25-07-06

Het stopt niet! Weer... Bert Anciaux!

Vlaams Belang Rotselaar veroordeelt plannen Anciaux om Luchthaven Zaventem te sluiten

Honderden, zoniet duizenden inwoners uit de regio Leuven en Hageland verdienen rechtstreeks of onrechtstreeks hun brood door de nabijheid van de luchthaven van Zaventem.

Onder druk van de teergevoelige oortjes van de franskiljons in Brussel en de Rand wil Spirit nu de luchthaven van Zaventem gewoon... sluiten. De wetenschap dat Zaventem nodig is voor het instandhouden van duizenden jobs doet spiritist Bert Anciaux gemakkelijkheidshalve af als "een fabeltje dat ook wel eens doorprikt mag worden". Om de franskiljons ter wille te zijn pleit Anciaux er verder voor om de nationale luchthaven te verhuizen naar Wallonië. Iets waar de PS al decennialang van droomt.

Kortom.. teneinde in de gratie van Ecolo en de PS te vallen en zijn eigen job veilig te stellen, wil Anciaux de job van duizenden Vlamingen uit onze regio schrappen.

Verder noemt Anciaux op zijn website de luchthaven van Zaventem een.. Nazi-luchthaven! Ge moet er maar op komen!

We citeren nog even de website van Anciaux: "Dit is nu nog eens een toekomstplan waar ik keihard in geloof. En eigenlijk zijn er voor het algemeen belang niet eens negatieve elementen aan verbonden."

Op de tienduizenden Vlaamse jobs na dan. Maar daar ligt een groot Staatsman als Anciaux uiteraard niet wakker van.

Het Vlaams Belang Rotselaar betuigt zijn steun met iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met de luchthaven, en veroordeelt scherp de waanzinnige plannen van Anciaux. Voor ons is het duidelijk: Zaventem moet blijven !

Stijn H1ERS

Lijsttrekker Vlaams Belang Rotselaar

Reactie van een lezer:
Ik woon te Betekom en de vliegtuigen hebben boven onze streek zowel parking als aanloop om te landen. Soms komen ze zo laag te hangen dat je de mensen haast ziet zitten in het vliegtuig. Per minuut komen er soms om en bij de 6 tuigen over die redelijk laag hangen.

Ik heb geen last van dat lawaai en ik lig er niet wakker van,beter nog ik hoor ze zelfs niet daar wij dit zo gewoon zijn dat we er zelfs nog geen attentie meer op doen.

De spoorweg ligt hier haast aan de deur,geen last van het lawaai van die treinen,die horen wij ook al niet meer.

Walen die eerst voor een appel en een ei grote stukken grond opkochten in de buurt van de luchthaven wisten waaraan ze begonnen.Nu zijn ze van hun kloten aan het draaien over lawaai hinder en bertje danst naar de pijpen van de walen.

Hoeveel krijgt hij in zijn polletje als hij het kan waar maken de luchthaven te sluiten en over te hevelen naar Charel de Roi of Bevekom?

13:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Boekverbranding

De KGB is medeverantwoordelijk geweest voor een ware staatsterreur uitgevoerd tegen dissidente schrijvers, Joodse intellectuelen, geleerden en andersdenkenden (katholieke en orthodoxe priesters en religieuzen). Daarbij werd geen middel - hoe laag ook - geschuwd om deze niet-communisten het leven zuur te maken, te achtervolgen, te vermoorden of thuis binnen te vallen voor een "onderzoek" naar staatsgevaarlijke activiteiten. Wie als dissident weigerde zich te conformeren aan het communistische gedachtegoed, kon uitgesloten worden of opgesloten worden in een psychiatrische kliniek. Weer anderen werden uitgestoten uit een schrijversbond wegens vermeende anti-communistische motieven. Wie slechts de schijn tegen had, kon met de KGB te maken krijgen. De KGB leverde het apparaat voor de staatsonderdrukking van de Sovjet-burger en de partijelite in Moskou maakte dankbaar gebruik van deze KGB-macht.

Dit is een citaat uit Wikipedia, maar vervang KGB door Belgische staatsveiligheid, onderzoeksrechters en extreem links in dienst van de Belgische overheid en je merkt dat er weinig verschil is met de voormalige Sovjet-Unie. Elke dag een beetje meer controle, elke dag een beetje minder vrijheid en elke dag een beetje meer angst onder de bevolking om vrij en vrank hun mening te zeggen. Angst om vervolgd te worden, wanneer ze kritiek durven uiten.

Wie rookt is een misdadiger, wie kritiek heeft op de mislukking van de multiculturele samenleving is een racist, wie een eigen mening heeft over de paarse regering is een dissident, een dommerik, een misnoegde of een verzuurde.
Telefoon- en GSM verkeer wordt afgeluisterd van diegenen die men als ‘staatsgevaarlijke rebellen’ bestempelt. En sedert de oppercommunist, Jos Geysels in de raad van bestuur ‘Boek.be’ zit (een belangenvereniging van uitgevers, boekenverdelers en boekenimporteurs) mag de uitgeverij Egmont geen lid worden van deze selecte club en dus ook niet deelnemen aan de, door de vereniging gesponsorde boekenbeurzen zoals er elk jaar in Antwerpen één plaatsvindt.

Waarom? Zijn de boeken van bijvoorbeeld Gerolf Annemans te hoog gegrepen voor de meest verzuurde Trotskist?
Heeft nationaal socialistisch Duitsland niet net hetzelfde gedaan?Alles wat zich nu progressief noemt is dermate conservatief en kortzichtig. En daarmee bedoel ik niet conservatief in het bewaren en beschermen van onze culturele waarden en normen, maar conservatief in de zin van ‘vervlogen idealen’ die men enkel nog in dictatoriale staten aantreft.In de Knack van 14 tot 27 juli 2004 (34e jaargang, nr. 29-30), op blz. 97 (in het midden van de derde kolom) zegt Marion Van San over Jos Geysels wat volgt :"Maar ja, dan heb je mensen als Jos Geysels (Groen!), die blijven volhouden dat het cordon gebaseerd is op een ethische afweging en dat er dus niet aan mag getornd worden. Terwijl diezelfde Geysels al jarenlang weigert problemen bespreekbaar te maken. Het probleem met politici als Geysels is dat ze geen gesprek aangaan met de bewoners van achterstandswijken, die op het Vlaams Blok stemmen. Dat soort politici is eenvoudig niet geïnteresseerd in die meningen en onderbuikgevoelens die hen niet aanstaan."

13:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Nog meer Bert Anciaux

Persoonlijk ben ik ook van mening dat een sterke Vlaamse regering, waarvan de partij van de minister-president in de federale oppositie zit, beter in Vlaanderen kan blijven en niet moet meedoen aan de volgende federale verkiezingen. De Vlaamse regering zou wat meer haar op de tanden moeten krijgen en eens eindelijk werk maken om het beheer van Vlaanderen in eigen handen te krijgen.
Meer nog, ze zou gewoon de federale regering voor een voldongen feit moeten plaatsen en duidelijk maken dat ze overbodig is. We zouden de eigen belastingen kunnen innen in Vlaanderen en vooral terug investeren in Vlaanderen.

Wat Vlaams is - blijft Vlaams.
De Vlaamse regering zou op die manier de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen bewerstelligen, de splitsing van justitie, sociale zekerheid - kortom alle bevoegdheden die enkel en alleen Vlaanderen aangaan maar waar nu te dikwijls de beslissingen genomen worden door Waalse of Brusselse ministers die geen enkele affiniteit met Vlaanderen hebben. Integendeel zelfs.

Het voorstel kwam echter van Bert Anciaux, en dat vind ik op z'n minst, een beetje verdacht.
Want Bertje is helemaal geen Vlaming met het hart op de juiste plaats. Toen Bertje in 1999 meedeed aan de verkiezingen en geen minister kon worden omdat hij voorzitter was van zijn partij, huilde hij heel het land bij elkaar en moesten de eigen partijstatuten gewijzigd worden omdat Bertje absoluut minister wou worden.
Dat moest ook wel, want Bertje had zich diep in de schulden gestoken en kon die enkel afbetalen met een ministerwedde...

Maar de minister met toen amper 2819 voorkeurstemmen is zelf niet van het 'trouwe type', want in 2003 liep hij over van de Vlaamse regering naar de federale regering. En amper een jaar later ging hij terug naar de Vlaamse regering omdat hij het dossier van de Zaventemse geluidsoverlast (dat hij, naar eigen zeggen, veel beter kon oplossen dan om het even wie) niet opgelost kreeg, maar er een boeltje had van gemaakt.

Dus ik verdenk Bertje ervan een verborgen agenda te hebben en hij in feite enkel Yves Leterme uit de weg wil hebben voor zijn kartelgenoten die misschien liever zelf of hun rode kompaan Di Rupo als premier willen.
Dat maakt Bertje een collaborateur van het ergste soort. In feite zou men deze infiltrant gewoon uit de Vlaamse regering moeten gooien.

01:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-07-06

Bert Anciaux

In de Standaard zegt Bert Anciaux dat Israël te vergelijken is met het Vlaams Belang.
Zonder het te beseffen is dat zowat het mooiste compliment dat Bertje het VB kon maken. Want Israël moet zich niets aantrekken van het imago dat zij hebben in België, ze moeten hun volk verdedigen.
En dat is nu net wat het Vlaams Belang hier ook doet.
Opkomen voor het eigen volk terwijl alle anderen er op spuwen.

Zijn vergelijking is anderzijds ook een beetje absurd. Want het Vlaams Belang heeft nog nooit geweld gebruikt om zich te verdedigen om de simpele reden, dat we nog nooit fysiek werden aangevallen en Israël wel degelijk met bommen en raketten bestookt werd.

Er werden vanuit ‘Bertjes kamp’ geen raketten op het VB afgevuurd, alhoewel ik zeker weet dat hij niets liever zou doen. Zijn vroegere medewerkers vertellen dat Bertje nogal een koleriek ventje is. Maar tot nu toe bleef het bij boeken verbranden, kwistig met ons geld omspringen en agressief taalgebruik.


Bert Anciaux krijgt meer een meer de trekjes van die vorige ‘Nationaal socialistische revolutionair’. Het nieuwe nazisme wordt inderdaad dreigender met de dag. In Europa valt het zodanig op dat meer en meer mensen het gaan onderzoeken en vergelijkingen gaan maken met het verleden.

Neem nu het belachelijk maken van christenen, dat begon al bij de nazi’s.
Goebbels, de nazi propagandaminister noteerde toen: “De führer is diep gelovig, maar desondanks volstrekt anti-christen. Hij ziet het christendom als symptoom van verval. En hij heeft gelijk. Het is een tak van het joodse geloof... Beiden (Judaïsme en Christendom) hebben geen enkel contact met het dierlijke element en zullen dus uiteindelijk vernietigd worden."

De Australische Dr. John F Ray maakte er een levenswerk van en schreef, gestaafd door vele bewijzen ‘Hitler was a Leftist’.
Hij vond (drie overgebleven) documenten die erop wezen dat na het uitroeien van de joden, de kerken zouden vervolgd worden.


Wanneer we nu naar links kijken, herkennen we heel wat. Het bijzondere was wel dat Hitler net als de huidige socialisten tegen de bewapeningswedloop was. Je gelooft het niet indien ik er geen foto zou bijplaatsen waarop staat, ""Mit Hitler gegen den Ruestungswahnsinn der Welt".Hitler was voor euthanasie – hij liet zelfs zijn eigen gehandicapte nicht euthanaseren – hij was pro abortus en pro radicale moslims, die een groot bataljon bij de SS hadden. Zelfs de neef van de toenmalige koning van Egypte, Faroek trad toe tot de SS en de latere president Sadat bejubelde meermaals Hitler. Het eerste wat Hitler deed toen hij aan de macht kwam was de burgerbevolking ontwapenen. Zijn economisch plan lijkt op dat van de huidige socialisten. De winsten van bedrijven werden zwaar belast, en naar communistisch model liet hij de agrarische bedrijven onder een vorm van collectivisme werken. Hitler werd in 1938 door Time Magazine "Man of the Year" genoemd. Zij schreven over zijn anti-kapitalistische economische strategie, waarbij ondernemers gefnuikt werden. Hij richtte een antitabakscampagne op. Hij verafschuwde tabak en zei dat het de wraak van de roodhuiden was omdat wij hen vuurwater hadden leren drinken.Deze dictator wordt niet door links bejubeld. Zo slim zijn ze wel, maar ze voeren uit wat hij deed en van plan was. Ze steunen en werken mee aan een nieuwe mogelijke genocide op de joden en ook christenen.

Ondanks de Iranese president meermaals verkondigde dat hij ‘Israël van de kaart wil vegen’ staat Bertje, net als zijn kompanen aan de verkeerde kant te juichen.

Orianna Fallaci zei tijdens een interview: “Ik vind het schandelijk en herken in al dit de opkomst van een nieuw fascisme, een nieuw nazisme. Een fascisme, en nazisme dat onverbiddelijker en walgelijker is omdat het gestuurd en gevoed wordt door diegenen die zich als de (hypocriete) ‘goed-doeners’, progressieven, communisten, pacifisten, katholieken eerder Christenen voordoen en die de brutaliteit hebben om iedereen die reageert zoals ik als een stoker en ophitser, fascist en racist te bestempelen omdat we de waarheid uitschreeuwen.”

Onlangs schreef de Nederlandse Peter Verkooijen op Libertarian.nl
“De grootste leugen van de twintigste eeuw was dat fascisme is voorgekomen uit kapitalisme. Benito Mussolini was een socialist voor hij het fascisme uitvond. De Italiaanse dictator was redacteur van de socialistische partijkrant Avanti! En verzette zich als pacifist fel tegen Italiaanse betrokkenheid in de Eerste Wereldoorlog aan de kant van de geallieerden. Het Duitse nationaal-socialisme was precies wat de term aangeeft: socialisme op basis van nationale eenheid in plaats van klassenstrijd. De vijanden van de fascisten en nazi’s waren in de eerste plaats liberalen, kapitalisten en internationalisten. Dat ze het hardst vochten met marxisten was omdat die zich op hetzelfde electoraat richtten.”

Misschien moet de bevolking toch maar beter opletten wie zij op 8 oktober aan de macht gaan laten komen. Voor mij zullen het in geen geval ‘Belgische nationaal socialisten’ zijn.

18:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

4 % allochtonen in ambtenarij?

Het nieuwsblad startte een poll.
Tegen 2015 moet 4 procent van de Vlaamse ambtenaren van allochtone afkomst zijn, heeft de Vlaamse regering beslist.

Zal deze maatregel de integratie bevorderen?

De antwoorden tot nu toe:

Neen: 85,70 %
Ja: 14,01 %

13:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-07-06

LIBANON II

Wie interesse heeft in het Midden-Oosten heeft zeker mijn vorige bijdrage gelezen over Libanon.
De irrationele haat dat links en de linkse media tegenover de joden koesteren, kunnen ze ongestraft uiten via aanvallen op Israël die zij de agressor noemen. Ook al werd Israël aangevallen zowel vanuit Gaza als Libanon. (Hamas soennieten en Hezbollah shi'ieten) blijft de media de bevolking misleiden. Dat kan maar één reden hebben, antisemitsme aanwakkeren.
Moet een land zich bekommeren om een goed imago in Europa of is het de plicht van een land om zijn bevolking te verdedigen?

Als u een mondje Engels begrijpt, dan kunt u HIER luisteren naar Brigitte Gabriel.. Een Libanese vluchtelinge. Zij heeft de komst van de radicale islam meegemaakt als 10-jarig kind en leefde zeven jaar lang in schuilkelders voor het geweld. Haar land werd veroverd en ingepalmd door de de terroristische PLO-bende van Arafat, de nazistische terroristen van het Iraanse Hezbollah en Syrische Hamas.

19:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-07-06

De nieuwe baas van Hirsi Ali

Nieuwe baas Hirsi Ali haalt uit naar westerse elite die verworvenheden beschaving niet verdedigt.

Tijdens een speech van Christopher DeMuth directeur van het American Enterprise Institute en nieuwe baas van Ayaan Hirsi Ali ging het vooral over de problemen van de moderne samenleving.

Volgens het Nederlandse weekblad Elsevier haalde hij in zijn betoog, dat hij in mei in Spanje hield maar pas in juli werd gepubliceerd, flink uit naar het Westen.
Omdat daar volgens hem niemand meer is om de zo moeizaam bevochten waarden te verdedigen.

Vooral de elite laat het afweten, zei hij.

DeMuth vond de behandeling van Hirsi Ali daarvan een voorbeeld. 'Het is verschrikkelijk dat een “tolerante” samenleving iemand verbant omdat ze lastig is.
En dat met allerlei democratische en juridische procedures,’ zei DeMuth. Hij ziet de behandeling van Hirsi Ali niet alleen als teken van westerse gemakzucht, maar ook als groot verschil tussen de Verenigde Staten en Europa. Volgens DeMuth zijn de inwoners van West-Europa verwend en lui geworden, en hebben ze een hekel aan iedereen die hun zelfgenoegzame rust verstoort volgens het principe van 'don’t rock the boat’.

Zou nu eindelijk ook Amerika beseffen dat Europa niet alleen slaapt, maar bovendien uiterst laf is? Zou hij weten dat bijvoorbeeld de elite in Vlaanderen tot de adelstand wordt verheven of op een andere manier monddood wordt gemaakt?

14:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De 21-juli toespraak van Albert II

Hoe durft een koning die niet eens fatsoenlijk de taal van de meerderheid in dit land spreekt het hebben over 'meertaligheid'.

Citaat uit de toespraak:
"Tot slot, nog enkele woorden over de talenkennis. Deze keer wens ik te benadrukken hoezeer talenkennis onmisbaar is om efficiënt deel te nemen aan de wetenschappelijke en technologische evolutie en om een duurzame baan te bekomen. Het heeft me getroffen dat voor veel vacatures geen passende kandidaten opdagen bij gebrek aan talenkennis. We leven in een wereld die almaar globaliseert, wat vanzelfsprekend een degelijke talenkennis vereist.

Op vroege leeftijd andere talen aanleren werd soms afgeremd uit vrees de moedertaal te schaden. Tijdens mijn bezoek aan de VUB had ik dan ook bijzonder veel belangstelling voor de resultaten van een interdisciplinair onderzoek, uitgevoerd door linguïsten en neurologen van de VUB en de ULB. Het heeft aangetoond dat tweetalige kinderen minder hersenactiviteit nodig hebben om dezelfde taak uit te voeren dan eentalige kinderen. Dat onderzoek wordt voortgezet, en bezorgt een wetenschappelijke basis aan hen die voor meertaligheid pleiten.

Een interessante manier om talen aan te leren is het zogeheten onderdompelingsonderwijs dat in de meeste Europese landen in mindere of hogere mate wordt toegepast."


Zou de koninklijke poppenkast niet beter eerst zelf gebruik maken van het 'onderdompelingsonderwijs' en fatsoenlijk Nederlands leren?

Heeft er al ooit iemand Paola één woord Nederlands horen praten? En kan Mathilde meer dan "Dank u voor de bloemen"? Nee, natuurlijk niet.
Zelfs de koning zelf leest teksten in het Nederlands af en wie weet hoe lang hij daarop geoefend heeft.
Als de monarch meent de Vlamingen de les te moeten spellen in verband met twee-of meertaligheid dan is hij aan het verkeerde adres. De meeste Vlamingen kunnen zich behoorlijk uitdrukken in andre talen. Aan de andere kant van de taalgrens daarentegen...

Hij vervolgt zijn toespraak met, "Op vroege leeftijd andere talen aanleren werd soms afgeremd uit vrees de moedertaal te schaden. Tijdens mijn bezoek aan de VUB had ik dan ook bijzonder veel belangstelling voor de resultaten van een interdisciplinair onderzoek, uitgevoerd door linguïsten en neurologen van de VUB en de ULB. Het heeft aangetoond dat tweetalige kinderen minder hersenactiviteit nodig hebben om dezelfde taak uit te voeren dan eentalige kinderen. Dat onderzoek wordt voortgezet, en bezorgt een wetenschappelijke basis aan hen die voor meertaligheid pleiten.

Nu weten we meteen waarom er zo weinig hersenactiviteit is bij de koninklijke familie.

00:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

'Turkije wordt steeds meer anti-westers'

Anti-westerse gevoelens onder zelfs gematigde en seculiere Turken nemen hand over hand toe. Vooral jonge en hoogopgeleide Turken zijn steeds meer gekant tegen Europa en Amerika. Daarvoor waarschuwt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Gül. 'Dit is gevaarlijk'.

In een interview met de krant Financial Times donderdag noemt Gül het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten en de Europese opstelling ten aanzien van het Turkse EU-lidmaatschap als belangrijkste oorzaken voor groeiende anti-westerse gevoelens onder Turken.

Is dit een bedreiging?

00:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-07-06

LIBANON

Van miljoenen Libanese christenen die uit hun thuisland werden verdreven hoort men nu over de hele wereld ‘Thank you Israel’. Onze linkse media zwijgen hierover.


Hezbollah-logo

De Libanese vredesbeweging, een internationale groep van Libanese christenen, hebben een persconferentie gegeven waarin ze hun dank betuigden aan de Israëlische eerste minister, Ehud Olmert over de recente tegenaanvallen op Hamas en Hezbollah.

“Wij smeken u hen hard te treffen en hun terroristische infrastructuur te vernietigen. Niet enkel Israël is het beu, maar de stille meerderheid christelijke Libanezen in Libanon zijn de islamitische Hezbollah beu. Libanezen zijn machteloos om zelf iets te ondernemen uit angst vòòr terroristische tegenacties.”

“In naam van miljoenen Libanezen, vragen wij u de deuren van uw Tel Aviv Ben Gurion luchthaven open te zetten voor de duizenden vrijwilligers uit de diaspora die bereid zijn het wapen op te nemen en hun thuisland te bevrijden van het islamitisch fundamentalisme.”

“Wij vragen uw steun, faciliteiten en logistieke hulp om deze strijd te winnen, want we streven beide naar één en hetzelfde doel. Vrede, veiligheid en zekerheid voor Libanon en Israël vòòr nu en de volgende generaties.”


Ooit noemde men Libanon het ‘Parijs van het Midden-Oosten’. Tot de bende van Arafat uit Jordanië werd verdreven na een mislukte coup op de Jordaanse troon. Libanese christenen hebben hen met open armen opgevangen, gekleed en gevoed, maar de christenen werden in de jaren ’70, na het uitbreken van de ‘Heilige oorlog’ (Jihad) uitgemoord, gefolterd en verdreven uit hun huizen en hun land.
Toen de PLO zich onder druk van het westen in 1983 moest terugtrekken uit Libanon, was er een andere fanatieke religieuze organisatie ontstaan: Hezbollah – “ De partij van Allah” – gesticht door Ayatollah Khomeini en gefinancierd door Iran. Het was de Hezbollah die in oktober 1983 de Amerikaanse barakken hebben opgeblazen waarbij 241 Amerikanen en 67 Franse para’s gedood werden. President Reagan heeft daarna de Amerikaanse troepen uit Libanon teruggetrokken en in februari 1984 alle hulp aan Libanon stopgezet.

Omdat de wereld eigenaardig genoeg toen enkel de christenen en joden beschuldigden, net zoals men nu weer enkel Israël beschuldigd, hebben ze ondertussen jammer genoeg niet goed opgelet. Want terwijl ze bezig waren met hun steun te betuigen aan de PLO en Israël te beschuldigen, installeerden islamitische terroristische regimes, Iran en Syrië, extremisten in Libanon en over de hele wereld. Hezbollah shi’ieten vermenigvuldigden zich snel en verdrongen al gauw gematigde soennieten en christenen. 25 jaren later waren ze met genoeg om 24 zetels in het Libanese parlement te bezetten.


Hezbollah militie

Sedert de Israëlische terugtrekking in 2000 werd Libanon een terroristische basis dat volledig onder controle stond van Syrië met een ‘puppet- Libanese president Lahood’ en de Hezbollah als staat binnen een staat.

Het Libanese leger werd geminimaliseerd tot amper 10.000 militairen. Hezbollah heeft een militie van méér dan 4000 getrainde krachten en er zijn ongeveer 700 Iranese revolutionaire wachten in Zuid-Libanon en de Bekaa-vallei.

Dus waarom kan het leger niet ingrijpen?

Omdat de meerderheid van de Libanese moslims die deel uitmaken van het leger zich zouden aansluiten bij één van de twee islamitische terroristische machten zoals het al eerder gebeurde in 1976 bij het begin van de Libanese burgeroorlog.

Tenslotte komt het allemaal neer op een islamitische godsdienstoorlog. De Jihad ideologie versus het westerse judeo-christendom. Moslims maken nu de meerderheid uit van de Libanese bevolking en steunen de Hezbollah omdat ze deel uitmaken van de (door het westen onderschatte) islamitische Umma-natie. De Umma is het grote taboe waar niemand wil over praten, maar voor moslims zeer belangrijk.

De recente aanvallen op Israël werden georchestreerd vanuit Iran en Syrië maar gedreven door verschillende motieven. Syrië beschouwt Libanon als een deel van het ‘groter’ Syrië.

De Syrische president Assad en zijn nazistisch geïnspireerde Ba’ath militaire staatsveiligheid, ronselen trawanten in Damascus. Ze grijpen de laatste gewelduitbarstingen aan om aan de Libanezen te bewijzen dat zij Syrische hulp nodig hebben om hen te beschermen tegen de Israëlische agressie en om het land te stabiliseren.


Palestijnse kinderen krijgen opleiding in Syrische kampen.

Iran gebruikt gemakshalve de Libanese ‘puppet’-militie Hezbollah, om de aandacht van de wereldleiders af te leiden van hun kernwapens tijdens een meeting dat de G8 onlangs had in Sint-Petersburg. Het is in ieder geval gelukt. Frankrijk en Rusland gaan Libanon ‘helpen’ tegen de aanvallen van Israël.

De apocalyptische Iraanse president Ahmadiejad en de heersende Mullah klerken in Teheran willen een hegemonie tot stand brengen in de islamitische wereld. Ahmadinejad wil zijn plaats in de geschiedenis verzekeren als ‘top Jihadist voor Allah’ die zijn belofte ‘Israël van de wereldkaart te vegen’ wil waarmaken.


Ahmadiejad tijdens een vroegere arrestatie voor terroristische acties.

Het westen mag nog zo hard proberen om de realiteit van het islamitische extremisme in het Midden-Oosten te ontkennen, ze kunnen niet langer over het hoofd zien dat Hamas en Hezbollah, dat nu bestreden wordt door Israël, gedreven wordt door dezelfde fundamentalistische islamitische ideologie en haat die men terugvindt over de hele wereld. Het is diezelfde Hezbollah dat de VS bedreigt vanuit Iran om aanvallen met zelfmoordterroristen uit voeren op Amerikaans grondgebied en Europa als zij verder blijven aandringen om het aanmaken van nucleaire wapens stop te zetten.

Hezbollah heeft minstens 10 cellen verdeeld over verschillende steden in de Verenigde Staten. Ongetwijfeld zijn er evenveel of meer in Europa, waarvan men met grote zekerheid mag aannemen dat één Hezbollah-soldaat vanuit ons land even naar huis is gevlogen om ginder mee te vechten. Hamas heeft overal ter wereld de grootste terroristeninfrastructuur.

Dit gebeurt wanneer men decennialang zijn kop in het zand steekt en hoopt dat het wel zal overgaan.
Sjeik Nasrallah wil de totale oorlog.

Sjeik Nasrallah, het hoofd van Hezbollah, is een Iraanse agent. Hij is niet zomaar een toevallige acteur in dit spel. Hij is al meer dan 25 jaar betrokken bij terrorisme. Iran, met zijn islamitische Shia Midden-Oosten visie heeft nu agenten, troepen en geld in Gaza en andere Palestijnse gebieden, Libanon, Syrië en Irak.Hezbollah (Hitler)-groet.

Achter deze, door de Iranese president Ahmadinejad gedreven visie, waarbij hij vast gelooft dat hij ‘Allah’s gereedschap en uitvoerder’ is, zal de wereld nooit meer zijn zoals wij ze gekend hebben. Wij worden binnengeleid in de era van de Mahdi. Hij heeft een blind messiaans geloof in de Shi’ietische traditie uit de 12de eeuw of de ‘verborgen’ heiland die zal opstaan uit een bron in de heilige stad Qum in Iran na de globale chaos, catastrofe en genocides om daarna een wereld van islamitische gerechtigheid en eeuwige vrede te stichten.President Ahmadinejad weigerde tot nog toe in te gaan op alle voorstellen van de VS, Rusland en China op de VN Veiligheidsraad om Iran’s zoektocht naar het verrijken van uranium vòòr nucleaire wapens stop te zetten nog vòòr 22 augustus.

Waarom 22 augustus?

Omdat 22 augustus de dag is die overeen komt met de islamitische kalender waarbij de grote Salah El-Din Jeruzalem veroverde. Ahmadinejad’s extremistische ideologie die hem aanspoort om de aanzet te geven tot ‘armageddon’ geeft de intelligente bevolking in Iran grote kopzorgen.


Het is NU dat de beschaafde wereld samen unitair moet optreden en vechten tegen dezelfde vijanden die Israël al jaren teisteren met terroristische aanvallen.

We moeten ophouden met vijanden zoals de Soennieten-Hamas of de Sji’ieten-Hezbollah te analyseren en eindelijk begrijpen dat hun gemeenschappelijke verbondenheid bestaat uit hun radicale islamitische strijd tegen ons – de andersgelovigen – het westen.

De ontkenning van dit gegeven doet denken aan de jaren 30 toen men ook het gevaar niet wilde zien. En net als toen dreigt nu nog steeds de holocaust. Niet enkel voor israël maar voor de hele westerse wereld.

Toch staat links, als een blok achter de irrationele haat die de Arabische wereld jegens Joden koestert. Hun doorzichtige pogingen om Israël af te schilderen als de oorzaak en niet het slachtoffer van de terreur vallen bij de linkse volgelingen behoorlijk in de smaak.


Frankijk wil VN-resolutie over Libanon (De Telegraaf)

NEW YORK - De Franse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft dinsdagavond aan de leden van de VN-Veiligheidsraad een document voorgelegd dat als basis zou kunnen dienen voor een resolutie over de situatie in het Midden-Oosten. Parijs stelt onder meer een staakt-het-vuren voor en roept alle partijen op „maximale terughoudendheid” te betrachten.

Verder vraagt Frankrijk om de ontwapening van 'alle milities' in Libanon en eist het ook de vrijlating van de twee Israëlische militairen die door de radicale Hezbollah-beweging zijn ontvoerd.

Volgens de Franse VN-ambassadeur Jean-Marc de la Sablière zouden de leden van de Veiligheidsraad over enkele dagen kunnen beginnen te werken aan een resolutie. Dit zou gebeuren nadat VN-secretaris-generaal Kofi Annan verslag heeft uitgebracht van de missie die hij eerder deze week naar het Midden-Oosten zond.

11:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-07-06

Lauretje doet het weer.

Ja, ze doet het weer!

Kaplan, een gevaarlijke misdadiger van Albanese afkomst kreeg na reeds zes ontsnappingen uit de gevangenis, nu 'penitentiair verlof. Uiteraard is hij weer ontsnapt.
Ocharme, die jongen was gefrustreerd!
Hij was volgens Lauretje geen zware misdadiger...hoogstens een diefje die gefrustreerd is omdat hij op korte tijd geen recht had op een voorwaardelijke vrijlating. Tenslotte, voegt Lauretje eraan toe, had hij toch al drievierde van zijn straf uitgezeten.

Laurette Onckelinks is zich dus van geen kwaad bewust. Meer zelfs! Ze vindt het logisch en normaal dat die arme crimineel weer is ontsnapt. Ze heeft geen spijt van haar beslissing en zou het weer doen, zegt ze.

Kaplan werd beschuldigd van diefstallen, roofovervallen, gijzelneming en moord. Voor Lauretje geen probleem. Wanneer men naar haar verleden kijkt is het begrijpelijk.

Mag zo iemand, die trouwens nog voor de rechter moet komen voor nog een andere zaak penitentiair verlof krijgen? Nee, natuurlijk niet!

Een gevangenisstraf is een gevangenisstraf - verlof hoort daar niet bij. Vervroegde vrijlating evenmin.


Foto Murat Kaplan nadat hij in in april
2005 werd neergeschoten door de politie in Londerzeel.Ik ben benieuwd of Lauretje bij haar (goede) beslissing, om één van de gevaarlijkste gangsters in ons land met vakantie te laten gaan, zal blijven wanneer hij vandaag of morgen weer ergens toeslaat.

Vrij, zonder geld, zonder onderkomen? Dat zal hij waarschijnlijk op de voor hem vetrouwde manier oplossen.
Weer een roofoverval met gijzelneming.

17:45 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-07-06

Waarom doen BV's mee aan een haatcampagne?

Ik hoef het niet eens zelf te schrijven maar neem gewoon een stukje over van Wikipedia:

De Strangers was een Antwerpse groep die vooral bekendheid verwierf door - vaak gewaagde - teksten in het Antwaarps dialect op hit-melodieën te zingen.

De groep werd opgericht op 8 mei 1952 door Gust Torfs, Alex Boeye, Pol Bollansee en John De Wilde. Hun eerste optreden vond plaats op 7 januari 1953 in Hoboken.

De groep dankte zijn populariteit vooral aan het feit dat heel wat mensen de originele melodieën kenden en de vaak humoristische teksten gemakkelijk mee konden zingen, vooral in een tijdperk waarbij het Engels nog niet zo goed bekend was in Vlaanderen.

In 1979 hadden ze hun grootste hit met Bij de rijkswacht, op de melodie van In the navy van The Village People.

Over de groep is in 1985 ook een strip geschreven over De Strangers door Patrick Vermeir (scenario) en Dirk Stallaert (tekeningen).
Nadat de Strangers op 24 november 1991 op een bijeenkomst van het Vlaams Blok hadden opgetreden werd de groep gedurende jaren geboycot op radio en televisie.

Het laatste optreden van de groep vond plaats op 14 mei 2002, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de groep.

Dat is de reden waarom Vlaamse zangers 'mooi in het gareel' lopen.

15:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Morgen - Blokwatch en CGKR

Lees je vijf kranten dan lees je vijf keer hetzelfde. Behalve misschien in de ‘De Morgen’, een blad dat zichzelf een kwaliteitskrant noemt, maar het allesbehalve is.

Andere politiek correcte kranten verdraaien wel eens de waarheid of laten iets weg. Maar verdraaien is niet hetzelfde als ‘iets uit je duim zuigen’ of klakkeloos berichten overnemen van haatsites zoals ‘Blokwatch’.

Blokwatch is een website waar Marc Spruyt de plak zwaait. Bij links staat hij gekend als ‘Vlaams Blok/Belang specialist’. Volgens welingelichte bron (zoals dat heet) is Marc Spruyt een betaalde ABVV agitator die niets anders moet doen dan wat de nazi’s in de jaren veertig deden. Namelijk een bepaalde bevolkingsgroep opsporen en vervolgen. Of datgene wat ze schrijven gebaseerd is op ware feiten doet er niet toe. Het is de perceptie die telt. En daarbij mogen al eens vuile trucjes gebruikt worden. Dus schrijven Marc Spruyt en zijn lugubere medewerkers niet de ongezouten waarheid, maar wat zij denken dat het zou kunnen zijn. Een mengeling van leugens op basis van haat.

Dat Blokwatch liegt dat ze zwart zien, heb ik zelf al mogen ondervinden. Ik kreeg de twijfelachtige eer om met foto op hun website te prijken vergezeld van een, uit z’n context getrokken, tekstje.
Eigenaardig genoeg was De Morgen hiermee begonnen.
De Morgen neemt de teksten van Blokwatch over en publiceert dit in de krant als waarheid. Blokwatch neemt op haar beurt teksten over van De Morgen. Maar een heilige drievuldigheid zou er geen zijn als er geen derde meespeelt. Het centrum tot het bevorderen van haat en racisme speelt hierbij gewillig mee en stuurt dreigementen om té kritische journalisten de mond te snoeren. Wie niet wil luisteren, wordt vervolgd zoals Mc Carthy het in de jaren ’50 deed bij al dan niet vermeende communisten.

Zoals u al weet wordt Luc Van Belberghe de laatste tijd opgejaagd als grof wild na het schrijven van een opiniestuk op zijn website. Blokwatch schreef over hem een uiterst gemeen stuk dat zonder meer werd overgenomen door De Morgen.

Het toppunt is dit citaat, ‘….hij heeft het over "ongedierte dat denkt dat de stad van hen is" en over "weldenkende mensen die hun bakkes moeten houden en lijdzaam buigen voor vreemde bloedzuigers". Van Balberghe viseert de hele allochtone gemeenschap met een metafoor die ontleend lijkt aan de anti-Joodse haatpropaganda van nazi-Duitsland, en de racistische tirades op de Rwandese haatradio Mille Colines, aan de vooravond van de genocide aldaar.

Het is bijzonder straf dat Vlaams Belang kiezers mogen uitgescholden worden voor mestkevers en ander ongedierte waar men niet moet mee praten maar op kloppen en ik verdorie jaren geleden deze scheldproza al vergeleek met de haatcampagne die via de zender Mille Collines (inderdaad met twee ll’en) gevoerd werd.

Milles collines stond bekend als de Radio van de Haat, Blokwatch is een haatsite die kan vergeleken worden met Mille collines.
Zij vergroten het maatschappelijk ongenoegen, verzuren de samenleving en voeden de haat tegenover mensen met een andere mening dan die van hen. Wanneer niemand nog zijn frustratie over de criminaliteit bij Marokkaanse jongeren van zich mag afschrijven dan bestaat het gevaar dat opgekropte woede zich binnen een gediscrimineerde en tot zwijgen verplichte gemeenschap anders gaat manifesteren.
Niemand begrijpt de stadsvlucht? Vooral goed opgeleide Vlamingen trekken nu ook massaal naar het buitenland.
Ik kan die gevaarlijke vorm van politiek maar niet begrijpen.

De anti-joodse haatpropaganda door Nationaal Socialistisch Duitsland lijkt nog steeds op de Belgische Nationaal socialistische haatpropaganda tegenover joden en de boycot van Israël door socialistische ngo’s. Niets nieuws onder de zon. Je hoeft maar de (vooral) linkse anti-joodse reacties te lezen op mijn site waarvan ik trouwens al een deel heb verwijderd.

In Menzo van deze maand beschrijft Dirk Melkebeek hoe De Morgen tewerk gaat. Hij was vooral verbaasd over een sterk staaltje ‘onderzoeksjournalistiek’ uit de morsige pen van Tom Cochez. De journalist had Dirk Melkebeek al eerder opgebeld met de vraag of hij soms niet uit een ‘Vlaams nationaal nest’ kwam en of hij een dertig jaar geleden niet met het TaalAktieKomitee had geheuld....
Een paar dagen later schreef De Morgen een artikel over Dirk Melkebeek onder de titel “Tussen het vrouwelijk schoon en de moto’s door klinkt in Menzo de stem van het VB”.

Toen Dirk Melkebeek de ‘befaamde’ onderzoeksjournalist voor het verschijnen van dit roddeltekstje aan de lijn had, heeft hij er uiteraard met geen woord over gerept. Nadien beriepen zij zich op een anonieme getuige en ex-medewerker van het (ter ziele gegane) weekblad Punt van wie iedereen op voorhand wist dat hij (de anonieme getuige) het weekblad binnen de kortste tijd de nek zou omwringen. Er kwam geen ‘Doorbraak’ voor Punt, omdat de door arrogantie gedreven ex-medewerker op het verkeerde publiek mikte. De lezers kochten het één keer en daarna nooit meer.

Cochez vond nu dat Menzo ‘verdacht’ was omdat ze af en toe iemand van het Vlaams Belang aan het woord laten en naar aloude fascistische gewoonte wordt van de media verwacht dat zij tegenstanders van het ‘Belgisch National Sozialisme’ doodzwijgen. De enige uitzondering hierop is wanneer men hen de verdoemenis inschrijft.

De Morgen gaat af op ‘indrukken’ om een artikel te schrijven. Tijdens een twee minuten durend telefoontje vertelde Cochez aan Dirk Melkebeek: “Het is de indruk (perceptie), hé!”

Mag iemand zich onderzoeksjournalist noemen die bewijzen overbodig vindt en ‘indrukken’ die geleverd werden door een anonieme getuige volstaan? Volgens Dirk Melkebeek komt deze akelige vervolgingsjournalistiek gevaarlijk dicht in de buurt van de nazi-journalistiek uit de jaren dertig.
En terecht schrijft hij dat een krant met een cocktail van insinuaties, indrukken en rancuneuze anonieme getuigenissen van anonieme leugenaars, dat een ander blad probeert te bezwadderen, een journalistiek dieptepunt. En over deontologie wil hij het al helemaal niet meer hebben. Dirk Melkebeek geloofde blijkbaar nog in het ‘waarheidsgehalte’ van elk artikel dat in De Morgen verschijnt en vond het bijzonder jammer dat hij nu nooit meer onbevooroordeeld De Morgen zal kunnen lezen.

De Morgen heeft al meerdere veroordelingen opgelopen wegens het verspreiden van leugens en laster. Ze kunnen het blijkbaar niet laten.
Zelfs wanneer ze teksten overnemen uit buitenlandse kranten die achteraf fout blijken te zijn, laat De Morgen het erbij terwijl de buitenlandse krant zich al lang bij haar lezers heeft verontschuldigd.

Uitpers schreef in 2004 al: ‘Het komt erop aan het juiste evenwicht te vinden tussen de dictatuur van de emotie en het rijk van de onverschilligheid.
Wijze woorden die onder meer commentaarschrijvers van de Morgen zich zouden moeten ter harte nemen.'


Zullen ze het ooit leren?

00:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-07-06

Journalisten in Singapore en Vlaanderen

Vandaag stond in de Gazet van Antwerpen een kleine analyse over bloggen in Singapore.Men vond het blijkbaar schandalig dat de overheid druk uitoefende op een krant om een column af te voeren. De auteur, zo schreef de krant, is een populaire blogger die het waagde te lachen met de hoge levenskost in de stadstaat. Omdat de pupulaire media stevig in de achterzak van de overheid zitten, maken steeds meer Singaporezen een weblog aan. De GvA wees er op dat je in Singapore een boete kunt krijgen door de wet op kauwgom kauwen te overtreden, door afval op straat te werpen, door het toilet niet door te trekken of door ‘onnatuurlijke seks’ te hebben. GvA hekelde de Singaporese wetgevers door te stellen dat ‘het bespotten van de overheid’ binnenkort aan die lijst zal worden toegevoegd.

Ik dacht meteen, ‘Look who’s talking’. Iedereen weet toch hoe het met de bijzonder interessante columns van Roger Van Houtte is gegaan. Toen Steve Stevaert door de GvA werd uitgenodigd om zijn (door anderen geschreven) kookboekje te signeren, maakte hij een onvergetelijke welkomstrede. Hij zei letterlijk dat hij de columns van Roger Van Houtte ‘kotsbeu’ was en dat men hem beter van de redactie zou verwijderen.

Een paar weken later was het zover. Mevrouw Tony Baert-Martens, meerderheidsaandeelhoudster van Concentra, werd door Koning Albert in de adelstand verheven. Zij mocht zich vanaf toen barones noemen.

Roger Van Houtte werd niet ontslagen (zo kort voor zijn pensioen), maar mocht enkel nog over nietszeggende dingen schrijven ergens verstopt in een vergeethoek van de (van toen af) rode redactie.

Luc van Loon, hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen, werd echter wel ontslagen. De dag nadien schrijft De Morgen: "Een officiële reden voor het ontslag is nog niet bekendgemaakt, maar Van Loon suggereert dat hij het slachtoffer is geworden van een 'links complot'.
Wie, (behalve De Morgen) twijfelt daar nog aan?

Ach, we kennen het verhaal. Derk-Jan-Eppink en nog vele anderen ondergingen hetzelfde lot.

Luc van Balberghe was het beu. Nadat hij meer dan 30 jaar journalist voor kranten, tijdschriften en vakbladen is geweest, startte hij met AchterhetNieuws, een onafhankelijk maandelijks magazine over media. Luc van Balberghe is ook directeur van Ready Press Agency bvba en uitgever van AN. (AchterhetNieuws). Hij was tevens oud-voorzitter van de Vlaamse Journalistenvereniging.
AchterhetNieuws wordt geschreven door verschillende journalisten met een pak ervaring. Zij schrijven het nieuws voor kritische mensen die zich geen oor wil laten aannaaien. Voor vakmensen die willen weten hoe de media hem kunnen dienen in plaats van er zich slaafs aan te moeten onderwerpen. Met andere woorden, voor u, als kritische nieuwsconsument die de waarheid wil weten.

Na de moord op de treinbestuurder, minimaliseerde men vrijwel onmiddellijk de moord tot een ‘busincidentje’ en durfde men zelfs het slachtoffer beschuldigen als de agressor die zes arme Marokkaanse jongetjes had aangevallen. Die men nu in alle stilte, tijdens de grote uittocht gedurende de vakantieperiode, één voor één weer vrij laat met als doel de zoveelste moord op een autochtoon in de doofpot te laten verdwijnen.

Wat een verschil in berichtgeving na de moorden van Van Themsche op een asielzoekster en het kleine meisje waarvan ze de oppas was. Geen verklaringen over een ongelukkige jeugd, geen kansloze zonder toekomst, (alhoewel ik al eerder schreef dat dit het enige motief kon zijn – door het roken van een verboden sigaret ging zijn toekomst in rook op – hij wou zelfmoord plegen, maar niet zonder enkele ‘voorbeelden van straffeloosheid’ mee de dood in te jagen). De hetze tegen het Vlaams Belang daarna was ongehoord. Terwijl de enige schuldige, behalve uiteraard de moordenaar zelf, de pamperpolitiek is tegenover criminele jongeren van Marokkaanse origine.

En toch doet men het terug. De overheid is hardleers, de pijn en opgekropte woede bij de bevolking is groot. En daarom schreef Luc van Balberghe ‘Bij de beesten af’.

Maar dat was zonder de woede van Gedapo-leider Josef De Witte (directeur van het Centrum voor racismeverspreiding) gerekend. De Witte heeft zijn directeurspostje te danken aan zijn rooie broer die gouverneur van Vlaams Brabant is en laat geen kritiek op crimineeltjes toe. Of toch geen crimineeltjes van Marokkaanse origine.

Luc van Balberghe heeft zijn artikel moeten verwijderen en kreeg waarschijnlijk een boze brief van het Centrum. Wat er in die brief stond weet ik niet want ook Paul Belien op Brusselsjournal heeft de brief onder dwang moeten verwijderen. In feite is die brief niet belangrijk. Dat onze gedachten en terechte kritiek kan verboden en gecensureerd worden is veel belangrijker en vooral onaanvaardbaar in een democratische samenleving. Hoe meer men kritiek versmacht hoe meer criminelen en delinquenten er van profiteren en hoe groter het maatschappelijk ongenoegen wordt. Zou men daar niet beter eens aan denken?

In ieder geval is er geen enkele ‘politiek correcte’ krant die met de vinger mag wijzen naar andere landen zoals Singapore. Zeker niet wanneer het hier honderd keer erger is. De vraag is...wanneer zal men hier kritische journalisten en auteurs opsluiten zoals men in Cuba doet?

00:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-07-06

Patrick Janssens en perceptie

Er gaat geen dag voorbij of Patrick Janssens staat in de krant. In elk interview geeft hij de indruk dat hij op een democratische wijze werd verkozen door het Antwerpse volk. Waarschijnlijk scheelt er iets met zijn geheugen, want de waarheid ligt wel enigszins anders. Patrick Janssens heeft de schandalen in Antwerpen opgerakeld om Leona Detiège van haar stoel te wippen en er zelf plaats op te nemen. Niks verkiezingen...in ware nazi-stijl heeft Janssens de burgemeestersjerp ‘gepakt’ om te houden en nooit meer af te geven.

Enkelen zijn daarbij gesneuveld, de ‘zijnen’ werden in ere hersteld. De Visa-misbruiken waren hierbij absoluut niet belangrijk, het doel wel.

Hij weet als geen ander hoe en wanneer hij iets moet zeggen om de opponent schade toe te brengen. Hij beseft dat elke uitval naar het Vlaams Belang meer stemmen betekenen voor het Vlaams Belang. Maar in feite doet hij net hetzelfde door steeds weer te herhalen dat hij het ‘niet’ doet. Hij is iemand die een tegenstander de hel kan inprijzen.
Het enige wat telt is de ‘perceptie’.

21:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Verschil tussen voetbalgod en asielzoeker.

Wie de voetbalfinale gevolgd heeft kon zien dat Marco Materazzi al een hele tijd vanalles aan het zeggen was tegen Zinedine Zidane. Dat het geen lieve woordjes waren kon men merken toen Zidane uithaalde met een kopstoot en Materazzi gewillig tegen de vlakte ging.

Nu...ik ben geen voetbalfan en kijk zelden. Maar het was de living of de slaapkamer, dus zolang ik in de living bleef was ik verplicht te kijken en zo af en toe een ‘special’ maakt het kijken wat levendiger. En zelfs als ‘niet-kenner’ dacht ik meteen aan een grote komedie van Materazzi, want bij een kopstoot tegen de borst vlieg je niet eerst met je voeten de lucht in...je gaat tegen de vlakte...gewoon!

Wat wel opviel was de reactie van de pers achteraf. “Schandalige aftocht van een voetbalgod” – en later – “Excuses maar geen spijt”.

Een dag later interviewde men op de radio een sympathisante van asielzoekers in kerken.
Asielzoekers waren uit een kerk gehaald om hygiënische redenen en de ingang werd bewaakt door politieagenten in gevechtstenue. Volgens de dame was dat om problemen vragen, want politieagenten voor de kerk deponeren in gevechtskledij was ‘geweld uitlokken’ en als de asielzoekers hen zouden aanvallen, dan was het hun eigen schuld want dan hadden ze erom gevraagd.
Er gebeurde waarschijnlijk niets, in ieder geval schreef de pers er niets meer over.
Maar stel dat ze die politieagenten wél hadden aangevallen. Dan lag de schuld in dit geval bij ‘de provocatie’ en niet bij ‘de geweldpleger’.

’t Kan verkeren...

21:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

‘Eerst omeke en dan omekes kinderen’

Kaviaarsocialist De Batselier was tot nu toe Sp.a burgemeester zonder tijd voor Dendermonde en voorzitter in het Vlaams parlement. De Batselier is zoals de meeste socialisten kapitalist in hart en nieren en vervangt zijn burgemeesterschap zowel als het voorzitterschap in het Vlaams parlement voor een vet betaalde job bij de nationale bank.

Je vraagt je af waar socialisme voor staat. Zeker niet voor een sociaal beleid tegenover de gewone man of vrouw in de maatschappij. Waar de individuele socialist wel voor staat is voor ‘eigen belang eerst’. De Batselier heeft zijn ontslag gegeven als voorzitter van het Vlaams parlement en kent zichzelf een royale ontslagvergoeding toe. Normaal kan dit niet voor de gewone werknemer. Wie zelf zijn ontslag geeft voor een andere en betere job krijgt geen ontslagvergoeding, (dat is trouwens één van de redenen dat Tony Mary het zo bont maakt – hij wil ontslagen worden om zijn riante ontslagvergoeding niet te mislopen – met 300.000 euro per jaar aan wedde zal dat een niet te versmaden bedrag opleveren).

Maar zoals steeds is het voor politici anders, tenslotte maken ze zelf de wet en zorgen ze in de eerste plaats goed voor zichzelf.
Dat geldt net zo goed voor het generatiepact waarbij iedereen langer zal moeten werken vooraleer van een pensioen te kunnen genieten. Politici hoeven niet langer dan 12 jaar (twee legislaturen) te werken vooraleer zij van een volwaardig pensioen kunnen genieten. Raar dat de socialistische dood-aan-de-smeerlappen-van-bazen-vakbonden daar met geen woord over reppen.
Socialistische leuze: ‘Eerst omeke en dan omekes kinderen’.

20:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-07-06

Zapatero uitgefloten bij onderhoud met paus

Terecht natuurlijk. Zapatero is de meest intolerante en revanchistische regeringsleider die er op dit ogenblik is in Europa. Hij kwam enkel aan de macht doordat de vorige premier de islamitische terroristische aanslagen in Madrid wou verhalen op de Basken. Arm Spanje !Benedictus XVI heeft gisteravond een kort onderhoud gehad met de Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero. Bij de ontmoeting in het aartsbisschoppelijk paleis van Valencia mochten geen journalisten aanwezig zijn. De premier werd door aanwezigen uitgefloten voorafgaand en na zijn gesprek met de pontifex.

De socialistische politicus kreeg sinds zijn aantreden in 2004 hevige kritiek van het Vaticaan vanwege zijn ‘gezinsvijandige’ beleid.

Zapatero niet bij mis aanwezig Het Vaticaan heeft gisteren verklaard het te betreuren dat premier Zapatero vandaag niet bij de afsluitende mis van de Wereldgezinsdagen is.
Benedictus XVI had in het vliegtuig op weg naar Valencia al duidelijk gemaakt dat hij weinig op heeft met het beleid van Zapatero. Over het homohuwelijk zei hij dat de RK-Kerk “punten heeft waar nee tegen moet worden gezegd''.

De paus werd in Spanje welkom geheten door koning Juan Carlos en koningin Sofia. Honderdduizenden mensen woonden gisteravond een pauselijke mis bij.

09:45 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-07-06

Nederlands onderzoek.

In Nederland werd onlangs een onderzoek verricht naar de gevoelens van autochtonen ten opzichte van allochtonen. De resultaten waren uiterst negatief en deden nogal veel stof opwaaien. Krantenkoppen schreven dat allochtonen geschokt reageerden en zegden dat hiermee het laatste taboe doorbroken werd: ‘Autochtonen komen meer dan ooit uit voor hun afkeer van, met name moslims’.

De Joodse Nederlander, Leon De Winter sprak een opinieonderzoeker aan omdat hij wou weten hoe allochtonen, en vooral Nederlandse moslims, over hun christelijke, joodse en ongelovige medelanders denken. De opinieonderzoeker vertelde dat zo’n onderzoek niet bestaat. Op de vraag “Waarom niet?”, zei hij, dat zo’n onderzoek complex is en omdat de overheidsinstanties en onafhankelijke instituten die een dergelijk onderzoek kunnen financieren als de dood zijn voor mogelijke uitkomsten.”

Wat betekent dan zo’n onderzoek als we niet over een vergelijkbaar onderzoek onder allochtonen kunnen beschikken? Op vraag van de VS deed Europa al eens eerder een onderzoek naar het terug opkomende antisemitisme en de uitslag werd in een bureellade opgeborgen omdat de resultaten niet de ‘gewenste schuldigen’ had gevonden. Het waren vooral linkse, moslims en pro-Palestijnse groeperingen en dat mocht de wereld niet weten. Eén onderzoeker heeft toen een kopij aan een Britse krant bezorgd, anders had men natuurlijk weer met alle plezier ‘rechts’ beschuldigd.

Toch zou zo’n onderzoek wel interessant zijn, want wat zouden moslims doen indien hun dochter met een christen of een jood thuiskomt, of als hun zoon bekent dat hij homo is. Wat, vraagt Leon De Winter zich af, vinden zij ervan (uitstekend – goed – geen mening - slecht – heel slecht) als zij roze leernichten als buren krijgen? Ik heb net als hij het gevoel dat de uitkomst van dergelijk onderzoek heel wat schokkender zou zijn dan wat ze in Nederland te horen kregen na het onderzoek bij autochtonen.
Waarom geen vragen over de Twin Towers, Londen of Madrid? Waarom geen mening vragen over de moordenaar van Van Gogh? Hirsi Ali of wat ze denken over de sharia in het Westen? Pas dan zouden we weten hoe groot het draagvlak is voor potentiële terroristen of gewelddadige moslims in het Westen.Een poging werd ondernomen op 12 juni door hetzelfde onderzoeksbureau. Een forumonderzoek enkel naar de normen en waarden van de allochtonen, niet naar wat zij denken over hun autochtone medelanders of andere ‘riskante’ vragen.
Laf? Jazeker, niemand durft het aan.
De uitkomst van het (brave) onderzoek deed de Nederlandse Volkskrant besluiten dat ‘allochtonen voor het merendeel modern zijn’ maar twee alinea’s verder schreven ze, ‘daarmee zijn allochtonen veel conservatiever dan de Nederlandse bevolking als geheel’, en dat zegt genoeg.

Wie de Staatkundig Gereformeerde Partij (SPG) of de ‘zwartkousen’ in Nederland kent weet, dat er bij die partij tot voor kort geen vrouwen lid mochten worden. Ze mogen ook niet mee doen als kandidate voor de verkiezingen of noch andere publieke functies bekleden.
Nog conservatiever kan bijna niet.
Maar desondanks hun strenge geloof hebben zij zichzelf nog nooit in een volle bus, trein of metro opgeblazen of anderen vermoord. Dat is het verschil met het christendom.

18:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Leuke website

Over de Belgische politiek - de smerige Belgicistische slagen onder de gordel en de snuggere Belgische prinjes.

KLIK HIER

14:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-07-06

Rechts wint verkiezing in Mexico

De rechtse kandidaat Felipe Calderón heeft bij de presidentsverkiezingen in Mexico 244 duizend stemmen meer gehaald dan zijn linkse opponent López Obrador. Het Federaal Verkiezingsinstituut heeft hem echter niet tot winnaar uitgeroepen omdat alleen het Electoraal Tribunaal daartoe bevoegd is.

Zoals gewoonlijk kan links zich niet neerleggen bij een nederlaag. Daarom ging López Obrador bij het Tribunaal in beroep omdat hij weigert de resultaten te erkennen.

Hij heeft waarschijnlijk geen connecties met Belgiê, anders zou hij weten hoe hij een cordon sanitaire moet leggen rondom een 'winnaar' om hem op die manier uit te schakelen voor eeuwig en altijd.

23:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Haatzaaiers.

Tijdens een interview in ‘De Groene Amsterdammer’ over de film ‹Any Way the Wind Blows› zegt Tom Barman dat alles moet kunnen, maar blijkbaar bedoelt hij enkel datgene wat hij kent binnen zijn eigen leefwereld. Want van tolerantie tegenover andere meningen kan men hem echt niet verdenken. Van enige kennis over normen en waarden waar heel wat mensen belang aan hechten evenmin. Tijdens het interview schuwt hij evenmin zijn crimineel gedrag kenbaar te maken, integendeel...hij is er fier op om eventueel “onder invloed van drugs, pillen en strontzat” iemand dood te rijden.

Vraag:

Er wordt nogal wat coke gesnoven.

Antwoord:

«Natuurlijk heeft dat ook met mijn leefwereld te maken. Er worden drugs gebruikt en pillen geslikt, er wordt te veel gezopen en strontzat autogereden, zo is het leven. Er is geen enkele reden om dat te censureren, het hoort er gewoon bij.»

Tegen drugs, pillen en strontzat autorijden zijn, staat dan voor hem waarschijnlijk gelijk met “onverdraagzaamheid”.
Dan weten we meteen waarom hij tegen het Vlaams Belang is, want dat zijn o.a. drie dingen die we nooit zullen goedkeuren.

In ieder geval zullen de artiesten die meedoen aan deze haatcampagne nooit nog iemand van mijn familie en vrienden een CD van hen zien kopen of een voorstelling bijwonen.

Ik hou niet van haatzaaiers.

14:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Concert voor onverdraagzaamheid

Tom Barman, (Deus) gaf een jaar geleden tijdens een interview in Knack te kennen dat hij een groot evenement tegen het Vlaams Belang ging organiseren. Hij wist heel wat Vlaamse artiesten te misleiden om hier aan mee te doen.
Ook de kranten, waaronder De Standaard promoot deze concerten en beweren dat het Vlaams Belang daarbij niet geviseerd wordt.
Dat is een leugen.De concerten tegen 'onverdraagzaamheid' zijn ondubbelzinnig anti-Vlaams Belang. Want voor Tom Barman is enkel het Vlaams Belang en één miljoen kiezers onverdraagzaam. Als beste vriend van Patrick Janssens steunt hij de socialisten door dik en dun. Ook wanneer hij daarbij vuile spelletjes moet spelen. De eigen onverdraagzaamheid tegenover mensen met een andere mening is voor hem onbelangrijk, de onverdraagzaamheid van andere gemeenschappen naar Vlamingen toe zelfs onbestaand.

Ik had nog geen tijd om hier iets over te schrijven, daarom ben ik blij met vrienden die uit het goede hout zijn gesneden en niet bang zijn hun nek uit te steken.
Om voor de hand liggende redenen zet ik zijn echte naam niet onder de brief die hij stuurde aan Peter Vandermeersch van De Standaard maar ik wil het u graag laten lezen.

Geachte heer Vandermeersch,

Ik wou toch even reageren op uw column 'Zingen voor verdraagzaamheid' van vandaag in DS

Ten eerste heeft Barman ZELF expliciet gezegd dat het evenement specifiek tegen het Vlaams Belang gericht is, zowel in een groot artikel Knack (zie attachment) alsook in Terzake bij Bracke, die trouwens hierop duidelijk geergerd reageerde.
Dus ofwel bent u dus slecht geinformeerd, wat ik moeilijk kan geloven van iemand in uw positie, ofwel liegt u opzettlijk tegen uw lezers door te stellen dat dit concert enkel tegen onverdraagzaamheid zou zijn en niets met het Vlaams Belang te maken heeft. Tenzij natuurlijk voor u "onverdraagzaamheid" en "vlaams belang" gewoon naar believen uitwisselbare synoniemen zijn .

Ten tweede zou ik eens graag weten waar die 'misselijkmakende walm van platte afdreiging' gezocht moet worden.
Is het overigens niet normaal dat wanneer iemand een rechtstreekse aanval doet en daarbij nog anderen mee voor zijn kar spant onder een vals voorwendsel dat de belaagde daarop reageert?
Zo erg heeft FDW blijkbaar dan toch niet geblunderd door te reageren als men even leest wat Kris Wauters kort daarop schreef:
*"Ik schrik eerlijk gezegd geweldig als ik daarin een zwaar politiek statement lees over extreem-rechts : dingen als : "extreem-rechts wil aan de macht in de stad maar wij gaan feesten op hun nederlaag". Kortom, de aandacht in dat charter gaat veel meer dààr naartoe dan naar alle mooie woorden over verdraagzaamheid"
*"Ik vind dat charter overdreven en heb aan Tom gevraagd om het met zijn naam te ondertekenen aangezien het van zijn hand is. Ik kan me inbeelden dat er nog andere artiesten wat geschrokken zijn dat hun toezegging om een manifestatie tégen racisme en onverdraagzaamheid met dat soort toch wel opruiende taal gepropageerd wordt."
*" Is het een anti- Vlaams Belang-concert? Wat mij betreft zeker niet! Had men ons gevraagd om mee te doen aan een concert tégen het Vlaams Belang, dan hadden we vriendelijk bedankt. Het ligt niet in onze aard om mensen te gaan zeggen wat ze wel of niet moeten doen"

Dit bewijst duidelijk dat Barman de artiesten misleid heeft of nog steeds misleidt. U als journalist zou zulke zaken aan het licht moeten brengen in plaats van het vuile spelletje mee te spelen.
Ten derde hebt u altijd een terechte afkeer gehad van politiek onwetende BVs die zich verkiesbaar stellen enkel om hun bekendheid te verzilveren in stemmen voor een bepaalde partij. Terecht riep u steeds "schoenmaker blijf bij uw leest". Maar nu een Barman, die overigens zelf in terzake toegaf totaal niet van politiek en zelfs niet van het partijprogramma van het VB op de hoogte te zijn, het VB viseert staat u plots mee aan de zijlijn te juichen en laat uw al uw mooie principes varen.

U was met uw krant goed op weg om een pionier te worden in de vlaamse media om als eerste over het VB op een kritische, doch objectieve manier te berichten. Maar blijkbaar waren uw goede voornemens slechts van korte duur. Misschien bent u wel geschrokken van de open brieven van Piet de Moor en probeert u op deze manier iets goed te maken? Of heeft u uw ziel moeten verkopen om die promotie te krijgen? Ik ben in elk geval zeer diep teleurgesteld want indien u nu opnieuw de oude koers gaat varen in uw krant dan is dit een enorme verarming voor het vlaamse krantenlandschap.

En ja, uiteraard verwacht ik geen antwoord van u, het makkelijkste is immers om te doen alsof u deze e-mail nooit gekregen heeft, immers: wie niet weet, die niet deert.

Hoogachtend


LEES OOK DE BRIEF AAN HILDE SABBE (HLN) OP DE WEBSITE VAN BART DEBIE

02:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-07-06

Het vaticaan confronteert de islam

Het gestage verdwijnen van de christelijke bevolking in de meeste moslimlanden gebeurt gelijktijdig met de overrompeling van een grote moslimpopulatie in westerse landen.

Kerkleiders eisen een gelijke behandeling voor christenen in moslimlanden en (voor de allereerste keer) wijzen ze met de vinger naar de radicale islam, (ook wat betreft het Israëlconflict). De islam is het hoofdprobleem binnen een maatschappij waar moslims en christenen gedoemd zijn om samen te leven.

“Het moet maar eens afgelopen zijn met de andere wang aan te bieden! Het is onze plicht onszelf te beschermen”, zei mrs. Velasio De Paolis, secretaris van het Hoge gerechtshof in het Vaticaan, wijzend op de toenemende haat vanuit de moslimwereld.

Hij wees er onder meer op dat het westen al meer dan een halve eeuw relaties onderhoud met de Arabische wereld maar nog geen stap dichter kwam op gebied van mensenrechten in die landen.
Nochtans zetelen een groot deel van die landen in de Raad voor Mensenrechten, vandaar dat kritiek vanuit de Raad meestal tegen het westen gericht is.
De Paoli staat echter niet alleen met deze bedenkingen, want binnen de katholieke kerk grijpt er momenteel een enorme verandering plaats die afstapt van de oude gedragslijn en katholieken die leven onder moslimwetten wil beschermen.

De oude methodes van de stille diplomatieke onderhandelingen en het doofstomme “appeasement”* (lees: Europa, uw naam is lafaard) zijn duidelijk mislukt.

‘De ongeveer 40 miljoen christenen die leven in Dar-al-Islam, (in landen met islamitische regeringen) bevinden zich als sterk afnemende minderheid, omringd door een vijandige meerderheid, in een toenemend economisch verval, zonder enige rechten en vaak in fysiek gevaar’, aldus Barnabas Fund's Patrick Sookhdeo. ‘De meeste onder hen worden veracht, misprezen en gewantrouwd. Zij worden behandeld als tweede- of derderangs burgers, worden gediscrimineerd op gebied van educatie, jobs en door de justitie’, staat verder in de notities te lezen.

Deze harde levensomstandigheden verplicht christenen het land van hun ouders en voorouders te ontvluchten naar het westen te trekken, waar ze op een gastvrije omgeving kunnen rekenen.

In het kort komt het hier op neer dat christenen in de moslimwereld in vrije val zijn.
Bethlehem en Nazarteth heeft bijvoorbeeld voor de eerste keer in bijna duizend jaar geen christelijke meerderheid meer.

De realiteit wat betreft de onderdrukking en christelijk verval in de moslimwereld staat in zwaar contrast tegenover de ‘verzorgende’ en ‘pamperende’ behandeling van een moslimminderheid in het westen. Alhoewel er niet meer dan 20 miljoen moslims in het westen leven, kregen ze hier verregaande rechten en bescherming, zelfs wanneer het gaat om wettelijke toegevingen, op cultureel gebied en zelfs politieke inspraak.

De enorme verschillen in behandeling hebben eindelijk de aandacht van de kerk getrokken, die de islam verantwoordelijk stelt als probleem voor de samenleving.

Nochtans waren er al in 2003 geruchten vanuit het Vaticaan. Bijvoorbeeld kardinaal Jean-Louis Tauran, het Vaticaans equivalent voor een minister van buitenlandse zaken zei toen: “Er zijn teveel moslimlanden die christenen als tweederangsburgers behandelen”. Hij drong toen al aan op een gelijke behandeling van christenen. “Net zoals moslims hun eigen gebedshuizen kunnen bouwen in de rest van de niet-moslimwereld, moeten andersgelovigen dat in islamitische landen evengoed kunnen.”

Ondertussen wordt de eis op gelijke behandeling luider dan ooit tevoren, zeker sedert Paus Benedictus XVI verkozen werd voor wie de islam zijn speciale hoofdzorg is. In februari deed de paus een oproep om de overtuiging en religieuze gebruiken van anderen te respecteren”. In mei drong hij terug aan op een gelijke behandeling van christenen, hij zei: “Als christenen van immigranten moeten houden, dan moeten moslims ook de christenen die onder hen leven goed behandelen”.

In lagere rangen is men in het Vaticaan zelfs iets radicaler: “Het islamitische hoofddoel is de exodus van alle christenen”, voegde mrs. Philippe Brizard, directeur generaal van Midden-Oostenwerk, eraan toe. Bisshop Rino Fisichella, rector bij de universiteit in Rome, adviseerde de kerk om een ‘diplomatieke stilte’ in te lassen en eerder druk uit te oefenen op internationale organisaties en grote bedrijven om moslimregeringen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

De Deense cartooncrisis bood ons een typisch voorbeeld van ‘christelijke desillusie’. Kerkleiders reageerden door het publiceren van de cartoons te bekristiseren, maar wanneer een katholieke priester in Turkije en in Nigeria wordt vermoord, om nog niet te spreken over de rellen in Nigeria waarbij heel wat christenen het leven verloren, reageerde de kerk heel lauw met een zeer voorzichtige waarschuwing aan het adres van de moslims.
“Als wij tegen ons volk zeggen dat zij niet het recht hebben om te beledigen, dan moeten we anderen zeggen dat ze niet het recht hebben ons te vernietigen”.... zei kardinaal Angelo Sodano, de Vaticaanse staatssecretaris.

“We moeten steeds onze wensen voor gelijke behandeling uiten via politieke contacten met islamitische overheden, en zelfs via culturele contacten”, voegde Aartsbisschop Giovanni Lajolo eraan toe.

Dezelfde rechten voor christenen in Islamdom als voor moslims in christendom is de sleutel in de Vaticaanse diplomatieke onderhandelingen met moslims geworden. Deze aanpak duidt op een beter begrip van het probleem dan dat vele zetelende politiekers met leidinggevende functies bezitten over ‘inter-religieuze’ aangelegenheden. Als westerse overheden nu ook de principes van gelijke behandeling voor christenen zouden hanteren ben ik echt benieuwd naar de resultaten. Maar misschien kan Europa al eens eerst beginnen met de gelijke behandeling voor christenen binnen Europa.


*Appeasement
Politiek gericht op het voorkomen van oorlog door steeds wat toe te geven aan agressieve dictators of fundamentalistische organen.

14:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |