17-03-07

Begrafenisplechtigheid Guido Tastenhoye

566

Een mooie en emotionele plechtigheid, dat is het enige wat kan gezegd worden over de begrafenisplechtigheid van Guido Tastenhoye deze voormiddag in Deurne. De vele aanwezigen waren zichtbaar aangedaan door het grote verdriet van de echtgenote en de toespraak van hun dochtertje en vooral ook door het verlies van een gewaardeerde vriend en partijgenoot.

01:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-03-07

Het verschil tussen de koran en de Thora

Nu de Standaard en Knack zo gul zijn in het uitdelen van de koran, vraag ik mij af wat ze afweten over andere godsdiensten.
Misschien kan ik hier regelmatig eens een paar vergelijkingen maken?
Vandaag het verschil tussen de koran en de Thora.

De koran
Sura 4:15
En die van uw vrouwen
die zedeloosheid bedrijven
verlangt tegen haar als getuigen vier uwer
indien deze dan getuigen,
houdt haar dan terug in de huizen
totdat de dood haar schuld invordert
of allah voor haar een weg aangeeft.

Sura 4:34
De mannen zijn opzichters
over de vrouwen
[...]
Maar zij van wie gij opstandigheid vreest
vermaant haar
en vermijdt haar op de rustplaatsen
en slaat haar
[...]
Allah is waarlijk verheven en groot.

,,De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat Allah hen boven haar heeft gesteld (..). Als mannen ongehoorzaamheid vrezen, moeten zij haar vermanen, haar vermijden in het huwelijksbed en haar slaan. Allah is verheven en groot.''


De Thora

Pas op dat je een vrouw nooit aan het wenen brengt, want G-d telt haar tranen.
De vrouw werd geschapen uit de rib van een man. Niet uit zijn voet om haar te vertrappen, niet uit zijn hoofd om haar meerdere te zijn, maar uit zijn zijde om elkaars gelijke te zijn [...]
Een rib van onder de arm om haar te beschermen en aan de kant van het hart om haar te beminnen.

15:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Een doordenkertje

bnr_rashid

“My grandfather rode a camel, my father rode a camel, I drive a Mercedes, my son drives a Land Rover, his son will drive a Land Rover, but his son will ride a camel.”
- Rashid bin Saeed Al Maktoum


Sheikh Rashid, ruler of Dubai from 1958 - 1990, was the eighth ruler from the Al Maktoum family. Well loved and greatly respected by the residents of Dubai, Sheikh Rashid ruled the emirate with compassion and with a clear vision of what was required in order to transform Dubai into a modern city. Driven by this vision, Sheikh Rashid accomplished what many believed to be impossible.

11:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-03-07

Lof op de begroting???

Verhofstadt glunderde bij zoveel lof over zijn begroting door de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Mexicaan Angel Gurría.

Waarschijnlijk weet Gurría niet hoeveel goocheltrucs hieraan te pas kwamen.
En al evenmin, hoeveel zelfstandigen de fles opgingen door de verschuivingen van facturen die in 2006 moesten geboekt en betaald worden, naar 2007.
Dat Verhofstadt ons patrimonium uitverkoopt om de begroting te doen kloppen moet toch geweten zijn?
De huur die daarna moet betaald worden voor die gebouwen, zou in drie jaar tijd de koopsom opsouperen.

Dan spreken we nog niet over de Belcom-pensioenen, die toen inplaats van het Zilverfonds te spijzen eveneens de begroting moesten helpen kloppen.
Dat is het land niet besturen als een goede huisvader volgens mij.
Diegene die deze chaos erft zal bij de volgende begroting nog straffere toeren moeten uithalen. Straffer dan het misbruiken van de opwarming van de aarde en daarvoor CO² heffing op verpakkingen innen. En straffer dan nog een bijkomende luchtvaarttaks uitvinden.
Kan men de bevolking niet gewoon belasten op ademen? Of wat dacht u van een taks op brillen, of valse tanden? Of misschien een belasting heffen op overgewicht? Daar zal Geert Lambert van Spirit wel tegen zijn...
Dat paars nog niet gedacht heeft aan een belasting op de ‘verzuring’, maar dan zou het veel beter zijn dat ze eerst zelf opkrassen natuurlijk.

15:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Sterk staaltje desinformatie in het VRT-journaal

‘Wat als een beloftevol en democratisch verhaal begon in Zimbabwe...” volgens het VRT-journaal.

In 1980 werd Robert Mugabe (met veel fraude) verkozen als minister-president. Daarna werd Rhodesië omgedoopt naar Zimbabwe.
Jammer genoeg voor het hernoemde Zimbabwe werd het Mugabe regime niet door eerbied voor privé eigendomsrechten gekenmerkt. Moorden en plunderen onder het mom van herverdeling van de gronden. Onder de heerschappij van Mugabe zijn veel blanken en zwarten gevlucht naar Zuid-Afrika of ze werden vermoord.

Rhodesië werd vroeger de ‘graanschuur’ van Afrika genoemd.

Mugabe wou een land hervorming, waardoor blanke landbouwers hun land aan zwarte Zimbabwaanse overgaven. In 1997 werden blanken maar ook zwarten die op de grote landbouwbedrijven leefden, op een gruwelijke wijze vervolgd, gemarteld en gedood. Er kwam oppositie en na een referendum in 2000, verwierpen de kiezers de gedwongen inbeslagneming van landbouwbedrijven van blanken.

Mugabe reageerde hierop door zijn oppositie wreed te onderdrukken, gebruikmakend van bezitsvernietiging, verkrachting en moord om het even welke mogelijkheid van een verandering in de regering te elimineren. Zijn plannen voor land hervorming gingen door en 95 percent van de landbouwbedrijven van blanken werden aangemerkt voor herdistributie. Aan de resterende blanke boeren werd verboden nog te zaaien. En 10 augustus 2002 was de uiterste datum waarop 2.900 landbouwers hun land zouden moeten verlaten. Honderden arrestaties volgden na het verstrijken van de die datum, aangezien veel landbouwers weigerden te vertrekken.

Mugabe verdedigde zich tegenover de buitenwereld door te stellen dat deze maatregelen nodig waren om ‘de resten van de koloniale overheersing uit te roeien’. Waarmee hij trouwens een goede vriend vond in de gedaante van Louis Michel, die nu net hetzelfde zegt over Zuid-Afrika.

Het gevolg is een grote hongersnood in Zimbabwe met verstrekkende gevolgen voor heel Afrika. Terwijl het volk hongert heeft Mugabe een feest georganiseerd toen hij 83 jaar werd waaraan een prijskaartje hing van bijna één miljoen euro, schrijft Moyiga Nduru. Dit zou genoeg zijn om drie maanden lang 3,2 miljoen hongerige mensen in Matabeland (waar het feest gegeven werd) te voeden, zeggen activisten.
,,In Zimbabwe verloopt alle voedselhulp langs de kanalen van de nationale partij”, zegt activist Tapera Kapuya. ,,Matabeleland wordt daarin altijd vergeten. Wij zien dit als een bewuste straf van Mugabe voor ons verzet tegen zijn partij bij de verkiezingen van 2000.”
,,Matabeleland zit zonder voedsel”, aldus Kapuya. ,,De mensen zijn ook bitter omdat het regime van Mugabe hier veel gruweldaden heeft begaan in de jaren tachtig.” Volgens Amnesty International heeft die campagne aan duizenden mensen het leven gekost.

Het begon helemaal niet beloftevol. Het is niet omdat Louis Michel dit vertelde dat het ook zo was. En wat deed de wereld toen de blanke boeren en zwarte werkers gemarteld, verjaagd of gedood werden? Niets...helemaal niets.

Hetzelfde verhaal doet zich nu weer voor in Zuid-Afrika, maar een brief van Louis Michel laat er geen discussie over bestaan. Hij wil ‘herverdeling van de gronden’, ook al is er grond genoeg. Nee, de gronden waar Afrikaners al 300 jaar op gezwoegd en gezweet hebben moeten herverdeeld worden.

In Zimbabwe kregen ze de bewerkte en vruchtbaar gemaakte gronden (vooral de eigen familie en vrienden eerst) en nu heerst er een hongersnood. Na amper enkele maanden in het bezit van de nieuwe eigenaars stonden de gronden al vol onkruid en werden ze terug verlaten. Maar Mugabe stelt in een toespraak voor de VN ‘het Westen verantwoordelijk’...ja, daar heeft hij niet eens ongelijk in. Het Westen had uit Afrika moeten wegblijven. Maar dat rechtvaardigt geenszins zijn gruweldaden van vandaag.


Een reactie van een lezer.
Vooral de stilte van minister van Buitenlandse zaken, Louis Michel was al van bij het begin veelzeggend. De man die moord en brand riep tegen de verkiezingsresultaten en de daaropvolgende regeringsvormingen in Oostenrijk en Italië, zwijgt als vermoord wanneer het daadwerkelijk gaat over schendingen van mensenrechten in een Afrikaans land. Ondanks de sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie blijft België het regime in Zimbabwe steunen.

12:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-03-07

Elsschot

Elsschot staat volop in het nieuws. Een interessante tekst: KLIK HIER

19:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bart De Wever

antwerp_01_bart-de-wever Bart De Wever was steeds een zeer goed redenaar. Zijn opponenten hadden het niet gemakkelijk wanneer ze tegenover hem zaten.
Maar ik heb de indruk dat Bart De Wever in de steek gelaten wordt door Geert Bourgeois. En omdat Bart De Wever zelf op regelmatige tijdstippen flink bijt naar het Vlaams Belang, wordt hij een makkelijke en afgezonderde rechtse prooi voor linkse hyena’s.
De linkse ‘bekeringsdrang’ is enorm, zij kunnen maar niet begrijpen dat er mensen bestaan met andere meningen.

Bart De Wever die soms heel wat moeite heeft om in het politiek correcte gareel te lopen, wordt - nu nog – vriendelijk bijgeschaafd. Hij mag het komen uitleggen in de Zevende Dag, waar anderen verduidelijken wat hij denkt.
Alhoewel...vriendelijk. ‘De Rechters’ die nu blijkbaar niet meer ‘Rechtvaardig’ genoemd worden, waren gisteren allesbehalve vriendelijk voor Bart.

Bart De Wever mocht ook mee naar Wallonië waar hij iets had moeten bijleren over zijn landgenoten van over de taalgrens. Wanneer Bart De Wever zeer voorzichtig durfde opperen dat hij meer autonomie voor Vlaanderen wou, werd hij belachelijk gemaakt en werden cliché voorbeelden gebruikt.
Maar toch... er scheelt iets. Bart De Wever hield zich in...of er werd duchtig in de opname geknipt.

Ik probeerde ook tevergeefs te achterhalen wat hij in feite wou. Het kwam er niet helemaal uit.
Wil hij een volledig onafhankelijk Vlaanderen zoals het Vlaams Belang?
Of wil hij gewoon via jarenlange staatshervormingen een beetje meer autonomie voor Vlaanderen.
Het mag toch duidelijk zijn, dat de VRT er op aanstuurt Di Rupo als de volgende premier in de schijnwerpers te plaatsen?
Blijkbaar moet Bart De Wever de richtlijnen van de CD&V volgen. En die zijn zeker niet voor een splitsing van het gedrocht België.

Dus...ik weet het niet.
Blijkbaar de anderen ook niet. Dat is misschien de reden waarom links denkt zijn zieltje te kunnen redden? Dit en het feit dat hij zijn principes overboord gooide toen hij onder druk werd gezet met het geval ‘De Decker’?

Bart De Wever wordt gezien als centrum-rechtse Vlaams Nationalist maar zelf prefereert hij de benaming conservatief. Hij is een aanhanger van Thatcher en een bewonderaar van Edmond Burke, de grondlegger van het conservatisme.
Maar Bart De Wever wil blijkbaar de macht van de federale regering niet terugdringen, ik denk eerder dat hij wil meespelen.

De sociale zekerheid wil hij weliswaar splitsen, maar houden zoals het is. Een sociale zekerheid waarvan de Amerikanen zeggen dat je verzorgd wordt van de wieg tot het graf, zonder er iets te moeten voor doen. Een soort ‘geboorterecht’, zeg maar... en niet, waarvoor het oorspronkelijk in het leven werd geroepen, om mensen die even buiten de boot vielen, verder te helpen.
Bovendien vraag ik mij af of onze gezondheidszorg nog steeds ‘de beste’ ter wereld is wanneer zwaar zieke mensen steeds meer zelf moeten ophoesten voor levensnoodzakelijke medicijnen en doktersbezoeken maar bijvoorbeeld iemand die van geslacht wil veranderen alles krijgt terugbetaald.

Ik vraag mij af wat hij denkt over de hoge belastingsdruk in ons land en de hoogste loonkosten ter wereld.
En de pensioenen, of hij misschien iets wil doen aan het grote verschil tussen de gewone mensen die, in tegenstelling tot de ministers, in armoede gestort worden eens ze met pensioen gaan. Mensen die nu verplicht zullen worden te werken tot hun 65ste (ook al werken ze al vanaf hun 14de) weten niet eens dat elke minister na een legislatuur van 12 jaar recht heeft op een volwaardig pensioen dat heel wat hoger ligt dan dat van hen.

Ook over onze economie heb ik vragen. Mag men werknemers uit het buitenland halen wanneer ze hier niet te vinden zijn?
Ik ben zelf een hele grote voorstander, laat mensen die we nodig hebben hier werken met een contract voor de periode dat ze hier nodig zijn. Heel wat informaticabedrijven hebben soms dringend Indische specialisten nodig, maar tegen de tijd dat ze hun papieren in orde hebben is het dikwijls te laat.

En wat denkt hij over privatiseringen van staatsbedrijven die slecht beheerd worden? Wat is zijn mening over de politiek verzuilde vakbonden die macht en rijkdom kunnen vergaren door werkloosheidsuitkeringen aan hun leden te betalen dat normaal door de staat zou moeten gebeuren?

Als Bart De Wever met de NV-A ooit kiezers wil trekken van wie hij in 2005 zei dat “Filip Dewinter zich boven op een mesthoop van kiezers bevindt”, dan zal hij toch met betere argumenten moeten komen dan dat.


Veel vragen, weinig antwoorden, Bart De Wever!
Dat we de koninklijke clan buiten willen en er aan de Vlaamse solidariteit aan Wallonië van elf miljard per jaar een einde moet komen weten we zelf ook wel.
En Brussel is inderdaad geen Gewest maar enkel een stad. Een stad in Vlaanderen en dat moet ze ook blijven. Laat de Walen hun hoofdstad in Charleroi maken. Ze hebben daar ook een luchthaven. Wie in Brussel blijft wonen moet maar integreren, net als de Vlamingen deden die naar Wallonië trokken. Amper één generatie duurde het vooraleer die Vlamingen, Walen werden. De Onckelincksen, Van Cauweberghe's en nog vele anderen zijn er het beste bewijs van.

15:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-03-07

Eurabia en de vijfde colonne

Eurabia en de vijfde colonne

http://oileurabia.blogspot.com/2005/12/eurabia-represents...

Eurabia en de vijfde colonne
Verreweg de meeste Nederlanders en andere Europeanen hebben, -mede dank zij onze mediacensuur- helaas nog steeds niet in de gaten, welke reusachtige geopolitieke ommezwaai de Europese landen in het najaar van 1973 hebben gemaakt. Op 6 oktober 1973 werd Israël, dat Yom Kippoer vierde, onverhoeds aangevallen door Egypte en Syrië. Toen president Nixon enkele weken later militaire steun aan Israël toezegde kondigden Libië, Abu Dhabi en Saoedi-Arabië een olieboycot af tegen de VS en Nederland.

De andere olie exporterende Arabische landen volgden spoedig en dreigen het olieaanbod aan de Europese landen duurzaam te beperken. De economische gevolgen voor de wereldeconomie waren ernstig maar tijdelijk, maar de internationale politieke gevolgen zijn dramatisch.

Het begin van de Europees-Arabische "samenwerking"
In de loop van november/ december van dat jaar wordt een pact gesloten tussen de E.E.G. -de voorloper van de politieke EU, die destijds alleen een economische gemeenschap was- en de Arabische Liga, waarin o.a. Arabische invloed op politiek, onderwijs en cultuur besloten ligt in ruil voor "oliegaranties". Max van der Stoel zit in die tijd namens Nederland in de E.E.G.

Een citaat uit een voordracht van de Egyptisch-Joodse historica Bat Ye’or in juni 2004 in de Franse Senaat te Parijs:
“De samenwerking wordt in 1974 in Parijs bestendigd met de oprichting van de Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation. Aan dit lichaam werd het beheer van alle aspecten van Euro-Arabische relaties –financiele, politieke, economische, culturele en die welke betrekking hadden op immigratie, toevertrouwd. Deze organisatie functioneerde onder auspiciën van de Europese regeringsleiders en hun ministers van buitenlandse zaken, in nauwe samenwerking met hun Arabische tegenspelers en met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Arabische Liga.

Doel en strategie
De strategie, waarvan het doel was de oprichting en vestiging van een pan-Mediterrane Euro-Arabische eenheid, die het “vrije verkeer van personen en goederen“ mogelijk zou maken, bepaalde ook de immigratiepolitiek betreffende de Arabieren naar de Europese Gemeenschap. En gedurende de laatste 30 jaar stelde het ook het relevante culturele beleid in scholen en universiteiten vast.

Geheime betrekkingen en overeenkomsten
Sinds de eerste vergadering van de Euro-Arabische Dialooog (EAD) in Cairo in 1975, die werd gehouden onder de ministers en staatshoofden van zowel de Europese als de Arabische landen, werden er overeenkomsten gesloten betreffende de verspreiding en bevordering van de Islam in Europa, van de Arabische taal en cultuur door middel van de oprichting van Arabische culturele centra in Europese steden. Andere accoorden volgden spoedig, alle bedoeld om de ontwikkeling van een culturele, economische, politieke Euro-Arabische symbiose te verzekeren. Deze verstrekkende inspanningen betroffen de universiteiten en de media en zelfs de overdracht van technologieën en zelfs de diplomatie in internationale forums speciaal in de VN.

De voorwaarden van deze Associatie werden door de Arabieren gedicteerd:
1) De Europese politiek zou onafhankelijk zijn van en gericht tegen die van de Verenigde Staten
2) De erkenning door Europa van een “Palestijns volk” en de oprichting van een “Palestijnse Staat”
3) Europese steun aan de PLO
4) De aanwijzing van Arafat als de enige en exclusieve vertegenwoordiger van dat “Palestijnse volk”
5) De ontmanteling van de Israëlische Staat en de Arabisering van Jeruzalem

Hieruit ontsprong de verborgen Europese oorlog tegen Israël door economische boycots.

Arabisch dictaat
Gedurende de laatste 30 jaar bepaalden een aanzienlijk aantal niet-officiële overeenkomsten tussen landen van de EEG (en vervolgens de EU) aan de ene kant en de landen van de Arabische Liga aan de andere de ontwikkeling van Europa in zijn huidige politieke en culturele aspecten. Ik noem er hier slechts vier:
1) Europeanen die met Arabische immigranten te maken zouden krijgen zouden een speciale training ontvangen om hun zeden en gewoonten beter te waarderen;
2) De Arabische immigranten zouden onder de controle en wetten van de landen van origine blijven
3) Historische leerboeken in Europa zouden worden herschreven door gemeenschappelijke teams van Europese en Arabische historici. De Slagen van Poitiers en Lepanto en de Spaaanse Reconquista hadden niet dezelfde betekenis voor beide Mediterrane kusten;
4) Cursussen in Arabische en Islamitische taal en cultuur zouden op Europese scholen en universiteiten worden gegeven door Arabische docenten met ervaring in het onderwijs van Europeanen.”

Tot zover het citaat.

17:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Eurabia: de ware reden achter de moslim-migratie

Eurabia: de ware reden achter de moslim-migratie
06-03-2007 - Marc Defianth - Het vrije volk


Bat YeOr
Onderzoekster Bat Ye'or wijst op het bestaan van officiële overeenkomsten tussen Europa en de Arabische wereld. In ruil voor olie mag en mocht de Arabische immigratie en de verspreiding van de islamitische cultuur in Europa geen strobreed in de weg gelegd worden.


'Eurabia' is de naam van een krantje dat in 1975 werd uitgegeven door het 'Europees Comité voor Coördinatie van de Vriendschapsbetrekkingen met de Arabische Wereld', in samenwerking met diverse Arabische en islamitische organisaties.
Dit comité werd in het leven geroepen door leden van wat destijds nog de EEG (Europese Economische Gemeenschap) werd genoemd, maar dat we nu kennen als de EU (Europese Unie).

De in Egypte geboren historica Bat Ye'or onderbouwt in haar boek 'Eurabia: The Euro-Arab Axis' op onweerlegbare wijze hoe Arabische/Islamitische en Europese politici en intellectuelen na de Oliecrisis in 1973 gezamenlijk een koers uitstippelen voor Europa.
Verlangend naar macht en invloed in de Arabische wereld en een gestage aanvoer van olie, gaan de Europese participanten in deze samenzwering akkoord met maatregelen die Europa langzaam zullen veranderen in.... Eurabië!


De samenzweerders komen overeen dat de Europese grenzen moeten worden geopend voor massale migratie van Arabieren en moslims naar Europa. De deelnemende intriganten besluiten dat de verspreiding van de Islam in Europa geen strobreed in de weg mag worden gelegd, en beloven dat zij hun invloed zullen aanwenden om ervoor te zorgen dat de media en het onderwijs in Europa een 'objectief' en positief beeld schetsen van de Islam en haar geschiedenis in Europa (het gaat hier niet over vage complottheorieën. Bat Ye'or onderbouwt haar verhaal met officiële documenten). Treffend zijn ook het anti-Amerikanisme en de Israëlofobie waarin de Europese en Islamitische samenzweerders elkaar vinden.

Onder invloed van deze 'Europees Arabische Dialoog' (EAD) ontstaat vervolgens een atmosfeer van cultuurrelativisme, irrationele zelfhaat en Islamofilie, waarin men op succesvolle wijze door het verspreiden van eenzijdige informatie, de Europese bevolking een collectief schuldgevoel probeert aan te praten vanwege het koloniale verleden, de slavernij en de kruistochten. De meer dan duizend jaar durende slachtpartijen, massale verkrachtingen, slavenhandel, schandalige onderdrukking van christenen en joden, en de talloze plundertochten van de telkens Europa binnenvallende Arabieren, Moren, Janitsaren en Ottomanen, worden verzwegen, en vervangen door de volkomen uit de duim gezogen mythe van het paradijselijke Andalusië, waar moslims, christenen en joden in harmonie samenleefden (een mythe die door Bat Ye'or op magnifieke wijze wordt ontkracht).

De pijnlijke gevolgen van de inmiddels meer dan 30 jaar durende 'Europees Arabische Dialoog' beginnen nu langzaam door te dringen in de publieke opinie. Door de massale immigratie en het hoge geboortecijfer van de moslimpopulatie, begint de Islam in Europa een politieke macht van betekenis te worden. Moskeeën, Islamscholen en Islamitische centra schieten overal als paddestoelen uit de grond, vaak gefinancierd met geld uit Islamitische olielanden. Steeds vaker eisen moslims voor zichzelf bijzondere rechten op (rechten die niet-moslims in Islamitische landen vaak niet krijgen), en men probeert de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Kunstenaars, schrijvers, atheïsten en islamcritici probeert men de mond te snoeren. Langzaam maar zeker begint de Eurabische nachtmerrie werkelijkheid te worden. Is het tij nog te keren?

Bat Ye'or's boodschap is van groot belang voor de toekomst van Europa, maar tóch is een kleine kritische kanttekening op zijn plaats. Bat Ye'or is een pleitbezorgster van de Amerikaanse 'war on terror', en hoewel zij het niet echt letterlijk zegt, lijkt ze de mening te zijn toegedaan dat een verwerping van het Eurabische ideaal, en een negatief oordeel over het Amerikaanse beleid, onverenigbaar zijn. Naar mijn mening is het echter zeer wel mogelijk om het met beide oneens te zijn. Maar ondanks dit denk ik dat 'Eurabia' een zeer belangrijk boek is, dat iedereen die begaan is met het lot van Europa zou moeten lezen.


Lees meer over haar op: http://www.dhimmi.org/

En lees ook dit: http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel23/kn2321e.htm

15:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-03-07

De intellectuele armoede bij Knack

Knack presteert het toch iedere keer weer. Is het niet Joël De Ceulaer die met zijn handen gebonden op zijn rug in zijn neus kan peuteren en beweert in die houding de meerdere te zijn in een debat met Filip Dewinter, dan is het een andere Knack journalist die weer een verbazend staaltje van onwetendheid tentoon spreidt.

Dirk Draulans heeft in de European Journal of Human Genetics gelezen dat een aantal Britten rechtstreeks afstammen van zwarte Afrikanen. So what? Michael Jackson ook!

Aangezien de wortels van de mensheid in Afrika liggen is dat niet zo abnormaal, stelt hij vervolgens vast. Maar het speciale aan de beschreven personen is echter dat ze afstammen van mensen die tussen 1800 en 300 jaar geleden van Afrika emigreerden naar wat nu Groot-Brittannië is. En dat bleek uit een onderzoek van hun genetisch materiaal.

En dat doet hem besluiten dat er vroeger een substantiële migratie van zwarten naar Europa moet zijn geweest en dat ‘rassentermen’ een rekbaar begrip is.

Misschien is eerder het ‘kleurenpalet’ een rekbaar begrip, want tenslotte liegt het genetisch materiaal niet.

Maar de clou van zijn verhaal is de laatste zin in het artikel. Want hij besluit met volgend citaat:

“Of met andere woorden: Philip Dewinter heeft ongetwijfeld het potentieel om zo bruin als een Marokkaan te worden.”Is het niet al bewezen dat wanneer mensen in de zon liggen, ze ook bruin worden?
Bovendien heeft de journalist het originele bericht een beetje aangepast aan zijn behoeften. Leest u het zelf maar: KLIK HIER

En voor zover ik weet heeft Filip Dewinter geen probleem met ‘kleuren’ of nakomelingen van mensen die 2000 jaar geleden vanuit Afrika naar Europa kwamen, maar wel met culturen en religies die wij niet verrijkend vinden zoals men ons nu met alle geweld wil laten geloven.


22:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Cijfers liegen "Belgische" economie bestaat niet.

Het jaarverslag 2006 van de Nationale Bank kan de indruk wekken dat de Belgische economie ‘in topvorm’ verkeert.
De werkelijkheid is enigszins anders.

LEES HIER VERDER

01:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-03-07

Maar ik voel mij helemaal niet minderwaardig...

Toch wel vreemde reacties in verschillende kranten op de Internationale Dag van de Vrouw.
Ik snap niet goed waarom ‘progressief’ Vlaanderen absoluut wil dat iedereen gelijk is, terwijl het toch een bewezen feit is dat mannen en vrouwen verschillend zijn. De laatste keer dat ik keek toch...

Zij gaan er op een onnatuurlijke wijze van uit dat wanneer je zegt dat iemand anders is, je die persoon dan ook haat of dat je hem minderwaardig vindt. Alhoewel het ene totaal niets met het andere te maken heeft.

Vrouwen zijn anders en ik ben er blij om.

Het is nu net dat onnatuurlijke streven naar ‘het gelijk zijn’, dat mannen sterkt in hun overtuiging dat ze meerderwaardig zijn dan vrouwen. En dat zijn ze niet. We zijn anders en we hebben andere capaciteiten die we moeten gebruiken.

Het zijn mannen die vrouwen willen laten geloven dat ze minderwaardig zijn aan hen. Het zit er ingebakken door de opvoeding en religie.
Haantjesgedrag, elke vrouw kent dat.

Vrouwen moeten zich harder profileren, harder werken om hetzelfde te bereiken als mannen. En waarom? Omdat diegenen die het tot nu toe voor het zeggen hadden ook mannen zijn.
En daar moeten we dringend iets aan doen. Want zolang mannen denken dat emancipatie gelijk staat met een deur op je gezicht te laten dichtvallen zal er niet veel veranderen. Vrouwen zullen geen leidinggevende postjes kunnen bezetten, geen lijsttrekkers worden en zullen ze voor gelijk werk 30% minder blijven verdienen dan mannen.

14:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-03-07

Patrick Janssens bij Dexia

Logo_big_NL

De president van Antwerpen, Patrick Janssens wordt lid van de Raad van Bestuur bij Dexia. Hij volgt daarmee de al even rode burgemeester van Gent, Frank Beke op. Want zoals iedereen wel weet, worden de postjes die geld opbrengen enkel onder de socialisten verdeeld.


En dat het wat opbrengt staat vast. Ik heb het even voor u opgezocht. Bij Dexia is een bruto wedde van niet minder dan 20.000 euro weggelegd voor een gewoon lid van Bestuur. Om alles nog wat aantrekkelijker te maken en er tevens voor te zorgen dat de leden aanwezig zullen zijn op de vergaderingen werd deze wedde aangevuld met een presentiegeld van 2000 euro per zitting. Ik weet niet hoeveel u verdient per jaar in uw voltijdse job? Maar dit lijkt mij toch wel een leuk postje om binnen te rijven. Tweemaal vergaderen per maand, trek de vakantieperiode er nog af, dan blijft er toch nog een mooie som over. Zeker wanneer dit niet uw hoofdbezigheid is zoals bij Janssens.

Janssens is ook Vlaams volksvertegenwoordiger waarvoor hij een brutoloon van 74.923,08 euro per jaar krijgt, aangevuld met een forfaitaire onkostenvergoeding van 20.978,46 euro die je automatisch ontvangt wanneer je minstens aanwezig bent bij 80% van de stemmingen in de plenaire vergaderingen. Janssens is dan natuurlijk elke woensdag vanaf 16,00 uur, wanneer de stemmingen beginnen, present.
Zoals uit de foto blijkt moeten ze hem wel eerst even wakker schudden.

doornroosjeGIF (Small)

Dat alles combineert Janssens met zijn jobke als burgemeester van Antwerpen.
De ‘president’ van Antwerpen, zoals Hugo Coveliers hem treffend noemt, moet zich echter wel schikken naar de wet van 4 maart 1999 waarin staat dat er een beperking van cumulatie bestaat en hij daardoor niet alles uitbetaald krijgt.
En aangezien de inkomsten van een parlementair samen met zijn lokaal mandaat geplafonneerd worden, zit er voor Janssens niets anders op dan nog een jobke erbij te nemen.

Volgens de mededeling in het Staatsblad van 2 februari 2006 mag een parlementair bovenop zijn parlementaire vergoeding “slechts” bruto 50.899,57 euro (bv. als burgemeester) bijverdienen. Met zo’n aalmoes (74.923,08 +20.978,46 + 50.899,57) is het logisch dat een de vergoeding van een Dexia-mandaat meer dan welkom is.

DEXIA...ook uw bank?

13:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-03-07

Nieuwe Antwerpse voorschriften

Het college wenst vanaf heden uitvoering te geven aan punt 430 van het bestuursakkoord 2007-2012. Dit punt stelt: “Het bestuur wil de diversiteit van het personeel aanmoedigen. Bij de stad moeten veel mensen met veel verschillende visies kunnen werken. Maar de uiterlijke tekenen van die persoonlijke overtuiging kunnen niet worden getoond bij rechtstreeks klantencontact. Dan staan neutraliteit van de dienstverlening en respect voorop. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen. Niet alleen moet dat elke schijn van partijdigheid vermijden. Tevens moet dit het draagvlak voor een divers personeelsbeleid als afspiegeling van een diverse stad bij personeel en bevolking vergroten.”

Vanaf heden geldt:
1. Personeel in uniform draagt geen andere kledij of kentekens, met uitzondering van de symbolen van de stedelijke huisstijl.

2. Personeel in werkkledij of veiligheidskledij draagt geen andere kledij of kentekens met uitzondering van de symbolen van de stedelijke huisstijl.

3. Personeel dat direct in contact staat met publiek, klanten of externe partners, draagt degelijke, niet opzichtige kledij. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, politieke, syndicale, sportieve, … overtuiging worden niet tijdens de werkuren gedragen, ook niet voor het goede doel.

4. Dus geen kruisje, keppeltje, hoofddoek, tulband, HIV-speldje, kentekens serviceclubs, verenigingen, enz…

5. Andere personeelsleden dragen eveneens een degelijke, niet opzichtige kledij, die hoffelijkheid uitstraalt.
Zo kan bijvoorbeeld wel een oorbel voor mannen, maar geen zware neuspiercing. Zo kan ook een hoofddoek, maar geen zware sluiervorming.


Kan een onderlijfje nog???

15:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Mais que veulent les Flamands ?

Sedert de Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring op de Waalse zender RTBF-1 kijk ik wel elke dag even naar het nieuws daar over de grens. Eergisteren zag ik dan ook toevallig twee Waalse journalisten op de buis rondhuppelen in Gent. Vandaag zal voor de eerste keer om 20,15 uur het programma “Mais que veulent les Flamands ?” uitgezonden worden. ’t Ja...als ze het nu nog niet weten wat wij willen?
Ben benieuwd wat ze nu weer gaan vertellen.

14:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Marokkaanse vrouwen worden onderdrukt in Marokko

foto1Maandag kon men op NL 2 een uitzending bekijken die werd verzorgd door NMO (Nederlandse moslimomroep).
De omroep zond een documentaire uit over de huidige status van vrouwen in Marokko.
Méér dan 70% van de vrouwen zijn analfabeten, en hebben hierdoor ook geen toegang tot informatie.
Het gaat vooral over plattelandsvrouwen, arbeidsters en vrouwen in de kleine voorsteden. Zij weten niets over de meer geëmancipeerde nieuwe wetten in Marokko.
Dalila Ennadre trekt in Marokko rond en gaat praten met de vrouwen. Zij ontmoet ze in fabrieken en probeert hen te overtuigen om op te komen voor hun rechten.


In de documentaire ‘I have something to tell you ‘reist filmmaakster Dalila Ennadre door haar geboorteland Marokko om te onderzoeken hoeveel er werkelijk veranderd is sinds de hervorming van het familierecht in 2004, waarbij vrouwen aanzienlijk meer rechten kregen.

Maar wanneer de vrouwen aan het woord kwamen bleek dat het een dode letter op papier was. Voor de vrouwen is er helemaal geen verbetering merkbaar. Integendeel.

In Marokko, en dan vooral op het platteland gaan vrouwen werken voor een aalmoes (15 tot 20 euro per maand) en blijven de mannen in hun bed liggen.
Meisjes worden nog steeds uitgehuwelijkt (verkocht) vanaf de leeftijd van veertien of zelfs jonger. Of ze worden verplicht te trouwen met een familielid in het buitenland.
Dalila Ennadre probeerde de moeders te overtuigen om zich daartegen te verzetten en hun dochters naar school te sturen.
Dat was een reden voor één van de arbeidsters, om nooit te trouwen. Mannen waren ‘etters en nietsnutten’’, zei ze.

foto2

Safi werkt zoals zoveel andere vrouwen in de sardienenfabriek. Soms is er zoveel werk dat ze amper één uur kunnen slapen. Ze zag het niet meer zitten, want dit was geen leven, zei ze.

Geen enkele van de vrouwen die geïnterviewd werden had één goed woord over voor de mannen. Ze kregen slagen, moesten zich doodwerken, leefden in krotten en hadden niet genoeg om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Terwijl ze werkten werden hun kinderen aan hun lot overgelaten in een zijhal van de fabriek.

Een pittige 90-jarige vrouw die al haar hele leven in de sardienenfabriek werkte was blij dat haar man het destijds was afgebold met een andere, zei ze. Want terwijl zij in de fabriek aan het zwoegen was, liep hij naar andere vrouwen. Ze voelde zich vrij vanaf het moment dat ze van die ‘etter die zijn broek nooit dicht deed’ verlost was, zei ze.
Ze zal wel tot aan haar dood verplicht blijven om te werken onder verschrikkelijke omstandigheden, maar dat had ze er voor over.

De vrouwen moeten in de visfabriek een hele dag met een schaar koppen en vinnen afsnijden, en de sardienen in doosjes stoppen. De vrouwen werden door een mannelijke bewaker verplicht elke vracht met vis die binnenkwam af te werken. Vaste uren hadden ze, in tegenstelling tot de mannelijke bewakers, niet. Wanneer een tweede of derde vracht binnenkwam moesten ze soms tot in het holst van de nacht blijven doorwerken. Tussen het wachten op de volgende vracht mochten ze even naar buiten. Zingen was ten strengste verboden. Wie zong werd onherroepelijk ontslagen.

Geen wonder dat Marokkanen hun huwelijkspartners in het thuisland gaan halen...
Maar ik weet (omdat ik er persoonlijk ken) dat het voor halfverwesterde Marokkaanse meisjes veel erger is om verplicht te worden te trouwen met een achterlijke nietsnut uit het Marokkaanse platteland, Rif- of Atlasgebergte.
Geen wonder dat de kranten vandaag schrijven “Vluchthuizen zitten vol allochtone vrouwen”.

Net zo min hoeft het verbazing op te wekken dat allochtone vrouwen in de meerderheid zijn om abortus te laten plegen. Want eens er kinderen zijn, kan de man, ook al is het koppel uit elkaar, niet meer naar het thuisland terug worden gestuurd. Zijn toekomst in ons land is tot aan het einde van zijn dagen ‘sociaal verzekerd’.

Huwelijkspartners halen uit het thuisland en gezinshereniging zijn maar een paar voorbeelden die dringend bij wet moeten verboden worden.Lees ook: Marokkaanse vrouw moet niet te vroeg juichen

Dalila Ennadre werd geboren in 1966 in Casablanca en groeide op in Frankrijk. Zij heeft voor lange periodes in Marokko, Canada, Duitsland en Guyana gewoond. Zij betrad de filmwereld zonder enige formele opleiding en debuteerde in 1987 met de documentaire Par la grâce d’Allah. Sindsdien heeft zij verscheidene documentaires gemaakt.

14:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Vlaamse media.

Toen ik gisteren keek naar ‘Morgen Beter’ (ik wacht er nog steeds op) en de zelfgenoegzame linkse betweters bezig hoorde over het congres van het Vlaams Belang moest ik onwillekeurig denken aan een artikel dat ik had gelezen in Trouw. De hoofdredacteur van Trouw schreef dat Wilders recht had op een goede pers nadat de hel was losgebroken in de media over het feit dat Wilders van de Partij v.d. Vrijheid, een motie had ingediend tegen het toetreden van mensen met een dubbele nationaliteit in het kabinet.
Kunt u zich dat voorstellen dat er hier één journalist hetzelfde zou durven schrijven over de tussenkomsten van Gerolf Annemans in het parlement? Kunt u zich voorstellen dat ze één keer objectief zouden kunnen zijn over wat ze gezien hebben op bijvoorbeeld het congres van vorige zondag? Nee, natuurlijk niet. Geen woord over het programma, geen woord over wat de verschillende sprekers te zeggen hadden. Het enige wat ze deden was afbreken en belachelijk maken.

Trouw schreef: ‘Een bekende valkuil doemt op’[...]Dat Wilders met zijn harde anti-islamprogramma weerklank vindt bij een deel van de bevolking ’is iets wat fracties, van links tot rechts, maar langzaam tot zich door laten dringen’, schreef gisteren een tweede Haagse collega, Cees van der Laan, in deze krant.
Het is uiteraard aan politici om te beslissen hoe zij omgaan met de wetenschap dat er negen PVV’ers in hun midden zijn.
(red. Uit recente peilingen -Elsevier, 4 maart - blijkt intussen dat Wilders' Partij voor de Vrijheid goed zou zijn voor vijftien zetels in de Nederlandse Tweede Kamer, dat zijn er zes meer dan de huidige negen.)

Wat de krant betreft, hoop ik dat het verleden ons iets leert.
In de tweede helft van de jaren tachtig legden politici eendrachtig een cordon sanitaire rondom Janmaat, de eenzame volksvertegenwoordiger van de Centrum-Democraten. De meeste media sloten zich daarbij aan: zo min mogelijk aandacht, luidde het parool. Achteraf betreurden velen het dat een debat zo taboe werd verklaard.

Pim Fortuyn was van een heel ander kaliber. Veel media kregen niet echt greep op het fenomeen. Zijn moord en de daarop volgende monsterzege van zijn erfgenamen bij de verkiezingen van 2002, veroorzaakte een crisis in de journalistiek. Had zij Fortuyn gedemoniseerd? Was zij daarmee impliciet mede verantwoordelijk voor zijn dood? Was zij te zeer verweven met het establishment om de voortekenen van een opstand der burgers te kunnen herkennen? Ging zij gebukt onder linkse politieke correctheid?

Het waren pijnlijke vragen, maar de pijnlijkste werd nauwelijks gesteld. Hoeveel verwijten de journalistiek zich ook kan maken, zij berusten gedeeltelijk op een grenzeloze zelfoverschatting. Een onderzoek naar de politieke berichtgeving in 2002 onder leiding van Jan Kleinnijenhuis, hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit, bevestigde nog eens dat de onafhankelijke macht van de media amper bestaat. Als iemand reden had te klagen over demonisering was dat Ad Melkert van de PvdA of Hans Dijkstal van de VVD. Paars was weggeschreven en Fortuyn trok de meeste publiciteit. Maar veel belangrijker was dat zijn boodschap gretig werd afgenomen door de kiezers. Hij ging als een komeet in de peilingen.

Media, de televisie voorop, kunnen het beeld van de werkelijkheid beïnvloeden, vooral door hun neiging tot kuddegedrag, uitvergroten en eindeloos herhalen. Maar zij zijn niet in staat de politieke agenda te bepalen. Wilders bleek dat deze week wel te kunnen.
Alleen hij maakte een punt van de dubbele nationaliteit van de beoogde staatssecretarissen en raakte een snaar. Het gesprek van de week ging niet over ’samen’ maar over paspoorten.

Ik vind die machteloosheid geruststellend. Als de journalistiek zich voortdurend bewust zou moeten zijn van haar grote invloed, zal zij geneigd zijn zelf politiek te bedrijven in plaats van journalistiek.
Iemand als Wilders vraagt om goede journalistiek: onbevangen, nieuwsgierig, kritisch, feitelijk, oorspronkelijk. Commentatoren en columnisten mogen hem te vuur en te zwaard bestrijden, maar dan bij voorkeur op basis van wat zij kunnen ontlenen aan onverkrampte berichtgeving.’Laat onze Vlaamse media daar toch maar eens even bij stilstaan.

00:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-03-07

De koning betaalt terug…

Dit kon u vandaag in meerdere kranten lezen. Onzin natuurlijk. Waarom zou een lid van de koninklijke familie in eigen zak tasten wanneer ze over een grabbelton beschikken die door u en mij gevuld wordt?
Met andere woorden, de 185.000 euro (over de rest wordt niet meer gesproken) zal via de koning uit de dotatie van de Civiele Lijst weldra terugbetaald worden aan Defensie.
In feite betalen wij (de belastingbetaler) twee keer. Want de Civiele lijst is een vergoeding die de koning krijgt om onafhankelijk zijn ambt te kunnen uitoefenen. De lijst bevat een dotatie van 9,5 miljoen euro en het gebruiksrecht op de koninklijke gebouwen die eigendom zijn van de staat. En de ‘staat’ dat zijn wij allemaal.

In de kranten spreekt men over de terugbetaling als een ‘schenking’.
“De beide partijen (het Hof en de Marine) stellen dat dit geen erkenning van verantwoordelijkheid inhoudt in hoofde van Prins Laurent noch van de Koninklijke Schenking”. Raar, zou u een som terugbetalen indien u niet erkent het geld te hebben gestolen? Ik in ieder geval niet.

“Dat betekent niet noodzakelijk dat koning Albert alles op zich neemt en dat Laurent niets betaalt”, zegt Malherbe, de woordvoeder van het paleis. “Dat zal binnen de familie geregeld worden. Maar daar zal niet meer over gecommuniceerd worden.”

Hieruit spreekt nog maar eens de diepe verachting die van de sjoemelende Saksen-Coburg poppenkast uitgaat ten aanzien van het volk dat hen voedt. Het enige waarvoor ze nog goed zijn is voor de conference van Geert Hoste.

13:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Duitse ex-moslims zweren islam af

duitse_ex_moslims_tcm44-286036

Duitse ex-moslims zweren islam af
05-03-2007 - Theo Borgermans - RKnieuws

Een groep Duitse ex-moslims wil niets meer met hun vroegere godsdienst te maken hebben. Sterker nog, ze willen de islam zo hard mogelijk bekritiseren. Met dat doel presenteerden ze in Berlijn de ’Centrale Raad van Ex-moslims’. "Ayaan Hirsi Ali heeft gelijk als ze zegt dat de islam staat voor onderdrukking", zegt één van de initiatiefneemsters, Arzu Toker. De 120 leden hebben de islam afgezworen, omdat die voor hen een leer is van onderdrukking en geweld. Die voorschrijft, dat de vrouw ongelijk is aan de man. En dat mensen die breken met de islam, gedood moeten worden. Daar weten de leden alles van. Voorzitsters Mina Ahadi uit Iran en Arzu Toker uit Turkije staan onder politiebescherming. Een poster, met daarop foto’s van ex-moslims, moest worden aangepast.

Daarmee lijkt de positie van deze ex-moslims op die van Ayaan Hirsi Ali. Ook zij bekritiseerde de islam en werd bedreigd. Voor de Centrale Raad is ze een voorbeeld. "We zijn het volledig met haar eens. De islam is een vorm van onderdrukking, geen godsdienst. Zij had de moed dat te vertellen. We denken erover om haar te vragen lid te worden van onze organisatie", aldus Toker.

Nederland is volgens Toker een land waar de houding ten opzichte van de islam moet veranderen. "Nederland is een voorbeeld van hoe het niet moet. Het land is te tolerant voor de islam. Het begint met eigen scholen en sportverenigingen. En dat mondt uit in trainingscentra voor radicale moslims. Ik vind dat niet in orde."

De beweging beperkt zich in haar visie dus niet tot Duitsland. Haar belangrijkste doel is duidelijk te maken dat de islam niet deugt. In het bijzonder de politiek zou de islam links moeten laten liggen. In heel Europa.

De nieuwe groepering is daarom tegen gesprekken tussen politici en moslimorganisaties – zoals de Duitse Centrale Raad van Moslims, waar de ex-gelovigen zich tegen afzetten. "Ze lijken heel liberaal, maar ook deze groeperingen zijn voor de hoofddoek en tegen homo’s. Dat past niet bij Duitsland en Europa", aldus Ahadi.

Het succes van de Raad moet nog blijken. Volgens een woordvoerder zal het ledental blijven stijgen. Er liggen aanvragen uit Zweden en Zwitserland voor soortgelijke comités. Formele erkenning door de Duitse regering of de EU blijft tot nu toe echter uit. Over een Nederlands (laat staan Belgisch) initiatief is tot dusverre niets bekend.


Het is ook mogelijk om mee te discussiëren op een forum (maar dan moet u uiteraard een mondje Duits kunnnen): KLIK HIER

12:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De verkiezingscampagne van Bart Debie begint op 15 maart

Bart DebieVorige week woensdag werden twee Antwerpse politie-inspecteurs tamelijk zwaar gewond toen zij hardhandig werden aangepakt door leden van een allochtoon gezin in Borgerhout.

De twee jonge inspecteurs boden zich aan in de Borgerhoutse Turckstraat aan de woning van het allochtone gezin B. om een huiszoeking uit te voeren.
Dat beviel de familieleden van het gezin B. helemaal niet en zij gingen de jonge inspecteurs te lijf.
De vrouwelijke inspecteur kreeg eerst slagen en stampen in de maag-en borststreek, en daarna probeerden ze haar te wurgen.
De mannelijke inspecteur mocht meerdere kopstoten, slagen en stampen incasseren.

Na de dringende bijstand van collega's konden de agressors opgepakt worden en werden ze voorgeleid bij het parket. Beide inspecteurs zijn minstens zeven dagen werkonbekwaam.

Enkele dagen later zei substituut Procureur-Generaal Ben Zajtman tijdens een assisenproces: "sommigen willen doen geloven dat de criminaliteit en het geweld daalt. In Antwerpen merk ik daar helemaal niets van".

Een gelijkaardig voorval gebeurde met het team van Bart Debie nu al iets meer dan vier jaar geleden. Maar zij lieten zich niet de kliniek inkloppen, zij hebben zich verdedigd. De Turkse misdadigers werden opgesloten maar dienden een klacht in tegen Bart Debie wegens (hoe kan het ook anders) racisme, mishandeling, geweldpleging, valse pv’s... kortom...het hele arsenaal uitvluchten dat criminele allochtonen aanhalen om hun gelijk te halen.

Bart Debie zal bij de volgende federale parlementsverkiezingen op de 10de plaats staan. Zijn proces (en tegelijk zijn campagne) begint echter op 15 maart. Ik bewonder zijn geloof in een rechtvaardige rechtspraak. Een rechtspraak door een justitieapparaat waarin ikzelf al lang geen vertrouwen meer heb.

Zelf schrijft hij op zijn website; “Mijn campagne begint op 15 maart. Ik zou zeggen : eindelijk !
Na vier jaar krijg ik nu eindelijk de kans om mij te verdedigen. Vier jaar lang in haast alle media beschuldigd worden van allerlei minder fraaie dingen zonder enige vorm van verdediging is niet prettig. Dat weegt op mezelf en mijn gezin....”

http://bartdebie.typepad.com/

Ik zal hem in ieder geval steunen. Ik ken hem nu al iets meer dan één jaar en beschouw hem en zijn familie als goede vrienden. Volgens mij is hij een heel correct en integer iemand die deze klacht, neergelegd door een paar criminelen die trouwens nog steeds in de gevangenis zitten, niet verdient.

01:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-03-07

What Belgium Can Teach Us ...

cnslogoimp

What Belgium Can Teach Us About the Need for National Unity
02-03-2007 - Paul M. Weyrich - CNS Cybercast news service

When Americans think of Belgium -- if they do so at all -- they probably think of a small European country lying between the borders of the Netherlands, Germany, France and even smaller Luxembourg.

Occupied by the Nazis during World War II, Belgium became the center of operations for the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which located its headquarters in the capital city of Brussels in 1967.

More recently, the European Union and its associated parliament and economic organizations located their headquarters in Belgium. (Of slightly less importance in Belgian history, though appreciated by film fans everywhere, is the fact that Belgium gave the world a lovely young woman named Audrey Hepburn. Belgium also produces some of the best chocolates in the world and over one hundred beers.)

Belgium is in many ways an artificial state because it is composed of three distinct groups of people from three different cultures that historically have not always gotten along.

Since 1993 the French-speaking population, or Walloons, which are primarily Roman Catholic, the tiny German-speaking population and the Flemish-speaking regions each have had their own parliament under a loosely federalized system of government, under the somewhat titular King of the Belgians.

On paper, that sounds workable and could imply that Belgium is a model government in which plural interests are recognized at the local level but a federal government reigns supreme. Unfortunately, the reality is quite different.

According to the highly regarded philosopher Roger Scruton, who has written extensively on the issues of multiculturalism in Western Europe, Belgium today is a seething political mess. In the same country where the European Union holds forth on European unity, the most popular political party in the country, now called the Vlaams Belang, has been banned.

The Vlaams Belang also is known as the Flemish Nationalist Party inasmuch as it favors separatism somewhat in the way that Czechoslovakia divided into the Czech Republic and the Republic of Slovakia. Clearly, the Belgian state views that as a threat. In order to defeat the Party in 2000, the government extended the vote to non-citizens, most of whom are Muslim immigrants.

The Vlaams Belang still won 24% of the vote. And so in 2004, the Belgian supreme court in Brussels declared the predecessor of the Vlaams Belang, called the Vlaams Blok, to be a "criminal organization" guilty of racism. Its only crime was success in too many elections on a platform of Flemish nationalism, anti-socialism and against current Belgian immigration policies.

When the Vlaams Belang continued winning elections funds were cut off. This will make it impossible to campaign and, according to the Party's leader in Antwerp, Flip Dewinter, when coupled with the rising number of voting immigrants the de-funding eventually will achieve the Government's goal of completely eliminating its main opposition.

Imagine if this could happen here, if the Democrats could eliminate the Republican Party by labeling it racist and taking away its funding! (Oh, wait. That is what they might like to do, but a lengthier discussion of this subject will have to await another column.)

Across most of Western Europe -- but especially in France, Germany and Belgium -- immigrants from the various countries of North Africa as well as Turkey annd the Middle East have been steadily arriving since the 1960s.

As Muslims, most of these immigrants have remained in separate areas of their host countries, shopping in their own stores, marrying within their own group, building mosques in traditional Eastern architectural styles, and in some cases, taking advantage of traditionally generous European governments with their "cradle to grave" social-welfare policies.

To even mention the possibility that this might not be good for the existing population of Western European Christians or that some of these immigrants might be Islamic fundamentalists and sympathetic to the goals of men such as Osama Bin Laden is to trigger instantaneous condemnation. In Belgium today rejecting the paradigm of multiculturalism means being branded a criminal and a racist.

It always has amazed me when left-wing governments or their representative political parties accuse their opposition of intolerance. What could be more intolerant than criminalizing one's opponents? What could be less democratic that changing the laws and allowing non-citizens the vote in order to win an election? Who is more intolerant than leftists, who condescendingly believe that only they have the answers to society's problems?

This is what a coalition of various socialist and liberal parties in Belgium want everyone to believe: that wanting to limit the number of immigrants in a society means one is a racist.
If this has a somewhat familiar sound it should. Many of our United States, especially in the West and Southwest, today are overrun with illegal immigrants, mostly from Latin America. Yet anyone calling for true immigration reform or the actual enforcement of laws already on the books frequently is labelled a racist.

Suggesting that it might not be a good idea that the vast majority of public school children in Texas and California are Hispanic and that their parents may or may not be legal immigrants is intolerant and even cruel according to the left-wingers

Immigration or the policy of allowing new people into a "melting pot" such as the United States is difficult enough, but in a country already fragmented such as Belgium, which was artificially cobbled together out of sections practicing two main religions and speaking three languages, it is virtually impossible.

Disbanding the Vlaams Belang is the equivalent of shooting the messenger who delivers the bad news. Will the Republican Party in the U.S. be next?


(Paul M. Weyrich is chairman and CEO of the Free Congress Foundation.)

VERTALING

Wat kan België ons leren over de noodzaak van een nationale eenheid

Wanneer Amerikanen denken aan België – als ze het al doen – dan denken ze waarschijnlijk aan een klein Europees landje dat ergens gelegen is tussen de grenzen van Nederland, Duitsland, Frankrijk en het nog kleinere Luxemburg.

België werd het centrum van NAVO activiteiten tijdens de bezetting door de nazi’s in WO II, en de hoofdzetel bevindt zich sedert 1967 in de hoofdstad Brussel.

Minder lang geleden heeft de Europese Unie samen met haar parlementen en economische organisaties hun hoofdzetels gevestigd in België. (Van iets minder belang in de Belgische geschiedenis, maar zeer gewaardeerd door filmfans van overal, is het feit dat België aan de wereld een lieftallige dame heeft geschonken met de naam Audrey Hepburn. België produceert ook de beste chocolade ter wereld en meer dan honderd soorten bier.)

België is echter in meer dan één opzicht een kunstmatige staat, want het werd samengesteld uit drie verschillende volkeren met drie verschillende culturen die historisch gezien niet altijd goed met elkaar konden opschieten.

Sedert 1993 hebben zowel de Franssprekende bevolking, of Walen, die voornamelijk Rooms-katholiek zijn, de kleine Duitstalige gemeenschap en de Vlaams-sprekende regionen, elk hun eigen parlement onder een losjes gefederaliseerd regeringssysteem en een wat je zou kunnen noemen, titulaire koning der Belgen.

Op papier klinkt dit doenbaar en zou men zich kunnen voorstellen dat België een ‘modelregering’ heeft waarin meerdere belangen worden herkend op lokaal gebied maar waarover een federale regering als opperste gezag regeert. Jammer genoeg is de realiteit enigszins anders.

Volgens de hooggewaardeerde filosoof Roger Scruton, die al uitgebreid schreef over het multiculturalisme in West Europa, is België een politiek gistende vuilhoop.

In het land waar de Europese Unie een Europese eenheid en gelijkheid promoot, wordt de populairste politieke partij van het land, dat nu Vlaams Belang noemt, gebannen.

Het Vlaams Belang is ook gekend als de Vlaams nationalistische partij, in zover dat zij het separatisme favoriseert op dezelfde manier zoals Tsjechoslowakije werd gesplitst in een republiek Tsjechië en de republiek Slovakia.

Het is duidelijk dat de Belgische staat dit als een bedreiging ziet. Om te verijdelen dat de partij verder zou groeien, heeft de regering in 2000 het kiesrecht uitgebreid tot niet-Belgische burgers (vreemdelingenstemrecht), van wie de meeste moslim-immigranten zijn.

Desondanks won het Vlaams Belang de verkiezingen met 24% van de stemmen. En daarom heeft het Belgische hoge gerechtshof van Brussel in 2004 verklaard dat de voorganger van het Vlaams Belang, namelijk het Vlaams Blok, een criminele organisatie is die zich schuldig maakte aan racisme. Terwijl haar enige ‘misdaad’ bestond uit het steeds groter wordende succes bij de opeenvolgende verkiezingen met een programma van Vlaams Nationalisme, anti-socialisme en het bekritiseren van het huidige Belgische migratiebeleid.

Wanneer het Vlaams Belang verder de verkiezingen wint, worden de verkiezingsfondsen ingehouden. Dat zal campagnevoeren onmogelijk maken, volgens de Antwerpse partijleider Filip Dewinter, zal het inhouden van de fondsen gekoppeld aan het stijgende aantal kiezers bij de migranten het uiteindelijke doel van de regering, het elimineren van de oppositie, bewerkstelligen.
Stel u even voor of dit hier zou kunnen gebeuren, of de Democrats de Republican Party kon elimineren door ze een etiket op te plakken van racisten en hun subsidies af te pakken. (Oh wacht. Dat is zeker iets wat ze graag zouden willen doen, maar een uitgebreide discussie over dit onderwerp zal voor een andere column zijn.)

Over heel West-Europa – en dan special in Frankrijk, Duitsland en België – immigranten uit verschillende landen van Noord-Afrika zowel als uit Turkije en het Midden-Oosten zijn gestadig blijven komen sinds de jaren ’60.

Als moslims hebben de meeste immigranten zich samen gevestigd in aparte wijken van hun gastlanden, ze kopen in hun eigen winkels, trouwen binnen hun eigen groep, bouwen moskeeën in traditionele Oosterse architecturale stijl en in sommige gevallen profiteren ze van de generositeit van de Europese overheden met hun ‘van de wieg tot aan het graf’ sociaal zekerheidssysteem.

Om nog maar te suggereren dat dit misschien niet zo goed is voor de oorspronkelijke christelijke West-Europese bewoners, of dat sommige migranten mogelijks islamitische fundamentalisten kunnen zijn die sympathiseren met Osama Bin Laden staat gelijk aan een onmiddellijke beschuldiging en veroordeling. Het verwerpen van het voorgeschreven voorbeeld over het verrijkende multiculturalisme, betekent in België de dag van vandaag gebrandmerkt worden als crimineel en racist.

Het verbaasde mij steeds dat linkse regeringen of hun representatieve politieke partijen de oppositie als intolerant beschuldigen. Wat kan er nog intoleranter zijn dan uw tegenstander criminaliseren? Wat kan er nog minder democratisch zijn, dan de wetten te wijzigen en niet-Belgische burgers te laten kiezen om te verkiezingen te winnen? Wie is nòg intoleranter dan de linksen, die neerbuigend minzaam geloven dat alleen ‘zij’ de antwoorden kennen op alle maatschappelijke problemen?

Dit is wat een coalitie van socialisten en liberalen in België iedereen wil doen geloven; dat het willen beperken van immigratie in een bestaande maatschappij betekent dat je een racist bent.

Dit moet u wel een beetje bekend in de oren klinken. Vele van onze Verenigde Staten, vooral in het Westen en Zuid-Westen, worden vandaag onder de voet gelopen door illegale immigranten, de meesten komen uit Latijns-Amerika. Nochtans worden ook zij, die durven vragen om een hervorming van het migrantenbeleid en het verstrengen van de actuele wetten, bestempeld als racisten.

Opperen dat het misschien niet zo’n goed idee is om een overgrote meerderheid Hispanic (Spaanstalig) kinderen in de openbare scholen van Texas en Californië toe te laten en dat hun ouders misschien wel niet altijd legale immigranten zijn is intolerant en gruwelijk in de ogen van links.
Immigratie, of het beleid om nieuwe mensen toe te laten in een ‘melting pot’ zoals in de Verenigde Staten is al moeilijk genoeg, maar in een reeds verbrokkeld land zoals België, dat artificieel in elkaar werd geknoeid uit drie verschillende secties twee verschillende religies en drie verschillende talen is dit in wezen onmogelijk.

Het uitschakelen van het Vlaams Belang staat gelijk met het afschieten van de boodschapper die het slechte nieuws brengt. Zal de Republican Party in de VS de volgende zijn?

00:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-03-07

Canvas - Terzake op zaterdag -Vrouwelijke genitale verminking

Enkele jaren geleden had ik een discussie met links op het forum van PI. Mensen die geen graten zagen in het verminken van vrouwen wanneer het tot hun cultuur behoorde. Met andere woorden, vrouwenbesnijdenis moest volgens hen kunnen, want het hoorde tot de islamcultuur en daar hadden wij ons niet mee te bemoeien.
De discussie begon nadat ik er had over geschreven en nadat men de vrouwenbesnijdenis in Nederland had verboden en er in ons land twijfelachtige gesprekken aan de gang waren over dat onderwerp.
Een onderwerp waar trouwens nog steeds een taboe op ligt omdat men denkt dat het een islamitisch vooschrift is, dat net als de hoofddoeken verplicht is. Wat dus absoluut onjuist is.
Vrouwenbesnijdenis zou wel toegestaan worden wanneer de ingreep door een arts en onder hygiënische omstandigheden in een kliniek zou gebeuren, zei men toen.

Tot op heden weet ik in feite nog steeds niet of vrouwenbesnijdenis in ons land nu echt verboden is of niet. En indien het verboden is, of de wetsartikelen deze mishandeling, en aantasting van de integriteit van het menselijk lichaam ernstig worden aangepakt en bestraft.

Wanneer mannen worden besneden kan dit om verschillende redenen gebeuren. Vooral hygiëne speelt hierbij een rol. Maar deze ingreep heeft geen gevolgen voor de gezondheid van de jongen en latere man. Hij houdt hier geen psychologische noch andere gezondheidsproblemen aan over zoals bij vrouwen wel het geval is.

Er zijn verschillende manieren van vrouwenbesnijdenis:

1- wegsnijden van de voorhuid (al dan niet met geheel of gedeeltelijk verwijderen) van de clitoris.
2: wegsnijden van de clitoris met gedeeltelijk of volledig verwijderen van de labia minora (kleine schaamlippen)
3: gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de externe genitaliën en het samen naaien/versmallen van de vaginale opening ('infibulatie', ook soms 'faraonische besnijdenis' genoemd).
4: andere handelingen, zoals het aanprikken, doorprikken of doorsnijden, uitrekken of verbranden van de clitoris, het afschrapen van het weefsel rond de vaginale opening, het insnijden van de vagina, het inbrengen van bijtende stoffen of kruiden in de vagina om bloeding te veroorzaken en de vaginale opening te verstrakken.

Onmiddellijk na de uitvoering kunnen onder meer infecties, bloedingen en verzweringen optreden van de mishandelde delen met dikwijls de dood tot gevolg. En de ingreep gebeurt op steeds jongeren leeftijd, zelfs al vanaf zes maanden. Sommige kinderen verliezen zoveel bloed dat ze na de behandeling doodbloeden. Op lange termijn treedt onder meer doorlopende incontinentie op, daar heeft Goedele Liekens het ook al eerder over gehad, maar het taboe over dat onderwerp woog zwaarder dan haar bezwaren. De vrouwen hebben te kampen met cysten, littekenweefsel, abcessen. Bij de eerste maandstonden moet er een gaatje geprikt worden om het bloed te laten weglopen. Het meisje staat er alleen voor, ze krijgt van niemand hulp, begrip of bijstand.

Wanneer de man niet kan penetreren tijdens de eerste huwelijksnacht wordt de vrouw dikwijls met een mes ‘opengesneden’. Het hoeft niet gezegd te worden dat sommige vrouwen die huwelijksnacht niet overleven.
Ook de bevalling is een zeer pijnlijke en traumatische belevenis.

De besnijdenis is dus psychologisch voor de vrouw zeer traumatiserend en geeft aanleiding tot onder meer angstaanvallen en depressies.

Mijn verbazing was dus groot dat er vandaag op Canvas in ‘Terzake op zaterdag’ een hele uitzending aan gewijd werd. Blijkbaar is men eindelijk tot het inzicht gekomen dat dit gruweljke gebruik niets met de islam te maken heeft en dat men er dus mag over praten.
Pittig detail is evenwel dat het Vlaams Blok door dit aan te klagen, werd veroordeeld voor 'racisme'.

Vrouwenbesnijdenis bestond reeds lang voor de komst van profeet Mohamed. Er bestaat dus ook geen enkel bewijs waaruit blijkt dat de echtgenotes of dochters van profeet Mohamed besneden waren.
Het gebruik is echter vooral op het Arabische schiereiland en in de Afrikaanse moslimlanden terug te vinden.

Besnijdenis

Als 'voorbeeld' kan dat wel tellen.
En daar kon zelfs de allerhoogste Mufti in Caïro niet naast kijken.

Op ‘Terzake op zaterdag’ liet men vandaag een Duits koppel zien, die zich al jaren belangloos inzetten om vrouwenbesnijdenis te laten verbieden. Een bijzonder interessante uitzending en gelukkig met goede resultaten, want de islam heeft nu een Fatwa uitgesproken tegen diegenen die hun vrouwen nog mutileren door vrouwenbesnijdenis.

Ik hoop dat het lukt.

Kijken dus.

Canvas.be

Johan bezorgde ons deze interessante link: Amnesty International

22:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

02-03-07

Moeder die vijf kinderen neerstak aangehouden.

Vijf kinderen vermoord, moeder aangehouden, man wordt na één maand zijn vrouw en kinderen aan hun lot te hebben overgelaten ‘opgevangen’.

Geneviève Lhermitte, de 40-jarige moeder die haar vijf kinderen woensdag doodstak in Nijvel, is na haar verhoor in het ziekenhuis aangehouden door de onderzoeksrechter.
Uit het onderzoek hebben de speurders de chronologie van de gruwelijke feiten kunnen achterhalen. Wat de moeder tot de moorden heeft gedreven, blijft vooralsnog onbekend, zegt het parket.

De vrouw schreef echter in een brief aan haar vriendin dat ze in een uitzichtloze situatie zat", In de brief kondigde de vrouw ook een drama aan, zonder evenwel details te geven.

"Appeler la police" op de voordeur, was het enige bericht dat niet meteen gezien werd. Volgens getuigen zou de vrouw, een vroegere onderwijzeres, zich tot moslim hebben bekeerd na haar huwelijk met een Marokkaan. Waarna ze volledig geïsoleerd zou zijn geweest van haar familie en vrienden. En haar man ondernam veelvuldige reizen naar zijn thuisland, waarbij hij zijn echtgenote en hun vijf kinderen telkens aan hun lot overliet.

Haar man, Bouchaïb Moqadem, was ook niet thuis toen het drama gebeurde. Hij was eind januari samen met zijn moeder, die voor de eindejaarsfeesten naar België was gekomen, naar Marokko gereisd. Woensdagvond kwam hij maar pas terug op Zaventem aan.

00:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

01-03-07

Opnieuw stemmen

Wetteren moet op 15 april weer stemmen omdat er teveel 'geholpen' werd bij het kiezen - In Antwerpen werden de handjes van bijna alle allochtonen en bejaarden vastgehouden om te helpen kiezen...

23:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

28-02-07

Mopje

Een grapje mag ook wel eens...

Als je naast iemand zit (trein - bus of vliegtuig) die u mateloos irriteert.

Wat moet je dan doen?

1. open stil en kalm uw laptoptas.
2. Haal uw laptop er heel rustig en traag uit.
3. Start hem op
4. Verzeker u ervan dat uw irritante buurman het scherm goed kan zien.
5. Sluit uw ogen en hef uw gezicht naar de hemel. 6. Klik dan op devolgende link:

KLIK HIER

17:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

'Stemmenkampioen' wordt afgeschaft

'De Stemmenkampioen' van Het Laatste Nieuws, de meest omstreden opiniepeiling in Vlaanderen, wordt opgedoekt. Zo vernam de redactie van Knack uit goeie bron.

Op het internet gonsde het de voorbije weken van de geruchten. Wat was er aan de hand bij de Stemmenkampioen?

Pro memorie: de Stemmenkampioen, een project van drie professoren van de VUB, is een panel van 14.000 deelnemers dat wekelijks werd bevraagd over een kwestie die op dat moment in de aandacht staat. Maandelijks werd er ook gepeild naar stemintenties.

In het begin werd de Stemmenkampioen vooral gebruikt om veranderingen qua partijvoorkeur én de achterliggende motivaties daarvoor in kaart te brengen. Sinds de vrij accurate peiling aan de vooravond van de regionale verkiezingen van 2004 (een toevalstreffer, zeggen de critici) worden de antwoorden van het panel echter maandelijks tot een klassieke opiniepeiling verwerkt, waardoor de Stemmenkampioen op methodologisch vlak zwaar onder vuur is komen te liggen.
Kenmerkend voor de Stemmenkampioen waren - tot voor kort in elk geval - de ronduit belabberde scores van de VLD, zeker vergeleken met de opvallend gunstige ramingen voor het Vlaams Belang. Het was dan ook geen geheim dat de top van de VLD niet bepaald geporteerd was voor de makers van de Stemmenkampioen.


Lees hier verder: Knack

17:34 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-02-07

Wat willen die stakers in Vorst nu nog meer?

VW Vorst werd gisteren nog maar eens lamgelegd door een groep Franstalige ophitsers.Vandaag moest het personeel instemmen met het plan van de directie, die 2.200 jobs garanderen voor de constructie van zowel Audi als Volkswagen. Deze keer zijn de vakbonden de dupe van de jarenlange sociale onrust die ze veroorzaakt hebben bij VW Vorst. Nu pas roepen ze de arbeiders op ‘om het gezonde verstand te laten zegevieren’. Een beetje laat natuurlijk. Want wanneer de directie en de arbeiders geen overeenkomst bereiken, zal de fabriek verhuizen naar Spanje.

Als het personeel instemt met het plan van de directie, garanderen Volkswagen en Audi "2.200 jobs, investeringen, concrete producten en productievolumes". In ruil daarvoor wil de directie dat de arbeidskosten 20 procent naar omlaag gaan, zonder al te veel invloed op het nettoloon van de werknemers. Die reductie van de arbeidskosten zal vooral gerealiseerd worden door de werkweek te verlengen van 35 tot 38 uur, zonder loonsverhoging.Ook wordt van het personeel meer flexibiliteit gevraagd. "De goedkeuring van de intentieverklaring is voor Audi een dwingende voorwaarde voor een duurzaam engagement in de vestiging in Brussel", liet de directie al eerder weten. Maar ook de liberale vakbond denkt dat het kantje boordje wordt bij de stemming.

In de intentieverklaring verzekert het bedrijf dat de fabriek in Brussel, die men nu ‘Audi – Brussel’ noemt, van 2007 tot 2009 zeker 84.000 wagens per jaar mag maken. Het aantal jobs wordt gestabiliseerd op 2.200. In een overgangsperiode tot eind 2010 zullen er "geen bedrijfsgebonden ontslagen op economische gronden" zijn voor de arbeiders. Als men om momenteel niet te voorziene redenen toch tot een personeelsafbouw zou moeten overgaan, zullen personeelsleden dezelfde voorwaarden en vergoedingen krijgen als in de afgelopen maanden.
En dat is nu net wat sommige stakers wensen.

13:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Heeft Flahaut schriftvervalsing gepleegd?

Flahaut nodigde Kabila uit naar België te komen om zijn eredoctoraat, dat hij zogezegd aangeboden kreeg door de militaire school, in ontvangst te nemen. Deze eenzijdige beslissing viel niet in goede aarde bij Verhofstadt en De Gucht.

Om zich te rechtvaardigen liet Flahaut nu een document zien waarin het bestuur van de militaire school inderdaad Kabila een eredoctoraat wil overhandigen. Het bestuur van de militaire school heeft echter haar twijfels over de ‘echtheid’ van het document.
De woordvoerder zei tegen de journalist van VRT: "Ziet u ergens een nummer of een datum op het document staan?"

De blunders van Flahaut als minister van defensie stapelen zich op, hij ziet het leger als zijn persoonlijk bezit, gebruikt militairen voor het onderhoud van zijn huis en tuin, zijn vrouw doet haar boodschappen met militair vervoer...maar als PS’er hoort hij tot de ‘untouchables’.

13:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zouden we er nu toch vanaf geraken?

BA

Vorige week kwam Geert Lambert al meermaals ons scherm teisteren om te pleiten voor een nieuwe collectieve regularisatieprocedure voor asielzoekers. Een ‘generaal pardon’ zoals Spanje een paar jaar geleden ook deed en er nu al dik spijt van heeft. Een regularisatie die men trouwens ook bij ons al verschillende keren heeft toegepast onder het Verhofstadt-bewind.

Nu gaat Bert Anciaux nog een stap verder. Hij en zijn partijtje Spirit stapt na de federale verkiezingen op 10 juni niet in een meerderheid zonder dat alle illegale asielzoekers in ons land geregulariseerd worden. En voor ‘Spirit’ is het echt menens, schreef hij op zijn website.

Of hij het meent valt nog af te wachten. Wie stond er ook alweer te grienen toen hij volgens zijn eigen partijstatuten geen minister kon worden omdat hij al voorzitter was? En wie had de ‘ministerpree’ dringend nodig nadat hij zich diep in de schulden had gestoken voor een bescheiden woning?

In ieder geval...belofte maakt schuld, Bertje!

12:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-02-07

Iran is 'klaar voor een oorlog'

Iran zegt 'klaar te zijn voor een oorlog' tegen het Westen als de rel rondom het nucleaire programma van het land niet wordt opgelost.

Volgens het Britse Sky News zei de Iranese onderminister van Buitenlandse Zaken Manouchehr Mohammadi vorige zaterdag,. 'We hebben ons voorbereid op elke situatie, zelfs op oorlog,' aldus Mohammadi.

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad zei dat het land niet zal stoppen met zijn nucleaire programma, ook niet als de Verenigde Naties met een uitgebreidere resolutie komen. Hij noemde het programma 'een trein zonder remmen'.

Al eerder zei de Iraanse geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei dat Iran Amerikaanse doelen over de hele wereld zal aanvallen, als Amerika het islamitische land binnenvalt vanwege zijn nucleaire programma. Amerika zei daarop te streven naar een diplomatieke oplossing van het conflict.

De Britse krant The Daily Telegraph meldde dat Israël wel een luchtaanval overweegt op Iran en daarvoor in onderhandeling is met Amerika. Israël beschikt echter wel over de middelen om de Iraanse nucleaire faciliteiten te vernietigen en drong al eerder aan op een samenwerking met de VS. Maar Amerikaanse generaals dreigen met ontslag indien het leger weer in een oorlog zou verwikkeld geraken.

Europa neemt in deze zaak eerder een aarzelende houding aan. Nochtans zijn heel wat Iraanse intelligentia en de pers zeer bezorgd over de ontwikkelingen in hun land.

Iran heeft gisteren met succes zijn eerste ruimteraket gelanceerd, meldt de Iraanse staatstelevisie. 'De raket droeg materiaal met zich mee voor onderzoek voor de ministeries van Wetenschap en Defensie,' aldus dr. Bahrami, het hoofd van het Iraanse onderzoekscentrum voor luchtvaart.

Het islamitische land werkt al jaren aan een ruimtevaartprogramma. In 2005 werd de eerste Iraanse satelliet, de Sina-1, gelanceerd. De satelliet doet officieel dienst als onderzoeks- en communicatiesatelliet. Iran heeft aangegeven de komende jaren nog meer satellieten te willen lanceren.

De vraag is of we moeten afwachten of ingrijpen wanneer men weet dat het gaat over een streng islamitisch land en het niet onder stoelen of banken steekt dat ze Israël van de kaart willen vegen en het Westen als vijand zien.

14:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |