10-04-07

In de Verenigde Staten ook al??

Why Christian Terrorists? Why not Buddhist Terrorists?
By Julia Gorin (bio)

http://politicalmavens.com/
Last week, at a hostage drill in a New Jersey high school:

Two mock gunmen from a fake right-wing fundamentalist group called the “New Crusaders” — a group that does not believe in the separation of church and state — stormed the school. The idea was that they were angry that one of their daughters was expelled for praying before class.

Hmm. That’s strange that they would use Christian terrorists. Why not Buddhist terrorists? Or Scientologist terrorists? Or Wiccan, Astrozorian, or Jewish terrorists? These are all equally obvious, realistic choices.

At the same time, there’s no need to be up in arms over this. As the news reports all say, it was a “mock” terror drill, so they needed mock terrorists. If they wanted real ones, they would have invited Muslim ones, since those are readily available in New Jersey.

Besides, everyone knows that “We’re going to have a drill involving a crusading conservative fundamentalist terror group that doesn’t believe in separation of church and state” is code for “Here’s how you protect yourself from Muslim terrorists.”

Because we have to speak in code now; or else the real terrorists will show up. Then it wouldn’t be a drill, would it?

The constraints that schools, police departments and other governmental organs operate under are understandable. So if you absolutely must have white guys be your terrorists, just hire the white Bosnian Muslims of al-Qaeda. They’re armed, and have been training for over a decade. Oila!

And throw in some pregnant bitches.


Waarom christelijke terroristen? Waarom geen boeddhistische terroristen?

Twee valse gewapende bandieten van een al even valse extreem-rechtse fundamentalistische groep met de naam ‘Nieuwe kruisvaarders’ - een groep die dus niet gelooft in de scheiding van kerk en Staat – bestormden een school.

De idee was, dat ze woedend waren omdat één van hun dochters van school werd gestuurd omdat ze wou bidden voor het begin van de les.

Hmm, Eigenaardig dat ze daarvoor christelijke terroristen gebruiken. Waarom geen boeddhistische terroristen? Of Scientologist terroristen? Of Wiccan, Astrozorian of Joodse terroristen? Die zouden net zo voor de hand liggend zijn, realistische keuzes.

Maar kom, het is niet nodig om zich daarover druk te maken. Want zoals de nieuwsberichten ons laten weten, ging het om een ‘nagebootste’ terroristische aanval, dus daarom hadden ze ‘namaak’ terroristen nodig. Indien ze echte hadden gewild, dan hadden ze enkele moslims uitgenodigd, want die zijn tegenwoordig gemakkelijk beschikbaar in New Jersey.

En daarbij, iedereen weet dat: ‘We gaan een dril houden waarbij een aanval wordt uitgevoerd door een conservatieve fundamentalistische terreur groep, die niet geloven in de scheiding tussen kerk en Staat’ niets anders betekent dan ‘Hier, zo moet je je beschermen tegen moslimterroristen’.

Want we moeten in code spreken tegenwoordig, anders loop je kans dat de echte terroristen opduiken. En dan is het geen dril meer, niet?
De dwang waaronder scholen, politie en andere gouvernementele organen moeten opereren zijn begrijpelijk. Dus als jullie absoluut ‘witte jongens’ moeten hebben als terroristen, huur dan witte Bosniër moslims van Al-Qaeda. Die zijn al tientallen jaren gewapend en getraind.

01:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Creationisme versus Darwinisme

De studie evolutionaire biologie is om onverklaarbare redenen weggelaten op de lijst van studierichtingen waarvoor Amerikaanse studenten een federale beurs kunnen aanvragen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Onderwijs is dat per ongeluk gebeurd, maar critici betwijfelen dit. Dat berichtte het Britse wetenschapsblad New Scientist donderdag.

Het ministerie van Onderwijs bracht eerder deze week een lijst naar buiten van studies waarvoor universitaire studenten een studiebeurs kunnen krijgen. Op de plek waar logischerwijs de richting evolutionaire biologie zou moeten staan, is een witregel ingevoerd. Verdacht, vinden voorstanders van de evolutieleer. Een vergissing, stelt het departement.


Soms lijkt het erop alsof verschillende discussies tegelijk losbarsten. Maar het gaat allemaal over één onderwerp waarover nog nooit een levend wezen met zekerheid kon beweren dat hij het allemaal weet.

In Engeland barstte de discussie over Intelligent Design los. En even later in de VS en nu ook in Europa; het creationisme versus Darwinisme.

Het begon in Europa toen er een tijd geleden een prachtig geïllustreerd boek van minstens 3 kilogram gratis werd verdeeld in scholen, bedrijven, redacties, bibliotheken e.d.

Het boek heet ‘Atlas of Creation’ en moet verschrikkelijk duur zijn, want de prachtige glanzende bladzijden en de vele zorgvuldig gekozen foto’s liegen er niet om. Om dat zomaar gratis uit te delen moest er wel meer achter zitten. En inderdaad, helemaal aan het einde van het boek wordt het duidelijk. Een auteur met de naam Harun Yahya schreef in dit onvoorstelbaar lijvige boek over de leugens van Darwin. En...er komen nog zes delen binnenkort. KLIK HIER

Harun Yahya is een voorvechter van tafsit ilmi, die spectaculaire natuurverschijnselen en vooral hypermoderne natuurwetenschappelijke kennis in de koran terugleest om vervolgens de goddelijke oorsprong van het heilige boek, de koran, te bewijzen.

De naam Harun Yahya is een pseudoniem van de Turkse intellectueel Adnan Oktor en volgens sommigen een obscurantist met een quasi-wetenschappelijk jasje. Het boek moet gezien worden als een vorm van islamitisch creationisme en daarover was een tijd geleden nogal wat te doen in Nederland. In ons land werd er heel kort aandacht aan geschonken tijdens een nieuwsuitzending maar vanaf het moment dat men wist dat het boek oorspronkelijk in Turkije opdook werd het bijzonder stil rond deze voorvechter van het creationisme.
Zijn bekeringsdrang is zo groot dat je elk boek kunt downloaden via internet:
KLIK HIER

Het hele debat tussen evolutionisten en gelovigen over het Intelligent Design dat nu aan de gang is, is een eerder zinloze discussie. Geen reden voor Siegfried Bracke om vandaag in Terzake de ‘creationisten’ in de VS als demonen voor te stellen, en studenten van de evolutieleer van Darwin als enig geloofwaardig alternatief een studiebeurs verdienen.

Iedereen zoekt antwoorden die niet altijd te vinden zijn.
Religieuzen geloven dat het begin van het universum, de aarde, de dieren en de mensen centraal staan en door een opperwezen werden geschapen. Het is geen wetenschappelijk artikel dat werd geschreven in een boek ‘De Bijbel’, maar het is een geloofsdocument. Geschreven uit verhalen die mensen elkaar hebben verteld. Het is een verhaal om mensen het verschil tussen goed en kwaad bij te brengen, het gaat om een geloof over de verbinding tussen de mens en de aarde waarvan en waarop hij leeft. Niet het verhaal op zich is belangrijk, maar de waarden die er van uitgaan.

De evolutieleer is net het tegenovergestelde.
De evolutieleer heeft geen speciale interesse in het ‘waarom’ van de kosmos, noch over de speciale plaats die de mens hierin betekent. De evolutietheorie beschrijft hoe het leven ontstaan is in technische, natuurkundige en biologische terminologie. Het gaat om oorzaak en gevolg, niet om geloof. Het gaat om het gedrag van cellen en virussen, niet om spirituele eenheid tussen man en vrouw. De evolutieleer van Darwin vertoont hiaten en verklaart niet alles, daarom blijven gelovigen op hun honger zitten. Een discussie tussen beiden is zinloos.

Iemand die de discussies van dichtbij heeft gevolgd schreef:
Wat ik in het, wat ik dan maar even het Intelligent Design-debat noem, veel zie gebeuren, is dat de vragen verkeerd gesteld worden. Orthodox gelovigen blijven maar aan Darwin en zijn adapten vragen naar het waarom van het menselijk bestaan. Darwin kan hierop geen antwoord geven met als gevolg dat deze gelovigen niet meer in de evolutietheorie kunnen ‘geloven’. In spiegelbeeld gebeurde hetzelfde in de vorige eeuw. Wetenschappers en onderlegde gelovigen verloren hun geloof in de Schepper-God omdat het Genesisverhaal niet meer wetenschappelijk was vol te houden.

Je moet aan de evolutietheorie vragen stellen die gaan over het hoe van de kosmos. Stel je vragen over het waarom van mens en kosmos aan het Genesisverhaal. Als je wilt weten wat ‘liefde’ is, lees de bijbel; maar als je weten wilt hoe kinderen verwekt worden, vraagt het de wetenschap.


Lees ook de reactie van een wetenschapper: KLIK HIER
En wat Kifkif hierover schrijft: KLIK HIER

00:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-04-07

Alles volgens het boekje...de koran.

Misschien hebt u het ook gelezen, de oplossing voor de vele gevallen van agressie bij de NMBS worden in het vervolg opgelost door …de slachtoffers van de agressie zelf. Namelijk het personeel, de kaartjesknipper en de controleurs.
Wauw, daar zullen de nieuwe Vlamingen wel niet van terug hebben wanneer de personeelsleden van de NMBS de identiteitskaart vragen aan die gasten om een proces verbaal op te maken.
Toch eigenaardig dat de media daar zo weinig ruchtbaarheid aan geven en het CGKR dat allemaal goedkeurt. Ach ja, da’s waar ook...volgens De Witte kan racisme niet bestaan vanuit een minderheid naar een meerderheid.
Ik vraag mij af wat Vlamingen dan al 177 jaar meemaken.

Niet getreurd, we dachten dat het CGKR dan wel de verkrachters van niet-moslimmeisjes zou afkeuren. Niet dus, want moslims mogen niet-moslimmeisjes verkrachten. Godsdienstvrijheid!!

Een andere godsdienstvrijheid veroorloofde zich een Libanese asielzoeker die een verblijfsvergunning kreeg door te trouwen die met een dochter van een Antwerpse politiecommissaris. Samen hadden ze vier kinderen. De twee tienerdochter werden dagelijks zwaar mishandeld. De meisjes werden, naar islamitisch gebruik, zeer streng opgevoed en vader Safi M. oefende een waar terreurbewind uit over zijn dochters van 13 en 15 jaar oud. Zij kregen niets en moesten hard werken. Daarbij sloeg hij hen dagelijks met een leren riem, elektriciteitssnoer of een knuppel en werden ze daarna in de kelder opgesloten. De moeder hielp haar dochters niet en meldde het evenmin aan haar vader.

Toen de Libanees in november vorig jaar een GSM vond op de kamer van de meisjes werd hij woest en sloeg hen met een broeksriem en met een knuppel. Toen de oudste zich probeerde te verzetten bond hij haar benen met tape vast en ranselde hij haar vijftig minuten lang af. De bruut moest zelfs af en toe een pauze inlassen omdat hij ‘te moe’ werd. Om even later terug verder te doen tot de één van de meisjes het bewustzijn verloor.

Het oudste meisje kon uiteindelijk vanuit de kelder, waar ze regelmatig opgesloten werden een SMS’je sturen naar haar grootvader die de patrouille optrommelde om Safi te arresteren die op dat moment lag te slapen in de zetel. De ouders, (dus ook de moeder) probeerden de politie nog te misleiden maar de agenten hoorden gekreun vanuit de kelder, waar de meisjes zaten opgesloten.
De meisjes zijn verminkt voor het leven.

Het toppunt is dat die gruwelijke islamitische tiran en oorspronkelijke asielzoeker (dus politieke vluchteling), opvallend veel contact had met de radicale islamitische Hezbollah in Libanon. Hij kreeg een effectieve gevangenisstraf van acht jaar en moest schadevergoeding van enkele euro’s betalen aan zijn dochters, maar ook aan zijn vrouw, die alles maar liet begaan en dus in feite mee schuldig is.

Zijn verdediger vond deze straf onverdiend. Niet omwille van de straf, want de feiten zijn inderdaad gruwelijk, gaf hij toe, maar omdat de man begeleiding en therapie nodig heeft.
Zijn verdediger moet dus dringend de koran eens lezen...

Wat die man nodig heeft is acht jaar lang een dagelijkse portie slaag, zware dwangarbeid en daarna terug naar het land waar hij vandaan komt. Als hij toch goede betrekkingen onderhoudt met Hezbollah, dan is hij een terrorist en die horen zeker niet thuis in Europa.

01:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-04-07

"We gaan d'r ene flikken"

Een voormalige politiecommissaris die alom werd geprezen, geëerd en gewaardeerd, moest deze week voor de rechtbank verschijnen voor een klacht die werd neergelegd door Turkse criminelen en gesteund werd door een socialistisch complot in het ‘Reich von dictator JanSSens’.
Zover zijn we dus.
Criminelen moeten niet meer bang zijn voor de politie, nee, politie moet bang zijn voor criminelen. Zeker voor criminele vreemdelingen met de juiste politieke connecties.

Politiecommissarissen met (volgens links), de verkeerde politieke connecties moeten met alle middelen bestreden worden. En wat 'verkeerd' is weten we. Wie een onafhankelijk en vooral ‘leefbaar’ Vlaanderen nastreeft, is uiteraard verkeerd bezig.

Eerder hadden we al commissaris Demol, die Schaarbeek vrij hield van criminaliteit. Deze week was politiecommissaris Bart Debie aan de beurt.

Ondanks de rechtbank heel wat aanklachten heeft laten vallen, moest er toch een ‘veroordeling’ komen. Voor slagen en verwondingen en valsheid in geschrifte werd Bart Debie vrijgesproken.
Van racisme was er volgens de rechtbank geen sprake.
Er werd volgens de rechter bewezen dat de racistische uitspraak “we zullen de lammekes een slachten” in geen geval gedaan werd door Bart Debie, maar wel door inspecteur Dave Pluym en dat bovendien niemand van de Turken of de andere agenten Bart Debie aanwezen als ‘de dader’.
Maar inspecteur Pluym werd ondanks de zware aanklacht van de rechter, door diezelfde rechtbank buiten vervolging gesteld. Waarom???

Waarom werd Dave Pluym beloond met een promotie bij de dienst INFO van de Antwerpse politie onder dezelfde leiding van de eveneens door de rechter gelaakte Serge Muyters? Waarom stond hij niet eveneens voor de rechter samen met zijn collega’s voor daden die door de rechter als ‘laakbaar gedrag, ontoelaatbaar voor een politieman” werden bestempeld? Daden die volgens de rechter trouwens onder hoede van Serge Muyters en korpschef Luc Lamine vielen.

Waarvoor stond Bart Debie daar dan alleen en werd hij alleen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Turken die hen aanvielen, en kreeg hij bovendien nog een veroordeling voor 3,5 jaar voorwaardelijk? Is hij misschien Jezus Christus die moet boeten voor alle zonden van anderen?

We zijn benieuwd of er tegen de ‘racistische politie’ van Patrick Janssens zal worden opgetreden door het CGKR of andere belangengroepen, maar ik ben vrijwel zeker van niet. Want socialisten kunnen blijkbaar niet ‘racistisch’ zijn.
Zeker niet tegen Dave Pluym, wiens papa een grote meneer is bij het ACOD en die volgens ik heb gehoord als ‘ramptoerist’ in de rechtszaal zat te luisteren over de racistische uitspraken en brutaal politiegeweld van zoonlief en de voordeling van een onschuldige die zelfs op het moment van die feiten niet aanwezig was.

17:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

 "Er zijn geen belgen!"

“93 procent van de Vlamingen en 98 procent van de Walen vinden dat België moet blijven. Dat meldden de kranten De Standaard en Le Soir, die de nobele taak op zich namen om Vlaming en Waal weer nader tot elkaar te brengen. ' Eendracht heerscht' aan Maas en Scheldeboorden.' Dat Julius de Geyter dit niet meer mocht meemaken.

Worden we, met die peiling in de hand, verondersteld het communautaire vraagstuk als afgehandeld te beschouwen? Het heeft er alle schijn van. Naar aanleiding van een eerdere enquête van La Libre Belgique , die in dezelfde richting wees, gaf PS-voorzitter Elio Di Rupo in elk geval al te kennen dat hij deze resultaten als argument zal gebruiken tijdens de komende communautaire onderhandelingen.” Dit is een citaat uit Knack.

fi3918268

Toevallig kocht ik gisteren een oud en ietwat vergeten boekje geschreven door de Nederlandse prof. dr. P.C. Paardekooper. Zijn naam was in de jaren ’60 van vorige eeuw wellicht beter bekend dan nu. Zijn visie op het probleem tussen Walen en Vlamingen schreef hij in een piepklein boekje met als titel: “Er zijn geen belgen”. Nu, 45 jaar later is er nog steeds geen verbetering. Ach ja, ons taalgebruik is er op vooruit gegaan, maar onze fierheid zeker niet.

Integendeel, de Vlaamse faciliteitengemeenten zijn ondertussen bijna volledig door Franstaligen ingepalmd, ondanks het in de grondwet staat is de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds geen feit en het Waals imperialisme op Vlaams grondgebied gaat steeds verder. Daarbij wil men de klok terugdraaien en eisen Walen dat er terug tweetalig onderwijs komt, wat er in de praktijk op neer komt dat er in Vlaamse scholen terug in het Frans zal onderwezen worden.

Wat is Nederlandse Leeuw in het Latijn? Juist: leo belgicus oftewel...Belgische Leeuw. Belgica is de Latijnse naam voor Nederland, dus betekent België eigenlijk niets anders als... 'Nederland'.

Omdat het boekje van prof. dr. P.C. Paardekooper (oud-hoogleraar taalkunde) na 45 jaar in de vergetelheid is geraakt, zou ik het ongelooflijk graag integraal hier op deze blog plaatsen. Maar dat vergt wel wat werk en bovendien is het boekje nog altijd te koop, dus zal ik mij beperken tot citaten, aangevuld met huidige actualiteiten om te zien of onze Vlaamse ontvoogding resultaten heeft geboekt. Ik vrees echter dat we stappen achteruit aan het zetten zijn... De oproep van prof. dr. P.C. Paardekooper is net als toen nog steeds actueel! En ik had wel graag geweten wat hij denkt over de uitsluiting van één miljoen Vlamingen na zijn oproep in ’62 – “Vlamingen van alle partijen, verenig u !”

U kunt alvast hier een stukje lezen KLIK HIER

16:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-04-07

Nieuwe gokverslaving - wed eens op een illegaal!

Vanaf vandaag kunt u op het Brusselse Muntplein gaan kijken naar de meest smakeloze publieke tentoonstelling van vijf mensen zonder papieren (illegalen dus...), een Russin, een Marokkaan, een Congolese, een Serviër en een Colombiaan. Die zullen twee dagen in de kooi doorbrengen en u mag ze er uit stemmen. Dat vind ik gewoon pervers. Het past helemaal in het kader van ons overheidsbeleid. “Geef het volk brood en spelen”. Wat gaan ze doen met diegenen die weggestemd worden? Duim naar beneden en hen met zwepen en stenengooien het land uitjagen?

Het doet mij ook een beetje denken aan de tijd toen slaven per opbod verkocht werden aan de meeste biedende. In feite is dit nu echt eens een job voor De Witte om zoiets aan te klagen. Het is niet alleen vernederend voor diegenen die in die kooi zitten, maar toont aan dat de inrichters niet zozeer begaan zijn met het welzijn van die mensen, maar eerder het eigen grote gelijk willen halen.

Ik verwijt de illegalen op zich niets. Indien ik ergens in een land als Afrika of Afghanistan zou geboren zijn, dan zou ik waarschijnlijk ook proberen om er weg te geraken en een beter leven in het rijke Westen op te bouwen. Zeker wanneer ik zou beseffen dat het nu net het rijke Westen is, die de gruwelijke regimes steunen en in het zadel houden. Regimes die het volk opzettelijk arm houden om de Westerse geldstroom te kunnen behouden.

In ons land ligt het eveneens aan de overheid. Een overheid die nog steeds geen ernstig vreemdelingenbeleid voert en uitgeprocedeerde illegalen toch nog zeven jaar of langer laten blijven zonder ze op te sporen en het land uit te zetten.

In de illegaliteit is het moeilijk om iemand op te sporen, zegt u? Zo illegaal zijn ze niet wanneer ze schoolgaande kinderen hebben, werken of verjaardagskaartjes krijgen van minister Dewael. Bovendien bestaat er geen opsporingsbeleid. En ‘illegaal’ betekent nog steeds – in strijd met de wet -.

Ik vraag mij trouwens af, waarom illegalen tijdens hun procedure geen werkvergunning krijgen. Dat zou minder criminaliteit meebrengen en men weet dan ook waar ze zich bevinden.

Natuurlijk is het jammer wanneer we moeten vaststellen dat sommige illegalen die het land moeten verlaten, dikwijls beter geïntegreerd zijn en zich aanpassen aan onze maatschappij dan sommige andere ‘nieuwe Vlamingen’. Misschien zou men beter vergelijkingen maken tussen geïntegreerde illegalen en sommige nieuwkomers die via een huwelijk of familiehereniging het land binnenkomen, om uit te maken wie hier beter kan blijven of beter kan wegblijven. Men moet niet altijd kijken naar ‘wat het land kan doen voor de nieuwkomer’, maar eerder naar ‘wat de nieuwkomer kan doen voor het land’.


Update: Ik hoor net dat het om acteurs gaat die de rol van 'illegaal' spelen, dat maakt het misschien wat minder pervers, maar minstens even smakeloos.

13:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Klachten - vervolgingen...the Stasi way!!

Soms denk ik toch dat de overheid, bepaalde belangengroepen en in grote mate ook de media de ‘verzuring’ waar men het steeds over heeft, in de hand werken.Niemand mag zijn mond nog opentrekken, een mening verkondigen of een afwijkende reclame maken, of er zijn altijd wel belangengroepen die erover struikelen en klachten neerleggen. In wat voor wereld leven wij?

Neem nu monseigneur Léonard. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar heeft hij niet het recht om te zeggen wat hij vanuit zijn kerkelijke leer voelt en denkt? Ook hier gaat men er weer eens van uit dat wanneer iemand zegt dat homofilie een afwijking is op het normale patroon van de man/vrouw relatie de anderen haten en niet aanvaarden. Belachelijk gewoon!

Er werd vroeger veel meer wetenschappelijk werk over homofilie gepubliceerd dan nu, en diverse stellingen werden besproken, zonder dat er ooit één wetenschapper werd vervolgd.Zelf ga ik mij hier niet wagen wetenschappelijke bevindingen weer te geven die in de laatste eeuw werden gepubliceerd. Maar verdorie zeg! Stop met mensen aan de schandpaal te nagelen omdat ze een mening hebben.

Maak u liever zorgen om Verhofstadt, die een nieuwe minister voor klimaat wil creëren om zijn eigen falen te verdoezelen en over niets anders meer praat dan CO2 – Kyoto en dan vooral...nieuwe taksen, dan om monseigneur Léonard, aan omstreden reclame waaraan tenslotte 9500 vrouwen meerwerken of een door televisie onderhouden parvenue die uit lompigheid iemand een trap onder zijn kont geeft.

Als er dan toch moet vervolgd worden op discriminerend gedrag, vervolg dan diegenen die één miljoen mensen discrimineren, broodroven, beschimpen en uitsluiten.

11:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-04-07

De nieuwe stand-up comedians

Ik weet niet wat er onnozeler is…beweren dat Jean-Marie Pfaff een ‘racist’ is, die de CGKR achter hem aan krijgt omdat hij voor de lol een vriend een stamp onder zijn kont gaf, maar die vriend, volgens De Witte, toevallig een verkeerd kleurtje heeft om mee ‘te zwanzen’ – of met wat er vandaag in de krant stond, dat Brussel de meest leefbare Europese stad is...

Freddy Thielemans (PS) is dolgelukkig met die vierde plaats op de Europese lijst en doet er nog een schepje bovenop, want ‘kijk naar de koning”, zegt hij, “hoe graag die hier leeft, hij lacht altijd”.
Hij lacht inderdaad altijd en volgens mij is de koning ook helemaal niet boos op zijn zoontje Laurent. Nee, ik denk dat hij niet eens meer beseft dat hij nog een zoon heeft.

In ieder geval is die grap al even geslaagd als Paola de best geïntegreerde ‘allochtoon’ noemen, want “kijk eens hoever zij het geschopt heeft? Ze is zelfs koningin geworden.”

Ja, bij het CGKR en de sossen zitten duidelijk de betere komieken. Geert Hoste mag op zijn tellen passen, of hij is binnenkort zijn eindejaarsshow op tv kwijt.

02:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-04-07

Stoelendans bij Spirit

Lionel Vandenberghe over zijn onverkiesbare plaats bij Spirit (De Standaard 02-04-2007):

Blijkbaar moet ik plaats ruimen, omdat ik al een beetje op leeftijd ben. Terwijl een partij die consequent kiest voor de diversiteit toch ook ouderen een kans moet geven. We zijn meer dan een stads- en allochtonenpartij.

Diversiteit bij Spirit betekent niet dat ze oudjes in de partij willen, Lionelleke!

23:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bekijk clip van de imam Salam bij Pauw en Witteman

Hoe kan iemand spreken over 'integratie', en ondertussen gekleed lopen als de Taliban en bovendien eisen dat de wijn van een westerse tafel wordt verwijderd? Integratie voor wie dan??

KLIK HIER

Naar beneden scrollen en bij laatste foto klikken op 'bekijk video'.

13:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

02-04-07

Ambras in het linkse kamp.

In een interview in De Telegraaf stelde de SP-leider gisteren dat hij het ’een extra dikke plus’ zou vinden als beide bewindspersonen, Albayrak en Aboutaleb hun buitenlandse paspoort op zouden geven.

In Nederland is de PVDA woedend op Sp’er Jan Marijnissen.
Jan Marijnissen, de leider van de socialisten zei zaterdag dat staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb er goed aan doen hun tweede paspoort op te geven. Maar links zou links niet zijn wanneer er geen haar in de boter zou zitten. Want Marijnissen had tijdens de gesprekken in de Tweede Kamer over de paspoortenkwestie zijn mond niet opengetrokken.
In het debat over de dubbele nationaliteit stelde Marijnissen zich nog lijnrecht tegenover PVV en VVD op, die vonden dat de staatssecretaris haar Turkse nationaliteit op zou moeten geven.

PvdA-fractieleider Tichelaar noemt die uitspraak 'stuitend'. En ook bij rechts werd met hoon gereageerd op de ‘opmerkelijke draai’ van SP-leider Marijnissen, schrijft de Telegraaf.

Geen wonder dat Geert Wilders hem laf noemt en de VVD-leider Mark Rutte het verhaal ‘merkwaardig en warrig’ vond.

Filip Dewinter zei al eerder tijdens een interview dat Jan Marijnissen vaak dezelfde standpunten inneemt als het Vlaams Belang, alleen doet Jan Marijnissen, het stiekem en minder duidelijk dan het Vlaams Belang. En blijkbaar vaak tegen de partijstandpunten in, want een woordvoerder van Marijnissen benadrukte gisteren dat de SP Albayrak ’helemaal niet oproept’ en dat het gaat om de eigen keuze van een persoon.
Volgens ons kan iemand met een dubbele nationaliteit geen loyaliteit tonen tegenover het land waar hij woont, als hij/zij niet bereid is de nationaliteit van het land van herkomst op te geven. Iemand met een tweede nationaliteit heeft duidelijk nog ‘plannen’ en ‘afspraken’ met dat andere land.

12:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Dikke maar verbluffend lenige ballerina's

U hebt er vast al iets over gehoord, “The Big Ballerinas” traden op in Engeland. De bedoeling is de mensen aan het lachen te brengen, maar de lenigheid van de dikkertjes is verbluffend. Het gewicht van deze Russische ballerina’s mag niet onder de 100 kilo zakken, anders vliegen ze eruit.

Op abc-News kunt u een stukje bekijken.
KLIK HIER

11:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

FDW op NL 2 - de enige tolerante gesprekspartner!

805-20070401-8cda81

GEEN PACT MET DE DUIVEL

Wie gisteren heeft gekeken op NL 2 naar de Nederlandse tv-moslims Ab & Sal kon zien dat Filip Dewinter de enige was die de Marokkanen op een duidelijke maar vooral humoristische wijze te woord stond. De twee moslims werden al eerder buitengezet door de Nederlandse feministe Ciska Dresselhuys en Geert Wilders wou niet eens met hen praten. Ook heel wat mensen op straat lieten de twee Marokkanen staan zonder te antwoorden. Anderen lagen een beetje in de knoop met het verschil tussen Afghanistan en Irak en gaven geld om de gevreesde Taliban, die zoveel leed berokkende aan de bevolking en dan vooral de vrouwen, te steunen.

Wie de uitzending gemist heeft, kan ze HIER BEKIJKEN

11:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

30-03-07

Laten we het nog eens over Willockx en zijn slachtoffer hebben.

Filip Dewinter heeft Wouter Van Bellingen uitgenodigd voor een Vlaams Belang-manifestatie op 1 mei in Bazel.

Filip Dewinter hoopt dat Van Bellingen tijdens de manifestatie een krans wil neerleggen bij het standbeeld van diens grootoom Amedee Verbruggen. Dat schreef Gazet van Antwerpen gisteren.

Jammer genoeg werd schepen Van Bellingen ingefluisterd dat deze uitnodiging als provocatie moet worden gezien, wat het in geen geval is. De 1-mei manifestatie werd al langer vastgelegd dan twee dagen geleden, toen ik hier op deze blog over de leugens (of voor sommigen een grap) van Willockx schreef.

Over die grap heb ik het seffens nog...

Amedee Verbruggen (1886-1980) was frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en werd de "kasseilegger van de Vlaamse Beweging" genoemd om zijn sociaal engagement.

"Mijn invitatie is geen provocatie tegenover Van Bellingen", zegt Filip Dewinter. "Ik nodig hem uit om samen met mij bloemen neer te leggen aan het monument van zijn grootoom."

Van Bellingen was volgens de pers enigszins uit zijn lood geslagen bij de vraag of hij op het aanbod van Vlaams Belang ingaat, maar zal het niet doen, schrijft de krant.
"Het zou weinig respectvol zijn tegenover mijn grootoom om hem op die manier politiek te misbruiken. Daarvoor blijft hij voor mij een te mooi symbool".

Ik vraag mij echter af of zijn grootoom zich niet zou omdraaien in zijn graf wanneer hij zou horen dat Wouter de speelbal is geworden van de socialisten en zich laat misbruiken om Vlamingen in heel de wereld als ‘racisten’ te bestempelen.
Als er iets is waar hij beschaamd moet voor zijn dan is het dat wel!!!


Er is trouwens de laatste dagen nogal wat te doen geweest over het bericht dat ik hier als eerste postte namelijk, dat Freddy Willockx publiekelijk had toegegeven dat het zogezegde ‘racistische koppel’ niet geweigerd had omdat schepen Van Bellingen een ‘zwart’ kleurtje heeft, maar ‘zwart’ zou zijn omdat hij uit een Vlaamsgezinde familie komt.

Nogal wat journalisten willen niet graag toegeven dat ze de voorbije maanden beet zijn genomen, en sommigen beweren nu dat ik een ‘cafémopje’ van Willockx misbruik.
Een cafémop waarvan de perceptie die ervan uitgaat onmiskenbaar discriminerend is voor Vlamingen. Dus waarom zou ik dat misbruiken als ik er niet van overtuigd was dat het de bedoeling was om Vlamingen schade toe te brengen?

.Mag ik misschien iedereen uitnodigen om vijf minuten zijn gezond verstand te gebruiken?

Een: ik heb geschreven dat een getuige van Freddy Willockx uit eerste hand deze bekentenis heeft gehoord:

We weten dat het koppel dat geweigerd heeft om door Wouter Van Bellingen getrouwd te worden, dat niet gedaan heeft uit racisme, maar wel omdat de familie Van Bellingen in Sint-Niklaas bekend staat als een Vlaamsnationale, dus ‘zwarte’ familie. Ze hebben aan het loket gezegd dat ze niet wilden getrouwd worden door ‘een zwartzak’, maar daarmee bedoelden ze niet zijn huidskleur, maar de Vlaamse overtuiging van zijn familie. We kennen het koppel, het zijn fanatieke socialisten’.

De journalisten zijn op zoek gegaan naar deze getuige, en ze heeft haar verhaal duidelijk bevestigd. Ik heb dus niets verzonnen.

Twee: die journalisten bellen Willockx en die bevestigt dat hij de uitspraak inderdaad gedaan heeft. Opnieuw: Ik verzin dus niks, de getuige verzint niks, Willockx geeft de uitspraak toe.

Maar dan komt de grote ontsnappingstruuk: Willockx beweert nu ‘dat het maar om te lachen was’!!! En sommige journalisten slikken dat kritiekloos als zoete koek!!!

Sorry, maar Willockx heeft op CNN, BBC, Al Jazeera en wat nog allemaal wekenlang stoer geroepen dat het boze racisme in Sint-Niklaas en in heel Vlaanderen moet bestreden worden – en die zou daarover dan nu grapjes staan maken? Dat gelooft toch geen mens.

Mijn conclusie: mijn bron is bevestigd, de getuige haar verhaal is door Willockx bevestigd, en haar bewering dat Willockx het serieus meende is voor mij véél geloofwaardiger dan zijn verhaal dat het maar een ‘grapje’ was. Er is maar één grap, en dat is dat Van Bellingen ondertussen verklaard heeft dat het racistisch motief van koppel 2 en koppel 3 onduidelijk is, en dat koppel één alleen gekend is via één schoonvader. Met andere woorden, voor de SP.a-kiescampagne is heel de wereldpers op de been gebracht door één mysterieuze (schoon)vader in spé!!!

Dit is en blijft voor mij een nooit eerder geziene campagnefraude en werd bovendien nog betaald door de ‘verfoeilijke racistische’ Vlaming.


PS - Wanneer men weet dat De Standaard al in 2005 een scenario schreef voor een "Zwarte burgemeester ...pakweg...ergens in het Waasland", dan is deze uitdrukking in deze context op z'n minst 'dubbelzinnig', maar afgaande op de getuige en het ontbreken van eventuele huwelijksweigeraars eerder 'geloofwaardig' te noemen.
KLIK HIER

22:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Imam Salam bij Pauw en Witteman.

Imam

Misschien kijkt u af en toe eens naar de Nederlandse televisie? En soms ook naar het praatprogramma van Pauw en Witteman? Een programma dat tevergeefs wordt nageaapt door Polsmoel en Desmet, maar bij wie het ontbreekt aan de nodige kwaliteiten noch objectiviteit voor een dergelijk programma.

Eergisteren was de omstreden en fanatiek orthodoxe imam Ahmed Salam samen met zijn zoon (om te vertalen) te gast bij Pauw en Witteman.

De imam Ahmed Salam in zijn moskee hebben gezegd dat zijn geloofsgenoten de Nederlandse staat moeten schaden door bijvoorbeeld geen belasting te betalen. Iets wat hij door zijn Talibanachtige zoon liet ontkennen.

De imam uit Tilburg moest al in december op het stadhuis uitleg komen geven tegenover burgemeester Vreeman van de PvdA over zijn gestook in de moskee.

Vreeman zou tijdens dat gesprek hebben gezegd dat Salam niet in Nederland thuishoort. Volgens de imam berust dat op een misverstand.

Ook zou Salam niet hebben bedoeld dat mensen geen belasting moeten betalen. ‘Ik betaal zelf ook gewoon mijn belasting,’ liet hij vertalen in de uitzending. ‘De islam zegt dat je het land waar je woont geen schade mag toebrengen en moet respecteren.’

Suhayb Salam, de zoon van de imam die fungeerde als tolk en uitstekend Nederlands spreekt, vertelde in het programma dat de moskee een goede band heeft met het Tilburgse gemeentebestuur.
Burgemeester Vreeman beaamde dit niet en bleef mysterieus glimlachen.
Verder zei de zoon van de imam dat hij voor verdraagzaamheid en respect was. Wanneer iemand bij hem aan tafel een glas wijn zou drinken dan was dat volgens hem respectloos. (’t Ja...wie moet zich aan wie aanpassen, he?)
Verder vond hij ook dat vrouwen verplicht een hoofddoek moesten dragen en wie daartegen was, was onverdraagzaam.

Imam Salam raakte al eerder in opspraak toen hij in 2004 weigerde toenmalig minister Rita Verdonk een hand te geven.

20:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bedrog - maar 't zal wel een grap zijn.

Fondsen voor Bestaanszekerheid rekenen ten onrechte administratieve kosten aan aan rechthebbenden die niet in een vakbond zitten. Minister van Werk Peter Vanvelthoven (SP.A) is op de hoogte van die praktijken, maar de administratie probeert de zaak toe te dekken.

Het is de taak van de oppositie om wantoestanden in ons land te onderzoeken en aan te klagen. Uiteraard heeft de Paarse meerderheid dat liever niet en probeert ze er alles aan te doen om de oppositie als een lastige vlieg neer te meppen.

Maar wanneer de bevolking flagrant bedrogen wordt is het onze taak om te spreken. En daarom stapt het Vlaams Belang naar het Rekenhof om een onderzoek te vragen naar waar het geld gebleven is dat niet werd uitbetaald en vraagt aan de directie ‘Toezicht op de Sociale Wetten’ een proces-verbaal op te maken voor alle vastgestelde inbreuken. Onze partij gaat alles in het werk stellen om het geld dat de partijleden tegoed hebben terug te halen. En omdat wij de enige oppositiepartij zijn voor de hele bevolking kunnen ook niet-Vlaams Belangleden, op de website Vlaams Belang Nationaal, informatie vinden over de manier waarop ze hun geld kunnen terugeisen.

Eens het deksel van het socialistische potje gelicht wordt, komt er nog meer bovendrijven.
In Hasselt gaat de socialistische ziekenkas ‘Voorzorg’ bejaarden thuis uitbetalen. Een mooi en sociaal initiatief natuurlijk behalve voor de bedienden van ‘Voorzorg’ zelf, want zij krijgen hun loon maar voor de helft officieel uitbetaald. De andere helft krijgen ze in het ‘zwart’. Blijkbaar weten vakbonden en ziekenkassen niet meer waar naartoe met hun zwart geld?

Misschien handelt het zich weer om een ‘grapje’ gezien de connotatie dat socialisten aan het woord ‘zwart’ geven, maar deze keer dan wel ten koste van de bedienden en de staat. De ridder in de strijd tegen het zwartwerk, (maar dan vooral tegen Polen en zelfstandigen) Peter Van Velthoven (Sp.a), zou beter ontslag nemen, want geloofwaardig is hij al net zo min als zijn collega in Sint-Niklaas.


12:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

28-03-07

NVA Borgerhout is koningsgezind en voor een unitair België

Toen het districtsraadslid Johan Bellens (Vlott) via een interpellatie vroeg om de foto’s van de koning en de koningin te verwijderen, vermits men ook de koning uit de eed heeft weggelaten en andere gemeenten het al eerder deden, viel de hele districtsraad perplex achterover toen NV-A’er Patrick Paredaens een pleidooi hield ten voordele van het koningshuis en het laten hangen van de foto’s. "Want", zei hij, "we leven nog altijd in een monarchie."

Voor hem was het koningshuis hét symbool voor een unitair België. Dus geen republiek en ‘leve de koning’ voor NV-A. Want hij wist met grote zekerheid dat de meerderheid van de bevolking koningsgezind was en de monarchie wou houden zoals ze nu is.

Toen hij na volle vijf minuten ook nog begon over hoe de soldaten uit WO I de koning dankbaar waren voor zijn steun, terwijl iedereen weet dat vooral Vlaamse soldaten de Franstalige bevelen niet begrepen en daardoor sneuvelden, werd het echt te gortig. Vooral omdat de grootvader van Johan Bellens (VLOTT) ook aan de Yzer had gestreden en heel andere verhalen had verteld.

Verhalen die ik overigens kon bijtreden omdat mijn vader dezelfde verhalen van zijn vader had gehoord. Vlamingen sneuvelden vooral omdat ze de Waalse bevelen niet begrepen.

Het toppunt van hypocrisie was wel dat Paredaens mij buiten het districtshuis aansprak na de raad en vroeg ‘of ik nu kwaad op hem was, want feitelijk wou hij totaal iets anders zeggen dan wat hij gezegd had’. Begrijpt u het nog? Ik niet. En ik vraag mij af of Bart De Wever het zal begrijpen want op zijn website lees ik het volgende: "In een democratie horen functies niet geërfd te worden, ook niet op het hoogste niveau. Daarom rijmt monarchie niet met democratie. We kiezen resoluut voor de republiek Vlaanderen."

22:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Overval in Borgerhout

In Borgerhout is enkele minuten geleden een overval gebeurd op de Delhaize aan het Erasmusziekenhuis waarbij minstens één persoon werd neergeschoten. Toen de daders zonder buit probeerden weg te geraken werden ze achtervolgd door twee mensen. Op één van hen werd geschoten en hij werd geraakt in de liesstreek. Momenteel verkeert hij nog in levensgevaar.
De buurt werd volledig afgegrendeld door de politie en een helicopter cirkelt boven het gebied. Eén overvaller werd inmiddels opgepakt.
.B.o.r. (Small)

Bor. (Small)
Borg. (Small)

15:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Conservatief links.

Intolerantie ten opzichte van andersdenkenden, met name op het gebied van de multiculturele samenleving, kan gerust als de achilleshiel van extreem-links worden beschouwd.

De manier waarop neo-links omspringt met opvattingen die niet in hun straatje past, is fnuikend voor een stroming die pretendeert progressief en vrijzinnig te zijn. Dat was al zo in de jaren '80, en het houdt maar niet op.

Het gevolg hiervan laat zich raden, mensen die vrijheid verkiezen boven enggeestig denken komen als vanzelf terecht in kringen waar dames en heren met rechtlijnige opvattingen de toon zetten.

Minder gewelddadig, maar wel degelijk intimiderend, zijn de acties gericht tegen politici, kritische journalisten en enkele academici waarbij expliciet op de man of vrouw wordt gespeeld.

Tegenwoordig worden dergelijke acties die uitgaan van links-activistische kringen door publiek, politiek en media in Nederland vereenzelvigd met de achtergrond van de moordenaar van Fortuyn, Van Gogh en de vele anonieme doodsbedreigingen aan het adres van politici, en om die reden afgekeurd. Maar hier nog steeds niet. Hier worden dergelijke acties en aanvallen aangemoedigd en gesteund.

Het is waar dat leeghoofden zich daar niets van aantrekken, ze vinden zichzelf bijzonder interessant wanneer ze weer eens iemand door het slijk hebben gehaald. Maar wat te doen als er weer een of andere gek opstaat die het in z'n hoofd haalt de trekker over te halen, vraagt een normale mens zich af? Geen nood, daar heeft links in het verleden al meermaals op gereageerd. Toen Pim Fortuyn werd doodgeschoten mocht men zelfs op de staatstelevisie vreugdekreten slaken: “One down.... Dus maak u geen illusies.

Extreem-links is stil blijven staan in de tijd. Uit conservatisme, gebrek aan creativiteit en het ontbreken van een ideologisch verhaal hanteren ze actievormen en gebruiken ze opvattingen die twintig jaar geleden ‘bon ton’ waren.
Ze vergeten dat mei ’68 voorbij is en er nu andere en misschien veel grotere problemen zijn. De intellectuele armoede is groot.
Waar de samenleving behoefte aan heeft is open en heldere communicatie. Geen leugen, maar waarheid – geen verdachtmaking, maar debat – geen beschuldiging, maar constructieve oplossingen - geen kuddeschapen, maar luisteren naar andere meningen – geen ideeën van tafel vegen, maar samenwerken aan oplossingen.

Soms mag een mens al eens dromen over een echte democratie, nietwaar?


Met dank aan N.L. voor de constructieve ideeën.

00:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-03-07

Intimidatietechnieken op z'n democratisch

"In een modelstaat zouden mensen hiertegen spontaan in opstand komen..."

Iedereen kent waarschijnlijk wel ‘De Stemmenkampioen’. Ik vond het leuk om elke keer Gerolf Annemans aan te duiden als volgende premier, Filip Dewinter als beste spreker en Frank Vanhecke als meest betrouwbare. Volgens mij zijn dat werkelijk de enige politici die eerlijk zeggen wat ze denken en doen wat ze zeggen...
Geert Lambert of Anciaux duidde ik aan als minst bekwame en Di Rupo als machtigste man in België.

Maar ‘De Stemmenkampioen’ zal nooit meer hetzelfde zijn nadat professor Frank Thevissen de handdoek in de ring gooide. Frank Thevissen is hoofddocent bedrijfscommunicatie en politieke marketing aan de VUB en weet dus waarover hij spreekt.

Thevissen vertelde tijdens een interview met het maandblad Menzo dat hij nooit had durven denken dat de uitvoering van politieke peilingen zulke levensbedreigende activiteit was. Hij ergerde zich blauw aan de intellectuele oneerlijkheid van diverse tenoren in het debat. Vooral het aantal lange en infantiele brieven die door Noël Slangen aan de redactie van Het Laatste Nieuws werden gestuurd heeft hij met plaatsvervangende schaamte gelezen, zei hij.

Het werd echter helemaal compleet toen De Morgen op genante wijze zich met de VLD-agenda ging vereenzelvigen. Het werd zo erg dat Thevissen zich door de Stasi-achtige technieken van Yves Desmet, verplicht voelde zijn toevlucht te nemen tot een ‘nooduitgang’.

Want de zogezegd ‘progressieve krant’ heeft getracht door intimidatiepropaganda, die ook binnen de muren van de academische muren verspreid werden, Frank Thevissen op de knieën te krijgen. De paranoïde aanvallen van Yves Desmet en de valse informatie uit zijn personeelsdossier deden hem besluiten ermee te stoppen.

De raad van professor Carl Devos, dat hij als individu moest opletten; ‘want als zo’n bende je eenmaal in het vizier heeft en beslist op de één of andere manier wraak te nemen, je daartegen totaal machteloos staat’ en de sms ‘Be prepared’ dat Luc Van Der Kelen hem verstuurde laten niets aan de verbeelding over.
Raar dat sommige mensen nog steeds niet in complottheorieën geloven in dit land, terwijl er zoveel bewijzen zijn.

Frank Thevissen was de boodschapper van het slechte nieuws voor de VLD, die in de peilingen zeer laag scoorden. Maar zegt hij, de VLD gedroeg zich kinderachtig, alsof onze peiling de oorzaak van haar dip was, en niet de interne ruzies, het vreemdelingenstemrecht, de groeiende tegenstelling tussen links-liberalen en donkerblauwe...

De anti-democratische krachten zijn op dit moment op drie niveaus aan het werk, zegt hij. Ten eerste de politiek zelf, zie de pogingen tot manipulatie van de VLD die alleen nog ambitie heeft om aan de macht te blijven. Ten tweede door het gebrek aan het kritisch-onafhankelijk instinct bij de grote media. Het zijn echte waterdragers van het regime geworden. En ten derde door de laksheid van het academisch establishment, althans een deel daarvan, dat zich op sleeptouw laat nemen door de politieke intriges.

In feite zouden ze elkaar moeten controleren, maar ze klitten van langsom sterker aaneen.

Geen wonder, want al eerder schreef ik hier wie het land echt controleert. Het laatste antwoord van Frank Thevissen moet iedereen die begaan is met de echte democratie zich bijzonder goed in de oren knopen.

Op de vraag of hij zich een vrij man voelt antwoordt Thevissen: “Toen ik in ’87 als assistent begon aan de VUB, werd me gesuggereerd dat ik, om probleemloos carrière te maken aan de VUB, beter lid zou worden van de Vrijmetselaarsloge. Alleen al omwille van die zachte dwang ben ik dus nooit lid geworden en ben ik beginnen beseffen dat onafhankelijkheid een prijs heeft. In de loge zit natuurlijk de crème-de-la-crème van de VLD zoals Karel De Gucht, naast een pak journalisten, plus de academici, die ineens ‘wetenschappelijke bezwaren’ meenden ontdekt te hebben tegen mijn politieke peilingmethodes.

Maar geen nood, ik heb nogal wat vrienden die met grote regelmaat lekken over wat daar in de loge gebeurt en besproken wordt. Uiteraard wordt daar vanalles gearrangeerd. Meer zeg ik daar niet over, iedereen mag zijn conclusies trekken.21:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-03-07

Koeien en varkens

humbeekkoeien

Ongeveer een half jaar geleden stond ergens in een krant dat runderen de grootste luchtvervuilers zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van 4% schadelijke gassen. Runderen en varkens zorgen voor methaangas via ... winden.
Zij sch.... letterlijk een gat in de ozonlaag.


Gallowayonfrissejongen400

Dus Groen! - haal de Galloway koeien, die jullie vaak op veel te kleine natuurgebieden uitzetten er maar terug af.

Omdat een autobezitter in dit land gezien wordt als de grootste ‘melkkoe’ heeft iemand uitgerekend hoeveel gesubsidieerde, luchtvervuilende echte koeien en hoeveel zwaar belaste fiscale melkkoeien we hier zoal hebben in ons landje.
De wiskundige knobbel berekende dat “runderen jaarlijks zoveel broeikasgassen uitstoten als 27.000.000 auto’s, dus zesmaal méér dan ons wagenpark.”

Als je dan even berekent hoeveel koeien en varkens er in Europa rondlopen...

Dat zette Duitse wetenschappers aan tot denken en zij hebben een speciale pil ontwikkeld tegen die winderigheid bij koeien. Dat zou beter zijn voor de koe, maar vooral ook voor het milieu. De pil heeft echter één nadeel. Ze is zo groot als een vuist en ik ken niet veel van koeien, maar ik denk niet dat je zo’n gevaarte gemakkelijk door haar strot krijgt. Bovendien wordt de koe dan ook verplicht een speciaal dieet te volgen. Waaruit dat dieet dan bestaat werd niet gepreciseerd.

Zou het niet veel simpeler zijn om de hoge landbouwsubsidies af te schaffen zodat het aantal kunstmatig hooggehouden veestapels vanzelf verminderen? Het is trouwens al bewezen dat er teveel vlees wordt gegeten in Europa en dat dit helemaal niet goed is voor de gezondheid. En varkens? Die zijn veel te intelligent om op te eten. Behalve dat ze net als wij 26 verschillende geluiden hebben om met elkaar te communiceren, zijn ze beter geschikt als huisdier.
Kijk zelf maar

15:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-03-07

Op politics.be

Ik denk dat het interview met Wouter Van Bellingen in de Gazet van Antwerpen (24-03-07) zeer onthullend is. De krant weigert natuurlijk om melding te maken van de vrouw uit Sint-Niklaas die wil getuigen over wat Willockx gezegd heeft. Maar de ondervrager merkt toch op: "Wij hebben vanaf dag één gezocht naar het verhaal van een koppel dat weigerde te trouwen. Niets gevonden. Door de vaagheid over de identiteit van die koppels duiken stilaan de meest wilde geruchten op". Let nu op het antwoord van de schepen:

" Er bestaat inderdaad heel wat verwarring. In december van vorig jaar was er een koppel dat zijn (schoon)vader uitstuurde met de boodschap dat ze niet door een zwarte schepen getrouwd wilden worden. Later waren er nog twee die bezwaar hadden tegen mij. Gezien de commotie rond die eerste weigering, werd hier meteen ook een racistisch karakter aan gegeven maar dat is niet zo duidelijk. In elk geval: de namen van deze mensen achterhalen is onmogelijk".


Met andere woorden, eigenlijk is er alleen sprake van een koppel dat via een ouder liet weten niet door een 'zwarte schepen' getrouwd te willen worden. Maar wat betekent 'een zwarte schepen'?

Mijn eigen stamboom staat in het Waasland, en ik heb als kind thuis altijd over Vlaams-nationalisten als over 'zwarten' horen praten.
'Zwarten' hadden gecollaboreerd met 'den Duits' en waren onverbeterlijk slecht. In de politiek is de eerste betekenis van een 'zwarte', dat hij een Vlaams-nationalist is.
Dat woord circuleert nog altijd in weldenkende volkse middens.
En Wouter Van Bellingen is in dat opzicht een zwarte. Zijn vader zou naar verluid zelfs voor het Vlaams Blok hebben gemiliteerd. Hij heeft, net als de burgemeester van Antwerpen, een tante die kandidaat was bij het Vlaams Belang. Hij is pleegkind van een 'zwarte' familie.”

Het lijkt mij dus, met de beschikbare gegevens, waarschijnlijk (al blijft het onbewezen en ver van zeker) dat met 'zwarte schepen' niet op de huidskleur van Van Bellingen werd gedoeld, maar op de politieke achtergrond van zijn familie. Het is immers heel politiek correct om niet door een 'zwarte schepen' getrouwd te willen worden indien men daarmee bedoelt: een Vlaams-nationalistische schepen. Daarentegen is het zéér oncorrect wanneer men bedoelt: een schepen met donkere huidskleur. Dat laatste zal men dus veel minder gauw doen.

Het ironische is dat de werkelijkheid in dat geval ongeveer diametraal het omgekeerde zou zijn van de politiek-correcte propaganda. Van Bellingen is een zwart pleegkind geadopteerd door een zogenaamd 'racistische' familie, en diegene die hem als schepen afwezen komen uit het anti-racistische socialistische nest.

In elk geval zegt Van Bellingen nu: "Ik ben geen symbool van de strijd tegen racisme". Hoe huichelachtig.
Voor mij lijkt hij momenteel het symbool van de zwartmakerij door de politiek-correcten van de modale Vlaming.

Auteur – Jos Verhulst KLIK HIER

16:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-03-07

Wel, wel, wel Wouter Van Bellingen...wat een (on)gelukkige woordspeling.

Ik sprak gisteren persoonlijk met een mevrouw die een winkel uitbaat in Sint-Niklaas.

Vorige week heeft zij, in het gezelschap van een paar socialisten, Freddy Willockx ontmoet.
Omdat Willockx ervan uitging dat zij ook een socialiste was, (wat niet zo is), verklaarde hij in dat gezelschap het volgende:


‘ We weten dat het koppel dat geweigerd heeft om door Wouter Van Bellingen getrouwd te worden, dat niet gedaan heeft uit racisme, maar wel omdat de familie Van Bellingen in Sint-Niklaas bekend staat als een Vlaamsnationale, dus ‘zwarte’ familie. Ze hebben aan het loket gezegd dat ze niet wilden getrouwd worden door ‘een zwartzak’, maar daarmee bedoelden ze niet zijn huidskleur, maar de Vlaamse overtuiging van zijn familie. We kennen het koppel, het zijn fanatieke socialisten’.


Die mevrouw zwoer het bij hoog en bij laag dat ze de waarheid sprak, ze zegde me ook dat ze bereid was dat aan elke journalist te bevestigen.

Haar gegevens zijn ondertussen doorgegeven aan een paar journalisten, het is waarschijnlijk daarom dat Gazet van Antwerpen vandaag al een beetje twijfel durft schrijven. (‘Geruchtenmolen bekladt massatrouw’).

En het is ook de reden dat Wouter Van Bellingen de vijfde plaats op de lijst van Sp.a –Spirit niet durft aannemen, ‘omdat hij anders niet geloofwaardig’ meer zou zijn.

Het gaat dus uiteindelijk om één koppel en niet om zes of drie koppels. Eén koppel hevige socialisten die niet door een ‘fascistische zwartzak’ wilden getrouwd worden.

In ieder geval, als dit waar is dan hebben Willockx en Van Bellingen de hele wereld belogen om zelf politiek te scoren!! Dus ook nu weer blijkt mijn ‘vermoeden’ juist te zijn.

14:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

8VJ

avb190307-1

Het gratis – nu ja, gratis...u betaalde het natuurlijk via uw belastingsgeld – dus... van het Verhofstadt-propagandaboekje werden er maar liefst 300.000 exemplaren gedrukt. Eentje voor elk Vlaams gezin. Want iedereen moet weten wat Verhofstadt heeft verwezenlijkt en hoe hard hij daarvoor heeft gewerkt de afgelopen acht jaren.
‘Mein Kampf’, zeg maar.

Het boek heet 8JV en is geen naam voor een nieuw automerk, maar betekent 8 Jaar Verhofstadt. Ik heb het vandaag even diagonaal overlopen en in het boek bleek hij in ieder geval zeer tevreden met zichzelf. Verhofstadt geeft zichzelf 10 op 10.
Het boek bestaat hoofdzakelijk uit heel veel foto’s en nog meer ‘gestoef’. Verhofstadt met...de president van de VS, George W. Bush, Bill Gates, de Dalai Lama, Nelson Mandela en nog een paar anderen waarbij gezegd moet worden dat hij bij sommige 'groten der aarde' heeft moeten bedelen om door hen ontvangen te worden. Vooral het kiekje voor het nageslacht was zeer belangrijk. In de teksten staan zoals gewoonlijk heel veel leugens en er wordt nog meer verzwegen. Het boek is pure propaganda voor zichzelf en zou kunnen geschreven zijn door Goebbels en Stalin samen. Propaganda à la Janssens. De president-dictator van Antwerpen.

In ieder geval...het mag nu wel duidelijk zijn... Verhofstadt wil in de geschiedenisboekjes komen.

Belga schrijft: “Inzake "ethische kwesties" en "internationale politiek" geven de liberalen zichzelf een "onderscheiding". Inzake de "gedurfde doelstelling" van 200.000 nieuwe jobs en het doen dalen van de belastingen, is Verhofstadt "goed op weg", zegt het boek. Het toenemend blind geweld en de groeiende onverdraagzaamheid krijgen in het bilan een "onvoldoende" mee.”

De dingen die hij aanhaalt als ‘grote verwezenlijkingen’ zijn nu niet echt van dien aard dat je er meteen over naar huis zou schrijven.
‘Euthanasie uit het strafrecht gehaald en het homohuwelijk geïntroduceerd.’
En die 200.000 jobs? Er werden mensen terug tewerk gesteld die eerst ontslagen werden, meer niet.

Diegenen die vroeger niet wilden werken, werken ondanks de openstaande vacatures nog steeds niet.

Maar natuurlijk geen woord over de sociale onrust onder 8VJ, het wegtrekken van bedrijven, de verarming van de bevolking, de hoogste belastingen, loonkosten en de laagste pensioenen in Europa, het geknoei met facturen, pensioenfondsen en de uitverkoop van ons patrimonium om de begroting te doen kloppen, het vernederen en miskennen van één miljoen stemmen van gediscrimineerde kiezers, geen Vlaamse autonomie, geen splitsing van B-H-V, het schaamteloos misbruiken van zowel de holocaust als de vreemdelingen... enz... enz...
Tussen de 1282 lezers die hier vandaag waren zullen er vast nog mensen zijn die het lijstje kunnen aanvullen.

00:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-03-07

Open brief aan Patrick Janssens

Misschien wat laat, want deze brief stond al op diverse blogs en websites. Maar er kan volgens mij niet genoeg ruchtbaarheid aan gegeven worden. Lees zelf en reageer.

Open Brief aan Patrick Janssens
19-03-2007 - Marij Uijt den Bogaard - Brussels journal

Ik wil graag van u, die boven iedere vorm van partijpolitiek zegt te staan, opheldering over mijn ontslag. Ik wil niet afgescheept worden zoals nu al maanden het geval is, maar van u weten waarom een ambtenaar met uitstekende dienst en bijzonder goede resultaten monddood wordt gemaakt.

Van u, burgemeester wil ik weten waarom ambtenaren die wijzen op schaduwzijden van de multiculturele samenleving, gepest en getreiterd worden binnen diensten die voor geen meter functioneren. Welke angst verlamt u en uw ploeg zo dat de werkelijkheid van uw aandachtswijken niet eens benoemd mag worden? Omdat, zoals ik vaak te horen kreeg, de werkelijkheid erkennen winst is voor uw rechtse oppositie? Hoe lang gijzelt dit nog Antwerpen? Hoe lang nog blijft ieder probleem liggen omdat censuur en taboes bepalen wat wel of niet besproken en gezegd mag worden omdat links en rechts verwikkeld blijven in een eindeloos steekspel om politieke macht? Ik wil dit keer antwoord, van u.

Zes jaar was ik in dienst van uw ambtenarij. Tot ik, als een crimineel via een achterpoortje op de keien werd gegooid op een manier die in Rusland niet zou misstaan, maar onder uw socialistisch bewind op zijn minst om verantwoording vraagt, die u naar ik hoop kunt geven. Omdat u socialist bent, tenminste dat zou u moeten zijn. U zou mij, als socialist, moeten waarderen. Volgens de door u gehanteerde indicatoren over kansarmoede, maakte ik deel uit van een groep die uw socialistische belangstelling heeft, de kansarmen! Laagopgeleid, alleenstaande moeder met een uitkering, zo nu kent u mijn “roots”! Daar heb ik wat aan gedaan, ik ging op zoek naar kansen die de samenleving bood en vond ze, binnen Tweedekansonderwijs, middenjury, en later hogeschool, volledig dagonderwijs. Acht jaar blokken, levend van een uitkering en met twee kleine kinderen.

Ik ben met onderscheiding afgestudeerd, burgemeester, en vergeet nooit mijn fierheid toen ik eindelijk een salaris op mijn bankrekening zag staan, weg uit de armoede, uit de statistieken van “kansarm.” Daar had ik hard voor gewerkt. Weg uit de wereld van nette armoede, burgemeester, die u en uw ambtenarij nauwelijks kent. En waar u mij, op een welhaast volslagen mensonwaardige manier, met geweld terug hebt ingeduwd. Waarom? Omdat ik niet door had, op tijd, dat mijn opdracht erin bestond, een mythe in stand te houden. De mythe van het multiculturele feest.

Vreemd, want ik leverde schitterend werk, daarover is gelukkig iedereen het eens. Maar de bevindingen waarop ik dit “schitterend werk” leverde, mochten niet uitgesproken worden, of gerapporteerd. Nergens vond ik aansturing, kennis of zelfs maar bereidheid om problemen onder ogen te zien. Uw ambtenaren leven in een ivoren toren, ver weg van de Antwerpse onderbuik en onder strenge censuur waar bedreigingen, pesten en disfunctioneren blijkbaar als passend worden gezien als attitude voor ambtenaren tegenover wie wel de moed vindt om te spreken. U beloont dit gedrag van uw ambtenaren met een salaris en steun. Wie spreekt, zwijgt u dood, berooft u van reputatie en werk! Daarin werken is voor een ondergeschikte een hel. Die censuur bestaat, en is reden tot pesterijen en tegenwerking tegenover ambtenaren die recht van spreken hebben, gezien hun ervaring en concrete vaststellingen.

Wat bedoelde bijvoorbeeld mijn leiding met “zaken waar ik niet mee bezig mocht zijn?” Waarom werden volledig objectieve verslagen vergeleken met “Vlaams Belang teksten.” Over deze attitude en andere vreemde signalen, wilde ik een open en professioneel gesprek binnen mijn dienst. Die poging leidde tot een behandeling die doet denken aan Kafka, niets meer maar ook niet minder. Openheid, professionaliteit of zelfs maar deskundigheid, bleken volslagen zoek. Uw ambtenarij gedroeg zich beneden ieder peil. En ik moet zeggen, uw politici bleken geen haar beter.

Wat me daarna overkwam, is een schande op ieder gebied. Daarover ga ik met u niet uitwijden. U weet dat ik na ontslag klacht heb ingediend tegen mijn leiding, bij uw Stedelijke commissie voor ongewenst gedrag op het werk. Daar werd op 31 juli 2006 mijn klacht ontvankelijk verklaard, omdat ik reeds voor ontslag een informele bemiddelingspoging had lopen met een vertrouwenspersoon, zo werd mezelf en de beschermde getuige van de hel waar ik door was gegaan, door de preventieambtenaar van de stad meegedeeld. Van de beslissing werd u op de hoogte gebracht. U wist heel goed dat er een officieel onderzoek liep na een ad hoc klacht tegen leidinggevenden uit twee verschillende pijlers van uw werking binnen de ambtenarij.

Natuurlijk weet ik dat hier niet op gerekend was. Er had nooit een klacht mogen komen. Daarop was niet gerekend binnen uw ambtenarij, en al zeker niet in mijn voordeel. Halim Smekens, personeelschef van de dienst wijkwerking, stuurde een stalinistische mail rond: Over mijn ontslag moest in alle talen gezwegen worden, nog voor ik zelf op de hoogte was in allerijl mijn laptop binnengeleverd worden, en, mocht ik, nietsvermoedend over de volslagen onmenselijke rotstreek die mijn dienst uithaalde door me uitgerekend tijdens verlof te ontslaan, toch mijn kantoor binnenhuppelen, de toegang tot kantoor geweigerd worden.

Gelukkig is me dit trauma gespaard gebleven dankzij de menselijkheid van een collega. Maar desondanks kon ik niet eens afscheid nemen van partners waarmee ik jaren lang werkte of zelfs maar mijn jas ophalen, en nog veel minder aantonen op wat voor misselijke manier ik als werknemer behandeld was. Maar gelukkig had ik mijn stick, veilig in mijn handtas met daarop kopie van ieder verontrustend verslag, beledigende en kleinerende mail, al mijn pogingen om tot dialoog te komen en de weigering tot open communicatie vanuit mijn dienst.

Op basis hiervan startte dus alsnog een onderzoek. Ondanks de pogingen iedere bewijsvoering te voorkomen, kon ik dankzij moedige collega’s die getuigden en een stevig dossier, aantonen dat vooral mijn verslaggeving over de verontrustende ontwikkelingen in een Antwerpse multiculturele wijk, mijn leiding er toe bracht om mij monddood te maken. De problemen waarvoor ik stond, mochten er niet zijn?

De besluitvorming van het onderzoek door uw eigen dienst voor ongewenst gedag op het werk kwam, na lang aandringen van mijn kant bij het kabinet van Van Peel, eindelijk op het schepencollege. Ik kon me niet voorstellen dat de beslissing, duidelijk in mijn voordeel, genegeerd zou worden. Had ik echt al die jaren voor niets gewerkt? Want wie zo, als crimineel, verwijderd wordt als werknemer bij een van de grootste werkgevers in Antwerpen, de stad, met het stigma van “onhandelbaar” kan het wel vergeten. Nergens vind ik nog werk...

U kunt niet zeggen dat ik niet mijn best heb gedaan om u en politici in te lichten over mijn situatie. Evenmin dat ik daarbij over een nacht ijs ging. En bekende linkse advocaat adviseerde me bij mijn schrijven aan u en de voltallige gemeenteraad. Ook hij vond mijn lot een schande. Uiteraard, iedereen wie ik onder vier ogen spreek en mijn dossier ziet, trekt wit weg. Maar maak u niet ongerust, wanneer er een derde bijkomt, past men snel de mening aan. Uw ambtenarij bestaat hoofdzakelijk uit castraten, niet een doelstelling of ideaal, maar postjes en mouwvegerij doet de boel draaien binnen een aantal van uw diensten.

Ik stuurde de hele gemeenteraad zowel de beslissing in mijn voordeel, waarin te lezen staat dat mijn leiding pestte en disfunctioneerde, en de vraag wordt gesteld hoe iemand die schitterend werk deed, ineens ontslagen kan zijn. Het dossier wat naar aanleiding van onderzoek ontstond en alle officiële stukken bevat, alsmede verklaringen van een aantal betrokkenen, geeft aan wat het antwoord is: een volkomen naast hun schoenen lopende leiding, die liegt, oneigenlijk documenten gebruikt, onwaarheden verkondigt en duidelijk samenspande tot wat niets minder was dan een heksenjacht omdat de problemen waarop ik wees niet mogen bestaan.

Wat heeft u met de resultaten van de verschrikking die mij als werknemer overkwam, uiteindelijk gedaan. Wat deed u met de besluitvorming van uw eigen dienst voor ongewenst gedrag op het werk? Natuurlijk is het gênant, een ondergeschikte die opstaat tegenover een volslagen disfunctionerende bedrijfseenheid, en gelijk krijgt vanuit eigen dienst, tja... “De stad heeft altijd gelijk, en komt nooit op een beslissing terug en dit is nu eenmaal de bedrijfscultuur” mompelden uw confraters, die ik als mindere goden wel ergens wist te strikken en wees op mijn lot, opnieuw de armoede in, onterecht! Dat burgemeester is alles behalve socialistisch! En niets minder dan de regelgeving voor een dictatuur.

Niets heeft steeds gelijk, ook de stad niet en als u niet wilt weten wat de realiteit van uw multiculturele wijken is, hoe voert u dan op dit punt een goed beleid? Voert u eigenlijk wel een beleid op dit punt en waarop baseert u dit? Op advies van de integratiediensten? Volgens ATV wel, gezien hun bezoek aan u met een Marokkaanse familie uit Borgerhout. U voert een duidelijke politiek, de beslissing in mijn voordeel door uw Stedelijke dienst voor ongewenst gedrag gooide u gewoon in de prullenmand, maar voor een Marokkaanse familie staat de deur van uw burcht open?

“Tja, die preventieambtenaar had de klacht niet ontvankelijk mogen verklaren,” besloot u welgezind tijdens het schepencollege waarin januari eindelijk de beslissing in mijn voordeel ter spraken kwam. Daarbij negeert u staalhard de realiteit. De preventieambtenaar deed het wel en de beslissing is er, in mijn voordeel. Kijk ernaar! Maar daarvoor ontbreekt u de moed.

Mijn dossier gaat niet enkel over mijn ontslag. Het gaat over de vraag of er welbewust sturing is over de berichtgeving van de multiculturele samenleving. En het lot wat een ambtenaar treft, als die vraag gesteld wordt. Het toont aan hoe de rangen gesloten worden. Hoe iedere vorm van professionele of neutrale houding ontbreekt, en volslagen dictatuur iedereen monddood maakt die actuele en terechte vragen stelt. Indien mijn dossier kan aantonen dat dit zo is, kan aan u gevraagd worden waarop u dan in hemelsnaam uw beleid baseert. En helpt het een discussie over uw multiculturele realiteit in ieder geval voorbij de gebakken vergaderlucht en woordvoerders met “achterban.” Het zou u inzicht geven in de onzichtbare processen die uw samenleving sturen, ongrijpbaar voor uw campagnes en reclamestunten. Of weet u het eigenlijk wel, hoe uw multiculturele samenleving steeds sneller achteruit holt, richting segregatie, kansarmoede en oververtegenwoordiging in criminaliteit, drugs en radicalisering?

Is dit de reden waarom u zorgvuldig me monddood maakte, mijn inkomen, werk en reputatie ontnam en nog steeds hooghartig mijn bestaan negeert? Burgemeester, mijn lot is even erg als dat van de Borgerhoutse familie! Uw optreden van ambtenaren even schandalig als mogelijk dit van de politie die huishield in Borgerhout. Er is voor mij geen integratiedienst die aandringt op een onderhoud in uw kabinet. Nochtans heb ik evenveel recht als die familie in Borgerhout op uw verontschuldigingen. Omdat uw ambtenarij zich gedragen heeft als een dictator, op basis van onterechte beschuldigingen, vernielingen hebt aangericht, en mij stigmatiseert. Dat kan ik zwart op wit aantonen, of u dit nu leuk vind of niet. Daarmee zal ik u blijven confronteren, tot u zich verontschuldigt, mijn naam zuivert en werk geeft, evenals inzage in de communicatie tussen een medewerker van de integratiedienst en schepen Pauwels. Ik wil weten wat de betrokkenheid is van deze dienst op mijn ontslag. Want die is er, zo vernam ik van een lokale politicus uit uw eigen partij!

Ik wacht op uw uitnodiging, burgemeester, en wil een gesprek met u voorbij uw imago. Want dat is uw socialisme blijkbaar geworden. Het gaat om imago, u wast duidelijk minder wit dan u in uw reclame beweert en dat toont mijn dossier vol vuile was pijnlijk duidelijk aan. Daarom ontvangt u wel een Marokkaanse familie maar geen gedupeerde ambtenaar van uw eigen socialistisch bewind. Ook uw klachtendienst trok u hardhandig dicht, gezien uw reactie op een voor u onwelkome beslissing die er gewoon nooit had mogen zijn. Dat burgemeester, is een scheur in uw imago, die steeds zichtbaarder wordt

Verandering komt soms uit het volk, en ik, gewezen kansarme, laat mij niet beroven van inkomen en reputatie omdat dit beter uitkomt, voor u. Als u boven partijpolitiek staat, en enige eerlijkheid voor uw socialisme staat, zet u recht wat ten onrechte wordt aangedaan. Ook indien het slachtoffer geen bijzondere mediawaarde heeft en misschien geen stemmen oplevert.

U wilt blijkbaar niets leren uit dit dossier. Maar u reageert wel vanuit de visie dat het beter met de mantel der liefde wordt toegedekt? Liefde voor wie, burgemeester? Voor de talloze kansarmen in de virtuele dorpen? Voor de zoveelste ongeschoolde in een samenleving die niet meer slikt? Voor het leger mensen in nette armoede, met hierdoor een duidelijk verminderde kans op kwalitatief en lang leven? Hoe socialistisch is uw socialisme nog? Hoe wit wast u vandaag de dag echt? Of blijft het bij imago, zoals de reclame leert? Nee, u zult me niet monddood maken, zelfs niet straatarm of zonder toekomst. Mijn toekomt bepaalt u niet, maar ik zelf.


13:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Duitse rechter verwerpt echtscheiding en beroept zich op de koran.

Deutsche Richterin rechtfertigt eheliche Gewalt mit Koran
21-03-2007 - Veit Medick und Anna Reimann - der spiegel

Er schlug sie, er droht ihr mit Mord: Eine aus Marokko stammende Deutsche wollte sich möglichst schnell von ihrem Mann scheiden lassen. Eine Richterin lehnte den Antrag ab. Der Grund: Schließlich sei die Züchtigung von Frauen im Koran vorgesehen.

Hij sloeg haar en dreigde haar te vermoorden. De uit Marokko stammende Duitse wou zich zo snel mogelijk van haar man laten scheiden, maar een vrouwelijke rechter in Hamburg oordeelde daar anders over. De reden: ‘uiteindelijk staat in de koran dat het kastijden van vrouwen toegelaten is’.


Dit klinkt te onwaarschijnlijk om waar te zijn. Het dhimmygedrag ten top! Maar toch is het waar. Een 26-jarige moeder met twee kinderen wou zich uit haar huwelijksketenen bevrijden. Want haar Marokkaanse man sloeg haar en dat werd zelfs meermaals door de politie vastgesteld. De man moest toen het huis verlaten, maar hij bleef de vrouw verder terroriseren. Hij dreigt haar met moord.

Een snelle scheiding bleek de enige uitweg voor de vrouw. De wettelijk vastgestelde scheidingsperiode van één jaar wou de vrouw niet afwachten. Zij hoopt dat de terreur zal stoppen vanaf het moment dat ze officieel gescheiden is.
Ze geraakte niet eens tot bij de rechter. Want op een brief die verstuurd werd door haar advocaat aan het gerecht, antwoordde de rechter met verwijzingen naar de koran waaruit ze citaten haalde om de scheiding niet toe te staan.

De advocate van het slachtoffer Becker-Rojczyk, laat het hier niet bij. Zij beschuldigde de vrouwelijke rechter (van wie de nationaliteit noch de naam bekend gemaakt werden), bevooroordeeld te zijn omdat ze denkt dat de vrouwelijke rechter zich vanuit haar overtuiging geen objectief oordeel kan vormen.

De advocate vindt het schandalig dat deze vrouw nog steeds aangesteld is als rechter, want blijkbaar hield de rechter het slachtoffer voor ‘een onkuise vrouw’ omdat ze geïntegreerd is en Westerse kleren draagt. De rechter had eveneens in haar antwoord geschreven: "Züchtigungsrecht, das heißt für mich: Der Mann darf schlagen" (Tuchtrecht, dat betekent voor mij: de man mag slaan), vertelde de advocate. Ondanks ze al weken geleden protesteerde, gebeurde er tot op de dag van vandaag niets. Daarom heeft ze de stap naar de media gezet.

Eindelijk laten ook de vrouwenrechtenorganisaties zich horen. Christa Stolle, zaakvoerder van Terres des Femmes is verontwaardigd. “Het is ongelooflijk dat een Duitse rechter zich op de koran beroept”, zegt ze en eist disciplinaire maatregelen. Maar ze voegt er tevens aan toe dat dit niet de eerste keer is dat ‘verzachtende omstandigheden’ worden gepleit voor mohammedaanse gebruiken. Ze denkt dus ook niet dat er aan dit geval veel gevolg zal worden gegeven.

Het islamiseren van Europa gaat steeds verder...Zal Duitsland het eerste land zijn in West-Europa om de sharia in te voeren?

12:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-03-07

Mugabe Song

Iemand uit Zuid-Afrika heeft gelezen wat ik schreef over Mugabe en Zimbabwe en stuurde mij deze 'song' door.

Mugabe Reposessed My Farm.

22:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wat zijn wij toch een braaf volkje.

In februari weigerden volgens Willockx (Sp.a) drie koppels (sommigen beweren zes koppels) om zich te laten trouwen door Wouter Van Bellingen (Spirit) vanwege zijn donkere huidskleur. Absurd en belachelijk vond ik en ik schreef er over. Onnozelaar en haatzaaier Willockx

De feiten waren echter nog niet gebeurd, of de datum voor de massale trouwpartij van vandaag, 21 maart lag al vast. En niemand twijfelde aan de echtheid van de socialistische beweringen, iedereen weet nochtans dat ze van de eerste leugen niet dood zijn gegaan. En iedereen weet dat links en fraude in feite synoniemen zijn.
De namen noch de nationaliteiten van de trouwlustige weigeraars werden bekend gemaakt, want dat was niet belangrijk, vertelden de socialisten.

Ik weet pertinent zeker dat, indien de namen ook maar enigszins in verband konden gebracht worden met het Vlaams Belang, of andere niet linkse Vlamingen, de hele wereld het vandaag wel al had geweten.

Wat blijft er dan over? Ofwel waren de weigeraars buitenlanders die men ook in bescherming moest nemen zoals andere criminele ‘jongeren’, ofwel is het hele geval van A tot Z gelogen en is het de beste verkiezingsstunt ooit.

De beste verkiezingsstunt voor links impliceert wel dat je moet spuwen op het ‘eigen volk’, want daar halen ze hun stemmen niet meer.

Deze insinuaties tegenover zogenaamde ‘racistische’ Vlamingen zijn in ieder geval gelukt. Niet de waarheid speelt een rol, maar wel de perceptie.

De perceptie gaat wel heel ver. Want niet alleen schoot Wouter Van Bellingen omhoog als een raket en kwam hij overal op het scherm en in de kranten, maar de hele wereld spreekt nu over de ‘racistische Vlamingen’ en dat hadden ze blijkbaar niet echt verwacht. Want ook in de media maakt men zich daar nu wat zorgen om.
Zij vroegen aan Alan Fisher van Al-Jazeera, die al sinds gisteren met zijn cameraploeg klaar staat in Sint-Niklaas of er geen kans bestaat dat ‘de wereld nu de Vlamingen als onverdraagzaam gaan zien’.
Maar Fisher vond die vrees ongegrond, want tegen het positieve signaal dat uitgaat van de happening vanavond waar driehonderd paren zich laten trouwen, weegt de weigering van amper drie (onbekende) paren niet op, zei hij.

De grootste campagnefraude krijgt trouwens belangstelling uit de hele wereld.
Behalve Al-Jazeera zullen ook de NOS, de Franse krant Libération, de Duitse omroep ARD, De Britse BBC, en het internationale persagentschap Associated Press aanwezig zijn.
Zelfs een krantenexemplaar van El Comercia, een van de belangrijkste Peruaanse kranten werd aan Wouter Van Bellingen toegestuurd.

Heel wat naties vochten voor minder bloedige burgeroorlogen uit.
Wat zijn wij toch een braaf volkje.

13:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-03-07

Waarden en normen

Soms vraagt men wel eens, “maar wat zijn nu feitelijk die Westerse normen en waarden waar jullie het steeds over hebben?”
Alleen al het feit dat men niet meer weet wat ‘normen en waarden’ zijn is al erg genoeg, hoe kan men dan waarden meegeven aan kinderen wanneer men het als ouder zelf niet weet?

Waarden krijgt men tenslotte mee met de opvoeding en ook via het onderwijs. Waarden zijn zowel de regels van beleefdheid respecteren, als respect tonen voor de medemens, respect voor dieren en het milieu. Maar waarden zijn duidelijk niet voor iedereen hetzelfde. Verloren ‘waarden’ zijn bijvoorbeeld het respect voor het leven en het abnormale als norm te promoten.

Het gaat dus vooral over de gangbare omgangsvormen en principes binnen onze maatschappij waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen.

Dat betekent niet dat onze ‘waarden’ gelijk zijn aan die van andere landen, want behalve de opvoeding heeft ook religie een invloed op sociaal gedrag.

Normen zijn gangbare regels of voorschriften waaraan éénieder zich dient te houden. Het bepaalt hoe men zich dient te gedragen onder bepaalde omstandigheden. Normen zijn dus gedragsregels.
Ook onze wetten vallen onder ‘normen’.

Voorbeeld:

Er was eens...een boksmatch in Mechelen – dus in een gebied waar onze ‘waarden en normen’ moeten gehanteerd worden - tussen een bokser van Armeense en een bokser van Tsjetsjeense afkomst. De Armeniër wint de boksmatch.
Na afloop rent een groepje Armeense supporters de trappen op om hun idool te begroeten. Zij moeten echter de kleedkamer terug verlaten. Een beetje gemor onder de groep, maar toch gaan ze langzaam de trap weer af maar lopen recht in de armen van een dolgeworden groep Tsjetsjeense supporters die net de trap opgaan. Zij vallen de Armeniërs aan met (hoe kan het ook anders) messen en laten heel veel gewonden en vooral heel veel doden achter.


Wat daar gebeurde zijn dus niet onze gangbare ‘waarden en normen’, en omdat de media dit zoveelste voorval verdoezelt en doodzwijgt, spreken wij ook hier weer over het verlies van onze Westerse waarden en normen.


Jeroen ontdekte een fout in de informatie die inmiddels werd rechtgezet.

22:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Blijkbaar was mijn vermoeden juist...

Blijkbaar zat ik er niet zover naast toen ik de verantwoordelijkheid voor de vijfvoudige moord voor een groot deel bij de verdraagzame ‘islam’ legde. Moeder die vijf kinderen neerstak aangehouden

Hieronder volgt een citaat uit ‘Het Journaal’ van Mark Grammens.


"Wat is onze berichtgeving waard ?

Het is niet dat we ons met faits divers willen bezighouden, maar we zouden de lezer toch willen vertellen dat in de buitenlandse kranten een heel ander verhaal over de verschrikkelijke moordpartij in Nijvel - waar een moeder haar vijf kinderen doodde - wordt aangetroffen dan in de Vlaamse media.

Uitvoerig beschrijven bijvoorbeeld Le Monde en Paris Match, om ons slechts tot die Franse bladen te beperken, hoe de moeder "kort werd gehouden" door haar Marokkaanse autoritaire man, haar familie niet mocht ontmoeten en in paniek verkeerde omdat hij met zijn moeder, die hier ook woonde, al een maand in Marokko verbleef met het doel daar een woning in te richten om zijn kinderen te laten overkomen en ze een mohammedaanse opvoeding te kunnen geven. Reeds had de oudste dochter op school geklaagd over het feit dat ze sinds kort niet meer buiten mocht zonder hoofddoek.

De moeder zag een vertrek naar Marokko niet zitten en vreesde haar kinderen te verliezen.
Nog veel andere details, waar men bij ons blijkbaar geen aandacht voor had, werden op basis van getuigenissen in de buitenlandse pers bekendgemaakt.

De hoofdbekommernis van onze media lijkt niet te zijn geweest de waarheid over de verschrikking te achterhalen, maar te voorkomen dat men de etnische en religieuze achtergronden ervan zou blootleggen."


11:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |