23-02-07

Egypte straft blogger met vier jaar cel

Egypte straft blogger voor kritisch dagboek

ALEXANDRIË - De Egyptenaar Abdel Karim Suleiman is gisteren door een rechtbank in Alexandrië tijdens een zitting die vijf minuten duurde, tot vier jaar cel veroordeeld voor het op internet beledigen van de islam en president Hosni Mubarak.

Suleiman is een Egyptenaar, die voor zijn mening die hij uitte via zijn weblog is veroordeeld. Op zijn weblog noemde de 22-jarige Suleiman de president een dictator.
Verder had hij kritiek op de Al-Azhar-universiteit in Cairo, een van de belangrijkste instellingen van de soennitische islam. Suleiman schreef ook dat de 5 tot 10% christelijke (koptische) gemeenschap in Egypte systematisch onderdrukt wordt.
De veroordeelde heeft niet ontkend dat hij artikelen over de islam en Mubarak heeft geschreven. De voormalige rechtenstudent liet weten dat hij enkel met zijn weblog zijn eigen standpunten kenbaar wilde maken.

Mensenrechtenorganisaties en bloggers van de oppositie zijn bezorgd dat het vonnis een precedent vormt om de vrijheid op internet in Egypte te beperken. Een mensenrechtengroep omschreef de uitspraak als ,,zeer hard'' die een ,,krachtige boodschap'' stuurt aan de duizenden bloggers in het Arabische land.
Het internet is een belangrijk forum geworden voor critici van de Egyptische regering om hun mening te uiten in een tijd waarin de repressie toeneemt. In het land zijn de grootste kranten en belangrijkste televisiezenders in handen van de staat die al decennia wordt geregeerd door één partij.
Suleiman, oud-student van Al-Azhar, noemde o.a. de instelling een ,,universiteit van terrorisme''.

Weinig verschil dus met ons land. De kranten worden hier eveneens geregeerd door de overheid en wie de waarheid schrijft wordt achterna gezeten door het CGKR of ander links tuig. Daar kunnen enkele journalisten, zoals Roger Van Houtte, Luc Van Balberghe of Derk jan Eppink over meepraten.

14:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Turkse president zegt af vanwege hoofddoekjes

Sezer zegt af vanwege hoofddoekjes
door Alex de Vries in De Telegraaf

sezer_1891721cANKARA - De Turkse president Sezer woont volgende week woensdag het concert dat koningin Beatrix hem tijdens haar staatsbezoek aanbiedt niet bij

Het Turkse protocol verbiedt de president aanwezig te zijn, aldus de officiële lezing. .
De echte reden is volgens ingewijden dat tijdens het concert van het Nederlands Blazers Ensemble en aansluitende receptie er vrouwelijke gasten zullen zijn die een hoofddoekje dragen.

De president mag daarbij als hoogste Turkse gezagsdrager niet aanwezig zijn.

Een Turkse wet verbiedt al sinds 1924 het dragen van hoofddoeken in openbare gebouwen.

Zo was president Sezer vorig jaar naar verluidt om dezelfde reden ook afwezig bij de gala-avond die de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia tijdens hun staatsbezoek aan Turkije aanboden.

De afzegging van de Turkse president wordt door koningin Beatrix gerespecteerd, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

"De beslissing van de Turkse president is geen verrassing voor ons" , meldt plaatsvervangend RVD-directeur Chris Breedveld.

De Koningin logeert in Istanboel in het persoonlijk gastenverblijf van president Sezer.

14:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Burqa op straat geen probleem...

Burqa

Nederland heeft een nieuwe regering. Balkenende 4 moet nu samen regeren met de socialisten in plaats van de VVD (liberalen) en dat zullen de Nederlanders meteen merken, want PvdA-minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar vindt een burqa op straat geen probleem...
Lees hier verder...

Lees ook de reacties op de site van Elsevier.

13:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-02-07

Onbeschoftheid bij de 'nieuwe bazen' in ons land.

Youssef slassi

Gazet van Antwerpen schreef vandaag, “Van je partijgenoten moet je het hebben...” Daarmee verwezen ze naar een artikeltje dat Bart Debie schreef op zijn website over de onbeschoftheid van het Turkse gemeenteraadslid Youssef Slassi.

Een gemeenteraadslid dat zich trouwens al voor de rechtbank moest verantwoorden wegens smaad en bedreigingen tegenover de politie.

Lees hier ‘SP.a gemeenteraadslid kaffert politie uit’

De Gazet van Antwerpen maakt zich echter druk over het feit dat Bart Debie op zijn website had geschreven dat zijn Vlaams Belang collega in de gemeenteraad, Bob Hulstaert 80 jaar zou zijn, terwijl hij er ‘maar’ 73 is.

Ze gaan wel voorbij aan een veel ernstiger feit. Waarschijnlijk vinden ze het de moeite niet waard om het te vermelden, dus herhaal ik even een citaat uit het artikeltje van Bart Debie.

“Dat Youssef Slassi gemeenteraadsleden uitkaffert is geen nieuws meer.
Onlangs stelde de 80-jarige Bob Hulstaert (VB) een vraag in de gemeenteraadscommissie waarvan Slassi het voorzitterschap waarneemt.
Toen Bob zijn hand opstak om het woord te vragen zei Slassi : "is dat een vraag of zijn dat uw laatste stuiptrekkingen?". Dat is het niveau van Slassi en de SP.a in Antwerpen.”


Sp.a die zich graag wil laten doorgaan als een sociale partij naar ouderen toe? Dat kan toch tellen, vind ik.


21:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zullen we carnaval ook maar afschaffen?

slachtoffBinche
17-jarig slachtoffer Yannick Bongelo

Weeral zinloos geweld!

Inplaats van ‘zinloos geweld’ zou men het beter ‘brutale moordpartij’ noemen.

Want weer liet een jongen van 17 jaar het leven door verschillende messteken die hij kreeg van een bende jongeren tijdens het carnaval van Binche. Volgens de eerste radioberichten werd het slachtoffer en zijn vrienden onderweg naar huis staande gehouden en lastig gevallen door jongeren. Er ontstond een discussie waarop meteen de messen werden getrokken.

Het parket van Charleroi onderzoekt de zaak nog. De daders van de steekpartij zijn nog niet geïdentificeerd.

Eerder op de dag was de politie ook al opgeroepen om tussenbeide te komen bij enkele gewelddadige incidenten en een eerdere steekpartij.

00:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-02-07

Knack-dossiers - De onzin van het taboe

De onzin van een taboe
KNACK 29 september 1999

De relatief hoge criminaliteit van allochtonen is niet louter vanuit hun sociaal-economische positie te verklaren, ook culturele elementen moeten in rekening worden gebracht. De Nederlandse antropoloog Frank Van Gemert deed hierover drie jaar veldonderzoek bij Marokkaanse jongens in Rotterdam-Zuid.

LEES HIER VERDER

23:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Knack-poll

Knack1

15:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Glimmend zwarte laarzen en gestrekte rechterarmen.

devos“Humor is een moeilijk vak. Zeker in de politiek”, schreef politicoloog Carl Devos, in een column voor het Nieuwsblad. Hij vond de drie aapjes die de traditionele partijen, doof, blind en stom voor de echte problemen van de Vlamingen moesten voorstellen, geen geslaagde grap.

Meer nog, hij vond het onfatsoenlijk.

Maar anderzijds...wie heeft van de ‘zogenaamde fatsoenlijke’ zijde, al ooit één woord van ons goed gevonden?
Laten we daarbij vooral niet uit het oog verliezen dat Devos een Spa'er is, nietwaar...en het 'vuil' komt meestal uit die hoek.

In ieder geval zullen de aapjes geen proces voeren om de affiches te laten verdwijnen omdat hun foto gebruikt werd door het Vlaams Belang, dat is toch al iets.
Nog nooit heb ik Devos horen zeggen dat de zogenaamde ‘respectabele partijen’ onfatsoenlijk waren tegenover het Vlaams Belang. Niet wanneer we werden uitgescholden voor ongedierte. En evenmin hoorde je Carl Devos toen het fameuze cordon sanitaire werd uitgevonden door de Trotskist, Jos Gysels.
En ook niet wanneer Tobback opriep om op ons ‘te kloppen’. Beide waren destijds nochtans betaalde krachten door Moskou ten tijde van de Sovjet Unie! Maar dat zal wel niet zo erg zijn als streven naar een onafhankelijk Vlaanderen.

En hebben we hem gehoord wanneer er een even ‘respectabele’ rechter werd gevonden, die voor een promotie het Vlaams Belang veroordeelde wegens (zogenaamd) racisme omdat zij als enige partij de kritiek niet schuwde? Zelfs al was de echte reden dat links enkel op die manier aan de macht zou kunnen blijven?

Over wie hier nu in feite ‘fatsoenlijk’ is, valt te discussiëren.

Tur-Gif

Hij schuwt de ‘perceptie' niet, want schrijft hij, “stel je voor dat een andere partij het beeld zou gebruiken van een bataljon marcherende, glimmend zwarte laarzen en opgeheven gestrekte armen, met daaronder in Gothisch Duits ‘Vlaams Belang’. We zouden het verwerpelijk vinden.”
Ondertussen had hij het toch maar lekker gezegd. En dat is inderdaad verwerpelijk en zeer laag bij de grond. Bovendien zou Carl Devos moeten weten, dat we nog nooit iets anders gehoord hebben dan dergelijke uiterst verwerpelijke praatjes.

Ik ben benieuwd of hij het even ‘onfatsoenlijk’ zal vinden wanneer Franstalige rechters op bevel van Onckelinx gaan beslissen of een Vlaamse separatistische partij al dan niet moet drooggelegd worden.

hizbollahsalute

De glimmende laarzen en gestrekte rechterarmen, meneer Devos, zijn nu net de vriendjes van uw rode kameraden. En laat het nu net diegenen zijn waar wij ons tegen verzetten! Maar dat zal u allicht wel weten, zeker?


bertjl2
Bertje Spirit brengt Hitlergroet en roept ondertussen schunnige praat naar NV-A'ers tijdens verkiezingscampagne.
Geen wonder dat hij zich beter voelt bij de Belgische Nationaal Socialisten van Sp.a.
Schrijft Carl Devos daarover??? NEE, natuurlijk niet!!!

02:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-02-07

Heeft de mens zich verheven boven de dieren?

Het geloof in de mens die zich heeft verheven boven de dieren, staat in het Westen ter discussie. De teloorgang van wat we tegenwoordig noemen, onze ‘normen en waarden’, heeft te maken met wat links heeft aangericht vanaf toen dat alles mocht en alles kon. Want een keuze was er niet meer.

Wie koos voor een conservatieve aanpak in de opvoeding, waar beide ouders niet alleen de kameraadjes zijn van de kinderen, maar eveneens opvoeders, werden gezien als ‘rechtse conservatieve zakken’ in onze maatschappij. Zij waren niets anders dan ouderwetse antiprogressieve krachten die de ontplooiing van kinderen wilden tegenhouden. Ook scholen deden hieraan mee, en inplaats van op te leiden werden kinderen aangemoedigd het in hun eentje uit te zoeken.
Leiding was niet meer nodig en regels bestonden niet meer.

Nu vraagt men zich af waarom zoveel kinderen ontsporen. Men vraagt zich af waar het geweld vandaan komt. Natuurlijk is het antwoord dat van links komt heel simpel. We ‘veramerikaniseren’.

Ze richten hun peilen op de Amerikaanse films, maar zelfs dan zou men moeten zien dat in bijna elke film ‘de goeden’ het altijd halen op ‘de slechteriken’. Dus dat kan het niet zijn. Tenzij men de TV en computer als vervangmiddel ziet voor de afwezige ouders, zal het daar wel niet aan liggen.

De TV-advocaat, meester Vermassen zei onlangs in een interview dat “wie zijn kind verwent, psychopaten kweekt...”, daar ben ik het volledig mee eens.
En waarom worden kinderen rotverwend?
Veel kinderen worden aan hun lot overgelaten.
Ofwel hebben de ouders het te druk en brengen ze hun kinderen van de wieg tot aan het middelbaar bij een ontvangmoeder of grootouders.
Of er zijn ouders die aan drugs of drank verslaafd zijn. Of je hebt gezinnen waar het ‘rollenpatroon van ‘jongens mogen alles en meisjes niets’ bestaat, waar kleine tirannen worden gekweekt. Zij moeten zichzelf opvoeden en halen veelal hun voorbeelden op straat. De ‘gang’, de bende of ‘rondhangende jongeren’ van wie de vader de hele dag rondhangt in het theehuis of de moskee en de moeder niets te vertellen heeft is alles behalve een goed voorbeeld in de opvoeding van kinderen.

Die kinderen vinden dat het leven geen zin heeft en leven van dag naar dag. Zij nemen beslissingen wanneer die zich aandienen. Van het ene moment op de andere.

Als mensen echter niet over de vrijheid beschikken om morele verantwoordelijkheden op te nemen, geen recht op eigen keuze meer hebben, hoe kan een kind dat het verschil niet leert tussen goed en kwaad dan nog verantwoordelijk gesteld worden voor zijn daden. Is hij dan niet eerder vergelijkbaar met een tijger die zijn prooi verslindt? Zijn hun daden en acties enkel nog instinctief?

Is iemand zoals Björn Moons uit Kessel niet vergelijkbaar met een leeuw, die de welpen doodt om de leeuwin terug te kunnen bespringen? En als die leeuwin zich verzet wordt ze eveneens doodgebeten?

Denken de daders dat vrijheid in keuze tussen goed en kwaad een illusie is?
Iedereen heeft de keuze. De keuze om de juiste beslissing te nemen is dikwijls de keuze tussen leven en dood van een medemens. Want in tegenstelling tot dieren kan enkel de mens de gevolgen van zijn daden inschatten. Maar wat als er geen gevolg aan gegeven wordt? Wat als het ene strafbare feit gebanaliseerd wordt waarbij daders ongestraft kunnen toeslagen en de andere wel gestraft wordt voor even zware misdaden? Geeft men dan geen sein aan de ongestrafte psychopaten dat zij wat meer mogen dan de anderen?

Natuurlijk klopt het niet dat er geen vrije keuze zou bestaan. Een test met iemand die niet kon weerstaan aan chocolade bewees dat hij er wel kon afblijven als de beloning groot genoeg was, of de straf die onmiddellijk daarop volgde eveneens.
Velen vinden het echter gemakshalve beter om de gangbare morele censuur te gebruiken voor hun daden om hun geweten – of eerder dat van anderen – te sussen.
Zo zei Woody Allen ooit, “Het hart wenst wat het wil”. In dit geval was dat toevallig zijn 17-jarige geadopteerde stiefdochter.

Ieder van ons is een product van de opvoeding die hij heeft gekregen. En ieder van ons werd geboren met een unieke persoonlijkheid.
Indien mensen zouden opgroeien onder ideale familiale omstandigheden, in een vredige wereld zonder politieke noch culturele voorschriften, dan hadden we waarschijnlijk geen therapeuten meer nodig. En wie weet, misschien ook geen overvolle gevangenissen.


16:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-02-07

Extreem links cordon sanitaire rond Geert Wilders?

WildersMet het buiten de orde verklaren van de motie van Geert Wilders (PVV) over de dubbele nationaliteit van bewindslieden heeft Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) 'een prachtig en bitter noodzakelijk' debat de kop ingedrukt, zegt de Maastrichtse hoogleraar Staatsrecht Twan Tak

“Dit kon men van mijlenver zien aankomen. De zaak had allang geregeld moeten zijn.” De gerenommeerde staatsrechtgeleerde ziet de benoeming van bewindslieden met een dubbele nationaliteit wel degelijk als een risico.

Tak maakt zich boos over de wijze waarop Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) de discussie smoorde door een motie van de PVV buiten de orde te verklaren.
In deze motie riep de partij van Geert Wilders de Kamer op om de PvdA'ers Nebahat Albayrak en Ahmed Aboutaleb niet te benoemen tot staatssecretarissen.

”Los van wat je van de PVV kunt vinden, als hoogleraar Staatsrecht vind ik het prachtig en bitter noodzakelijk dat iemand deze kwestie aansnijdt,” aldus Tak, ”Maar dan wordt de knop gewoon dichtgedraaid, terwijl die man meer dan een half miljoen kiezers achter zich heeft staan. Volstrekt ondemocratisch.”
Ik zou wel eens graag willen weten wat Tak denkt over het uitsluiten van een partij met één miljoen kiezers...

Asociaal
Er moet nu snel een oplossing komen voor de kwestie, vindt Tak, te beginnen met het uitoefenen van druk op landen als Turkije en Marokko, die nazaten van geëmigreerde burgers automatisch de Turkse of Marokkaanse nationaliteit geven.

“Hoe aanvaardbaar is dat? Ze willen deze burgers houden, maar er geen last van hebben. Daarmee ondermijnen die landen het principe van wederkerigheid van het recht. Het is ronduit asociaal.”

Het heeft er alles van weg dat er ook rond Geert Wilders, ondanks een half miljoen kiezers, een cordon sanitaire werd gelegd.

En net zoals bij ons zijn het vooral linkse partijen die ‘nieuwkomers’ aantrekken om zelf aan de macht te kunnen blijven.

In Nederland zou tijdens een 'confronterende' voorstelling op een middelbare school in Almere, de cabaretier Amar el-Ajjouri, Geert Wilders hebben onthoofd.
Blijkbaar ging het om een komische ‘knipbeurt’, en niet alleen van zijn haardos.
Want de cabaretier van Marokkaanse afkomst zou de pop die Wilders moest voorstellen ook met urine hebben overgoten en er orale seks mee gehad hebben in zijn show die hij opvoerde in een middelbare school.

De school zei dat de kinderen op de ‘pittige stukken’ zeer goed voorbereid waren en dat er van orale seks geen sprake was. El-Ajjouri maakte alleen maar ‘heupbewegingen’ met het hoofd van de pop, die Wilders moest voorstellen, ter hoogte van zijn onderbuik.

Geert Wilders zei dat het een walgelijk stuk was en vond het schandelijk dat kinderen van twaalf tot veertien dit te zien kregen. En bovendien, zei hij, werd deze voorstelling betaald met belastingsgeld.

Wanneer platvloerse linkse humor bij ons niet gesmaakt wordt door iedereen, worden ze ‘verzuurden’ genoemd.

18:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Waar bemoeien zij zich mee?

De Saudische ambassadeur in Den Haag heeft bij de Nederlandse regering geklaagd over recente uitspraken van Geert Wilders van de PVV over de islam.

Een Saudische krant meldde vandaag dat de ambassadeur in Den Haag, Waleed A. Elkhereiji, bij Nederland op excuses had aangedrongen. Wilders reageerde woedend op het bericht. Hij gaat minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot om opheldering vragen.

De Saudische klacht betreft uitspraken van liberaal Wilders in een interview. De politicus zei onder meer dat als de profeet Mohammed vandaag nog leefde, hij als 'extremist met pek en veren het land uit moest worden gejaagd'. Ook riep Wilders moslims in Nederland op de helft uit de Koran scheuren als ze hier willen blijven, omdat er volgens hem 'verschrikkelijke dingen' in staan.

De uitspraken haalden onder meer de pers in Pakistan. Minister van buitenlandse zaken Bot, een angsthaas zoals alle Europese ministers, zei vrijdag de uitspraken van Wilders niet erg bevorderlijk te vinden voor het aanzien van Nederland in het buitenland. Appeasement, weet je wel...
De minister verwachtte echter dat de kwestie met een sisser zal aflopen.


Bron: Elsevier


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
En dan ook wat nieuws uit Saudi-Arabië

Zweepslagen voor feestvierders in Saudi-Arabië

5 februari 2007 00:07 AMSTERDAM - Een rechtbank in Saudi-Arabië heeft twintig buitenlanders veroordeeld wegens deelname aan een feest waar alcohol werd geschonken en mannen en vrouwen gezamenlijk dansten.

Dat heeft een Saudische krant zondag gemeld. De religieuze politie arresteerde in totaal 433 buitenlanders, onder wie meer dan 240 vrouwen, op een "schaamteloos" feest in Jiddah. Uit welk land de feestvierders afkomstig zijn en wanneer het feest werd gehouden is niet bekendgemaakt.

Voor straf moeten de veroordeelden drie tot vier maanden de gevangenis in en krijgen ze zweepslagen. Vanwege het grote aantal verdachten worden ze in groepen berecht. De rest wacht nog op een proces.


Wie zal hiertegen een klacht indienen???

00:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-02-07

"見ざる、聞かざる、言わざる"

2007_campagne_front

De Japanse titel betekent mizaru, kikazaru, iwazaru

In het Engels werd dit beter vertaald (“See no evil, hear no evil, speak no evil”) dan in het Nederlands, dat enkel zegt, ('Horen - zien en zwijgen'), waardoor de letterlijke betekenis verloren gaat.

De drie aapjes zijn een oud Japans religieus symbool en zijn te bezichtigen in het beroemde Nikkõ-Tõshõ-gù-schrijn. Er wordt algemeen aangenomen dat de ware betekenis wil zeggen, "Als we geen slecht zien, horen of spreken van anderen, dan zal het slechte ook ons bespaard blijven.

Ik ben ervan overtuigd dat diegenen die ons steeds weer zo graag door het slijk halen de boodschap niet meteen zullen begrijpen.
Zoals het er nu uitziet, zal er ons de volgende campagne trouwens helemaal niets bespaard blijven.

Het zal zijn - 'Vuil - vuiler - vuilst!'

14:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hoe zit dat nu met die integratie en inburgering?

Het is een feit dat veel Antwerpse kinderen verder en verder een school moeten zoeken waar ze nog Nederlands kunnen praten en lessen op niveau kunnen volgen. Maar inplaats van hier iets aan te doen, wil Voorhamme (Sp.a) blijkbaar alle Vlaamse kinderen de stad uit. Hij zei dat er enkel nog Halal vlees mocht geserveerd worden op scholen, schoolreizen en bosklassen. Ook jeugdkampen dienden zich daar aan te houden.

Uiteraard kwam er fel protest op deze omgekeerde wereld van integratie en inburgering. En niet alleen van Gaia en het Vlaams Belang, maar ook van de ouders. Nu is Voorhamme blijkbaar een beetje geschrokken van al die boze reacties en hij krabbelt terug.

Het Nieuwsblad bloklettert vandaag:

“Voorhamme neemt bocht in halal-rel”

ANTWERPEN - Schepen voor Onderwijs Robert Voorhamme (SP.A) erkent dat er in de communicatie rond de halal-richtlijn fouten zijn geslopen. Leerlingen die op schoolreis gaan, zijn niet verplicht halal-vlees te eten, heet het nu.


LEES VERDER

01:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Een Westerse vrouw als vierde echtgenote. (Canvas 13/2)

De nu 61-jarige Rosemary Müller trouwde 11 jaar geleden met een 10 jaar jongere Gambiaan. Zijn naam is Siaka Sanneh, een moslim die al getrouwd was met drie andere vrouwen.

Je kunt moeilijk iemand van racisme beschuldigen die getrouwd is met een Afrikaan en dan maar pas de vierde vrouw is in een moslimhuwelijk. Nochtans had ik mijn bedenkingen over de manier waarop de dikke Duitse matrone op een bazige manier alles naar haar hand probeerde te zetten.
Het valt mij trouwens ook hier op dat de 'antiracisten' vreemdelingen dikwijls behandelen als schoothondjes die ze moeten leiden, bemoederen en pamperen. Ze praten er tegen als grootouders tegen hun kleinkinderen...

Toen ik haar nooit zwijgende mond hoorde kibbelen en zeggen hoe het allemaal moest, dacht ik meermaals, man, loop toch driemaal rond haar huis en zeg, ‘ik verstoot je’ en je bent er vanaf...

Maar nee, Siaka werd soms wel boos maar liet haar verder begaan, waarom snap ik ook niet.
Om het geld dat ze soms binnenbracht vanuit Europa misschien?

Op de momenten dat hij boos was, zei hij trouwens heel verstandige dingen. Zo zei hij onder meer dat twee verschillende culturen niet samen kunnen leven. Hij vergeleek het met twee sauzen die apart goed smaken maar een bittere en slechte smaak krijgen wanneer je ze mengt.

Maar goed dat ze ginder geen CGKR gedachtepolitie hebben.

01:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-02-07

Opwarming van de aarde?

Volgens bronnen bij de Verenigde Naties blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van de Klimaatcommissie dat pessimistische voorspellingen over stijging van de zeespiegel en de temperatuur helemaal niet kloppen.

Uit een samenvatting van het rapport van het IPCC zou blijken dat de stijging van de zeespiegel de komende honderd jaar hoogstens 43 centimeter kan zijn, en misschien slechts enkele decimeters.

In veel populaire publicaties, zoals in de recente film van Al Gore over het klimaat, wordt gesproken over een zeespiegelstijging van vele meters. Daarvoor is geen enkele wetenschappelijke basis, zo blijkt uit het rapport.

Ook met het stijgen van de temperatuur valt het wel mee volgens het nieuwe rapport. Tot het jaar 2100 gaat het om minimaal 2 en maximaal 4,5 graden, als er geen maatregelen worden genomen. Het vorige rapport, uit 2001, voorspelde een maximale stijging van 6 graden. Wel zullen weersextremen zoals hittegolven en zware regenval volgens het IPCC vaker voorkomen.

Het rapport kwam op 2 februari uit. De klimaatcommissie van de VN is de meest gezaghebbende instantie ter wereld op het gebied van klimaat. Het rapport zal wereldwijd dienen als basis voor milieubeleid.


In diverse serieuze (peer reviewed) wetenschappelijke tijdschriften (o.a. Philosophical Transactions of the Royal Society) is onlangs duidelijk aangegeven dat het merendeel van het landijs op de Zuidpool in elk geval tot aan 2003 met vijf millimeter per jaar blijft groeien.

Van Dorland (Nederland)meldt tijdens een persconferentie dat de zeespiegel volgens de somberste scenario's deze eeuw met anderhalve meter stijgt maar laat weg dat de meest recente gegevens juist aangeven dat de zeespiegel in de tweede helft van de twintigste eeuw langzamer is gestegen dan in de eerste helft. Sowieso komt de zeespiegelstijging in de twintigste eeuw, 18 centimeter, niet uit boven de stijging in voorgaande eeuwen – sinds het aflopen van de laatste ijstijd.

Wat zijn de feiten over de opwarming van de aarde en waar beginnen de overdrijvingen ? Moeten we zuiniger met onze energie omspringen, ja! Moeten we de mensen hysterisch bang maken, nee!

top_335974
Het noorden van de Verenigde Staten heeft sinds meer dan een week last van bittere kou en verijsde wegen, waardoor al twintig mensen het leven hebben verloren. Maar de meest winterse aanblik toont ongetwijfeld Oswego County in de staat New York. Het district is bedekt onder een 2,5 meter dikke laag sneeuw.
In Washigton, Colorado en West Canada viel tot drie meter sneeuw.


large_335980

Al Gore reist de wereld rond om ons te vertellen hoe we onze beschaving fundamenteel moeten veranderen met het oog op de dreigende opwarming van de aarde.
Afgelopen week was hij in Denemarken om deze boodschap uit te dragen. Maar alvorens te starten met het meest kostelijke politieke project ooit, moeten we misschien eens nagaan of het wel goed is onderbouwd. Het zou moeten gebaseerd zijn op de beste feiten, niet alleen op de gerieflijkste. Dit was de achtergrond voor de grootste Deense krant, Jyllands-Posten, om een diepte-interview te organiseren met dhr. Gore. Hiervoor dacht de krant een beroep te doen op Bjørn Lomborg, de auteur van "The Skeptical Environmentalist", die een van de helderste kritieken heeft geleverd op Gores liedje.

Het interview was maanden van tevoren gepland. De dag voor het interview vond Gores agent het Gore-ontmoet-Lomborg idee nog geweldig. Maar een uur later kwam hij terug om ons te vertellen dat Bjørn Lomborg niet deel mocht nemen aan het interview omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de boodschap van Gore inzake de opwarming en de onpartijdigheid van Gore in vraag had gesteld. Volgens de agent wilde Gore alleen maar vragen over zijn boek en documentaire, en alleen gesteld door een reporter. Deze voorwaarden werden onmiddellijk aanvaard door Jyllands-Posten. Maar een uur later ontvingen we een e-mail van de agent waarin hij zei dat het interview was afgelast. Wat was er gebeurd?

Hierover kunnen we alleen maar speculeren. Maar als we Gores suggesties moeten volgen om onze manier van leven drastisch te wijzigen, dan zijn de kosten niet onbelangrijk. Als we de komende eeuw geleidelijk onze uitstoot van broeikasgassen veranderen dan schat de VN dat we zullen leven in een warmere maar veel rijkere wereld. Daarentegen stelt de VN-Klimaatcommisie dat als we Al Gores pad volgen naar een door milieu geobsedeerde maatschappij, dit grote consequenties zal hebben voor de wereld, en in het bijzonder voor de armen. Tegen het jaar 2100 zal dhr. Gore de gemiddelde wereldburger 30% armer gemaakt hebben, en bijgevolg minder in staat om de vele toekomstige problemen aan te pakken, klimaatverandering of geen klimaatverandering.

Het is duidelijk dat we scherpe vragen moeten stellen. Is de wereld van dhr. Gore een wereldwijde opoffering waard? Maar blijkbaar mogen er geen kritische vragen gesteld worden. Zo zou het interessant zijn om te weten waarom hij alleen spreekt over een zeespiegelstijging van 6 meter. In zijn film toont hij angstaanjagende beelden van 6 meter hoge overstromingen van Florida, San Francisco, New York, Nederland, Calcutta, Peking en Sjanghai. Waren realistische niveaus dan niet dramatisch genoeg? De VN-Klimaatcommissie verwacht deze eeuw een zeespiegelstijging van 30 cm. Sterker nog, de zeespiegels stegen net zoveel gedurende de afgelopen 150 jaar. Vindt dhr. Gore het onpartijdig om de best bekende wetenschappelijke kennis te overdrijven met een factor 20?

Dhr. Gore zegt dat de opwarming zal zorgen voor een toename van malaria en geeft Nairobi als schoolvoorbeeld. Volgens hem is Nairobi opgericht juist daar waar het te koud was voor het uitbreken van malaria. Nochtans, zegt hij, begint malaria ten gevolge van de opwarming van de aarde op te duiken in de stad. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het net omgekeerd. Vandaag wordt Nairobi beschouwd als vrij van malaria, maar in de jaren twintig en dertig van de afgelopen eeuw, toen de temperaturen lager waren dan vandaag, braken er regelmatig malaria-epidemieën uit. Dhr. Gore vertelt een gerieflijk verhaal, maar strookt het wel met de feiten?

Hij beschouwt Antarctica als de kanarie in de mijn, maar vertelt weeral niet het hele verhaal. Hij toont beelden van de 2% van Antarctica die dramatisch aan het opwarmen is en negeert de 98% die afgekoeld is over de voorbije 35 jaar. De VN-commissie schat dat de sneeuwmassa van Antarctica deze eeuw zal toenemen. Op dezelfde manier verwijst dhr. Gore naar het afnemende zee-ijs in het noordelijk halfrond, maar vermeldt niet dat het zee-ijs in het zuidelijk halfrond toeneemt. Zouden we die feiten ook niet mogen vernemen? Dhr. Gore vertelt hoe hogere temperaturen bij de opwarming mensen doden. Hij vermeldt met name hoe de Europese hittegolf van 2003 het leven koste aan 35.000 mensen. Maar hij zwijgt als vermoord over het feit dat opwarming ook minder koud betekent en zo levens spaart, want koud weer kost veel meer levens dan warm weer. Voor het Verenigd Koninkrijk is geschat dat de opwarming verantwoordelijk is voor een surplus van 2.000 doden. Maar op hetzelfde moment zijn er 20.000 doden minder die sterven van de kou. Waarom vertelt dhr. Gore slechts de helft van het verhaal?

Al Gore heeft een missie. Als hij zijn zin krijgt, dan kan, op basis van twijfelachtige beweringen, de keuze vallen op een toekomst die ons deze eeuw, volgens een schatting van de VN, 553 biljoen dollar kan kosten. Antwoorden verwachten op harde vragen is niet onredelijk wanneer we dit project ernstig nemen. Het is cruciaal dat we de juiste beslissingen nemen. Die komen best tot stand door een open debat, en we nodigen hem uit om de tijd te nemen om onze vragen te beantwoorden. Wij zijn klaar om U gelijk waar en gelijk wanneer te interviewen, mijnheer Gore.


Flemming Rose is cultureel redacteur bij Jyllands-Posten en Bjørn Lomborg is docent aan de Handelshogeschool van Kopenhagen.

Vertaling: Johan Branders
Verwijzingen
• Will Al Gore Melt? - Wall Street Journal
Meer informatie: KLIK HIER

22:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

België staat op de zesde plaats waar criminaliteit het hoogst is.

België hoort tot de top (6de plaats) van Europese landen waar burgers grote kans hebben slachtoffer te worden van geweldscriminaliteit. Nederland staat op de 5de plaats.

De kans om slachtoffer te worden van geweldsmisdrijven is het grootst in achtereenvolgens Ierland, Groot-Brittannië, Estland, Nederland, Denemarken en België.
Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek naar slachtoffers van delicten als inbraak, diefstal, overvallen en fysieke bedreigingen in de vijftien oude EU-lidstaten en de nieuwe lidstaten Polen, Hongarije en Estland.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van enquêtes onder de bevolking van de betrokken lidstaten door een consortium van onderzoeksbureaus, waaronder het Duitse Max Planck Instituut.

Het is een initiatief van oud-directeur Jan van Dijk van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum WODC van het ministerie van Justitie. Van Dijk is nu hoogleraar victimologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is sinds begin jaren negentig betrokken bij dergelijk onderzoek.

Het onderzoek, ‘The burden of crime in the EU’ werd vorige week in Brussel voorgesteld. Landen als Spanje, Hongarije, Portugal, en Frankrijk zijn wat crimineel geweld betreft de veiligste landen. Nieuwkomer Polen neemt met Zweden en Duitsland een middenpositie in.

In België bevindt het niveau van criminaliteit zich nog steeds boven dat van 1988. In tegenstelling tot de dalende trend van criminaliteit in heel Europa, heeft zich dat in België nog niet waarneembaar voorgedaan.

22:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-02-07

Word je gepest? Sla hem de kop in!

a010Dat is de boodschap die ervan uitgaat, wanneer men leest dat een Rwandees vrijuit ging nadat hij zijn pestkop, volgens de krantenberichten een weliswaar walgelijk manneke, de kop insloeg met een ijzeren baar.
Wanneer men alle ‘walgelijke mannekes’ de kop moet inslagen is er nog veel werk aan de winkel.

Na tal van gewelddadigheden en brutale moorden die gaan van in het gezicht kerven met een mes van een Leuvense portier, doodslagen van mensen die op de bus zitten, mensen die geld uit de muur halen of jongens die hun vriendin proberen te beschermen, tot het doodsteken van een jongen voor een MP3-speler en hetzelfde voor een sigaret, gingen weer eens stemmen op om criminaliteit zwaarder te bestraffen.

Maar luistert de overheid? Luistert de politie en de substituut procureur van het Dendermondse parket?
Nee, natuurlijk niet. De Rwandees werd gepest en had dus alle reden om zijn pestkop halfdood te meppen en daarom werd hij meteen vrijgelaten en zal hij ook niet vervolgd worden.
Dat is de boodschap die hiervan uitgaat. Dat is ook de boodschap die andere jongeren in hun oren knopen.
Als er nu nog eens iemand ‘Belgische hoer’ roept, dan weet ik tenminste wat mag en niet mag.

22:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Urbanus in ‘Morgen Beter’

urbanus_bij_de_rechtersUrbanus is boos op De Morgen omdat die krant hem afdoet als ‘een verfoeilijke rechtse’. En iedereen weet wat De Morgen bedoelt wanneer ze het over ‘een rechtse’ of zelfs extreem rechtse hebben.

Urbanus werd door de linkse politiek correcte wijsneuzen in De Morgen tot het rechtse kamp ‘veroordeeld’, omdat hij onder meer wees op een kleine groep allochtonen die voor te veel overlast zorgt. Er staat wel degelijk ‘veroordeeld’, want blijkbaar is iemand rechts noemen een soort van bestraffing.

Urbanus zegt dat hij vroeger zijn hart en zijn portefeuille links droeg en dat niet hij maar het establishment veranderd is: "Vroeger leek ik links omdat ik spotte met het rechtse gezag. Wel, nu is dat gewoon omgedraaid".
Dat zijn ‘portefeuille’ vroeger aan de linkerkant zat, zoals De Morgen schreef, betekent dat hij vroeger minder geld verdiende. Hij vroeg zich dan ook af of hij verlegen moest zijn omdat hij ‘een hardwerkende Vlaming’ was, die goed zijn boterham verdiende. Want, zei hij, dan zeg ik meteen tegen mijn zoon dat hij niet zo hard moet studeren, want dat hij anders door links wordt uitgespuwd als rijke ‘stinkerd’, wanneer hij eventueel goed zijn kost zou verdienen.

Urbanus vindt nochtans nog altijd dat zijn hart ‘links’ ligt, omdat ‘links’ nu eenmaal nog steeds geassocieerd wordt met sociaal voelend, ook al is dit in ons land met onze kaviaarsocialisten, al lang niet meer de realiteit.
Ik kan hem heel goed begrijpen.

Het feit dat ‘links’ massaal is overgelopen naar het Vlaams Belang toont trouwens aan dat de enige sociaal voelende partij, die ook opkomt voor de (onderdrukte) rechten van Vlamingen enkel en alleen nog het Vlaams Belang is.

De meeste artiesten zoals bv. Urbanus vinden het zelfs angstaanjagend dat je niets meer mag zeggen, of de spot drijven met bepaalde groepen of gemeenschappen. Het deed hem denken aan een regime van 65 jaar geleden, zei hij.

Hij kloeg eveneens de 0110 haatconcerten aan en vond dit onnodige provocatie. Waarop het nijdige kopje van De Morgen reageerde dat het Vlaams Belang provoceerde door te dreigen met een boycot van de artiesten die eraan meededen.

Dom natuurlijk, want er is nooit een boycot geweest. Veel van onze tienerzonen en dochters zijn zelf ook naar de (gratis) concerten gaan kijken. Hen was het om de muziek te doen, niet om de hatelijke boodschap die erachter zat.

Bovendien, zei Urbanus, dat er in de verste verte geen enkele allochtoon te bespeuren viel op de haatconcerten en dat de vrt al in zijstraten moest gaan zoeken om twee allochtonen de vinden die wilden zeggen dat ze het initiatief van Barman goed vonden, nadat ze natuurlijk eerst wat uitleg hadden gekregen door de deskundige vrt-journalist.

Ook Mia Doornaerts van de Standaard, die tenslotte toch niet kan beschuldigd worden aan de zijde van de republikeinse separatisten te staan, (anders wordt je trouwens niet tot barones gebombardeerd) vond dat humor niet mocht beknot worden. Ook de Deense cartoons niet en de daaropvolgende uitzinnige reactie van de moslimwereld en de angstvallige stilte in Europa vond ze eveneens beneden alle peil.

Urbanus zei ook nog dat er iemand vanuit de artiestenwereld tegen hem had gezegd, dat het moed vergde om mee te doen aan die haatconcerten. Waarop hij heel gevat reageerde door te stellen, dat je pas ‘guts’ moest hebben om op te treden voor het Vlaams Belang.

Wel Urbanus, je hebt ‘guts’ nodig om tussen dat linkse onderonsje van de vrt te zeggen wat jij gezegd hebt en de linkse taboe’s aan te klagen.
Proficiat!!!

17:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-02-07

Barroso zet Nederland onder druk om EU-Grondwet

José Manuel Barroso heeft de Nederlandse regering onder stevige druk gezet ‘bij te dragen’ aan een oplossing voor de impasse rond de Europese Grondwet. Die zoals we weten, via referendum in Nederland en Frankrijk werd weggestemd.

‘Als je een verdrag getekend hebt moet je dat ook ratificeren’, zei Barroso in een gesprek met een aantal Nederlandse journalisten. ‘En als dat niet kan, moet je in ieder geval bijdragen aan een oplossing.’

Die oplossing hebben de Nederlanders nu gevonden. Er komt geen referendum. Het wordt aan de Raad van State overgelaten of er een volksraadpleging over een andere verdragstekst noodzakelijk is.
Het is toch simpel? Als de bevolking het niet eens is met eenmalige belangrijke beslissingen, snoer hen dan de mond zoals ze in België doen. De EU-Grondwet wordt dus niet gewijzigd.

De Commissie-voorzitter wilde zich niet uitspreken over de vraag of de Grondwet moet worden afgeslankt tot een ‘miniverdrag’, zoals de Franse presidentskandidaat Sarkozy heeft voorgesteld. ‘Dat is een zaak voor de lidstaten. Zij hebben het verdrag getekend, dus nu moeten zij met een oplossing komen.’

De bevolking in meerdere EU-landen hebben al meer dan eens hun bezwaren geuit, maar desondanks hebben diegenen die de touwtjes in handen hebben de grondwet getekend. Meer nog, zij hebben getekend zonder het te hebben gelezen.

16:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-02-07

Wouter Van Bellingen, wij weten wat discriminatie betekent.

Er zit mij toch wel het één en ander dwars na het lezen van sommige lezersbrieven over het voorval in Sint-Niklaas.
Vooraleer ik ook maar één lezersbrief zelf had gelezen, maar hoorde dat de meningen verdeeld waren, vond ik het erg wat er gebeurd was en schreef erover op deze blog.
Als echte democraat vind ik nog steeds dat de huidskleur van iemand die hier als Vlaming werd opgevoed, geen reden mag zijn om de trouwerij af te zeggen.

Maar anderzijds heeft, (volgens mijn misschien wel overdreven gevoel voor individuele vrijheid), iedereen het recht om op zijn trouwdag de ambtenaar te kiezen waarvan hij zelf wil dat hij in het plaatje past.

Ik zou bijvoorbeeld liever geen punker met piercings en een paarse hanenkam willen als ambtenaar, en evenmin een dame met het (voor mij als feministe althans) typische symbool van mannelijke onderdrukking, de hoofddoek. En de kop van Willockx zou helemaal het laatste zijn dat ik op mijn trouwfoto’s wil zien staan.

In de krant lees ik echter dat geen van de drie koppels werd gevraagd waarom ze de trouwpartij hebben afgezegd. Willockx gaat er gewoon van uit dat het racisme is en grijpt dit voorval gretig aan, om de zoveelste hetze tegen het Vlaams Belang op te starten.

Een linkse hetze, volop gesteund door de neutrale media tegen een separatistische partij die met dit voorval absoluut niets te maken heeft.
En de meeste lezers slikken het weer als zoete koek.
Meer zelfs, ze gaan Vlaams Belang kiezers uitschelden voor dommeriken, terwijl ze het woord zelf al niet foutloos kunnen schrijven. Waarschijnlijk hebben ze niet goed opgelet in de les Nederlands toen het over de ‘riken’ ging. Gewoon omdat ze spuwen op alles wat met onze taal, onze cultuur, geschiedenis en ons volk te maken heeft.

Maar kom, laten we eens een paar vergelijkingen maken, want als het om discriminatie gaat door belgische nationalisten zijn wij als slachtoffer wel de experts bij uitstek om hierover mee te praten.

En dat gaat van schelden tot oproepen ‘om er op te kloppen’. Daarbij denk ik terug aan De Gucht die ons ‘mestkevers’ noemde.
Ik was dan ook de eerste om te reageren via een lezersbrief(je) in GvA. Het briefje verscheen vooraleer Stevaert de, in zijn ogen ‘te rechtse’ journalisten liet ontslagen en vervangen door linkse.
Ik schreef toen, “Weet Karel De Gucht niet dat mestkevers zeer nuttige diertjes zijn die de shit van anderen opruimen?” Maar blijkbaar wist hij dat niet...

Daarna lag er in alle ABVV afdelingen en socialistische mutualiteiten het rode boekje met ‘de leugens van Marc Spruyt’, die zich graag uitgeeft als Vlaams Belang kenner. Hij schreef wat hij ‘tussen de regels kon lezen’ in het Vlaams Blok programma. Een soort helderziende dus... op zoek naar de ‘verborgen agenda’ die ze nog steeds niet gevonden hebben. Hij zoekt echter nog dapper verder op Blokwatch en valt nog steeds het 70-puntenplan aan dat het Vlaams belang al 15 jaar geleden heeft afgevoerd, ondanks er al twintig punten werden van overgenomen door belgisch nationalistische partijen.

Want zo gaat het altijd. Elke motie of voorstel van het Vlaams belang wordt van tafel geveegd door de belgische nationalistische zelfbenoemde democratische partijen, om er even later zelf mee op de proppen te komen.

Soetkin, dochter van een Vlaams nationalist werd gediscrimineerd en mocht niet mee naar het Eurosongfestival. Vlaanderen gaf hier weer eens toe aan een Waalse eis. Vonden de lezers van de kranten dat toen onrechtvaardig? Was dat geen discriminatie?

Na drie mislukkingen om ons door de rechtbank te laten veroordelen, beginnen de belgische nationalisten aan onze wetten te sleutelen en vinden ze bovendien een Franstalige rechter in Gent die bereid is ons te veroordelen.Waarom? Omdat men niet langer het ondemocratische cordon kon handhaven tegenover de buitenwereld zonder veroordeling.

Tussendoor waren er nog een boel incidenten, teveel om op te noemen.
Het wordt echter steeds erger, want alles wat er misloopt in dit land is de schuld van het Vlaams Belang. Indien het Vlaams Belang niet bestond dan zouden ze het moeten uitvinden. Vooral hun eigen ‘onkunde’ wentelen de belgische nationalisten af op de Vlaams nationalisten. Tot zelfs de afdankingen bij VW/Vorst toe. Hoewel iedereen ondertussen wel al begrepen heeft dat VW/Vorst kapot gemaakt wordt door de vakbonden en het jarenlange stoken van sociale onrust onder de werknemers. Het voortdurende aanzetten tot staken twee weken geleden werd zelfs de Belgische nationaal socialisten iets te gortig. Want VW/Vorst verdween bijna helemaal.

Kiezers van het Vlaams Belang worden uit de vakbonden gegooid.
Mandatarissen worden aangevallen of hun bezittingen worden vernield.
Zelfs onze anders gekleurde mandatarissen worden gebroodroofd en ontslagen bij hun werkgever. Dat ze daarmee toegeven dat ‘racisme’ een drogreden is, beseffen ze niet. Maar kom...de lezers van die bepaalde kranten blijkbaar ook niet.
We worden getreiterd, gepest en gediscrimineerd.
Persoonlijk vind ik het ergste, de ‘gewenning’. We kweken een olifantenvel en reageren bijna niet meer.
Was het Tobback (of Goebbels) die zei, “wanneer je een leugen dikwijls genoeg herhaalt, dan geloven de mensen het...”?

In het parlement draait men de televisiecamera’s dicht wanneer iemand van het Vlaams Belang spreekt en de journalisten leggen ostentatief de pennen neer.
Wanneer de kranten over het Vlaams Belang schrijven is het negatief. Of het al dan niet de waarheid is deert hen niet.

Vlaams Belang wordt van het scherm geweerd, behalve wanneer men hoopt op een intern dispuut. Wanneer blijkt dat ze ‘bedrogen uitkomen’ en het zoveelste mediagestook niet lukt, worden we op geen enkel debat gevraagd. Zelfs niet wanneer het over een onafhankelijk Vlaanderen’ gaat en wij uiteindelijk toch de enige overgebleven Vlamingen zijn.

En waarom? Omdat we zogezegd racisten zijn? Natuurlijk niet...In Nederland zeggen de liberalen en zelfs de socialisten hetzelfde over de mislukte multiculturele droom. Nee, men misbruikt de allochtonen en het woord ‘racisme’ om op die manier links aan de macht te houden. En omdat we kost wat kost een unitair België moeten behouden. Monarchie en democratie passen als een tang op een varken, maar toch blijft men dit ondemocratische instituut in ere houden en natuurlijk wil ook die poppenkast dat wij verdwijnen. Dus gaan ze nu onze centen afpakken. En daarover mogen dan weer eens zes Franstalige rechters mee beslissen.

Maar wanneer er een onrechtvaardigheid tegenover een anders gekleurde burger gebeurt, dan staat het land op zijn kop.
Dan barst er elke keer weer opnieuw een ongehoorde mediahetze tegen ons los. Zelfs al hebben we daar niets mee te maken. Meer nog, zelfs al vinden we het zelf niet echt eerlijk.

Elke keer een beetje meer tot de gevolgen nog nauwelijks te overzien zijn. Wanneer er door de aanhoudende hetze uiteindelijk toch ooit een slachtoffer valt, zal het na zijn dood weer ‘een goeie’ zijn, net zoals men bij Pim Fortuyn of Theo Van Gogh heeft gedaan.

Heeft men nog geen voorbeelden genoeg gezien in Nederland?

Of zoals onlangs in Turkije waar de Turks-Armeense Hrant Dink, hoofdredacteur van een Turks-Armeense krant, wordt doodgeschoten voor zijn kantoor omdat hij de waarheid schreef over de Armeense genocide?
In Panorama vandaag zei Dink dat er in Turkije alleen maar plaats is voor Turkse nationalisten. Vorig jaar werd hij nog vervolgd, hij moest zich voor de rechter verantwoorden voor het kleineren van de Turkse identiteit.
De dader is een radicale Turkse nationalist. Het kan hier ook gebeuren... door een radicale belgische nationalist.

Want hier spelen de belgische nationalisten hetzelfde spelletje. Alleen spelen ze het veel gemener en vooral leper. Waarbij ‘racisme’ als drogreden wordt gebruikt zodat de buitenwereld het niet zou doorhebben.
Soms vraag ik mij af waartoe dit allemaal zal leiden. Of mag men binnenkort ook werkelijk op ons schieten? Is dat misschien een voorwaarde tot de versoepeling van de wapenwet? “Ik gebruik mijn wapen enkel om een paar VB’tjes af te knallen!!”

23:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-02-07

Achttienjarige overlijdt na steekpartij in Oostende

In Oostende gingen twee jongens uit Bredene naar een verjaardagsfuif. Toen ze na de fuif naar buiten kwamen en op de tram stonden te wachten kwam iemand op hen af en er ontstond een discussie. De dader zou naar het schijnt een sigaret gevraagd hebben en er geen gekregen hebben, waarna hij een mes tevoorschijn haalde en begon te steken.

Resultaat - één zwaar gewond en de oudste van de twee kreeg messteken in de borst en overleed na deze woeste steekpartij.

De radio spreekt over de dader als zijnde een ‘jongen’ en de kranten over een ‘Oostendenaar’.

De politie van Oostende heeft de 18-jarige dader opgepakt op verdenking van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

De andere roofmoordenaar – Adam G – die Joe Van Holsbeeck eveneens met messteken om het leven bracht werd uit handen gegeven door de jeugdrechter en moet nu berecht worden als volwassene.
Vorige vrijdag werd hij door de onderzoeksrechter in beschuldiging gesteld en aangehouden. Tot dan verbleef hij in de gesloten jeugdinstelling van Kasteelbrakel maar na het vonnis van de jeugdrechter werd Adam G. op de zitting opgepakt en terstond overgebracht naar het bijgebouw van het Brusselse justitiepaleis.
Momenteel verblijft hij in de gevangenis van Vorst.
Het ziet er naar uit dat hij, alvast voorlopig, geen uitstapjes meer zal maken.

18:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

02-02-07

Onnozelaar en haatzaaier Willockx

De lezersbrieven over het voorval in Sint-Niklaas zijn zeer verdeeld. Zelf vind ik het nogal belachelijk om iemand te weigeren om je te trouwen vanwege zijn huidskleur. Wouter Van Bellingen werd verkozen in Sint-Niklaas en dus heeft hij het democratische recht zijn ambt uit te voeren. Bovendien is Wouter Van Bellingen een Vlaming, ook al werd hij als kind geadopteerd en liggen zijn roots in Afrika.

Willockx ziet het echter weer als een ‘Vlaams Belang complot’. Wat een onnozelaar. Vergeet hij misschien dat de ‘even donkerhuidige’ Vlaams Belang’ster’ Aïsha Van Zele uit Lokeren ontslagen werd op haar werk door politiek correcte werkgevers?
Is dat dan geen racisme dat werd ingegeven door Sp.a en andere linkse haatzaaiers?

En toen Wim Verreycken trouwde in het stadhuis van Sint-Niklaas, ging Willockx lopen toen hij hem zag en heeft iemand anders de plechtigheden waargenomen.

"Het Vlaams Belang heeft een sfeer gecreëerd waarin mensen geen gêne meer hebben om dit soort dingen te zeggen", haalde burgemeester Freddy Willockx (sp.a) donderdag uit.

"Een brug te ver", reageert VB-fractieleider Frans Wymeersch. "Ik ben het echt beu dat Willockx ons naar aanleiding van dit soort feiten steeds in een negatief daglicht probeert te stellen. Het Vlaams Belang heeft over deze zaak geen standpunt. We weten niet om welke mensen het gaat en waren er ook niet bij toen ze hun uitspraken deden."

Vlaams Belang stapt nu naar de rechter om de aantijgingen van Freddy Willockx (sp.a) tegen de partij te laten stoppen.
Het moet inderdaad maar eens gedaan zijn om terechte kritiek op de uitwasem van de islam te verwarren met racisme.

Het ziet ernaar uit dat Willockx er nog een schepje bovenop gaat doen. Willockx verspreidt trouwens eerstdaags in Sint-Niklaas een bus aan bus een folder waarin het Vlaams Belang wordt gehekeld.
Dat is dan wel aanvaardbaar voor de rode zuurpruimen.

De enige reden dat ik iemand zou weigeren om mij als ambtenaar te trouwen is omdat het een socialist is. En dat vind ik dan nog een hele goeie reden ook.

17:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Eigen volk eerst!

'Eigen volk eerst", dacht een 38-jarige inwoner uit Spa en diende prompt een klacht in tegen Verhofstadt wegens het niet-verlenen van hulp aan personen in nood.

Verhofstadt, kampioen leugenaar, had de man eerder wijsgemaakt dat er een 'gebrek aan middelen' was voor armoedebestrijding in België en de regering dus geen subsidie had om behoeftige Belgische burgers te helpen. Maar hij maakte daarna zo maar eventjes 20 miljoen euro vrij als hulp aan Libanon.


1,5 miljoen mensen leven in armoede in ons land, en nog een onbekend aantal in verdoken armoede.
De voedselbanken krijgen meer een meer minder bedeelden, armen of alleenstaanden binnen, want 1 op de honderd Belgen hebben zelfs niet voldoende geld om eten te kopen.

"Las Vegas Makes It Illegal to Feed Homeless in Parks" schreef the New York Times, hier zwijgt men ze dood. Dit is een schande voor een land in de beschaafde wereld van de 21ste eeuw.

15:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Tot hier en niet verder

30-01-2007 - Nahed Selim - Trouw

30885_4823_1164119273044-12_2006_Nahed_Selim2Vaak protesteren mensen tegen de term islamitisch terrorisme”, schrijft Nahed Selim. Het ene, denken velen, heeft niets met het andere te maken. De woordcombinatie trekt vermoedelijk te zeer een wissel op hét ideaal van de autochtone Nederlander, datgene waarmee hij zich het liefste identificeert: tolerantie.”

In 1999 werd er voor het eerst openlijk en serieus gedebatteerd over de grenzen van de tolerantie. Een aantal moslims had geweigerd een vrouwelijke wethouder een hand te geven en klaagde zelfs het gemeentebestuur aan wegens discriminatie omdat die geen genoegen nam met hun handelwijze.

1101388778440

Jaren later toonde minister Verdonk haar ongenoegen, toen een imam weigerde haar de hand te schudden. Veel goedbedoelende Nederlanders zagen de reactie van de minister als een uiting van intolerantie. Maar klopt dat?

Il faut tolérer tout le monde, sauf les intolérants”, was het antwoord van de naar Rotterdam gevluchte Franse hugenoot Pierre Bayle (1647-1706). Je moet iedereen verdragen, behalve de onverdraagzamen.

Spinoza (1632-1677) pleitte juist voor tolerantie jegens alle mogelijke meningen op politiek, filosofisch, religieus en wetenschappelijk gebied, als remedie tegen het dogmatische denken.

Deze vorm van tolerantie werd door de meeste Nederlanders als volgt uitgelegd: je loopt langs elkaar heen, sluit de ogen voor wat er misgaat, en je stelt geen eisen. Die interpretatie van het begrip is nog steeds wijdverbreid.

Zelfs het leren van de taal werd in Nederland lange tijd gezien als de individuele keuze van de vreemdeling. Aangemoedigd werd het allerminst. Wilde de vreemdeling geen Nederlands leren, dan was dat geen enkel probleem. De overheid voorzag met alle liefde in tolken en vertalers die geheel gratis de communicatie met de officiële instanties verzorgden.

Zelf heb ik nooit begrepen waarom er zo weinig animo was om de taal te leren. Het leek me niet meer dan logisch. Maar de meesten dachten er anders over. Pas veel later groeide de overtuiging dat deze vertroetelende benadering van allochtonen alleen maar leidde tot het vergroten van hun achterstand. De lessen in de ’eigen taal en cultuur’ op basisscholen werden opgeheven, er kwam meer nadruk te liggen op integratie. Maar het zou nog jaren duren voordat het idee van de verplichte inburgering voldoende politieke draagvlak vond.

Recentelijk kwam dit integratieconcept opnieuw onder vuur te liggen. Allochtone woordvoerders vinden dat integratie gelijk staat aan assimilatie. Tegenwoordig zijn de begrippen ’respect voor verschillen’, ’diversiteit’, ’diversiteitsmanagement’ (een concept uit het bedrijfsleven) en ’maatschappelijke participatie’ populair.

Het verschil tussen integratie en participatie laat zich als volgt illustreren.

sriimg20051111_6233092_1 Als de Zwitserse filosoof Tariq Ramadan – sinds kort gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam – het heeft over participatie, dan bedoelt hij niet dat een moslim een gemengd zwembad moet bezoeken om te participeren in sport. Dat zou namelijk integratie zijn. Participatie is dat een moslim naar een apart zwemuurtje voor allochtone mannen gaat, zoals dit in oktober 2006 voor het eerst gebeurde in het Eindhovense Ir. Ottenbad – op verzoek van een groepje moslims dat alleen, zonder vrouwen, van het zwembad gebruik wilde maken. Gescheiden zwemmen naar sekse komt natuurlijk in Nederland al veel langer voor. Maar in Engeland wordt ook al een tijdje, behalve gescheiden naar sekse, gescheiden gezwommen naar religie. Niet-moslims mogen dan het zwembad niet in. Dat is waartoe het veelgeprezen begrip participatie leidt: tot alles behalve integratie.


islamic_swimsuit_chick2
Islamitisch badpakHet gemiddelde opleidingsniveau van niet-westerse allochtonen is de afgelopen vijftien jaar weliswaar gestegen, maar nog steeds heeft volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau tweederde van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen tot 64 jaar hooguit basisonderwijs genoten. Een deel van hen is zelfs nooit naar school geweest.

Ook wat werk betreft is de achterstand nog groot. Van de Turkse en Marokkaanse vrouwen heeft rond dertig procent een betaalde baan, tegen 58 procent van de Surinaamse, en 56 procent van de autochtone vrouwen.

Toch ligt het grootste probleem niet hier, maar op het terrein van de levensbeschouwing. De jongere generaties, wat taal en onderwijs betreft duidelijk dichter tot de Nederlandse maatschappij genaderd dan hun ouders, lijken zich steeds verder te verwijderen van het Westen. Opleiding en werk hebben dus niet automatisch geleid tot méér integratie, zoals de optimisten destijds dachten.

België (Small)

Steeds vaker kiezen jongeren voor een streng-islamitische leefwijze, waarbij het hele bestaan georganiseerd dient te worden volgens religieuze dogma’s. Hun mondigheid gebruiken ze vooral om van de Nederlandse samenleving ruimte te eisen voor hun dogmatische keuzes – terwijl die samenleving zelf sterk is geseculariseerd en weinig binding meer heeft met een door godsdienst gedomineerde leefwijze.

_burka_31195hDe islamisering van samenlevingen waarin veel moslims wonen, is een wereldwijde trend. En ze gaat hand in hand met de wereldwijde explosie van islamitisch terrorisme.

Vaak protesteren mensen tegen de term ’islamitisch terrorisme’. Het ene, denken velen, heeft niets met het andere te maken. De woordcombinatie trekt vermoedelijk te zeer een wissel op hét ideaal van de autochtone Nederlander, datgene waarmee hij zich het liefste identificeert: tolerantie.

Aboujahjah (Small)


Tolerantie is in de Nederlandse traditie krachtig verbonden met de vrijheid van godsdienst.
Eeuwenlange godsdienstoorlogen in Europa hebben de overtuiging versterkt dat vrijheid van godsdienst de beste garantie is voor vrede en veiligheid.
Alle geloven wordt dezelfde rechten en dezelfde ruimte gegund.

Vandaar dat nog geen kwarteeuw na de komst van de eerste moslimgezinnen naar Nederland, de islam al volledig is geïnstitutionaliseerd.
Moslims beschikken over een complete infrastructuur van moskeeën, welzijnsorganisaties, winkels, scholen en media.In veel Europese landen, waaronder Nederland, is de islam inmiddels de op een na grootste religie – dankzij de immigratie en de hoge geboortecijfers aan de ene, en de ontkerkeling aan de andere kant. Demografische scenario’s, hoewel ze onderling veel verschillen, voorspellen dat de moslimpopulatie over veertig jaar sterk toeneemt. (Volgens het ene draaiboek zal in 2040 de helft van de stedelijke bevolking uit westerse en niet-westerse migranten bestaan. Volgens het andere zal dan één op de drie Nederlanders een niet-westerse allochtoon zijn.)

Willen wij de westerse beschaving, de democratische rechtsorde en de idealen van de Verlichting veiligstellen, dan is het zaak om op deze scenario’s te anticiperen. Dat is vooral van belang omdat de huidige situatie zich duidelijk ontwikkelt in de richting van de ultra-orthodoxe ’zuivere islam’.

Eigenlijk is dit een versluierende benaming voor het salafisme of wahabisme – de onverdraagzaamste vorm van de islam. Het is een richting die de terugkeer propageert naar de ’zuivere’ idealen uit de tijd van de Profeet, voordat de islam vervuild werd door allerlei ’moderne’ invloeden.

Vanuit Saoedi-Arabië wordt veel geld geïnvesteerd in Europa, zodat ook moslimjongeren hier in aanraking komen met het salafisme en zich er loyaal aan gaan voelen. Hetzelfde gebeurt in de Verenigde Staten, Indonesië, op de Filippijnen, en in de voormalige Russische republieken.

Als dit zo doorgaat, dan kan dit despotische land over een kleine veertig jaar rekenen op een enorme macht. Het beschikt dan over de loyaliteit van een groot deel van de Aziatische, Afrikaanse en westerse bevolking, inclusief een derde van de Nederlanders. Dankij onze tolerantie en de godsdienstvrijheid is hier immers alle ruimte voor het wahabisme.

Met dit perspectief in het achterhoofd wordt het ineens duidelijk waarom de islam in Nederland niet alleen een zaak is van de moslims zelf, maar van iedereen.

Tenminste, als wij niet willen dat er in 2050 nog steeds islamitische taxichauffeurs zijn die bij het Amsterdamse Centraal Station blinden en slechtzienden weigeren vanwege hun geleidehond (een hond is onrein voor moslims). Of dat islamitische jongeren nog steeds geschiedenislessen verstoren als de Tweede Wereldoorlog aan de beurt is. Of dat ze nog steeds Joden met keppeltjes op straat bespugen. Of dat ze nog steeds de ruiten van homokroegen ingooien.

platre

Volgens Spinoza ligt de grens van de tolerantie bij handelingen die een bedreiging vormen voor de veiligheid en het voortbestaan van de staat. De huidige aanhangers van een grenzeloze tolerantie vergeten nogal eens dat het oproepen tot een heilige oorlog tegen ongelovigen, tot het slaan van vrouwen of het vermoorden van homoseksuelen óók handelingen zijn. Zo’n oproep gaat een stapje verder dan denken en spreken. Dit erkent het Nederlandse strafrecht ook. Het aanzetten tot geweld is strafbaar volgens artikel 137.

Interessant in dit verband is een vergelijking tussen Spanje en Nederland.
In 2004 werd de Spaanse imam Mohammed Kamal Mustafa veroordeeld tot een celstraf van een jaar en drie maanden.
In een boekje had hij duidelijk gemaakt hoe mannen hun vrouw het beste kunnen bestraffen als zij ongehoorzaam is. Hij adviseerde zijn gelovigen haar in dat geval “op handen en voeten te slaan met een lichte stok die geen littekens of kneuzingen achterlaat”.

Ook in Nederland was er in 2002 enige opschudding rond de Haagse sjeik Fawaz Jneid. Hij preekte dat het corrigerend slaan van vrouwen is toegestaan, zolang de man maar niet te hard sloeg. Het leidde niet tot strafvervolging, en zelfs niet tot het intrekken van zijn werkvergunning.


In Spanje waren het vrouwenrechtenorganisaties die de zaak tegen imam Kamal Mustafa aanspanden. In Nederland keken veel feministen liever de andere kant op. Het is trouwens de vraag of een dergelijke zaak hier ooit tot een veroordeling zal leiden. De Nederlandse rechtspraak geeft bijna altijd de voorrang aan de vrijheid van godsdienst boven antidiscriminatiebepalingen.

In december 2001 werd de Rotterdamse imam El-Moumni van moskee An-Nasr aangeklaagd door negenenveertig individuen en organisaties vanwege uitlatingen in ’Nova’.
elmoumniDaarin had hij gezegd dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte was en dat Europeanen lager stonden dan honden en varkens omdat ze homo’s toestonden met elkaar te trouwen – uitspraken die hem in conflict brachten met Pim Fortuyn. De aanklacht was gebaseerd op de ’haatzaaibepaling’ uit artikel 137.
Op 4 april 2002 kreeg de imam vrijspraak, en ook in hoger beroep won hij de zaak.Hoewel de rechtbank zijn uitlatingen in principe discriminerend vond, waren ze toegestaan op grond van de vrijheid van godsdienst. De imam had zijn uitspraken immers gebaseerd op de Koran en andere heilige geschriften. (Bij zijn vertrek uit Nederland in juni 2006 verklaarde El-Moumni overigens dat hij ten tijde van het gewraakte interview veel steunbetuigingen had ontvangen van christelijke docenten en de kerken.)


Zie hier de grote paradox. Allah, maar ook auteurs als Al-Buchari en Muslim, wiens teksten moslims als heilig zien, mogen kennelijk naar hartelust discrimineren.

Het verschil tussen de rechtspraak hier en in Spanje ligt in de onaantastbaarheid die Nederland toekent aan Gods geschriften. Zijn werken staan boven de wet – terwijl maar een deel van de bevolking gelooft dat de geschriften werkelijk van Gods hand zijn of dat Hij überhaupt bestaat. Spanje is een gelovig land. Toch zijn ze daar heel best in staat om een zogenaamd heilige tekst te beoordelen op inhoud. Ook de Spaanse imam had zich verdedigd met de stelling dat zijn aanbevelingen niet stoelden op zijn persoonlijke visie, maar op de bronnen van de islam. Het mocht hem niet baten.

europe_geant

De implicaties van de rechterlijke uitspraak in de zaak-El-Moumni zijn verstrekkend. Die houden in dat niemand in Nederland veroordeeld kan worden wegens haatzaaien of aanzetten tot moord, zolang hij zich baseert op een heilig geschrift. Terwijl dezelfde uitspraken, geciteerd uit een gewoon boek of door de auteur zelf bedacht, wel tot veroordeling kunnen leiden.

De tolerantie en de vrijheid van godsdienst, aanvankelijk bedacht om discriminatie jegens andersgelovigen te voorkomen, zijn zelf verworden tot een legitimatie van discriminatie.

Van de Nederlandse rechtspraak hoeven we geen vonnis verwachten zoals dat van het Britse hof, dat in februari 2003 imam El-Faisal van de Brixton-moskee veroordeelde. Volgens de uitspraak riep hij op tot moord op hindoes, Joden en Amerikanen. Ook werd hij schuldig bevonden aan aanzetten tot haat jegens niet-moslims. Ook deze imam had met gemak al zijn uitspraken kunnen herleiden tot de Koran en de overleveringen. Als korankenner heeft hij dit vast ook gedaan. Terecht zei een van zijn aanhangers buiten de rechtbank: “Als hij wordt veroordeeld, is dat ook een veroordeling van de Koran.” (De imam had trouwens ook nog geprobeerd de rechter met 50.000 pond om te kopen, meldde Scotland Yard.)

voter

Dit zijn de uitersten waartussen Nederland, net als heel Europa, laveert: enerzijds bescherming van de heilige teksten, en anderzijds bescherming van de eigen bevolking tegen de kwalen, afkomstig uit diezelfde heilige teksten. De Nederlandse rechtspraak heeft gekozen voor de Koran. Die heeft hij heilig verklaard en boven de wet getild. Terwijl we in een seculiere staat leven, staat het geloof de facto toch boven de wet.

Als je de vonnissen van twee Nederlandse rechtszaken naast elkaar legt, is dit althans de enige conclusie die je kunt trekken. In 2005 werd Ayaan Hirsi Ali beschuldigd van discriminatie, net als imam El-Moumni in 2002. De rechter vond dat haar uitspraken niet discriminerend waren geweest jegens moslims. Maar hij waarschuwde haar dat ze op het randje zat en dat ze in de toekomst moest opletten.

De uitlatingen van El-Moumni vond de rechter wél discriminerend. Maar omdat de imam slechts God citeerde, ging hij vrijuit.

Persoonlijk vraag ik mij af of de meerderheid van de Nederlandse bevolking het ermee eens is dat de vrijheid van geloof hoger staat dan alle andere vrijheden en rechten.

Door deze vonnissen zou je bijna denken dat rechters hier allemaal diepgelovig zijn. In feite is het tegendeel waar.
Vanuit de diepgewortelde minachting van de ongelovige voor God, legt de rechter de lat van de beschaving bij de mens veel hoger. De rechter verwacht van een gewone sterveling meer verantwoordelijkheidsbesef en verdraagzaamheid dan van de Auteur die de heilige teksten schrijft.


De gedachtengang van de ongelovige rechter lijkt te zijn: God schreef Zijn proza lang geleden, toen de hoge idealen van gelijkheid en verdraagzaamheid nog niet gemeengoed waren. Wat wist Hij destijds van de Verlichtingsideeën waarop wij tegenwoordig onze rechtspraak baseren? We moeten het God dus niet al te kwalijk nemen.

De bevolking van Europa lijkt langzaam haar geloof in tolerantie en verdraagzaamheid kwijt te raken. De eerst verantwoordelijken daarvoor zijn natuurlijk de onverdraagzamen zelf – vaker te vinden onder de gelovigen, en nog vaker onder moslims. Net als de rechters, vinden gelovigen dat God mag discrimineren, haatzaaien en tot geweld oproepen.

Sommigen geven daadwerkelijk gehoor aan Zijn oproepen, anderen houden het op morele steun of zwijgende instemming. Tegelijkertijd willen zij allemaal profiteren van de tolerantie en verdraagzaamheid die de westerse, seculiere wetten hun bieden.

Dat is op zichzelf niet verkeerd. Wel verkeerd is als zij zich vervolgens niet loyaal scharen achter dezelfde beschaving die deze verworvenheden mogelijk heeft gemaakt.

Om de tolerantie te redden van de totale teloorgang moeten rechters en wetgevers God niet meer de hand boven het hoofd blijven houden. Als auteur zou Hij dezelfde behandeling moeten krijgen als ieder ander, zodat diegenen die zich achter Zijn teksten verschuilen niet langer bevoorrecht worden boven anderen.

Laat God toch zichzelf beschermen. En schaf de discriminatie tussen godsdienstige en niet-godsdienstige teksten af.


carte_islam2
Kaart islam -


Nahed Selim is Egyptische en arriveerde op haar twintigste in Nederland. Zij is tolk en publiciste. Onlangs ontving zij de Harriët Freezer-ring van het maandblad Opzij. Bij uitgeverij Houtekiet verscheen haar nieuwe essaybundel ’Allah houdt niet van vrouwen’.

Lees ook: http://www.coranix.com/100/index.htm

00:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

31-01-07

Afschuwelijk en onnodig leed en pijn.

re1f8e1_kn02Wie gisteren naar Terzake heeft gekeken en de beelden heeft gezien, moet nu toch wel overtuigd zijn dat Halal slachten in een beschaafde wereld niet kan en dringend moet verboden worden. Wie mij kent zal weten dat ik niet naar die beelden kon blijven kijken, het was té erg.

Toch blijven politici die het voor het zeggen hebben schermen met de EU om te beslissen hier definitief een eind aan te maken. De EU zou volgens hen een dergelijk verbod ‘verbieden’. Europa stelt de godsdienstvrijheid boven het lijden van de dieren, zei men. Onzin natuurlijk, want in Duitsland is het al lang verboden.

Elk jaar al, heb ik dit via internet op alle mogelijke manieren aangeklaagd. Niet alleen vloeit het bloed over de Vlaamse kasseien, maar de dieren lijden onwaarschijnlijk hard.Schapen en koeien worden trouwens niet alleen tijdens het islamitische offerfeest geslacht, maar het hele jaar door wordt er halal geslacht.

stop_ritueel_slachten

Toen ik nog lid was van Gaia heb al eerder foto’s gezien van koeien die met doorgesneden keel op een rad werden gebonden om langzaam dood te bloeden. Die dieren leefden nog, want eens het hart stopt met kloppen, stopt eveneens het bloeden.

De dieren lijden verschrikkelijk wanneer ze zonder verdoving de keel worden overgesneden. Enorm pijnlijke wondranden, het inademen van opgehoopt bloed en aspiratie van de maaginhoud leiden tot verstikking, hartkloppingen en een plotse daling van de bloeddruk, tot zij in shocktoestand geraken. Het lijden duurt ontzettend lang vooraleer de dieren het bewustzijn verliezen. Doordat de keel werd overgesneden kunnen ze geen geluiden meer maken. Maar hun angst en ongeëvenaarde pijn en stress kan men aflezen van de schokkende bewegingen die ze maken.

ritueleslacht1

Wat bezielt sommige mensen om andere levende wezens op deze planeet verschrikkelijk te laten lijden in naam van een opperwezen, terwijl ze de keuze hebben om geld te offeren en uit te delen aan de armen?

ritueleslacht2

Ik schreef hier al eerder over, dit moet nu eens eindelijk stoppen. Want zoals iedereen weet gebeuren deze slachtingen niet altijd professioneel.De bewijzen van illegale en sadistische slachtingen waren overal te vinden. In Borgerhout gebeurden o.a. minstens 200 illegale slachtingen en in parken en straten werden bewijzen gevonden. (Zie foto hieronder- Stuivenbergplein/Antwerpen)
Enkel om de ‘rust’ te bewaren werden overtreders niet vervolgd.


pb100107

GETUIGENISSEN VAN MOSLIMS
“Ik zou graag even willen meedelen dat ik als moslim én lid van GAIA niet mee doen aan de rituele slachtingen die ieder jaar weer plaatsvinden tijdens het suikerfeest. Vaak worden schapen, geiten, koeien... geslacht door mensen die geen idee hebben van waar ze mee bezig zijn en zo het dier in kwestie veel pijn berokkenen. Als het dan écht moet, vind ook ik dat dit moet gebeuren in de beste omstandigheden en in een speciaal daarvoor voorziene ruimte. Het feit dat ik gelovig ben, betekent nog niet dat ik mijn principes moet laten varen als het op godsdienst aankomt.”
Ummü

“Ik doe niet mee aan rituele slachtingen. Het geld dat ik anders zou uitgeven aan de aankoop van een schaap, deel ik uit. Ik vraag me af of het nog wel nodig is dieren ritueel te slachten. Ik vind dat dit aspect van de islam moet gemoderniseerd worden.”
Musta Largo, moslim en zang

Info:Gaia


Religious liberty and tolerance are basic norms in any constitutional state. Yet, the right to protection of religious practices and rituals is not absolute. According to the European convention on Human Rights, the law may restrain religious liberty, if this is necessary to protect public order or public morality. The ritual slaughtering of animals, without previous anaesthesia, as a religious requirement and part of the dietary rules in the Muslim community conflicts with generally held convictions on animal welfare in Belgium. In this contributions, the scope of this requirement is analysed and a proposal is developed which respects multiculturalism yet takes into account the welfare of animals as well. Non-discrimination requires that Muslims, as other citizens, respect the norm of minimal harm to animals. Previous anaesthesia is not fundamentally opposed to the religious meaning of religious slaughtering in Islam. A dialogue should therefore be started with the Muslim community in order to stop painful killings of animals.

ashurachildlebanon1Soms vraag ik mij af of men iets anders kan verwachten van mensen die een religie aanhangen waarbij 'een leven' geen enkele waarde heeft. Zal België dit binnenkort ook toelaten onder het mom van 'godsdienstvrijheid???

15:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Citaat uit de column van Leon De Winter

Het is onmogelijk om in onze tijd deze woorden te zeggen – ik verwacht aan alle kanten gehuil om mijn barbaarse opstelling. Ik had geen moeite met de doodsvonnissen bij het Proces van Neurenberg. Het proces tegen Eichmann. Ik heb geen moeite met de doodstraf voor Saddam Hoessein. De misdaden tegen de menselijkheid van deze daders zijn zo ongehoord, dat de samenleving over het recht moet beschikken om het leven van de daders te beëindigen.

Ik zie niet in waarom een samenleving het doden van onschuldige foetussen op verzoek van potentiële moeders kan aanvaarden, maar ontzet is wanneer notoire (massa)moordenaars ter dood worden gebracht na opeenvolgende vonnissen van rechtbanken.


De link naar de columns van Leon Dewinter kunt u vinden aan de linkerkant onder 'Bezoek:'

12:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

30-01-07

De leugens van het Nieuwsblad

Mouloud Hemdane leidt eerste districtsraad

BORGERHOUT - Met Mouloud Hemdane (Spirit) hanteert in Borgerhout voor het eerst een allochtoon de voorzittershamer van de districtsraad. De Belg met Algerijnse roots beleefde gisteravond zijn vuurdoop. Zijn tegenstrevers nemen het taalgebruik van Hemdane op de korrel.
LEES HIER VERDER

Dit is een pertinente grove leugen. Er werd helemaal niets gezegd over Farid Hemdane zijn eerste voorzitterschap noch zijn taalgebruik, niet door de oppositie en niet door de meerderheid.

Ik zou zelfs meer zeggen, hij heeft met glans de eerste proef doorstaan.
Er werd nadien verteld door districtsraadsleden van de meerderheid, dat Farid Hemdane op uitdrukkelijke wens van de voorzitter van het districtscollege Marivoet (Sp.a), niet in het midden naast hem mocht zitten, maar aan het uiterste puntje van de collegetafel moest plaats nemen, om redenen die men gewoonlijk aan het Vlaams Belang toedicht.
Dat hij daar zat was zowel voor hem als voor de districtsraadsleden bijzonder moeilijk. De ene helft, toevallig de oppositie, kon hem bijna niet zien zitten en hij kon ons ook met veel moeite zien, laat staan de naambordjes lezen...

Bovendien was er niemand aanwezig van het Nieuwsblad! Hoe kunnen zij dan weten wat er gezegd werd tijdens de zitting? Het enige waar ze op afgaan, en dat valt wel meer voor bij het Nieuwsblad, is dat zij zich baseren op websites, blogs en fora.
En het is juist dat er voordien werd geschreven dat de allereerste toespraak van Farid Hemdane zeer moeilijk te begrijpen Nederlands was, maar daar heb ik het Nieuwsblad niet voor nodig om dit te vertellen aan Farid Hemdane.
Ik heb het hem zelf, persoonlijk gezegd (en al over geschreven) tijdens een vorige receptie, en (eat this, Nieuwsblad!!) nadien hebben we toen samen nog een lekker glas wijn gedronken.
LEES OOK: ‘Farid Hemdane’

Wie weet, misschien zijn wij wel de enige echte democraten?

Het Nieuwsblad heeft anders heel wat gemist door haar afwezigheid op de districtsraad. Toen het bestuursakkoord op de korrel werd genomen door het Vlaams Belang, met name Walter Wegge en mijzelf zag men de gezichten betrekken van het college. Toen Johan Bellens (VLOTT) zijn bezwaren tegen het bestuursakkoord kenbaar maakte, en het college klaar en duidelijk de hiaten en mankementen in het bestuursakkoord onder de neus wreef, zag men niet alleen de gezichten betrekken, maar men zag ze letterlijk achteruit deinzen.

Het beste moet echter nog komen, want het ziet er bijzonder leuk uit voor de komende zes jaren. Ook de meerderheid viel elkaar onderling aan.
Het lekken naar de pers door districtsschepen Wouter Van Besien (Groen!) over de geplande financiële en andere hulp aan allochtonen (en ev. anderen) bij het solliciteren voor een job aan de stad, zette kwaad bloed bij NV-A districtsraadslid Patrick Paredaens. Er werden voordien formele afspraken gemaakt dat niemand zou lekken naar de pers vooraleer het bestuursakkoord ter goedkeuring werd voorgelegd. Dit bewijst dat een gegeven woord voor Groen! blijkbaar niet zo belangrijk is.

.

16:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Onafhankelijkheid moet je nemen!

Vlaanderen hoeft belgië niks te vragen, het moet de Coburgs gewoon voor een voldongen feit stellen
Publicatie: 23 januari 2007
Koenraad Elst

The Brussels journal - 14/01/2007

LEES HIER VERDER

13:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-01-07

Vlaams Belang daagt vakbonden voor de rechter

De vakbonden gooien mensen buiten waarvan ze weten dat het Vlaams Belangers zijn. En daartegen protesteren we onder andere ook via SOS democratie. Ondertussen werden al meer dan 200 mensen aan de deur gezet en dit zowel bij het ABVV als bij het ACV.

large_228895
FOTO: Luc Cortebeek - ACV

Om die mensen te helpen heeft het Vlaams Belang een aantal kopstukken van de christelijke en de socialistische vakbonden voor de rechter gedaagd. Vlaams Belang dagvaardt onder meer Rudy De Leeuw van het ABVV en Luc Cortebeeck van het ACV. Volgens Vlaams Belang schenden de vakbonden onder meer ook de privacywetgeving.


“Dit is de wereld op zijn kop", zegt Rudy De Leeuw. "Ze willen van geen vakbonden weten, maar als we ze eruit zetten is het land te klein." …"We spelen geen lijsten door. Het recht op vrije vereniging laat ons perfect toe om te beslissen wie we wel willen als lid en wie niet."

In ons land zijn de vakbonden inderdaad ‘de wereld op zijn kop” want nergens ter wereld keren vakbonden werkeloosheidsuitkeringen uit. Dat komt de overheid toe.Nergens ter wereld hebben de vakbonden geld in het buitenland en een ondoorzichtige boekhouding.

Wij zijn niet, zoals Rudy De Leeuw zegt, tegen vakbonden. Maar wel tegen de Belgische vakbonden die zich nu wel beroepen op het ‘recht op vrije vereniging’ om te beslissen wie ze al dan niet als lid willen, maar anderzijds overheidsfuncties uitoefenen die in feite door een overheidsambt zou moeten worden uitgevoerd.
Wij zijn tegen deze Belgische vakbonden omdat zij er alle belang bij hebben om zoveel mogelijk werklozen te creëren (waarvoor ze verdomd hard hun best doen) en omdat dit voor hen geld - véél geld, in het laadje brengt en ze daarom geen twee keer nadenken om bedrijven te boycotten tot ze moeten sluiten of naar het buitenland trekken. Wij willen een onafhankelijke vakbond die opkomt voor alle werknemers, van welke kleur dan ook.
Dit is pure discriminatie, machtsmisbruik en een flagrante overtreding van de wet op discriminatie.

17:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

In de voetstappen van Leopold II

250px-Leopold_ii_garter_knight

Prins Filip wordt méér en méér een waardige opvolger van Leopold II. Ook hij had een diepgewortelde afkeer van Vlaanderen. Leopold II zei ooit dat de Vlamingen een inferieur volk was dat moest uitgeroeid worden. Wat Leopold II bedoelde met ‘uitroeien’ weten ze in Congo maar al te goed.

Prins Filip, die de geschiedenisboekjes wil ingaan als ‘Filip den taaie’ doet er dus alles aan om de democratie, die al zwaar genoeg kreunt onder het huidige beleid, mee de nek om te wringen.

Hij is kennelijk niet voor een ceremonieel ambt, maar eerder voor het absolutisme.Voor diegenen die niet weten wat hen dan te wachten staat eens Flup op de troon zal zitten: absolutisme of de absolute monarchie is een regeringsvorm waarbij alle ambten binnen de staat ondergeschikt zijn aan het gezag van de vorst.
Lodewijk de XIV dus...

Op de receptie in het paleis gisteren, liet hij twee hoofdredacteuren bij hem om het matje roepen.
Een van de hoofdredacteuren is Pol Van Den Driessche van de commerciële zender VTM.Tegen hem heeft de telg uit de tot Belg genationaliseerde Saksen-Coburger gezegd: „Ik kan het niet verdragen dat u vriendelijk bent op het paleis, maar dat u tegelijk kritisch over mij spreekt. Als u dat nog doet, bent u niet meer welkom op het paleis.”
De andere hoofdredacteur is Yves Desmet van de ‘De Morgen’.

het recente hoogmoedige dreigement van prins Filip wordt uiteraard bekritiseerd . „Prins Filip heeft een nieuwe zware uitschuiver gemaakt”, schrijft Het Laatste Nieuws.
Het Nieuwsblad schrijft:” Premier fluit Filip alweer terug”.
Volgens De Standaard bleef prinses Mathilde, tijdens het gesprek met de hoofdredacteuren maar aan de mouw van haar man trekken om hem te doen stoppen.

Hoofdredacteur Van Den Driessche deed direct zijn beklag bij premier Verhofstadt.
Zijn woordvoerder zei: “De premier vindt de uitspraken van de kroonprins ongepast. Hij heeft de grieven aan het paleis overgemaakt en heeft opnieuw zijn bezorgdheid geuit over de omgang van de prins met de pers.”

Dat is wel het minste wat hij kan doen.
Misschien wordt het hoog tijd om een referendum, over het al dan niet voortbestaan van het koningshuis, te houden in Vlaanderen.

De Saksen-Coburgs, die hun troon te danken hebben aan ‘separatisme’ hebben hier met de hulp van Engeland de macht gegrepen. Het huis van Windsor heette namelijk vóór 1917 eveneens Saksen-Coburg-Gotha. De echtgenoot van Queen Victoria was ook een Saksen-Coburger en Leopold I was zijn jongste broer.

In 1920 besloot koning Albert I eveneens de titel hertog van Saksen en de familienaam Saksen-Coburg-Gotha niet meer te gebruiken vanwege de wandaden die Duitse troepen in de Eerste Wereldoorlog in België hadden gepleegd. Sindsdien heet die bende profiteurs officieel van België.

Die familie nestelde zich trouwens in meerdere landen.
Ferdinand van Saksen-Coburg-Gotha-Koháry, werd na het aftreden van vorst Alexander op 7 juli 1887 prins en later koning van Bulgarije, en op 1 januari 1836 trouwde de neef van Ernst - Ferdinand met koningin Maria II van Portugal en werd zo Ferdinand II van Portugal.
Zijn nakomelingen hebben tot 1910 onder de naam Saksen-Coburg-Gotha-Bragança, toen de monarchie werd opgeheven, op de troon gezeten.Hier en daar zijn er nog familieleden getrouwd, en dronk in Italië een nicht van de koninklijke familie thee met Mussolini, onze koning was gast bij Hitler (en kan waarschijnlijk als enige –behalve de Waalse nazi-leider Degrelle - zeggen dat hij de hand heeft geschud met Hitler). Boris III van Bulgarije was een bekende collaborateur.
Elisabeth was eveneens een grote fan van Hitler, maar verwisselde na de oorlog met evenveel enthousiasme van idool en werd een vurige aanhanger van Stalin.

We moeten ons toch dringend de vraag stellen... ‘willen wij dat zootje hier nog?’
Willen wij blijven betalen voor een koninklijk huis dat niet het onze is en die ons dagelijks vernederen en belachelijk maken?

Kolonialiseren - het plegen van een genocide in Congo - fraudeurs - het hebben van buitenechtelijke affaires en daarna buitenechtelijke kinderen niet erkennen.
Pedofielen (Leopold II), bigamisten (Leopold I) en verder de ene kleine Saks na de andere op de wereld zetten waarvan geen van alle ook maar iets anders doet dan op onze kosten leven?

Voor mij is het antwoord simpel. Opdoeken die poppenkast.


Lees het boek: 184540033X

15:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |