26-10-09

Rus steelt één schoen.

Soms lees je in de krant ook wel eens grappige verhalen over criminele vreemdelingen.

In Maldegem is een koppel van Russische afkomst opgepakt voor het stelen van één schoen. Meer hadden ze niet nodig, want de man had slechts één been.Geef toe…hij stal enkel het noodzakelijke en omdat het koppel in armoedige omstandigheden leeft, mocht hij beschikken. Of dat met of zonder schoen was, staat er niet bij.

Jammer dat hij niet vroeg om een schoen, misschien had hij die wel gekregen!
Want als alle vreemdelingen, die in armoede leven, gewoon gaan stelen wat ze nodig hebben, is het niet hun land die ervoor moet opdraaien, maar wel het onze. Met andere woorden, wij dus!

En toch heb ik wel medelijden met die mensen die dachten dat ze hier in het land van melk en honing zouden terecht komen. Als ik wist waar ze wonen dan zou ik hen zakken kledij kunnen bezorgen, zoals ik al jaren doe voor de daklozen.

01:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-10-09

Peter Velle ontdekte doodsbedreigingen aan FDW

Zoals we in het verleden al hebben kunnen vaststellen heeft Nederland, net als wij, een groot deel zeer extreme moslims. Moslims die er niet voor terugdeinzen om iemand het hoekje om te helpen wanneer die persoon zich te kritisch uitlaat over hun profeet of de islam.

Want de islam is niet enkel een religie, maar een voorgeschreven ‘way of life’. Als moslim ben je 24/24 uur per dag bezig Allah te loven en zijn voorgeschreven wetten, ook al zijn die al een beetje voorbijgestreefd, te volgen.
En wie daar kritiek op heeft, of zich niet onderwerpt aan hun cultuur is voor de ene een racist en voor de andere iemand die een ‘straf’ verdient. Liefst de doodstraf!!

thumb_act_20091020ansaar
Dus vinden de moslims in Nederland, net als hun broeders in Antwerpen, dat Filip Dewinter vanwege zijn nieuwe boek ‘Inch Allah’ de doodstraf verdient.

e840_35


In de Antwerpse moskeeën worden de laatste tijd ophitsende preken gehouden en sommige personen bij naam genoemd. Vooral Filip Dewinter en Peter Velle zijn hun doelwitten.
In Nederland gaat het niet enkel via de moskee, maar de doodsbedreigingen worden ook openlijk neergeschreven op een publieke website. http://forums.ansaar.nl/. In Nederland zijn niet alleen Geert Wilders, maar ook Filip Dewinter de personen die moeten worden ‘uitgeschakeld’. Dat kunt u allemaal lezen in perfect Nederlands, eigen aan de laatste generatie 'hier' geboren moslims.

Een kleine bloemlezing...

Topic - 'Dewinter verklaart islam de oorlog

Ella Eddine schrijft:
Moge Allah hem straffen. Wees geduldig, voorzeker, de Belofte van Allah is waar; en laat hen die geen zekerheid hebben u niet doen wankelen.

Moslim1979 schrijft: “de sukkels de winter heeft een groot bakkes als hij het leff heeft dat hij es naar ons komt achter pc of bureau ist simpel en moslims dit moslims dat de inter geweet als ge alleen komt we u het ziekehuis inslaan vuile jood.”

McRico vindt dan weer dat het volgende moet gebeuren: ”Wij verklaren hem de oorlog!!! Zulke mensen als hem moeten zoals ze in de middeleeuwen de hoofd afhakken nadat er zo een uitspraak werd gedaan”.

Al Mutakabir had een nogal grove doodsbedreiging geuit - die echter snel werd gewist - maar waarvoor hij op zijn donder kreeg van een andere moslim die zich UHF noemt. Hij vond dat het net door de uitspraken en gedrag van moslims zoals Al Mutakabir komt, dat moslims een slechte naam krijgen, waarop de aangesprokene terugbeet: “Je wilt er vast niet achterkomen hoe hard ik bijt!” En hij verwittigde ook nog de andere dat hij eens moest nadenken, “want”, schreef hij, “de enige die ik vrees is Allah de Almachtige”

Iets later veranderde ook de toon van de 'fatsoenlijke' moslim en deed hij rustig mee met de rest.

Noor23 lijkt ook zo’n lieverdje te zijn die eerder voor het zwaard kiest dan voor de integratie: ”salaam als iemand in de tijd van de profeet vzmh hem beledigde gingen ze daar niet mee om met woorden maar met daden. Het waren de zwaarden en niets anders want zoveel liefde hadden zo voor hem nu zeggen ze tegen ons negeer dit wees een vroome moslim yeah richt. Er was is een blinde man die zeer veel hield van zijn vrouw zij zorgde goed voor hem MAAR het enigste wat hem heel dwars lag is dat zij altijd negatief commentaar gaf over de profeet vzmh, de blinde man keurde deze daad niet goed en waarschuwde haar telkens De vrouw wilde niet luisteren en daarom vermoorde hij haar”

Brother schrijft dan weer: Moge Allah Dewinter en Wilders vervloeken dood ishaallah aan de tegenstanders van de islam.”

Abu Bakr schrijft: ”Hoop dat ik Dewinter persoonlijk tegenkom. Geen woorden maar daden zo zie ik het”

En iets verder staat te lezen: “Dood aan de tegenstanders van de islam DOOD AAN Dewinter!!! Moge Allah hem een gruwelijke dood tegemoet laten komen!!! Allah akbar inchaallah zal hij onthoofd worden!!!! Laat mij ya rab een martelaar zijn!!!!”

En zo gaat het nog een hele poos door. Straffen, onthoofden, vervloeken en dood - dood - dood aan al diegenen die de islam niet omhelzen en zich niet onderwerpen aan de islam.

In de teksten staat dat het hoofd van Dewinter “afgehakt moet worden” en “dood aan deze kaffer.” In een Arabische tekst staat dat de Vlaams Belanger berouw moet tonen, of anders zal sterven.

72hurisUiteraard heeft Filip Dewinter een klacht ingediend, want het is niet de eerste keer dat hij met de dood werd bedreigd op dit forum. Wie weet staat er misschien één van de volgende dagen een religieuze Allahfanaat met een bomgordel om voor zijn deur. Eentje die hoopt op een plaatsje naast Allah en de 72 maagden.imagesCALGSCE4
Enige weken geleden vroeg ik een moslim waar Allah toch al die maagden blijft vandaan halen. Hij zei dat ze in de hemel gemaakt werden en niet op aardse vrouwen lijken. Wat we ons daar dan moeten onder voorstellen wist hij ook niet.

21:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-10-09

Belangenconflict Duitstaligen inzake BHV: rechtsmisbruik legt democratie lam

Volgens Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstaligen, is de Duitstalige gemeenschap “bereid” om een belangenconflict in te roepen over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. Het zou meteen de vierde keer zijn dat een belangenconflict wordt ingeroepen tegen het BHV-splitsingsvoorstel dat de Vlamingen in 2007 in de bevoegde Kamercommissie goedkeurden.

Met het inroepen van een belangenconflict bezondigt de Duitstalige gemeenschap zich aan rechtsmisbruik. Op geen enkele wijze worden de belangen van de Duitstaligen immers geschaad. In het verleden werden de Duitstaligen door de Vlamingen steeds gesteund in hun eis voor meer autonomie, maar Vlaanderen krijgt nu stank voor dank.

Zoals het Vlaams Belang reeds in een brief aan de leden van het Duitstalige parlement stelde, wordt het instrument van het belangenconflict in deze schromelijk misbruikt om te verhinderen dat de democratische besluitvorming zijn gang kan gaan.

Dat Karl-Heinz Lambertz in de kwestie BHV de oren laat hangen naar de smeekbede van CD&V - de partij die nu in tegenstelling tot eerdere beloften voor een ‘onderhandeld compromis’ pleit - en zich voor de kar van de Franstaligen laat spannen, is hemeltergend. Indien nog moest worden aangetoond dat België een ronduit ondemocratische constructie is, is dat bij deze gebeurd.

Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang

Joris Van Hauthem Vlaams volksvertegenwoordiger

Bart Laeremans KamerlidDuitstalige Gemeenschap laat Vlaanderen in de steek

LDD betreurt dat de Duitstalige gemeenschap van plan is het belangenconflict in te roepen om de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde weer met 6 maanden uit te stellen. Het maakt wel duidelijk dat Vlaanderen op geen enkele manier moet vertrouwen op de politieke meerderheid die deze gemeenschap bestuurt, en dat alle toenaderingen naar Vlaanderen pure schijn zijn.

Jean-Marie Dedecker, LDD fractieleider in de Kamer:”Het is beter dat de maskers nu vallen, en dat we als Vlamingen weten dat we ook bij een staatshervorming geen enkele steun moet verwachten van de heren minister-president Lambertz en zijn ploeg. Het maakt ook duidelijk dat het alle hens aan dek is om de federale regering van CD&V en Open VLD in het zadel te houden. Dat die Vlaamse partijen hun Duitstalige collega’s moeten smeken om het Koninkrijk België nog even te onderstutten, spreekt boekdelen over de staat van ontbinding van dit land.” Kiezer buitenspel gezet

LDD stelt vast dat diezelfde partijen, samen met N-VA, sp.a en Groen! geweigerd hebben om een belangenconflict in te roepen over de toepassing van de vreemdelingenwet en het generaal pardon. Dit was helemaal geen ‘verkrachting van de rechtstaat’, wat de N-VA nu aan de Duitstaligen verwijt.

Het is overduidelijk dat de algemene regularisatie is opgelegd door de Franstalige partijen, en voor het grootste deel ten laste zal vallen van Vlaamse steden en gemeenten.

Lode Vereeck, LDD fractieleider in Vlaams Parlement: “Het toont alleen aan hoe de Vlaamse politieke partijen spelen met procedures om hun hachje te redden, en de kiezer buitenspel te zetten. N-VA moet nu niet klagen over Lambertz, als het zelf de moed niet had om de Franstaligen lik op stuk te geven in hun asiel-wanbeleid. De trofee voor dubbelzinnigheid gaat naar CD&V en Open VLD. Zij verklaren bij hoog en bij laag voor de kiezer dat de splitsing ‘er komt’, en tegelijk voeren ze alle mogelijke manoeuvres uit om het Vlaamse minderheidskabinet van Herman van Rompuy op de been te houden.“Belangenconflict Duitstalig parlement is ridicuul

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker en Kamerlid Ben Weyts vinden het absurd dat het parlement van de Duitstalige Gemeenschap een belangenconflict indient tegen het wetsvoorstel voor de splitsing van het kiesarrondissement BHV. Minister-president Karl-Heinz Lambertz heeft dat vanmorgen bevestigd. Voor de N-VA is dit vierde belangenconflict over exact hetzelfde onderwerp een verkrachting van de rechtstaat.

Mark Demesmaeker: ?Dat de problematiek rond Brussel-Halle-Vilvoorde de belangen zou schaden van de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap, 150 km verderop, is totaal absurd. In zijn ontmoeting met N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige week vrijdag had Lambertz dat zelf ook toegegeven: de Duitstaligen hebben geen enkel intrinsiek belang bij wat er zich afspeelt in Brussel-Halle-Vilvoorde.?

Lambertz had vorige week ook duidelijk verklaard dat hij enkel een belangenconflict zou indienen, als dat ook zo aan hem gevraagd werd vanuit Vlaamse hoek. Demesmaeker en Weyts vragen zich dan ook af wie hem dit nu gevraagd heeft.

Ben Weyts: ?Heeft premier Van Rompuy in het geheim een smeekbede aan Lambertz gedaan? Of hebben CD&V en Open Vld gevraagd een belangenconflict in te dienen tegen een wetsvoorstel dat ze zelf mee hebben ingediend en goedgekeurd? Het zou de schande voorbij zijn, maar tegenwoordig verschieten we van niets meer. Wat het ook moge zijn, als een meerderheid van zes miljoen Vlamingen kan geblokkeerd worden door een deelstaatparlement dat amper 70.000 inwoners vertegenwoordigt, wat is democratie dan nog waard in dit land??.

Het herhaaldelijk inroepen van steeds hetzelfde belangenconflict is een puur misbruik van de rechtstaat. De N-VA vraagt zich af waarom zij die zoveel van België houden, geen stemming kunnen aanvaarden die goedgekeurd wordt door een democratische meerderheid in het Belgische parlement. Vlamingen moeten blijkbaar wel aanvaarden dat zij bestuurd worden door een Franstalige meerderheid en een Vlaamse minderheid. Maar Franstaligen hoeven niet te aanvaarden dat een Vlaamse meerderheid een wetsvoorstel goedkeurt. Nogal paradoxaal.En de dertig zilverlingen?

Herschaalde kopie van untitledvoetbalveld


Dit is het Kehrweg Stadion in Eupen.

Het is de thuishaven van AS Eupen '2e klasse'. AS Eupen krijgt gemiddeld zo'n 1200 toeschouwers over de vloer.

Op 14 oktober beloofde Herman Van Rompuy - CD&V - aan Karl-Heinz Lambertz - PS - Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap - met het oog op het WK 2018 geld uit te trekken voor een nieuw stadion in Eupen. Er zouden 12000 mensen kunnen zitten - ter vergelijking: momenteel kan er 566 man zitten, Eupen telt 18.000 inwoners -.

Eveneens op 14 oktober beloofde Karl-Heinz Lambertz aan Herman Van Rompuy om een belangenconflict in te zullen roepen tegen de splitsing van BHV

14:28 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Welk lelijk gebouw moet er worden afgebroken?

Op de webstek www.hetlelijkstegebouw.be kan u stemmen op het lelijkste gebouw van België.

Initiatiefnemer, afbraakbedrijf Stallaert, zal de ‘winnaar’ van de wedstrijd aanbieden het gebouw gratis af te breken.

De één of andere onverlaat heeft intussen ook het koninklijk paleis genomineerd 

www.hetlelijkstegebouw.be/#/building136

Dus allen daarheen, stemmen op het huisje van Albert Von Saksen Coburg en Paola di Ruffo Mussolini, en wie weet…

Het zou alleszins een leuk signaal zijn, mocht ‘Laken’ winnen.


(Werd mij toegestuurd door een vriend.)

14:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-10-09

Spaanse Marokkanen: "In dit apenland kan alles, redeneren ze"

Dit is een bericht dat in de GvA staat, maar het stond ook in andere kranten. Marokkanen lachen zich een breuk met de 'bewijsmiddelen' die ze hier nodig hebben om in aanmerking te komen tot het trekken van OCMW-steun. Ze kopen gewoon de nodige bewijzen.

En doet de overheid daar iets aan? Onderzoeken ze of die nieuwkomers al dan niet illegaal zijn? Worden ze niet terug naar Spanje of Marokko gestuurd? Nee, ze doen niets en betalen... Geen wonder dat ons land failliet gaat. Geen wonder dat wij zoveel directe en indirecte belastingen, BTW en accijnzen moeten betalen. Het is een put zonder bodem die ze proberen te vullen. En de enigen die niets inleveren van hun riante salaris zijn de politici die ons verplichten om wel in te leveren.

In Nederland vertrekken elk jaar enorm veel mensen naar het buitenland. Sinds 2006 stromen er zelfs minder nieuwkomers binnen dan dat er Nederlanders vertrekken. Ook al staan Vlamingen bekend nogal honkvast te zijn, zou ik toch wel eens willen weten hoeveel mensen het hier ook 'voor bekeken houden'.


Al maanden zakken opvallend veel Spaanse Marokkanen af naar Antwerpen. Ze frauderen daarbij vlotjes met het oog op een verblijfsvergunning en financiële steun.

“In Spanje wonen zo’n 700.000 Marokkanen”, vertelt een insider. “Ze krijgen er een verblijfsvergunning voor vijf jaar en zijn er dus legaal."

Twee soorten Spaanse Marokkanen zakken naar Antwerpen af. LEES HIER VERDER

01:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-10-09

Benno Barnard werd aangevallen door Paul Goossens

Pleidooi voor fatsoenlijk gedrag in vorst en daarbuiten — Onze columnist Paul Goossens noemde Luckas Vander Taelen en Benno Barnard afgelopen weekend ‘bange oude Belgen'. BENNO BARNARD heeft zijn antwoord klaar.

LEES HIER VERDER

16:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Turkije nog niet klaar voor de EU

Turkiye_gr

EU berispt Turkije over godsdienstvrijheid en discriminatie homo's, staat er vandaag in de krant.

Wie denkt dat Turkije ooit klaar zal zijn om toe te treden tot de EU is een dromer. Ondanks ze onze gevangenissen komen controleren is er in Turkije op gebied van mensenrechten nog niet veel veranderd. Ze hebben nog altijd hun eerwraak, hun homohaat, hun gedwongen huwelijken.

Zolang de fanatieke islamitische Erdogan het voor het zeggen heeft, zal er in dat land niets veranderen. De enige reden dat Turkije tot de EU moet toetreden en wij Europeanen geslachtofferd worden is omdat Turkije met zijn sterk leger voor de VS een belangrijke bondgenoot van de NAVO is. Maar de liefde van Turkije voor de VS is al lang niet meer wat ze was sedert Erdogan aan de macht kwam.

De enige reden dat hij dolgraag tot de EU wil toetreden, is om Europa te onderwerpen zoals hij aan een Turkse krant vertelde tijdens een interview: “Europa is ziek, en enkel de islam kan haar genezen”.


Erdogan1


“"De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeen onze kazernes en de gelovigen onze soldaten"
- Recep Tayyip Erdogan, Leider van de Islamitische partij AKP.
Turkije moet aanzienlijk meer vaart zetten achter de hervormingen om te kunnen toetreden tot de Europese Unie. Dat staat in een rapport dat de Europese Commissie morgen presenteert, maar vandaag al is uitgelekt.
Specifiek noemt de Europese Commissie de gebrekkige vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, godsdienstvrijheid, rechten van vakbonden, de grote macht van het leger en discriminatie van homo's. "Eerwraak en gedwongen huwelijken blijven een ernstig probleem'', aldus het rapport.

De EU Commissie snapt het echter niet goed. Ze willen het ‘machtige’ leger aan banden leggen en de macht aan de regering overlaten, terwijl nu net het leger ervoor zorgt dat de staat seculier blijft. Geen enkele islamgeschoolde militair geraakt er binnen, hoe erg Erdogan ook zijn best doet.

De EU stelt ook vast dat Turkije nog steeds Cyprus boycot, ondanks beloften om daarmee op te houden. Turkije erkent Cyprus niet als land, en laat daarom geen schepen of vliegtuigen toe uit het EU-land Cyprus. Brussel dreigt echter nog niet met sancties, om lopende gesprekken tussen Turkije en Cyprus niet te verstoren.

Het enige pluspunt is dat de grens tussen Armenië en Turkije terug geopend werd, maar veel vertrouwen heeft de Armeense bevolking er niet in. De Turken willen nog steeds de genocide niet erkennen.

islamofascisme

Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zal dat het grootste land met de meeste inwoners zijn binnen de Europese Unie. Bijna 80 miljoen inwoners, waarvan minstens 60 miljoen Anatoliërs zullen ervoor zorgen dat Europa zoals we het nu kennen volledig tot de verleden tijd zal behoren. Een land met zoveel inwoners zal een grote, zoniet dé grootste inbreng hebben waarbij kleine landjes zoals het onze niet meer zullen meetellen. Duitsland en Turkije worden de Europese leiders, na een eeuw oorlog voeren zullen ze dan uiteindelijk hun doel hebben bereikt.

05:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Politie heeft messensteker uitgeschakeld.

Ongelooflijk hoe sommige mensen reageren wanneer een politieagent uit wettige zelfverdediging een woesteling dood schiet. Een man gaat als een razende tekeer en gaat met een mes in de aanval, moest die agent zich laten neersteken? Nee, natuurlijk niet. Hij moet zichzelf en de anderen verdedigen.

Sommige lezersbrieven in de kranten waren echt vijandig en lieten alvast uitschijnen dat het om een racistische daad zou gaan. Iemand uit Werchter schreef: “(…) Neen, die mens moest dood. Vanwege zijn kleur?”
Ik vraag mij af of die briefschrijver ook zo zou hebben gereageerd mocht het andersom zijn geweest.

De echtgenote, die aanvankelijk zelf om hulp had gebeld uit angst voor haar ladderzatte, razende echtgenoot, vond hem na het incident ‘toch zo een brave man’.

Over de doden niets dan goeds natuurlijk, en waarschijnlijk werd haar al in het oor gefluisterd dat ze een vette schadevergoeding kan eisen, net zoals de vader van die andere doodbrave en doodgeschoten drugsverslaafde Portugees toen hij een apotheek aan het overvallen was.

Toen de ambulanciers arriveerden ging die kerel woest tekeer, gooide van alles door het raam en stond met zijn mes te zwaaien. Toen de ambulancier naar boven ging haalde de dronken gek met zijn mes enkele keren naar hem uit en bij de derde keer had de ambulancier geluk bij een ongeluk dat hij van een trapje sukkelde zodat het mes net voorbij zijn gezicht zoefde.

Dus belde hij de politie op. Zij riepen de man toe dat hij zijn mes moest weggooien. In plaats van te doen wat hem gevraagd werd ging hij in de aanval. Dat hij die agent geen kus wou geven was wel duidelijk. Dus bleef er voor de politieman niets anders over dan dan zich te verdedigen.

De vraag van de Azerbeidjaanse vrouw, of de politie hier ook elke Vlaamse zatlap neerschiet raakt kant nog wal. De zatlappen bij ons gebruiken niet meteen messen om de ambulanciers en de politie mee te lijf te gaan, maar mochten ze het doen, dan kunnen ze uiteraard hetzelfde lot ondergaan. Zij vond echter dat een beetje pepperspray voldoende was geweest om hem uit te schakelen. De ruimte was volgens de getuigen veel te klein om zonder gevaar voor de anderen pepperspray te gebruiken.

Bij de reconstructie was zij en de nicht van haar man (de volgmigranten dus) ook nog heel boos omdat er geen tolk aanwezig was…ja, zeg!! Integreren is niet alleen profiteren of met messen spelen maar ook onze taal leren en werken.

04:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-10-09

Rare gebruiken bij de kameraden

HIJ618CATDPIEGCAK3H08HCA5K5ZHWCA7CI0TPCAMU70BZCA5A2GE1CADBG35YCA8E3U7LCAASSF24CA8JV8G8CAGSRR7PCAW5D15WCAUT3IFOCA32DRC9CAY82Y8GCAGBX5FMCAM95U73CAKJT6EFDe hele affaire met de mail aan Gennez bewijst nog maar eens dat de socialisten, of het nu de PS of Sp.a is, nooit uit de schandalen zullen geraken. Maar wat ze ook uitvreten, ze blijven voor de anderen een ‘aanvaardbare partij’ om mee te regeren, ook al werden ze door de kiezer uitgespuwd. Zelfs onopgeloste moorden binnen de PS is voor de anderen geen reden om rond hen een ‘cordon’ te leggen. Dat daar nog het één en ander over te vertellen valt, bleek uit een reactie van Happart die ermee heeft gedreigd ‘te praten’ als ze hem het leven zuur zouden maken, zoals toen men hem zei dat hij het geld voor een snoepreisje moest terugbetalen.

kXXot9UwBisJZo ver is de VLD zelfs nooit gegaan ten tijde van de drie musketiers met als marionettenvoorzitter Bart Somers - alias comical Ali -.
Binnen de VLD werd niemand vermoord, of toch niet fysiek! Alleen maar tot wanhoopsdaden gedreven zoals Ward Beysen, buiten gepest zoals Hugo Coveliers of gewoon buiten gegooid zoals Dedecker.

Bij de VLD vielen trouwens de lijken nadien maar uit de kast, en dan meestal in het nadeel van de uitgemolken bevolking.

Verhofstadt had anders wel een goede leuze: “Wie voor zichzelf zorgt, zorgt voor een goede vriend”, dus heeft hij bijzonder goed gezorgd voor die beste vriend.

Maar…ze blijven aanvaardbaar voor iedereen. Of ze hebben enorm veel macht door diegenen die ze achter zich hebben staan.

Partijen die veroordeeld werden omdat ze vrouwenbesnijdenis gruwelijk vinden, of tegen massale moslimimmigratie zijn, of niet willen buigen voor de Belgische staat…ja, die zijn natuurlijk niet aanvaardbaar. Daar moet nu echt niemand meer aan twijfelen, na het vele werk dat Verhofstadt en zijn bende erin gestopt hebben. En dat het altijd leuk is de nodige kennissen op de juiste justitiële plaatsen te hebben, dat werd door de VLD al meermaals bewezen.

Maar terug naar Gennez nu.
De mail, die in alle kranten stond, bewijst dat Gennez, onder de hoede - en leiding van Steve Stevaert, evolueerde naar een echte dictator.
Zij zet de pionnen en zij speelt sommigen schaakmat.
Net zoals Stevaert zelf, die zonder verkiezing, zonder inbreng van iemand anders, zelf een opvolger voor het gouverneurschap heeft aangeduid. Dat werd nog nooit eerder gezien, is niet wettelijk en toch liet men hem begaan. Waarschijnlijk leerde hij dit bij zijn goede vriend Fidel.

Freya Van Den Bossche konden ze niet ‘zomaar’ opzij schuiven, want de druk van vader Van Den Bossche is nog even sterk als toen Freya haar thesis niet zelf kon schrijven omdat ze op dat ogenblik in een ontwenningskliniek in Duitsland zat, maar toch haar diploma behaalde, nadat haar vader een ‘dreigbrief’ - (staat hier ergens in de reacties)- aan de directie had gestuurd.

Maar de ‘onbekende’ beste vriend van Gennez schreef dat Freya wel niet content zou zijn, maar “God zei dank” wou ze zelf geen vice zijn omdat ze zwanger was…wat een meevaller zeg!
“Een reden te meer om de deal met haar vandaag nog moreel te closen. Opgelet, want we hebben in wezen - allicht beheersbare - problemen in alle provincies, met uitzondering van Oost-Vlaanderen.”

Verder staat er dat ook de pil voor kathleen Van Brempt erg bitter wordt nu Lieten haar baas wordt, terwijl het vroeger, toen ze nog bij De Lijn was, andersom was.

A-109%20Agusta_5

Hoe er over het lot van Frank Vandenbroucke wordt beslist is echt schandalig! Ze noemen het zelf ‘de moord op prins Frank’.
Er wordt totaal geen rekening gehouden met het aantal voorkeurstemmen die hij kreeg.

Wat nog maar eens bewijst dat de ‘stemplicht’ totaal geen nut heeft. Want diegenen die niet willen stemmen, stemmen blanco en geven daardoor automatisch hun stem aan de grootste partij.

De nitwit Schutyzer --(Schietijzer - what's in a name)-- schreef in de mail: “Frank wordt nagenoeg onmogelijk. Caroline moet zich op duidelijke dreigingen - à la ‘de waarheid over Agusta’ voorbereiden. Ik dring er ook op aan dat we dit naar buiten toe als een tijdelijke oplossing voorstellen. De trainer die de sterspeler tijdelijk op de bank zet om het kampioenschap te winnen.”

Dus weten we nog steeds niet alles over Agusta? Die gevaarlijke helikopters moeten de Sp.a kameraden een aardige stuiver hebben opgebracht!!!


bertjl2Maar wat ik vooral straf vind is de volgende zijn: “Pascal moet zich verbinden om ten opzichte van Bert (Anciaux) dat schepenmandaat in Brussel te regelen zodat we voor hem ‘iets’ hebben vanaf januari.
Als het niet lukt moet Steve (Stevaert) alweer naar Di Rupo. Je moet hem pas zijn bevoegheden geven als je een deal met Freya hebt. Als ze onderwijs wil (je hebt met de positie van Luc een goed argument om haar daar van weg te houden) moeten er bijkomende bevoegdheden naar de vice schuiven.”

Het enige waar Gennez zich druk om maakt is dat er een mol in haar partij zit. Wat voor een akelig mens is dat??

pxy_33686933_29735026_256_9281455En Frank Vandenbroucke? Inplaats van uit de partij te stappen, wil hij een debat…want hij wil geen oorlog met zijn partij. Ja, zeg…. Als hij daar nog niet van opkijkt, dan is dat blijkbaar de normale gang van zaken in die partij! Gennez kan dan inderdaad ‘opgelucht ademen, zoals er morgen in uw krant zal staan.Ik denk dat Karel Van Miert zich ondertussen omdraait in zijn graf!!


"Patrick Janssens heeft dictatoriale trekjes, Kathleen van Brempt heeft twee gezichten en Freya Van den Bossche deinst er niet voor terug om haar macht te misbruiken".
Dat zei Mimount Boessakla reeds in 2007 en zij kan het weten!

00:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-10-09

Nobelprijs voor Obama?

9934_103976779612772_100000013520856_108297_5199309_n
Het kwam als een complete verrassing. Uit de 205 ingediende kandidaturen voor de Nobelprijs kozen de juryleden de Amerikaanse president, Barack Obama, als laureaat.

Waarvoor? Is dit een Nobelprijs voor de beste spreker? De beste intenties?

Het is op z’n minst voorbarig om een president in oorlog met enkele landen de Nobelprijs voor vrede te geven. Ook al is hij die niet zelf begonnen, hij heeft er na negen maanden evenmin een einde aan gemaakt.

Integendeel. De toestand in Afghanistan is nog nooit zo erg geweest als nu en in Irak kan men ook niet over een stabilisatie van de toestand spreken. Korea lust de VS nog altijd rauw en hij kon evenmin verhinderen dat Amerikaanse bedrijven hoogtechnologisch materiaal verkochten aan Iran voor haar omstreden nucleair project.

In het verleden kende het Nobelprijscomité de prijs bijna altijd toe aan mensen die een concrete verwezenlijking konden voorleggen. Nu is het blijkbaar al voldoende dat iemand het goed kan uitleggen, plat op de buik gaat voor de islamitische landen en verder nog niets heeft verwezenlijkt.
Na de omstreden Nobelprijs voor Arafat is dit eveneens een miskleun!

02:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-10-09

CD&V steunt pedofielen

Je kunt je vragen stellen bij bepaalde achterhaalde wetten, zoals ook de wet waar CD&V’er Terwingen momenteel over valt.
14-jarigen mogen volgens een oude wet maar pas zoenen en strelen vanaf 16 jaar. Maar toen die wet werd opgesteld, zal niemand het in zijn hoofd hebben gehaald dat 14-jarigen ook al verder zouden kunnen gaan dan dat. Nu nog niet trouwens…

Maar Terwingen van de partij met christelijke waarden (CD&V) denkt daar anders over. Volgens hem mag men er dan van uitgaan dat penetratie wel toegestaan is en daarom wil hij de leeftijd waar alle seksuele handelingen toegelaten zijn, dus ook penetratie, verlagen naar 14 jaar. En mits wederzijdse toestemming ook met meerderjarigen.

Ik denk dat heel wat oude viespeuken blij zullen zijn met deze nieuwe wet. Dan kunnen ze gewoon hun gangetje gaan zonder dat ze ervoor gestraft worden.
Hoe kan een kind van 14 zich verzetten tegen een gewiekste pedofiel? Hij hoeft ze maar te drogeren of dronken te voeren en je hebt een ‘wederzijdse toestemming’ volgens de huidige christelijke normen??!!

Dat nu net iemand van een christelijke partij met een dergelijk voorstel op de proppen komt is op z'n minst buitengewoon te noemen, maar dat dit wordt voorgesteld in een land als het onze ? Een land waar pedofielen duidelijk oververtegenwoordigd zijn, is gewoon crimineel. Het is zeker een onderwerp dat hem bezig houdt. Op zijn website vallen al meteen twee onderwerpen op;

• “Zin en onzin over “seks met minderjarigen”

• “Burgemeesters informeren over vrijlating pedofielen.”

Ik zou in ieder geval mijn 14-jarige kleindochter niet met hem alleen laten.

17:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Een brug te ver!

http://dewapperwankelt.be/

BS_4887189_4887189-_805621bWie gisteren naar ter zake heeft gekeken kon horen dat Open Vld-politicus en voorzitter van het havenbedrijf Ahlers, Christian Leysen zei dat BAM moet ontmanteld worden. Hij vond BAM arrogant en onbetrouwbaar. En wie inderdaad de twisten van de laatste dagen heeft gevolgd tussen Karel Vinck (die vroeger de problemen bij de NMBS ging oplossen maar vanwege een onoplosbare vete met Vanden Lanotte vroegtijdig opstapte) moet vaststellen dat het ook nu niet botert tussen Vinck en die andere socialist, Patrick Janssens. Nu krijgt hij ook nog een deel Open VLD'ers tegen.

Op Kanaal Z was leysen ook al te gast bij ‘Goossens en Van Cauwelaert’ waarin Leysens vertelde dat de Vlaamse regering zware fouten heeft gemaakt. Zo heeft de Vlaamse regering dure studies laten uitvoeren waarvan ze de rapporten niet eens hebben gelezen en ze laten zich leiden door Belgische betonlobby. Antwerpse industriëlen en bedrijfsleiders werden onder druk gezet en er werd zelfs vanuit de regering gedreigd dat, indien ze ‘neen’ zouden stemmen op 18 oktober, ze wel eens zouden terug gepakt worden’.

“In alle lastenboeken proberen de aannemers de agenda te bepalen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de Vlaamse overheid via de BAM alle acht Belgische bouwheren tegenover zich aan tafel heeft gehad en zch op sleeptouw heeft laten nemen door Noriant. Waardoor het lastenboek op maat van dat bouwconsortium werd gemaakt. De overheid heeft daar de controle verloren”, aldus Leysen.

6a00e55345009c883300e55365e3a78834-800wi“In 1999 waren de Belgische bouwondernemingen niet in staat om boortunnels te bouwen, vandaag is dat wel het geval. De reden waarom dit dossier niet is bijgestuurd, is omdat er steeds grote druk werd uitgeoefend, ook op het bedrijfsleven. En ik stel vast dat de druk nog altijd zeer groot is.”

Leysen pleitte eveneens voor de ontmanteling van BAM en hij vindt dat er een stuk moet terugvloeien naar de Vlaamse administratie. Maar verder pleit de Open-VLD’er ook voor het in het leven roepen van een tolheffingmaatschappij, waarbij hij tol wil laten heffen op alle Schelde-oeververbindingen. En dat is dan toch echt wel zeer ondemocratisch wanneer de ene Vlaming moet betalen om zich van punt A naar punt B te begeven en de andere niet.

Wie dus van L.O. in Antwerpen naar R.O. in Antwerpen komt moet betalen, maar wie zich naar het werk verplaatst van Limburg naar Antwerpen niet.
Misschien kan Brussel binnenkort ook tol heffen op elke Vlaming die nog in de hoofdstad komt werken?? Of Brugge kan misschien terug loopbruggen aan elke poort plaatsen en die enkel na het betalen van tolgeld laten zakken?
verkeer Heeft hij nog altijd niet gemerkt dat de Liefkenshoektunnel, waar tol moet betaald worden, zo goed als leeg is?
Geen wonder dat vrachtwagens – meestal buitenlandse - liever de Kennedytunnel gebruiken en zware files veroorzaken, want de Liefkenshoektunnel zou hen elke keer 18 euro kosten, zelfs kleine camionetten betalen evenveel. Voor de gewone personenwagen kost het 5,50 euro. Voor wie dagelijks heen en weer door de tunnel moet om te gaan werken is dit een zware streep door de rekening.

Uiteraard kan een dergelijk project zichzelf niet financieren met tolgelden en dat gelooft Christian Leysen ook niet. “laat staan dat men de aanpassingen zal kunnen financieren die nog moeten gebeuren om de brug ter hoogte van het Sportpaleis aangesloten te krijgen”, zegt hij.

Karel Vinck is uiteraard niet blij met de uitspraken van Christian Leysen, en vond dat Vinck “blijk geeft van slechts een beperkte kennis" van het dossier. Hij ontkent ook dat de Vlaamse regering druk heeft uitgeoefend in deze zaak. 'Dit is fel overroepen. Er werd geen druk uitgeoefend', zegt Vinck. Maar daar twijfelt iedereen wel aan sedert een chemisch bedrijf op tv kwam vertellen dat een tunnel onder een raffinaderij uiterst gevaarlijk is. (Alsof er nergens anders nog plaats is om een tunnel te graven).

Vinck trekt de kennis ter zake van Leysen sterk in twijfel. Zo vraagt hij zich af of Leysen de studie van Arup-Sum wel gelezen heeft. 'Die biedt geen oplossing voor de files, voor de ontsluiting van de haven en voor het autovrij maken van het binnenverkeer.' Arup-Sum is het studiebureau dat het alternatieve tracé voor de Oosterweelverbinding had uitgetekend.

Daar kan ook nog het één en ander over gezegd worden, wanneer iemand in de lezersbrieven van HLN schrijft dat hij een uur deed over een stukje van 7 km, dan vraag ik mij af waarom hij geen tram of bus neemt.

De goedkoopste oplossing is de Liefkenshoektunnel tolvrij maken en alle vrachtverkeer langs daar omleiden. Aan het sportpaleis kan er nog altijd een tunnel worden gegraven om de verkeersknoop op te lossen.

16:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-10-09

Neonazi's verdedigen Islam tegen de ‘Burgerbeweging‘Pro-Köln’
"Nazis 'raus" riepen de tegenstanders van Pro-Köln, maar de echte nazi's liepen met hen mee.


Auslaender-rein-Teaser_01Pro-Köln werkt al enkele jaren samen met het Vlaams Belang in hun strijd tegen de islamisering van Europa. Eigenaardig genoeg worden zowel Pro-Köln als het Vlaams Belang door de tegenpartijen vaak als nazi’s en extremisten omschreven, terwijl nu net ‘de echte’ extremisten en neonazi’s mee aan de zijde van links, extreem-links - zoals Antifa - samen met de moslims op een gewelddadige manier betoogden tegen Pro-Köln en het Vlaams Belang.

Al sedert 2007, toen Pro-Köln voor het eerst protesteerde tegen de bouw van een nieuwe moskee in Hamburg-Bergedorf werd dit in een verklaring van de Hamburgse rechts-extremisten als ‘verwerpelijk in de omgang met de islam’ omschreven en werden ze door hen geboycot.

De leider van het Actiebureau, de in Hamburg actieve neonazi Thobias Thiessen, had met andere neonazi’s, het aftreden van de toenmalige NPD-Landesvoorzitster Anja Zysk - mede-initiatiefneemster van de verklaring – ondersteund en daarmee de weg geëffend voor ‘Jürgen Rieder’ als nieuwe voorzitter.
Hij had zich in het verleden meermaals ingezet tegen de politieke agitatie i.v.m. vreemdelingen en riep op om de islamieten niet aan te vallen maar ze als ‘onze verbondenen’ te zien - want ze zijn onze geallieerden tegen een gemeenschappelijke vijand. (Israël en de VS)

Ook het congres in Keulen tegen de islamisering van Europa noemden ze ‘aanschurken bij de anti-islamitische en zionistische propaganda van de VS’. De volgens hen ‘populistische agitatie van Pro-Köln, - ook Vlaams Belang en andere deelnemers -, vonden ze een ondersteuning aan de pro-Israëlitische lobby.
Het Actiebureau benadrukt dat we de ‘islam moeten zien als bondgenoten tegen de globale suprematie van de mammonistische voorstelling van de Amerikaanse Oostkustjoden. Ze nemen daarvoor de samenzweringstheorieën over van de oude Duitse Nationaal Socialisten tegen het ‘Weljudentum’.

Ze verwijten Pro-Köln (en dus ook het Vlaams Belang en andere rechtse groepen) dat ze zich onderwerpen aan de vrijheden eigen aan de democratische grondwet en dat ze enkel maar bij naam als nationalisten op de voorgrond willen treden. Het Actiebureau roept zichzelf uit als de enige echte ‘Nationalistische oppositie’, die het systeem politiek willen bekampen. Met dit artikel wijzen ze terug, - net als hun historische voorgangers - de populistische rechtse partijen en de nationaalconservatieven af. De overtuiging van het Noord-Duitse Actiebureau weerspiegelt zich ook in de omgang met de neonazi’s van de NPD. Terwijl Rieger nauw samenwerkt met het ene neonazistisch bestuurde Hamburgse NPD oefenen ze kritiek uit op de eerder parlementsgeoriënteerde politiek van de ‘Bundes-NPD’.

Op hun internetsite verdedigen en verduidelijken ze hun neonazistisch basisprincipe i.v.m. antisemitisme en hun antidemocratische houding. In hun van samenzweringstheorieën en door arrogante zelfoverschatting geplaagde zoektocht naar ‘globale verbondenen’ tegen de westerse plutocratische ‘One World Politics’ laten ze duidelijk blijken dat er geen duurzame compromissen met ‘parlementgeoriënteerde rechts-extremisten’ mogelijk zijn.

Blijkbaar is het de bedoeling van Tobias Thiessen om met zijn Actiebureau Noord-Duitsland het ‘Volksfront’ uit elkaar te drijven. Maar zelfs de neonazistische kern betwijfelt of het Tobias Thiessen zal lukken om de basis van de anderen, in hun strijd tegen de islamisering van het tegendeel te kunnen overtuigen. Dat het niet zo goed botert kan men lezen op de site van NPD
Een handvol neonazi’s hebben hier net dezelfde achterhaalde en idiote ideeën als hun Duitse geestesgenoten.


En ja, we hebben het al eerder gehoord!
"Wir sind Links und verachten das Rechte Burgerblok."

Goebbels


21:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-10-09

Taliban Stefan De Clerck heeft een andere kijk op de niqab dan het hoogste islamitische gezag in Egypte

ALeqM5hbTXtlUIixcIWckzPnUnwf8WdUPAHet hoogste islamitische gezag in Egypte heeft gezegd dat ze een religieus decreet zal uitvaardigen tegen de toenemende tendens om vrouwen volledig te sluieren in een niqab en daarmee de goede gewoonte om het gelaat te tonen verdwijnt.
Sjeik Mohammed Tantawi, decaan aan de AL universiteit, zegt dat het gebruik niets te maken heeft met het islamitische geloof. Alhoewel de meeste moslimvrouwen in Egypte hoofddoeken dragen ziet men grotere aantallen vrouwen die zich hullen in de niqab. Het dragen van een niqab is sterk verbonden aan de radicale tendensen van de Islam.
Toen sjeik Tantawi een school voor meisjes bezocht in Caïro vroeg hij de studenten hun niqab te verwijderen. Volgens de Egyptische krant al-Masri al-Jom waren de meisjes verrast toen ze hoorden dat het slechts ging om een traditie, die geen verband houdt met godsdienst of de koran.

Stefaan-De-Clerck_thumbnailHet is dan ook totaal onbegrijpelijk dat Stefan De Clerck niet wil optreden tegen de Wahhabistische en extremistische imam Talouil in verband met de rellen rond het hoofddoekenverbod en de CD&V minister openlijk verklaarde dat moslimvrouwen in het Brussels justitiepaleis mogen rondlopen in een zwarte niqab (dat enkel de ogen vrijlaat), om er hun steun te komen betuigen aan de veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi.
Kan Stefan De Clerck hiervoor niet veroordeeld worden wegens vrouwendiscriminatie? Toont hij hiermee niet duidelijk zijn minachting tegenover de Westers geklede vrouwen? Het is niet alleen schandalig en crimineel, maar vooral beledigend’!!

19:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-10-09

Freya (Sp.a) en Muyters (N-VA) verstaan elkaar.

Mooi koppel, zij kan de vierkantswortel van 25 niet trekken, en hij kan niet tellen.

'Ik kan tellen en ik zal blijven tellen. 117 miljoen bestaat uit 72 en 35. Voor wie kan tellen is 35 en 72 is 117.'


17:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gazet Van Antwerpen, spreekbuis voor moslimextremisten

“De moskee heeft glazen muren: iedereen mag ons zien.” Zo luidde de krantenkop op 1 oktober 2009 over de radicale Pakistaanse moskee Noor-Ul-Haram in Antwerpen-Noord. Zoals we van ‘Gazet Van Antwerpen’ mogen verwachten, wordt dit extremistenhol voorgesteld als ‘een huis van verlichting en vrede’.

De moskee werd in 1983 opgericht door enkele Pakistaanse en Indische inwijkelingen. Het was dan ook de eerste ‘zichtbare’ Pakistaanse moskee in Antwerpen. Na verloop van tijd werd ook de vzw ‘Antwerp Islamic Association’ opgericht die haar vaste zetel kreeg in moskee Noor-Ul-Haram. Iqbal Qureshi, voorzitter van de vzw en moskee, besloot uiteindelijk om samen te werken met de reeds bestaande Pakistaanse moskee Khatim-Al-Anbia gelegen in de Oranjestraat. Een zeer grote fout van Qureshi. Met deze samenwerking bracht hij namelijk verschillende Pakistaanse moslimextremisten binnen van de dubieuze internationale organisatie ‘Khatme Nubuwwat’. Khatme Nubuwwat (betekenis: ‘finality of the Prophethood’) heeft als missie de wereld te ‘onderwerpen’ aan de wahabitische islam. Deze Pakistaanse organisatie heeft haar Europese hoofdzetel in Londen. Haar filiaal in moskee Khatim-Al-Anbia dient als ‘safehouse’ voor allerlei moslimextremisten op doorreis.


In 2004 besloot de ‘Charity Commission for England and Wales’ de organisatie Khatme Nubuwwat op een zwarte lijst te zetten omwille van banden met Al Qaeda. Via allerlei liefdadigheidsactiviteiten zou de vereniging grote sommen geld pompen in het terreurnetwerk van Osama Bin Laden. Enkele jaren geleden besloot ook de Federale Politie om moskee Khatim-Al-Anbia (zetel van Khatme Nubuwwat) én moskee Noor-Ul-Haram op een officiële lijst van extremistische en terroristische organisaties te zetten. Eerder nog kwam de Belgische Staatsveiligheid tot ontdekking dat in Antwerpen Pakistaanse netwerken actief zijn die het internationale terrorisme steunen. We refereren hiervoor naar het ‘rechercheverslag arrondissement Antwerpen van 5 juli 2002’. In 2005 sloeg ook OCMW-raadslid Marco Laenens alarm toen hij ontdekte dat tientallen Pakistanen die een steunuitkering genieten, verdacht vaak terug naar hun geboorteland reizen, hoewel ze daar naar eigen zeggen bedreigd worden. Bovendien versluizen deze Pakistanen jaarlijks honderdduizenden euro’s naar hun geboorteland en andere dubieuze bestemmingen zoals Afghanistan en Jemen.

Het ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’ heeft al meermaals gewaarschuwd (o.a. in haar rapporten) voor Pakistaanse moslimextremisten in Antwerpen. Ikzelf, voorzitter van het comité, had me jaren geleden in de Pakistaanse moskee Noor-Ul-Haram bekeerd tot de islam. Ik beschuldig de heer Iqbal Qureshi niet van het ‘actief’ steunen van moslimextremisme en terrorisme. Maar hij heeft wel verschillende fundamentalisten van Khatme Nubuwwat toegelaten in het bestuur van zijn vzw ‘Antwerp Islamic Association’ die ook moskee Noor-Ul-Haram beheert. Het gaat om personen die bij politiediensten al reeds bekend waren voor hun activiteiten in de georganiseerde misdaad (o.a. drughandel en overvallen) en het islamitisch extremistisch milieu.


Gazet Van Antwerpen maakt bovendien een journalistieke blunder door de mensen van Antwerp Islamic Association (moskee Noor-Ul-Haram / moskee Khatim-Al-Anbia) én de Ahmaddiya moslimgemeenschap als gelijkgezinden voor te stellen in het betreffende artikel. De Ahmaddiya moslims worden door deze mensen immers beschouwd als afvalligen die bestreden moeten worden. Het gaat zelfs zo ver dat er in de twee Pakistaanse moskeeën in Antwerpen lectuur wordt verspreid die aanspoort om de Ahmaddiya gemeenschap uit te roeien. De Ahmaddiya’s streven naar een gematigde islam en herinterpretatie van de koran. Om die reden worden deze mensen door radicale moslims beschouwd als verraders van de islam die gedood moeten worden.


De internationale organisatie Jamaat Tabligh is ook geïnfiltreerd in zowel moskee Noor-Ul-Haram als moskee Khatim-Al-Anbia. Jamaat Tabligh is een extremistische islamitische beweging die strijdt voor een wereldwijd kalifaat. De Duitse overheid en veiligheidsdiensten beschouwen Jamaat Tabligh als een terreurbeweging die actief rekruteert voor de gewapende jihad tegen het westen. Ze wordt er dan ook bij wet verboden. In het verleden zijn er in Duitsland verschillende Tablighi’s gearresteerd wegens betrokkenheid bij terreuractiviteiten. De Belgische zelfmoordterroriste Muriël Degauque die zich in 2005 in Irak opblies bij een aanslag, was actief lid van Jamaat Tabligh. Het ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’ heeft documenten in haar bezit die zwart op wit bewijzen dat Iqbal Qureshi, voorzitter van ‘Antwerp Islamic Association’ en moskee Noor-Ul-Haram, actief betrokken is bij Jamaat Tabligh! We begrijpen niet dat de heer Qureshi zich laat misbruiken door deze gevaarlijke extremisten! Ons comité roept Iqbal Qureshi op om volledig afstand te nemen van Jamaat Tabligh en de nodige inlichtingen te verschaffen aan de veiligheidsdiensten. Ikzelf heb Iqbal altijd gekend als een gematigd moslim die haat en geweld afzweerde. En nu nog steeds geloof ik (als ex-moslim) in de goedheid van deze man.

Het ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’ reikt iedereen de hand uit (ook aan de gematigde moslimgemeenschap) die streeft naar een vredelievende en verdraagzame samenleving.

Peter Velle
Voorzitter ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’

16:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

02-10-09

Diepe buigingen geven dieptezicht.


Ass Flash - Watch today’s top amazing videos here

02:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

01-10-09

Leuke dingen voor de mensen.

Caroline Gennez en haar partijgenote Mia De Vits met elkaar in de clinch voor de camera over Frank Vandenbroucke.

th_11605_Caroline_Gennez_1_122_447loDat het intern bij de Sp.a niet meer zo vlot wisten we al, maar dat ze het nu ook al niet meer binnenshuis houden is nieuw. In feite hadden ze met hun pover resultaat bij de laatste verkiezingen al helemaal niet meer in de regering mogen zitten, maar ze hebben het toch voor mekaar gekregen en vervingen een redelijk goede minister voor een niet verkozen nieuwkomer.

Minister Lieten, voormalig directeur-generaal van De Lijn die politiek verlof neemt.

lietenOndanks Lieten zelf verklaart dat ze nooit meer naar De Lijn terugkeert trekt ze ondertussen wel nog een deel inkomen van De Lijn.
(En dan mag de bevolking zich niet afvragen waarom ze nog ‘verplicht’ moeten gaan stemmen!!!)

Tijdens de septemberverklaring van Kris Peeters vorige woensdag, werd Mia De Vits geïnterviewd door Linda De Win van de vrt waarbij De Vits het duidelijk niet eens was met de beslissing van Gennez die Vandenbroucke had gedumpt ten voordele van de ‘niet verkozen’ Lieten. "De redenen die aangehaald worden voor het aan de kant schuiven van Vandenbroucke, zijn niet voor alle militanten evident", zei ze.

158_pxy_32139590_28127643Dat er heel wat onenigheid bestaat binnen de socialistische partij over de afdanking van één van haar beste - zoniet de enige - vertegenwoordigers is bekend en dat ze daar bij de volgende verkiezingen zullen op afgerekend worden staat nu al vast. Maar Gennez vond dat Vandenbroucke liever gezien werd bij andere partijen dan binnen de eigen partij, en daarom werd hij opzij geschoven.

Toen Gennez daarna geïnterviewd werd en te horen kreeg wat De Vits had gezegd, was ze het er ‘absoluut mee oneens’ zei ze. En wou liefst zo snel mogelijk van onderwerp veranderen.

"Ik weet dat u het plezant vindt om te blijven stoken", reageerde een bitsige Gennez. Het interview werd dan maar afgerond en Gennez nam haar plaats in het parlement, naast Mia De Vits, weer in. Meteen was duidelijk dat beide dames de discussie verder zouden uitvechten in het halfrond. Dreigende gebaren en hevige woordenwisselingen waren daar het zéér levendige bewijs van, schreef de GvA.Zijn de dagen van Gennez - de poulain van Steve Stevaert - geteld?

Deze zomer stapten verscheidene verkozenen uit Vlaams-Brabantse sp.a-afdelingen op omdat ze zich niet kon vinden in de keuze voor Ingrid Lieten in plaats van Frank Vandenbroucke.

Vandenbroucke, die nochtans de beste score haalde in Vlaams-Brabant, werd na de regeringsonderhandelingen toch niet opnieuw tot Vlaams minister gekozen.

Provincieraadslid Arlette Caes uit Leuven heeft woensdag aan de Vlaams-Brabantse sp.a-afdelingen gevraagd om het voorzitterschap van Gennez te evalueren.
Bron GvA

18:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

29-09-09

Luc Vansteenkiste werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

De Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy heeft Luc Vansteenkiste, die ervan verdacht wordt Fortisaandelen te hebben verkocht met voorkennis, zopas onder voorwaarden vrijgelaten.

Vansteenkiste zat ruim een week in de gevangenis van Vorst op verdenking van misbruik van voorkennis in het dossier-Bois Sauvage. Bij Recticel reageerde men verheugd, schrijft De Tijd. De strikte voorwaarden zijn o.a. dat hij geen contact mag hebben met eventuele andere verdachten, dus ook niet met Karel De Gucht? Ach nee, die werd vrijgesproken. Je moet maar je weg kennen binnen justitie natuurlijk.

19:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Glamourshoots in Nina

Het Laatste Nieuws schrijft vandaag dat Filip Dewinter uithaalt naar de fotoreportage in Nina met ‘MINISTER’ Hilde Crevits van vorig weekend, terwijl zijn partijgenote (zonder ministeriële functie) Marie-Rose Morel op datzelfde moment poseerde voor Nina.

Ik weet het niet… maar volgens mij is er toch wel een verschil tussen de ernst die een ministeriële functie met zich zou moeten meebrengen om zich niet te lenen voor dergelijke glamourshoots en een vrouw die toevallig bekend, maar geen minister is.

10:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

28-09-09

De VLD wil zichzelf terug 'heruitvinden'.

kXXot9UwBisJEen nieuwe voorzitter voor Open VLD is dringend nodig nu de lege hersenpan, Bart Somers is verdwenen en de interim-voorzitter genoegen heeft genomen met een gewoon jobke als Europees parlementslid nadat het hem (weer eens) niet is gelukt om verder op de Europese ladder te kruipen.
De meeste Europese landen moeten hem niet, maar hij heeft het blijkbaar nog niet door. Ondanks alle moeite die hij deed om Barroso te wippen, ondanks al zijn lobbywerk in diverse Europese landen mocht het niet baten. Ze moesten van ‘da joenk’ niets weten.

Er worden al nieuwe kandidaten voorgesteld. Enkele zonen van oude krokodillen, want liberalen houden het graag ‘binnen’ de eigen familie. “Eigen volk eerst” zeg maar… waarbij toch moet gezegd worden dat de eerste indruk van de zoon van Herman De Croo – Alexander – zeer goed was. Sympathiek en geen dikke nek zoals de andere zoontjes van….

Maar ook Marino Keulen dingt mee naar het voorzitterschap en – God beware – ook Rik Daems (VLD/PS) wil wel een gokje doen.

Verhofstadt, die na zijn eerste (overigens uitstekende) burgermanifesten (geschreven door Paul Belien) ons land financieel naar de rand van de afgrond bracht, maar niet zonder zichzelf te verrijken, is voorlopig nog interim-voorzitter. (Waarschijnlijk heeft hij nooit ‘zijn eigen’ burgermanifesten gelezen!)

Open VLD wil nu zichzelf heruitvinden… Mission impossible? Het zal in ieder geval niet meevallen voor een belgicistische partij zoals Open VLD om zich staande te houden tussen een snel Vlaams nationaliserend kiezerspubliek.

17:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

'Vlaams Belang haalt SP.A in'

Dat zeg ik niet, maar wel De Standaard.

BRUSSEL - In Vlaanderen gaan de Vlaams-nationalistische partijen N-VA en Vlaams Belang erop vooruit. In Franstalig België blijft de opmars van Ecolo duren. Dat blijkt uit de driemaandelijkse peiling van La Libre Belgique en RTL-TVI.

LEES HIER VERDER http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090927_020

16:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Van Peel - de 'langste oelewapper'.

6a00e55345009c883300e55365e3a78834-800wi

Heeft de bevolking in een democratisch land recht op inspraak als het gaat over ingrijpende veranderingen die zowel hun leven als hun woonplaats zullen veranderen? Ja?

En als ze inspraak krijgen via een referendum, wat al hoogst zelden is in dit land, moet er dan ook met de uitslag van zo’n volksraadpleging rekening worden gehouden?

U zal geneigd zijn om ‘ja’ te antwoorden, maar … “biep” FOUT antwoord.
Want volgens de Antwerpse schepen Marc Van Peel (CD&V) is de komende volksraadpleging over al dan niet een Lange Wapper over de stad Antwerpen absoluut niet bindend.
De bevolking geeft volgens diezelfde schepen alleen maar een ‘niet bindend advies’ waarmee geen rekening dient te worden gehouden. Net zoals België meestal ook geen rekening houdt met adviezen van de Raad van State.

Maar waarom dan weer een geldverslindend referendum als ze toch hun eigen zin willen doordrijven? De Lange Wapper heeft al bijna evenveel gekost aan studies, onderzoek, sensibiliserende campagnes waar geen kat iets heeft van gemerkt en nu weer een referendum als wat eventueel een bijkomende tunnel onder de Schelde zou hebben gekost.

Zou men niet beter de Liefkenshoektunnel tolvrij maken en eindelijk zorgen voor de doorstrekking van de N41?? Laat al het zware vrachtvervoer, dat meestal uit het buitenland komt en naar het buitenland rijdt, eerst en vooral betalen voor het gebruik (en stuk rijden) van onze wegen, en vervolgens langs de Liefkenshoektunnel gaan en de verkeersproblemen aan de Kennedytunnel zijn dan vanzelf opgelost.

De Lange Wapper wordt voor sommige politici meer en meer een prestigeproject. Antwerpen zal ‘de grootste’ hebben en daarmee uit!

16:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Mijn ontslag in de districtsraad van Borgerhout.

Vooraleer het volgende week (eventueel) in de pers verschijnt wil ik liever zelf al mededelen dat ik eind augustus mijn ontslag heb gegeven als districtsraadslid voor het Vlaams Belang in Borgerhout.

Om eventuele geruchten over ruzie of onenigheid binnen de fractie of de afdeling de kop in te drukken, wil ik hier formeel mededelen dat dit absoluut niet het geval is. Maar ik kan onze beroepsbezigheden niet langer combineren met deze functie. Mijn man is zeer vaak in het buitenland en dan ben ik uiteraard de enige verantwoordelijke voor het runnen van de zaak.

Dit had eventueel kunnen worden opgelost door de maatschappelijke zetel van de Bvba eveneens over te brengen naar Borgerhout. Eigenaardig genoeg heeft de wijkagent na een drietal keer aan de deur te zijn geweest om vast te stellen of mijn echtgenoot daar ook echt woonde, geweigerd hem te laten inschrijven, omdat hij op die bepaalde momenten net in het buitenland was voor een hele week.
’t Ja, het leven van een wijkagent ziet er natuurlijk wel enigszins anders uit dan van iemand met een eigen zaak natuurlijk!

Als je dan ziet dat er in Borgerhout tal van huizen zijn met minstens 25 vreemd klinkende namen en belletjes naast de voordeur, is dit toch wel zeer eigenaardig. (misschien had ik een hoofddoek moeten opzetten vooraleer ik de deur opende?)

Dus…bijkomende problemen, want plots was ik, zonder dat ik het besefte ‘feitelijk gescheiden’…

Bovendien werd ondertussen, in een mum van tijd, het huis in Borgerhout verkocht door de eigenaar en willen de nieuwe eigenaars, die er nu al in en uit lopen, zo snel mogelijk de woning betrekken, dus bleef er voor mij geen andere mogelijkheid dan uit Borgerhout te verhuizen. Voorlopig blijf ik wel nog voorzitter in Borgerhout tot er zeer binnenkort iemand anders wordt verkozen.

14:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hoofddoekenbetoging in Antwerpen en Brussel

In Antwerpen waren er, ruim geteld, ongeveer 150 betogers pro hoofddoeken, in Brussel waren er ruim dubbel zoveel betogers tegen het dragen van hoofddoeken. KLIK HIER

13:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-09-09

Oerdomme bekeerling. Ongelooflijk!!!

In 2007 schreef ik over een programma dat op de NL televisie werd uitgezonden over vrouwen die gediscrimineerd werden in Marokko. Marokkaanse vrouwen worden onderdrukt in Marokko
En zoals gewoonlijk sta ik in tegenstelling tot de meeste linkse blogs, wel reacties toe. Dat sommigen er soms wel ver over gaan bewijst deze schrijver van meerdere ‘literaire kunstwerkjes’ zoals er hieronder eentje staat:


“jij janice bent echt het uiterste van krapuls en ik bid de MOSLIM's jou kapot te maken ECHT waar! en meen dit! als ik jou eens tegen kom (zie joufoto domme trut, en is gelijk aan het domste lelikste trut op aarde! wel dan ben jij niet meer zeker van jou grote mond, daar jij zo maar ieder naam neemt en slecht maakt jij vuile hoer, ik zou jou willen tegen komen, maar verzeker je dat ik( geen moslim!) jou grote mond zou snoeren, wat denk jij wel dat je bent? wij zegen de WAARHEID! en jij kan er niet tegen dus verdwijn van deze site jij maakt de mensen mislijk met jou dom gezicht ik beklaag jou man die niets beters kan vinden daar jij deze waarschijnelijk de lmes spelt stomme trut! ja de echte waarheid zo als jij zegd rasciest hoer en dom ! het zou mij niet verbazen dat jij eens op een echte moslim valt en deze jou stome grote mond zou voor altijd snoeren jij weet gewoon niet wat te zegen om tegen de Moslim wereld te protesteren, ga eens AUB naar een Moslim land en ik weet dat jij aldaar van een kameel woord bevredigd! ik kan mij niet voorstelen dat er een MAN op jou kruipt, jij bent echt een krapul! MOSLIM MANEN ik geef u GRAAG mijn E mail adres om tegen die stome trut eens actie te ondernemen! ik? ben zeker GEEN rasciest, en leef met iedereen maar wel niet met zo een stome trut als die grote bek janice”

De schrijver van dit meesterwerk was echter zo dom om in één van zijn eerste reacties zijn e-mail te zetten, waardoor hij heel gemakkelijk kon geïdentificeerd worden. Een beetje googelen en bingo:http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=GM...

13:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-09-09

Hoofddoek dragen uit vrije wil?

Dat hoofddoeken niet altijd worden gedragen uit eigen vrije wil bewijst het artikel dat vandaag in de krant staat. Drie Pakistaanse broers worden ervan verdacht dat ze de 32-jarige Claudia Lalembaïdje uit Schaarbeek om het leven brachten. De moord zou gepleegd zijn omdat de vrouw weigerde een hoofddoek te dragen... Dat klopt met wat een moslimvrouw ooit zei, 'Onze angst is groter dan onze wil om ons te verzetten".


En in Iran wordt het godsdienstfanatisme met de dag erger.
Voor vrouwen is het daar bijna niet meer leefbaar. Maar ook voor sommige Perzen wordt het met de dag moeilijker.
Nu heeft de Iraanse politie handelaars in de hoofdstad Teheran gewaarschuwd dat ze geen etalagepoppen meer mogen gebruiken met 'vrouwelijke vormen'.
Ook stropdassen in etalages en de verkoop van vrouwenondergoed door mannen zijn nu verboden. Bij een overtreding wordt de eerste keer gewaarschuwd, daarna volgt celstraf. Uiteraard voorafgegaan door de nodige zweepslagen.

14:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-09-09

Magritte gestolen na gewapende overval

Op een veiling van huis Rodin in Tongeren zijn een aantal topstukken ver onder de geschatte verkoopprijs geveild. Het ging onder meer om werken van Warhol, Picasso en Magritte.

Tongenaar Ludo ging naar huis met twee Miro’s, twee Picasso’s en een Magritte. Hij betaalde in totaal nog geen 5.000 euro, de 25 procent kosten bijgerekend: “Nu besef ik pas welke woekerwinsten er in een kunstgalerie gemaakt worden. Vorig jaar betaalde ik het viervoud voor een vergelijkbaar werk.” Stond tien dagen geleden te lezen in de kranten.

Vandaag werd een gewapende overval gepleegd in het René Magrittemuseum te Jette waarbij enkele toeristen en personeelsleden werden bedreigd, en nu gaat het plots om een schilderij – waarschijnlijk op bestelling - met straatwaarde (ja, zo noemen ze het) van 750.000 euro.
Rekenen de dieven er dan bibbergeld bij ofzo??

16:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Vanavond in het Elzenveld...

Colloquium “Islam kan uw vrijheid schaden”

gepubliceerd op 23 september 2009 om 12:06

Steden Tegen Islamisering en uitgeverij Egmont stellen nieuw boek “Al-Hijra, immigratie als paard van Troje van de islam” voor.

Op donderdag 24 september 2009 om 20u. organiseert Steden Tegen Islamisering i.s.m. het Vlaams Belang een colloquium”Islam kan uw vrijheid schaden” in het centrum Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45 te Antwerpen.

Tijdens het colloquium zullen volgende sprekers het woord voeren:

Karim Van Overmeire

“Voorstelling van de Nederlandse vertaling van het boek Al-Hijra”

Sam Solomon

“Al-Hijra: Immigratie als paard van Troje van de islam”

Sam Solomon werd als imam opgeleid in een madrassa en bekeerde zich later naar het Christendom. Als islamexpert is hij een vooraanstaand docent en onderzoeker, een mensenrechtenactivist en adviseur van Britse en Europese parlementsleden. Sam Solomon is auteur van een aantal, tot nadenken stemmende, boeken en talrijke publicaties over de relaties tussen de joods-christelijke wereld en de islam.

Professor Hans Jansen

“De islam: bedreiging voor Europa of multiculturele verrijking?”

Prof. dr Hans Jansen is Arabist. Hij heeft Arabisch en Semitische talen gestudeerd in Amsterdam, Leiden en Cairo. De rode draad in zijn loopbaan is het onderzoek naar godsdienst in het algemeen en naar de islam in het bijzonder. Hij is een van de weinige islamwatchers in Nederland die zonder roze bril naar de recente ontwikkelingen binnen de islam durft te kijken. Onlangs publiceerde hij het ophefmakende boek “Islam voor varkens, apen, ezels en andere wezens”.

Filip Dewinter

“De islam kan uw vrijheid schaden”

Filip Dewinter is Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van Steden Tegen Islamisering.

Voorafgaand aan het colloquium (19u.) wordt op een korte persbriefing in het Elzenveld het nieuwe boek “Al-Hijra, immigratie als paard van Troje van de islam” en de nieuwe campagne van Steden Tegen Islamisering “Islam kan uw vrijheid schaden” voorgesteld.

13:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Verdoken shariawetten in Antwerpen

kid-5kid10


Kindertekeningen uit Afghanstan


Binnen radicale middens van de Antwerpse moslimgemeenschap wordt steeds luider geroepen om de sharia in te voeren. De extremistische organisaties ‘Jongeren Voor Islam – JVI -’ en ‘Jamaat Tabligh’ zijn hier verantwoordelijk voor.

"De straf voor overspel is 100 zweepslagen en steniging tot de dood.

Als een moslimvrouw een kind krijgt bij een niet-moslim is dit ook zina - onwettige seksuele gemeenschap - en is de straf eveneens 100 zweepslagen en steniging.
Er dient dan een fatwa te worden uitgesproken. De kinderen die uit 'zina' worden geboren, gaan vrijuit. Zij kunnen er niets aan doen." Zo klinkt het uit de mond van Farid Zahnoun - alias Abou Anas -, voorzitter van JVI.

Afgelopen ramadan werden er wekelijks in de moskee zulke uitspraken gedaan tijdens lezingen waar honderden uiterst beïnvloedbare jongeren aanwezig waren. Ook het hoofddoekenverbod wordt uitvoerig besproken tijdens bijeenkomsten.

Herschaalde kopie van untitledschool"Als een meisje geen hoofddoek draagt, mag je in haar gezicht spuwen. Als een vrouw zich niet sluiert, moet je haar dwingen om zich te sluieren.”


Dit is doodnormaal taalgebruik bij JVI. Je kan bij hen in de moskee ook een ‘lessenreeks’ fiq - islamitische jurisprudentie-, sharia dus, volgen. Voorzitter Farid Zahnoun wordt volgens eigen zeggen opgeleid door ‘geleerden’ in Jordanië. Via hun ‘correspondent’ in Amman, Soelayman ibn Haroen, worden de richtlijnen van JVI strikt uitgetekend door extremistische sjeiks als Said bin Abdul Latif Foudah.

Men mag de macht van ‘Jongeren Voor Islam’ binnen de Antwerpse moslimgemeenschap, en zelfs binnen de gehele stad, niet onderschatten. Legale shariawetten in Antwerpen lijken voor vele mensen een ‘ver-van-mijn-bed-show’.

shariaHet ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’ waarschuwt voor deze ‘on’bewuste goedgelovigheid bij de politici. Moslimextremisten infiltreren steeds meer in de politiek, onderwijs, jeugdwerking en zelfs politie en veiligheidsdiensten. Een organisatie als JVI heeft overal strategische pionnen die ze naar believen gebruikt. Hieronder een overzicht.

- Nordine Taouil: voorzitter van de Moslimraad, imam in Antwerpen, islamleerkracht bij JVI, naar eigen zeggen ‘ – politiek - woordvoerder’ van de Antwerpse moslims.
- Mohamed Chatouani: islamleerkracht bij JVI en in Technisch Atheneum Den Biezerd – Niel -.
- Nourdine Elkaouakibi: OCMW-voorzitter / schepen in Boom.
- Hamza Arras: 'hoofd'inspecteur dienst Diversiteit bij Lokale Politie Antwerpen.
- Saïd Touhafi: jeugdwerker in Antwerpen.


Dit zijn nog maar enkele ‘zichtbare’ pionnen van JVI. Het zijn deze mensen die Antwerpse moslimjongeren radicaliseren. Het ‘drieluik van Arabische taallessen, koran –en sharialessen’ vormt dé basis van deze radicalisering. Aan de hand van deze lessen wordt het ‘islamitisch bewustzijn’ terug aangewakkerd.
Jonge straatcriminelen die vroeger op rooftocht gingen, worden door intensieve indoctrinatie praktiserende moslims. Tijdens de sharialessen bij ‘Jongeren Voor Islam’ wordt diefstal binnen de moslimgemeenschap streng veroordeeld. Maar het is niet verboden voor een moslim om een ongelovige te bestelen, want zo draag je bij tot de strijd tegen die vuile kafirs. Mensen als Farid Zahnoun zullen hoogstwaarschijnlijk geen shariawetten meer kunnen doordrukken in Antwerpen, maar wél de honderden jongeren die hij hiervoor nauwgezet opleidt. Het is juist deze jonge generatie die Antwerpen zal omdopen tot ‘Antwerpistan’.

Onze politici denken enkel maar op korte termijn. Organisaties als JVI hebben geduld en zullen op langere termijn hun wil kunnen opdringen aan de enkele autochtone Antwerpenaren die dan nog zullen overblijven in onze stad. Op dit moment zijn er al bepaalde wijken in Antwerpen-Noord die als no-go zone gelden voor de ongelovigen.


Herschaalde kopie van untitledwhipDe internationale organisatie Jamaat Tabligh, die dezelfde antiwesterse levensvisie propageert als JVI, brengt bepaalde shariaregels al in de praktijk in de islamitische getto’s van Antwerpen.

Zo bezoeken Tablighi-aanhangers in groepjes geregeld Pakistaanse nachtwinkels in Antwerpen-Noord om hen onder druk te zetten om geen alcohol en sigaretten meer te verkopen. Intimidatie, afpersing en zelfs geweld zijn voor deze ‘Talibanpolitie’ geen uitzondering om het uiteindelijke doel te bereiken. Vooral moskee Bilal - Van Montfortstraat - en moskee Bangladeshi –Turnhoutsebaan - worden als uitvalsbasis gebruikt.

Momenteel is men ook een enorm groot islamitisch centrum aan het bouwen op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken, namelijk het Jisr Al-Amana Instituut. Dit zal in de nabije toekomst dé hoofdzetel worden van Jamaat Tabligh in West-Europa. Dus ook hét Europese centrum waar toekomstige shariastaten zullen voorbereid worden. In de Pakistaanse moskee Khatim-Al-Anbia in de Oranjestraat past de Pakistaanse tak van Jamaat Tabligh al shariawetten toe wat betreft erfenisgeschillen, eigendomskwesties en huwelijken. De Marokkaanse tak van Jamaat Tabligh zal niet lang achterblijven op dit vlak. Jamaat Tabligh wordt door de Duitse overheid beschouwd als een gevaarlijke terreurorganisatie en is er bij wet verboden. In het verleden zijn er in verschillende Duitse steden Tablighi leden gearresteerd wegens betrokkenheid bij terreurplannen.


Niet enkel vanuit moskeeën wordt de radicale islam verspreid onder de jongeren. De honderden islamitische vzw’s en internetcafés spelen ook een belangrijke rol voor de extremisten. Internetcafé Bismillah op de Turnhoutsebaan is bijvoorbeeld in handen van enkele medewerkers van ‘Jongeren Voor Islam’. Internet wordt steeds een machtiger wapen voor de moslimradicalen om hun extremistische ideeën te verspreiden.


Voor het ‘Vlaams Comité voor Ex-moslims’ is het al vijf na twaalf wat betreft de islamisering van Antwerpen. We hopen dat onze politici nu eindelijk hun stoute schoenen zullen aantrekken om krachtig op te treden tegen de radicale islam. Hoop doet leven!


Vlaams Comité voor Ex-moslims
Verborgen opname met Taliban extremist in Antwerpen. "Actie en stoppen met discussiëren".

02:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |