slachtoffers bij de mijnramp in Marcinelle. De bankrekeningen werden geblokkeerd en om procedures te voeren hadden de nabestaanden geen geld om de dure advocaten te betalen.

Zelfs voor vermiste kinderen kan deze wetswijziging onaangename gevolgen voor de nabestaanden vermijden, want tot nu toe konden de vermisten eventueel jaren later oproepingsbrieven voor de verkiezingen krijgen.

Wanneer de ‘wet-Borginon’ een einde kan maken aan deze absurde toestanden dan is dat zeer positief. Als het goed is, zeggen we het ook.

Heel wat wetteksten uit de tijd van Napoleon gelden nog tot op de dag van vandaag. Deze wet was vooral bedoeld voor de nabestaanden van de soldaten van Napoleon, die soms gevangen zaten, of ergens verloren waren gelopen en pas na een lange periode weer de weg terug naar huis vonden.

13:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Polen laat zich niet dicteren door het 'oude Europa'.

top_462571

Dat de Polen geen doetjes zijn en hun huid duur verkopen is ondertussen wel al duidelijk.
Velen vinden dat ze zich onsympathiek maken bij hun Europese partners, maar omdat ik altijd al een speciaal plekje voor rebellen in mijn hart heb gehad, vind ik dat ze het niet zo slecht doen.

Ze zijn het niet eens met de Europese grondwet en zeggen dat dan ook.
Het is natuurlijk een slag in het gezicht van al diegenen die geloven dat er in een eengemaakt groot Europa, geen conflicten meer zullen bestaan tussen alle aangsloten landen. Dat is gewoon een utopie. Conflicten en meningsverschillen zullen er altijd zijn tussen volkeren uit verschillende landen met uiteenlopende culturen en overtuigingen.

Deze week pakte een Pools tijdschrift uit met een fotomontage van de Duitse bondskanselier Merkel, met aan haar ene borst de Poolse president Lech Kaczyinski en zijn tweelingbroer Jaroslaw, Pools premier. 'Stiefmoeder van Europa', staat op de cover, een duidelijke verwijzing naar de twisten tussen Polen en Duitsland tijdens de EU-top van vorige week in Brussel.
Polen had niet genoeg inwoners om veel in de EU-pap te kunnen brokken, wat hen dan deed opmerken dat Polen veel groter zou zijn geweest als nazi-Duitsland er tijdens de Tweede Wereldoorlog niet zo had huisgehouden.

Ze hebben gelijk dat ze zich niet zomaar gewonnen geven. Het is niet omdat ze er nog maar pas bij zijn, dat ze het ‚oude Europa’ die doet alsof ze baas zijn over alle nieuwkomers, moeten volgen wanneer ze het grondig oneens zijn.
Polen wil de christelijke identiteit terugvinden in de EU-grondwet. Duitsland en andere landen, zoals het onze, willen dat niet met het oog op de toetreding van Turkije tot de EU.
Het is dus niet moeilijk om dan meer sympathie te hebben voor Polen die de dictatuur van de Europese grondwet afwijzen dan voor Duitsland.
(Maar dat had ik daarvoor ook al)

Er waren ook nog andere knelpunten, zoals mededinging, de prioriteit van het gemeenschapsrecht en de titel die de zogenaamde minister van Buitenlandse Zaken mag dragen, het Charter, de rol van de nationale parlementen en de stemmenweging. Het is nu dus wachten tot Duitsland een nieuw compromisvoorstel op tafel komt leggen.

00:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-06-07

Onckelinx boycot het frauderapport van de federale gerechtelijke politie

Zoals verwacht zal de PS nog een beetje boycotten vooraleer van het toneel te verdwijnen.
Onckelinx heeft nu verhindert dat de federale gerechtelijke politie volgende week haar jaarverslag over de corruptie-en fraudebestrijding voorstelt op de persconferentie, zoals dat elk jaar gebeurt, schrijft De Tijd.

De PS-minister van onrechtvaardigheid wil hierdoor verhinderen dat de MR zou pronken met het jaarverslag dat aantoont dat de (fiscale) fraudebestrijding in 2006 een topjaar kende. "We verzetten ons inderdaad tegen een politieke recuperatie nu de regering in lopende zaken zit", bevestigt de woordvoerster van Onkelinx.

Het komt haar vooral slecht uit dat het jaarrapport ook de spreekt over de corruptiedienst die de PS-affaires in Charleroi onderzoekt.

15:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Jean-Pierre Van Rossem over Freya V.D.Bossche

Van Rossem over Freya'ke. Geen wonder dat ze niet wist wat de vierkantwortel van 25 was.
Ze was er letterlijk en figuurlijk niet bij tijdens de les. Wel Frea'ke, da's nog altijd 5!!!

KLIK HIER - Jean-Pierre van Rossem over Freya - Aflevering 5


ZEER INTERESSANTE REACTIE:
Freya en European University
--------------------------------

In Antwerpen in de Jacob Jordaanstraat was ooit European University gevestigd.
Een private school en universiteit, die bezocht werd vooral door elitaire buitenlandse cursisten.

De school werd opgericht door Xavier Nieberding. (Ja hoor, ooit schoonvader van Veronique DE COCK). Je kon er een oa diploma Bachelor of Master in Business Administration halen. Het diploma was in België niet erkend, maar de vele cursisten trokken zich hiervan niets aan daar de Universtiteit in het buitenland een zeer goede reputatie genoot. Zelfs Gaston Geens schreef ooit aanbevelingsbrieven over de Universiteit.

Het inschrijvingsgeld voor een opleiding MBA bedroeg zo’n 250.000 Bfr (10.000 €), niet echt democratisch maar een peulschil vergeleken met de 25.000 € die je betaalde in Fontainebleau voor dezelfde opleiding.

Bepaalde diplomafabriekjes in het Gentse (Vlerick en Co) zagen met lede ogen aan hoe Nieberding zijn imperium verder uitbouwde. En begin de jaren 90 raakte ook vader VDB geïnteresseerd in de European University en met zijn gekende arrogantie poogde hij zijn dochter in te schrijven aan de Universiteit.

Hij werd echter vriendelijk de deur gewezen. Zijn dochter slaagde naar verluid nooit in het GMAT (Graduate Management Admission Test) toegangsexamen.

Dit was voor vader VDB voldoende om een ware hetze te beginnen tegen European University. Ergens in één of ander stofferig wetboek werd een tekst gevonden die de naam “Universiteit” voorbehield aan de in Belgie erkende universiteiten. European University moest zijn naam wijzigen. En alsof dat nog niet genoeg was werden de wildste verhalen gelanceerd rond European University. Een tijdlang was European niet uit het nieuws en de bevriende (lees rode) pers kapte er lustig op los.

Een dorpsnar bij de naam van Serge LENGLEZ, een zogezegd oud cursist van European, werd erbij gehaald om de verhalen kracht bij te zetten. Dezelfde LENGLEZ zou later in de cel belanden wegens diverse misdrijven waaronder schriftvervalsing, bedrog, afpersing enz.

Maar de hetze nam niet af. Vader VDB wist het zelfs zo ver te krijgen dat het parlement zich ermee ging bemoeien. Moe getergd gaf de heer Nieberding er de brui aan en verliet België.

Hij bouwde in het buitenland zijn toonaangevend management instituut verder uit. Oordeel zelf op http://www.euruni.edu. Dit had Belgisch kunnen zijn.

Dit bevestigt nog maar eens hoe verbeten de familie VDB kan te keer gaan als ze haar zin niet krijgt.

Rolovee
rolovee@gmail.com 25-06-2007, 19:25:44
Rector

13:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-06-07

Wanneer de vos de passie preekt...

Een aan te bevelen artikel geschreven door Luc van Balberghe.
Al meer dan 30 jaar journalist voor kranten, tijdschriften envakbladen. Directeur van Ready Press Agency bvba en uitgever van ANAchterhetNieuws, onafhankelijk maandelijks magazine over media.Oud-voorzitter van de Vlaamse Journalistenvereniging.

Terwijl in dit werelddeel zogenaamd de conjunctuur stijgt en de economie ‘aantrekt’, daalt desondanks toch dagelijks onze koopkracht …

Terwijl de bevolking na eeuwen tot een soort ‘continentale vrede’ kwam door het langzaam ontwikkelen van gemeenschappelijke samenlevingsnormen, worden die op enkele decennia tijd onderuit gehaald door niets ontziende barbaren en hedendaagse vikings die onze verworvenheden plat branden en zich voeden met de buit uit onze graanschuren…

WEBSITE LUC VAN BALBERGHE - LEES HIER VERDER

16:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gedwongen inburgeren succes in Nederland

AMSTERDAM - Het gedwongen inburgeren van 155 allochtone vrouwen met een uitkering heeft in De Baarsjes tot onverwacht succes geleid: betaald werk voor drie van hen en het stoppen van negen uitkeringen.

Dit staat in een vandaag aan PvdA-Kamerleden overhandigd eindrapport. Het project, Bouwen aan Burgerschap, geldt als omstreden vanwege het verplichte karakter. Wie niet meedoet, krijgt geen uitkering meer.

Bij twee cursisten werd de echtgenoot aan een baan geholpen en van twee echtgenoten werd de uitkering gestopt wegens werkweigering. Bij twee andere mannen werd de uitkering wegens fraude stopgezet. Nog eens 28 vrouwen zijn gesubsidieerd werk gaan doen. Twee kandidaten volgen een opleiding.

De grootste groep, 106 vrouwen, zijn uit hun isolement gekomen, wat de opzet van het project was. Slechts vijftien deelnemers haakten af, of behaalden onvoldoende resultaten. Bij drie van hen werd de uitkering gestopt.

Cursisten, met uiteenlopende problemen werden geholpen met scholing, kinderopvang, opvoeding, huisvesting en het omgaan met huiselijk geweld. Ze leerden fietsen, dansen en yoga. Ook waren er computer- en taallessen. Ten slotte waren er opvoedcursussen en is geëxperimenteerd met vrijwilligerswerk.

Doel van het project is dat de vrouwen een sociaal netwerk opbouwen. Door de dwang krijgt de gemeente tevens toegang tot de families en allochtonengroepen die zich verborgen hielden. In het verslag van het project staat dat negentig procent van de vrouwen aangaf dat zij zeker niet hadden meegedaan als er geen sprake was geweest van dwang.

Voordat uitkeringen werden gestopt, zijn tientallen gesprekken gevoerd om kandidaten tot deelname 'te verleiden'. Aanvankelijk werd op geen enkele besparing op uitkeringen gerekend of het aan het werk helpen van vrouwen gerekend.


TON DAMEN © Het Parool, 21-06-2007,

15:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Overlopers.

Patrick Ghys, uitbater van de Vlegel in Mortsel en zijn deerne Judy Theus werden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen verkozen voor het Vlaams Belang, maar liepen nu over naar LDD.
Overlopers, die uit opportunisme naar Lijst Dedecker trekken, gebruiken allemaal hetzelfde cliché.
Zij horen plots allemaal tot de groep verruimers die het niet eens zijn met het vreemdelingenstandpunt van het Vlaams Belang.
Eigenaardig toch, niet? Zeker omdat het vreemdelingenstandpunt heel wat soepeler is dan vroeger. Wie zich aanpast is welkom! Criminelen, mensen die onze waarden en normen niet aanvaarden en godsdienstige fundamentalisten niet. Het is dus vrij simpel! Niet wij moeten ons aanpassen aan de nieuwkomers maar de nieuwkomers moeten zich aanpassen aan ons. Dat lukt toch wel vrij aardig bij Chinezen, Grieken, Thais e.a. dus waarom zou nu uitgerekend één groep dat niet kunnen.

Waarom trokken de overlopers hun mond niet open toen ze nog Vlaams Belangers waren?
En laat ze nu niet afkomen dat het niet mocht bij het Vlaams Belang. Ik trek al jaren mijn mond open en schrijf wat ik denk, ook wanneer het niet bevalt.
Een partij als het Vlaams Belang, die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel voert zal daar heus niet over struikelen.

Bovendien? Waren ze het niet eens met het partijprogramma toen ze verkozen werden voor het Vlaams Belang en door Vlaams Belangers?

Nu Dedecker het goed deed bij de verkiezingen voor Kamer en Senaat zagen ze blijkbaar ineens het licht!

En wie zijn dan plots hun vijanden?
De VLD - PS – Sp.a/Spirit of Groen!??
Nee hoor...om politiek correct en aanvaardbaar te worden in de ogen van diegenen waar ze vroeger zo tegen waren, moet je op het Vlaams Belang kappen. Anders mag je niet meespelen met de grote jongens.
Ik vraag mij trouwens af of zij ons ‚vreemdelingenstandpunt’ kennen en of ze het ooit gelezen hebben. Ik heb Patrick Ghys, noch zijn dienster ooit ergens anders gezien dan in zijn taverne. Hij heeft nooit één voordracht gehoord, nooit één evenement meegemaakt, maar gaat zich nu een oordeel vormen voortgaande op wat de ‚anderen’ over ons zeggen.
Zielig! Waarom niet toegeven dat ze denken dat het gras aan de overkant groener is? Zou dat niet een pak eerlijker zijn?

14:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-06-07

Heeft Leterme evenveel lef als Sarkozy?

sarkozy(1)

Sarkozy belooft "veel lef"
20/06/2007 16:11


De Franse president Nicolas Sarkozy heeft woensdag beloofd "lef" te tonen om een ander beleid te voeren, dat volgens hem nodig is om het land weer "op het juiste spoor" te zetten.

"Al wat ik beloofde te veranderen, zal ik veranderen. Al wat ik beloofde te hervormen, zal ik hervormen", zo zei Sarkozy aan de parlementsleden van zijn UMP, die samengekomen waren in het presidentieel paleis.

"Ik wil een ander beleid voeren om een antwoord te geven op de uitdaging van de globalisering", luidde het drie dagen na de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, waarbij de UMP ondanks licht verlies een absolute meerderheid behaalde.

Net voor de toespraak van de president had de regering een eerste economisch wetsvoorstel goedgekeurd, bedoeld om het land een "fiscale schok" te geven en de economische groei te stimuleren.


(Belga)

18:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De volgende regering.

"Le vrai problème est l'a priori exprimé par l'informateur en faveur d'une coalition bleue-orange. M. Reynders s'est écarté de sa mission. Un informateur doit donner des indications au Roi pour la future coalition. Or, il a choisi dès le début pour un gouvernement antisocial bleue-orange »

De hele strijd gaat er nu om wie er zal mogen deelnemen aan een regeringscoalitie en wie niet. Di Rupo vindt dat Reynders is afgeweken van zijn opdracht als informateur.
Hij mocht volgens Di Rupo enkel bij de koning aanwijzingen geven over een eventuele toekomstige coalitie, maar hij heeft gekozen voor het begin van een anti-sociale oranje-blauwe regering, zegt hij.
Natuurlijk is Di Rupo woedend omdat hij er zelf niet bij zal zijn. Hij begrijpt nog steeds niet dat het zijn eigen schuld is voor zijn verlies in Wallonië en de lakse onderdanige houding van de Vlaamse paarse lakeien in Vlaanderen die ervoor gezorgd hebben dat deze keer de kiezers in beide landsdelen anders gestemd hebben.
Of het beter zal gaan met Reynders durf ik anders ook wel te betwijfelen.
Maar als er nu niets gaat veranderen, ziet het er heel slecht uit voor de Vlaamse politieke partijen die nu een regering gaan vormen.

Want het begint al…de broodnodige staatshervormingen werden ondertussen al uitgesteld tot 2009. En Bart De Wever kan daarmee leven, zegt hij!! Hij zei “We wachten al 175 jaar, een paar jaar kunnen er nog wel bij”. Dat is het verschil tussen de oude nationalisten, en de nieuwe nationalisten. De nieuwe nationalisten – waaronder ik ook mijzelf reken – willen niet langer wachten, wij hebben die gelatenheid niet, wij willen dat het nu gebeurt!!
Jean-Marie Dedecker (blijkbaar ook een nieuwe nationalist) is onder twee voorwaarden bereid om mee te werken aan een staatshervorming: ze moet onmiddellijk gebeuren en ze dient verregaand te zijn. Dat verklaarde hij voor de camera’s na afloop van zijn onderhoud met informateur Didier Reynders.

Een tweederde meerderheid vinden aan Vlaamse zijde zal zeer moeilijk zijn wanneer vertegenwoordigers van de tweede grootste Vlaamse partij uitgesloten blijven.

Het verstandigste zou zijn dat Leterme tot in 2009 verder Vlaams minister president blijft en Reynders het maar even laat oplossen, met alle Vlaamse partijen in de oppositie zal er vanzelf wel een staatshervorming komen…en wie weet, zijn Vlaanderen en Wallonië dan wel sneller gescheiden dat Onckelinks van haar eerste man, de Algerijnse drugsmokkelaar Abbès Guenned.
BR>

16:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-06-07

Leve Stalin!

Soms ben ik echt wel bang van links. Wanneer je hoort en leest wat ze denken en zeggen en willen doen, kan je als rechtse maar beter uitkijken.
Die lui zijn gewoon moordzuchtig en extreem gewelddadig.

Churchill had gelijk toen hij zei, ' wanneer het nazisme terugkomt, zal het onder het mom zijn van de zogenaamde goeddoeners en wereldverbeteraars’.

Tijdens een interview met Kamagurka werd het duidelijk dat hij geen jota snapt van politiek maar dat weerhield hem niet zijn mening vorig weekend over twee bladzijden in het Nieuwsblad te brengen.Zelf heeft hij niet gestemd, hij zat net in het vliegtuig en ‚vergat’ per volmacht te stemmen.
Misschien maar goed ook. Want wanneer je verder leest gaan je haren rechtop staan van verbijstering. Hij gelooft dat wij geregeerd worden door de president van de Verenigde Staten. Maar dat is nog niets.
Hij vindt dat een socialist iemand moet zijn met een dikke moustache, wenkbrauwen en dito buik. Dat zou je nog grappig kunnen noemen, maar dan zegt hij dat hij hier mannen wil die op de barricades staan zoals Lenin en Stalin.

Begrijpt iemand dat?
Toen Lenin aan de macht was oefende hij een harde terreur uit tegen de opstandige boeren en stakende arbeiders, maar ook tegen zijn politieke tegenstanders.

En Stalin, de Sovjet Hitler die, nadat hij de macht greep, de bolsjewiek, Sergej Kirov liet vermoorden dat het begin inluidde van de ‚Grote zuivering’ waarbij miljoenen en miljoenen mensen in een meedogenloze heksenjacht het leven lieten.
Dat is zijn held.
Net als bij die van de PvdA, die nog steeds durven spreken over ‚vadertje Stalin’.

Van gewone burgers tot een groot deel van de legerleiding, staatshoofden, premiers en partijleiders van deelrepublieken, tegenstanders, intellectuelen, kunstenaars, trotskisten en dan vooral ook rechtsen en oppositieleiders werden allemaal uit de weg geruimd door Stalin.
Zij werden allemaal slachtoffers van Stalin’s zuiveringen. Zij werden terechtgesteld of verdwenen in de goelags. Het aantal slachtoffers van de machtigste en meest moorddadige dictator aller tijden benaderen de 30 miljoen.
Het enige wat hij goed heeft gedaan is het onstuitbare Duise leger verslagen in Stalingrad. (Waarover overigens een goed boek geschreven werd met de titel ‚Bedrogen bedriegers – Stalin versus Hitler’) geschreven door Marius Broeckmeyer.

Geen wonder dat iemand zoals Kamagurka dan in het interview zegt dat hij zich zou bewapenen wanneer het Vlaams Belang aan de macht zou komen. Hij is dan nog zo stom om niet te beseffen dat ook zij op een democratische manier verkozen werden, en ook zij verplicht zouden zijn om in een regering met coalitiepartners te stappen bij eventuele deelname.
Maar nee, dat snapt hij niet, hij zou zijn kelder volstoppen met uzi’s en handgranaten.
Hij zou zich bewapenen, zegt hij. De wijn in zijn kelder zou moeten wijken voor wapens om ons af te knallen. Want de dingen die het Vlaams Belang zegt, zijn fout, zegt hij. Een andere mening, foei, ...afknallen maar, want het Vlaams Belang zou anders een muur rond België zetten denkt hij. Het ergste is, dat hij zelf al die onzin gelooft.
Leve Stalin!!!

Zijn dergelijke kortzichtige mensen nog te redden? Over Dedecker liet hij zich veel milder uit. Want Dedecker heeft wel een mening, zei hij. Dat die mening van Dedecker voor 80% uit ons programma gehaald werd weet hij natuurlijk ook niet. Nee, Dedecker denkt internationaal en daarom is hij geen racist.... wauw, ik heb Dedecker al verschillende keren bezig gehoord in besloten kring en over de islam zegt hij net hetzelfde als wij, het enige wat Dedecker anders heeft dan wij is zijn rabiate jodenhaat. Maar...links heeft dat ook, dus dat is geen punt en zeker geen racisme.
Enkel kritiek op de islam is verwerpelijk en racistisch en anders niets!!

02:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-06-07

Flitspalen in België..sorry...in Vlaanderen!

flitspalen (Small)Citaten uit een interview in Humo van enkele jaren geleden met Elio Di Rupo over de akkoorden tijdens de vorige regeringsonderhandelingen in 1999. Wallonië kreeg toen zowat alles wat zij vroegen (ook autonomie inzake wapenverkoop) en Vlaanderen kreeg daarvoor de flitspalen in de plaats.

Humo: Wat hebt u niet gehaald?
Di Rupo: “Heel veel, maar ik ga u niet vertellen wat.
Niet dat ik dat erg vind, hoor, ik besef dat het niet anders kan zolang de PS niet de absolute meerderheid in heel het land heeft.”

Humo: Op welke verwezenlijking bent u het meest trots?
Di Rupo: “Op die vraag ga ik ook niet antwoorden. Ik kijk alleen naar het geheel en daar ben ik blij mee.”

Humo: Mogen we raden? Misschien bent u wel het meest trots dat Marc Verwilghen moet opkrassen op Justitie ten voordele van PS’ster Laurette Onkelinx.
Di Rupo: “’t Ging me niet om de persoon van Marc Verwilghen, wel om de manier waarop hij Justitie runde. De PS wilde per se dat departement, omdat veiligheid van de mensen ons na aan het hart ligt. Dat is voor ons een dagelijkse bekommernis – we hebben in Wallonië 110 PS-burgemeesters. We willen dat er uiteindelijk echte oplossingen komen, en Justitie was duidelijk de zwakste schakel in de ketting preventie-politie-justitie die de veiligheid moet verzekeren.
(…) met Mevrouw Onkelinx moet het verschil binnen het jaar te merken zijn.”

En iets verder:

Humo: Bent u er ook trots op dat u Sociale Zaken weggehaald hebt van Frank Vandenbroucke, die verkondigd had nog vier jaar nodig te hebben om zijn werk af te maken?
Di Rupo: “Ik sta aan het hoofd van de partij – die samen met de VLD – de meeste parlementszetels heeft. Dan is het toch normaal dat ik enige eisen op tafel leg, zeker als ik de VLD het premierschap gun? En Sociale Zaken was nu één van onze prioriteiten, naast Justitie.Meneer Vandenbroucke was een uitstekend minister. Meneer Delmotte zal in zijn voetsporen treden, zij het met wel iets andere gevoeligheid.” (…)

Humo: Is hij van plan op te treden tegen de misbruiken in de gezondheidszorg, die volgens Karel De Gucht met name in Wallonië welig tieren?
Di Rupo: “Er mag geen enkele twijfel bestaan over onze bedoelingen: misbruiken en ongerechtvaardigde uitgaven – waar dan ook – moeten bestreden worden.Maar ik heb de indruk dat men die misbruiken wil aanwenden als excuus om de gezondheidszorg naar de gewesten over te hevelen.
Voor de PS moet het een federale bevoegdheid blijven. Als men gezondheidszorg wil regionaliseren, moet men maar meteen de moed hebben te zeggen dat men de republiek of misschien wel het koninkrijk Vlaanderen – weet ik veel wat men van plan is – wil vestigen.
Daar moeten ze dan maar eens een referendum over houden, ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de Belgen – Vlamingen, Walen en Brusselaars – voor het behoud van België is.”

Humo: Het land hoeft toch niet uiteen te vallen omdat de gezondheidszorg gesplitst wordt?
Di Rupo: “Vergis je niet, we hikken wel degelijk tegen een grens aan. De gezondheidszorg splitsen zou een fundamenteel maatschappelijk evenwicht verstoren – dat is echt een keerpunt. Vergelijk het met een glas water, het lijkt of je er in kunt blijven druppelen, maar op een bepaald moment doet één druppel het glas overlopen.

(En zo ging het nog even verder, waarin hij nog zegt dat hij die ‘koeionerende spelletjes” ridicuul vindt. En betwiste hij de cijfers die hem werden voorgelegd door Humo, en hij betreurde het ‘dat het gesprek die kant uitging.)

Nog een paar vragen verder:

Humo: Verbaast het u dat men u Monsieur Non blijft noemen?
Di Rupo: “Maar ik ken niemand die soepeler is dan ik! Heb ik soms niet ingestemd met de regionalisering van de verkeersveiligheid (flitspalen)?
De Vlamingen moeten maar een aanvaarden dat er tussen de regio’s verschillen in ethische gevoeligheid bestaan. Het dossier van de onbemande camera’s is in Vlaanderen bijvoorbeeld niet ethisch geladen, maar in Wallonië wel!
Wij beschouwen het als een onaanvaardbare inbreuk op het privéleven zomaar gefotografeerd te kunnen worden met om het even wie naast je. We hebben een oplossing gezocht en zijn bij de regionalisering uitgekomen. Voilà!”


(Zeker als men zou kunnen gefotografeerd worden met de broek op de enkels in het bijzijn van twee veertienjarigen, eveneens met de broek naar beneden.)

Op een vraag over de wapenleveringen en de regionalisering over de beslissing tot verkoop, werd hij even sarcastisch.

Di Rupo: “’t Doet mij plezier dat we het zoveel over Wallonië hebben, maar ik hoop dat u niet denkt dat er in Vlaanderen geen onderdelen voor geavanceerde wapens geproduceerd worden.’t Is dus geen Waalse zaak, ’t zijn trouwens niet de Waalse politici die tijden het beraad de splitsing van de bevoegdheid gevraagd hebben. Louis Michel en ik waren zelfs tegen.”

Toch leuk om het nu nog eens te lezen, zeker nu de PS eindelijk verslagen werd. Maar we zitten ondertussen wel nog met een bos flitspalen in Vlaanderen.


02:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-06-07

Moskeeën in Keulen

Zoals iedereen al weet is Bart Debie vorige zaterdag gaan demonstreren in Keulen tegen de bouw van twee gigantische moskeeën met minaretten van 69 meter hoog.
De hoogte van de minaretten spelen een belangrijke rol in het superieuriteitsgevoel van moslims. De minaretten moeten in ieder geval hoger zijn dan de kerktorens.
Bart Debie kreeg via diverse binnen-en buitenlandse kranten de goorste scheldwoorden en kritiek. Maar nu kunt u lezen wat iemand die men 'betrouwbare bron' noemt, hierover schrijft.


Minaretten: symbolen van heerschappij -

kelek
Necla Kelek


Waar ook er in Duitsland een representatieve moskee moet gebouwd worden ontstaan conflicten: conflicten over de grootte van het gebouw, conflict over de lokalisatie ervan. Voor dissidente en sociologe Necla Kelek is de in Keulen geplande Ditib-moskee een politiek statement in beton van de Islam. Het conflict daar rond ligt voor haar dan ook volledig in de lijn van de controverse over de politieke symboolkracht van de hoofddoek.

Ralph Giordano heeft een fout begaan: hij heeft zich beklaagd over het feit dat islamitische organisaties in Keulen een moskee willen bouwen, terwijl dit volgens hem een verkeerd signaal voor de integratie betekent En hij heeft de draak gestoken met het feit dat in Keulen vrouwen in chador (een Perzisch gewaad dat het hele lichaam behalve het gezicht bedekt) rondlopen. Onmiddellijk werd hij bedreigd en beschimpt omdat hij godsdienstige gevoelens zou gekwetst hebben. Zijn fout bestaat erin dat hij het gewaagd heeft de religieuze motieven van de moskeebouwers in twijfel te trekken.

Daarvoor denkt men, moet hij gestraft worden. Maar Ralph Giordano heeft gelijk. Islam is en doet aan politiek. De hoofddoek, die het gezicht van de vrouwen inbindt, en de vormloze en kleurloze omhulsels die het vrouwenlichaam verbergen, zijn het meest onmodieuze wat kleermakers ooit voortgebracht hebben: zij worden slechts overtroffen door de zwarte tent, de chador. De vrouw wordt erdoor herleid tot een gedepersonaliseerd niets. Als moslima verzet ik er mij met hand en tand tegen dat de vrouwen in naam van de islam zo'n verkleding dragen. Daarvoor bestaan geenszins religieuze maar enkel en alleen politieke grondslagen.

LEES HIER VERDER

18:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-06-07

Mei ping

thumbchina3Thailand is een prachtig land met lekker eten. Gelukkig hebben we hier ook Thaise restaurants, dus gingen we gisteren eten in de Van Wesenbekestraat in een pas heropend Thais restaurantje dat Mei Ping heet.
Mai Ping betekent ‘moeder rivier’.
Een jong koppel had pas drie weken geleden de zaak overgenomen en was blij met de gratis reclame die ze een paar dagen tevoren hadden gekregen in de GvA.
Hij is Vlaming, zij een Thaise die zelf in de keuken staat. Vooraan is er een toog waar je iets kunt drinken en achter de toog staat een Mongoolse die net niet genoeg Nederlands verstaat om te kunnen uitleggen of er al dan niet rijst of noedels in het menu begrepen zijn. Maar soit…het eten was lekker, de sfeer gezellig en ik denk dat er wel vijf of zes verschillende nationaliteiten binnen zaten.

We leerden er een Nederlander kennen die al 10 jaar in België woont en ons een beetje uitleg kon geven over het eten. ’t Was lekker en gezellig, een echte aanrader voor mensen die van exotisch eten houden.
En… er mocht gerookt worden. ‘k Moet tot mijn schande toegeven dat dit voor mij wel een belangrijk gegeven is om eventueel nog te blijven tot en met de pousse-café of na het eten nogal tamelijk vlug door te gaan. Zeker wanneer het buiten aan het gieten is.

De nieuwe restauranthouder, zelf roker, had dit dus goed bekeken…want waarschijnlijk verdienen restaurants meer aan de koffie en drank dan aan het eten zelf.
Ik geef toe dat ik ook niet graag heb dat er gerookt wordt tijdens het eten, maar op een laat uur, in een restaurantje waar iedereen op twee meter van de tafel aan de toog mag roken en er verder niemand meer is dan de gezellige Nederlander die ondertussen aan ons tafeltje was komen bijzitten, stoor je toch echt niemand meer.

Het gesprek ging dan ook over de rare wetgeving in ons land. Wanneer je een ‘patat in zilverpapier serveert’ mag er niet gerookt worden, zei de nieuwe restauranthouder, ‘en wanneer je brood serveert wel.’

Het is trouwens onbegrijpelijk dat cannabis getolereerd wordt en sigaretten niet. Op elk pakje sigaretten moeten nu de meest afschuwelijke foto’s staan met de tekst ‘Roken kan u en anderen schade toebrengen’ of ‘roken is dodelijk’.
Nochtans is het al veelvuldig bewezen dat cannabis veel schade toebrengt aan de hersenen en toch mag het gebruikt worden, vaak in bijzijn van kinderen.
Dat het ook schade toebrengt aan anderen stond vandaag nog in de krant.
Rudy Boeykens, een 32-jarige boerenzoon sloeg in september vorig jaar zijn vader dood en trachtte zijn moeder te wurgen. Hij moet niet naar de gevangenis, maar wordt opgenomen in een psychiatrische instelling want jarenlang cannabisgebruik maakte hem gek.
De buren vertelden dat de vadermoord voorspelbaar was, hij ‘draaide door’ en werd al verschillende keren opgenomen in een instelling.
Hij gooide het geld over de balk aan drank, drugs en vrouwen en als hij teveel cannabis had gerookt werd hij onvoorspelbaar en levensgevaarlijk. Hij werd een geweldenaar.
Zo probeerde hij ooit op een terugreis van Turkije naar hier, waar hij onophoudelijk cannabis had gerookt, de co-piloot in het vliegtuig te wurgen met zijn das. Gelukkig zat er toen een agent in het vliegtuig die hem kon overmeesteren en hem in bedwang kon houden tot bij de landing in Oostende.
Ook toen werd hij opgesloten in een psychiatrische instelling, maar zoals het altijd gaat in dit landje, kwam hij na enkele maanden alweer vrij.
Vrij om te moorden…

Nee, dan toch liever een sigaretje, zelfs al moet ik dan even gaan buiten staan.

01:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-06-07

Vandaag had ik een leuk en aangenaam gesprek met een Marokkaan.

Zoals ik al eerder heb verteld, is mijn man aannemer en vooral gespecialiseerd in hotelinrichting. Vandaag moest hij in een Antwerps hotel opmeten om een offerte te maken en ik ging mee.
Terwijl hij bezig was ging ik ondertussen iets drinken in de bar. Omdat het nog tamelijk vroeg was, waren er geen andere gasten behalve de ‘barman’.
We begonnen wat te babbelen en bleven uiteindelijk een uur lang kletsen. En omdat ik aanvankelijk dacht dat hij een Indiër was, en we nogal wat Indische klanten hebben, vroeg ik het hem.
Hij vertelde niet zonder enige gene dat hij Marokkaan was, maar hier werd geboren. Hij vertelde dat hij zich vaak schaamde voor zijn gemeenschap want dat hij het heel erg vond dat het elke keer weer Marokkanen waren wanneer er iets misliep.
Hij werd daar woedend om, zei hij.
Hij zei dat hij thuis een strenge opvoeding had gekregen en zijn vader hem en zijn zussen had geleerd dat wie geen respect heeft voor zichzelf ook geen respect kan opbrengen voor anderen.

Hij zei ook dat hij niet kon begrijpen dat wanneer hij ’s nachts naar huis reed (hij woonde in Antwerpen Noord) kinderen van rond de 10 à 12 jaar nog op straat zag rondlopen.Zijn zussen hadden allemaal hogere studies gedaan en hadden allemaal een zeer goed job. Eén van zijn zussen werd bij de verkiezingen voor Miss Belgium in ’94 tweede eredame. Hij vertelde dat zijn moeder in de jaren ’60 naar hier was gekomen in een leren minirokje en dat ze hier nog wel westerse kledij droeg, maar daarop werd aangekeken.

Hij bleef maar verder vertellen over het hotel en de gasten. Nederlanders waren de lastigste klanten, zei hij. Luidruchtig en nooit tevreden. Ze vonden het eten beter in Nederland, wat hem verontwaardigd deed opmerken dat hij ook al eens in Nederland op restaurant was geweest en ze helemaal niets kennen van eten. Het lekkerste eten vond men hier bij ons, zei hij. En daarin moest ik hem absoluut gelijk geven.
Toen er een groep Engelsen binnenkwamen zei hij dat ze Duvel dronken alsof het kraantjeswater was.

Nadat hij de groep voorzien had van drank en hapjes begon hij te praten over Antwerpen Noord waar hij woont en wat daar zo allemaal gebeurt. Hij schaamde zich omdat hij daar woonde, zei hij, maar hij was geld aan het sparen omdat hij graag een eigen zaak wou beginnen.

Toen zei hij plots dat hij, alhoewel hij liberaal stemde, het Vlaams Belang toch wel gelijk moest geven. Hij zei, jammer dat ze iedereen over dezelfde kam scheren, maar ze zijn toch wel de enigen die de problemen durven bespreken.

Toen heb ik gezegd dat ze dat niet doen. En dat we nu net mensen zoals hem willen steunen, maar dat ze zelf toch ook wel eens hardop mochten zeggen dat het zo niet verder kan. Want dat we bij ons ook wel een Hafid Bouazza willen zoals in Nederland die het zegt zoals het is.
Wat een ‘hoh’ en een kwartdraai van zijn lichaam teweegbracht. Op mijn vraag of het dan uit angst voor de eigen gemeenschap is dat niemand luidop iets durft te zeggen, zei hij dat dit toch wel wat zou teweegbrengen.

We bleven nog een hele tijd doorpraten, hij vertelde nog dat hij naar een katholieke school was geweest en hij graag een kledingzaak wou beginnen waarvoor hij nu aan het sparen was.

Terwijl hij verder praatte viel het mij op dat dit nu de vierde keer was dat ik op korte termijn een gelijkaardig gesprek had met iemand uit de allochtone gemeenschap. Ze waren hier geboren of kwamen later naar hier, maar allemaal kregen ze een opvoeding waarbij de ouders weliswaar streng waren, maar hun kinderen met belangrijke waarden en respect voor de geldende normen hadden opgevoed. En wat men ook mag vertellen, dat merk je hoe dan ook.

Toen mijn man terugkwam hebben ze nog even over bier gepraat en het trof mij toen hij spontaan zei, “Wij hebben het beste bier van heel de wereld, ik lust wel eens een blonde Leffe”.
Hij had dus het ‘wij’ gevoel…en meer moet dat niet zijn.
Ik vond hem in ieder geval een hele sympathieke kerel!
Onderweg naar huis dacht ik er de hele tijd aan....waarom kunnen ze niet allemaal zo zijn? Dan waren er toch geen problemen?

02:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Massale knokpartij tussen Hindoestanen en Marokkanen

Net zoals er bij ons een jaar geleden een enorme vechtpartij ontstond tussen honderden Marokkanen en Turken op de Grote Markt te Sint-Niklaas, gebeurde nu hetzelfde in Nederland.
Deze week in de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie moeten ingrijpen bij een knokpartij tussen honderd Hindoestanen en Marokkanen op het Rembrandtplein in Amsterdam.

De politie heeft twaalf personen aangehouden die waren betrokken bij de massale vechtpartij, waar zowel mannen als vrouwen aan meededen. 'Het gevecht ontstond rond 4.00 uur in een discotheek aan het Rembrandtplein,' zegt politiewoordvoerder Leo Dortland tegen een journalist van Elsevier.

Naar aanleiding van een ruzie tussen een Hindoestaanse man en een Marokkaanse vrouw, gingen twee groepen bezoekers in discotheek Escape met elkaar op de vuist. Op dat moment werd daar voor studenten een feest gehouden, ter afsluiting van het collegejaar.Net zoals je wel eens ziet in een cow-boyfilm ontstond er een gigantische vechtpartij in de discotheek.

De portiers zetten de relschoppers buiten de deur, maar het gevecht werd op straat voortgezet.

De groep relschoppers groeide uit tot ruim honderd personen. Zij gingen zowel elkaar als de politie te lijf. De politie zette twee honden in en voerde een korte charge uit met wapenstokken om het geweld te smoren.

'Ze waren ongelooflijk agressief. Toen het ambulancepersoneel ter plaatse een gewonde die op de grond lag probeerde te behandelen, gingen ze gewoon door met inschoppen op die persoon. Uiteindelijk is gebleken dat ze behoorlijk onder invloed waren van alcohol en drugs.

Drie vrouwen en negen mannen in de leeftijd van zestien tot 23 jaar werden opgepakt. Ten minste zes personen raakten gewond. Twee relschoppers liepen verwondingen op aan hoofd en arm tijdens het gevecht. Vier anderen liepen letsel op door een beet van een politiehond. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

Volgens Dortland zitten de twaalf relschoppers nog vast. 'Ze zijn in verzekering gesteld omdat het onderzoek naar de toedracht van de vechtpartij nog loopt.' De arrestanten worden mogelijk vervolgd voor openbare geweldpleging en het negeren van een politiebevel om het gevecht te staken.

01:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-06-07

Een bijdrage van de Hofmeester

Een dag uit het leven van Bert Bibber

Gezien ik toch eind dit jaar op pensioen ga kan ik wel eens iets lossen van binnen de muren van le palais . Jammer genoeg was ik er maandag niet want dan moest ik mijn kater nog verwerken. Want gefeest heb ik, een ganse nacht door. Gisteren was ik er wel en het was weer eens lachen, gieren en brullen geblazen maar dan wel in ’t geniep. BB lacht enkel met zijn eigen onnozelheden en zeker niet met die van de Lorre.

Maandag, dat heb ik van horen vertellen van de koffiemadam, was het ook al plezant toen Reynders binnenkwam: “sire, excusez moi mais, quelle odeur içi, ça pue comme une porcherie.” “ “Zwijgt stillekes,” maar dan in ’t Frans, “den naïven Flamin uit Ieper is hier juist geweest en ‘t is nog erger dan een zwijnenstal: meneer dacht mij te paaien met een bol geitenkaas maar ‘k heb gezegd aan ’t personeel dat ze hem maar aan Laurent moeten bezorgen, ’t stinkt daar toch altijd bij hem met al zijn honden. Nu, Didi, ‘k moet zeggen dat u dat goed hebt gezien: laat alles sudderen tot 2009 en tegen dan zijn we van diene wever af bij de tsjeven en lost alles vanzelf op en tegen dan heb ik wel een paar keer Cortebeek over de vloer. ‘k Mag er wel op rekenen dat ge mijn intieme vrienden Guy en Eirman steunt hé. ‘k Heb de Guy gebeld zondagavond dat hij nog niet naar Toscane mag gaan. We laten de geitenboer wat aanmodderen en schuiven dan onze maat als redder des vaderland naar voren. Allee, afgesproken? Goed, want die kutwijven van de CDH en ecolo komen ook nog profiteren van mijn koffiekoekskes.”

De eerste die stond te springen gisteren was duale Vera van de galgroenen. Ze stormde de tropische serres binnen: “warm, warm maar warm dat dat hier is. Sire, het is toch duidelijk dat ik milieuminister moet worden hé, ge zet mij toch op de eerste plaats van uw lijstje sire?” Madam snapt nog altijd niet hoe het politiek kaartenspel wordt gespeeld.

Dan Bartje knikkerbol. “Ja, ja, ja,….sire” “De verkiezingen zijn voorbij meneer Somers en dat was toch de slogan van mijn goede vriend Hi.. heu Vandelanotte” “Ja, ja, ja…juist sire” “Allee, g’hebt dat goed gedaan en zeg maar aan Guy dat ’t in orde is”

“Paola, Paola, Poooooola, ah ge zijt daar. Haast u en steek ne keer die teljoor in mijn broek want de strik komt direct langs” “Ah, sire, waarom zit ge er zo gespannen bij?” “Neen, neen ’t is niks maar zet u maar daar, neen een beetje verder, daar. ’t Zijn straffe tijden hé mon ami. Waar gaat het naar toe als we al niet meer mogen profiteren van de marine? In Antwerpen vragen ze nu onzen taaie zijn taboeretjes terug ook. En wat zijn nu een paar miljoenen sjoemelen als ge u daarmee wat kunt verrijken, ’t is ver gekomen waar dat het plebs zich allemaal mee moeit maar ge moet u dat allemaal niet aantrekken, dat waait wel over. Dus zoals afgesproken maakt ge een beetje ruzie met Didi om zoveel mogelijk de aandacht af te wenden en tegen 2009 is alles in de sjakosse….. Maar neen Elio, ik laat u niet in de steek: ‘k zal nooit vergeten dat ge onze pree en die van mijn kinderen hebt meehelpen optrekken al vond ik dat niet nodig voor ons roste, die katholieke toarte. Nu, als ’t zover is, denk er nog eens over na want mijne laatste jacht hebt ik zelf moeten betalen en ge weet gij ook dat da nie van ’t goeikoopste is. Wanneer spreken we af om eens te gaan varen?”

Daarna Don Corleone Vandebabbelutte.
“En? En? Wat heeft ie gezegd? Meent hij dat nu?”
“Zowan, ge weet gij wel beter maar ‘k vind dat ge ’t spel goed speelt. Doet gij maar alsof want alles is in kannen en kruiken: er komt geen staatshervorming en als die er al komt dan zal onze geitenboer het wel verkopen als een overwinning maar wees gerust: samen met Guy en Didi zorgen we voor een versteviging van de federale bevoegdheden en trekken we de stomme Vlamingen nog eens ne ferme kloot af.”
“Dat lucht me op,Sire” “Allee, maak dat ge weg zijt want die grote muil uit Ostende is daar al, is da gene voisin van u? ’t zijn patatten he mon ami”

“Ah, de Zômarie, comment ça va, ge moet u niet zetten, ’t zal nie lang duren. Proficiat, ge doet dat goed. Eindelijk nog eens een partij die goed doorschijt op het Vlamse Belanque, uwen muziekmaker uit Wilrijk doet dat toch wel schitterend. Maar Zômarie, meent gij dat eigenlijk wel dat ge tegen mij en mijn poppenkast zijt?”
“Maar natuurlijk niet Sire, u zou beter moeten weten, postjes en graaien – ons kent ons nietwaar- is u toch ook niet vreemd. Dat is nu eenmaal het spel dat we spelen. ‘k Geef het toe, er moet nog wat tijd overgaan om met de Guy zoete broodjes te bakken maar lang zal dat niet duren, geloof me. Bartje knikkerbol heeft me trouwens al gebeld maar Noël mocht het nog niet weten. Maar zeg ne keer sire, subiet komt diene pezewever langs, ge gaat hem toch mijn strategie niet verklappen?”
“Zômarie, dat ge daar aan durft twijfelen. Gij weet wel beter, zorg dat gij maar eens uwe grote muil kunt houden”
“Natuurlijk sire, als er postjes te pakken zijn weten we wanneer we moeten zwijgen maar mag ik nog iets vragen? Die smeerlappen van ge weet wel, ge vraagt die toch niet op visite?”
“Zijt ge zot? Of denkt ge nu echt dat ik mij ga bezighouden met democratie? Onnozelaar, allee, ga naar uw kot, moeder heeft viskes gebakken.”

“Ah, meneer Dewever, vertel het ne keer”
“Oe? Heeft Yves het nog niet verteld?”
“’k Heb hem niet goed verstaan met zijn Iepers dialect en ‘k zou het graag eens van u horen”
“Ja maar sire, nu doet ge wel moeilijk. Hoe kan ik nu weten wat ik moet zeggen als mijnen baas het niet in mijn oren fluistert? Geef eens een tip.”
“Wel, denk eens goed na: u bent historicus”
“Ah ja, nu snap ik het. Neen sire, u hoeft niks te vrezen, integendeel, ik volg volledig de consequente lijn van de Volksunie.”
“Dat klinkt al heel wat aannemelijker. Ik zal het er eens met mijn vrienden uit Wallonie over hebben: die staatshervorming komt er heb ik de indruk. Om het met de woorden van meneer Leterme te zeggen: het is de enige weg om België te versterken. Allee, ge zijt dan toch zo gene janker als diene pissedrinker van aan mijn achterdeur. Awel ge zijt in mijn achting gestegen, proficiat en doe zo voort” “Dank u, dank u, dank u sire”

Als laatste gisteren kwam de spirituele vetkwab op visite.
“Pas op!!! Zet u op mijne driezit, die is net breed en sterk genoeg. Ah Gerard, ge ziet er goed uit, een beetje bijgekomen van ’t goede leven?”
“Ja sire, ik wentel me graag met mijn volle gewicht in de vetpotten van dit land van melk en honing wat ik dan ook wil delen met de rest van de wereld.”
“Groot gelijk,-nog een jointje?- zolang ze maar niet aan onze portemonnee zitten” “Ja sire, dat is nu wel het probleem, die domme kiezers beseffen niet waar de goede en juiste politiekers zitten”
“Maakt u maar geen zorgen Gerard ik heb er de Zowan over aangesproken en die weet wel nog enkele achterpoortjes en als ’t niet lukt heb ik nog een jobbeke voor u: trampoline voor mijn kleinkinderen.”


Hofmeester14-06-2007, 12:55:31

Auteur: HOFMEESTER

13:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Van Velthoven wou nog snel eenzijdig KB's laten ondertekenen door de koning.

Van Velthoven (Sp.a) die er steeds weer in slaagt ondernemers in een hoek te drukken en af te schilderen als de poenpakkers bij uitstek wou hen nog snel een linke toer draaien vooraleer hij moet opstappen.

Verhofstadt heeft ondertussen al aan de koning gevraagd de KB’s niet te ondertekenen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is zeer verontwaardigd dat minister van Werk Peter Vanvelthoven "eenzijdig heeft beslist" de KB's af te vaardigen. Dat is "not done" in een periode van lopende zaken en is "een kaakslag voor het ondernemerschap". Zo reageert Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO. "Gelukkig heeft de premier de ernst van de eenzijdige actie ingezien. We nemen akte van zijn tussenkomst", aldus nog Timmermans. Het VBO benadrukt dat de sociale verkiezingen behoren tot het sociaal overleg en zegt dat de hoogdringendheid die Vanvelthoven inroept, niet pertinent is. "De eerste stap moet maar in december 2007 worden genomen", aldus de VBO-topman. Het VBO blijft vragende partij voor sociaal overleg. "Het is een materie van de sociale partners", dixit Timmermans. Het VBO heeft overigens alle politieke partijen die regeringsdeelname ambiëren ingelicht van zijn constructieve houding om het onder sociale partners te regelen. (DWM)


Bron: Trends

13:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-06-07

Sommige reacties zijn zo goed dat ik ze hier nog eens plaats

Deze reactie op 'Verkiezingen' komt van 'Antichrist'.

En toch, ondanks het verlies van het VB, heb ik een paar leuke dagen achter de rug. Op alle fora zitten de linkiewinkies nu elkaars wonden te likken zich toch afvragend hoe het in godsnaam mogelijk is dat die "stoute stoute kiezers" allemaal "verkeerd" (=rechts) hebben gestemd, terwijl wij het in Europa toch zóóóó goed hebben, en dat het een detail is dat we als prijs daarvoor allemaal op commando Di Rupo moeten pijpen. Jammer, maar de kiezer heeft altijd gelijk, zonder ifs en buts. Enkele teletubbies zijn zelf strijdvaardig in hun taal en bereid het Grote Rechtse Kwaad desnoods met geweld te gaan bestrijden. Dat dit geen loos dreigement is, is de afgelopen weken in Rostock alweer eens bewezen. Links is alleen maar democratisch als dit een linkse opvatting ondersteunt, al de rest zijn mentaal gehandicapte mestkevers waarvoor elk ongediertebestrijdingsmiddel goed is. Ik zeg U: rechts heeft van niemand lessen in democratie te trekken, zeker niet van het politieke spectrum die dankzij Stalin Geysels uit puur zelfbehoud een cordon hebben opgetrokken tegenover Vlaanderens énige zichzelf respecterende formatie.

Sommig links tuig van de richel gaat nog verder en beweert ronduit, zonder dat ze van pure ellende in schurftige schilfers uiteen vallen, dat Verafstoot het toch eigenlijk zo slecht niet heeft gedaan en dat de man niet de kritiek heeft verdiend die hij nu krijgt. Nog groener wordt hun diarree dan wanneer ze beseffen dat het denkelijk onder rechts gedaan is met opwarmingshysterie, de hypocriete uitstap uit kernenergie, smijten met subsidies voor kopv... migranten, en dat hun fetisjpartij met die verrimpelde groene regelnicht op kop voorwaar nog met een ippon gevloerd is door Jean-Marie Dedecker of all people. Ik zou de man overigens nooit mijn stem geven, maar ik heb respect voor zijn rechtlijnigheid én voor het feit dat hij als volbloed democraat met het cordon sanitaire zijn achterste afveegt, zelfs al is hij het impliciet in grote mate eens met de maatschappelijke conclusies van het Vlaams Belang maar heeft hij gewoon te zeer schrik om in dezelfde schutskring te belanden. Maar als je als groene partij nóg minder scoort dan de koning van de tatami, na wat in 2003 al een desastreuze uitroeiing was, dan moet je je als partij toch de vraag durven stellen wie de laatste gaat zijn die het licht mag uitdoen.

Maar nog zaliger dan de halvering van de sossen (PDR gaat het niet graag horen) is toch wel de bijna-complete explosie van Spirit, de partij zonder kiezers. Op een diefje raken Bert Bleitsmoel en Geert Luchtballon nog verkozen, maar de volksverraders van Spirit hebben eindelijk het loon gekregen dat ze verdienden. De Luchtballon had zijn ontslag al aangeboden als voorzitter, maar de Spiritezen hebben het geweigerd. Goed. Ze hebben een acuut gebrek aan politiek personeel. Els Van Weert is nog altijd niet bijgekomen van het feit dat ze de stoel onder haar ruim bemeten gat hebben getrokken, en Bert, nog altijd niet droog na een vijftigtal betreurenswaardige levensjaren (op gebied van euthanasie ben ik voorstander van een uitzonderingswet in het geval van Anciaux), zal zichzelf van miserie bevuild hebben, en dat is ook niet zo'n fraai beeld. Fauziya Hoofddoek is ook met haar klikken en klakken gebuisd, en de Wouter Van Bellingen-scam heeft niet gewerkt. En het is dat Professor Christine nog de eerste plaats op de lijst had, want na de roemloze afgang in Terzake had ze die zetel ook niet verdiend. De arbeiders-achterban van de SP.a heeft haar gewogen en te licht bevonden. Mooi mooi mooi allemaal.

En de sossen schijnen het nog steeds niet verleerd te zijn, en volharden in de boosheid. Van de Lanotte, die tenminste als enige sos wél ruiterlijk genoeg om de fout bij zichzelf te zoeken in plaats van bij de kiezer (kan de VLD nog wat van leren) besloot de handdoek in de ring te gooien, maar geen nood, Voorgevel Gennez staat al klaar om hem op te volgen. Normale partijen zouden na zo'n pandoering eerst eens duidelijk moeten nagaan hoe ze moeten vernieuwen, dán pas op zoek gaan naar een voorzitter die die vernieuwing het best kan vertegenwoordigen. Maar dat zou bij normale partijen zo zijn. Bij de sossen daarentegen is het echter belangrijker dat er een nieuwe chauffeur kan gevonden worden, zelfs al heeft die geen rijbewijs. Freya Petrol is na haar afstraffing out of the question geworden, en dat ze als loser onder de losers het postje van kamerfractieleidster nog onder haar gat geschoven krijgt, is voor haar nog een geluk, anders moest ze zo waar gaan werken voor de kost! Freyake zal hopelijk geleerd hebben dat het niet genoeg is om als een nukkig kind met haar arrogante kop tegen de muur te slaan totdat ze haar gelijk krijgt omdat haar papa zo'n invloedrijke Logebroeder is. Ik hoop dat ze die vier jaar nuttig spendeert om de basisbeginselen van de elementaire wiskunde (de optelling, de aftrekking... vermenigvuldigen kan ze blijkbaar al) onder de knie te krijgen. Een cursus behoorlijk Nederlands zou ook niet misstaan. Managementtechnieken en communicatie voor gevorderden zal ietwat te hoog voor haar gegrepen zijn. Met het niveau van Nijntje Pluis en Hopla! steekt haar zoontje zijn moeder straks nog intellectueel voorbij, als ze niet oppast.

En waarom zijn de mensen de SP zo door en door kotsbeu? Om het antwoord te weten moeten ze bij de SP maar eens in de spiegel kijken, en op magische wijze zullen ze dan de letters PS zien verschijnen. Een stem voor VLD, Groen of Spirit was misschien indirect al een stem voor Di Rupo, een SP-stem was dat zéker. Zelfs een simplistische demagoog als Stevaert zou daarbij de meubels niet hebben kunnen redden, en hebben moeten toegeven dat het ondersteunen van de Waalse herrijzenis van Ceaucescu ongeveer de meest Vlaamsonvriendelijke reflex is die men kan hebben. Al wie zich een beetje socialist noemt, en toch nog een greintje Vlaamsgezindheid had, is daardoor - hopelijk definitief - van de partij vervreemd geraakt. Illusies dat al die kiezers zouden overstappen naar het VB moeten we daarbij niet maken, maar een stap richting Dedecker, waar verhoudingsgewijs onverwacht veel dakloze socialisten zijn beland, is al een stap in de goeie richting, hoe onverwacht ook.

Ik ben misschien wat mild voor Leterme (Kan je op Leterme boos zijn? Kan je er blij mee zijn? Kan je er überhaupt íets voor voelen?), maar laten we eerst eens kijken hoe hij het er vanaf brengt. Nu mag zijn acoliet Vandeurzen, de lavabo, nog honderd keer staan jammeren dat hij nog liever op Frank Vanhecke zijn kop pist dan hem een hand te schudden, als de koers van CD&V ter rechter zijde wordt gecorrigeerd, en ze realiseren wat al lang niet meer dan redelijke eisen van het VB zijn... het doel is belangrijker dan de middelen. Het VB zijn géén postjespakkers. Als iemand anders hun programma realiseert, om het in een taal te stellen die zelfs Di Rupo verstaat, tant mieux. Het VB is, denk ik, de enige partij die zichzelf zou ontbinden mochten al hun programmapunten gerealiseerd zijn, dan hebben ze tenminste geschiedenis geschreven. Zoniet volgt er volgende keer waarschijnlijk weer een pandoering.

PS. (en dan bedoel ik postscriptum, niet de gewraakte Waalse politieke bende chronische zatlappen), als iemand nog een goeie politieke commentator zoekt... call me!


Antichrist12-06-2007, 14:30:41

01:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Interview met vlamingenhater Mangain

omaingain300


Het communautaire 'non' van CDH en PS klinkt in Vlaanderen doorgaans feller dan dat van de MR. Zijn jullie wél bereid om te praten?

MAINGAIN: Dan denk ik dat u een verkeerd beeld heeft van waar wij voor staan. Ik zou Leterme aanraden om naar een goed regeerakkoord te streven, eerder dan een staatshervorming te forceren. Als hij toch voor die laatste optie kiest, dan kent hij mijn antwoord. De uitbreiding van het Brussels Gewest zal dan maar een van onze eisen zijn. Maar eerlijk gezegd verwacht ik niet dat de CD&V het zo hard zal willen spelen. Ik ken Yves Leterme een beetje van in de Kamercommissie Financiën. We tutoyeren elkaar zelfs.

LEES HIER HET VOLLEDIG ARTIKEL

00:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Opnieuw een 'incident'.

Chauffeur Antwerpse buslijn 23 geslagen en geschopt

Een buschauffeur van lijn 23 in Antwerpen heeft vrijdagavond slaag gekregen van zeven jongeren. Dat bericht Gazet van Antwerpen maandag. Het voorval gebeurde bijna een jaar nadat Guido Demoor op dezelfde buslijn 23 de dood vond na een incident.

De jongeren meenden dat de chauffeur hen moedwillig niet had laten opstappen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Dat zinde hen niet en ze wachtten de bus op aan de halte Schijnpoort bij het Sportpaleis. De buschauffeur werd lichtgewond, vooral aan de knie, en werd overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. Zijn aanvallers, jongens van 13 tot 18 jaar, worden opgespoord.

(LIM)

00:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-06-07

Forza Flandria

Forza Flandria

Blijkbaar moet er bij deze satire een woordje uitleg. Want uit de reacties blijkt dat vooral onze tegenstanders het niet begrijpen.
Dit is enkel een voorbeeld hoe anderen 'Forza Flandria' bekijken, omdat ze altijd weer vervallen in de aloude gewoonte om elke keer wanneer ze het woordje 'rechts' horen, het oorlogsgeschut uit WOII boven te halen.

Zoals ik al eerder schreef wil het opkomen van rechts geenszins zeggen dat we de jaren dertig van de vorige eeuw herbeleven, zoals men ons zo graag wil laten geloven. Temeer het ondertussen al meermaals werd bewezen dat de gevoerde politiek in de jaren dertig, gemeten naar de huidige maatstaven, in feite heel links was.

Voor wie we echt bang moeten zijn moet maar even denken aan Pim Fortuyn of Theo Van Gogh.

18:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Ze begrijpen het niet...

Nu de verkiezingen weer achter de rug zijn en de verliezende partijen hun wonden hebben gelikt, zoeken sommigen de fout niet bij zichzelf maar bij anderen. Volgens de socialisten hebben zij te lijden onder het PS-effect maar Johan Vande Lanotte geeft toe dat hij de kiezer niet goed heeft begrepen. Dat wisten we al lang, maar hij weet niet welke fout ze gemaakt hebben. Misschien moeten ze bij links toch af en toe eens naar ons luisteren, want wij staan als enige volkspartij toch nog iets dichter bij de burger.
Vande Lanotte zal zijn verantwoordelijkheid opnemen en zijn ontslag als voorzitter aanbieden. (Na een beetje aandringen van Siegfried Bracke...)
Hij wordt opgevolgd door iemand die nog minder goed in de markt ligt dan hijzelf, namelijk Caroline Gennez.
Vande Lanotte kiest voor de oppositie maar beloofde de CD&V/NV-A te steunen in de komende regeringsonderhandelingen voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen.
Ben benieuwd...

Zoals ik al eerder voorspelde mikt Bart Somers op de ‘liberale familie’ nadat bleek dat MR een grote overwinning op de PS behaalde.
Zij schrikken er niet voor terug om de Vlaamse meerderheid te verraden om op die manier aan de macht te kunnen blijven.
Guy Verhofstadt die al eerder zijn vertrek aankondigde zal volgens de laatste berichten blijkbaar vanuit Toscanië aan het hoofd van zijn partij blijven staan en afwachten of er geen mogelijkheid bestaat om met MR verder te regeren met natuurlijk hem zelf als premier.
Bart Somers is duidelijk de weg al aan het effenen. (Heeft er ooit iemand een kruiperiger figuur gezien dan die Bart Somers???)

Anciaux vindt dat Spirit niet dood is.
De mensen vergissen zich, zegt hij, nochtans heb ik altijd gehoord dat de kiezer altijd gelijk heeft?
Nee, Bertje weet het beter want hij is twee keer zo flamingant dan de CD&V/NV-A en hij doorstaat elke dag de bedreigingen. (Dewelke definieert hij niet).

Hij zegt dat zijn partij daarnaast ook nog oog heeft voor de diversiteit en dat vergeten die vlaggenzwaaiers van CD&V/NV-A, want hij wil Vlaanderen niet overlaten aan wie uit angst en onverdraagzaamheid rechts heeft gestemd.
Dus niet diegenen die er alles aan doen om de mensen angst aan te jagen zijn de onverdraagzamen, nee, de slachtoffers en de bangeriken zijn de slechteriken voor Bertje.
Blijkbaar vergeet hij ook dat hij zelf door zijn rechtse papa bekendheid verwierf, anders hadden we nooit over hem gehoord...

Maar het toppunt is de reactie van Patrick Janssens, u weet wel, de president van Antwerpen die de Kamerlijst niet wou trekken omdat hij niet kon rekenen op het vreemdelingenstemrecht die enkel geldig is bij gemeenteraadsverkiezingen.
Deze keer kreeg Janssens in de hele provincie Antwerpen amper 37.626 voorkeurstemmen op de Kamerlijst. Maar toch durft Janssens na deze grote nederlaag beweren: ‘Na 8 oktober en nu 10 juni sta ik echt wel 2-0 voor op Dewinter.” Ja, hallo? Filip Dewinter stond helemaal niet op die lijst!!Ook al heeft het Vlaams Belang 2% in de provincie Antwerpen verloren aan mensen die het eens anders willen proberen, ze blijft met 24,1% een pak boven de 16,5% van Sp.a/Spirit en dat maakt onze partij nog altijd de tweede grootste.

Persoonlijk vind ik één ding bijzonder jammer. Bart Debie heeft ondanks zijn goede score bij deze verkiezingen geen zetel kunnen behalen. Hij had als volksvertegenwoordiger een zeer goede aanwinst geweest in de Kamer om zowel de problemen rond veiligheid als de belangen van de politie te verdedigen.

14:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-06-07

Verkiezingen

Na weken van hard werken en het verwaarlozen van alles wat privé is, tot en met echtgenoot toe, is het weer eens voorbij. De kaarten zijn geschud. De CD&V behaalde een klinkende overwinning. Nu komt voor hen het moeilijke deel. Nu moeten ze het waarmaken en de beloftes voor een staatshervorming nakomen. Ze moeten het veiligheidsprobleem oplossen en de bevolking weer een gevoel geven dat ze ‘thuis’ zijn. Geen gemakkelijke opdracht, zeker niet omdat ze al gezegd hebben het ‘cordon’ in stand te willen houden en dus weinig andere mogelijkheden hebben dan een tripartite met de vorige politieke vijanden. Want dat er heen en weer lelijke dingen gezegd werden kan men toch niet ontkennen.

De kranten spreken weer eens over de winst voor het Vlaams Belang als ‘overwinningsnederlaag’. Het is waar dat we één zetel verliezen aan (waarschijnlijk) de CD&V maar niet om de redenen die de kranten aanhalen, maar vanwege de uitsluiting. Sommige mensen wilden het blijkbaar eens anders proberen en hebben op een ander paard gewed. Als dat beloftevolle paard de eerstkomende vier jaar niet doet wat van hem verwacht wordt, dan zal ook hij terug op stal gezet worden.

Vera Dua en andere extreem linkse partijen vinden de verrechtsing van Vlaanderen angstaanjagend. Waarschijnlijk is het normaal dat zij nooit verder kijken dan de eigen grenzen, want de verrechtsing is in heel Europa al een tijdlang bezig en het ziet er naar uit dat het voorlopig niet zal worden tegengehouden door partijen die niets anders doen dan de hele derde wereld naar hier halen maar geen andere oplossingen bieden voor de grote problemen die zich daardoor stellen.

Voor de Kamer staat Gerolf Annemans bij de populairste kandidaten uit Vlaanderen op de 7de plaats met 88.154 voorkeurstemmen. Ongeveer dertigduizend meer dan de Sp.a babe Freya Van den Bossche en de welbespraakte Bart Dewever met 41.962. (Die ik persoonlijk wat meer had gegund.)

Jurgen Verstrepen kon zijn 20.000 stemmen die hij haalde bij de vorige verkiezingen via het Vlaams Belang niet meer waarmaken en eindigde op 3.858 voorkeurstemmen. Jammer voor hem, maar gedurig uithalen naar een ex wordt door Vlamingen streng afgestraft.
Ook al verliezen wij één zetel, persoonlijk ben ik blij dat er verandering komt en we zullen wel zien wat het brengt...binnen twee jaar zijn er alweer verkiezingen voor het Vlaams parlement en binnen vier jaar terug federaal en Senaat.Rechtzetting: Jurgen Verstrepen behaalde in totaal voor de hele provincie Antwerpen 15.778 stemmen en 3858 in Antwerpen zelf.

14:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-06-07

Het ultieme debat op vtm

Gisteren werd de uitzending Wetstraat 16 – Het ultieme debat - voor vtm opgenomen in de Zuiderkroon te Antwerpen. Het debat ging tussen Verhofstadt, Yves Leterme, Johan Vande Lanotte, Vera Dua en Filip Dewinter.

Raf Coppens zette de uitzending in en ik moet toegeven dat hij bijzonder scherp was deze keer. Niemand werd gespaard maar het ene zinnetje dat er in kwam over het Vlaams Belang werd door VTM al meteen op internet gezet. KLIK HIER

Het debat was een onderonsje tussen Verhofstadt, Leterme en Vande Lanotte. Elke keer wanneer het woord aan Filip Dewinter werd gegeven liet men hem niet uitspreken of werd hij onderbroken door de ‘democraten’.
Dat Vera Dua de film van Al Gore zou recupereren om weer in het spel te komen, was te verwachten. De vorige keer waren het de dioxinekiekens, nu de opwarming en als ze erbij geraken zullen we betalen, wees maar zeker!

Het onderwerp was vooral over wie er de beste eerste minister zou kunnen zijn. Verhofstadt bleef maar volhouden dat hij de belastingen had verlaagd, maar vergat er bij te vertellen dat tegenover de 1 of 2 % directe belastingsverlaging, er tientallen indirecte belastingsverhogingen zijn geweest. Niet alleen via accijnzen maar ook door de verhoging van de prijzen waar 21% BTW dient op betaald te worden. De gemeenten deden de rest, met als gevolg dat iedereen het voelt in zijn portemonnee.
Er werd bits gereageerd toen Filip Dewinter vroeg waar het geld naartoe was van de belgacompensioenen, de verkoop van overheidsgebouwen en over veiligheid mocht hij al helemaal niet praten.

Deze week hoorde ik nog van een directeur van IMEA dat de miljardenspaarpot die de bevolking heeft betaald aan Electrabel, voor een eventuele ontmanteling van de kernreactoren, eveneens verdween in de ‘Open’ bodemloze putten van de paarse regering.

In het ‘Ultieme debat’ bleek nog maar eens dat Verhofstadt en Vande Lanotte twee handen op één buik waren. Maar Vande Lanotte was voorzichtig, want hij durfde Yves Leterme niet al te hard schofferen. Je weet maar nooit…

En Verhofstadt steunt vooral de Waalse MR en hoopt op die manier aan de macht te kunnen blijven.
Vergeet niet dat hij in 1999 enkel premier kon worden door in het geniep enkele Vlaamse miljarden in het Franstalig onderwijs te stoppen. Dat zoals geweten het minst efficiënte en het duurste van heel Europa is.
Verhofstadt hoopt trouwens nog altijd op Europese carrièrekansen die hij nu enkel nog kan bereiken door een Vlaamse meerderheid op te offeren… Hij zou zijn eigen moeder verkopen voor macht.

Maar kies ook niet voor Yves Leterme, die hier andere dingen vertelt dan in Wallonië. Denk ook aan de ‘vijf minuten politieke moed’ voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Bovendien is hij net als de anderen vóór het cordon en wie daarvoor is kan volgens mij nooit een democraat zijn.
Yves Leterme heeft niet genoeg karakter, zelfs niet voor vijf minuten en wordt bovendien door de vakbond gecontroleerd en bestuurd.

Toen Filip Dewinter vroeg waarom er niet werd gesproken over wat de mensen in de steden echt bezighoudt, namelijk de veiligheid werd daar wat lacherig over gedaan en onderbak men hem. Maar wat Filip Dewinter niet mocht zeggen, werd echter ruimschoots goed gemaakt door Raf Coppens na het debat.

Toen Verhofstadt vroeger de zaal verliet omdat hij nog op de vrt verwacht werd, riep Raf Coppens hem na: “De vrt? Allé, gij kunt daar toch niets gaan doen, dat zijn allemaal socialisten.”
Vanavond zeker kijken. Ik ben alleen benieuwd war er van het origineel nog zal overblijven. En als ze alles uitzenden wordt er beslist een ‘cordon sanitaire’ rond Raf Coppens gelegd.
Zeker weten!!!

12:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-06-07

Negationist Ergün Top

Süra 3 (114) 118 - O, gij die gelooft, sluit niet innige vriendschap buiten uw kring.

Süra 4 (143) 144 - O gij die gelooft, neemt niet de ongelovigen tot verbondenen buiten de gelovigen.


Ik vraag mij al heel lang af of een islamiet met een dubbele nationaliteit, dus de nationaliteit van het land van herkomst en de nationaliteit van het nieuwe en meestal westerse vaderland, of zo iemand ook maar enige affiniteit heeft met het nieuwe land dat hem alle kansen bood en waar hij (of zij) zelfs een positie bij de overheid, gemeentebestuur - parlement of senaat mag bekleden.

Heeft Geert Wilders in Nederland gelijk door te stellen dat die mensen hun eigen nationaliteit als bewijs van trouw aan het nieuwe vaderland moeten opgeven?

Ik denk het wel. En dat werd bewezen door Ergün Top. De negationist van de Turkse genocide op de Armenen antwoordde op de vraag of hij bij het Turks leger zou gaan indien hij zou worden opgeroepen, het volgende:

"Ja, ik heb een dubbele nationaliteit. Als Turks staatsburger val ik onder de dienstplicht. Als ik wordt opgeroepen zal ik ook gaan."Daarbij vertelde het Antwerps gemeenteraadslid onomwonden dat hij in geval van een oorlog tussen België en Turkije, aan de zijde van Turkije tegen ons zou strijden.
Zover dan de affiniteit met het land dat hem heeft opgenomen, verzorgd, liet studeren en waar hij zelfs een politiek mandaat bekleedt.

Dat hij deze uitspraak nadien probeert goed te praten door te stellen dat een oorlog tussen België en Turkije flauwekul was, omdat de kans op een oorlog tussen beide landen even groot is als dat zijn vader en zijn moeder in oorlog zouden gaan is dikke zever. Hij bewijst hiermee dat hij het meent, want indien het niet onbestaande was, zou hij de wapens tegen ons opnemen. En dat bewijst dan eveneens dat mensen met dubbele nationaliteiten niets te zoeken hebben in onze politieke wereld.

Mensen met een dubbele nationaliteit die hier een job bij de overheid of een politiek mandaat opnemen moeten verplicht worden hun eerste nationaliteit op te geven om op die manier hun loyaliteit aan hun nieuwe vaderland te tonen.

00:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-06-07

Hoofddoek als stoorzender

Zolang de Koran niet verboden wordt vanwege discriminatie tegenover andere volkeren en rassen, ga ik u verblijden met elke avond af te sluiten met een stukje uit de Koran. Vandaag Süra 33 (52) 59. En als het even kan een begeleidend opiniestuk.

O gij profeet, zeg tot uw echtgenoten en uw dochters en de vrouwen der gelovigen, dat zij iets van haar omslagdoeken over zich laten hangen; dat bevordert dat zij gekend worden, zodat haar geen overlast wordt aangedaan. En Allah is vergevend en barmhartig.


Süra 24, (31) 31.

En zeg tot de gelovige vrouwen, dat zij haar blikken neerslaan en haar eerbaarheden wel bewaren en dat zij hun tooi niet tonen. Tenzij wat daarvan zichtbaar is, en laten zij haar sluiers over haar boezem slaan en haar tooi niet tonen, tenzij aan haar echtgenoten, of haar vaders of de vaders harer echtgenoten, of haar zoons of de zoons harer echtgenoten of haar broeders of de zoons harer zusters, of haar vrouwen of wat haar rechterhanden bezitten
(slaven) of de mannelijke bedienden, die vrij zijn van aandrift (eunuchen) of de kinderen, die niet opmerkzaam zijn om de blootheden der vrouwen, en laten zij niet met haar voeten stampen, opdat kenbaar wordt wat zij van haar tooi verborgen houden. En wendt u allen in berouwvolle inkeer tot Allah. O gij gelovigen, opdat ge wel moogt varen.


Moslima op Maroc.nl: “In onze thuislanden dragen we een hoofddoek om niet op te vallen, dat is de oorspronkelijke bedoeling in de koran, maar hier in het westen dragen we het om op te vallen.”

01-06-2007 - Etienne Vermeersch – (Hoofddoek als stoorzender) - de Standaard

Sta mij toe in een geest van dialoog een persoonlijk antwoord te schrijven op uw 'Noodkreet' (DS 29 mei). Ik ben geboren in een diep gelovig gezin en heb mijn humaniora in een katholieke school doorgebracht. Daarna ben ik vijf jaar kloosterling geweest en heb zo tot mijn 24 jaar een jezuïetentoga gedragen. Ik had daar volledig vrij voor gekozen. Ik geloof u dus zondermeer als u uw keuze voor de hoofddoek verdedigt en ik respecteer u daarin, zoals ik ook mijn eigen keuze van vroeger niet verloochen. Ik heb toen, zoals u nu, eerlijk gedaan wat ik meende te moeten doen.

Dat respect belet mij niet overtuigd te zijn dat ik het toen verkeerd voor had en te suggereren dat dit nu met u misschien ook het geval is. Hoe vrij onze keuze ook is, ze is beïnvloed door een conditionering in onze opvoeding. Ik ben daar uiteindelijk na vele jaren aan ontkomen... Maar meningsverschillen hoeven ons niet uit elkaar te drijven. We kunnen pogen elkaar te begrijpen of eventueel te overreden. Laat het volgende duidelijk zijn: ik ben tegenstander van een verbod van de hoofddoek in het openbaar leven, hoewel ik het beter zou vinden dat mensen niet voortdurend voor hun godsdienst uitkomen.

Ik pleit echter wel voor een hoofddoekverbod bij het uitoefenen van bepaalde functies. Deze voorkeur voor neutraliteit in sommige contexten is niet tegen de islam gericht. In het begin van de jaren zestig streden we voor de afschaffing van de verplichting om bij het afleggen van een eed te moeten vermelden: 'zo helpe mij God'. Achttien jaar geleden eiste ik in een scherp artikel het verwijderen van kruisbeelden uit de rechtbanken. Openbare instellingen waar macht of invloed wordt uitgeoefend, moeten immers vrij zijn van elke wereldbeschouwelijke symboliek. Niet omdat men anders noodzakelijk partijdig is, maar vanuit de optiek dat we zelfs de kans op een vermoeden van partijdigheid moeten uitsluiten.

Onder deze regel vallen allen die invloed of macht hebben in rechtbanken, overheidsinstellingen en ook scholen en universiteiten. De hoofddoek bij leerlingen vergt een andere discussie. De vraag is dus niet of een persoon met een kruis of een hoofddoek al dan niet het werk goed kan doen. De vraag is of die voldoende respect opbrengt voor zijn medeburgers om hen niet te confronteren met bovengenoemd 'vermoeden', zelfs al zou dit maar bij 10 procent van hen het geval zijn.

U vraagt: waarom iets opgeven, enkel omdat het 'stoort'? Wel, ik heb een hekel aan dassen. Toch draag ik soms een das om mensen niet te 'storen'. Bij hevige warmte draag ik liever shorts. In sommige moslimlanden zou ik dat niet doen omdat dat daar 'stoort'. Om dezelfde reden doe ik ook mijn schoenen uit als ik een moskee bezoek en zet ik een keppeltje op in een synagoge. Maar bij officiële contacten met burgers gaat het niet alleen om 'storen': men moet het vermoeden van partijdigheid onmogelijk maken.

Tot in de jaren vijftig moesten hier de vrouwen in de kerk het hoofd bedekken; de mannen mochten dat niet. Misschien vond niet iedereen dat prettig, maar ik heb daar nooit horen over klagen. Ik neem aan dat sommige moslima's liever een hoofddoek dragen (zoals ik liever geen das draag). De vraag is echter waarom ze het zo dramatisch vinden daar soms afstand van te moeten doen. Als, zoals u schrijft, de hoofddoek gewoon een stuk kledij is, 'zoals een sok of een trui', waarom dan die intense gehechtheid eraan?

Het antwoord hierop legt een zekere contradictie in uw betoog bloot. U beklemtoont dat het voor u niet gaat om een symbool van uw moslima zijn, maar even verder verwijst u toch naar de koran als handleiding voor het bedekken van het lichaam. En inderdaad, als je aan moslima's vraagt waarom ze de hoofddoek dragen, dan antwoorden ze meestal: 'omdat God dit van mij vraagt'. Zolang dit antwoord bij de grote meerderheid subjectief aanwezig is, kan men niet loochenen dat de hoofddoek objectief symbool staat voor een bepaalde houding tegenover de koran.
En daar wordt het moeilijk. U spreekt met sympathie over de erkenning van de holebi's. Terecht. Maar u weet toch dat volgens de koran homoseksualiteit een verderfelijke zonde is. U weet toch dat de meeste moslima's die een hoofddoek dragen, ook in dat opzicht de koran volgen. Tik bij Google: islam homosexuality in en bezoek de eerste honderd moslimsites. Behalve één enkele, van moslimhomo's, leggen ze alle uit dat de islam dit gedrag verafschuwt. Als u ooit als arts homo's moet behandelen, mogen zij dan, op grond van uw hoofddoek, niet vrezen dat u de islamopvatting over homoseksualiteit deelt, dat ze dus 'worse than animals' zijn? Of gaat u telkens uitleggen welke stukken van de koran u aanvaardbaar vindt en welke niet?

Het spijt me, maar van moslima's die dit boek volgen in verband met kledijvoorschriften, verwacht men toch normaal dat ze het ook in belangrijker materies respecteren: bijvoorbeeld inzake homoseksualiteit, gehoorzaamheid aan de echtgenoot, halve erfenis voor de vrouw, enzovoort. Aan de algemene symboolwaarde, die u loochent, kunt u, ondanks uw heel eigen opvattingen, niet ontkomen. U staat voor een onoverkomelijk dilemma. Ofwel is de hoofddoek een kledingstuk dat u graag draagt, zonder enige symboolwaarde. Maar waarom er dan zo hardnekkig aan vasthouden? Ofwel draagt u die op grond van enkele koranverzen en dan is het symboolaspect evident: trouw aan een traditionele interpretatie van de koran. Maar die verzen worden ook nog anders uitgelegd: volledige bedekking van het gezicht. Moeten we dan ook een lerares met een burka of niqab in de klas toelaten, zoals onlangs in Engeland werd geëist? Moeten we aanvaarden dat moslima's weigeren een hand te geven? Waar stopt dat eigenlijk?

Ik herhaal het; ik respecteer u en ook uw mening, hoewel ik die verkeerd vind. Maar mag mijn voorkeur uitgaan naar moslima's die geen hoofddoek dragen, mede omdat ik in hun benadering meer hoop zie op een open interpretatie van de koran en dus op een moderne islam?


Etienne Vermeersch is hoogleraar emeritus.

01:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |